Svatá Zdislava. Památník vyjadřuje hrdost na křesťanské kořeny. Biskup: poslání svaté Zdislavy je chránit rodiny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svatá Zdislava. Památník vyjadřuje hrdost na křesťanské kořeny. Biskup: poslání svaté Zdislavy je chránit rodiny"

Transkript

1 Svatá Zdislava Příloha Katolického týdeníku 21/ května 1. června 2015 Památník vyjadřuje hrdost na křesťanské kořeny S velkou radostí vám na těchto stránkách opět rádi přiblížíme dostavbu památníku svaté Zdislavy v jejím rodišti v Křižanově, jehož součástí je významné dílo akademického sochaře Otmara Olivy. Hned úvodem bych vám všem, vzácným podporovatelům a dárcům, rád poděkoval za pomoc při naší snaze toto dílo zrealizovat a zdárně dokončit. Nedávno jsem přemýšlel, že jsme v této snaze, vybudovat památník ryze české a významné postavě křesťanského života, v naší vlasti asi jediní. Obecně se u nás památníky v novodobé historii příliš nestaví a možná je také mnozí považují za naprostou zbytečnost a plýtvání. V okolních státech je tomu ale jinak. Možná jsme my Češi poznamenaní dobou komunismu, kdy se budovaly okázalé památníky, které měly proslavit a připomínat zločince a ideologii zla a násilí. Myslím si, že památník v Křižanově je naším společným důkazem hrdosti paměti našeho národa na naše křesťanské kořeny a ušlechtilé křesťanské skutky svaté Zdislavy a skvělých životních hodnot, které představuje. Naše společné dílo ke cti svaté Zdislavy proto není skromné a příliš levné. Již dnes budí pozornost svojí krásou a svým rozsahem. Mám radost, že o tento památník se zajímají po stránce symbolické, umělecké i architektonické lidé věřící i nevěřící. Snad proto pomůže upozornit na dnes tak málo vnímané křes- Sochař Otmar Oliva při práci na hliněném modelu sochysv. Zdislavy. ťanské hodnoty a dát příklad ctnosti naší rodačky svaté Zdislavy. Je pro mě neskutečným zázrakem, že jsme doposud byli schopni zajistit přispěním Kraje Vysočina i jednotlivých obcí, nadací a z darů stovek a tisíců lidí bezmála 6 mil. Kč. Nyní nám chybí necelý milion na zaplacení posledních faktur, abychom mohli v neděli ve slavnostně odhalit památník bez dluhů. Děkuji za vaši pomoc. Snímek Milan Zámečník Přijměte také jako poděkování za své mnohé modlitby a velkorysé dary naše srdečné pozvání na slavnost odhalení památníku svaté Zdislavy z Křižanova. TOMÁŠ HOLCNER Biskup: poslání svaté Zdislavy je chránit rodiny V září obohatí Křižanov, rodiště svaté Zdislavy, nový památník této světice, patronky rodin. Mám radost, že její poslání chránit a povzbuzovat rodiny je stále živé. Chtěl bych využít této příležitosti a poděkovat vám, manželkám a manželům, vám, kdo jste založili rodinu a s láskou pečujete o své děti, protože to je velké poslání. Rodina představuje základní kámen pro celou církev a společnost. Možná jste to slyšeli a četli mnohokrát, ale možná jste o tom málokdy přemýšleli. Každý z vás by měl vědět, že konkrétně na něm záleží mnoho věcí. Bůh s vámi počítá ve svém plánu a dává vám všechno potřebné, abyste prožili manželství, ve kterém se stanete znamením, radostnou zvěstí pro druhé. To je vaše povolání. Každé povolání však vyžaduje určitou oběť a určitou volbu. Vedle povolání k manželství stojí povolání ke kněžství, teď mám na mysli služebné kněžství. Tam, kde my kněží budeme více věrní Kristu, bude to velká pomoc i pro vás v rodinách. A naopak. Tam, kde vy zůstáváte věrní ve všem, co je pro vás těžké, je to velká pomoc pro nás kněze. V centru vytrvalosti v lásce je odpuštění. Ptal jsem se manželů, kteří spolu žili již sedmdesátý rok, co je pro společný život nejdůležitější. Shodli se na tom, že odpustit si. To je základní stavební kámen, kterým napodobujeme Boha. Je to cesta k dalšímu začátku. Dalším stavebním kamenem je modlitba, kterou máte prožívat společně. To je velmi důležité. Z řady setkání ale vyplývá opak, že se rodina spolu nemodlí. Prosím, pokud to jde, modlete se doma každý den, aby byl uprostřed vás Ježíš. Rodinná modlitba otevírá Bohu. Tam, kde rodinné společenství chybí, nabízejí se nejrůznější cesty úniku násilí, drogy, alkohol. Rodina vytrhuje z anonymity, z toho, že je člověk sám. Samotu nesnášejí děti, ale těžce ji prožívá každý člověk, protože jsme od Boha stvořeni, abychom žili společně. Manželství potřebují pomoc, proto se za ně modlí celá církev. Modlí se za vás, manželé, manželky a děti, abyste obstáli ve svém povolání a aby z vašeho povolání vyrostlo všechno potřebné. Ať je i vaše rodina místem, kde se prožívá povolání od Boha, místem svědectví, místem evangelizace vlastní i těch druhých. Za vás všechny v manželství a v rodinách se modlím a na přímluvu svaté Zdislavy, patronky rodin, vám ze srdce žehnám. Mons. ThLic. VOJTĚCH CIKRLE biskup brněnský

