Daland. Daland. Daland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daland. Daland. Daland"

Transkript

1 Erster Aufzug První dějství Steiles Felsenufer. Das Meer nimmt den größten Teil der Bühne ein; weite Aussicht auf dasselbe. Finsteres Wetter; heftiger Sturm. Das Schiff s hat soeben dicht beim Ufer Anker geworfen: die Matrosen sind mit geräuschvoller Arbeit beschäftigt, die Segel aufzuhissen, Taue auszuwerfen usw. ist an Land gegangen; er ersteigt einen Felsen und sieht landeinwärts, die Gegend ist zu erkennen. Příkrý skalní břeh. Moře vyplňuje větší část jeviště; širý rozhled na moře. Mračné počasí, prudká bouře. ova loď právě zakotvila u břehu. Plavci si hlučně vedou při práci, stahujíce plachty, vrhajíce lana atd. přešel na pevninu; vystupuje na skálu a hledí do krajiny, aby ji ji rozpoznal. Matrosen Hojohe! Hallojo! Hojohe! Ho!... usw. [vom Felsen herabkommend] Kein Zweifel! Sieben Meilen fort trieb uns der Sturm vom sichren Port. So nah dem Ziel nach langer Fahrt war mir der Streich noch aufgespart! Steuermann Ho! Kapitän! Am Bord bei euch, wie steht's? Steuermann Gut, Kapitän! Wir haben sichren Grund! Námořníci Hojohe! Hallojo! Hojohe! Ho!... atd. sestupujíc ze skály Toť zjevno! Jistě sedm mil nás vítr zlý dál odplavil. Tak blízko cíle jsem již stál ten kousek mně ďas přichystal! Kormidelník Hoj! Kapitáne! A s vámi tam jak je? Kormidelník Dobře, kapitáne! Já řádně zakotvil! Sandwike ist's! Genau kenn' ich die Bucht. Verwünscht! Schon sah am Ufer ich mein Haus!, mein Kind, glaub' ich schon zu umarmen: da bläst es aus dem Teufelsloch heraus! Wer baut auf Wind, baut auf Satans Erbarmen! [an Bord gehend] Was hilft's? Geduld! Der Sturn läßt nach; wenn er so tobte, währt's nicht lang. Sandvik je to! Ten záliv dobře znám. Ký ďas! Na břehu již svůj dům jsem zřel! Sentu, své dítě, obejmout jsem toužil: v tom vítr ďábelský mi zafičel! Jen větru věř, pak ti sám ďábel sloužil! Jde na loď Nu což? Tuším, bouř povolí, když tak zle řádí, netrvá. 1

2 He, Bursche! Lange war't ihr wach: zur Ruhe denn! Mir ist nicht bang! Hej, hoši! Kdo tak dlouho bdí, ten ať jde spát! Ďas pokoj dá! [Die Matrosen steigen in den Schiffsraum hinunter.] Námořníci sestupují do podpalubí Nun, Steuermann, die Wache nimmst du wohl für mich? Gefahr ist nicht, doch gut ist's, wenn du wachst. Steuermann Seid ausser Sorg'! Schlaft ruhig, Kapitaen! Nuž, příteli, ty přijmeš za mne nyní stráž? Jeť bezpečno, však bdíš - li, dobře tak. Kormidelník Chci za vás bdít, jen spěte, kapitáne! [ geht in die Kajüte. Der Steuermann allein auf dem Verdeck.] jde do kajuty. Kormidelník sám na palubě. Mit Gewitter und Sturm aus fernem Meer Z bouře divé, kde moře vládu má - mein Mädel, bin dir nah! má dívko, pozdrav měj! Über turmhohe Flut vom Süden her - Z proudů dravých, kde jižní nebe plá - Mein Mädel, ich bin da! mne dívko, uvítej! Mein Mädel, wenn nich Südwind wär', Bez jižních větrů, víru měj, ich nimmer wohl käm' zu dir! já nespatřil očka tvá! Ach, lieber Südwind, blas' noch mehr! Víc, jižní větře, zafoukej! Mein Mädel verlangt nach mir! Má dívka stesk po mně má. Hohojo! Hallohoho Jollohohoho!... usw. Hohojo! Hallohoho. Jollohoho!... atd. [Eine Woge schwillt an und rüttelt heftig das Schiff.] Prudká vlna vrazí do lodi. Von des Südens Gestad', aus weitem Land - V dálné zemi, kde jih má věčný máj - ich hab' an dich gedacht! já na tě myslil tam! Durch Gewitter und Meer vom Mohrenstrand Z moří burných, kde čárný Maurů kraj - hab' dir was mitgebracht. zde něco pro tě mám. Mein Mädel, preis' den Südwind hoch, Má dívko, jihu chválu vzdej, ich bring' dir ein gülden Band; já nesu ti zlatý pás; Ach, lieber Südwind, blase doch! ach, jižní větře, dál jen věj, Mein Mädel hätt' gern den Tand. má dívka ať skvost má včas. Ho-ho! Je holla ho!... usw. Ho - ho! Je holla ho!... atd. Er kämpft mit der Müdigkeit und schläft endlich ein. Das Schiff des "Fliegenden s" naht sich schnell der Küste nach der dem Schiffe des Norwegers entgegengesetzten Seite; mit einem furchtbaren Krach sinkt der Anker in den Grund. Der Steuermann zuckt aus dem Schlafe auf und brummt den Anfang seines Liedes erneut. Brání se spánku, až konečně usne. Loď "Bludného Holanďana" se rychle přiblíží k pobřeží naproti norské lodi. Má černé stožáry a krvavě rudé plachty. Se strašidelným třeskem padne kotva ke dnu. Kormidelník se vytrhne ze spaní a bručí začátek své písně: Mein Mädel, wenn nicht Südwind wär'... Bez jižních větrů víru měj... 2

3 Er schläft von neuem ein. Der kommt an das Land. Opět usíná. Holanďan vystoupí na zem. Je černě oděn. Die Frist ist um, Lhůta je pryč, und abermals verstrichen sind sieben Jahr'. a znovu uběhlo hrozných sedm let. Voll Überdruß wirft mich das Meer ans Land... V rozhořčení mne moře vyvrhlo... Ha, Stolzer Ozean! Ha, pyšný oceán! In kurzer Frist sollst du mich wieder tragen! Však v době krátké poneseš mne znova! Dein Trotz ist beugsam, Tvůj vzdor lze krotit, doch ewig meine Qual! však věčná trýzeň má! Das Heil, das auf dem Land ich suche, Ten mír a spásu, jež tu hledám, nie werd' ich es finden! nenajdu já nikdy! Euch, des Weltmeers Fluten; bleib' ich getreu, Vám, vy mořské proudy; věren jsem já, bis eure letzte Welle sich bricht, až vlna zlomí se poslední und euer letztes Naß versiegt! a vyschne každá krůpěje! Wie oft in Meeres tiefsten Schund Jak často bídou zoufalý stürzt' ich voll Sehnsucht mich hinab: v bezedný vítr se vrhal já: doch ach! den Tod, ich fand ihn nicht! však ach! Svou smrt jsem nepotkal! Da, wo der Schiffe furchtbar' Grab, Lodím kde zkáza strašlivá, trieb mein Schiff ich zum Klippengrund; já přímo hnal se k úskalí; Doch ach! mein Grab, es schloß sich nicht. Však ach! Můj hrob je zavřen dál. Verhöhnend droht' ich dem Piraten, Piráta vyzýval jsem v boje, in wildem Kampfe erhofft ich Tod. bych jistě našel zkázu svou. "Hier," rief ich, "zeige deine Taten, "Zde," hlásám, "ukaž skutky svoje, Von Schätzen voll sind Schiff und Boot!" loď má je zlatou pokladnou!" Doch ach! des Meer's barbar'scher Sohn Leč ach! Ten zbojník strachem zbled', schlägt bang das Kreuz und flïgt davon. kříž udělal a zmizel hned. Wie oft in Meeres tiefsten Schlund Jak často v moře širý chřtán stürzt' ich voll Sehnsucht mich hinab. toužil jsem padnout nezdolán. Da, wo der Schiffe fürchtbar Grab Lodím, kde zkáza strašlivá, trieb mein Schiff ich im Klippengrund: já přímo hnal se k úskalí: Nirgends ein Grab! Niemals der Tod! Však nikde hrob! Nikde smrt má! Dies der Verdammis Schreckgebot. Tak duše má je prokleta! Dich frage ich, gepreisner Engel Gottes, Táži se tě, o anděle ty vlídný, der meines Heils Bedingung mir gewann; jenž spásy podmínku s mi v jevo dal: war ich Unsel'ger Spielwerk deines Spottes, zda v posměch byl ti já, ten hříšník bídný, als die Erlösung du mir zeigtest an? když vykoupení jsi mi zvěstoval? Vergeb'ne Hoffnung! Furchtbar eitler Wahn! Naděj má marna! Strašně prázdný klam! Un ew'ge Treu' auf Erden - ist's getan! Zde věrnost na tom světě neshledám! Nur eine Hoffnung soll mir bleiben, Jen jedna naděj mně tu zbývá, nur eine unerschuettert steh'n: jen jedna stojí nezvratna: so lang' der Erde Keim' auch treiben, jak dlouho zem ta bude živa, so muß sie doch zugrunde gehn! přec jednou nutně zkázu má! Tag des Gerichtes! Jüngster Tag! Den vykoupení! Soudný den! Wann brichst du an in meine Nacht? Ten kdy mi v bídě spásu dá? Wann dröhnt er, der Vernichtungschlag, Kdy vesmír bude zahuben, mit dem die Welt zusammenkracht? a tento svět se ztroskotá? 3

