Program bohoslužeb o velikonočních svátcích ve farním a klášterním kostele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program bohoslužeb o velikonočních svátcích ve farním a klášterním kostele"

Transkript

1 Farní listy Velikonoce 2015 Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít. Jan 11,25 Milí farníci, Úvodník vstupujeme do posvátného času Svatého týdne a Velikonoc. Možná nás napadne to už jsou zase Velikonoce? Kolikrát jsme je už zažili! Zkusme si položit otázku: V čem budou moje letošní Velikonoce jiné než ty předchozí? Snažíme se na ně celou dobu postní připravovat. Určitě i doma plánujete úklid, vaření, návštěvy, zdobení atd. Stává se, že máme pocit jako bychom museli co nejvíce udělat, aby ty Velikonoce byly pěkné a to nejen po té vnější stránce, ale ten pocit se vkrádá i do naší duše musíme se připravit, jít ke zpovědi, dělat něco navíc nebo naopak něco nedělat. Jistě to jsou všechno dobré prostředky k prožívání postní doby, když nás vedou k vnitřnímu klidu, ve kterém se setkáváme s Bohem. Nejdůležitější prostředek je podle mne totiž to, že se zastavím nedělám nic a nechám na sebe působit Boha, naslouchám mu a snažím se jeho vůli převést do konkrétního života. Velmi se mi líbí následující citát: Bůh je nekonečně daleko ale přitom nemusíme udělat ani krok, abychom se s ním mohli setkat. Prožijme následující dny jako setkání s nekonečně vzdáleným Bohem, který je současně tak blízko; jako setkání s nesmírným tajemstvím smrti a vzkříšení Jeho Syna i s mocným působením Svatého Ducha, který může působit v každém z nás když se mu otevřeme. Zkusme si k tomu vytvořit dobré podmínky (stále je ještě čas). Tím, že si úmyslně naplánujeme (když to jde) na Svatý týden zvláště na Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu a neděli Vzkříšení více klidu, méně návštěv, více času s rodinou, méně s televizí či počítačem a především více s milujícím Otcem, neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. (Jan 3, 16). Takové setkání přinese skutečnou radost a pokoj do srdce. Aby bylo setkání upřímné a opravdové, pamatujme také na praktickou obnovu našich vztahů když i na tomto poli uděláme krůček kupředu, uvidíte, že letošní Velikonoce budou skutečně jiné. Rád bych vás požádal, zvláště v tyto dny, také o modlitbu za nás, kteří máme být letos vysvěceni na kněze. Dá-li Pán, mělo by se tak stát poslední červnovou sobotu. Jsem moc rád, že se na ně můžu připravovat mezi vámi v Uherském Brodě, protože se tu cítím opravdu doma. Děkuji za váš příklad duchovního života, za mnohé impulsy, nadšení i přátelství. Těším se, že se na svěcení i primici uvidíme. K dobře prožitému závěru postní doby a celým Velikonočním svátkům Vám, Vašim rodinám, blízkým a přátelům ze srdce žehná jáhen Pavel Program bohoslužeb o velikonočních svátcích ve farním a klášterním kostele farní kostel klášterní kostel Květná neděle :00, 10:15 8:45, 18:30 Zelený čtvrtek :30 (po mši sv. adorace) 16:00 (po mši sv. adorace do 18:00) Velký pátek :30 (po obřadech noční bdění 7:00 společná modlitba ranních do Bílé soboty 18:00) chval 16:00 (po obřadech adorace do 18:00) Bílá sobota :00 společná modlitba ranních chval 21:00 Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně Slavnost Zmrtvýchvstání 4:30 Vigilie Zmrtvýchvstání Páně Páně :00, 10:15 (žehnání pokrmů) 8:45, 18:30 Pondělí velikonoční :00, 10:15 8:45, 18:30

