ŽABOKUK. Nahlédnutí do života salesiánské farnosti a střediska mládeže

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽABOKUK. Nahlédnutí do života salesiánské farnosti a střediska mládeže"

Transkript

1 ŽABOKUK Ž A B O V Ř E S K É K U K Á T K O Nahlédnutí do života salesiánské farnosti a střediska mládeže 4/2011

2 Obsah Zamyšlení Vánoce, Nový rok, kalendárium (Ne)obyčejní lidé naší farnosti Perly z našich kázání...13 Co proběhlo ve farnosti Co proběhlo ve středisku Měřím metr, no a co! Senior klub Máme se ještě rádi?...26 Laskavý příběh...27 Letem světem Od ucha k uchu...31 Hledá se grafička / grafik pro spolupráci na farním zpravodaji Žabokuk. Zn.: Spěchá již od dalšího čísla. Příspěvky pro další číslo časopisu podávejte prosím do uzávěrky Návrhy a připomínky k časopisu odevzdávejte do schránky v kostele nebo na farní úřad pod značkou ŽABOKUK. Název periodického tisku: Žabokuk. Periodicita vydávání: čtvrtletník. Evidenční číslo periodického tisku: MK ČR E Místo vydávání: vydává Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Pomocnice, Foerstrova 3088/2, Brno-Žabovřesky, IČ: Texty: Jan Šlachta, Milena Alday Delgado, Lucie Kučerová, Petr Polanský jako členové redakční rady, přispěvovatelé z farnosti a střediska mládeže. Grafická úprava a sazba: Honza Spružina. Fotografie: fotografie Akce farnosti Petr Polanský, archív středisko, farníci. Tisk: tiskem.cz. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu příspěvků. Kontakty: tel.: NEPRODEJNÝ, k vyzvednutí v kostele a na vrátnici střediska mládeže. 2

3 Zamyšlení Přátelé, sestry a bratři, v neděli 27. listopadu letošního roku začala adventní doba, která podle církevního kalendáře stojí na počátku nového liturgického roku. Latinské slovo adventus znamená doslova příchod, v křesťanském významu jde o příchod Ježíše Krista. Advent je pro křesťany spojen jednak s očekáváním slavnosti Ježíšova narození, jednak s očekáváním jeho druhého příchodu na konci časů parúsie. Historie adventu sahá až do 5. století do Itálie. Zatímco zde byl advent chápán jako doba přípravy na oslavy Narození Páně, v Galii byl pojímán jako příprava na druhý příchod Kristův. V prvních staletích se na Západě slavil také různý počet adventních nedělí, a to mezi čtyřmi až šesti. Počet čtyř adventních nedělí se prosadil až v století, například pravoslavná církev však dodržuje šestitýdenní advent dodnes. Advent začíná první nedělí adventní, která spadá do doby mezi 27. listopadem a 3. prosincem, a končí se západem slunce o Štědrém večeru. Liturgickou barvou adventu je fialová. Církev v České republice zároveň v tento den zahajuje další rok přípravy na výročí let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje ROK BIŘMOVÁNÍ. V duchu přípravy na toto výročí bude naše farnost usilovat o prohloubení znalostí o víře. Jednou za 14 dní se již setkávají zájemci na kurzu Vzdělávání dospělých, který vede náš spolubratr otec Jenda Stuchlík. Vrcholem roku, který je před námi, bude pak obnova biřmování o Letnicích s možností přijmout sv. biřmování pro starší generaci, která z důvodu pronásledování církve v naší zemi tuto svátost nakonec nepřijala. Na obnovu biřmování se budeme připravovat Novénou k Duchu svatému během května. Tato příprava vyvrcholí v sobotu večer při VIGILII A V NEDĚLI O SLAVNOSTÍ SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Jistě si vzpomenete, že mottem tříleté přípravy farnosti ( ) je nápis na křížku z doby působení sv. Cyrila a Metoděje Ježíš Kristus Světlo, Život, Vítězství. Z tohoto nápisu je proto odvozeno motto farnosti pro letošní pastorační rok, kterým je JEŽÍŠ KRIS- TUS JE ŽIVOT! Apoštolové přijetím slíbeného daru od Krista, daru Ducha svatého, začali pro Boha více žít, odložili svůj strach a zbabělost. Přijetím svátosti biřmování dostáváme od Krista sílu svou víru opravdově žít. Stejně tedy jako Duch svatý oživil víru apoštolů o Letnicích, podobně v tomto roce více prosme Ducha svatého o oživení našeho prožívání víry. Rok je zaměřen na ctnost zodpo- 3

