ŽABOKUK. Nahlédnutí do života salesiánské farnosti a střediska mládeže

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽABOKUK. Nahlédnutí do života salesiánské farnosti a střediska mládeže"

Transkript

1 ŽABOKUK Ž A B O V Ř E S K É K U K Á T K O Nahlédnutí do života salesiánské farnosti a střediska mládeže 4/2011

2 Obsah Zamyšlení Vánoce, Nový rok, kalendárium (Ne)obyčejní lidé naší farnosti Perly z našich kázání...13 Co proběhlo ve farnosti Co proběhlo ve středisku Měřím metr, no a co! Senior klub Máme se ještě rádi?...26 Laskavý příběh...27 Letem světem Od ucha k uchu...31 Hledá se grafička / grafik pro spolupráci na farním zpravodaji Žabokuk. Zn.: Spěchá již od dalšího čísla. Příspěvky pro další číslo časopisu podávejte prosím do uzávěrky Návrhy a připomínky k časopisu odevzdávejte do schránky v kostele nebo na farní úřad pod značkou ŽABOKUK. Název periodického tisku: Žabokuk. Periodicita vydávání: čtvrtletník. Evidenční číslo periodického tisku: MK ČR E Místo vydávání: vydává Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Pomocnice, Foerstrova 3088/2, Brno-Žabovřesky, IČ: Texty: Jan Šlachta, Milena Alday Delgado, Lucie Kučerová, Petr Polanský jako členové redakční rady, přispěvovatelé z farnosti a střediska mládeže. Grafická úprava a sazba: Honza Spružina. Fotografie: fotografie Akce farnosti Petr Polanský, archív středisko, farníci. Tisk: tiskem.cz. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu příspěvků. Kontakty: tel.: NEPRODEJNÝ, k vyzvednutí v kostele a na vrátnici střediska mládeže. 2

3 Zamyšlení Přátelé, sestry a bratři, v neděli 27. listopadu letošního roku začala adventní doba, která podle církevního kalendáře stojí na počátku nového liturgického roku. Latinské slovo adventus znamená doslova příchod, v křesťanském významu jde o příchod Ježíše Krista. Advent je pro křesťany spojen jednak s očekáváním slavnosti Ježíšova narození, jednak s očekáváním jeho druhého příchodu na konci časů parúsie. Historie adventu sahá až do 5. století do Itálie. Zatímco zde byl advent chápán jako doba přípravy na oslavy Narození Páně, v Galii byl pojímán jako příprava na druhý příchod Kristův. V prvních staletích se na Západě slavil také různý počet adventních nedělí, a to mezi čtyřmi až šesti. Počet čtyř adventních nedělí se prosadil až v století, například pravoslavná církev však dodržuje šestitýdenní advent dodnes. Advent začíná první nedělí adventní, která spadá do doby mezi 27. listopadem a 3. prosincem, a končí se západem slunce o Štědrém večeru. Liturgickou barvou adventu je fialová. Církev v České republice zároveň v tento den zahajuje další rok přípravy na výročí let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje ROK BIŘMOVÁNÍ. V duchu přípravy na toto výročí bude naše farnost usilovat o prohloubení znalostí o víře. Jednou za 14 dní se již setkávají zájemci na kurzu Vzdělávání dospělých, který vede náš spolubratr otec Jenda Stuchlík. Vrcholem roku, který je před námi, bude pak obnova biřmování o Letnicích s možností přijmout sv. biřmování pro starší generaci, která z důvodu pronásledování církve v naší zemi tuto svátost nakonec nepřijala. Na obnovu biřmování se budeme připravovat Novénou k Duchu svatému během května. Tato příprava vyvrcholí v sobotu večer při VIGILII A V NEDĚLI O SLAVNOSTÍ SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Jistě si vzpomenete, že mottem tříleté přípravy farnosti ( ) je nápis na křížku z doby působení sv. Cyrila a Metoděje Ježíš Kristus Světlo, Život, Vítězství. Z tohoto nápisu je proto odvozeno motto farnosti pro letošní pastorační rok, kterým je JEŽÍŠ KRIS- TUS JE ŽIVOT! Apoštolové přijetím slíbeného daru od Krista, daru Ducha svatého, začali pro Boha více žít, odložili svůj strach a zbabělost. Přijetím svátosti biřmování dostáváme od Krista sílu svou víru opravdově žít. Stejně tedy jako Duch svatý oživil víru apoštolů o Letnicích, podobně v tomto roce více prosme Ducha svatého o oživení našeho prožívání víry. Rok je zaměřen na ctnost zodpo- 3