2 10 / Křižanov Připomíná mi to stavbu Národního divadla Nila Vodičková na místě, kde v Křižanově památník pomalu roste. Snímek autor Památník sv. Zdislavy v Křižanově by nemohl vzniknout bez NILY VODIČKOVÉ. Od počátku se stará o vše, co je potřeba komunikuje s architektem, stavebními firmami i dárci, zařizuje téměř veškeré organizační záležitosti. Památník by měl být slavnostně odhalen 27. září. V jakém je nyní stavu? V současnosti jsou hotové základy i montážní šachta, která je pod úrovní základové desky. Nahoře je položena žulová dlažba. Jsou odlity sloupy a položeny architrávy s historickými nápisy. Žulová kašna je hotová a Petr Novák ze Zlechova ji za týden osadí. Budou se dělat instalace a příchod do památníku, to znamená dvoje schody a plošinka, která bude sloužit vozíčkářům. Na vlastní soše sv. Zdislavy se pracuje, Otmar Oliva ji připravuje v hlíně a bude odlita v Praze, protože vzhledem k její mírně nadživotní velikosti ji nemůže sám odlít ve své slévárně, kde už odléval atributy. Ty jsou hotové byly odlity v červnu minulého roku. Materiál památníku graduje. Vymezení prostoru je provedeno betonem, dlažba a kašna jsou žulové, atributy a socha z bronzu. Co to jsou architrávy? To jsou spojnice mezi sloupy. Které na nich budou nápisy? Svatá Zdislava z Křižanova, , dcera Sibyly a Přibyslava z Křižanova. Víra, naděje, láska, pokora. Kdy by se měla odlévat socha? Socha bude odlita v půli června. Do konce května by mělo být všechno hotovo kromě usazení sochy a atributů. Hotovou sochu v hlíně uvidíme 23. května, kdy 45 farníků pojede na zájezd na Velehrad do ateliéru sochaře Otmara Olivy. Nakolik je proces odlití sochy náročný? Může se stát, že se nepodaří? Může se stát ledacos, ale doufáme, že to dobře dopadne. Stejně tak jsme byli v očekávání, jestli se podaří odlít atributy, a ty se povedly. Odlití je náročný proces, který trvá tři dny od chvíle, kdy se poprvé zažehne oheň. Přesto pevně věřím, že to dopadne velmi dobře. Kde bude socha do poloviny září umístěna? To ještě nevím. Možná si ji Otmar Oliva nechá ve svém ateliéru, možná ji přiveze rovnou sem do Křižanova a uskladní tady. Odhalíme ji ale určitě až na konci září. Na fotkách z průběhu prací na základně památníku je vidět, že šlo o poměrně náročné stavební zásahy. Jak dlouho práce trvaly objevily se komplikace? S pracemi se začalo po loňských Velikonocích. Nejprve bagry vytvořily obrovskou jámu, hlubokou asi šest a půl metru. Pak se dělaly základy a montážní šachta, bylo to opravdu náročné. Ale vše se nakonec podařilo. Jak dlouho už je památník ve stavu, který vidíme na snímku? Od podzimu. Dláždilo se na podzim a přes zimu se pracovalo na architrávech, protože toho se musel zúčastnit Petr Novák a dolaďoval písmo to je technicky velmi složité, aby vypadlo dokonale. Památník by nemohl vzniknout bez ochotných dárců. Kolik už se vybralo peněz a kolik je jich ještě potřeba? Šest milionů se nám už podařilo získat a chybí nám poslední milion. Je pro mě až skoro zázrak, že lidé byli tak štědří a ochotni na tuto připomínku sv. Zdislavy přispět. Zrovna tak organizace a města. Kolik peněz přišlo od drobných soukromých dárců? Zhruba 1,8 přispěly města a firmy, vše ostatní nám přispěli konkrétní lidé. Byly častější spíše větší částky, nebo menší dary? Protože jsou dárců tisíce, jsou běžnější částky pět set až deset tisíc korun. Jeden dárce věnoval do-

