KATOLICKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V UHERSKÉM BRODĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATOLICKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V UHERSKÉM BRODĚ"

Transkript

1 Soutěže 3. číslo Velikonoce 2015 DOMINIK ŠKOLNÍ ČASOPIS KATOLICKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V UHERSKÉM BRODĚ Novinky ze školních lavic Slovo otce Zdeňka ALELUJA Tipy Vtipy Zábava Velikonoční speciál

2 2 Slovo otce Zdeňka Milí vyučující, žáci a přátelé školy! Prožili jsme dobu postní, která nás má připravit na Velikonoce. Příprava na každou velikou událost je velice důležitá. Doba postní začala Popeleční středou. Opět si máme uvědomit skutečnost, která se zdůrazňuje právě na Popeleční středu: Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš! Je to věta připomínající každému z nás pravdu, že zde v tomto světě jsme jenom na návštěvě. Doba postní učí každého z nás dívat se na sebe realisticky. Uvědomovat si, že nejsem dokonalý, že mám nejen své dobré stránky, ale i ty stinné, se kterými se ovšem dá něco dělat. Proto postní dobu nazýváme také časem vnitřní obnovy. V postním zklidnění mohu přemýšlet, jak zlepšit své vztahy s druhými lidmi, hledat cesty k odpuštění a k polepšování se. Můžeme začínat třeba i malými úkoly, které se máme snažit splnit. Například v mé farnosti Hradčovice, kde jsem farářem, máme postní aktivitu, při které dotváříme symbolikou horu Golgotu, na které stojí Kristův kříž. Každou neděli si děti i dospělí vylosují jeden úkol, který se snaží přes týden splnit. Skrze tyto maličkosti se učíme větší odpovědnosti, trpělivosti, sebeovládání a odstraňujeme sobeckou sebelásku. Tato cesta je také nejlepším způsobem, jak se připravit na setkání s ukřižovanou a vzkříšenou Láskou, tedy Ježíšem Kristem. To se dostáváme už do Velikonoc, které jsou největšími svátky křesťanů. Ukřižování Páně, které si připomeneme na Velký pátek, je výrazem pro nás nepochopitelné lásky Boha k lidem. Bílá sobota je dnem bdění u Božího hrobu. Konečně Velikonoční neděle je dnem veliké radosti a naděje, dnem Vzkříšení. Právě tato naděje a vnitřní pokoj nás vedou ke konání dobra. Kdybych měl ještě něco napsat také k naší škole, uvedl bych, že sem přicházím rád. Chci dětem předat více znalostí o Bohu, učit je také milovat Boha a bližního, neboť to je také pro běžný život velice důležité. Také se snažíme s otcem Josefem střídat v konzultačních hodinách, při kterých nabízíme žákům i učitelům rozhovor či možnost svaté zpovědi. Jen si myslím, že je škoda, jak málo dětí této možnosti využívá. Věřím, že naše škola vychovává z dětí lidi, kteří budou mít pro druhé více pochopení a otevřené oči pro potřeby druhých lidí. Jinými slovy nebýt sobečtí, ale prožívat své lidství naplno. Tím zároveň být dobrými křesťany, což je také celoživotní školou. Ze srdce přeji všem skutečně krásné prožití Slavnosti Velikonoc a s úctou a vděčností za Vaši snahu o dobrý život Vám i Vašim blízkým žehnám. Školní časopis Dominik Velikonoce 2015 str. OBSAH 2 Slovo otce Zdeňka 3 Novinky ze školních lavic 5 Dětský eucharistický kongres 6 Lyžařský výcvik 7 Křeslo pro hosta 7 Velikonoční speciál 10 Anketa, Tipy 1 11 Jazyková soutěž 12 Počteníčko 14 Pro volnou chvilku, Tipy 2 Otec Zdeněk Farář v Hradčovicích a exkurendo Farní vikář Uherského Brodu Nabídka duchovního rozhovoru nebo svátosti smíření Pro žáky 2. stupně 1 krát za 14 dnů v pondělí od do hodin v 7. třídě R e d a k c i školního časopisu Dominik tvoří žáci Katolické základní školy.

3 Školní časopis Dominik Velikonoce 2015 Novinky ze školních lavic PŘÍRODOVĚDNÉ PŘEDMĚTY SOUTĚŽE Jarní prázdniny už ve všech krajích proběhly, takže se naskytl prostor pro celostátní matematické soutěže. Na těchto několika řádcích vám nabízím stručný přehled výsledků nejen z nich, ale ze všech soutěží spadajících do přírodovědných předmětů Matematický Klokan Mezinárodní soutěž pro žáky základních i středních škol, která vznikla v roce 1980 v Austrálii. V roce 1991 se rozšířila i na náš kontinent. V současných letech se soutěže účastní téměř 3 milióny soutěžících z 30 zemí Evropy. Účastníci řeší 24 úloh s výběrem 1 z 5 možností. Příklady jsou zaměřeny nejen na zvládání správných algoritmů, ale také na používání logiky, prostorové představivosti a schopnosti pochopit zadání úlohy z praktického života. Soutěží se podle věku v několika kategoriích: Cvrček (2.-3. třída) 1. Jan Rožek, 62 bodů 2. Alžběta Mentzlová, 60 bodů 3. Anna Řešetková, 54 bodů Klokánek (4.-5. třída) 1. Matěj Šobáň, 98 bodů 2. Antonín Cimala, 81 bodů 3. Michael Rob, 78 bodů Benjamin (6.-7. třída) 1. Anna Kubáňová, 75 bodů 2. Wendy Hermanová, 71 bodů 3. Ondřej Kusník, 67 bodů Matematika Kadet (8.-9. třída) 1. Anežka Beníčková, 56 bodů 2. Dominik Dokupil, 55 bodů 3. Kristina Kachníková a Regina Flekačová, 53 bodů Pythagoriáda Soutěž pro zájemce z tříd, která probíhá ve dvou kolech - školním a okresním. Úlohy vycházejí z učiva matematiky odpovídajícího ročníku a navíc u žáků rozvíjí prostorovou představivost a logické uvažování. Na řešení 15 úloh (8. třída jen 12 úloh) mají soutěžící 60 minut a nesmí používat kalkulačku ani tabulky. Nejúspěšnějšími řešiteli se stali: 5. třída 1. Matěj Šobáň, 14 bodů 2. Antonín Cimala, 11 bodů 3. Michael Rob, 8 bodů 6. třída Monika Skopalová, 6 bodů Tématem letošního roku je Život stromu. Ten, kdo se chce na otázky poctivě připravit, má k dispozici studijní materiál, v němž se seznámí se životem stromu od klíčení semene, přes postupný růst až po stáří a zánik. Školního kola se mohl zúčastnit úplně každý žák ročníku. Kromě písemného testu absolvovali soutěžící také poznávání živých organismů - rostlin i živočichů. Níže jsou výsledky jejich snažení. Přírodopis Veronika Straková, 6 bodů 3. Jakub Kročil, 4 body 7. třída 1. Wendy Hermanová, 11 bodů 2. Anna Slámečková, 7 bodů 3. Petra Mikulková, 6 bodů 8. třída 1. Josef Polehňa, 11 bodů 2. Dominik Dokupil, 6 bodů 3. David Horňák, 4 body Biologická olympiáda 3 Matematická olympiáda Tato soutěž je pro opravdové matematické nadšence. Začíná se domácím kolem, které obsahuje 6 náročných příkladů. Ty mají často více řešení, která musí soutěžící odhalit. Kdo se nenechá zastrašit, pustí se do počítání a alespoň 4 úlohy správně vypočítá a řešení srozumitelně sepíše na samostatný papír, postupuje do kola okresního. Letos se to podařilo: Monice Skopalové (6. třída) a Josefu Polehňovi (8. třída). Dva nejúspěšnější z každé kategorie postupují do kola okresního. Kategorie D (6.-7. ročník) 1. Julie Robová 2. Wendy Hermanová 3. Ondřej Bobčík Kategorie C (8.-9. ročník) 1. Josef Polehňa 2. Gabriela Kusáková 3. Jonáš Kunčar

