Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě leden Slovo na cestu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě leden 2014. Slovo na cestu"

Transkript

1 Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě leden 2014 Slovo na cestu V době adventní jsme putovali do Betléma. Snažili jsme se vyjít z obvyklostí, vykročit odvážně do ranní tmy. Snad se nám podařilo i naslouchat slovům proroka Izaiáše, který těšil izraelský národ slovy, už brzy přijde vaše vykoupení, odčiněna je vina. Putování k cíli je spojeno s těšením se už brzy tam budeme. Důležitou částí života dětí a nejen dětí je těšení se na něco. Dny, ve kterých prožíváme i s trochou chvění a nedočkavostí nadějné očekávání, patří mezi vzácné a šťastné. Doputovali jsme do Betléma. V pokojném úžasu vidíme malé dítě Krista, syna člověka, syna Boha. Radujeme se, ale jsme i zaražení. Posvátný děj betlémského obrazu nás vede k hlubokému zamyšlení nad velikostí Boží, se všemi podivuhodnými skutky v dějinách spásy. Křehkost a zranitelnost, s jakou je dán Boží Syn lidem do rukou, nás vede k vroucí úctě projevené touhou přijít spolu s pastýři, dát to nejlepší a poklonit se. Rok co rok jsme svědky těchto událostí, nebojme se proto přijít blíže ke svaté rodině, máme tam své místo. Požehnaný čas vánoční, vše dobré každému po celý rok. P. Michal Pořízek

2 Znovuzačínání A zase přišla chvíle vyjít ven vyjít z lidských usazenin a neohlížet se už zpět krajina nová nový svět zastavení pády kříže ať všechno vede blíže jen k jedinému úběžníku A nové tváře nová setkání minulost uzavřená do dlaní budoucnost novým krokům otevřená čas souká život znovu do vřeten na kolovrátku všedních dnů A nový dům a znovuzačínání i když se k večeru vše sklání všude je tatáž modrá klenba nebe všude jsi se mnou všude mám tebe Modlitba Jitřenko zářící poutníku znavenému Osvěť slepotu mého srdce, do nových cest abych viděl, co je správné, a vyhýbal se tomu, co je zlé. Mons. Josef Veselý Nejsi ten, kdo svítí jsi světlo, nejsi ukazatel cest jsi cesta, nejsi pravdivý jsi čirá pravda, nejsi ten, kdo žije jsi život sám, nejsi velký mezi velkými jsi Pán nade všemi. V tobě vidím, jaký je Bůh. V tobě vidím, jaký jsem já. Ty mě znáš až do dna, a přece mě máš rád. Sejmi ze mne vinu a vlož do mne nový zárodek života. Ke komu mám jít? Ty jsi život. 2

3 Zajímá nás Jaký je Bůh? Bůh je nekonečné Tajemství. Bůh je Věčný. Bůh nemá začátek ani konec. Nikdy v minulosti nebylo období a nikdy v budoucnosti nebude období, kdy by Bůh neexistoval. Bůh je stále stejný. Stejný v minulosti, dnes a navždy. Bůh je osobní. Bůh není věc, ani nějaká síla, ani záhadná energie nebo působení. Není to ani člověk z jiného světa nebo nějaký druh supermana. Je živou, absolutní Bytostí. Bůh je jeden. Existuje pouze jeden pravý, živý Bůh, jehož Trojjedinost je tajemstvím v sobě samotném. Je jednotou ve třech Osobách jako Otec, Syn Ježíš Kristus a Duch Svatý z nichž každá je skutečným, plným a rovnocenným Bohem. Přestože existuje jen jeden Bůh, má Trojičnou podstatu. Bůh je duchovní a nezávislý. Je v každém čase všude stejně. Vnímá každou věc na každém místě. Živé bytosti jsou závislé. Člověk je závislý na lidech, věcech a v konečném důsledku i na Bohu. Bůh je však na svém stvoření zcela nezávislý. Stačí si sám. Bůh je svatý a dokonalý. Nic a nikdo se nedá přirovnat ke svatosti, dokonalosti Boha. Jeho poznání a moudrost jsou dokonalé. Bůh je svrchovaný a všemohoucí. On je jediný a nejvyšší vládce absolutna. Má v něm všechnu moc. Neznamená to, že Bůh dělá cokoli (nelže, nemění se, nehřeší), tím by popřel sebe, nemůže nebýt tím, kým je. Bůh je láska. Tak o něm hovoří Bible. Tím je zcela nedokonale a nedokonalými lidskými slovy zodpovězena otázka: Jaký je Bůh? zpracovala Miroslava Řeháková Zdroj: Kašparů, Max: Malý kompas víry. Olomouc: Matice cyrilometodějská,

4 Bdění mládeže opavského děkanátu V pátek 15. listopadu 2013 proběhlo již tradiční noční bdění mládeže opavského děkanátu, tentokrát na téma Svátost smíření. Při této příležitosti nás přijel navštívit otec František Bláha, který byl zároveň i hlavním celebrantem. S blížící se 18. hodinou jsme se sešli v kostele sv. Vojtěcha ke mši svaté, která zahajovala celé setkání. Dále potom následovala Korunka k Božímu milosrdenství a po ní scénky, které byly zaměřeny na život italského kněze, svatého otce Pia. Velice přínosná pro nás byla přednáška otce Bláhy zaměřená na náš vztah s Bohem a smíření s ním. Další zajímavou aktivitou, které jsme se mohli zúčastnit, bylo rozdělení do skupinek, ve kterých jsme diskutovali například o naší přípravě na svátost smíření nebo o plnění pokání a předsevzetí. V konverzaci mezi přáteli jsme pokračovali u báječného občerstvení a horkého čaje v učebně kostela. Po zahřátí a naplnění našich hladových bříšek jsme se vrátili zpět do kostela, kde jako poslední část programu probíhala adorace, během které jsme měli možnost přijmout svátost smíření, a nakonec nám všem bylo uděleno požehnání. 4

