Svatá Zdislava. Památník vyjadřuje hrdost na křesťanské kořeny. Biskup: poslání svaté Zdislavy je chránit rodiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svatá Zdislava. Památník vyjadřuje hrdost na křesťanské kořeny. Biskup: poslání svaté Zdislavy je chránit rodiny"

Transkript

1 Svatá Zdislava Příloha Katolického týdeníku 21/ května 1. června 2015 Památník vyjadřuje hrdost na křesťanské kořeny S velkou radostí vám na těchto stránkách opět rádi přiblížíme dostavbu památníku svaté Zdislavy v jejím rodišti v Křižanově, jehož součástí je významné dílo akademického sochaře Otmara Olivy. Hned úvodem bych vám všem, vzácným podporovatelům a dárcům, rád poděkoval za pomoc při naší snaze toto dílo zrealizovat a zdárně dokončit. Nedávno jsem přemýšlel, že jsme v této snaze, vybudovat památník ryze české a významné postavě křesťanského života, v naší vlasti asi jediní. Obecně se u nás památníky v novodobé historii příliš nestaví a možná je také mnozí považují za naprostou zbytečnost a plýtvání. V okolních státech je tomu ale jinak. Možná jsme my Češi poznamenaní dobou komunismu, kdy se budovaly okázalé památníky, které měly proslavit a připomínat zločince a ideologii zla a násilí. Myslím si, že památník v Křižanově je naším společným důkazem hrdosti paměti našeho národa na naše křesťanské kořeny a ušlechtilé křesťanské skutky svaté Zdislavy a skvělých životních hodnot, které představuje. Naše společné dílo ke cti svaté Zdislavy proto není skromné a příliš levné. Již dnes budí pozornost svojí krásou a svým rozsahem. Mám radost, že o tento památník se zajímají po stránce symbolické, umělecké i architektonické lidé věřící i nevěřící. Snad proto pomůže upozornit na dnes tak málo vnímané křes- Sochař Otmar Oliva při práci na hliněném modelu sochysv. Zdislavy. ťanské hodnoty a dát příklad ctnosti naší rodačky svaté Zdislavy. Je pro mě neskutečným zázrakem, že jsme doposud byli schopni zajistit přispěním Kraje Vysočina i jednotlivých obcí, nadací a z darů stovek a tisíců lidí bezmála 6 mil. Kč. Nyní nám chybí necelý milion na zaplacení posledních faktur, abychom mohli v neděli ve slavnostně odhalit památník bez dluhů. Děkuji za vaši pomoc. Snímek Milan Zámečník Přijměte také jako poděkování za své mnohé modlitby a velkorysé dary naše srdečné pozvání na slavnost odhalení památníku svaté Zdislavy z Křižanova. TOMÁŠ HOLCNER Biskup: poslání svaté Zdislavy je chránit rodiny V září obohatí Křižanov, rodiště svaté Zdislavy, nový památník této světice, patronky rodin. Mám radost, že její poslání chránit a povzbuzovat rodiny je stále živé. Chtěl bych využít této příležitosti a poděkovat vám, manželkám a manželům, vám, kdo jste založili rodinu a s láskou pečujete o své děti, protože to je velké poslání. Rodina představuje základní kámen pro celou církev a společnost. Možná jste to slyšeli a četli mnohokrát, ale možná jste o tom málokdy přemýšleli. Každý z vás by měl vědět, že konkrétně na něm záleží mnoho věcí. Bůh s vámi počítá ve svém plánu a dává vám všechno potřebné, abyste prožili manželství, ve kterém se stanete znamením, radostnou zvěstí pro druhé. To je vaše povolání. Každé povolání však vyžaduje určitou oběť a určitou volbu. Vedle povolání k manželství stojí povolání ke kněžství, teď mám na mysli služebné kněžství. Tam, kde my kněží budeme více věrní Kristu, bude to velká pomoc i pro vás v rodinách. A naopak. Tam, kde vy zůstáváte věrní ve všem, co je pro vás těžké, je to velká pomoc pro nás kněze. V centru vytrvalosti v lásce je odpuštění. Ptal jsem se manželů, kteří spolu žili již sedmdesátý rok, co je pro společný život nejdůležitější. Shodli se na tom, že odpustit si. To je základní stavební kámen, kterým napodobujeme Boha. Je to cesta k dalšímu začátku. Dalším stavebním kamenem je modlitba, kterou máte prožívat společně. To je velmi důležité. Z řady setkání ale vyplývá opak, že se rodina spolu nemodlí. Prosím, pokud to jde, modlete se doma každý den, aby byl uprostřed vás Ježíš. Rodinná modlitba otevírá Bohu. Tam, kde rodinné společenství chybí, nabízejí se nejrůznější cesty úniku násilí, drogy, alkohol. Rodina vytrhuje z anonymity, z toho, že je člověk sám. Samotu nesnášejí děti, ale těžce ji prožívá každý člověk, protože jsme od Boha stvořeni, abychom žili společně. Manželství potřebují pomoc, proto se za ně modlí celá církev. Modlí se za vás, manželé, manželky a děti, abyste obstáli ve svém povolání a aby z vašeho povolání vyrostlo všechno potřebné. Ať je i vaše rodina místem, kde se prožívá povolání od Boha, místem svědectví, místem evangelizace vlastní i těch druhých. Za vás všechny v manželství a v rodinách se modlím a na přímluvu svaté Zdislavy, patronky rodin, vám ze srdce žehnám. Mons. ThLic. VOJTĚCH CIKRLE biskup brněnský

