RUBRIK. Moc našich citů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RUBRIK. Moc našich citů"

Transkript

1 RUBRIK Moc našich citů 18 ethos 4 I 2013

2 Patří k životu jako vzduch k dýchání, dávají mu barvu, činí jej pestrým takové jsou city. Radujeme se, pláčeme, zlobíme se, jsme smutní podílejí se na všem, co děláme a co prožíváme. Jsme pod mocí pocitů bezmocní? Žijeme v blahobytné společnosti. Jako by nic nebylo důležitějšího než mít příjemné pocity. Reklama se nám vnucuje s tím, že pokud si to či ono koupíme, bude naše štěstí dokonalé. Při sebemenší indispozici saháme po tabletkách: máme prášky proti bolení hlavy, uklidňující prostředky pro napjaté situace, při depresi si jimi zvedáme náladu. Na každé zlo existuje nějaký prášek! City nám diktují chování. Když pocity zamilovanosti vůči manželovi opadnou, je logickým důsledkem nevěra nebo rozvod. Jakmile nám ve sboru v Ježíšově církvi někdo šlápne na kuří oko, odejdeme do jiného sboru, kde nám budou klepat po rameni. Od pádu člověka do hříchu žije člověk pod diktátem citů a podvoluje se svým pudům. Máme za to, že budeme šťastní, když budeme jednat slepě podle svých pocitů. To je však omyl. Naše pocity jdou často proti Boží vůli. City samozřejmě nejsou něco špatného. Bůh nás stvořil se schopností vnímat radost a bolest. Nejsme roboti, ale vnímající bytosti. Jaký by byl náš svět bez soucitu, bez schopnosti vcítit se! Je pravda, že by nám bylo lépe bez nepřátelství, závisti, nepřejícnosti a nenávisti. Myšlenky určují naše city Strach, hněv, ale také radost nebo smutek jsou emoce, které vyvolává nějaká událost. Nedokážeme pocity lokalizovat, ale prostřednictvím vegetativního nervového systému se na našem těle projevují podle momentálního naladění. Strachem se nám roztřesou nohy, srdce bolí, smutek se projevuje pocity kolem žaludku, city se projevují řečí těla. Všichni víme, že jsou lidé, kteří na city hodně dají, u jiných naopak jako by se neprojevovaly. Někteří jednají spíš spontánně, jiní uvážlivě, racionálně a se sebeovládáním. Všichni známe všeobecný pocit pohody, nebo napětí. Přátelské slovo, objetí v nás vyvolávají pohodu, na druhé straně nejistota nebo ohrožení zvyšují napětí. Prožíváme urážky, odmítnutí, křivdy. Jestliže se určitými myšlenkami zabýváme déle, také naše okolí pozná naši náladu. Nevrlý člověk může svým negativním zjevem pokazit celou atmosféru, naopak radostný člověk vykouzlí na tvářích druhých úsměv. Špatná nálada nevzniká jen tak z ničeho. Nálady jsou směsí pocitů a myšlenek, které vyjadřujeme fyzicky. Když se Anička telefonicky dozvěděla o podvodech svého bratra ve firmě, která patřila jejich otci, byl to šok. Srdce jako by jí zdivočelo, bála se, že každým okamžikem vypoví službu. V ústech jí vyschlo a ve tváři celá zbledla. Nejen při skutečné události, ale už jen při určité představě mohou vzniknout psychické i fyzické reakce. Stačí si jen vzpomenout, že máme před sebou zkoušku, a už nám na čele vyskočí perly potu a my podlehneme panice. Stačí si představit čokoládu a hned se nám v ústech sbíhají sliny. (Aspoň já to tak prožívám.) Víme, že vegetativní reakce nemůžeme ovládat vůlí. A přesto máme jak ještě uvidíme určité možnosti na ně působit. Všichni ale nereagujeme na určité podněty stejně. Proto je také každý zpracovává jiným způsobem. Proč má někdo deprese a jiný nepříjemnost jenom přejde, jako by se ho to nedotýkalo? Může to mít dvě příčiny: buď je vyhodnocuji, nebo je zpracovávám jinak. Něco pramení z našeho osobního za ložení a něco je naučené. Co tvoří naši osobnost? Kdo jsem? Kde sídlí moje Já? Člověk jako bytost je tajemstvím. Něco sice o našem mozku víme, ale mnohé zůstává záhadou. Známe jeho různé funkce a víme, že duchovní a duševní projevy nějak souvisí s funkcí mozku. Odborníci na výzkum mozku dokážou sledovat dráhy motorických nervů i smyslových nervů a přesně je lokalizovat v kůře velkého mozku. Ale rozměr duše nebo ducha zachytit nedokážou. Záchvěvy postojů jako důvěra, touha, naděje není možné takovým způsobem odhalit. Stejně tak neviditelný soudní dvůr svědomí, které bedlivě všechno pozoruje a osvobozuje nebo odsuzuje. Tajemná, záhadami opředená bytost, jakou je člověk, je schopna provádět složité výpočty, zkoumat malé součásti a také pronikat do vesmíru. Ale jeho vlastní bytost mu zůstává ukryta. Nerozumí sám sobě, trpí sám sebou. V ezoterice se člověk snaží tento závoj odhrnout. Různými meditačními technikami se pokouší přijít sám sobě na kloub. Není pravda, že to není nebezpečné, protože tím se otvírá mocnostem, nad kterými potom už sám nemá kontrolu. ethos 4 I

