Archetyp muže, otce, panovníka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Archetyp muže, otce, panovníka"

Transkript

1 Archetyp muže, otce, panovníka Princip Císařovny představuje tvořící plodivou sílu, je to pramen, zdroj nekonečné energie. Princip Císaře dává této energii strukturu a řád. Císařovna se stará o samotné vznikání, zatímco císař musí tyto její produkty nějak zužitkovat, uchovat a poté znovu použít, aby se Císařovna opět mohla postarat o další zrození a tak pořád dokola. Společnost vyznávající Bohyni matku byla orientována na intuitivní užívání a prožívání možností k přežití, jichž se jí dostávalo; patriarchální společnost už je dál, strategicky myslí a plánuje, ovládá a rozděluje, a to prostřednictvím někoho, kdo se stará za všechny a o všechny. Ve starém Egyptě se staral faraon. Jako pozemské vtělení boha měl být zárukou toho, že svět bude fungovat, že vyjde Slunce, že se Nil rozvodní, že nebude hlad Takového Císaře představuje např. Tarot věků, i když obrázek faraona v mnohém připomíná i kartu Alistera Crowleyho. Obraz je rozdělen vertikální a horizontální linií na čtyři stejné části, neboť čtyřka je neoddělitelně spjata s prvním identifikovatelným řádem na zemi, protože vnáší pořádek do nepřehlédnutelné mnohotvárnosti. Takto vzniklý kříž je odkazem na čtyři světové strany, znamená to jasné vymezení prostoru, což umožňuje vnést řád a souřadnice do složitosti světa. Faraon sedí na trůně v tradiční pozici s rukama zkříženýma na prsou, v nichž drží žezlo a důtky insignie svého úřadu a moci. Žezlo má tvar zahnuté hole, což byla původně hůl pastýřská. Připomíná, že je pastýřem svého lidu, stejná symbolika přešla později do křesťanství, pravděpodobně přes židovství (Mojžíšova hůl). Důtky sloužily původně k odhánění much (kterých bylo kolem dobytka vždycky víc než dost), v přeneseném smyslu tak důtky panovníkovi sloužily k odhánění zlých bytostí. Po obou stranách trůnu vidíme beraní hlavy beran byl v Egyptě symbolem plodnosti, bylo v něm spatřováno vtělení boha Chnuma nebo také Amuna. Beran rovněž platil za symbol božské čtveřice: Ré (Slunce), Šú (vzduch), Geb (nebeská klenba) a Usir (podsvětí). Beran dále odkazuje k astrologickému znamení Berana, kterému vládne planeta Mars, zastupující aktivní mužskou sílu kladoucí důraz na prosazení a boj, tedy čistě mužské vlastnosti. U jeho nohou se svíjí kobra ve výhružném postavení. Sloužila jako ochrana před nepřáteli, neboť tento had dokáže plivnout svůj jed do očí protivníka až na vzdálenost jednoho metru. Hadi byli také obdivováni po svou omlazovací schopnost, neboť hadí kůže po svlékání vypadá novější a její barvy působí zářivěji. Kobra byla symbolem Dolního Egypta; zastupovala bohyni Utu a společně s bohyní Nechbet, již představoval sup (vidíme ho po levé straně faraona), byla považována za mystickou matku krále-faraona. Komentář [J1]: Thothův Tarot Alistera Crowleyho Komentář [J2]: Ré, Ra, Amun-Ré, Amun-Ra, Amon, Aton různá označení v různých epochách dějin Egypta pro jednoho a téhož boha Slunce; byl uctíván v mnoha svých podobách jako Slunce na obloze sluneční kotouč, jako zapadající či vycházející Slunce Každá z podob měla personifikovat jiný charakter Slunce jednou hřejivý (při východu po chladné noci), jindy přinášející úlevu (po úmorném horkém dni) nebo smrtící v poledním žáru;