4 Wann alle Toten auferstehn. Dann werde ich in Nichts vergehn. Ihr Welten, endet euren Lauf! Ew'ge Vernichtung, nimm mich auf! Mannschaft des s: [aus dem schiffsraum] Ew'ge Vernichtung, nimm uns auf! Až hroby kol se otevrou, pak, najdu já zde zkázu svou. Vy světy, váš let ať konec má! Vítej mi, zhoubo věkověčná! Holanďanovo mužstvo: z nitra lodi Vítej nám, zhoubo věkověčná! erscheint auf dem Verdeck seines Schiffes und erblickt das Schiff des s. vyjde na palubu své lodi, spatří loď Holanďanovu a obrátí se ke kormidelníkovi. He! Holla! Steuermann! Steuermann [schalftrunken] Hej! Hola! Příteli! Kormidelník ospale se protáhne 's ist nichts! 's ist nichts! to nic! to nic! Ach, lieber Südwind, blas' noch mehr, Víc jižní větře zafoukej, mein Mädel... má dívka... Du siehst nichts? Nic nevíš? Gelt, du wachest brav, mein Bursch! Aj, ta jsi mi pěkná stráž! Dort liegt ein Schiff... Tam kotví loď... wie lange schliefst du schon? jak dlouho spal jsi již? Steuermann Zum Teufel auch! Verzeiht mir, Kapitän! Kormidelník Sám ďas to vem! Odpusťte, kapitáne! [Er setzt hastig das Sprachrohr an und ruft der Mannschaft des s zu] Chvatně nasadí hlásnou troubu a volá na mužstvi Holanďanovo Wer da? Wer da? Kdo tam? Kdo tam? Es scheint, sie sind gerad' so faul als wir. Mně zdá se, že jsou to lenoši jako my. 4

5 Steuermann Gebt Anwort! Schiff und Flagge? Kormidelník Mně hlaste! Loď a vlajka? Laß ab! Mich dünkt, ich seh' den Kapitän! He! Holla! Seemann! Nenne dich! Wess' Landes? Nech jen! Tuším, že sem jde kapitán! Hej! Hola! Plavče! Jméno tvé! Která zem? Weit komm' ich her; verwehrt bei Sturm und Wetter Jsem z dálky já; snad odpíráte v bouři té ihr mir den Ankerplatz? mně zde to kotviště? Behüt' es Gott! I chraniž bůh! Gastfreundschaft kennt der Seemann. - Pohostinství zná přec plavec. - Wer bist du? A kdo jsi?. Holanďan. Gott zum Gruß! So trieb auch doch der Sturm an diesen nackten Felsenstrand? Mi ging's nicht besser: wenig Meilen nur von hier ist meine Heimat; fast erreicht, mußt' ich aufs neu mich von ihr wenden. Sag', woher kommst du? Hast Schaden du genommen? Pozdrav Bůh! Tě hnala též bouř zlá sem na skalnaté pobřeží? Mně nešlo lépe: něco málo mil z těch míst je již můj domov, blížím se... však jako kouzlem musím dále. Zjev, odkud jdeš? A utrpěl jsi škodu? Mein Schiff ist fest, Loď pevnou mám, es leidet keinen Schaden. tu nezastihne škoda. Durch Sturm und bösen Wind verschlagen, Rve moře perutí mne dračí, irr' auf den Wassern ich umher - po širých vodách bloudím sám - wie lange, weiß ich kaum zu sagen; Jak dlouho, paměť sotva stačí; Schon zähl' ich nicht die Jahre mehr. ba ani léta nesčítám. Unmöglich dünkt mich', daß ich nenne Jak nesmírný se nával táhne die Länder alle, die ich fand: těch zemí, které našel jsem: das eine nur, nach dem ich brenne, však po čem jen má duše práhne, ich find' es nicht, mein Heimatland! nenašel já, svou rodnou zem! Vergönne mir auf kurze Frist dein Haus, Ó, popřej mi na krátký čas svůj dům, und deine Freundschaft soll dich nicht gereu'n. a lítost nemáš nikdy z přízně své. 5

6 Mit Schätzen aller Gegenden und Zonen ist reich mein Schiff beladen, willst du handeln, so sollst du sicher deines Vorteils sein. Jeť poklady a přehojnými skvosty loď moje přeplněna; jen když svolíš, pak z toho musíš jistě prospěch mít. Wie wunderbar! Soll deinem Wort ich glauben? Ein Unstern, scheint's, hat dich bis jetzt verfolgt. Um dir zu frommen, biet' ich, was ich kann: doch darf ich fragen, was dein Schiff enthält? Toť podivné! Mám věřit slovu tvému? Jak zdá se mi, tě stíhá hvězda zlá. Abych ti prospěl, rád ti dám, co mám: leč smím se ptáti, v lodi tvé co je? Die seltensten der Schätze sollst du sehn, kostbare Perlen, edelstes Gestein. Ty nejvzácnější skvosty uvidíš, nejčistší perly, drahé kamení. [Er gibt seiner Mannschaft ein Zeichen, zwei von derselben bringen eine Kiste an Land.] Dává pokyn svému mužstvu, dva lodníci vynesou na břeh truhlu Blick hin, und überzeuge dich vom Werte Hleď tam,a hned se přesvědčíš,zda slušna des Preises, den ich für ein gastlich' Dach dir biete. je cena, jíž ti za tvé pohostinství dávám. Wie? Ist's möglich? Diese Schätze! Wer ist so reich, den Preis dafür zu bieten? Jak? Možná - li? Tyto skvosty! Kdo boháč takový, jenž dá tu cenu? Den Pries? Soeben hab' ich ihn genannt; dies für das Obdach einer einz'gen Nacht! Doch, was du siehst, ist nur der kleinste Teil von dem, was meines Schiffes Raum verschließt. Was frommt der Schatz? Ich habe weder Weib noch Kind, und meine Heimat find' ich nie! All' meinen Reichtum biet' ich dir, wenn bei den Deinen du mir neue Heimat gibst. Tu cenu? Já právě jsem ji jmenoval; za přístřeší to noci jediné! Však, co tu zříš, je právě nejmenší jen díl těch skvostů, jež jsou v lodi mé. Co pro mne jsou? Vždyť ženy, dětí nemám já... a domov svůj též nenajdu! Bohatství moje všechno měj, když mně v své rodině zas nový domov dáš. Was muß ich hören! Ha, co tu slyším? Hast du eine Tochter? Pověz, máš - li dceru? Fürwahr, ein treues Kind. Tu mám, věrné to dítě. 6