5 Ani nevíte, co všechno můžete vyprosit... 5

6 Na závěr bych chtěla za celou mládež poděkovat všem organizátorům, moderátorům a kněžím. Díky patří i schole, která celé setkání obohatila nádhernými písněmi a hudbou a také všem zúčastněným, se kterými jsme společně tvořili krásnou atmosféru. Těšíme se na příští setkání. Jana Kepová foto Tomáš Jordy Kubela Malá ochutnávka toho, co se děje na spolču Snad každý asi ví, že se na faře při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie schází každý pátek společenství mládeže, které vedou kněží naší farnosti. Na společných setkáních se nejen modlíme a povídáme si, ale také probíráme témata, která se týkají křesťanství a křesťanského života, např. křesťanské hudební skupiny a duchovní hudební skladatelé. Dále jsme si naplánovali, že jednou za čas pozveme na naše společenství nějakou osobnost. Na první takové setkání jsme pozvali prostřednictvím otce Mieczyslawa Moniku Žídkovou. Na setkání jsme se samozřejmě důkladně připravili. Naše příprava spočívala v tom, že jsme se sešli a sepsali jsme seznam otázek, na které jsme se chtěli Moniky Žídkové zeptat. Otázek bylo opravdu mnoho, a proto jsme je rozdělili do tří kategorií. První kategorie otázek se týkala její nynější práce, což je moderování. Z jejích odpovědí jsme se dozvěděli například to, na jaké akce by nepřistoupila a co vyžaduje po lidech, 6

7 kteří chtějí, aby jim moderovala akci. Monika nám pověděla, že nejraději moderuje akce charitativního rázu, ale také musí samozřejmě moderovat i komerční akce, aby vydělala peníze. Další kategorií otázek byly otázky na její vztah k rodině a k výchově dětí. Jako manželka a maminka dvou dětí nám odpověděla na vše, co nás zajímalo. K dobrému přidala i zábavné historky, které s rodinou prožila. Třetí kategorie otázek se týkala duchovního života a názoru na mládež. V této kategorii jsme se ptali, zda se nestydí za svou víru a jestli jí víra pomáhá při její práci. Odpovědi na tyto otázky nás potěšily. Za svou víru se nestydí, ba co víc, když se jí někdo zeptá na otázku víry, hrdě odpoví, že je křesťanka. Když jsme se ptali na to, co si myslí o dnešní mládeži, odpověděla obsáhle. Dle jejího názoru je dnešní mládež hodně ovlivňována sociálními sítěmi, především Facebookem. Na závěr našeho setkání jsme se všichni společně vyfotili. Během focení jsme si všimli jedné věci, a to, že když jsme se chystali před objektivem foťáku, abychom zaujali vhodnou pozici, paní Monika už byla dávno připravená na focení Všichni jsme se shodli na tom, že se v Monice Žídkové modelka opravdu neztratila. Setkání s Monikou Žídkovou bylo opravdu příjemným a nezapomenutelným zážitkem pro celé naše společenství. Za to, že setkání proběhlo, bychom rádi poděkovali otci Mieczyslawovi, který nám ho zprostředkoval. Jirka Brňák 7

8 Láska a její radosti a bolesti Spolu s psychologem Janem Bernardem jsme se na začátku adventní duchovní obnovy pro manželské páry zamýšleli nad tím, jak prožíváme lásku ve svých manželstvích. Jakou podobu má naše láska zrovna teď? Vnímáme lásku v našem vztahu, nebo se nám zdá, že to není ono, že tam něco chybí? Nemáme zkreslené představy o tom, co je to láska? Pár myšlenek, které zazněly: - láska v sobě vždy obsahuje víru a naději - láska nevlastní, ale dává svobodu - láska nezametá věci pod koberec - láska nemá potřebu se předvádět - skutečná láska nedává nikdy stoprocentní jistotu - láska nečeká na vyzvání, ale nese Pilíře lásky: čas na intimitu čas na porozumění čas pro společné konání I v odpoledním povídání se otec Bohuslav Novák dotkl lásky v manželství. Hlavní otázka zněla: Jsme oslovitelní? Jsme oslovitelní Bohem, manželem, manželkou, dětmi? A co nám brání v oslovitelnosti? Jsme často neoslovitelní, protože všechno dobře víme a známe, co a jak máme dělat. A když pak přijde oslovení neslyšíme. V manželství často jedeme v zajetých kolejích, nedokážeme žasnout, nadchnout se nechat se oslovit krásami přírody, umem člověka. 8

9 Nebo pořád někam spěcháme, nemáme čas slyšet, že náš partner něco potřebuje, že si říká o pozornost, o to, abychom mu naslouchali. Proto buďme oslovitelní, buďme vnímaví, ať můžeme dobře naplňovat své poslání v životě. Jana Dostálová Satan svolal celosvětový kongres démonů Satan svolal celosvětový kongres démonů a v úvodním projevu řekl: Naše situace se zdá být prekérní. Lidé si nastavěli množství kostelů, chrámů, mešit a templů, aby měli kam před námi utíkat. Mají také mnoho moudrých knih, některé z nich i svaté, a dokáží z nich poznávat pravdivou a smysluplnou cestu pro svůj život. My tomu nedokážeme zabránit! Naše věc se zdá být ztracena Co tedy máme dělat? volali démoni. Nebraňte jim v tom, čemu zabránit nedokážete, ale připravte je o čas, pokračoval Satan, tak, aby prostě neměli čas na podstatné věci. Snažte se, aby byli stále zaneprázdněni nedůležitými prkotinami. Vymyslete spoustu možností, jak zaměstnat jejich myšlení. Pokoušejte je, aby utráceli a půjčovali si peníze, aby kvůli tomu v práci trávili víc a víc času, aby pracovali sedm dní v týdnu a nejméně dvanáct hodin denně, a to všechno proto, aby si mohli kupovat zbytečnosti. Přidejte jim k tomu vědomí vlastní důležitosti a nepostradatelnosti říkejte jim: Kdo to zachrání, když ne ty? Nikdo to nedokáže tak dobře udělat jako ty! A budou pracovat ještě víc a o pracovních věcech budou přemýšlet ve dne i v noci. Zabraňte jim trávit čas s partnery, zabraňte jim věnovat se dětem. Jejich rodiny se rozpadnou a jejich domovy přestanou být útočištěm před pracovním shonem. Lákejte je, aby měli doma pořád puštěné rádio, televizi nebo počítač. Dohlédněte, aby v každém obchodě a v každé restauraci pořád vyhrávala hudba. Nuťte je, aby si v každou volnou chvíli strkali sluchátka do uší a ohlušovali si hlavy, aby si i na cestách v autě pořád něco hlučného pouštěli. 9