2 V Mýtickém tarotu je princip Císaře asociován s nejvyšším z řeckých bohů Diem. Mýtus vypráví, že jeho otec Kronos (podobně jako jeho otec Úranos) se bál, že ho jedno z jeho dětí připraví o moc, a tak je všechny ihned po narození polykal. To se nelíbilo jeho ženě (a sestře) Rheie, a tak ho při posledním dítěti podvedla: porodila Dia tajně v jeskyni na ostrově Kréta a Kronovi podstrčila kámen zabalený v plenkách. Kronos jej spolkl v domnění, že jde o dítě a Zeus mohl dospět. Potom se vydal za Kronem v přestrojení za číšníka a připravil mu nápoj, po jehož vypití vyvrhnul Kronos ze svých útrob bez úhony všechny Diovy sourozence, včetně kamene, který mu byl podstrčen. Zeus pak se svými sourozenci proti svému otci povstal, po dlouhém boji ho přemohl a nastolil novou vládu. Ustanovil hierarchii bohů, kteří mu byli podřízeni, spravedlnost vykonával na základě zákonů, které sám určil. Symboly jeho majestátu se staly blesk a hrom. Blesk je jedním z atributů Diovy moci nejen pro svou děsivou sílu, ale také proto, že přináší světlo na temnou oblohu. Zeus je rovněž bohem inspirace a tvůrčího impulsu, blesk je symbolem odhalené pravdy. Za svůj příbytek si Zeus zvolil vrcholek hory Olympos, neboť je bohem duchovních a mentálních výšin. Ztělesněním Dia je orel; Diův zrak je stejně pronikavý a jeho vůle dosáhnout výšin, na které se nikdo jiný neodváží ani pomyslet, se podobá letu orla. Kromě toho je orel kořistnickým dravcem, což je další symbolické vyjádření jedné z vlastností císaře agrese a dobyvatelsko-vítězného instinktu. Stejnou symboliku, ale vyjádřenou jinou mýtickou postavou nacházíme v Tarotu severských stínů je to nejvyšší germánský Bůh Odin. Bývá popisován jako starší mohutný vysoký jednooký muž. Je Otcem veškerenstva, patronem básníků, bojovníků a státníků, bohem smrti, války a magie. Je také bohem extáze, extatického básnění a šamanských kouzel. Dokáže měnit podobu, ovládat mysl nepřátel, věštit a čarovat. Obětoval se pro lidstvo, aby získal runy a za své levé (někde pravé) oko dosáhl při pití z Mímiho pramene (či Mímiho studny) "moudrosti věků" Vlastní magický oštěp Gungnir, který nikdy nemine cíl a má na sobě runy zaručující právo, doprovází ho obvykle dva vlci Geri a Freki a dva havrani Hugin a Munin; ti létají celou noc a přinášejí Odinovi zprávy ze všech koutů země. Jeho dnem je středa; ve staré angličtině se tento den nazýval Wódnesdæg (Ódinův den), z čehož pochází dnešní Wednesday. Na čele mu sedí Slunce, za pasem Měsíc, což má vyjadřovat, že vládne dni (světlu), stejně jako noci (temnotě) a také že svou mocí odděluje jedno od druhého. Komentář [J3]: Původně praindoevropský bůh Diaus

