Vesmír je jiné slovo pro všechno patří do něj všechny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vesmír je jiné slovo pro všechno patří do něj všechny"

Transkript

1 O lidské snaze poznat, co je kolem nás Vesmír je jiné slovo pro všechno patří do něj všechny planety, všechny hvězdy i všechny vzdálené galaxie. Je příliš velký, než abychom si jej dovedli představit, přesto se ho ale snažíme pochopit. Během celých lidských dějin jsme do něj hleděli, měřili v něm a studovali ho v naději, že mu jednou porozumíme. Na této cestě jsme udělali několik důležitých kroků; abychom ale nezpychli, vesmír má pro nás stále připravena nová překvapení a předkládá nám nové záhady, kterými zkouší naši imaginaci. 8 Touha porozumět vesmíru se objevila už v dávné historii. Byly nalezeny babylonské tabulky, pocházející z období let před naším letopočtem, na nichž je zaznamenána proměnlivost délky dne během roku. Číňané mají záznamy o zatměních Slunce od roku 2000 před naším letopočtem. Na celém světě se nacházejí prehistorické struktury, které mají podivuhodnou souvislost s astronomickými pozorováními. Nejstarší z nich je let starý hrob v Newgrange v Irsku. Za rozbřesku zimního slunovratu, nejkratšího dne v roce, procházejí sluneční paprsky spojovací chodbou a dopadají na podlahu vnitřní komory. Na Velikonočním ostrově sedm ze stovek tajemných soch hledí ve směru, kde Slunce zapadá o rovnodennosti, kdy

2 noc a den trvají stejně dlouho. Objevila se myšlenka, že velký kambodžský chrám Angkor Wat je orientován tak, aby Slunce vycházelo o letním slunovratu nad jeho východní branou. S hvězdami korespondují i egyptské pyramidy. Žádná z těchto staveb není observatoří ve vědeckém smyslu, ale jasně svědčí o tom, že jejich stavitelé rozuměli pohybům hvězd a Slunce. Ta nejranější astronomická pozorování dělali naši předkové téměř jistě proto, aby vytvořili kalendář. Fáze Měsíce se střídaly s periodou jednoho měsíce a pohyb Slunce na nebi určoval den i rok. V průběhu roku Slunce vychází a zapadá na různých místech na horizontu. Je známo, že Stonehenge, dobře zachovaný kamenný kruh na salisburské pláni v Anglii, má uspořádání vztažené ke slunečnímu pohybu. Díváme-li se z hlavní brány o letním slunovratu, vychází Slunce nad kamenným blokem zvaným Heel Stone. Dříve se myslelo, že Stonehenge byl chrám boha Slunce, badatelé však našli korelace mezi jeho konstrukcí a Měsícem a domnívají se, že se jednalo o prehistorickou observatoř, sloužící především k předpovědi zatmění. Nejranější kosmologie Řecké slovo kosmos, od kterého odvozujeme pojem kosmologie, znamená něco jako dobré uspořádání. Kosmologie je část astronomie, která se snaží odpovědět na tu nejzákladnější otázku Co je to vesmír?, a proto studuje, jak se vesmír chová, jak začal a jak případně skončí. Kosmologie jako opravdová věda začíná až rokem 1915, kdy Albert Einstein zveřejnil svou obecnou teorii relativity (viz Měl Einstein pravdu?). Do té doby astronomové postrádali matematický rámec, který by dovoloval popisovat vesmír jako celek, a tak až do počátku 20. století kosmologie byla z větší části směsí spekulací a úvah inspirovaných náboženstvím. Ve starověkých kosmologiích byl náboženský prvek silný a často se do kosmologických úvah promítala víra, že nebe jako sídlo bohů je umístěno někde v prostoru nad našimi hlavami. 9

