ŽABOKUK. Nahlédnutí do života salesiánské farnosti a střediska mládeže

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽABOKUK. Nahlédnutí do života salesiánské farnosti a střediska mládeže"

Transkript

1 ŽABOKUK Ž A B O V Ř E S K É K U K Á T K O Nahlédnutí do života salesiánské farnosti a střediska mládeže 4/2011

2 Obsah Zamyšlení Vánoce, Nový rok, kalendárium (Ne)obyčejní lidé naší farnosti Perly z našich kázání...13 Co proběhlo ve farnosti Co proběhlo ve středisku Měřím metr, no a co! Senior klub Máme se ještě rádi?...26 Laskavý příběh...27 Letem světem Od ucha k uchu...31 Hledá se grafička / grafik pro spolupráci na farním zpravodaji Žabokuk. Zn.: Spěchá již od dalšího čísla. Příspěvky pro další číslo časopisu podávejte prosím do uzávěrky Návrhy a připomínky k časopisu odevzdávejte do schránky v kostele nebo na farní úřad pod značkou ŽABOKUK. Název periodického tisku: Žabokuk. Periodicita vydávání: čtvrtletník. Evidenční číslo periodického tisku: MK ČR E Místo vydávání: vydává Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Pomocnice, Foerstrova 3088/2, Brno-Žabovřesky, IČ: Texty: Jan Šlachta, Milena Alday Delgado, Lucie Kučerová, Petr Polanský jako členové redakční rady, přispěvovatelé z farnosti a střediska mládeže. Grafická úprava a sazba: Honza Spružina. Fotografie: fotografie Akce farnosti Petr Polanský, archív středisko, farníci. Tisk: tiskem.cz. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu příspěvků. Kontakty: tel.: NEPRODEJNÝ, k vyzvednutí v kostele a na vrátnici střediska mládeže. 2

3 Zamyšlení Přátelé, sestry a bratři, v neděli 27. listopadu letošního roku začala adventní doba, která podle církevního kalendáře stojí na počátku nového liturgického roku. Latinské slovo adventus znamená doslova příchod, v křesťanském významu jde o příchod Ježíše Krista. Advent je pro křesťany spojen jednak s očekáváním slavnosti Ježíšova narození, jednak s očekáváním jeho druhého příchodu na konci časů parúsie. Historie adventu sahá až do 5. století do Itálie. Zatímco zde byl advent chápán jako doba přípravy na oslavy Narození Páně, v Galii byl pojímán jako příprava na druhý příchod Kristův. V prvních staletích se na Západě slavil také různý počet adventních nedělí, a to mezi čtyřmi až šesti. Počet čtyř adventních nedělí se prosadil až v století, například pravoslavná církev však dodržuje šestitýdenní advent dodnes. Advent začíná první nedělí adventní, která spadá do doby mezi 27. listopadem a 3. prosincem, a končí se západem slunce o Štědrém večeru. Liturgickou barvou adventu je fialová. Církev v České republice zároveň v tento den zahajuje další rok přípravy na výročí let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje ROK BIŘMOVÁNÍ. V duchu přípravy na toto výročí bude naše farnost usilovat o prohloubení znalostí o víře. Jednou za 14 dní se již setkávají zájemci na kurzu Vzdělávání dospělých, který vede náš spolubratr otec Jenda Stuchlík. Vrcholem roku, který je před námi, bude pak obnova biřmování o Letnicích s možností přijmout sv. biřmování pro starší generaci, která z důvodu pronásledování církve v naší zemi tuto svátost nakonec nepřijala. Na obnovu biřmování se budeme připravovat Novénou k Duchu svatému během května. Tato příprava vyvrcholí v sobotu večer při VIGILII A V NEDĚLI O SLAVNOSTÍ SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Jistě si vzpomenete, že mottem tříleté přípravy farnosti ( ) je nápis na křížku z doby působení sv. Cyrila a Metoděje Ježíš Kristus Světlo, Život, Vítězství. Z tohoto nápisu je proto odvozeno motto farnosti pro letošní pastorační rok, kterým je JEŽÍŠ KRIS- TUS JE ŽIVOT! Apoštolové přijetím slíbeného daru od Krista, daru Ducha svatého, začali pro Boha více žít, odložili svůj strach a zbabělost. Přijetím svátosti biřmování dostáváme od Krista sílu svou víru opravdově žít. Stejně tedy jako Duch svatý oživil víru apoštolů o Letnicích, podobně v tomto roce více prosme Ducha svatého o oživení našeho prožívání víry. Rok je zaměřen na ctnost zodpo- 3

