Svatá Zdislava. Památník vyjadřuje hrdost na křesťanské kořeny. Biskup: poslání svaté Zdislavy je chránit rodiny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svatá Zdislava. Památník vyjadřuje hrdost na křesťanské kořeny. Biskup: poslání svaté Zdislavy je chránit rodiny"

Transkript

1 Svatá Zdislava Příloha Katolického týdeníku 21/ května 1. června 2015 Památník vyjadřuje hrdost na křesťanské kořeny S velkou radostí vám na těchto stránkách opět rádi přiblížíme dostavbu památníku svaté Zdislavy v jejím rodišti v Křižanově, jehož součástí je významné dílo akademického sochaře Otmara Olivy. Hned úvodem bych vám všem, vzácným podporovatelům a dárcům, rád poděkoval za pomoc při naší snaze toto dílo zrealizovat a zdárně dokončit. Nedávno jsem přemýšlel, že jsme v této snaze, vybudovat památník ryze české a významné postavě křesťanského života, v naší vlasti asi jediní. Obecně se u nás památníky v novodobé historii příliš nestaví a možná je také mnozí považují za naprostou zbytečnost a plýtvání. V okolních státech je tomu ale jinak. Možná jsme my Češi poznamenaní dobou komunismu, kdy se budovaly okázalé památníky, které měly proslavit a připomínat zločince a ideologii zla a násilí. Myslím si, že památník v Křižanově je naším společným důkazem hrdosti paměti našeho národa na naše křesťanské kořeny a ušlechtilé křesťanské skutky svaté Zdislavy a skvělých životních hodnot, které představuje. Naše společné dílo ke cti svaté Zdislavy proto není skromné a příliš levné. Již dnes budí pozornost svojí krásou a svým rozsahem. Mám radost, že o tento památník se zajímají po stránce symbolické, umělecké i architektonické lidé věřící i nevěřící. Snad proto pomůže upozornit na dnes tak málo vnímané křes- Sochař Otmar Oliva při práci na hliněném modelu sochysv. Zdislavy. ťanské hodnoty a dát příklad ctnosti naší rodačky svaté Zdislavy. Je pro mě neskutečným zázrakem, že jsme doposud byli schopni zajistit přispěním Kraje Vysočina i jednotlivých obcí, nadací a z darů stovek a tisíců lidí bezmála 6 mil. Kč. Nyní nám chybí necelý milion na zaplacení posledních faktur, abychom mohli v neděli ve slavnostně odhalit památník bez dluhů. Děkuji za vaši pomoc. Snímek Milan Zámečník Přijměte také jako poděkování za své mnohé modlitby a velkorysé dary naše srdečné pozvání na slavnost odhalení památníku svaté Zdislavy z Křižanova. TOMÁŠ HOLCNER Biskup: poslání svaté Zdislavy je chránit rodiny V září obohatí Křižanov, rodiště svaté Zdislavy, nový památník této světice, patronky rodin. Mám radost, že její poslání chránit a povzbuzovat rodiny je stále živé. Chtěl bych využít této příležitosti a poděkovat vám, manželkám a manželům, vám, kdo jste založili rodinu a s láskou pečujete o své děti, protože to je velké poslání. Rodina představuje základní kámen pro celou církev a společnost. Možná jste to slyšeli a četli mnohokrát, ale možná jste o tom málokdy přemýšleli. Každý z vás by měl vědět, že konkrétně na něm záleží mnoho věcí. Bůh s vámi počítá ve svém plánu a dává vám všechno potřebné, abyste prožili manželství, ve kterém se stanete znamením, radostnou zvěstí pro druhé. To je vaše povolání. Každé povolání však vyžaduje určitou oběť a určitou volbu. Vedle povolání k manželství stojí povolání ke kněžství, teď mám na mysli služebné kněžství. Tam, kde my kněží budeme více věrní Kristu, bude to velká pomoc i pro vás v rodinách. A naopak. Tam, kde vy zůstáváte věrní ve všem, co je pro vás těžké, je to velká pomoc pro nás kněze. V centru vytrvalosti v lásce je odpuštění. Ptal jsem se manželů, kteří spolu žili již sedmdesátý rok, co je pro společný život nejdůležitější. Shodli se na tom, že odpustit si. To je základní stavební kámen, kterým napodobujeme Boha. Je to cesta k dalšímu začátku. Dalším stavebním kamenem je modlitba, kterou máte prožívat společně. To je velmi důležité. Z řady setkání ale vyplývá opak, že se rodina spolu nemodlí. Prosím, pokud to jde, modlete se doma každý den, aby byl uprostřed vás Ježíš. Rodinná modlitba otevírá Bohu. Tam, kde rodinné společenství chybí, nabízejí se nejrůznější cesty úniku násilí, drogy, alkohol. Rodina vytrhuje z anonymity, z toho, že je člověk sám. Samotu nesnášejí děti, ale těžce ji prožívá každý člověk, protože jsme od Boha stvořeni, abychom žili společně. Manželství potřebují pomoc, proto se za ně modlí celá církev. Modlí se za vás, manželé, manželky a děti, abyste obstáli ve svém povolání a aby z vašeho povolání vyrostlo všechno potřebné. Ať je i vaše rodina místem, kde se prožívá povolání od Boha, místem svědectví, místem evangelizace vlastní i těch druhých. Za vás všechny v manželství a v rodinách se modlím a na přímluvu svaté Zdislavy, patronky rodin, vám ze srdce žehnám. Mons. ThLic. VOJTĚCH CIKRLE biskup brněnský