4 Zamyšlení vědnosti dospělých křesťanů nejen za svou spásu, ale i za církev a společnost. Jako výbornou pomůcku doporučuji si zakoupit letos nově vydaný a papežem Benediktem XVI. doporučený YouCat katechismus pro mladé. Vyšel ve všech světových jazycích a nás těší, že souběžně vyšel i v češtině. Dle možností bude během roku průběžně k zakoupení v kostele. V tomto druhém přípravném roku roku biřmování a Ducha svatého jsou naší salesiánskou komunitou a Pastorační radou plánovány a prováděny tyto aktivity: bohoslužby pro děti v úterý kromě svátků a prázdnin otec Josef, sestra Míla a maminky katecheze při mši sv. zaměřené na rodiny s dětmi v 9.00 h první neděle v měsíci otec Jenda Stuchlík příprava biřmovanců z řad mládeže jáhen Vašek a sestra Diana příprava na svátost biřmování dříve narozených otec Jenda a otec Josef doprovázení studentů vysokoškoláků slavení mše sv. ve čtvrtek v h otec Pavel a otec Jirka duchovní doprovázení rodin ve svátosti smíření ale i mimo ni spolubratři salesiáni vzdělávání přednášky ve středisku Izidor Easy door otec Pavel, otec Jirka, jáhen Vašek a pozvaní hosté příprava katechumenů na křest, biřmování a eucharistii otec Josef doprovázení seniorů ve středu 1 za měsíc, paní Marečková, paní Komínková, otec Jenda Vigilie Narození Páně ; Slavení Narození Páně Živý betlém v areálu střediska Slavení velikonoční Vigilie křest katechumenů a obnova křestních slibů; Zmrtvýchvstání Páně Den farnosti Novéna k Duchu sv Slavení Vigilie a Seslání Ducha svatého obnova sv. biřmování Noc kostelů Za celou salesiánskou komunitu přeji vám farníkům a všem lidem dobré vůle v Brně-Žabovřeskách požehnané a milostiplné svátky vánoční a plnost darů Ducha svatého. Otec Josef Daněk 4

5

6 VÁNOCE A NOVÝ ROK 2012 v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně-Žabovřeskách SOBOTA ŠTĚDRÝ DEN během dne je možnost si v kostele vyzvednout Betlémské světlo h vánoční zpěv a koledy h vigilie Slavnosti Narození Páně bohoslužba pro rodiny; zpívají děti a mládež h Půlnoční mše svatá, zpívá Brněnský komorní sbor Adam Václav Michna z Otradovic: Česká vánoční muzika Tomáš Norbert Koutník: Pastorela Hej, hej, jeden i druhej Sbor řídí: MgA.Tomáš Ibrmajer, Ph.D NEDĚLE SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ Boží hod vánoční 7.30 h mše sv. s lidovým zpěvem vánoční koledy 9.00 h slavnostní bohoslužba, zpívá chrámová schola mladých řídí: Tomáš Přikryl h mše sv. s lidovým zpěvem h mše sv. s lidovým zpěvem h Te Deum a svátostné požehnání PONDĚLÍ SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA 7.30 h ranní mše sv. s lidovým zpěvem 9.00 h mše s lidovým zpěvem vánoční koledy h mše sv., zpívá Brněnský komorní sbor Adam Václav Michna z Otradovic Vivaldi Gloria Laudamus te Michalička Pastorela in G Sbor řídí: MgA. Tomáš Ibrmajer, Ph.D h Živý betlém nádvoří Salesián. střediska mládeže, Foersterova h večerní mše svatá PÁTEK SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA 7.00 h ranní mše h mše s obnovou manželských slibů SOBOTA SV. SILVESTRA h soukromá adorace před svátostným Ježíšem h mše sv. na poděkování P. Bohu za uplynulý rok 6

7 Rok 2012 NEDĚLE NOVÝ ROK Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 7.30 h ranní mše s koledami 9.00 h slavnostní mše na začátku roku h mše s koledami a lidovým zpěvem h mše s lidovým zpěvem PÁTEK SVÁTEK TŘÍ KRÁLŮ ZJEVENÍ PÁNĚ 7.00 h ranní mše sv h mše sv. s lidovým zpěvem při každé mši se žehná voda, křída a kadidlo NEDĚLE KŘEST PÁNĚ 7.30 h ranní mše sv h sváteční mše sv. v době vánoční h při mši sv. se uděluje křest dětí h večerní mše sv. Konec vánoční doby! brno.sdb.cz 7