4 Zamyšlení vědnosti dospělých křesťanů nejen za svou spásu, ale i za církev a společnost. Jako výbornou pomůcku doporučuji si zakoupit letos nově vydaný a papežem Benediktem XVI. doporučený YouCat katechismus pro mladé. Vyšel ve všech světových jazycích a nás těší, že souběžně vyšel i v češtině. Dle možností bude během roku průběžně k zakoupení v kostele. V tomto druhém přípravném roku roku biřmování a Ducha svatého jsou naší salesiánskou komunitou a Pastorační radou plánovány a prováděny tyto aktivity: bohoslužby pro děti v úterý kromě svátků a prázdnin otec Josef, sestra Míla a maminky katecheze při mši sv. zaměřené na rodiny s dětmi v 9.00 h první neděle v měsíci otec Jenda Stuchlík příprava biřmovanců z řad mládeže jáhen Vašek a sestra Diana příprava na svátost biřmování dříve narozených otec Jenda a otec Josef doprovázení studentů vysokoškoláků slavení mše sv. ve čtvrtek v h otec Pavel a otec Jirka duchovní doprovázení rodin ve svátosti smíření ale i mimo ni spolubratři salesiáni vzdělávání přednášky ve středisku Izidor Easy door otec Pavel, otec Jirka, jáhen Vašek a pozvaní hosté příprava katechumenů na křest, biřmování a eucharistii otec Josef doprovázení seniorů ve středu 1 za měsíc, paní Marečková, paní Komínková, otec Jenda Vigilie Narození Páně ; Slavení Narození Páně Živý betlém v areálu střediska Slavení velikonoční Vigilie křest katechumenů a obnova křestních slibů; Zmrtvýchvstání Páně Den farnosti Novéna k Duchu sv Slavení Vigilie a Seslání Ducha svatého obnova sv. biřmování Noc kostelů Za celou salesiánskou komunitu přeji vám farníkům a všem lidem dobré vůle v Brně-Žabovřeskách požehnané a milostiplné svátky vánoční a plnost darů Ducha svatého. Otec Josef Daněk 4

5

6 VÁNOCE A NOVÝ ROK 2012 v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně-Žabovřeskách SOBOTA ŠTĚDRÝ DEN během dne je možnost si v kostele vyzvednout Betlémské světlo h vánoční zpěv a koledy h vigilie Slavnosti Narození Páně bohoslužba pro rodiny; zpívají děti a mládež h Půlnoční mše svatá, zpívá Brněnský komorní sbor Adam Václav Michna z Otradovic: Česká vánoční muzika Tomáš Norbert Koutník: Pastorela Hej, hej, jeden i druhej Sbor řídí: MgA.Tomáš Ibrmajer, Ph.D NEDĚLE SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ Boží hod vánoční 7.30 h mše sv. s lidovým zpěvem vánoční koledy 9.00 h slavnostní bohoslužba, zpívá chrámová schola mladých řídí: Tomáš Přikryl h mše sv. s lidovým zpěvem h mše sv. s lidovým zpěvem h Te Deum a svátostné požehnání PONDĚLÍ SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA 7.30 h ranní mše sv. s lidovým zpěvem 9.00 h mše s lidovým zpěvem vánoční koledy h mše sv., zpívá Brněnský komorní sbor Adam Václav Michna z Otradovic Vivaldi Gloria Laudamus te Michalička Pastorela in G Sbor řídí: MgA. Tomáš Ibrmajer, Ph.D h Živý betlém nádvoří Salesián. střediska mládeže, Foersterova h večerní mše svatá PÁTEK SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA 7.00 h ranní mše h mše s obnovou manželských slibů SOBOTA SV. SILVESTRA h soukromá adorace před svátostným Ježíšem h mše sv. na poděkování P. Bohu za uplynulý rok 6

7 Rok 2012 NEDĚLE NOVÝ ROK Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 7.30 h ranní mše s koledami 9.00 h slavnostní mše na začátku roku h mše s koledami a lidovým zpěvem h mše s lidovým zpěvem PÁTEK SVÁTEK TŘÍ KRÁLŮ ZJEVENÍ PÁNĚ 7.00 h ranní mše sv h mše sv. s lidovým zpěvem při každé mši se žehná voda, křída a kadidlo NEDĚLE KŘEST PÁNĚ 7.30 h ranní mše sv h sváteční mše sv. v době vánoční h při mši sv. se uděluje křest dětí h večerní mše sv. Konec vánoční doby! brno.sdb.cz 7