10 Dbejte, aby měli u ruky vždycky množství časopisů a novin. Dvacet čtyři hodin denně na ně útočte zbytečnými a hloupými zprávami. Kolem silnic nastavte billboardy, aby je vyrušovaly při řízení. Jejich schránky naplňte reklamami, katalogy, nabídkami slev a služeb zdarma. V časopisech a v televizi jim pořád ukazujte štíhlé modelky a svalnaté modely, aby začali věřit, že tohle je krása, a znechutili si své protějšky. Postarejte se, aby byli každý večer tak unavení, aby se nemohli milovat. Veďte je k tomu, aby i při odpočinku byli nezřízení, aby se z cest a z rekreací vraceli vyčerpaní. Braňte jim chodit do přírody, vymýšlejte pro ně spoustu možností aktivního odpočinku v zábavních parcích, v multikinech a v hledištích stadiónů. Hlavně je ale stále a bez oddechu zaměstnávejte! To jim naprosto zabrání slyšet hlas moudrosti, který je tichý a nevtíravý. Démoni se po Satanově projevu rozletěli po světě a od té chvíle horlivě pracují přesně podle šéfových instrukcí. z internetových stránek zpracoval Vojtěch Machovský STÁŘÍ JE DAR tak si ho užívejme! Milí čtenáři, můj nápad s hodnocením této rubriky nebyl úspěšný. Nedostali jsme ani jeden , ani jeden dopis. Jsem trochu zklamaná, ale vysvětluji si to tím, že nás buďto vůbec nečtete, nebo mlčíte, protože souhlasíte s obsahem (mlčení znamená souhlas). Budu stavět na té druhé možnosti a pojedu dál, snad se někdo někdy odváží a ozve se. Teď vám něco prozradím. Začíná rok 2014, ve kterém budeme slavit 20. výročí vzniku našeho farního zpravodaje Cesta. Proto je určitě zajímavé, že pan Jaroslav Černý přijal moji nabídku a napsal zprávu o adventní duchovní obnově. Vy starší si jistě vzpomínáte, že právě Ing. Jaroslav Černý byl prvním šéfredaktorem Cesty. Tak mi dovolte, abych mu poděkovala za návrat na stránky zpravodaje. Příprava srdce na Vánoce V sobotu 30. listopadu před 1. adventní nedělí pozval Klub seniorů sv. Anežky do auly Církevní konzervatoře v Opavě na duchovní obnovu pražskou teoložku, psycholožku, lektorku a spisovatelku PhDr. Kateřinu Lachmanovou Th.D., aby připravila opavské seniory a další zájemce na Vánoce. Přednášky byly zaměřeny na překážky, které brání Božímu milosrdenství v rozlití v našem srdci. Boží milosrdenství definovala jako setkání Boží lásky s lidskou bídou. Tituly, majetky apod. nejsou podstatné, zůstává totiž jen láska. Vzpomněla na svého otce, který měl doma andělíčka se smetáčkem na vysmýčení srdce. A jaké že jsou ty zábrany? 10

11 Odpuštění, usmíření Jsme-li druhým zraněni a neodpustíme, stáváme se zahořklými a často útočnými lidmi. Je to vidět i na naší tváři. Ublíženost máme řešit hned, jinak se plevel rozroste a začne nás dusit. Pak se dostáváme do vlastního vězení s klíčem uvnitř, což je také název jedné z úspěšných knih Kateřiny Lachmanové. Bůh za nás odpouštět nebude, to musíme sami. Důležité je také smířit se sám se sebou, přijmout to, s čím jsme u sebe nespokojeni. Mezi překážky v odpuštění a usmíření patří: Sebelítost já chudák, všichni jsou proti mně. Promítáme si v duchu filmy o tom, jak nám druhý ublížil, vedeme fiktivní rozhovory, nespíme Valíme si křivdy před sebou, až přes ně nevidíme. Dotlačme tuto kuličku před kříž Pána Ježíše a nechme ji tam. Ježíš říká: Dej mi svoje hříchy a já ti dám své milosrdenství. Boží láska má na to osvobodit nás. Sociální fobie nebudu se omlouvat, ztratil bych svou tvář, důstojnost, nikdo by si mě nevážil. Opak je pravdou omluva je známkou vnitřní síly, ne slabosti. Nenechme se namotat do spirály zla. Umějme přiznat chybu. Pokorným Bůh dává milost. Můžeme druhému vtisknout svou hořkost a tím ho poškodit. Nevylučujme člověka, který nám ublížil, z našeho srdce. Přejme mu dobro, aby se ho Bůh ujal, aby ho zahrnul svým milosrdenstvím. Ten člověk přitom nemusí vědět, že udělal něco zlého. Ideologické zábrany miluji všechny lidi mimo Němce, Romy, Židy, komunisty Nemáme právo někoho nenávidět. Všichni jsou Boží děti, Bohem milovaní. Nemusím souhlasit s názory druhého, ale díky kříži ho mám ve svém srdci. Všechny lidi musíme nosit v srdci skrze Boží milosrdenství. V Církvi přijímáme každého bratra a sestru, protože Církev je Tělo Kristovo. Tvrdost srdce samospravedlnost Příklady: Někdo se rozvede a tzv. kovaní křesťané ho vyloučí ze svého středu, protože kazí náš obraz na veřejnosti. Nebo některý z rodičů je generálem v rodině. Pýcha způsobuje nedostatek vědomí, že i já jsem hříšník. Vydáváme se za vzor a přitom jsme nesnesitelní. Zde platí: To, jak se chováš, křičí natolik, že neslyším, co říkáš. Ježíš přišel z nebe do chléva, neštítil se. Vnímavost srdce V manželství se někdy stává, že životní partner se stane inventářem, moc si ho už nevšímáme, nebo hromosvodem, který schytá všechny naše nezdary. Vedle nás ale žije živý, citlivý člověk! Nezatvrzujme svá srdce, ale mějme je vnímavá i přesto, jak velká bída se na nás každý den valí z televize. Zde Kateřina Lachmanová přidala svou zkušenost s bezdomovkyní, které přes svůj počáteční odpor nakonec finančně pomohla. 11