3 Haindlův tarot nabízí pohled na urostlého muže atletické postavy. Symbolika karty vychází ze souvislosti s runou Ansuz (znak pro hlásku A), což znamená jelen. Přední nohy a část trupu tohoto statného keltskými kmeny uctívaného zvířete si můžeme představit ve struktuře kořenů u paty stromu v pozadí za Císařem. Jeho paroží zase v koruně. Tím stromem je Yggdrasil, Strom světa, jehož kořeny jsou hluboko v zemi a koruna se ztrácí vysoko v nebi spojuje tak zemi s nebem, hmotu s duchem, tmu se světlem. Jelení bůh, u Britů Hern, u Keltů Cernunnos, byl bohem plodnosti, života i podsvětí a samozřejmě divokých zvířat. Byl dokonale spjat s keltským rokem narodil se za zimního slunovratu, oženil o svátku Beltine (nám dobře známé Čarodějnice, čili noc z posledního dubna na první květen), a zemřel o slunovratu letním. To vypovídá i o jeho funkci kalendářní, tedy symbolu ročního koloběhu. Keltům tím nahrazoval jinde dobře známou Měsíční bohyni, ve své legendě ostatně potomkem Velké bohyně je. Císař drží v pravé ruce žezlo; zdá se, jako by je právě přijal od své družky Císařovny, z její levé ruky, což můžeme chápat i jako změnu společenského řádu z matriarchálního na patriarchální. Levá strana je určena citům a emocím, zatímco pravá logickému myšlení a síle obojí by mělo jít ruku v ruce. Kartě je přiřazeno astrologické znamení Berana, první znamení zvěrokruhu a tím i jara, vitality, obnovené energie a sexuální potence. Podobně jako orel je Beran v nějaké podobě k nalezení téměř na všech ztvárněních této karty; souvislost je nasnadě pro panovníka bylo první povinností zaručit pokračování svého rodu a zplodit pokud možno mužského potomka. Z živlů mu náleží oheň, což je na této kartě vyjádřeno červenou barvou. Oheň opět symbolizuje vitalitu, energii, ale také agresivitu a intoleranci. Komentář [J4]: Právě na tomto stromu visel Odin devět dní a devět nocí, aby pro lidstvo získal runy: On visel na větry zmítaném stromě, v neznámu co kořání, jsa proklat kopím, po devět nocí i dní, moudrý Ódin, sám sobě obětí. Nejedl chléb a nepil nic, jen hleděl v hlubin tmy, pak zaplakal a runy vzal, konečně vrátil se. (Runatál, sb. starogerm. básní) Komentář [J5]: Cernunnův kult přežil jako jeden z mála svou dobu a pronikl až do křesťanství na jedné straně jako Ďábel pro své paroží- na straně druhé jako Sv. Hubert patron lesa, lovců a lovu Komentář [J6]: Valpuržina noc Noc svaté Valpurgy ochránkyně před ďáblem a zlými mocnostmi Komentář [J7]: Robert Graves nachází ekvivalent v řeckých mýtech: Zdá se, že si žena kmene vybírala pro každý rok milence z mladých mužů, kteří tvořili její družinu. Stal se králem, který měl být obětován, až rok skončí; tento způsob byl později poopraven a král umíral ve chvíli, kdy slunce, s nímž byl ztotožňován, začalo v létě pozbývat sil. Řecké mýty, KMa 2004 Komentář [J8]: Císařovna předává žezlo Císaři Kromě již zmíněných (později erbovních) zvířat orla a berana jsem u souboru Lo Scarabeo Tarot objevila ještě jedno posvátné zvíře včelu. Snad všude a ve všech dobách byly včely pokládány za čisté, panenské, nadpřirozené, božské bytosti. Jejich světelná, nebeská podstata poukazuje k duši, duchu, rozumu. Sběr, řád, zákon obce (včelího společenství) a rozumnost projevující se v moudrém rozvrhu času (skloubení odpočinku a činnosti), v racionální dělbě práce, účelné souhře činností, rafinované spolupráci. Včely jsou vzorem prozíravosti, kterou projevují horlivou přípravou zásob na zimu, důmyslnou režií rojení a následným vyhledáváním a budováním nového příbytku. Navíc mají podíl na řádu duchovním, transcendentálním, a to jak geometrickém (šestiboká struktura pláství-architektonika úlu), tak mravním (píle, pracovitost, poddanost, oddanost, hrdinství v boji až po obětování života, cudnost, panenství). Vedle celé řady mytologických a mýtických postav existuje skupina tarotů, zobrazujících císaře prostě jako císaře: od římských vládců, přes krále Artuše a různé typy středověkých rytířů až po moderní