3 Křižanov / 11 konce 125 tisíc korun. Ale jsme vděční i za nižší částky, protože i ty jsou přínosem. A jak k tomu přistupuje Křižanov? Jaká je spolupráce s městysem? Řekla bych, že spolupráce je velmi dobrá, jsou tomuto projektu nakloněni, Úřad městyse je tomuto projektu nakloněn, vychází nám vždycky vstříc, stejně jako zastupitelé i paní starostka. Jak konkrétně podpořili stavbu? Zastupitelstvo rozhodlo, že dají příspěvek korun. Bude se městys podílet na organizaci slavnostního odhalení památníku? Jsou velice ochotní, už jsme měli dvakrát schůzku lidí, kteří se budou starat o správný chod slavnosti. Myslím, že se to celkem daří, je tady spousta ochotných lidí. Kdo všechno je zván na 27. září? Jen ti, kdo se na vzniku památníku přímo podíleli? Těšíme se, že přijedou všichni, kdo se na vzniku památníku podíleli. A dveře mají samozřejmě otevřené i všichni ostatní, i je srdečně zveme. Jak bude celá slavnost probíhat? 27. září je pro naši farnost poutní nedělí, protože kostel je zasvěcen sv. Václavu. Aby se mohli zúčastnit i kněží, bude mše svatá začínat až ve 14 hodin. Měla by se konat na pódiu na náměstí, celebrovat ji bude brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Při této mši svaté bude zpívat Missu brevis od Jiřího Pavlici více než stočlenný sbor, který vede Karel Tomek z Třebíče. Potom by měl pan biskup Cikrle požehnat památník. Vystoupí také představitelka sv. Zdislavy, herečka Milena Steinmasslová, která ji hrála ve filmu V Erbu lvice. Hned poté následuje koncert souboru Hradišťan s Jiřím Pavlicou. Kolik vás všechna ta práce kolem památníku stojí energie? Pan farář říká, že je to práce na plný úvazek, samozřejmě zdarma. A co všechno obnáší? Je to spousta korespondence, na vyžádání posíláme dárcům potvrzení o darech pro daňové účely. Lidé mají různé dotazy, vyřizuji spoustu telefonátů. Také se musím věnovat koordinaci mezi stavebními firmami a umělci. Těch starostí je mnoho a nejvíc s tím, jak oslovit různé dárce, ale daří se to. Uspořádali jste už i benefiční akce? 25. května 2014 sloužil poutní mši svatou ke sv. Zdislavě na náměstí pan kardinál Dominik Duka. Bylo tady přítomno dva a půl tisíce lidí. V červenci 2014 jsme zase pořádali na zahradě u kostela koncert Hradišťanu a také přišlo mnoho lidí. Díky oběma akcím jsme získali další příspěvky. Snažíme se proto stále vymýšlet různé akce a nové způsoby, jak získat i zbytek peněz. Lidé třeba dávají i velmi malé příspěvky dvacet nebo čtyřicet korun. Ale i za ně jsme velmi vděčni, vše je pro nás přínosem. Trochu mi to, jak lidé posílají příspěvky a schází se koruna po koruně, připomíná stavbu Národního divadla. Jedna pracovnice jisté cestovní kanceláře ze Zlína nám dokonce poslala padesátikorunu nalepenou na kartičce dopisem tedy právě tak, jak se to dělalo za doby stavby Národního divadla. Tenhle příspěvek asi necháme na památku a vložíme jej i s tím lístkem dovnitř sochy. Vzniku památníku sv. Zdislavy v Křižanově věnujete téměř veškerý svůj volný čas. Co vás k tomu motivuje? Tato myšlenka zrála již od mého dětství, kdy jsem v kostele na oltáři vídávala sošku blahoslavené Zdislavy, jak u ní klečí dívka a ona jí podává almužnu. Ale myšlenka je samozřejmě málo, potom se zrodila touha oslovit pana faráře, jestli by se neměl udělat památník sv. Zdislavě. Za mého mládí se vždycky mluvilo o Zdislavě z Lemberka, ale nikdy ne o Zdislavě z Křižanova, přestože se tu narodila a dlouho tu žila. A protože je pan farář velmi pružný a podnikavý člověk, nápad s nadšením přijal, ale původně s podmínkou, že dokud se nesežene ten první milion, tak do toho nepůjde. Myslel si, že se asi nesežene, ale jako zázrakem je už teď těch milionů šest. A co vám dodává sílu? Já bych řekla, že víra v Boha. Jaké úkoly vás čekají v nejbližší době? Velmi důležité je sehnat ten zbývající milion korun. Samozřejmě ale nenecháváme žádné organizační věci náhodě, snažíme se co nejvíce promýšlet ono slavnostní odhalení, aby bylo co nejlépe připravené. Vše se bude odehrávat venku, takže bude důležité hezké počasí, ale to nijak neovlivníme, za to se můžeme jen modlit. Od počasí se bude odvíjet i počet návštěvníků, který se kvůli tomu velmi těžko odhaduje. Na organizaci vlastního požehnání památníku bude potřeba hodně lidí. Jak je to tady s dobrovolníky, s místní farností? Úžasné, je tady spousta ochotných lidí a vždycky pomohou, když je potřeba. Když tu byl pan kardinál Duka, krásně se na to dívalo pomocníků bylo jako mravenců, během půlhodiny byly lavičky na svých místech, zrovna tak to bylo potom s odklízením. Musíme tyto lidi obdivovat. Myslíte si, že dokončený památník zvedne prestiž a známost celého Křižanova? Předloni na podzim u mě zazvonil jeden pán, byl to docent Janáčkovy akademie múzických umění, a říkal: Já si jdu s vámi popovídat o památníku a musím vám říct, že to není přínos jen pro Křižanov, ale pro celou republiku i pro celou Evropu, protože svatá Zdislava je na severu Čech velmi zastrčená a tady je to tak ve středu republiky a blízko dálnice, takže na to budou slyšet i cizinci. Domnívám se, že to opravdu zvýší turistický ruch. Podle mě pak v tomto ohledu bude hrát roli i vysoké umění mistra Otmara Olivy, který zdobil kapli pro sv. Jana Pavla II. ve Vatikánu a nedávno byl instalován jeho kříž v Evropském parlamentu ve Štrasburku. Pro mě osobně je to veliká radost, protože láska k umění mě provází celý život. A je součástí i mé víry. Jak říkal Jan Pavel II.: Víra, která nepřechází v kulturu, není plně prožitá. TOMÁŠ KUTIL Kardinál Dominik Duka po slavnostní poutní bohoslužbě v Křižanově. Repro KT