2 2. dubna Zelený čtvrtek Kalendář Mše svatá dopoledne je sloužena pouze v diecézních chrámech ve spojení biskupa s kněžími, kteří při ní obnovují své kněžské závazky. V této mši svaté se koná obřad svěcení olejů (křižma pro křest, oleje pomazání nemocných ). Mimo to jsou slouženy až večerní mše svaté na památku Večeře Páně. Tato liturgie je slavena jako připomínka ustanovení tajemství eucharistie a vzpomínka na Ježíšovo mytí nohou apoštolům. Na konci mše svaté se pohled věřících zaměřuje na Ježíšův odchod do Getsemanské zahrady, kde se potil krví a modlil se: ne jak já chci, ale jak Ty chceš. ať se stane Tvá vůle. My jsme zváni k bdění a modlitbě spolu s ním. 2. dubna 2005 zemřel papež Jan Pavel II. 3. dubna Velký pátek Tento den, kdy si připomínáme odsouzení Božího Syna, jeho trýznění dovršené při umírání na kříži i pohřeb, prožíváme jako den přísného postu ve znamení smutku. Je to doba ticha, k němuž patří rozjímání. 4. dubna Bílá sobota Je dnem ticha a rozjímání. Církev setrvává na modlitbách u Kristova hrobu v úvahách o jeho smrti z lásky k nám i o jeho sestoupení mezi mrtvé. V tento den se do západu slunce nekonají žádné obřady ani mše svaté. Až večer nebo v noci začne slavení velikonoční vigilie, protože na úsvitu druhého dne Kristus vstal z mrtvých. Tato vigilie (noční bdění) je slavností smrti a zmrtvýchvstání Páně. V ní má zvláštní místo křest, protože je ponořením do Kristovy smrti a pro toto spojení mu budeme podobni v jeho zmrtvýchvstání. 5. dubna Zmrtvýchvstání Páně Boží hod velikonoční Toto je den, který učinil Pán, plesejme a radujme se v něm, neboť Pán vpravdě vstal z mrtvých. Svou mocí znovu postavil zbořený chrám svého těla. On svou smrtí naši smrt zničil, svým vzkříšením nám vrátil život. Opravdoví křesťané velikonoce nejen slaví, oni je žijí a žijí je stále. Žijí z milostí, které jim Kristus svou smrtí a vzkříšením vyzískal. Těmito milostmi je sedm svátostí. 12. dubna 2. neděle velikonoční neděle Božího milosrdenství 23. dubna Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka 25. dubna Svátek sv. Marka, evangelisty 29. dubna Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy Pocházela z italské rodiny s 25 dětmi. Svůj život zasvětila Bohu a vstoupila do třetího řádu sv. Dominika. Zvolila si cestu připodobnění se Ježíši v bolestech a často rozjímala o jeho utrpení. Vědoma si toho, že nám Bůh činí dobré přes všechen náš nevděk, jednala podobně. Byla vytrvalá v modlitbě, usmiřovala, obracela hříšníky, přispěla k duchovní očistě církve a k návratu papeže z Avignonu do Říma. Diktovala dopisy a spisy, které byly vedle skvělé nauky plné duchovní vroucnosti. Patronka: celé Evropy, dominikánských terciářek a pradlen; je pomocnicí proti moru, bolestem hlavy a přímluvkyní umírajícím. Atributy: dominikánka s trnovou korunou, chudí, kříž nebo srdce s křížem, kniha, lilie, růženec, prsten, stigmata. Korunka k Božímu milosrdenství Úmysly apoštolátu 1. Aby se lidé naučili mít v úctě stvořený svět a chránili ho jako dar od Boha. 2. Za pronásledované křesťany, aby pociťovali utěšující přítomnost zmrtvýchvstalého Pána a sounáležitost celé církve. 3. Aby nás Bůh učinil hodnými svého povolání. Přednáška k Roku zasvěceného života Uskuteční se ve středu 22. dubna v 19:15 na faře. O životě a řádu karmelitánů přednáší otec ThLic. Josef Radim Jančář OCarm. Velikonoční koncert se uskuteční ve farním kostele v neděli 19. dubna v 16:00. Vystoupí hudební skupina Muzika Laeticia z Lipníka nad Bečvou. Pán Ježíš sestře Faustýně přikázal, že je velmi žádoucí začít novénu na Velký pátek. Duše, která přistoupí ke svátosti smíření a ke svatému přijímání, dosáhne úplného odpuštění hříchů i trestů. Ke svátosti smíření je možné přistoupit i několik dní před svátkem Božího milosrdenství. Ke svatému přijímání se má přistoupit na svátek Božího milosrdenství, což je druhá neděle velikonoční. Na Velký pátek a každý následující den až do neděle Božího milosrdenství se budeme modlit ve farním kostele Korunku k Božímu milosrdenství. Letos se ji ale budeme modlit přede mší svatou místo růžence (od 18:00), aby se modlitby mohlo zúčastnit více lidí. Pokladnička v Glorii Za uplynulý měsíc jste do pokladničky v Glorii věnovali celkem Kč. Z toho byl jeden osobní dar Kč na konto LL. Pro otce Krenického posíláme Kč a na konto LL posíláme Kč. Všem upřímné Pán Bůh zaplať. Adorace v kapli sester bude 12. a 26. dubna od 19:30 Hledáme ochotného dobrovolníka, který by se chtěl podílet na tvorbě Farních listů. Jde především o grafickou úpravu a sázení článků v grafickém programu (např. Publisher, Corel apod.) a přípravu pro tisk.