2 10 / Křižanov Připomíná mi to stavbu Národního divadla Nila Vodičková na místě, kde v Křižanově památník pomalu roste. Snímek autor Památník sv. Zdislavy v Křižanově by nemohl vzniknout bez NILY VODIČKOVÉ. Od počátku se stará o vše, co je potřeba komunikuje s architektem, stavebními firmami i dárci, zařizuje téměř veškeré organizační záležitosti. Památník by měl být slavnostně odhalen 27. září. V jakém je nyní stavu? V současnosti jsou hotové základy i montážní šachta, která je pod úrovní základové desky. Nahoře je položena žulová dlažba. Jsou odlity sloupy a položeny architrávy s historickými nápisy. Žulová kašna je hotová a Petr Novák ze Zlechova ji za týden osadí. Budou se dělat instalace a příchod do památníku, to znamená dvoje schody a plošinka, která bude sloužit vozíčkářům. Na vlastní soše sv. Zdislavy se pracuje, Otmar Oliva ji připravuje v hlíně a bude odlita v Praze, protože vzhledem k její mírně nadživotní velikosti ji nemůže sám odlít ve své slévárně, kde už odléval atributy. Ty jsou hotové byly odlity v červnu minulého roku. Materiál památníku graduje. Vymezení prostoru je provedeno betonem, dlažba a kašna jsou žulové, atributy a socha z bronzu. Co to jsou architrávy? To jsou spojnice mezi sloupy. Které na nich budou nápisy? Svatá Zdislava z Křižanova, , dcera Sibyly a Přibyslava z Křižanova. Víra, naděje, láska, pokora. Kdy by se měla odlévat socha? Socha bude odlita v půli června. Do konce května by mělo být všechno hotovo kromě usazení sochy a atributů. Hotovou sochu v hlíně uvidíme 23. května, kdy 45 farníků pojede na zájezd na Velehrad do ateliéru sochaře Otmara Olivy. Nakolik je proces odlití sochy náročný? Může se stát, že se nepodaří? Může se stát ledacos, ale doufáme, že to dobře dopadne. Stejně tak jsme byli v očekávání, jestli se podaří odlít atributy, a ty se povedly. Odlití je náročný proces, který trvá tři dny od chvíle, kdy se poprvé zažehne oheň. Přesto pevně věřím, že to dopadne velmi dobře. Kde bude socha do poloviny září umístěna? To ještě nevím. Možná si ji Otmar Oliva nechá ve svém ateliéru, možná ji přiveze rovnou sem do Křižanova a uskladní tady. Odhalíme ji ale určitě až na konci září. Na fotkách z průběhu prací na základně památníku je vidět, že šlo o poměrně náročné stavební zásahy. Jak dlouho práce trvaly objevily se komplikace? S pracemi se začalo po loňských Velikonocích. Nejprve bagry vytvořily obrovskou jámu, hlubokou asi šest a půl metru. Pak se dělaly základy a montážní šachta, bylo to opravdu náročné. Ale vše se nakonec podařilo. Jak dlouho už je památník ve stavu, který vidíme na snímku? Od podzimu. Dláždilo se na podzim a přes zimu se pracovalo na architrávech, protože toho se musel zúčastnit Petr Novák a dolaďoval písmo to je technicky velmi složité, aby vypadlo dokonale. Památník by nemohl vzniknout bez ochotných dárců. Kolik už se vybralo peněz a kolik je jich ještě potřeba? Šest milionů se nám už podařilo získat a chybí nám poslední milion. Je pro mě až skoro zázrak, že lidé byli tak štědří a ochotni na tuto připomínku sv. Zdislavy přispět. Zrovna tak organizace a města. Kolik peněz přišlo od drobných soukromých dárců? Zhruba 1,8 přispěly města a firmy, vše ostatní nám přispěli konkrétní lidé. Byly častější spíše větší částky, nebo menší dary? Protože jsou dárců tisíce, jsou běžnější částky pět set až deset tisíc korun. Jeden dárce věnoval do-

