KONŽSKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONŽSKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA"

Transkript

1 KONŽSKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA (Aktuální situace, politika EU a členských států) Jan Němec Václav Štěrba Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Informační podklad č Září 2006

2 2 OBSAH 1. INFORMACE O TERITORIU MODERNÍ HISTORIE ( ) MONUC (MISSION DE L ONU EN CONGO) EVROPSKÁ UNIE A KDR ZAHRANIČNÍ ZÁJMY V KDR... 9 PŘÍLOHA I. Aktuální situace v KDR a pozice členských států...11 PŘÍLOHA II. Závěry Rady o Konžské demokratické republice...13

3 3 1. INFORMACE O TERITORIU Umístění: V centrální Africe, sousedí s: Angolou Burundi Středoafrickou republikou Republikou Kongo Súdánem Rwandou Tanzanií Ugandou Zambií Rozloha: km 2 Hlavní město: Kinshasa Obyvatelstvo: 59 milionů (odhad 2006), zhruba 250 etnických skupin. Jazyk: Oficiálním jazykem je francouzština, dalšími státními jazyky jsou svahilština, čilubština, konžština, lingalština. Vzdělání: Zhruba 42% bez vzdělání, přibližně stejný počet má základní vzdělání, 15% má středoškolské a necelé 1% vysokoškolské vzdělání. Přibližně 65% obyvatel je gramotných (ve francouzštině či místním jazyku). Životní podmínky: Průměrná délka života je uváděna v rozmezí let. Více než 40% obyvatelstva trpí dlouhodobou podvýživou. Makroekonomické ukazatele: HDP: 7,13 miliard USD (112. ze 180 zemí). HDP na obyvatele pak činí 119 USD (181. ze 182 zemí). Údaje jsou za rok 2005, zdroj: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database. Přírodní zdroje: Konžská demokratická republika (KDR) oplývá mimořádnými surovinovými zdroji, nacházejí se zde jedny z největších světových nalezišť mědi, zlata, kobaltu a diamantů. Významné jsou též zdroje koltanu a uranu. Diamanty, kobalt a měď jsou spolu s kávou a ropou hlavními vývozními artikly. Země má také značný hydroelektrický potenciál. Vzhledem k rozsáhlé korupci, špatné správě a zejména dlouhé řadě občanských konfliktů KDR nedokáže těchto zdrojů využít ve prospěch svého obyvatelstva a země patří k těm nejchudším na světě. Politický systém: V prosinci 2005 byla v referendu schválena nová ústava země, v platnost vstoupila v únoru Exekutivu vykonávají společně prezident a vláda. Prezident je hlavou státu a je volen přímo občany. Vláda je na rozdíl od prezidenta odpovědná parlamentu, v jejím čele stojí premiér. Jedná se o klasickou poloprezidentskou formu vlády. Parlament je dvoukomorový, skládá se z Národního shromáždění a Senátu. Na základě nové ústavy je KDR rozdělena na 25 provincií (plus Kinshasa), které mají jistou míru autonomie. Guvernéra provincie volí místní parlament. (dříve zde bylo pouze 10 provincií plus Kinshasa, v jejichž čele stáli guvernéři jmenovaní prezidentem).

4 4 2. MODERNÍ HISTORIE ( ) Země získala nezávislost , do té doby byla belgickou korunní kolonií (byla dokonce osobním majetkem královské rodiny). Pro Kongo byla od počátku příznačná politická nestabilita, způsobená neexistující politickou kulturou a nezkušeností politických elit se správou. Zdroji nestability byly též separatistické snahy některých provincií, jako např. oblastí Katanga na jihu země a Kivu na východě, které byly bohaté na naleziště nerostných surovin. Těmto separatistickým tendencím se vláda snažila čelit vojenskými prostředky, částečně s podporou vojsk OSN (např. v letech v provincii Katanga). Vláda generála Mobutu ( ) V roce 1965 se vojenský pučem dostal k moci tehdejší vrchní velitel ozbrojených sil Joseph Désiré Mobutu. Mobutu zůstal u moci přes třicet let, často za vydatné vojenské i zpravodajské pomoci USA, Francie a Belgie. Nový prezident vytvořil jednostranický systém, kterému vévodilo Lidové revoluční hnutí (Mouvement Populaire de la Révolution), zestátnil těžební průmysl a další důležité sektory národního hospodářství. Vládl pomocí autokratických metod (přímá kontrola ekonomiky, médií, kult osobnosti, vojenská represe). Realizoval také kulturní revoluci v rámci které se snažil Kongo poafričtit. Název země se změnil z Konžské demokratické republiky na Zaire, hlavní město Leopoldville na Kinshasu, Stanleyville na Kisangani atd. Sám prezident změnil svoje jméno na Mobutu Sese Seko. Již v době jeho vlády se země často dostávala do konfliktů s rebelskými skupinami podporovanými sousedními státy, za pomoci výše zmíněných zahraničních partnerů se však rebely vždy podařilo potlačit. S koncem bipolárního konfliktu Východ Západ byl prezident Mobutu v roce 1990 nucen zahájit demokratizační reformy. Navzdory vzniku přechodného parlamentu zůstaly všechny mocenské struktury nezměněné. Etnické konflikty (především v oblastech Shaba a Kivu) a pokračující hospodářská krize vyhrotily politickou situaci v zemi. Mobutu také již neměl jistou pomoc ze strany Francie, Belgie či USA, které i pod vlivem veřejného mínění zaujaly k represivnímu režimu kritičtější postoj. Období občanských válek Do roku 1996 se občanská válka spojená s genocidou v sousední Rwandě přelila do tehdejšího Zaire. Kromě více než milionu civilistů uprchli do Zaire i příslušníci milicí Hutu, které posléze využívaly zdejší tábory k útokům na rwandské území (v dané době pod kontrolou Tutsijů). Rwandská vláda proto vyslala do oblasti své ozbrojené síly. Společně s Ugandou pak podpořila zformování povstaleckého hnutí, nazvané Spojenectvím demokratických sil pro osvobození Konga-Zaire (Alliance des Forces démocratiques pour la Libération du Congo-Zaïre, AFDL), které se pod vedením Laurenta- Desiré Kabily nejprve zmocnilo východu země a poté postupně pronikalo do vnitrozemí. Během osmi měsíců dostali povstalci značnou část území Konga pod svou

