a zjišťujeme, že jen lidským způsobem se nedokážeme vysvobodit z džungle hříchu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a zjišťujeme, že jen lidským způsobem se nedokážeme vysvobodit z džungle hříchu"

Transkript

1 12010 / k milujícímu Otci. Je jen jedná podmínka člověk musí chtít... Je to osobní rozhodnutí. Bůh nabízí svou milost, nic nevnucuje. Ježíš se ptal nemocného: Co chceš, abych ti učinil?, i když věděl co potřebuje. Chtěl slyšet jeho hlasité rozhodnutí srdce... Ježíš mu řekl: Co chceš, abych pro tebe učinil? Slepý odpověděl: Pane, ať vidím! Ježíš mu řekl: Jdi, víra tvá tě zachránila! Hned prohlédl a šel tou cestou za Ježíšem. (Marek 10, 51-52) Každý den, v každé životní situaci, i nyní při čtení těchto řádků, z upřímnosti svého srdce volejme: Ježíši smiluj se nade mnou, chci poznat pravdu, veď mne po Tvé cestě, vysvoboď mne od všeho zlého, odpusť mé viny a hřích, obnov mne v Duchu Svatém, prosím o velkou víru, neumím mít rád naplň mne Tvou láskou, naplň mne pokojem a radostí. Volání z upřímnosti srdce nezůstane bez odezvy. Hledejme Boží přítomnost skrze čtení Bible, slyšení Božího Slova, modlitbu, duchovní písně, společenství lidí milujících Boha. Nebudeme mít ustláno na růžích, ani moc, bohatství a pohodlí, ale nebude nám zatěžko odpustit a odpuštěni přijmout. Budeme mít smysluplný život, radost všedních dnů, pokoj v srdci a naději věčného života. Ježíš řekl: Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Věříš tomu? (Jan 11, 25-26) Boží pokoj a požehnání, radostné Velikonoce 2010 přeje. Wanda Stanieková koordinátor duchovní péče SD Biblické zamyšlení Ježíš řekl: Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14, 6) Život lidský je jako cesta. Na životní cestě je někdy poušť, hustý les, džungle beznaděje, bolesti a zoufalství. V současné době žije mnoho lidí, kteří zabloudili při hledání pravdy. Potřebují vyjít z džungle rodinných problému, alkoholu, neodpuštění, nenávisti, závisti, výchovných problémů, korupce, z džungle obchodu a špinavých peněz. Lidstvo hledá východisko z hříchu, který je největší ničivou sílou. Svět hledá řešení, píší se knihy o filozofii, ekonomice, sociologii,... Lidé hledají útěchu ve východních náboženstvích, politických systémech, sociálních projektech,... Snažíme si navzájem pomoci a zjišťujeme, že jen lidským způsobem se nedokážeme vysvobodit z džungle hříchu a beznaděje. Život lidský je hledání pravdy, smyslu života, věčné naděje a jistoty. Ti, kteří poctivě hledají, se ptají: Na koho se máme obrátit, kdo nám pomůže? Kdo nás vysvobodí z vězení neodpuštění a hříchu? Jedině Duch Svatý nás povede k Ježíši, který má moc vysvobodit a odpustit hříchy. Ježíš Kristus je cesta, pravda a život. Jedině skrze Něho máme šanci přijít k Bohu, Vybíráme z obsahu Výběrové řízení na pozici ředitele Slezské diakonie...str. 3 Zima bohužel neznamená jen zimní radovánky...str. 4 Nový tým streetworkerů Slezské diakonie v Havířově...str. 6 Středisko Jordán hostí dobrovolníka z Německa...str. 6 Výstava Žijeme s Vámi...str. 9 Seznamka Slezské diakonie chce podpořit myšlenku založení rodiny...str.9

2 Naše partnerská organizace Naemi-Wilke-Stift opět pomáhala Rektor Naemi-Wilke-Stift z německého Gubenu pastor Stefan Süß spolu s pastorem Michaelem Voigtem z Evangelické luterské církve ve Weigersdorfu dorazili v odpoledních hodinách 10. prosince 2009 před budovu ústředí Slezské diakonie v Českém Těšíně s velkým nákladem. Urazili celkem asi 500 km, aby s sebou v dodávce přivezli s láskou chystané a zabalené vánoční dárky pro téměř 200 dětí, které jsou v péči středisek Sociální asistence v Ostravě, Krnově, Rýmařově, Karviné a Třinci. Auto, ve kterém byly dárečky krásně a pečlivě uspořádány, dala za tímto účelem k dispozici jedna dopravní firma z Gubenu. Kapacita auta byla do posledního místečka využita, protože dodatečně byly ještě naloženy krabice s použitým oblečením a hračkami. Akce ne- Stift ve Slezské diakonii loni v září, připravilo jednotlivá zúčastněná střediska přesně dle proběhla poprvé. Již tradičně několik let celkem šest středisek své výrobky pro prodej výkazů prodeje. Neprodané výrobky zůstáv období adventu přivážejí naši partneři po- na vánočních trzích v Gubenu. Naši přátelé vají v Německu a budou ještě nabízeny v průdobnou nadílku. Pomoc a laskavost naší vzali pečlivě označené výrobky s sebou do běhu tohoto roku u různých příležitostí. partnerské organizace neprožívala pouze Německa a převzali zodpovědnost za jejich střediska sociální asistence. U příležitosti evidenci a prodej. Celkový výtěžek z prodeje Ivana Andrýsková návštěvy pět spolupracovníků Naemi-Wilke- činil 1008 EUR a částka bude rozdělena na koordinátor programu Mobility >>> Rozhovor se studenty interdiac-u Jaké byly Vaše představy o tomto programu? Můžete něco vzkázat případným zájemcům Ve dnech 22. až 24. ledna 2010 se v Českém Jaká byla Vaše očekávání? o studium podobného modulu? Těšíně uskutečnilo poslední ze série čtyř Ź: Očekávala jsem, že se naučím, jak pra- Ź: Běžte do toho! Nezáleží na tom jestli jste setkání Pilotního modulu vzdělávacího covat s klienty, jak porozumět celé jejich psycholog, studujete sociální práci nebo programu interdiac-u Sociální inkluze, situaci, jak nebýt neprofesionál. Už jsem teologii. Můžete se naučit, jak přistupovat Participace a Diakonie. Celý modul probíhal dělala diakonickou práci, ale protože jsem k potřebným lidem. A vlastně každý, kdo již od srpna minulého roku a zúčastnilo se jej to nikdy nestudovala, dělala jsem to spíš pracuje s lidmi, by se měl učit i diakonii. dvanáct studentů ze šesti zemí střední srdcem, podle svých pocitů. Nevěděla jsem, Obvykle totiž lidé pro pomoc nechodí tam, a východní Evropy. Na studijní víkendové jak si určit hranice, jak jednat s klientem, kde je jim nabízena, ale jdou tam, kam chodí setkání navázaly návštěvy středisek Slezské abych mu nějak neublížila. Chtěla jsem získat běžně. Proto je to dobré například pro dokdiakonie, jedné ze zakládajících organizací profesionální obraz. tory, sestry, policisty, učitele i další profese. interdiac-u. Návštěvy ve střediscích Lydie, M: Myslela jsem, že program bude hodně Pokud by se rozvinula obecná diakonie, měli Pečovatelská služba Stonava, Eben-Ezer, o vzájemném sdílení zkušeností týkajících se bychom mnohem méně té oficiální sociální Diakonické centrum Emaus a Bethel Karviná práce s lidmi, kteří jsou z naší společnosti práce. daly studentům zajímavé podněty pro jejich vylučováni. M: Je to skvělá příležitost k sebepoznání, další práci a otevřely možnosti spolupráce nacvičení si různých postupů a metod a obojednotlivých středisek Slezské diakonie Co jste získala? Co jste se naučila? hacení se jak po duševní, tak i po vědomostní s organizacemi v zahraničí. Ź: Velice dobré pochopení toho, jak by- stránce. Jelikož se jednalo o poslední setkání, využili chom se měli dívat na naši společnost a jak jsme této příležitosti a zeptaly se dvou vnímat její potřeby. Jak je důležité důkladně Co pro Vás bylo nejobtížnější během tohoto studentek programu na jejich dojmy. Jednou pozorovat a plánovat, než začneme cokoliv studia? z nich byla Źužana Onasoga (Ź), která přijela dělat. Jak je nebezpečné všechny posuzovat Ź: Osobně nejsem příliš dobrá v komunize Srbska. Źužaně je třicet sedm let a právě podle většinové společnosti a nerespektovat kaci přes internet, mám raději komunikaci dokončuje studium teologie. Druhou jejich odlišnosti, protože majorita nemusí mít tváří v tvář. A díky odloučení od ostatních studentkou byla Martina Molinová (M), které vždy pravdu. Naučila jsem se také opravdu jsem se cítila sama. Ale pokud bych tady muje 29 let a pracuje ve středisku Slezské hodně o vztazích mezi klienty a pomáhají- sela být po celou dobu, asi bych se do kurzu diakonie Eben-Ezer. cími. Když se teď vrátím domů, budu vědět, nepřihlásila. jak se dívat na své město, jak vnímat různé M: Jelikož má angličtina byla docela na nízokolnosti Co Vás vedlo k rozhodnutí přihlásit se ke studiu a jak najít jednotlivé zdroje a začít ké úrovni, musela jsem se poprat s odbornou v interdiac-u? pracovat správným způsobem. Obvykle angličtinou z oblasti sociologie. Ź: Chtěla jsem studovat diakonii u nás prostě vidíme chudé lidi, uspořádáme sbírku v Srbsku, kde to však z mnoha důvodů není a dáme jim peníze, oblečení nebo jídlo. To je Co byste pochválila, ocenila na tomto možné. Na mé fakultě mne informovali ovšem jen dočasná pomoc, která jim neuo studijním modulu? programu interdiac. Tato nabídka mi možní posunout se svépomocí k lepšímu Ź: Měli jsme velice profesionální lektory vyhovovala, protože nevyžadovala, abych po životu. a metody výuky byly dost různorodé a dobře celou dobu studia byla ve škole, tedy mimo M: Získala jsem spoustu skvělých kama- zorganizované. Takže když se teď podívám domov, mimo svou zemi. Program se mi také rádů z různých koutů Evropy. Tento modul zpátky, říkám si: Aha, to vím!, a to dokonce líbil, protože byl pečlivě naplánovaný a nebyl byl velice přínosný díky rozmanitosti témat po několika měsících bez opakování učiva. drahý. Byla to prostě úžasná příležitost. a také vyučovacím metodám. Velice mě zau- Někdy jsme nechápali, proč byly použity M: Byla to pro mě výzva studovat kurz jaly pracovní metody s klienty, které bych určité metody, ale teď vi-dím, že byly moc v angličtině a hlavně jsem chtěla nasbírat chtěla aplikovat ve své praxi. dobré. Také vedoucí lektoři, Tony a Aiva, i další zkušenosti ze zahraničí, zjistit jaké tam mají pracovníci interdiac-u například pracovní metody. 2 ZAMĚSTNANCŮM

