Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1"

Transkript

1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office

2 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti a rozdíly mezi 602Office a Microsoft Office...4 Rozdíly ve formátech souborů...5 Sdílení a konverze souborů...5 Funkční rozdíly mezi 602Office a MS Office...6 Přístup k poštovním serverům...6 Přístup k databázovým serverům...7 Příprava migrační strategie...7 Systémové požadavky...7 Vytvoření inventáře existujících souborů...7 Určení používaných souborů...8 Roztřídění souborů...8 Příprava migračního plánu...9 Možnosti převodu dokumentů...9 Vytvoření časového rozvrhu migrace...9 Scénář A: Migrace celé organizace najednou...9 Scénář B: Migrace organizace jako skupina po skupině...10 Obecné rady...10 Příprava souborů na převod...11 Příprava textových dokumentů...11 Příprava tabulek...11 Příprava prezentací...11 Kontrola převedených dokumentů...12 Poznámka o fontech...12 Převod šablon a uživatelských řešení...12 Migrace uživatelských řešení...12 Převod maker a skriptů...12 Průzkum možností migrace...13 Převod existujícího skriptu...13 Vývojářské základy 602Office...13 Převod databází a dalších datových zdrojů...13 Koexistence s uživateli Microsoft Office...13 Koexistenční scénáře...14 Scénář

3 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 3 Scénář Scénář Který souborový formát použít...14 Různá pracovní prostředí...15 Pasivní sdílení dokumentů...15 Výměna editovatelných dokumentů...15 Výměna dokumentů pro sběr dat...16 Zlepšení součinnosti...17 Scénář řešení...18

4 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 4 Záměry a cíle projektu Tato příručka je navržena jako pomoc pracovníkům IT oddělení, kteří mají právo rozhodovat ve věci přesunu organizace z prostředí Microsoft Office 95/97/2000/XP/2003 na kancelářský balík 602Office. Jako každý velký IT projekt, upgrade nebo migrace na nový systém potřebuje důkladné plánování. Je třeba následující: Vytvořit podnikový proces pro migraci na prostředí 602Office. Zajistit podporu managementu a dostatečné finanční zajištění na nákup podnikové licence, implementaci, školení a konzultační činnost. Porozumět rozdílům kancelářských balíků v souborových formátech a v programování maker. Zdokumentovat současné počítačové prostředí. Stanovit jasné cíle a požadavky pro plánované počítačové prostředí. Měli byste se také zaměřit na aktuální workflow, na pružnost přijímání rozhodnutí a jak to případně může ovlivnit přechod na nové prostředí. Od začátku je velmi důležité jasně stanovit cíle, úkoly a načasování projektu migrace. Hlavním cílem je samozřejmě bezpečný a efektivní převod všech nezbytných souborů a uživatelských řešení do nového prostředí. Je ovšem navíc nezbytné načrtnout hlavní rysy migrace. Toho je možné dosáhnout zodpovězením následujících otázek ještě před vlastním vytvořením migračního plánu: Jaké je Vaše hodnocení současného počítačového a dokumentového prostředí? Jaká je Vaše vize pro plánované počítačové a dokumentové prostředí? Co je nutné udělat pro zajištění toho, aby podnikové jednotky a uživatelé dosáhli současné úrovně produktivity během implementace a po ní? Máte dostatečné zdroje a experty pro podporu a školení uživatelů během implementace a po ní? Jaké jsou Vaše plány pro přeškolení uživatelů a převod souborů a dat? Přeškolíte uživatele a převedete soubory během pracovních hodin, přes noc nebo o víkendech? Jak se vypořádáte se soubory, makry, šablonami a řešeními na míru, která vyžadují migraci? Zodpovězení na tyto (a další) otázky pomůže vylepšit Vaše cíle a požadavky, umožní Vám a Vašemu týmu vytvořit efektivní a komplexní migrační plán, který bude vyhovovat potřebám organizace a uživatelům. Podobnosti a rozdíly mezi 602Office a Microsoft Office Porozumění rozdílům mezi kancelářským balíkem 602Office a Microsoft Office Vám pomůže předejít klíčovým problémům zahrnujícím a určujícím nejlepší migrační volbu pro existující dokumenty, šablony a podnikové aplikace. V závislosti na složitosti a hodnotě existujících souborů a uživatelských řešení je rozsah možností řešení od archivace přes převod až po reengineering zdrojového kódu. Hlavní kroky procesu: 1. Převod dokumentů a šablon aplikací Microsoft Office na formát souborů aplikací 602Office. 2. Provedení migrace existujících skriptů a uživatelských řešení. 3. Měly by se přizpůsobit aktuální obchodní pravidla a procesy, aby bylo možné plně využít vlastností kancelářského balíku 602Office.

5 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 5 4. Klíčové architektonické rozdíly mezi oběma kancelářskými balíky mohou ovlivnit způsob zpracovávání a ukládání informací a dat. Ale protože oba kancelářské balíky mají také mnoho společného, je možné vytvořit přechod, který bude srozumitelný většině uživatelů. Rozdíly ve formátech souborů Největším problémem jsou pravděpodobně rozdíly ve formátech souborů. Všechny verze Microsoft Office používají patentovaný binární souborový formát, který ukládá text, vlastnosti, vestavěnou grafiku, metadata a náhledy prvků jako OLE objekty strukturovaná data. Naproti tomu, kancelářský balík 602Office používá formát souborů založený na XML, který je čitelný jak pro uživatele, tak pro počítač, a také je otevřeně zdokumentován. Výhodou použití souborového formátu XML jako standardu je, že firemní data a informace jsou chráněna proti budoucím změnám v patentovaném binárním souborovém formátu Microsoft Office. XML formát také umožňuje vývojářům pracovat s dokumenty a šablonami tak, jak to dříve nebylo možné. Výhody otevřeného XML formátu zahrnují: Lepší podpora indexování a použití hypertextových odkazů pro otevřené publikování. Možnost použití šablon během vytváření publikace nejenom při zakládání souboru. Umožňuje online převod obsahu a vývoj uživatelských nástrojů. Zaručuje, že soubory budou vždy fungovat se všemi budoucími verzemi software. Umožňuje přístupnost dat ze souborů 602Office široké škále aplikací (nejen kancelářským balíkům). Tyto schopnosti se stávají rozhodujícími v případě, že podnik přesunuje data a informace ze sítí a disků do nejrůznějších webových aplikací (jako například webový server WebDAV nebo Microsoft Exchange), stejně tak pokud uživatelé publikují dokumenty v těchto online aplikacích, což je lepší řešení než jejich distribuce formou e mailové přílohy. Poznámka: Pro více informací o XML formátu kancelářského balíku 602Office navštivte stránku Sdílení a konverze souborů Pro usnadnění sdílení souborů má 602Office vestavěné převodníky (filtry) formátů souborů, které uživatelům umožňují otevírat, upravovat, ukládat a tisknout texty, tabulky a prezentace vytvořené jako dokument nebo šablona v Microsoft Office, zatímco obsah původních souborů je zachován. Soubory je možné automaticky ukládat v binárním souborovém formátu příslušné verze Microsoft Office 95/97/2000/XP/2003 nebo ve formátu pro 602Office (a dalších). V mnoha případech je převod dokumentů a šablon z Microsoft Office stejně jednoduchý jako otevření a následné uložení souboru ve formátu 602Office. Nicméně pokročilí uživatelé často používají dokumenty a šablony poněkud specifickým způsobem a často nezdokumentovaně. Vaše firma může mít například soubory se zdokumentovanými makry a uživatelská skriptovací řešení, která jsou vestavěna v automatizovaném, aplikačně založeném workflow. Aby se získala plná funkčnost originálního souboru a jeho částí, a také aby se ochránila zásadní firemní data a informace, vyžaduje převod těchto dokumentů a šablon přípravu a plánování. V některých případech může být jednodušší vytvořit nový dokument nebo šablonu v 602Office, než rekonstruovat již existující soubor. To většinou tehdy, když uživatelé používají pokročilých funkcí Microsoft Office. Filtry 602Office obecně zvládají převod jednoduchých dokumentů velmi dobře. Nicméně v případě složitějších dokumentů nejsou některé možnosti a vlastnosti formátování, které jsou implementovány v Microsoft Office 95/97/2000/XP/2003, v 602Office podporovány nebo jsou zpracovávány odlišně. Důsledkem toho je nutnost převedené soubory v různém rozsahu manuálně upravit a přeformátovat. Rozsah úprav, které je třeba očekávat, se liší v závislosti na složitosti zdrojové struktury a formátování dokumentu. Vlastnosti dokumentu, které jsou součástí proprietárních implementací aplikací jako jsou indexy, pole, rámce a tabulky se nepřevedou se 100%

