Koncert F.R.K. Familion

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncert F.R.K. Familion"

Transkript

1 Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon

2

3 =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k k k s k k s Em k s k k s k s k k s k s kz k k k k k Em k k s ks Je - ho hls ps - týř teď hle - dá vás. Po -ďte o - več - ky po -ďte blíž, k s k k s k k m k k k k s k k s Em k s k k s k k k k s k k s k s kz vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te Je-ho hls dob-rý ps-týř teď hle-dá k k k k vás. 1. Poď ty, o - več- ko tou - l - vá, ps - týř svo - bo- 2. Poď ty, o - več- ko tru - cov - tá, poď, ps - týř t 3. Poď ty, o - več- ko zr - ně - ná, ps - týř vez- me k k k k m l k k m - du t ne-chá - vá. Poď r - dě blíž, ť se ne - ztr - tíš, chy-by ne-vy -čítá. Je - nom o ed - no tě po - žá - dá: tě n r-me - n. Ne - moc-né v pé - č s ne - chá - vá, k s kz k k Dm k k k k pl-kl by pro te - be náš ps - týř. Vrť už se me - z nás do stá - d. ví, k sou zr - ně-ní bo - l - vá. m k k k s kz k k Am m

4 Boží slovo Hm z kk Em A k k D m #m/d k s k k s k n Bo-ží slo-vo =120 d d D D k k Text: Dnel eltová Hudb: Jří Prokůpek d dn o k s 3 k k k Hm/ k z m #m/d k s k k s k n n ok s 3 k k k m n ces-tu sví - tí. Bo-ží slo-vo e lu-cer-nou d d m Em n k k kz k s D/H kz k s 3 k k k k k mou. Ne-mu-sím se bát, když do tmy se ří - tím. d dm n k k Když mám Em k k k kkk /A n k k k s kz slo-vo Bo-ží, tm už ne-ní tmou. D

5 Tx&: : D Já dávám poko vám 1. Prvního dne po sobotě Petr, Jkub, Jn mlčí ko kůly v plotě - vždyť m zemřel Pán. Žádné světlo nepronká do zmčených brn. Náhle, nž cvkl klk, vchází nepozván ten, kterého poznáví enom podle rn. Učedníc strch teď mí: Bude potrestán kždý, kdo se změnl z učně v důvod eho rn? Krstův hls všk náhle zvučně zzní do všech strn: Rf: Já dávám poko vám, svů poko vám. (Odpusť nše neprvost, odpusť zrdy nám.) 2. Steně ko poštolům nedochází nám, že sme tu u stolu spolu, ne kždý sám. V ultě své vlstní pýchy tše přemítám nd sousedovým hříchy zlost n ně mám. Pro strost, strch zmtky nevím, kudy km. Mám se stáhnout zpátky, mám ít prot proudu sám? Ult všk náhle prská, zmtek e ten tm. Slyšíš? V Krstu Boží lásk říká teď nám: Rf: Já dávám poko vám, svů poko vám. (Odpusť nše neprvost, odpusť zrdy nám.)

6 2. E D B Mr, oázo v poušt, vodu od Ježíše máš. Dm7 B m Když zlý nás žízní zmořt zkouší, ty skry nás pod svů plášť. E D B Mr, ohnvá pec, chléb žvot nám dáváš. Dm7 B m Zlý láká n bezcenné věc, tk skry nás pod svů plášť. Ref: B Dm Plášť lásky hlí Tebe Mr B Dm7 B7 Pod ním my nd ním nebe, M r

7 2. Kdybych šel černou temnotou, nesmím se bát, vždyť s se mnou. V nebezpečí e tvá pomoc blíž, vždycky mě ochráníš. Ref.: Když Bůh 3. Stále máš pro mě ídl dost ť mí nepřátelé zlost. Sytíš mě, npáíš, oblékáš, drů dost pro mě máš. Ref.: Když Bůh 4. Po všechny dny mého žvot obklopue mě tvá dobrot. Nechtěl už bych být bez tebe, v tobě e mé nebe. Ref.: Když Bůh

