Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě leden Slovo na cestu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě leden 2014. Slovo na cestu"

Transkript

1 Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě leden 2014 Slovo na cestu V době adventní jsme putovali do Betléma. Snažili jsme se vyjít z obvyklostí, vykročit odvážně do ranní tmy. Snad se nám podařilo i naslouchat slovům proroka Izaiáše, který těšil izraelský národ slovy, už brzy přijde vaše vykoupení, odčiněna je vina. Putování k cíli je spojeno s těšením se už brzy tam budeme. Důležitou částí života dětí a nejen dětí je těšení se na něco. Dny, ve kterých prožíváme i s trochou chvění a nedočkavostí nadějné očekávání, patří mezi vzácné a šťastné. Doputovali jsme do Betléma. V pokojném úžasu vidíme malé dítě Krista, syna člověka, syna Boha. Radujeme se, ale jsme i zaražení. Posvátný děj betlémského obrazu nás vede k hlubokému zamyšlení nad velikostí Boží, se všemi podivuhodnými skutky v dějinách spásy. Křehkost a zranitelnost, s jakou je dán Boží Syn lidem do rukou, nás vede k vroucí úctě projevené touhou přijít spolu s pastýři, dát to nejlepší a poklonit se. Rok co rok jsme svědky těchto událostí, nebojme se proto přijít blíže ke svaté rodině, máme tam své místo. Požehnaný čas vánoční, vše dobré každému po celý rok. P. Michal Pořízek

2 Znovuzačínání A zase přišla chvíle vyjít ven vyjít z lidských usazenin a neohlížet se už zpět krajina nová nový svět zastavení pády kříže ať všechno vede blíže jen k jedinému úběžníku A nové tváře nová setkání minulost uzavřená do dlaní budoucnost novým krokům otevřená čas souká život znovu do vřeten na kolovrátku všedních dnů A nový dům a znovuzačínání i když se k večeru vše sklání všude je tatáž modrá klenba nebe všude jsi se mnou všude mám tebe Modlitba Jitřenko zářící poutníku znavenému Osvěť slepotu mého srdce, do nových cest abych viděl, co je správné, a vyhýbal se tomu, co je zlé. Mons. Josef Veselý Nejsi ten, kdo svítí jsi světlo, nejsi ukazatel cest jsi cesta, nejsi pravdivý jsi čirá pravda, nejsi ten, kdo žije jsi život sám, nejsi velký mezi velkými jsi Pán nade všemi. V tobě vidím, jaký je Bůh. V tobě vidím, jaký jsem já. Ty mě znáš až do dna, a přece mě máš rád. Sejmi ze mne vinu a vlož do mne nový zárodek života. Ke komu mám jít? Ty jsi život. 2

3 Zajímá nás Jaký je Bůh? Bůh je nekonečné Tajemství. Bůh je Věčný. Bůh nemá začátek ani konec. Nikdy v minulosti nebylo období a nikdy v budoucnosti nebude období, kdy by Bůh neexistoval. Bůh je stále stejný. Stejný v minulosti, dnes a navždy. Bůh je osobní. Bůh není věc, ani nějaká síla, ani záhadná energie nebo působení. Není to ani člověk z jiného světa nebo nějaký druh supermana. Je živou, absolutní Bytostí. Bůh je jeden. Existuje pouze jeden pravý, živý Bůh, jehož Trojjedinost je tajemstvím v sobě samotném. Je jednotou ve třech Osobách jako Otec, Syn Ježíš Kristus a Duch Svatý z nichž každá je skutečným, plným a rovnocenným Bohem. Přestože existuje jen jeden Bůh, má Trojičnou podstatu. Bůh je duchovní a nezávislý. Je v každém čase všude stejně. Vnímá každou věc na každém místě. Živé bytosti jsou závislé. Člověk je závislý na lidech, věcech a v konečném důsledku i na Bohu. Bůh je však na svém stvoření zcela nezávislý. Stačí si sám. Bůh je svatý a dokonalý. Nic a nikdo se nedá přirovnat ke svatosti, dokonalosti Boha. Jeho poznání a moudrost jsou dokonalé. Bůh je svrchovaný a všemohoucí. On je jediný a nejvyšší vládce absolutna. Má v něm všechnu moc. Neznamená to, že Bůh dělá cokoli (nelže, nemění se, nehřeší), tím by popřel sebe, nemůže nebýt tím, kým je. Bůh je láska. Tak o něm hovoří Bible. Tím je zcela nedokonale a nedokonalými lidskými slovy zodpovězena otázka: Jaký je Bůh? zpracovala Miroslava Řeháková Zdroj: Kašparů, Max: Malý kompas víry. Olomouc: Matice cyrilometodějská,

4 Bdění mládeže opavského děkanátu V pátek 15. listopadu 2013 proběhlo již tradiční noční bdění mládeže opavského děkanátu, tentokrát na téma Svátost smíření. Při této příležitosti nás přijel navštívit otec František Bláha, který byl zároveň i hlavním celebrantem. S blížící se 18. hodinou jsme se sešli v kostele sv. Vojtěcha ke mši svaté, která zahajovala celé setkání. Dále potom následovala Korunka k Božímu milosrdenství a po ní scénky, které byly zaměřeny na život italského kněze, svatého otce Pia. Velice přínosná pro nás byla přednáška otce Bláhy zaměřená na náš vztah s Bohem a smíření s ním. Další zajímavou aktivitou, které jsme se mohli zúčastnit, bylo rozdělení do skupinek, ve kterých jsme diskutovali například o naší přípravě na svátost smíření nebo o plnění pokání a předsevzetí. V konverzaci mezi přáteli jsme pokračovali u báječného občerstvení a horkého čaje v učebně kostela. Po zahřátí a naplnění našich hladových bříšek jsme se vrátili zpět do kostela, kde jako poslední část programu probíhala adorace, během které jsme měli možnost přijmout svátost smíření, a nakonec nám všem bylo uděleno požehnání. 4

