Svatá Zdislava. Památník vyjadřuje hrdost na křesťanské kořeny. Biskup: poslání svaté Zdislavy je chránit rodiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svatá Zdislava. Památník vyjadřuje hrdost na křesťanské kořeny. Biskup: poslání svaté Zdislavy je chránit rodiny"

Transkript

1 Svatá Zdislava Příloha Katolického týdeníku 21/ května 1. června 2015 Památník vyjadřuje hrdost na křesťanské kořeny S velkou radostí vám na těchto stránkách opět rádi přiblížíme dostavbu památníku svaté Zdislavy v jejím rodišti v Křižanově, jehož součástí je významné dílo akademického sochaře Otmara Olivy. Hned úvodem bych vám všem, vzácným podporovatelům a dárcům, rád poděkoval za pomoc při naší snaze toto dílo zrealizovat a zdárně dokončit. Nedávno jsem přemýšlel, že jsme v této snaze, vybudovat památník ryze české a významné postavě křesťanského života, v naší vlasti asi jediní. Obecně se u nás památníky v novodobé historii příliš nestaví a možná je také mnozí považují za naprostou zbytečnost a plýtvání. V okolních státech je tomu ale jinak. Možná jsme my Češi poznamenaní dobou komunismu, kdy se budovaly okázalé památníky, které měly proslavit a připomínat zločince a ideologii zla a násilí. Myslím si, že památník v Křižanově je naším společným důkazem hrdosti paměti našeho národa na naše křesťanské kořeny a ušlechtilé křesťanské skutky svaté Zdislavy a skvělých životních hodnot, které představuje. Naše společné dílo ke cti svaté Zdislavy proto není skromné a příliš levné. Již dnes budí pozornost svojí krásou a svým rozsahem. Mám radost, že o tento památník se zajímají po stránce symbolické, umělecké i architektonické lidé věřící i nevěřící. Snad proto pomůže upozornit na dnes tak málo vnímané křes- Sochař Otmar Oliva při práci na hliněném modelu sochysv. Zdislavy. ťanské hodnoty a dát příklad ctnosti naší rodačky svaté Zdislavy. Je pro mě neskutečným zázrakem, že jsme doposud byli schopni zajistit přispěním Kraje Vysočina i jednotlivých obcí, nadací a z darů stovek a tisíců lidí bezmála 6 mil. Kč. Nyní nám chybí necelý milion na zaplacení posledních faktur, abychom mohli v neděli ve slavnostně odhalit památník bez dluhů. Děkuji za vaši pomoc. Snímek Milan Zámečník Přijměte také jako poděkování za své mnohé modlitby a velkorysé dary naše srdečné pozvání na slavnost odhalení památníku svaté Zdislavy z Křižanova. TOMÁŠ HOLCNER Biskup: poslání svaté Zdislavy je chránit rodiny V září obohatí Křižanov, rodiště svaté Zdislavy, nový památník této světice, patronky rodin. Mám radost, že její poslání chránit a povzbuzovat rodiny je stále živé. Chtěl bych využít této příležitosti a poděkovat vám, manželkám a manželům, vám, kdo jste založili rodinu a s láskou pečujete o své děti, protože to je velké poslání. Rodina představuje základní kámen pro celou církev a společnost. Možná jste to slyšeli a četli mnohokrát, ale možná jste o tom málokdy přemýšleli. Každý z vás by měl vědět, že konkrétně na něm záleží mnoho věcí. Bůh s vámi počítá ve svém plánu a dává vám všechno potřebné, abyste prožili manželství, ve kterém se stanete znamením, radostnou zvěstí pro druhé. To je vaše povolání. Každé povolání však vyžaduje určitou oběť a určitou volbu. Vedle povolání k manželství stojí povolání ke kněžství, teď mám na mysli služebné kněžství. Tam, kde my kněží budeme více věrní Kristu, bude to velká pomoc i pro vás v rodinách. A naopak. Tam, kde vy zůstáváte věrní ve všem, co je pro vás těžké, je to velká pomoc pro nás kněze. V centru vytrvalosti v lásce je odpuštění. Ptal jsem se manželů, kteří spolu žili již sedmdesátý rok, co je pro společný život nejdůležitější. Shodli se na tom, že odpustit si. To je základní stavební kámen, kterým napodobujeme Boha. Je to cesta k dalšímu začátku. Dalším stavebním kamenem je modlitba, kterou máte prožívat společně. To je velmi důležité. Z řady setkání ale vyplývá opak, že se rodina spolu nemodlí. Prosím, pokud to jde, modlete se doma každý den, aby byl uprostřed vás Ježíš. Rodinná modlitba otevírá Bohu. Tam, kde rodinné společenství chybí, nabízejí se nejrůznější cesty úniku násilí, drogy, alkohol. Rodina vytrhuje z anonymity, z toho, že je člověk sám. Samotu nesnášejí děti, ale těžce ji prožívá každý člověk, protože jsme od Boha stvořeni, abychom žili společně. Manželství potřebují pomoc, proto se za ně modlí celá církev. Modlí se za vás, manželé, manželky a děti, abyste obstáli ve svém povolání a aby z vašeho povolání vyrostlo všechno potřebné. Ať je i vaše rodina místem, kde se prožívá povolání od Boha, místem svědectví, místem evangelizace vlastní i těch druhých. Za vás všechny v manželství a v rodinách se modlím a na přímluvu svaté Zdislavy, patronky rodin, vám ze srdce žehnám. Mons. ThLic. VOJTĚCH CIKRLE biskup brněnský