4 Zamyšlení vědnosti dospělých křesťanů nejen za svou spásu, ale i za církev a společnost. Jako výbornou pomůcku doporučuji si zakoupit letos nově vydaný a papežem Benediktem XVI. doporučený YouCat katechismus pro mladé. Vyšel ve všech světových jazycích a nás těší, že souběžně vyšel i v češtině. Dle možností bude během roku průběžně k zakoupení v kostele. V tomto druhém přípravném roku roku biřmování a Ducha svatého jsou naší salesiánskou komunitou a Pastorační radou plánovány a prováděny tyto aktivity: bohoslužby pro děti v úterý kromě svátků a prázdnin otec Josef, sestra Míla a maminky katecheze při mši sv. zaměřené na rodiny s dětmi v 9.00 h první neděle v měsíci otec Jenda Stuchlík příprava biřmovanců z řad mládeže jáhen Vašek a sestra Diana příprava na svátost biřmování dříve narozených otec Jenda a otec Josef doprovázení studentů vysokoškoláků slavení mše sv. ve čtvrtek v h otec Pavel a otec Jirka duchovní doprovázení rodin ve svátosti smíření ale i mimo ni spolubratři salesiáni vzdělávání přednášky ve středisku Izidor Easy door otec Pavel, otec Jirka, jáhen Vašek a pozvaní hosté příprava katechumenů na křest, biřmování a eucharistii otec Josef doprovázení seniorů ve středu 1 za měsíc, paní Marečková, paní Komínková, otec Jenda Vigilie Narození Páně ; Slavení Narození Páně Živý betlém v areálu střediska Slavení velikonoční Vigilie křest katechumenů a obnova křestních slibů; Zmrtvýchvstání Páně Den farnosti Novéna k Duchu sv Slavení Vigilie a Seslání Ducha svatého obnova sv. biřmování Noc kostelů Za celou salesiánskou komunitu přeji vám farníkům a všem lidem dobré vůle v Brně-Žabovřeskách požehnané a milostiplné svátky vánoční a plnost darů Ducha svatého. Otec Josef Daněk 4

5

6 VÁNOCE A NOVÝ ROK 2012 v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně-Žabovřeskách SOBOTA ŠTĚDRÝ DEN během dne je možnost si v kostele vyzvednout Betlémské světlo h vánoční zpěv a koledy h vigilie Slavnosti Narození Páně bohoslužba pro rodiny; zpívají děti a mládež h Půlnoční mše svatá, zpívá Brněnský komorní sbor Adam Václav Michna z Otradovic: Česká vánoční muzika Tomáš Norbert Koutník: Pastorela Hej, hej, jeden i druhej Sbor řídí: MgA.Tomáš Ibrmajer, Ph.D NEDĚLE SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ Boží hod vánoční 7.30 h mše sv. s lidovým zpěvem vánoční koledy 9.00 h slavnostní bohoslužba, zpívá chrámová schola mladých řídí: Tomáš Přikryl h mše sv. s lidovým zpěvem h mše sv. s lidovým zpěvem h Te Deum a svátostné požehnání PONDĚLÍ SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA 7.30 h ranní mše sv. s lidovým zpěvem 9.00 h mše s lidovým zpěvem vánoční koledy h mše sv., zpívá Brněnský komorní sbor Adam Václav Michna z Otradovic Vivaldi Gloria Laudamus te Michalička Pastorela in G Sbor řídí: MgA. Tomáš Ibrmajer, Ph.D h Živý betlém nádvoří Salesián. střediska mládeže, Foersterova h večerní mše svatá PÁTEK SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA 7.00 h ranní mše h mše s obnovou manželských slibů SOBOTA SV. SILVESTRA h soukromá adorace před svátostným Ježíšem h mše sv. na poděkování P. Bohu za uplynulý rok 6

7 Rok 2012 NEDĚLE NOVÝ ROK Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 7.30 h ranní mše s koledami 9.00 h slavnostní mše na začátku roku h mše s koledami a lidovým zpěvem h mše s lidovým zpěvem PÁTEK SVÁTEK TŘÍ KRÁLŮ ZJEVENÍ PÁNĚ 7.00 h ranní mše sv h mše sv. s lidovým zpěvem při každé mši se žehná voda, křída a kadidlo NEDĚLE KŘEST PÁNĚ 7.30 h ranní mše sv h sváteční mše sv. v době vánoční h při mši sv. se uděluje křest dětí h večerní mše sv. Konec vánoční doby! brno.sdb.cz 7

8 kalendárium farnosti LEDEN 1. Slavnost Matky Boží nedělní pořad bohoslužeb 4. odpoledne v h koncert školy Jana Babáka 6. Slavnost Zjevení Páně 7.00 a h svěcení vody, křídy, kadidla týden modliteb za jednotu křesťanů po celý týden má být na to pamatováno v přímluvách h ples farnosti sál pod kostelem 22. začátek novény k D. Boskovi 24. svátek sv. Františka Saleského celodenní výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní 28. Setkání nadace přátel Dona Boska sál pod kostelem 31. Slavnost sv. Jana Boska h večerní mše po večerní mši sv. setkání se členy sales. rodiny sál pod kostelem (akce komunity SDB) ÚNOR 11. zabíjačka (akce komunity SDB, NW New Welle) 22. popeleční středa přísný půst začátek postní doby 25. od h sv. smíření; v h mše sv. + společné udílení sv. nemocných v sále pod kostelem malé občerstvení BŘEZEN duchovní obnova pro mladé 31. duchovní obnova farnosti před velikonocemi h a setkání mládeže s biskupem Vojtěchem v katedrále na Petrově DUBEN Svatý týden: 1. Květná neděle průvod (kočičky, zlatý déšť) velikonoční prázdniny 5. Zelený čtvrtek mše sv h + adorace v Getsemanské zahradě 6. Velký pátek h křížová cesta; h velkopáteční obřady 7. Bílá sobota adorace u Božího hrobu po celý den dle rozpisu hod vigilie obnova křestních slibů a křest dospělých 8. Boží hod velikonoční nedělní pořad bohoslužeb: 7.30, 9.00, 10.30, h po večerní mši sv. Te Deum a sv. požehnání 9. Pondělí velikonoční mše sv. v 7.30 a h 8

