KATOLICKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V UHERSKÉM BRODĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATOLICKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V UHERSKÉM BRODĚ"

Transkript

1 Soutěže 3. číslo Velikonoce 2015 DOMINIK ŠKOLNÍ ČASOPIS KATOLICKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V UHERSKÉM BRODĚ Novinky ze školních lavic Slovo otce Zdeňka ALELUJA Tipy Vtipy Zábava Velikonoční speciál

2 2 Slovo otce Zdeňka Milí vyučující, žáci a přátelé školy! Prožili jsme dobu postní, která nás má připravit na Velikonoce. Příprava na každou velikou událost je velice důležitá. Doba postní začala Popeleční středou. Opět si máme uvědomit skutečnost, která se zdůrazňuje právě na Popeleční středu: Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš! Je to věta připomínající každému z nás pravdu, že zde v tomto světě jsme jenom na návštěvě. Doba postní učí každého z nás dívat se na sebe realisticky. Uvědomovat si, že nejsem dokonalý, že mám nejen své dobré stránky, ale i ty stinné, se kterými se ovšem dá něco dělat. Proto postní dobu nazýváme také časem vnitřní obnovy. V postním zklidnění mohu přemýšlet, jak zlepšit své vztahy s druhými lidmi, hledat cesty k odpuštění a k polepšování se. Můžeme začínat třeba i malými úkoly, které se máme snažit splnit. Například v mé farnosti Hradčovice, kde jsem farářem, máme postní aktivitu, při které dotváříme symbolikou horu Golgotu, na které stojí Kristův kříž. Každou neděli si děti i dospělí vylosují jeden úkol, který se snaží přes týden splnit. Skrze tyto maličkosti se učíme větší odpovědnosti, trpělivosti, sebeovládání a odstraňujeme sobeckou sebelásku. Tato cesta je také nejlepším způsobem, jak se připravit na setkání s ukřižovanou a vzkříšenou Láskou, tedy Ježíšem Kristem. To se dostáváme už do Velikonoc, které jsou největšími svátky křesťanů. Ukřižování Páně, které si připomeneme na Velký pátek, je výrazem pro nás nepochopitelné lásky Boha k lidem. Bílá sobota je dnem bdění u Božího hrobu. Konečně Velikonoční neděle je dnem veliké radosti a naděje, dnem Vzkříšení. Právě tato naděje a vnitřní pokoj nás vedou ke konání dobra. Kdybych měl ještě něco napsat také k naší škole, uvedl bych, že sem přicházím rád. Chci dětem předat více znalostí o Bohu, učit je také milovat Boha a bližního, neboť to je také pro běžný život velice důležité. Také se snažíme s otcem Josefem střídat v konzultačních hodinách, při kterých nabízíme žákům i učitelům rozhovor či možnost svaté zpovědi. Jen si myslím, že je škoda, jak málo dětí této možnosti využívá. Věřím, že naše škola vychovává z dětí lidi, kteří budou mít pro druhé více pochopení a otevřené oči pro potřeby druhých lidí. Jinými slovy nebýt sobečtí, ale prožívat své lidství naplno. Tím zároveň být dobrými křesťany, což je také celoživotní školou. Ze srdce přeji všem skutečně krásné prožití Slavnosti Velikonoc a s úctou a vděčností za Vaši snahu o dobrý život Vám i Vašim blízkým žehnám. Školní časopis Dominik Velikonoce 2015 str. OBSAH 2 Slovo otce Zdeňka 3 Novinky ze školních lavic 5 Dětský eucharistický kongres 6 Lyžařský výcvik 7 Křeslo pro hosta 7 Velikonoční speciál 10 Anketa, Tipy 1 11 Jazyková soutěž 12 Počteníčko 14 Pro volnou chvilku, Tipy 2 Otec Zdeněk Farář v Hradčovicích a exkurendo Farní vikář Uherského Brodu Nabídka duchovního rozhovoru nebo svátosti smíření Pro žáky 2. stupně 1 krát za 14 dnů v pondělí od do hodin v 7. třídě R e d a k c i školního časopisu Dominik tvoří žáci Katolické základní školy.

3 Školní časopis Dominik Velikonoce 2015 Novinky ze školních lavic PŘÍRODOVĚDNÉ PŘEDMĚTY SOUTĚŽE Jarní prázdniny už ve všech krajích proběhly, takže se naskytl prostor pro celostátní matematické soutěže. Na těchto několika řádcích vám nabízím stručný přehled výsledků nejen z nich, ale ze všech soutěží spadajících do přírodovědných předmětů Matematický Klokan Mezinárodní soutěž pro žáky základních i středních škol, která vznikla v roce 1980 v Austrálii. V roce 1991 se rozšířila i na náš kontinent. V současných letech se soutěže účastní téměř 3 milióny soutěžících z 30 zemí Evropy. Účastníci řeší 24 úloh s výběrem 1 z 5 možností. Příklady jsou zaměřeny nejen na zvládání správných algoritmů, ale také na používání logiky, prostorové představivosti a schopnosti pochopit zadání úlohy z praktického života. Soutěží se podle věku v několika kategoriích: Cvrček (2.-3. třída) 1. Jan Rožek, 62 bodů 2. Alžběta Mentzlová, 60 bodů 3. Anna Řešetková, 54 bodů Klokánek (4.-5. třída) 1. Matěj Šobáň, 98 bodů 2. Antonín Cimala, 81 bodů 3. Michael Rob, 78 bodů Benjamin (6.-7. třída) 1. Anna Kubáňová, 75 bodů 2. Wendy Hermanová, 71 bodů 3. Ondřej Kusník, 67 bodů Matematika Kadet (8.-9. třída) 1. Anežka Beníčková, 56 bodů 2. Dominik Dokupil, 55 bodů 3. Kristina Kachníková a Regina Flekačová, 53 bodů Pythagoriáda Soutěž pro zájemce z tříd, která probíhá ve dvou kolech - školním a okresním. Úlohy vycházejí z učiva matematiky odpovídajícího ročníku a navíc u žáků rozvíjí prostorovou představivost a logické uvažování. Na řešení 15 úloh (8. třída jen 12 úloh) mají soutěžící 60 minut a nesmí používat kalkulačku ani tabulky. Nejúspěšnějšími řešiteli se stali: 5. třída 1. Matěj Šobáň, 14 bodů 2. Antonín Cimala, 11 bodů 3. Michael Rob, 8 bodů 6. třída Monika Skopalová, 6 bodů Tématem letošního roku je Život stromu. Ten, kdo se chce na otázky poctivě připravit, má k dispozici studijní materiál, v němž se seznámí se životem stromu od klíčení semene, přes postupný růst až po stáří a zánik. Školního kola se mohl zúčastnit úplně každý žák ročníku. Kromě písemného testu absolvovali soutěžící také poznávání živých organismů - rostlin i živočichů. Níže jsou výsledky jejich snažení. Přírodopis Veronika Straková, 6 bodů 3. Jakub Kročil, 4 body 7. třída 1. Wendy Hermanová, 11 bodů 2. Anna Slámečková, 7 bodů 3. Petra Mikulková, 6 bodů 8. třída 1. Josef Polehňa, 11 bodů 2. Dominik Dokupil, 6 bodů 3. David Horňák, 4 body Biologická olympiáda 3 Matematická olympiáda Tato soutěž je pro opravdové matematické nadšence. Začíná se domácím kolem, které obsahuje 6 náročných příkladů. Ty mají často více řešení, která musí soutěžící odhalit. Kdo se nenechá zastrašit, pustí se do počítání a alespoň 4 úlohy správně vypočítá a řešení srozumitelně sepíše na samostatný papír, postupuje do kola okresního. Letos se to podařilo: Monice Skopalové (6. třída) a Josefu Polehňovi (8. třída). Dva nejúspěšnější z každé kategorie postupují do kola okresního. Kategorie D (6.-7. ročník) 1. Julie Robová 2. Wendy Hermanová 3. Ondřej Bobčík Kategorie C (8.-9. ročník) 1. Josef Polehňa 2. Gabriela Kusáková 3. Jonáš Kunčar