2 10 / Křižanov Připomíná mi to stavbu Národního divadla Nila Vodičková na místě, kde v Křižanově památník pomalu roste. Snímek autor Památník sv. Zdislavy v Křižanově by nemohl vzniknout bez NILY VODIČKOVÉ. Od počátku se stará o vše, co je potřeba komunikuje s architektem, stavebními firmami i dárci, zařizuje téměř veškeré organizační záležitosti. Památník by měl být slavnostně odhalen 27. září. V jakém je nyní stavu? V současnosti jsou hotové základy i montážní šachta, která je pod úrovní základové desky. Nahoře je položena žulová dlažba. Jsou odlity sloupy a položeny architrávy s historickými nápisy. Žulová kašna je hotová a Petr Novák ze Zlechova ji za týden osadí. Budou se dělat instalace a příchod do památníku, to znamená dvoje schody a plošinka, která bude sloužit vozíčkářům. Na vlastní soše sv. Zdislavy se pracuje, Otmar Oliva ji připravuje v hlíně a bude odlita v Praze, protože vzhledem k její mírně nadživotní velikosti ji nemůže sám odlít ve své slévárně, kde už odléval atributy. Ty jsou hotové byly odlity v červnu minulého roku. Materiál památníku graduje. Vymezení prostoru je provedeno betonem, dlažba a kašna jsou žulové, atributy a socha z bronzu. Co to jsou architrávy? To jsou spojnice mezi sloupy. Které na nich budou nápisy? Svatá Zdislava z Křižanova, , dcera Sibyly a Přibyslava z Křižanova. Víra, naděje, láska, pokora. Kdy by se měla odlévat socha? Socha bude odlita v půli června. Do konce května by mělo být všechno hotovo kromě usazení sochy a atributů. Hotovou sochu v hlíně uvidíme 23. května, kdy 45 farníků pojede na zájezd na Velehrad do ateliéru sochaře Otmara Olivy. Nakolik je proces odlití sochy náročný? Může se stát, že se nepodaří? Může se stát ledacos, ale doufáme, že to dobře dopadne. Stejně tak jsme byli v očekávání, jestli se podaří odlít atributy, a ty se povedly. Odlití je náročný proces, který trvá tři dny od chvíle, kdy se poprvé zažehne oheň. Přesto pevně věřím, že to dopadne velmi dobře. Kde bude socha do poloviny září umístěna? To ještě nevím. Možná si ji Otmar Oliva nechá ve svém ateliéru, možná ji přiveze rovnou sem do Křižanova a uskladní tady. Odhalíme ji ale určitě až na konci září. Na fotkách z průběhu prací na základně památníku je vidět, že šlo o poměrně náročné stavební zásahy. Jak dlouho práce trvaly objevily se komplikace? S pracemi se začalo po loňských Velikonocích. Nejprve bagry vytvořily obrovskou jámu, hlubokou asi šest a půl metru. Pak se dělaly základy a montážní šachta, bylo to opravdu náročné. Ale vše se nakonec podařilo. Jak dlouho už je památník ve stavu, který vidíme na snímku? Od podzimu. Dláždilo se na podzim a přes zimu se pracovalo na architrávech, protože toho se musel zúčastnit Petr Novák a dolaďoval písmo to je technicky velmi složité, aby vypadlo dokonale. Památník by nemohl vzniknout bez ochotných dárců. Kolik už se vybralo peněz a kolik je jich ještě potřeba? Šest milionů se nám už podařilo získat a chybí nám poslední milion. Je pro mě až skoro zázrak, že lidé byli tak štědří a ochotni na tuto připomínku sv. Zdislavy přispět. Zrovna tak organizace a města. Kolik peněz přišlo od drobných soukromých dárců? Zhruba 1,8 přispěly města a firmy, vše ostatní nám přispěli konkrétní lidé. Byly častější spíše větší částky, nebo menší dary? Protože jsou dárců tisíce, jsou běžnější částky pět set až deset tisíc korun. Jeden dárce věnoval do-