9 kalendárium střediska mládeže LEDEN 2. Vánoční prázdniny středisko zavřeno 5. Krtek tříkrálová koleda 13. Ples střediska 21. Ples farnosti 26. Animátorská porada 30. Večerní mše k oslavě Dona Boska ÚNOR 3. Pololetní prázdniny středisko zavřeno 4. Zabijačka Jarní prázdniny středisko zavřeno Lyžování pro animátory 25. Maškarní karneval 26. Představení divadla Bedruňka Sekerková polévka BŘEZEN 18. Představení divadla Bedruňka Honza, čert a kašpárek 25. Zahájení Fofr Cup 28. Jarní akademie 9

10 (Ne)obyčejní lidé naší farnosti MÍLA ČERMÁKOVÁ Náš adventní rozhovor se vrací k veliké podzimní události naší farní a salesiánské rodiny, k věčným slibům salesiánky Míly Čermákové FMA. Pro celou farnost byl slavnostní den velkým zážitkem, od srdečné a rodinné mše svaté po následnou oslavu s desítkami gratulantů. Nejprve dejme prostor samotné Míle: Na tuto událost jsem se připravovala nejen já, ale také celá komunita sester a posledních 9 dní i celá naše inspektorie. Bylo pro mě velkým povzbuzením a posilou cítit tuto jednotu v modlitbě i praktické přípravě slavnostního dne. Poslední dny jsem měla možnost strávit v tichu kapucínského kláštera, což mi pomohlo vzdálit se od gradujících příprav a otevřít se Pánu rozjímáním liturgických textů, které jsem měla možnost si zvolit. Samotný den D jsem prožila s radostí a pokojem v srdci dva dary od Hospodina, kterých jsem si nesmírně vážila. Silných okamžiků bylo spoustu (litanie, podpis slibu na oltáři ), ale ten NEJ, a zároveň pro mě nečekaný, byla chvíle, kdy se zpíval Magnifikat a nesla jsem svoji křestní svíci před oltář. Vybavila jsem si dobrodružství svého života a prožívala opravdovou vděčnost Pánu, že byl toho všeho výborným režisérem a dovedl si mě až do této chvíle. Asi poprvé v životě jsem vnímala, že to, co se zpívá, vyvěrá i z mého životního příběhu. Velkou radostí pro mě byla také symfonie farnosti (obdivovala jsem ji nejen já, ale i mimofarní hosté) od výzdoby kostela přes hudbu a zpěv při mši, občerstvení, až po úžasnou scénku z vlastního života závěrem, na stránkách Žabokuku, bych chtěla vyjádřit dík všem, kteří se jakkoliv modlitbou či prací na tomto dni podíleli; v modlitbě vás odevzdávám Pánu, ať vás obdaruje hojností svého požehnání 1. Mili, jaké jsou tvé nejbližší plány, tento advent, příští rok? Advent chci prožít s Hospodinem, být otevřená tomu, co mi říká jeho hlas prostřednictvím Písma, lidí a událostí, nepřeslechnout ho ve shonu všedních i svátečních dní Příští rok, žít naplno tam, kde jsem, nebo kam si mě Pán pošle. 2. Kdy tě vlastně napadlo, že bys mohla jít v životě cestou, na které jednou budeš skládat věčné sliby? poprvé během středoškolních školních let. 3. Nevěsty se ráno ve svatební den cítí trochu rozrušeně, co u tebe? Díky klidu kapucínského kláštera, kde jsem ráno trávila, a daru pokoje od Ženicha to bylo docela v normě 10

11 4. Netajil se ti dech nad tím, že slibuješ něco na věky? Potěšilo mě, že to, co jsem před šesti lety slíbila poprvé (s úmyslem navždy) a poté každý rok obnovovala, mohu nyní potvrdit oním navždy veřejně. 5. Jak vidíš před sebou další plány jako salesiánka? Popravdě řečeno, žiji víc přítomností než budoucností. Snažím se odpovídat na výzvy dneška a počkat si na ty budoucí, až se stanou přítomnými. 6. Máš nějakého oblíbence ve svém duchovním životě? Prolog našich Stanov, dopisy a duchovní spisy našich zakladatelů, z biblických knih Píseň písní a Janovo evangelium a listy a byly by toho další hromady na vyjmenování. 7. Kdybys měla za úkol udělat reklamu na povolání salesiánky, čím bys potenciální klientky zaujala? Pojďte a uvidíte nejbližší komunita je na Maničkách, větší setkání se plánuje v březnu ptejte se a dozvíte se 11

12 (Ne)obyčejní lidé naší farnosti MÍLA ČERMÁKOVÁ 8. Myslíš, že tvá rodina se spolupodílela na tom, že jsi se rozhodla pro cestu zasvěceného života? Určitě, i když při oznámení této cesty to byl pro mužskou část rodiny šok a svým způsobem to rozdýchávají dodnes. Na druhou stranu výchovou, svobodou volby a podporováním mých rozhodnutí na tom, kdo a kde jsem, mají velký podíl. 9. Co myslíš, že bys teď dělala, kdybys nebyla věčnou salesiánkou? To raději ani nechci vědět 10. Milena znamená milovaná, cítíš se milovaná? A jááááááááááááááááák. Bohem i lidmi různých věkových i příbuzenských kategorií. Díky za rozhovor a ať se naší sympatické Míle daří všude, kam povedou její kroky. S celou redakcí ze srdce blahopřejeme ještě jednou ke složení věčných slibů. M. A. D.