3 nám vždy poskytli potřebnou pomoc a podporu. Nic bych neměnila. M: Celý modul byl velice dobře zorganizován. Mohli jsme se setkat se skutečnými odborníky z různých oborů a učit se od nich. Témata, která jsme probírali, byla velmi zajímavá a pestrá a také forma studia byla super. Jsem vděčná, že jsem se mohla interdiac-u zúčastnit. Visegrad Fund Veronika Raszková koordinátor vzdělávání, interdiac Hana Štěpánová vnější vztahy SD >>> Výběrové řízení na pozici ředitele Slezské diakonie a týmové spolupráci, v hledání jejich silných V minulém čísle Informátoru jsme Vás jejím vedením? Sama částečně odpoví stránek, v jejich spravedlivém platovém informovali o tom, že výběrovou komisí na na tuto otázku v osobním rozhovoru. Nicmé- a pracovním odměňování, chtěla bych zdopozici ředitele Slezské diakonie byla jedno- ně budeme nové paní ředitelce přát hlavně konalit motivační stimuly. hlasně zvolena Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. pevné zdraví, Boží požehnání v řízení tak A co očekávám od pracovníků SD? Radost Další informace byla, že tato volba bude velké organizace jakou je Slezská diakonie, a nadšení z práce, kterou dělají. Poctivý příspostoupena Církevní radě ke schválení ale také spokojené a motivované pracovníky tup ve své práci ke všem úkolům. Naplňování a k rozhodnutí o jmenování do funkce. a spokojené uživatele služeb. křesťanských hodnot ve své práci. Odbornost Dne 7. prosince 2009 Církevní rada zasedla a loajalitu. a jedním z bodů jednání bylo právě rozho- Lenka Waszutová dování o novém řediteli Slezské diakonie. vedoucí sekce personálního řízení SD Jakým svým stávajícím činnostem byste se Církevní rada volbu výběrové komise vzala i na nové pozici ráda dále věnovala? na vědomí a hlasováním rozhodla o jmeno- Pozice ředitele SD se obsahově liší od vání do funkce Mgr. Zuzany Filipkové, Ph.D., Jaké jsou Vaše hlavní vize, které byste chtěla pozice náměstkyně pro sociální práci. Proto a to k 1. prosinci ve Slezské diakonii na pozici ředitelky realizovat? počítám s tím, že se budu více věnovat oblasti Novou ředitelkou Slezské diakonie Co Vám pomůže je naplnit? vedení SD jako celku, strategickému pláno- od 1. prosince 2010 tedy bude současná ná- Ve SD pracuji od r. 1993, tzn. že jsem zde vání, nastavování a řízení procesů v organiměstkyně pro sociální práci Mgr. Zuzana byla téměř od začátku. Byla jsem u toho, když zaci, reprezentaci SD navenek a vytváření sítí. Filipková, Ph.D. jsme začínali práci ve velmi skromných V současné i další práci je pro mě velmi důa nesnadných podmínkách. Pak jsem byla ležitý kontakt s lidmi, protože tento kontakt Paní Zuzana Filipková se narodila v roce u toho, když se začaly intenzivně rozvíjet mi dává zpětnou vazbu a dodává mi energii Je vdaná a má dva syny. Vystudovala sociální služby SD a mám velkou radost pro další práci. V současné pozici jsem měla Gymnázium v Českém Těšíně, poté Peda- z toho, že budu moct vést SD i v dalších hodně příležitostí setkávat gogickou fakultu Univerzity Komenského letech. Proto jednou z prioritních záležitostí v Bratislavě, obor Vychovatelství pro osoby je pro mne kontinuita a rozvoj toho, což již vyžadující zvláštní péči. Své vzdělání si bylo započato. v letech 2001 až 2004 rozšířila na Pedago- V posledních letech došlo v sociálních gické fakultě Masarykovy univerzity v Brně službách k velkým proměnám, které jsou v oboru Speciální pedagogika, kde získala spojeny s přijetím nového zákona o sociáltitul Ph.D. ních službách. Tento zákon klade velký důraz Do Slezské diakonie nastoupila v roce 1993 na kvalitu v sociálních službách, proto jedna pozici vedoucí střediska Eden. V roce 1996 nou z mých priorit je soustavně a systémově se stala vedoucí Úseku speciální pedagogiky podporovat zvyšování kvality. S kvalitou úzce a od roku 2000 je také ředitelkou Církevní souvisí transformace a efektivita sociálních základní školy, střední školy a mateřské školy služeb, což bude do budoucna předmět nav Českém Těšíně. Od roku 1998 je v současné šeho úsilí. pracovní pozici náměstkyně pro sociální SD na trhu sociálních služeb je silným práci. partnerem pro ostatní poskytovatele jak na Systematická práce na kvalitě, kterou řídí, regionální, tak i národní a mezinárodní přinesla Slezské diakonii nejednou úspěšné úrovni. Chtěla bych toto postavení dále udrzvládnutí inspekce kvality a dobrou image žet a upevňovat, vždy však za předpokladu v oblasti poskytovaných služeb. Svědčí o tom zachování biblických zásad a principů sociálspokojenost uživatelů a naplněné kapacity ní práce a při uplatňování křesťanských v jednotlivých poskytovaných službách. hodnot. Paní Zuzana Filipková hovoří plynule anglicky a polsky. Během své profesní dráhy Co budete očekávat od zaměstnanců SD absolvovala řadu seminářů, konferencí, a co naopak nabízíte Vy jim? exkurzí u nás i v cizině, a na uvedených akcích Pracovníci pro mě tvoří jeden z nejcennějaktivně vystupovala se svými odbornými ších zdrojů SD. Proto bych chtěla udržet pozipříspěvky. tivní atmosféru ve SD. Chtěla bych pracov- A jak bude vypadat Slezská diakonie pod níky podporovat v jejich profesním růstu 3