3 Křižanov / 11 konce 125 tisíc korun. Ale jsme vděční i za nižší částky, protože i ty jsou přínosem. A jak k tomu přistupuje Křižanov? Jaká je spolupráce s městysem? Řekla bych, že spolupráce je velmi dobrá, jsou tomuto projektu nakloněni, Úřad městyse je tomuto projektu nakloněn, vychází nám vždycky vstříc, stejně jako zastupitelé i paní starostka. Jak konkrétně podpořili stavbu? Zastupitelstvo rozhodlo, že dají příspěvek korun. Bude se městys podílet na organizaci slavnostního odhalení památníku? Jsou velice ochotní, už jsme měli dvakrát schůzku lidí, kteří se budou starat o správný chod slavnosti. Myslím, že se to celkem daří, je tady spousta ochotných lidí. Kdo všechno je zván na 27. září? Jen ti, kdo se na vzniku památníku přímo podíleli? Těšíme se, že přijedou všichni, kdo se na vzniku památníku podíleli. A dveře mají samozřejmě otevřené i všichni ostatní, i je srdečně zveme. Jak bude celá slavnost probíhat? 27. září je pro naši farnost poutní nedělí, protože kostel je zasvěcen sv. Václavu. Aby se mohli zúčastnit i kněží, bude mše svatá začínat až ve 14 hodin. Měla by se konat na pódiu na náměstí, celebrovat ji bude brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Při této mši svaté bude zpívat Missu brevis od Jiřího Pavlici více než stočlenný sbor, který vede Karel Tomek z Třebíče. Potom by měl pan biskup Cikrle požehnat památník. Vystoupí také představitelka sv. Zdislavy, herečka Milena Steinmasslová, která ji hrála ve filmu V Erbu lvice. Hned poté následuje koncert souboru Hradišťan s Jiřím Pavlicou. Kolik vás všechna ta práce kolem památníku stojí energie? Pan farář říká, že je to práce na plný úvazek, samozřejmě zdarma. A co všechno obnáší? Je to spousta korespondence, na vyžádání posíláme dárcům potvrzení o darech pro daňové účely. Lidé mají různé dotazy, vyřizuji spoustu telefonátů. Také se musím věnovat koordinaci mezi stavebními firmami a umělci. Těch starostí je mnoho a nejvíc s tím, jak oslovit různé dárce, ale daří se to. Uspořádali jste už i benefiční akce? 25. května 2014 sloužil poutní mši svatou ke sv. Zdislavě na náměstí pan kardinál Dominik Duka. Bylo tady přítomno dva a půl tisíce lidí. V červenci 2014 jsme zase pořádali na zahradě u kostela koncert Hradišťanu a také přišlo mnoho lidí. Díky oběma akcím jsme získali další příspěvky. Snažíme se proto stále vymýšlet různé akce a nové způsoby, jak získat i zbytek peněz. Lidé třeba dávají i velmi malé příspěvky dvacet nebo čtyřicet korun. Ale i za ně jsme velmi vděčni, vše je pro nás přínosem. Trochu mi to, jak lidé posílají příspěvky a schází se koruna po koruně, připomíná stavbu Národního divadla. Jedna pracovnice jisté cestovní kanceláře ze Zlína nám dokonce poslala padesátikorunu nalepenou na kartičce dopisem tedy právě tak, jak se to dělalo za doby stavby Národního divadla. Tenhle příspěvek asi necháme na památku a vložíme jej i s tím lístkem dovnitř sochy. Vzniku památníku sv. Zdislavy v Křižanově věnujete téměř veškerý svůj volný čas. Co vás k tomu motivuje? Tato myšlenka zrála již od mého dětství, kdy jsem v kostele na oltáři vídávala sošku blahoslavené Zdislavy, jak u ní klečí dívka a ona jí podává almužnu. Ale myšlenka je samozřejmě málo, potom se zrodila touha oslovit pana faráře, jestli by se neměl udělat památník sv. Zdislavě. Za mého mládí se vždycky mluvilo o Zdislavě z Lemberka, ale nikdy ne o Zdislavě z Křižanova, přestože se tu narodila a dlouho tu žila. A protože je pan farář velmi pružný a podnikavý člověk, nápad s nadšením přijal, ale původně s podmínkou, že dokud se nesežene ten první milion, tak do toho nepůjde. Myslel si, že se asi nesežene, ale jako zázrakem je už teď těch milionů šest. A co vám dodává sílu? Já bych řekla, že víra v Boha. Jaké úkoly vás čekají v nejbližší době? Velmi důležité je sehnat ten zbývající milion korun. Samozřejmě ale nenecháváme žádné organizační věci náhodě, snažíme se co nejvíce promýšlet ono slavnostní odhalení, aby bylo co nejlépe připravené. Vše se bude odehrávat venku, takže bude důležité hezké počasí, ale to nijak neovlivníme, za to se můžeme jen modlit. Od počasí se bude odvíjet i počet návštěvníků, který se kvůli tomu velmi těžko odhaduje. Na organizaci vlastního požehnání památníku bude potřeba hodně lidí. Jak je to tady s dobrovolníky, s místní farností? Úžasné, je tady spousta ochotných lidí a vždycky pomohou, když je potřeba. Když tu byl pan kardinál Duka, krásně se na to dívalo pomocníků bylo jako mravenců, během půlhodiny byly lavičky na svých místech, zrovna tak to bylo potom s odklízením. Musíme tyto lidi obdivovat. Myslíte si, že dokončený památník zvedne prestiž a známost celého Křižanova? Předloni na podzim u mě zazvonil jeden pán, byl to docent Janáčkovy akademie múzických umění, a říkal: Já si jdu s vámi popovídat o památníku a musím vám říct, že to není přínos jen pro Křižanov, ale pro celou republiku i pro celou Evropu, protože svatá Zdislava je na severu Čech velmi zastrčená a tady je to tak ve středu republiky a blízko dálnice, takže na to budou slyšet i cizinci. Domnívám se, že to opravdu zvýší turistický ruch. Podle mě pak v tomto ohledu bude hrát roli i vysoké umění mistra Otmara Olivy, který zdobil kapli pro sv. Jana Pavla II. ve Vatikánu a nedávno byl instalován jeho kříž v Evropském parlamentu ve Štrasburku. Pro mě osobně je to veliká radost, protože láska k umění mě provází celý život. A je součástí i mé víry. Jak říkal Jan Pavel II.: Víra, která nepřechází v kulturu, není plně prožitá. TOMÁŠ KUTIL Kardinál Dominik Duka po slavnostní poutní bohoslužbě v Křižanově. Repro KT