5 Ani nevíte, co všechno můžete vyprosit... 5

6 Na závěr bych chtěla za celou mládež poděkovat všem organizátorům, moderátorům a kněžím. Díky patří i schole, která celé setkání obohatila nádhernými písněmi a hudbou a také všem zúčastněným, se kterými jsme společně tvořili krásnou atmosféru. Těšíme se na příští setkání. Jana Kepová foto Tomáš Jordy Kubela Malá ochutnávka toho, co se děje na spolču Snad každý asi ví, že se na faře při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie schází každý pátek společenství mládeže, které vedou kněží naší farnosti. Na společných setkáních se nejen modlíme a povídáme si, ale také probíráme témata, která se týkají křesťanství a křesťanského života, např. křesťanské hudební skupiny a duchovní hudební skladatelé. Dále jsme si naplánovali, že jednou za čas pozveme na naše společenství nějakou osobnost. Na první takové setkání jsme pozvali prostřednictvím otce Mieczyslawa Moniku Žídkovou. Na setkání jsme se samozřejmě důkladně připravili. Naše příprava spočívala v tom, že jsme se sešli a sepsali jsme seznam otázek, na které jsme se chtěli Moniky Žídkové zeptat. Otázek bylo opravdu mnoho, a proto jsme je rozdělili do tří kategorií. První kategorie otázek se týkala její nynější práce, což je moderování. Z jejích odpovědí jsme se dozvěděli například to, na jaké akce by nepřistoupila a co vyžaduje po lidech, 6

7 kteří chtějí, aby jim moderovala akci. Monika nám pověděla, že nejraději moderuje akce charitativního rázu, ale také musí samozřejmě moderovat i komerční akce, aby vydělala peníze. Další kategorií otázek byly otázky na její vztah k rodině a k výchově dětí. Jako manželka a maminka dvou dětí nám odpověděla na vše, co nás zajímalo. K dobrému přidala i zábavné historky, které s rodinou prožila. Třetí kategorie otázek se týkala duchovního života a názoru na mládež. V této kategorii jsme se ptali, zda se nestydí za svou víru a jestli jí víra pomáhá při její práci. Odpovědi na tyto otázky nás potěšily. Za svou víru se nestydí, ba co víc, když se jí někdo zeptá na otázku víry, hrdě odpoví, že je křesťanka. Když jsme se ptali na to, co si myslí o dnešní mládeži, odpověděla obsáhle. Dle jejího názoru je dnešní mládež hodně ovlivňována sociálními sítěmi, především Facebookem. Na závěr našeho setkání jsme se všichni společně vyfotili. Během focení jsme si všimli jedné věci, a to, že když jsme se chystali před objektivem foťáku, abychom zaujali vhodnou pozici, paní Monika už byla dávno připravená na focení Všichni jsme se shodli na tom, že se v Monice Žídkové modelka opravdu neztratila. Setkání s Monikou Žídkovou bylo opravdu příjemným a nezapomenutelným zážitkem pro celé naše společenství. Za to, že setkání proběhlo, bychom rádi poděkovali otci Mieczyslawovi, který nám ho zprostředkoval. Jirka Brňák 7

8 Láska a její radosti a bolesti Spolu s psychologem Janem Bernardem jsme se na začátku adventní duchovní obnovy pro manželské páry zamýšleli nad tím, jak prožíváme lásku ve svých manželstvích. Jakou podobu má naše láska zrovna teď? Vnímáme lásku v našem vztahu, nebo se nám zdá, že to není ono, že tam něco chybí? Nemáme zkreslené představy o tom, co je to láska? Pár myšlenek, které zazněly: - láska v sobě vždy obsahuje víru a naději - láska nevlastní, ale dává svobodu - láska nezametá věci pod koberec - láska nemá potřebu se předvádět - skutečná láska nedává nikdy stoprocentní jistotu - láska nečeká na vyzvání, ale nese Pilíře lásky: čas na intimitu čas na porozumění čas pro společné konání I v odpoledním povídání se otec Bohuslav Novák dotkl lásky v manželství. Hlavní otázka zněla: Jsme oslovitelní? Jsme oslovitelní Bohem, manželem, manželkou, dětmi? A co nám brání v oslovitelnosti? Jsme často neoslovitelní, protože všechno dobře víme a známe, co a jak máme dělat. A když pak přijde oslovení neslyšíme. V manželství často jedeme v zajetých kolejích, nedokážeme žasnout, nadchnout se nechat se oslovit krásami přírody, umem člověka. 8

