Modlitební stráž Jednoty bratrské

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modlitební stráž Jednoty bratrské"

Transkript

1 Modlitební stráž Jednoty bratrské.... * USA jih.... Kostarika.... Guyana.... Česká misijní provincie.... Česká provincie.... Surinam.... * Tanzanie západ.... Aljaška.... * Evropská kontinentální provincie a dílo jednoty na Hvězdném návrší.... Západoindická provincie.... Labrador.... * Kongo.... Tanzanie, provincie u jezera Tanganika Jamajka a Kuba.... Honduras.... * Jižní Afrika.... Velká Británie a Jižní Asie Tanzanie Rukwa.... Tanzanie jih a Malawi Nikaragua * Zambie Tanzanie jihozápad.... USA sever * Datum začíná den dříve vzhledem k rozdílným časovým pásmům V roce byl během vpádu pasovských vojsk klášter vypleněn, mniši pobiti a z celé třísvazkové bible se nám dodnes dochoval jen prostřední svazek (od. knihy Paralipomenon až po Žaltář); tím pádem jsme na obálku našich Hesel namísto hesla roku 0 vybrali podobný text ze. Žalmu, verše b-0, které v kralickém překladu zní: Spomožení mé býval jsi, neopouštěj mne, aniž se mne zhošťuj, Bože spasení mého. Ačkoli otec můj a matka má mne opustili, Hospodin však mne k sobě přivine. Na obálce Hesel (různobarevná velká písmena odpovídají antifonální recitaci žalmů) si ve staročeštině psané kvadrátní hlaholicí můžeme přečíst: Pomocnikěm mim bud gdině. něostavai mně. ani hr dai m- nu. bže spasiteli moi. Něb otec moi. i matie ma ostali su mně. ale gdin prziel est mie. Bible je bez iluminací, jedinou její výzdobou jsou iniciály. Začátek. kapitoly. knihy Paralipomenon tvoří iniciála I ve tvaru kalicha (viz zadní strana obálky Hesel); text si již můžete přečíst sami s pomocí abecedy, jejíž litery značí i číslice. (Písmena, uvedená v závorkách, se ve staročeštině nevyskytují.) Stejný rok je rovněž rokem, kdy byl v Kostnici vězněn, vyslýchán, odsouzen a nakonec 0. června jako kacíř upálen Husův kolega a přítel, mistr Jeroným Pražský. Jeho mučednickou smrt zachycuje obrázek verš neosloví, a cítíme potřebu slyšet něco jiného. Stane se, že nás osloví až v souvislosti s celým biblickým textem, který jej obsahuje. Někdy to vyžaduje určitý čas. Jako křesťané ale víme: Boží ochrana a útěcha, to nejsou pouhá laciná a pohodlná slova. On utěšuje jako ten, který sám trpěl. Jeho slovo nás povzbuzuje, nutí nás zastavit se a naslouchat. Dodává nám odvahu, protože vidíme, že na naší cestě nejsme sami. Každý den je stejné biblické slovo Hesel čteno třeba i v našem sousedství, lidmi z různých církví, nadto v padesáti pěti jazycích. Všude se mohou stát klidná srdce místem naděje pro jiné. Přejeme Vám při čtení Hesel mnoho setkávání s uklidňující a povzbuzující Boží přítomností. krát jsme v tomto roce zváni být zcela v klidu a bezpečí. Výročí 0 Modlitební stráž České misijní provincie (Ochranovského seniorátu při ČCE) hodina pondělí úterý středa od do. února. února. února 0 Železný Brod Praha Turnov Koberovy Rovensko Ujkovice Potštejn Tanvald Jablonec Praha Turnov Jablonec 0 Rovensko Ujkovice Koberovy 0 Tanvald Železný Brod Potštejn Turnov Jablonec Praha Ujkovice Koberovy Rovensko Železný Brod Potštejn Tanvald 0 Jablonec Praha Turnov 0 Koberovy Rovensko Ujkovice Potštejn Tanvald Železný Brod Letos je tomu 00 let, kdy byla v pražském klášteře Na Slovanech (zvaného Emauzy) dopsána bible, zvaná dnes Hlaholská či Vyšebrodská. Jedná se o unikát, neboť jde o staročeskou bibli, napsanou pomocí hlaholské abecedy kvadrátního typu (viz zadní strana obálky Hesel). Klášter v roce převzali husité a až do roku se zde praktikovalo přijímání podobojí. Od roku tu působili Petr Payne a bratr Řehoř, který stál u zrodu Jednoty bratrské.

2 v kronice kostnického koncilu viz zadní předsádka pevně vázaných Hesel. Přední předsádka zobrazuje tzv. Štít křesťanské víry (Scutum fidei christianae), kterým Jeroným znázorňoval vztahy mezi osobami sv. Trojice pomocí přirovnání s pozemskými věcmi: Otec, Syn i Duch jsou rozdílné osoby stejné Boží podstaty podobně, jako např. déšť, sníh a led jsou různé věci, jejichž podstatou je voda. Takovým přirovnáním si troufl příliš, protože Boží věci přirovnával k pozemským a navíc jako pouhý filosof neoprávněně vykládal problém, příslušející teologům což bylo rovněž jedním z mnoha na něj vznesených kacířských obvinění. O dvě stě let později v roce byl inkvizicí stíhán Galileo Galilei proto, že hlásal názory Mikuláše Koperníka, jehož sto let starý spis De Revolutionibus Orbium Coelestium se v tomto roce rovněž dostal na Index librorum prohibitorum. Na rozdíl od Husa a Jeronýma Galileo odvolal, i když si myslel své a tím unikl trestu smrti. Další kulatá výročí, připomínající roky, končící číslicí, můžeme sledovat v poznámkách u jednotlivých dnů v Heslech; z nich teď zmíníme už jen Výklad na. kapitolu Zjevení svatého Jana, v němž v roce Jan Blahoslav pojednává o významu čísla. Čtvrtek: Společnost. Národy a jejich vlády. Mír a spravedlnost mezi národy. Ochrana před zneužitím sil vložených do lidských rukou, překonávání národnostní a rasové nenávisti. Cizinci v naší zemi, uprchlíci. Muži a ženy ve vedoucích postaveních na všech úrovních. Odpovědné zacházení s dary stvoření. Denní chléb. Věrnost a pravdivost ve společném životě. Víra v Boží vedení ve světě a v Jeho moc léčit všechny rány. Pátek: Naše církev a sbor. Dík za spasitelné dílo Kristovo na kříži. Prosba za vyznání hříchů a za nové vylití Ducha, za posilu všech členů sboru ke vzájemné službě, za připravenost všech ke spolupráci na Božím díle. Prosba za zmocnění pro všechny, kteří jsou povoláni ke službě zvěstovat či pastýřsky pečovat o sbor. Duch lásky a jednoty, budování a zachování naší práce. Služba Hesel k povzbuzování jednoty, požehnání přípravy knížky Hesel a pro její čtenáře. Přímluvné modlitby za církev Kristovu doma i ve světě. Sobota: Pohled zpět a výhled. Díky za Boží dary a vedení týdnem. Prosba za odpuštění přestupků a provinění. Požehnání pro neděli. Přímluvné modlitby za Izrael, lid první smlouvy. Připravenost církve Kristovy na jeho druhý příchod. Radostná naděje věčné slávy. Vydání Hesel v rozličných jazycích Hesla jsou rozšířena do celého světa a v současnosti jsou vydávána asi ve více než 0 jazycích v Evropě, Africe, Asii a Americe: afrikaans, albánština, amharština, arabština, angličtina (britská a americká), balinézština (indonézština), basaa, batak, bečuánština (setswana), bulharština, čeština, čičewa (Malawi), čínština (tradiční a zjednodušená), dánština, estonština, finština, francouzština, gruzínština, hindština, hmong, chorvatština, indonézština, inuktetuk (eskymáčtina), islandština, italština, japonština, kinyarwanda, kisuaheli, korejština, litevština, lotyština, lužická srbština, maďarština, mayangna, miskito, němčina (německá a švýcarská), nepálština, nizozemština, odiya, ovambo, papiamento, pedi, polština, portugalština, rongmei, rumunština, ruština, rwandština, slovenština, simalungun, sisvati, surinamština (sranan tongo), srbština, svahilština, španělština, švédština, tamil, thajština, tibetština, tswana, turečtina, venda, xhosa, zulština. Hesla vycházejí také v původních biblických jazycích, tj. hebrejština a řečtina, a ve slepeckém písmu. Oficiální Internetová stránka Hesel v němčině: Stránka s českými Hesly: Úvodní slovo k. ročníku Hesel Milé čtenářky a čtenáři, mezi mnohými slovy, která denně slyšíme nebo čteme, vnímáme zejména ta, která jsou výrazem skutečného setkání. Nepřeberné bohatství zkušeností ze setkávání s Bohem a mezi lidmi obsahují texty Starého a Nového zákona. Hesla, tato útlá knížka, obsahují na každý den roku t.zv. heslo verš ze Starého zákona a k tomu přiřazený text z Nového zákona. O nedělích jsou tato slova doplněna některým citátem význačné osobnosti a jedním veršem z evangelických zpěvníků. Heslo roku 0 z proroctví Izajášova zdůrazňuje jistotu, že Bůh nás nikdy neopouští. V beznadějné době zde hovoří s izraelským lidem a zjevuje svou spasitelskou tvář. Z jeho slov můžeme vnímat jistotu, která vzbuzuje důvěru. Ve společenství s izraelským lidem slyšíme jeho hlas a nacházíme v něm útěchu. A tak jako lidé v době proroka Izajáše, má Boží útěcha širokou platnost dodnes. Jako záruka míru a obnovy zasahuje do spolužití mezi lidmi či národy, které dnes stejně jako v oněch dobách jsou zmítány násilím a válkami, neklidem a vyhnanstvím. I v této době je Bůh přítomen, laskavý a utěšující ten, který má sílu tento stav změnit. Hesla jsou příležitostí k vnímání každodenní Boží přítomnosti. Samozřejmě jsou dny, kdy nás biblický