2 10 / Křižanov Připomíná mi to stavbu Národního divadla Nila Vodičková na místě, kde v Křižanově památník pomalu roste. Snímek autor Památník sv. Zdislavy v Křižanově by nemohl vzniknout bez NILY VODIČKOVÉ. Od počátku se stará o vše, co je potřeba komunikuje s architektem, stavebními firmami i dárci, zařizuje téměř veškeré organizační záležitosti. Památník by měl být slavnostně odhalen 27. září. V jakém je nyní stavu? V současnosti jsou hotové základy i montážní šachta, která je pod úrovní základové desky. Nahoře je položena žulová dlažba. Jsou odlity sloupy a položeny architrávy s historickými nápisy. Žulová kašna je hotová a Petr Novák ze Zlechova ji za týden osadí. Budou se dělat instalace a příchod do památníku, to znamená dvoje schody a plošinka, která bude sloužit vozíčkářům. Na vlastní soše sv. Zdislavy se pracuje, Otmar Oliva ji připravuje v hlíně a bude odlita v Praze, protože vzhledem k její mírně nadživotní velikosti ji nemůže sám odlít ve své slévárně, kde už odléval atributy. Ty jsou hotové byly odlity v červnu minulého roku. Materiál památníku graduje. Vymezení prostoru je provedeno betonem, dlažba a kašna jsou žulové, atributy a socha z bronzu. Co to jsou architrávy? To jsou spojnice mezi sloupy. Které na nich budou nápisy? Svatá Zdislava z Křižanova, , dcera Sibyly a Přibyslava z Křižanova. Víra, naděje, láska, pokora. Kdy by se měla odlévat socha? Socha bude odlita v půli června. Do konce května by mělo být všechno hotovo kromě usazení sochy a atributů. Hotovou sochu v hlíně uvidíme 23. května, kdy 45 farníků pojede na zájezd na Velehrad do ateliéru sochaře Otmara Olivy. Nakolik je proces odlití sochy náročný? Může se stát, že se nepodaří? Může se stát ledacos, ale doufáme, že to dobře dopadne. Stejně tak jsme byli v očekávání, jestli se podaří odlít atributy, a ty se povedly. Odlití je náročný proces, který trvá tři dny od chvíle, kdy se poprvé zažehne oheň. Přesto pevně věřím, že to dopadne velmi dobře. Kde bude socha do poloviny září umístěna? To ještě nevím. Možná si ji Otmar Oliva nechá ve svém ateliéru, možná ji přiveze rovnou sem do Křižanova a uskladní tady. Odhalíme ji ale určitě až na konci září. Na fotkách z průběhu prací na základně památníku je vidět, že šlo o poměrně náročné stavební zásahy. Jak dlouho práce trvaly objevily se komplikace? S pracemi se začalo po loňských Velikonocích. Nejprve bagry vytvořily obrovskou jámu, hlubokou asi šest a půl metru. Pak se dělaly základy a montážní šachta, bylo to opravdu náročné. Ale vše se nakonec podařilo. Jak dlouho už je památník ve stavu, který vidíme na snímku? Od podzimu. Dláždilo se na podzim a přes zimu se pracovalo na architrávech, protože toho se musel zúčastnit Petr Novák a dolaďoval písmo to je technicky velmi složité, aby vypadlo dokonale. Památník by nemohl vzniknout bez ochotných dárců. Kolik už se vybralo peněz a kolik je jich ještě potřeba? Šest milionů se nám už podařilo získat a chybí nám poslední milion. Je pro mě až skoro zázrak, že lidé byli tak štědří a ochotni na tuto připomínku sv. Zdislavy přispět. Zrovna tak organizace a města. Kolik peněz přišlo od drobných soukromých dárců? Zhruba 1,8 přispěly města a firmy, vše ostatní nám přispěli konkrétní lidé. Byly častější spíše větší částky, nebo menší dary? Protože jsou dárců tisíce, jsou běžnější částky pět set až deset tisíc korun. Jeden dárce věnoval do-