8 kalendárium farnosti LEDEN 1. Slavnost Matky Boží nedělní pořad bohoslužeb 4. odpoledne v h koncert školy Jana Babáka 6. Slavnost Zjevení Páně 7.00 a h svěcení vody, křídy, kadidla týden modliteb za jednotu křesťanů po celý týden má být na to pamatováno v přímluvách h ples farnosti sál pod kostelem 22. začátek novény k D. Boskovi 24. svátek sv. Františka Saleského celodenní výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní 28. Setkání nadace přátel Dona Boska sál pod kostelem 31. Slavnost sv. Jana Boska h večerní mše po večerní mši sv. setkání se členy sales. rodiny sál pod kostelem (akce komunity SDB) ÚNOR 11. zabíjačka (akce komunity SDB, NW New Welle) 22. popeleční středa přísný půst začátek postní doby 25. od h sv. smíření; v h mše sv. + společné udílení sv. nemocných v sále pod kostelem malé občerstvení BŘEZEN duchovní obnova pro mladé 31. duchovní obnova farnosti před velikonocemi h a setkání mládeže s biskupem Vojtěchem v katedrále na Petrově DUBEN Svatý týden: 1. Květná neděle průvod (kočičky, zlatý déšť) velikonoční prázdniny 5. Zelený čtvrtek mše sv h + adorace v Getsemanské zahradě 6. Velký pátek h křížová cesta; h velkopáteční obřady 7. Bílá sobota adorace u Božího hrobu po celý den dle rozpisu hod vigilie obnova křestních slibů a křest dospělých 8. Boží hod velikonoční nedělní pořad bohoslužeb: 7.30, 9.00, 10.30, h po večerní mši sv. Te Deum a sv. požehnání 9. Pondělí velikonoční mše sv. v 7.30 a h 8

9 kalendárium střediska mládeže LEDEN 2. Vánoční prázdniny středisko zavřeno 5. Krtek tříkrálová koleda 13. Ples střediska 21. Ples farnosti 26. Animátorská porada 30. Večerní mše k oslavě Dona Boska ÚNOR 3. Pololetní prázdniny středisko zavřeno 4. Zabijačka Jarní prázdniny středisko zavřeno Lyžování pro animátory 25. Maškarní karneval 26. Představení divadla Bedruňka Sekerková polévka BŘEZEN 18. Představení divadla Bedruňka Honza, čert a kašpárek 25. Zahájení Fofr Cup 28. Jarní akademie 9

10 (Ne)obyčejní lidé naší farnosti MÍLA ČERMÁKOVÁ Náš adventní rozhovor se vrací k veliké podzimní události naší farní a salesiánské rodiny, k věčným slibům salesiánky Míly Čermákové FMA. Pro celou farnost byl slavnostní den velkým zážitkem, od srdečné a rodinné mše svaté po následnou oslavu s desítkami gratulantů. Nejprve dejme prostor samotné Míle: Na tuto událost jsem se připravovala nejen já, ale také celá komunita sester a posledních 9 dní i celá naše inspektorie. Bylo pro mě velkým povzbuzením a posilou cítit tuto jednotu v modlitbě i praktické přípravě slavnostního dne. Poslední dny jsem měla možnost strávit v tichu kapucínského kláštera, což mi pomohlo vzdálit se od gradujících příprav a otevřít se Pánu rozjímáním liturgických textů, které jsem měla možnost si zvolit. Samotný den D jsem prožila s radostí a pokojem v srdci dva dary od Hospodina, kterých jsem si nesmírně vážila. Silných okamžiků bylo spoustu (litanie, podpis slibu na oltáři ), ale ten NEJ, a zároveň pro mě nečekaný, byla chvíle, kdy se zpíval Magnifikat a nesla jsem svoji křestní svíci před oltář. Vybavila jsem si dobrodružství svého života a prožívala opravdovou vděčnost Pánu, že byl toho všeho výborným režisérem a dovedl si mě až do této chvíle. Asi poprvé v životě jsem vnímala, že to, co se zpívá, vyvěrá i z mého životního příběhu. Velkou radostí pro mě byla také symfonie farnosti (obdivovala jsem ji nejen já, ale i mimofarní hosté) od výzdoby kostela přes hudbu a zpěv při mši, občerstvení, až po úžasnou scénku z vlastního života závěrem, na stránkách Žabokuku, bych chtěla vyjádřit dík všem, kteří se jakkoliv modlitbou či prací na tomto dni podíleli; v modlitbě vás odevzdávám Pánu, ať vás obdaruje hojností svého požehnání 1. Mili, jaké jsou tvé nejbližší plány, tento advent, příští rok? Advent chci prožít s Hospodinem, být otevřená tomu, co mi říká jeho hlas prostřednictvím Písma, lidí a událostí, nepřeslechnout ho ve shonu všedních i svátečních dní Příští rok, žít naplno tam, kde jsem, nebo kam si mě Pán pošle. 2. Kdy tě vlastně napadlo, že bys mohla jít v životě cestou, na které jednou budeš skládat věčné sliby? poprvé během středoškolních školních let. 3. Nevěsty se ráno ve svatební den cítí trochu rozrušeně, co u tebe? Díky klidu kapucínského kláštera, kde jsem ráno trávila, a daru pokoje od Ženicha to bylo docela v normě 10