4 se s pracovníky SD a někdy i s uživateli na rozvíjení výborných mezinárodních vztahů brou přípravu, samotnou realizaci a po skonkonzultacích ke kvalitě. Velmi bych si přála, s partnerskými zahraničními organizacemi. čení krásné vzpomínky. Jsem si jista, že tomu aby i v té nové pozici jsem si pravidelný kon- A v neposlední řadě budu velkou pozornost tak bude i v případě oslav SD. Na přípravách takt s lidmi mohla zachovat. věnovat přípravě na převzetí funkce ředitele se podílí tým velmi schopný pracovníků SD, Co chcete v pozici náměstkyně pro sociální práci v tomto roce ještě dokončit? Jaké jsou SD a s tím spojené nastavení organizační struktury a fungování SD do budoucna. kterým na oslavách velmi záleží a dělají maximum pro to, aby vše proběhlo bez problémů. Jsem velmi ráda, že mohu být také součástí tohoto týmu a prakticky se podílet Vaše pracovní priority pro letošní rok? Co Vás nejvíce pohání ve Vaší práci, kterou Aktivit, které zbývají dokončit je mnoho. ve SD děláte? Kdo je Vám největší oporou? na přípravách. Velkým úkolem je určitě práce na zvyšování Protože jsem praktikující křesťan, největší Oslavy vnímám jako zadostiučinění pro kvality služeb. V současné době pracujeme oporu hledám ve vztahu s Bohem, který mi všechny, kteří se kdy podíleli na chodu SD, v mém Úseku pro sociální práci na změně dodává oporu a životní smysl v osobním, ale kteří podpořili činnost organizace duchovmetodiky k celému procesu zavádění kvality i pracovním životě. Pán Bůh žehná práci SD, ně, finančně, kteří využívali služby SD, jenž ve SD, poté nás čeká zavedení této metodiky za což jsem velmi vděčná. Vědomí Božího sympatizovali se SD atd. do praxe SD. Chystáme se vydat směrnici přiznání mne velmi motivuje, stejně jako můj Bude připravena řada zajímavých akcí, k zavádění kvality ve SD. Připravujeme služby celoživotní cíl sloužit potřebným v souladu kterých se budou moci zúčastnit. Chystají se na inspekce. Na počátku února t.r. již jedna s Božím posláním. dvě konference, benefiční koncert, výstava, inspekce proběhla v Rút sociální rehabi- Vždy jsem měla štěstí na nejbližší spolupra- děkovné bohoslužby, zahradní slavnost litaci ve Frýdku-Místku. Výsledek byl výborný, covníky ve SD, přímé nadřízené i podřízené, a další doprovodné programy. Věřím, že nadosáhli jsme 98,61% úspěšnosti. Chystáme kteří mi za ta dlouhá léta byli velkou oporu. bídka i program bude velmi zajímavý, pestrý se zahájit činnost pracovní skupiny ke křes- Práce ve SD není vždy jednoduchá, proto a že bude z čeho vybírat. ťanským hodnotám ve SD, která bude mít jsem ocenila, že jak v dobách radostných, tak za úkol zpracovat manuál ke křesťanským v dobách těžkých vždy stáli vedle mne. Což Zuzana Filipková hodnotám ve SD. Pozornost bude věnována pro mě bylo nesmírně důležité. náměstkyně pro sociální práci SD profesnímu vzdělávání pracovníků. Dále budu řídit sekci Eliada v Brně a Církevní školy Jak se těšíte na oslavy 20. výročí SD? Hana Štěpánová v Českém Těšíně a Krnově a podílet se na Těším se moc. Každá slavnost vyžaduje do- vnější vztahy SD LEGISLATIVA Zima bohužel neznamená jen zimní radovánky Aktuálním tématem uplynulých týdnů byla především sněhová nadílka a třeskuté mrazy. ho stavu. Při určení výše škody na věci se vychá- bou na náhradu nákladů vynaložených To, co dětem přináší radost a zábavu, pro zí z ceny v době poškození. na léčbu. mnohé znamená nástrahy a následné Monika se tedy rozhodla zatím posečkat nesnáze. Proto čtenářům přinášíme příběh Při škodě na zdraví se jednorázově od- do doby, kdy jí bude léčba ukončena, a posléjedné z našich uživatelek, která loni na jaře škodňují bolesti poškozeného a ztížení jeho ze zvolit pro ni nejschůdnější cestu pokusit přišla do Občanské poradny Karviná, společenského uplatnění. Ministerstvo zdra- se o vyřešení celé záležitosti smírnou cestou. střediska Slezské diakonie, řešit následky votnictví stanoví v dohodě s Ministerstvem nehody způsobené právě sněhem a ledem. práce a sociálních věcí vyhláškou výši, do které Poradenství poskytované dle zásad bez- Slečna Monika byla na začátku roku 2009 lze poskytnout náhradu za bolest a za ztížení platnosti, diskrétnosti, nestrannosti a nezána brigádě v malé obci v Čechách. Ve volných společenského uplatnění a určování výše vislosti mohou občané Karviné a okolních chvílích, kdy ji nevolaly pracovní povinnosti, náhrady v jednotlivých případech. Při škodě obcí využít v sídle Občanské poradny Karviná se ráda procházela po okolí a poznávala na zdraví se hradí též účelné náklady spojené na ulici Fryštátská 168, a to v úterý a čtvrtek zajímavá místa. Při jednom takovém malém s léčením. od 8:00 do 12:00 hodin a od 12:30 do 16:00 výletu se ze střechy soukromého domu hodin a nově také ve středu od 8:00 do 12:00 v historické části městečka uvolnila masa Výše uvedená vyhláška Ministerstva hodin. Pondělí a pátek jsou dny vyhrazené sněhu a rampouchů a spadla přímo na Mo- zdravotnictví č. 440/2001 Sb., o odškodnění pro objednané uživatele. Poradnu lze navštíniku. Ta utrpěla otřes mozku, poranění páteře bolesti a ztížení společenského uplatnění vit osobně, popřípadě se na nás obrátit doa obličeje, přičemž ještě v době návštěvy naší pak určuje systém bodového hodnocení pisem, em na: poradny byla stále v péči lékařů. Od Policie ČR vzniklé škody na zdraví, přičemž hodnota z tamní obce však obdržela dopis s oznáme- 1 bodu činí 120 Kč. nebo telefonicky na čísle ním, že sice prošetřili její případ, ale došli k závěru, že se nejednalo o trestný čin a věc Monika by tedy měla vyčkat na ukončení odkládají. léčby a poté požádat lékaře o vystavení Uživatelku proto zajímalo zejména to, kam posudku s určením bodového hodnocení. se má nyní obrátit a zda je možné na někom S tímto posudkem může kontaktovat majinárokovat náhradu škody, která jí v důsledku telku domu, která nese odpovědnost za škoúrazu vznikla. du, oznámit jí, jaké jsou náklady na odškodnění bolestného, případně ztížení spole- V poradně jí byly poskytnuty informace ze čenského uplatnění, v neposlední řadě je pak zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, také oprávněna nárokovat škodu na svých Projekt byl podpořen Nadací OKD. konkrétně podle a 449, které věcech (oblečení, taška apod.), které byly při upravují způsob a rozsah náhrady škody: úrazu poškozeny či zničeny. K dopisu adresovanému vlastnici domu lze rovněž doložit Lenka Sklenaříková Hradí se skutečná škoda a to, co poškozené- kopie účtů za léky či poplatky u lékařů. vedoucí Občanské poradny Karviná mu ušlo (ušlý zisk). Škoda se hradí v penězích. V případě, že by majitelka objektu nechtě- Požádá-li však o to poškozený a je-li to možné la přistoupit na smírné řešení věci, má uživaa účelné, hradí se škoda uvedením do předešlé- telka ještě možnost obrátit se na soud s žalobou o náhradu bolestného a ztížení společenského uplatnění, eventuelně též s žalo- 4