3 Denní modlitby 0 Použité překlady bible a písně Neděle: Církev Kristova. Dík za vzkříšení Kristovo a za Boží slovo. Prosba za zmocnění pro zvěstování a za požehnání pro všechny posluchače. Posvěcení neděle. Probuzení a obnova duchovního života, jednota v Duchu, bratrská láska. Prosba za rozličné církve a jejich společné svědectví. Pondělí: Služba církve ve světě. Zvěstování evangelia ve všech zemích. Duchovní růst ve sborech. Svědectví víry a lásky nekřesťanům. Vzdělání a vybavení spolupracovníků ke službě v církvích a ve společnosti. Evangelizace. Lékařská práce. Úterý: Rodina, škola, zaměstnání. Naše děti, rodiče, příbuzní, přátelé. Naše práce doma, na pracovišti. Osvědčování víry v denním životě. Výchova dětí, školy, internáty, učitelé, vychovatelé. Vyučování náboženství a křesťanské výchovy, práce s mládeží, schůzky mládeže. Středa: Naši bližní. Sousedé, kolegové v práci, obchodní přátelé. Pomoc a útěcha pro nemocné, slepé, hluché a pro všechny postižené. Ovdovělí, osamělí, vězňové, lidé bez přístřeší, nezaměstnaní, oběti útlaku a násilí. Diakonie domovy důchodců, ústavy s pečovatelskou službou, sociální dílo. Biblické verše jsou přednostně vybírány z Ekumenického překladu: Bible, písmo svaté Starého i Nového zákona, vyd. Česká biblická společnost, Praha 00 (podle vydání z roku ); použito s laskavým svolením ČBS. V necelé pětině případů kde byl text přesnější či přiléhavější a kde to nebylo na úkor srozumitelnosti pro dnešního čtenáře byla zvolena Bible kralická, poslední vydání z roku : Bible svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového zákona označeno písmenem K za číslem verše. V ojedinělých případech, kdy s ohledem na předlohu v německých Losungen byly výše uvedené překlady málo vyhovující, byl vybrán text i z jiných překladů označeno příslušným písmenem za číslem verše: B Arnošt Bass: Žalmy; vyd. Dr. Josef Flesch, Praha Bg Václav Bogner: Knihy prorocké. I, Izaiáš; ČKCh, Praha Col Dr. Rudolf Col: Nový zákon; Velehrad ČSP Český studijní překlad; Praha 00 F Viktor Fischl: Kniha žalmů; Melantrich H Dr. Jan Hejčl: Bible česká; Praha 0 J Jeruzalémská bible (překlad František X. a Dagmar Halasovi); Karmelitánské nakladatelství, 00 LEDEN LEDEN Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.. Timoteovi, Když Pán udávám tón a taktovku má ve svých rukou, zazní to i v písni tvého života. K. Spieck Copyright 0 Petr Heřman DÚLOS Original copyright 0 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 0 Miroslav Matouš, předmluva: Viktor Kalista Cover 0 Slávek Heřman, Petr Heřman. Na obálce jsou použity části faksimile z Bible hlaholské, sign. XVII.A., fol. 0r, r, a na předsádce (u pevné vazby) ilustrace ze sign. V.E., fol. r s laskavým svolením Národní knihovny ČR. Na druhé předsádce je ilustrace ze sign. R-, fol. v, Bayerische StaatsBibliothek Ulrich Richental, Chronik des Konstanzer Konzils, převzato z Wikimedia Commons, Soubor:Konstanzer Richental Chronik Hieronymus von Prag wird zum Scheiterhaufen geführt v.jpg ISBN (brožovaná) ISBN (pevná vazba) ISSN - Nový Rok Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Koloským,. pátek Chválu vzdejte Pánu pánů, jeho milosrdenství je věčné. Jedině on koná velké divy, jeho milosrdenství je věčné. Žalm,. Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen. Efezským,0 Jen jednu prosbu k tobě mám a že ji splníš, Otče, znám. Pro tento rok, ó Pane můj, svou pomocí mne posiluj. Za sílu konat dílo tvé tě prosí srdce pokorné. Na každý den mi sílu dej a v slabosti mne podpírej., Lukáš, Jakubova, Žalm

4 Ku P. Josef Kunický: Rozjímavý překlad žalmů a kantik římského breviáře; Křesťanská akademie, Řím 0 P Nový zákon z původního řeckého znění přel. Dr. Ondřej M. Petrů O.P.; Vídeň 0 Z Jan Zeman: Žalmy; Brno. Ž Nový zákon, z řečtiny přeložil František Žilka; Kalich v ÚCN, Praha 0 Písně o nedělích a jiných významných dnech byly vybírány převážně z Bratrského zpěvníku,. vydání, Jednota bratrská v ÚCN, Praha. Na konci sloky je uvedeno číslo písně v tomto zpěvníku a číslo sloky. Pokud byly vybrány i písně z jiných zpěvníků, platí následující označení: EZ Evangelický zpěvník, Synodní rada Českobratrské církve evangelické, Praha EZD Evangelický zpěvník: dodatek, Kalich, Praha 00 ZCČSH Zpěvník Církve československé husitské (uspořádali Z. Trtík, O. Ungermann, L. Šimšík), Blahoslav, Praha 00 Vysvětlení k soustavě Hesel Pro každý den roku nabízí knížka Hesel dva nebo tři obsahově související texty: Slova ze Starého zákona (tj. hesla) jsou každoročně losována přibližně z 00 veršů, obsažených v ochranovské sbírce. Slova z Nového zákona jsou k tomu vyhledávána přednostně z oddílů průběžného biblického čtení (viz níže). Dvojverší a sloky písně a básně, volené přiléhavě k nedělním a svátečním heslům. Poté následují dva oddíly pro každodenní čtení bible: první čtení je vybíráno z lekcionáře vydaného lutherskou liturgickou konferencí a je vztaženo k tématu týdne (heslo týdne a nedělní evangelium); na druhém místě stojí průběžné čtení ÖAB (Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen), které během čtyř let projde celým Novým zákonem a během sedmi let nejdůležitějšími knihami Starého zákona. ÖAB vybírá rovněž hesla měsíců a heslo roku. O nedělích máme odkaz na čtení z evangelia, epištoly (či jiné novozákonní knihy) a ze žalmu; podobně je tomu u jiných významných dní. Doporučené texty kázání (označené v originále jakožto Predigt) uvádíme zvlášť jakožto Perikopy na str.. Nedělím předchází ještě zvláštní heslo, které lze chápat jako téma celého následujícího týdne. LEDEN. sobota Vodí mne po stezkách spravedlnosti pro jméno své. Žalm, K Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou. Jan 0, Jozue,. Marek, Tereziánský zákoník zákaz práva útrpného.. Neděle po vánocích Viděli jsme jeho slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan, P To je ta blahoslavená dokonalost křesťanského člověka: zejména milování Boha, pokorné oddávání se jemu ve všem a radostné obírání se jím v srdci. Jan Amos Komenský. neděle Pojďte, klaňme se, padněme tváří k zemi před Bohem, jenž nás stvořil. Žalm, F On vás povolal ze tmy v předivné světlo své.. Petrova, K Sláva Bohu na Výsosti, který jest vždy od věčnosti, jenž všecko slovem učinil, v nebi, v zemi moudře zřídil. EZ, Lukáš,. Janova, Žalm. pondělí Vyzpytuj mne, Bože silný, a poznej srdce mé; zkus mne, a poznej myšlení má. A popatř, Hesla Jednoty bratrské 0 Heslo roku: Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak já vás těšiti budu. Izaiáš, K