12 Vnímavost srdce znamená, že vyslechnu nemocného, i když mně říká o svých nemocech už poněkolikáté. Pomůžeme-li druhému člověku, zazáří v našem srdci Ježíš a střádáme si poklady v nebi. Soucit s chybujícími Například, když druzí nedělají věci podle našich představ nebo třeba po odchodu dětí z domu, si jeden z partnerů udělá z manželství polepšovnu pořád je něco špatně atd. Znamená to také mít soucit s hříchy druhých, soucit se svou vlastní bídou sebepřijetí. Zde je na místě pěstovat ctnost trpělivosti a jít dál, i když jsou věci a lidé nedokonalí. A zbytečně se netrápit, spousta věcí se tím překoná. Směs milosrdenství a pokory, když je něco jinak, vede k vnitřní laskavosti. Víte, proč se prodává tužka s gumou? Protože se předpokládá, že každá čára nebude načisto počítá se s naší chybou. Bl. Jan Pavel II. říkal, že se máme dovolávat Božího milosrdenství, silně ho vzývat, s důvěrou a nekňourat. Sv. Terezie z Lisieux k tomu dodává, že Bůh chce vylít své milosrdenství do našich srdcí, ale málo lidí po tom touží. Velkou zbraní je udělat si čas na modlitbu. Odsudky Sem patří například zlá slova ( Jsi hrozná. Na tebe nikdo není zvědavý. To je ten náš mimoň. S tebou jsou jenom problémy. Ty ses ani neměl narodit. ), kletba, přezdívky, nadávky, vnucování svých představ, nepravdivý obraz o sobě Můžeme tím velmi ublížit. Boží láska volá druhé k životu, probouzí chuť žít. Tvrdá kritika ubíjí, milosrdenství dává jiskru, ze které začne klíčit život. Vzpomeňme na Zachea. Ježíš v něm podpořil to lepší a Zacheus se začal měnit před očima. Je třeba vnímat člověka i za fasádou toho, co nedělá. Odsudky druhé zabíjí. Nemáme se prvotně zabývat hříchem, ale nádherou, kterou do nás Bůh vložil, vždyť jsme stvořeni k obrazu Božímu. Po napadení odsudkem si člověk přestává věřit a rozvine se, až pomine nebezpečí, tak jako šnek, když se ho dotkneme. Objevujme v lidech to dobré. Odsudky mají sílu jako kletba, když sesíláme zlo na člověka. Opakem odsudku je požehnání. Co dělat? Když mě někdo zranil? Otevřu své srdce Božímu milosrdenství. Vyslovím své zranění, rány na duši, ať se vyplaví. Odřeknu se hořkosti. A Boží milosrdenství se rozlije v mém srdci jako olej. Když jsem někoho zranil já? To je věc k našemu pokání. Uvědomím si, co jsem způsobil. Jdu před kříž se slovy Pane, odpusť mi, vzývám tvé milosrdenství, ať mě uzdraví. Poprosím o odpuštění toho, komu jsem ublížil. Modlitba: Pane, ať s Tvou pomocí dokáži vždy stát na straně Přímluvce, který miluje člověka. Ne, na straně Žalobce, který připomíná hříchy. Amen. Jaroslav Černý Společenství ve farnosti V úterý 19. listopadu přijal pozvání mezi nás otec děkan Pavel Ciesłar, aby nám pověděl něco o společenstvích ve farnosti Panny Marie. Řekl, proč je tak důležité mít ve farnosti různá společenství, vysvětlil také, proč jsou některá otevřená pro příchod 12

13 nových členů a proč některá uzavřená. Pokračoval představením jednotlivých skupin, které se pravidelně scházejí. V pondělí společenství Starého zákona. Večer v kostele sv. Vojtěcha se schází ke zkouškám chrámový sbor. V úterý společenství dospělých (dříve také nazývané Náboženství pro dospělé) pod vedením jáhna Jana Gilíka. Ve čtvrtek scholka pod vedením zkušených členek scholy. Ve čtvrtek bývá také nepravidelně, hlavně podle potřeby, setkání pastoračních pomocníků z farnosti. Pátek patří setkáním mládeže a schole farnosti Panny Marie, která se schází i v neděli před mší svatou (v 7.40) na faře. Sobota patří zase ministrantům pod vedením Petra Janšty. Jednou měsíčně se na faře setkává redakce Cesty, aby si její členové rozdělili úkoly k zajištění nového čísla. Setkání pletařek obvazů V pondělí 2. prosince se uskutečnilo první setkání pletařek obvazů pro malomocné v Denním stacionáři pro seniory Charity Opava na Kylešovské ul. v domě U svaté Anežky. Obětavé ženy přijely nejen z celého opavského okresu, ale i z Krnova, Valašského Meziříčí a Kopřivnice. Bylo jim všem poděkováno za pletení a také byly seznámeny se společností sv. Vincence z Pauly, která tyto obvazy distribuuje do zahraničí na místa pomoci malomocným. Vzpomnělo se také na Slávku Foldynovou, zakladatelku této aktivity v Opavě. Od jejího úmrtí uplynulo právě ten den 6 let. Závěrem ženám poděkoval za prospěšnou práci ředitel Charity Opava Jan Hanuš, který jim zároveň předal přání k vánočním svátkům a k novému roku Všem se setkání líbilo a těší se na další podobnou akci. Karel Klein Knihovna křesťanské literatury V pondělí 9. prosince se sešlo 7 dobrovolných pracovníků v Knihovně křesťanské literatury k celoročnímu vyhodnocení činnosti. Za Charitu Opava přišla poděkovat manažerka Sekce služeb seniorům a zdravotnických zařízení paní Petra Thiemlová. Velkou část setkání vyplnilo praktické řešení problémů, které vyplynuly z naší práce. Vzpomněli jsme i neuvěřitelných 23 let od počátku půjčování křesťanských knih. Srdečně děkuji všem, kteří v knihovně pracují Marii Smolkové, Adéle Senecké, Anně Kavanové, Elišce Zajuncové, Evě Baranové a Vladimíru Ziffrovi jak za ochotu, tak za čas, který věnovali této službě. V době vánočních prázdnin se nepůjčovalo, provoz začne 4. ledna 2014: St 16 až 18 hodin, Pá 9.30 až 10.30, Ne 8 až 11 hodin. Anna Foldynová 13