3 Kdo jsme, co hledáme a o co nám jde, to poznáme při čtení Božího slova. Ono je jako zrcadlo a měří nás dokonalým a spravedlivým měřítkem. Boží slovo nám vysvětluje, proč člověk žije ve strachu, proč usiluje o smysl, proč cítí neutišitelný stesk po domově. Přesto nám mnohé z naší bytosti zůstává ukryto až do okamžiku, kdy závoj odtáhne sám Pán a každý pozná důkladně, jak byl také sám poznán (1K 13,12). Hlavní melodie našeho života Miluji varhanní díla, zvlášť Bachova. Tento geniální skladatel tvořil často tak, že na téma hlavní melodie psal různé variace. Ale přitom se původní melodie stále vrací. Stejně tak je to s naším životním stylem. Způsob, jak vidíme tento svět, sami sebe a druhé, o jaké cíle usilujeme a jakými prostředky jich dosahujeme to vše vyjadřuje naše zásadní přesvědčení, něco to o nás říká. A tato přesvědčení jsou spjata s příslušnými pocity. Soňa je navenek spíš nenápadná, má průměrnou inteligenci a úspěšně ukončila školu. Sama sebe ovšem vnímá jako méněcennou, nezajímavou. Proto působí ustrašeně, plaše. Je pro ni těžké oslovit druhé lidi, protože je považuje za odvážnější, hezčí a úspěšnější. Její myšlenky o ní samé ovlivňují její pocity i její chování. V tom, jak zachází s druhými, se odráží také tato její přesvědčení. Soňa vystupuje opatrně, přizpůsobuje se a málokdy dokáže říct ne. Kdo se neumí ohradit, toho druzí často využívají, dělají si z něho sluhu. Soňa je pořád jaksi přikrčená, ustrašená, bojí se někomu odporovat. Takový člověk nemá žádné stanovisko a neumí stát pevně. Pocity nevznikají ve vzduchoprázdnu. Jsou úzce spjaty s naším myšlením. Takzvané emocionální poruchy vlastně nespočívají v narušených pocitech, ale v důsledcích nesprávného myšlení, nesprávných cílů a postojů. Teprve až naše hodnocení určité věci, člověka nebo dané situace vyvolává pocity například odmítnutí, strach, vztek nebo radost. Své pocity nemůžeme jednoduše odstavit, ale můžeme změnit svůj postoj nebo předsudky. Potom se změní i pocity. Člověka určuje to, jakým způsobem přemýšlí. Naše pocity neurčují životní okolnosti, ale to, jak si je vysvětlujeme, jak je interpretujeme. Něčí urážka nás nemusí ještě ochromit, ale to, jak s urážkou naložím. Modlete se za ty, kteří vám činí příkoří, říká Ježíš Kristus (Lukáš 6,28) a jinde nás vyzývá: Odpouštějte a bude vám odpuštěno. (Lukáš 6,37) To je způsob, jak zastavit zhoubné negativní pocity. Živná půda pro vyhoření Filip má vyšší postavení ve známé servisní společnosti. Zaměstnání by se mu líbilo, kdyby nemusel stále činit zodpovědná rozhodnutí. Pořád má strach, že rozhodne něco špatně. Už jako chlapec vyrůstal v rodině, kde pro otce měl smysl jenom výkon. Ať udělal Filip cokoliv, nikdy to nebylo dost dobré. Dodnes trpí jako dospělý pochybnostmi o sobě. Přemýšlí o všech alternativách; pokud dospěje k nějakému závěru, strhne ho to zpět a rozhodnutí od Moderní člověk už neví, co má dělat. I na dovolené potřebuje animaci. To všechno jsou stresové faktory. 20 ethos 4 I 2013