3 10 Egypťané zakládali svou představu o vesmíru na lidském reprodukčním cyklu. Věřili, že sluneční bůh Ra se každý rok znovu zrodí z bohyně nebes Nut a měnící se zeměpisná šířka Slunce během roku je výrazem jeho dozrávání v hvězdami posetém těle Nut. Slunce se mělo narodit vždy při zimním slunovratu a o jarní rovnodennosti se vrátit do těla Nut jejími ústy. Takto Ra spojitě znovu vytvářel sebe sama a činil z vesmíru věčné zachovávající se jsoucno. Rané civilizace si vyprávěly příběhy inspirované uspořádáním hvězd na obloze. Představovaly si, že hvězdy spojené čarami vytvářejí obrazy zvířat Astronomie nutí duši dívat se vzhůru a vede nás z tohoto světa do světa jiného. PLATON řecký filosof ze 4. století př. n. l. či mytických osob. V Mezopotámii (dnešním Iráku) archeologové vykopali kamenné a hliněné destičky, pocházející z doby kolem roku 1300 před naším letopočtem, na nichž jsou zachycena mnohá tato souhvězdí, včetně souhvězdí zvěrokruhu. Zvířetníková souhvězdí měla obzvláštní význam, protože jimi procházelo na své dráze Slunce. Tato souhvězdí později upravili a přejmenovali Řekové, například asyrská souhvězdí Čeledín a Vlaštovka dostala jméno Beran a Ryby. Ve starém Řecku táhli od vesnice k vesnici pěvci, kteří za stravu a lože vyprávěli hvězdné mýty. Ve stejnou dobu přicházeli se svými podivuhodnými myšlenkami filosofové. Ti se snažili vysvětlit povahu vesmíru. Jedním z prvních byl Thales, který žil v 6. století před naším letopočtem. Přišel s myšlenkou, že prostor je naplněn vodou, ve které plave Země, zemětřesení způsobuje vlnobití v této vodě a hvězdy se pohybují díky pohybu jemných proudů. Řecký astronom Klaudios Ptolemaios, jenž žil v prvním století našeho letopočtu, sestavil seznam 48 souhvězdí. Protože se ale z Řecka nedá vidět celá obloha, oblasti kolem jižního pólu se mapovaly až v 16. a 17. století, kdy k protinožcům zamířili astronomové a zkoumali jižní nebe. Byla také navržena

4 souhvězdí, jež měla vyplnit mezery v klasické Ptolemaiově hvězdné mapě. To vedlo nevyhnutelně k třenicím mezi astronomy. Například v Anglii navrhl Edmond Halley souhvězdí s názvem Robur Carolinum (Králův dub) na počest stromu, ve kterém se Karel II. skryl před Cromwellovými bojovníky po bitvě u Worcesteru. Krále tato pocta potěšila, méně už Halleyovy astronomické kolegy, kteří souhvězdí ze svých hvězdných map zase potichu vymazali. Pevný rámec získalo rozdělení oblohy na souhvězdí až mnohem později, v roce 1922, kdy Mezinárodní astronomická společnost ratifikovala 88 souhvězdí, většinou založených na řeckém modelu, a přesně definovala jejich hranice. Nebyl to jediný odkaz řecké astronomie, který přežil do moderní doby. Alespoň jeden z Řeků se nespokojil s pouhými mýty a spekulacemi o hvězdách, nýbrž si uvědomil, že nejlepší cestou, jak hvězdné obloze porozumět, je ji proměřovat. Byl jím Hipparchos, jenž zavedl klasifikaci hvězd užívanou až dodnes. Jas hvězd I při zběžném pohledu na noční oblohu si všimneme, že některé hvězdy jsou jasnější než jiné. Hipparchos před více než dvěma tisíci lety udělal seznam 850 hvězd, u kterých pečlivě určil jejich polohu a porovnal jejich jas. Neměl k tomu žádné přístroje, jas hvězd odhadoval jen okem. Ty nejjasnější hvězdy označil jako hvězdy první velikosti ty nejslabší jako hvězdy šesté velikosti. Tento na první pohled velmi hrubý systém hvězdných velikostí astronomové kupodivu užívají až dodnes, moderní měřicí přístroje ovšem umožnily Hipparchovu šestistupňovou klasifikaci rozšířit a zpřesnit. Nejjasnějším objektům na vrcholu stupnice se nyní přiřazují záporná čísla a těm nejslabším hvězdám na druhém konci škály, jež se dají pozorovat jen pomocí dalekohledů, jsou přiřazena čísla podstatně vyšší než šest. Ty největší teleskopy dokážou z povrchu Země pozorovat hvězdy až 27. velikosti, zatímco Hubbleův teleskop na oběžné dráze, kde pozorování není rušeno zemskou atmosférou, zaregistruje i hvězdy velikosti 30. Každá kategorie hvězdné 11