4 12 / Křižanov Architekt: byla to výjimečná práce Finální podobu památníku značně ovlivnil architekt FRANTIŠEK ZAJÍČEK. Právě on totiž zpracoval projekt, podle něhož památník vzniká. Jak dlouho jste projekt památníku sv. Zdislavy připravoval? Věnovali jsme se mu více než rok. Na co jste kladl při tvorbě projektu největší důraz? Abychom předali sdělení, které vyvolá emoce, bude důstojné osobnosti sv. Zdislavy a současně nebude agresivní vůči okolí. Snažili jsme se také začlenit tuto stavbu do stávajícího náměstí tak, aby měla vhodné měřítko, aby nebyla dominantní, a přitom byla úměrná dané lokalitě. Prostor památníku je proto stavebně vymezen sloupy s architrávy a tím oddělen od stávající plochy náměstí. Je z litého betonu. Je zde patrná gradace ušlechtilosti materiálů k pomyslnému prameni čisté vody. Na litý beton proto navazuje broušená žula - dlažba, na broušenou žulu leštěná žula - vlastní tělo kašny. Památník graduje bronzovou sochou a výstřikem křišťálové vody. S čím bylo nejtěžší se vyrovnat, co bylo pro vás největší výzvou? Náměstí nemělo koncepční řešení. Ideální by bylo řešit nejen kašnu, ale zároveň celé náměstí. To ale v té době nebylo možné. Kašna musela být vyřešena tak, aby nepředstavovala komplikaci pro budoucí podobu náměstí. V čem bude výsledná podoba jiná než vaše původní předpoklady? Téměř v ničem. Snad jen že bude o něco nižší, jelikož byla zvolena jiná technologie stavby a nějaké centimetry se kvůli tomu ztratily. Detail sloupů, které propojují ozdobné architrávy s nápisy. Snímek Petr Novák Jak se vám spolupracovalo se sochařem Otmarem Olivou? Musel jste někdy ustoupit jeho uměleckému záměru? Výborně. S Otmarem jsme kamarádi. Nebyla to první spolupráce dělali jsme spolu už např. kašnu sv. Jana Sarkandera v Olomouci. Otmar je výjimečný člověk. Jako každý moudrý muž je přístupný dalším pohledům, řešením a dalšímu hledání. Práce s Otmarem není konfliktní. Je také třeba vědět a vnitřně cítit, co je při takové práci prioritní. Co je důležité. Důležité je sdělení. Určitě to nejsou naše ega. Byla práce na památníku pro vás něčím specifická, anebo jste ji bral jako jakoukoliv jinou zakázku? Pod podlahou paátníku je vybudován systém, ve kterém cirkuluje voda z kašny. Nechybí ani vstupní šachta. Jistě že nikoli. Sakrální stavby jsou čistou architekturou. Zde lze tvořit zcela svobodně bez zásadních provozních vlivů, bez jiných velkých omezení. Je to výjimečná práce pro výjimečně investory. Tyto zakázky nejsou komerční, většinou jsou financovány ze sbírek. Lidé, kteří je organizují, pracují bez nároku na odměnu. To není běžné. Je sv. Zdislava či její život pro vás osobně inspirací? To snad musí být úplně pro každého Repro KT člověka, který je schopen ji poznat a pochopit. (tok) Krátce po uskutečnění tohoto rozhovoru měl architekt Zajíček vážnou nehodu. Redakce KT i všichni tvůrci památníků mu přejí brzké uzdravení.