3 Křižanov / 11 konce 125 tisíc korun. Ale jsme vděční i za nižší částky, protože i ty jsou přínosem. A jak k tomu přistupuje Křižanov? Jaká je spolupráce s městysem? Řekla bych, že spolupráce je velmi dobrá, jsou tomuto projektu nakloněni, Úřad městyse je tomuto projektu nakloněn, vychází nám vždycky vstříc, stejně jako zastupitelé i paní starostka. Jak konkrétně podpořili stavbu? Zastupitelstvo rozhodlo, že dají příspěvek korun. Bude se městys podílet na organizaci slavnostního odhalení památníku? Jsou velice ochotní, už jsme měli dvakrát schůzku lidí, kteří se budou starat o správný chod slavnosti. Myslím, že se to celkem daří, je tady spousta ochotných lidí. Kdo všechno je zván na 27. září? Jen ti, kdo se na vzniku památníku přímo podíleli? Těšíme se, že přijedou všichni, kdo se na vzniku památníku podíleli. A dveře mají samozřejmě otevřené i všichni ostatní, i je srdečně zveme. Jak bude celá slavnost probíhat? 27. září je pro naši farnost poutní nedělí, protože kostel je zasvěcen sv. Václavu. Aby se mohli zúčastnit i kněží, bude mše svatá začínat až ve 14 hodin. Měla by se konat na pódiu na náměstí, celebrovat ji bude brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Při této mši svaté bude zpívat Missu brevis od Jiřího Pavlici více než stočlenný sbor, který vede Karel Tomek z Třebíče. Potom by měl pan biskup Cikrle požehnat památník. Vystoupí také představitelka sv. Zdislavy, herečka Milena Steinmasslová, která ji hrála ve filmu V Erbu lvice. Hned poté následuje koncert souboru Hradišťan s Jiřím Pavlicou. Kolik vás všechna ta práce kolem památníku stojí energie? Pan farář říká, že je to práce na plný úvazek, samozřejmě zdarma. A co všechno obnáší? Je to spousta korespondence, na vyžádání posíláme dárcům potvrzení o darech pro daňové účely. Lidé mají různé dotazy, vyřizuji spoustu telefonátů. Také se musím věnovat koordinaci mezi stavebními firmami a umělci. Těch starostí je mnoho a nejvíc s tím, jak oslovit různé dárce, ale daří se to. Uspořádali jste už i benefiční akce? 25. května 2014 sloužil poutní mši svatou ke sv. Zdislavě na náměstí pan kardinál Dominik Duka. Bylo tady přítomno dva a půl tisíce lidí. V červenci 2014 jsme zase pořádali na zahradě u kostela koncert Hradišťanu a také přišlo mnoho lidí. Díky oběma akcím jsme získali další příspěvky. Snažíme se proto stále vymýšlet různé akce a nové způsoby, jak získat i zbytek peněz. Lidé třeba dávají i velmi malé příspěvky dvacet nebo čtyřicet korun. Ale i za ně jsme velmi vděčni, vše je pro nás přínosem. Trochu mi to, jak lidé posílají příspěvky a schází se koruna po koruně, připomíná stavbu Národního divadla. Jedna pracovnice jisté cestovní kanceláře ze Zlína nám dokonce poslala padesátikorunu nalepenou na kartičce dopisem tedy právě tak, jak se to dělalo za doby stavby Národního divadla. Tenhle příspěvek asi necháme na památku a vložíme jej i s tím lístkem dovnitř sochy. Vzniku památníku sv. Zdislavy v Křižanově věnujete téměř veškerý svůj volný čas. Co vás k tomu motivuje? Tato myšlenka zrála již od mého dětství, kdy jsem v kostele na oltáři vídávala sošku blahoslavené Zdislavy, jak u ní klečí dívka a ona jí podává almužnu. Ale myšlenka je samozřejmě málo, potom se zrodila touha oslovit pana faráře, jestli by se neměl udělat památník sv. Zdislavě. Za mého mládí se vždycky mluvilo o Zdislavě z Lemberka, ale nikdy ne o Zdislavě z Křižanova, přestože se tu narodila a dlouho tu žila. A protože je pan farář velmi pružný a podnikavý člověk, nápad s nadšením přijal, ale původně s podmínkou, že dokud se nesežene ten první milion, tak do toho nepůjde. Myslel si, že se asi nesežene, ale jako zázrakem je už teď těch milionů šest. A co vám dodává sílu? Já bych řekla, že víra v Boha. Jaké úkoly vás čekají v nejbližší době? Velmi důležité je sehnat ten zbývající milion korun. Samozřejmě ale nenecháváme žádné organizační věci náhodě, snažíme se co nejvíce promýšlet ono slavnostní odhalení, aby bylo co nejlépe připravené. Vše se bude odehrávat venku, takže bude důležité hezké počasí, ale to nijak neovlivníme, za to se můžeme jen modlit. Od počasí se bude odvíjet i počet návštěvníků, který se kvůli tomu velmi těžko odhaduje. Na organizaci vlastního požehnání památníku bude potřeba hodně lidí. Jak je to tady s dobrovolníky, s místní farností? Úžasné, je tady spousta ochotných lidí a vždycky pomohou, když je potřeba. Když tu byl pan kardinál Duka, krásně se na to dívalo pomocníků bylo jako mravenců, během půlhodiny byly lavičky na svých místech, zrovna tak to bylo potom s odklízením. Musíme tyto lidi obdivovat. Myslíte si, že dokončený památník zvedne prestiž a známost celého Křižanova? Předloni na podzim u mě zazvonil jeden pán, byl to docent Janáčkovy akademie múzických umění, a říkal: Já si jdu s vámi popovídat o památníku a musím vám říct, že to není přínos jen pro Křižanov, ale pro celou republiku i pro celou Evropu, protože svatá Zdislava je na severu Čech velmi zastrčená a tady je to tak ve středu republiky a blízko dálnice, takže na to budou slyšet i cizinci. Domnívám se, že to opravdu zvýší turistický ruch. Podle mě pak v tomto ohledu bude hrát roli i vysoké umění mistra Otmara Olivy, který zdobil kapli pro sv. Jana Pavla II. ve Vatikánu a nedávno byl instalován jeho kříž v Evropském parlamentu ve Štrasburku. Pro mě osobně je to veliká radost, protože láska k umění mě provází celý život. A je součástí i mé víry. Jak říkal Jan Pavel II.: Víra, která nepřechází v kulturu, není plně prožitá. TOMÁŠ KUTIL Kardinál Dominik Duka po slavnostní poutní bohoslužbě v Křižanově. Repro KT