4 daluje. Pracuje hodně přesčas, ale přesto se nehýbá z místa, protože všechno dvakrát třikrát kontroluje. Kdo si vytyčil jako cíl perfekcionismus, ten se nedokáže snadno rozhodovat. Dokonalý obraz, kterého chce dosáhnout, si ničí vlastními chybami. Zraňují jeho hrdost. Perfekcionismus je nemilosrdný štváč. Přehnané požadavky, které perfekcionista klade sám na sebe, vyžadují od jeho těla i duše příliš mnoho. Tak se i Filip nakonec hroutí, fyzicky i emocionálně. Diagnó za: syndrom vyhoření. Baterie je vybitá, už nemá sílu dát motor do chodu. K celkovému vyčerpání nevede zpravidla přemíra fyzické práce. Naši předkové pracovali daleko víc a měli těžší dřinu a přitom se pod ní nehroutili. Problémy nastávají, teprve když k tomu přistoupí psychický tlak. Ten však nepřichází jen zvenčí, ale velmi často vzniká uvnitř. Mnoho mužů se svou výkonností a úspěchem snaží dát svému životu hodnotu. Práce se jim stane modlou. Odtud pramení konkurenční boj, neklid. Strach, že nás někdo převálcuje, že nás zastaví v naší cestě vzhůru, vede k psychosomatickým poruchám a nezřídka i k srdečnímu infarktu. Koho ničí i sebemenší kritika, dává najevo, jak je vlastně závislý na lidech. Jestliže své jednání měříme uznáním ze strany druhých, pak máme nesprávný cíl. Už nám nejde jen o věc, ale o to, abychom se tím, co děláme, líbili druhým. Tak se stáváme zajatci. Naše hodnota nezávisí na tom, jestli nám druzí projevují uznání, ale spočívá v tom, že nás Bůh stvořil takové, jací jsme, a miluje nás. Emocionální stres Žijeme ve společnosti orientované na výkon. Náš život určuje neustálý chvat: cestou do práce, na pracovišti, u počítače. Naše oči i mysl zaplavují obrázky a informace. Neustálý hluk, zvuky, hudba na pozadí dokonce i v lese, když se jdeme proběhnout, mnozí mají na uších sluchátka. Organismus nemá chvilku na uvolnění, protože i volno trávíme tak, že přecházíme od jedné akce ke druhé, abychom se náhodou chvilku nenudili. Moderní člověk už neví, co má dělat. I na dovolené potřebuje animaci. To všechno jsou stresové faktory. Když k vnějšímu vypětí přičteme i to vnitřní, jako je zátěž, že na své zaměstnání nestačíme, že máme problémy ve vztazích, potlačujeme hněv, zahořklost, pak se stává, že to člověk neunese a propadá se do deprese. Je prokázáno, že srdci velmi škodí hněv. Riziko srdečního infarktu je pro nevraživé a agresivní lidi přinejmenším tak veliké jako pro lidi, kteří kouří, mají vysoký tlak a hodně cholesterolu v krvi. Proměněné myšlení Jestliže se ve svých náladách necháváme ovlivňovat okolnostmi, pak přecházíme z jednoho extrému do druhého. Určité myšlenky dokážeme ze sebe setřást jen stěží. V některých situacích jako by nás doslova pronásledovaly, zneklidňují nás a okrádají o spánek. Lidé, kteří se snadno urážejí, se neustále zabývají tím, co jim druzí řekli nebo jak jim ublížili. Jejich myšlenky krouží kolem utrpěné křivdy a zanedlouho je ovládne zahořklost a hněv, oni sami potom už nedokážou najít východisko z víru negativních pocitů. Myšlenky se stanou nutkavými a vedou do deprese. Ježíš nás napomíná, abychom odpouštěli těm, kdo nám ublížili, a sice abychom odpouštěli stejně, jako on odpustil nám naprosto nezaslouženě. Nemáme právo na Boží odpuštění, ale žijeme jeho milostí, stejně tak máme dopřávat odpuštění druhým. Nemusíme bojovat o své ospravedlnění, to udělá sám Pán. Odpuštění nás vysvobozuje z vězení vlastní spravedlnosti a zaměřenosti na sebe. Umožňuje nám nadechnout se. Kristus nás povolal ke svobodě. Dokonce i v těch nejnepříznivějších situacích je na nás, jak se rozhodneme reagovat. Jestliže křivdu přineseme před Boha a přenecháme mu ji, on nám daruje pokoj. Jestliže se však svého hněvu držíme, škodíme tím ne nepříteli, ale sami sobě. Stále máme dojem, že všechny problémy se vyřeší, až se ten druhý změní. Ale druhého nedokážeme změnit, změnit můžeme pouze svůj postoj vůči němu. Místo abychom si kvůli němu své rány rozdírali, můžeme situaci přijmout a vidět jako výzvu růst v lásce a více se podobat Kristu. Vděčnost To, jak se cítíme, závisí do značné míry na našem myšlení. Přitom má naše myšlení úzkou souvislost s vděčností. Žalmista píše: Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu, své spáse. (Žalm 42,6) Situace se často zdá bezvýchodná. Neustále nás provází smutek a neklid. Problémy se nedají ignorovat. Jsou tady, ale to není všechno. Často nevidíme, k čemu by to těžké, co musíme snášet, mohlo být dobré. Ale náš nebeský Otec nám slíbil, že těm, kdo ho milují, slouží všechno k dobrému (Římanům 8,28). I když jsme se svou rozumností v koncích, Bůh má východisko. On je větší než naše problémy. Nebo se máme nechat pořád svírat svými těžkostmi, které nedokážeme změnit? Naše vidění je omezené. Nerozumíme Boží moud ethos 4 I