13 Perly z našich kázání Radek Gottwald ( ) Když sami zakusíme odpuštění, posílejme ho dál. Pokud odpustím, pomůžu sám sobě, pokud neodpustím, škodím si. Radek Gottwald ( ) Naše slabost není překážka pro svatost. Jděme za Bohem i přes chyby, které máme. Co je pro mě Bible? Je to kniha, na kterou sedá v knihovně prach, nebo z ní čerpám sílu a pomoc pro život? Josef Klinkovský ( ) Bůh nám nikdy nenabízí nic nekvalitního, vždy jen to nejlepší. Neztrácejme naději! Čerpejme stále ze studnice naděje i v beznadějných situacích. Josef Klinkovský ( ) Ne každý politik nebo vůdce musí být zbožný. Bůh si používá jako boží nástroj kohokoliv. Josef Daněk ( ) abychom se dělili a nesli Kristovo poselství druhým. Jan Stuchlík ( ) Jak pracuji s těžkými událostmi svého života? Uzavřu se do sebe, nechám své slzy padat na zem, kde z nich vznikne bláto, nebo očekávám pomoc od Boha? Pak se naše slzy mohou proměnit v perly. Bůh otevírá náruč pro všechny lidi. Přijměme to! Jáhen Václav Kelner ( ) Často si klaďme otázku: «Jaká by byla má věčnost, kdyby si mě Bůh v tento okamžik povolal?» Jan Stuchlík ( ) Modlitba není jen o odříkání nějaké formule. Měl by v ní být «žár našeho srdce.» Kristus nepřijde «až někdy». Přichází každý den Jan Stuchlík ( ) Když selžou všechny možnosti v trápení, které máme, nebo jsou naše životní cesty jiné, než jsme si představovali, máme velkou pomocnici a přímluvkyni Kateřinu Alexandrijskou. Josef Klinkovský ( ) O Vánocích přemýšlíme, jakým dárkem uděláme druhým radost. Přemýšlejme také o tom, co Bůh po nás chce. Jaké je moje obdarování? Jaké je moje místo? 13

14 Co proběhlo ve farnosti NOVÍ MINISTRANTI Noví ministranti Úterní mše svatá pro děti 29. listopadu 2011 byla zpestřena uvedením nových ministrantů do služby. Jsou to Šimon Kyjovský, Vojtěch Marek a Dominik Selveker. Přejeme jim hodně vytrvalosti v této radostné službě. Ať stále rostou v lásce k Bohu i k lidem. 14

15 Co proběhlo ve farnosti CECILKA 2011 Cecilka tradiční hudebně-dramatické vystoupení dětí a mládeže,

16

17

18 Co proběhlo ve farnosti TVOŘENÍ ADVENTNÍCH VĚNEČKŮ Tvoření adventních věnečků,

19

20 Co proběhlo ve středisku DOBROVOLNICTVÍ SPOJUJE Dobrovolnictví spojuje Dobrý den, jsem manažer v IBM a vedu 60 lidí. V rámci team-buildingu chceme pracovat jako dobrovolníci. Předpokládám, že lidí z mého teamu bude mít zájem. Dejte prosím vědět, jestli je taková možnost. Tak nějak zněl , který mi přišel někdy koncem března letošního roku. Hleděla jsem na něj trochu nevěřícně a trochu podezřívavě, stejně jako vedení střediska. Jestlipak pán, který je pod em podepsaný, opravdu existuje? A není to jen nějaký nejapný vtipálek? Další vývoj nicméně ukazuje, že alespoň pánova existence je asi nezpochybnitelná, Pavel Tichý s ním totiž telefonicky mluvil. Tak tedy dobrá, jestliže nám chce někdo vážně pomoci, nemohl by se chopit barvy a štětce a natřít nám hokejbalové hřiště? Mezitím, co toto vyjednáváme, přijde další nabídka, tentokrát na schůzce organizací, které pracují s dobrovolníky. Je tu jeden projekt, ale hrozně spěchá a je to jen na některé oblasti dobrovolnictví, např. to firemní, pokud máme zájem se o něj ucházet, je zapotřebí jej co nejrychleji zpracovat. Nejprve se mi zdá, že s tím asi nemáme nic společného, ale pak si vzpomenu na zmíněný a zjišťuji, jestli by prošel třeba návrh na společný pracovní den firemních zaměstnanců a našich dobrovolníků. K mému překvapení je to hodnoceno jako dobrý nápad a tak se tedy vrháme do práce a bleskurychle sepisujeme projekt s honosným názvem Dobrovolnictví spojuje. Příliš od toho nečekáme, proto nás poněkud zaskočí sdělení, že jsme byli vybráni a že podmínkou je prezentace našeho projektu na konferenci o dobrovolnictví v Kroměříži. Jsem z toho trochu na rozpacích, hlavně proto, že komunikace s IBM postupuje poměrně pomalu a stále ještě nevíme, jestli opravdu přijdou, nicméně nezbývá než projekt hrdě představit. Přiznáváme ovšem, že konkrétní firma je teprve v jednání, proto nás potěší i nabídka Národního dobrovolnického centra Hestia (sdružení, která podporuje jiné organizace pracující s dobrovolníky, v tomto případě i vypisovatel zmíněného projektu), že tuto nabídku vyvěsí na svých stránkách a zpřístupní dalším firmám. IBM se však nakonec ozývá, údajně mají dokonce zájem přijít vícekrát a v první fázi by si dobrovolničení u nás vyzkoušel samotný top management firmy. Práci tedy rozdělujeme na dvě etapy a v červnu stíháme první z nich sázení živého plotu podél protihlukové zdi kolem střediska a obnovení lajnování na hřištích. U samotné akce jsem nebyla, ale z ohlasů se zdá, že se vydařila velmi dobře. Jedenáct zaměstnanců z IBM si výborně porozumělo s našimi animátory a zaměstnanci, počasí vyšlo krásně a udělal se kus práce, která byla zakončena společným obědem. Stále ovšem není vyhráno, protože před námi leží ještě druhá etapa. Bonusem tentokrát bude, že jsme se ocitli mezi zvolenými aktivitami, ze kterých by Hestia chtěla pořídit videozáznam, který má sloužit jako propagační materiál k dobrovolnictví. Pracujeme tedy tentokrát se třemi proměnnými: televizní štáb, IBM a počasí. Televizi dávám datum, které jsme předběžně stanovili s firmou, a kromě ů směrem k IBM vysílám už jen zbožné modlitby směrem vzhůru, aby to klaplo. V první chvíli zřejmě nejsou dostatečně intenzivní, protože se v jednom okamžiku zdá skoro nemožné skloubit vše dohromady. Hlavně ve chvíli, kdy zjistím, že dobrovolníci z IBM k nám přišli přes jinou organizaci, Byznys pro společnost, která je koordinuje a pojišťuje a má zřejmě jakýsi problém s tím, že by je jiná or- 20