8 Jsem kámen Dnel eltová =136 D k k k k k k k k s k k s t t Rf.: Jsem ká - men, sem ká - men, sem po - lo - dr-ho - km, 1. k z kz on k k k k k zz k sklá - dá, z nás sklá - dá s Bůh svů k s kz k J t 2. k k k k s k z k kz t m sv-tý chrám. sklá - dá s Bůh svů sv-tý chrám. 3 Ṗřed 3tí k slokou k k k k s kz n o k s 4 Ṅ závěr k k sklá - dá s Bůh svů sv-tý chrám. 3.V něm sklá - dá s k k k t kz k k k k k s kz k k Bůh svů sv-tý chrám 1. Ot -če k to bo-lí, když mě 3. ml-tou lás-ky o-dol - né Duch k s kz k k s k s k s n k s k k k s kz mu - síš př - te - st, - bys mě zb - vl sv - tý po - í nás, bez lás - ky by chrám

9 k s kz k o k s k s kz kz k s k t kz k o - strých hrn čer - ných skvrn všech mých vd. ne - dr - žel zbor - tl by se br - zy zs. k k k k 2.Ne k k s kz - pev - ně - ším k - me - nem e Pán Je - žíš sám, o k s k s k k s k s n k t k z k ce-lý chrám. k s k k k k o k s kz k o k s k z k s ně se mů-žem o - pí - rt, n něm sto - í

10 Utš se věz Hudb text - Dnel eltová (1) D k k k k z k z k U - tš - se věz, že Já sem Bůh, u - tš se věz, že 1. hls U (2) k k k k D U - tš se, u - tš se. U - tš se, 2. hls D - tš se, u - tš se. U - tš se, z k (3) Já sem. U - tš se, u - tš se, u u - tš se. U - tš se, u - tš se, - tš se. U - tš se, u - tš se, (4) Já U U sem. - tš se, u - tš se. - tš se, u - tš se.

11 Mstře dobrý 1. : Mstře dobrý, Pne, král náš,: kde e tvů dům, kde přebýváš? (Řekn, Pne, kde přebýváš.) 2. : Ty cestu správnou znáš, blízko stů,: poutníkům nám cíl ukzu. (Nám Pne cíl náš ukzu.) 3. : Služebník druhý, ty sám s Pán,: ť se t více podobám. (ť se t, Pne, podobám.) 4. : Pokoro prvá, s blízko nám,: de, ť svou pýchu přemáhám. (Pne, ť pýchu přemáhám.) 5. : Slunce s, které sví2 nocí, : v mých obvách buď pomocí. (Pne, moí buď pomocí.) 6. : Pprsku světl, ty záříš tmou,: ť moe oč prohlédnou. (Pne, ť oč prohlédnou.) 7. : Dárce štědrý, zdro mlostí,: buď nší víry pevností. (Pne, buď víry pevností.) 8. : Mstře dobrý, Pne, král náš,: doveď nás tm, kde přebýváš. (kde e tvů dům, kde přebýváš.)

12

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vážení občané, skon či la letoš ní mír ná zima a mi - nul už také měsíc bře zen. Na stu pu jí cí du ben nám postupn ě před sta ví svých tři cet

Více

Zpěvník chval. Církev bratrská Chomutov

Zpěvník chval. Církev bratrská Chomutov Zpěvník chvl írkv brtrská homutov Něktré méně pouţívné kordy: Obsh: 1. BB, OTČ... 1 2. J KBY NKVITOL FÍK... 1 3. Ť BŮH, HOSPOIN... 1 4. Ť LÁ ZMĚ SLYŠÍ... 1 5. Ť LÝ SVĚT VÍ, Ž PÁN BRZO PŘIJ... 2 6. Ť

Více

Kniha rodu Ježíše Krista, a syna Davidova, syna Abrahamova:

Kniha rodu Ježíše Krista, a syna Davidova, syna Abrahamova: nový zákon Evngelium podle MATOUŠE Mesiášův rodokmen Knih rodu Ježíše Krist, syn Dvidov, syn Abrhmov: 2 Abrhm zplodil Izák, Izák zplodil Jákob, Jákob zplodil Judu jeho brtry, 3 Jud zplodil Perese Zerch

Více

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol.