4 muže. Zlatý tarot Botticelli použil pro portrét císaře skutečného římského vládce, Appia Claudia, o němž se zmiňují letopisy Tita Livia, a kterého najdeme na obraze Příběh Virginie, popisující příběh římské dívky, na niž si sám Appius dělal nárok, ona ho však odmítla. Z titulu své moci se jí chtěl zmocnit násilím. Aby ji uchránil před zneuctěním a před otroctvím, její vlastní otec ji před soudem probodl. Z příběhu o smrti Virginie vyplývá, že se autor karet v tomto případě soustředil spíše na negativní vlastnosti, jež může archetyp Císaře ztělesňovat. Appius má moc, již může zneužít k zotročení jiných. Je tyran a despota. Je ješitný a paličatý. Vyvíjí tlak a vyvolává násilí. Appius však svou moc nezískal dědičně ani ji neuzurpoval. Jako decemvir byl voleným zástupcem římských občanů spolu s devíti dalšími váženými muži. Svou moc dostal jako projev důvěry. Musel tedy mít vlastnosti, které mu umožnily politický vzestup, být schopný se prosadit. Musel být aktivní, disciplinovaný. Musel mít přehled a smysl pro realitu. Musel se umět ovládat, musel mít autoritu a sebedůvěru... Takže karta zahrnuje - kupodivu v jedné osobě obě polarity téhož. Většina Císařů má shodnou symboliku - vladařské atributy jako koruna, žezlo a říšské jablko symbolizující celistvost, životní sílu a vládu nad světem, někde též meč (trestající nástroj, nástroj k překonání zla, symbol moci pravdy a poznání; symbol vůle vládnout, symbol cti a slávy, spravedlnosti, připravenosti k boji i obraně. Držený v rukou představuje čest, spravedlnost, ale i touhu po moci a možnosti ji naplnit); beran, beraní hlava nebo aspoň rohy jako symbol plodivé síly, ale i nadřazenosti (beran je vůdce stáda). Podobné je to se lvem, orlem či sokolem nebo jestřábem. Zajímavou interpretaci nabízí Röhrig Tarot za použití portrétu amerického hereckého idolu poválečné

5 generace Jamese Stewarta. Krom herecké kariéry byl i aktivním vojákem, bojoval v druhé světové válce jakožto důstojník amerického bombardovacího pluku, bojoval i ve Vietnamské válce. Byl znám pro své konzervativní politické postoje, silně podporoval republikánské prezidenty Richarda Nixona a Ronalda Reagana. Jak už jsem nastínila výše, s kartou císaře je spojována symbolika čísla čtyři. Čtyřka tvoří geometrický tvar, jenž je jasný a přehledný a čtyřúhelník byl vždy pokládán za úplný a jasně definovaný. Je to číslo vesmírného řádu, čtyř světových stran či po staru čtyř větrů, čtyř ročních období, čtyř měsíčních fází a čtyř významných bodů v ročním oběhu slunce, bodu jarního a podzimního a dvou slunovratů. Proto se čtyřka vyskytuje především tam, kde jde o celý svět nebo celý vesmír. Tetrád bychom v historii, mytologii či umění našli celou řadu; čtyřmi rajskými řekami v první knize Mojžíšově, které obtékají svět počínaje přes čtyři evangelia Nového zákona až po čtyři jezdce z Apokalypsy. Západní církev uznává čtyři Velké otce (sv. Ambrož, sv. Augustin, sv. Řehoř Veliký a sv. Jeroným) a čtyři písmena YHVH tvoří jméno boží. Kabbala připisuje páté tarotové kartě (počítáno od Blázna) páté písmeno abecedy He. Jeho symbolický význam znamená především akt, činnost, konání. Na stromu života mu náleží pátá stezka spojující Moudrost s Krásou

6 Volné asociace Komentář [J9]: Tarot of the Siprit of the World Da Vinci tarot Lenormand tarot Přišel jsem, viděl, zvítězil jsem! Rozděl a panuj! Srdce státníka musí být v jeho hlavě. Gaius Iulius Caesar Niccolo Machiavelli Napoleon Bonaparte Další souvislosti Komentář [J10]: Rider-Waite tarot Císař vládne moudře (Velekněz), spravedlivě (Spravedlnost), s rozumem (Král mečů) a s citem (Král pohárů). Jenom tak může rozmnožit svou říši, která bude vzkvétat (Král mincí). Pak se může s potěšením dívat na výsledek svého díla (2 holí).