5 ÚNOR Estomihi (Budiž mi pevnou skalou. Žalm,) Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno,co je psáno u proroků. Lukáš, Největší dokonalostí člověka je to,že potřebuje Boha. Soren Kierkegaard. neděle Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Přísloví, Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Jan, Moc živá víra v srdci jest, jež slibům Božím dá se vést, jest pevné v Krista doufání, v němž povždy má své zastání., Marek,. Korintským, Žalm. pondělí Šli do svých stanů radostně a s dobrou myslí pro všechno, co dobrého učinil Hospodin svému služebníku Davidovi a Izraeli, svému lidu.. Královská, Všecko se děje pro vás, aby se milost rozhojnila a tím rozmnožila vděčnost stále většího počtu lidí k slávě Boží.. Korintským, P Lukáš, Titovi, LEDEN Vnitřní radost, kterou pociťujeme, když jsme něco dobrého vykonali, a když cítíme, že jsme někde byli nutni a poskytli pomoc, je pokrm, který potřebuje duše. Albert Schweitzer. neděle Lid můj dobroty mé nasytí se, dí Hospodin. Jeremiáš, K Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo.. Korintským, Ve všem jsi Ty, vše v Tobě jest, života zdroj dnům našim s dal. Za stín i slunce našich cest zpíváme Tobě píseň chval. ZCČSH, Matouš,. Korintským, 0 Žalm,. pondělí Hospodin způsobuje na moři cestu, a na prudkých vodách stezku. Izaiáš, K Neboj se, jen věř! Marek,. Korintským,. Timoteovi,. úterý Nebudete pokoušeti Hospodina Boha svého.. Mojžíšova, K Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. Jan, Jan,. Timoteovi, LEDEN 0 Ježíš vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí drženi po celý život v otroctví. Židům, Římanům, 0 Marek,. čtvrtek Žádný obyvatel už neřekne Jsem nemocný ; lidu, jenž tam sídlí, bude odpuštěno provinění. Izaiáš, J Ježíš řekl ochrnutému: Synu, odpouštějí se ti hříchy. Marek, Efezským, 0 Marek,. pátek Ty mě, Hospodine, znáš a vidíš mě, zkoušíš mé srdce, je-li s tebou. Jeremiáš, Nevyslovujte soudy předčasně, dokud Pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví záměry srdcí; tehdy se člověku dostane chvály od Boha.. Korintským, Koloským,. Timoteovi,. sobota Nebudeš míti bohů jiných přede mnou.. Mojžíšova 0, K Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Matouš, Matouš,. Timoteovi, 0 Poslední neděle po Zjevení Páně Nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. Izaiáš 0, ÚNOR. úterý Oči všech vyhlížejí k tobě a ty jim dáváš pokrm v pravý čas. Otvíráš svou ruku a sytíš všechno živé podle přání. Žalm, Z Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější? Matouš, Lukáš, Titovi,0 Začátek postní doby 0. středa Už zrána uslyšíš můj hlas, neboť zrána se k tobě obracet a k tobě vzhlížeti budu. Žalm, F Časně ráno, ještě za tmy, Ježíš vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil. Marek, Matouš, Titovi, 0. čtvrtek Zpívati budu Hospodinu, že jest mi tak dobře učinil. Žalm, K Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli. Lukáš, Koloským, Titovi,. pátek Na místě, kde se jim říká: Nejste lid můj, bude se jim říkat: Synové živého Boha. Ozeáš, Těm, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi. Jan, Římanům, Titovi,

6 LEDEN 0. středa My také sloužiti budeme Hospodinu, neboť on jest Bůh náš. Jozue, K Ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovy a správce Božích tajemství.. Korintským, Jan,. Timoteovi,. čtvrtek My, tvůj lid a stádo tvé pastvy,budeme na věky tebe vyznávat, tvou chválu od pokolení k pokolení vypravovat. Žalm, Z Budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle. Koloským, Zjevení,. Timoteovi,. pátek Oslavujte Pána, vzývejte jeho jméno, uvádějte mezi národy známost jeho díla! Žalm 0, Ku Chceme zvěstovat evangelium i v krajích ležících za vámi.. Korintským 0,. Korintským, 0. Timoteovi,. sobota Obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost. Přísloví, Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Filipským,. Mojžíšova,. Timoteovi,, ÚNOR Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Římanům, Lukáš,. Timoteovi,. čtvrtek Hospodin je spravedlivý ve všech svých cestách, milosrdný ve všech svých skutcích. Žalm, Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi Svatý; všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo. Zjevení,. Tesalonickým, 0. Timoteovi,0. pátek Konejte všechno bedlivě, neboť u Hospodina, našeho Boha, neobstojí žádné bezpráví ani stranění osobám ani úplatkářství.. Paralipomenon, Když Ježíš seděl u stolu v domě, hle, mnoho celníků a jiných hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky. Matouš,0. Timoteovi,0. Timoteovi,. sobota Hospodin Bůh bude s tebou. Nenechá tě klesnout a neopustí tě, dokud veškeré dílo prací na Hospodinově domě nedokončíš.. Paralipomenon,0 Pán ti dá, abys všechno pochopil.. Timoteovi, Matouš,. Timoteovi, ÚNOR 0. sobota Na soudu opět zavládne spravedlnost, půjdou za ní všichni, kteří mají přímé srdce. Žalm, Blahoslavení, kteří lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni nasyceni budou. Matouš, K Daniel, 0 Filemonovi Invocavit (Vzývati mne bude a vyslyším jej. Žalm,) Proto se zjevil Syn Boží,aby zmařil činy ďáblovy.. Janova, Bůh tě možná nevyslyší podle tvé vůle, ale vyslyší tě k tvé spáse. Svatý Augustin. neděle Hospodin světlo mé a spasení mé, koho se budu báti? Žalm, K Všecko mohu v Kristu, kterýž mne posiluje. Filipským, K Pán Bůh má síla jest a světlo všech mých cest, duše má buď smělá, jak by sklíčit měla zlá tě zvěst? ZCČSH, Matouš, Židům, Žalm LEDEN 0. neděle Dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha, odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce z masa, aby se řídili mými nařízeními, zachovávali moje řády a jednali podle nich. Ezechiel,. 0 Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!. Korintským, Stvoř srdce čisté, Bože, mi a ducha přímého, ať v míru žiji se všemi; zbav sám mne od zlého., Matouš, Římanům, Žalm. pondělí Těš se v Hospodinu, a dá tobě žádosti srdce tvého. Žalm, K Všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít. Marek, Skutky 0, Marek,. úterý Kdo člověku vládne spravedlivě, ten, kdo vládne v Boží bázni, je jak jitřní světlo při východu slunce.. Samuelova, Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři. Skutky 0,. Korintským, Marek,. středa Já s ním budu v tísni, vysvobodím ho a oslavím ho. Žalm, Z

7 ÚNOR ÚNOR Kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení. Marek, Druhým odpouštěj mnoho, sobě však nic. Publilius Syrus. pondělí Pane, neuvaluj zkázu na svůj lid, na své dědictví, které jsi vykoupil svou velikou mocí.. Mojžíšova, Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Filipským,. Mojžíšova,. Timoteovi,. úterý Země se bojí a tichne, když povstává k soudu Bůh, aby zachoval všecky pokorné na zemi. Žalm, 0 K Oči Páně hledí na spravedlivé a jeho uši jsou otevřeny jejich prosbám, ale tvář Páně je proti těm, kteří činí zlo.. Petrova, Ezechiel,0. Timoteovi, Začátek bratrské misie mezi černochy v Surinamu. středa Když Hospodin zástupů rozhodl, kdo to zruší? Jeho paže je napřažena, kdo ji odvrátí? Izaiáš, LEDEN Septuagesimae (0 dní před velikonocemi) Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké milosrdenství. Daniel, Člověk v krizi, to je člověk, který již svou věc nesvěřuje rozhovoru, poněvadž jeho předpoklad, důvěra, je ztracena. Martin Buber. neděle V pohodě jsem řekl: Nic nikdy nezviklá mne. Když jsi však skryl svou tvář, byl jsem pln úkosti. Žalm 0,. F Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechnu svou starost vložte na něj.. Petrova, Má síla umdlévá, než k službě dospěje, v mé síle oheň neplane, dech jarní nevěje. Má síla pronikne jen tebou protčena, má korouhev jen silou tvou v boj bude nesena., Matouš 0, a. Kor., Žalm,0. pondělí Požehná bohabojným, malým i velkým. Žalm, F Pojďte, vše už je připraveno. Lukáš, Lukáš, 0. Timoteovi, LEDEN Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem. Titovi,. Janova, Marek,. pátek Zorejte svůj úhor, dokud je čas dotázat se Hospodina. Až přijde, svlaží vás spravedlností. Ozeáš 0, Nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Římanům,. Mojžíšova, Marek,0. sobota Hospodin jest útočiště chudého, útočiště v čas soužení. Žalm,0 K Rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista.. Korintským,0 Efezským, Marek, Alianční modlitební týden. neděle po Zjevení Páně Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Římanům, Sloužit lidskosti, sloužit záměrům a cílům Božím nelze bez velkého, vytrvalého nadšení. Přemysl Pitter ÚNOR. pondělí To máme od Boha přijímat jenom dobro, kdežto věci zlé přijímat nebudeme? Jób,0 Bůh je věrný,on vás nenechá pokoušeti nad vaši možnost, ale s pokušením dá i východisko, abyste je mohli snésti.. Korintským 0, Ž. Tesalonickým, Marek,. úterý Uzavřu s vámi smlouvu věčnou. Izaiáš, Ježíš i kalich po večeři vzal a řekl: Tento kalich je nová smlouva v mé krvi.. Korintským, Ž Jób, Marek,. středa Hospodin dobrý smiluj se nade všemi, kteří celým srdcem hledají Hospodina.. Paralipomenon 0,. H Byl tam muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč; toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je. Lukáš,. Mojžíšova, Marek,. čtvrtek Vypravujte mezi národy slávu jeho, mezi všemi lidmi divy jeho. Žalm, K Pavel a Barnabáš vypravovali, co všechno skrze ně Bůh učinil a jak i pohanům otevřel dveře víry. Skutky, Jakubova, 0 Marek, Zemřel Martin Luther.