7 Sie sei mein Weib! Bud žena má! Wie? Hör ich recht? Mein Tochter sein Weib? Jak? Pravda to? Dceru za ženu chce? Er selbst spricht aus den Gedanken... On sám mé myšlenky hádá... Fast fürcht' ich, wenn unentschlossen ich bleib', Ba mně se zdá, kdybych rozmýšlel se, er mußt im Vorsatze wanken. že podruhé mě nepožádá. Wußt ich, ob ich wach' oder träume? Nevím, zda to pravda, či zdání? Kann ein Eidam willkommener sein? Možná ženicha lepšího znát? Ein Tor, wenn das Glück ich versäume! Je blázen, kdo se štěstí dnes brání! Voll Entzücken schlage ich ein. K jeho přání dám souhlas rád. Ach, ohne Weib, ohne Kind bin ich, nichts fesselt mich an die Erde. Rastlos verfolgt das Schicksal mich, die Qual nur war mir Gefährte. Nie werd' ich die Heimat erreichen: zu was frommt mir der Güter Gewinn? Läßt du zu dem Bund dich erweichen, oh! so nimm meine Schätze dahin! Ach, neznám já štěstí rodinné, nic nepoutá mne k té zemi. Zlý osud vždy stíhal kroky mé, mne trýznil mukami všemi. Víc nebudu vlast drahou znáti: nač poklady své mám zavírat? A chceš - li své svolení dáti, oh, své poklady dám tobě rád! Wohl, Fremding, hab' ich eine schöne Tochter, mit treuer Kindeslieb' ergeben mir; sie ist mein Stolz, das höchste meiner Güter, mein Trost im Unglück, meine Freund' im Glück. Mám, hoste, ovšem dceru vzácné krásy, lne ke mně věrnou láskou dětinnou; Toť pýcha má, můj poklad nejcennější, má v nouzi těcha, radost v štěstí mém. Dem Vater stets bewahr' sie ihre Liebe! ihm treu, wird sie auch treu dem Gatten sein. Vždy k svému otci lnula láskou věrnou, též k choti se tak věrně zachová. Du gibst Juwelen, unschätzbare Perlen, Ty skvosty dáváš, nejcennější perly, das höchste Kleinod doch, ein treues Weib... však poklad nejvyšší je věrná choť... Du gibst es mir? Ty mně ji dáš? 7

8 Ich gebe dir mein Wort. Mich rührt dein Los; freigebig, wie du bist, zeigst Edelmut und hohen Sinn du mir: den Eidam wünscht ich so; und wäer' dein Gut auch nicht so reich, wählt ich doch keinen andren. Své slovo na to dám. Můj soucit máš; tak štědrý, jak jsi ty, vždy dáváš v jevo mysl šlechetnou: zeť taký vzácnost je - a jmění tvé ať menší je, přec tys mi pouze vítán. Hab' Dank! Werd' ich die Tochter heut' noch sehn? Měj dík! Tvou dceru spatřím ještě dnes? Der nächste günst'ge Wind bringt uns nach Haus; My s větrem příznivým hned doma jsme; du sollst sie seh'n, und wenn sie dir gefällt... tam uzříš ji; když se ti zalíbí... So ist sie mein... Je žena má... [beiseite] Wird sie mein Engel sein? Wenn aus der Qualen Schreckgewalten die Sehnsucht nach dem Heil mich treibt, ist mir's erlaubt, mich festzuhalten an einer Hoffnung, die mir bleibt? Darf ich in jenem Wahn noch schmachten daß sich ein Engel mir erweicht? Der Qualen, die mein Haupt umnachten, ersehntes Ziel hätt' ich erreicht? Ach! ohne Hoffnung, wie ich bin, geb' ich mich doch der Hoffnung hin! k sobě Mým bude andělem? Když z hrůzné, nekonečné trýzně mne touha rve, kde spása má? Zda věřit smím v ten zásvit přízně kdy naděj kyne jediná? Smím ještě v klamu žíti dále že anděl ke mně skloní tvář? A trýzně, jež mne trápí stále, že konec již a svítá zář? Ach! Bez naděje, jak jsem sám, přec v novou naděj víru mám! Gepriesen seid, gepriesen seid des Sturmes Gewalten, Ó chvála vám, vy živlové lítí, die ihr an diesen Strand mich triebt! již hnali jste mne na ten břeh! Fuerwahr, bloss hab' ich festzuhalten Mně, věru, třeba pouze vzíti, was sich so schoen von selbst mir gibt. co samo je mi na prospěch. Die ihn an diese Kueste brachten, ihr Winde, Vy co jste svedly jej v ty kraje,vám větrům sellt gesegnet sein! vděčně požehnám! Ha, womach alle Vater trachten, Neb oč tu každý otec hraje, ein reicher Eidam, er ist mein! zeť bohatý, dnes já jej mám! Ja, dem Mann mit Gut und hohem Sinn Takovému muži, přísahám, geb' froh ich Haus und Tochter hin! rád statek svůj i dceru dám! 8

9 Steuermann Südwind! Südwind! Matrosen Hallo ho! Steuermann Ach, lieber Südwind, blas' noch mehr! Matrosen Halloho!... usw. Kormidelník Jižní vítr! Námořníci Halo ho! Kormidelník Víc jižní větře zafoukej! Námořníci Haloho!...atd. Du siehst, das Glück ist günstig dir. Der Wind ist gut, die See in Ruh'. Sogleich die Anker lichten wir und segeln schnell der Heimat zu. Steuermann und Matrosen Hoho!... usw. Ty zříš, jak šťastný máš dnes den; ten jižní vánek bouři smet'. Jak rozkaz dám, hned kotvy ven a doma jsme co nevidět. Kormidelník a námořníci Hoho!...atd. Darf ich dich bitten, so segelst du voran. Der Wind ist frisch, doch meine Mannschaft müd'. Ich gönn 'ihr kurze Ruh' und folge dann. Mám ještě prosbu: pluj napřed s lodí svou; Jeť vítr svěží, však chasa má je mdlá; já klid jí přeji rád, pluji za tebou. Doch, unser Wind? Však, vítr náš? Er bläst noch lang' aus Süd! Mein Schiff ist schnell, es holt dich sicher ein. Ten dlouho potrvá! Loď rychlou mám, však já tě dohoním. Du glaubst? Wohlan, es möge denn so sein! Leb' wohl! Mögst heute du mein Kind noch sehn. Myslíš? Dobrá, já věřím slovům tvým! Buď zdráv! Kéž ještě dnes mou dceru zříš. Gewiß! Tak jest! 9

10 [an Bord seines Schiffes gehend] Heil! Wie die Segel schon sich bläh'n! Hallo! Hallo! Frisch, Jungen, greifet an! Matrosen jde na palubu své lodi Hoj! Jak se plachty nesou výš! Halo! Halo! Nuž, hoši, k dílu teď! Námořníci Mit Gewitter und Sturm aus fernem Meer - Z bouře divé, kde moře vládu má - mein Mädel, bin dir nah'! Hurrah! má dívko, pozdrav měj! Hurá! Hurrah! Über turmhohe Flut vom Süden her, Hurá!Z proudů dravých,kde jižní moře plámein Mädel, ich bin da! Hurrah! mne dívko, uvítej! Hurá! Mein Mädel, wenn nicht Südwind wär, Bez jižních větrů, víru měj, ich nimmer wohl käm' zu dir; já nespatřil očka tvá; Ach lieber Südwind, blas' noch mehr. víc jižní větře zafoukej! Mein Mädel verlangt nach mir. Má dívka stesk po mně má. Hoho! Johoho... usw. Hoho! Johoho... atd. Holanďan odchází na svou loď. Zweiter Aufzug Druhé dějství Ein geräumiges Zimmer im Hause s. An den Seitenwänden Abbildungen von See Gegenständen, Karten usw. An der Wand im Hintergrunde das Bild eines bleichen Mannes mit dunklem Barte und in schwarzer Kleidung. Mary und die sitzen um den Kamin herum und spinnen;, in einem Großvaterstuhl zurückgelehnt und mit untergeschlagenen Armen, ist im träumerischen Anschauen des Bildes im Hintergrunde versunken. Prostorná světnice v domě ově. Na stěnách postranních obrazy mořských předmětů, map atd. Na zadní stěně podobizna bledého muže s černým vousem a v černém šatu. Mary a dívky sedí kolem krbu a předou. sedí v dědovské pohovce, opírajíc se o opěradlo, se založenýma rukama a snivě pohlíží na obraz v pozadí. Summ' und brumm', du gutes Rädchen, munter, munter, dreh' dich um! Spinne, spinne tausend Fädchen, gutes Rädchen, summ' und brumm'! Mein Schatz ist auf dem Meere draus', er denkt nach Haus ans fromme Kind; Huč a bzuč, můj kolovrátku, vesele mi v kole zvuč! Stáčej nitky na obrátku, kolovrátku, huč a bzuč! Můj hoch tam v dálce starost má a vzpomíná, kdo zůstal zpět; 10