6 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 6 přesností. V některých případech se mohou základní vlastnosti a nastavení (jako např. okraje stránky nebo mezery mezi odstavci) v originálním a převedeném dokumentu lišit. Naštěstí je funkcí a vlastností, které v převodu způsobují vážné problémy, pouze několik a ty neovlivní schopnost používat nebo pracovat s obsahem převedeného dokumentu. Důvody, proč se některé možnosti a vlastnosti nepřevedou správně: Omezení existujících převodních filtrů. V tomto případě je možné funkce a vlastnosti přizpůsobit ručně po převodu. Nedostatek podpory u existujících převodních filtrů. Funkce a vlastnosti je možné přidat po převodu. Nedostatek podpory kancelářského balíku 602Office. Místo toho je možné použít jiné alternativní řešení. Funkční rozdíly mezi 602Office a MS Office Mezi oběma kancelářskými balíky jsou kromě rozdílů ve formátu souborů také funkční rozdíly. Na nejzákladnější úrovni jsou oba kancelářské balíky založeny na 3 architektonických vrstvách: aplikace, šablona a dokument. V každé vrstvě je poskytována jistá úroveň funkčnosti. Základem je vestavěná aplikační vrstva, která poskytuje nástroje a možnosti pro vytvoření dokumentů a šablon. Další vrstva, kterou je vrstva šablon, obsahuje různé objekty, formátování, makra a nastavení, které zjednodušují vytváření nových souborů. Šablony se mohou lišit ve složitosti od jednoduchých dokumentových šablon, poskytujících standardní text a odpovídající rozvržení pro pravidelně používané dokumenty (např. obchodní dopis nebo fax), až po komplexní obchodní aplikace, které generují protokoly nebo faktury. Dokumenty mohou zahrnovat libovolné množství a typy objektů, formátování, maker a uživatelských nastavení, která rozšiřují funkčnost šablony, na níž jsou založeny. Dle provedení je každý nový dokument Microsoft Office nebo 602Office založen na šabloně. Může to být v globálním rozsahu s objekty a nastaveními, která jsou přístupná pro všechny nové dokumenty, nebo to může být ke konkrétním dokumentům, kdy jsou objekty a nastavení přístupná pouze dokumentům založeným na této šabloně. A stejně jako šablony, tak i dokumenty mohou být jednoduché nebo složité, v závislosti na použitých vlastnostech, formátování a objektech. Oba kancelářské balíky se liší v řadě vlastností, které poskytují a podporují, a také v dokumentovém modelu. V mnoha případech mohou být tyto rozdíly příznakem úmyslných návrhových voleb a příslušných objektových modelů. Například každý nový dokument Microsoft Office je založen na (globální) standardní šabloně, která je používána aplikací. V aplikacích 602Office jsou tyto standardní šablony vestavěny v aplikační vrstvě a nejsou přístupné jako oddělené soubory, jako je tomu v kancelářském balíku Microsoft Office. Uživatelé 602Office mají možnost specifikovat alternativní, souborově založené standardní šablony. Na úrovni šablon a dokumentů podporují oba kancelářské balíky množství stylů, které pomáhají uživatelům uspořádat a formátovat dokumenty efektivním způsobem. Nicméně ve srovnání s Microsoft Office poskytují některé aplikace 602Office ještě více typů stylů a voleb, které přinášejí lepší možnosti pro uspořádání a formátování dokumentů. Kancelářský balík 602Office se ve standardní konfiguraci skládá z pěti základních aplikací: Writer, Calc, Impress, Draw a 602SQL. Přístup k poštovním serverům Protože 602Office neobsahuje e mailového klienta a aplikaci pro plánování, není třeba převádět existující data a složky uživatelé si v této oblasti mohou zvolit jejich vlastní oblíbené nástroje. 602Office automaticky rozpozná během instalace standardního e mailového klienta (s podporou Simple MAPI protokolu), který nemusí být nakonfigurován pro použití s 602Office. Je možné použít i volně dostupné aplikace Mozilla Suite, Thunderbird nebo Microsoft Outlook Express. Pro vyu

7 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 7 žití Microsoft Exchange je nutné nainstalovat Outlook Web Access, který je součástí Microsoft Exchange od verze 5.5, a provozovat jej v browseru jako webovou aplikaci. Přístup k databázovým serverům Většina databázových serverů podporuje mnoho různých protokolů. Pro napojení databázového klienta 602Office se mohou uživatelé připojit např. na Microsoft SQL Server použitím JDBC a ODBC driverů a generovat dotazy, manipulovat s obsahem databáze nebo vytvářet nové databázové tabulky podobně jako s 602SQL Server, který je součástí sady 602Office. Při použití BizTalk Server 2002 poskytuje 602Office stejnou funkčnost jako Microsoft Office. Tento postup nelze aplikovat na některé speciální dokumentové technologie v Microsoft Exchange 2000 a SharePoint Portal Server. Příprava migrační strategie Prvním krokem v přípravě migrační strategie je identifikace klíčových rizikových faktorů, které zahrnují: Rozdíly v souborovém formátu Funkční rozdíly Existující makra, sdílené komponenty a uživatelské aplikace Existující datové zdroje, včetně databází a kontaktů Software třetích stran, který je integrován v Microsoft Office Zmírnění těchto rizik začíná stanovením rozsahu migračního projektu, který je určen potřebami Vaší organizace a dostupnými zdroji. Začněte průzkumem u zaměstnanců, aby bylo možné určit typy a množství existujících souborů, maker a řešení na míru, stejně tak jako rozsah používání souborů a zvyky ve sdílení informací mezi organizačními jednotkami jak uvnitř, tak vně organizace. Je potřeba také určit, které dokumenty, šablony, makra a uživatelská řešení se musí převést. Systémové požadavky Dalším krokem je ověření, které současné počítače splňují minimální systémové požadavky pro běh kancelářského balíku 602Office: Microsoft Windows 98/ME/2000/XP, Windows NT (se Service Packem 6 nebo vyšším) nebo GNU Linux. PC Pentium kompatibilní 128 MB RAM 300 MB dostupného místa na disku (liší se v závislosti na počtu instalovaných modulů) Grafická karta s minimálním rozlišením 800x600 a 256 barvami Pokud bude kancelářský balík 602Office spouštěn ze síťového prostředí, je také nutné prověřit propustnost a infrastrukturu sítě. Vytvoření inventáře existujících souborů Předtím než určíte, které dokumenty a šablony je nutné převést, je potřeba znát jejich umístění a vlastníky. Dokumenty a šablony mohou být například používány několika pracovními skupinami nebo pouze individuálně; mohou být používány celou organizací nebo pouze uvnitř nějaké podnikové jednotky. Soubory mohou být uloženy centrálně na serveru nebo lokálně na klientské stanici. Zjištění umístění souborů pomůže určit nastavení převodu. Soubory, které jsou uloženy centrálně na serveru, se mohou převádět použitím dávkového zpracování. U souborů vlastněných indivi