14 Program na leden: všechna setkání (kromě výletů) začínají v 16 hodin v Denním stacionáři pro seniory na Kylešovské ulici číslo 4, v domě U svaté Anežky, pokud není uvedeno jiné místo informativní schůzka beseda o masážích a rehabilitaci, povídat si budeme s panem Pavlem Veverkou, vedoucím Wellness centra CHO přednáška sestry Filomény Činnost řádové sestry ve vězeňské duchovní péči bude v pastoračním středisku minoritského kláštera Do celého příštího roku 2014 Vám přeji stálé vnímání Boží lásky a hodně krásných chvil s Vašimi přáteli i nejbližšími v rodině. za Klub sv. Anežky, dobrovolné sdružení CHO Drahomíra Ziffrová K zamyšlení Vážení čtenáři Cesty, vstupujeme do nového roku a všichni toužíme po radosti a naději. Naději, že bude dobře, že zmizí naše obavy, nejistota, úzkost z příštích dnů Abychom se povzbudili a načerpali sílu pro další životní pouť, čtěme radostnou zvěst o Boží lásce, jak nám ji zaznamenal apoštol Pavel v listu Římanům (Ř 1,7). Svatý Pavel se na začátku tohoto listu chová jako posel, který udýchaně doběhne z bojiště do města a několika slovy ohlásí zprávu, na niž všichni čekají. Byla-li vyhlášena válka, volá: Zvítězili jsme! Byl-li uzavřen mír, volá: Mír! Tak tomu bylo i na konci druhé světové války, kdy lidé vybíhali z domů, krytů a se slzami v očích se objímali radostí, že skončila hrůzná léta války. A svatý Pavel, vyvolený k hlásání Boží zvěsti, se na počátku listu Římanům jeví podobně. Přichází jako posel největší události na světě, nejnádhernějšího vítězství, a spěchá, aby sdělil tu nejkrásnější zprávu: Všem vám v Římě říká kdo jste Bohem milováni a povoláni ke svatosti: milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista! (Ř 1,7) Na první pohled to může vypadat jako pouhý pozdrav, jaký obvykle bývá na začátku dopisu. Ale tento obsahuje zprávu. A jakou! Chce říci oznamuji vám, že jste milováni Bohem, že byl jednou provždy uzavřen mír mezi nebem a zemí, oznamuji vám, že jste pod milostí. Láska, milost, mír jsou slova, která tvoří jádro této evangelní zprávy a mají moc nejen sdělovat zprávu, ale i navodit určitý duševní stav. Připomínají pozdrav nebeského posla přinášejícího radostnou zvěst pastýřům: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení (Lk 2,14). 14

15 Vycházíme z předpokladu, že list Římanům, protože je slovem Božím živým a věčným, je psán také pro nás a my jsme jeho pravými adresáty v tomto dějinném údobí. Z toho plyne, že zvěst je nyní a zde určena nám. Boží láska nám vychází vstříc hned na počátku naší duchovní cesty v tomto novém roce a jako by nás přivinula do své náruče. Znovu prožíváme okamžik, v němž se evangelium poprvé v historii rozzářilo v celé své síle a novosti. Žádná odporující úvaha, ani o naší nehodnosti, nesmí zneklidňovat naše srdce a vytrhovat je z radostné jistoty, dokud se nenaplní první a nejdůležitější zprávou: Bůh nás miluje a nabízí nám ještě dnes svůj pokoj a milost jako plody své lásky. Na Boží lásce není nejdůležitější, že člověk miluje Boha, ale že Bůh miluje člověka a miloval ho jako první: V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás (1J 4,10). Z toho totiž vyplývá vše ostatní, včetně naší vlastní schopnosti milovat Boha: My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás, říká opět Jan (1J 4,19). Náš duch je uzpůsobený tak, že za normálních okolností se musí dlouho vystavovat myšlence, aby v něm zanechala trvalou stopu; nic z toho, co jím prochází letmo, se do něho skutečně nevtiskne a nemění ho. Proto se nyní musíme vystavit myšlence na Boží lásku, jako se země každý den vystavuje slunci, aby jí dalo světlo, teplo a život. Toho nemůžeme dosáhnout jinak než zkoumáním Božího zjevení. Kdo jiný by nás také mohl ujistit, že Bůh nás miluje než Bůh sám? Celá bible jen vypráví o lásce Boží. Boží láska je konečnou odpovědí na všechna proč bible: proč stvoření, proč vtělení, proč spasení Kdyby se celá bible mohla změnit z psaného slova ve slovo mluvené a stala se jedním hlasem, pak by tento hlas, mocnější než hukot moře, volal: Bůh vás miluje! Ježíš je hlasem celého Písma, když říká: Otec vás miluje! (J 16,27) Všechno, co Bůh v bibli činí a říká, je láska, i hněv Boží je jen láska. Bůh je láska. Ve zjevení své lásky Bůh současně odhaluje také svou pokoru. To on člověka hledá, ustupuje mu, odpouští a vždy je připraven začít znovu. Miluje, protože dobro se chce rozdávat. V tom spočívá jedinečnost a neopakovatelnost Boží lásky. Když Bůh miluje, nehledá svou slávu, nebo lépe: ano, hledá svou slávu, ale tou slávou není nic jiného než nezištná láska k člověku. Slávou Boží, říká svatý Irenej, je živý člověk! Před neprozkoumatelným tajemstvím Boží lásky chápeme úžas žalmisty, který se táže sám sebe: co je člověk, že na něho pamatuješ, co je syn člověka, že se ho ujímáš? (srov. Ž 8,5) 15