11 4. Netajil se ti dech nad tím, že slibuješ něco na věky? Potěšilo mě, že to, co jsem před šesti lety slíbila poprvé (s úmyslem navždy) a poté každý rok obnovovala, mohu nyní potvrdit oním navždy veřejně. 5. Jak vidíš před sebou další plány jako salesiánka? Popravdě řečeno, žiji víc přítomností než budoucností. Snažím se odpovídat na výzvy dneška a počkat si na ty budoucí, až se stanou přítomnými. 6. Máš nějakého oblíbence ve svém duchovním životě? Prolog našich Stanov, dopisy a duchovní spisy našich zakladatelů, z biblických knih Píseň písní a Janovo evangelium a listy a byly by toho další hromady na vyjmenování. 7. Kdybys měla za úkol udělat reklamu na povolání salesiánky, čím bys potenciální klientky zaujala? Pojďte a uvidíte nejbližší komunita je na Maničkách, větší setkání se plánuje v březnu ptejte se a dozvíte se 11

12 (Ne)obyčejní lidé naší farnosti MÍLA ČERMÁKOVÁ 8. Myslíš, že tvá rodina se spolupodílela na tom, že jsi se rozhodla pro cestu zasvěceného života? Určitě, i když při oznámení této cesty to byl pro mužskou část rodiny šok a svým způsobem to rozdýchávají dodnes. Na druhou stranu výchovou, svobodou volby a podporováním mých rozhodnutí na tom, kdo a kde jsem, mají velký podíl. 9. Co myslíš, že bys teď dělala, kdybys nebyla věčnou salesiánkou? To raději ani nechci vědět 10. Milena znamená milovaná, cítíš se milovaná? A jááááááááááááááááák. Bohem i lidmi různých věkových i příbuzenských kategorií. Díky za rozhovor a ať se naší sympatické Míle daří všude, kam povedou její kroky. S celou redakcí ze srdce blahopřejeme ještě jednou ke složení věčných slibů. M. A. D.

13 Perly z našich kázání Radek Gottwald ( ) Když sami zakusíme odpuštění, posílejme ho dál. Pokud odpustím, pomůžu sám sobě, pokud neodpustím, škodím si. Radek Gottwald ( ) Naše slabost není překážka pro svatost. Jděme za Bohem i přes chyby, které máme. Co je pro mě Bible? Je to kniha, na kterou sedá v knihovně prach, nebo z ní čerpám sílu a pomoc pro život? Josef Klinkovský ( ) Bůh nám nikdy nenabízí nic nekvalitního, vždy jen to nejlepší. Neztrácejme naději! Čerpejme stále ze studnice naděje i v beznadějných situacích. Josef Klinkovský ( ) Ne každý politik nebo vůdce musí být zbožný. Bůh si používá jako boží nástroj kohokoliv. Josef Daněk ( ) abychom se dělili a nesli Kristovo poselství druhým. Jan Stuchlík ( ) Jak pracuji s těžkými událostmi svého života? Uzavřu se do sebe, nechám své slzy padat na zem, kde z nich vznikne bláto, nebo očekávám pomoc od Boha? Pak se naše slzy mohou proměnit v perly. Bůh otevírá náruč pro všechny lidi. Přijměme to! Jáhen Václav Kelner ( ) Často si klaďme otázku: «Jaká by byla má věčnost, kdyby si mě Bůh v tento okamžik povolal?» Jan Stuchlík ( ) Modlitba není jen o odříkání nějaké formule. Měl by v ní být «žár našeho srdce.» Kristus nepřijde «až někdy». Přichází každý den Jan Stuchlík ( ) Když selžou všechny možnosti v trápení, které máme, nebo jsou naše životní cesty jiné, než jsme si představovali, máme velkou pomocnici a přímluvkyni Kateřinu Alexandrijskou. Josef Klinkovský ( ) O Vánocích přemýšlíme, jakým dárkem uděláme druhým radost. Přemýšlejme také o tom, co Bůh po nás chce. Jaké je moje obdarování? Jaké je moje místo? 13

14 Co proběhlo ve farnosti NOVÍ MINISTRANTI Noví ministranti Úterní mše svatá pro děti 29. listopadu 2011 byla zpestřena uvedením nových ministrantů do služby. Jsou to Šimon Kyjovský, Vojtěch Marek a Dominik Selveker. Přejeme jim hodně vytrvalosti v této radostné službě. Ať stále rostou v lásce k Bohu i k lidem. 14