3 Křižanov / 11 konce 125 tisíc korun. Ale jsme vděční i za nižší částky, protože i ty jsou přínosem. A jak k tomu přistupuje Křižanov? Jaká je spolupráce s městysem? Řekla bych, že spolupráce je velmi dobrá, jsou tomuto projektu nakloněni, Úřad městyse je tomuto projektu nakloněn, vychází nám vždycky vstříc, stejně jako zastupitelé i paní starostka. Jak konkrétně podpořili stavbu? Zastupitelstvo rozhodlo, že dají příspěvek korun. Bude se městys podílet na organizaci slavnostního odhalení památníku? Jsou velice ochotní, už jsme měli dvakrát schůzku lidí, kteří se budou starat o správný chod slavnosti. Myslím, že se to celkem daří, je tady spousta ochotných lidí. Kdo všechno je zván na 27. září? Jen ti, kdo se na vzniku památníku přímo podíleli? Těšíme se, že přijedou všichni, kdo se na vzniku památníku podíleli. A dveře mají samozřejmě otevřené i všichni ostatní, i je srdečně zveme. Jak bude celá slavnost probíhat? 27. září je pro naši farnost poutní nedělí, protože kostel je zasvěcen sv. Václavu. Aby se mohli zúčastnit i kněží, bude mše svatá začínat až ve 14 hodin. Měla by se konat na pódiu na náměstí, celebrovat ji bude brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Při této mši svaté bude zpívat Missu brevis od Jiřího Pavlici více než stočlenný sbor, který vede Karel Tomek z Třebíče. Potom by měl pan biskup Cikrle požehnat památník. Vystoupí také představitelka sv. Zdislavy, herečka Milena Steinmasslová, která ji hrála ve filmu V Erbu lvice. Hned poté následuje koncert souboru Hradišťan s Jiřím Pavlicou. Kolik vás všechna ta práce kolem památníku stojí energie? Pan farář říká, že je to práce na plný úvazek, samozřejmě zdarma. A co všechno obnáší? Je to spousta korespondence, na vyžádání posíláme dárcům potvrzení o darech pro daňové účely. Lidé mají různé dotazy, vyřizuji spoustu telefonátů. Také se musím věnovat koordinaci mezi stavebními firmami a umělci. Těch starostí je mnoho a nejvíc s tím, jak oslovit různé dárce, ale daří se to. Uspořádali jste už i benefiční akce? 25. května 2014 sloužil poutní mši svatou ke sv. Zdislavě na náměstí pan kardinál Dominik Duka. Bylo tady přítomno dva a půl tisíce lidí. V červenci 2014 jsme zase pořádali na zahradě u kostela koncert Hradišťanu a také přišlo mnoho lidí. Díky oběma akcím jsme získali další příspěvky. Snažíme se proto stále vymýšlet různé akce a nové způsoby, jak získat i zbytek peněz. Lidé třeba dávají i velmi malé příspěvky dvacet nebo čtyřicet korun. Ale i za ně jsme velmi vděčni, vše je pro nás přínosem. Trochu mi to, jak lidé posílají příspěvky a schází se koruna po koruně, připomíná stavbu Národního divadla. Jedna pracovnice jisté cestovní kanceláře ze Zlína nám dokonce poslala padesátikorunu nalepenou na kartičce dopisem tedy právě tak, jak se to dělalo za doby stavby Národního divadla. Tenhle příspěvek asi necháme na památku a vložíme jej i s tím lístkem dovnitř sochy. Vzniku památníku sv. Zdislavy v Křižanově věnujete téměř veškerý svůj volný čas. Co vás k tomu motivuje? Tato myšlenka zrála již od mého dětství, kdy jsem v kostele na oltáři vídávala sošku blahoslavené Zdislavy, jak u ní klečí dívka a ona jí podává almužnu. Ale myšlenka je samozřejmě málo, potom se zrodila touha oslovit pana faráře, jestli by se neměl udělat památník sv. Zdislavě. Za mého mládí se vždycky mluvilo o Zdislavě z Lemberka, ale nikdy ne o Zdislavě z Křižanova, přestože se tu narodila a dlouho tu žila. A protože je pan farář velmi pružný a podnikavý člověk, nápad s nadšením přijal, ale původně s podmínkou, že dokud se nesežene ten první milion, tak do toho nepůjde. Myslel si, že se asi nesežene, ale jako zázrakem je už teď těch milionů šest. A co vám dodává sílu? Já bych řekla, že víra v Boha. Jaké úkoly vás čekají v nejbližší době? Velmi důležité je sehnat ten zbývající milion korun. Samozřejmě ale nenecháváme žádné organizační věci náhodě, snažíme se co nejvíce promýšlet ono slavnostní odhalení, aby bylo co nejlépe připravené. Vše se bude odehrávat venku, takže bude důležité hezké počasí, ale to nijak neovlivníme, za to se můžeme jen modlit. Od počasí se bude odvíjet i počet návštěvníků, který se kvůli tomu velmi těžko odhaduje. Na organizaci vlastního požehnání památníku bude potřeba hodně lidí. Jak je to tady s dobrovolníky, s místní farností? Úžasné, je tady spousta ochotných lidí a vždycky pomohou, když je potřeba. Když tu byl pan kardinál Duka, krásně se na to dívalo pomocníků bylo jako mravenců, během půlhodiny byly lavičky na svých místech, zrovna tak to bylo potom s odklízením. Musíme tyto lidi obdivovat. Myslíte si, že dokončený památník zvedne prestiž a známost celého Křižanova? Předloni na podzim u mě zazvonil jeden pán, byl to docent Janáčkovy akademie múzických umění, a říkal: Já si jdu s vámi popovídat o památníku a musím vám říct, že to není přínos jen pro Křižanov, ale pro celou republiku i pro celou Evropu, protože svatá Zdislava je na severu Čech velmi zastrčená a tady je to tak ve středu republiky a blízko dálnice, takže na to budou slyšet i cizinci. Domnívám se, že to opravdu zvýší turistický ruch. Podle mě pak v tomto ohledu bude hrát roli i vysoké umění mistra Otmara Olivy, který zdobil kapli pro sv. Jana Pavla II. ve Vatikánu a nedávno byl instalován jeho kříž v Evropském parlamentu ve Štrasburku. Pro mě osobně je to veliká radost, protože láska k umění mě provází celý život. A je součástí i mé víry. Jak říkal Jan Pavel II.: Víra, která nepřechází v kulturu, není plně prožitá. TOMÁŠ KUTIL Kardinál Dominik Duka po slavnostní poutní bohoslužbě v Křižanově. Repro KT