4 12 / Křižanov Architekt: byla to výjimečná práce Finální podobu památníku značně ovlivnil architekt FRANTIŠEK ZAJÍČEK. Právě on totiž zpracoval projekt, podle něhož památník vzniká. Jak dlouho jste projekt památníku sv. Zdislavy připravoval? Věnovali jsme se mu více než rok. Na co jste kladl při tvorbě projektu největší důraz? Abychom předali sdělení, které vyvolá emoce, bude důstojné osobnosti sv. Zdislavy a současně nebude agresivní vůči okolí. Snažili jsme se také začlenit tuto stavbu do stávajícího náměstí tak, aby měla vhodné měřítko, aby nebyla dominantní, a přitom byla úměrná dané lokalitě. Prostor památníku je proto stavebně vymezen sloupy s architrávy a tím oddělen od stávající plochy náměstí. Je z litého betonu. Je zde patrná gradace ušlechtilosti materiálů k pomyslnému prameni čisté vody. Na litý beton proto navazuje broušená žula - dlažba, na broušenou žulu leštěná žula - vlastní tělo kašny. Památník graduje bronzovou sochou a výstřikem křišťálové vody. S čím bylo nejtěžší se vyrovnat, co bylo pro vás největší výzvou? Náměstí nemělo koncepční řešení. Ideální by bylo řešit nejen kašnu, ale zároveň celé náměstí. To ale v té době nebylo možné. Kašna musela být vyřešena tak, aby nepředstavovala komplikaci pro budoucí podobu náměstí. V čem bude výsledná podoba jiná než vaše původní předpoklady? Téměř v ničem. Snad jen že bude o něco nižší, jelikož byla zvolena jiná technologie stavby a nějaké centimetry se kvůli tomu ztratily. Detail sloupů, které propojují ozdobné architrávy s nápisy. Snímek Petr Novák Jak se vám spolupracovalo se sochařem Otmarem Olivou? Musel jste někdy ustoupit jeho uměleckému záměru? Výborně. S Otmarem jsme kamarádi. Nebyla to první spolupráce dělali jsme spolu už např. kašnu sv. Jana Sarkandera v Olomouci. Otmar je výjimečný člověk. Jako každý moudrý muž je přístupný dalším pohledům, řešením a dalšímu hledání. Práce s Otmarem není konfliktní. Je také třeba vědět a vnitřně cítit, co je při takové práci prioritní. Co je důležité. Důležité je sdělení. Určitě to nejsou naše ega. Byla práce na památníku pro vás něčím specifická, anebo jste ji bral jako jakoukoliv jinou zakázku? Pod podlahou paátníku je vybudován systém, ve kterém cirkuluje voda z kašny. Nechybí ani vstupní šachta. Jistě že nikoli. Sakrální stavby jsou čistou architekturou. Zde lze tvořit zcela svobodně bez zásadních provozních vlivů, bez jiných velkých omezení. Je to výjimečná práce pro výjimečně investory. Tyto zakázky nejsou komerční, většinou jsou financovány ze sbírek. Lidé, kteří je organizují, pracují bez nároku na odměnu. To není běžné. Je sv. Zdislava či její život pro vás osobně inspirací? To snad musí být úplně pro každého Repro KT člověka, který je schopen ji poznat a pochopit. (tok) Krátce po uskutečnění tohoto rozhovoru měl architekt Zajíček vážnou nehodu. Redakce KT i všichni tvůrci památníků mu přejí brzké uzdravení.