11 mein gutes Rädchen, braus' und saus'! Ach! gäbst du Wind, er käm' geschwind. Spinnt! Spinnt! Spinnt! Fleißig,! Brumm'! Summ'! Gutes Rädchen! Tra la ra la la... usw. můj kolovrátku, v rej se dej! Ach! Dej se v let, on je tu hned. V rej se dej! Svatba v krátku! Huč! Bzuč! Kolovrátku! Tra la ra la la...atd. Mary Ei! Fleißig, fleißig! Wie sie spinnen! Will jede sich den Schatz gewinnen. Frau Mary, still! Denn wohl Ihr wißt, das Lied noch nicht zu Ende ist. Aj! Pilně, pilně jak se přede! Ať každá ženicha si vede. Jen tiše teď! Však Mary ví, že píseň ještě nekončí. Mary So singt! Dem Rädchen läßt's nicht Ruh'. Du aber,, schweigst dazu? Summ' und brumm', du gutes Rädchen, munter, munter dreh' dich um! Spinne, spinne tausend Fädchen, gutes Rädchen, summ' und brumm'! Mein Schatz da draußen auf dem Meer, im Südener viel Gold gewinnt; ach, gutes Rädchen, saus' noch mehr! Er gibt's dem Kind, wenn's fleißig spinnt. Spinnt! Spinnt! Fleißig,! Brumm'! Summ'! Gutes Rädchen! Tra la ra la... usw. Nuž pějte! V rej kolovrátek váš! Ty ale, Sento, nezpíváš? Huč a bzuč, můj kolovrátku, vesele mi v kole zvuč! Stáčej nitky na obrátku, kolovrátku, huč a bzuč! Můj hoch tam v dálných krajinách, si vyzíská ten zlatý prach; můj kolovrátku, toč se víc! To zlato má pak přadlena. Toč se víc! Svatba v krátku! Huč, bzuč, kolovrátku! Tra la ra la... atd. Mary [zu ] Du böses Kind, wenn du nicht spinnst, vom Schatz du kein Geschenk gewinnst. k Sentě Ty dítě zlé, když nepředeš, hoch tvůj ti zlato nedá též. 11

12 Sie hat's nicht not, daß sie sich eilt; Ta nespěchá a nemá strach; ihr Schatz nicht auf dem Meere weilt. hoch její není na vlnách. Bringt er nicht Gold, bringt er doch Wild - Když zlato ne, přec nese zvěř - man weiß ja, was ein Jäger gilt! však ví se: "lovče, dobře měř!" [ singt leise eine Melodie aus der folgenden Ballade.] si v zamyšlení tiše zpívá jednu melodii z následující pak balady Mary Du seht ihr! Immer vor dem Bild! [zu ] Willst du dein ganzes junges Leben verträumen vor dem Konterfei? Tak hleďte! Před obrazem zas! k Sentě Chceš po celá svá mladá léta zde hledět na ten kontrfaj? Was hast du Kunde mir gegeben, was mir erzählet, wer er sei? Der arme Mann! Dojemná tvář ta věčně kleta, jak jsi mi pěla onu báj. Muž ubohý! Mary Gott sei mit dir! Ei, ei! Ei, ei! Was hören wir! Sie seufzet um den bleichen Mann! Den Kopf verliert sie noch darum! Da sieht man, was ein Bild doch kann! Nichts hilft es, wenn ich täglich brumm'! Komm!! Wend' dich doch herum! Sie hört Euch nicht - sie ist verliebt! Mary Mary Bůh naprav tě! Aj, aj, aj, aj! To divno je, že touhu k podobizně má! Mám strach, že zblázní se tím snem! Tu zřít, co obraz nedělá! Však já ji plísním každým dnem! Pojď, Sento, k nám se obrať sem! Vás neslyší - to lásky znak! 12

13 Ei, ei! Wenn's nur nicht Händel gibt! Denn hat gar heißes Blut - daß er nur keinen Schaden tut! Sagt nichts - er schießt sonst wutentbrannt, den Nebenbuhler von der Wand! Ha ha ha ha... usw. Aj, aj! Ať nejsou hádky pak! Neb má tak horkou krev, že rozdráždí se jako lev! Nuž dost - sic střelí zmámený hned svého soka ze stěny! Ha ha ha ha... atd. O schweigt mit eurem tollen Lachen! Wollt ihr mich ernstlich böse machen? Summ' und brumm', Du gutes Rädchen, munter, munter dreh' dich um! Spinne, spinne tausend Fädchen! Gutes Rädchen, summ' und brumm'! Již dost je toho smíchu právě! Mne chcete hněvat při zábavě? : Huč a bzuč, můj kolovrátku, vesele mi v kole zvoň! Stáčej nitky na obrátku, kolovrátku huč a bzuč! O macht dem dummen Lied ein Ende, es brummt und summt nur vor dem Ohr! Wollt ihr, daß ich mich zu euch wende, so sucht was besseres hervor! Gut, singe du! Oh, nechte písně všelijaké, ta hučí, bzučí rojem vos! Když chcete, abych pěla také, pak zvolte lepšího si cos! Nuž zpívej ty! Hört, was ich rate; Frau Mary singt uns die Ballade. Bewahre Gott! Das fehlte mir! Den fliegenden Holläender laßt in Ruh'! Wie oft doch hört' ich sie von dir. Bewahre Gott! Das fehlte mir! Ich sing' sie selbst; hört,, zu! Mary Mary Slyšte moji radu; ať Mary zpívá nám baladu. I Bůh mě chraň! To ještě tak! Bludnému Holanďanu přejte věčný sen! Jak často zpívalas' ji však. I Bůh mě chraň! To ještě tak! Ji zazpívám, mne slyšte jen! 13

14 Laßt mich's euch recht zum Herzen führen, des Ärmsten Los, es muß euch rühren. Uns ist es recht. Ať zpěv si k srdci připustíte, a nad bědným slzu vyroníte. Nám je to vhod. Merkt auf die Wort'. Dem Spinnrad Ruh'! Slov znejte znak! Stůj kolovrat! Mary [ärgerlich] Ich spinne fort. zlostně Já předu však I. I. Johohohe! Johohohe! Johohohe! Johohe! Johohohe!Johohohe! Johohohe! Johohe! Traft ihr das Schiff im Meere an, Zda v moři loď jste potkali, blutrot die Segel, schwarz der Mast? má stěžeň černý, plachty co krev! Auf hohem Bord der bleiche Mann, Muž bledý tam, hle, na ní dlí, des Schiffes Herr, wacht ohne Rast. té lodi pán, tak zvláštní zjev. Hui! - Wie saust der Wind! - Johohoe! Hui! -To vítr lká - johohoe! Hui! - Wie pleift's im Tau! - Johohe! Hui! -Tam v lanoví - johohe! Hui! - Wie ein Pfeil fliegt er hin, Hui! - loď jak šíp letí dál, ohne Ziel, ohne Rast, ohne Ruh'! nikde cíl, nikde klid, nikde mír! Doch kann dem bleichen Manne Všal jednou muži bledému Erlösung einstens noch werden, svitne spásná síla, fänd' er ein Weib, das bis in den Tod najde - li ženu, do smrti věrnou getreu ihm auf Erden!. jež by mu byla. Ach! wann wirst du, bleicher Seemann, sie finden? Ach! kdy as, ty bledý plavče, ji najdeš? Betet zum Himmel, daß bald ein Weib Dej bože, ženu ať má, Treue ihm halt'! jež mu věrnost zachová! II. Bei bösem Wind und Sturmes wut umsegeln wollt' er einst ein Kap; er flucht' und schwur mit tollem Mut: In Ewigkeit laß' ich nicht ab! Hui! - Und Satan hört's! - Johohe! Hui! - nahm ihm bei'm Wort! - Johohe! Hui! - und verdammt zieht er nun durch das Meer ohne Rast, ohne Ruh'! II. Kdys v bouři hrozné strašlivé chtěl obeplouti předhoří; tu zaklel v zlosti zuřivé: "Plout věčně chci v ten vítr zlý!" Hui! Jej slyšel ďas! Johohe! Hui! - dal, co si přál! - Johohe! Hui! - v prokletí bloudí teď po mořích, nikde cíl, nikde mír! 14