4 4 Školní časopis Dominik Velikonoce 2015 Fyzika Fyzikální olympiáda Další ze soutěží pro opravdové zájemce o daný předmět. V domácím kole žáci řeší 7 úloh, z nichž každá je bodována 10 body. Úspěšným se řešitel stává, vyřeší-li alespoň 5 příkladů se ziskem minimálně 5 bodů z každé úlohy. Odvážným a úspěšným soutěžícím se stal Marek Stojaspal z 9. třídy. Noc s Andersenem (redaktorka Klára Mikulcová) Noc s Andersenem je akce knihoven na podporu dětského čtenářství, při níž děti nocují v knihovně u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře, Hanse Christiana Andersena, které připadá na 2. dubna, kdy je od roku 1967 vyhlášen i Mezinárodní den dětské knihy. HUMANITNÍ PŘEDMĚTY Dagmar Kašíková Ani v humanitních oborech nezůstali naši žáci pozadu. Přední pozice a postup do krajského kola dějepisné olympiády se už v naší škole začaly brát jako samozřejmé. Je za nimi samozřejmě i nadále spousta přípravy a trpělivé práce, za které patří velký dík panu učiteli Michalu Slintákovi. Pod jeho vedením získal Marek Stojaspal (9.tř.) v krajském kole 8. místo z celkového počtu 43, což bylo zároveň nejlepší umístění ze všech postupujících z okresu Uherské Hradiště. Výborně si vedla i jeho žákyně Kateřina Mahdalová (9.tř.), která pro změnu v okresním kole olympiády z českého jazyka skončila na krásném 9. místě z 63 soutěžících. Úspěšní byli také sedmáci. Ti v literární soutěži, kterou vyhlásila Matice svatohostýnská, získali hned dva diplomy. Byly to Klára Mikulcová a Anna Slámečková, které za své slohové práce na rodinné téma převzaly diplom i věcné ceny přímo od organizátorů soutěže, kteří naši školu osobně navštívili. V okresním kole anglické olympiády si velmi dobře vedla další sedmačka Mirka Fornůsková, která zde obsadila krásné 4. místo. Nepřehlédnutelný je také výkon Mirjam Lisoňkové, která po vítězství v oblastním kole recitační soutěže jednoznačně vyhrála i kolo okresní a postoupila do kraje. Myslím, že i co do počtu menší a teprve necelých 10 let v Uh. Brodě působící škola, má už být na co hrdá. Andrea Kapsová Historie První Noc s Andersenem proběhla na přelomu 31. března a 1. dubna 2000 v dětském oddělení Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti. Zúčastnilo se jí 25 dětí. Od roku 2001 se pořádá po celé České republice pod záštitou Klubu dětských knihoven. V dalších letech se noc rozšířila i za hranice České republiky, pořádá se v Polsku, Slovensku, Rakousku, Slovinsku a Německu. Kromě veřejných knihoven se akce účastní i školní knihovny, školy, školky, domy dětí, občanská sdružení a další zařízení. V roce 2010 se Noc s Andersenem uskutečnila na 905 místech, z toho v 446 knihovnách a účastnilo se jí celkem dětí. V roce 2012 to už bylo míst a dětí. Noc s Andersenem na KZŠ Noc s Andersenem pořádá pravidelně také naše škola. Letos se uskuteční už po čtvrté. Protože se ale tentokrát kryje termín konání s Velikonocemi, byla akce posunuta na 17. duben Noc s Andersenem je akcí školního parlamentu, který vše samostatně organizuje, vybírá témata, knihy a filmy, připravuje soutěže, zajišťuje odměny i průběh celé akce. Stínovým šéfem a dohlížejícím učitelem je pan uč. Michal Slinták. Všechno ostatní je už na samotných žácích čtenářích. Ti vpodvečer dorazí se svými spacáky, karimatkami a nezbytným občerstvením. V jednotlivých třídách jsou pro ně připraveny soutěžní kvízy, hry a různé zábavné aktivity vztahující se vždy k nějaké konkrétní knize. Nechybí ani promítání filmů na dobrou noc a nekonečné diskuze na aktuální témata... No a taky se i chvíli spí Na tento rok byly vybrány k soutěžím tyto knihy: Bylo nás pět Hunger games Tři bratři Hvězdy nám nepřály PŘIJĎ S NÁMI PROŽÍT NOC S KNIHAMI. ZAŽIJEŠ MNOHO ZÁBAVY A MOŽNÁ, ŽE PRÁVĚ TY BUDEŠ TÍM ŠŤASTNÝM A VYHRAJEŠ NĚJAKOU CENU.