4 4 Školní časopis Dominik Velikonoce 2015 Fyzika Fyzikální olympiáda Další ze soutěží pro opravdové zájemce o daný předmět. V domácím kole žáci řeší 7 úloh, z nichž každá je bodována 10 body. Úspěšným se řešitel stává, vyřeší-li alespoň 5 příkladů se ziskem minimálně 5 bodů z každé úlohy. Odvážným a úspěšným soutěžícím se stal Marek Stojaspal z 9. třídy. Noc s Andersenem (redaktorka Klára Mikulcová) Noc s Andersenem je akce knihoven na podporu dětského čtenářství, při níž děti nocují v knihovně u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře, Hanse Christiana Andersena, které připadá na 2. dubna, kdy je od roku 1967 vyhlášen i Mezinárodní den dětské knihy. HUMANITNÍ PŘEDMĚTY Dagmar Kašíková Ani v humanitních oborech nezůstali naši žáci pozadu. Přední pozice a postup do krajského kola dějepisné olympiády se už v naší škole začaly brát jako samozřejmé. Je za nimi samozřejmě i nadále spousta přípravy a trpělivé práce, za které patří velký dík panu učiteli Michalu Slintákovi. Pod jeho vedením získal Marek Stojaspal (9.tř.) v krajském kole 8. místo z celkového počtu 43, což bylo zároveň nejlepší umístění ze všech postupujících z okresu Uherské Hradiště. Výborně si vedla i jeho žákyně Kateřina Mahdalová (9.tř.), která pro změnu v okresním kole olympiády z českého jazyka skončila na krásném 9. místě z 63 soutěžících. Úspěšní byli také sedmáci. Ti v literární soutěži, kterou vyhlásila Matice svatohostýnská, získali hned dva diplomy. Byly to Klára Mikulcová a Anna Slámečková, které za své slohové práce na rodinné téma převzaly diplom i věcné ceny přímo od organizátorů soutěže, kteří naši školu osobně navštívili. V okresním kole anglické olympiády si velmi dobře vedla další sedmačka Mirka Fornůsková, která zde obsadila krásné 4. místo. Nepřehlédnutelný je také výkon Mirjam Lisoňkové, která po vítězství v oblastním kole recitační soutěže jednoznačně vyhrála i kolo okresní a postoupila do kraje. Myslím, že i co do počtu menší a teprve necelých 10 let v Uh. Brodě působící škola, má už být na co hrdá. Andrea Kapsová Historie První Noc s Andersenem proběhla na přelomu 31. března a 1. dubna 2000 v dětském oddělení Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti. Zúčastnilo se jí 25 dětí. Od roku 2001 se pořádá po celé České republice pod záštitou Klubu dětských knihoven. V dalších letech se noc rozšířila i za hranice České republiky, pořádá se v Polsku, Slovensku, Rakousku, Slovinsku a Německu. Kromě veřejných knihoven se akce účastní i školní knihovny, školy, školky, domy dětí, občanská sdružení a další zařízení. V roce 2010 se Noc s Andersenem uskutečnila na 905 místech, z toho v 446 knihovnách a účastnilo se jí celkem dětí. V roce 2012 to už bylo míst a dětí. Noc s Andersenem na KZŠ Noc s Andersenem pořádá pravidelně také naše škola. Letos se uskuteční už po čtvrté. Protože se ale tentokrát kryje termín konání s Velikonocemi, byla akce posunuta na 17. duben Noc s Andersenem je akcí školního parlamentu, který vše samostatně organizuje, vybírá témata, knihy a filmy, připravuje soutěže, zajišťuje odměny i průběh celé akce. Stínovým šéfem a dohlížejícím učitelem je pan uč. Michal Slinták. Všechno ostatní je už na samotných žácích čtenářích. Ti vpodvečer dorazí se svými spacáky, karimatkami a nezbytným občerstvením. V jednotlivých třídách jsou pro ně připraveny soutěžní kvízy, hry a různé zábavné aktivity vztahující se vždy k nějaké konkrétní knize. Nechybí ani promítání filmů na dobrou noc a nekonečné diskuze na aktuální témata... No a taky se i chvíli spí Na tento rok byly vybrány k soutěžím tyto knihy: Bylo nás pět Hunger games Tři bratři Hvězdy nám nepřály PŘIJĎ S NÁMI PROŽÍT NOC S KNIHAMI. ZAŽIJEŠ MNOHO ZÁBAVY A MOŽNÁ, ŽE PRÁVĚ TY BUDEŠ TÍM ŠŤASTNÝM A VYHRAJEŠ NĚJAKOU CENU.