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol. Krizová intervence Daniela Vodáčková a kol. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vodáčková, Daniela Krizová intervence / Daniela Vodáčková a kol. 3. vyd. Praha : Portál, 2012. 544 s. ISBN 978-80-262-0212-7

Více

Základní nápěvy I. Začátek hodinek

Základní nápěvy I. Začátek hodinek I.1 Prv modltb dne Pod: ntphon Romnum, Rome 1912, 3*. Zákld nápěvy I. Zčátek hodnek. Pne, o tev ř mé rty, má ús t tě budou chvált. I.2 Ostt hodnky I.2.1 nápěvy d ntphon Romnum (1912) Pod: ntphon Romnum,

Více

Časopis přerovského děkanátu B ened i kt X V I. si p o vz or u svý c h p ř ed c h ů d c ů nec h á vá v p a p ež ské m er b u své b i sku p ské m otto: C oop er a tor es V er i ta ti s. K 2 0 0 5 R n 1

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích 4/2014 říjen - posinec Vydává Úřad městyse v Olbamovicích Z OB SAHU In fo ma ce staosty Vá no ce - svátky klidu a míu Zpá vy z fanosti Z čin nos ti školy Spo le čen ská konika, pohyb obyvatel a statistika

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

Texty chval: Cesta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty CŽ ČB, najdete v předchozím zpěvníku).

Texty chval: Cesta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty CŽ ČB, najdete v předchozím zpěvníku). Texty chval: esta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty Ž ČB, najdete v předchozím zpěvníku). 1. TY JSI PÁNEM NA NEBI A 1. Ty jsi Pánem na nebi, A Ty jsi Králem národů, A Tvojí spravedlností

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rp en 2 0 0 3 Číslo 7 R oč n ík 9 Úvodník P. Pavel Hofírek L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a p rá z d n i n ové m ě síc e R oz h ovor s j á h n em O n d ř ej

Více

KATECHISMUS KATOLICKÉHO NÁBOŽENSTVÍ

KATECHISMUS KATOLICKÉHO NÁBOŽENSTVÍ KATECHISMUS KATOLICKÉHO NÁBOŽENSTVÍ Th Dr Frntišek Tomášek 1955 ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA KNIHA POSVÁTNÁ KATEOHISMUS ktolického náboženstí je knih posátná ponědž nám podáá prdy Boží Proto je přijímáme s

Více

živé záhlaví - název kapitoly 1 Z Čech do Indie za Satja Saí Bábou

živé záhlaví - název kapitoly 1 Z Čech do Indie za Satja Saí Bábou živé záhlaví - název kapitoly 1 Z Čech do Indie za Satja Saí Bábou 2 Z Čech do Indie za Satja Saí Bábou živé záhlaví - název kapitoly 3 Dana Puchnarová Z Čech do Indie za Satja Saí Bábou Cesta malířky

Více

ÚROKOVÝ TRANSMISNÍ MECHANISMUS A ØÍZENÍ ÚROKOVÉ MARŽE BANK V KONTEXTU DEZINFLAÈNÍ POLITIKY ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY

ÚROKOVÝ TRANSMISNÍ MECHANISMUS A ØÍZENÍ ÚROKOVÉ MARŽE BANK V KONTEXTU DEZINFLAÈNÍ POLITIKY ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY ÚROKOVÝ TRANSMISNÍ MECHANISMUS A ØÍZENÍ ÚROKOVÉ MARŽE BANK V KONTEXTU DEZINFLAÈNÍ POLITIKY ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY Ka rel Brù na, Vy so ká ško la eko no mic ká v Pra ze*. Úvod V pøí pa dì úro ko vé ho transmis

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Nešpory. výročí posvěcení kostela

Nešpory. výročí posvěcení kostela Nešpory výročí posvěcení kostela Úvodní slovo V starokřesťanských obcích patřila denní modlitba církve spolu s křtem, eucharistií a dalšími svátostmi k společnému slavení velikonočního tajemství. Proto

Více

Číslo 244/ročník XXI. duben 2014 Proti dobrovolnému daru

Číslo 244/ročník XXI. duben 2014 Proti dobrovolnému daru Číslo 244/ročník XXI. duben 2014 Proti dobrovolnému dru Stworzenie świt dzień trzeci A potem Bóg rzekł: Niechj zbiorą się wody spod nieb w jedno miejsce i niech się ukże powierzchni such! A gdy tk się