5 Školní časopis Dominik Velikonoce 2015 Projekt Edison 2015 (redaktorka Mirjam Lisoňková) Již druhým rokem nám škola nabídla seznámení s jinými kulturami a zlepšení v anglickém jazyce v rámci projektu Edison. V neděli 15. února přijeli zahraniční studenti Nino z Gruzie, Mia z Indonésie a Angelina z Taiwanu. V pondělí jsme je přivítali chlebem se solí, tancem a vdolečky. Po přivítání následovaly hodiny, do kterých jsme se výjimečně těšili, protože nás zajímaly projekty o zahraničních zemích, které si pro nás studentky připravily. Celý týden probíhal podobně a my postupně zlepšovali své schopnosti v anglickém jazyce. Jen ve čtvrtek nastala výměna studentů se školou ZŠ Mariánská. Odpoledne jsme si je ale vrátili zpět. Z vlastních zkušeností: U nás bydlela studentka z Gruzie. První den jsme ji přivezli k nám domů a starší bratr si s ní celou dobu povídal a já se vlastně nedostala ke slovu. Ale další dny jsem s ní mohla mluvit, protože můj bratr odjel. Vlastně mě celý týden bavil a já si procvičila konverzaci v anglickém jazyce. S Nino jsem si rozuměla, a to nejen v ohledu na jazyk. Byla to příjemná holka, se kterou se mi dobře povídalo. Líbily se mi jejich tradiční tance, které nám ukazovala na YouTube. V pondělí jsme ji a další studentky provedli se žáky 9. třídy po Brodě, v úterý se šla podívat na zkoušku Holúbku a ve čtvrtek jsme jeli do Luhačovic, kde jsme si zašli na večeři a prošli Luhačovice. V pátek jsme se bohužel museli rozloučit a to se neobešlo bez pár slz. Musím říct, že celé rodině přirostla k srdci, ale velmi nás potěšilo, když jsme se dozvěděli, že možná bude na několik měsíců studovat v Brně na vysoké škole, kde studuje můj další starší bratr. Řekla bych, že všichni jsme si ten týden užili a už se těšíme na další rok. Dětský eucharistický kongres (redaktorka Wendy Hermanová) ) Každý rok se církev v naší zemi snaží prostřednictvím nějaké akce prohloubit víru lidí, aby nebyla formální, ale opravdová. Takovou akcí je letos Národní eucharistický kongres, který se uskuteční října v Brně. Národnímu kongresu bude předcházet eucharistický kongres naší Olomoucké diecéze května, v rámci kterého se uskuteční speciálně jen pro děti Dětský eucharistický kongres. Na této výjimečné akci nebudeme chybět ani my, žáci KZŠ, a v pátek 15. května zamíříme brzy ráno třemi školními autobusy do Olomouce. Kromě společně prožité mše s dětmi z celé naší diecéze, kulturních a sportovních aktivit, nás čekají také chvíle ztišení. Chvíle, kdy si máme uvědomit, co znamená slovo adorace. Chvíle v přítomnosti živého Boha, kterému můžu vše svěřit a který mi může pomoci cokoliv vyřešit. Chvíle, kdy si můžeme více uvědomit, že je Bůh stále s námi a má nás rád. Pro děti z děkanátu Uh. Brod a Uh. Hradiště bude připravena adorace v Katedrále sv. Václava. Slovem a modlitbou ji bude provázet náš bývalý školní kaplan a současný kaplan Stojanova gymnázia na Velehradě, otec Radim Kuchař. Kromě společných proseb a díků může každý Bohu předložit své vlastní prosby nebo poděkování a v obálce je před adorací odevzdat svým katechetům nebo učitelům. Všechny obálky pak budou v katedrále položeny před eucharistii, tedy svěřeny přímo Pánu Bohu. V rámci hodin náboženství se už všichni na kongres připravujeme a mnoho nového dozvídáme. Adoraci bude doprovázet zpěvem naše školní schóla, která už pod vedením paní učitelky Buráňové pilně nacvičuje. Program setkání dětí v Olomouci odjezd autobusu od DK příprava na mši sv mše svatá (Korunní pevnůstka, Bezručovy sady) oběd (z vlastních zásob) divadlo Víti Marčíka, sportovní aktivity, prohlídka arcibiskupského paláce a muzea, individuální program adorace v šesti kostelích v centru Olomouce odjezd předpokládaný příjezd (Nezbytné vybavení karimatka na sezení, pláštěnka, svačina, pití, kapesné) 5

6 6 Školní časopis Dominik Velikonoce 2015 Lyžařský kurz (redaktorky Kamila Kelíšková a Barbora Fikselová) V pondělí ráno jsme posnídali a šli na svah. Rozdělili jsme se do dvou skupin. Do první skupinky byli zařazeni ti, kdo dokázali sjet kopec, a do druhé ti, kdo nikdy nestáli na lyžích. Až do oběda jsme si obě dvě skupinky procvičovaly základy lyžování. Poté jsme šli na oběd a zase lyžovat. Večer následoval zábavný program, který měl na starosti každý večer jiný pokoj, a do 22:00, kdy byla večerka, jsme měli vlastní zábavu na pokojích. Úterý a středa byly plné výletů: cesta k vodopádům Satiny, výšlap na Lysou horu a nechybělo opět ani V neděli jsme se my, úžasné lyžování. tedy sedmáci a osmáci, sešli na parkovišti před kulturním domem, naposledy zamávali svým rodičům a sourozencům a plni očekávání vyrazili přistaveným autobusem na dlouho očekávaný lyžařský kurz. Když jsme byli asi půl kilometru od chaty, nastala komplikace. Autobus se nemohl dostat až k chatě, a proto musel její majitel přijet autem pro naše zavazadla. Lyže a lyžáky jsme si ale museli do kopce vytáhnout sami. Po příchodu jsme se ubytovali v chatě P.O.M.A. a seznámili se s pravidly přežívání. Ve čtvrtek večer jsme týden lyžování a pádů úspěšně zakončili diskotékou a karnevalem. Na karnevalu naše masky hodnotili Dur & Acel (králíci), pravá blondýna a Bob Marley. Oceněny byly masky Šmoulinka, Čajový sáček a Anabelle, ale také se porotě velmi líbili kuchař Giuseppe, Ivo Ertl, opravář, Indka... V pátek dopoledne si pro nás učitelé připravili závod ve slalomu. V něm v první skupince (zkušených lyžařů) zvítězili 1. místo Alžběta Němečková, 2. místo Petr Jančář a 3. místo David Mužík. Z druhé skupinky (lyžařských nováčků) získali 1. místo Jan Kapsa, 2. místo Klára Mikulcová a 3. místo Liduška Polehňová. Po obědě jsme vyjeli s radostí i žalostí domů. Celý týden nám počasí přálo a moc se nám tam všem líbilo.

7 Školní časopis Dominik Velikonoce 2015 Křeslo pro hosta Pan učitel Mgr. Michal Slinták (redaktor David Horňák) Co Vás přivedlo k povolání učitele? Už na základce jsem učitelům záviděl, že oni šéfují a nemusí se ve škole učit. Na gymnáziu jsem měl 2 volby, buď učitel, nebo voják. Rozhodlo zranění ve sportu. Jaké předměty nejraději učíte? Dějepis, zeměpis, literaturu. Které vlastnosti si u žáků ceníte a jaké Vám vadí? Férovost, přímé a rovné jednání. Nesnáším zbabělost a lež. Já nic, to jiní. Hrdiny co jsou ve skupině silní, když si dovolují na slabšího a pak jsou sami podělaní. Jaký je Váš nezapomenutelný zážitek s žáky? Vítězné momenty, pro mě plné emocí a dojetí. Dvakrát mistři okresu ve fotbale. První místo v okresním a krajském kole v dějepisné olympiádě. Dotazník Je o Vás známo, že máte velké hospodářství. Nenapadlo Vás někdy, že skončíte s učitelstvím a začnete se mu plně věnovat? Živit se hospodářstvím ne. Náš stát na zemědělce kašle a je to moc těžké. Pro mě je to relax a odpočinek, zvířata jsou moc srandovní. Pokud bych se měl živit něčím jiným, je to sečení trávy. Na loukách je krásně a nikdo tam neotravuje se zbytečným papírováním. Jaká vůně Vám připomene dětství? Vůně zabíjačky. Životopis ve zkratce: Michal Slinták se narodil v Uherském Hradišti. Dětství prožil ve Vlčnově, kde také navštěvoval základní školu. Střední vzdělání získal na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Poté vystudoval český jazyk a historii na Filozoficko - přírodovědné fakultě Slezské univerzity v Opavě. Přitom si přivydělával 2 roky jako plavčík. Je ženatý 3 roky. S manželkou Kateřinou žijí ve Vlčnově. Když jste byl malým klukem, přál jste si být vlčnovským králem? Myslím, že ani ne. Tak nějak jsem si uvědomoval, kolik to stojí peněz, a tak jsem věděl, že to nepůjde. Místo toho jsem se roky těšil na jízdu králů, kdy budu v 18-ti letech v družině-to je nezapomenutelný zážitek. Mohl jsem Oblíbený spisovatel: Postupem věku: Foglar a May, Čapek, V. Vondruška, B. Cornwell, J. M. Roberts Oblíbená hudba: vážná hudba - klasika, Kabát, Orlík, Wanastowi vjecy Oblíbená barva: modrá, červená, černá Oblíbená kniha: Vinnetou a stovky dalších Životní motto: Jak budeš žít, záleží jen na tobě. Na nikoho se nevymlouvej a makej. si dělat srandu, z koho jsem chtěl různými vyvolávkami. Věnujete se rád nějakému sportu aktivně? 7 Protože jsem dlouholetý kripl po 5 operacích, tak si sem tam zahraju s kamarády fotbal a v létě beach volejbal. Jinak kolo-ale kopce, rovina je nuda. Když jsme už u sportu, máte nějaký oblíbený klub, hráče či sportovce? Slovácko. Stopro Jaromír Jágr a Pavel Nedvěd. Ti dva se svou pracovitostí a úsilím stali nejlepšími na světě. Zavedl byste fyzické tresty ve vyučování? Ano. Zvláště v osmé a šesté třídě by jedna rychlá po hubě vyřešila spoustu zbytečného povídání, které na žáky moc neúčinkuje. Jaký je obvykle stav Vaší mysli v pondělí ráno? Jsem úplně v pohodě, protože vím, že se blíží pátek.