SROVNÁNÍ MYTOLOGIÍ STARÝCH KULTUR SROVNÁNÍ MYTOLOGIÍ STARÝCH KULTUR

SROVNÁNÍ MYTOLOGIÍ STARÝCH KULTUR SROVNÁNÍ MYTOLOGIÍ STARÝCH KULTUR Středoškolská technika 2009 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT SROVNÁNÍ MYTOLOGIÍ STARÝCH KULTUR Richard Kledus Gymnázium, Brno-Řečkovice SROVNÁNÍ MYTOLOGIÍ STARÝCH KULTUR Číslo

Více

SYMBOLY V TAROTU - VELEKNĚZ

SYMBOLY V TAROTU - VELEKNĚZ SYMBOLY V TAROTU - VELEKNĚZ Archetyp moudrého starce je ztělesněním moudrosti, smysluplnosti bytí, vhledu, intuice a hlubokých znalostí. V pohádkách a mýtech se zjevuje jako čaroděj, mág, věštec, rádce,

Více

Obsah tohoto čísla. Editorial 03. Smrt (báseň) 03. Síla země a její období:asans 04. Síla země a její období:hailagaiws 06. Jelen (Cervus elaphus) 07

Obsah tohoto čísla. Editorial 03. Smrt (báseň) 03. Síla země a její období:asans 04. Síla země a její období:hailagaiws 06. Jelen (Cervus elaphus) 07 Obsah tohoto čísla Editorial 03 Smrt (báseň) 03 Síla země a její období:asans 04 Síla země a její období:hailagaiws 06 Jelen (Cervus elaphus) 07 Příběh 09 Jazyk a předkové 10 Varg Vikernes: Co je Ásatrú?

Více

Okem Boha Hóra. Přepis a úprava: (2012) panda38.sweb.cz www: www.breatharian.eu

Okem Boha Hóra. Přepis a úprava: (2012) panda38.sweb.cz www: www.breatharian.eu Okem Boha Hóra Televizní dokumentární seriál "Okem Boha Hóra" (originální název "El ojo de Horus"), od společnosti Infinito, pojednává o dávných civilizacích Egypta, které svou hlubokou moudrostí v mnoha

Více

Časnost jako malířské téma

Časnost jako malířské téma Fakulta Výtvarných Umění Vysokého Učení Technického v Brně Diplomová práce Časnost jako malířské téma Vedoucí: Mgr. Rostislav Niederle PhD. Vypracoval: BcA. Jan Karpíšek Brno 2005 Prohlašuji, že jsem celou

Více

Verze 1.0 z 23. 8. 2012.

Verze 1.0 z 23. 8. 2012. Znění tohoto textu vychází z díla Kult stromů v zemích Koruny české tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Abonent ND v roce 2005 (HRUŠKOVÁ, Marie. Kult stromů v zemích Koruny české. Il. Jaroslav Turek.

Více

Barvy a další systémy Vztah mezi písmeny a barvami

Barvy a další systémy Vztah mezi písmeny a barvami Barvy a další systémy Vztah mezi písmeny a barvami A bílá P šarlatová B žlutá Q fialová C červenooranžová R oranžová D smaragdová jantarová E modrá S modrá F světlá červenooranžová T zelenožlutá G tmavomodrá

Více

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi.