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk #2 3 4 Spasiteli můj Pane, dal s mi srdce své Kéž Boží slitování Lásku ve mně vzkřísí Znovu žít začínám S pokorou se skláním Odpuštění přijímám Svému Králi věřím dál Pane

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 A B C 1 I J K 4 R S T 7 Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 G H CH 3 O P Q 6 X Y Z 9 72 73 71 11 72 41 21 51 11 S t r a s i d l a Číslo ve sloupci 2 3 4 1 5 M C H I W L D B M R B I Y K G P G L O E O

Více

POKlADNICE ODPUSTKOVÝCH MODLITEB

POKlADNICE ODPUSTKOVÝCH MODLITEB POKlADNICE ODPUSTKOVÝCH MODLITEB --,. - - --- POKLADNICE odpustkových modliteb Modlitební kniha, sestavená z nových od pustkových modliteb, schválených Piem Xl. a vydaných ve sbírce»preces et pia opera

Více

Zpěvník La Venta 2010

Zpěvník La Venta 2010 Zpěvník La Venta 2010 Obsah Bedna od whisky... 3 Bezejmenná.... 3 arpe diem... 3 olorado... 4 Černobílý svět... 4 itrónky... 4 ajána... 5 ej mi víc své lásky... 5 iego... 5 ívám se dívám... 6 okud se zpívá...

Více

ŽAMBOŠI TO SE TO HRAJE ZPĚVNÍK. Copyright František Segrado

ŽAMBOŠI TO SE TO HRAJE ZPĚVNÍK. Copyright František Segrado ŽMBOŠI TO S TO HRJ ZPĚVNÍK opyright Frntišek Segrdo PŘMLUV : louho jsem přemýšlel, jestli se mořit s přepisem nšich písniček do not, jestli k nim hledt kordoé znčky, počítt po nocích tkty. Pořád tu byl

Více

WANTED again. Kdo na tom maka. hledame redaktory do tymu Early Bapha popis: schopny, samostatny, perspektivni ODMENA: 80 000$ -crage. -LuKe.

WANTED again. Kdo na tom maka. hledame redaktory do tymu Early Bapha popis: schopny, samostatny, perspektivni ODMENA: 80 000$ -crage. -LuKe. MMORPG NOVÉ POJETÍÍ HER NEBO DROGA? HEADGEARS KAMIIÓN NOVÝCH MÓDNÍÍCH DOPLŇKŮ PRÁVĚ DORAZIIL DO MIIDGARDU 2 ND SUMMER FEST REKAPIITULACE ZLOMENÁ PODKOVA ÚVOD KOMIIKSOVÉHO PŘÍÍBĚHU MEMENTO OF SUMMER VÝBĚR

Více

1/16. 19. číslo, 6. dubna 2012 http://zamoravu.eu/

1/16. 19. číslo, 6. dubna 2012 http://zamoravu.eu/ 1/16 Ú v o d n í s l o v o š é f r e d a k t o r a V á ž e n í ƒ t e n á» i ƒ a s o p i s u M o r a v s k á o b e c, m á m e z a s e b o u p r v n í ƒ t v r t i n u r o k u 2 0 1 2. N a s t a l t e d y

Více

Vidění o Judovi a Jeruzalémě, které viděl Izaiáš, syn Amosův, za vlády

Vidění o Judovi a Jeruzalémě, které viděl Izaiáš, syn Amosův, za vlády iziáš Pozůsttek se nvrátí Vidění o Judovi Jeruzlémě, které viděl Iziáš, syn Amosův, z vlády judských králů Uziáše, Jotm, Achze Ezechiáše. Jko Sodom Gomor 2 Slyšte, nebes, země, vyslechni, co prví Hospodin:

Více

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

I GAUDIUM. česká písnička mezi kostelem a hospodou

I GAUDIUM. česká písnička mezi kostelem a hospodou ( I GAUDIUM česká písnička mezi kostelem a hospodou P Ř E M Y S L R U T ) V Y Š E H R A D Tato odborná publikace vznikla v rámci institucionární podpory MŠMT na dlouhodobý koncepční rozvoj AMU Recenzoval

Více