4 12 / Křižanov Architekt: byla to výjimečná práce Finální podobu památníku značně ovlivnil architekt FRANTIŠEK ZAJÍČEK. Právě on totiž zpracoval projekt, podle něhož památník vzniká. Jak dlouho jste projekt památníku sv. Zdislavy připravoval? Věnovali jsme se mu více než rok. Na co jste kladl při tvorbě projektu největší důraz? Abychom předali sdělení, které vyvolá emoce, bude důstojné osobnosti sv. Zdislavy a současně nebude agresivní vůči okolí. Snažili jsme se také začlenit tuto stavbu do stávajícího náměstí tak, aby měla vhodné měřítko, aby nebyla dominantní, a přitom byla úměrná dané lokalitě. Prostor památníku je proto stavebně vymezen sloupy s architrávy a tím oddělen od stávající plochy náměstí. Je z litého betonu. Je zde patrná gradace ušlechtilosti materiálů k pomyslnému prameni čisté vody. Na litý beton proto navazuje broušená žula - dlažba, na broušenou žulu leštěná žula - vlastní tělo kašny. Památník graduje bronzovou sochou a výstřikem křišťálové vody. S čím bylo nejtěžší se vyrovnat, co bylo pro vás největší výzvou? Náměstí nemělo koncepční řešení. Ideální by bylo řešit nejen kašnu, ale zároveň celé náměstí. To ale v té době nebylo možné. Kašna musela být vyřešena tak, aby nepředstavovala komplikaci pro budoucí podobu náměstí. V čem bude výsledná podoba jiná než vaše původní předpoklady? Téměř v ničem. Snad jen že bude o něco nižší, jelikož byla zvolena jiná technologie stavby a nějaké centimetry se kvůli tomu ztratily. Detail sloupů, které propojují ozdobné architrávy s nápisy. Snímek Petr Novák Jak se vám spolupracovalo se sochařem Otmarem Olivou? Musel jste někdy ustoupit jeho uměleckému záměru? Výborně. S Otmarem jsme kamarádi. Nebyla to první spolupráce dělali jsme spolu už např. kašnu sv. Jana Sarkandera v Olomouci. Otmar je výjimečný člověk. Jako každý moudrý muž je přístupný dalším pohledům, řešením a dalšímu hledání. Práce s Otmarem není konfliktní. Je také třeba vědět a vnitřně cítit, co je při takové práci prioritní. Co je důležité. Důležité je sdělení. Určitě to nejsou naše ega. Byla práce na památníku pro vás něčím specifická, anebo jste ji bral jako jakoukoliv jinou zakázku? Pod podlahou paátníku je vybudován systém, ve kterém cirkuluje voda z kašny. Nechybí ani vstupní šachta. Jistě že nikoli. Sakrální stavby jsou čistou architekturou. Zde lze tvořit zcela svobodně bez zásadních provozních vlivů, bez jiných velkých omezení. Je to výjimečná práce pro výjimečně investory. Tyto zakázky nejsou komerční, většinou jsou financovány ze sbírek. Lidé, kteří je organizují, pracují bez nároku na odměnu. To není běžné. Je sv. Zdislava či její život pro vás osobně inspirací? To snad musí být úplně pro každého Repro KT člověka, který je schopen ji poznat a pochopit. (tok) Krátce po uskutečnění tohoto rozhovoru měl architekt Zajíček vážnou nehodu. Redakce KT i všichni tvůrci památníků mu přejí brzké uzdravení.