4 12 / Křižanov Architekt: byla to výjimečná práce Finální podobu památníku značně ovlivnil architekt FRANTIŠEK ZAJÍČEK. Právě on totiž zpracoval projekt, podle něhož památník vzniká. Jak dlouho jste projekt památníku sv. Zdislavy připravoval? Věnovali jsme se mu více než rok. Na co jste kladl při tvorbě projektu největší důraz? Abychom předali sdělení, které vyvolá emoce, bude důstojné osobnosti sv. Zdislavy a současně nebude agresivní vůči okolí. Snažili jsme se také začlenit tuto stavbu do stávajícího náměstí tak, aby měla vhodné měřítko, aby nebyla dominantní, a přitom byla úměrná dané lokalitě. Prostor památníku je proto stavebně vymezen sloupy s architrávy a tím oddělen od stávající plochy náměstí. Je z litého betonu. Je zde patrná gradace ušlechtilosti materiálů k pomyslnému prameni čisté vody. Na litý beton proto navazuje broušená žula - dlažba, na broušenou žulu leštěná žula - vlastní tělo kašny. Památník graduje bronzovou sochou a výstřikem křišťálové vody. S čím bylo nejtěžší se vyrovnat, co bylo pro vás největší výzvou? Náměstí nemělo koncepční řešení. Ideální by bylo řešit nejen kašnu, ale zároveň celé náměstí. To ale v té době nebylo možné. Kašna musela být vyřešena tak, aby nepředstavovala komplikaci pro budoucí podobu náměstí. V čem bude výsledná podoba jiná než vaše původní předpoklady? Téměř v ničem. Snad jen že bude o něco nižší, jelikož byla zvolena jiná technologie stavby a nějaké centimetry se kvůli tomu ztratily. Detail sloupů, které propojují ozdobné architrávy s nápisy. Snímek Petr Novák Jak se vám spolupracovalo se sochařem Otmarem Olivou? Musel jste někdy ustoupit jeho uměleckému záměru? Výborně. S Otmarem jsme kamarádi. Nebyla to první spolupráce dělali jsme spolu už např. kašnu sv. Jana Sarkandera v Olomouci. Otmar je výjimečný člověk. Jako každý moudrý muž je přístupný dalším pohledům, řešením a dalšímu hledání. Práce s Otmarem není konfliktní. Je také třeba vědět a vnitřně cítit, co je při takové práci prioritní. Co je důležité. Důležité je sdělení. Určitě to nejsou naše ega. Byla práce na památníku pro vás něčím specifická, anebo jste ji bral jako jakoukoliv jinou zakázku? Pod podlahou paátníku je vybudován systém, ve kterém cirkuluje voda z kašny. Nechybí ani vstupní šachta. Jistě že nikoli. Sakrální stavby jsou čistou architekturou. Zde lze tvořit zcela svobodně bez zásadních provozních vlivů, bez jiných velkých omezení. Je to výjimečná práce pro výjimečně investory. Tyto zakázky nejsou komerční, většinou jsou financovány ze sbírek. Lidé, kteří je organizují, pracují bez nároku na odměnu. To není běžné. Je sv. Zdislava či její život pro vás osobně inspirací? To snad musí být úplně pro každého Repro KT člověka, který je schopen ji poznat a pochopit. (tok) Krátce po uskutečnění tohoto rozhovoru měl architekt Zajíček vážnou nehodu. Redakce KT i všichni tvůrci památníků mu přejí brzké uzdravení.