16 Pozorujeme-li, jaká je láska Boží silná, něžná, vytrvalá, nezištná objevujeme, jaká má být láska lidská: jak má milovat otec, jak má milovat matka, jak se mají milovat manželé, jak máme milovat Boha a jak bližního. Nyní máme jen prostě přijmout nové a ohromující zjevení: Boží láska přišla navždy mezi nás a teď je v našem srdci. Mezi námi a Bohem stály v minulosti přese všechno dvě zdi, které bránily našemu plnému společenství s Bohem: zeď přirozenosti (Bůh je duch a my jsme tělo ) a zeď hříchu. Ježíš odstranil překážku přirozenosti svým vtělením a překážku hříchu svou smrtí na kříži, a proto už nic nebránilo vylití jeho Ducha a lásky. Bůh se stal životem mé duše, životem i mého života. (sv. Augustin, Conf. III, 6) Kéž v novém roce tuto skutečnost prožíváme, kéž je nám zdrojem radosti, síly i naděje. Všem přejí a vyprošují senioři z Klubu sv. Anežky. Zdroj: Cantalamessa, Raniero: Život pod vládou Kristovou. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, Dětem Co potřebujeme ke štěstí Babička Helenka uvařila svému vnukovi Ondráškovi oběd. Ale on se v jídle jenom vrtal a jedl málo. Proč jsi tak smutný? zeptala se ho babička. Chlapec odpověděl: Babi, když mi někdo dává jídlo, které mi nechutná, napadají mě smutné myšlenky. Děvčata a kluci, o Vánocích jsme měli samé dobré obědy. K tomu jsme zobali cukroví a trhali kolekci ze stromečku. A když se k tomu přidaly prázdniny, nebylo na smutek ani pomyšlení. Ale co teď? Vánoční prázdniny jsou pryč. Také obědy jsou střízlivé a čekají nás týdny, ve kterých budeme bojovat o dobré pololetní vysvědčení. Máme právo být smutní a naštvaní na celý svět? Lukáš se moc těšil na vánoční prázdniny. Hned na Štěpána odjel s rodiči na hory lyžovat. Přivítala ho tam báječná sjezdovka slunečným počasím, kvalitním sněhem. Lukáš vyjel nahoru a pokochal se pohledem na nádhernou horskou krajinu. Zamával rodičům a spustil se dolů. Lyže mu pod nohama svištěly, 16

17 rychlost se zvyšovala. Věděl, že by měl zpomalit. Cítil pohledy rodičů. O to víc toužil vyniknout, sklidit uznání za bravurní jízdu. Napříč sjezdovkou se však vydala skupinka kluků. Uhněte! zakřičel na ně Lukáš. Uslyšeli ho až na poslední chvíli. Lukáš musel prudce zabočit doprava, aby se dostal do mezery mezi lyžaři. Ale další oblouk nezvládl. Lyže se mu zkřížily a on se zastavil až po několika kotrmelcích. Tatínek sledoval jeho pád shora. Když zůstal jeho syn bez hnutí ležet, sjel k němu. Vstaň, tu nemůžeš ležet, vyzval ho, když k němu dorazil. Nejde to, odpověděl mu zjevně šokovaný hoch. Jel jsi jako blázen a podle toho to dopadlo, brblal tatínek, když mu pomáhal na nohy. Ale nešlo to. Noha byla zlomená. Přivolaná horská služba jej odvezla do nemocnice, kde s rodiči přivítal nový rok. Z nemocničního lůžka sleduje děti, jak jdou po prázdninách poprvé do školy. Většinou moc nadšené nejsou. Jak rád by šel Lukáš s nimi. V duchu se vítá ve třídě se všemi kamarády a ukazuje paní učitelce vypracovaná cvičení, kterými si chtěl zlepšit známku. Je smutný a nazlobený až do chvíle, kdy na nemocniční pokoj přivážejí nový příjem kluka, který na sebe převrhl kastrol s horkou vodou. Naříká, jak ho to bolí. Lukáš si uvědomuje, jak je mu proti popálenému pacientovi dobře: nic ho nebolí, může si číst, luštit záhady, poslouchat hudbu. A může zraněného chlapce těšit. Převaluje se na bok a říká mu: Neboj se, bude to lepší. Vydržíš. Mě to také pořádně bolelo a teď už mám klid. Pacient se trochu zklidní a Lukáš cítí v duši radost z toho, že tu má společníka a může mu pomáhat. Pán Bůh nás stvořil pro lásku. Nenechejme se spoutat tím, že musíme všechno mít. Spokojme se s tím, co máme. Pak poznáme, že nám stačí, když se s někým setkáme, usmějeme se, podáme si ruku, najdeme si na něho čas. Děvčata a kluci, přeji vám nový rok s láskou k Bohu a k bližnímu šťastný rok. jáhen Josef Janšta ilustrace Marie Hankeová Zápis do první třídy Církevní základní školy svaté Ludmily Zápis do první třídy Církevní základní školy svaté Ludmily se uskuteční v Hradci nad Moravicí v pátek 17. ledna v době od 14 do 18 hodin, v pobočce školy v Opavě-Jaktaři v pátek 24. ledna od 14 do 18 hodin a v sobotu 25. ledna od 8 do 11 hodin. 17