21 ganizace natáčela. A tak hledím na náš projekt s hrdým názvem Dobrovolnictví spojuje a trochu přemýšlím, že v současné situaci vyznívá trochu ironicky Situaci však naštěstí vyřeší pan Tošner, zástupce Hestie, kterému se s nakonec s problémem kajícně přiznávám. Nemá prý problém natočit i zástupce jiných organizací, ba co více, jen ať řeknou i něco více o své činnosti. I po tom sice přetrvává určitý informační šum, nakonec však svou účast přislibuje i zástupkyně Byznysu pro společnost. Posílám jim tedy dál informace o průběhu dne a natáčení a tiše doufám, že mlčení znamená souhlas a televize neodjede s nepořízenou. Konečně je tu tedy den D a avizovaný nátěr hokejbalového hřiště. Zdá se, že nemožné se stává skutkem, svítí totiž sluníčko, dobrovolníci z IBM dorazili v plném počtu a televizní štáb už je dávno přítomen a dusí v rozhovorech mě i naše ubohé animátory, zkrátka idylka. Trochu se zatahuje jen ve chvíli, kdy zjistí, že firemní dobrovolníky sice může natáčet, ale oni jim nesmí do kamery nic říci. Hrozící mrak zklamání ale nakonec rozežene samotná paní z Byznysu pro společnost, která dorazí z Prahy, teď urputně volá, kam se dá, a nakonec dosáhne zrušení tohoto omezení. Akce tedy pokračuje k všestranné spokojenosti, Hestia šťastně natáčí Byznys pro společnost a já si říkám, že je to dobré a že to dobrovolnictví třeba nakonec opravdu spojuje a otupuje konkurenční hroty. A myslím si, že tomu tak opravdu je, přinejmenším tomu spojování začínám věřit. Zaměstnanci IBM jsou nadšení dobrou atmosférou, společnou prací a tím, že mohli alespoň trochu nahlédnout do dění ve středisku, a my jsme rádi, že nám někdo pomůže natřít hřiště a někdo jiný nám na to i přispěje. Příjemnou zkušeností byla nakonec i spolupráce s další firmou, kterou tentokrát dodala Hestia a která vypomohla v Čučicích. Soudě podle děkovného u, který později zaslali, měla akce prokazatelně kladný účinek, protože zaměstnanci si údajně skvěle provětrali hlavy a stmelili se společnou prací i následným povídáním u kamen. A tak se tedy rozhodujeme, že dáme této formě dobrovolnictví šanci i do budoucna a čas od času necháme někoho pomoci nám. Vlastně je to takové pěkně salesiánské a říkám si, že jestliže práce pro druhé může posunout jednotlivce, proč by nemohla pomoci i celému kolektivu? Tak tedy přeji nám všem, aby tomu tak skutečně bylo a s Boží pomocí aby rostlo nejen dobré dílo, ale i ti, kteří na něm mají podíl. Za salesiánské středisko Klára Maliňáková 21