5 Křižanov Zdislavu modeluji jako mladou dívku Se sochařem OTMAREM OLIVOU jsme se podívali do jeho umělecké dílny a nechali jsme si vysvětlit, jak se převádí nápad z hlavy na papír a z papíru ve skutečnost. V jaké fázi je práce na Zdislavině památníku? Střed památníku podle mého návrhu bude tvořit kašna se třemi chrliči a uprostřed bude stát socha svaté Zdislavy v mírně nadživotní velikosti. Co se týká mého podílu, od loňska už mám hotové chrliče a gotickou krajinu, která tvoří sokl pod nohama figury. Čerstvě jsme odlili tři Zdislavina znamení: lvici, překřížené ostrve a velké stylizované Z. Sochu nyní modeluji z hlíny, pak podle ní vytvořím sádrový model a ten nakonec pošlu odlít do slévárny do Prahy, aby ji vyvedli v bronzu. Jako voskový model mám už hotové srdce, které bude Zdislava držet v rukou jako že je nabízí druhým, ale zároveň si je chrání. Jakou symboliku toto vaše dílo nese? Na Vysočině, kde Křižanov stojí, je to samý Santini, barokní gotika. A české baroko je nesené myšlenkou prostoru v prostoru. A tak jsem pro pomník také vymyslel prostor v prostoru, kam příchozí může sestoupit a ocitnout se v detailu: nízké sloupoví dokola, kterým se dá volně procházet, od něj vedou schody ke středu, kde je pramen. Kašna má tři rohy, kde budou umístěny chrliče. Ty budou zároveň zdobit a krýt spoje lemu. A voda z nich bude dopadat ke Zdislaviným prstům a omývat je. Otmar Oliva modeluje sochu sv. Zdislavy. Pramen, to je pramen živá voda. Až v Izraeli jsem pochopil, co to je voda a co to je žízeň. Gotická krajina, která tvoří podstavec, na němž Zdislava stojí, poukazuje k její době. Její příběh je totiž gotický příběh. První chrlič má podobu granátového jablka rozkrojeného na čtyři díly, jako byl počet Zdislaviných dětí, pak jsou tu tři Kristovy hřeby a tři jablka. Lastury, jimiž jsou chrliče dozdobeny, můžou připomínat vyprávění sv. Augustina o chlapci, který přeléval moře mušlí do důlku v písku, aby světci ukázal, že je marné Snímky Milan Zámečník pokoušet se lidským rozumem obsáhnout tajemství Nejsvětější Trojice. Jak ztvárníte samotnou svatou Zdislavu? Jako dívku, protože v době, kdy žila v Křižanově, byla mladičká a ještě svobodná, všechno ji teprve čekalo. Ač měla svou svatost již v sobě. Takže vytvářím realistickou figuru mladé hezké ženy, kterou obléknu do volných šatů. Nekopíruju je podle historické skutečnosti, ale vymyslel jsem si je tak, aby byl výsledek živý. Drdol jí / 13 vymodeluji podle účesu dívky, kterou jsem si vyfotografoval v Itálii, a podle dobové módy nechám Zdislavě vysoké čelo. Obličej mám zatím načrtnutý jen v hrubých rysech, pro definitivní podobu mi bude stát modelem dcera jedněch mých přátel. Jak daleko již pokročila vlastní práce na soše? Oblékám hliněný model, ale jak naznačuji, tvář a účes budu ještě dotvářet. Socha se teď musí pravidelně kropit, aby nevyschla, podepírá ji lešení, a když na ní právě nepracuji, je zakrytá mokrou látkou. Až bude podle hliněné předlohy dokončen sádrový model, pošlu ho do slévárny, kde jej odlijí z bronzu a zkompletují s ostatními součástmi, které jsem odléval já sám. Převoz a instalace hotové sochy jsou už poměrně snadné a abych byl upřímný, mám se samotnou sochou a vším okolo tolik své práce, že tyto technické záležitosti jdou úplně mimo mě. Je pravda, že technologie lití, kterou používáte a díky níž vzniká i křižanovský pomník, sahá až do starověku? Už v Bibli najdeme popisy pecí u Jordánu v Gilgálu, kde král Šalamoun nechal odlít vybavení pro Jeruzalémský chrám. Ale stejnou technologii používali lidé již před pěti, možná osmi tisíci let. Je to tzv. lití na ztracený voskový model, kdy se vosk uzavře do formy a pak se z ní postupně vytaví a ve vzniklé dutině se nahradí bronzem. Vychladlá forma se pak z odlitku otluče kladívkem, odlitek se očistí, vybrousí, pozlatí nebo jinak povrchově upraví, doplní se případné ozdoby ze skla a podobně. Jediný rozdíl je dnes ten, že vzduch do pece foukám pomocí elektřiny. V současnosti se samozřejmě používají i různé jiné technologie; já jsem se to ale naučil takhle a tvořím tak rád. (sch) Práce v ateliéru je velmi důkladná a pozvolná. P. Tomáš Holcner z Křižanova sochaři chvíli asistoval.