15 Doch, daß der arme Mann' noch Erlösung fände auf Erden, zeigt' Gottes Engel an, wie sein Heil ihm einst könnte werden. Ach, könntest du, bleicher Seemann, es finden! Betet zum Himmel, daß bald ein Weib Treue ihm halt'! Však přece muži bledému jedna že kyne spása, sám anděl boží proklatci těžkou podmínku hlásá. Ach, kéž bys' ty, bledý plavče, byl spasen! Dej Bože, ženu ať má, jež mu věrnost zachová! [Die sind tief ergriffen und singen den Schlußreim leise mit.] jsou dojaty a na konec tiše spojují hlasy se Sentiným zpěvem III. Vor Anker alle sieben Jahr', ein Weib zu frei'n, geht er ans Land: er freite alle sieben Jahr', noch nie ein treues Weib er fand. Hui! - Die Segel auf! Johohe! Hui! - Den Anker los! Johohe! Hui! - Falsche Lieb', falsche Treu', Auf, in See, ohne Rast, ohne Ruh! Ach, wo weilt sie, die dir Gottes Engel einst könnte zeigen? Wo triffst du sie, die bis in den Tod dein bleibe treu eigen? III. On dosud každý sedmý rok, by ženu hledal, na zem šel: měl svatbu každý sedmý rok, však ženy věrné nenašel. Hui! - "Již plachty výš!" Johohe! Hui! - "A kotvy ven!" Johohe! Hui! - "Falešná láska tvá!" "V moře zas, nikde cíl, nikde mír!" Ach, kdo je ta, jež boží by milost ti ukázala? Kde potkáš tu, jež do smrti věrnost by zachovala? Ich sei's, die dich durch ihre Treu' erlöse! Mög' Gottes Engel mich dir zeigen! Durch mich sollst du das Heil erreichen! Mary und Hilf, Himmel!!! Já jsem to, jež věrností svou tě spasí! Kéž Bůh mi přítomnost tvou hlásí! Chci já být láska tvá a spása! Mary a dívky Ó nebe! Sento! Sento! [ist eingetregen und hat s Ausruf vernommen.] vstoupil do dveří a slyšel Sentino zvolání! Willst du mich verderben? Helft,, uns! Sie ist von Sinnen! Sento! Chceš mít moji zkázu? Teď pomoz nám! Vždyť šílí! 15

16 Mary Ich fühl das Blut in mir gerinnen! Abscheulich' Bild, du sollst hinaus, kommt nur der Vater erst nach Haus! düster Der Vater kommt. Mně úzkost všecky vzala síly! Zlý obraz ten já z domu dám, jen až se vrátí otec nám! chmurně Již přichází. die in ihrer letzten Stellung verblieben und von allem nichts vernommen hatte, wie erwachend und freudig auffahrend která jako u vytržení zůstala v posledním postavení a vše další neslyšela, procitne a radostně vykřikne Der Vater kommt? Jde otec můj? Vom Felsen seh sein Schiff ich nah'n. Sie sind daheim! Já z předhoří loď jeho zřel. Již doma jsou! Mary Nun seht, zu was eu'r Treiben frommt! Im Hause ist noch nichts getan. Sie sind daheim! Auf, eilt hinaus! Nemám doma přichystáno! Ten zmatek člověk neviděl. Již doma jsou! Ven poběžte! Mary Halt, halt! Ihr bleibet fein im Haus! Ne, ne! Vy zůstanete zde! Das Schiffsvolk kommt mit leerem Magen. Jsou plavci jízdou uondáni. In Küch' und Keller Säumet nicht! Teď do kuchyně, do sklepa! Laßt euch nur von der Neugier plagen - Teď nechte všeho vyzvídání - vor allem geht an eure Pflicht! do práce, chásko sveřepá! Ach! Wie viel hab' ich ihn zu fragen! Ich halte mich vor Neugier nicht. Ach! Co mám na milého přání! Ba, hrozná zvědavost je má. 16

17 Schon gut! Sobald nur aufgetragen, hält hier aus länger keine Pflicht. Mary treibt de hinaus und folgt ihnen. will ebenfalls gehen; hält sie zurürck. Však vím! Nám nikdo nezabrání jak práce bude skončena. Mary vyžene dívky a jde za nimi. chce též odejít; ji však zdržuje. Bleib',! Bleib' nur einen Augenblick! Aus meinen Qualen reiße mich! Doch willst du, ach! so verdirb mich ganz! Stůj, Sento, zůstaň malý okamžik! Z kruté mne trýzně vysvoboď! Však chceš - li, pak mě rázem znič! Was ist...? Was soll...? Co je...? Co chceš...? O, sprich, was aus mir werden soll? Ó Sento, mluv, co se mnou má se stát? Dein Vater kommt: - eh' wieder er verreist, Tvůj otec zde: - a než zas odejde, wird er vollbringen, was schon oft er wollte... buď dokonáno, co si přál tak často... Und was meinst du? A co to jest? Dir einen Gatten geben! Mein Herz, voll Treue bis zum Sterben, mein dürftig Gut, mein Jägerglück; darf so um deine Hand ich werben? Stößt mich dein Vater nicht zurück? Wenn dann mein Herz im Jammer bricht, sag,, wer dann für mich spricht? Že chce ti dáti chotě! Mé srdce věrno do skonání, můj prostý dům, zdar lovecký; zda ruku tvou mi otec zbrání, jenž, bohužel, tak sobecký? Až srdce mé zvěst žalnou zví, zjev, Sento, kdo se přimluví? Ach, schweige,, jetzt! Laß mich hinaus, Ach, pomlč o tom teď! Ven pusť mě již! den Vater zu begrüssen! Chci otci pozdrav dáti! Wenn nicht, wie sonst, an Bord die Tochter kommt, Když nevítá jej dcera, jako vždy, wird er nicht zürnen müssen. nemá se pohněvati? Du willst mich fliehn? Vyhnout se chceš? 17

18 Ich muß zum Port. Mám, věru, spěch! Du weichst mir aus? Ty odcházíš? Ach, laß mich fort! Ach, nech mě jít! Fliehst du zurück vor dieser Wunde, Tvým odporem má láska sílí, die du mir schlugst, dem Liebeswahn? proč přede mnou svůj skláníš hled? O, höre mich zu dieser Stunde, Ach, počkej, v této těžké chvíli, hör' meine letzte Frage an: slyš, co se ptám zde naposled: wenn dieses Herz im Jammer bricht, až srdce mé zvěst žalnou zví, wird's sein, die für mich spricht? zda za mne se přimluví? Wie? Zweifelst du an meinem Herzen? Du zweifelst, ob ich gut dir bin? O sag', was weckt dir solche Schmerzen? Was trübt mit Argwohn deinen Sinn? Jak? O srdci mém ty pochybuješ? Že více nemáš přízeň mou? Ó, zjev, proč tak se zarmucuješ? Co zbouřilo tak mysl tvou? Dein Vater, ach! - nach Schätzen geizt er nur... Tvůj otec, ach! - ach statků je žádostiv... Und, du - wie dürft' auf dich zu zählen? A Sento, ty - jak možná tobě věřit? Erfülltest du nur eine meiner Bitten? Což vyslyšela's nejmenší mou prosbu? Kränkst du mein Herz nicht jeden Tag? Netrápíš mne snad den co den? Dein Herz? Že já? Was soll ich denken? Jenes Bild... Co si mám myslit? Obraz ten... Das Bild? Obraz? Laßt du von deiner Schwärmerei wohl ab? Necháš šíleného blouznění 18