5 12 velikosti znamená ve skutečnosti 2,5krát větší jas než kategorie předchozí, takže hvězdy 30. velikosti jsou 3,5miliardkrát slabší než ty, které můžeme pozorovat pouhým okem. Když ovšem měříme hvězdný jas, nesmíme zapomenout, že je ovlivněn nejen absolutním množstvím světla, které hvězda vysílá, nýbrž i vzdáleností zdroje od pozorovatele. Velice slabá hvězda může mít absolutní svítivost mnohem větší než hvězda velice jasná, je-li od nás hodně vzdálená. Zdánlivý jas klesá se vzdáleností podle zákona nepřímé úměrnosti druhé mocnině vzdálenosti, což znamená, že když se vzdálenost zdvojnásobí, jas poklesne čtyřikrát, když se ztrojnásobí, poklesne na devítinu původní hodnoty. Proto se hvězdným velikostem měřeným bez korekce říká velikosti zdánlivé ; velikosti absolutní se z nich získají korekcí na vzdálenost. Známá rudá hvězda Betelgeuse má zdánlivou velikost 0,58, na absolutní škále však vyskočí na hodnotu -5,14. Je to ve skutečnosti jasná hvězda, ale poměrně vzdálená. Na druhé straně Slunce má obrovskou zdánlivou velikost 26,7, je to ale jen důsledkem jeho malé vzdálenosti od nás. Po korekci na vzdálenost je jeho absolutní velikost jen 4,8. Je to vcelku průměrná hvězda, i když pro nás hraje tak důležitou roli. Pod bludnými hvězdami Antičtí řečtí astronomové nám díky svému pečlivému pozorování a zaznamenávání poloh hvězd zanechali bohatou zásobu znalostí o hvězdách. Mátlo je ale chování pěti zvláštních hvězd. Nazvali je astēr planētēs, což znamenalo putující hvězdy, protože se každou noc objevovaly na jiném místě mezi pevnými hvězdami, stálicemi. Dnes jim říkáme planety a pět řeckých planet byly ty nejbližší k Slunci, jež lze pozorovat pouhým okem: Merkur, Venuše, Mars, Jupiter a Saturn. Řekové ovšem nemohli tušit, že jsou to světy podobné našemu a pokládali je za božstva či přinejmenším za boží posly, kteří ovlivňují životy lidí na Zemi.

6 Dvě z planet, Merkur a Venuše, putují po drahách mezi Sluncem a Zemí. Ze Země je proto pozorujeme v blízkosti Slunce, takže jsou dobře viditelné pouze těsně po západu či před východem Slunce. Mars, Jupiter a Saturn obíhají po drahách vzdálenějších, než je zemská, a jejich pomalý pohyb na nočním nebi je dobře pozorovatelný. Mnoho astronomů pečlivě sledovalo dráhy planet, takže díky jejich úsilí se daly budoucí pohyby putujících hvězd předpovídat. Toto snažení se pokládalo za důležité, protože se věřilo, že když se dvě planety ocitnou blízko sebe, jejich vliv se kombinuje a zesiluje. Tato takzvaná konjunkce byla tedy důležitá při sestavování horoskopu. Po příchodu křesťanství převládal názor, že nebeským pohybům nikdy neporozumíme, protože nebe je boží území a nedokonalý lidský intelekt není schopen pochopit vůli Všemohoucího. Tento pohled se začal měnit na počátku 17. století, když Johannes Kepler vystihl pohyby planet třemi matematickými zákony (viz Proč planety setrvávají na svých drahách?). Začalo se zdát, že vesmír lze nejen proměřovat, ale dá se mu i porozumět. Ve stejné době konal Galileo Galilei pozorování, která stimulovala představivost vidinou bohatšího vesmíru. V roce 1609 zaměřil svůj dalekohled na mlhavý světlý pás táhnoucí se přes oblohu, známý jako Mléčná dráha. I když jeho teleskop byl z hlediska dnešních standardů velmi málo výkonný, Galilei rozpoznal, že Mléčná dráha je ve skutečnosti složena z obrovského množství slabých hvězd. To přišlo jako zjevení, protože do té doby se věřilo, že vesmír obsahuje jen to, co vidíme prostým okem. A nyní Galilei ukázal, že je v něm mnohem více. To byl počátek cesty plné údivu, kdy každá generace astronomů vyvíjela větší a větší teleskopy, pomocí kterých se daly pozorovat slabší a slabší objekty, a této cestě ještě není konec. Dnešní největší teleskopy mají průměr celých deset metrů, což je asi 500krát více, než měl teleskop Galileiho. 13