8 kalendárium farnosti LEDEN 1. Slavnost Matky Boží nedělní pořad bohoslužeb 4. odpoledne v h koncert školy Jana Babáka 6. Slavnost Zjevení Páně 7.00 a h svěcení vody, křídy, kadidla týden modliteb za jednotu křesťanů po celý týden má být na to pamatováno v přímluvách h ples farnosti sál pod kostelem 22. začátek novény k D. Boskovi 24. svátek sv. Františka Saleského celodenní výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní 28. Setkání nadace přátel Dona Boska sál pod kostelem 31. Slavnost sv. Jana Boska h večerní mše po večerní mši sv. setkání se členy sales. rodiny sál pod kostelem (akce komunity SDB) ÚNOR 11. zabíjačka (akce komunity SDB, NW New Welle) 22. popeleční středa přísný půst začátek postní doby 25. od h sv. smíření; v h mše sv. + společné udílení sv. nemocných v sále pod kostelem malé občerstvení BŘEZEN duchovní obnova pro mladé 31. duchovní obnova farnosti před velikonocemi h a setkání mládeže s biskupem Vojtěchem v katedrále na Petrově DUBEN Svatý týden: 1. Květná neděle průvod (kočičky, zlatý déšť) velikonoční prázdniny 5. Zelený čtvrtek mše sv h + adorace v Getsemanské zahradě 6. Velký pátek h křížová cesta; h velkopáteční obřady 7. Bílá sobota adorace u Božího hrobu po celý den dle rozpisu hod vigilie obnova křestních slibů a křest dospělých 8. Boží hod velikonoční nedělní pořad bohoslužeb: 7.30, 9.00, 10.30, h po večerní mši sv. Te Deum a sv. požehnání 9. Pondělí velikonoční mše sv. v 7.30 a h 8

9 kalendárium střediska mládeže LEDEN 2. Vánoční prázdniny středisko zavřeno 5. Krtek tříkrálová koleda 13. Ples střediska 21. Ples farnosti 26. Animátorská porada 30. Večerní mše k oslavě Dona Boska ÚNOR 3. Pololetní prázdniny středisko zavřeno 4. Zabijačka Jarní prázdniny středisko zavřeno Lyžování pro animátory 25. Maškarní karneval 26. Představení divadla Bedruňka Sekerková polévka BŘEZEN 18. Představení divadla Bedruňka Honza, čert a kašpárek 25. Zahájení Fofr Cup 28. Jarní akademie 9

10 (Ne)obyčejní lidé naší farnosti MÍLA ČERMÁKOVÁ Náš adventní rozhovor se vrací k veliké podzimní události naší farní a salesiánské rodiny, k věčným slibům salesiánky Míly Čermákové FMA. Pro celou farnost byl slavnostní den velkým zážitkem, od srdečné a rodinné mše svaté po následnou oslavu s desítkami gratulantů. Nejprve dejme prostor samotné Míle: Na tuto událost jsem se připravovala nejen já, ale také celá komunita sester a posledních 9 dní i celá naše inspektorie. Bylo pro mě velkým povzbuzením a posilou cítit tuto jednotu v modlitbě i praktické přípravě slavnostního dne. Poslední dny jsem měla možnost strávit v tichu kapucínského kláštera, což mi pomohlo vzdálit se od gradujících příprav a otevřít se Pánu rozjímáním liturgických textů, které jsem měla možnost si zvolit. Samotný den D jsem prožila s radostí a pokojem v srdci dva dary od Hospodina, kterých jsem si nesmírně vážila. Silných okamžiků bylo spoustu (litanie, podpis slibu na oltáři ), ale ten NEJ, a zároveň pro mě nečekaný, byla chvíle, kdy se zpíval Magnifikat a nesla jsem svoji křestní svíci před oltář. Vybavila jsem si dobrodružství svého života a prožívala opravdovou vděčnost Pánu, že byl toho všeho výborným režisérem a dovedl si mě až do této chvíle. Asi poprvé v životě jsem vnímala, že to, co se zpívá, vyvěrá i z mého životního příběhu. Velkou radostí pro mě byla také symfonie farnosti (obdivovala jsem ji nejen já, ale i mimofarní hosté) od výzdoby kostela přes hudbu a zpěv při mši, občerstvení, až po úžasnou scénku z vlastního života závěrem, na stránkách Žabokuku, bych chtěla vyjádřit dík všem, kteří se jakkoliv modlitbou či prací na tomto dni podíleli; v modlitbě vás odevzdávám Pánu, ať vás obdaruje hojností svého požehnání 1. Mili, jaké jsou tvé nejbližší plány, tento advent, příští rok? Advent chci prožít s Hospodinem, být otevřená tomu, co mi říká jeho hlas prostřednictvím Písma, lidí a událostí, nepřeslechnout ho ve shonu všedních i svátečních dní Příští rok, žít naplno tam, kde jsem, nebo kam si mě Pán pošle. 2. Kdy tě vlastně napadlo, že bys mohla jít v životě cestou, na které jednou budeš skládat věčné sliby? poprvé během středoškolních školních let. 3. Nevěsty se ráno ve svatební den cítí trochu rozrušeně, co u tebe? Díky klidu kapucínského kláštera, kde jsem ráno trávila, a daru pokoje od Ženicha to bylo docela v normě 10