5 5 kontrolu a 17. května 1997 ovládli hlavní město Kinshasu a svrhli režim prezidenta Mobutua. Velitel AFDL Kabila se po krachu mírových vyjednávání mezi povstalci a zástupci vlády prohlásil novým prezidentem, zrušil provisorní ústavu a zemi vrátil její původní název Konžská demokratická republika. Kabila sestavil přechodnou vládu a ohlásil vypsání prezidentských a parlamentních voleb. Uganda a Rwanda však od Kabily a jeho skupiny očekávala odzbrojení hutujských milicí, které se i nadále zdržovaly zejména na území východního Konga a odsud vedly partyzánskou válku proti nové vládě ve Rwandě. Tyto bezpečnostně politické požadavky svých spojenců však prezident Kabila neuspokojil a v srpnu 1998 proti němu vypuklo povstání podporované Ugandou, Rwandou a později i Burundi, která přerostla v rozsáhlou občanskou válku. V průběhu války se Kabilovy slabé ozbrojené složky opíraly o pomoc Angoly, Zimbabwe a Namibie. Zatímco Rwanda podporovala povstaleckou skupinu Konžské sdružení za demokracii (Rassemblement Congolais pour la Démocratie, RCD), které operovalo v provinciích Kivu, na severu země se pod vedením Jean-Pierra Bemby zformovalo nové povstalecké Hnutí za osvobození Konga (Mouvement pour la Libération du Congo, MLC), které s podporou Ugandy postupovalo ze severu na hlavní město Kinshasu. Mezinárodnímu společenství se v červenci 1999 podařilo prosadit podpis tzv. Lusacké dohody o příměří, kterou uzavřely vlády států zúčastněných na konfliktu a MLC. Mírové dohody, které předjímaly odzbrojení cizozemských milicí, odchod zahraničních jednotek a rozvoj konžského vnitropolitického dialogu, však nebyly naplněny. Ani rozmístění jednotek mise Spojených národů MONUC, kterou autorizovala rezoluce Rady bezpečnosti č o síle až mužů, nevedlo k úplnému zastavení bojových akcí. Zejména ve východokonžských provinciích Kivu pokračovaly boje v prakticky nezmenšené míře. (Rwanda a Uganda se nechtěly vzdát kontroly nad nerostnými zdroji) Během několika let občanských válek, kdy se na území Konga střetávaly ozbrojené milice a vojenské síly hned několika sousedících států, zde zemřelo podle odhadů OSN více než 3 miliony lidí. Byla zničena infrastruktura a rozvrácena ekonomika země. Období tranzice Po smrtelném atentátu na prezidenta Kabilu nastoupil v lednu 2001 na jeho místo jeho syn Joseph. Zavázal se spolupracovat s pracovníky mise MONUC a podporovat snahy o vnitropolitický dialog. První projevy překonávání konfliktu byly nicméně zaznamenatelné až v polovině roku Byly podepsány separátní mírové dohody mezi prezidentem Josephem Kabilou a Rwandou (Pretorijská dohoda), resp. Ugandou (Luandská dohoda). V prosinci 2002 pak mírovou dohodu s vládou podepsala i nejdůležitější povstalecká hnutí. Během prosincových (2002) jednání v jihoafrické Pretorii byla dále dosažena shoda na vytvoření přechodné vlády za účasti hlavních politických skupin. V roce 2003 pak prezident Kabila na základě této dohody jmenoval novou vládu, prvním

6 6 viceprezidentem se stal Jean-Pierre Bemba. Cílem přechodné vlády bylo vytvořit novou ústavu a dovést zemi k řádným volbám. Nová ústava byla referendem přijata v prosinci 2005 a v platnost vstoupila v únoru následujícího roku. První svobodné volby v červenci (resp. říjnu) 2006 pak mají potvrdit zahájený proces post-konfliktní stabilizace a rekonstrukce. Další vývoj je však nejistý, zejména vzhledem k obavám, že kandidát který vyjde z druhého kola prezidentských voleb jako druhý se s porážkou nesmíří (resp. že kandidát který ve volbách zvítězí využije svoji moc k eliminaci protivníka). K aktuální situaci a pozici členských států viz příloha I. 3. MONUC (Mission de l ONU en Congo) Rezolucí Rady bezpečnosti OSN č z roku 1999 vznikla na základě již probíhajících aktivit jednotek Spojených národů v Kongu mise MONUC, jejímž úkolem se stalo napomáhat implementaci Lusackých dohod, které formálně ukončily období vleklých bojů. Tato peacekeepingová mise měla původně sestávat z necelých modrých přileb, postupně byl strop vojenské účasti jednotek OSN navýšen na mužů vojenského personálu (Generální tajemník OSN usiloval o navýšení tohoto počtu na ) a 507 příslušníků policejních složek. Čas od času byly kontingenty MONUC podle potřeby ad hoc posíleny jednotkami misí působících v okolních zemích, např. v Burundi. V současné době je přímo v Kongu pod hlavičkou Spojených národů nasazeno téměř vojáků z dvou desítek zemí světa. Celkem bylo k 31. červenci 2006 v Kongu uniformovaného personálu MONUC (vojenské a policejní jednotky, uniformovaní pozorovatelé), 950 osob civilního personálu, místních pracovníků mise a 617 dobrovolníků OSN. MONUC je největší a nejdražší misí OSN (rozpočet na období byl milionů USD). Stejně jako se rozšiřoval počet nasazených příslušníků ozbrojených sil, rozšiřoval se i okruh zmocnění, resp. povinností MONUC. Od původně spíše asistenční mise, která měla znesvářeným stranám napomáhat a dohlížet při naplňování ustanovení mírových dohod, se MONUC přeměnila v aktivního aktéra v postkonfliktním Kongu. Vedle ochrany civilního obyvatelstva před bezprostředním násilím (od roku 2004) mohou příslušníci mise odzbrojovat členy ozbrojených milicí, zajímat jejich velitele a dohlížet nad dodržováním zbrojního embarga do oblastí konfliktu, pro což jí byly uděleny rozsáhlé inspekční pravomoci. Civilní pracovníci MONUC se navíc podílejí na strukturálních reformách v zemi, především v politické a bezpečnostní oblasti, ale i na poli sociálním nebo v otázce ochrany lidských práv. MONUC se v roce 2006 podílela na organizaci parlamentních a prezidentských voleb, a to jak pořádkovými silami, tak i pozorovateli. Od čistě peacekeepingového charakteru se tak mandát mise posunul do formy peacebuildingu, tedy aktivního zapojení do budování trvalých základů mírového uspořádání.