19 Kann meinem Blick Teilnahme ich verwehren? Což očím svým já mohu soucit bráti? Und die Ballade - heut' noch sangst du sie! A ta balada - dneska pěla's ji! Ich bin ein Kind und weiß nicht, was ich singe. O sag', wie? Fürchtest du ein Lied, ein Bild? Ach, dítě jsem a nevím, co si zpívám. Ó rci, jak? Z pouhé písně ty strach máš? Du bist so bleich... Tvá bledne líc... sag', sollte ich's nicht fürchten? mluv, nemám strachu míti? Soll mich des Ärmsten Schreckenslos nicht rühren? Kdo by tak hrůzným osudem jat nebyl? Mein Leiden,, rührt es dich nicht mehr? Má trýzeň však tě nedojímá víc? O, prahle nicht! Was kann dein Leiden sein? Ó, nechlub se! Co má být trýzeň tvá? Kennst jenes Unglücksel'gen Schicksal du? Znáš nešťastníka strašné prokletí? Sie führt zum Bilde Fühlst du den Schmerz, den tiefen Gram, mit dem herab auf mich er sieht? Ach, was die Ruhe für ewig ihm nahm, wie schneidend Weh' durch's Herz mir zieht! Vede a k obrazu Zda cítíš bol, to soužení, jak z obrazu se dívá sem? Ach, co jej k věčnému rve bloudění, to jitří bolest v srdci mém! Weh' mir! Es mahnt mich mein unsel'ger Traum! Gott schütze dich! Satan hat dich umgarnt! Ó žel! Vzpomínám na neblahý sen! Sám Bůh tě chran! Tys v síti ďábelské! Was schreckt dich so? Co tě zděsilo? 19

20 ! Laß dir vertrau'n: ein Traum ist's! Hör' ihn zur Warnung an! Sento! Říci si dej: to sen je, buď však ti výstrahou! setzt sich erschöpft in den Lehnstuhl nieder; bei dem Beginn von s Erzählung versinkt sie wie in magnetischen Schlaf, so dass es scheint, als träume sie den von ihm erzählten Traum ebenfalls. steht ander Stihl gelehnt zur Seite. si unaveně sedne do pohovky; při počátku ova vyprávění klesne jakoby v magnetický spánek, takže se zdá, jakoby rovněž snila em líčený sen. se opírá o stranu pohovky. Auf hohem Felsen lag' ich träumend, Na skále v snách se oči mhouří, sah unter mir des Meeres Flut; a pode mnou pláň mořská je; die Brandung hört' ich, wie sich schäumend já příboj slyšel, zřím, jak bouří am Ufer brach der Wogen Wut. na břehu vlny jekotné. Ein fremdes Schiff am nahen Strande Cizí loď viděl jsem v té chvíli, - erblickt' ich, seltsam, wunderbar; já takou nikdy nespatřil, - zwei Männer nahten sich dem Lande, dva muži na zem vystoupili, der ein', ich sah's, dein Vater war. z nich ten jeden tvůj otec byl. mit geschlossenen Augen Der andre? se zavřenýma očima A druhý? Wohl erkannt' ich ihn: Já ho poznal hned: mit schwarzen Wams, bleicher Mien'... šat černý měl a bledý ret... Der düstre Blick... A chmurný zrak... [auf das Bild deutend] Der Seemann, er. ukáže na obraz Zde plavec ten! Und ich? A já? Du kamst vom Hause her, du flogst, den Vater zu begrüßsen; Tys vyšla z domu ven, a otci pozdrav svůj jsi nesla; 20

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2 Milena Hrušková Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 LEKCE 1 Ich heiße Sara Hallo, ich heiße Sara und ich komme aus München. Ich studiere Medizin.

Více

ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN

ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN Autor: Katka Česalová Datum: 3. 7. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7. třída

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_ZÁJMENPŘÍSLOV30LEKCE_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Marion: Echt? Na, wenn das stimmt, dann ist das der Traum aller Schüler! Wie sieht eigentlich dein Stundenplan aus?

Marion: Echt? Na, wenn das stimmt, dann ist das der Traum aller Schüler! Wie sieht eigentlich dein Stundenplan aus? Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-09 Z á k l a d o v ý t e x t : Marion: Hallo Lisa, wie gefällt es dir in deiner neuen Schule? Lisa: Grüß

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7.roč.

Více

Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ

Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ 66 Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ bis Der Assistent ist in unserem Institut bis Ende September angestellt. Der Zug fährt bis Hamburg. Die Arbeit muss bis zehnten Mai fertig sein.

Více

1) Číslovky procvičení. Wir üben die Zahlwörter.

1) Číslovky procvičení. Wir üben die Zahlwörter. Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_07 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t : den 18. ugust 2013, in erlin Liebe laudia, wir haben uns lange nicht gesehen,

Více

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Slovní zásoba: druhy sportu, popis místností v domě, části lidského těla, nemoci, dialog u lékaře, jídlo, v restauraci, denní režim, popis

Více

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t :

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Herr und Frau Schiller aus Magdeburg machen Urlaub in Salzburg. eim Frühstück

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_19 Tématický celek:

Více

Němčina pro samouky. Alena Nekovářová Lucie Zemanová

Němčina pro samouky. Alena Nekovářová Lucie Zemanová Němčina pro samouky nejen Alena Nekovářová Lucie Zemanová leda 204 ERSTE LEKTION. LEKCE Guten Tag! Hallo! Im Deutschkurs Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich heiße Sabine Schulz. Sabine ist mein Vorname,

Více

Prag, den 2. Juli. Liebe Ulrike!

Prag, den 2. Juli. Liebe Ulrike! Liebe Ulrike! Prag, den 2. Juli Vielen Dank für deinen Brief und die Fotos von deiner Familie, euerem Haus und Garten. Auch wir wohnen in einem Einfamilienhaus am Rande der Stadt. Wir das heißt meine Eltern,

Více

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt?

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt? P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Katrin: Robert, wie stellst du dir also unsere Hausaufgabe vor? Robert:

Více

alles klar 1a gramatika

alles klar 1a gramatika alles klar 1a gramatika Časování pravidelných sloves v přítomném čase Infinitiv většiny německých sloves má koncovku -en (kommen), méně často -n (wandern). Po odtržení této infinitivní koncovky získáme

Více

Projekt Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/31.0074 TYPOLOGIE ÚLOH III NÁCVIK ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

Projekt Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/31.0074 TYPOLOGIE ÚLOH III NÁCVIK ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Projekt Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/31.0074 TYPOLOGIE ÚLOH III NÁCVIK ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Ze spolupráce a z diskuzí v didaktickém semináři němčiny jako

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Sekce.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Sekce. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Družby pokročilí

Více

Rodina a přátelé 3. Rodinná oslava. Karinina sestra Sabine má narozeniny. Pozvaný je také Markus. Na oslavě se seznamuje s Karininou rodinou.

Rodina a přátelé 3. Rodinná oslava. Karinina sestra Sabine má narozeniny. Pozvaný je také Markus. Na oslavě se seznamuje s Karininou rodinou. A Rodinná oslava Karinina sestra Sabine má narozeniny. Pozvaný je také Markus. Na oslavě se seznamuje s Karininou rodinou. Karin: Mutti, Vati, kommt her, ich möchte euch meinen Freund vorstellen. Das ist

Více

téma Begrüßung und Verabschiedung Guten Morgen! Guten Tag! Guten Abend! Gute Nacht! Auf Wiedersehen! Hallo! Grüß dich! Tschüs! zvířata a citoslovce

téma Begrüßung und Verabschiedung Guten Morgen! Guten Tag! Guten Abend! Gute Nacht! Auf Wiedersehen! Hallo! Grüß dich! Tschüs! zvířata a citoslovce Ene mene 1 Téma Begrüßung und Verabschiedung strana 2 Číslo Cíl hodiny 1. prezentace a procvičování pozdravů seznámení s obálkou učebnice 2. nácvik rozpočitadla Slovní zásoba Guten Morgen! Guten Tag! Guten

Více

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut Thema: 6 Peníze a jejich funkce Gramatika: trpný rod ve spojení s modálními slovesy, vyjádření původce děje; infinitiv po slovesech, podstatných a přídavných jménech Čas potřebný k prostudování učiva lekce:

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 NĚMECKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 NĚMECKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 NĚMECKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 15. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Chris: Guten Tag, ich möchte

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-cte-04 Ich heiße Sven Holmström und komme aus Schweden. Ich bin 30 Jahre alt und wohne seit einem Jahr in Österreich.