5 Školní časopis Dominik Velikonoce 2015 Projekt Edison 2015 (redaktorka Mirjam Lisoňková) Již druhým rokem nám škola nabídla seznámení s jinými kulturami a zlepšení v anglickém jazyce v rámci projektu Edison. V neděli 15. února přijeli zahraniční studenti Nino z Gruzie, Mia z Indonésie a Angelina z Taiwanu. V pondělí jsme je přivítali chlebem se solí, tancem a vdolečky. Po přivítání následovaly hodiny, do kterých jsme se výjimečně těšili, protože nás zajímaly projekty o zahraničních zemích, které si pro nás studentky připravily. Celý týden probíhal podobně a my postupně zlepšovali své schopnosti v anglickém jazyce. Jen ve čtvrtek nastala výměna studentů se školou ZŠ Mariánská. Odpoledne jsme si je ale vrátili zpět. Z vlastních zkušeností: U nás bydlela studentka z Gruzie. První den jsme ji přivezli k nám domů a starší bratr si s ní celou dobu povídal a já se vlastně nedostala ke slovu. Ale další dny jsem s ní mohla mluvit, protože můj bratr odjel. Vlastně mě celý týden bavil a já si procvičila konverzaci v anglickém jazyce. S Nino jsem si rozuměla, a to nejen v ohledu na jazyk. Byla to příjemná holka, se kterou se mi dobře povídalo. Líbily se mi jejich tradiční tance, které nám ukazovala na YouTube. V pondělí jsme ji a další studentky provedli se žáky 9. třídy po Brodě, v úterý se šla podívat na zkoušku Holúbku a ve čtvrtek jsme jeli do Luhačovic, kde jsme si zašli na večeři a prošli Luhačovice. V pátek jsme se bohužel museli rozloučit a to se neobešlo bez pár slz. Musím říct, že celé rodině přirostla k srdci, ale velmi nás potěšilo, když jsme se dozvěděli, že možná bude na několik měsíců studovat v Brně na vysoké škole, kde studuje můj další starší bratr. Řekla bych, že všichni jsme si ten týden užili a už se těšíme na další rok. Dětský eucharistický kongres (redaktorka Wendy Hermanová) ) Každý rok se církev v naší zemi snaží prostřednictvím nějaké akce prohloubit víru lidí, aby nebyla formální, ale opravdová. Takovou akcí je letos Národní eucharistický kongres, který se uskuteční října v Brně. Národnímu kongresu bude předcházet eucharistický kongres naší Olomoucké diecéze května, v rámci kterého se uskuteční speciálně jen pro děti Dětský eucharistický kongres. Na této výjimečné akci nebudeme chybět ani my, žáci KZŠ, a v pátek 15. května zamíříme brzy ráno třemi školními autobusy do Olomouce. Kromě společně prožité mše s dětmi z celé naší diecéze, kulturních a sportovních aktivit, nás čekají také chvíle ztišení. Chvíle, kdy si máme uvědomit, co znamená slovo adorace. Chvíle v přítomnosti živého Boha, kterému můžu vše svěřit a který mi může pomoci cokoliv vyřešit. Chvíle, kdy si můžeme více uvědomit, že je Bůh stále s námi a má nás rád. Pro děti z děkanátu Uh. Brod a Uh. Hradiště bude připravena adorace v Katedrále sv. Václava. Slovem a modlitbou ji bude provázet náš bývalý školní kaplan a současný kaplan Stojanova gymnázia na Velehradě, otec Radim Kuchař. Kromě společných proseb a díků může každý Bohu předložit své vlastní prosby nebo poděkování a v obálce je před adorací odevzdat svým katechetům nebo učitelům. Všechny obálky pak budou v katedrále položeny před eucharistii, tedy svěřeny přímo Pánu Bohu. V rámci hodin náboženství se už všichni na kongres připravujeme a mnoho nového dozvídáme. Adoraci bude doprovázet zpěvem naše školní schóla, která už pod vedením paní učitelky Buráňové pilně nacvičuje. Program setkání dětí v Olomouci odjezd autobusu od DK příprava na mši sv mše svatá (Korunní pevnůstka, Bezručovy sady) oběd (z vlastních zásob) divadlo Víti Marčíka, sportovní aktivity, prohlídka arcibiskupského paláce a muzea, individuální program adorace v šesti kostelích v centru Olomouce odjezd předpokládaný příjezd (Nezbytné vybavení karimatka na sezení, pláštěnka, svačina, pití, kapesné) 5

6 6 Školní časopis Dominik Velikonoce 2015 Lyžařský kurz (redaktorky Kamila Kelíšková a Barbora Fikselová) V pondělí ráno jsme posnídali a šli na svah. Rozdělili jsme se do dvou skupin. Do první skupinky byli zařazeni ti, kdo dokázali sjet kopec, a do druhé ti, kdo nikdy nestáli na lyžích. Až do oběda jsme si obě dvě skupinky procvičovaly základy lyžování. Poté jsme šli na oběd a zase lyžovat. Večer následoval zábavný program, který měl na starosti každý večer jiný pokoj, a do 22:00, kdy byla večerka, jsme měli vlastní zábavu na pokojích. Úterý a středa byly plné výletů: cesta k vodopádům Satiny, výšlap na Lysou horu a nechybělo opět ani V neděli jsme se my, úžasné lyžování. tedy sedmáci a osmáci, sešli na parkovišti před kulturním domem, naposledy zamávali svým rodičům a sourozencům a plni očekávání vyrazili přistaveným autobusem na dlouho očekávaný lyžařský kurz. Když jsme byli asi půl kilometru od chaty, nastala komplikace. Autobus se nemohl dostat až k chatě, a proto musel její majitel přijet autem pro naše zavazadla. Lyže a lyžáky jsme si ale museli do kopce vytáhnout sami. Po příchodu jsme se ubytovali v chatě P.O.M.A. a seznámili se s pravidly přežívání. Ve čtvrtek večer jsme týden lyžování a pádů úspěšně zakončili diskotékou a karnevalem. Na karnevalu naše masky hodnotili Dur & Acel (králíci), pravá blondýna a Bob Marley. Oceněny byly masky Šmoulinka, Čajový sáček a Anabelle, ale také se porotě velmi líbili kuchař Giuseppe, Ivo Ertl, opravář, Indka... V pátek dopoledne si pro nás učitelé připravili závod ve slalomu. V něm v první skupince (zkušených lyžařů) zvítězili 1. místo Alžběta Němečková, 2. místo Petr Jančář a 3. místo David Mužík. Z druhé skupinky (lyžařských nováčků) získali 1. místo Jan Kapsa, 2. místo Klára Mikulcová a 3. místo Liduška Polehňová. Po obědě jsme vyjeli s radostí i žalostí domů. Celý týden nám počasí přálo a moc se nám tam všem líbilo.