8 LEDEN. úterý Tam, kde jitro nastává i kde se snáší večer, všechno naplňuješ plesem. Žalm, Žalářník se s celou rodinou radoval, že uvěřili v Boha. Skutky,. Mojžíšova,. Timoteovi,. středa Dával jsi našim otcům svého dobrého ducha, aby je poučoval. Nehemiáš,0 My jsme nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha.. Korintským, Římanům,. Timoteovi, 0. čtvrtek Hospodin řekl Mojíšovi: Povíš všechno, co ti přikážu.. Mojžíšova,. Pane,dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo. Skutky,. Korintským,. Timoteovi,. pátek Budeš usilovat o spravedlnost, abys zůstal naživu.. Mojžíšova,0 Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost.. Timoteovi, Malachiáš,. Timoteovi, 0. sobota Půjdeme s vámi neboť slyšíme, že jest Bůh s vámi. Zachariáš, K LEDEN Někteří z poutníků, kteří se přišli o svátcích klanět Bohu, byli Řekové. Ti přistoupili k Filipovi, který byl z Betsaidy v Galileji, a prosili ho: Pane, rádi bychom viděli Ježíše. Jan,0. Korintským,. Timoteovi, Neděle Bible Sexagesimae (0 dní před velikonocemi) Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce! Židům, Všude, kde si lidé prokazují lásku, je nablízku Bůh. Johann Heinrich Pestalozzi. neděle Od nejmenšího až po největšího všichni propadli chamtivosti, od proroka až po kněze všichni klamou. Těžkou ránu mého lidu léčí lehkovážnými slovy: Pokoj, pokoj! Ale žádný pokoj není. Jeremiáš, Nehledám svůj vlastní prospěch, nýbrž prospěch mnohých, aby byli spaseni.. Korintským 0, Není lepší na tom světě, nežli druhým dávat, bohatství však s jeho strastí ani nepoznávat. EZD, Lukáš, Židům, Žalm ÚNOR. pátek Otec sirotků, obhájce vdov je Bůh v obydlí svém svatém, Bůh, jenž osamělé usazuje v domě, vyvádí vězně k šťastnému životu. Žalm, Amen pravím vám: Cožkoli jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili. Matouš,0 K Židům, Marek, Jedenáct prelátů svatého oficia zkoumá heliocentrický názor. 0. sobota Neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš. Jozue, Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.. Timoteovi, Římanům, Marek, Koncil stíhá všech českých a moravských pánů, kteří. září vloni protestovali proti odsouzení Husa a Jeronýma. Den modliteb za utlačované a pronásledované křesťany Reminiscere (Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine. Žalm,) Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, ještě když jsme byli hříšní. Římanům, V každém člověku je hluboká propast, která může být vyplněna jen Bohem. Blaise Pascal LEDEN chodím-liť já cestou odpornou tobě, a veď mne cestou věčnou. Žalm, K Ať Kristus vírou přebývá ve vašich srdcích. Efezským, Ž. Mojžíšova, Marek,. úterý Nasyť nás svým milosrdenstvím hned ráno a po všechny dny se budeme radovat a plesat. Žalm 0, Všecken lid na úsvitě přicházel k němu do chrámu, aby ho poslouchal. Lukáš, K. Mojžíšova, Marek, 0 Zjevení Páně Epifanias Tma pomíjí, a světlo to pravé již svítí.. Janova,b K. středa Tvá jsou nebesa, tvá je i země, založil jsi svět a všechno, co je na něm. Ty jsi stvořil jih i sever. Žalm, V Kristu bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. Koloským, Matouš, Efezským, Marek,. čtvrtek Všechny národy, které jsi stvořil, přicházeti a klaněti se budou před tebou, i uctívati budou jméno tvé. Žalm, F

9 BŘEZEN Pane mocný, Bože náš, ve svém skloň se slitování! Dle svých slibů, víme, dáš nám všem svoje požehnání. K tobě duše vzhlížejí, ty jsi naší nadějí! EZ, Jan, Filipským, Žalm. pondělí Tento Bůh je Bůh náš navěky a navždy; on sám nás povede věčně. Žalm, Posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena a vykročte jistým krokem. Židům, Matouš, Marek,. úterý Hospodine, tvé je království, ty jsi vyvýšen nade vším jako hlava.. Paralipomenon, Vidíme Ježíše, pro utrpení smrti slávou a ctí korunovaného. Židům, K Jób, ;, Marek,. středa Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce. Žalm, Podle slova také jednejte, nebuďte jen posluchači. Jakubova, Lukáš, Marek, BŘEZEN BŘEZEN Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Jan, Otcovská moc má spočívat v laskavosti, nikoliv v příkrosti. Marcianus Aelius. úterý Buďte rozhodní a buďte udatného srdce, všichni, kdo čekáte na Hospodina! Žalm, Kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Marek, Jób, Marek, Začátek Jednoty bratrské v Čechách Založen exulantský sbor v Berlíně-Rixdorfu (nyní Neukölln). středa Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Sijónu hlásá: Tvůj Bůh kraluje! Izaiáš, Stůjte tedy obuti k pohotové službě evangeliu pokoje. Efezským, Matouš, Marek,. čtvrtek Já právem vyhlašuji, že na vítězství stačím. Izaiáš, ÚNOR Já nevím sobě rady, ó Pane můj; ty sám mne proveď všady, vždy při mně stůj!, Lukáš, Efezským, Žalm. pondělí Potrestej mě, Hospodine, podle práva, ale ne ve hněvu, abys mě nezničil. Jeremiáš 0, Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli. Židům, Lukáš, Marek, BŘEZEN Zelený Čtvrtek On zajistil památku svým divům; Hospodin je milostivý, plný slitování. Žalm, Důvěřujte Bohu! Důvěřujte mu absolutně! Nikdy nezoufejte nad jeho milosrdenstvím. Fjodor Mich. Dostojevskij. čtvrtek Bůh dal mi růst v zemi trápení mého.. Mojžíšova, K Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte! Marek, Jan,. Korintským, Marek, Velký Pátek Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan, Kristus vstoupil na nebesa, aby mohl být všem přítomen. Dokud byl na zemi, byl od nás vzdálený, ale nyní nám je blízký. Marin Luther. pátek O milosrdenstvích Hospodinových na věky zpívati budu, od národu do pronárodu zvěstovati budu pravdu tvou ústy svými. Žalm, K V Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření.. Korintským, Jan, 0. Korintským, Marek,

10 BŘEZEN Jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život. Římanům, Matouš, Jan, Erasmus Rotterdamský vydává v Basileji svůj překlad Nového zákona. Ženy zvou ke světovému dni modliteb. pátek Ty sám znáš srdce všech lidí.. Královská, K Náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu.. Tesalonickým, Matouš 0, Jan,. sobota Já jsem řekl: Nadarmo jsem se namáhal, svou sílu jsem vydal pro nicotný přelud. A přece: U Hospodina je mé právo, můj výdělek u mého Boha. Izaiáš, S Božím královstvím je to tak, jako když člověk zaseje semeno do země; ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe plodí nejprve stéblo, potom klas a nakonec zralé obilí v klasu. Marek, Galatským, Jan, Koperníkovo dílo, jakož i kalvinistická teologie aj. knihy zařazeny do seznamu zakázaných knih (Index librorum prohibitorum). BŘEZEN. pátek Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst. Izaiáš,0 Jsou ti, u nichž je zaseto do dobré země: Ti slyší slovo, přijímají je a nesou úrodu. Marek,0 Židům 0,. Marek,. sobota Neboj se, už nezakusíš hanbu, nestyď se. Izaiáš, J Kdo trpí za to, že je křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha, že smí nosit toto jméno.. Petrova, Lukáš, Marek, Květná neděle Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Jan,. Velkým proviněním člověka je to, že se může obrátit v každém okamžiku, a neudělá to. Marrtin Buber 0. neděle Naše nevěrnosti se nás drží, známe svoje nepravosti: nevěrnost a zapírání Hospodina. Izaiáš, Ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha: On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování. Titovi, BŘEZEN. sobota Kéž je tvé ucho ochotné slyšet, abys vyslyšel modlitbu svého služebníka, kterou se před tebou modlím ustavičně dnem i nocí. Nehemiáš, Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my. Jan,. Petrova, Marek, Galileo Galilei se oficiálně zříká Koperníkova učení. Velikonoční neděle Byl jsem mrtev a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. Zjevení, Lépe jest dobře zemříti nežli zle živu býti. Kdo smrti se bojí, ztrácí radosti života. Jan Hus. neděle Sešli své světlo a pravdu svou, a ty ať přivedou mne ku příbytkům tvým. Žalm, F Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli.. Korintským,0 V tmavém hrobě dal jsi sobě pro nás nízko ustlati, chtě pak zase v plné kráse slavně pro nás povstati., Marek,. Korintským, Marek, Velikonoční pondělí. pondělí Zachovej nám život, ať můžeme vzývat tvoje jméno. Žalm 0, ÚNOR hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.. Korintským,. Korintským, Marek, Galileo Galilei slibuje, že opustí heliocentrický názor.. sobota Ty jsi, Hospodine, požehnal, i bude požehnaný na věky.. Paralipomenon, K Žehnejte, vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání.. Petrova, Galatským, Marek, Oculi (Stále upínám své oči k Hospodinu. Žalm,) Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží. Lukáš, Ve zmateném hluku světa slyšíme věčnou píseň o životě jako čistou, jasnou melodii vznášet se nad celkem a dáváme se tak vést, což buď také naším osudem. Albert Schweitzer. neděle Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: Neboj se, já jsem tvá pomoc. Izaiáš, Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned o ní pověděli Ježíšovi. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Horečka ji opustila. Marek,0 Ó ujmi ruku moji a veď mne sám, na cestě zde a v boji ať neklesám.