15 Co proběhlo ve farnosti CECILKA 2011 Cecilka tradiční hudebně-dramatické vystoupení dětí a mládeže,

16

17

18 Co proběhlo ve farnosti TVOŘENÍ ADVENTNÍCH VĚNEČKŮ Tvoření adventních věnečků,

19

20 Co proběhlo ve středisku DOBROVOLNICTVÍ SPOJUJE Dobrovolnictví spojuje Dobrý den, jsem manažer v IBM a vedu 60 lidí. V rámci team-buildingu chceme pracovat jako dobrovolníci. Předpokládám, že lidí z mého teamu bude mít zájem. Dejte prosím vědět, jestli je taková možnost. Tak nějak zněl , který mi přišel někdy koncem března letošního roku. Hleděla jsem na něj trochu nevěřícně a trochu podezřívavě, stejně jako vedení střediska. Jestlipak pán, který je pod em podepsaný, opravdu existuje? A není to jen nějaký nejapný vtipálek? Další vývoj nicméně ukazuje, že alespoň pánova existence je asi nezpochybnitelná, Pavel Tichý s ním totiž telefonicky mluvil. Tak tedy dobrá, jestliže nám chce někdo vážně pomoci, nemohl by se chopit barvy a štětce a natřít nám hokejbalové hřiště? Mezitím, co toto vyjednáváme, přijde další nabídka, tentokrát na schůzce organizací, které pracují s dobrovolníky. Je tu jeden projekt, ale hrozně spěchá a je to jen na některé oblasti dobrovolnictví, např. to firemní, pokud máme zájem se o něj ucházet, je zapotřebí jej co nejrychleji zpracovat. Nejprve se mi zdá, že s tím asi nemáme nic společného, ale pak si vzpomenu na zmíněný a zjišťuji, jestli by prošel třeba návrh na společný pracovní den firemních zaměstnanců a našich dobrovolníků. K mému překvapení je to hodnoceno jako dobrý nápad a tak se tedy vrháme do práce a bleskurychle sepisujeme projekt s honosným názvem Dobrovolnictví spojuje. Příliš od toho nečekáme, proto nás poněkud zaskočí sdělení, že jsme byli vybráni a že podmínkou je prezentace našeho projektu na konferenci o dobrovolnictví v Kroměříži. Jsem z toho trochu na rozpacích, hlavně proto, že komunikace s IBM postupuje poměrně pomalu a stále ještě nevíme, jestli opravdu přijdou, nicméně nezbývá než projekt hrdě představit. Přiznáváme ovšem, že konkrétní firma je teprve v jednání, proto nás potěší i nabídka Národního dobrovolnického centra Hestia (sdružení, která podporuje jiné organizace pracující s dobrovolníky, v tomto případě i vypisovatel zmíněného projektu), že tuto nabídku vyvěsí na svých stránkách a zpřístupní dalším firmám. IBM se však nakonec ozývá, údajně mají dokonce zájem přijít vícekrát a v první fázi by si dobrovolničení u nás vyzkoušel samotný top management firmy. Práci tedy rozdělujeme na dvě etapy a v červnu stíháme první z nich sázení živého plotu podél protihlukové zdi kolem střediska a obnovení lajnování na hřištích. U samotné akce jsem nebyla, ale z ohlasů se zdá, že se vydařila velmi dobře. Jedenáct zaměstnanců z IBM si výborně porozumělo s našimi animátory a zaměstnanci, počasí vyšlo krásně a udělal se kus práce, která byla zakončena společným obědem. Stále ovšem není vyhráno, protože před námi leží ještě druhá etapa. Bonusem tentokrát bude, že jsme se ocitli mezi zvolenými aktivitami, ze kterých by Hestia chtěla pořídit videozáznam, který má sloužit jako propagační materiál k dobrovolnictví. Pracujeme tedy tentokrát se třemi proměnnými: televizní štáb, IBM a počasí. Televizi dávám datum, které jsme předběžně stanovili s firmou, a kromě ů směrem k IBM vysílám už jen zbožné modlitby směrem vzhůru, aby to klaplo. V první chvíli zřejmě nejsou dostatečně intenzivní, protože se v jednom okamžiku zdá skoro nemožné skloubit vše dohromady. Hlavně ve chvíli, kdy zjistím, že dobrovolníci z IBM k nám přišli přes jinou organizaci, Byznys pro společnost, která je koordinuje a pojišťuje a má zřejmě jakýsi problém s tím, že by je jiná or- 20