7 Školní časopis Dominik Velikonoce 2015 Křeslo pro hosta Pan učitel Mgr. Michal Slinták (redaktor David Horňák) Co Vás přivedlo k povolání učitele? Už na základce jsem učitelům záviděl, že oni šéfují a nemusí se ve škole učit. Na gymnáziu jsem měl 2 volby, buď učitel, nebo voják. Rozhodlo zranění ve sportu. Jaké předměty nejraději učíte? Dějepis, zeměpis, literaturu. Které vlastnosti si u žáků ceníte a jaké Vám vadí? Férovost, přímé a rovné jednání. Nesnáším zbabělost a lež. Já nic, to jiní. Hrdiny co jsou ve skupině silní, když si dovolují na slabšího a pak jsou sami podělaní. Jaký je Váš nezapomenutelný zážitek s žáky? Vítězné momenty, pro mě plné emocí a dojetí. Dvakrát mistři okresu ve fotbale. První místo v okresním a krajském kole v dějepisné olympiádě. Dotazník Je o Vás známo, že máte velké hospodářství. Nenapadlo Vás někdy, že skončíte s učitelstvím a začnete se mu plně věnovat? Živit se hospodářstvím ne. Náš stát na zemědělce kašle a je to moc těžké. Pro mě je to relax a odpočinek, zvířata jsou moc srandovní. Pokud bych se měl živit něčím jiným, je to sečení trávy. Na loukách je krásně a nikdo tam neotravuje se zbytečným papírováním. Jaká vůně Vám připomene dětství? Vůně zabíjačky. Životopis ve zkratce: Michal Slinták se narodil v Uherském Hradišti. Dětství prožil ve Vlčnově, kde také navštěvoval základní školu. Střední vzdělání získal na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Poté vystudoval český jazyk a historii na Filozoficko - přírodovědné fakultě Slezské univerzity v Opavě. Přitom si přivydělával 2 roky jako plavčík. Je ženatý 3 roky. S manželkou Kateřinou žijí ve Vlčnově. Když jste byl malým klukem, přál jste si být vlčnovským králem? Myslím, že ani ne. Tak nějak jsem si uvědomoval, kolik to stojí peněz, a tak jsem věděl, že to nepůjde. Místo toho jsem se roky těšil na jízdu králů, kdy budu v 18-ti letech v družině-to je nezapomenutelný zážitek. Mohl jsem Oblíbený spisovatel: Postupem věku: Foglar a May, Čapek, V. Vondruška, B. Cornwell, J. M. Roberts Oblíbená hudba: vážná hudba - klasika, Kabát, Orlík, Wanastowi vjecy Oblíbená barva: modrá, červená, černá Oblíbená kniha: Vinnetou a stovky dalších Životní motto: Jak budeš žít, záleží jen na tobě. Na nikoho se nevymlouvej a makej. si dělat srandu, z koho jsem chtěl různými vyvolávkami. Věnujete se rád nějakému sportu aktivně? 7 Protože jsem dlouholetý kripl po 5 operacích, tak si sem tam zahraju s kamarády fotbal a v létě beach volejbal. Jinak kolo-ale kopce, rovina je nuda. Když jsme už u sportu, máte nějaký oblíbený klub, hráče či sportovce? Slovácko. Stopro Jaromír Jágr a Pavel Nedvěd. Ti dva se svou pracovitostí a úsilím stali nejlepšími na světě. Zavedl byste fyzické tresty ve vyučování? Ano. Zvláště v osmé a šesté třídě by jedna rychlá po hubě vyřešila spoustu zbytečného povídání, které na žáky moc neúčinkuje. Jaký je obvykle stav Vaší mysli v pondělí ráno? Jsem úplně v pohodě, protože vím, že se blíží pátek.

8 8 Školní časopis Dominik Velikonoce 2015 Velikonoční speciál Co jste možná o Velikonocích nevěděli (redaktoři Jiří Trávníček, David Mužík a Jan Kapsa) Proč jsou Velikonoce pohyblivý svátek? V křesťanských církvích se Velikonoce slaví první neděli po prvním jarním úplňku (tedy prvním úplňku po 21. březnu). Z metody výpočtu vychází 35 možných dat, kdy se mohou Velikonoce konat. Datum Velikonoc se tedy může lišit mezi jednotlivými roky až o více než jeden měsíc (od 22. března do 25. dubna). Pravoslavné Velikonoce bývají proti katolickým opožděny (většinou o týden, ne více), protože pravoslavná církev pro jejich výpočet používá starší juliánský kalendář. Židovské Velikonoce (PESACH) se slaví 14. dne měsíce nisanu (první židovský jarní měsíc) bez ohledu na to, na který den v týdnu připadají. Jaký je původ slova Velikonoce? Co je Seder? Sederová večeře neboli Seder je slavnostní večeře sloužící jako připomínka vyvedení Izraele Slovo Velikonoce vzniklo ze dvou slov veliká noc. V judaismu Velikonoce, hebrejsky zvané pesach, připomínají velikou noc, kdy byl Izrael vyveden z egyptského otroctví, prošel Rudým mořem, které se zázrakem rozestoupilo, a získal svobodu. V křesťanství Velikonoce připomínají velikou noc, kdy byl po ukřižování vzkříšen z mrtvých Ježíš Kristus. z egyptského otroctví. Seder má přesně stanovený průběh a pořadí úkonů. Kromě pojídání symbolických pokrmů se předčítají texty, které připomínají, jak Mojžíš vyvedl svůj lid z Egypta, jak pomazali dveře krví z beránka a byli tak ušetřeni poslední deváté rány, které postupně otřásaly Egyptem a kdy zemřeli všichni prvorození synové včetně faraonova syna, jak zázračně prošli Rudým mořem Základem sederu je biblické nařízení učit děti o významu vysvobození židovského národa z egyptského otroctví.

9 Školní časopis Dominik Velikonoce Velikonoční zajímavosti z celého světa V Německu si svátky neumí představit bez kraslic, které jsou pestře malované a vyfoukané či uvařené natvrdo. Na některých místech jsou tyto dny spojené se sportem v podobě přenášení, házení, koulení či rozbíjení vajec. Mezi disciplíny patří hození vejce co nejdál nebo nejvýš, aniž by se rozbilo. Zvykem také je, že se majitel domu pokouší přehodit střechu. Člen rodiny chytá na druhé straně. Hod ochrání stavení před bleskem. Na Filipínách se ve vesnici San Pedro Cutud věřící nechávají po vzoru Ježíše Krista přibít na kříž jako pokání. V Chorvatsku mají zvyk si přiťuknout vajíčkem. Ten, komu zůstane skořápka celá, vyhrává. V Anglii tradičně ženy přivazují muže k židlím a za propuštění požadují peníze. V Norsku je, kromě lyžování v horách a malování vajíček, tradicí řešení vražd. Všechny velké televizní stanice vysílají kriminální a detektivní příběhy, jako je například Hercule Poirot nebo příběhy od Agathy Christie. Také noviny otiskují články, ze kterých mohou čtenáři zkusit odvodit, kdo je pachatelem. Samozřejmě také vychází mnoho knih. Dokonce i krabice od mléka bývají potištěny příběhy s vraždami. Ve Španělsku prochází na Velikonoce procesí se sochami Ježíše Krista. Na hlavě mají špičaté kapuce a někteří na výraz pokání nesou kovové řetězy. Řekové barví vajíčka pouze na červeno. Barva symbolizuje obnovu života a ukřižování Ježíše Krista. V Irsku se pojídají vajíčka na uzavření půstu. Kdo chce velikonoční koláč, musí během dne zatančit. V Mexiku vyráží lidi do ulic s obrázky či krabicemi, které symbolizují Jidáše. Ty se věší, pálí nebo se do nich mlátí. V Rusku se lidé po obdarování vejci třikrát políbí na důkaz přátelství. Na Velký pátek se v Austrálii úplně všechny obchody zavírají. V Rakousku se dodržuje tradice Zeleného čtvrtku, kdy se musí sníst něco zeleného. Na Bílou sobotu se dělají tradiční ohně, které mají spálit zimu. J G F G J G F G J G F G J G F G J G F