11 BŘEZEN. pondělí Je lépe doufat v Boha než důvěřovat lidem. Žalm, F Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Židům, Efezským, Jan,. úterý Nejvyšší tak jako orel, jenž bdí nad svým hnízdem, vznáší se nad svými mláďaty, rozprostírá svá křídla a bere svůj lid, nosí ho na své peruti.. Mojžíšova, J Pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, nechť střeží vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Filipským, Jób, Jan,. středa Nechystej nic zlého na svého bližního, který s tebou důvěřivě bydlí. Přísloví, Dokud je čas, čiňme dobře všem. Galatským,0 Židům, Jan,0. čtvrtek Nebuď daleko ode mne, neboť tíseň je blízko a není spomocníka! Žalm, Z Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. Jan, Jeremiáš, Marek, BŘEZEN Laetare (Veselte se s Jeruzalémem. Izaiáš,0) Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Jan, Všichni potřebujeme Krista, aby nás uzdravil. Přemysl Pitter. neděle Bůh má dost síly, aby pomohl i přivodil pád.. Paralipomenon, Kristus Ježíš je naší nadějí.. Timoteovi, Jsme ti poddáni v plném doufání. Víme, že jen ve tvé síle pracujeme v dobrém díle, že jen Kristův kříž vede lidstvo výš., Jan,0. Korintským, Žalm. pondělí Cti otce svého i matku svou.. Mojžíšova 0, K Odplácet svým rodičům, to je milé Bohu.. Timoteovi, Jan, Jan,. úterý Smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji.. Mojžíšova, ÚNOR. středa Nezamítej mne od tváři své, a Ducha svatého svého neodjímej ode mne. Žalm, K Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista.. Tesalonickým, Jan, Marek, Proti Jeronýmovi Pražskému vedena nová pře, byl obviněn ve 0 článcích; zastává se Husa, je odhodlán jít na smrt. Svaté oficium odsuzuje heliocentrický názor jako kacířský.. čtvrtek Ještě nemám slovo na jazyku, a ty, Hospodine, víš už všechno. Žalm, Při modlitbě nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. Matouš,. Janova,, Marek, Nařízeno předvolání Galilea před kongregaci.. pátek Běda těm, kdo jsou moudří ve vlastních očích a rozumní sami před sebou. Izaiáš, Kdybych rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych BŘEZEN Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu.. Timoteovi,0 Lukáš,. Kor., 0 Marek, 0. úterý Utíkám se do stínu tvých křídel, dokud nepomine zhoubné nebezpečí. Žalm, Téhož dne večer prvního dne po sobotě když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: Pokoj vám. Jan 0,. Korintským,0. Petrova, 0. středa Na tvé straně, Panovníku, je spravedlnost, na nás je zjevná hanba až do tohoto dne. Daniel, Jeden člověk měl dva syny. Přišel a řekl prvnímu: Synu, jdi dnes pracovat na vinici! On odpověděl: Nechce se mi. Ale potom toho litoval a šel. Matouš,. Korintským,. Petrova,. čtvrtek Nedej, aby se mé srdce přiklonilo ke zlu. Žalm, Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích. Jakubova,. Korintským,0. Petrova,

12 BŘEZEN 0 Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě, ačkoli jsem byl předtím rouhač, pronásledovatel a násilník. A přece jsem došel slitování.. Timoteovi, Jób, Jan,. středa Jako nová nebesa a nová země, které učiním, budou stát přede mnou, je výrok Hospodinův, tak nepohnutelně bude stát vaše potomstvo a vaše jméno. Izaiáš, Na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Matouš, Jan, Jan,, 0. čtvrtek Jak bych se mohl dopustit takové špatnosti a prohřešit se proti Bohu!. Mojžíšova, Kristus jako Syn je nad celým Božím domem. Židům,. Korintským, Jan,. pátek Já jsem Hospodin a jiného už není. Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím pohromu, já Hospodin konám všechny tyto věci. Izaiáš, Neboť Bůh, jenž řekl ze tmy ať zazáří světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově.. Korintským, Jan, Jan, BŘEZEN. sobota Vyzvedneš mne z hlubin země. Zmnožíš slávu mou a útěchu mi dáš. Žalm,0 F Když Petr viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: Pane, zachraň mne! Matouš,0 Jan, Jan, Judica (Bože, zjednej mi právo! Žalm,) Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Matouš 0, Jsou dva druhy křesťanské existence: následování Krista, a její lacinější vydání, obdivování Krista. Soren Kierkegaard. neděle Hospodine, tobě jsem předložil svůj spor. Jeremiáš,0 Kristus vám zanechal příklad, abyste šli v jeho šlépějích. Když mu spílali, neodplácel spíláním; když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě.. Petrova,. Kriste, jenž jsi světlo denní, zažeň od nás zlé mámení; víme, že jsi Světlo světel, věčného Světla zjevitel. ZCČSH, Marek 0, Židům, Žalm 0 Umírá český král Vladislav Jagellonský, za jehož vlády byla Jednota pronásledována. DUBEN DUBEN Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.. Petrova, Je nám určeno, abychom nežili pro sebe, ale pro něco, co má přijít. Albert Schweitzer. pátek Hospodine, tebe vyvyšuji, neboť jsi mě vytáhl z hlubin. Žalm 0, Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista přichází v hojnosti i útěcha.. Korintským,. Korintským,. Petrova,, Zemřel biskup Leonhard Dober, první bratrský misionář v Západní Indii.. sobota Ztište se a vězte, že já jsem Bůh. Žalm, F Ježíš řekl apoštolům: Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte! Stále totiž přicházelo a odcházelo mnoho lidí, a neměli ani čas se najíst. Marek,. Timoteovi,. Petrova, 0 ÚNOR. neděle Řeka svými toky oblažuje město Boží, svatyni příbytku Nejvyššího. Nepohne se, Bůh je v jeho středu. Žalm, v Kristu jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. Efezským, Radujme se vždy společně, vzdávajíce chválu vděčně Bohu Otci nebeskému, Synu i Duchu svatému. EZ, Marek, Římanům, Žalm. pondělí My jsme před tebou jen hosté a příchozí jako všichni naši otcové. Naše dny na zemi jsou jako stín a naděje není.. Paralipomenon, Tady nemáme místo k trvalému pobytu, to hledáme teprve pro budoucnost. Židům, P. Mojžíšova, Marek,. úterý Jako země dává vzrůst tomu, co klíčí, tak Panovník Hospodin dá vzklíčit spravedlnosti a chvále přede všemi národy. Izaiáš, Ten, který dává semeno k setbě i chléb k jídlu, dá vzrůst vaší setbě a rozmnoží plody vaší spravedlnosti.. Korintským,0 Jób, 0 Marek, 0

13 KVĚTEN 0 Jan,. Timoteovi, a Žalm. pondělí On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných. Izaiáš, Toho, jenž nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.. Korintským, Marek,. Korintským,. úterý Budu vyučovati přestupníky cestám tvým, aby hříšníci k tobě se obraceli. Žalm, K Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Polepšete se a věřte v radostné poselství. Marek, P Lukáš,. Korintským, Začátek Hesel v Ochranově. středa Ze stanů spravedlivých zní plesání nad spásou. Hospodinova pravice se vyvýšila, Hospodinova pravice koná mocné činy! Žalm,. Spravedliví zazáří jako slunce v království svého Otce. Matouš, Marek,. Korintským, 0 Nanebevstoupení Páně Až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. Jan, DUBEN. čtvrtek Tento lid se přibližuje ke mně ústy a ctí mě svými rty, ale svým srdcem se ode mne vzdaluje. Izaiáš, Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka. Marek, Efezským,. Petrova,. pátek Hospodin, váš Bůh, je milostivý a slitovný a svou tvář neodvrátí od vás, když se k němu navrátíte.. Paralipomenon 0, Napravte se a změňte své smýšlení, aby vaše hříchy byly zahlazeny a aby přišla od Pána doba oddechu. Skutky, 0 P Matouš,0. Korintským,. sobota Nebuď mi vzdálen, Hospodine, má sílo, pospěš mi na pomoc! Žalm,0 Slepý žebrák Bartimaios se dal do křiku: Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou! Mnozí ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel: Synu Davidův, smiluj se nade mnou! Marek 0, Jan,. Korintským,0 Jubilate (Plésej Hospodinu všecka země! Žalm,) Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!. Korintským, DUBEN Věrný je ten, jenž vás povolal; on to také učiní.. Tesalonickým, Pán Bůh je síla má, všecka obrana má! Bezpečně má státi, aniž se lekati duše má. EZ, Jan 0, 0. Petrova, Žalm. pondělí Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání? Malachiáš,0 Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet.. Korintským, Jan 0, 0. Petrova,. úterý Hle, on je tvůrce hor a stvořitel větru, oznamuje člověku, co má na mysli. Amos, Vzhled oblohy umíte posoudit, a znamení časů nemůžete? Matouš, Matouš, 0,. Petrova,. středa Z Hospodina se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno. Žalm, Celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista.. Petrova, Jan,0. Petrova, KVĚTEN. čtvrtek Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. Proto se bát nebudeme. Žalm, Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Matouš, Lukáš, Skutky, Filipským,. pátek Přívětivá odpověď uklidňuje zlost, ale urážlivé slovo rozpoutává hněv. Přísloví, J Služebník Kristův se nemá hádat, nýbrž má být laskavý ke všem, schopný učit a být trpělivý. Má vlídně poučovat odpůrce.. Timoteovi, Jan,. Korintským,. sobota Uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a svévolníkem, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu sloužit nechce. Malachiáš, Ne každý, kdo mi říká Pane, Pane, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Matouš, Zjevení,. Korintským, Ekumenický modlitební týden Exaudi (Vyslyš mne, Hospodine! Žalm,)