7 7 V současnosti platná autorizace mise ze strany Rady bezpečnosti OSN vyprší k 30. září 2006, prodloužení jejího mandátu je vzhledem k vývoji v zemi víc než pravděpodobné. 4. EVROPSKÁ UNIE A KDR KDR patří k prioritám EU v oblasti SZBP. Zdejšímu vývoji se pravidelně vyslovuje Rada ve svých závěrech. Přímo v Kongu je EU přítomná prostřednictvím delegace Evropské komise a tří misí EBOP (Evropské bezpečnostní a obranné politiky). Pro oblast Velkých afrických jezer má EU také svého Zvláštního zástupce (ZZEU), který zde zastupuje její zájmy a přispívá k realizaci politik. V současné době je ZZEU pro tuto oblast Aldo Ajello. Závěry Rady EU Rada EU se v posledních měsících pravidelně vracela k vývoji v Kongu (17.7., 25.8., ) a přijímala k tématu závěry. V těchto závěrech zdůraznila nutnost poklidného zakončení volebního procesu a zejména vyzvala oba prezidentské kandidáty aby se vyhýbali jakýmkoli aktům násilí, které by dosavadní vývoj mohly zmařit. Zachová-li budoucí vláda principy dobrého vládnutí, EU bude připravena ke vzájemné spolupráci v řadě oblastí. Plný text závěrů Rady viz příloha II. Aktivity Evropského společenství Spolupráce mezi KDR a Evropským společenstvím (reprezentovaným Evropskou komisí) byla po období bezpečnostní nestability znovu obnovena v roce Základem pro spolupráci je Dohoda z Cotonou, kterou má ES uzavřenu se zeměmi AKT (Afrika, Karibik, Tichomoří). Program na období se zaměřuje na boj s chudobou, výstavbou institucí a makro-ekonomickou podporu. Na toto programové období vyčlenila Komise 750 milionů EUR. Evropská komise také významně přispěla k uskutečnění letošních voleb. Na jejich technické zajištění poskytla celkem 165 milionů EUR, což je více než 60% z celkových nákladů na volby. Při započtení bilaterálních příspěvků členských států EU (celkem 100 milionů EUR) poskytla Evropská unie jako celek 80% finančních prostředků potřebných pro realizaci voleb. Evropská komise dále vyslala do země volební pozorovací misi (zhruba 250 pozorovatelů během volebních dní). Vojenské a civilní mise ARTEMIS: První vojenská mise EU na africkém kontinentě proběhla v letních měsících roku 2003, poté co se v oblasti Bunia (východ KDR) náhle zhoršila bezpečnostní situace a konfliktní spirála hrozila vyústit v humanitární katastrofu. Síly EU (tzv. lead-nation byla Francie, operace byla řízena z jejího hlavního štábu a francouzských byla i většina z 1500 vojáků). Rychlé vysazení vojáků stabilizovalo situaci v regionu a umožnilo následné rozmístění sil MONUC. EUPOL Kinshasa: byla spuštěna v dubnu 2005 a trvá doposud. Cílem mise je poskytnout rámec a podporu konžské vládě při vytváření tzv. Integrované policejní

8 8 jednotky, tak aby tato byla připravena jednat v souladu s mezinárodními policejními best-practices. Mise má 30 členů (vybraní policejní důstojníci členských států EU) EUSEC DR Kongo: Tzv. mise na podporu reformy bezpečnostního sektoru byla zahájena v červnu 2005 a trvá doposud. Cílem mise je napomoci konžské vládě při restrukturalizaci bezpečnostních složek. Jedním z hlavních projektů mise je zajištění funkčního řetězce plateb. (Postarat se o to, aby se peníze určené na žold neztratily na cestě přes různé úrovně vojenské správy a dostaly se až k vojákovi). EUFOR DR Kongo: Vojenská mise EUFOR DR Kongo probíhá na základě mandátu Rady bezpečnosti OSN č ( ). Cílem mise je podpořit MONUC během volebního procesu. 1 Mise probíhá na základě pozvání konžské vlády. Mise byla zřízena společnou akcí 2006/319/SZBP z Rozhodnutí o zahájení operace přijala Rada , samotný výkon mise se týká období Je možné a pravděpodobné, že před koncem mandátu v listopadu rozhodne Rada o jeho prodloužení. Pokud jde o oblast působení, EUFOR DR Kongo má na starosti západ, sever a jih země. Nejproblémovější východní část zůstala plně pod dohledem MONUC. Mise je řízena z hlavního štábu v Postupimi (Německo poskytlo pro tuto misi zázemí svého hlavního štábu). Mise probíhá bez jakékoli podpory NATO, má přibližně 2300 vojáků, z nichž část (1100) je umístěna v Kinshase, zbylých 1200 jsou rezervní síly umístěné v Gabunu. Operace disponuje veškerým standardním zázemím letecká podpora, vojenské zpravodajství, jednotky pro zvláštní úkoly atd. Mise se již dostala i do přímé vojenské konfrontace. 21. srpna 2006 musela evakuovat 14 zahraničních diplomatů, kteří se (v paláci pres. kandidáta Bemby) dostali pod palbu Kabilových milicí. Přispívající státy podle počtu vojáků: Francie (1090), Německo (730), Španělsko (130), Polsko (130), Belgie (60), Švédsko (55), Portugalsko (50), Itálie (50), Nizozemí (40), Turecko (15), Finsko (10), Řecko (3), Rakousko (2), Irsko (2), Velká Británie (2), Kypr (1), Lucembursko (1), Slovinsko (1). Česká republika se přímo na výkonu mise nepodílí, pouze vyslala několik důstojníků do hlavního štábu mise v Postupimi. 1 Pozn. MONUC již minulý rok žádal OSN o další posily pro rok 2006, nebo alespoň pro období voleb. Poskytnutí těchto posil však bylo odmítnuto, mj. proto že již teď se jedná o suverénně nejnákladnější misi OSN a vůle k dalším výdajům nebyla. Proto byla Evropská unie požádána o poskytnutí těchto posil.

9 9 5. ZAHRANIČNÍ ZÁJMY V KDR Konžská demokratická republika, vzhledem ke své geografické poloze, nerostnému bohatství a politické nestabilitě, je přirozeným cílem zahraničně-politických a ekonomických ambic všech svých sousedů. Své zájmy zde silně prosazuje též Jihoafrická republika. S Angolou KDR dlouhodobě soupeří o pozici regionální velmoci. Z mimo-afrických států se o KDR zajímají především Spojené státy americké, Francie a Belgie. Pro USA byla země důležitým partnerem v době studené války, USA podporovaly režim prezidenta Mobutu, který na oplátku neumožnil působení žádných komunistických sil v zemi. Po konci studené války zůstávají Spojené státy v Kongu stále přítomny, jednak pro své obchodní zájmy (USA jsou hlavním obchodním partnerem, jak co se týče importů tak exportů) a také prostřednictvím ODA (Official Development Assistance) viz níže. Pro Francii je KDR dlouhodobě důležitá, protože tvoří nedílnou (a hlavní) součást tzv. frankofonní střední Afriky. Francie též byla tzv. lead-nation 2 pro první vojenskou operaci EU v Kongu (Artemis, viz výše). Francie v Kongu realizuje řadu projektů, např. výcvik zvláštních policejních sil rychlé reakce. Zájmy Belgie jsou pochopitelné s ohledem na její koloniální minulost. KDR je tak belgickou dlouhodobou zahraničně-politickou prioritou. Dnes se projevuje především obchodními zájmy a rozvojovou pomocí. Nezanedbatelným je příspěvek do mise EUFOR DR Kongo. Belgie je tradičně velmi aktivní v Radě EU, projednává-li se právě KDR, aktivně se angažuje v realizaci programu pro odzbrojení, demobilizaci a reintegraci, jehož cílem je rozpustit vojenské milice. Jejich členové mají možnost buď vstoupit do armády, nebo získat kus půdy (popř. zaměstnání) a finanční prostředky pro poctivou obživu. Zvláštní je ve vztahu ke KDR pozice Německa. To se stalo lead-nation operace EUFOR Kongo 3 a také jejím druhým hlavním přispěvatelem. Tato skutečnost vyvolala v Německu rozsáhlou a zdaleka zatím neukončenou debatu o směřování německé zahraniční politiky. Kritici vlády tvrdí, že Německo by mělo přenechat Afriku Velké Británii, Francii a dalším státům, které jsou zde dlouhodobě přítomné a samo se v rámci dělby práce v EU zaměřit spíše na oblasti západního Balkánu, východní Evropy, jižního Kavkazu atd., tedy oblasti, kde má německá zahraniční politika dlouhou tradici a know-how. 2 Tzn. že Francie poskytla pro potřeby mise svůj generální štáb. Také do mise přispěla nejvíce vojáky. 3 Operačním velitelem mise je německý generálporučík Karlheinz Viereck.