3 Informace z Katolické základní školy 29 žáků ze 7. a 8. třídy se v prvním březnovém týdnu zúčastnilo lyžařského výcviku na Horní Bečvě. Díky pravidelným reportážím vedoucí kurzu Dagmar Kašíkové jsme mohli na webových stránkách školy číst zprávy z každého dne. Ten je tam stále a můžete se na něj i s fotografiemi kdykoli podívat. Určitě vás ale nejvíce zajímá, jaké pokroky v tomto zimním sportu naši žáci udělali. Výsledky závěrečného slalomu V celkovém pořadí skončil na 3. místě David Mužík, na 2. místě Petr Jančář a pro zlatou fidorku si přijela Bětka Němečková. Z nových lyžařů zajela třetí nejlepší čas Lidka Polehňová, o něco rychleji sjela trať Klára Mikulcová a nejrychleji se mezi slalomovými tyčkami prohnal Jan Kapsa. Dalšími oceněnými byli Jirka Trávníček, který získal cenu za vytrvalost a Lidka Polehňová, která byla instruktory oceněna jako lyžařka roku. Odměnu by si ale určitě zasloužili všichni lyžaři. Zvláště ti, kteří se z neumění obout si lyžáky a lyže stali zdatnými lyžaři, kteří bez pádu zdolají celou sjezdovku i v záludně vytvořeném slalomu. Divadlo Zlín Předplatné nejmladšího diváka Již 9. rok se přihlášení žáci 1. stupně účastní čtyř divadelních představení v rámci předplatného nejmladšího diváka. V tomto školním roce 2014/2015 žáci navštívili tři divadelní představení. Žáci shlédli 6. listopadu 2014 příběh Pět báječných strýčků od herců divadla Polárka z Brna, 22. ledna 2015 pohádku Sněhurka v podání Těšínského divadla. Před jarními prázdninami 5. března 2015 Divadelní společnost J. Jurištové zahrála dětem pohádku Princezna se zlatou hvězdou na čele. Paní herečka Jurištová pozvala děti na jeviště, kde si spolu s ostatními herci zatancovaly. Nyní se s dětmi chystáme na poslední představení s názvem Cesta do pravěku. Příběh nastudovali herci Městského divadla Zlín a nám ho předvedou 9. dubna Z reakcí dětí na jednotlivá představení je zřejmé, že o divadlo mají zájem, a proto budou dětem na začátku školního roku 2015/2016 opět nabídnuta čtyři představení v rámci předplatného. Chtěla bych poděkovat za pomoc rodičům a pedagogickým pracovníkům KZŠ a autobusové společnosti M. Havrlanta. S přáním všeho dobrého Miriam Bartošová Lyžařský výcvik 2015 Účastníci lyžařského kurzu toho však zažili ještě víc. Nezapomenou jistě na výlet na Lysou horu nebo k Satinskému vodopádu, bazén, bowling, večerní společné hry, bohoslužbu slova s bratrem jáhnem Pavlem, povídání na pokojích dlouho po večerce nebo na karneval s diskotékou. Dagmar Kašíková (redakčně upraveno) Kdo chceš hýbat světem, hni nejdřív sám sebou! Sokrates Bude to právě rok, kdy se naše škola zapojila do projektu Salesiánské asociace Dona Boska Dnes jím jako., jehož cílem je upoutat pozornost k situaci chudých dětí ve světě. V loňském roce jsme si mohli vyzkoušet, jak se jí v Indii. Letošní program je zaměřen na Demokratickou republiku Kongo. Zapojením do projektu si nejen rozšíříme své zeměpisné znalosti, ale také můžeme získat povědomí o životě dětí v této rozvojové zemi a znovu si uvědomit, jak moc se máme dobře. A jak bychom mohli své chudé vrstevníky v Kongu podpořit? Prožíváme postní dobu Ta nám umožňuje uvědomit si těžkou situaci mnoha lidí a napodobovat jednání Dobrého Samaritána. Můžeme se dobrovolně zříci něčeho ve prospěch druhých. Sbírky pro chudé z toho, co jsme si sami odřekli, jsou totiž prastarou praxí církve od jejích počátků (Benedikt XVI. 2011) Žáci tak mohou své ušetřené peníze věnovat potřebnějším výtěžek půjde na podporu práce Salesiánů ve středisku Bakanja pro děti ulice v Demokratické republice Kongo. Zasláním finančních darů se každá třída může zapojit do soutěže o drobné ceny. Štěpánka Kachníková