5 Křižanov Zdislavu modeluji jako mladou dívku Se sochařem OTMAREM OLIVOU jsme se podívali do jeho umělecké dílny a nechali jsme si vysvětlit, jak se převádí nápad z hlavy na papír a z papíru ve skutečnost. V jaké fázi je práce na Zdislavině památníku? Střed památníku podle mého návrhu bude tvořit kašna se třemi chrliči a uprostřed bude stát socha svaté Zdislavy v mírně nadživotní velikosti. Co se týká mého podílu, od loňska už mám hotové chrliče a gotickou krajinu, která tvoří sokl pod nohama figury. Čerstvě jsme odlili tři Zdislavina znamení: lvici, překřížené ostrve a velké stylizované Z. Sochu nyní modeluji z hlíny, pak podle ní vytvořím sádrový model a ten nakonec pošlu odlít do slévárny do Prahy, aby ji vyvedli v bronzu. Jako voskový model mám už hotové srdce, které bude Zdislava držet v rukou jako že je nabízí druhým, ale zároveň si je chrání. Jakou symboliku toto vaše dílo nese? Na Vysočině, kde Křižanov stojí, je to samý Santini, barokní gotika. A české baroko je nesené myšlenkou prostoru v prostoru. A tak jsem pro pomník také vymyslel prostor v prostoru, kam příchozí může sestoupit a ocitnout se v detailu: nízké sloupoví dokola, kterým se dá volně procházet, od něj vedou schody ke středu, kde je pramen. Kašna má tři rohy, kde budou umístěny chrliče. Ty budou zároveň zdobit a krýt spoje lemu. A voda z nich bude dopadat ke Zdislaviným prstům a omývat je. Otmar Oliva modeluje sochu sv. Zdislavy. Pramen, to je pramen živá voda. Až v Izraeli jsem pochopil, co to je voda a co to je žízeň. Gotická krajina, která tvoří podstavec, na němž Zdislava stojí, poukazuje k její době. Její příběh je totiž gotický příběh. První chrlič má podobu granátového jablka rozkrojeného na čtyři díly, jako byl počet Zdislaviných dětí, pak jsou tu tři Kristovy hřeby a tři jablka. Lastury, jimiž jsou chrliče dozdobeny, můžou připomínat vyprávění sv. Augustina o chlapci, který přeléval moře mušlí do důlku v písku, aby světci ukázal, že je marné Snímky Milan Zámečník pokoušet se lidským rozumem obsáhnout tajemství Nejsvětější Trojice. Jak ztvárníte samotnou svatou Zdislavu? Jako dívku, protože v době, kdy žila v Křižanově, byla mladičká a ještě svobodná, všechno ji teprve čekalo. Ač měla svou svatost již v sobě. Takže vytvářím realistickou figuru mladé hezké ženy, kterou obléknu do volných šatů. Nekopíruju je podle historické skutečnosti, ale vymyslel jsem si je tak, aby byl výsledek živý. Drdol jí / 13 vymodeluji podle účesu dívky, kterou jsem si vyfotografoval v Itálii, a podle dobové módy nechám Zdislavě vysoké čelo. Obličej mám zatím načrtnutý jen v hrubých rysech, pro definitivní podobu mi bude stát modelem dcera jedněch mých přátel. Jak daleko již pokročila vlastní práce na soše? Oblékám hliněný model, ale jak naznačuji, tvář a účes budu ještě dotvářet. Socha se teď musí pravidelně kropit, aby nevyschla, podepírá ji lešení, a když na ní právě nepracuji, je zakrytá mokrou látkou. Až bude podle hliněné předlohy dokončen sádrový model, pošlu ho do slévárny, kde jej odlijí z bronzu a zkompletují s ostatními součástmi, které jsem odléval já sám. Převoz a instalace hotové sochy jsou už poměrně snadné a abych byl upřímný, mám se samotnou sochou a vším okolo tolik své práce, že tyto technické záležitosti jdou úplně mimo mě. Je pravda, že technologie lití, kterou používáte a díky níž vzniká i křižanovský pomník, sahá až do starověku? Už v Bibli najdeme popisy pecí u Jordánu v Gilgálu, kde král Šalamoun nechal odlít vybavení pro Jeruzalémský chrám. Ale stejnou technologii používali lidé již před pěti, možná osmi tisíci let. Je to tzv. lití na ztracený voskový model, kdy se vosk uzavře do formy a pak se z ní postupně vytaví a ve vzniklé dutině se nahradí bronzem. Vychladlá forma se pak z odlitku otluče kladívkem, odlitek se očistí, vybrousí, pozlatí nebo jinak povrchově upraví, doplní se případné ozdoby ze skla a podobně. Jediný rozdíl je dnes ten, že vzduch do pece foukám pomocí elektřiny. V současnosti se samozřejmě používají i různé jiné technologie; já jsem se to ale naučil takhle a tvořím tak rád. (sch) Práce v ateliéru je velmi důkladná a pozvolná. P. Tomáš Holcner z Křižanova sochaři chvíli asistoval.