10 10 Pokud jde o Českou republiku, tak zahraničně-politické aktivity vůči KDR jsou omezené a uzavření Zastupitelského úřadu ČR v Kinshase k datu neumožní ČR plně se podílet na dlouhodobých a širokých záměrech SZBP EU. 4 (Otázkou zůstává, nakolik je uzavření ZÚ ČR motivováno bezpečnostními hledisky či nakolik se jedná o projev nezájmu o tuto oblast) Official Development Assistance (ODA) Official Development Assistance (2004) US$ Official Development Assistance (2003) US$ Official Development Assistance (2002) US$ Top ten Donors of gross ODA (2003/4) (US$ million) 1 United States France Belgium Germany IDA Italy European Commission United Kingdom Netherlands Sweden 97 Zdroj: 4 Zdroj: MZV, Instrukce pro jednání COREPER II,

11 11 PŘÍLOHA I. Aktuální situace v KDR a pozice členských států (zdroj: MZV ČR, Mandát pro jednání Rady EU, z 11. září 2006) Dne (tedy v plánovaném termínu) se v KDR uskutečnily parlamentní volby a první kolo prezidentských voleb. Dle příslibu CEI byly výsledky voleb vyhlášeny s tímto výsledkem: 1. J. Kabila /současný prezident/ - 44,81%, 2. J.P. Bemba 20,30% /stávající vice-prezident/ a 3. A. Gizenga 13,06% (býv. ministr lumumbovské vlády). Výsledkem je ústavní nutnost uspořádat 2. kolo voleb, datum bylo stanoveno na 29. října J.P. Bemba ohlásil úmysl kandidovat za koalici některých poražených stran. Po vyhlášení shora uvedených výsledků voleb došlo k vážným nepokojům ve dnech srpna 2006 /střet ozbrojených sil obou prvních kandidátů/. Síly EUFOR zasáhly rozhodně (vyslány k posile sil EUFOR 3 vrtulníky z Gabonu a 200 mužů) a rázně telefonicky zasáhl též GT EU Solana. Zklidnění situace a návrat k jednání je tedy jednoznačným úspěchem EU. Bylo dosaženo návratu obou hlavních aktérů voleb k politickému dialogu (byť se oba představitelé dosud osobně nesetkali), nadále však aktivisti obou stran zůstávají v aktivní záloze. V týdnu od přicestoval do Kinshasy k dalším jednáním J. Solana v návaznosti na dopis GT OSN Annan SG/HR J. P. Solanovi, v němž jménem OSN žádal, aby EUFOR RD Congo pomohla jednotkám MONUC stabilizovat situaci. EUSR 5 Ajello na jednání COAFR 6 a COPS 7 shrnul situaci v KDR po útoku prezidentské gardy na milice viceprezidenta Bemby. Situace v Kinshase je na pohled klidná, ale napjatá. Obě strany,prezident Kabila i viceprezident Bemba, zdůrazňují, že se situace z již nebude opakovat, obyvatelstvo však obavy má (důsledkem je mj. zvýšení cen základního zboží). Mezinárodní společenství vyvíjí na oba kandidáty druhého kola prezidentských voleb tlak je třeba, aby se sešli a vyslali uklidňující message (ke schůzce však zatím nedošlo /mj. z obavy Bemby o vlastní bezpečnost/). Možným řešením by dle Ajella byla schůzka za účasti členů CIAT. 8 Za podstatné považuje Ajello obnovení vládních funkcí. Oficiální výsledky parlamentních voleb budou zveřejněny ve čtvrtek, očekává se, že Kabilova aliance by s částí nezávislých měla mít absolutní většinu cca 280 z 500 křesel. Ajello zdůraznil, že za snahou Kabily posunout 2.kolo voleb na dřívější termín není jen přání dostát ústavě, ale hlavně snaha odsunout provinční volby na pozdější dobu a získat tak výhodu. Ajello se osobně s Kabilou setkal během své poslední cesty do 5 Zvláštní zástupce EU 6 pracovní skupina Rady pro Afriku 7 Politický a bezpečnostní výbor Rady 8 Le Comité international d accompagnement de la transition