9 Nebo pořád někam spěcháme, nemáme čas slyšet, že náš partner něco potřebuje, že si říká o pozornost, o to, abychom mu naslouchali. Proto buďme oslovitelní, buďme vnímaví, ať můžeme dobře naplňovat své poslání v životě. Jana Dostálová Satan svolal celosvětový kongres démonů Satan svolal celosvětový kongres démonů a v úvodním projevu řekl: Naše situace se zdá být prekérní. Lidé si nastavěli množství kostelů, chrámů, mešit a templů, aby měli kam před námi utíkat. Mají také mnoho moudrých knih, některé z nich i svaté, a dokáží z nich poznávat pravdivou a smysluplnou cestu pro svůj život. My tomu nedokážeme zabránit! Naše věc se zdá být ztracena Co tedy máme dělat? volali démoni. Nebraňte jim v tom, čemu zabránit nedokážete, ale připravte je o čas, pokračoval Satan, tak, aby prostě neměli čas na podstatné věci. Snažte se, aby byli stále zaneprázdněni nedůležitými prkotinami. Vymyslete spoustu možností, jak zaměstnat jejich myšlení. Pokoušejte je, aby utráceli a půjčovali si peníze, aby kvůli tomu v práci trávili víc a víc času, aby pracovali sedm dní v týdnu a nejméně dvanáct hodin denně, a to všechno proto, aby si mohli kupovat zbytečnosti. Přidejte jim k tomu vědomí vlastní důležitosti a nepostradatelnosti říkejte jim: Kdo to zachrání, když ne ty? Nikdo to nedokáže tak dobře udělat jako ty! A budou pracovat ještě víc a o pracovních věcech budou přemýšlet ve dne i v noci. Zabraňte jim trávit čas s partnery, zabraňte jim věnovat se dětem. Jejich rodiny se rozpadnou a jejich domovy přestanou být útočištěm před pracovním shonem. Lákejte je, aby měli doma pořád puštěné rádio, televizi nebo počítač. Dohlédněte, aby v každém obchodě a v každé restauraci pořád vyhrávala hudba. Nuťte je, aby si v každou volnou chvíli strkali sluchátka do uší a ohlušovali si hlavy, aby si i na cestách v autě pořád něco hlučného pouštěli. 9

10 Dbejte, aby měli u ruky vždycky množství časopisů a novin. Dvacet čtyři hodin denně na ně útočte zbytečnými a hloupými zprávami. Kolem silnic nastavte billboardy, aby je vyrušovaly při řízení. Jejich schránky naplňte reklamami, katalogy, nabídkami slev a služeb zdarma. V časopisech a v televizi jim pořád ukazujte štíhlé modelky a svalnaté modely, aby začali věřit, že tohle je krása, a znechutili si své protějšky. Postarejte se, aby byli každý večer tak unavení, aby se nemohli milovat. Veďte je k tomu, aby i při odpočinku byli nezřízení, aby se z cest a z rekreací vraceli vyčerpaní. Braňte jim chodit do přírody, vymýšlejte pro ně spoustu možností aktivního odpočinku v zábavních parcích, v multikinech a v hledištích stadiónů. Hlavně je ale stále a bez oddechu zaměstnávejte! To jim naprosto zabrání slyšet hlas moudrosti, který je tichý a nevtíravý. Démoni se po Satanově projevu rozletěli po světě a od té chvíle horlivě pracují přesně podle šéfových instrukcí. z internetových stránek zpracoval Vojtěch Machovský STÁŘÍ JE DAR tak si ho užívejme! Milí čtenáři, můj nápad s hodnocením této rubriky nebyl úspěšný. Nedostali jsme ani jeden , ani jeden dopis. Jsem trochu zklamaná, ale vysvětluji si to tím, že nás buďto vůbec nečtete, nebo mlčíte, protože souhlasíte s obsahem (mlčení znamená souhlas). Budu stavět na té druhé možnosti a pojedu dál, snad se někdo někdy odváží a ozve se. Teď vám něco prozradím. Začíná rok 2014, ve kterém budeme slavit 20. výročí vzniku našeho farního zpravodaje Cesta. Proto je určitě zajímavé, že pan Jaroslav Černý přijal moji nabídku a napsal zprávu o adventní duchovní obnově. Vy starší si jistě vzpomínáte, že právě Ing. Jaroslav Černý byl prvním šéfredaktorem Cesty. Tak mi dovolte, abych mu poděkovala za návrat na stránky zpravodaje. Příprava srdce na Vánoce V sobotu 30. listopadu před 1. adventní nedělí pozval Klub seniorů sv. Anežky do auly Církevní konzervatoře v Opavě na duchovní obnovu pražskou teoložku, psycholožku, lektorku a spisovatelku PhDr. Kateřinu Lachmanovou Th.D., aby připravila opavské seniory a další zájemce na Vánoce. Přednášky byly zaměřeny na překážky, které brání Božímu milosrdenství v rozlití v našem srdci. Boží milosrdenství definovala jako setkání Boží lásky s lidskou bídou. Tituly, majetky apod. nejsou podstatné, zůstává totiž jen láska. Vzpomněla na svého otce, který měl doma andělíčka se smetáčkem na vysmýčení srdce. A jaké že jsou ty zábrany? 10