14 DUBEN Skutky, kterými má tvůj život rozkvést, zrají pouze na Božím slunci. P. Hindemith. neděle Budu zpívat o tvé síle a zjitra jásat nad nad tvou milostí, neboť jsi byl má tvrz i moje útočiště v den mých úzkostí. Žalm, F Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy!. Korintským, Pane, jenž z jasu vládneš tmám, zákon jsi náš i Soudce sám. Původce lásky, žehnáš všem zrozeným v tomto světě tvém. ZCČSH, Jan,. Janova, Žalm. pondělí Bůh nebes dá povstat království, které nebude zničeno navěky. Daniel, Slyšel jsem mocný hlas v nebi: Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše. Zjevení,0 Římanům,. Korintským,. úterý Dobrý jest Hospodin, na věky milosrdenství jeho, a od národu až do pronárodu pravda jeho. Žalm 00, K KVĚTEN KVĚTEN Nevíte snad, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě!. Korintským, Když Bůh přebývá v duši člověka, pak jeho pohled může obdařit Bohem i ostatní lidi. M. Quoist Týden oběti za misii Rogate (Modlete se!) Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel. Žalm,0 Nemodlí-li se kdo v srdci, nadarmo pracuje jazykem a ničeho nedosáhne. Jan Hus. neděle Dám jim srdce, aby mě poznali, že já jsem Hospodin. Jeremiáš, Pamatuj na Ježíše Krista vzkříšeného z mrtvých.. Timoteovi, Před trůnem, kam modlitba má pozvedá se a odkud, Bože, soudíš svět, jsou všichni lidé stejně blízko ku tvé spáse, velcí i nevýznamní na pohled. EZD, KVĚTEN Až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. Jan, Nejde o to, aby Bůh slyšel, za co se člověk modlí, ale o to, aby v modlitbě vytrval tak dlouho, dokud neuslyší, čeho si Bůh žádá. Soren Kierkegaard. neděle Zpívejte Hospodinu, chvalte Hospodina, protože vysvobodil ubožáka z rukou zlovolníků. Jeremiáš 0, Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Římanům, Dej nám, kteří ctíme tebe, zde již okoušeti nebe, dárce všeho, sestup k nám! V tvém chcem světle jíti dále, stále voď nás, neustále, tam, až k nebes výšinám. Amen., Jan,, Efezským, Žalm. pondělí Já ustavím svou smlouvu s tebou. I poznáš, že já jsem Hospodin. Ezechiel, DUBEN. pátek Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs.. Mojžíšova, Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Římanům,.. Petrova, 0. Petrova,. sobota V shromážděních budu dobrořečit Hospodinu. Žalm, Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem; chválili Boha. Skutky, Skutky,. Petrova, Misericordias Domini (Milosrdenství Hospodinova plná je země Žalm,) Já jsem dobrý pastýř. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Jan 0,.. Život je to, co s námi Bůh zamýšlí. Dietrich Bonhoeffer 0. neděle Nezapadlo ani jedno ze všech dobrých slov, která mluvil Hospodin skrze svého služebníka Mojžíše.. Královská,

15 DUBEN. čtvrtek Chudý a nuzný jsem, Pán však pečuje o mne. Žalm 0, K Ježíš vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům, aby je lidu předkládali. Také ty dvě ryby rozdělil všem. A jedli všichni a nasytili se. Marek,. Korintským,.. Korintským,. pátek Nechci bez ustání obviňovat ani stále ukazovat hněvivost. Izaiáš, J Bůh nás zachránil a povolal svým svatým povoláním, a to ne snad proto, že jsme my něco vykonali, ale proto, že on tak svobodně rozhodl a pro jeho milost. Té se nám dostalo vzhledem na zásluhy Krista Ježíše.. Timoteovi, P Zjevení,. Korintským, Požár Lešna; J. A. Komenský přišel o vše, odchází z Lešna. 0. sobota Chránil svůj lid jako zřítelnici svého oka.. Mojžíšova,0 Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni.. Janova, Jan,0. Korintským, DUBEN Bůh nás smířil sám se sebou skrze Krista.. Korintským,. Korintským,. Korintským, 0. středa Navraťte se ke mně, praví Hospodin zástupů, a navrátím se k vám. Zachariáš, K Pán má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.. Petrova, Jan,. Korintským,. čtvrtek Věnuj mi pozornost, můj lide, můj národe, naslouchej mi! Ode mne vyjde zákon a mé právo svitne všem lidem. Izaiáš, Náš spasitel Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.. Timoteovi, Římanům,. Korintským,. pátek Já jsem vlastníma rukama roztáhl nebesa a veškerému jejich zástupu jsem vydal příkazy. Izaiáš, Velicí a předivní jsou skutkové tvoji, Pane Bože všemohoucí. Zjevení, K Jan,. Korintským,. sobota Nenávist vyvolává sváry, kdežto láska přikrývá všechna přestoupení. Přísloví 0, DUBEN 0 Já jsem zasadil, Apollos zaléval, ale Bůh dal vzrůst; a tak nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst.. Korintským,. Mojžíšova,. Petrova,. úterý Hospodin vysvobodil mne, a proto písně zpívati budeme po všecky dny života našeho v domě Hospodinově. Izaiáš,0 K Chvála buď Bohu,jenž nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista!. Korintským, Jób,. Petrova,. středa Hospodin mě poslal potěšit všechny truchlící. Izaiáš,. Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdaly, z níž kdysi vyhnal sedm démonů. Ona to šla oznámit těm, kteří bývali s ním a nyní truchlili a plakali. Marek, 0 Izaiáš,. Petrova,. čtvrtek Chválíme tě Boha na každý den, a jméno tvé ustavičně oslavujeme. Žalm, K S vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch. Koloským, Jan,. Petrova, KVĚTEN Víte o naději, protože i k vám přišlo slovo pravdy, evangelium; tak jako na celém světě, i mezi vámi přináší ovoce a roste. Koloským, Ezechiel, 0. Korintským, 0 Generální kongregace koncilu: Závěrečná zpráva o Jeronýmovi; tvrdý postup proti wyclifsko-husitské herezi. 0. úterý Zachráním vás, abyste se stali požehnáním. Zachariáš, J Pavel píše:: Ne že bychom mohli tuto způsobilost přičítat sami sobě na základě toho, co je v nás; naše způsobilost je od Boha.. Korintským,. Janova,. Korintským,. středa Já jsem Hospodin, tvůj spasitel, tvůj vykupitel. Izaiáš 0, Vzal ji za ruku a řekl: Talitha kum, což znamená: Děvče, pravím ti, vstaň! Tu děvče hned vstalo a chodilo; bylo jí dvanáct let. A zmocnil se jich úžas a zděšení. Marek, Izaiáš,. Korintským,. čtvrtek Neboj se a neděs! Jozue, Bojuj dobrý boj víry.. Timoteovi, Skutky,. Korintským,