6 14 / Křižanov Čím více bude uctívána, tím lépe Se sv. Zdislavou je úzce spjat i řád dominikánů je totiž spolupatronkou celé jejich české provincie. Stavbu památníků v Křižanově provinciál P. BENEDIKT MOHELNÍK velmi vítá. Kým je sv. Zdislava pro vás osobně? Je to pro mě nesmírně sympatická světice. Nejen jako matka čtyř dětí, ale i jako manželka, která stála po boku politicky velmi angažovaného manžela. Sama se zároveň velmi přičinila o to, že její okolí prospívalo v dobrém. Moc toho o ní nevíme, ale z toho, co víme, vychází velmi sympaticky. Jablonné v Podještědí kde žila - je sice odlehlým poutním místem, ale i tak tam přichází množství lidí. Je to způsobeno tím, že k ní mají opravdu hluboký vztah. Sv. Zdislava je také jedinou světicí z dominikánské rodiny pocházející z naší země. Jak se konkrétně projevuje vztah dominikánů k této světici? Staráme se o zmíněné poutní místo, které je s ní spjato, a poslední sobota v květnu, kdy slavíme její svátek, je pro nás významný den. Bratři do Jablonného nejezdí sami, ale i s lidmi, o něž pečují. Ke sv. Zdislavě se obracíme v rámci liturgie a ve všech našich klášterech je přítomná. V Praze je kaple sv. Zdislavy, v Olomouci relikviářová skříňka. Poutní místo v Jablonném považujeme za jedno z prioritních míst našeho působení. Aktuální stav památníku. Jak toto působení vypadá? V tamním klášteře je několik cel, které nevyužíváme pro sebe, ale nabízíme je rodinám a snažíme se, aby toto ubytování pro ně bylo cenově dostupné. Často tam také posíláme mladé lidi, kteří hledají partnera, snoubence, kteří se rozhodují, zda se vzít, anebo manžele, kterým se nedaří počít dítě. A máme konkrétní případy, kdy tyto prosby svěřené přímluvě sv. Zdislavy byly vyslyšeny. Rodiny, které jsou v krizi, svěřujeme přímluvám sv. Zdislavy. Sledujete vznik památníku sv. Zdislavy Křižanově v místě, odkud pochází? Sleduji. Od tamního faráře P. Tomáše Holcnera dostávám aktuální informace. Tuto aktivitu vítám, je to výborné. Narodila se tam a je dobře, aby se tam úcta k ní pěstovala. Na čím více místech bude uctívána, tím více vstoupí do duchovního profilu naší církve a bude jej moci obohatit. To, co se ke sv. Zdislavě váže, je navíc nesmírně aktuální. O rodině se diskutuje nejen v souvislosti s podzimní synodou, ale řeší se i její postavení v celé společnosti. Církev se zabývá tím, jakými pastoračními prostředky rodinám pomoci a být jim oporou v jejich problémech. Moc bych si přál, aby lidé jezdili za sv. Zdislavou i do Křižanova a prosili tam o její přímluvu. Snímek Petr Novák Má odkaz sv. Zdislavy co říct i lidem mimo církev? Je dobře, že prostřednictvím památníku vstupuje sv. Zdislava do veřejného prostoru. Není pouze v kostele, nýbrž na nepřehlédnutelném místě na náměstí v tom je tato iniciativa skvělá. Jsem rád, že se pro památník podařilo získat i tamní společenskou a politickou reprezentaci, bez toho by mohl jen těžko vzniknout. A ukazuje to, že tato světice může rezonovat i v prostředí mimo církev. Není to navíc poprvé. Přestože se to možná obecně neví, přijal už v 90. letech Liberecký kraj sv. Zdislavu jako svou patronku. (tok) Svatá Zdislava nezapomínala být žákyní Sv. papež Jan Pavel II. před 20 lety, když kanonizoval evangelizátorku a misionářku, rodačku z Křižanova a patronku litoměřické diecéze, měl jistě na mysli právě nadčasovou výzvu sv. Zdislavy, jejíž hrob se již staletí nachází v kryptě baziliky sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí, totiž: nechávat se nejprve prostoupit Kristovým evangeliem, zatoužit po sebeevangelizaci a následně s misijním zápalem jít mezi lidi. Sv. Zdislava nikdy netvrdila, že už všechno ví, že všechno pochopila a že dosáhla konce cesty křesťanské dokonalosti. Nezapomínala na často zapomínané upřímné doznání, že není mistryní, ale žákyní. Svůj život chápala jako službu. Chtěla být a skutečně byla služebnicí: v rodině, mezi nemocnými, opuštěnými, odstrčenými a trpícími. Žila v době a v prostředí až nápadně podobných době a prostředí našemu: v naší litoměřické diecézi žije mnoho těch, kdo o Kristu ještě nikd y nic přívětivého neslyšeli. Někteří z nich zájem mají a ptají se. Proto evangelizace a misie sv. Zdislavy měla i další tvář: nikoliv ihned chtít oslovovat druhé, ale nejprve jim obětavě naslouchat. Nevykonávat náboženskou propagandu, nýbrž ochotně, trpělivě, pokorně a inteligentně Kristovy pravdy vysvětlovat. Připomínka 20. výročí její kanonizace, vybudování svatozdislavského památníku v jejím rodišti, poutní iniciativy v Křižanově i v Jablonném v Podještědí, to vše jsou skutečnosti, naplňující mě radostí. Svědectví sv. Zdislavy nás však vede i k uchopení krásného úkolu evangelizačního a misionářského. Mons. JAN BAXANT, biskup litoměřický