10 10 Školní časopis Dominik Velikonoce 2015 Anketa DOMINIKŮV Jak dodržují velikonoční zvyky naši spolužáci? (redaktorka Mirka Fornůsková) Myslím, že každý z Vás dodržuje aspoň jeden velikonoční zvyk. Třeba půst, pečení beránka nebo mazance, barvení vajíček. Kluci chodí na pomlázku a pletou si tatary, ale to jen někteří. Málokterá holka se ale na Velký pátek umývá brzy ráno v potoce, aby byla zase celý rok krásná, málokdo vyráží do hor, které se v tento den prý otvírají, aby našel poklad Prošla jsem si druhý stupeň a ptala se několika žáků, které zvyky dodržují oni. Většinou jsem si vyslechla podobné odpovědi, jak si můžete o něco níž sami přečíst. Každopádně ty základní velikonoční zvyky zůstanou pro další generace zdá se uchovány. Amálie Burešová 6.tř: Tak určitě barvení vajíček, klasické pečení beránka. Často držím půst, ale to hlavně od sladkých věcí, jako jsou lízátka a tak. Samozřejmě chodím do kostela. Sára Lekešová 6.tř: No, abych byla upřímná, tak to mám všechno úplně stejně, jako Amča, takže už k tomu vážně nemám co říct. (smích) Hana Kročilová 7.tř: Takové ty klasické věci, co se na Velikonoce dělají. Peču beránka, barvím vajíčka. Každé Velikonoce držím půst a chodím do kostela. Anna Kubáňová 7.tř: No, chodím do kostela, taky barvím vajíčka, držím půst a dělám velikonoční úklid. Beata Bučková 8.tř: Moc toho není, ale barvím vajíčka a chodím do kostela. To je tak všechno. Josef Polehňa 8.tř: Počkej, musím si vzpomenout. Už vím! Tak klasika držím půst, chodím do kostela a navštěvuju děvčata s tatarem. (smích) Jakub Varaďa 9.tř: Tak jako pomáhám s pečením beránka, taky s barvením vajíček, klasika pomlázka a chodím do kostela. Václav Jochim 9.tř: Já si pletu tatar! (smích) No a co dál? Hm samozřejmě s tím tatarem chodím na pomlázku, na Zelený čtvrtek jím špenát, peču beránka a ve čtvrtek, pátek, sobotu, neděli a pondělí chodím do kostela. VELIKONOČNÍ tip 1 (redaktorka Alžběta Němečková) PÍSNIČKA Nedávno vydaná písnička SPASITELÉ se stala populárním hitem na internetu. Písničku nazpíval známý herec, ale také zpěvák Ondřej Brzobohatý spolu se známým youtuberem Johnym Machettou. Píseň vypráví o tom, že každý, kdo dělá něco dobrého pro lidi, tak je vlastně spasitelem, ale jsou tady i takoví, kteří se za spasitele jenom vydávají. FILM Mezi filmy, které vás doopravdy dojmou, patří určitě Nebe existuje. Film vypráví o chlapci, který ve čtyřech letech prodělal velmi těžkou nemoc a následně musel jít na operaci. Lékaři mu nedávali mnoho šancí. Během operace se dostal malý Colton do nebe, operace se mezitím zdařila a chlapec nezemřel. O své nebeské návštěvě všem upřímně vypráví, ale nikdo mu nevěří. Jeho otci však vyprávění syna změní život. V nebi se chlapec setkal například se svým dědečkem a svou sestrou, která se nikdy nenarodila. Film je natočený podle skutečné události, což je o to zajímavější. KNIHA Velmi napínavá kniha Hraničářův učeň od Johna Flanagana má 12 dílů a zaujme hlavně čtenáře, kteří mají rádi fantasy literaturu. Hlavní hrdina, chlapec Will, je na svůj věk malý, ale zato je hbitý a neobyčejně bystrý. Celý život sní o tom, že se stane slavným rytířem jako otec, kterého nikdy nepoznal, ale do bojové školy na hradě Redmontu ho pro malý vzrůst nepřijmou. Místo toho se dostane do učení k Haltovi, tajemnému hraničáři

11 Školní časopis Dominik Velikonoce Jazyková soutěž (redaktorka Mirka Fornůsková) Nedávno jsem tak přemýšlela nad tím, proč máme tolik jazyků. Jedno vysvětlení najdeme například v Bibli. Po potopě světa byli všichni lidé jednotní a mluvili společným jazykem. Jednou se ale rozhodli postavit věž, která by sahala až do nebe. Chtěli se tak vyrovnat Pánu Bohu. Bůh proto změnil jejich jazyky, aby si vzájemně nerozuměli. Nebylo to proto, že by Bůh byl ješitný Bohu se člověk rovnat nikdy nemůže, jsme jeho výtvorem. To díky Bohu jsme všichni tady a jen on ví, co je pro nás opravdu dobré. Pokud si začneme myslet, že se bez něj obejdeme a všechno si zařídíme sami, většinou se nám dobře nepovede. A tak bychom měli Boha ctít a učit se od něj. Lidé mluví různými jazyky a každý jazyk má svůj originální zvuk, intonaci, slova a výslovnost různých písmen a slabik. Pokud se člověk nenaučí ten odlišný jazyk, tak mu samozřejmě nerozumí. Myslím si, že umět víc jazyků je velká výhoda. Díky nim objevujeme krásu a barevnost celého světa a můžeme opravdu porozumět i lidem žijícím za našimi hranicemi. Nadarmo se neříká: Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. Já rozumím například anglicky, trochu francouzsky a rusky a pár věcí rozumím i německy, protože ta je hodně podobná angličtině. Snad ani nemusím říkat, že umím i česky a slovensky, protože to je doufám jasné. Anglicky se učím už vlastně nevím kolik let, protože jsem s angličtinou začínala v dětských letech. Pamatuju si, že jsem chodila za svým taťkou a dělala anglická cvičení za něj. On se totiž hodně učil anglicky, no a já jsem za ním chodila, ještě jsem šišlala, ale už jsem začínala mluvit anglicky. A francouzština? S tou jsem začala v létě 2014, učí mě ji teta z gymplu. Pokud se ale neučíte a nevěnujete jazyku čas, tak mi věřte, že zas tak jednoduché to není. Potřebujete k tomu píli. A protože jazyky jsou jedny z mála předmětů, které mi vážně jdou, tak se snažím se jimi obklopovat, jak jen to jde. Dívám se na anglické filmy bez dabingu, čtu většinu věcí anglicky a třeba mám i mobil nastavený na angličtinu. Díky tomuto se i vy můžete naučit angličtinu nebo jiný jazyk Vámi zvolený. Třeba vás k tomu namotivuje i jazyková soutěž, kterou si pro vás náš časopis připravil. Zkuste správně přiradit jednotlivé texty ke správným jazykům. Prvních pět úspěšných řešitelů čeká malá odměna. Správná řešení mi můžete osobně odevzdat, kdykoliv mě zastihnete v naší sedmé třídě či potkáte na chodbě. Přeji Vám hodně štěstí v soutěži! die bona buen día goede dag jó napot bra dag buona giornata dobar dan Vos noscere encantada de conocerte leuk je te ontmoeten örülök, hogy találkoztunk trevligt att träffas piacere di conoscerti lijepo da zadovolji vas Český překlad: Dobrý den, rád vás poznávám. Nápověda: holandština, italština, latina, švédština, španělština, chorvatština, maďarština