8 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 8 duálně a uložených na lokální stanici je potřeba požádat zaměstnance, aby je umístil na konkrétní místo na serveru, kde je poté odborníci mohou připravit na převod. Nebo se s převodem může vypořádat sám zaměstnanec, to ale může vyžadovat dodatečné školení. Navíc je potřeba získat informace o verzích Microsoft Office, ve kterých byly tyto soubory vytvořeny. Microsoft Office 97 přinesl hlavní změny oproti dřívějším verzím Microsoft Office, včetně změn v souborovém formátu. Současné převodní filtry 602Office byly optimalizovány pro soubory vytvořené v Microsoft Office 97 a výše. 602Office ale také zahrnuje filtry pro soubory vytvořené v Microsoft Office 95, nicméně u souborů vytvořených v MS Office 95 (a starších) se doporučuje je nejdříve převést na formát MS Office 97 (nebo vyšší) a teprve poté je převést na formát 602Office. Určení používaných souborů Je pravděpodobné, že mnoho dokumentů, šablon a obchodních aplikací se již nepoužívá, a ty je třeba označit jako archivní nebo historické. Tyto historické dokumenty a šablony se již delší dobu nepoužívají nebo se používat nebudou vůbec měly by být zazálohovány na offline médium pro případné pozdější dohledání. Archivní soubory jsou stále používány pro tisk a prohlížení a obvykle zahrnují korespondenční dopisy, faktury, časové rozvrhy, základní zprávy a právní dokumenty. Požádejte uživatele, aby určili aktivní dokumenty stejného typu (např. základní zprávy, rozvrhy), které jsou otevírány, upravovány a ukládány pokaždé pod rozdílným názvem. Poté převeďte základní verzi pro použití jako šablony. Určete soubory, které jsou sdíleny v různém kancelářském prostředí mezi organizačními jednotkami a partnery, kteří mohou používat Microsoft Office. Pro zefektivnění úsilí v plánu souborové migrace zvažte přidělení místa na serveru, kam mohou uživatelé ukládat historické a archívní dokumenty pro zazálohování, stejně tak jako soubory čekající na převod. Analyzujte a sledujte soubory a obchodní aplikace, které používají nebo jsou závislé na OLE, DDE, databázových a dalších datových zdrojích, makrech a uživatelských skriptovacích řešeních. Používání maker nebo sdílených komponent jako ODBC nebo Data Access Components jsou největším úkolem migračního procesu. Ujistěte se, že máte postup jak identifikovat tyto soubory jménem, obchodní jednotkou nebo vlastníkem, typem aplikace, komponentou nebo použitým uživatelským řešením. Roztřídění souborů Po vytvoření inventáře a provedení souborové analýzy pokračujte roztříděním souborů na jednoduché a složité dokumenty, šablony a obchodní aplikace. Jednoduché dokumenty neobsahují makra, proprietární grafiku (jako např. Microsoft WordArt), vektorovou grafiku, složité formátování nebo pokročilé prvky jako například poznámky pod čarou, závěrečné poznámky, tabulky nebo indexy. Typicky převažují jednoduché dokumenty, které je možné převést v dávkách vestavěnou převodní pomůckou 602Office nebo otevřením každého souboru a jeho následným uložením ve formátu 602Office. Složité dokumenty obsahují makra a sdílené komponenty; formátování odstavců, stránek; proprietární a vektorovou grafiku; hromadné a křížové odkazy; OLE objekty; stejně tak jako rámce, textová pole, poznámky pod čarou, závěrečné poznámky, aktivní obsah, formulářová pole, formulářové ovládací prvky, vzorce nebo tabulky. Některé z těchto prvků nemusí být jednoduché převést, protože ekvivalentní funkce ještě nebyly implementovány do převodních filtrů 602Office nebo protože funkce pracuje odlišně nebo není podporována. Jednoduché šablony se skládají ze standardního textu a formátování, které slouží jako startovní bod pro nové dokumenty. Možnosti převodu jsou stejné jako u jednoduchých dokumentů. Složité šablony obsahují formulářová pole a automatické funkce, jejichž převod nemusí proběhnout jednoduše a možná je bude nutné znovu vytvořit v příslušném modulu 602Office nebo je

9 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 9 bude nutné znovu navrhnout zkušeným vývojářem v prostředí 602Office jako v případě složitých dokumentově založených skriptovacích řešeních. Na závěr, jako pomoc pro stanovení migračních priorit a dalších konverzních voleb, určete, jak jsou používány soubory a obchodní aplikace v celé organizaci. Určete například úroveň spolupráce mezi podnikovými jednotkami v organizaci a odděleních v dalších organizacích. Příprava migračního plánu Jakmile je znám rozsah migračního projektu, můžete definovat cíle zahrnující vzhled a ovládání plánovaného prostředí, a připravit plán, který podrobně popíše migrační strategii. V závislosti na velikosti organizace, způsobu spolupráce zaměstnanců a sdílení informací a souborů můžete zvolit migraci najednou pro všechny uživatele nebo migraci ve skupinách (skupinu po skupině, jednotku po jednotce atd.). Každá volba vyžaduje plán převodu dokumentů, možnosti školení a časový rozvrh, který podrobně popisuje různé migrační milníky. Možnosti převodu dokumentů Pro převod souborů a obchodních řešení existují tři obecné postupy: Individuální převod souborů může být stejně jednoduchý jako otevření a následné uložení těchto souborů ve formátu 602Office. Nový návrh souborů doporučovaná strategie pro složité dokumenty a řešení, která nemusí být jednoduché převést nebo vyžadují po převedení značné množství úprav. Je také možností pro jednoduché šablony, dokumenty nebo zprávy, které mohou být jednoduše znovu vytvořeny v 602Office, zejména v případech, kdy čas nutný k novému vytvoření souboru je stejný nebo menší než jeho převod a následné úpravy. Hromadný převod pomocí dávkového zpracování. Vytvoření časového rozvrhu migrace Čas, který je nutný k přechodu na nové pracovní prostředí, ve skutečnosti závisí na migrační strategii, velikosti organizace a také na tom, jak zaměstnanci spolupracují. Tento obecný migrační rámec se může použít jako základ pro vývoj Vašeho vlastního detailního migračního plánu. Dva scénáře s obecnými termíny jsou zde ukázány jako pomoc pro přípravu Vašeho vlastního migračního rozvrhu. Pro každý scénář jsou nutné následující předpoklady, které předcházejí oficiálnímu termínu zahájení migrace: Rozsah migrace byl vymezen a všechny soubory byly analyzovány a roztříděny podle složitosti a rozsahu. Také byl pro každou kategorii stanoven způsob konverze. Byly navrženy plány školení a podpory. Byly identifikovány důležité systémy a uživatelská řešení a začal proces jejich převodu či nového návrhu. Poslední položka je nezbytná, protože vzhledem ke složitosti kritických systémů a řešení může převod nebo nový návrh zabrat více času než obvyklé dokumenty a šablony. Scénář A: Migrace celé organizace najednou Tento scénář je nejlepší pro organizace, které mají méně než 500 zaměstnanců. Možný časový rozvrh může být rozložen do bodů a úkolů: 1. Začněte s migrací. Tento milník oficiálně označuje začátek migračního procesu a zahrnuje následující úkoly:

10 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 10 Instalace kancelářského balíku 602Office na server a klientské stanice. 602Office může na jednom systému současně a bezproblémově fungovat s Microsoft Office. Příprava firemních souborů určených pro dávkový převod. Rozdělení zaměstnanců do týmů a začátek jejich školení v používání nového software a prověření převedených souborů. To jim umožní kontrolu nad správností převedených dokumentů a šablon a také je možné provádět nezbytné změny v bezprostředně převedených dokumentech. Školení by také mělo zahrnovat problémy práce ve smíšeném pracovním prostředí. 2. Začněte s převodem souborů, které náleží organizaci nebo podnikové jednotce. V této fázi již byl 602Office instalován na všechny systémy a převod důležitých dokumentů a šablon, které jsou využívány v celé organizaci nebo uvnitř pracovních skupin, může začít. 3. Začněte s kontrolou převedených souborů. Všechny důležité šablony byly převedeny a základní školení je ukončeno, uživatelé tedy mohou začít s kontrolou správnosti převedených souborů. Zaměstnanci, kteří nejsou (nebo již nejsou) zapojeni do kontroly souborů mohou začít s převodem jejich vlastních dokumentů. 4. Začněte používat kancelářský balík 602Office pro nové soubory. Všechny důležité šablony byly zkontrolovány a upraveny. Školení je dokončeno, uživatelé tedy vědí, jak vytvářet nové dokumenty použitím aplikací a nástrojů sady 602Office. Používání Microsoft Office by se mělo omezit pouze na tisk a úpravu existujících dokumentů Microsoft Office. 5. Potvrďte termín odinstalace Microsoft Office. Všechny dokumenty organizace a pracovních skupin by měly být převedeny do formátu 602Office, všechny významné systémy by měly běžet v prostředí 602Office a uživatelé by měli umět zdatně používat nástroje 602Office. 6. Odstraňte z počítačů Microsoft Office. Převod všech dokumentů a řešení by měl být dokončen a každý již začal používat kancelářský balík 602Office. Scénář B: Migrace organizace jako skupina po skupině Tento scénář je v zásadě velmi podobný scénáři A s tím rozdílem, že milníky se vztahují na úroveň pracovní skupiny, nikoliv tedy na úroveň celé organizace. Klíčovým rozdílem je určení pořadí migrace jednotlivých pracovních skupin. 1. Začněte s těmi odděleními, která jsou autonomní nebo mají jen malé požadavky na výměnu dokumentů s jinými odděleními. To omezí problémy, které souvisí s prací ve smíšeném pracovním prostředí. 2. Pokračujte s odděleními, která potřebují pouze nahlížet nebo tisknout dokumenty z jiných oddělení nebo pracovních skupin. 3. Nakonec proveďte migraci u těch oddělení, která potřebují provádět výměnu dokumentů a informací s jinými odděleními. Obecné rady Zdroje a technická podpora celé organizace by teoreticky měly být dostupné jak při přípravě, tak při provádění projektu migrace. Zvláštní okolnosti si mohou vynutit změny v původním plánu a rozvrhu migrace. Ujistěte se, že jsou zdokumentovány všechny zkušenosti nabyté během migračního procesu problémy, úspěchy, chyby, získané znalosti. Tyto poznámky budou neocenitelným zdrojem při podpoře zákazníků a zaměstnanců během a po procesu migrace. Poslední radou je být připraven na jednání s uživateli, kteří nejsou ani trochu nadšeni myšlenkou vzdát se jejich starých dobrých microsoftích zvyků. Mimo technických aspektů migračního plánování a rozmístění je nezbytné vytvořit nadšení pro projekt migrace. Pro minimalizaci frustrace a maximalizaci produktivity během a po procesu migrace vytvořte systém uživatelské zpětné vazby a buďte připraveni adekvátně reagovat na potřeby uživatelů.

11 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 11 Příprava souborů na převod Ve většině případů se převod textových a tabulkových dokumentů a prezentací z Microsoft Office skládá z pouhého otevření souborů a následného uložení v souborovém formátu 602Office. V závislosti na struktuře dokumentu a složitosti formátování však může být výsledek výrazně vylepšen vhodnou úpravou souboru před vlastním převodem. Příprava textových dokumentů Textový obsah dokumentů z aplikace Microsoft Word se ve většině případů převede přesně, poněvadž Word i Writer rozeznávají stejnou ANSI znakovou mapu. Přesto se v některých případech může obsah ztratit pokud se text nalézá ve formulářovém poli, jako hypertextový odkaz nebo je napojen na nepodporované sady fontů pro vytváření interních znaků, záhlaví dopisu nebo loga. 602Office také velmi dobře z dokumentů Microsoft Word importuje informace o rozvržení. Každá aplikace však definuje formátování a rozvržení rozdílně a mohou tak nastat případy, kdy části převedených dokumentů vypadají trochu jinak než zdrojový dokument. V těchto případech většinou zvýší kvalitu převedených dokumentů požádání uživatelů o přizpůsobení formátování a rozvržení ještě před vlastním převodem. Příprava tabulek Struktura formátování při převodu tabulkového dokumentu z aplikace Excel do formátu Calc obecně nepředstavuje problém. Calc velmi dobře zachovává celkovou strukturu dokumentu. Přesto musí být velké a složité dokumenty tabulkového procesoru důkladně zkontrolovány, aby bylo jisté, že pokročilé formátování a obsažená logika (vzorce, doplňky) byla správně převedena. Zejména doplňky třetích stran a doplňky aplikace Microsoft Excel by měly být vyhodnoceny před vlastním pokusem o převod, protože Calc všechny tyto doplňky nepodporuje. Mezi klíčové oblasti, které by se měly zkontrolovat, patří: Nastavení datových zdrojů u grafů v Microsoft Excel Ochrana dokumentu heslem Názvy polí ve vzorcích Speciální znaky v názvech listů Velikost tabulkových dokumentů Nastavení zobrazení Vpravo zarovnaný text Příprava prezentací Filtry aplikace Impress se obvykle s prezentacemi Microsoft PowerPoint vypořádají bezchybně. Nicméně prezentace, které používají pokročilé uspořádání a některé efekty, se mohou poněkud odlišovat. K uchování původního formátování může pomoci: Odejmutí nechtěných nebo nepodporovaných stínování objektů Úprava vlastností objektů Předvídání ztráty vlastností dokumentu Předvídání rozdílných jmen a vzhledů u objektů a přechodových efektů Znovunahrání nebo rozdělení zvukového komentáře