5 Křižanov Zdislavu modeluji jako mladou dívku Se sochařem OTMAREM OLIVOU jsme se podívali do jeho umělecké dílny a nechali jsme si vysvětlit, jak se převádí nápad z hlavy na papír a z papíru ve skutečnost. V jaké fázi je práce na Zdislavině památníku? Střed památníku podle mého návrhu bude tvořit kašna se třemi chrliči a uprostřed bude stát socha svaté Zdislavy v mírně nadživotní velikosti. Co se týká mého podílu, od loňska už mám hotové chrliče a gotickou krajinu, která tvoří sokl pod nohama figury. Čerstvě jsme odlili tři Zdislavina znamení: lvici, překřížené ostrve a velké stylizované Z. Sochu nyní modeluji z hlíny, pak podle ní vytvořím sádrový model a ten nakonec pošlu odlít do slévárny do Prahy, aby ji vyvedli v bronzu. Jako voskový model mám už hotové srdce, které bude Zdislava držet v rukou jako že je nabízí druhým, ale zároveň si je chrání. Jakou symboliku toto vaše dílo nese? Na Vysočině, kde Křižanov stojí, je to samý Santini, barokní gotika. A české baroko je nesené myšlenkou prostoru v prostoru. A tak jsem pro pomník také vymyslel prostor v prostoru, kam příchozí může sestoupit a ocitnout se v detailu: nízké sloupoví dokola, kterým se dá volně procházet, od něj vedou schody ke středu, kde je pramen. Kašna má tři rohy, kde budou umístěny chrliče. Ty budou zároveň zdobit a krýt spoje lemu. A voda z nich bude dopadat ke Zdislaviným prstům a omývat je. Otmar Oliva modeluje sochu sv. Zdislavy. Pramen, to je pramen živá voda. Až v Izraeli jsem pochopil, co to je voda a co to je žízeň. Gotická krajina, která tvoří podstavec, na němž Zdislava stojí, poukazuje k její době. Její příběh je totiž gotický příběh. První chrlič má podobu granátového jablka rozkrojeného na čtyři díly, jako byl počet Zdislaviných dětí, pak jsou tu tři Kristovy hřeby a tři jablka. Lastury, jimiž jsou chrliče dozdobeny, můžou připomínat vyprávění sv. Augustina o chlapci, který přeléval moře mušlí do důlku v písku, aby světci ukázal, že je marné Snímky Milan Zámečník pokoušet se lidským rozumem obsáhnout tajemství Nejsvětější Trojice. Jak ztvárníte samotnou svatou Zdislavu? Jako dívku, protože v době, kdy žila v Křižanově, byla mladičká a ještě svobodná, všechno ji teprve čekalo. Ač měla svou svatost již v sobě. Takže vytvářím realistickou figuru mladé hezké ženy, kterou obléknu do volných šatů. Nekopíruju je podle historické skutečnosti, ale vymyslel jsem si je tak, aby byl výsledek živý. Drdol jí / 13 vymodeluji podle účesu dívky, kterou jsem si vyfotografoval v Itálii, a podle dobové módy nechám Zdislavě vysoké čelo. Obličej mám zatím načrtnutý jen v hrubých rysech, pro definitivní podobu mi bude stát modelem dcera jedněch mých přátel. Jak daleko již pokročila vlastní práce na soše? Oblékám hliněný model, ale jak naznačuji, tvář a účes budu ještě dotvářet. Socha se teď musí pravidelně kropit, aby nevyschla, podepírá ji lešení, a když na ní právě nepracuji, je zakrytá mokrou látkou. Až bude podle hliněné předlohy dokončen sádrový model, pošlu ho do slévárny, kde jej odlijí z bronzu a zkompletují s ostatními součástmi, které jsem odléval já sám. Převoz a instalace hotové sochy jsou už poměrně snadné a abych byl upřímný, mám se samotnou sochou a vším okolo tolik své práce, že tyto technické záležitosti jdou úplně mimo mě. Je pravda, že technologie lití, kterou používáte a díky níž vzniká i křižanovský pomník, sahá až do starověku? Už v Bibli najdeme popisy pecí u Jordánu v Gilgálu, kde král Šalamoun nechal odlít vybavení pro Jeruzalémský chrám. Ale stejnou technologii používali lidé již před pěti, možná osmi tisíci let. Je to tzv. lití na ztracený voskový model, kdy se vosk uzavře do formy a pak se z ní postupně vytaví a ve vzniklé dutině se nahradí bronzem. Vychladlá forma se pak z odlitku otluče kladívkem, odlitek se očistí, vybrousí, pozlatí nebo jinak povrchově upraví, doplní se případné ozdoby ze skla a podobně. Jediný rozdíl je dnes ten, že vzduch do pece foukám pomocí elektřiny. V současnosti se samozřejmě používají i různé jiné technologie; já jsem se to ale naučil takhle a tvořím tak rád. (sch) Práce v ateliéru je velmi důkladná a pozvolná. P. Tomáš Holcner z Křižanova sochaři chvíli asistoval.