8 8 Školní časopis Dominik Velikonoce 2015 Velikonoční speciál Co jste možná o Velikonocích nevěděli (redaktoři Jiří Trávníček, David Mužík a Jan Kapsa) Proč jsou Velikonoce pohyblivý svátek? V křesťanských církvích se Velikonoce slaví první neděli po prvním jarním úplňku (tedy prvním úplňku po 21. březnu). Z metody výpočtu vychází 35 možných dat, kdy se mohou Velikonoce konat. Datum Velikonoc se tedy může lišit mezi jednotlivými roky až o více než jeden měsíc (od 22. března do 25. dubna). Pravoslavné Velikonoce bývají proti katolickým opožděny (většinou o týden, ne více), protože pravoslavná církev pro jejich výpočet používá starší juliánský kalendář. Židovské Velikonoce (PESACH) se slaví 14. dne měsíce nisanu (první židovský jarní měsíc) bez ohledu na to, na který den v týdnu připadají. Jaký je původ slova Velikonoce? Co je Seder? Sederová večeře neboli Seder je slavnostní večeře sloužící jako připomínka vyvedení Izraele Slovo Velikonoce vzniklo ze dvou slov veliká noc. V judaismu Velikonoce, hebrejsky zvané pesach, připomínají velikou noc, kdy byl Izrael vyveden z egyptského otroctví, prošel Rudým mořem, které se zázrakem rozestoupilo, a získal svobodu. V křesťanství Velikonoce připomínají velikou noc, kdy byl po ukřižování vzkříšen z mrtvých Ježíš Kristus. z egyptského otroctví. Seder má přesně stanovený průběh a pořadí úkonů. Kromě pojídání symbolických pokrmů se předčítají texty, které připomínají, jak Mojžíš vyvedl svůj lid z Egypta, jak pomazali dveře krví z beránka a byli tak ušetřeni poslední deváté rány, které postupně otřásaly Egyptem a kdy zemřeli všichni prvorození synové včetně faraonova syna, jak zázračně prošli Rudým mořem Základem sederu je biblické nařízení učit děti o významu vysvobození židovského národa z egyptského otroctví.

9 Školní časopis Dominik Velikonoce Velikonoční zajímavosti z celého světa V Německu si svátky neumí představit bez kraslic, které jsou pestře malované a vyfoukané či uvařené natvrdo. Na některých místech jsou tyto dny spojené se sportem v podobě přenášení, házení, koulení či rozbíjení vajec. Mezi disciplíny patří hození vejce co nejdál nebo nejvýš, aniž by se rozbilo. Zvykem také je, že se majitel domu pokouší přehodit střechu. Člen rodiny chytá na druhé straně. Hod ochrání stavení před bleskem. Na Filipínách se ve vesnici San Pedro Cutud věřící nechávají po vzoru Ježíše Krista přibít na kříž jako pokání. V Chorvatsku mají zvyk si přiťuknout vajíčkem. Ten, komu zůstane skořápka celá, vyhrává. V Anglii tradičně ženy přivazují muže k židlím a za propuštění požadují peníze. V Norsku je, kromě lyžování v horách a malování vajíček, tradicí řešení vražd. Všechny velké televizní stanice vysílají kriminální a detektivní příběhy, jako je například Hercule Poirot nebo příběhy od Agathy Christie. Také noviny otiskují články, ze kterých mohou čtenáři zkusit odvodit, kdo je pachatelem. Samozřejmě také vychází mnoho knih. Dokonce i krabice od mléka bývají potištěny příběhy s vraždami. Ve Španělsku prochází na Velikonoce procesí se sochami Ježíše Krista. Na hlavě mají špičaté kapuce a někteří na výraz pokání nesou kovové řetězy. Řekové barví vajíčka pouze na červeno. Barva symbolizuje obnovu života a ukřižování Ježíše Krista. V Irsku se pojídají vajíčka na uzavření půstu. Kdo chce velikonoční koláč, musí během dne zatančit. V Mexiku vyráží lidi do ulic s obrázky či krabicemi, které symbolizují Jidáše. Ty se věší, pálí nebo se do nich mlátí. V Rusku se lidé po obdarování vejci třikrát políbí na důkaz přátelství. Na Velký pátek se v Austrálii úplně všechny obchody zavírají. V Rakousku se dodržuje tradice Zeleného čtvrtku, kdy se musí sníst něco zeleného. Na Bílou sobotu se dělají tradiční ohně, které mají spálit zimu. J G F G J G F G J G F G J G F G J G F