11 4. Netajil se ti dech nad tím, že slibuješ něco na věky? Potěšilo mě, že to, co jsem před šesti lety slíbila poprvé (s úmyslem navždy) a poté každý rok obnovovala, mohu nyní potvrdit oním navždy veřejně. 5. Jak vidíš před sebou další plány jako salesiánka? Popravdě řečeno, žiji víc přítomností než budoucností. Snažím se odpovídat na výzvy dneška a počkat si na ty budoucí, až se stanou přítomnými. 6. Máš nějakého oblíbence ve svém duchovním životě? Prolog našich Stanov, dopisy a duchovní spisy našich zakladatelů, z biblických knih Píseň písní a Janovo evangelium a listy a byly by toho další hromady na vyjmenování. 7. Kdybys měla za úkol udělat reklamu na povolání salesiánky, čím bys potenciální klientky zaujala? Pojďte a uvidíte nejbližší komunita je na Maničkách, větší setkání se plánuje v březnu ptejte se a dozvíte se 11

12 (Ne)obyčejní lidé naší farnosti MÍLA ČERMÁKOVÁ 8. Myslíš, že tvá rodina se spolupodílela na tom, že jsi se rozhodla pro cestu zasvěceného života? Určitě, i když při oznámení této cesty to byl pro mužskou část rodiny šok a svým způsobem to rozdýchávají dodnes. Na druhou stranu výchovou, svobodou volby a podporováním mých rozhodnutí na tom, kdo a kde jsem, mají velký podíl. 9. Co myslíš, že bys teď dělala, kdybys nebyla věčnou salesiánkou? To raději ani nechci vědět 10. Milena znamená milovaná, cítíš se milovaná? A jááááááááááááááááák. Bohem i lidmi různých věkových i příbuzenských kategorií. Díky za rozhovor a ať se naší sympatické Míle daří všude, kam povedou její kroky. S celou redakcí ze srdce blahopřejeme ještě jednou ke složení věčných slibů. M. A. D.

13 Perly z našich kázání Radek Gottwald ( ) Když sami zakusíme odpuštění, posílejme ho dál. Pokud odpustím, pomůžu sám sobě, pokud neodpustím, škodím si. Radek Gottwald ( ) Naše slabost není překážka pro svatost. Jděme za Bohem i přes chyby, které máme. Co je pro mě Bible? Je to kniha, na kterou sedá v knihovně prach, nebo z ní čerpám sílu a pomoc pro život? Josef Klinkovský ( ) Bůh nám nikdy nenabízí nic nekvalitního, vždy jen to nejlepší. Neztrácejme naději! Čerpejme stále ze studnice naděje i v beznadějných situacích. Josef Klinkovský ( ) Ne každý politik nebo vůdce musí být zbožný. Bůh si používá jako boží nástroj kohokoliv. Josef Daněk ( ) abychom se dělili a nesli Kristovo poselství druhým. Jan Stuchlík ( ) Jak pracuji s těžkými událostmi svého života? Uzavřu se do sebe, nechám své slzy padat na zem, kde z nich vznikne bláto, nebo očekávám pomoc od Boha? Pak se naše slzy mohou proměnit v perly. Bůh otevírá náruč pro všechny lidi. Přijměme to! Jáhen Václav Kelner ( ) Často si klaďme otázku: «Jaká by byla má věčnost, kdyby si mě Bůh v tento okamžik povolal?» Jan Stuchlík ( ) Modlitba není jen o odříkání nějaké formule. Měl by v ní být «žár našeho srdce.» Kristus nepřijde «až někdy». Přichází každý den Jan Stuchlík ( ) Když selžou všechny možnosti v trápení, které máme, nebo jsou naše životní cesty jiné, než jsme si představovali, máme velkou pomocnici a přímluvkyni Kateřinu Alexandrijskou. Josef Klinkovský ( ) O Vánocích přemýšlíme, jakým dárkem uděláme druhým radost. Přemýšlejme také o tom, co Bůh po nás chce. Jaké je moje obdarování? Jaké je moje místo? 13

14 Co proběhlo ve farnosti NOVÍ MINISTRANTI Noví ministranti Úterní mše svatá pro děti 29. listopadu 2011 byla zpestřena uvedením nových ministrantů do služby. Jsou to Šimon Kyjovský, Vojtěch Marek a Dominik Selveker. Přejeme jim hodně vytrvalosti v této radostné službě. Ať stále rostou v lásce k Bohu i k lidem. 14