11 Odpuštění, usmíření Jsme-li druhým zraněni a neodpustíme, stáváme se zahořklými a často útočnými lidmi. Je to vidět i na naší tváři. Ublíženost máme řešit hned, jinak se plevel rozroste a začne nás dusit. Pak se dostáváme do vlastního vězení s klíčem uvnitř, což je také název jedné z úspěšných knih Kateřiny Lachmanové. Bůh za nás odpouštět nebude, to musíme sami. Důležité je také smířit se sám se sebou, přijmout to, s čím jsme u sebe nespokojeni. Mezi překážky v odpuštění a usmíření patří: Sebelítost já chudák, všichni jsou proti mně. Promítáme si v duchu filmy o tom, jak nám druhý ublížil, vedeme fiktivní rozhovory, nespíme Valíme si křivdy před sebou, až přes ně nevidíme. Dotlačme tuto kuličku před kříž Pána Ježíše a nechme ji tam. Ježíš říká: Dej mi svoje hříchy a já ti dám své milosrdenství. Boží láska má na to osvobodit nás. Sociální fobie nebudu se omlouvat, ztratil bych svou tvář, důstojnost, nikdo by si mě nevážil. Opak je pravdou omluva je známkou vnitřní síly, ne slabosti. Nenechme se namotat do spirály zla. Umějme přiznat chybu. Pokorným Bůh dává milost. Můžeme druhému vtisknout svou hořkost a tím ho poškodit. Nevylučujme člověka, který nám ublížil, z našeho srdce. Přejme mu dobro, aby se ho Bůh ujal, aby ho zahrnul svým milosrdenstvím. Ten člověk přitom nemusí vědět, že udělal něco zlého. Ideologické zábrany miluji všechny lidi mimo Němce, Romy, Židy, komunisty Nemáme právo někoho nenávidět. Všichni jsou Boží děti, Bohem milovaní. Nemusím souhlasit s názory druhého, ale díky kříži ho mám ve svém srdci. Všechny lidi musíme nosit v srdci skrze Boží milosrdenství. V Církvi přijímáme každého bratra a sestru, protože Církev je Tělo Kristovo. Tvrdost srdce samospravedlnost Příklady: Někdo se rozvede a tzv. kovaní křesťané ho vyloučí ze svého středu, protože kazí náš obraz na veřejnosti. Nebo některý z rodičů je generálem v rodině. Pýcha způsobuje nedostatek vědomí, že i já jsem hříšník. Vydáváme se za vzor a přitom jsme nesnesitelní. Zde platí: To, jak se chováš, křičí natolik, že neslyším, co říkáš. Ježíš přišel z nebe do chléva, neštítil se. Vnímavost srdce V manželství se někdy stává, že životní partner se stane inventářem, moc si ho už nevšímáme, nebo hromosvodem, který schytá všechny naše nezdary. Vedle nás ale žije živý, citlivý člověk! Nezatvrzujme svá srdce, ale mějme je vnímavá i přesto, jak velká bída se na nás každý den valí z televize. Zde Kateřina Lachmanová přidala svou zkušenost s bezdomovkyní, které přes svůj počáteční odpor nakonec finančně pomohla. 11

12 Vnímavost srdce znamená, že vyslechnu nemocného, i když mně říká o svých nemocech už poněkolikáté. Pomůžeme-li druhému člověku, zazáří v našem srdci Ježíš a střádáme si poklady v nebi. Soucit s chybujícími Například, když druzí nedělají věci podle našich představ nebo třeba po odchodu dětí z domu, si jeden z partnerů udělá z manželství polepšovnu pořád je něco špatně atd. Znamená to také mít soucit s hříchy druhých, soucit se svou vlastní bídou sebepřijetí. Zde je na místě pěstovat ctnost trpělivosti a jít dál, i když jsou věci a lidé nedokonalí. A zbytečně se netrápit, spousta věcí se tím překoná. Směs milosrdenství a pokory, když je něco jinak, vede k vnitřní laskavosti. Víte, proč se prodává tužka s gumou? Protože se předpokládá, že každá čára nebude načisto počítá se s naší chybou. Bl. Jan Pavel II. říkal, že se máme dovolávat Božího milosrdenství, silně ho vzývat, s důvěrou a nekňourat. Sv. Terezie z Lisieux k tomu dodává, že Bůh chce vylít své milosrdenství do našich srdcí, ale málo lidí po tom touží. Velkou zbraní je udělat si čas na modlitbu. Odsudky Sem patří například zlá slova ( Jsi hrozná. Na tebe nikdo není zvědavý. To je ten náš mimoň. S tebou jsou jenom problémy. Ty ses ani neměl narodit. ), kletba, přezdívky, nadávky, vnucování svých představ, nepravdivý obraz o sobě Můžeme tím velmi ublížit. Boží láska volá druhé k životu, probouzí chuť žít. Tvrdá kritika ubíjí, milosrdenství dává jiskru, ze které začne klíčit život. Vzpomeňme na Zachea. Ježíš v něm podpořil to lepší a Zacheus se začal měnit před očima. Je třeba vnímat člověka i za fasádou toho, co nedělá. Odsudky druhé zabíjí. Nemáme se prvotně zabývat hříchem, ale nádherou, kterou do nás Bůh vložil, vždyť jsme stvořeni k obrazu Božímu. Po napadení odsudkem si člověk přestává věřit a rozvine se, až pomine nebezpečí, tak jako šnek, když se ho dotkneme. Objevujme v lidech to dobré. Odsudky mají sílu jako kletba, když sesíláme zlo na člověka. Opakem odsudku je požehnání. Co dělat? Když mě někdo zranil? Otevřu své srdce Božímu milosrdenství. Vyslovím své zranění, rány na duši, ať se vyplaví. Odřeknu se hořkosti. A Boží milosrdenství se rozlije v mém srdci jako olej. Když jsem někoho zranil já? To je věc k našemu pokání. Uvědomím si, co jsem způsobil. Jdu před kříž se slovy Pane, odpusť mi, vzývám tvé milosrdenství, ať mě uzdraví. Poprosím o odpuštění toho, komu jsem ublížil. Modlitba: Pane, ať s Tvou pomocí dokáži vždy stát na straně Přímluvce, který miluje člověka. Ne, na straně Žalobce, který připomíná hříchy. Amen. Jaroslav Černý Společenství ve farnosti V úterý 19. listopadu přijal pozvání mezi nás otec děkan Pavel Ciesłar, aby nám pověděl něco o společenstvích ve farnosti Panny Marie. Řekl, proč je tak důležité mít ve farnosti různá společenství, vysvětlil také, proč jsou některá otevřená pro příchod 12