18 Škola nabízí výchovu ke křesťanským hodnotám, rodinnou atmosféru, kvalitní vzdělávání, širokou nabídku kroužků a individuální přístup k žákům. Více informací můžete získat na czs.proit.cz. Marie Šoltisová, zástupce ředitele školy Ze života skautek Naše skautská klubovna teď ze všeho nejvíce připomíná včelí úl, je v ní teplo a plno bzukotu malých světlušek i brebentění velkých skautek. Letos jsme se rozrostly o novou družinu mladších skautek, které si říkají Sasanky, a to na počest první družiny skautek, která vznikla v roce Vedení se ujala Edita Galdiová, naše odchovankyně, která se nám rozhodla pomoci i přesto, že musí dojíždět z Ostravy. Za to jí patří naše velké díky a uznání. S oddílem jsme prožily mnoho pěkných chvil na schůzkách i výpravách. Navštívily jsme Sobotín a jeho okolí, které my starší pamatujeme z našich dřívějších táborů ve Vernířovicích. Družiny vyrazily do okolí Opavy, Veverky se vydaly ke křesťanskému labyrintu v Bělé a Sasanky se brouzdaly kolem Weisshuhnova náhonu. Světlušky se vyřádily v bazénu. Zapojily jsme se do přípravy dárečků pro Tříkrálovou sbírku, napekly jsme perníčky. Skautky se chystaly na tradiční Vánoční turnaj ve hrách, oblíbenou soutěž mezi opavskými oddíly. Závěr kalendářního roku patří vánoční oddílové besídce se zpíváním koled. Všem čtenářům Cesty přejeme požehnaný nový rok. 18 Lucie Rychtová

19 Centrum pro rodinu středisko Opava Kontakt: Masarykova 39, minoritský klášter, 1. patro; , mobil: mobil: ; internetové stránky: osobní kontakt: Po Pá od 8 do 14 hodin. Duchovní obnova pro muže Uskuteční se v sobotu 18. ledna v pastoračním středisku minoritského kláštera v Opavě. Téma: Víra zraje krizemi P. Vítězslav Řehulka. Začátek v 9 hodin. Výtvarné odpoledne šperky z křišťálové pryskyřice III Uskuteční se v sobotu 25. a v neděli 26. ledna vždy od 17 do 19 hodin. Jsou potřeba dva dny, protože se bude jednat o náročnější techniku. Místo konání: pastorační středisko minoritského kláštera v Opavě. Materiál bude zajištěn. Kurzovné: 50 Kč + cena za spotřebovaný materiál. Přihlášky: Jana Dostálová, , Na pořadu rodina Další díl tohoto cyklu o rodině uvidíte na TV Noe v úterý 28. ledna ve 20 hodin. Adorace pro maminky Uskuteční se ve středu 29. ledna ve 20 hodin v minoritském klášteře v Opavě. Charita Opava Kontakt: Přemyslovců 26, Opava-Jaktař; telefon a fax: , , ; internetové stránky: www. charitaopava.cz. Jana Dostálová Charita Opava slouží již čtvrt století Rok 2014 bude rokem Charity Opava. Jedna z největších a nejstarších Charit z České republiky totiž slaví výročí 25 let od svého založení a čtvrt století své služby si na Opavsku bude připomínat řadou kulturních, vzdělávacích a společenských akcí pro širokou veřejnost. Je to již skutečně pětadvacet let, co ještě v nesvobodných předlistopadových časech dostala skupinka žen v čele s RNDr. Annou Ekslerovou požehnání od tehdejšího opavského děkana Mons. Josefa Veselého k tomu, aby zatím ještě ve skrytu pomáhala druhým. Společenské změny už ale klepaly na dveře a po Listopadu 1989 mohla tato činnost ihned plynule přejít ve formování Charity Opava. Začala tak vznikat organizace, která je dnes největším nestátním poskytovatelem sociálních služeb na Opavsku, nabízí 19

20 v sedmnácti střediscích jedenáct sociálních služeb, provozuje dvě zdravotnická zařízení a mateřské centrum, přičemž sama zaměstnává více než 200 lidí, z čehož více než polovinu tvoří zdravotně handicapovaní. Charita Opava už za čtvrt století existence pomohla tisícům lidí a bez nadsázky můžeme říci, že díky ní je život na Opavsku lehčí a snesitelnější především pro ty z nás, kteří se dostali do zdravotních či sociálních problémů. Charita Opava se za oněch 25 let stala neodmyslitelnou součástí života na Opavsku. A právě to bude celý rok připomínat akce pod názvem 25 LET SLUŽBY CHARITA OPAVA VE VEŘEJNÉM PROSTORU. Po celý rok je pro občany Opavy a okolí připravena řada různých veřejných akcí jmenujme kupříkladu Tříkrálový průvod Opavou, slavnostní vernisáž celorepublikové fotosoutěže zaměstnanců a dobrovolníků Charit MŮJ SVĚT ve Slezském zemském muzeu v Opavě nebo charitativní fotbalové utkání Hřiště plné rozhodčích. Kromě těchto akcí je ovšem pro občany Opavska nachystán také Den zdraví, promítání filmu Šmejdi spolu s přednáškou varující před praktikami na předváděcích akcích pro seniory, Den otevřených dveří všech středisek s doprovodným programem, slavnostní Sluníčkové odpoledne pro děti nebo odhalení domovního znamení sv. Josefa na charitním ředitelství v Jaktaři. Ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě se připravuje mezinárodní konference sociálních pracovníků z partnerských organizací Charity Opava v Litvě, Německu či Velké Británii. Konec roku bude patřit veřejné přednášce známé osobnosti a společenskému večeru pro všechny současné i minulé pracovníky Charity Opava. Celoroční podrobný program, který bude dále doplňován a aktualizován, můžete najít na o jednotlivých akcích, na něž bude vždy vstup zdarma, budeme včas informovat. Charita Opava je již pětadvacet let důležitou součástí veřejného prostoru Opavska. Díky Charitě Opava víte, že nejste na své problémy sami. Jsme vám již čtvrt století nablízku a můžete s námi počítat i nadále. Tři králové se vydávají na cestu k vám Už déle než dvě století se každý rok vydávají tři králové Baltazar, Melichar a Kašpar na cestu, na jejímž konci se potkají s právě narozeným Ježíškem. Ve čtvrtek 2. ledna 20

20 let na cestě. Slovo na cestu. Kalendář

20 let na cestě. Slovo na cestu. Kalendář Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě leden 2015 Slovo na cestu 20 let na cestě Kalendář Bratři a sestry, milí přátelé! Před několika dny jsme začali psát nový letopočet.