12 12 Počteníčko Školní časopis Dominik Velikonoce 2015 Já Na Vánoce, po slavnostní večeři, jsme při rozbalování dárků našli malou obálku. Já a Kuba jsme přemýšleli, co by v ní mohlo být. S naa moje rodina Byla neděle a naše rodina šla ráno do kostela. Venku byla zima, padal sníh a my si povídali. Bratr vyprávěl o plese, kam se příští týden chystal vyrazit. Tak hlavně abys nebyl nemocný a mohl na ten ples jít, přál Davidovi tatínek. Najednou si vzpomněl, nevím, proč, na jeden film, ve kterém měl nějaký pán zlomené obě ruce a musel je mít v sádře směrem nahoru. Taťka zvedl ruce, uklonil se před mamkou a řekl: Smím prosit? Když to mamka viděla, dala se do hrozného smíchu a my s ní. Musel to asi slyšet celý Újezdec. Byla velká zima, proto nás smích zahřál a my vesele dorazili do kostela. (Monika Skopalová, 6. třída) pětím jsme obálku rozbalili. Byl to vzkaz od Ježíška a bylo v něm napsáno: Ahoj, já jsem váš nový sourozenec a zatím nemám jméno. Těším se na vás a doufám, že mi nějaké hezké jméno vyberete. Já budu mít sestřičku, vykřikla jsem hned radostně, Kuba chtěl samozřejmě bráchu. Tak jsme se hned dohodli, že já vyberu holčičí jméno a on jméno pro kluka. Vybral Filipa a já Terezku. Modlila jsem se, aby se mi narodila sestřička a mé přání se vyplnilo. V srpnu se nám narodila Terezka. Lepší dárek jsem za celý svůj život nedostala. (Anna Kubáňová, 7.tř.) Moje oblíbené místo je chata v Orlických horách. Je to celkem malá chatka. Vede k ní příšerná a škaredá cesta přes pole, chatka je až na kopci v lese. Líbí se mi proto, že bydlím u silnice, ale na chatě v lese je svatý klid. Je to dřevostavba, která je moc pěkná. Je v ní koupelna, pokoj a obrovská kuchyň. Chata patří mému strýci z Kolína, který moc dobře ví, že mám ráda bonbóny, tak mi jich tam nechává plnou sklenici. Miluji ten čerstvý horský vzduch. Je to prostě úžasné místo a rádi sem s rodinou jezdíme. (Amálie Burešová, 6.tř.) Jednoho krásného jarního dne se tatínek rozhodl, že pojedeme sjíždět Vltavu. Nám nezbylo nic jiného než se podřídit. My kluci jsme byli pro, ale maminka pořád sýčkovala. Nakonec jsme maminku přesvědčili, že všichni umíme plavat a dostaneme plovací vesty a bude to prostě paráda! Náš vodácký den vypadal asi takto: vstali jsme, posnídali, sbalili stany a spacáky, dali je do těch vel-

13 Školní časopis Dominik Velikonoce kých pytlů, nalodili se na rafty a jeli. Většinou jsme se po cestě zastavili u nějakého občerstvení a dali si něco dobrého. Po několika hodinách jsme dorazili vždy na další stanoviště a v něm zase vybalili věci, rozbalili stany a po nějakém programu se šlo spát. Ne každý den nám svítilo sluníčko a někdy jsme museli vytáhnout i pláštěnky. Ale protože naše výprava měla čtrnáct členů, kteří se naskládali do třech raftů a jedné kánoe, nebyla nouze o legraci ani v dešti. Poznávacím znamením naší výpravy bylo, že všichni museli mít nějakou pokrývku hlavy, například my jsme měli klobouky. Nejnutnější věci jsme s sebou vezli v plastových barelech na raftu. Vymysleli jsme i chlazení nápojů. Dali jsme je do síťovky, ponořili do vody a zapřáhli za raft. Jen když se blížily jezy, museli jsme je vytáhnout, aby se nerozbily. Některé jezy naháněly strach, ale přesto jsme je projeli bez úhony. Bez úhony jsme dojeli i do cíle utopily se pouze jedny brýle. Výprava se všem líbila, rozloučili jsme naším Ahoj! a dostali diplom s veršováním od tety Hany. Snad příště pojedeme zase třeba Sázavu. Za dveřmi je (David Mužík, 7.tř.) Jednoho dne, když bylo tma a byl jsem sám doma, hrál jsem v pokoji hry na počítači. Rodiče se měli vrátit asi za tři hodiny. Užíval jsem si pohodu před monitorem, když vtom jsem slyšel někoho za dveřmi pokoje. Začal jsem se bát a neměl jsem odvahu se jít za dveře podívat. Po delší době jsem zase slyšel, jak padají za dveřmi na zem nějaké knihy a sešity. Bál jsem se ještě víc, a tak jsem zapnul nahlas televizi, abych ten strach trochu zahnal. Zvuky za dveřmi ale neustávaly, myslel, jsem, že tam všechno shazuje nějaký duch. Nakonec jsem přece jen překonal strach a dveře otevřel. Nebyl tam duch, ale otevřené okno! Průvan shodil na zem pomalu všechny věci na chodbě. Od té doby, když jsem doma sám, nikdy nezapomenu zkontrolovat, jestli jsem zavřel okno. (Lukáš Machala, 6. tř.) Když jsem byl malý, bál jsem se různých strašidel a co jiného udělat, když máte vedle pokoje ložnici svých rodičů než: Mamííí, pomoc, tady je bubák. Dnes už se nebojím, že za dveřmi jsou strašidla, ale pořád s nimi moc nekamarádím. Zvlášť když mamka volá: Běž otevřít, za dveřmi zvoní Vašík. Nebo: Otevři, jde k nám babička, pomoz jí s taškami. Tak to vážně nemám rád, protože se pak musím zvednout z postele a začít něco dělat. Nemám taky rád, když občas slyším: Zima klepe na dveře nebo Prázdniny jsou už za dveřmi Otevřete pak dveře a ono nic, druhý den zas musíte do školy Zajímavější je to ve filmech, kde můžeme slyšet: Rychle balíme, za dveřmi jsou fízlové. A po vykopnutí dveří se ozve: Všichni ruce vzhůru! Máte právo nevypovídat. Nebo: Jestli se někdo pohne, dostane kulku do zad. A pak přestřelka bum, bum, bum a James Bond vyhraje. Někdy se můžete zase krásně zasnít a představit si, že za dveřmi je nějaký slavný herec nebo Youtuber, kterého právě sledujete. Nebo si můžete představit, že za dveřmi je pošťák, který vám řekne, že jste vyhráli nějakou soutěž o luxusní notebook. Představit se toho dá opravdu hodně. Na závěr jen můžu říct: Nebojte se nových věcí, nezabouchávejte před nimi dveře a otevřete dveře budoucnosti. (Jan Kapsa, 7.tř.) No konečně v posteli, pomyslela jsem si, když jsem večer unavená žuchla do peřin. Pustila jsem si oblíbený seriál a hlavu podložila polštářem. Asi po půl hodině, když už jsem byla v polospánku, jsem uslyšela nějaké ťukání na chodbě. Že by Radim nebo Martin? Ale no tak! Ti přece šoupou nohama a navíc nejsou doma. Zvláštní zvuky se ozvaly z chodby znovu. Já mám strach. Ale Mirko, nic to není! Co když je? Třeba nějaký zloděj! Jak by se dostal k nám domů? No, plot v pohodě přeleze a třeba zapomněli zamknout kotelnu nebo verandu. Nebuď paranoidní! Když mám strach, tak většinou jsem paranoidní. Mirko, vzmuž se! Vždy t víš, jaký jsem strašpytel. Vím, ale už buď ticho a aspoň se běž podívat, co to je. Já?! Vždyť se bojím! Mlč a běž! No jo, už jdu. Jo, hádat se sama se sebou, to mi jde. Vstala jsem a vzala jsem si tlustou knížku. Ha, mám zbraň zlodějíčku! Tiše a pomalu jsem šla ke dveřím a chytila za kliku. Teď nebo nikdy! Otevřela jsem dveře a uviděla modré světýlko na podlaze, které se pomalu pohybovalo. Trochu jsem vypískla a okamžitě rozsvítila. Bobíku, já tě snad rozeberu na malé součástky a hodím do šrotu! Zašeptala jsem, když jsem zjistila, co to je. Byl to náš robůtek, který zametá a umývá podlahy. Nádech, výdech a spát. Zhasla jsem a znovu si lehla do postele. Tentokrát jsem vážně usnula i přes nadále trvající ťukání. Když už vím, co to je, nemusím se ničeho bát. (Miroslava Fornůsková, 7.tř.)