13 nových členů a proč některá uzavřená. Pokračoval představením jednotlivých skupin, které se pravidelně scházejí. V pondělí společenství Starého zákona. Večer v kostele sv. Vojtěcha se schází ke zkouškám chrámový sbor. V úterý společenství dospělých (dříve také nazývané Náboženství pro dospělé) pod vedením jáhna Jana Gilíka. Ve čtvrtek scholka pod vedením zkušených členek scholy. Ve čtvrtek bývá také nepravidelně, hlavně podle potřeby, setkání pastoračních pomocníků z farnosti. Pátek patří setkáním mládeže a schole farnosti Panny Marie, která se schází i v neděli před mší svatou (v 7.40) na faře. Sobota patří zase ministrantům pod vedením Petra Janšty. Jednou měsíčně se na faře setkává redakce Cesty, aby si její členové rozdělili úkoly k zajištění nového čísla. Setkání pletařek obvazů V pondělí 2. prosince se uskutečnilo první setkání pletařek obvazů pro malomocné v Denním stacionáři pro seniory Charity Opava na Kylešovské ul. v domě U svaté Anežky. Obětavé ženy přijely nejen z celého opavského okresu, ale i z Krnova, Valašského Meziříčí a Kopřivnice. Bylo jim všem poděkováno za pletení a také byly seznámeny se společností sv. Vincence z Pauly, která tyto obvazy distribuuje do zahraničí na místa pomoci malomocným. Vzpomnělo se také na Slávku Foldynovou, zakladatelku této aktivity v Opavě. Od jejího úmrtí uplynulo právě ten den 6 let. Závěrem ženám poděkoval za prospěšnou práci ředitel Charity Opava Jan Hanuš, který jim zároveň předal přání k vánočním svátkům a k novému roku Všem se setkání líbilo a těší se na další podobnou akci. Karel Klein Knihovna křesťanské literatury V pondělí 9. prosince se sešlo 7 dobrovolných pracovníků v Knihovně křesťanské literatury k celoročnímu vyhodnocení činnosti. Za Charitu Opava přišla poděkovat manažerka Sekce služeb seniorům a zdravotnických zařízení paní Petra Thiemlová. Velkou část setkání vyplnilo praktické řešení problémů, které vyplynuly z naší práce. Vzpomněli jsme i neuvěřitelných 23 let od počátku půjčování křesťanských knih. Srdečně děkuji všem, kteří v knihovně pracují Marii Smolkové, Adéle Senecké, Anně Kavanové, Elišce Zajuncové, Evě Baranové a Vladimíru Ziffrovi jak za ochotu, tak za čas, který věnovali této službě. V době vánočních prázdnin se nepůjčovalo, provoz začne 4. ledna 2014: St 16 až 18 hodin, Pá 9.30 až 10.30, Ne 8 až 11 hodin. Anna Foldynová 13

14 Program na leden: všechna setkání (kromě výletů) začínají v 16 hodin v Denním stacionáři pro seniory na Kylešovské ulici číslo 4, v domě U svaté Anežky, pokud není uvedeno jiné místo informativní schůzka beseda o masážích a rehabilitaci, povídat si budeme s panem Pavlem Veverkou, vedoucím Wellness centra CHO přednáška sestry Filomény Činnost řádové sestry ve vězeňské duchovní péči bude v pastoračním středisku minoritského kláštera Do celého příštího roku 2014 Vám přeji stálé vnímání Boží lásky a hodně krásných chvil s Vašimi přáteli i nejbližšími v rodině. za Klub sv. Anežky, dobrovolné sdružení CHO Drahomíra Ziffrová K zamyšlení Vážení čtenáři Cesty, vstupujeme do nového roku a všichni toužíme po radosti a naději. Naději, že bude dobře, že zmizí naše obavy, nejistota, úzkost z příštích dnů Abychom se povzbudili a načerpali sílu pro další životní pouť, čtěme radostnou zvěst o Boží lásce, jak nám ji zaznamenal apoštol Pavel v listu Římanům (Ř 1,7). Svatý Pavel se na začátku tohoto listu chová jako posel, který udýchaně doběhne z bojiště do města a několika slovy ohlásí zprávu, na niž všichni čekají. Byla-li vyhlášena válka, volá: Zvítězili jsme! Byl-li uzavřen mír, volá: Mír! Tak tomu bylo i na konci druhé světové války, kdy lidé vybíhali z domů, krytů a se slzami v očích se objímali radostí, že skončila hrůzná léta války. A svatý Pavel, vyvolený k hlásání Boží zvěsti, se na počátku listu Římanům jeví podobně. Přichází jako posel největší události na světě, nejnádhernějšího vítězství, a spěchá, aby sdělil tu nejkrásnější zprávu: Všem vám v Římě říká kdo jste Bohem milováni a povoláni ke svatosti: milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista! (Ř 1,7) Na první pohled to může vypadat jako pouhý pozdrav, jaký obvykle bývá na začátku dopisu. Ale tento obsahuje zprávu. A jakou! Chce říci oznamuji vám, že jste milováni Bohem, že byl jednou provždy uzavřen mír mezi nebem a zemí, oznamuji vám, že jste pod milostí. Láska, milost, mír jsou slova, která tvoří jádro této evangelní zprávy a mají moc nejen sdělovat zprávu, ale i navodit určitý duševní stav. Připomínají pozdrav nebeského posla přinášejícího radostnou zvěst pastýřům: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení (Lk 2,14). 14