4 Informace z Katolické základní školy Úspěchy v soutěžích Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce 4. místo Miroslava Fornůsková (7. tř.) Paletka výtvarná soutěž školních družin pro děti 3. tříd Natálie Vávrová V nejlepší desítce se umístila i práce Elišky Kopuncové Okresní kolo recitační soutěže 0. kategorie Josef Guriča (1. tř.) 1. kategorie Josef Lisoněk (2. tř.) 2. kategorie Cena poroty Viktorie Ondrášová (4.tř.) 3. kategorie Mirjam Lisoňková (7. tř.) Všem žákům, kteří se umístili na vítězných příčkám, ale i těm, kteří se na soutěže pilně připravovali, ale jejich jména tu nyní nejsou, děkujeme za reprezentaci školy a přejeme jim, aby je zdravý soutěžní a zvídavý duch neopustil. A hlavně gratulujeme! Mezinárodní projekt EDISON Školní rok se přehoupl do druhé poloviny a dlouho očekávaný týden Projektu Edison byl tady. V neděli 15. února 2015 přijely do hostitelských rodin studentky Mia z Indonésie, Nino z Gruzie a Angelina z Taiwanu. Žáci naší školy už byli připraveni předchozí týden tvořili v hodinách výtvarné výchovy a angličtiny projekty o zemích, ze kterých studentky pocházejí. Během hodin, které na naší škole Mia, Nino a Angelina strávily, jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí. Všechny bez výjimky zaujal hudební nástroj zvaný angklung, který si Mia přivezla ze své domoviny a který se skládá z osmi částí. Společně jsme v hodinách nacvičili dvě písničky, anglickou ukolébavku a indonéskou dětskou písničku. Angelina nám povyprávěla o čínském Novém roku. V Číně a Taiwanu se Nový rok slaví jindy, letos oslava připadla zrovna na 18. února. Obzvláště deváťáci byli nadšení z gruzínské kultury, živelných tanců a krásné přírody, kterou nám přiblížila Nino. V posledním ročníku základní školy tak měli možnost si vyzkoušet běžnou komunikaci v angličtině a v pondělí si pro Miu, Nino a Angelinu dokonce připravili komentovanou prohlídku Uherského Brodu. Ve čtvrtek proběhla výměna studentů s partnerskou školou ZŠ Mariánské náměstí. Pro změnu jsme zkoumali kulturu Číny, Brazílie, Malajsie a opět Taiwanu v podání Suey Lee, Natalie, Nathaniela a Jeffreyho. Na chodbách si žáci nadšeně sdělovali svoje dojmy, fotili se a celkově vládla celý týden na škole velice slavnostní atmosféra. Na příští ročník projektu si dokonce některé děti doma vyprosily možnost stát se hostitelskou rodinou. Když jsme se ptali studentek, co je na České republice nejvíce překvapilo, Mia se nám svěřila, že je jí tady zima a že příliš spěcháme. Nino prozradila, že ji nejvíce překvapila česká pohostinnost a to, jak jsou tu lidé milí. Všechny se však shodly na tom, že nejenže ony byly pro nás přínosem, ale i my jsme je hodně obohatili. S Angelinou, Miou a Nino jsme se rozloučili v pátek a popřáli jsme jim hodně štěstí a úspěchů v jejich studiu a také šťastný návrat do jejich domovů, které teď už také trošku známe. A co se nejvíc líbilo našim žákům? Otevřenost, přátelské chování, velmi dobře připravené prezentace, ochota komunikovat a v neposlední řadě možnost nahlédnout do diametrálně odlišných kultur. A ani nám nevadilo, že jsme takto vlastně celý týden poslouchali a komunikovali pouze v angličtině. Lenka Kebrlová a Petra Němečková (vedoucí projektu na naší škole)