7 Nebeští sousedé Dnes víme, že Slunce je jednou z hvězd obrovského hvězdného seskupení známého jako Galaxie. Ta sestává nejméně ze sta miliard hvězd, uspořádaných do spirálního vzoru v plochém disku, jež obíhají kolem baňatého středu, tvořeného ještě větším množstvím hvězd. Z naší polohy v jednom ze spirálních ramen vidíme disk jako světlý oblak, jenž tvoří myriády hvězd říkáme mu Mléčná dráha. Galaktické centrum je směrem na jih, v souhvězdí Střelce. Při pozorování z nějakého temného místa na jižní polokouli bychom viděli, jak se Mléčná dráha propadá do velkého hvězdného oblaku galaktické centrální výdutě. Tloušťka stelárního disku Mléčné dráhy se odhaduje na světelných let světelný rok je vzdálenost, kterou světlo urazí za rok. Podle laboratorních měření se světlo šíří ve vakuu rychlostí přibližně kilometrů za sekundu, takže za rok uletí 9,5 bilionu kilometrů. To je tedy délka jednoho světelného roku. Díky užívání takovýchto obrovských jednotek délky se dají astronomické vzdálenosti udávat přece jen v rozumnějších číslech. V galaktickém disku je hustota hvězd přibližně jedna hvězda rameno Střelec rameno Střelec rameno Persea rameno vnější Štít rameno galaktická příčka rameno Pravítko Slunce na 4 světelné roky, ale v srdci naší galaxie, ve vzdálenosti 25 až 30 tisíc světelných roků od Slunce, jsou hvězdy nahuštěny mnohem těsněji a vytvářejí protáhlou výduť o rozměrech několika tisíc světelných let. ostruha Orionu NÁŠ DOMOV GALAXIE MLÉČNÁ DRÁHA V bezprostředním okolí Slunce se v disku nachází 33 hvězd. Okolím zde astronomové míní 14

8 vzdálenost menší než 12,5 světelného roku. Většina našich sousedů jsou hvězdy menší a méně jasné než naše Slunce. Říká se jim červení trpaslíci (viz Jak je vesmír starý?) a jim podobné hvězdy představují početně největší populaci hvězd ve vesmíru. Jen dvě hvězdy v sousedství mají podobnou velikost jako Slunce a jen jedna je větší je to Prokyon v souhvězdí Malého psa. Jeho průměr je proti Slunci asi dvojnásobný a jeho hmotnost asi 1,5krát větší. Mléčná dráha není než nespočet hvězd seskupených dohromady. GALILEO GALILEI astronom 17. století Poblíž centra galaktické výdutě je hustota hvězd asi 500krát větší než v našem okolí. Kdybychom Slunce přenesli do této oblasti, pak by byly sousední hvězdy, pravděpodobně též obklopené vlastními planetami, jen asi desetkrát dále než Pluto, zatímco na současném místě je od Slunce k nejbližší hvězdě asi 5000krát dále než k Plutu. Astronomové věří, že v samotném centru Galaxie je hustota hmoty tak veliká, že tam existuje černá díra (viz Co jsou to černé díry?). A za naší Galaxií? I když se naše Galaxie zdá obrovská, zdaleka to není celý vesmír. V opravdu velkém měřítku je jen malým ostrovem v oceánu, ve kterém je bezpočet jiných ostrovů. A každý z těchto ostrovů je galaxie připomínající tu naši, obsahující od několika milionů až do bilionu hvězd. Galaxie se dají rozřadit do tří typů: spirální galaxie, spirální galaxie s příčkou a eliptické galaxie. Spirální galaxie se svými prohnutými rameny tvořenými mladšími hvězdami, jež obklopují starší hvězdy v centrální výduti, jsou obzvláště krásné. Spirální galaxie s příčkou sem patří i naše Galaxie jsou podobné spirálním, jenom uprostřed mají protáhlou strukturu, jež spojuje centrální výduť se spirálními rameny. Zato eliptické galaxie vypadají zcela odlišně. Mohou být mnohem větší, než jsou spirální galaxie nebo spirální galaxie s příčkou, a mohou mít tvar od protáhlého 15