15 Vycházíme z předpokladu, že list Římanům, protože je slovem Božím živým a věčným, je psán také pro nás a my jsme jeho pravými adresáty v tomto dějinném údobí. Z toho plyne, že zvěst je nyní a zde určena nám. Boží láska nám vychází vstříc hned na počátku naší duchovní cesty v tomto novém roce a jako by nás přivinula do své náruče. Znovu prožíváme okamžik, v němž se evangelium poprvé v historii rozzářilo v celé své síle a novosti. Žádná odporující úvaha, ani o naší nehodnosti, nesmí zneklidňovat naše srdce a vytrhovat je z radostné jistoty, dokud se nenaplní první a nejdůležitější zprávou: Bůh nás miluje a nabízí nám ještě dnes svůj pokoj a milost jako plody své lásky. Na Boží lásce není nejdůležitější, že člověk miluje Boha, ale že Bůh miluje člověka a miloval ho jako první: V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás (1J 4,10). Z toho totiž vyplývá vše ostatní, včetně naší vlastní schopnosti milovat Boha: My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás, říká opět Jan (1J 4,19). Náš duch je uzpůsobený tak, že za normálních okolností se musí dlouho vystavovat myšlence, aby v něm zanechala trvalou stopu; nic z toho, co jím prochází letmo, se do něho skutečně nevtiskne a nemění ho. Proto se nyní musíme vystavit myšlence na Boží lásku, jako se země každý den vystavuje slunci, aby jí dalo světlo, teplo a život. Toho nemůžeme dosáhnout jinak než zkoumáním Božího zjevení. Kdo jiný by nás také mohl ujistit, že Bůh nás miluje než Bůh sám? Celá bible jen vypráví o lásce Boží. Boží láska je konečnou odpovědí na všechna proč bible: proč stvoření, proč vtělení, proč spasení Kdyby se celá bible mohla změnit z psaného slova ve slovo mluvené a stala se jedním hlasem, pak by tento hlas, mocnější než hukot moře, volal: Bůh vás miluje! Ježíš je hlasem celého Písma, když říká: Otec vás miluje! (J 16,27) Všechno, co Bůh v bibli činí a říká, je láska, i hněv Boží je jen láska. Bůh je láska. Ve zjevení své lásky Bůh současně odhaluje také svou pokoru. To on člověka hledá, ustupuje mu, odpouští a vždy je připraven začít znovu. Miluje, protože dobro se chce rozdávat. V tom spočívá jedinečnost a neopakovatelnost Boží lásky. Když Bůh miluje, nehledá svou slávu, nebo lépe: ano, hledá svou slávu, ale tou slávou není nic jiného než nezištná láska k člověku. Slávou Boží, říká svatý Irenej, je živý člověk! Před neprozkoumatelným tajemstvím Boží lásky chápeme úžas žalmisty, který se táže sám sebe: co je člověk, že na něho pamatuješ, co je syn člověka, že se ho ujímáš? (srov. Ž 8,5) 15

16 Pozorujeme-li, jaká je láska Boží silná, něžná, vytrvalá, nezištná objevujeme, jaká má být láska lidská: jak má milovat otec, jak má milovat matka, jak se mají milovat manželé, jak máme milovat Boha a jak bližního. Nyní máme jen prostě přijmout nové a ohromující zjevení: Boží láska přišla navždy mezi nás a teď je v našem srdci. Mezi námi a Bohem stály v minulosti přese všechno dvě zdi, které bránily našemu plnému společenství s Bohem: zeď přirozenosti (Bůh je duch a my jsme tělo ) a zeď hříchu. Ježíš odstranil překážku přirozenosti svým vtělením a překážku hříchu svou smrtí na kříži, a proto už nic nebránilo vylití jeho Ducha a lásky. Bůh se stal životem mé duše, životem i mého života. (sv. Augustin, Conf. III, 6) Kéž v novém roce tuto skutečnost prožíváme, kéž je nám zdrojem radosti, síly i naděje. Všem přejí a vyprošují senioři z Klubu sv. Anežky. Zdroj: Cantalamessa, Raniero: Život pod vládou Kristovou. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, Dětem Co potřebujeme ke štěstí Babička Helenka uvařila svému vnukovi Ondráškovi oběd. Ale on se v jídle jenom vrtal a jedl málo. Proč jsi tak smutný? zeptala se ho babička. Chlapec odpověděl: Babi, když mi někdo dává jídlo, které mi nechutná, napadají mě smutné myšlenky. Děvčata a kluci, o Vánocích jsme měli samé dobré obědy. K tomu jsme zobali cukroví a trhali kolekci ze stromečku. A když se k tomu přidaly prázdniny, nebylo na smutek ani pomyšlení. Ale co teď? Vánoční prázdniny jsou pryč. Také obědy jsou střízlivé a čekají nás týdny, ve kterých budeme bojovat o dobré pololetní vysvědčení. Máme právo být smutní a naštvaní na celý svět? Lukáš se moc těšil na vánoční prázdniny. Hned na Štěpána odjel s rodiči na hory lyžovat. Přivítala ho tam báječná sjezdovka slunečným počasím, kvalitním sněhem. Lukáš vyjel nahoru a pokochal se pohledem na nádhernou horskou krajinu. Zamával rodičům a spustil se dolů. Lyže mu pod nohama svištěly, 16