5 STŘEDISKA Seniorky vyrábějí deky pro nemocné Seniorky domova s pečovatelskou službou ve Stonavě od září 2009 vyrábějí deky pro lidi, kteří trpí leprou či jinými chorobami. Jejich přikrývku. Zhotovení jedné přikrývky trvá asi tuto práci seniorek a ukázali tak lidem v obci, těla jsou tak křehká, že nemohou používat 120 hodin. jak nám mohou pomoci. klasické deky. Uživatelky se scházejí pra- Prostřednictvím místní televize jsme videlně při pletení, kde společně vyrábějí oslovili také veřejnost, aby nám lidé dodáčtverečky, které poté spojí a vytvoří tak vali materiál k pletení. Zdokumentovali jsme středisko PS Stonava Jak může měsíc, had a hruška pomoci dětem se zdravotním postižením? Je čtvrtek 4. února, slunečný, ale mrazivý den, který je zahalen sněhem a našim očekáváním. Společně s dobrovolníkem panem Lubomírem Rachmanem vyrážíme do Ostravy. Na rtech máme úsměv. Jedeme si totiž pro šek, který má být slavnostně předán v hotelu Kovák generálním ředitelem ArcelorMittal panem Augustinem Kochuparampilem. ArcelorMittal, a.s. je největší hutní firmou v České republice a patří do největší světové ocelářské skupiny ArcelorMittal. Roční kapacita výroby jsou tři milióny tun oceli, exportuje zhruba 50% produkce do více než 80 zemí celého světa a je jedním z největších plátců daní v České republice. V září loňského roku společnost vyhlásila za podpory generálního ředitele grantové řízení k projektu Minigranty. Během podzimu podávali zaměstnanci hutní společnosti žádosti o podporu neziskových organizací, do jejichž činnosti jsou zapojeni. Mezi zaměstnanci je také dobrovolník pan Lubomír Rachman, který svou aktivní činností v našem středisku Lydie velmi pomáhá. Účastní se vému vývoji dětí se zdravotním postižením. ní našich snů zvýšení kvality poskytovaných všech akcí, jako je stanování s dětmi, karne- Při polohování dochází k uvolnění nejen služeb střediska, určitě se zase přihlásíme do val, vystoupení, výlety apod. Jeho mužská kloubů, svalů, ale také celého těla a mysli. dalšího výběrového řízení pro udílení minisíla a empatie jsou přínosem nejen pro zaří- Společný projekt splňoval všechna potřeb- grantů neziskovým organizacím. zení, ale hlavně pro děti. ná kritéria a spolu s dalšími 15 byl vybrán. Tímto kratičkým článkem chceme ještě V rámci grantového řízení spolu s panem Vedoucí střediska Jana Kadlubcová mohla jednou poděkovat nejen panu Lubomíru Rachmanem jsme napsali projekt s názvem: s úsměvem slavnostně přebrat šek na částku Rachmanovi, ale také všem dobrovolníkům Jak může měsíc, had a hruška pomoci dětem Kč. za jejich nezištnou pomoc, čas věnovaný nese zdravotním postižením? Realizací tohoto Zaměstnanci ArcelorMittal Ostrava získali ziskovým organizacím, ale rovněž společnosprojektu jsme chtěli zakoupit polohovací pro neziskové organizace více než ti ArcelorMittal za finanční podporu. pomůcky, které by velmi obohatily práci Kč. Mezi neziskovými organizacemi je také Jménem všech dětí děkujeme. s konceptem bazální stimulace. Používáním naše středisko Lydie v Českém Těšíně. A propolohovacích pomůcek přispíváme ke zdra- tože víme, že každá koruna přispívá ke splně- středisko Lydie Od 1. března 2010 otevírá Slezská diakonie v Novém Jičíně Sociálně terapeutickou dílnu Od 1. března 2010 otevře Slezská diakonie a závislosti uživatelů na druhých lidech; Zájemci o využití služby Sociálně terapeuv Novém Jičíně další sociální službu, která začlenění uživatelů kde je to možné, tické dílny Nový Jičín se mohou informovat doplní nabídku sociálních služeb na Novo- připravit uživatele na přechod do chráněné- u vedoucí střediska Slezské diakonie Denní jičínsku. Jedná se o službu sociální prevence, ho zaměstnání, případně uplatnění na otev- stacionář Nový Jičín paní Evy Fišerové (tel.: konkrétně Sociálně terapeutickou dílnu pro řeném trhu práce, a tím zlepšení jejich spole , , lidi s mentálním postižením od 18 do 60 let. čenského postavení; B. Martinů 1994/4, Nový Jičín), která má otev- Cíle služby: začlenění uživatelů do společnosti tak, aby ření dílen na starosti. zachování nebo zlepšení získaných pra- mohli běžným způsobem využívat nefor- Sociálně terapeutická dílna bude financovních schopností a dovedností uživatelů; málních zdrojů, služeb a mohli rozhodovat cována v rámci veřejné zakázky Moravskozachování a rozvoj manuální zručnosti, es- o svých aktivitách a zájmech. slezského kraje Rozvoj sociálních služeb tetického cítění, základních pracovních ná- Dílny využijí části prostor ZŠ Dlouhá 54 v návaznosti na transformaci pobytových vyků; v Novém Jičíně. Denní kapacita dílen je 30 zařízení zřizovaných Moravskoslezským rozvoj vlastností podporujících pracovní uživatelů, terapeutické aktivity budou pro- krajem část 3. Zajištění rozvoje sociálně začlenění pečlivost, trpělivost, pozornost bíhat ve čtyřech dílnách (keramická, textilní, terapeutických dílen v návaznosti na a přesnost (v míře možností uživatelů); arteterapeutická a modelářská). K dispozici je transformaci pobytových zařízení v regionu rozvoj sebeobsluhy a dosažení co největší i místnost pro individuální práci a konzultace. Novojičínsko. míry samostatnosti uživatelů; Provoz zajistí čtyři pracovníci v sociálních Eva Fišerová podpora při překonávání izolace, pasivity službách a koordinátor služby. středisko Denní stacionář Nový Jičín TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 5