9 eliptické spirální spirální s příčkou TYPY GALAXIÍ doutníku až ke skoro perfektní kouli. Pak existují ještě podivné útvary zvané nepravidelné galaxie, z nichž některé jsou možná jen pokažené spirální galaxie a některé jsou opravdu neuspořádané. Mezi největšími a nejjasnějšími galaxiemi tvoří spirální galaxie a galaxie s příčkou asi tři čtvrtiny celkového počtu. Na obloze však nacházíme i spoustu malých eliptických a nepravidelných galaxií těm se říká trpasličí galaxie. Započteme-li i je, pak se poměr obrací malé spirální galaxie jsou vzácné. I když mnoho pozorovaných galaxií je izolovaných, řada galaxií vytvořila v důsledku gravitačního přitahování těsnější seskupení. Útvary sestávající z méně než 50 galaxií se označují prostě jako skupina. Naše galaxie patří do Místní skupiny, která obsahuje ještě jednu velkou spirální galaxii, zvanou Galaxie v Andromedě a pak ještě asi 30 menších galaxií. Větší útvary, které obsahují více než 50 galaxií, se označují jako kupy galaxií počet galaxií v kupě může činit více než tisíc. Nejbližší kupy k Místní skupině jsou kupa v souhvězdí Panny, která obsahuje asi galaxií, kupa v souhvězdí Vlasy Bereniky s galaxií a kupa v Herkulovi, mající asi 100 členů. Různé skupiny a kupy mají tendenci vytvářet ještě větší seskupení, výstižně pojmenovaná nadkupy. Tyto obrovské útvary jsou ve vesmíru rozloženy v gigantických 16

10 listech či zdech, zvaných též vlákna, a obklopují obrovské prostorové oblasti, jež neobsahují téměř žádné galaxie. Můžeme-li takové prázdnoty nazvat objektem, pak se jedná o ty největší objekty ve vesmíru. Představíme-li si vesmír jako bublinkovou lázeň, pak galaxie jsou rozloženy v tenkých mýdlových vrstvách, jež obklopují prázdné bubliny. Člověk obdařený pěti smysly zkoumá vesmír kolem sebe a toto dobrodružství nazývá vědou. EDWIN HUBBLE kosmolog 20. století Odhad počtu galaxií vyplňujících vesmír každým rokem roste. V roce 1999 astronomové na základě pozorování z Hubbleova kosmického teleskopu odhadovali počet galaxií na 125 miliard. Krátce potom byla instalována na teleskopu nová kamera a ta jich odhalila ještě o mnoho více, takže odhad se zdvojnásobil. Odhady pomocí superpočítačů nyní činí 500 miliard galaxií v pozorovatelném vesmíru. Pohled zpět v čase Ke zkoumání původu galaxií a historie vesmíru využívá kosmologie skutečnosti, že světlo se nešíří prostorem nekonečnou rychlostí. Jakkoli obrovská je rychlost světla podle běžných měřítek zemský rovník by světlo obletělo za vteřinu sedmkrát jeho cesta od vzdálených objektů k nám trvá mnoho a mnoho let. Je-li hvězda vzdálená 100 světelných roků, světlo od ní k nám letí 100 let. V důsledku toho nevidíme, jak hvězda vypadá dnes, nýbrž jak vypadala před 100 lety, když z ní odstartovalo světlo, které dnes pozorujeme. Kosmologové se tak mohou dívat nazpět v čase. Jsou v podobné situaci jako paleontologové, kteří se prokopávají přes mnoho skalních vrstev a nacházejí starší a starší fosilie. Čím dále do prostoru se astronomové dívají, tím starší nebeské objekty vidí. Se současnou technikou pozorování teleskopy vidíme, jak pozorované objekty vypadaly před miliardami let, a tak jsme schopni sledovat vývoj, kterým prošly, než získaly podobu, kterou dnes pozorujeme v malých vzdálenostech. Vítejte ve světě kosmologie! 17

GALAXIE. 22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace. Na Dlouhých 49, 312 09 Plzeň. Absolventská práce. Alžběta Ježková 9.B

GALAXIE. 22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace. Na Dlouhých 49, 312 09 Plzeň. Absolventská práce. Alžběta Ježková 9.B 22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace Na Dlouhých 49, 312 09 Plzeň Absolventská práce GALAXIE Alžběta Ježková 9.B Vedoucí absolventské práce: Mgr. Zdeňka Kolářová Školní rok 2009/2010 Prohlašuji,

Více

Sluneční soustava. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D07462 9.6.2009

Sluneční soustava. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D07462 9.6.2009 2009 Sluneční soustava Studijní text k výukové pomůcce 1 Helena Šimoníková D07462 9.6.2009 Obsah Kolem čeho se to všechno točí?... 4 Sluneční soustava... 5 Slunce... 6 Jádro... 7 Vrstva v zářivé rovnováze...