15 Co proběhlo ve farnosti CECILKA 2011 Cecilka tradiční hudebně-dramatické vystoupení dětí a mládeže,

16

17

18 Co proběhlo ve farnosti TVOŘENÍ ADVENTNÍCH VĚNEČKŮ Tvoření adventních věnečků,

19

20 Co proběhlo ve středisku DOBROVOLNICTVÍ SPOJUJE Dobrovolnictví spojuje Dobrý den, jsem manažer v IBM a vedu 60 lidí. V rámci team-buildingu chceme pracovat jako dobrovolníci. Předpokládám, že lidí z mého teamu bude mít zájem. Dejte prosím vědět, jestli je taková možnost. Tak nějak zněl , který mi přišel někdy koncem března letošního roku. Hleděla jsem na něj trochu nevěřícně a trochu podezřívavě, stejně jako vedení střediska. Jestlipak pán, který je pod em podepsaný, opravdu existuje? A není to jen nějaký nejapný vtipálek? Další vývoj nicméně ukazuje, že alespoň pánova existence je asi nezpochybnitelná, Pavel Tichý s ním totiž telefonicky mluvil. Tak tedy dobrá, jestliže nám chce někdo vážně pomoci, nemohl by se chopit barvy a štětce a natřít nám hokejbalové hřiště? Mezitím, co toto vyjednáváme, přijde další nabídka, tentokrát na schůzce organizací, které pracují s dobrovolníky. Je tu jeden projekt, ale hrozně spěchá a je to jen na některé oblasti dobrovolnictví, např. to firemní, pokud máme zájem se o něj ucházet, je zapotřebí jej co nejrychleji zpracovat. Nejprve se mi zdá, že s tím asi nemáme nic společného, ale pak si vzpomenu na zmíněný a zjišťuji, jestli by prošel třeba návrh na společný pracovní den firemních zaměstnanců a našich dobrovolníků. K mému překvapení je to hodnoceno jako dobrý nápad a tak se tedy vrháme do práce a bleskurychle sepisujeme projekt s honosným názvem Dobrovolnictví spojuje. Příliš od toho nečekáme, proto nás poněkud zaskočí sdělení, že jsme byli vybráni a že podmínkou je prezentace našeho projektu na konferenci o dobrovolnictví v Kroměříži. Jsem z toho trochu na rozpacích, hlavně proto, že komunikace s IBM postupuje poměrně pomalu a stále ještě nevíme, jestli opravdu přijdou, nicméně nezbývá než projekt hrdě představit. Přiznáváme ovšem, že konkrétní firma je teprve v jednání, proto nás potěší i nabídka Národního dobrovolnického centra Hestia (sdružení, která podporuje jiné organizace pracující s dobrovolníky, v tomto případě i vypisovatel zmíněného projektu), že tuto nabídku vyvěsí na svých stránkách a zpřístupní dalším firmám. IBM se však nakonec ozývá, údajně mají dokonce zájem přijít vícekrát a v první fázi by si dobrovolničení u nás vyzkoušel samotný top management firmy. Práci tedy rozdělujeme na dvě etapy a v červnu stíháme první z nich sázení živého plotu podél protihlukové zdi kolem střediska a obnovení lajnování na hřištích. U samotné akce jsem nebyla, ale z ohlasů se zdá, že se vydařila velmi dobře. Jedenáct zaměstnanců z IBM si výborně porozumělo s našimi animátory a zaměstnanci, počasí vyšlo krásně a udělal se kus práce, která byla zakončena společným obědem. Stále ovšem není vyhráno, protože před námi leží ještě druhá etapa. Bonusem tentokrát bude, že jsme se ocitli mezi zvolenými aktivitami, ze kterých by Hestia chtěla pořídit videozáznam, který má sloužit jako propagační materiál k dobrovolnictví. Pracujeme tedy tentokrát se třemi proměnnými: televizní štáb, IBM a počasí. Televizi dávám datum, které jsme předběžně stanovili s firmou, a kromě ů směrem k IBM vysílám už jen zbožné modlitby směrem vzhůru, aby to klaplo. V první chvíli zřejmě nejsou dostatečně intenzivní, protože se v jednom okamžiku zdá skoro nemožné skloubit vše dohromady. Hlavně ve chvíli, kdy zjistím, že dobrovolníci z IBM k nám přišli přes jinou organizaci, Byznys pro společnost, která je koordinuje a pojišťuje a má zřejmě jakýsi problém s tím, že by je jiná or- 20