10 10 Školní časopis Dominik Velikonoce 2015 Anketa DOMINIKŮV Jak dodržují velikonoční zvyky naši spolužáci? (redaktorka Mirka Fornůsková) Myslím, že každý z Vás dodržuje aspoň jeden velikonoční zvyk. Třeba půst, pečení beránka nebo mazance, barvení vajíček. Kluci chodí na pomlázku a pletou si tatary, ale to jen někteří. Málokterá holka se ale na Velký pátek umývá brzy ráno v potoce, aby byla zase celý rok krásná, málokdo vyráží do hor, které se v tento den prý otvírají, aby našel poklad Prošla jsem si druhý stupeň a ptala se několika žáků, které zvyky dodržují oni. Většinou jsem si vyslechla podobné odpovědi, jak si můžete o něco níž sami přečíst. Každopádně ty základní velikonoční zvyky zůstanou pro další generace zdá se uchovány. Amálie Burešová 6.tř: Tak určitě barvení vajíček, klasické pečení beránka. Často držím půst, ale to hlavně od sladkých věcí, jako jsou lízátka a tak. Samozřejmě chodím do kostela. Sára Lekešová 6.tř: No, abych byla upřímná, tak to mám všechno úplně stejně, jako Amča, takže už k tomu vážně nemám co říct. (smích) Hana Kročilová 7.tř: Takové ty klasické věci, co se na Velikonoce dělají. Peču beránka, barvím vajíčka. Každé Velikonoce držím půst a chodím do kostela. Anna Kubáňová 7.tř: No, chodím do kostela, taky barvím vajíčka, držím půst a dělám velikonoční úklid. Beata Bučková 8.tř: Moc toho není, ale barvím vajíčka a chodím do kostela. To je tak všechno. Josef Polehňa 8.tř: Počkej, musím si vzpomenout. Už vím! Tak klasika držím půst, chodím do kostela a navštěvuju děvčata s tatarem. (smích) Jakub Varaďa 9.tř: Tak jako pomáhám s pečením beránka, taky s barvením vajíček, klasika pomlázka a chodím do kostela. Václav Jochim 9.tř: Já si pletu tatar! (smích) No a co dál? Hm samozřejmě s tím tatarem chodím na pomlázku, na Zelený čtvrtek jím špenát, peču beránka a ve čtvrtek, pátek, sobotu, neděli a pondělí chodím do kostela. VELIKONOČNÍ tip 1 (redaktorka Alžběta Němečková) PÍSNIČKA Nedávno vydaná písnička SPASITELÉ se stala populárním hitem na internetu. Písničku nazpíval známý herec, ale také zpěvák Ondřej Brzobohatý spolu se známým youtuberem Johnym Machettou. Píseň vypráví o tom, že každý, kdo dělá něco dobrého pro lidi, tak je vlastně spasitelem, ale jsou tady i takoví, kteří se za spasitele jenom vydávají. FILM Mezi filmy, které vás doopravdy dojmou, patří určitě Nebe existuje. Film vypráví o chlapci, který ve čtyřech letech prodělal velmi těžkou nemoc a následně musel jít na operaci. Lékaři mu nedávali mnoho šancí. Během operace se dostal malý Colton do nebe, operace se mezitím zdařila a chlapec nezemřel. O své nebeské návštěvě všem upřímně vypráví, ale nikdo mu nevěří. Jeho otci však vyprávění syna změní život. V nebi se chlapec setkal například se svým dědečkem a svou sestrou, která se nikdy nenarodila. Film je natočený podle skutečné události, což je o to zajímavější. KNIHA Velmi napínavá kniha Hraničářův učeň od Johna Flanagana má 12 dílů a zaujme hlavně čtenáře, kteří mají rádi fantasy literaturu. Hlavní hrdina, chlapec Will, je na svůj věk malý, ale zato je hbitý a neobyčejně bystrý. Celý život sní o tom, že se stane slavným rytířem jako otec, kterého nikdy nepoznal, ale do bojové školy na hradě Redmontu ho pro malý vzrůst nepřijmou. Místo toho se dostane do učení k Haltovi, tajemnému hraničáři

11 Školní časopis Dominik Velikonoce Jazyková soutěž (redaktorka Mirka Fornůsková) Nedávno jsem tak přemýšlela nad tím, proč máme tolik jazyků. Jedno vysvětlení najdeme například v Bibli. Po potopě světa byli všichni lidé jednotní a mluvili společným jazykem. Jednou se ale rozhodli postavit věž, která by sahala až do nebe. Chtěli se tak vyrovnat Pánu Bohu. Bůh proto změnil jejich jazyky, aby si vzájemně nerozuměli. Nebylo to proto, že by Bůh byl ješitný Bohu se člověk rovnat nikdy nemůže, jsme jeho výtvorem. To díky Bohu jsme všichni tady a jen on ví, co je pro nás opravdu dobré. Pokud si začneme myslet, že se bez něj obejdeme a všechno si zařídíme sami, většinou se nám dobře nepovede. A tak bychom měli Boha ctít a učit se od něj. Lidé mluví různými jazyky a každý jazyk má svůj originální zvuk, intonaci, slova a výslovnost různých písmen a slabik. Pokud se člověk nenaučí ten odlišný jazyk, tak mu samozřejmě nerozumí. Myslím si, že umět víc jazyků je velká výhoda. Díky nim objevujeme krásu a barevnost celého světa a můžeme opravdu porozumět i lidem žijícím za našimi hranicemi. Nadarmo se neříká: Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. Já rozumím například anglicky, trochu francouzsky a rusky a pár věcí rozumím i německy, protože ta je hodně podobná angličtině. Snad ani nemusím říkat, že umím i česky a slovensky, protože to je doufám jasné. Anglicky se učím už vlastně nevím kolik let, protože jsem s angličtinou začínala v dětských letech. Pamatuju si, že jsem chodila za svým taťkou a dělala anglická cvičení za něj. On se totiž hodně učil anglicky, no a já jsem za ním chodila, ještě jsem šišlala, ale už jsem začínala mluvit anglicky. A francouzština? S tou jsem začala v létě 2014, učí mě ji teta z gymplu. Pokud se ale neučíte a nevěnujete jazyku čas, tak mi věřte, že zas tak jednoduché to není. Potřebujete k tomu píli. A protože jazyky jsou jedny z mála předmětů, které mi vážně jdou, tak se snažím se jimi obklopovat, jak jen to jde. Dívám se na anglické filmy bez dabingu, čtu většinu věcí anglicky a třeba mám i mobil nastavený na angličtinu. Díky tomuto se i vy můžete naučit angličtinu nebo jiný jazyk Vámi zvolený. Třeba vás k tomu namotivuje i jazyková soutěž, kterou si pro vás náš časopis připravil. Zkuste správně přiradit jednotlivé texty ke správným jazykům. Prvních pět úspěšných řešitelů čeká malá odměna. Správná řešení mi můžete osobně odevzdat, kdykoliv mě zastihnete v naší sedmé třídě či potkáte na chodbě. Přeji Vám hodně štěstí v soutěži! die bona buen día goede dag jó napot bra dag buona giornata dobar dan Vos noscere encantada de conocerte leuk je te ontmoeten örülök, hogy találkoztunk trevligt att träffas piacere di conoscerti lijepo da zadovolji vas Český překlad: Dobrý den, rád vás poznávám. Nápověda: holandština, italština, latina, švédština, španělština, chorvatština, maďarština