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší německy-česky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší německy-česky Všechno nejlepší : Manželství Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt. Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Die allerbesten

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Siehst du den Pulli? Der ist aber schön! Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1002_Demonstrativpronomina_PWP

Siehst du den Pulli? Der ist aber schön! Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1002_Demonstrativpronomina_PWP Siehst du den Pulli? Der ist aber schön! Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1002_Demonstrativpronomina_PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015 Projekt 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und

Více

10. Futurum. 10. Nj Budoucí čas

10. Futurum. 10. Nj Budoucí čas 10. Futurum 10. Nj Budoucí čas Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1836 ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: Německý jazyk,

Více

FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE

FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE Also ich habe eigentlich meine Karriere vor fast zwanzig Jahre angefangen in eine Firma, die in Tschechei verschiedene kosmetische Luxusfirmen gebracht hat.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Majakovského

Více

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE Also, ich arbeite bei der Firma seit sechs Jahren und bevor ich bei der Firma tätig war, hab ich gar nichts über Kaminöfen gewusst.

Více

Slovní zásoba Výslovnost Poslech (s porozuměním) Čtení (s porozuměním) Familie und Verwandtschaft strana 2. Tiere. Tiere. Tiere

Slovní zásoba Výslovnost Poslech (s porozuměním) Čtení (s porozuměním) Familie und Verwandtschaft strana 2. Tiere. Tiere. Tiere Téma Číslo Cíl hodiny Slovní zásoba Jazykové činnosti Výslovnost Poslech (s porozuměním) Čtení (s porozuměním) Familie und Verwandtschaft strana 2 1. komunikativní hra nácvik psaní nácvik čtení a výslovnosti

Více

NĚMECKÝ JAZYK Metodická příručka pro učitele

NĚMECKÝ JAZYK Metodická příručka pro učitele NĚMECKÝ JAZYK Metodická příručka pro učitele vytvořená v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198

Více

Cvičení k učebnici (inovované a rozšířené)

Cvičení k učebnici (inovované a rozšířené) Cvičení k učebnici (inovované a rozšířené) NĚMČINA PRO JAZYKOVÉ ŠKOLY 1 1. díl 1. 6. lekce 2011 1. Výslovnost Entschuldigen Sie bitte,... Zug aus Prag Um acht Uhr zehn Das ist sehr schön. Herzlich willkommen

Více

Jana Navrátilová. Němčina za 24 dnů. intenzivní kurz pro samouky + audio CD

Jana Navrátilová. Němčina za 24 dnů. intenzivní kurz pro samouky + audio CD Jana Navrátilová Němčina za 24 dnů intenzivní kurz pro samouky + audio CD Edika Brno 2012 Němčina za 24 dnů intenzivní kurz pro samouky + audio CD Jana Navrátilová Odborná korektura: Helmut Wanka Obálka:

Více

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 10 20 min

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 10 20 min 12 Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele 1. 10 20 min Pracujte ve dvojicích. Od učitele/učitelky dostanete fotografii pokoje. Máte 30 sekund

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Nebensätze. 7. Nj Vedlejší věty

Nebensätze. 7. Nj Vedlejší věty Nebensätze 7. Nj Vedlejší věty Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1836 ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: Německý jazyk,

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : b PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Metodický list Zařazení materiálu: Šablona:Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada:1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-2ST-08

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Ca. 100 W Ca. 300 W Energienutzung früher Využití energie dříve Energieverbrauch und Bevölkerung

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Němčina 4 pr škláky Terasft Pdprvané učebnice (nutn navlit v Nastavení): Nvá němčina II 2. část a III 1. část (SPN - Maruškvá) celkem 414 slvíček Lektin 16 20 slvíček Lektin 17 16 slvíček Lektin 18

Více

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 Milí hosté, věnujte prosím pozornost následujícím informacím. V den vašeho příjezdu je váš pokoj k dispozici od 14:00. Při ukončení pobytu opusťte prosím

Více

Inhalt / Obsah. 1. Der Stress und seine Wirkung auf die Gesundheit. 1. Stres a jeho vliv na zdraví. 2. Výzkum smíchu Vývoj a poznatky

Inhalt / Obsah. 1. Der Stress und seine Wirkung auf die Gesundheit. 1. Stres a jeho vliv na zdraví. 2. Výzkum smíchu Vývoj a poznatky (Schul-)Stress? (Školní) stres? Inhalt / Obsah 1. Der Stress und seine Wirkung auf die Gesundheit 2. Humorforschung Entwicklung und Erkenntnisse 3. Mit Humor gegen Stress Tools und Techniken 1. Stres a

Více

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014 Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu Strany dohody: 1. Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ: 49240901 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Small Talk Deutsch. Iva Michňová

Small Talk Deutsch. Iva Michňová Small Talk Deutsch Iva Michňová Knihy edice Poradce pro praxi se věnují nejrůznějším tématům z oblastí vedení lidí a řízení firem, marketingu a prodeje, rozvoje pracovních, komunikačních a manažerských

Více

Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace)

Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace) Stav: duben 2015 Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace) Veškeré údaje v tomto poučení jsou založeny na poznatcích a zkušenostech velvyslanectví v době sestavení tohoto informačního

Více

Voda její vlastnosti Wasser und seine Eigenschaften

Voda její vlastnosti Wasser und seine Eigenschaften VĚKOVÁ SKUPINA B ALTERSKLASSE B PŘÍRODOVĚDNÝ PROJEKTOVÝ DEN NATURWISSENSCHAFTLICHER PROJEKTTAG Pracovní list organoleptika Arbeitsblatt Organoleptik Úkol Aufgabe Organoleptika znamená posuzování vlastností

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

HÁDEJ, HÁDEJ, HÁDAČI...

HÁDEJ, HÁDEJ, HÁDAČI... Milí čtenáři, tak jsem opět tu, jsem váš školní časopis ŠOTEK a doufám, že i ve školním roce 2008/2009 budete mít čas chvilku se zastavit a třeba jen tak zalistovat mými stránkami. Co vám mohu nabídnout?

Více

Deutsch ist leicht! Němčina je v pohodě! WORTSCHATZ Begrüßungen Hobbys Zahlen (1 12) Alphabet

Deutsch ist leicht! Němčina je v pohodě! WORTSCHATZ Begrüßungen Hobbys Zahlen (1 12) Alphabet Inhalt Obsah 9 10 12 14 16 Modul 1 Lektion 1 A Hallo, wie geht s? Ahoj, jak se máš? B Leichte Wörter Lehká slova Lektion 2 A Mein Stundenplan Můj rozvrh B Im Café V kavárně Deutsch ist leicht! Němčina

Více

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV.

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV. STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: podnikání Jména autorů PhDr.Janusz Karpeta OSTRAVA 2014 CIZÍ JAZYK II. Cizí jazyk II., Německý

Více

metodická příručka Passt schon! A1 A2 němčina pro střední školy POLYGLOT

metodická příručka Passt schon! A1 A2 němčina pro střední školy POLYGLOT 2. Passt schon! POLYGLOT A1 A2 metodická příručka němčina pro střední školy strana 26 Orientierung in der Stadt 3 Slovní zásoba der Bahnhof, der Bus, das Fahrrad, fliegen, der Flug, die Jugendherberge,

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Erdbeben Wer denkt, wir...1... auf festem oden, der...2... sich. In Wirklichkeit

Více

Žáci umí popsat vztahy v rodině a mluvit o jednotlivých členech rodiny. spielen, arbeiten, e Mutter, r Vater, e Schwester, r Bruder

Žáci umí popsat vztahy v rodině a mluvit o jednotlivých členech rodiny. spielen, arbeiten, e Mutter, r Vater, e Schwester, r Bruder Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_01 Moje rodina meine Familie Německý jazyk 3.ročník Materiál slouží k

Více

NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky

NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky vytvořené v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198

Více

MATN2. Trigonometrie. Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT"

MATN2. Trigonometrie. Projekt Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT" Trigonometrie MATN2 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR 1 Trigonometrie Trigonometrie je oblastí matematiky,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.4 Učební osnovy: Cizí jazyk 2 - Německý jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.4 Učební osnovy: Cizí jazyk 2 - Německý jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Německý jazyk koordinovali Mgr. Pavla Mračková a Mgr. Vladimír Böhm.