6 2. ročník dobročinného Vánočního bazaru Součástí letošního Třineckého Vánočního jarmarku byl i dobročinný bazar organizovaný službami Sociální asistence, Poradna Elpis a Azylový dům pro ženy. Věci určené na prodej jsme získali z darů nebo to byly věci získané od sponzorů. Nejvíc na dračku šly potřeby do kuchyně, keramika a hračky, které nejvíce kupovaly děti pro své sourozence. Častou otázkou bylo: Teto, co si můžu koupit za korunu?. Cenu věcí si totiž každý určoval sám dle hesla: Plaťte tolik, aby jste se nemuseli stydět. Celkem se podařilo z prodeje získat Kč, což je větší částka než minulý rok. Naše Diakonické centrum Emaus tak dostalo k Vánocům krásný dárek, který využijeme ve prospěch klientů. Eva Turoňová středisko Sociální asistence Třinec Nový tým streetworkerů Slezské diakonie v Havířově Bez pochyby pro nikoho není novinkou, Do terénu vyráží streetworkeři vždy v úterý, fonické konzultace, informace o testování na že se Havířov řadí mezi města, která mají nej- středu a čtvrtek od 14:30 do 19:30 hodin. Bě- hepatitidu typu C či oslovení a navázání konvětší problémy s výrobci a prodejci návyko- hem prvního měsíce působení na území mě- taktu s dlouhodobým uživatelem pervitinu. vých látek, zejména pervitinu a marihuany. sta oslovili 38 zájemců o službu a navázali Od 1. února 2010 je Streetwork Havířov za- Od počátku letošního roku proto funguje kontakt s havířovským Centrem drogové po- registrován jako samostatná sociální služba. v Havířově terénní program pro uživatele moci. Součástí mapování aktuální drogové Přejme streetworkerům zdraví a sílu pro tedrog Streetwork Havířov. Tato sociální služba scény bylo také procházení lékáren, heren a rénní práci na ulici a co nejbezpečnější konje čtvrtým programem poskytovaným Stře- barů, které streetworkerům pomohlo zorien- takt s uživateli drog. diskem On Line Karviná a prvním sociálním tovat se a ujasnit si, na které lokality se zamě- Alena Sršňová programem Slezské diakonie určeným aktiv- řit nejdříve. středisko Online Karviná ním uživatelům drog. Mezi své první úspěchy pak řadí zájem o tele- Středisko Jordán hostí dobrovolníka z Německa Ahoj, jsem Elisabeth Arndt z Ulmu, z jižního Pracuji v Jordánu středisku pro osoby Německa. Je mi 19 let a mám dvě sestry a tři s duševním onemocněním. Klienti tady mají bratry. Studovala jsem na gymnáziu a školu možnost účastnit se terapií, např. arteterapie dokončila v červnu loňského roku. Hned po a canisterapie, sportovních aktivit, ale také škole jsem odjela dělat dobrovolnickou služ- sdílet společně jejich vlastní starosti a probu do Třince, kde zůstanu jeden rok. Jsem ta- blémy. Je tady hezky a práce se mi moc líbí. dy už od září. Ve své práci jsem se už hodně naučila a jsem Vždycky jsem chtěla dělat dobrovolnickou vděčná za všechny zkušenosti. Doufám, že se službu, rozvíjet sebe sama a pomáhat ostat- během dalších šesti měsíců naučím spoustu ním. Mým velkým snem bylo stát se dobro- dalších nových věcí a možná taky český jazyk. volníkem, dokonce i v zahraničí, protože je to Žít a pracovat v Třinci v Jordánu je pro mě dobrá příležitost naučit se cizímu jazyku skvělá zkušenost, a tak se moc těším na a rozšířit si obzory, jak žijí lidé v jiných kul- všechno, co ještě přijde. turách. Neexistuje žádný zvláštní důvod, proč Elisabeth Arndt jsem si vybrala Českou republiku, ale jsem středisko Jordán moc ráda, že jsem tady. Rok 2009 ve střediscích Betezda a Betania Vážení čtenáři, dovolte nám nyní krátké Prostřednictví dárců jsme mohli zakoupit I obyvatelky Betanie mohly využít širokou ohlédnutí za uplynulým rokem Pro zahradní houpačku, natřít střechu střediska nabídku činností domova. Navštívily mustřediska Betania a Betezda v Komorní Lhotce a terasu, získat PC, knihy, DVD, společenské zeum Tatra v Kopřivnici, shlédly představení to byl rok velmi rozmanitý. Rádi bychom Vám hry, vyměnit koberce a vymalovat pokoje uži- uživatelů Betezdy nebo si společně zazpívaly jej ve zkratce představili. vatelů. s dětmi ze ZŠ ve Smilovicích, měly možnost se Středisko Betezda nabídlo svým uživate- Změny nastaly i v pracovním týmu, kde se poznat se třemi dobrovolníky, jednou praktilům bohatou škálu činností od každodenních vystřídaly čtyři dobrovolníci, dvě stážistky kantkou a jednou zahraniční stážistkou. aktivit domova až po relaxaci a poznávací a jedna pracovnice odešla do důchodu. Tým Oba střediska spojuje společný vjezd a zaaktivity. Zde je výčet některých z nich: pro- se naopak rozrostl o dvě pracovnice v přímé hrada, které prošly rovněž rekonstrukcí spojížďka na koních ve stáji Moncheri, Ligocký péči. čívající ve vykácení kosodřevin, opravě a rozjarmark, návštěva Dinoparku v Ostravě, aktiv- Středisko Betania prošlo roce 2009 rozsá- šíření parkovacích míst, opravě chodníků, ní účast na Dnech umění v Třinci, prohlídka hlou rekonstrukcí, kdy byla vyměněna dře- návrhu osazení a výsadbě okrasných rostlin Chlebové chaty v Ustroni, dovolená v Proti- věná okna za plastová, za finančního přispění a keřů. Ze sponzorského daru jsme mohli povínově a další. Nadace OKD byla zrekonstruována kou- řídit novou sekačku. pelna, opravena střecha, okapy a provedena Veliké díky proto patří všem našim věrným byla výmalba společných prostor. i drobným dárcům za jejich 6

7 ochutu pomáhat potřebným lidem i v tomto trpělivost a pomoc při rekonstrukcích. Velké novaným dárcům, sponzorům, dobrovolnínelehkém období. poděkování za profesionální přístup a péči kům, pracovníkům a jejich rodinám za jejich Rádi bychom poděkovali především sboru patří: MUDr. Grzegorzové, MUDr. Rozmani- vstřícnost, ochotu a trpělivou spolupráci. SCEAV v Komorní Lhotce, mládeži ze Stříteže tovi, MUDr. Šedému, MUDr. Poledníkovi. Dále a Komorní Lhotky, Frýdeckému seniorátu pak kuchařkám ISÚ v Komorní Lhotce a řidi- Díky všem slovy: Nechť Vám Hospodin SCEAV, Nadaci OKD, panu Kokotkovi, panu čům, pastorům Firlovým, supervizorce Haně odplatí za Váš skutek. Ať Vás bohatě odmění Moškořovi, firmě Turpil, stavební firmě Kadlčíkové, údržbáři panu Molinovi. Hospodin. (Rút 2,12) Waloszek, Bc. Adamčíkové za projekt a reali- Velmi děkujeme rodinným příslušníkům, Hanka a Renata zaci zahrady, všem pracovníkům za jejich opatrovníkům, přátelům uživatelů a nejme- střediska Betezda a Betania Noví kamarádi ze ZŠ Mendelova hradě Sáry. Zatím poslední společná akce se z azylového domu, za jejich čas a obětavost Děti ve střediscích Slezské diakonie jsou konala v lednu a sešlo se na ní asi 20 dětí jak a těším se na další společné chvíle. rády, když najdou nové kamarády, se kterými ze Sáry, tak ze školy. by si mohli čas od času zahrát a prožít pří- Tímto chci poděkovat paní učitelce Řez- Natálie Bialoňová jemné chvíle. níčkové i všem žákům za jejich zájem o děti duchovní péče SD Děti ze střediska Sára v Petrovicích u Karviné tuto radost mohou zakoušet díky paní učitelce Řezníčkové a jejím žákům ze ZŠ Mendelova v Karviné. Od začátku roku 2009 navštěvují středisko a prožívají společný čas u her a různých výtvarných a jiných aktivit. Tato setkání jsou pro děti vždy nová a překvapivá, protože na středisko přicházejí často nové děti, z různých tříd 2. stupně zmiňované školy. Ze společných aktivit, při kterých nechybí jak malí, tak ti starší, zmíním návštěvu Hornického muzea v Landeku, které se zúčastnily děti a jejich maminky ze střediska Slezské diakonie Hannah v Orlové nebo zakončení prázdnin spojené s opékáním párků na za- Společná štědrovečerní večeře na Sáře V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. (1. list Janův 4, 9) Jako každým rokem i letos jsme mohli všichni společně důstojně oslavit narození Pána Ježíše Krista. Úvodní slovo měl vedoucí střediska Ing. Walter Siuda. Pozvání přijala i duchovní Slezské diakonie Wanda Stanieková, která měla duchovní promluvu a vedla společnou modlitbu. Děti si s maminkami pěkně vyzdobily společenskou místnost a ozdobily vánoční stromeček. Byl pro ně připraven cyklus zpívání vánočních koled. Za chvíli se k dětem přidali najdete pochopení pro své děti, jsou Vánoce. jsou Vánoce. Protože se narodila láska a poi ostatní uživatelé střediska a personál zaří- Pokaždé, když pomůžete nějakému člověku, koj, protože se narodila naděje a radost. zení. když se rozhodnete k lepšímu životu, když se A myšlenka na závěr: Pokaždé, když si dva narodí dítě, jsou Vánoce. Pokaždé, když se Eduard Strzelec lidé odpustí, jsou Vánoce. Pokaždé, když lidé na sebe dívají s upřímností a úsměvem, středisko Sára >>> Krátké ohlédnutí za rokem 2009 stavku výtvarných prací a výrobků dětí, měli a Salome a jejich mamince Diakonii potěšil Tak, starý rok je již za námi a můžeme se jen možnost vyzkoušet různé výtvarné techniky a rozesmál nejednoho. Dopoledne plné her, s pousmáním ohlédnout, jak jsme ho v Lydii a po celou dobu prohlídky se rovněž servíro- písniček a soutěží bylo završeno obrovským úspěšně zvládli. Nemůžeme opomenout, že vala hostům jubilejní prezentace střediska. narozeninovým dortem, krásnými dárky pro Lydie spolu se středisky Salome a Eunika sla- A co je nejdůležitější, v tento den jsme slav- děti a sluníčkem, které se nakonec přece jen vily krásné 10. výročí. Celý rok měl narozeni- nostně otevřeli Putovní fotogalerii výsta- na děti přišlo podívat. nový nádech. Připomeňme si aspoň některé vu fotografií Marka Džupina, která zachycuje Velkým překvapením pro naše středisko z akcí, které Lydii provázely v průběhu roku život dětí v Lydii. Pásku slavnostně přestříhl byl telefonát s pozvánkou společnosti starosta města Český Těšín Ing. Vít Slováček. Siemens 11. června naše Putovní foto- Ve středu 20. května se dveře střediska Další moc pěknou akcí bylo již tradiční galerie odjela do Prahy. Lydie otevřely dokořán pro všechny návštěv- setkání stacionářů SD u příležitosti Dne dětí. Společnost Siemens, která nás v roce 2009 níky. Již 10 let jsme tu pro Vás tak toto I když počasí 3. června se na nás trochu zlobi- finančně podpořila formou grantu, pozvala heslo vítalo každého, kdo se zúčastnil dne lo, Narozeninová párty stálá za to. Všude pří- na 5. výročí Charitativního projektu Siemens otevřených dveří v Lydii. Všichni (a nebylo jich tomné balónky, dětský smích, veselý příběh fond pomoci. málo), kteří přišli navštívit Lydii, shlédli vý- o třech nezbedných sestrách Eunice, Lydii 7