21 ganizace natáčela. A tak hledím na náš projekt s hrdým názvem Dobrovolnictví spojuje a trochu přemýšlím, že v současné situaci vyznívá trochu ironicky Situaci však naštěstí vyřeší pan Tošner, zástupce Hestie, kterému se s nakonec s problémem kajícně přiznávám. Nemá prý problém natočit i zástupce jiných organizací, ba co více, jen ať řeknou i něco více o své činnosti. I po tom sice přetrvává určitý informační šum, nakonec však svou účast přislibuje i zástupkyně Byznysu pro společnost. Posílám jim tedy dál informace o průběhu dne a natáčení a tiše doufám, že mlčení znamená souhlas a televize neodjede s nepořízenou. Konečně je tu tedy den D a avizovaný nátěr hokejbalového hřiště. Zdá se, že nemožné se stává skutkem, svítí totiž sluníčko, dobrovolníci z IBM dorazili v plném počtu a televizní štáb už je dávno přítomen a dusí v rozhovorech mě i naše ubohé animátory, zkrátka idylka. Trochu se zatahuje jen ve chvíli, kdy zjistí, že firemní dobrovolníky sice může natáčet, ale oni jim nesmí do kamery nic říci. Hrozící mrak zklamání ale nakonec rozežene samotná paní z Byznysu pro společnost, která dorazí z Prahy, teď urputně volá, kam se dá, a nakonec dosáhne zrušení tohoto omezení. Akce tedy pokračuje k všestranné spokojenosti, Hestia šťastně natáčí Byznys pro společnost a já si říkám, že je to dobré a že to dobrovolnictví třeba nakonec opravdu spojuje a otupuje konkurenční hroty. A myslím si, že tomu tak opravdu je, přinejmenším tomu spojování začínám věřit. Zaměstnanci IBM jsou nadšení dobrou atmosférou, společnou prací a tím, že mohli alespoň trochu nahlédnout do dění ve středisku, a my jsme rádi, že nám někdo pomůže natřít hřiště a někdo jiný nám na to i přispěje. Příjemnou zkušeností byla nakonec i spolupráce s další firmou, kterou tentokrát dodala Hestia a která vypomohla v Čučicích. Soudě podle děkovného u, který později zaslali, měla akce prokazatelně kladný účinek, protože zaměstnanci si údajně skvěle provětrali hlavy a stmelili se společnou prací i následným povídáním u kamen. A tak se tedy rozhodujeme, že dáme této formě dobrovolnictví šanci i do budoucna a čas od času necháme někoho pomoci nám. Vlastně je to takové pěkně salesiánské a říkám si, že jestliže práce pro druhé může posunout jednotlivce, proč by nemohla pomoci i celému kolektivu? Tak tedy přeji nám všem, aby tomu tak skutečně bylo a s Boží pomocí aby rostlo nejen dobré dílo, ale i ti, kteří na něm mají podíl. Za salesiánské středisko Klára Maliňáková 21

22 Měřím metr, no a co! Ahoj děti! I v Žabokuku bude dneska řeč o události, kterou všechny děti s napětím očekávají už od podzimu. A které teď odpočítávají čas do startu svíčky na adventním věnci nebo váš adventní kalendář, ze kterého ujídáte čokoládu a plníte ho dobrými skutky. Jistě, Vánoce. Všichni se asi těšíte na dárky, cukroví a prskavky. I Žabokuk by vám chtěl pod stromeček něco nadělit. Co, najdete v tajence, kterou dnes směle mohou luštit i ty děti, které ještě neumějí psát a ve čtení se vyznají málo. Všichni znáte příběh Ježíšova narození. Víte, jakou roli v něm hrála Maria, anděl, jakou pastýři a jakou tři mudrci z východu. Určitě si pamatujete, jaká byla Ježíšova první postýlka a jaké bylo v jeho první ložnici vytápění. Na stránce najdete obrázky, které z tohoto příběhu pocházejí. Stačí stránku rozstříhat, obrázky poskládat tak, aby odpovídaly příběhu Ježíšova narození, a vánoční přání Žabokuku se vám ukáže! Případnou nápovědu najdete v Lukášově evangeliu. No, a komu bude i pak dlouhé čekání na Vánoce, může si přečíst rubriku pro seniory. I tam mluvíme o Vánocích. Můžete se z ní dozvědět, jak prožívali Štědrý den vaše babičky a dědečkové. připravila: Lucie Kučerová 22