6 14 / Křižanov Čím více bude uctívána, tím lépe Se sv. Zdislavou je úzce spjat i řád dominikánů je totiž spolupatronkou celé jejich české provincie. Stavbu památníků v Křižanově provinciál P. BENEDIKT MOHELNÍK velmi vítá. Kým je sv. Zdislava pro vás osobně? Je to pro mě nesmírně sympatická světice. Nejen jako matka čtyř dětí, ale i jako manželka, která stála po boku politicky velmi angažovaného manžela. Sama se zároveň velmi přičinila o to, že její okolí prospívalo v dobrém. Moc toho o ní nevíme, ale z toho, co víme, vychází velmi sympaticky. Jablonné v Podještědí kde žila - je sice odlehlým poutním místem, ale i tak tam přichází množství lidí. Je to způsobeno tím, že k ní mají opravdu hluboký vztah. Sv. Zdislava je také jedinou světicí z dominikánské rodiny pocházející z naší země. Jak se konkrétně projevuje vztah dominikánů k této světici? Staráme se o zmíněné poutní místo, které je s ní spjato, a poslední sobota v květnu, kdy slavíme její svátek, je pro nás významný den. Bratři do Jablonného nejezdí sami, ale i s lidmi, o něž pečují. Ke sv. Zdislavě se obracíme v rámci liturgie a ve všech našich klášterech je přítomná. V Praze je kaple sv. Zdislavy, v Olomouci relikviářová skříňka. Poutní místo v Jablonném považujeme za jedno z prioritních míst našeho působení. Aktuální stav památníku. Jak toto působení vypadá? V tamním klášteře je několik cel, které nevyužíváme pro sebe, ale nabízíme je rodinám a snažíme se, aby toto ubytování pro ně bylo cenově dostupné. Často tam také posíláme mladé lidi, kteří hledají partnera, snoubence, kteří se rozhodují, zda se vzít, anebo manžele, kterým se nedaří počít dítě. A máme konkrétní případy, kdy tyto prosby svěřené přímluvě sv. Zdislavy byly vyslyšeny. Rodiny, které jsou v krizi, svěřujeme přímluvám sv. Zdislavy. Sledujete vznik památníku sv. Zdislavy Křižanově v místě, odkud pochází? Sleduji. Od tamního faráře P. Tomáše Holcnera dostávám aktuální informace. Tuto aktivitu vítám, je to výborné. Narodila se tam a je dobře, aby se tam úcta k ní pěstovala. Na čím více místech bude uctívána, tím více vstoupí do duchovního profilu naší církve a bude jej moci obohatit. To, co se ke sv. Zdislavě váže, je navíc nesmírně aktuální. O rodině se diskutuje nejen v souvislosti s podzimní synodou, ale řeší se i její postavení v celé společnosti. Církev se zabývá tím, jakými pastoračními prostředky rodinám pomoci a být jim oporou v jejich problémech. Moc bych si přál, aby lidé jezdili za sv. Zdislavou i do Křižanova a prosili tam o její přímluvu. Snímek Petr Novák Má odkaz sv. Zdislavy co říct i lidem mimo církev? Je dobře, že prostřednictvím památníku vstupuje sv. Zdislava do veřejného prostoru. Není pouze v kostele, nýbrž na nepřehlédnutelném místě na náměstí v tom je tato iniciativa skvělá. Jsem rád, že se pro památník podařilo získat i tamní společenskou a politickou reprezentaci, bez toho by mohl jen těžko vzniknout. A ukazuje to, že tato světice může rezonovat i v prostředí mimo církev. Není to navíc poprvé. Přestože se to možná obecně neví, přijal už v 90. letech Liberecký kraj sv. Zdislavu jako svou patronku. (tok) Svatá Zdislava nezapomínala být žákyní Sv. papež Jan Pavel II. před 20 lety, když kanonizoval evangelizátorku a misionářku, rodačku z Křižanova a patronku litoměřické diecéze, měl jistě na mysli právě nadčasovou výzvu sv. Zdislavy, jejíž hrob se již staletí nachází v kryptě baziliky sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí, totiž: nechávat se nejprve prostoupit Kristovým evangeliem, zatoužit po sebeevangelizaci a následně s misijním zápalem jít mezi lidi. Sv. Zdislava nikdy netvrdila, že už všechno ví, že všechno pochopila a že dosáhla konce cesty křesťanské dokonalosti. Nezapomínala na často zapomínané upřímné doznání, že není mistryní, ale žákyní. Svůj život chápala jako službu. Chtěla být a skutečně byla služebnicí: v rodině, mezi nemocnými, opuštěnými, odstrčenými a trpícími. Žila v době a v prostředí až nápadně podobných době a prostředí našemu: v naší litoměřické diecézi žije mnoho těch, kdo o Kristu ještě nikd y nic přívětivého neslyšeli. Někteří z nich zájem mají a ptají se. Proto evangelizace a misie sv. Zdislavy měla i další tvář: nikoliv ihned chtít oslovovat druhé, ale nejprve jim obětavě naslouchat. Nevykonávat náboženskou propagandu, nýbrž ochotně, trpělivě, pokorně a inteligentně Kristovy pravdy vysvětlovat. Připomínka 20. výročí její kanonizace, vybudování svatozdislavského památníku v jejím rodišti, poutní iniciativy v Křižanově i v Jablonném v Podještědí, to vše jsou skutečnosti, naplňující mě radostí. Svědectví sv. Zdislavy nás však vede i k uchopení krásného úkolu evangelizačního a misionářského. Mons. JAN BAXANT, biskup litoměřický