12 12 Počteníčko Školní časopis Dominik Velikonoce 2015 Já Na Vánoce, po slavnostní večeři, jsme při rozbalování dárků našli malou obálku. Já a Kuba jsme přemýšleli, co by v ní mohlo být. S naa moje rodina Byla neděle a naše rodina šla ráno do kostela. Venku byla zima, padal sníh a my si povídali. Bratr vyprávěl o plese, kam se příští týden chystal vyrazit. Tak hlavně abys nebyl nemocný a mohl na ten ples jít, přál Davidovi tatínek. Najednou si vzpomněl, nevím, proč, na jeden film, ve kterém měl nějaký pán zlomené obě ruce a musel je mít v sádře směrem nahoru. Taťka zvedl ruce, uklonil se před mamkou a řekl: Smím prosit? Když to mamka viděla, dala se do hrozného smíchu a my s ní. Musel to asi slyšet celý Újezdec. Byla velká zima, proto nás smích zahřál a my vesele dorazili do kostela. (Monika Skopalová, 6. třída) pětím jsme obálku rozbalili. Byl to vzkaz od Ježíška a bylo v něm napsáno: Ahoj, já jsem váš nový sourozenec a zatím nemám jméno. Těším se na vás a doufám, že mi nějaké hezké jméno vyberete. Já budu mít sestřičku, vykřikla jsem hned radostně, Kuba chtěl samozřejmě bráchu. Tak jsme se hned dohodli, že já vyberu holčičí jméno a on jméno pro kluka. Vybral Filipa a já Terezku. Modlila jsem se, aby se mi narodila sestřička a mé přání se vyplnilo. V srpnu se nám narodila Terezka. Lepší dárek jsem za celý svůj život nedostala. (Anna Kubáňová, 7.tř.) Moje oblíbené místo je chata v Orlických horách. Je to celkem malá chatka. Vede k ní příšerná a škaredá cesta přes pole, chatka je až na kopci v lese. Líbí se mi proto, že bydlím u silnice, ale na chatě v lese je svatý klid. Je to dřevostavba, která je moc pěkná. Je v ní koupelna, pokoj a obrovská kuchyň. Chata patří mému strýci z Kolína, který moc dobře ví, že mám ráda bonbóny, tak mi jich tam nechává plnou sklenici. Miluji ten čerstvý horský vzduch. Je to prostě úžasné místo a rádi sem s rodinou jezdíme. (Amálie Burešová, 6.tř.) Jednoho krásného jarního dne se tatínek rozhodl, že pojedeme sjíždět Vltavu. Nám nezbylo nic jiného než se podřídit. My kluci jsme byli pro, ale maminka pořád sýčkovala. Nakonec jsme maminku přesvědčili, že všichni umíme plavat a dostaneme plovací vesty a bude to prostě paráda! Náš vodácký den vypadal asi takto: vstali jsme, posnídali, sbalili stany a spacáky, dali je do těch vel-

13 Školní časopis Dominik Velikonoce kých pytlů, nalodili se na rafty a jeli. Většinou jsme se po cestě zastavili u nějakého občerstvení a dali si něco dobrého. Po několika hodinách jsme dorazili vždy na další stanoviště a v něm zase vybalili věci, rozbalili stany a po nějakém programu se šlo spát. Ne každý den nám svítilo sluníčko a někdy jsme museli vytáhnout i pláštěnky. Ale protože naše výprava měla čtrnáct členů, kteří se naskládali do třech raftů a jedné kánoe, nebyla nouze o legraci ani v dešti. Poznávacím znamením naší výpravy bylo, že všichni museli mít nějakou pokrývku hlavy, například my jsme měli klobouky. Nejnutnější věci jsme s sebou vezli v plastových barelech na raftu. Vymysleli jsme i chlazení nápojů. Dali jsme je do síťovky, ponořili do vody a zapřáhli za raft. Jen když se blížily jezy, museli jsme je vytáhnout, aby se nerozbily. Některé jezy naháněly strach, ale přesto jsme je projeli bez úhony. Bez úhony jsme dojeli i do cíle utopily se pouze jedny brýle. Výprava se všem líbila, rozloučili jsme naším Ahoj! a dostali diplom s veršováním od tety Hany. Snad příště pojedeme zase třeba Sázavu. Za dveřmi je (David Mužík, 7.tř.) Jednoho dne, když bylo tma a byl jsem sám doma, hrál jsem v pokoji hry na počítači. Rodiče se měli vrátit asi za tři hodiny. Užíval jsem si pohodu před monitorem, když vtom jsem slyšel někoho za dveřmi pokoje. Začal jsem se bát a neměl jsem odvahu se jít za dveře podívat. Po delší době jsem zase slyšel, jak padají za dveřmi na zem nějaké knihy a sešity. Bál jsem se ještě víc, a tak jsem zapnul nahlas televizi, abych ten strach trochu zahnal. Zvuky za dveřmi ale neustávaly, myslel, jsem, že tam všechno shazuje nějaký duch. Nakonec jsem přece jen překonal strach a dveře otevřel. Nebyl tam duch, ale otevřené okno! Průvan shodil na zem pomalu všechny věci na chodbě. Od té doby, když jsem doma sám, nikdy nezapomenu zkontrolovat, jestli jsem zavřel okno. (Lukáš Machala, 6. tř.) Když jsem byl malý, bál jsem se různých strašidel a co jiného udělat, když máte vedle pokoje ložnici svých rodičů než: Mamííí, pomoc, tady je bubák. Dnes už se nebojím, že za dveřmi jsou strašidla, ale pořád s nimi moc nekamarádím. Zvlášť když mamka volá: Běž otevřít, za dveřmi zvoní Vašík. Nebo: Otevři, jde k nám babička, pomoz jí s taškami. Tak to vážně nemám rád, protože se pak musím zvednout z postele a začít něco dělat. Nemám taky rád, když občas slyším: Zima klepe na dveře nebo Prázdniny jsou už za dveřmi Otevřete pak dveře a ono nic, druhý den zas musíte do školy Zajímavější je to ve filmech, kde můžeme slyšet: Rychle balíme, za dveřmi jsou fízlové. A po vykopnutí dveří se ozve: Všichni ruce vzhůru! Máte právo nevypovídat. Nebo: Jestli se někdo pohne, dostane kulku do zad. A pak přestřelka bum, bum, bum a James Bond vyhraje. Někdy se můžete zase krásně zasnít a představit si, že za dveřmi je nějaký slavný herec nebo Youtuber, kterého právě sledujete. Nebo si můžete představit, že za dveřmi je pošťák, který vám řekne, že jste vyhráli nějakou soutěž o luxusní notebook. Představit se toho dá opravdu hodně. Na závěr jen můžu říct: Nebojte se nových věcí, nezabouchávejte před nimi dveře a otevřete dveře budoucnosti. (Jan Kapsa, 7.tř.) No konečně v posteli, pomyslela jsem si, když jsem večer unavená žuchla do peřin. Pustila jsem si oblíbený seriál a hlavu podložila polštářem. Asi po půl hodině, když už jsem byla v polospánku, jsem uslyšela nějaké ťukání na chodbě. Že by Radim nebo Martin? Ale no tak! Ti přece šoupou nohama a navíc nejsou doma. Zvláštní zvuky se ozvaly z chodby znovu. Já mám strach. Ale Mirko, nic to není! Co když je? Třeba nějaký zloděj! Jak by se dostal k nám domů? No, plot v pohodě přeleze a třeba zapomněli zamknout kotelnu nebo verandu. Nebuď paranoidní! Když mám strach, tak většinou jsem paranoidní. Mirko, vzmuž se! Vždy t víš, jaký jsem strašpytel. Vím, ale už buď ticho a aspoň se běž podívat, co to je. Já?! Vždyť se bojím! Mlč a běž! No jo, už jdu. Jo, hádat se sama se sebou, to mi jde. Vstala jsem a vzala jsem si tlustou knížku. Ha, mám zbraň zlodějíčku! Tiše a pomalu jsem šla ke dveřím a chytila za kliku. Teď nebo nikdy! Otevřela jsem dveře a uviděla modré světýlko na podlaze, které se pomalu pohybovalo. Trochu jsem vypískla a okamžitě rozsvítila. Bobíku, já tě snad rozeberu na malé součástky a hodím do šrotu! Zašeptala jsem, když jsem zjistila, co to je. Byl to náš robůtek, který zametá a umývá podlahy. Nádech, výdech a spát. Zhasla jsem a znovu si lehla do postele. Tentokrát jsem vážně usnula i přes nadále trvající ťukání. Když už vím, co to je, nemusím se ničeho bát. (Miroslava Fornůsková, 7.tř.)