21 ganizace natáčela. A tak hledím na náš projekt s hrdým názvem Dobrovolnictví spojuje a trochu přemýšlím, že v současné situaci vyznívá trochu ironicky Situaci však naštěstí vyřeší pan Tošner, zástupce Hestie, kterému se s nakonec s problémem kajícně přiznávám. Nemá prý problém natočit i zástupce jiných organizací, ba co více, jen ať řeknou i něco více o své činnosti. I po tom sice přetrvává určitý informační šum, nakonec však svou účast přislibuje i zástupkyně Byznysu pro společnost. Posílám jim tedy dál informace o průběhu dne a natáčení a tiše doufám, že mlčení znamená souhlas a televize neodjede s nepořízenou. Konečně je tu tedy den D a avizovaný nátěr hokejbalového hřiště. Zdá se, že nemožné se stává skutkem, svítí totiž sluníčko, dobrovolníci z IBM dorazili v plném počtu a televizní štáb už je dávno přítomen a dusí v rozhovorech mě i naše ubohé animátory, zkrátka idylka. Trochu se zatahuje jen ve chvíli, kdy zjistí, že firemní dobrovolníky sice může natáčet, ale oni jim nesmí do kamery nic říci. Hrozící mrak zklamání ale nakonec rozežene samotná paní z Byznysu pro společnost, která dorazí z Prahy, teď urputně volá, kam se dá, a nakonec dosáhne zrušení tohoto omezení. Akce tedy pokračuje k všestranné spokojenosti, Hestia šťastně natáčí Byznys pro společnost a já si říkám, že je to dobré a že to dobrovolnictví třeba nakonec opravdu spojuje a otupuje konkurenční hroty. A myslím si, že tomu tak opravdu je, přinejmenším tomu spojování začínám věřit. Zaměstnanci IBM jsou nadšení dobrou atmosférou, společnou prací a tím, že mohli alespoň trochu nahlédnout do dění ve středisku, a my jsme rádi, že nám někdo pomůže natřít hřiště a někdo jiný nám na to i přispěje. Příjemnou zkušeností byla nakonec i spolupráce s další firmou, kterou tentokrát dodala Hestia a která vypomohla v Čučicích. Soudě podle děkovného u, který později zaslali, měla akce prokazatelně kladný účinek, protože zaměstnanci si údajně skvěle provětrali hlavy a stmelili se společnou prací i následným povídáním u kamen. A tak se tedy rozhodujeme, že dáme této formě dobrovolnictví šanci i do budoucna a čas od času necháme někoho pomoci nám. Vlastně je to takové pěkně salesiánské a říkám si, že jestliže práce pro druhé může posunout jednotlivce, proč by nemohla pomoci i celému kolektivu? Tak tedy přeji nám všem, aby tomu tak skutečně bylo a s Boží pomocí aby rostlo nejen dobré dílo, ale i ti, kteří na něm mají podíl. Za salesiánské středisko Klára Maliňáková 21

22 Měřím metr, no a co! Ahoj děti! I v Žabokuku bude dneska řeč o události, kterou všechny děti s napětím očekávají už od podzimu. A které teď odpočítávají čas do startu svíčky na adventním věnci nebo váš adventní kalendář, ze kterého ujídáte čokoládu a plníte ho dobrými skutky. Jistě, Vánoce. Všichni se asi těšíte na dárky, cukroví a prskavky. I Žabokuk by vám chtěl pod stromeček něco nadělit. Co, najdete v tajence, kterou dnes směle mohou luštit i ty děti, které ještě neumějí psát a ve čtení se vyznají málo. Všichni znáte příběh Ježíšova narození. Víte, jakou roli v něm hrála Maria, anděl, jakou pastýři a jakou tři mudrci z východu. Určitě si pamatujete, jaká byla Ježíšova první postýlka a jaké bylo v jeho první ložnici vytápění. Na stránce najdete obrázky, které z tohoto příběhu pocházejí. Stačí stránku rozstříhat, obrázky poskládat tak, aby odpovídaly příběhu Ježíšova narození, a vánoční přání Žabokuku se vám ukáže! Případnou nápovědu najdete v Lukášově evangeliu. No, a komu bude i pak dlouhé čekání na Vánoce, může si přečíst rubriku pro seniory. I tam mluvíme o Vánocích. Můžete se z ní dozvědět, jak prožívali Štědrý den vaše babičky a dědečkové. připravila: Lucie Kučerová 22