7 Křižanov / 15 Mapka a informace k slavnostnímu odhalení památníku 27. září 2015 Směr Žďár nad Sázavou Směr Nové Město na Moravě ❸ Meziříčská ❺❽ ❷ ❹ ❻ ❼ ❶ Enpeka a.s. Benešovo náměstí (slavnost) Směr Tišnov Směr Brno Směr Velké Meziříčí Meziříčská Legenda k mapce ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ památník sv. Zdislavy kostel sv. Václava Sokolovna, občerstvení, WC Katolický dům, občerstvení, WC centrum sv. Zdislavy, občerstvení, WC radnice, zdravotní služba restaurace U Musilů raut pro VIP hosty parkování pro VIP hosty Celá slavnost se uskuteční na Benešově náměstí v těsné blízkosti památníku. Parkování při slavnosti budou koordinovat hasiči. Zájezdové autobusy avizujte na tel Duchovní příprava s Karlem Satoriou Týden před samotným odhalením památníku sv. Zdislavy v Křižanově bude mít v tamním kostele sv. Václava dvě duchovní přednášky bývalý trapistický mnich či generální vikář brněnské diecéze P. Karel Satoria. V současnosti působí v Dobříši, pochází ale z Křižanova. První z přednášek se uskuteční v pátek 18. září v 17 hodin, druhá pak v sobotu 19. září také v 17 hodin. Poté vždy následuje mše svatá. Srdečně zveme! Plakát ke slavnostnímu odhalení památníku je umístěn na poslední straně přílohy. Prosím o jeho vyvěšení na farních nástěnkách. (vod)

8 16 / Křižanov Slavnostní odhalení památníku sv. Zdislavy v Křižanově Neděle 27. září 2015 od Mše svatá celebrovaná brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem, hudebně ji doprovodí více než stočlenný pěvecký sbor z Vysočiny. Po mši následuje odhalení památníku a jeho požehnání. Nebude chybět ani představitelka sv. Zdislavy z filmu V Erbu lvice Milena Steinmasslová, která vystoupí s krátkou recitací. Akci završí koncert Hradišťanu, při kterém zazní Missa brevis Jiřího Pavlici. Občerstvení zajištěno v Katolickém domě a místní Sokolovně. Památník sv. Zdislavy Křižanov, model, Petr Novák 2013

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

N A D A Č N Í F O N D

N A D A Č N Í F O N D N A D A Č N Í F O N D K A R D I N Á L A M I L O S L A V A V L K A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Úvodní slovo pro výroční zprávu Nadačního fondu kardinála Miloslava Vlka za rok 2006 Vážení přátelé,

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen 2015 Měsíčník novoměstského sboru ČCE Ročník XIV. Zprávy ze staršovstva 3. 6. 2015 Staršovstvo jednalo o sborovém domě v Novém Městě. Petr Hladík zformuluje a umístí na webové

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

RÁMCOVÝ PLÁN připomenutí Kanonizace 20 let 05 12/2015. POUTNÍ STEZKA SVATÉ ZDISLAVY, MATKY CHUDÝCH A PATRONKY RODIN. PO STEZCE SVATÉ ZDISLAVY

RÁMCOVÝ PLÁN připomenutí Kanonizace 20 let 05 12/2015. POUTNÍ STEZKA SVATÉ ZDISLAVY, MATKY CHUDÝCH A PATRONKY RODIN. PO STEZCE SVATÉ ZDISLAVY RÁMCOVÝ PLÁN připomenutí Kanonizace 20 let 05 12/2015. POUTNÍ STEZKA SVATÉ ZDISLAVY, MATKY CHUDÝCH A PATRONKY RODIN. ÚVOD: Současná euroatlantická společnost je charakteristická vysokou mírou individuálního

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

slovo starosty 20. září 2010 zvláštní vydání Opočenských novin Členové zastupitelstva města Opočna 2006 2010

slovo starosty 20. září 2010 zvláštní vydání Opočenských novin Členové zastupitelstva města Opočna 2006 2010 20. září 2010 zvláštní vydání Opočenských novin slovo starosty SPOLEČNOU CESTOU Milí Opočeňáci, rád využívám tento prostor ve zvláštním vydání Opočenských novin, abych se trochu víc rozepsal o tom, co

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Křesťanské weby 37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008 Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Co můžete (ne)očekávat? nahlédneme, co zajímavého může mladý člověk najít na českém křesťanském

Více

1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ

1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ 1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ První Boží přikázání nám přikazuje víru v Boha a v to, co nám Bůh zjevil, a také úctu k němu. Proti prvnímu přikázání hřeší, kdo opovrhuje Bohem nebo jeho

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

KATECHETICKÝ PROGRAM PŘÍPRAVA DĚTÍ NA NÁVŠTĚVU PAPEŢE BENEDIKTA XVI.