7 Křižanov / 15 Mapka a informace k slavnostnímu odhalení památníku 27. září 2015 Směr Žďár nad Sázavou Směr Nové Město na Moravě ❸ Meziříčská ❺❽ ❷ ❹ ❻ ❼ ❶ Enpeka a.s. Benešovo náměstí (slavnost) Směr Tišnov Směr Brno Směr Velké Meziříčí Meziříčská Legenda k mapce ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ památník sv. Zdislavy kostel sv. Václava Sokolovna, občerstvení, WC Katolický dům, občerstvení, WC centrum sv. Zdislavy, občerstvení, WC radnice, zdravotní služba restaurace U Musilů raut pro VIP hosty parkování pro VIP hosty Celá slavnost se uskuteční na Benešově náměstí v těsné blízkosti památníku. Parkování při slavnosti budou koordinovat hasiči. Zájezdové autobusy avizujte na tel Duchovní příprava s Karlem Satoriou Týden před samotným odhalením památníku sv. Zdislavy v Křižanově bude mít v tamním kostele sv. Václava dvě duchovní přednášky bývalý trapistický mnich či generální vikář brněnské diecéze P. Karel Satoria. V současnosti působí v Dobříši, pochází ale z Křižanova. První z přednášek se uskuteční v pátek 18. září v 17 hodin, druhá pak v sobotu 19. září také v 17 hodin. Poté vždy následuje mše svatá. Srdečně zveme! Plakát ke slavnostnímu odhalení památníku je umístěn na poslední straně přílohy. Prosím o jeho vyvěšení na farních nástěnkách. (vod)

8 16 / Křižanov Slavnostní odhalení památníku sv. Zdislavy v Křižanově Neděle 27. září 2015 od Mše svatá celebrovaná brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem, hudebně ji doprovodí více než stočlenný pěvecký sbor z Vysočiny. Po mši následuje odhalení památníku a jeho požehnání. Nebude chybět ani představitelka sv. Zdislavy z filmu V Erbu lvice Milena Steinmasslová, která vystoupí s krátkou recitací. Akci završí koncert Hradišťanu, při kterém zazní Missa brevis Jiřího Pavlici. Občerstvení zajištěno v Katolickém domě a místní Sokolovně. Památník sv. Zdislavy Křižanov, model, Petr Novák 2013