12 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 12 Kontrola převedených dokumentů Všechny převedené soubory by měli jejich vlastníci prověřit, aby se přesvědčili o správnosti převodu to zahrnuje velikost znaků, okraje, tabulátory, zarážky, délky řádek a mezery, mezery mezi odstavci, tabulky, záhlaví a zápatí, listy a grafiku. Skripty a makra přijdou vhod při obnově ztracených nebo změněných vlastností formátování v procesu převodu a stejně tak při sdílení dokumentů v rozdílném pracovním prostředí. Poznámka o fontech Fonty jsou licencované produkty, které zvyšují různorodost a přitažlivost dokumentů. Ve většině případů jsou instalované fonty buď součástí operačního systému nebo přicházejí s nějakým softwarovým produktem. Microsoft Office má vlastní sadu licencovaných fontů stejně jako 602Office. Fonty většinou způsobují problém ve chvíli, kdy nejsou nainstalovány v počítači nebo v tiskárně. V těchto případech nahradí aplikace nebo tiskárna chybějící font fontem jiným. Dobré nahrazení je těžko postřehnutelné, ale nevhodné nahrazení vytváří viditelné rozdíly ve vzhledu textu stejně tak jako ve změně uspořádání, protože každý znak v nahrazeném fontu má rozdílnou výšku nebo šířku oproti stejnému znaku v původním fontu. Převod šablon a uživatelských řešení Šablony Microsoft Word mohou obsahovat značné množství objektů a prvků zpracovávajících text, včetně standardního textu, grafiky, formátování, záznamů automatického textu, maker a uživatelských nastavení (například přiřazení kláves, menu, nastavení nástrojových lišt). Při převodu šablon z aplikace Microsoft Word do formátu 602Office se setkáte se stejnými výsledky a omezeními. Bohužel, v současné době není možné převádět makra a uživatelská nastavení z aplikace Microsoft Word; ta je nutné znovu vytvořit v pracovním prostředí 602Office. Záznamy automatického textu je možné jednoduše importovat. Migrace uživatelských řešení Mnoho organizací rozvíjí řešení na míru pro rozšíření funkčnosti kancelářského balíku Microsoft Office. Řešení na míru je možné rozdělit do dvou skupin: Dokumentově založené skripty a externí aplikace. Pro stanovení nejlepší možné cesty převodu externích aplikací je nutné určit typ aplikace (zhotovená na zakázku nebo standardní krabicová aplikace) a také osobu nebo třetí stranu, která ji instalovala. Identifikace vývojáře aplikace pomůže určit toho, kdo legálně vlastní zdrojový kód aplikace. Tato informace ovlivní výběr možností migrace. Obecně jsou dvě možnosti migrace externí aplikace: Integrace do kancelářského balíku 602Office nebo nahrazení jiným řešením. Pokud bylo například existující uživatelské řešení instalováno interně, jsou zde šance, že Vaše organizace vlastní zdrojový kód. V tomto případě můžete přenést existující řešení do pracovního prostředí 602Office nezbytnou úpravou zdrojového kódu. Jestliže bylo uživatelské řešení instalováno někým z vnějšku organizace, možná nevlastníte práva na zdrojový kód. Nemohou li být tato práva zajištěna, nebude nejspíše ani možné integrovat existující řešení a bude nezbytné ho nahradit nějakým alternativním řešením nebo zvážit úpravu současného workflow. Převod maker a skriptů Makra a skripty jsou všudypřítomnou metodou pro vytváření dokumentově založených uživatelských řešení pro automatizaci organizačního workflow mezi odděleními. Mnoho organizací, které

13 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 13 jsou standardizované na prostředí Microsoft Office, využívají WordBasic, XLM (Excel Macro), nebo makra Microsoft Visual Basic, v závislosti na verzi Microsoft Office nebo použití aplikací. Tato řešení zpravidla nemohou běžet v pracovním prostředí 602Office kvůli základním věcným rozdílům v objektovém modelu obou aplikací. Nicméně to neznamená, že se Vaše organizace musí vzdát výhod používání maker a skriptů pro zvýšení produktivity a zefektivnění firemního workflow. Průzkum možností migrace Před zvolením cesty migrace pro dokumentově založená řešení na míru zhodnoťte existující prostředí dokumentů a šablon. 1. Identifikujte dokumenty a šablony, které používají makra a skripty. 2. Zjistěte, jak jsou makra a skripty používány. 3. Zjistěte, kdo vlastní práva ke zdrojovým kódům těchto řešení. 4. Roztřiďte existující makra a skripty podle důležitosti. Převod existujícího skriptu Tento scénář je nejvhodnější pro jednoduché skripty (méně než 100 řádků kódu). Vyžaduje, aby byl vývojář nebo poskytovatel řešení dobře obeznámen s programovým prostředím MS Office a dostatečně dobře rozuměl prostředí 602Office pro nalezení nejefektivnější cesty pro uskutečnění jakékoliv úlohy. Při převodu existujícího skriptu z prostředí Visual Basic musí vývojář zanalyzovat jeho zdrojový kód uvnitř programového prostředí Microsoft Office. Cílem je stanovit a rekonstruovat, které úlohy kód vykonává a jak mohou být tyto úlohy implementovány nebo emulovány použitím v 602Office API. Vývojářské základy 602Office Kancelářský balík 602Office poskytuje mocnou sadu vlastností, funkcí a pomůcek pro vytváření a správu funkcí, které jsou dostupné vývojářům ve formě znovu použitelných programových komponent (nebo objektů). Vývojáři mohou ovládat a začleňovat téměř všechny tyto komponenty do řešení na míru použitím programovacího jazyka maker 602Office Basic, jazyka Java a C++. Převod databází a dalších datových zdrojů Kancelářský balík 602Office obsahuje vlastní plnohodnotný databázový systém 602SQL. Navíc má schopnost sloučit se s množstvím typů databází, s rozhraním pro Adabas, JDBC, ODBC, ADO a s tabulkovými datovými zdroji. Rozhraní ADO, které se používá pro spojení s Microsoft Access, je dostupné pouze pro systémy běžící na platformě Microsoft Windows a vyžaduje speciální konfiguraci. S pomocí těchto rozhraní je možné číst a zapisovat přímo v databázových tabulkách. Převod databázových tabulek a dotazů z aplikace Microsoft Access do 602SQL je možný, nicméně ostatní prvky databázové aplikace musí být vytvořeny nově. Koexistence s uživateli Microsoft Office Koexistence je důležitým hlediskem pro plánování migrace. V některých etapách před, během nebo po migraci z prostředí Microsoft Office do prostředí 602Office se stane nezbytností podporovat hladkou výměnu dokumentů mezi uživatelskými skupinami, které používají rozdílné kancelářské balíky. Následující příkladové scénáře znázorňují potřebu identifikovat správnou koexistenční strategii. Poznámka: Tato část popisuje koexistenční strategie na vyšší úrovni. Omezení převodních filtrů může způsobit ztrátu informací nebo jejich odlišné zobrazení po převodu. Obousměrné převody (z formátu 602Office do formátu Microsoft Office a následně zpět) velmi pravděpodobně způsobí