23 23 Obrázky pocházejí ze stránek

24 Senior klub Milí čtenáři, v letošním vánočním čísle Žabokuku se vrátíme k Vánocům, jak jste je prožívali jako děti. Zeptali jsme se některých z vás, jaké vzpomínky jim ze slavení a prožívání svátků z jejich dětských let zůstaly. Ať vám dnešní anketa připomene ty časy. připravila: Lucie Kučerová Miloslava, 84 let Vánoce svého dětství mám spojené s válkou. Na Štědrý den se držel půst, večer byly na stole koláče, cukroví, vánočka, kapr ale ne. Toho u nás koupit nedostal. Doma jsme měli stromeček a rozdávaly se dárky. Dostávala jsem většinou oblečení, jednou i sáňky, na to si pamatuju. Zážitek mám z roku, kdy jsem jela sama vlakem na Vánoce k babičce. Bylo to přes hranici ze Sudet do protektorátu. Financi na hranicích mě nechtěli pustit, protože jsem v propustce neměla název hraničního přechodu. Musela jsem přespat ve vesnici na hranicích u četníka a ten mě ráno na motorce vezl k babičce. To byla taky vzácnost, motorku tehdy nikdo neměl, nebyl ani benzin. Na půlnoční jsme nechodili, jako děti jsme za tmy nikam nemohly. Myslím, že půlnoční mše se ani sloužit nemohly. Kostel nebyl zatemněný a světlo zvnitř by bylo vidět. To se velice hlídalo, jak měl někdo v zatemnění škvíru, hned přiběhli policajti a dávali pokuty. Kamil, 79 let Jako evangelické děti jsme měly nedělní školu a na Vánoce měla podobu jakési besídky zpívaly se písně a četly básničky. Stromeček doma byl absolutně střídmý, s ořechy, jablíčky a řetězem slepeným z barevných papírů. Věšelo se na něj i strojkové cukroví. Pravidelně jsme mívali jedličku, tu sehnat tehdy nebyl vůbec problém, dokonce jsem pro ni sám chodil do lesa. Dárky se nedávaly skoro žádné. K jídlu jsme měli bábovku, vánočku a kávu. Ryba na stole neexistovala a maso zase na Štědrý den být nemohlo. Pamatuju si i Vánoce, které jsem jako dítě prožil u příbuzných v Brně, tam jsem jedl prvně datle, fíky, svatojánský chléb a sladké dřevo. Taky si jako na událost vzpomínám, když jsme tam šli na párek v rohlíku. Vlasta, 71 let Vánoce jsme slavili s maminkou, protože tatínek zemřel, když mi byly dva roky. Se sourozenci jsme si navzájem dávali dárky, chystali jsme je i pro maminku. Ta vždycky pekla pro nejmladšího z nás perníkovou chaloupku. Pak jsme od ní dostávali oblečení a knížku. Jako desetiletá jsem dostala velký dar šponovky a větrovku, kterou maminka přešila z bundy po bratrech, impregnovala a obarvila. K večeři jsme mívali rybí polévku, kapra s bramborovou kaší a angreštový kompot. Stromeček jsme zdobili kolekcemi nebo cukrovím, které maminka vyrobila a balilo se do barevných papírků. U stromečku jsme zpívali koledy nejdřív Narodil se Kristus Pán a pak asi deset dalších. Pak se každý zašil se svou hromádkou knížek a byli jsme dlouho vzhůru. Druhý den jsme chodili do kostela a procházkou k příbuzným. 24

25 Marie, 73 let Na Štědrý den jsme večeřeli rybu s bramborovým salátem, pak si vzpomínám na strojkové cukroví a vánočku. Bylo nás šest dětí, takže dárků bylo málo, když tak spíš nějaké ty tepláky. Stromeček jsme měli nazdobený jablky a ořechy, později byly i kolekce, které tatínek dostával na nás děti ve fabrice. Tatínek byl vynikající muzikant, takže vzpomínám i na vánoční mše a půlnoční. O svátích chodil s muzikanty z jednoho kostela do druhého z jedné mše na druhou. Někdy jsme ho my děti doprovázely. Sarah zapálila Betlémské světlo 2011 v Betlémě Pro jedenáctiletou školačku a ministrantku Sáru to byla čest po pětadvacáté budou skauti rozvážet Betlémské světlo po Evropě. Letošní dítě Betlémského světla se jmenuje Sarah Schinwald. Jedenáctiletá školačka a ministrantka z hornorakouského Munderfingu zapálila v pondělí 21. listopadu Betlémské světlo pro ORF v jeskyni narození Ježíše v Betlémě. Návštěva Betléma je vrcholným bodem cesty ORF z Horního Rakouska pro Betlémské světlo, které se letos od 19. do 26. listopadu zúčastnilo téměř 400 účastníků. Betlémské světlo zazáří letos již po pětadvacáté jako obraz poselství Vánoc. Tato vánoční akce vyvolaná hornorakouským studiem ORF nabyla již celoevropského významu: Betlémské světlo se předává již v 30 zemích. Letošní ekumenická Slavnost světla při předávání Betlémského světla zástupcům skautských organizací z celé Evropa se koná v sobotu 10. prosince ve 14 hod ve vídeňském farním kostele Neuottakring. Očekává se návštěva asi 1000 skautů a skautek ze 20 zemí Evropy. Zapálit Betlémské světlo je pro jedenáctiletou školačku čest, neboť se již podílela na jeho roznášení po obci a doma jej vždycky mají. Jedenáctiletá Sarah byla vybrána, protože je aktivní v obci a je známá svou ochotou pomoci. 25