5 Ústřední kolo soutěže Bible a my Ve středu 18. března 2015 se tři zástupci z Katolické základní školy - Matěj Šobáň (5. třída), Ludmila Polehňová (7. třída) a Mirjam Lisoňková (7. třída) a jedna studentka GJAK Uherský Brod - Alžběta Lekešová, rozjeli do Hustopečí u Brna, kde se konalo Ústřední kolo soutěže Bible a my. Postoupit až do rozstřelu a umístit se na krásném 2. místě se podařilo Alžbětě Lekešové ve 4. kategorii a Matěji Šobáňovi, k ter ý s e v 1. kategorii umístil na 3. místě. Děkujeme jim za úspěšnou reprezentaci celého děkanátu. Na cestě mladé biblisty doprovázel pan Polehňa, kterému děkujeme nejen za doprovod žáků, ale také za fotodokumentaci. Rok zasvěceného života (pokračování z minulého čísla) Odpovídá S. M. Bohdanka (83 let) Česká k o n g r e g a c e s e s t e r dominikánek Co je to zasvěcený život, co přináší Vám osobně, církvi a vůbec celé společnosti? Zasvěcený život je dar a povolání od Boha, který si vybírá jednotlivé lidi výhradně pro sebe. Pak již záleží na každém povolaném, jestli tento dar přijme nebo ne. Bůh respektuje svobodnou vůli člověka a nikoho nenutí, jen nabízí. Ze strany člověka je to pak ochota splnit vůli Boží, a proto v modlitbě hledá a prosí Boha o pomoc a sílu k závažnému rozhodnutí. Velmi důležité je zamilovat si Krista a touha s ním žít celý život. Mně osobně přináší prožívání z a s v ě c e n é h o ž i v o t a r a d o s t, spokojenost a jistotu, že jdu po správné cestě. Jistě není vyloučena ani bolest, různá trápení a těžkosti, které jsou přítomny v životě každého člověka, ať žije v řeholi, nebo v manželství. Zasvěcený život je také přínosem pro Církev, která se mimo jiné spoléhá nebo počítá s modlitbami a oběťmi zasvěcených osob k záchraně nesmrtelných duší. Zasvěcené osoby pomáhají nejen svou modlitbou, ale i prací v různých zařízeních: školy, nemocnice, domovy důchodců, internáty mládeže apod. Tímto způsobem se podílejí pro blaho celé společnosti. Kdo Vás přivedl (nasměroval) do řeholního společenství, ve kterém nyní žijete a sloužíte? Co Vás na něm nejvíce oslovuje? Chodila jsem do rodinné školy k sestrám dominikánkám do Bojkovic. Když jsem pozorovala jejich způsob života, modlitbu, vlídné zacházení s nám i žák yněm i, m ateřsk ou starostlivost o děti sirotky (byl tam tehdy i sirotčinec), tak mě to nějak vnitřně oslovilo. Toužila jsem být jako ony. Přihlásila jsem se a byla přijata za kandidátku. V roce 1950 jsem byla oblečena do řeholního roucha řádu sv. Dominika. Po ročním noviciátu jsem složila první sliby: chudoby, čistoty a poslušnosti. A za další 3 roky sliby doživotní. V kongregaci jsem tedy již 64 roky. Jsem šťastná a Bohu stále vděčná, že mě povolal na cestu ř e h o l n í h o z a s v ě c e n í. P r o s ím o vytrvalost v dobrém až do konce života. Náš zakladatel sv. Dominik založil svůj řád k horlivosti o záchranu duší kázáním a svědectvím života. Rok zasvěceného života si dává za úkol probudit svět. V čem vidíte největší potřebu tohoto úkolu a máte, prosím, pro nás nějaké praktické rady, jak ho naplnit? O tomto tématu ještě moc nevím, ale myslím, že práce s mladými lidmi je velmi důležitá a potřebná, protože je to budoucí generace, na které bude velmi záležet, jakým směrem se lidstvo vydá. Budou-li mladí opravdoví a zapálení křesťané, pak je naděje, že se i ve světě něco pohne. Prakticky to znamená, že se velký a odpovědný úkol ukládá všem, kdo s mládeží pracují, aby neumdlévali, nedali se odradit neúspěchy, nezájmem jednotlivců i společnosti, ale byli vytrvalí s vědomím, že za nimi stojí Bůh a že jejich práce a námaha přinese jednou své plody. Kdy to bude, to ví jen vševědoucí Bůh. Zde je možná dobré si připomenout, že i zde je pro zasvěcené osoby pole působnosti. Pomáhat těmto Božím pracovníkům svými modlitbami, obětí a pokáním. Žijeme ve velké rodině Boží v Církvi a pomáháme si navzájem. Stalo se Vám v posledních dnech něco, co Vás potěšilo, udělalo radost nebo překvapilo? Nechtěla, byste se s námi, prosím, o to podělit? V poslední době, ale i jindy předním, jsem prožila hodně překvapení ze strany Boží. Úplně hmatatelně jsem vnímala Boží přítomnost v docela malých a obyčejných věcech. Když jsem si v něčem nevěděla rady, vše jsem svěřila do Božích rukou s velkou důvěrou, že On mi určitě pomůže. A mohu říct a dosvědčit, že se tak stalo a to takovým způsobem, že jsem úplně zírala. Řekla jsem Pana Bože, Ty jsi úžasný, takové řešení bych nikdy nevymyslela. Děkuji moc a velmi děkuji, že mě i tímhle provázíš na mé životní cestě. Myšlenka vděčnosti a obdivu k Božímu řízení mě neopouští ani teď ve všedním životě. Můj oblíbený povzdech a modlitba během dne je: do tvých rukou Pane svěřuji svůj život. Je mi dobře a cítím se bezpečně. Je důležité všímat si těchto drobných projevů Boží lásky a uvědomit si, že jsou od Něho. A děkovat za ně.