14 14 Školní časopis Dominik Velikonoce 2015 Pro volnou chvilku DOMINIKŮV Letos budu celé jaro hlídat dvorek, říká na Silvestra Karlík. Ale proč? diví se máma. Hoch na to: Nechci dopadnout jako loni, kdy mi někdo hned s prvním sluncem ukradl sněhuláka! Přijde Honzík ze školy a v žákovské knížce má: Prosím peníze na Kongo. Odpověď: Syn zlobí, nikam nepojede. Ptá se otec na třídní schůzce: Je to pravda, že náš syn mívá originální nápady? Ano, přisvědčuje učitel, zejména v pravopise! VELIKONOČNÍ tip 2 POČÍTAČOVÁ HRA League of Legends (redaktor David Mužík) League of legends, zkráceně LoL, je free-to-play akční strategie, inspirovaná populární modifikací pro Warcraft 3 s názvem Defense of the Ancients, neboli DOTA. League of Legends přitom není jediná hra svého druhu. Je i velká konkurence Dota 2, která vyšla o cca 4 roky později, ale její předchůdce je Dota, od které se inspirovalo Riot Games k vytvoření League of Legends. Zde na obrázku máme minimapu League of Legends, kde můžete vidět různé linie, po kterých se hráči pohybují. Přijde žák do houslí, otevře futrál a vytáhne samopal. To má být vtip? ptá se učitelka, tomu se mám jako smát? To prosím ne, odpoví žák. Smát se bude táta. On je v bance s houslema... Učitel: Jaký je to čas, když řeknu - byl jsem nemocen? Žák: Prosím, krátký. Honzíku, řekni mi dvě zájmena. Kdo? Já? Výborně. Poznámka: Vědomosti vaší dcery se rovnají nule, pro postup do vyššího ročníku je třeba, aby je minimálně zdvojnásobila. Styl hraní Jsou zde 2 typy klasických map a ve Vyvolávačově žlebu se hraje (5 proti 5) a v Pokroucené aleji (3 proti 3). Dále zde jsou mapy jako Křišťálová jizva a Kvílející propast (se kterou se setkáte v úvodním zápase). Ve Vyvolávačově žlebu jsou tři lajny a džungle Top (na mapě úplně nahoře). Mid (Na mapě uprostřed) a Bot (Na mapě úplně dole). Role Ad carry je hrdina, který dokáže způsobit velké poškození, ale zase toho moc nevydrží. Support je druh hrdiny, který by měl pomáhat Ad carry a chránit ho. Jungler je typ hrdiny, který je v tzv. džungli a pomáhá na linkách, kde je to potřeba. Tank je druh hrdiny, který má hodně životů a hodně vydrží, je potřeba v týmových bitvách, aby na sebe vzal co nejvíce poškození. Cíl hry Cílem hry je zničit nepřátelskou základnu a zabránit nepřátelskému týmu ve zničení té vaší.

15 Školní časopis Dominik Velikonoce (redaktorka Klára Mikulcová) Nevím. No přece jako ty. Cože? Kropáčková? Vtipy Nechci vás strašit, pane učiteli, říká student pedagogovi, ale tatínek říkal, že jestli nezačnu nosit lepší známky, dostane někdo pěknej výprask. Pane, zvolal radostně sluha jaro je tu! No dobře, Jeane, povzdechl si starý lord. Řekněte mu, že hned přijdu. No jak se jmenovala žena, kvůli které se ve starém Řecku vedla slavná bitva? ptá se učitelka Heleny. Malý chlapec stojí v poli a radostně pozoruje rudý obzor. Kolem jde pocestný a říká: To je nádhera! Taky Tě tak těší ten západ slunce? To není západ slunce. To hoří škola! Stěžuje si nešťastný zahrádkář svému sousedovi: Pepo, já se z toho snad zblázním, slimáci mi sežrali celou úrodu! Soused Pepa ho uklidňuje: Neboj se, oni to přežijí.

16 16 Školní časopis Dominik Velikonoce 2015 Komiks k (redaktor Robert Goldmann) Dubnové pranostiky aneb lidová předpověď počasí Prší-li na prvého dubna, bývá mokrý máj. Aprílové počasí je nad ženu vrtkavější. k V dubnu se za den i devět druhů počasí sejde. V dubnu se zima a léto o vládu přetahují. k Panská láska a dubnový sníh za mnoho nestojí. Sníh dubnový jako mrva pohnojí. k Nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen se zasněžívá. Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest. k Mokrý duben a máj chladný - k sýpkám, senu přístup žádný. Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň. k Na mokrý duben suchý červen. Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu. Jaký duben - takový říjen. Duben hojný vodou - říjen vínem. l Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen nepříjemný jistě. Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje. l Duben chladný a deštivý - úroda nás navštíví. Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů. l Když se ozve v dubnu hrom, chyť si kámen nebo strom. l Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní. Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší. l Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři. V dubnu hrom - nebojí se mrazu strom. l

Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem

Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem +p 1 Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem Redakce: třída B3.I + B2.I + B1.I Počet výtisků:

Více

ČERVEN 2009. Úvodník

ČERVEN 2009. Úvodník ČERVEN 2009 Úvodník Vážení čtenáři! Konec školního roku 2008/2009 se naplnil a ve školním zpravodaji informujeme o dění ve vlčnovské škole za uplynulé období. Pedagogický sbor v letošním školním roce doznal

Více

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho.

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho. Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2013/14 Konečně nebo bohužel? KONEC! Organizace školního roku 2013/14 Začátek školního vyučování pondělí 2. září 2013 Podzimní prázdniny úterý

Více

DOMINIK. Vánoční. speciál. Vtipy KVÍZY ANKETY ANKETY. SLOVO otce Josefa ROZHOVORY Křeslo pro hosta ŠKOLNÍ ČASOPIS V LONDÝNĚ. 2.

DOMINIK. Vánoční. speciál. Vtipy KVÍZY ANKETY ANKETY. SLOVO otce Josefa ROZHOVORY Křeslo pro hosta ŠKOLNÍ ČASOPIS V LONDÝNĚ. 2. ANKETY ANKETY 2. číslo Vánoce 2014 DOMINIK ŠKOLNÍ ČASOPIS KATOLICKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V UHERSKÉM BRODĚ SLOVO otce Josefa ROZHOVORY Křeslo pro hosta Se školou nejen V LONDÝNĚ Vtipy Vánoční KVÍZY speciál 2

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem ŠKOLÁK ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Číslo 3 Ročník sedmý 2014 Školní rok 2013/14 Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem Lidé spolu komunikují už odpradávna. Jako jediní ze zvířat jsme si ale vytvořili

Více

Školní časopis Střední zdravotnické školy Frýdek-Místek

Školní časopis Střední zdravotnické školy Frýdek-Místek 2015 Školní časopis Střední zdravotnické školy Frýdek-Místek EDITORIAL Byla zima mezi nami a včil už je za horami. Hu, hu, hu, JARO UŽ JE TU! Tak těmito slovy kdysi vítaly děti jaro. Přinášelo jim totiž

Více

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2010 Úspěchy časopisu 3x VÍDEŇ Vánoční Vídeň pohledem redaktorek

Více

Náš úspěch v celostátní výtvarné soutěži Živá zahrada. březen duben 2013. Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem

Náš úspěch v celostátní výtvarné soutěži Živá zahrada. březen duben 2013. Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem Náš úspěch v celostátní výtvarné soutěži Živá zahrada březen duben 2013 Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem Jen tak na okraj V minulém úvodníku jsem vítala s nadšením ladovskou

Více

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1937 - pokračování (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor s manž. Lutkovými...5

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1937 - pokračování (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor s manž. Lutkovými...5 1 Obsah Úvodní slovo...2 Z farní kroniky Rok 1937 - pokračování (přepis farní kroniky)...4 Rozhovor s manž. Lutkovými......5 Světová náboženství Judaismus - V. Svátky.. 11 Okénko pro nemocné (o. J. Šik

Více

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje beseda s paní TISCHLER, dámou, která přežila 3 koncentrační tábory ze školních kronik pohřeb Karla Hynka Máchy rozhovor Ing. Vlasta Lišková zástupkyně

Více

Žijeme ve škole. Stalo se: Fotografie: Osmáci v bludišti, Vítězi vánočního turnaje v tenise, Divadelní učebnice a Prvňáčci tvoří vánoční dekorace

Žijeme ve škole. Stalo se: Fotografie: Osmáci v bludišti, Vítězi vánočního turnaje v tenise, Divadelní učebnice a Prvňáčci tvoří vánoční dekorace Žijeme ve škole 1 Žijeme ve škole Stalo se: 7.1. začaly plavat děti ze 4.AB a 1.C 8.1. proběhla schůzka s rodiči vycházejících žáků 12.1. se konalo div. představení Divadelní učebnice pro 5., 8. a 9. ročník

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek P. Jan Polák Světových dnů mládeže v Madridu se účastnili

Více

Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně Česká 4787, 760 05 Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně Česká 4787, 760 05 Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně Česká 4787, 760 05 Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Zlín, 2012 Mgr. Miroslav Škarka OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 I. Základní

Více

Zpravodaj z Prušánek. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka

Zpravodaj z Prušánek. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka Přejeme vám, milí spoluobčané, pohodové svátky vánoční prožité s vašimi nejbližšími a v novém roce hodně zdraví, lásky, spokojenosti a splnění všech vašich přání. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka strana

Více

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný Promítat si do obrazu ukřižovaného Ježíše své viny, svá selhání, křivdy, kterých

Více

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce Anglie na vlastní oči Žáci hráli žákům Exkurze do Osvětimi Holky versus kluci Rozhovor s panem zástupcem Benešem Moji přátelé z pólů www.zsms.streliceubrna.cz

Více

ČERVEN 2008. Úvodník ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 1

ČERVEN 2008. Úvodník ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 1 ČERVEN 2008 Citace z přednášky Velká iluze českého školství u příležitosti zahájení Pedagogických dnů na Univerzitě v Hradci Králové 2. dubna 2008 Podtrženo a sečteno Vím, že mnoho věcí je z principu špatně

Více

Kronika přehled aktivit a činností. v školním roce 2013/2014.

Kronika přehled aktivit a činností. v školním roce 2013/2014. Kronika přehled aktivit a činností v školním roce 2013/2014. Září 2013 Od roku 1871, kdy naše gymnázium vzniklo (i když by se dalo říci, že se narodilo podruhé) už uběhlo drahně let a my druhého září,

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě červenec srpen 2015 Slovo na cestu 20 let na cestě Cesta domů Při svých výletech jsem se kdysi ocitl na svazích hustého lesa, kde končila

Více

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU ROČNÍK 3 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2012 TAM&TAM MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU OBSAH KŘEST O VELI- KONOCÍCH V ŠUMPERKU ROZHOVOR - MANŽELÉ KOPŘIVOVI PROGRAM NOCI KOSTELŮ SVĚTEC MÉHO SRDCE - GIANNA BERETTA MOLLA VELIKONOČNÍ

Více

Základní škola Zlín-Malenovice, tř. Svobody. Duben 2015

Základní škola Zlín-Malenovice, tř. Svobody. Duben 2015 Základní škola Zlín-Malenovice, tř. Svobody Duben 2015 Návštěva u hasičů Práce ve skupinách Erin Atletický mítink Otrokovice Pracovní činnost Recitační soutěž Havárie Projekt Příběhy našich sousedů Ve

Více

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz červen 2008 4 obsah... úvodní slovo... str.2 rozhovor s o.dušanem... str.3 ohlédnutí za desetiletím farních táborů... str.7 farní tábor 2008... str.8 velehrad

Více

fchodoviny Postřehy, zážitky a dojmy ze setkání Taizé v naší chodovské farnosti / str. 6 11 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 2 /2015

fchodoviny Postřehy, zážitky a dojmy ze setkání Taizé v naší chodovské farnosti / str. 6 11 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 2 /2015 fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 2 /2015 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY SPOJ NÁS V JEDNO, PANE... Postřehy, zážitky a dojmy ze setkání Taizé v naší chodovské

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2015. Aneta Svobodová, 7.A

ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2015. Aneta Svobodová, 7.A ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola červen 2015 Aneta Svobodová, 7.A Z Mateřské PŘEDŠKOLÁCI SE LOUČILI SE ŠKOLKOU NEBO ŠKOLKA S PŘEDŠKOLÁKY? Jak to vlastně je? V každém případě to bylo príma.

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 3/2003-2004. Úvodník. Tentokrát trochu jinak. 5,-Kč. 3. číslo. www.7zskolin.cz

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 3/2003-2004. Úvodník. Tentokrát trochu jinak. 5,-Kč. 3. číslo. www.7zskolin.cz SPORŤÁK 3/2003-2004 školní časopis 7. ZŠ Kolín www.7zskolin.cz Úvodník 3. číslo Co vám budu povídat.přijímačkové období za dveřmi a žáci se pilně učí, aby zvládli zkoušky na školu, kterou si vybrali jako

Více

MIŠMAŠ EXPRES aneb ŽIŽKOVINY

MIŠMAŠ EXPRES aneb ŽIŽKOVINY MIŠMAŠ EXPRES aneb ŽIŽKOVINY III-IV 2014/2015 1 Obsah Užijte si prázdniny, v září se těšíme na nové redaktory... 3 Monika Němečková miluje tvoření všeho druhu... 4 Bezpečnost hlídá vrátný Zdeněk Franc...

Více

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406 PÁTOVINY Březen, duben Č. 2 /2015 Z OBSAHU ČÍSLA JAK NÁS VIDÍ NA NÁVŠTĚVĚ NAIVNÍHO DIVADLA JIRKA V PAPÍROVÉM SVĚTĚ PERNŠTEJNI NA TRŮNU V DENÍKU ČLENOVÉ REDAKCE PÁTOVIN, KTERÉ VYCHÁZEJÍ V RÁMCI VOLITELNÉHO

Více

Březen 3/2010 Ročník: 18 Cena: 10 Kč. Nejzajímavější články. Jiří Černý v Divadélku pod schody

Březen 3/2010 Ročník: 18 Cena: 10 Kč. Nejzajímavější články. Jiří Černý v Divadélku pod schody Březen 3/2010 Ročník: 18 Cena: 10 Kč GAG-BEN Základní škola Třebíč, Benešova ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Kultura Buchty a loutky zavítaly opět k nám Loutkové divadlo Buchty a loutky je

Více