22 Měřím metr, no a co! Ahoj děti! I v Žabokuku bude dneska řeč o události, kterou všechny děti s napětím očekávají už od podzimu. A které teď odpočítávají čas do startu svíčky na adventním věnci nebo váš adventní kalendář, ze kterého ujídáte čokoládu a plníte ho dobrými skutky. Jistě, Vánoce. Všichni se asi těšíte na dárky, cukroví a prskavky. I Žabokuk by vám chtěl pod stromeček něco nadělit. Co, najdete v tajence, kterou dnes směle mohou luštit i ty děti, které ještě neumějí psát a ve čtení se vyznají málo. Všichni znáte příběh Ježíšova narození. Víte, jakou roli v něm hrála Maria, anděl, jakou pastýři a jakou tři mudrci z východu. Určitě si pamatujete, jaká byla Ježíšova první postýlka a jaké bylo v jeho první ložnici vytápění. Na stránce najdete obrázky, které z tohoto příběhu pocházejí. Stačí stránku rozstříhat, obrázky poskládat tak, aby odpovídaly příběhu Ježíšova narození, a vánoční přání Žabokuku se vám ukáže! Případnou nápovědu najdete v Lukášově evangeliu. No, a komu bude i pak dlouhé čekání na Vánoce, může si přečíst rubriku pro seniory. I tam mluvíme o Vánocích. Můžete se z ní dozvědět, jak prožívali Štědrý den vaše babičky a dědečkové. připravila: Lucie Kučerová 22

23 23 Obrázky pocházejí ze stránek

24 Senior klub Milí čtenáři, v letošním vánočním čísle Žabokuku se vrátíme k Vánocům, jak jste je prožívali jako děti. Zeptali jsme se některých z vás, jaké vzpomínky jim ze slavení a prožívání svátků z jejich dětských let zůstaly. Ať vám dnešní anketa připomene ty časy. připravila: Lucie Kučerová Miloslava, 84 let Vánoce svého dětství mám spojené s válkou. Na Štědrý den se držel půst, večer byly na stole koláče, cukroví, vánočka, kapr ale ne. Toho u nás koupit nedostal. Doma jsme měli stromeček a rozdávaly se dárky. Dostávala jsem většinou oblečení, jednou i sáňky, na to si pamatuju. Zážitek mám z roku, kdy jsem jela sama vlakem na Vánoce k babičce. Bylo to přes hranici ze Sudet do protektorátu. Financi na hranicích mě nechtěli pustit, protože jsem v propustce neměla název hraničního přechodu. Musela jsem přespat ve vesnici na hranicích u četníka a ten mě ráno na motorce vezl k babičce. To byla taky vzácnost, motorku tehdy nikdo neměl, nebyl ani benzin. Na půlnoční jsme nechodili, jako děti jsme za tmy nikam nemohly. Myslím, že půlnoční mše se ani sloužit nemohly. Kostel nebyl zatemněný a světlo zvnitř by bylo vidět. To se velice hlídalo, jak měl někdo v zatemnění škvíru, hned přiběhli policajti a dávali pokuty. Kamil, 79 let Jako evangelické děti jsme měly nedělní školu a na Vánoce měla podobu jakési besídky zpívaly se písně a četly básničky. Stromeček doma byl absolutně střídmý, s ořechy, jablíčky a řetězem slepeným z barevných papírů. Věšelo se na něj i strojkové cukroví. Pravidelně jsme mívali jedličku, tu sehnat tehdy nebyl vůbec problém, dokonce jsem pro ni sám chodil do lesa. Dárky se nedávaly skoro žádné. K jídlu jsme měli bábovku, vánočku a kávu. Ryba na stole neexistovala a maso zase na Štědrý den být nemohlo. Pamatuju si i Vánoce, které jsem jako dítě prožil u příbuzných v Brně, tam jsem jedl prvně datle, fíky, svatojánský chléb a sladké dřevo. Taky si jako na událost vzpomínám, když jsme tam šli na párek v rohlíku. Vlasta, 71 let Vánoce jsme slavili s maminkou, protože tatínek zemřel, když mi byly dva roky. Se sourozenci jsme si navzájem dávali dárky, chystali jsme je i pro maminku. Ta vždycky pekla pro nejmladšího z nás perníkovou chaloupku. Pak jsme od ní dostávali oblečení a knížku. Jako desetiletá jsem dostala velký dar šponovky a větrovku, kterou maminka přešila z bundy po bratrech, impregnovala a obarvila. K večeři jsme mívali rybí polévku, kapra s bramborovou kaší a angreštový kompot. Stromeček jsme zdobili kolekcemi nebo cukrovím, které maminka vyrobila a balilo se do barevných papírků. U stromečku jsme zpívali koledy nejdřív Narodil se Kristus Pán a pak asi deset dalších. Pak se každý zašil se svou hromádkou knížek a byli jsme dlouho vzhůru. Druhý den jsme chodili do kostela a procházkou k příbuzným. 24