Více

Obsah SLUNEČNÍ SOUSTAVA 2 PLANETY 2 VZNIK 3 SLOŽENÍ SOUSTAVY 3. Slunce 3. Vnitřní planety 4 Merkur 4 Venuše 5 Země 7 Mars 8. Hlavní pás asteroidů 9

Obsah SLUNEČNÍ SOUSTAVA 2 PLANETY 2 VZNIK 3 SLOŽENÍ SOUSTAVY 3. Slunce 3. Vnitřní planety 4 Merkur 4 Venuše 5 Země 7 Mars 8. Hlavní pás asteroidů 9 Sluneční soustava Obsah SLUNEČNÍ SOUSTAVA 2 PLANETY 2 VZNIK 3 SLOŽENÍ SOUSTAVY 3 Slunce 3 Vnitřní planety 4 Merkur 4 Venuše 5 Země 7 Mars 8 Hlavní pás asteroidů 9 Vnější planety 9 Jupiter 9 Saturn 11 Uran

Více

Sluneční soustava Sluneční soustava Slunce. Země Slunce

Sluneční soustava Sluneční soustava Slunce. Země  Slunce Sluneční soustava Sluneční soustava je planetární systém hvězdy, kterou nazýváme Slunce. Součástí tohoto systému je i naše planeta Země a dalších 7 planet (Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn, Uran,

Více

Seminární práce z fyziky na téma Černé díry

Seminární práce z fyziky na téma Černé díry Seminární práce z fyziky na téma Černé díry > student - Jan Pavlíček > třída - septima B > škola - Gymnázium, Fr. Hajdy 34, 700 30 Ostrava-Hrabůvka > rok - 2003/2004 Seminární práce z fyziky na téma Černé

Více

F.Koukolík Šimpanz a vesmír. Předmluva

F.Koukolík Šimpanz a vesmír. Předmluva F.Koukolík Šimpanz a vesmír Předmluva Setkáváte se s třetí částí volného vyprávění o největším, nejmenším a nejsložitějším světě, o vědě a vědcích. Říká se, že ve více hlavách může být víc rozumu. Tentokrát

Více

SCÉNÁŘ NOVÁ VERZE / DUBEN 2011 / ZPRACOVAL CREATEAM

SCÉNÁŘ NOVÁ VERZE / DUBEN 2011 / ZPRACOVAL CREATEAM SCÉNÁŘ NOVÁ VERZE / DUBEN 2011 / ZPRACOVAL CREATEAM CHARAKTERISTIKA PROJEKTU KONCEPCE A ZÁMĚR ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ EXPOZICE Úvod Myšlenka koncepce Expozice času se rodila téměř deset let. Na počátku byla úvaha

Více

Astronomická konference 2013

Astronomická konference 2013 Astronomická konference 2013 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků HUSOVA, Liberec, Husova 142/44 ZŠ s RVJ Husova, Liberec ASTRONOMICKÁ KONFERENCE 2013 Astronomical conference 2013 III. Sborník přednášek

Více

11. Vesmír a člověk. Jsme částečka Vesmíru

11. Vesmír a člověk. Jsme částečka Vesmíru 322 11. Vesmír a člověk Se značným úsilím hledají biologové, astronomové, chemici, geologové, odborníci na počítače i v jiných oborech odpovědi na otázky vztahu člověka a Vesmíru. Podle antropického principu,

Více

LEDEN OBLOHA V LEDNU 23.00 SEČ

LEDEN OBLOHA V LEDNU 23.00 SEČ 8 LEDEN OBLOHA V LEDNU 23.00 SEČ A ž se vaše oči dobře přizpůsobí tmě, zakloňte hlavu a pohlédněte nad sebe, do zenitu. Tam spatříte souhvězdí Vozky. Pokud jej porovnáte s mapkou, sami zjistíte, že není

Více

30 s hudby Vesmírné živly

30 s hudby Vesmírné živly 1 30 s hudby Vesmírné živly titulky stmívání svítí modrá a zelená Podle antických filosofů je svět tvořen čtyřmi živly: zemí, vodou, vzduchem a ohněm Vycházeli z jednoduchého pozorování přírody, kde se