5 Křižanov Zdislavu modeluji jako mladou dívku Se sochařem OTMAREM OLIVOU jsme se podívali do jeho umělecké dílny a nechali jsme si vysvětlit, jak se převádí nápad z hlavy na papír a z papíru ve skutečnost. V jaké fázi je práce na Zdislavině památníku? Střed památníku podle mého návrhu bude tvořit kašna se třemi chrliči a uprostřed bude stát socha svaté Zdislavy v mírně nadživotní velikosti. Co se týká mého podílu, od loňska už mám hotové chrliče a gotickou krajinu, která tvoří sokl pod nohama figury. Čerstvě jsme odlili tři Zdislavina znamení: lvici, překřížené ostrve a velké stylizované Z. Sochu nyní modeluji z hlíny, pak podle ní vytvořím sádrový model a ten nakonec pošlu odlít do slévárny do Prahy, aby ji vyvedli v bronzu. Jako voskový model mám už hotové srdce, které bude Zdislava držet v rukou jako že je nabízí druhým, ale zároveň si je chrání. Jakou symboliku toto vaše dílo nese? Na Vysočině, kde Křižanov stojí, je to samý Santini, barokní gotika. A české baroko je nesené myšlenkou prostoru v prostoru. A tak jsem pro pomník také vymyslel prostor v prostoru, kam příchozí může sestoupit a ocitnout se v detailu: nízké sloupoví dokola, kterým se dá volně procházet, od něj vedou schody ke středu, kde je pramen. Kašna má tři rohy, kde budou umístěny chrliče. Ty budou zároveň zdobit a krýt spoje lemu. A voda z nich bude dopadat ke Zdislaviným prstům a omývat je. Otmar Oliva modeluje sochu sv. Zdislavy. Pramen, to je pramen živá voda. Až v Izraeli jsem pochopil, co to je voda a co to je žízeň. Gotická krajina, která tvoří podstavec, na němž Zdislava stojí, poukazuje k její době. Její příběh je totiž gotický příběh. První chrlič má podobu granátového jablka rozkrojeného na čtyři díly, jako byl počet Zdislaviných dětí, pak jsou tu tři Kristovy hřeby a tři jablka. Lastury, jimiž jsou chrliče dozdobeny, můžou připomínat vyprávění sv. Augustina o chlapci, který přeléval moře mušlí do důlku v písku, aby světci ukázal, že je marné Snímky Milan Zámečník pokoušet se lidským rozumem obsáhnout tajemství Nejsvětější Trojice. Jak ztvárníte samotnou svatou Zdislavu? Jako dívku, protože v době, kdy žila v Křižanově, byla mladičká a ještě svobodná, všechno ji teprve čekalo. Ač měla svou svatost již v sobě. Takže vytvářím realistickou figuru mladé hezké ženy, kterou obléknu do volných šatů. Nekopíruju je podle historické skutečnosti, ale vymyslel jsem si je tak, aby byl výsledek živý. Drdol jí / 13 vymodeluji podle účesu dívky, kterou jsem si vyfotografoval v Itálii, a podle dobové módy nechám Zdislavě vysoké čelo. Obličej mám zatím načrtnutý jen v hrubých rysech, pro definitivní podobu mi bude stát modelem dcera jedněch mých přátel. Jak daleko již pokročila vlastní práce na soše? Oblékám hliněný model, ale jak naznačuji, tvář a účes budu ještě dotvářet. Socha se teď musí pravidelně kropit, aby nevyschla, podepírá ji lešení, a když na ní právě nepracuji, je zakrytá mokrou látkou. Až bude podle hliněné předlohy dokončen sádrový model, pošlu ho do slévárny, kde jej odlijí z bronzu a zkompletují s ostatními součástmi, které jsem odléval já sám. Převoz a instalace hotové sochy jsou už poměrně snadné a abych byl upřímný, mám se samotnou sochou a vším okolo tolik své práce, že tyto technické záležitosti jdou úplně mimo mě. Je pravda, že technologie lití, kterou používáte a díky níž vzniká i křižanovský pomník, sahá až do starověku? Už v Bibli najdeme popisy pecí u Jordánu v Gilgálu, kde král Šalamoun nechal odlít vybavení pro Jeruzalémský chrám. Ale stejnou technologii používali lidé již před pěti, možná osmi tisíci let. Je to tzv. lití na ztracený voskový model, kdy se vosk uzavře do formy a pak se z ní postupně vytaví a ve vzniklé dutině se nahradí bronzem. Vychladlá forma se pak z odlitku otluče kladívkem, odlitek se očistí, vybrousí, pozlatí nebo jinak povrchově upraví, doplní se případné ozdoby ze skla a podobně. Jediný rozdíl je dnes ten, že vzduch do pece foukám pomocí elektřiny. V současnosti se samozřejmě používají i různé jiné technologie; já jsem se to ale naučil takhle a tvořím tak rád. (sch) Práce v ateliéru je velmi důkladná a pozvolná. P. Tomáš Holcner z Křižanova sochaři chvíli asistoval.