25 Marie, 73 let Na Štědrý den jsme večeřeli rybu s bramborovým salátem, pak si vzpomínám na strojkové cukroví a vánočku. Bylo nás šest dětí, takže dárků bylo málo, když tak spíš nějaké ty tepláky. Stromeček jsme měli nazdobený jablky a ořechy, později byly i kolekce, které tatínek dostával na nás děti ve fabrice. Tatínek byl vynikající muzikant, takže vzpomínám i na vánoční mše a půlnoční. O svátích chodil s muzikanty z jednoho kostela do druhého z jedné mše na druhou. Někdy jsme ho my děti doprovázely. Sarah zapálila Betlémské světlo 2011 v Betlémě Pro jedenáctiletou školačku a ministrantku Sáru to byla čest po pětadvacáté budou skauti rozvážet Betlémské světlo po Evropě. Letošní dítě Betlémského světla se jmenuje Sarah Schinwald. Jedenáctiletá školačka a ministrantka z hornorakouského Munderfingu zapálila v pondělí 21. listopadu Betlémské světlo pro ORF v jeskyni narození Ježíše v Betlémě. Návštěva Betléma je vrcholným bodem cesty ORF z Horního Rakouska pro Betlémské světlo, které se letos od 19. do 26. listopadu zúčastnilo téměř 400 účastníků. Betlémské světlo zazáří letos již po pětadvacáté jako obraz poselství Vánoc. Tato vánoční akce vyvolaná hornorakouským studiem ORF nabyla již celoevropského významu: Betlémské světlo se předává již v 30 zemích. Letošní ekumenická Slavnost světla při předávání Betlémského světla zástupcům skautských organizací z celé Evropa se koná v sobotu 10. prosince ve 14 hod ve vídeňském farním kostele Neuottakring. Očekává se návštěva asi 1000 skautů a skautek ze 20 zemí Evropy. Zapálit Betlémské světlo je pro jedenáctiletou školačku čest, neboť se již podílela na jeho roznášení po obci a doma jej vždycky mají. Jedenáctiletá Sarah byla vybrána, protože je aktivní v obci a je známá svou ochotou pomoci. 25

26 Máme se ještě rádi? Nejde o komunikaci Co by se podle vás stalo, kdybyste svému partnerovi řekla: Miláčku, neměli bychom si promluvit o našem vztahu? Kdyby jí odpověděl: Už jsem si myslel, že to nikdy neřekneš. nebo Nemůžu se dočkat, až si vyměníme dojmy z našeho společného života, a nejvíc se těším, až mi řekneš, co prožíváš a co by sis přála., pak tuto knihu vůbec nemusíte číst. Ženy chtějí mluvit o vztahu, protože je něco trápí a chtějí se cítit lépe. Muži nechtějí mluvit, protože jim pak lépe nebude, vlastně jim potom bude hůř. Ať tedy žena přiměje muže k rozhovoru nebo ne, oba nakonec budou prožívat zklamání a pocit, že jim chybí společné pouto. Pravým důvodem, proč žena chce o vztahu mluvit kromě vzteku a flustrace je pocit nepevného pouta s partnerem. Tento pocit v ní vyvolává úzkost a na hlubší rovině osamělost a strach. Skutečný důvod, proč muž nechce mluvit o vztahu, pramení z faktu, že ženina nespokojenost s jeho osobou v něm probouzí pocit selhání. Na hlubší rovině je zahanbený a tento pocit mu brání pochopit partnerčiny obavy. Začarovaný kruh uzavírá skutečnost, že strach ženě znemožňuje vnímat partnerův stud. Oba se snaží zmírnit svůj pocit zranitelnosti, ale dělají to protikladnými způsoby: jeden mluví, druhý mlčí. Výsledkem je oboustranné zklamání a zármutek. jde o spojení Pocit vzdalování patří k nejčastěji uváděným dílčím příčinám při rozvodech. Manželé se od sebe nevzdalují kvůli špatné komunikaci, naopak nedostatečně komunikují, protože se od sebe vzdalují. Jakmile žena začne kritizovat muže, ať záměrně, nebo nevědomky, brání mu navázat s ní spojení. Zpravidla platí, že v blízkosti mlčícího nebo do sebe uzavřeného muže se vyskytuje i kritická žena. Pro ženu se manželství stává utrpením ve chvíli, kdy se v manželství cítí osamělá. Je velmi důležité, abyste předtím, než se začnete zabývat obsahem pocitu ublížení tedy tím, co vyvolává strach a stud nalezli způsob, jak neverbálně navázat spojení s partnerem a ukázat, že si jeden druhého vážíte. Nabízíme vám seznam několika projevů navazování spojení: Pohlazení Zapálení svíčky Objetí Malá pozornost Gesto rukou Nabídka pomoci Nabídka chlazeného nápoje, kávy, čaje Úsměv Okvětní lístek Cítíte-li se s partnerem ve spojení, problém, který mezi vámi původně podnítil vztek, hněv, úzkost nebo stud, vyřešíte celkem snadno a řešení bude odpovídat nejdůležitějším hodnotám vás obou. Patricia Love a Steven Stosny Jak beze slov zlepšit své manželství 26

Ž A B O V Ř E S K É K U K Á T K O

Ž A B O V Ř E S K É K U K Á T K O Ž A B O V Ř E S K É K U K Á T K O Nahlédnutí do života salesiánské farnosti a střediska mládeže I- 09 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří nezahynul, ale měl

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Roráty v kostele sv. Anny ve Valašském muzeu se uskuteční 6.12. v 7 hodin. / 2 /

ÚVODNÍ SLOVO. Roráty v kostele sv. Anny ve Valašském muzeu se uskuteční 6.12. v 7 hodin. / 2 / / 1 / ÚVODNÍ SLOVO Drazí čtenáři! Závěrečný měsíc letošního jubilejního roku před námi otevírá poslední nabídky akcí. Nejvýraznější z nich budou adventní koncerty, coby hudební zastavení v překotně se

Více

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12.

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Po 26. 12. Vánoční koncert souboru Cantica (17:00 kostel sv. Jakuba) Betlémské světlo (10:00 Palackého náměstí) Vánoční pásmo P. Jana Uhlíře a Studené Sprchy (16:30 kostel

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra...