6 Pátek Pátek Středa Pátek Středa Pátek Program Centra seniorů na duben 2015 VELKÝ PÁTEK - Není program SVÁTOST EUCHARISTIE III s P. Josefem Pelcem. Začátek v 9:00 na faře. MODLITEBNÍ SPOLEČENSTVÍ Rozjímání a mše svatá s P. Josefem Pelcem. Začátek v 9:00 na Domovince. NÁVŠTĚVA GALERIE Q STUDIO Sraz v 9:00 u Q Studia (ulice U plovárny nad pl. bazénem) ROZJÍMÁNÍ V KAPLI se sv. růžencem. Začátek v 9:00 v kapli na Charitě. LITURGIKA VI BOHOSLUŽEBNÉ SHROMÁŽDĚNÍ s P. Zdeňkem G. Klimešem. Začátek v 9:00 na faře. Centrum pro rodinu SVATOJÁNEK zveme maminky na rodičovské dovolené k pravidelnému setkání vždy ve středu od 9:30 v Herně Centra pro rodinu. Můžete se těšit na společnou modlitbu, pohádku pro děti, písničky i sdílení rodičovských radostí a starostí. NABÍDKA RODIČŮM - Máte malé děti a chcete jít ke zpovědi do klášterního kostela, nebo si potřebujete zařídit něco na úřadech či jít k lékaři? Zavolejte nám a my vám je v Centru pro rodinu na klášteře pohlídáme. Příspěvek za hlídání je 20,-Kč za půl hod. Za každou další započatou půl hod 10,-Kč. DOVOLENÁ PRO RODINY na letní prázdniny nabízíme rodinám dovolenou v Bartošovicích v Orlických horách v termínu od do Bližší informace a přihlášky v CPR. LETNÍ TÁBORY Pobytový se bude konat od do ve Valašské Bystřici. Přihlášky a informace v CPR. Příměstský tábor se bude konat od 24.8.do přihlášky a informace v CPR. 1.dubna 2015 uplyne 10 let od vzniku našeho Centra pro rodinu, chceme poděkovat všem spolupracovníkům, kteří nám za tuto dobu aktivně pomáhali, protože bez jejich pomoci bychom některé aktivity nemohli uskutečnit. Také děkujeme všem, kteří nás provázíte svými modlitbami. Při příležitosti tohoto výročí připravujeme od do interaktivní výstavu Po stopách Cyrila a Metoděje, která bude instalována v sále kláštera a již nyní jste na ni všichni srdečně zváni. O všech chystaných aktivitách a termínech se více dozvíte na nástěnce Centra pro rodinu ve farním kostele a na našich webových stránkách Kontakt na nás: mobil: , Pokřtěni byli Kristián Havlík * Ema Kováčová * Matěj Ratajský * Oddáni byli Petr Konopka Uherský Brod Ilona Dleštíková Uherský Brod Ve farnosti jsme se rozloučili Vlasta Stratilová * Zdeňka Odložilíková * Františka Křížová * František Buráň * Jiří Vaněk * Jiří Vrzal * Karel Váňa * Marie Gajdošíková * Božena Gášková *