5 Vždy nás uklidňuje, když víme, že se všemi pocity, které námi zmítají, můžeme přijít k Pánu. On nám rozumí. rosti. Na konci mu ale budeme s úžasem děkovat, protože nás vedl lépe, než bychom si dokázali představit. Když se člověk naučí Bohu děkovat a důvěřuje jeho slibům, má pevný základ, který ho udrží. Dokáže se tak zbavit svých obav a starostí a najde rovnováhu. Dokud se drží me svých představ, snažíme se ovládat lidi a věci kolem sebe, nejsme volní pro to, co nám chce darovat Bůh. On může změnit všechny těžkosti, lidi i okolnosti tak, aby se nám staly požehnáním. Když se ve svých emocích cítíme úplně na dně, všechno jako by ztratilo smysl. Nemáme chuť za cokoliv děkovat, ale přesto jsme schopni Bohu vyjádřit vděčnost rozumem. Právě vděčnost a uctívání je na místě, když nás drtí smutek a strach. Když v tom vytrváme, naše pocity se pomalu začnou měnit. Bůh nám rozumí Vždy nás uklidňuje, když víme, že se všemi pocity, které námi zmítají, můžeme přijít k Pánu. On nám rozumí. Sám Ježíš Kristus jako pravý člověk a pravý Bůh prožíval všechny lidské emoce. Plakal u Lazarova hrobu, plakal nad Jeruzalémem; viděl jeho zkázu i utrpení, které ji bude provázet. O svých pocitech mluvil otevřeně se svými učedníky, když šlo o těžkou cestu, kterou měl před sebou: Má duše je smutná až k smrti. (Matouš 26,38) S emocemi by se měl člověk čestně vypořádat a také je Bohu bez příkras vyjadřovat. David je nám příkladem v tom, s důvěřivě jednal se svým Bohem. V jeho žalmech nacházíme celou paletu emocí, které prožíval. Je patrné, že věnoval hodně času tomu, aby své problémy a dojmy přinášel před Boží trůn. Když překypoval radostí, zpíval chvály; když byl stísněný, naříkal si na Boží mlčení, na to, že nezasahuje. Často vyjadřoval svůj hněv, pochybnosti, pocity porážky, ale také radost a dojetí. Život křesťana by neměly určovat jeho nálady, ale jeho víra. Erwin Lutzer k tomu napsal: Kdykoli jsme vůči Bohu poslušní, naše emoce dostávají řád; prožíváme spokojenost a určitou úctu k sobě samým. Jestliže však napřed hledáme ty správné pocity, nutně se dočkáme zoufalství. A přesto se pořád vyskytují křesťané, kteří očekávají magický okamžik, až budou mít chuť Boha poslouchat, číst Bibli a odevzdat se Bohu! Každý z nás má nějaké povinnosti, které se mu nelíbí. Jak jsme přišli na to, že bychom měli čekat, až se nám bude chtít? Kristus také neměl chuť umřít na kříži. Trpěl větší bolestí, než si dovedeme představit, jeho vnitřní utrpení bylo nesmírné, vždyť se jakožto bezhříšný identifikoval s hříchem celého světa. Božím Synem otřásal každý duševní konflikt, jaký si dovedeme představit s výjimkou osobního hříchu. On se však neodvrátil, protože byl poslušný, poslušný až do smrti na kříži. Proč? Ježíš věděl, že po poslušnosti se dostaví radost. Jak často toto pořadí obracíme! Autor listu Židům nás vybízí: Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece ve lekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. (Židům 4,14-16) n Yvonne Schwengelerová (1946), vdaná, čtyři dospělé děti, dlouholetá šéfredaktorka časopisu Ethos 22 ethos 4 I 2013