KATECHETICKÝ PROGRAM PŘÍPRAVA DĚTÍ NA NÁVŠTĚVU PAPEŢE BENEDIKTA XVI. KATECHETICKÝ PROGRAM PŘÍPRAVA DĚTÍ NA NÁVŠTĚVU PAPEŢE BENEDIKTA XVI. V září 2009 navštíví Českou republiku papeţ Benedikt XVI. Na jeho návštěvu se připravují všichni věřící. Diecézní katechetické středisko

Více

soutěž o nejlepšího sekáče hovězských lúk, zná vítěze

soutěž o nejlepšího sekáče hovězských lúk, zná vítěze ročník XXV., číslo 6/2013 Čí to lúčka nekosená Duchovní obnova Denní stacionář Pietní vzpomínka Zdravotnická soutěž JAKÁ PARNA SE V ČERVNU DOSTAVÍ, TAK SE I PROSINCOVÉ MRAZY POSTAVÍ soutěž o nejlepšího

Více

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní.

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní. Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní. Jaroslav Matějka se narodil v roce 1940 v Litomyšli. Od roku 1960 žije ve

Více

Děkanát Uherské Hradiště

Děkanát Uherské Hradiště Děkanát Uherské Hradiště Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Výchozí situace: Situace v jednotlivých farnostech Ne všechny farnosti z děkanátu jsou v animátorech zastoupeny, a proto zde nejsou informace

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

ČTENÍ KNIH JAKO ODPOČINEK. ČEŠI Odkud jsme přišli?

ČTENÍ KNIH JAKO ODPOČINEK. ČEŠI Odkud jsme přišli? zpravodaj-zari2012+++.indd 1 27.9.2012 14:22:27 zpravodaj-zari2012+++.indd 2 27.9.2012 14:22:32 ČTENÍ KNIH JAKO ODPOČINEK Odpočívat neznamená nedělat vůbec nic. Je třeba se zabývat typem činností, které

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Otto Gutfreund. málo známý a nezvěstný. Deset nově objevených autorských sáder v eantiku a nová edice bronzů.

Otto Gutfreund. málo známý a nezvěstný. Deset nově objevených autorských sáder v eantiku a nová edice bronzů. Otto Gutfreund málo známý a nezvěstný Deset nově objevených autorských sáder v eantiku a nová edice bronzů. Na bechyňské keramické i na Uměleckoprůmyslové škole v Praze studuje bez jakýchkoli úspěchů,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

1) Kamenný kříž. Materiál: pískovec. Výška kříže 365 cm

1) Kamenný kříž. Materiál: pískovec. Výška kříže 365 cm KŘÍŽE A POMNÍKY V KATASTRU NAŠÍ OBCE 1) Kamenný kříž Materiál: pískovec. Výška kříže 365 cm Nápisy na kříži. Kříž se nachází při silnici k Velkému Ořechovu. Stojí v upraveném vydlážděném prostoru, vymezeném

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 DUBNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY STANOVISKO ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE HARTMANN, JELÍNEK, FRÁŇA A PARTNEŘI KE KAUZE BLANKA

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Milí farníci a poutníci,

Milí farníci a poutníci, 3/1993 Milí farníci a poutníci, denně sledujeme televizní noviny a čteme tištěné. O vánocích přichází novina nejradostnější: Narodil se Kristus Pán, veselme se! Všem Vám posílám od trůnu Panny Marie Křtinské

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Pokud se rozhodnete prodloužit si čas strávený v našem regionu, pomůžeme Vám také s výběrem doplňkových programů.

Pokud se rozhodnete prodloužit si čas strávený v našem regionu, pomůžeme Vám také s výběrem doplňkových programů. Vážené dámy, vážení pánové, jménem Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov si vás touto cestou dovoluji informovat a pozvat k účasti na konferenci 1. Broumovské diskuse na téma Je naše demokracie

Více

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Celkový pohled na současné umístění Bolestného růžence při kostele sv. Michala v Olomouci Socha Krista na Hoře Olivetské, socha Bolestného Krista,

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

NÁMĚSTÍ KARLA KRYLA BRNO NOVÝ LÍSKOVEC

NÁMĚSTÍ KARLA KRYLA BRNO NOVÝ LÍSKOVEC sdružení nezávislých kandidátů OBČANÉ NOVÉMU LÍSKOVCI studie NÁMĚSTÍ KARLA KRYLA BRNO NOVÝ LÍSKOVEC Brno 2013 OBSAH 1. kapitola Úvod. 2. kapitola Záměr Nové náměstí Nového Lískovce. 3. kapitola Náměstí

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin)

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) Malé krůčky k bezpečné cestě do školy Již čtvrtým rokem působí na naší škole rodičovská dopravní skupinka, která se snaží

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu. Přejeme vám všechno nejlepší k zásnubám a tomu, co leží před vámi.

Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu. Přejeme vám všechno nejlepší k zásnubám a tomu, co leží před vámi. 祝 福 : 结 婚 Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu. Gratuluje a přejeme vám oběma hodně

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC 1/2011 Příjemné čtení (a počítání). Úvodem Na přání Vás farníků bude první číslo Benjamína vycházet hned na začátku nového roku a přinese vyhodnocení hospodaření farnosti za uplynulý rok. Tak je tomu i

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více