23 23 Obrázky pocházejí ze stránek

24 Senior klub Milí čtenáři, v letošním vánočním čísle Žabokuku se vrátíme k Vánocům, jak jste je prožívali jako děti. Zeptali jsme se některých z vás, jaké vzpomínky jim ze slavení a prožívání svátků z jejich dětských let zůstaly. Ať vám dnešní anketa připomene ty časy. připravila: Lucie Kučerová Miloslava, 84 let Vánoce svého dětství mám spojené s válkou. Na Štědrý den se držel půst, večer byly na stole koláče, cukroví, vánočka, kapr ale ne. Toho u nás koupit nedostal. Doma jsme měli stromeček a rozdávaly se dárky. Dostávala jsem většinou oblečení, jednou i sáňky, na to si pamatuju. Zážitek mám z roku, kdy jsem jela sama vlakem na Vánoce k babičce. Bylo to přes hranici ze Sudet do protektorátu. Financi na hranicích mě nechtěli pustit, protože jsem v propustce neměla název hraničního přechodu. Musela jsem přespat ve vesnici na hranicích u četníka a ten mě ráno na motorce vezl k babičce. To byla taky vzácnost, motorku tehdy nikdo neměl, nebyl ani benzin. Na půlnoční jsme nechodili, jako děti jsme za tmy nikam nemohly. Myslím, že půlnoční mše se ani sloužit nemohly. Kostel nebyl zatemněný a světlo zvnitř by bylo vidět. To se velice hlídalo, jak měl někdo v zatemnění škvíru, hned přiběhli policajti a dávali pokuty. Kamil, 79 let Jako evangelické děti jsme měly nedělní školu a na Vánoce měla podobu jakési besídky zpívaly se písně a četly básničky. Stromeček doma byl absolutně střídmý, s ořechy, jablíčky a řetězem slepeným z barevných papírů. Věšelo se na něj i strojkové cukroví. Pravidelně jsme mívali jedličku, tu sehnat tehdy nebyl vůbec problém, dokonce jsem pro ni sám chodil do lesa. Dárky se nedávaly skoro žádné. K jídlu jsme měli bábovku, vánočku a kávu. Ryba na stole neexistovala a maso zase na Štědrý den být nemohlo. Pamatuju si i Vánoce, které jsem jako dítě prožil u příbuzných v Brně, tam jsem jedl prvně datle, fíky, svatojánský chléb a sladké dřevo. Taky si jako na událost vzpomínám, když jsme tam šli na párek v rohlíku. Vlasta, 71 let Vánoce jsme slavili s maminkou, protože tatínek zemřel, když mi byly dva roky. Se sourozenci jsme si navzájem dávali dárky, chystali jsme je i pro maminku. Ta vždycky pekla pro nejmladšího z nás perníkovou chaloupku. Pak jsme od ní dostávali oblečení a knížku. Jako desetiletá jsem dostala velký dar šponovky a větrovku, kterou maminka přešila z bundy po bratrech, impregnovala a obarvila. K večeři jsme mívali rybí polévku, kapra s bramborovou kaší a angreštový kompot. Stromeček jsme zdobili kolekcemi nebo cukrovím, které maminka vyrobila a balilo se do barevných papírků. U stromečku jsme zpívali koledy nejdřív Narodil se Kristus Pán a pak asi deset dalších. Pak se každý zašil se svou hromádkou knížek a byli jsme dlouho vzhůru. Druhý den jsme chodili do kostela a procházkou k příbuzným. 24

25 Marie, 73 let Na Štědrý den jsme večeřeli rybu s bramborovým salátem, pak si vzpomínám na strojkové cukroví a vánočku. Bylo nás šest dětí, takže dárků bylo málo, když tak spíš nějaké ty tepláky. Stromeček jsme měli nazdobený jablky a ořechy, později byly i kolekce, které tatínek dostával na nás děti ve fabrice. Tatínek byl vynikající muzikant, takže vzpomínám i na vánoční mše a půlnoční. O svátích chodil s muzikanty z jednoho kostela do druhého z jedné mše na druhou. Někdy jsme ho my děti doprovázely. Sarah zapálila Betlémské světlo 2011 v Betlémě Pro jedenáctiletou školačku a ministrantku Sáru to byla čest po pětadvacáté budou skauti rozvážet Betlémské světlo po Evropě. Letošní dítě Betlémského světla se jmenuje Sarah Schinwald. Jedenáctiletá školačka a ministrantka z hornorakouského Munderfingu zapálila v pondělí 21. listopadu Betlémské světlo pro ORF v jeskyni narození Ježíše v Betlémě. Návštěva Betléma je vrcholným bodem cesty ORF z Horního Rakouska pro Betlémské světlo, které se letos od 19. do 26. listopadu zúčastnilo téměř 400 účastníků. Betlémské světlo zazáří letos již po pětadvacáté jako obraz poselství Vánoc. Tato vánoční akce vyvolaná hornorakouským studiem ORF nabyla již celoevropského významu: Betlémské světlo se předává již v 30 zemích. Letošní ekumenická Slavnost světla při předávání Betlémského světla zástupcům skautských organizací z celé Evropa se koná v sobotu 10. prosince ve 14 hod ve vídeňském farním kostele Neuottakring. Očekává se návštěva asi 1000 skautů a skautek ze 20 zemí Evropy. Zapálit Betlémské světlo je pro jedenáctiletou školačku čest, neboť se již podílela na jeho roznášení po obci a doma jej vždycky mají. Jedenáctiletá Sarah byla vybrána, protože je aktivní v obci a je známá svou ochotou pomoci. 25