Vděčnost jako recept na život v hojnosti ve všech oblastech

Vděčnost jako recept na život v hojnosti ve všech oblastech Vděčnost jako recept na život v hojnosti ve všech oblastech Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete. Nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. Vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci.

Více

Jak zakusit Boží moc a lásku ve svém životě (duchovní obnova, Deblín 9.-10.3. 2007)

Jak zakusit Boží moc a lásku ve svém životě (duchovní obnova, Deblín 9.-10.3. 2007) Zpracováno podle literatury: Jak zakusit Boží moc a lásku ve svém životě (duchovní obnova, Deblín 9.-10.3. 2007) J. KŘIVOHLAVÝ, Jak přežít vztek, zlost a agresi (Psychologie pro každého; Praha: Grada Publishing

Více

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ Někdo se zpovídá často a trápí ho jednotvárnost tohoto konání. Jiný se zpovídá méně často a mnohdy neví, z čeho se vlastně zpovídat. A potom jsou ti krásní vyhlížení a očekávaní

Více

S B Í R K A K Á Z Á N Í

S B Í R K A K Á Z Á N Í S B Í R K A K Á Z Á N Í PRO ČTENÉ SLUŽBY BOŽÍ II. 2006/2007 1 MODLITBA JAKO VÝZBROJ KŘESŤANSKÉHO BOJE VSTUPNÍ SLOVA Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Na počátku našeho shromáždění volejme s žalmistou:

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Milý čtenáři, milá čtenářko,

Milý čtenáři, milá čtenářko, Milý čtenáři, milá čtenářko, držíte v ruce knížečku, která obsahuje hlavní katecheze z Celostátního setkání animátorů v Třešti v roce 2014. Najdete v nich mnoho inspirací pro přemýšlení o sobě a o vztazích

Více

ZDRAVOTNÍ MISIJNÍ PRÁCE V DOBĚ KONCE

ZDRAVOTNÍ MISIJNÍ PRÁCE V DOBĚ KONCE ZDRAVOTNÍ MISIJNÍ PRÁCE V DOBĚ KONCE Matouš 24,7-14 Ježíš předpovídá katastrofy. Pat Robinson, prezident křesťanské koalice Současné hlavní přírodní katastrofy jsou důkazy, že Bůh je uražen hříšností národa

Více

B 1 2 ASI BUSINESS M A G A z í N

B 1 2 ASI BUSINESS M A G A z í N B 1 2 ASI BUSINESS M A G a z í n A S I BUSI N E S S M A G C O L A F I T S V I T A M Í N E M C P OM Ů Ž E P E Č OVAT O VAŠ E KLO U BY atelokolagen C O L A F I T S V I TA M Í N E M C vitamín C přispívá k