Více

Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě únor 2014. Slovo na cestu

Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě únor 2014. Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě únor 2014 Slovo na cestu Chrámem se nese krásná vstupní antifona: Hle, přichází Pán, vládce mocný, a bude světlem těch, kdo za ním půjdou.

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě březen 2015 20 let na cestě Bratři a sestry, před několika dny, na Popeleční středu, jsme při mši obdrželi popelec. Jako

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě červenec srpen 2015 Slovo na cestu 20 let na cestě Cesta domů Při svých výletech jsem se kdysi ocitl na svazích hustého lesa, kde končila

Více

Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě září 2014. Slovo na cestu

Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě září 2014. Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě září 2014 Slovo na cestu A je to zase tady. Září a s ním nový školní, pro jiné akademický rok. Nejen pro školáky a pro studenty, ale

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě únor 2015 20 let na cestě Papež František vyhlásil o první adventní neděli 30. listopadu 2014 Rok zasvěceného života,

Více

Slovo na cestu. Velké maličkosti

Slovo na cestu. Velké maličkosti Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě červenec-srpen 2014 Slovo na cestu Velké maličkosti Proč na dovolenou? Proč prázdniny? Proč odpočívat? Když nás to stojí peníze, když

Více

Novoroční předsevzetí od Tří mudrců

Novoroční předsevzetí od Tří mudrců Novoroční předsevzetí od Tří mudrců Známe to asi všichni. Jak je jednoduché říct: Od Nového roku už nebudu dělat to či ono, a naopak konečně začnu dělat ono či to. A jak je těžké to dodržet. V této souvislosti

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2015 Foto Hana Vítková Úvodní slovo Ve východních církvích je zvykem, že se křesťané o Velikonocích zdraví jásavým zvoláním:

Více

Obsah. Úvodní slovo. Dítě Boží!

Obsah. Úvodní slovo. Dítě Boží! Obsah 2 Ježíš ustanovil eucharistii 4 Papež neustálých překvapení 6 P. F. Kohn: Pastorace mládeže dnes 11 Svědectví na CSA v Třešti 15 Toronto reunion in Krakov 16 Noční bdění 18 Informace BUDOUCNOST CÍRKVE,

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra...

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra... VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK 25. února 2007 - č. 47 Postní doba................ 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

IKD. Mládež v církvi. Vracejí nás k ideálům. 20 Kč. Káva s příchutí dobrých skutků. Kněz mezi mladými. Informace královéhradecké diecéze

IKD. Mládež v církvi. Vracejí nás k ideálům. 20 Kč. Káva s příchutí dobrých skutků. Kněz mezi mladými. Informace královéhradecké diecéze 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD Mládež v církvi Vracejí nás k ideálům Káva s příchutí dobrých skutků Kněz mezi mladými 3 Proglas Radio Proglas v královéhradecké diecézi naladíte

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

Farn í zpra v o d a j

Farn í zpra v o d a j Farn í zpra v o d a j Římskokatolické farnosti Rožnov p o d Radhoštěm VI. ro čník POST 2012 číslo 2. Starejme se jeden o druhého a pobízejme se k lásce a k dobrým skutkům. (Žid 10, 24) Ú V O D N Í S L

Více

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením.

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. 12/2012 PROSINEC Milé sestry a milí bratři v Kristu Ježíši, našem Pánu! Na začátku nového církevního roku se na Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. S vděčností se ohlížím za minulým rokem a chci Vám

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Roráty v kostele sv. Anny ve Valašském muzeu se uskuteční 6.12. v 7 hodin. / 2 /

ÚVODNÍ SLOVO. Roráty v kostele sv. Anny ve Valašském muzeu se uskuteční 6.12. v 7 hodin. / 2 / / 1 / ÚVODNÍ SLOVO Drazí čtenáři! Závěrečný měsíc letošního jubilejního roku před námi otevírá poslední nabídky akcí. Nejvýraznější z nich budou adventní koncerty, coby hudební zastavení v překotně se

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Září 2008 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! POZOR! Nový rozpis bohoslužeb ve farnosti.... str. 2! Co se dělo: Kdyby byl Bavorov... aneb mladí v jižních Čechách. str. 10! Co se dělo: Tam, kde láska

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Papež František se rozhodl zachovat si svůj dřívější znak, který si vybral po svém zvolení biskupem a pro který je charakteristická jednoduchost. Nad modrým štítem jsou umístěny

Více

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor...6. Světová náboženství Judaismus - II. Víra...

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor...6. Světová náboženství Judaismus - II. Víra... 1 Obsah Strana Úvodní slovo...2 Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4 Rozhovor...........6 Světová náboženství Judaismus - II. Víra..... 13 Okénko pro nemocné (o. J. Šik ).....15

Více

pardubické farnosti sv. Bartoloměje

pardubické farnosti sv. Bartoloměje pardubické farnosti sv. Bartoloměje Vydává Římskokatolická farnost v Pardubicích Náklady: 8,- Kč www.farnost-pardubice.cz O B S A H ZE ŽIVOTA FARNOSTI str.2-6 Setkání pastorační rady Duchovní setkání pro

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl 4 /11 Prázdninové Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl vstupujeme do života Nejsvětější Trojice OBSAH: BIŘMOVÁNÍ NOVÉ VYLITÍ DUCHA.2 DVA POCHODY...5

Více

fchodoviny Zamyšlení JP / 4 KCMT / 5 Charita / 6 Setkání / 7 KSK / 10 Dobrovolníci / 13 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 12 /2013

fchodoviny Zamyšlení JP / 4 KCMT / 5 Charita / 6 Setkání / 7 KSK / 10 Dobrovolníci / 13 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 12 /2013 fchodoviny PRAHA 12 /2013 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 9/2009 Ročník XIX Září 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze Teologie sv. Pavla Ke cti svatého Vavřince U střechy Evropy Liturgický oděv v proměnách staletí Když přijde velká voda... Eliščina

Více

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června 1 z 32 7-8/2006 červenec-srpen Obsah Ptáme se Představujeme Církevní stavby v diecézi Přemítání o farnosti Čteme list Římanům Slovo mají čtenáři Stalo se... Nenechte si ujít Nabídka - pozvánka Pozvání

Více