Více

Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik

Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik Oldřich Novický Pavel Treml Ladislav Kašpárek Základní charakteristiky povodí Labe Daten zum Einzugsgebiet der Elbe Rozloha Fläche 51 394 km 2 Střední

Více

Pokyny v pracovním sešitě

Pokyny v pracovním sešitě Pokyny v pracovním sešitě Lekce 1 Der Zirkus kommt Cirkus přijíždí 1. Skrývačka Přečti si úkoly a dole najdi vhodná slova. Vybarvi políčka. Pokud si našel správná slova, uvidíš obrázek. 2. Martinův týden

Více

Dovednosti 2009 1 a 2 ročník

Dovednosti 2009 1 a 2 ročník METODIKA 06 OVĚŘOVÁNÍ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ Dovednosti 2009 1 a 2 ročník Datum 1. ročník 16. 9. 2009 2. ročník 9. 6. 2009 Praktické i teoretické dovednosti Obsah Doba Předměty Učitele Skupiny Zahájení Pomůcky

Více

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mgr. Eva Podubníčková - AK Viktor Pavlík Vážený pane inženýre, ráda bych Vám touto cestou poděkovala za zajištění tlumočnice. Oceňujeme Vaši flexibilitu a ochotu. S tlumočnicí Petrou Peškovou jsme byli

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

METODICKÝ LIST. PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR:

METODICKÝ LIST. PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR: METODICKÝ LIST PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR: Řízení podniku, Bankovnictví, Pojišťovnictví STUDIUM: Bakalářské FORMA STUDIA: Kombinovaná POVINNÁ LITERATURA: Wirtschaftsdeutsch aktuell, Věra Höppnerová,

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NĚMECKÝ JAZYK

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NĚMECKÝ JAZYK KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 NĚMECKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Žáci časují pravidelná slovesa, přiřazují ke slovesům odpovídající osobní zájmena.

Žáci časují pravidelná slovesa, přiřazují ke slovesům odpovídající osobní zájmena. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_01_pracovni_list Časování sloves Němčina 1. ročník Schéma časování

Více

DEUTSCHE HANDELSKORRESPONDENZ

DEUTSCHE HANDELSKORRESPONDENZ Obchodní korespondence v německém jazyce DEUTSCHE HANDELSKORRESPONDENZ Privatkorrespondenz Handelskorrespondenz ( Geschäftsbriefe) Obsah: 1. Korespondence 2. Soukromá/osobní korespondence 3. Soukromá korespondence

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa.

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa. Spolupráce ekologických sdružení v česko-saském povodí Labe druhé sympozium 02. listopadu 2010 v Ústí nad Labem Zusammenarbeit von Umweltverbänden im sächsisch-böhmischen Elbraum Zweites Symposium am 02.

Více

Okolo lesa pole lán, hoj jede, jede z lesa pán, na vraném bujném jede koni, vesele podkovičky zvoní, jede sám a sám.

Okolo lesa pole lán, hoj jede, jede z lesa pán, na vraném bujném jede koni, vesele podkovičky zvoní, jede sám a sám. Okolo lesa pole lán, hoj jede, jede z lesa pán, na vraném bujném jede koni, vesele podkovičky zvoní, jede sám a sám. A před chalupou s koně hop a na chalupu: klop, klop, klop! Hola hej! otevřte mi dvéře,

Více

V. HINNER und seine Mitarbeiter verwandeln in der Renovationswerksstatt ECORRA rostige Vracks in neuwertige Fahrzeuge vor allen Tatra

V. HINNER und seine Mitarbeiter verwandeln in der Renovationswerksstatt ECORRA rostige Vracks in neuwertige Fahrzeuge vor allen Tatra V. HINNER und seine Mitarbeiter verwandeln in der Renovationswerksstatt ECORRA rostige Vracks in neuwertige Fahrzeuge vor allen Tatra Vraky tatrovek se mu pod rukama mění v nablýskané skvosty Poválečný

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

JUNIOR RANGER PROJECT

JUNIOR RANGER PROJECT JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné krajinné oblasti nízkonákladová verze projektu Mladých strážců Květa Černohlávková, Praha 2007 Vydalo Ministerstvo životního prostředí JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

KG 51R F K. 1 Údaje o žádající osobě. 2 Údaje o manželovi, resp. životním partnerovi žádající osoby

KG 51R F K. 1 Údaje o žádající osobě. 2 Údaje o manželovi, resp. životním partnerovi žádající osoby Příjmení a jméno žadatele Name und der antragstellenden Person Přídavky na děti č. F K Kindergeld-Nr. KG 51R Příloha Zahraničí k žásti o německé přídavky na děti ze d.. pro osoby, které pobírají důch bo

Více

Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová

Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová Věra Höppnerová Recenzovala Dr. phil. Sandra Innerwinkler Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o. K Mostu 124, Praha 4 I. vydání 2010 Ilustrace Jiří Novák

Více

Romeo, Romeo, Romeo, Romeo und Julia, Julia

Romeo, Romeo, Romeo, Romeo und Julia, Julia Romeo, Romeo, Romeo, Romeo und Julia, Julia Willkommen Herren! Kommt! Musikanten spielt! Platz da im Saal, macht Platz! Nun, Mädchen auf die Beine! Vítejte, vítejte v Německu, vítejte na jevišti! Díky

Více

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz Národní park České Švýcarsko NP České Švýcarsko im NLP Böhmische návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko (nicht nur) im NLP Böhmische NP České Švýcarsko im NLP Böhmische NP České Švýcarsko NLP Böhmische

Více

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Německý jazyk (NEJ) Výstupy odpovídající úrovni A2 podle SERR 2. ročník 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika,

Více

V A Ř E N Í 06/ A P E Č E N Í

V A Ř E N Í 06/ A P E Č E N Í VAŘENÍ A P EČE N Í 06/2014 273 Kramerwirt Trouba Kramerwirt popis obj. č. cena Dvířka k troubě Kramerwirt 10700 42.000,00 Připojení kouřovodu ø 180 mm 10703 7.112,00 Vymetací dvířka 1½ - kachle s litinovým

Více

alles klar 2a gramatika

alles klar 2a gramatika alles klar 2a gramatika Präteritum von sein und haben Slovesa sein a haben v minulém čase préteritu Slovesa sein a haben ve 3. os. j. č. v minulém čase préteritu přijímají stejnou formu jako v 1. os. j.

Více

Z HISTORIE KÁRNÉHO TÁBORA V LETECH

Z HISTORIE KÁRNÉHO TÁBORA V LETECH Z HISTORIE KÁRNÉHO TÁBORA V LETECH Kárný pracovní tábor v Letech u Písku byl vybudován asi dva kilometry východně od obce Lety. Vězni zde pracovali na stavbě silnice, na polích a v celém okolí tábora.

Více

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

Do jaké míry a jakým způsobem opravovat gramatické chyby žáků. v mluvených projevech?

Do jaké míry a jakým způsobem opravovat gramatické chyby žáků. v mluvených projevech? Universität Ostrava Philosophische Fakultät Lehrstuhl für Germanistik Lehrerfortbildung 2005/2006 Fachdidaktik DaF Do jaké míry a jakým způsobem opravovat gramatické chyby žáků v mluvených projevech? 23.3.

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_136 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Německá přísloví a české ekvivalenty/překlady

Německá přísloví a české ekvivalenty/překlady Denn Sprichwort in engster Bedeutung ist ein Wort, das in aller Leute Mund ist; ein Wort, das von Vielen in einerlei Verstand bei mancherlei Anlässen wiederholt wird. ( Sailer, Johann M. : Die Weisheit

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více