6 14 / Křižanov Čím více bude uctívána, tím lépe Se sv. Zdislavou je úzce spjat i řád dominikánů je totiž spolupatronkou celé jejich české provincie. Stavbu památníků v Křižanově provinciál P. BENEDIKT MOHELNÍK velmi vítá. Kým je sv. Zdislava pro vás osobně? Je to pro mě nesmírně sympatická světice. Nejen jako matka čtyř dětí, ale i jako manželka, která stála po boku politicky velmi angažovaného manžela. Sama se zároveň velmi přičinila o to, že její okolí prospívalo v dobrém. Moc toho o ní nevíme, ale z toho, co víme, vychází velmi sympaticky. Jablonné v Podještědí kde žila - je sice odlehlým poutním místem, ale i tak tam přichází množství lidí. Je to způsobeno tím, že k ní mají opravdu hluboký vztah. Sv. Zdislava je také jedinou světicí z dominikánské rodiny pocházející z naší země. Jak se konkrétně projevuje vztah dominikánů k této světici? Staráme se o zmíněné poutní místo, které je s ní spjato, a poslední sobota v květnu, kdy slavíme její svátek, je pro nás významný den. Bratři do Jablonného nejezdí sami, ale i s lidmi, o něž pečují. Ke sv. Zdislavě se obracíme v rámci liturgie a ve všech našich klášterech je přítomná. V Praze je kaple sv. Zdislavy, v Olomouci relikviářová skříňka. Poutní místo v Jablonném považujeme za jedno z prioritních míst našeho působení. Aktuální stav památníku. Jak toto působení vypadá? V tamním klášteře je několik cel, které nevyužíváme pro sebe, ale nabízíme je rodinám a snažíme se, aby toto ubytování pro ně bylo cenově dostupné. Často tam také posíláme mladé lidi, kteří hledají partnera, snoubence, kteří se rozhodují, zda se vzít, anebo manžele, kterým se nedaří počít dítě. A máme konkrétní případy, kdy tyto prosby svěřené přímluvě sv. Zdislavy byly vyslyšeny. Rodiny, které jsou v krizi, svěřujeme přímluvám sv. Zdislavy. Sledujete vznik památníku sv. Zdislavy Křižanově v místě, odkud pochází? Sleduji. Od tamního faráře P. Tomáše Holcnera dostávám aktuální informace. Tuto aktivitu vítám, je to výborné. Narodila se tam a je dobře, aby se tam úcta k ní pěstovala. Na čím více místech bude uctívána, tím více vstoupí do duchovního profilu naší církve a bude jej moci obohatit. To, co se ke sv. Zdislavě váže, je navíc nesmírně aktuální. O rodině se diskutuje nejen v souvislosti s podzimní synodou, ale řeší se i její postavení v celé společnosti. Církev se zabývá tím, jakými pastoračními prostředky rodinám pomoci a být jim oporou v jejich problémech. Moc bych si přál, aby lidé jezdili za sv. Zdislavou i do Křižanova a prosili tam o její přímluvu. Snímek Petr Novák Má odkaz sv. Zdislavy co říct i lidem mimo církev? Je dobře, že prostřednictvím památníku vstupuje sv. Zdislava do veřejného prostoru. Není pouze v kostele, nýbrž na nepřehlédnutelném místě na náměstí v tom je tato iniciativa skvělá. Jsem rád, že se pro památník podařilo získat i tamní společenskou a politickou reprezentaci, bez toho by mohl jen těžko vzniknout. A ukazuje to, že tato světice může rezonovat i v prostředí mimo církev. Není to navíc poprvé. Přestože se to možná obecně neví, přijal už v 90. letech Liberecký kraj sv. Zdislavu jako svou patronku. (tok) Svatá Zdislava nezapomínala být žákyní Sv. papež Jan Pavel II. před 20 lety, když kanonizoval evangelizátorku a misionářku, rodačku z Křižanova a patronku litoměřické diecéze, měl jistě na mysli právě nadčasovou výzvu sv. Zdislavy, jejíž hrob se již staletí nachází v kryptě baziliky sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí, totiž: nechávat se nejprve prostoupit Kristovým evangeliem, zatoužit po sebeevangelizaci a následně s misijním zápalem jít mezi lidi. Sv. Zdislava nikdy netvrdila, že už všechno ví, že všechno pochopila a že dosáhla konce cesty křesťanské dokonalosti. Nezapomínala na často zapomínané upřímné doznání, že není mistryní, ale žákyní. Svůj život chápala jako službu. Chtěla být a skutečně byla služebnicí: v rodině, mezi nemocnými, opuštěnými, odstrčenými a trpícími. Žila v době a v prostředí až nápadně podobných době a prostředí našemu: v naší litoměřické diecézi žije mnoho těch, kdo o Kristu ještě nikd y nic přívětivého neslyšeli. Někteří z nich zájem mají a ptají se. Proto evangelizace a misie sv. Zdislavy měla i další tvář: nikoliv ihned chtít oslovovat druhé, ale nejprve jim obětavě naslouchat. Nevykonávat náboženskou propagandu, nýbrž ochotně, trpělivě, pokorně a inteligentně Kristovy pravdy vysvětlovat. Připomínka 20. výročí její kanonizace, vybudování svatozdislavského památníku v jejím rodišti, poutní iniciativy v Křižanově i v Jablonném v Podještědí, to vše jsou skutečnosti, naplňující mě radostí. Svědectví sv. Zdislavy nás však vede i k uchopení krásného úkolu evangelizačního a misionářského. Mons. JAN BAXANT, biskup litoměřický