14 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 14 změny v původním dokumentu. Je proto užitečné být si vědom toho, které funkce filtry 602Office podporují. Dokumenty a šablony, které jsou používány celou organizací, by se měly formátovat funkcemi, které převodní filtry podporují. Koexistenční scénáře Ve srovnání s jednostrannou migrací z prostředí Microsoft Office do prostředí 602Office představuje soužití zcela novou úroveň komplexnosti. Abychom porozuměli jemnostem při průběžné výměně dokumentů, je užitečné si popsat několik vhodných scénářů. Následující scénáře zdůrazňují důležitost koexistenční strategie pro úspěšné zvládnutí problémů v odlišných pracovních prostředích aplikací. Zatímco aktuální migrační plánování se zaměřuje na jednorázový převod a adaptaci workflow procesů pro využití balíku 602Office, koexistence se zabývá doplňkovými problémy, jako jsou hromadné nebo obousměrné převody dokumentů mezi rozdílnými formáty a způsobem sdílení informací za hranicemi oddělení nebo organizace. Scénář 1 Organizace se rozhodla vydělat na úspoře nákladů, což nabízí kancelářský balík 602Office, a naplánovala přesun veškeré pracovní síly skládající se z zaměstnanců z prostředí MS Office. Navzdory velikosti tohoto projektu jsou dostupné pouze velice omezené zdroje na podporu převodu dokumentů, školení uživatelů a na nový návrh existujících aplikací závislých na Microsoft Office. Proto projektový manažer počítal s fázovým přechodem na 602Office v individuálních pracovních skupinách v horizontu 6 měsíců. Během této přeměny musí skupiny, které již přešly na nové prostředí, stále spolupracovat se skupinami, které ještě přechod neuskutečnily. Projektový manažer musí zabezpečit, navzdory současnému používání obou kancelářských balíků, aby každodenní činnost byla co nejméně narušena. Z důvodu existence dvou hlavních souborových formátů je nejdůležitější, aby měl každý nějaký návod jak, kdy a ve kterém formátu by měly být dokumenty vytvářeny a sdíleny. Scénář 2 Středně velká organizace úspěšně zavedla pro všechny zaměstnance kancelářský balík 602Office, nicméně mnoho zákazníků a partnerů této organizace stále používá Microsoft Office. Někteří zaměstnanci (jako například prodejci) jsou v častém kontaktu se zákazníky a musí tedy být schopni výměny dokumentů (například smluv) přímo s jejich pracovišti. V mnoha případech není vždy možné dopředu vědět, zda má zákazník kancelářský balík 602Office k dispozici. Scénář 3 Velká finanční instituce se rozhodla nahradit Microsoft Office kancelářským balíkem 602Office a to u 50% svých zaměstnanců. Zatímco interní finanční personál (který intenzívně používá MS Office makra, rozsáhlé tabulky a pokročilé funkce) bude pokračovat v používání Microsoft Office, ostatní podnikové jednotky a zákaznická oddělení přejdou na kancelářský balík 602Office. Výměna dokumentů uvnitř instituce se musí velice pečlivě zvládnout a naplánovat tak, aby dva kancelářské balíky a jejich odpovídající souborové formáty negativně neovlivnily produktivitu zaměstnanců. Který souborový formát použít Kdykoliv probíhá výměna dokumentů mezi skupinami používajícími různé kancelářské balíky, je hlavním cílem umožnit informace v dokumentech prohlížet, upravovat a pracovat s nimi i za hranicemi samotných aplikací. Faktem je, že mezi formáty souborů kancelářských balíků 602Office a Microsoft Office se pravděpodobně nikdy nedosáhne 100% slučitelnosti, a to i přes neustálé vylepšování převodních filtrů. Nejlepším řešením je patrně standardizace a exkluzivní používání pouze nejčastějšího standardu z obou kancelářských balíků. V případě souborových formátů by to byl formát Microsoft Office.

15 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 15 Nicméně velkou výhodou kancelářského balíku 602Office je jeho schopnost přejít od uzavřeného, proprietárního formátu (na rozdíl od Microsoft Office). Jakékoliv nové vytváření dokumentů ve formátu Microsoft Office by odporovalo jedné z hlavních výhod migrace. Různá pracovní prostředí Protože je svět kancelářských aplikací do značné míry stále ovládán verzemi Microsoft Office, je nezbytné vypořádat se s výměnou dokumentů mezi uživateli Microsoft Office a 602Office. Takový typ spolupůsobení je možné rozdělit do dvou hlavních kategorií. Pasivní sdílení dokumentů Zde je šablona nebo dokument distribuován uživatelům se záměrem publikace informací není tedy vyžadována zpětná vazba. To zahrnuje publikaci firemních informací, jako například nové strategie k zaměstnancům nebo distribuci standardních smluvních podmínek zákazníkům a partnerům. Protože není vyžadována zpětná vazba pro autora dokumentů a obousměrné převody nejsou nutné, je nejjednodušší distribuovat dokument v nejběžnějším formátu, což je PDF. Tento formát se vyskytuje ve formě pouze pro čtení díky širokému přijetí a jednoduchosti vytváření. Nemusí být vhodný pro komplikované dokumenty jako jsou například velmi rozsáhlé tabulky obsahující výpočty, ale mnoho standardních formulářů, dopisů a šablon jsou ideálními kandidáty pro PDF formát. Aplikace nutná pro prohlížení (Adobe Acrobat Reader) je snadno dostupná, široce rozšířená a zdarma. Navíc má tento formát ve srovnání s plně funkčními kancelářskými balíky jen malé požadavky na systémové zdroje. V samostatných uživatelských skupinách, kde je rozšířen pouze Microsoft Office, je nejlepší volbou pokračovat v používání odpovídajícího binárního formátu a, aby bylo možné dokumenty prohlížet uživatelům 602Office, spoléhat se na importní filtry. Podobně mohou uživatelé dokumenty zpřístupnit ve formátu Microsoft Office použitím exportních filtrů. Otevřený souborový formát XML není možné používat na přímou výměnu informací s uživateli Microsoft Office. Pokud nemá příjemce dokumentu balík 602Office a nemusí provádět žádné úpravy, měla by být použita nejflexibilnější, otevřená alternativa. Tou se jeví být formát PDF, jehož hlavní výhody jsou: Velice přesné zobrazení dokumentů. Přenositelnost do dalších prostředí na stejných i rozdílných platformách. Jednoduchost prohlížení odpovídajících dokumentů uvnitř rozšířených prohlížečů. PDF je velmi oblíbený a široce podporovaný formát. Umožňuje uložit fonty z autorovy pracovní stanice, velmi přesné zobrazení na nejrůznějších platformách a dokonce na stejné platformě, kde nejsou nutné fonty instalovány. 602Office umožňuje přímý export dokumentů do PDF formátu. To je silný důvod vyhnout se použití souborových formátů Microsoft Office. Nicméně importní a exportní filtry kancelářského balíku 602Office umožňují prohlížení a vytváření dokumentů ve formátu MS Office. Toto pochopitelně dovoluje používat aplikaci k vytváření nebo čtení jednostranných dokumentů zbývajícím uživatelům Microsoft Office. Při exportu do souborového formátu Microsoft Office je doporučeno prověřit úspěšnost této operace prohlédnutím výsledku použitím volně dostupného prohlížeče dokumentů Microsoft Office. Tento způsob má omezenou funkčnost, ale nízké náklady, jednoduché nasazení a triviální údržbu, a to jej činí výhodným. Alternativně může být udržována plná verze Microsoft Office na centrálním počítači. Převedené soubory se na něj mohou pro kontrolu správnosti převodu ručně nahrát. To znamená, že v případě nedostatečného výsledku je před další distribucí souboru možná jeho úprava. Výměna editovatelných dokumentů Situace se zkomplikuje, pokud jsou dokumenty distribuovány se záměrem umožnit příjemcům otevírat a upravovat informace, eventuálně s cílem poskytnutí zpětné vazby autorovi nebo předání