Více

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou. Astronomie Je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem. Astronom, česky hvězdář,

Více

Vánoce a komety. BARCO PLANETÁRIUM další efekty TEXT

Vánoce a komety. BARCO PLANETÁRIUM další efekty TEXT 1 Text (Proxima): Evangelium svatého Matouše Dolní projekce + Prox: Vánoce Betlémy Kometa Stromečky Dárky, cukroví Atd. stmívání svítí jen hvězdy, obzory Vánoce a komety Ježíš se narodil v judském Betlémě

Více

2009 Gliese www.exoplanety.cz/gliese

2009 Gliese www.exoplanety.cz/gliese 1 Časopis Gliese přináší 4x ročně ucelené informace z oblasti výzkumu exoplanet, protoplanetárních disků, hnědých trpaslíků a astrobiologie. Gliese si můžete stáhnout ze stránek časopisu, nebo si ho nechat

Více

Jak se měří vesmír? RNDr. Jan May, Ph.D

Jak se měří vesmír? RNDr. Jan May, Ph.D Jak se měří vesmír? RNDr. Jan May, Ph.D 1. Měření vzdáleností hvězd pomocí paralaxy První vědecký pokus zmapovat a změřit vesmír proběhl již před 2150 lety. Řecký astronom Hipparchus narozený v Nicei v

Více

KOSMICKÉ ROZHLEDY (Z ŘÍŠE HVĚZD) 5/2005 VĚSTNÍK ČESKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI. Ročník 43 5/2005. Internetový server České astronomické společnosti

KOSMICKÉ ROZHLEDY (Z ŘÍŠE HVĚZD) 5/2005 VĚSTNÍK ČESKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI. Ročník 43 5/2005. Internetový server České astronomické společnosti KOSMICKÉ ROZHLEDY (Z ŘÍŠE HVĚZD) 5/2005 Ročník 43 5/2005 Internetový server České astronomické společnosti 1 5/2005 KOSMICKÉ ROZHLEDY (Z ŘÍŠE HVĚZD) Fotografii pořídila 2. 2. 2005 kamera HRSC, která se

Více

Jak používat dalekohled

Jak používat dalekohled Jak používat dalekohled Tento článek volně navazuje na článek Jak kupovat dalekohled ze Zorného pole č. 2/2000. Zatímco kvalita dalekohledu je, přes všechny subjektivní výhrady k tomu či jinému optickému

Více

Den, kdy se vesmír navždy změnil...16

Den, kdy se vesmír navždy změnil...16 Obsah Kapitola 1 Za obzor představivosti... 8 Kapitola 2 Den, kdy se vesmír navždy změnil...16 Kapitola 3 Design Země...30 Kapitola 4 Jedinečnost lidí...44 Kapitola 5 Dar rovnováhy...56 Kapitola 6 Proč

Více

Vesmír. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D07462 9.6.2009

Vesmír. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D07462 9.6.2009 2009 Vesmír Studijní text k výukové pomůcce Helena Šimoníková D07462 9.6.2009 Obsah Vznik a stáří vesmíru... 3 Rozměry vesmíru... 3 Počet galaxií, hvězd a planet v pozorovatelném vesmíru... 3 Objekty ve

Více

Přehled uložení pomůcek

Přehled uložení pomůcek Slunce, naše hvězda Přehled uložení pomůcek Části kapitoly Pomůcky Pomůcky Pomůcky Název aktivity v kufru na DVD 1 na DVD 2 animace Sluneční soustava Vznik sluneční soustavy Text 1 Text 1 Sluneční soustava

Více

Technologie výroby skutečnosti

Technologie výroby skutečnosti Technologie výroby skutečnosti aneb úvod do fenomenologického strojírenství Člověk je běžně přesvědčen, že realita je jen jediná a nemůže být jiná, že je to přesná podoba okolního světa. Člověk je přesvědčen,

Více

vystrihli. Pri tomto úkone však treba dat pozor, pretože nie všetky CD idú odstrihnút bez

vystrihli. Pri tomto úkone však treba dat pozor, pretože nie všetky CD idú odstrihnút bez B Í LÝ T R PA S L Í K Číslo 110 2002 září Honba za spektrom V Bielom Trpaslíkovi č. 103 z februára 2001 nás zaujal článok Lukáša Krála s názvom Spektroskopia na kolene píšúci o výrobe jednoduchého spektroskopu