7 Křižanov / 15 Mapka a informace k slavnostnímu odhalení památníku 27. září 2015 Směr Žďár nad Sázavou Směr Nové Město na Moravě ❸ Meziříčská ❺❽ ❷ ❹ ❻ ❼ ❶ Enpeka a.s. Benešovo náměstí (slavnost) Směr Tišnov Směr Brno Směr Velké Meziříčí Meziříčská Legenda k mapce ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ památník sv. Zdislavy kostel sv. Václava Sokolovna, občerstvení, WC Katolický dům, občerstvení, WC centrum sv. Zdislavy, občerstvení, WC radnice, zdravotní služba restaurace U Musilů raut pro VIP hosty parkování pro VIP hosty Celá slavnost se uskuteční na Benešově náměstí v těsné blízkosti památníku. Parkování při slavnosti budou koordinovat hasiči. Zájezdové autobusy avizujte na tel Duchovní příprava s Karlem Satoriou Týden před samotným odhalením památníku sv. Zdislavy v Křižanově bude mít v tamním kostele sv. Václava dvě duchovní přednášky bývalý trapistický mnich či generální vikář brněnské diecéze P. Karel Satoria. V současnosti působí v Dobříši, pochází ale z Křižanova. První z přednášek se uskuteční v pátek 18. září v 17 hodin, druhá pak v sobotu 19. září také v 17 hodin. Poté vždy následuje mše svatá. Srdečně zveme! Plakát ke slavnostnímu odhalení památníku je umístěn na poslední straně přílohy. Prosím o jeho vyvěšení na farních nástěnkách. (vod)

8 16 / Křižanov Slavnostní odhalení památníku sv. Zdislavy v Křižanově Neděle 27. září 2015 od Mše svatá celebrovaná brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem, hudebně ji doprovodí více než stočlenný pěvecký sbor z Vysočiny. Po mši následuje odhalení památníku a jeho požehnání. Nebude chybět ani představitelka sv. Zdislavy z filmu V Erbu lvice Milena Steinmasslová, která vystoupí s krátkou recitací. Akci završí koncert Hradišťanu, při kterém zazní Missa brevis Jiřího Pavlici. Občerstvení zajištěno v Katolickém domě a místní Sokolovně. Památník sv. Zdislavy Křižanov, model, Petr Novák 2013

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ VÁNOCE L. P. 2006 Program přípravy a liturgických oslav Přidružené programy kulturní Ohlédnutí za rokem 2006 Pohledy do roku 2007 Vánoční různočtení Historická připomenutí

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

Budou mše opět v latině?

Budou mše opět v latině? Červen 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Budou mše opět v latině? Tuto otázku mi nedávno položil jeden z farníků a se smutkem v očích dodával: Jestli se to opět zavede, tak asi přijdem o zbytek mládeže.

Více

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE http://lhotecka.farnost.cz/vestnik Číslo 3 4 Listopad 2011 ÚVODNÍ SLOVO aneb programové prohlášení Vážení farníci, před čtyřmi měsíci jsem nastoupil do

Více

IKD. Křesťan a Facebook. Rozhovor s Jiřím Zajícem. 20 Kč. Po diecézi Havlíčkův Brod a Humpolec. Zaměstnavatel: biskupství 1

IKD. Křesťan a Facebook. Rozhovor s Jiřím Zajícem. 20 Kč. Po diecézi Havlíčkův Brod a Humpolec. Zaměstnavatel: biskupství 1 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Křesťan a Facebook Rozhovor s Jiřím Zajícem Po diecézi Havlíčkův Brod a Humpolec Zaměstnavatel: biskupství 1 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví

Více

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU ROČNÍK 3 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2012 TAM&TAM MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU OBSAH KŘEST O VELI- KONOCÍCH V ŠUMPERKU ROZHOVOR - MANŽELÉ KOPŘIVOVI PROGRAM NOCI KOSTELŮ SVĚTEC MÉHO SRDCE - GIANNA BERETTA MOLLA VELIKONOČNÍ

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

Zpravodaj 3/2012 KALENDÁŘ AKCÍ. Pá 01. 06. Noc kostelů

Zpravodaj 3/2012 KALENDÁŘ AKCÍ. Pá 01. 06. Noc kostelů Pá 01. 06. Noc kostelů KALENDÁŘ AKCÍ Ne 03. 06. Slavnost Nejsvětější Trojice (11:00 Nejsv. Trojice) Čt 07. 06. Slavnost Těla a Krve Páně (18:00 Sv. Barbora) Ne 10. 06. První svaté přijímání dětí (9:00

Více

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová EDITORIAL Milí čtenáři, tématem tohoto čísla byla vybrána Pastorace povolání. Jak možná někteří víte, na Konferenci o mládeži v roce 2007 se vytvořila skupina lidí, kteří se rozhodli v této oblasti zkoordinovat

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2009 Číslo 2 Ročník 15 Úvodník P. Jiří Koníček Liturgický kalendář Rosteme ve víře Svatý Pavel a Církev Rosteme ve víře Ut unum sint Harfa podobenství Východní liturgie

Více

č. 10 prosinec 2009 17. ročník

č. 10 prosinec 2009 17. ročník zpravodaj pražské arcidiecéze č. 10 prosinec 2009 17. ročník ÚVODNÍK Advent starý slib se začíná uskutečňovat Přichází, nebo už přišel? Přihodí se, nebo už se přihodilo? Samo latinské slovo advent pro

Více

Časopis přerovského děkanátu Květen 2002 Číslo 5 Ročník 8 Úvodník P. Cyril Juroška Liturgický kalendář na měsíc květen Maria a dnešní styl Maria při zrodu církve Rosteme ve víře pokračování Věřím Z historie

Více

Adalbert. Číhošť: Vítejte doma, otče Josefe Toufare! (letní speciál o P. Josefu Toufarovi) Církevní turistika. Fenomén cestovního ruchu ( 25)