Více

JAK ZVLÁDNOUT SYNDROM VYHOŘENÍ

JAK ZVLÁDNOUT SYNDROM VYHOŘENÍ Přečíst si tuto knihu se vyplatí každému z nás, protože nám pomůže žít autentičtější, zdravější a aktivnější život. Naslouchat sám sobě a vlastním emocím, rozumět sám sobě to nazývám schopností vnitřního

Více

Obnova manželské lásky a její konkrétní program

Obnova manželské lásky a její konkrétní program Obnova manželské lásky a její konkrétní program P. Zdeněk Rafael Budil OFMCap 1 OBSAH PROLOG OBDOBÍ MANŽELSKÉ KRIZE I. KRIZE MANŽELŮ II. III. IV. JEDNÁNÍ, KTERÉ NIČÍ LÁSKU OCHRANA MANŽELSTVÍ PŘED VETŘELCI

Více

Povolání být manželem a otcem Identita muže v manželství a rodině

Povolání být manželem a otcem Identita muže v manželství a rodině Miroslav Lstibůrek Povolání být manželem a otcem Identita muže v manželství a rodině Olomouc 2012 Úvod Pojem mužská spiritualita je téma, které je pro mnoho mužů neznámým, nebo dokonce vzdáleným. Dokázat

Více

Pravda osvobozuje! (Jan 8, 32) Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. eleutherósei (Jan 17, 17) Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda

Pravda osvobozuje! (Jan 8, 32) Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. eleutherósei (Jan 17, 17) Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda Vnitřní uzdravení Bylo již napsáno mnoho knih na téma Božího uzdravování, ale naprostá většina z nich se týkala uzdravení fyzického uzdravení nemocí. Pokud se věnují i oblasti vnitřního uzdravení (nebo

Více

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Křesťanská etika - jednat jako křesťan, jednat podle svého svědomí Milióny křesťanů

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Misiologické. fórum. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 2/2014 červen / jún Cena 30 Kč /1,20 EUR

Misiologické. fórum. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 2/2014 červen / jún Cena 30 Kč /1,20 EUR Misiologické Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 2/2014 červen / jún Cena 30 Kč /1,20 EUR fórum Téma čísla: MISIE A UZDRAVOVÁNÍ (B. Baštecká, P. Pokorný, P. Hynek, A. Eglin, J. Tomčániová,

Více

Kurt Hasel KOUZLO POVĚRY. ... a jak se od něho osvobodit. LUXPRESS, Praha

Kurt Hasel KOUZLO POVĚRY. ... a jak se od něho osvobodit. LUXPRESS, Praha Kurt Hasel KOUZLO POVĚRY... a jak se od něho osvobodit LUXPRESS, Praha Obsah Úvod 4 Věřící, nebo pověrčivý? 5 Přednosti křesťanské víry 5 Odhalení ďáblova původu a jeho záměrů 7 Satanova nabídka 9 Věštění

Více

ZRNÍČKO. Svazek 10, číslo 12 prosinec 2010

ZRNÍČKO. Svazek 10, číslo 12 prosinec 2010 ZRNÍČKO Svazek 10, číslo 12 prosinec 2010 Pevně mě objal a řekl mi: Zbožňuji tě! Mnoho křesťanů bere vážně Pánův příkaz: milujte všechny své bratry. Ale někteří k nim přicházejí jenom s hlavou. To znamená,

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji; 02 Odpovědný přístup k

Více

Vlaďka Marková - Jak se vyrovnat s bolestí

Vlaďka Marková - Jak se vyrovnat s bolestí Vlaďka Marková - Jak se vyrovnat s bolestí Seminář z konference pro ženy, pořádané dne 6. 11. 2010 Církví bratrskou v Trhových Svinech A) Úvod Toto téma není úplně jednoduché pro člověka, zvlášť pro ženy,

Více

JEŽÍŠ NA NĚJ S LÁSKOU POHLEDĚL A ŘEKL: JEDNO TI SCHÁZÍ... (MK 10,21A)

JEŽÍŠ NA NĚJ S LÁSKOU POHLEDĚL A ŘEKL: JEDNO TI SCHÁZÍ... (MK 10,21A) JEŽÍŠ NA NĚJ S LÁSKOU POHLEDĚL A ŘEKL: JEDNO TI SCHÁZÍ... (MK 10,21A) FÓRUM MLÁDEŽE 27. 29. 1. 2006 Homilie o. Jiřího Mikuláška pátek při zahajovací mši sv. Svatost v dnešním světě vzor mladého svatého

Více

1. DÍL ABYCHOM SI ROZUMĚLI... OBSAH

1. DÍL ABYCHOM SI ROZUMĚLI... OBSAH T A J E M S T V Í Š Ť A S T N É H O M A N Ž E L S T V Í 1. DÍL ABYCHOM SI ROZUMĚLI... OBSAH SLOVO O TRILOGII................................................ OD REALITY KE ŠTĚSTÍ aneb slova úvodem...............................................