Více

4. Příběh umírající hvězdy Betelgeuse

4. Příběh umírající hvězdy Betelgeuse 4. Příběh umírající hvězdy Betelgeuse Hvězdy netuší, že tvoří souhvězdí. Jean Cocteau Ty tam jsou doby, kdy si lidé mysleli, že vesmír je neměnný a hvězdy jsou stálice při pevněné navěky na křišťálových

Více

VYŠEHRAD PRAHA 1995. MUDr. František Koukolík, DrSc., 1995 Lenochod a vesmír. Illustrations Adolf Born, 1995 ISBN 80-7021-155-5 VĚNOVÁNÍ

VYŠEHRAD PRAHA 1995. MUDr. František Koukolík, DrSc., 1995 Lenochod a vesmír. Illustrations Adolf Born, 1995 ISBN 80-7021-155-5 VĚNOVÁNÍ Název: Lenochod a vesmír Autor: František Koukolík Nakladatelství: Vyšehrad, 1995 Stav: od nakladatele Tato kniha pochází z Knihovny digitálních dokumentů. Slouží pouze pro potřeby těžce zrakově postižených.

Více

~ Od roku 1964-49. ročník ~ Stonehenge? Pravěcí stavitelé vezli kameny stovky kilometrů. Jak to dokázali? Teleskopický obr Největší dalekohled světa

~ Od roku 1964-49. ročník ~ Stonehenge? Pravěcí stavitelé vezli kameny stovky kilometrů. Jak to dokázali? Teleskopický obr Největší dalekohled světa Jen 29, 90 Kč 19/2011 2/2012 ~ Od roku 1964-49. ročník ~ 100+1 zahraniční zajímavost Věčný poutník Havlasa + Archeolog: Účel stavby se asi nikdy nedozvíme Jak postavili Stonehenge? Pravěcí stavitelé vezli

Více

sdílem ClaudiaPtolemaia Megalé syntaxis

sdílem ClaudiaPtolemaia Megalé syntaxis BÍLÝ TRPASLÍK Číslo 109 2002 červenec Opůvodu jmen hvězd a souhvězdí Cesta k dnešním názvům jednotlivých stálic i celých souhvězdí byla a vlastně stále ještě je značně zašmodrchaná a navíc překrytá zapomněním

Více

DVANÁCTÁ PLANETA. Zecharia Sitchin 8. KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ

DVANÁCTÁ PLANETA. Zecharia Sitchin 8. KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ 157 158 DVANÁCTÁ PLANETA Zecharia Sitchin 8. KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ 159 8. KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ PODLE STVOŘITELSKÉHO EPOSU i odborných studií o tomto díle (např. Langdonův The Babylonian Epic of Creation) se

Více

Klíčová slova: vesmír, planety, měsíc, hvězdy, slunce, soustava. Výukové materiály jsou určeny pro 5. ročník ZŠ a zabývají se tématem Vesmír.

Klíčová slova: vesmír, planety, měsíc, hvězdy, slunce, soustava. Výukové materiály jsou určeny pro 5. ročník ZŠ a zabývají se tématem Vesmír. VY_52_INOVACE_Pr_36 Téma hodiny: Vesmír Předmět: Přírodověda Ročník: 5. třída Klíčová slova: vesmír, planety, měsíc, hvězdy, slunce, soustava Autor: Bohunka Vrchotická, ZŠ a MŠ Husinec Řež; Řež 17, Husinec

Více

Keith Devlin. Jak zviditelnit neviditelné. Keith Devlin Jazyk matematiky. edice aliter. edice aliter

Keith Devlin. Jak zviditelnit neviditelné. Keith Devlin Jazyk matematiky. edice aliter. edice aliter edice aliter edice aliter Keith Devlin je profesorem na katedře matematiky Stanfordské univerzity a ředitelem Centra pro studium jazyka a informace. Kromě desítek odborných publikací je i autorem řady

Více

Královéhradecký astronomický časopis číslo S2/2004 ročník 12. Planetární stezka

Královéhradecký astronomický časopis číslo S2/2004 ročník 12. Planetární stezka P O V Ě T R O Ň Královéhradecký astronomický časopis číslo S2/2004 ročník 12 Planetární stezka Slovo úvodem. Povětroň speciál Planetární stezka je věnován modelu sluneční soustavy v měřítku 1 ku 1 miliardě,

Více