16 DUBEN Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.. Korintským, Zjevení,. Korintským, Cantate (Zpívejte Pánu píseň novou. Žalm,) Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. Žalm, Existuje cesta, kterou musíme všichni projít: most vzdechů, klenoucí se k věčnosti. Sore Kierkegaard. neděle S pláčem jdoucí a s pokornými modlitbami zase přivedu, a povedu je podlé tekutých vod cestou přímou, na níž by se nepoklesli; neboť jsem otec Izraele. Jeremiáš, K Vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme. Jan, Chval Pána svého písní a jásej s radostí, že z trápení a tísní své stádce vyprostí. Když voláš k němu v bídě a v protivenství čas, on na pomoc ti přijde a sílu dá ti zas. EZ 0, Matouš, 0 Koloským, Žalm DUBEN. pondělí Pamatujte na to, co bylo na počátku od věků! Já jsem Bůh a jiného už není, jsem Bůh a nic není jako já. Izaiáš, My přece víme, že je jediný Bůh Otec, od něhož je všecko, a my jsme tu pro něho, a jediný Pán Ježíš Kristus, skrze něhož je všecko, i my jsme skrze něho.. Korintským, Přísloví,. Korintským,. úterý Nevidí snad Bůh mé cesty a nepočítá všechny mé kroky? Jób, Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. Židům,. Samuelova,. Korintským, Synoda v Žeravicích u Kyjova: Řád církevní Jednoty Bratří českých; ordinováni Jan Amos Komenský a Mikuláš Drabík.. středa Z mnoha snů pochází marnost a množství slov. Měj tedy bázeň před Bohem. Kazatel, J Hloupým sporům o rodokmeny, rozbrojům a hádkám o Zákon se vyhýbej. Jsou zbytečné a k ničemu. Titovi, Římanům,. Korintským, 0. generální zasedání Kostnického koncilu; oznámeno, že všichni svědkové proti Jeronýmovi již byli vyslechnuti. KVĚTEN. pátek Ale u tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň. Žalm 0, Jestliže chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.. Janova, Efezským,. Korintským,. sobota Nepožádáš manželky bližního svého.. Mojžíšova, K Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali necudnosti.. Tesalonickým, Jan,. Korintským, Neděle svatodušní Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů. Zachariáš, Proti křesťanu, který doufá v Boha, lze bojovat, ale nikoli ho přemoci. Cyprián z Karthaga. neděle Hledám tě celým srdcem svým; nedej mi vzdálit se od tvých příkazů. Žalm,0 F Je dobře, když má člověk srdce utvrzené milostí. Židům, P Až potud nám pomáhal Hospodin z milosti, pročež k nebes výšinám hleďme s důvěrností, DUBEN Quasimodogeniti (Jako narozené děti.. Petrova,) Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději.. Petrova, Zvol si za střed svého bytí Boha a uvidíš, jak se tvůj chaos změní v kosmos. K. Spieckerová. neděle Hospodin je náš soudce, Hospodin je náš zákonodárce, Hospodin je náš král, on nás spasí. Izaiáš, Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.. Tesalonickým, Kdo Bohu ve všem oddává se a v něm své skládá doufání, jej Bůh i v těžkých vichřic čase v svých křídel stínu uchrání: v něj, v Nejvyššího, víru mít, toť silný hrad a mocný štít., Jan 0,. Petrova, Žalm. pondělí Jako jsem nad nimi bděl, abych rozvracel a podvracel, tak budu nad nimi bdít, abych budoval a sázel, je výrok Hospodinův. Jeremiáš,

17 ČERVEN. neděle po sv. Trojici Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův. Galatským, K Potřebujeme chudé, abychom se naučili rozdělit se s nimi, abychom se naučili Krista milovat právě v těchto nejchudších z chudých. Matka Tereza z Kalkaty. neděle Mým trůnem jsou nebesa a podnoží mých nohou země. Kdepak je ten dům, který mi chcete vybudovat? Izaiáš, Tehdy, řekne-li vám někdo: Hle, tu je Mesiáš, hle tam, nevěřte! Marek, Tvůrce mocný nebe, země a co svět se jmenuje, jehož božství všechno plémě v celém světě zjevuje, tebe Pána pánů vzývám, patřit k tvému smím nebi, tím vědomím pookřívám, tebe duch můj velebí. ZCČSH 0, Lukáš, Římanům,0 Žalm 0, 0. pondělí Hospodin je vyvýšený, ale hledí na poníženého, zdálky pozná domýšlivce. Žalm, Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil.. Korintským, Galatským,. Mojžíšova,,. úterý Poznej dnes a vezmi si k srdci, že Hospodin je Bůh nahoře na nebesích i dole na zemi; žádný jiný není.. Mojžíšova, KVĚTEN. neděle Rozpínám své ruce k tobě, má duše po tobě žízní jak vyprahlá země. Žalm, Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Matouš, Neodkládej, Pán tě volá, obrať se už dnes! Dnes mu srdce, duši svoji i své hříchy vznes! Pán tě volá, neotálej, teď je vhodný čas, nevíš, zda tě zítra bude Ježíš volat zas. ZCČSH, Lukáš,. Janova, Žalm 0. pondělí Bůh řekl Mojžíšovi: Jsem, který jsem.. Mojžíšova, Já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa. Matouš,0 K Skutky,. Korintským, Mistr Jeroným Pražský byl na. zasedání kostnického koncilu odsouzen jako kacíř, předán světské moci a upálen na hranici.. úterý Blaze těm, kteří se drží práva, tomu, kdo si v každém čase vede spravedlivě. Žalm 0, To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Jan,. Korintským,,. Korintským, KVĚTEN. čtvrtek Uvádějte národům ve známost jeho skutky. Připomínejte, že jeho jméno je vyvýšené. Izaiáš, Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Marek, Efezským,. Korintským, Jeronýmův veřejný výslech na generální kongregaci koncilu; Jeroným se hlásí k Husovi a Wiclifovi.. pátek Bože, nechť bídní neodcházejí s hanbou! Žalm, K Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.. Korintským,. Petrova,. Korintským,. sobota Bůh vykoupil duši mou, aby nešla k mrtvým, a život můj, aby světlo spatřoval. Jób, K Bůh vzkřísil Pána a vzkřísí svou mocí i nás.. Korintským, Jan,. Korintským,. neděle po sv. Trojici Ježíš řekl učedníkům: Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne. Lukáš 0, Čím hlubším se stal duchovní život křesťana, tím pohotověji se ve svém nitru stará o vůli Boží. Romano Guardini ČERVEN Bůh není od nikoho z nás daleko. Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme. Skutky,. Korintským,. Mojžíšova,. středa Nyní tedy, Izraeli, co od tebe požaduje Hospodin, tvůj Bůh? Jen aby ses bál Hospodina, svého Boha, chodil po všech jeho cestách, miloval ho a sloužil Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší.. Mojžíšova 0, Kdo zachovává jeho slovo, vpravdě v něm láska Boží dosáhla svého cíle. Podle toho poznáváme, že v něm jsme.. Janova, Marek,0. Mojžíšova, 0. čtvrtek Podal jsi mi štít své spásy, tvoje pravice mě podepírá. Žalm, Království Boží nezáleží v slovech, nýbrž v moci.. Korintským,0. Korintským,. Mojžíšova,.. pátek Velebte Hospodina se mnou, vyvyšujme spolu jeho jméno. Žalm, Od Boha byl poslán člověk, jménem Jan. Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Jan, Lukáš, 0. Mojžíšova,

18 ČERVEN 0 ČERVEN Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou.. Mojžíšova, Pro svou práci si vypros od Boha požehnání, ale nečekej, že ji za tebe udělá. K. H. Waggerl. středa Vydal jsem jim svá nařízení a seznámil je se svými řády, skrze něž má člověk život, když je plní. Ezechiel 0, Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Jan, Ezechiel,. Korintským, Výklad Jana Blahoslava na. kapitolu Zjevení význam číslice. čtvrtek Odvraťte se od svých zlých cest! Proč byste měli zemřít? Ezechiel, V nebi bude větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Lukáš, Jan,. Korintským, 0. pátek Ano i ten vrabec nalezl sobě místo a vlaštovice hnízdo, v němž by schránila mladé své, při ČERVEN. středa Což nemusím dbát toho, abych mluvil, co mi vkládá do úst Hospodin?. Mojžíšova, O tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet. Skutky,0 Micheáš,. 0. Mojžíšova,. čtvrtek Hospodin zná smýšlení lidí; jsou pouhý vánek. Žalm, Nespoléhejte na svou vlastní chytrost. Římanům, Matouš, 0. Mojžíšova,. pátek Prorok, který má sen, ať vypravuje sen, ale kdo má mé slovo, ať mluví mé slovo pravdivě. Co je slámě do obilí? je výrok Hospodinův. Jeremiáš, Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha.. Janova, Galatským,. Mojžíšova, Započala výstavba Ochranova.. sobota Jeruzalém se pro mne stane jménem plným jásotu, ctí, zaskví se přede všemi národy světa. Jeremiáš, J Kristus se stal služebníkem židů, aby ukázal Boží věrnost a potvrdil sliby dané otcům a pohanské národy aby slavily Boha za jeho slitování. Římanům, Jonáš, 0. Mojžíšova, ČERVEN. sobota Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kteří se ho bojí, jeho spravedlnost i se syny synů, s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu. Žalm 0, Ježíš Kristus jest včera i dnes, tentýž i na věky. Židům, K Matouš 0,. Mojžíšova,. neděle po sv. Trojici Milostí jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Efezským, Zapomeňte na sdílení ideí evangelia, obzvláště těch krásných. Soustřeďte se raději na sdílení života, jenž je evangeliem proměněn. M. Quoist. neděle Neboj se, jsem s tebou a požehnám ti.. Mojžíšova, Když viděli odvahu Petrovu i Janovu a shledali, že jsou to lidé neučení a prostí, žasli; poznávali, že jsou to ti, kteří bývali s Ježíšem. Skutky, Ó Bože, obratiž nás, Bože všemohoucí, ať pokání činíme včas pokorné a vroucí., Lukáš,. Korintským, Žalm. pondělí Milujte Hospodina všickni svatí jeho! Žalm, K KVĚTEN tento den dnem svatým jest, v němž ti zvlášť chcem vzdávat čest., Jan, Římanům, Žalm. pondělí Před šedinami povstaň a starci vzdej poctu.. Mojžíšova, V úctě dávejte přednost jeden druhému. Římanům,0. Mojžíšova, 0. Korintským, Mistr Jeroným Pražský je vězněn v Kostnici právě jeden rok jeho veřejnému výslechu je vyhrazen celý den.. úterý Běda těm, kdo nařizují ničemná nařízení těm, kdo nuzným odnímají možnost obhajoby! Izaiáš 0,. Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Jaké spolužití má světlo s temnotou?. Korintským, Izaiáš,. Korintským,. středa Bůh svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil. Žalm, Pavel píše:: Pán při mně stál a dal mi sílu.. Timoteovi, Skutky,. Korintským,