6 14 / Křižanov Čím více bude uctívána, tím lépe Se sv. Zdislavou je úzce spjat i řád dominikánů je totiž spolupatronkou celé jejich české provincie. Stavbu památníků v Křižanově provinciál P. BENEDIKT MOHELNÍK velmi vítá. Kým je sv. Zdislava pro vás osobně? Je to pro mě nesmírně sympatická světice. Nejen jako matka čtyř dětí, ale i jako manželka, která stála po boku politicky velmi angažovaného manžela. Sama se zároveň velmi přičinila o to, že její okolí prospívalo v dobrém. Moc toho o ní nevíme, ale z toho, co víme, vychází velmi sympaticky. Jablonné v Podještědí kde žila - je sice odlehlým poutním místem, ale i tak tam přichází množství lidí. Je to způsobeno tím, že k ní mají opravdu hluboký vztah. Sv. Zdislava je také jedinou světicí z dominikánské rodiny pocházející z naší země. Jak se konkrétně projevuje vztah dominikánů k této světici? Staráme se o zmíněné poutní místo, které je s ní spjato, a poslední sobota v květnu, kdy slavíme její svátek, je pro nás významný den. Bratři do Jablonného nejezdí sami, ale i s lidmi, o něž pečují. Ke sv. Zdislavě se obracíme v rámci liturgie a ve všech našich klášterech je přítomná. V Praze je kaple sv. Zdislavy, v Olomouci relikviářová skříňka. Poutní místo v Jablonném považujeme za jedno z prioritních míst našeho působení. Aktuální stav památníku. Jak toto působení vypadá? V tamním klášteře je několik cel, které nevyužíváme pro sebe, ale nabízíme je rodinám a snažíme se, aby toto ubytování pro ně bylo cenově dostupné. Často tam také posíláme mladé lidi, kteří hledají partnera, snoubence, kteří se rozhodují, zda se vzít, anebo manžele, kterým se nedaří počít dítě. A máme konkrétní případy, kdy tyto prosby svěřené přímluvě sv. Zdislavy byly vyslyšeny. Rodiny, které jsou v krizi, svěřujeme přímluvám sv. Zdislavy. Sledujete vznik památníku sv. Zdislavy Křižanově v místě, odkud pochází? Sleduji. Od tamního faráře P. Tomáše Holcnera dostávám aktuální informace. Tuto aktivitu vítám, je to výborné. Narodila se tam a je dobře, aby se tam úcta k ní pěstovala. Na čím více místech bude uctívána, tím více vstoupí do duchovního profilu naší církve a bude jej moci obohatit. To, co se ke sv. Zdislavě váže, je navíc nesmírně aktuální. O rodině se diskutuje nejen v souvislosti s podzimní synodou, ale řeší se i její postavení v celé společnosti. Církev se zabývá tím, jakými pastoračními prostředky rodinám pomoci a být jim oporou v jejich problémech. Moc bych si přál, aby lidé jezdili za sv. Zdislavou i do Křižanova a prosili tam o její přímluvu. Snímek Petr Novák Má odkaz sv. Zdislavy co říct i lidem mimo církev? Je dobře, že prostřednictvím památníku vstupuje sv. Zdislava do veřejného prostoru. Není pouze v kostele, nýbrž na nepřehlédnutelném místě na náměstí v tom je tato iniciativa skvělá. Jsem rád, že se pro památník podařilo získat i tamní společenskou a politickou reprezentaci, bez toho by mohl jen těžko vzniknout. A ukazuje to, že tato světice může rezonovat i v prostředí mimo církev. Není to navíc poprvé. Přestože se to možná obecně neví, přijal už v 90. letech Liberecký kraj sv. Zdislavu jako svou patronku. (tok) Svatá Zdislava nezapomínala být žákyní Sv. papež Jan Pavel II. před 20 lety, když kanonizoval evangelizátorku a misionářku, rodačku z Křižanova a patronku litoměřické diecéze, měl jistě na mysli právě nadčasovou výzvu sv. Zdislavy, jejíž hrob se již staletí nachází v kryptě baziliky sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí, totiž: nechávat se nejprve prostoupit Kristovým evangeliem, zatoužit po sebeevangelizaci a následně s misijním zápalem jít mezi lidi. Sv. Zdislava nikdy netvrdila, že už všechno ví, že všechno pochopila a že dosáhla konce cesty křesťanské dokonalosti. Nezapomínala na často zapomínané upřímné doznání, že není mistryní, ale žákyní. Svůj život chápala jako službu. Chtěla být a skutečně byla služebnicí: v rodině, mezi nemocnými, opuštěnými, odstrčenými a trpícími. Žila v době a v prostředí až nápadně podobných době a prostředí našemu: v naší litoměřické diecézi žije mnoho těch, kdo o Kristu ještě nikd y nic přívětivého neslyšeli. Někteří z nich zájem mají a ptají se. Proto evangelizace a misie sv. Zdislavy měla i další tvář: nikoliv ihned chtít oslovovat druhé, ale nejprve jim obětavě naslouchat. Nevykonávat náboženskou propagandu, nýbrž ochotně, trpělivě, pokorně a inteligentně Kristovy pravdy vysvětlovat. Připomínka 20. výročí její kanonizace, vybudování svatozdislavského památníku v jejím rodišti, poutní iniciativy v Křižanově i v Jablonném v Podještědí, to vše jsou skutečnosti, naplňující mě radostí. Svědectví sv. Zdislavy nás však vede i k uchopení krásného úkolu evangelizačního a misionářského. Mons. JAN BAXANT, biskup litoměřický