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Z D I V A VELIKONOCE 2013

Z D I V A VELIKONOCE 2013 1 Z D I V A VELIKONOCE 2013 Slavnost Božího milosrdenství Na první neděli po Velikonocích připadá svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. dne 30. dubna 2000,

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Křesťanské weby 37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008 Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Co můžete (ne)očekávat? nahlédneme, co zajímavého může mladý člověk najít na českém křesťanském

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování CHARITNÍLISTY ročník1číslo2duben 2008 Putování Rodíme se jako malá bezbranná holátka. Na čas jsme ukryti v maminčině náručí, pak nás tatínek vede za ruku do světa, chvíli v něm běžíme sami, pakpokudmožnosněkým,akdyžsetovydaří,také

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie Slovo kněze Legenda Aurea na Narození Panny Marie Na jedné faře žil ve vší počestnosti kněz, který neznal žádnou jinou mši než cti Panny Marie, a tu horlivě sloužil. Udali ho u biskupa a ten si ho spěšně

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Celkový pohled na současné umístění Bolestného růžence při kostele sv. Michala v Olomouci Socha Krista na Hoře Olivetské, socha Bolestného Krista,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

ARCHITEKTONICKÁ VIZE REKONSTRUKCE CENTRÁLNÍHO PROSTORU HODSLAVIC jakub červenka / 2011

ARCHITEKTONICKÁ VIZE REKONSTRUKCE CENTRÁLNÍHO PROSTORU HODSLAVIC jakub červenka / 2011 ARCHITEKTONICKÁ VIZE PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikční údaje Název stavby: Rekonstrukce centráního prostoru Hodslavic Místo stavby: Obec Hodslavice Stupeň dokumentace: Architektonická vize Stavebník: Obec Hodslavice

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

DĚKUJE VŠEM SPONZORŮM, KTEŘÍ SVÝMI FINANČNÍMI DARY V ROCE 2011 UMOŽNILI DOKONČIT STAVEBNÍ ÚPRAVY DC A ZAJISTILI JEHO PLYNULÝ PROVOZ.

DĚKUJE VŠEM SPONZORŮM, KTEŘÍ SVÝMI FINANČNÍMI DARY V ROCE 2011 UMOŽNILI DOKONČIT STAVEBNÍ ÚPRAVY DC A ZAJISTILI JEHO PLYNULÝ PROVOZ. založené a provozované Náboženskou obcí Církve československé husitské v Žebráku pro děti od 5 do 12 let DĚKUJE VŠEM SPONZORŮM, KTEŘÍ SVÝMI FINANČNÍMI DARY V ROCE 2011 UMOŽNILI DOKONČIT STAVEBNÍ ÚPRAVY

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ

ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ CHCI-LI JIN ÝM UKAZOVATI CESTU, MUSÍM NEJDŘÍVE SÁM PO NÍ JÍTI. VÁCLAV KLEMENT VÁCLAV KLEMENT 16.10.1868, Velvary 13.08.1938, Mladá Boleslav Václav Klement pocházel ze skromných

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Baroko 2 3 vyučovací hodiny 6. 9. třída Vzdělávací

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích Farní informace F A I N prosinec 2014 Pro farnosti: Brankovice, Hvězdlice a Chvalkovice u Bučovic Možná bylo nebe plné hvězd, když se tři mudrci z Východu rozhodli vyjít za tou, která byla znamením Krále

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

FARNÍ LISTY MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH,

FARNÍ LISTY MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH, FARNÍ LISTY květen 2014 MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ PŘÍMLUVA TVÁ NÁS OCHRÁNÍ. LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, TVÁ KYNE RUKA POMOCNÁ. NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH,

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Nenechme se zahanbit...

Nenechme se zahanbit... 2/2015 Úvodní slovo Srdce zvonu Noc kostelů Strážní andělé Křížová cesta Pouť farnosti Nenechme se zahanbit... Blíží se jaro a s ním i velikonoce. Všechno kolem nás se po nevlídné zimě mění. Sluneční paprsky

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

Nová Evangelizace. Závěrečná práce. Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc. Autor: Jonatan Kučera.

Nová Evangelizace. Závěrečná práce. Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc. Autor: Jonatan Kučera. d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Nová Evangelizace Závěrečná práce Autor: Jonatan Kučera Třída: IX Vedoucí práce: P. Gorazd Krušina OPraem. Olomouc 2012 OBSAH ÚVOD 3

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více