14 14 Školní časopis Dominik Velikonoce 2015 Pro volnou chvilku DOMINIKŮV Letos budu celé jaro hlídat dvorek, říká na Silvestra Karlík. Ale proč? diví se máma. Hoch na to: Nechci dopadnout jako loni, kdy mi někdo hned s prvním sluncem ukradl sněhuláka! Přijde Honzík ze školy a v žákovské knížce má: Prosím peníze na Kongo. Odpověď: Syn zlobí, nikam nepojede. Ptá se otec na třídní schůzce: Je to pravda, že náš syn mívá originální nápady? Ano, přisvědčuje učitel, zejména v pravopise! VELIKONOČNÍ tip 2 POČÍTAČOVÁ HRA League of Legends (redaktor David Mužík) League of legends, zkráceně LoL, je free-to-play akční strategie, inspirovaná populární modifikací pro Warcraft 3 s názvem Defense of the Ancients, neboli DOTA. League of Legends přitom není jediná hra svého druhu. Je i velká konkurence Dota 2, která vyšla o cca 4 roky později, ale její předchůdce je Dota, od které se inspirovalo Riot Games k vytvoření League of Legends. Zde na obrázku máme minimapu League of Legends, kde můžete vidět různé linie, po kterých se hráči pohybují. Přijde žák do houslí, otevře futrál a vytáhne samopal. To má být vtip? ptá se učitelka, tomu se mám jako smát? To prosím ne, odpoví žák. Smát se bude táta. On je v bance s houslema... Učitel: Jaký je to čas, když řeknu - byl jsem nemocen? Žák: Prosím, krátký. Honzíku, řekni mi dvě zájmena. Kdo? Já? Výborně. Poznámka: Vědomosti vaší dcery se rovnají nule, pro postup do vyššího ročníku je třeba, aby je minimálně zdvojnásobila. Styl hraní Jsou zde 2 typy klasických map a ve Vyvolávačově žlebu se hraje (5 proti 5) a v Pokroucené aleji (3 proti 3). Dále zde jsou mapy jako Křišťálová jizva a Kvílející propast (se kterou se setkáte v úvodním zápase). Ve Vyvolávačově žlebu jsou tři lajny a džungle Top (na mapě úplně nahoře). Mid (Na mapě uprostřed) a Bot (Na mapě úplně dole). Role Ad carry je hrdina, který dokáže způsobit velké poškození, ale zase toho moc nevydrží. Support je druh hrdiny, který by měl pomáhat Ad carry a chránit ho. Jungler je typ hrdiny, který je v tzv. džungli a pomáhá na linkách, kde je to potřeba. Tank je druh hrdiny, který má hodně životů a hodně vydrží, je potřeba v týmových bitvách, aby na sebe vzal co nejvíce poškození. Cíl hry Cílem hry je zničit nepřátelskou základnu a zabránit nepřátelskému týmu ve zničení té vaší.

15 Školní časopis Dominik Velikonoce (redaktorka Klára Mikulcová) Nevím. No přece jako ty. Cože? Kropáčková? Vtipy Nechci vás strašit, pane učiteli, říká student pedagogovi, ale tatínek říkal, že jestli nezačnu nosit lepší známky, dostane někdo pěknej výprask. Pane, zvolal radostně sluha jaro je tu! No dobře, Jeane, povzdechl si starý lord. Řekněte mu, že hned přijdu. No jak se jmenovala žena, kvůli které se ve starém Řecku vedla slavná bitva? ptá se učitelka Heleny. Malý chlapec stojí v poli a radostně pozoruje rudý obzor. Kolem jde pocestný a říká: To je nádhera! Taky Tě tak těší ten západ slunce? To není západ slunce. To hoří škola! Stěžuje si nešťastný zahrádkář svému sousedovi: Pepo, já se z toho snad zblázním, slimáci mi sežrali celou úrodu! Soused Pepa ho uklidňuje: Neboj se, oni to přežijí.