12 12 regionu ( ) dvakrát. Kabila působí údajně velmi depresivně (obavy z bezpečnostní situace na východě KDR aliance Bemba-gen. Nkunda s podporou Ugandy a jejího negativního dopadu na volební účast). Ani jeden z kandidátů si dle Ajella neuvědomuje míru škod, které srpnové události způsobily nejen na lidských životech, ale i politicky, jsou příliš zaměřeni na své ztráty v prvním kole. Mezinárodní společenství vyvinulo značné úsilí, aby tranzitivní proces pokračoval: byla vytvořena pracovní skupina z vysoce postavených osob (vč. ministra obrany, vnitra, předsedy parlamentu, MONUC, EUPOL atd.), pracují verifikační týmy (ověřují dodržování dohody z 23.8.), smíšená komise a její dvě podkomise (pro vyšetřování, resp. sběr informací a pro kodex chování pro 2. kolo voleb a povolební otázky role vedoucího opozice). Podle Ajella je nutný i tlak na africké lídry sám jednal s angolským ministrem zahraničí Mirandou (přislíbeno angažmá Trojky SADC), další jednání povede SG/HR Solana během své cesty do regionu i v NY na okraji VS OSN. Solana se také setká s oběma kandidáty, ale z časových důvodů nebude možné návštěvu spojit s přijetím kodexu chování. Přítomnost volební pozorovatelské mise EOM v KDR mj. potvrdila, že volební monitoring je možný i v obtížných postkofliktních zemích. EK přispěje na financování 2. kola prezidentských voleb částkou 16 mil. EUR (celkový příspěvek EK tak dosáhne 165 mil. EU), a vyzvala, aby ČS zvážily své bilaterální příspěvky (chybí cca 10 mil. USD). Příspěvek oznámila BE (3 mil. EUR). EOM bude na místě i během 2. kola, dochází k částečné rotaci core teamu, dlouhodobí pozorovatelé budou v plném počtu od začátku volební kampaně (10/2006). EK informovala, že vedoucí DEK 9 schválil 3 rekonstrukční projekty s rychlými dopady ve výši USD. U populace sice narůstá důvěra v evropské bezpečnostní síly, ale na straně druhé se prohlubuje frustrace z bezvládí a toho, že nikdo dlouhodobě neřeší její každodenní problémy. Se zahájením nového školního roku vzrůstá nespokojenost obyvatelstva se současným stavem (nečinnost vládních institucí, praktické dopady bezvládí). Pozice členských států: Dosaženo shody názoru ČS na potřebě dodržet plánovaný volební kalendář (podle Ajella je důležité udržet druhé kolo voleb společně s volbami provinčními). Z tohoto pohledu bude také důležitý povolební monitoring (nutná náhrada za CIAT). Za střednědobou prioritu pro EU byla označena vedoucí role v procesu SSR. Ajello vidí jako důležité provedení úplného auditu konžské armády a plán na vytvoření republikánské armády. Zkušenosti EUSEC i EUPOL jsou v tomto směru nenahraditelné. Podle BE je rovněž důležitá podpora působení MONUC, je třeba odolat tlakům na jeho urychlené stažení. PL připomnělo, že dodávky zbraní do regionu přispívají k nestabilitě. 9 Delegace Evropské komise

13 13 BE, FR a NL zmínily negativní roli, kterou může v procesu normalizace situace v oblasti Velkých afrických jezer sehrát problematický vývoj v sousedním Burundi. Shodně upozornily na problém ztráty důvěry mezi burundskou vládou a mezinárodním společenstvím. Je třeba využít všechny příležitosti pro její obnovení (vč. návštěvy ministryně zahraničí Batumubwira příští týden v Bruselu plánováno jednání s komisařem Michelem a SG/HR Solanou). Pozice ČR: Pozice ČR trvá, tj. sledování problematiky, maximální politická podpora procesu demokratizace a stabilizace KDR, ovšem nulové navýšení finančních prostředků nad rámec standardních příspěvků ČR do rozpočtu EU. Podařilo se expertízou, ve spolupráci se ZÚ Kinshasa a MONUC, vyvrátit tvrzení /FR list Le Monde z /, že vyloděná obrněná technika v konžském přístavu Matadi (2 dny před konáním prvního kola voleb, určená pro prezidentskou gardu) je české provenience. PŘÍLOHA II Závěry Rady o Konžské demokratické republice, (12881/06) 1. Evropská unie očekává řádné a pokojné zakončení probíhajícího volebního procesu v Konžské demokratické republice, který umožní vznik legitimních a demokraticky zvolených institucí jako vyjádření plné svrchovanosti konžského lidu. Rada vzala na vědomí výsledky parlamentních voleb zveřejněné nezávislou volební komisí (IEC), jež znamenají další důležitý krok v tomto směru. 2. Rada kladně hodnotí veškeré úsilí vynaložené konžskými přechodnými orgány, a zejména nezávislou volební komisí (IEC), Organizací spojených národů a mezinárodním společenstvím při přípravách nadcházejícího druhého kola prezidentských voleb, jakož i oblastních voleb. Rada bere na vědomí, že nejvyšší soud rozhodl o období, během něhož se bude konat druhé kolo prezidentských voleb. V této souvislosti Rada vyzývá všechny strany a kandidáty, aby podporovali a respektovali nezávislou volební komisi, a znovu připomíná její ústřední úlohu v organizaci volebního procesu a dohledu nad ním. 3. V souladu s nedávnými závěry Rady o Konžské demokratické republice ze dne 17. července a 25. srpna Rada vítá pokrok, jehož bylo dosaženo při budování důvěry a snižování napětí mezi dvěma prezidentskými kandidáty a vyzývá je, aby se zdrželi jakýchkoliv projevů násilí. Rada vítá setkání prezidenta Kabily a viceprezidenta Bemby v průběhu Conseil Supérieur de la Défense konaného dne 13. září jako povzbudivý signál. Oceňuje úlohu mise OSN v Konžské demokratické republice (MONUC) a Mezinárodního výboru pro podporu

14 14 transformace (CIAT) a vyjadřuje uznání úsilí generálního tajemníka, vysokého představitele Javiera Solany při usnadňování tohoto vývoje. 4. Rada vítá přijetí závazku týkajícího se využití sdělovacích prostředků a zdůrazňuje, že kanály sdělovacích prostředků by měly zůstat v provozu a že by neměl být vysílán žádný materiál, který by mohl podněcovat k násilí nebo etnické nenávisti. Obě strany by měly respektovat rozhodnutí Vysokého úřadu pro sdělovací prostředky (Haute Autorité des Medias). 5. EU bude volební proces nadále aktivně podporovat. Tato podpora bude zahrnovat pokračování úzké a účinné spolupráce vojenské operace Evropské unie EUFOR RD Congo s misí OSN v Konžské demokratické republice (MONUC), které se spolu s posílenou policejní misí EU v Kinshase (EUPOL Kinshasa) zatím ukázaly jako zásadní pro udržení stability během volebního procesu. EU navíc poskytla na přípravu voleb další finanční prostředky a dále vykonává volební pozorovatelskou misi. 6. S cílem napomáhat okamžité rekonstrukci a obnově hodlá EU na základě úspěšného zakončení volebního procesu i nadále spolupracovat s nově zvolenou vládou při podpoře projektů, po nichž by mělo následovat dlouhodobé úsilí o udržitelný rozvoj a respektování zásad řádné správy věcí veřejných. Po zakončení volebního procesu má zásadní význam to, aby konžské orgány prokázaly pevné odhodlání k řádné správě věcí veřejných a byly i nadále odhodlány posilovat právní stát, jakož i bezpečnost a stabilitu v Konžské demokratické republice. Rada zdůrazňuje, že je důležité, aby orgány Konžské demokratické republiky pokračovaly v reformách bezpečnostního sektoru. V této souvislosti Rada zdůrazňuje úlohu poradní a pomocné mise Evropské unie pro reformu bezpečnostního sektoru v Konžské demokratické republice (EUSEC RD Congo), policejní mise EU v Kinshase (EUPOL Kinshasa), jakož i činností ES a členských států. EU bude pokračovat ve svém úsilí s cílem podporovat konžské orgány v této oblasti, přičemž bude vycházet ze svých zkušeností a zkušeností členských států. S ohledem na potřebu komplexního přístupu spojujícího různé probíhající iniciativy bude EU, za účelem podpory konžských orgánů v této oblasti, připravena přijmout, v úzké spolupráci s Organizací spojených národů, koordinační úlohu v mezinárodním úsilí v bezpečnostním sektoru.