8 Setkání proběhlo ve stylových prostorách francouzské restaurace Brasserie. Účastnilo se jej na 50 novinářů, vedení pražské pobočky Siemens a neziskový sektor zastoupený brněnským Tyfloservisem, pražským Sdružením vozíčkářů a naším střediskem. Co nás ale nejvíc hřálo u srdce, byly všudypřítomné děti z Lydie, které se usmívaly a pokukovaly ze všech stran. S rodiči jsme si své 10. narozeniny oslavili ve stylu country. Ani deštivé počasí nás neodradilo od Zahradní slavnosti, která se nakonec musela odehrát v prostorách střediska. Bylo to v pátek 19. června. Všichni se na pár hodin ocitli na divokém západě. Děti se převlékly za malé kovboje a kovbojky, tatínkové o 106 závodili na koních, házelo se lasem, pojídalo grilované maso z bizonů a nakonec proběhla tombola o velmi zábavné ceny. Na Koncert pro Lydii, který se konal ve čtvrtek 26. listopadu v kulturním středisku Střelnice v Českém Těšíně, jen tak nezapomeneme. Hosté mohli shlédnout bohatý program. Děti v krásných, barevných kostýmech skřítků, květin, srdcí a víl vtáhly publikum do pohádkového příběhu Kouzelné země radosti, kde královna svou láskou porazila zlého čaroděje. Lydii přišlo poblahopřát k narozeninám mnoho gratulantů formou krásného vystoupení. V programu nechyběla prodejní výstavka, dražba narozeninového dortu a bohatý raut. Koncert pro Lydii sklidil velký úspěch. Krásným zakončením jubilejního roku bylo poklidné Setkání po letech příjemné posezení bývalých i současných pracovníků Lydie v kavárně Empatie ve Frýdku-Místku. Další rok je před námi a pevně věříme, že bude také tak úspěšný jako ten minulý. S přáním všeho dobrého do roku středisko Lydie Oslavy střediska Eben-Ezer V letech 2010 a 2011 oslaví středisko Slezské diakonie Eben-Ezer v Horním Žukově 10. výročí od zahájení poskytování jeho sociálních služeb. Středisko Eben-Ezer je součástí komplexních služeb Slezské diakonie. Jeho posláním je poskytovat podporu dospělým osobám s mentálním postižením způsobem, kterým jim zajistí příležitost pro důstojný a nezávislý život a začlenění se do společnosti. Eben-Ezer je středisko křesťanské služby. Křesťansky orientovaná sociální práce znamená, že je to služba odborná, kvalitní, moderní a zároveň postavená na lásce ke klientům a na principu partnerství. Trochu historie: Dne 22. října 2000 proběhlo slavnostní otevření střediska Eben-Ezer za účasti prezidenta německé diakonie a prezidenta Eurodiakonie J. Gohdeho a vrchní inspektorky české školní inspekce Marie Kalábové. Dne 1. listopadu 2000 byl zahájen provoz Sociálně terapeutické dílny, jejíž kapacita je 50 míst. Klienti se mohou realizovat v kera- 8 mické, tkalcovské, montážní a šicí dílně. V roce 2000 navštěvovalo dílnu 21 klientů. Podporu při pracovní terapii jim poskytují pracovní terapeuti. Výrobky z dílen jsou prezentovány na výstavách a kulturních akcích pro veřejnost. Montážní dílna spolupracovala s okolními firmami, které nám dodávaly zakázky. Ve spolupráci s Úřadem práce Karviná vznikl 1. července 2001 projekt zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností. Slezská diakonie zaměstnala pět těchto osob ve své Diakodílně, kde vykonávali montážní práce pro firmy Befra, Optimont a Walmark. Realizován je rovněž vlastní výrobní program drcení PET láhví. Na podzim 2000 vzniká projekt Kontakty. V projektu je realizována dramatická a výtvarná činnost klientů střediska se studenty Gymnázia s polským vyučovacím jazykem v Českém Těšíně. Od 1. srpna 2001 je zahájena činnost Domova pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou 25 osob. Posláním bydlení je podpora lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením při začlenění do společnosti tak, aby mohli vést co nejsamostatnější život, umožnit jim zvládnout samostatně dovednosti spojené s bydlením a každodenním životem. Klienti bydlení navštěvují ve všedních dnech terapeutickou dílnu, někteří si doplňují vzdělání v Církevních speciálních školách v Českém Těšíně, navštěvují Centrum denních služeb Eden. V letošní roce tedy oslavíme pěkné 10. výročí fungování Sociálně terapeutických dílen, které se v průběhu let rozšířily ještě o nabídku arteterapeutické, výtvarné a v neposlední řadě i malé stolařské dílny. V srpnu 2011 proběhne oslava desetiletého výročí otevření další naší služby, a to Domova pro osoby se zdravotním postižením. Naše výročí si nechceme samozřejmě nechat jen pro sebe a proto v letošním a příštím roce plánujeme uskutečnění několika akcí na tuto počest, které obě výročí spojí dohromady. Zahájení oslav proběhne v listopadu 2010 a ty budou pokračovat až do srpna 2011, kdy uskutečníme největší závěrečnou oslavu. Mezi těmito daty pak plánujeme uskutečnit >>>

9 v každém měsíci jednu akci, věnovanou oslavám. Samozřejmě chceme k našim oslavám přizvat jak členy Slezské diakonie, klienty, bývalé pracovníky, ale zveme tímto i širokou veřejnost. O jednotlivých konkrétních akcích budeme informovat v průběhu roku jak v Informátoru Slezské diakonie, tak na webových stránkách Jolana Sabelová vedoucí střediska Eben-Ezer Výstava Žijeme s Vámi Již dlouho žijí mezi námi, snaží se navázat užší kontakt, dostat se blíže, ale my jim to mnohdy nedovolíme. Podvědomě se bojíme vzájemného sblížení a utíkáme před ním. Takto zní úvodní slova k výstavě Žijeme s Vámi, jejímž cílem je představit široké veřejnosti organizace, které se věnují lidem s mentálním postižením na Těšínsku a v jeho okolí. Na výstavě se představuje Slezská diakonie a její střediska Eben-Ezer, Eden, Hosana, Salome, Tabita, Rút, Eunika, Lydie a Betezda, jež poskytují různé sociální služby lidem se zdravotním postižením od narození až po jejich dospělost. Druhou organizací, která se návštěvníkům představuje, je Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením. Ta sdružuje rodiče dětí i samotné osoby s mentálním postižením. Obě zmíněné organizace oslaví v tomto roce 20. výročí od svého založení. K vidění na výstavě jsou zejména krásné ruční výrobky uživatelů, ukázka jejich tvorby nebo třeba rehabilitační pomůcky používané při poskytování služeb. Slavností zahájení výstavy proběhlo 18. února 2010 v Památníku životické tragédie, Padlých hrdinů 47a, Havířově-Životicích. Vernisáže se zúčastnilo mnoho zajímavých hostů a zástupců pořádajících organizací. Velice si vážíme toho, že se této vernisáže zúčastnili také samotní uživatelé ze středisek Slezské diakonie. Pracovníci a uživatelé ze střediska Eden si u této příležitost pro hosty připravili krásný hudební program, který sklidil veliký úspěch. Výstava Žijeme s Vámi potrvá do 11. dubna Na Vaši návštěvu se těší pořadatel výstavy Muzeum Těšínska společně se Slezskou diakonií a Společností pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s., Městskou organizací Český Těšín. Tato výstava je první z akcí konaných u příležitosti oslav 20. výročí vzniku Slezské diakonie. Hana Štěpánová PR ORGANIZACE vnější vztahy SD Seznamka Slezské diakonie chce podpořit myšlenku založení rodiny Hledáte partnera? Cítíte se osaměle? Pro nám v životě něco nebo někdo chybí. Někdo, mnohé lidi je dnes velmi obtížné najít životkdo by na nás čekal doma, sdílel s námi radosního partnera. Mnoho času trávíme ve škole ti i strasti, někdo s kým můžeme prožít nezaa v práci nebo nám možná nevyšel předchozí pomenutelné okamžiky. vztah podle našich představ. Čas rychle běží Slezská diakonie proto pořádá vůbec první a jednoho dne se zastavíme a zjistíme, že Seznamku na podporu rodiny u nás. Seznam- ka je určena pro ty z Vás, kterým je od 18 do 50 let. Cílem Seznamky je dát možnost osamoceným lidem najít partnera, se kterým by do budoucna mohli vytvořit rodinu. Předpokladem je, že zúčastnění berou seznámení vážně a mají vyřešeny >>> 9