Více

DVA ZPŮSOBY VÍRY VSTUPNÍ SLOVA

DVA ZPŮSOBY VÍRY VSTUPNÍ SLOVA DVA ZPŮSOBY VÍRY VSTUPNÍ SLOVA Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte ve známost jeho skutky, zpívejte mu žalmy, přemýšlejte o všech jeho činech, označte se jeho svatým jménem, ať se

Více

Slovo vydavatele: Láma Ješe UDĚLEJTE ZE SVÉ MYSLI OCEÁN aspekty buddhistické psychologie

Slovo vydavatele: Láma Ješe UDĚLEJTE ZE SVÉ MYSLI OCEÁN aspekty buddhistické psychologie Láma Ješe UDĚLEJTE ZE SVÉ MYSLI OCEÁN aspekty buddhistické psychologie S laskavým svolením Archivu moudrosti lámy Ješe (Lama Yeshe Wisdom Archive) V angličtině kombinovaná edice poprvé v roce 2003, k volné

Více

Dr.Joseph MURPHY MOC PODVĚDOMÍ VELKÁ KNIHA VNITŘNÍHO A VNĚJŠÍHO ROZVOJE

Dr.Joseph MURPHY MOC PODVĚDOMÍ VELKÁ KNIHA VNITŘNÍHO A VNĚJŠÍHO ROZVOJE Dr.Joseph MURPHY MOC PODVĚDOMÍ VELKÁ KNIHA VNITŘNÍHO A VNĚJŠÍHO ROZVOJE KNIŽNÍ KLUB 1993 Original English language edition The Power of Your Subconscious Mind published by Prentice-Hall, Inc., Englewood

Více

Mnoho milostných vztahů nevede k manželství - pohlavní styk před manželstvím je manželstvím bez manželství. kardinál Suenens.

Mnoho milostných vztahů nevede k manželství - pohlavní styk před manželstvím je manželstvím bez manželství. kardinál Suenens. Čistá láska Číslo 3 Listopad 2006 Mnoho milostných vztahů nevede k manželství - pohlavní styk před manželstvím je manželstvím bez manželství. kardinál Suenens Z obsahu: Jak se máme oblékat? Ta pravá ten

Více

Výklad listu Efezským

Výklad listu Efezským Tomáš Pala Výklad listu Efezským Kapitola 2 Židé i pohané jedno v Kristu Čteme-li tuto kapitolu, určitě si všimneme zájmen my, vy v různých pádech. Tato osobní zájmena často slouží k vymezení jedné skupiny

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

ŽÍT JAKO ŽIL JEŽÍŠ. Living As Jesus Lived. Copyright - Zac Poonen (1977) 1. Boží plán pro člověka. 2. Žít v pokoře. 3. Žít ve svatosti. 4.

ŽÍT JAKO ŽIL JEŽÍŠ. Living As Jesus Lived. Copyright - Zac Poonen (1977) 1. Boží plán pro člověka. 2. Žít v pokoře. 3. Žít ve svatosti. 4. ŽÍT JAKO ŽIL JEŽÍŠ Living As Jesus Lived Copyright - Zac Poonen (1977) OBSAH 1. Boží plán pro člověka 2. Žít v pokoře 3. Žít ve svatosti 4. Žít v lásce 5. Žít v Duchu 6. Žít podle Boží vůle 7. Žít z moci

Více

FRANTIŠKÁNSKÉ POVOLÁNÍ II.

FRANTIŠKÁNSKÉ POVOLÁNÍ II. I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í FRANTIŠKÁNSKÉ POVOLÁNÍ II. FRANTIŠKÁNSKÉ POSLÁNÍ Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF Praha 2015 Mgr. Jana Pospíšilová

Více