7 Křižanov / 15 Mapka a informace k slavnostnímu odhalení památníku 27. září 2015 Směr Žďár nad Sázavou Směr Nové Město na Moravě ❸ Meziříčská ❺❽ ❷ ❹ ❻ ❼ ❶ Enpeka a.s. Benešovo náměstí (slavnost) Směr Tišnov Směr Brno Směr Velké Meziříčí Meziříčská Legenda k mapce ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ památník sv. Zdislavy kostel sv. Václava Sokolovna, občerstvení, WC Katolický dům, občerstvení, WC centrum sv. Zdislavy, občerstvení, WC radnice, zdravotní služba restaurace U Musilů raut pro VIP hosty parkování pro VIP hosty Celá slavnost se uskuteční na Benešově náměstí v těsné blízkosti památníku. Parkování při slavnosti budou koordinovat hasiči. Zájezdové autobusy avizujte na tel Duchovní příprava s Karlem Satoriou Týden před samotným odhalením památníku sv. Zdislavy v Křižanově bude mít v tamním kostele sv. Václava dvě duchovní přednášky bývalý trapistický mnich či generální vikář brněnské diecéze P. Karel Satoria. V současnosti působí v Dobříši, pochází ale z Křižanova. První z přednášek se uskuteční v pátek 18. září v 17 hodin, druhá pak v sobotu 19. září také v 17 hodin. Poté vždy následuje mše svatá. Srdečně zveme! Plakát ke slavnostnímu odhalení památníku je umístěn na poslední straně přílohy. Prosím o jeho vyvěšení na farních nástěnkách. (vod)

8 16 / Křižanov Slavnostní odhalení památníku sv. Zdislavy v Křižanově Neděle 27. září 2015 od Mše svatá celebrovaná brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem, hudebně ji doprovodí více než stočlenný pěvecký sbor z Vysočiny. Po mši následuje odhalení památníku a jeho požehnání. Nebude chybět ani představitelka sv. Zdislavy z filmu V Erbu lvice Milena Steinmasslová, která vystoupí s krátkou recitací. Akci završí koncert Hradišťanu, při kterém zazní Missa brevis Jiřího Pavlici. Občerstvení zajištěno v Katolickém domě a místní Sokolovně. Památník sv. Zdislavy Křižanov, model, Petr Novák 2013

Svatá zdislavo, oroduj za nás!

Svatá zdislavo, oroduj za nás! 1 2 (Pokračování ze strany 1) Jak asi později vnímala společenský požadavek vdát se za šlechtice a vojáka - Havla z Lemberka? Jak by se nám opouštěl domov, rodný kraj, bezpečí dětství, rodiče? Zde se asi

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

N A D A Č N Í F O N D

N A D A Č N Í F O N D N A D A Č N Í F O N D K A R D I N Á L A M I L O S L A V A V L K A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Úvodní slovo pro výroční zprávu Nadačního fondu kardinála Miloslava Vlka za rok 2006 Vážení přátelé,

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Církev a památky dnes

Církev a památky dnes Církev a památky dnes Zátěž nebo výzva? P. Stanislav Přibyl, Česká biskupská konference Památkový fond církve Římskokatolická církev je jedním z největších vlastníků památek v České republice Památkový

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Kategorie A ( třída ZŠ)

Kategorie A ( třída ZŠ) 1. Jak se jmenuje architektonický prvek, typický pro středověké duchovní stavby, kterým se do gotické stavby vstupovalo? a) Portál b) Rozeta c) Fiála 2. V průběhu 11. a 12. století se mnohé evropské, ale

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Hejnické slavnosti 2014

Hejnické slavnosti 2014 Hejnické slavnosti 2014 5. 6. července 2014 Žádost o podporu a nabídka Sponzorského programu www.mestohejnice.cz Vážení, s dovolením se na vás obracíme ve věci podpory Hejnických slavností a nabídky sponzorského

Více

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát?