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra... VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK 25. února 2007 - č. 47 Postní doba................ 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává

Více

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN 3/2011 Červen Milí farníci, protože toto číslo vychází o slavnosti Seslání Ducha svatého, bude věnováno svátosti biřmování. Zároveň je to poslední předprázdninové

Více

Motto: Henry David Thoreau. internet či elektronické bankovnictví. v oblasti financování církve. Je to jakýsi

Motto: Henry David Thoreau. internet či elektronické bankovnictví. v oblasti financování církve. Je to jakýsi 4 ZPRAVODAJ FARNOSTI PŘI KOSTELE sv. TOMÁŠE V BRNĚ Motto: Žádný dar nepovznáší tolik dárce i obdarovaného jako důvěra. Henry David Thoreau Úvodní slovo O čem jiném, milí farníci, může být úvodník tohoto

Více

Farn í zpra v o d a j

Farn í zpra v o d a j Farn í zpra v o d a j Římskokatolické farnosti Rožnov p o d Radhoštěm VI. ro čník POST 2012 číslo 2. Starejme se jeden o druhého a pobízejme se k lásce a k dobrým skutkům. (Žid 10, 24) Ú V O D N Í S L

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU ROČNÍK 3 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2012 TAM&TAM MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU OBSAH KŘEST O VELI- KONOCÍCH V ŠUMPERKU ROZHOVOR - MANŽELÉ KOPŘIVOVI PROGRAM NOCI KOSTELŮ SVĚTEC MÉHO SRDCE - GIANNA BERETTA MOLLA VELIKONOČNÍ

Více

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor...6. Světová náboženství Judaismus - II. Víra...

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor...6. Světová náboženství Judaismus - II. Víra... 1 Obsah Strana Úvodní slovo...2 Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4 Rozhovor...........6 Světová náboženství Judaismus - II. Víra..... 13 Okénko pro nemocné (o. J. Šik ).....15

Více

Farní občasník. Dar všech darů. Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích. Z obsahu čísla. Číslo 7, ročník XXI Neděle 12.

Farní občasník. Dar všech darů. Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích. Z obsahu čísla. Číslo 7, ročník XXI Neděle 12. Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 7, ročník XXI Neděle 12. prosince 2010 Z obsahu čísla Vánoce v naší farnosti Vánoce v otrokovické Charitě sv. Anežky Adresát: Josef Janota

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 103 postní doba 2014.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 103 postní doba 2014. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 103 postní doba 2014 Z obsahu Zprávy z farnosti Výročí posvěcení kostela Kronika Knižní okénko

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Papež František se rozhodl zachovat si svůj dřívější znak, který si vybral po svém zvolení biskupem a pro který je charakteristická jednoduchost. Nad modrým štítem jsou umístěny

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös 04 /10 Prázdninové Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös OBSH: ROZHOVOR S NOVÝM PNEM KPNEM 2 NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKONÍM ROCE 2010/2O11 3 ZNÁTE ŠPUCHOV?...20 NOVÉ PROSTORY

Více

Časopis přerovského děkanátu Květen 2002 Číslo 5 Ročník 8 Úvodník P. Cyril Juroška Liturgický kalendář na měsíc květen Maria a dnešní styl Maria při zrodu církve Rosteme ve víře pokračování Věřím Z historie

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 102 Advent 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 102 Advent 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 102 Advent 2013 Z obsahu Zprávy z farnosti Co se událo Pro děti Knižní okénko Adventní zamyšlení

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě březen 2015 20 let na cestě Bratři a sestry, před několika dny, na Popeleční středu, jsme při mši obdrželi popelec. Jako

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

Obsah. Úvodní slovo. Dítě Boží!

Obsah. Úvodní slovo. Dítě Boží! Obsah 2 Ježíš ustanovil eucharistii 4 Papež neustálých překvapení 6 P. F. Kohn: Pastorace mládeže dnes 11 Svědectví na CSA v Třešti 15 Toronto reunion in Krakov 16 Noční bdění 18 Informace BUDOUCNOST CÍRKVE,

Více

pardubické farnosti sv. Bartoloměje

pardubické farnosti sv. Bartoloměje pardubické farnosti sv. Bartoloměje Vydává Římskokatolická farnost v Pardubicích Náklady: 8,- Kč www.farnost-pardubice.cz O B S A H ZE ŽIVOTA FARNOSTI str.2-6 Setkání pastorační rady Duchovní setkání pro

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2015 Foto Hana Vítková Úvodní slovo Ve východních církvích je zvykem, že se křesťané o Velikonocích zdraví jásavým zvoláním:

Více

fchodoviny 4. října 2013 Poutní mše na svátek sv. Františka z Assisi / str. 2 11 / 2013

fchodoviny 4. října 2013 Poutní mše na svátek sv. Františka z Assisi / str. 2 11 / 2013 fchodoviny PRAHA 11 / 2013 K O S T E L S V. F R A N T I Š KA Z A S S I S I A K O M U N I T N Í C E N T R U M B L. M A T K Y T E R E Z Y Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje, abych přinášel lásku, kde

Více

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1937 - pokračování (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor s manž. Lutkovými...5

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1937 - pokračování (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor s manž. Lutkovými...5 1 Obsah Úvodní slovo...2 Z farní kroniky Rok 1937 - pokračování (přepis farní kroniky)...4 Rozhovor s manž. Lutkovými......5 Světová náboženství Judaismus - V. Svátky.. 11 Okénko pro nemocné (o. J. Šik

Více