16 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 16 upravených dokumentů třetím stranám. Společným jmenovatelem mezi skupinami, které používají Microsoft Office a 602Office, je binární souborový formát Microsoftu. Poznámka: Adobe Acrobat také samozřejmě poskytuje možnost úpravy PDF dokumentů. To však vyžaduje ekvivalent kancelářského balíku (nejen volně dostupný prohlížeč) a Adobe Acrobat je placeným produktem firmy Adobe. Není jednoduché najít obecně aplikovatelný návod pro vypořádání se s těmito případy. Situace se ještě více zkomplikuje v situacích, kdy není vždy možné dopředu vědět, zda příjemce používá kancelářský balík 602Office nebo Microsoft Office. To bude často případ dokumentů, které opouští hranice firmy, když jsou posílány partnerům a zákazníkům. Pro zpětnou vazbu není možné očekávat, že příjemce bude pro tyto účely disponovat kancelářským balíkem 602Office. Proto slepé posílání dokumentů ve standardním 602Office formátu XML je riskantní. Vyžaduje to malou úvahu. V prvním kroku, v závislosti na procentuálním počtu uživatelů kancelářského balíku 602Office v organizaci, může být chytrým tahem prohlásit souborový formát 602Office za standardní formát. Síla standardizace je často podceňována, ale standardizování jednoho souborového formátu přinese jednodušší výměnu, sledování a podporu dokumentů a jejich infrastruktury. Zbývající uživatelé Microsoft Office budou muset pro výměnu editovatelných dokumentů pracovat s kancelářským balíkem 602Office. Pro tento účel je vhodná paralelní instalace kancelářského balíku 602Office na každém počítači nebo sdílená instalace pracovního prostředí 602Office na platformě pracovní skupiny. Zbývá li pouze několik uživatelů Microsoft Office, je to vhodné řešení. Pokud je známo, jaké kancelářské balíky používají příjemci vně firmy, měla by být použita vhodná strategie pro použití formátu 602Office pro výměnu informací s nimi. Ideální by bylo, kdyby příjemci měli dostupný balík 602Office nebo byli ochotni jej nainstalovat. Převod do formátu Microsoft Office na přání může pokrýt zbývající skupinu příjemců. Na druhou stranu, pokud má firma pouze malé procentuální množství uživatelů 602Office nebo pokud nelze identifikovat kancelářskou aplikaci používanou příjemci, je možné využívat exportní filtry 602Office pro převod souborů do formátu Microsoft Office. To předpokládá, že je na počítačích příjemce dostupný Microsoft Office. Statisticky je to pravděpodobnější než nalezení uživatele 602Office, stále větší množství firem však hledá alternativy k proprietárnímu binárnímu souborovému formátu. Proto by chybějící kancelářský balík 602Office neměl nezbytně znamenat, že příjemce upřednostňuje pro přenášení editovatelných dokumentů používání kancelářského balíku Microsoft Office. Informaci, který formát je používán příjemcem, lze snadno zjistit. V případech, kdy toto není možné, je dobrou myšlenkou distribuovat dvojí nebo vícenásobné kopie dokumentů pro sdílení. Minimálně pro každou distribuci souboru Microsoft Office zahrnout též kopii originálního 602Office formátu XML. To všechno má daleko větší smysl, pokud je souborový formát 602Office uznávaný jako standard pro výměnu uvnitř organizace nebo skupiny odesílatele. Pokud nic jiného, tak se alespoň souborový formát 602Office stane viditelným pro příjemce a možná uvede do pohybu instalaci kancelářského balíku 602Office. Příjemci se správně zobrazí původní dokument bez rizik ztrát z převodu. Tímto způsobem se v budoucnu stanou výměny dokumentů méně obtížné pro odesílatele. Přinejhorším může přijímací strana pro provedení nezbytných úprav použít soubor ve formátu Microsoft Office. Výměna dokumentů pro sběr dat V případě, že dochází k výměně editovatelných dokumentů za účelem sběru dat, je možné využít řešení, které nabízí 602XML. Jedná se o technologii pro elektronický sběr dat ve formátu XML. Hlavní výhody oproti použití běžných nástrojů pro sběr dat jsou: Sbíraná data jsou v XML formátu, a tak mohou být vícenásobně využita v různých systémech či procesech.

17 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 17 Nástroj 602XML Filler pro vyplňování elektronických formulářů je dostupný zdarma a může být instalován na neomezeném počtu stanic (pouze Windows). Vyplňování formulářů probíhá v off-line režimu s jednorázovým odesláním po připojení. Správnost a úplnost sbíraných dat je kontrolována již v průběhu vyplňování a ne až po odeslání. Formuláře i sbíraná data vykazují vysokou míru zabezpečení díky využití elektronického podpisu. Šablony formulářů poskytují funkčnost automatické aktualizace. Vedle odeslání formulářů a XML dat na web či em je možné formuláře tisknout na papír i převádět do PDF, a tedy archivovat běžným způsobem. Jednou vyplněné informace mohou být díky XML architektuře využity ve více systémech jedním z takových systémů může být i databázový server 602SQL v síťové verzi, který je zdarma součástí multilicence 602Office. Server 602SQL lze efektivně a jednoduše nasadit jako hlavní databázový systém či datový mezisklad pro sběr XML dat od uživatelů vybavených bezplatnou aplikací 602XML Filler. Sbíraná data v něm mohou být uchovávána, analyzována nebo jakkoliv jinak dále zpracovávána. Více informací o řešení 602XML naleznete na stránce Zlepšení součinnosti Následující návrhy jsou zaměřeny na zlepšení součinnosti: 1. Uživatelé, kteří těsně spolupracují, pravděpodobně pracují ve stejné skupině a nejspíše používají stejný kancelářský balík. Pokud tomu tak není, možná by stálo za to zadat podmínku rozmístění kancelářského balíku 602Office a to dokonce i za hranice organizace. Náklady na několik dalších licencí 602Office převyšuje produktivita při používání jednotného kancelářského balíku. Dokonce i jedna kopie instalovaná a dostupná partnerské firmě může výrazně zjednodušit výměnu dokumentů a pomůže vyvarovat se problémům při převodech. 2. Alternativní volbou je zavést dvě hlavní fáze pro práci na dokumentu. To je obzvláště užitečné v případě, kdy více autorů pracuje na stejném dokumentu. První fáze je možné dosáhnout se sdíleným dokumentem ve smíšeném prostředí je možný standard v souborovém formátu Microsoft Office. Ještě jednodušší a vhodnější by bylo použití HTML nebo čistého ASCII textu pro obsah souboru. Během druhé fáze vytvoří určený vydavatel finální dokument ve zveřejnitelném formátu za použití PDF nebo HTML. Nebo mohou být vytvořeny dvě verze dokumentu: jedna pro uživatele kancelářského balíku 602Office a druhá pro uživatele Microsoft Office. Samozřejmě i zde není převod úplně zabezpečen, nicméně tento přístup pomáhá vyvarovat se potenciálním obousměrným ztrátám během editačních fází. 3. Třetí možností je požádat autory, kteří používají stejný nástroj, o umožnění přispění do hlavního dokumentu v souborovém formátu jejich kancelářského balíku. Kopie dokumentu může být poté převedena a distribuována příslušné skupině autorů, kteří používají jiný kancelářský nástroj. Závěrečná úprava je provedena určeným vydavatelem. Jako alternativní cesty pro poskytování zpětné vazby lze také vyzkoušet e mailové zprávy, telefonní konverzace nebo také zápis do fyzické kopie. Cílem by mělo být použití formátu 602Office kdekoliv při vytváření nových dokumentů. Software602 poskytuje licence 602Office založené na základě počtu uživatelů, proto nemusí být pořízení kancelářského balíku 602Office na všechny uživatelské pracovní stanice pro organizaci nákladově efektivní nebo praktické. Každopádně rozmístění produktu na strategické pracovní stanice může pomoci zredukovat koexistenční problémy. I ve zbývajících skupinách, které používají Microsoft Office, může 602Office docílit součinnosti a napomoci k převzetí otevřeného soubo