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE Velikonoce oslavou Božího milosrdenství Moji milí, vstupujeme do liturgické oslavy Svatého týdne, jenž začíná Květnou

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014 Olomoucký arcidiecézní informátor 1 Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dobře skloubit péčí o naši rodinu a o rodiny cizí V olomoucké

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

4 / 2015 DUBEN. Aleluja Pán z mrtvých vstal. aby namalovali obraz na paletu, kterou. žije. Ukázal se nejprve Marii Magdalské a

4 / 2015 DUBEN. Aleluja Pán z mrtvých vstal. aby namalovali obraz na paletu, kterou. žije. Ukázal se nejprve Marii Magdalské a DUBEN 4 / 2015 Aleluja Pán z mrtvých vstal V katedrále sv. Bartoloměje byla krásná výstava Na paletě. Umělci byli vyzváni, aby namalovali obraz na paletu, kterou užívají malíři ke své práci. Zaujal mě

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Papež František se rozhodl zachovat si svůj dřívější znak, který si vybral po svém zvolení biskupem a pro který je charakteristická jednoduchost. Nad modrým štítem jsou umístěny

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Hle, s králem průvod korouhví, kříž vpředu tajemně se skví, vždyť na něm v mukách s tělem pněl, našeho těla Stvořitel. Neměl podoby ani krásy, neměl vzhled, abychom po něm

Více

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009 Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009 Velikonoce nejdůležitější křesťanská slavnost O Velikonocích si církev připomíná historickou událost

Více

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra...