16 16 Školní časopis Dominik Velikonoce 2015 Komiks k (redaktor Robert Goldmann) Dubnové pranostiky aneb lidová předpověď počasí Prší-li na prvého dubna, bývá mokrý máj. Aprílové počasí je nad ženu vrtkavější. k V dubnu se za den i devět druhů počasí sejde. V dubnu se zima a léto o vládu přetahují. k Panská láska a dubnový sníh za mnoho nestojí. Sníh dubnový jako mrva pohnojí. k Nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen se zasněžívá. Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest. k Mokrý duben a máj chladný - k sýpkám, senu přístup žádný. Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň. k Na mokrý duben suchý červen. Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu. Jaký duben - takový říjen. Duben hojný vodou - říjen vínem. l Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen nepříjemný jistě. Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje. l Duben chladný a deštivý - úroda nás navštíví. Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů. l Když se ozve v dubnu hrom, chyť si kámen nebo strom. l Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní. Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší. l Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři. V dubnu hrom - nebojí se mrazu strom. l

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov

Základní škola a Mateřská škola Lišov Základní škola a Mateřská škola Lišov Školní rok 2012 12/20 /2013 Číslo 2 OBSAH Z VAŠÍ TVORBY VYSVĚDČENÍ ZNÁMKOVÁNÍ ANKETA ZÁPIS DO 1.TŘÍD MASOPUST RYBAŘENÍ GAME PAGE SPORT NAROZENINY SLAVNÝCH VÝZNAMNÉ

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 19. Rozvoj

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Cíl projektu Jazykové vědomosti jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte, které hrají velkou roli nejen při

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí 5) Vstupní anketa pro žáky před akcí Vstupní žákovská anketa před projektem proběhne v 9. ročníku na úvod prvního dne po 8. h. po kontrole žáků v jednotlivých zemích, v nižších ročnících na začátku dne.

Více

ročník 2012/2013 číslo2 vydáno 19.3.2013 V I N I C K Á

ročník 2012/2013 číslo2 vydáno 19.3.2013 V I N I C K Á V I N I C K Á ročník 2012/2013 číslo2 vydáno 19.3.2013 Vítáme vás u velikonočního vydání Vinické sedmičky. V dnešním vydání se dozvíte mnoho zajímavostí a informací. Naši novináři se usilovně snažili,

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

V Y K Ř I Č N ÍK. Ročník: XVII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2013/2014 Číslo:4. Sedmičky na horách

V Y K Ř I Č N ÍK. Ročník: XVII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2013/2014 Číslo:4. Sedmičky na horách V Y K Ř I Č N ÍK Ročník: XVII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2013/2014 Číslo:4 Sedmičky na horách soutěž ZŚ ĆÁSLAV-NÁM. MÁ TALENT. Talent Mnoho žáků naší školy má různé koníčky, zájmy a ráda by

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Zpracovala Nová Milena a tým DC

Zpracovala Nová Milena a tým DC Milé děti, od měsíce února si bude s vámi hrát a pracovat nejen Kateřina, Naďa a Terezka, Petra, ale i nová teta Regina. Je mladá, hezká, veselá a pracovala s dětmi jako jste vy. Budete jí mít určitě rády.

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Dan Živna: CO S ODPADY Nikola Komínková CO S ODPADY Dan Živna KONEC SVĚTA Nikola Komínková SÁŇKOVÁNÍ

Dan Živna: CO S ODPADY Nikola Komínková CO S ODPADY Dan Živna KONEC SVĚTA Nikola Komínková SÁŇKOVÁNÍ Dan Živna: CO S ODPADY My doma také recyklujeme odpadky. Sbíráme sklo, papír a plasty. Až toho máme moc, tak to odneseme do sběrných nádob. Nádoby se jmenují: SKLO, PLASTY, PAPÍR. My doma ještě třídíme

Více

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015 Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová Měsíčník jedné třídy březen 2015 MINI REPORTÉR Mini úvod Pokud již čtete úvod, znamená to, že držíte

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ZŠ SLOVAN slaví 40. výročí ze Slovanu 2013/2014 Třetí číslo k oslavám ZŠ Slovan Pár řádků k zamyšlení..od patnáctileté žákyně naší školy Dětství a dospělost. Co bylo ve škole,

Více

2. ZŠ Schwarzova, Plzeň. Dráček. Hurá, je tady podzim. Září říjen

2. ZŠ Schwarzova, Plzeň. Dráček. Hurá, je tady podzim. Září říjen 2. ZŠ Schwarzova, Plzeň Dráček Hurá, je tady podzim Září říjen Dráček 2 OBSAH: Úvodní slovo a poděkování 3 Zahájení školního roku 4-5 Kufr plný zážitků 6 Čtení rodičů dětem ve škole 7 Pedagogická praxe

Více

Úvodník. Volejbalové soustředění

Úvodník. Volejbalové soustředění 1 Úvodník Vítáme vás u dalšího čísla našich Deváťáckých novin. Konec roku je už tady a my deváťáci se připravujeme na to, až v jeho závěru vstoupíme na pódium, řekneme svůj projev a opustíme naši milovanou

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Uběhlo čtrnáct dní a my vám přinášíme další číslo Deváťáckých novin. Začátek února se předvedl spíše jarním počasím než zamrzlými rybníky a zasněženou krajinou. Doufáme, že napadne nějaký sníh

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas TŘÍDA : 8.A / 22 žáků 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím Ano 22 Ano 21 Ano 14 Ne Ne Ne 7 nevím 1 Nevím 1 Beseda byla poučná 6x Dobře vše vysvětlila 7x Byla zajímavá 5x Ví, o čem mluví,

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1.

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. KVĚTEN-ČERVEN 2014 Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. stupně vydali do divadla. Představení bylo o paní Krásihaldě, která měla dvě opice Máňu a Fráňu.

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ Přivítali jsme opět mezi nás své kamarády z lesa, vody a vůbec z celé přírody. VÁŽENÍ RODIČE, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSME VÁS NESVOLALI,

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

PROGRAMOVÁ NABÍDKA PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY. jaro, léto, podzim 2010. Bílá - BESKYDY

PROGRAMOVÁ NABÍDKA PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY. jaro, léto, podzim 2010. Bílá - BESKYDY PROGRAMOVÁ NABÍDKA PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY jaro, léto, podzim 2010 Výlety pro MŠ Školky v přírodě Adaptační kurzy Bílá - BESKYDY SUN Outdoor o.s. Bílá 149, 739 15 pošta Staré Hamry, tel.: 774155550, e-mail:

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

THERE IS/ARE EXERCISES

THERE IS/ARE EXERCISES THERE IS/ARE EXERCISES E1) POPIŠTE NÁSLEDUJÍCÍ OBRÁZEK 15 VĚTAMI S POUŽITÍM VAZBY THERE IS/ARE: E2) DO NÁSLEDUJÍCÍCH VĚT DOPLŇTE VAZBU THERE IS/ARE: 1. fourteen students in our class. 2. a fly in my soup!

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK.

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK. TÝDENÍK PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008 Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 2 Já nevím, co pořád chtějí. Jestli je

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Šéfredaktoři Martina Kubová Lenka Ostrčilová. Redaktor Michal Žák. Grafická úprava Šimon Mozola. Korektura Mgr. Jiřina Ostrčilová

Šéfredaktoři Martina Kubová Lenka Ostrčilová. Redaktor Michal Žák. Grafická úprava Šimon Mozola. Korektura Mgr. Jiřina Ostrčilová Šéfredaktoři Martina Kubová Lenka Ostrčilová Redaktor Michal Žák Grafická úprava Šimon Mozola Korektura Mgr. Jiřina Ostrčilová Slovo šéfredaktora: Prázdniny uběhly velmi rychle a jsme zpátky s novým dílem

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více