18 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 18 rového formátu XML. Navíc paralelní rozmístění 602Office spolu s Microsoft Office může zvýšit produktivitu, která přesáhne náklady na několik přídavných licencí. Následující příklad demonstruje problematiku koexistence, která byla řešena v úvodních scénářích. Scénář řešení Velká výrobní firma s pomocí vlastního interního IT oddělení dokončila migraci u 90% zaměstnanců. Uvnitř firmy zbývá několik ostrůvků používajících Microsoft Office, stejně tak mnoho externích partnerů (dodavatelé, zákazníci atd.) pokračuje v používání Microsoft Office. Firma stanovila dva oficiálně podporované formáty pro všechny dokumenty a komunikaci: XML formát 602Office a PDF. Interní komunikace probíhá hladce většina uživatelů si vyměňuje dokumenty v souborovém formátu 602Office. Skupiny, kde nebyl Microsoft Office nahrazen (což je především finanční oddělení), jsou vysoce samostatné, tj. tito uživatelé si vyměňují dokumenty většinou pouze mezi sebou. Pro zjištění, kdo který dokumentový formát používá, byl v hlavním firemním adresáři u každého zaměstnance zaveden příslušný příznak. Stejně tak, jako je možné vyhledávat v termínech, lokalitách nebo telefonních číslech spolupracovníků, je možné zjistit, který kancelářský balík příjemce upřednostňuje, a poté tedy zvolit příslušný formát pro výměnu dokumentů. Tento příznak byl nastaven IT oddělením, které uskutečnilo projekt migrace. Kdykoliv dojde na komunikaci uživatelů kancelářského balíku 602Office s balíkem Microsoft Office, dokument se převede do PDF. Firma vlastní pro převod dokumentů MS Office do formátu PDF licenci na 602PRINT Pack, ačkoliv volně dostupné alternativy (jako například Ghostscript) by byly také řešením. Pokud je nutná editovatelnost, putuje dokument v XML formátu 602Office a spoléhá se na jeho importní a exportní filtry při vytváření nezbytných převodů. Jakmile jsou všechny příspěvky dokončeny, je finální dokument převeden zpět do PDF. V každé skupině, která používá Microsoft Office, je jeden vyhrazený počítač s instalovaným balíkem 602Office, který se používá pro provedení převodů. Podobně jsou dostupné i jednotlivé instalace Microsoft Office na vybraných počítačích na všech pracovištích a slouží uživatelům 602Office pro ověření úspěšnosti jejich převodů. Externí komunikace probíhá nejčastěji jednosměrně a ve formě pouze pro čtení, proto je upřednostňovaným formátem PDF. Pokud je nutná editovatelnost a ASCII text není pro tento účel dostatečný, jsou distribuovány společně oba formáty souborů formát Microsoft Office je vytvořen exportními filtry 602Office. Podobně, pokud se přijímají externí dokumenty ve formátu Microsoft Office, použije se importních filtrů 602Office. Problémům s převody se věnuje oddělení technické podpory, které pro tyto účely založilo IT oddělení. Uživatelé mohou tomuto oddělení zaslat dokumenty, které produkují problematické nebo chybné převody. Oddělení podpory se snaží o přeformátování originálního souboru a zajišťuje lepší výsledky převodu. Pokud se nenajde řešení do 24 hodin, autor by měl dokument znovu vytvořit v požadovaném formátu použitím odpovídajícího nástroje. Alternativně to provede smluvní vydavatel a náklady jsou naúčtovány oddělení žadatele.

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza)

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) 3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) Při sledování projektů, standardů a doporučení uvedených v kapitole 2 a dále

Více

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ PRACOVNÍ SKUPINA PRO POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ ÚVODNÍ STUDIE POPIS METODY VERZE 1.0 ČERVEN 2014 i Úvod Platební karty právě procházejí jedním z nejvýznamnějších období

Více

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Ministerstvo informatiky Havelkova 2 130 00 Praha 3 Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Verze 2.0 Obsah: Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu verze 2.0... 1 Obsah:... 2 Předmluva...

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Linux From Scratch. Michal Pecha

Linux From Scratch. Michal Pecha Linux From Scratch alternativní výukový operační systém Michal Pecha Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je vytvoření vlastního linuxového operačního systému s alternativním výukovým

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Úplné pokrytí potřeb malého podnikatele open source softwarem. Full coverage of small businesses needs by open source software

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Úplné pokrytí potřeb malého podnikatele open source softwarem. Full coverage of small businesses needs by open source software BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Úplné pokrytí potřeb malého podnikatele open source softwarem Full coverage of small businesses needs by open source software Unicorn College 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2,

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jan Šedivý Analýza a návrh řešení prezentace obrazových dat v prostředí Internetu Bakalářská

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Informační služby Srpen 2008 GRANT ADVISOR, spol. s r.o. je držitelem certifikátu mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 : 2001. Představení společnosti GRANT ADVISOR GRANT

Více

Stručný obsah Začínáme s Microsoft Visual Basicem 2010 Základy programování 127 Návrh uživatelského rozhraní 321

Stručný obsah Začínáme s Microsoft Visual Basicem 2010 Základy programování 127 Návrh uživatelského rozhraní 321 Stručný obsah Část I Začínáme s Microsoft Visual Basicem 2010 29 1. Integrované vývojové prostředí Visual Studia 31 2. Píšeme první program 59 3. Práce s ovládacími prvky v okně Toolbox 83 4. Práce s nabídkami,

Více

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

Modelový učební plán pro předmět informatika na školách K 12

Modelový učební plán pro předmět informatika na školách K 12 Modelový učební plán pro předmět informatika na školách K 12 Závěrečná zpráva výboru pro školní osnovy ACM K 12 Task Force Curriculum Committee říjen 2003 Allen Tucker (editor) - Bowdoin College Fadi Deek

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze. Barbora Pešková.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze. Barbora Pešková. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze Barbora Pešková Implementace informačního systému K2 do konkrétní firmy Bakalářská práce

Více

Wonderware InTouch. Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI

Wonderware InTouch. Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI Wonderware InTouch Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI Vaše průlomové řešení pro celopodnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI InTouch přináší na

Více

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Sborník příspěvků z konference k projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů Editoři Jakub Trojan a Pavla Zdráhalová Brno 2012 Cílené

Více

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School ICTKOORDINÁTOR časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR ZIMA 2012 ZDARMA Soutěž o ceny! Více na str. 17 08 Samsung Smart School Rozšiřujte možnos komunikace mezi učiteli a studenty

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více