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra... VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK 25. února 2007 - č. 47 Postní doba................ 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává

Více

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU ROČNÍK 3 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2012 TAM&TAM MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU OBSAH KŘEST O VELI- KONOCÍCH V ŠUMPERKU ROZHOVOR - MANŽELÉ KOPŘIVOVI PROGRAM NOCI KOSTELŮ SVĚTEC MÉHO SRDCE - GIANNA BERETTA MOLLA VELIKONOČNÍ

Více

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl 4 /11 Prázdninové Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl vstupujeme do života Nejsvětější Trojice OBSAH: BIŘMOVÁNÍ NOVÉ VYLITÍ DUCHA.2 DVA POCHODY...5

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě únor 2015 20 let na cestě Papež František vyhlásil o první adventní neděli 30. listopadu 2014 Rok zasvěceného života,

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2015 Program přípravy a liturgických oslav Ze života farností Velikonoční různočtení Irská modlitba Nepřeji Ti, abys zůstal ušetřen nějakého utrpení,

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

5. 5. 2009 V květnu si připomínáme svátek Dominika Savia Úmysly modlitby

5. 5. 2009 V květnu si připomínáme svátek Dominika Savia Úmysly modlitby 1. Provinciální rada jednala... 2 Ze zápisu z 2. jednání provinciální rady... 2 2. Apoštolát... 3 Nepotřebuje někdo naši pomoc?... 3 3. Trvalá formace... 3 Postní duchovní obnova ostravského společenství...

Více

pardubické farnosti sv. Bartoloměje

pardubické farnosti sv. Bartoloměje pardubické farnosti sv. Bartoloměje Vydává Římskokatolická farnost v Pardubicích Náklady: 6,- Kč www.farnost-pardubice.cz O B S A H ZE ŽIVOTA FARNOSTI str.2-4 Postní duchovní obnova Návštěva TV NOE Modlitební

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2012 Číslo 2 Ročník 18 Úvodník P. Wojciech Zapiór Liturgický kalendář Rosteme ve víře Živý růženec Pomáhat druhým přináší radost oběma stranám Te Deum z Domova pro seniory

Více

Provází Mgr. Lojzek Štrbík z Hovězí, dlouholetý průvodce po Římě, P. Vlastimil Vaněk a P. František Král. Posledních 5 volných míst, Tel.

Provází Mgr. Lojzek Štrbík z Hovězí, dlouholetý průvodce po Římě, P. Vlastimil Vaněk a P. František Král. Posledních 5 volných míst, Tel. FARNÍ LISTY PRÁZDNINY 2015 adresa: 755 01 Vsetín, Horní nám. 134 tel.: 571 411 692 e-mail: favsetin@ado.cz web: www.farnostvsetin.cz; farnost.valasskapolanka.cz DĚDICTVÍ OTCŮ, ZACHOVEJ NÁM PANE papež Benedikt

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě březen 2015 20 let na cestě Bratři a sestry, před několika dny, na Popeleční středu, jsme při mši obdrželi popelec. Jako

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

duben A. D. 2014, ročník XIII, číslo 4 www.farnostvizovice.cz úvodník

duben A. D. 2014, ročník XIII, číslo 4 www.farnostvizovice.cz úvodník 4 duben A. D. 2014, ročník XIII, číslo 4 www.farnostvizovice.cz úvodník SVATÝ JOSEF, VYCHOVATEL Letošní rok je Rokem rodiny. O to důležitější pro nás byla oslava slavnosti sv. Josefa, pěstouna Páně. V

Více

Zpravodaj 2/2015. duben FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN

Zpravodaj 2/2015. duben FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN 2/2015 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, při nedávné návštěvě jednoho devadesátiletého kněze jsem slyšel zajímavou myšlenku. Řekl mi, Jendo, my děláme velkou katechetickou

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV KŘÍŽOVÉ CESTY Pobožnosti křížové cesty v době postní budou v kostele v Hranicích každý pátek v 17:30 hodin a každou neděli před večerní mší svatou, to je v 17:55 hodin, v Jindřichově v pátek v 15:50 hodin

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 103 postní doba 2014.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 103 postní doba 2014. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 103 postní doba 2014 Z obsahu Zprávy z farnosti Výročí posvěcení kostela Kronika Knižní okénko

Více

Nebojte se! do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007

Nebojte se! do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007 OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007 Nebojte se! Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší, než veškeré zlo, z něhož by

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více