17 rychlost se zvyšovala. Věděl, že by měl zpomalit. Cítil pohledy rodičů. O to víc toužil vyniknout, sklidit uznání za bravurní jízdu. Napříč sjezdovkou se však vydala skupinka kluků. Uhněte! zakřičel na ně Lukáš. Uslyšeli ho až na poslední chvíli. Lukáš musel prudce zabočit doprava, aby se dostal do mezery mezi lyžaři. Ale další oblouk nezvládl. Lyže se mu zkřížily a on se zastavil až po několika kotrmelcích. Tatínek sledoval jeho pád shora. Když zůstal jeho syn bez hnutí ležet, sjel k němu. Vstaň, tu nemůžeš ležet, vyzval ho, když k němu dorazil. Nejde to, odpověděl mu zjevně šokovaný hoch. Jel jsi jako blázen a podle toho to dopadlo, brblal tatínek, když mu pomáhal na nohy. Ale nešlo to. Noha byla zlomená. Přivolaná horská služba jej odvezla do nemocnice, kde s rodiči přivítal nový rok. Z nemocničního lůžka sleduje děti, jak jdou po prázdninách poprvé do školy. Většinou moc nadšené nejsou. Jak rád by šel Lukáš s nimi. V duchu se vítá ve třídě se všemi kamarády a ukazuje paní učitelce vypracovaná cvičení, kterými si chtěl zlepšit známku. Je smutný a nazlobený až do chvíle, kdy na nemocniční pokoj přivážejí nový příjem kluka, který na sebe převrhl kastrol s horkou vodou. Naříká, jak ho to bolí. Lukáš si uvědomuje, jak je mu proti popálenému pacientovi dobře: nic ho nebolí, může si číst, luštit záhady, poslouchat hudbu. A může zraněného chlapce těšit. Převaluje se na bok a říká mu: Neboj se, bude to lepší. Vydržíš. Mě to také pořádně bolelo a teď už mám klid. Pacient se trochu zklidní a Lukáš cítí v duši radost z toho, že tu má společníka a může mu pomáhat. Pán Bůh nás stvořil pro lásku. Nenechejme se spoutat tím, že musíme všechno mít. Spokojme se s tím, co máme. Pak poznáme, že nám stačí, když se s někým setkáme, usmějeme se, podáme si ruku, najdeme si na něho čas. Děvčata a kluci, přeji vám nový rok s láskou k Bohu a k bližnímu šťastný rok. jáhen Josef Janšta ilustrace Marie Hankeová Zápis do první třídy Církevní základní školy svaté Ludmily Zápis do první třídy Církevní základní školy svaté Ludmily se uskuteční v Hradci nad Moravicí v pátek 17. ledna v době od 14 do 18 hodin, v pobočce školy v Opavě-Jaktaři v pátek 24. ledna od 14 do 18 hodin a v sobotu 25. ledna od 8 do 11 hodin. 17

18 Škola nabízí výchovu ke křesťanským hodnotám, rodinnou atmosféru, kvalitní vzdělávání, širokou nabídku kroužků a individuální přístup k žákům. Více informací můžete získat na czs.proit.cz. Marie Šoltisová, zástupce ředitele školy Ze života skautek Naše skautská klubovna teď ze všeho nejvíce připomíná včelí úl, je v ní teplo a plno bzukotu malých světlušek i brebentění velkých skautek. Letos jsme se rozrostly o novou družinu mladších skautek, které si říkají Sasanky, a to na počest první družiny skautek, která vznikla v roce Vedení se ujala Edita Galdiová, naše odchovankyně, která se nám rozhodla pomoci i přesto, že musí dojíždět z Ostravy. Za to jí patří naše velké díky a uznání. S oddílem jsme prožily mnoho pěkných chvil na schůzkách i výpravách. Navštívily jsme Sobotín a jeho okolí, které my starší pamatujeme z našich dřívějších táborů ve Vernířovicích. Družiny vyrazily do okolí Opavy, Veverky se vydaly ke křesťanskému labyrintu v Bělé a Sasanky se brouzdaly kolem Weisshuhnova náhonu. Světlušky se vyřádily v bazénu. Zapojily jsme se do přípravy dárečků pro Tříkrálovou sbírku, napekly jsme perníčky. Skautky se chystaly na tradiční Vánoční turnaj ve hrách, oblíbenou soutěž mezi opavskými oddíly. Závěr kalendářního roku patří vánoční oddílové besídce se zpíváním koled. Všem čtenářům Cesty přejeme požehnaný nový rok. 18 Lucie Rychtová