10 své minulé vztahy, ať už byly manželské či mování také malé občerstvení. zajímavý doprovodný program. partnerské. Seznamkou Vás provedou moderátoři Zaujala Vás tato možnost a chtěli byste se Nic Vám nemůžeme slíbit ani zaručit. Nabí- Slezské diakonie, kteří v úvodu vysvětlí prin- akce zúčastnit? Rádi Vás uvidíme. Více inforzíme Vám příležitost vhodného partnera poz- cip Seznamky na podporu rodiny a připome- mací se můžete dočíst na našich webových nat nebo třeba získat nového přítele. nou všechny důležité informace. Seznamo- stránkách Zde nalez- První seznamovací večer pro deset párů vání bude probíhat formou tříminutových nete také důležité aktuality. Jménem Slezské bude probíhat již 16. dubna tohoto roku, od rozhovorů, během nichž zjistíte, zda máte diakonie se těšíme na Vaši účast. 17:00 hodin. Místo konání Seznamky bude s protějšky něco společného a jsou Vám To, že Slezská diakonie uspořádá tuto Sezurčeno podle přání převážné většiny při- sympatičtí. Všichni zúčastnění dostanou namku na podporu rodiny, vychází ze Stratehlášených zájemců, upřesněno proto bude možnost poznat v průběhu večera všechny gického plánování SD je jedním z hlavních později. protějšky opačného pohlaví. strategických cílů pro rok Organizací A jak se přihlásit? Je to jednoduché, stačí V případě, že se seznámíte s někým, s kým si akce byla pověřena Sekce personálního řízejen vyplnit registrační formulář na našich budete vzájemně sympatičtí, předáme Vám ní SD pod vedením Lenky Waszutové. webových stránkách. Účastnický poplatek na něj kontakt. Zbytek už je jen na Vás. Ti, kteří činí 140 Kč. Zaměstnancům Slezské diako-nie se neseznámí, se budou moci zúčastnit dal- Hana Štěpánová však nabízíme slevu a jejich platba bude činit šího seznamovacího večera, třeba v jiném vnější vztahy SD 100 Kč. V ceně je kromě samotného sezna- městě. V průběhu akce na Vás čeká také KALENDÁŘ AKCÍ březen 1. března 2010 Návštěva Cinestar Ostrava, NZDM Pohoda: návštěva pohádky Dešťová víla 3. března 2010 Turnaj v Bowlingu, NZDM Pohoda 8. března 2010 Přednáška na téma Psychosociální problémy, NZDM Pohoda: Přednáška určená pracovníkům i klientům na téma jak přistupovat k řešení psychosociálních problémů března 2010 Jarní výsadba, Denní stacionář Nový Jičín: Nejen pro užitek, ale i pro zpestření dne a oživení místností Denního stacionáře proběhne v celém týdnu výsadba jarních bylinek podle přání a výběru každého uživatele. Mohou si je zasadit do květináčů vlastnoručně zdobených března 2010 Výroba figuríny Paní Zimy, Denní stacionář Nový Jičín: Navázání na lidovou tradici ve výrobě a následném vynášení Paní Zimy Moreny (v lidovém pojetí také smrti) do řeky, aby k nám již zavítalo dlouho a netrpělivě očekávané jaro. Vynášení proběhne v úterý 23. března u řeky Jičínky. 18. března 2010 Kuchtění v Klubu Mňam Mňam a diskotéka, NZDM Pohoda 19. března 2010 Den otevřených dveří, Kavalcova 7, Bruntál: V tento den se otevřou dveře široké i odborné veřejnosti ve střediscích Slezské diakonie Azylový dům Bethel, Azylový dům Chana, Dům na půl cesty Timotei, Sociální rehabilitace Bruntál, RÚT sociální rehabilitace. 24. března 2010 Vítání jara Akademie speciálních škol, Denní stacionář Nový Jičín, SVČ FOKUS, Nový Jičín: Již tradiční akci pořádá novojičínské Středisko volného času FOKUS pro všechny školská a sociální zařízení i jednotlivce, které zajímá a baví to, co vše dokáží předvést žáci speciálních škol v našem kraji. 25. března 2010 Slušňáky za dvanáct měsíců, NZDM Pohoda: Povídání o tom, jak se chovat mezi lidmi na ulici nebo při cestování ve veřejných dopravních prostředcích března 2010 Předvelikonoční přípravy, Denní stacionář Nový Jičín: Povídání se snahou přiblížit uživatelům význam svátků i výroba tematických dekorativních předmětů a následná výzdoba, pečení dobrot 30. března 2010 Beseda na téma Vztahy, NZDM Pohoda: V rámci účasti na Preventivním programu proběhne v zařízení několik besed. Prvním tématem budou vztahy. březen - Velikonoční výstava, Eben-Ezer, Nemocnice Třinec (Sosna): Prezentace výrobků Sociálně terapeutické dílny, fotografií a prací klientů střediska. duben do 11. dubna 2010 Výstava Žijeme s Vámi, Slezská diakonie, Výstavní síň Památník Životické tragédie, Havířov-Životice 16. dubna 2010 Seznamka na podporu rodiny, Slezská diakonie: Vůbec první Seznamka tohoto typu u nás. Více se dočtete v tomto čísle Informátoru. květen 12. května 2010 Konference Cíle a úlohy diakonie a dalších neziskových organizací v boji proti sociálnímu vyloučení, VŠB TU Ostrava: Konference se koná u příležitosti oslav výročí 20. let od vzniku Slezské diakonie. 10

11 Ústředí Slezská diakonie Slezská diakonie Na Nivách Český Těšín KONTAKTY tel.: fax: Ing. Česlav Santarius ředitel Slezské diakonie, tel.: , Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. náměstek pro sociální práci, tel.: , Ing. Bronislav Kostka provozně ekonomický náměstek, tel.: , Mgr. Lenka Waszutová vedoucí Sekce personálního řízení, tel.: , Mgr. Ilona Śniegoňová vedoucí Sekce projektů a racionalizace řízení, tel.: , Mgr. Janka Adameová vedoucí Sekce zahraničních vztahů, tel.: , Mgr. Veronika Raszková koordinátor pro vzdělávání interdiac-u, tel.: , Bc. Dorota Sikorová tuzemské dobrovolnictví, tel.: , Mgr. Hana Štepánová vnější vztahy, tel.: , Ing. Veronika Cielecká fundraising, ekonom ústředí, tel.: , Veronika Marková administrativní pracovník, uchazeči o práci, tel.: , Ondřej Czubaj propagace, tel.: , Oblast Těšínsko Mgr. Dagmar Siudová vedoucí, tel.: , Ing. Šárka Kullová ekonom oblasti, tel.: , BETANIA Komorní Lhotka (domov pro seniory), tel.: , BETEZDA Komorní Lhotka (domov pro osoby se zdravotním postižením), tel.: , BETHEL Český Těšín (noclehárna, denní centrum, terénní program), tel.: , EBEN-EZER Horní Žukov (domov pro osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutická dílna, chráněné bydlení), tel.: , EDEN Český Těšín (denní stacionář), tel.: , LYDIE Český Těšín (denní stacionář, odlehčovací služby, raná péče), tel.: , RÚT (sociální rehabilitace) - Český Těšín, tel.: , - Třinec, tel.: , - Frýdek-Místek, tel.: , - KAVÁRNA EMPATIE, tel.: , TABITA (osobní asistence, odlehčovací služby) - Český Těšín, tel.: , - Třinec, tel.: , - Jablunkov, tel.: , - Karviná, tel.: , Oblast Ostrava, Havířov Lydie Jariabková vedoucí, tel.: , Bc. Alexandra Fryšová ekonom oblasti, tel.: , DORKAS Ostrava (tísňová péče), tel.: , ELIM Ostrava (pečovatelská služba), tel.: , MATEŘSKÉ CENTRUM RODINKA Ostrava, tel.: , PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Stonava, tel.: , SILOE Ostrava (denní centrum a odlehčovací služba pro seniory s poruchami paměti), tel.: , SALOME Bohumín (denní stacionář, raná péče, odlehčovací služby pro děti), tel.: , SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ohroženými sociální exkluzí), tel.: , Komunitní centrum pro rodinu a dítě Bohumín KANAAN (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež), tel.: , KONTAKT (terénní program), tel.: , Poradenské centrum Ostrava ELPIS (poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání), tel.: , OBČANSKÁ PORADNA, tel.: , Sociální služby pro rodinu Havířov ELPIS (poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání), tel.: , - ELPIS Karviná (poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání), tel.: , INTERVENČNÍ CENTRUM, tel.: , OBČANSKÁ PORADNA, tel.: , 11