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi. Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi. Ježíš, při poslední večeři se svými učedníky, když s nimi uzavíral novou smlouvu, řekl: Vezměte, jezte. Toto je mé tělo." Pak vzal kalich, vzdal díky a dal jim ho se

Více

BODNUTÍ ŠKORPIÓNA. Pravda skrytá ve znameních zvěrokruhu. Jonathan Gray JONATHAN GRAY P. O. BOX 3370 RUNDLE MALL 5000 SOUTH AUSTRALIA

BODNUTÍ ŠKORPIÓNA. Pravda skrytá ve znameních zvěrokruhu. Jonathan Gray JONATHAN GRAY P. O. BOX 3370 RUNDLE MALL 5000 SOUTH AUSTRALIA BODNUTÍ ŠKORPIÓNA Pravda skrytá ve znameních zvěrokruhu Jonathan Gray JONATHAN GRAY P. O. BOX 3370 RUNDLE MALL 5000 SOUTH AUSTRALIA vydalo www.b-a-n.cz Tisk DUOTISK s.r.o. 2011 Věnování Záhadné postavě

Více

KNIHA THOTHOVA KRÁTKÝ ESEJ O TAROTU EGYPŤANŮ. THE EQUINOX Vol. III, No. V. napsal. MISTR THERION (Aleister Crowley)

KNIHA THOTHOVA KRÁTKÝ ESEJ O TAROTU EGYPŤANŮ. THE EQUINOX Vol. III, No. V. napsal. MISTR THERION (Aleister Crowley) KNIHA THOTHOVA KRÁTKÝ ESEJ O TAROTU EGYPŤANŮ THE EQUINOX Vol. III, No. V napsal MISTR THERION (Aleister Crowley) Ixviii Slunce v 0 0' 0" Skopce 21. března 1944 e.v., 17:59 Z anglického originálu The Book

Více

Mircea Eliade MEFISTO A ANDROGYN

Mircea Eliade MEFISTO A ANDROGYN Mircea Eliade MEFISTO A ANDROGYN OBSAH Předmluva I. ZÁŽITKY MYSTICKÉHO SVĚTLA Sen Quamanek Ztuhlé světlo Indie: světlo a átman Jóga a mystické světlo Světelná zjevení boha Buddhismus Světlo a bardo Světlo

Více

Pravěké ženy a jejich velké tajemství (pojednání zpracované pro www.padychbooks.com)

Pravěké ženy a jejich velké tajemství (pojednání zpracované pro www.padychbooks.com) Jan Padych Pravěké ženy a jejich velké tajemství (pojednání zpracované pro www.padychbooks.com) Motto: Milý můj, když nesmíme být spolu, vejdu do tvých snů... Nakladatelství Daniel Padych www.padychbooks.com

Více

Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV

Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV 1) Indické národní náboženství Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV Posvátný jazyk - sanskrt (zdokonalený, upravený, definitivní) posvátný jazyk hinduismu, árijský původ, staletý vývoj bohatá slovní zásoba

Více

KNIHA ZÁKONA Aleister Crowley

KNIHA ZÁKONA Aleister Crowley KNIHA ZÁKONA Aleister Crowley 1./1 Had! Toť zjevení Nuit. Neviditelné se projevuje skrze viditelné Had - nekonečně malý, světlý bod - vědomí. Had září - hvězda. Nuit - nekonečně velký, temný prostor -

Více

Tajné dějiny jezuitů

Tajné dějiny jezuitů TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 4 Tajné dějiny jezuitů Jiří NOVOTNÝ František POLÁK SVAZEK 4 JEZUITÉ V EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI 18. AŽ 20. STOLETÍ Období působení jezuitského řádu v 18. až 20. století v některých

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Předmluva 7 Gnóstické dědictví... 10 Stará gnóse a nové objevy... 13

Předmluva 7 Gnóstické dědictví... 10 Stará gnóse a nové objevy... 13 Obsah Předmluva 7 Gnóstické dědictví............................. 10 Stará gnóse a nové objevy......................... 13 Evangelium pravdy 15 O textu Evangelia pravdy......................... 23 Evangelium