26 Máme se ještě rádi? Nejde o komunikaci Co by se podle vás stalo, kdybyste svému partnerovi řekla: Miláčku, neměli bychom si promluvit o našem vztahu? Kdyby jí odpověděl: Už jsem si myslel, že to nikdy neřekneš. nebo Nemůžu se dočkat, až si vyměníme dojmy z našeho společného života, a nejvíc se těším, až mi řekneš, co prožíváš a co by sis přála., pak tuto knihu vůbec nemusíte číst. Ženy chtějí mluvit o vztahu, protože je něco trápí a chtějí se cítit lépe. Muži nechtějí mluvit, protože jim pak lépe nebude, vlastně jim potom bude hůř. Ať tedy žena přiměje muže k rozhovoru nebo ne, oba nakonec budou prožívat zklamání a pocit, že jim chybí společné pouto. Pravým důvodem, proč žena chce o vztahu mluvit kromě vzteku a flustrace je pocit nepevného pouta s partnerem. Tento pocit v ní vyvolává úzkost a na hlubší rovině osamělost a strach. Skutečný důvod, proč muž nechce mluvit o vztahu, pramení z faktu, že ženina nespokojenost s jeho osobou v něm probouzí pocit selhání. Na hlubší rovině je zahanbený a tento pocit mu brání pochopit partnerčiny obavy. Začarovaný kruh uzavírá skutečnost, že strach ženě znemožňuje vnímat partnerův stud. Oba se snaží zmírnit svůj pocit zranitelnosti, ale dělají to protikladnými způsoby: jeden mluví, druhý mlčí. Výsledkem je oboustranné zklamání a zármutek. jde o spojení Pocit vzdalování patří k nejčastěji uváděným dílčím příčinám při rozvodech. Manželé se od sebe nevzdalují kvůli špatné komunikaci, naopak nedostatečně komunikují, protože se od sebe vzdalují. Jakmile žena začne kritizovat muže, ať záměrně, nebo nevědomky, brání mu navázat s ní spojení. Zpravidla platí, že v blízkosti mlčícího nebo do sebe uzavřeného muže se vyskytuje i kritická žena. Pro ženu se manželství stává utrpením ve chvíli, kdy se v manželství cítí osamělá. Je velmi důležité, abyste předtím, než se začnete zabývat obsahem pocitu ublížení tedy tím, co vyvolává strach a stud nalezli způsob, jak neverbálně navázat spojení s partnerem a ukázat, že si jeden druhého vážíte. Nabízíme vám seznam několika projevů navazování spojení: Pohlazení Zapálení svíčky Objetí Malá pozornost Gesto rukou Nabídka pomoci Nabídka chlazeného nápoje, kávy, čaje Úsměv Okvětní lístek Cítíte-li se s partnerem ve spojení, problém, který mezi vámi původně podnítil vztek, hněv, úzkost nebo stud, vyřešíte celkem snadno a řešení bude odpovídat nejdůležitějším hodnotám vás obou. Patricia Love a Steven Stosny Jak beze slov zlepšit své manželství 26

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích Farní informace F A I N prosinec 2014 Pro farnosti: Brankovice, Hvězdlice a Chvalkovice u Bučovic Možná bylo nebe plné hvězd, když se tři mudrci z Východu rozhodli vyjít za tou, která byla znamením Krále

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014 OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014 Vánoce jsou po Velikonocích druhým nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Předchází jim čtyřtýdenní doba adventu naplněná radostným očekáváním narození Spasitele.

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde Drazí přátelé, slavností Ježíše Krista Krále nám končí liturgický rok. 1. neděle adventní

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA Animátorské hnutí Téma: Cíl: Realizace: Garanti výcviku: Termín: Organizační forma: Animátorské hnutí Naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a vést společenství. Studenti mají možnost získat akreditaci

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Oprava chybné prezentace

Oprava chybné prezentace Oprava chybné prezentace Úkol: Opravte chyby ve vytvořené prezentaci. č. 13 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Oprava chybné prezentace Žáci sami pracují na jednotlivých

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

přijmi pečeť daru Ducha svatého.

přijmi pečeť daru Ducha svatého. Christel Holl Úvodní setkání kandidátů k biřmování metodický postup přijmi pečeť daru Ducha svatého. z liturgie biřmování MYŠLENKY K TÉMATU Návrh úvodního setkání chce pomoci v situaci, kdy se k biřmování

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 19. Rozvoj

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ze Slovanu 2013/2014 VÁNOCE OČIMA ŽÁKŮ Matyáš Třasoň, IX. B ŠTĚDRÝ VEČER U NÁS DOMA Letos stejně jako loni začínáme na hřbitově. Dáme věnce, svíčky na hrob, modlíme se jenom

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

LISTY. Lukavecké. listopad - prosinec 2008 ZDARMA

LISTY. Lukavecké. listopad - prosinec 2008 ZDARMA Lukavecké LISTY listopad - prosinec 2008 ZDARMA Listárna aneb ptejte se starostky na cokoliv co vás zajímá: Prostor pro Vaše dotazy, náměty a vzkazy! Veškeré články (i politické názory), fotografie, náměty

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ZŠ SLOVAN slaví 40. výročí ze Slovanu 2013/2014 Třetí číslo k oslavám ZŠ Slovan Pár řádků k zamyšlení..od patnáctileté žákyně naší školy Dětství a dospělost. Co bylo ve škole,

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více