Adalbert. Číhošť: Vítejte doma, otče Josefe Toufare! (letní speciál o P. Josefu Toufarovi) Církevní turistika. Fenomén cestovního ruchu ( 25) Miloš Doležal: P. Toufar si mě vybral. Je to pocta, ne jho ( 4) Svědectví krve. Známka pevnosti víry ( 12) Církevní turistika. Fenomén cestovního ruchu ( 25) Adalbert 7-8 / 2015 / ročník XXV / 25 Kč Číhošť:

Více

IKD. Téma: Misie. Rozhovor s Tomášem Enderlem. Mrtví z pole na Vysočině. 20 Kč. Zahraniční výpomoc. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010

IKD. Téma: Misie. Rozhovor s Tomášem Enderlem. Mrtví z pole na Vysočině. 20 Kč. Zahraniční výpomoc. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD Téma: Misie Rozhovor s Tomášem Enderlem Mrtví z pole na Vysočině Zahraniční výpomoc 10 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví U sv. Ignáce, Chelčického

Více

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník 11 listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník PĚT TÝDNŮ PRO RODINU Rok rodiny nezadržitelně směřuje k cílové pásce. V jeho průběhu nás otec arcibiskup Jan vybízel k jednotlivým

Více

Provází Mgr. Lojzek Štrbík z Hovězí, dlouholetý průvodce po Římě, P. Vlastimil Vaněk a P. František Král. Posledních 5 volných míst, Tel.

Provází Mgr. Lojzek Štrbík z Hovězí, dlouholetý průvodce po Římě, P. Vlastimil Vaněk a P. František Král. Posledních 5 volných míst, Tel. FARNÍ LISTY PRÁZDNINY 2015 adresa: 755 01 Vsetín, Horní nám. 134 tel.: 571 411 692 e-mail: favsetin@ado.cz web: www.farnostvsetin.cz; farnost.valasskapolanka.cz DĚDICTVÍ OTCŮ, ZACHOVEJ NÁM PANE papež Benedikt

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června 1 z 32 7-8/2006 červenec-srpen Obsah Ptáme se Představujeme Církevní stavby v diecézi Přemítání o farnosti Čteme list Římanům Slovo mají čtenáři Stalo se... Nenechte si ujít Nabídka - pozvánka Pozvání

Více

BETLÉM NENAROZENÝM. Poselství vánočního miminka. Milí čtenáři, co se vám vybaví, když se řekne březen? Nalévající. Počaté děti se samy neubrání

BETLÉM NENAROZENÝM. Poselství vánočního miminka. Milí čtenáři, co se vám vybaví, když se řekne březen? Nalévající. Počaté děti se samy neubrání krok vstříc životu BETLÉM NENAROZENÝM Příloha Katolického týdeníku 13/2015 24. 30. března 2015 Milí čtenáři, co se vám vybaví, když se řekne březen? Nalévající se pupeny, bouřlivá voda potoků, mláďata

Více

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením.

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. 12/2012 PROSINEC Milé sestry a milí bratři v Kristu Ježíši, našem Pánu! Na začátku nového církevního roku se na Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. S vděčností se ohlížím za minulým rokem a chci Vám

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2013 Program přípravy a liturgických oslav Ze života farností Velikonoční různočtení Modlitba Blaise Pascal Neprosím ani o zdraví, ani o nemoc, o

Více

Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana

Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Zlínského kraje. Ve spolupráci s Ministerstvem kultury

Více

6/2011 ROČNÍK 20 (14)

6/2011 ROČNÍK 20 (14) 6/2011 ROČNÍK 20 (14) Přinášet Boha světu Rozhovor s Marií Voce 20 Jan Pavel II. Zastánce důstojnosti člověka 5 www.focolare.cz Ekonomická krize a životní styl 8 PRO INSPIRACI Dědictví Jana Pavla II. Vzápětí

Více

Bohoslužba bude i na náměstí

Bohoslužba bude i na náměstí Na Štědrý den proběhnou postupně čtyři mše 5plus2 Datum vydání: 19.12.2014 Číslo: 48 Strana: 4 ppd Mutace: 5plus2 - Mostecko Časopisy - společnost a životní styl MOST / Hned na několik míst se mohou Mostečané

Více

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti 11/2009 LISTOPAD Obruče Za komunistů to bylo celkem jednoduché, zaslechnete možná ještě dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti čemu se stavíme. Ano, železná opona a přítomný nesmrtelný režim

Více

1únor. Budoucnost církve. Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons.

1únor. Budoucnost církve. Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons. Budoucnost církve Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons. Domenico Sigalini Jak diskutovat se studenty o homosexualitě Karel D. Skočovský Sociální

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 9/2009 Ročník XIX Září 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze Teologie sv. Pavla Ke cti svatého Vavřince U střechy Evropy Liturgický oděv v proměnách staletí Když přijde velká voda... Eliščina

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 12/2009 Ročník XIX Prosinec 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze Eschatologie Listopad dvacet let poté Josef Pospíšil Liturgický oděv v proměnách staletí Když dobré skutky rozkvétají...

Více