12 Sekce Brno Mgr. Jan Valer vedoucí, tel.: , Středisko ELIADA (osobní asistence, odlehčovací služby pro děti a mládež), tel.: , PORADNA RANÉ PÉČE ELIADA (raná péče), tel.: , Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín Mgr. Martina Chlápková vedoucí, tel.: , Veronika Kmentová ekonom oblasti, tel.: , ARCHA Široká Niva (chráněné bydlení), tel.: , BENJAMÍN Krnov (denní stacionář pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením), tel.: , BETHEL Bruntál, Rýmařov (azylový dům), tel.: , DENNÍ STACIONÁŘ Nový Jičín, tel.: , DOMOV Tichá (denní a týdenní stacionář, domov pro osoby se zdravotním postižením), tel.: , ELPIS Bruntál (poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání), tel.: , CHANA Bruntál (azylový dům pro ženy a matky s dětmi), tel.: , NINIVE Krnov (kavárna a čajovna), tel.: , NOE Krnov (podpora samostatného bydlení), tel.: , TIMOTEI Bruntál (dům na půl cesty), tel.: , PORADENSKÉ CENTRUM Krnov (raná péče, odlehčovací služby), tel.: , RÚT (sociální rehabilitace) - Krnov, tel.: , - Bruntál, tel.: , SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), tel.: , SOCIÁLNÍ REHABILITACE Bruntál (sociální rehabilitace), tel.: , Oblast Karvinsko Ing. Bc. Milana Bakšová vedoucí, tel.: , Ivona Pecháčková ekonom oblasti, tel.: , BETHEL Karviná (azylový dům, sociální rehabilitace, terénní program), tel.: , - NOCLEHÁRNA A DENNÍ CENTRUM Karviná, tel.: , EUNIKA Karviná (denní stacionář, raná péče, odlehčovací služby pro děti), tel.: , HANNAH Orlová (azylový dům pro matky s dětmi), tel.: , HOSANA Karviná (domov pro osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny), tel.: , ON LINE Karviná (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, terénní program), tel.: , SÁRA Petrovice u Karviné (dům pro ženy s dětmi v tísni), tel.: , Poradenské centrum Karviná OBČANSKÁ PORADNA, tel.: , SOCIÁLNÍ ASISTENCE (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), tel.: , Centrum sociálních služeb Karviná POHODA (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež), tel.: , KONTAKT (terénní program), tel.: , Oblast Frýdek-Místek, Třinec Ing. František Kufa vedoucí, tel.: , Bc. Yvona Murasová ekonom oblasti, tel.: , BETHEL Frýdek-Místek (azylový dům, sociální rehabilitace, terénní program), tel.: , BETHEL Třinec (azylový dům, sociální rehabilitace, terénní program), tel.: , DENNÍ CENTRUM A NOCLEHÁRNA - Frýdek-Místek, tel.: , - Třinec, tel.: , JORDÁN Třinec (středisko pro osoby s duševním onemocněním), tel.: , Diakonické centrum EMAUS Třinec AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY, tel.: , ELPIS (poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání), tel.: , SOCIÁLNÍ ASISTENCE (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), tel.: , - Frýdek-Místek detašované pracoviště, tel.: , Vydává Slezská diakonie. Vedoucí redaktor: Mgr. Hana Štěpánová, grafická úprava: Ondřej Czubaj, korektura: Mgr. Hana Štěpánová a redakční rada. Adresa redakce a administrace: Na Nivách 7, Český Těšín, , tel.: , fax: , Číslo účtu u KB v Karviné: /0100 Vychází čtyřikrát ročně. Vydávání povoleno Ministerstvem kultury České republiky, registrační číslo MKČR E

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost Stránka 1 Poskytnutí neinvestičních dotací v rámci Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 213 Název IČ Název služby 1/13

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava.

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Poskytujeme sociální služby lidem ve věku od tří let se zdravotním postižením mentálním

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Z činnosti sociální a zdravotní komise

Z činnosti sociální a zdravotní komise Z činnosti sociální a zdravotní komise Ustavující schůze a zahájení činnosti dne 30.1.2007. Plán práce na rok 2007 Provedení analýzy současného stavu v sociální a zdravotní oblasti v obci. Organizace přednáškové

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

33/12 PSS 1/12 1100631 Armáda spásy v ČR 40613411 Azylový dům pro matky s dětmi

33/12 PSS 1/12 1100631 Armáda spásy v ČR 40613411 Azylový dům pro matky s dětmi Strana 1 Poskytnutí účelových dotací žadatelům z rozpočtu kraje v Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012 Číslo žádosti

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Úvodní slovo Milí přátelé, přestože je Sdružení VIA nejmladším členem rodiny VIA, do které kromě Nadace VIA patří i organizace Friends of VIA, zcela jistě ho můžeme považovat

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt evropské unie z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost s názvem

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Bc.Tereza, DiS. Absolvovala r. 2010 Obor: Sociální péče sociálněsprávní činnost Další studium:

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY

PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY Pracovní konference: MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A ŠKOLSTVÍ PŘI ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ DO BĚŽNÝCH ŠKOL Ostrava, 11.1.2012 PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY Leona Nováková

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání Žamberk Občanské sdružení CEMA Žamberk 7. 10.1. a 14.-16.1. 2013 Školilo se 13 žen, službu hlídání dětí využilo 6 maminek. Super zajištěný seminář, příjemné lektorky, obnovení starých a získání nových

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu

Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu Evaluace realizovaných vzdělávacích programů: Modul 1, vzdělávací program 1: Akademie trénování pamě : Techniky zvyšování kogni

Více

Poslání, aneb proč tu jsme

Poslání, aneb proč tu jsme 1 Poslání, aneb proč tu jsme Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež usiluje o to, aby byli školáci a mladí lidé samostatní, znali svá práva a povinnosti, vyhýbali se drogám a kriminalitě, smysluplně trávili

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva Milí čtenáři, Není lehké najít vhodná slova, krátce v pár řádcích popsat celý minulý rok, a přitom Vás nenudit. Takže vyberu jen nejdůležitější věci, které se v minulém roce odehrály a chci se společně

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

O Majáku Kontakty. Návštěvnost Centra Maják, aktuality, připravujeme... Služby Majáku:

O Majáku Kontakty. Návštěvnost Centra Maják, aktuality, připravujeme... Služby Majáku: Vážení a milí, abyste věděli, co se na Majáku dělo a dít bude, připravili jsme pro Vás MAJÁKOVÝ ZPRAVODAJ za období LEDEN 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2011 Rok 2011 byl rokem výročním, ve kterém proběhla oslava 20let založení zařízení. Během této doby pobytová služba, kterou DOZP Trmice nabízí, prošla celou řadou

Více

Potřebujeme být mezi lidmi

Potřebujeme být mezi lidmi 9. konference Pracujeme společně Potřebujeme být mezi lidmi Ostrava 11. 11. 2014 Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Zřizovatel statutární město Ostrava

Více

P R O G R A M. Mezinárodní konference TELNET - MOST 2006. Termín konání:

P R O G R A M. Mezinárodní konference TELNET - MOST 2006. Termín konání: P R O G R A M Mezinárodní konference TELNET - MOST 2006 Termín konání: 4. 10. 7. 10. 2006 06 4.10.2006 (středa ( středa) Příjezd hostů, transport t z letiště, ubytování Odpovědnost za organizaci: manažer

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením výroèní zpráva 2006 obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více