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín ANOTACE

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín ANOTACE Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín Duben 2013 VY_52_INOVACE_Z6_17 ANOTACE Vzdělávací oblast Doporučený ročník Vypracoval Název aktivity Tematické

Více

VYBRANÁ TÉMATA STAV JEDNÁNÍ O STATUSU KOSOVA A PŘÍPRAVA EVROPSKÉ CIVILNÍ MISE (4/2007) Václav Štěrba

VYBRANÁ TÉMATA STAV JEDNÁNÍ O STATUSU KOSOVA A PŘÍPRAVA EVROPSKÉ CIVILNÍ MISE (4/2007) Václav Štěrba VYBRANÁ TÉMATA STAV JEDNÁNÍ O STATUSU KOSOVA A PŘÍPRAVA EVROPSKÉ CIVILNÍ MISE (4/2007) Václav Štěrba Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Vybraná témata 4/2007 Leden

Více

nistán n jako výzva pro nostní politiku EU bezpečnostn 8. 12. 2011 Eurocentrum Praha

nistán n jako výzva pro nostní politiku EU bezpečnostn 8. 12. 2011 Eurocentrum Praha Afghánist nistán n jako výzva pro Společnou zahraniční a bezpečnostn nostní politiku EU Eva Svobodová, Ph.D. 8. 12. 2011 Eurocentrum Praha Témata Společná bezpečnostní a obranná politika (Common Security

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky 303 10. funkční období 303 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě 2016 Návrh U S N E S

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Výroční zpráva o politice humanitární pomoci a jejím provádění v roce 2009 SEK(2010)398

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Výroční zpráva o politice humanitární pomoci a jejím provádění v roce 2009 SEK(2010)398 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.4.2010 KOM(2010)138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Výroční zpráva o politice humanitární pomoci a jejím provádění v roce 2009 SEK(2010)398 Evropská

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 13. července 2011 (OR. fr) 12515/11 Interinstitucionální spis: 2011/0178 (NLE) ACP 163 COAFR 224 PESC 907 RELEX 751

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 13. července 2011 (OR. fr) 12515/11 Interinstitucionální spis: 2011/0178 (NLE) ACP 163 COAFR 224 PESC 907 RELEX 751 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 13. července 2011 (OR. fr) 12515/11 Interinstitucionální spis: 2011/0178 (NLE) ACP 163 COAFR 224 PESC 907 RELEX 751 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ RADY o uzavření

Více

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Gymnázium prof. Jana Patočky Jindřišská 36 110 00 Praha 1 www.gpjp.cz/projekty/soucasny-svet

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE TROPICKÁ AFRIKA. Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov. Autor práce: Alena Směšná, IX.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE TROPICKÁ AFRIKA. Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov. Autor práce: Alena Směšná, IX. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov ABSOLVENTSKÁ PRÁCE TROPICKÁ AFRIKA Autor práce: Alena Směšná, IX.C Vedoucí práce: Mgr. Roman Vochozka Školní rok: 2009 2010 2010 Základní

Více

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. května 2009 (19.05) (OR. en) 9976/09 PROCIV 77 JAI 302 COCON 15 RELEX 473 SAN 126 TELECOM 112 COHAFA 28 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Coreper/Rada

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o přistoupení EU k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu (ICAC)

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o přistoupení EU k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu (ICAC) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.11.2016 COM(2016) 712 final 2016/0349 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o přistoupení EU k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu (ICAC) CS CS 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU DŮVODOVÁ

Více

10. funkční období. Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice

10. funkční období. Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice 109 10. funkční období 109 Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice 2015 Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky

Více

III AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU Úřední věstník Evropské unie L 40/11. (Akty přijaté na základě Smlouvy o EU)

III AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU Úřední věstník Evropské unie L 40/11. (Akty přijaté na základě Smlouvy o EU) 14.2.2008 Úřední věstník Evropské unie L 40/11 III (Akty přijaté na základě Smlouvy o EU) AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU SPOLEČNÁ AKCE RADY 2008/112/SZBP ze dne 12. února 2008 o misi Evropské

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO HISTORIE ORGANIZACE Organizace Severoatlantické smlouvy, kromě zkratky NATO se užívá i zkratka OTAN (francouzská zkratka) vojensko-politická organizace zemí Evropy a

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2008 KOM(2008) 486 v konečném znění ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ohledně přetrvávajících případů, ve kterých některé třetí

Více

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom?

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom? Česko : Jak jsme na tom? 1. 11. 216 NÁRODNÍ BEZPEČNOST Garant: Tomáš Pojar SVĚTOVÝ INDEX MÍRU (GPI SCORE) MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ (pořadí země v roce 216 z celkového počtu 163) 2, 1,8 1,6 1,4 71 82 1,2 1,

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 Rada bezpečnosti s ohledem na zásady a cíle Charty OSN, včetně primární zodpovědnosti Rady bezpečnosti za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti

Více

Delegace naleznou v příloze závěry Rady o vztazích EU se Švýcarskou konfederací ve znění přijatém Radou pro životní prostředí dne 28. února 2017.

Delegace naleznou v příloze závěry Rady o vztazích EU se Švýcarskou konfederací ve znění přijatém Radou pro životní prostředí dne 28. února 2017. Rada Evropské unie Brusel 28. února 2017 (OR. en) 6767/17 CH 25 AELE 27 MI 168 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Delegace 6160/17 CH 23

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0133/2. Pozměňovací návrh. Willy Meyer, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0133/2. Pozměňovací návrh. Willy Meyer, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL 12. 5. 2010 A7-0133/2 2 Bod 1 a (nový) 1a. připomíná, že hospodářské, politické, sociální, kulturní nebo jakékoliv jiné vztahy mezi EU a středomořskými zeměmi musí být založeny na rovném zacházení, doplňkovosti,

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T-2 BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY A JEHO PRÁVNÍ ASPEKTY

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T-2 BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY A JEHO PRÁVNÍ ASPEKTY AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T-2 BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY A JEHO PRÁVNÍ ASPEKTY LEOPOLD SKORUŠA Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu +420 973 442 571; leopold.skorusa@unob.cz

Více

Zapojení českých firem a nevládních organizací do rozvojové spolupráce financované z EDF

Zapojení českých firem a nevládních organizací do rozvojové spolupráce financované z EDF Zapojení českých firem a nevládních organizací do rozvojové spolupráce financované z EDF Dagmar Kubínová zástupkyně ČR v PS Rady pro AKT Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu O čem bude prezentace Právní

Více

Rada Evropské unie Brusel 1. prosince 2015 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 1. prosince 2015 (OR. en) Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 1. prosince 2015 (OR. en) 12960/15 LIMITE PUBLIC CORLX 134 CFSP/PESC 646 COAFR 300 CSC 226 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ RADY o jmenování zvláštního

Více

Delegace naleznou v příloze závěry Rady o Libyi, které Rada přijala na svém zasedání konaném dne 6. února 2017.