26 Máme se ještě rádi? Nejde o komunikaci Co by se podle vás stalo, kdybyste svému partnerovi řekla: Miláčku, neměli bychom si promluvit o našem vztahu? Kdyby jí odpověděl: Už jsem si myslel, že to nikdy neřekneš. nebo Nemůžu se dočkat, až si vyměníme dojmy z našeho společného života, a nejvíc se těším, až mi řekneš, co prožíváš a co by sis přála., pak tuto knihu vůbec nemusíte číst. Ženy chtějí mluvit o vztahu, protože je něco trápí a chtějí se cítit lépe. Muži nechtějí mluvit, protože jim pak lépe nebude, vlastně jim potom bude hůř. Ať tedy žena přiměje muže k rozhovoru nebo ne, oba nakonec budou prožívat zklamání a pocit, že jim chybí společné pouto. Pravým důvodem, proč žena chce o vztahu mluvit kromě vzteku a flustrace je pocit nepevného pouta s partnerem. Tento pocit v ní vyvolává úzkost a na hlubší rovině osamělost a strach. Skutečný důvod, proč muž nechce mluvit o vztahu, pramení z faktu, že ženina nespokojenost s jeho osobou v něm probouzí pocit selhání. Na hlubší rovině je zahanbený a tento pocit mu brání pochopit partnerčiny obavy. Začarovaný kruh uzavírá skutečnost, že strach ženě znemožňuje vnímat partnerův stud. Oba se snaží zmírnit svůj pocit zranitelnosti, ale dělají to protikladnými způsoby: jeden mluví, druhý mlčí. Výsledkem je oboustranné zklamání a zármutek. jde o spojení Pocit vzdalování patří k nejčastěji uváděným dílčím příčinám při rozvodech. Manželé se od sebe nevzdalují kvůli špatné komunikaci, naopak nedostatečně komunikují, protože se od sebe vzdalují. Jakmile žena začne kritizovat muže, ať záměrně, nebo nevědomky, brání mu navázat s ní spojení. Zpravidla platí, že v blízkosti mlčícího nebo do sebe uzavřeného muže se vyskytuje i kritická žena. Pro ženu se manželství stává utrpením ve chvíli, kdy se v manželství cítí osamělá. Je velmi důležité, abyste předtím, než se začnete zabývat obsahem pocitu ublížení tedy tím, co vyvolává strach a stud nalezli způsob, jak neverbálně navázat spojení s partnerem a ukázat, že si jeden druhého vážíte. Nabízíme vám seznam několika projevů navazování spojení: Pohlazení Zapálení svíčky Objetí Malá pozornost Gesto rukou Nabídka pomoci Nabídka chlazeného nápoje, kávy, čaje Úsměv Okvětní lístek Cítíte-li se s partnerem ve spojení, problém, který mezi vámi původně podnítil vztek, hněv, úzkost nebo stud, vyřešíte celkem snadno a řešení bude odpovídat nejdůležitějším hodnotám vás obou. Patricia Love a Steven Stosny Jak beze slov zlepšit své manželství 26

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

únor 201 6 34 / měsíčník

únor 201 6 34 / měsíčník únor 201 6 34 / měsíčník Upozornění: Neberte všechna má sdělení úplně vážně :-) Milí čtenáři, zdravím vás z ještě stále zasněžené Staré Zagory. Je to k nevíře, ale sníh napadl dokonce dvakrát, jako dvaceti

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ADVENTNÍ ZVON NÁM OZNAMUJE RADOSTNOU ZPRÁVU, ŽE PŘÍCHOD VYKUPITELE SE BLÍŽÍ. PANE, PŘIJĎ, MARANATHA

30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ADVENTNÍ ZVON NÁM OZNAMUJE RADOSTNOU ZPRÁVU, ŽE PŘÍCHOD VYKUPITELE SE BLÍŽÍ. PANE, PŘIJĎ, MARANATHA 30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ZÁKLADNÍM MOTIVEM PRO NÁŠ LETOŠNÍ ADVENT JE ZVON. K čemu slouží zvon? Zve k modlitbě, svolává k bohoslužbě, hlásí denní dobu, oznamuje radostné i smutné

Více

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost.

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost. ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže DDM Č. Budějovice 3/2014 květen - červen 23. ROČNÍK FÍKOVNÍK Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, a navštiv myslí našich

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

DUBEN 2012. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM

DUBEN 2012. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM DUBEN 2012 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM Z obsahu: Dám si Dr.Ing............... 02 Velikonoční přání............. 03 Svatý týden a Velikonoce 2012 04 Vedeni Duchem svatým......... 05 Ptali jste se.... 06

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice České Budějovice Přednášky - vypráví msgre. Josef Kavale Datum: 1.10.2011 Copyright Stanislav Korbel 2005-2011 KOST SOFT Q:\_Standa\www.vbavlnce.com\vbavlnce\Katalog\Vbavlnce_com-CD_prednasky.doc Cena

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Oprava chybné prezentace

Oprava chybné prezentace Oprava chybné prezentace Úkol: Opravte chyby ve vytvořené prezentaci. č. 13 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Oprava chybné prezentace Žáci sami pracují na jednotlivých

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více