19 Centrum pro rodinu středisko Opava Kontakt: Masarykova 39, minoritský klášter, 1. patro; , mobil: mobil: ; internetové stránky: osobní kontakt: Po Pá od 8 do 14 hodin. Duchovní obnova pro muže Uskuteční se v sobotu 18. ledna v pastoračním středisku minoritského kláštera v Opavě. Téma: Víra zraje krizemi P. Vítězslav Řehulka. Začátek v 9 hodin. Výtvarné odpoledne šperky z křišťálové pryskyřice III Uskuteční se v sobotu 25. a v neděli 26. ledna vždy od 17 do 19 hodin. Jsou potřeba dva dny, protože se bude jednat o náročnější techniku. Místo konání: pastorační středisko minoritského kláštera v Opavě. Materiál bude zajištěn. Kurzovné: 50 Kč + cena za spotřebovaný materiál. Přihlášky: Jana Dostálová, , Na pořadu rodina Další díl tohoto cyklu o rodině uvidíte na TV Noe v úterý 28. ledna ve 20 hodin. Adorace pro maminky Uskuteční se ve středu 29. ledna ve 20 hodin v minoritském klášteře v Opavě. Charita Opava Kontakt: Přemyslovců 26, Opava-Jaktař; telefon a fax: , , ; internetové stránky: www. charitaopava.cz. Jana Dostálová Charita Opava slouží již čtvrt století Rok 2014 bude rokem Charity Opava. Jedna z největších a nejstarších Charit z České republiky totiž slaví výročí 25 let od svého založení a čtvrt století své služby si na Opavsku bude připomínat řadou kulturních, vzdělávacích a společenských akcí pro širokou veřejnost. Je to již skutečně pětadvacet let, co ještě v nesvobodných předlistopadových časech dostala skupinka žen v čele s RNDr. Annou Ekslerovou požehnání od tehdejšího opavského děkana Mons. Josefa Veselého k tomu, aby zatím ještě ve skrytu pomáhala druhým. Společenské změny už ale klepaly na dveře a po Listopadu 1989 mohla tato činnost ihned plynule přejít ve formování Charity Opava. Začala tak vznikat organizace, která je dnes největším nestátním poskytovatelem sociálních služeb na Opavsku, nabízí 19

20 v sedmnácti střediscích jedenáct sociálních služeb, provozuje dvě zdravotnická zařízení a mateřské centrum, přičemž sama zaměstnává více než 200 lidí, z čehož více než polovinu tvoří zdravotně handicapovaní. Charita Opava už za čtvrt století existence pomohla tisícům lidí a bez nadsázky můžeme říci, že díky ní je život na Opavsku lehčí a snesitelnější především pro ty z nás, kteří se dostali do zdravotních či sociálních problémů. Charita Opava se za oněch 25 let stala neodmyslitelnou součástí života na Opavsku. A právě to bude celý rok připomínat akce pod názvem 25 LET SLUŽBY CHARITA OPAVA VE VEŘEJNÉM PROSTORU. Po celý rok je pro občany Opavy a okolí připravena řada různých veřejných akcí jmenujme kupříkladu Tříkrálový průvod Opavou, slavnostní vernisáž celorepublikové fotosoutěže zaměstnanců a dobrovolníků Charit MŮJ SVĚT ve Slezském zemském muzeu v Opavě nebo charitativní fotbalové utkání Hřiště plné rozhodčích. Kromě těchto akcí je ovšem pro občany Opavska nachystán také Den zdraví, promítání filmu Šmejdi spolu s přednáškou varující před praktikami na předváděcích akcích pro seniory, Den otevřených dveří všech středisek s doprovodným programem, slavnostní Sluníčkové odpoledne pro děti nebo odhalení domovního znamení sv. Josefa na charitním ředitelství v Jaktaři. Ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě se připravuje mezinárodní konference sociálních pracovníků z partnerských organizací Charity Opava v Litvě, Německu či Velké Británii. Konec roku bude patřit veřejné přednášce známé osobnosti a společenskému večeru pro všechny současné i minulé pracovníky Charity Opava. Celoroční podrobný program, který bude dále doplňován a aktualizován, můžete najít na o jednotlivých akcích, na něž bude vždy vstup zdarma, budeme včas informovat. Charita Opava je již pětadvacet let důležitou součástí veřejného prostoru Opavska. Díky Charitě Opava víte, že nejste na své problémy sami. Jsme vám již čtvrt století nablízku a můžete s námi počítat i nadále. Tři králové se vydávají na cestu k vám Už déle než dvě století se každý rok vydávají tři králové Baltazar, Melichar a Kašpar na cestu, na jejímž konci se potkají s právě narozeným Ježíškem. Ve čtvrtek 2. ledna 20

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC 1/2011 Příjemné čtení (a počítání). Úvodem Na přání Vás farníků bude první číslo Benjamína vycházet hned na začátku nového roku a přinese vyhodnocení hospodaření farnosti za uplynulý rok. Tak je tomu i

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát?

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? PROČ JSME TADY JAKO ČCE? Kontext, ve kterém se pohybujeme Předáváme evangelium Jsme

Více