Delegace naleznou v příloze závěry Rady o Libyi, které Rada přijala na svém zasedání konaném dne 6. února 2017. Rada Evropské unie Brusel 6. února 2017 (OR. en) 5321/17 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Generální sekretariát Rady Datum: 6. února 2017 Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace MAMA 12 CFSP/PESC

Více

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. května 2008 (20.05) (OR. en) 9251/08 PROBA 18 DEVGEN 65 AGRI 126 WTO 87 COAFR 141 RELEX 298 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro komodity Datum: 14. května

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. května 2014 (19.05) (OR. en) 9884/14 PROCIV 44 COHAFA 52 DEVGEN 127 ENV 452 ONU 59 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Výbor stálých zástupců /

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ A RADĚ

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.12.2016 COM(2016) 960 final ANNEX 1 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ A RADĚ Druhá zpráva o pokroku: první výsledky rámce pro partnerství se třetími

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B7-0074/9. Pozměňovací návrh. Doris Pack za skupinu PPE

CS Jednotná v rozmanitosti CS B7-0074/9. Pozměňovací návrh. Doris Pack za skupinu PPE 3. 2. 2014 B7-0074/9 9 Bod odůvodnění D D. vzhledem k tomu, že má-li se zabránit tomu, aby před parlamentními volbami v říjnu 2014 znovu zavládla patová situace, je zapotřebí nové dynamiky a respektu vůči

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU V článku 305 Smlouvy

Více

SSOS_ON_3.09 NATO. Číslo a název projektu Číslo a název šablony

SSOS_ON_3.09 NATO. Číslo a název projektu Číslo a název šablony Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_3.09

Více

Mgr. Miloslav Havlín, Ph.D. Agentury v rámci bývalého druhého pilíře Evropské unie

Mgr. Miloslav Havlín, Ph.D. Agentury v rámci bývalého druhého pilíře Evropské unie INFORMACE Mgr. Miloslav Havlín, Ph.D. Agentury v rámci bývalého druhého pilíře Evropské unie Zahraniční politika, bezpečnost a obrana v minulosti patřily a i nadále patří do okruhu záležitostí u nichž

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání 14. 2. 2005 B6-0094/2005. který na základě otázek k ústnímu zodpovězení B6-0026/04 a B6-0025/04

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání 14. 2. 2005 B6-0094/2005. který na základě otázek k ústnímu zodpovězení B6-0026/04 a B6-0025/04 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««Dokument ze zasedání 2009 14. 2. 2005 B6-0094/2005 NÁVRH USNESENÍ, který na základě otázek k ústnímu zodpovězení B6-0026/04 a B6-0025/04 v souladu s čl. 108 odst. 5

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel 01.07.1999 COM(1999) 323 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ FINANČNÍ INFORMACE O EVROPSKÝCH ROZVOJOVÝCH FONDECH Dokument je přiložen k návrhu rozpočtu na rok 2000 Obsah Předmluva...2

Více

SMÍŠENÉ PARLAMENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ AKT-EU

SMÍŠENÉ PARLAMENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ AKT-EU SMÍŠENÉ PARLAMENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ AKT-EU Výbor pro politické věci 19. května 2006 APP 3850/1-17 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-17 Návrh zprávy (APP 3850) Ateem Garang Deng (Súdán) a Johan Van Hecke Role regionální

Více

VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED

VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED Informace STEM ze dne 5. 3. 13 CESTA VÁCLAVA KLAUSE ČESKOU POLITIKOU I. VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED První část seriálu věnovaného osobnosti Václava Klause sleduje důvěru veřejnosti

Více

Vojenští pozorovatelé a specialisté AČR v mírových misích

Vojenští pozorovatelé a specialisté AČR v mírových misích NA CESTĚ INTEGRACE Vojenští pozorovatelé a specialisté AČR v mírových misích Spolupráce na poli pozorovatelských aktivit v rámci mírových operací v současném pojetí byla zahájena vysláním skupin vojenských

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.5.2012 COM(2012) 211 final 2012/0106 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie ve Výboru pro potravinovou pomoc, pokud jde o prodloužení

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

1. fáze studené války II.

1. fáze studené války II. 1. fáze studené války II. 1. berlínská krize 24. červen 1948-12. květen 1949 Německo i Berlín rozděleny na čtyři okupační zóny Po válce však došlo k rozkolům v otázce dalšího směřování Německa mezi SSSR

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Maltské prohlášení členů Evropské rady. o vnějších aspektech migrace: řešení otázek spojených s trasou přes centrální Středomoří

Maltské prohlášení členů Evropské rady. o vnějších aspektech migrace: řešení otázek spojených s trasou přes centrální Středomoří Valletta 3. února 2017 (OR. en) SN 17/17 Maltské prohlášení členů Evropské rady o vnějších aspektech migrace: řešení otázek spojených s trasou přes centrální Středomoří 1. Vítáme a podporujeme úsilí maltského

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky. s výhledem na rok 2017

Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky. s výhledem na rok 2017 164 10. funkční období 164 Návrh na změnu usnesení Senátu Parlamentu ČR ze dne 23. října 2014 č. 635 k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/2226(INI)

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/2226(INI) Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro mezinárodní obchod 2016/2226(INI) 20.9.2016 NÁVRH ZPRÁVY obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozvoj 21. 4. 2010 2009/2217(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 Charles Goerens (PE439.073v01-00) k nové strategii v Afghánistánu (2009/2217(INI)) AM\813767.doc PE441.045v01-00

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 58. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 58. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2004 4. volební období 58. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 12. schůze konané dne 10. listopadu 2004 k návrhu nařízení Rady zavádějící obecná ustanovení

Více

RADA EVROPY STRÁŽCE LIDSKÝCH PRÁV SHRNUTÍ

RADA EVROPY STRÁŽCE LIDSKÝCH PRÁV SHRNUTÍ RADA EVROPY STRÁŽCE LIDSKÝCH PRÁV SHRNUTÍ Nečlenský stát Rady Evropy (Bělorusko) ČLENSKÉ STÁTY SÍDLO A ZASTOUPENÍ ROZPOČET Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbajdžán, Belgie, Bosna a Herzegovina, Bulharsko,

Více

Obsah. 2. Bezpečnostní politika SRN Utváření základů: Znovuvyzbrojení Německa Přijetí branné ústavy 56