Více

KONEC SVETA SE SHODUJE S DATEM KDY NA TRH WINDOWS 8 2012 THE GRATEFUL DEAD REUNION TOUR

KONEC SVETA SE SHODUJE S DATEM KDY NA TRH WINDOWS 8 2012 THE GRATEFUL DEAD REUNION TOUR v v v PRICHAZI KONEC SVETA SE SHODUJE S DATEM KDY NA TRH WINDOWS 8 2012 THE GRATEFUL DEAD REUNION TOUR Pole Shift & Pole Reversal in 2012 likely Bo leta 2012 konec sveta? Bude katastrofický konec

Více

Křesťanství a ekologická etika. Pavel Vichlenda

Křesťanství a ekologická etika. Pavel Vichlenda Křesťanství a ekologická etika Pavel Vichlenda Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vztahem křesťanství a ekologické etiky. Podrobně rozebírá biblickou zprávu o stvoření světa,

Více

MANDALA CESTA DO NITRA

MANDALA CESTA DO NITRA závěrečná práce arteterapeutického kurzu MANDALA CESTA DO NITRA Mgr. Kateřina Herciková prosinec 2011 MANDALA A JEJÍ VÝZNAM Mandala je pohyb, kolo života, představa vesmíru, který neustále vzniká z jednoho

Více

jako živý program v nás Jaroslava Votrubová 1. 1

jako živý program v nás Jaroslava Votrubová 1. 1 jako živý program v nás Jaroslava Votrubová 1. 1 1. 2 Obsah Obsah str. 3 Úvod str. 5 I. Část: Kráska a zvíře aneb o skrytých možnostech umění str. 7 Divadlo svět příběh str. 8 Divadlo svět postavy ve hře

Více

Obrana proti černé magii. Letní škola čar a kouzel 2011

Obrana proti černé magii. Letní škola čar a kouzel 2011 Obrana proti černé magii Letní škola čar a kouzel 2011 Teorie barev Růžová - Růžová vzniká při malování smícháním bílé a červené. A stejně jako červená, je i růžová barvou tělesnou, i když mnohem jemnější.

Více

KAPITOLA 2. Kvalitativní struktura času

KAPITOLA 2. Kvalitativní struktura času KAPITOLA 2. Kvalitativní struktura času 68 Angelologie dějin Duch času a duch místa Alfons Mucha: Denní doby. Probuzení jitra. Člověk, který mnoho cestoval, může říci, že každé místo, každý kout země má

Více

INTERKULTURNÍ DÍLNA SVĚTOVÁ MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

INTERKULTURNÍ DÍLNA SVĚTOVÁ MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ STRANA 1 Úvod 1 Člověk si od samého počátku své existence kladl otázky týkající se smyslu života, původu života a záležitostí, které jej přesahují. Na tyto otázky existují různé odpovědi, které se liší

Více

stránka 1 z 46 Beltainový věstník Mezinárodní Pohanské Federace č. 21

stránka 1 z 46 Beltainový věstník Mezinárodní Pohanské Federace č. 21 stránka 1 z 46 Beltainový věstník Mezinárodní Pohanské Federace č. 21 Úvodník Vážení čtenáři, s vášnivou razancí se k nám opět přiblížil svátek Beltain a s ním i další číslo našeho věstníku, který si máte

Více

SVĚTOVÁ A REGIONÁLNÍ NÁBOŽENSTVÍ

SVĚTOVÁ A REGIONÁLNÍ NÁBOŽENSTVÍ SVĚTOVÁ A REGIONÁLNÍ NÁBOŽENSTVÍ Studijní opora k akci č. 1.4 Světová a regionálná náboženství ve výuce zeměpisu v rámci projektu č. CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb

Více

NEVĚDOMÉ PROCESY V AKTIVNÍ IMAGINACI

NEVĚDOMÉ PROCESY V AKTIVNÍ IMAGINACI NEVĚDOMÉ PROCESY V AKTIVNÍ IMAGINACI JIRSÁKOVÁ VERONIKA Úvod Téma, kterým se ve své závěrečné práci chci zabývat jsem nazvala Procesy v aktivní imaginaci. Ráda bych se zaměřila na to, co se v nás při aktivní

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více