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? PROČ JSME TADY JAKO ČCE? Kontext, ve kterém se pohybujeme Předáváme evangelium Jsme

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Miliarda turistů miliarda příležitostí. Turismus představuje miliardu příležitostí i pro evangelizační misi církve.

Miliarda turistů miliarda příležitostí. Turismus představuje miliardu příležitostí i pro evangelizační misi církve. Miliarda turistů miliarda příležitostí Turismus představuje miliardu příležitostí i pro evangelizační misi církve. (Poselství Papežské rady pro pastoraci migrantů a lidí na cestách ke Světovému dni cestovního

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen 2015 Měsíčník novoměstského sboru ČCE Ročník XIV. Zprávy ze staršovstva 3. 6. 2015 Staršovstvo jednalo o sborovém domě v Novém Městě. Petr Hladík zformuluje a umístí na webové

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

RÁMCOVÝ PLÁN připomenutí Kanonizace 20 let 05 12/2015. POUTNÍ STEZKA SVATÉ ZDISLAVY, MATKY CHUDÝCH A PATRONKY RODIN. PO STEZCE SVATÉ ZDISLAVY

RÁMCOVÝ PLÁN připomenutí Kanonizace 20 let 05 12/2015. POUTNÍ STEZKA SVATÉ ZDISLAVY, MATKY CHUDÝCH A PATRONKY RODIN. PO STEZCE SVATÉ ZDISLAVY RÁMCOVÝ PLÁN připomenutí Kanonizace 20 let 05 12/2015. POUTNÍ STEZKA SVATÉ ZDISLAVY, MATKY CHUDÝCH A PATRONKY RODIN. ÚVOD: Současná euroatlantická společnost je charakteristická vysokou mírou individuálního

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014)

Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014) Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014) Základní informace o projektu Charakteristika: mezinárodní výtvarně-architektonický

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Děkanát Uherské Hradiště

Děkanát Uherské Hradiště Děkanát Uherské Hradiště Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Výchozí situace: Situace v jednotlivých farnostech Ne všechny farnosti z děkanátu jsou v animátorech zastoupeny, a proto zde nejsou informace

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Co je afirmace? Zde je několik příkladů afirmací, mnohé z nich často sama užívám: Dnes jsem vděčná za svůj život. Dnes je krásný den!

Co je afirmace? Zde je několik příkladů afirmací, mnohé z nich často sama užívám: Dnes jsem vděčná za svůj život. Dnes je krásný den! Co je afirmace? Ve slovníku nalezneme význam tohoto slova ve smyslu přesvědčení, přitakání, ujištění, tvrzení. Každý den, každý okamžik nám hlavou běží mnoho myšlenek, tvrzení, přesvědčení, v duchu každý

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ

1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ 1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ První Boží přikázání nám přikazuje víru v Boha a v to, co nám Bůh zjevil, a také úctu k němu. Proti prvnímu přikázání hřeší, kdo opovrhuje Bohem nebo jeho

Více

slovo starosty 20. září 2010 zvláštní vydání Opočenských novin Členové zastupitelstva města Opočna 2006 2010

slovo starosty 20. září 2010 zvláštní vydání Opočenských novin Členové zastupitelstva města Opočna 2006 2010 20. září 2010 zvláštní vydání Opočenských novin slovo starosty SPOLEČNOU CESTOU Milí Opočeňáci, rád využívám tento prostor ve zvláštním vydání Opočenských novin, abych se trochu víc rozepsal o tom, co

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin červen 2016 MĚKS KONICE ZVE NA ŽVÁČKŮV FESTIVAL KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI Možná mnoho obyvatel Konice ani neregistrovalo, že po mnoha letech byla v kostele Narození Panny Marie sloužena primiční

Více

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin)

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) Malé krůčky k bezpečné cestě do školy Již čtvrtým rokem působí na naší škole rodičovská dopravní skupinka, která se snaží

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1

STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1 STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1 Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Stručný přehled základních faktů o počáteční fázi domácího písemnictví. Očekávaný přínos Procvičení a opakování klíčových informací o počátcích slovesné

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

soutěž o nejlepšího sekáče hovězských lúk, zná vítěze

soutěž o nejlepšího sekáče hovězských lúk, zná vítěze ročník XXV., číslo 6/2013 Čí to lúčka nekosená Duchovní obnova Denní stacionář Pietní vzpomínka Zdravotnická soutěž JAKÁ PARNA SE V ČERVNU DOSTAVÍ, TAK SE I PROSINCOVÉ MRAZY POSTAVÍ soutěž o nejlepšího

Více

Hejnické slavnosti 2012

Hejnické slavnosti 2012 Hejnické slavnosti 2012 30. června - 1. července 2012 Žádost o podporu a nabídka Sponzorského programu www.mestohejnice.cz V Hejnicích 16. 1. 2012 Vážení, Hejnické slavnosti (dříve Hejnická pouť) se v

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více