Obsah. 2. Bezpečnostní politika SRN Utváření základů: Znovuvyzbrojení Německa Přijetí branné ústavy 56 Obsah Úvod 11 1. Spolkový sněm v politickém systému SRN 26 1.1 Funkce parlamentu jako instituce politického systému 26 1.1.1 Volební funkce parlamentu 27 1.1.2 Zákonodárná funkce parlamentu 28 1.1.3 Kontrolní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Vládní návrh ZÁKON ze dne. 2012 o zásluhách Václava Havla Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii. 2 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.6.2016 COM(2016) 414 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ obsahující posouzení požadované podle čl. 24 odst. 3 a čl. 120 odst. 3 třetího pododstavce nařízení

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT STANOVISKO. Výbor pro zahraniční věci 2006/2291(INI) Výboru pro zahraniční věci. pro Výbor pro rozvoj

EVROPSKÝ PARLAMENT STANOVISKO. Výbor pro zahraniční věci 2006/2291(INI) Výboru pro zahraniční věci. pro Výbor pro rozvoj EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Výbor pro zahraniční věci 2009 2006/2291(INI) 1. 3. 2007 STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci pro Výbor pro rozvoj k Africkému rohu: regionální politické partnerství EU pro mír,

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

NATO Organizace severoatlantické smlouvy North Atlantic Treaty Organization

NATO Organizace severoatlantické smlouvy North Atlantic Treaty Organization NATO Organizace severoatlantické smlouvy North Atlantic Treaty Organization Historie vzniku a vývoje NATO Poválečná situace Priority Západu demobilizace snížení početních stavů armád ekonomická přestavba

Více

EPS vládní režimy. Ladislav Mrklas

EPS vládní režimy. Ladislav Mrklas EPS vládní režimy Ladislav Mrklas mrklas@cevro.cz Struktura Parlamentarismus, poloprezidencialismus a direktoriální systém v Evropě Podstata režimů Hlavy státu Premiéři Vztah prezident premiér Vztahy prezident

Více

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 435 final Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku CS CS Doporučení pro ROZHODNUTÍ

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.3.2005 KOM(2005) 64 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

Více

6074/17 dhr/mv/mb 1 DG A SSCIS

6074/17 dhr/mv/mb 1 DG A SSCIS Rada Evropské unie Brusel 8. února 2017 (OR. en) 6074/17 C 42 POZNÁMKA K BODU A Odesílatel: Příjemce: Výbor stálých zástupců Rada Č. předchozího dokumentu: 12940/15, 12940/1/15, 10746/16, 12913/16 Předmět:

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

NATO. Lucie Hrušková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

NATO. Lucie Hrušková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám NATO Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,

Více

Historie 12. Otázka číslo: 1. V roce 1956 poskytla Francie nezávislost: Egyptu. Maroku. Tunisku. Nové Kaledonii (je možno více správných odpovědí)

Historie 12. Otázka číslo: 1. V roce 1956 poskytla Francie nezávislost: Egyptu. Maroku. Tunisku. Nové Kaledonii (je možno více správných odpovědí) Historie 12 Otázka číslo: 1 V roce 1956 poskytla Francie nezávislost: Egyptu Maroku Tunisku Nové Kaledonii (je možno více správných odpovědí) Otázka číslo: 2 V roce 1962 si vymohlo Alžírsko nezávislost

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

NÁRODNÍ ZÁKLADNA HUMANITÁRNÍ POMOCI

NÁRODNÍ ZÁKLADNA HUMANITÁRNÍ POMOCI NÁRODNÍ ZÁKLADNA NÁRODNÍ ZÁKLADNA V listopadu roku 2010 byla otevřena Národní základna humanitární pomoci, jejímž hlavním úkolem je centralizovat organizaci příjmu a poskytování humanitární (věcné a technické)

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Výbor pro zahraniční věci NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Výbor pro zahraniční věci NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 21. 5. 2012 2011/0392(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zahraniční věci pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. listopadu 2008 (19.11) (OR. en) 15653/08

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. listopadu 2008 (19.11) (OR. en) 15653/08 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. listopadu 2008 (19.11) (OR. en) 15653/08 PROCIV 174 COCON 34 COSDP 1029 DEVGEN 223 ENV 813 FORETS 66 ONU 99 RECH 359 RELEX 903 SAN 260 TELECOM 192 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel:

Více

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více

Seznamte se s historií

Seznamte se s historií Bylo Československo před rokem 1989 federací? Jedním z prvních signálů, že vztah Čechů a Slováků nebude v obnovené demokracii po listopadu 1989 bezproblémový, se stala tzv. pomlčková, která odkryla vzájemné

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0314 (NLE) 15405/15 ASIM 176 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 16. prosince 2015 Příjemce: Č. dok. Komise:

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

Česká republika a Evropská unie

Česká republika a Evropská unie Česká republika a Evropská unie Zahájení procesu přípravy na vstup do EU v regionu SVE 17. 12. 2005 VŠFS KS MEI ZS 2005-06 1 OSNOVA Úvod 1. Podmínky pro získání plného členství v EU pro KZ 2. Příprava

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 277 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Spojeného

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.10.2015 COM(2015) 516 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o jednáních uskutečněných Komisí v oblasti vývozních úvěrů, ve smyslu nařízení (EU)

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

PRÁVNÍ ZÁKLAD CÍLE OBECNÉ SOUVISLOSTI NÁSTROJE

PRÁVNÍ ZÁKLAD CÍLE OBECNÉ SOUVISLOSTI NÁSTROJE ZEMĚ ZÁPADNÍHO BALKÁNU EU vypracovala politiku na podporu postupného začleňování zemí západního Balkánu do Unie. Dne 1. července 2013 přistoupilo Chorvatsko jako první ze sedmi zemí, které se mají připojit.

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_351 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Federalistická seskupuje se politicky (př. USA) Funkcionalistická seskupuje se nejdříve ekonomicky (př. EU)

Federalistická seskupuje se politicky (př. USA) Funkcionalistická seskupuje se nejdříve ekonomicky (př. EU) Otázka: Integrační procesy po 2. světové válce (neboli EU) Předmět: Ekonomie Přidal(a): Len Druhy a stupně integrace (=propojení) Druhy mezinárodních integrací Federalistická seskupuje se politicky (př.

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Střednědobý výhled financování zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci do roku 2010

Střednědobý výhled financování zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci do roku 2010 IV. Střednědobý výhled financování zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci do roku 2010 Dle usnesení vlády č. 248 z roku 2003 k materiálu Střednědobý výhled financování zahraniční rozvojové

Více

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 12. ledna 2015 (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Pracovní skupina pro sociální otázky Dne: 23. ledna 2015

Více

Delegace naleznou v příloze závěry, které přijala Evropská rada na výše uvedeném zasedání.

Delegace naleznou v příloze závěry, které přijala Evropská rada na výše uvedeném zasedání. Evropská rada Brusel 18. března 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Předmět: Zasedání Evropské rady (17. a 18.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více