19 ČERVEN. neděle Nauč mě plnit tvou vůli, vždyť jsi můj Bůh. Kéž mě tvůj dobrotivý duch vede po rovné zemi! Žalm,0 Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte kořeny, pevně se držte víry. Koloským, Vezmi, Pane, život můj, své jej službě zasvěcuj; moje dny, můj každý dech slávu tvou vždy hlásat nech!, Lukáš,.. Tim., Žalm 0,. pondělí Budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí. Izaiáš, Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému. Jan, Lukáš, 0. Mojžíšova,. úterý Svěř Pánu svou cestu a spolehni se na něho, on sám zasáhne. Žalm, K Skrze Ježíše Krista jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. Římanům, Soudců 0,. Mojžíšova, 0 ČERVEN oltářích tvých, Hospodine zástupů, králi můj a Bože můj. Žalm, K Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Efezským, Jeremiáš 0,. Korintským,. sobota Nad domem Judským se slituji, a nevysvobodím jich lučištěm a mečem, ani bojem, koňmi neb jezdci. Ozeáš, K Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale na Bohu, který se smilovává. Římanům, Jonáš,. Korintským,. neděle po sv. Trojici Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Matouš, Místo toho, abychom si stěžovali, že Bůh zůstává skrytý, měli bychom mu být spíše vděčni za to, že se nám do takové míry zjevil. Blaise Pascal. neděle Mojžíš řekl: Kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, pak nás odtud nevyváděj!. Mojžíšova, Když přijde ten Duch pravdy, uvede vás ve všelikou pravdu. Jan, K KVĚTEN Nebe a země pominou, ale slova má nepominou. Marek, K Skutky,. Korintským 0,, 0. pátek Nespřáhneš se se svévolníkem, aby ses stal zlovolným svědkem.. Mojžíšova, Zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým bližním. Efezským, Skutky,. Korintským,. sobota Pán Bůh je slunce i štít. Žalm, F Nemějte tedy starost. Matouš, Skutky,. Korintským, Neděle svaté Trojice Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy. Izaiáš, Bůh je skrytou hlubinou, ale i domovem na počátku i konci všech našich cest. Karl Barth. neděle Pojďme si naklonit Hospodina, pojďme vyhledat Hospodina zástupů. Já půjdu také. Zachariáš, Skrze Krista smíme v jednotě Ducha stanout před Otcem. Efezským, Bože velký od věčnosti, jenž svět řídíš, spravuješ, mne též vedeš od mladosti, stále dobrým daruješ: ČERVEN Jest jediný Bůh a není jiného kromě něho; a milovat jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly a milovat bližního jako sám sebe je víc než přinášet Bohu oběti a dary. Marek, Galatským,. Mojžíšova,. úterý S radostí vyjdete a budete vedeni v pokoji. Izaiáš, Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! Jan, Římanům,. Mojžíšova,. středa Budeš jíst dosyta a budeš dobrořečit Hospodinu, svému Bohu.. Mojžíšova,0 Bůh neopomenul o sobě vydávat svědectví dobrodiním, dávaje vám z nebe deště i úrodné časy,zahrnuje vaše srdce potravou a blažeností. Skutky, J Ezechiel,. Mojžíšova, 0. čtvrtek Viděl jsem jeho cesty; vyléčím jej však a povedu, vrátím potěšení jemu a těm, kdo s ním truchlí. Izaiáš, Zavolal svých dvanáct. I vyšli a volali k pokání; vymítali mnoho zlých duchů, potírali olejem mnoho nemocných a uzdravovali je. Marek,. Skutky,. Mojžíšova, Císař Josef II. navštívil Ochranov.

20 ČERVEN Tys zemi s nebem založil a jako Pán je chráníš. Dej ve svém světle vidět cíl, o kterém ty sám jen víš. Ať milujeme ze všech sil ty, které jsi k nám připojil, sám dokud nezvítězíš. EZ, Lukáš, Efezským, Žalm. pondělí Běda těm, kteří připojují dům k domu a slučují pole s polem, takže nezbývá žádné místo, jako byste jen vy byli usedlíci v zemi. Izaiáš, Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. Lukáš, Přísloví, 0. Korintským,0-0-0 Bitva u Ústí nad Labem husitské svazy porazily německé žoldnéře.. úterý Značíš mi cestu životem. Žalm, F Milost Boží jest život věčný v Kristu Ježíši, Pánu našem. Římanům, K. Mojžíšova,. Korintským,. středa Hospodin sehnuté napřimuje. Žalm, Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Jan, Jan,. Korintským, ČERVEN. čtvrtek Bůh nechce život odejmout a velmi se rozmýšlí, aby zapuzeného od sebe zapudil nadobro.. Samuelova, Zákoníci říkali: Jak to, že jí s celníky a hříšníky? Ježíš to uslyšel a řekl jim: Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Marek, Matouš,. Korintským,0 0. pátek Kdo jest Bůh silný na nebi aneb na zemi, jenžto by činiti mohl skutky podobné tvým, a moci podobné tobě?. Mojžíšova, K Kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Matouš, Jan,. Korintským,. sobota Tvůj služebník bývá nařízeními Hospodinovými varován. Žalm, Z Dávejte pozor, jak poslouchat. Lukáš, P Jonáš,. Korintským,. neděle po sv. Trojici Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Lukáš,0 Dělejme to, co udělat můžeme, a ostatní už Pán Bůh nějak doplní. Jan Bosko ČERVENEC 0 ČERVENEC Všechna má dobrota přejde před tebou a vyslovím před tebou jméno Hospodin. Smiluji se však, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji.. Mojžíšova, Člověk si uvědomí, co má, když ho Bůh přijde požádat o dar. Rabíndranáth Thákur. pátek Co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.. Paralipomenon, Váš přebytek pomůže nyní jejich nedostatku, aby zase jindy jejich přebytek přišel k dobru vám ve vašem nedostatku; tak nastane vyrovnání.. Korintským,. Korintským, 0. Mojžíšova,. sobota Bože, ze země mrtvých vyvedl jsi mne a vyvodils mne mne ze zástupu do hrobu sestupujících. Žalm 0, F Vysvobodil nás z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. Koloským, Filipským,. Mojžíšova, KVĚTEN odkudž pomoc přichází nám vždy v pravé době tam, kde duše nachází nové síly v mdlobě., Jan, Skutky, Efezským, Svatodušní pondělí. pondělí Řeknu: Toto je můj lid. A oni řeknou: Hospodin je můj Bůh. Zachariáš, Byli jste jako ovce bloudící, ale nyní obráceni jste ku pastýři a biskupu duší vašich.. Petrova, K Matouš,. Korintským, Žalm 0. úterý Budete nazýváni Hospodinovi kněží, bude se vám říkat Sluhové našeho Boha. Izaiáš, Kladu ti na srdce, abys rozněcoval oheň Božího daru, kterého se ti dostalo.. Timoteovi, Skutky,. Korintským 0,. středa Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý.. Mojžíšova, Oblečte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Efezským, Skutky,. Korintským 0,. čtvrtek Všeliké tělo jest tráva, a všeliká vzácnost jeho jako květ polní. Usychá tráva, květ prší, ale slovo Boha našeho zůstává na věky. Izaiáš 0,. K

Hesla Jednoty bratrské 2014

Hesla Jednoty bratrské 2014 Hesla Jednoty bratrské 2014 Copyright 2013 Petr Heřman DÚLOS Original copyright 2013 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2013 Miroslav Matouš Cover 2013 Slávek Heřman, Petr Heřman. Na obálce

Více

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 Heslo roku: Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. 1. Samuelova 16,7 2002 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2002 Miroslav Matouš,

Více

BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské

BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské s biblickými čteními podle Ekumenického lekcionáře a Liturgií podle patriarchy Karla Farského II. díl řada B Praha 2014 BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé

Více

Deset dnů modliteb 2015

Deset dnů modliteb 2015 Deset dnů modliteb 2015 2 Vítejte u deseti dnů modliteb Úvod Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval

Více

Vítejte u deseti dnů modliteb. Úvod

Vítejte u deseti dnů modliteb. Úvod Vítejte u deseti dnů modliteb Úvod Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval vztahy. A skutečně, modlitba

Více

Odpuštění našeho vlastního hříchu

Odpuštění našeho vlastního hříchu Bůh člověk Úvod K čemu jsme byli vytvořeni? Vztahy, láska, ne samota, opuštěnost, zloba, hořkost, hněv, život v závislosti na Něm, život z Něho. Úkolem zlého je rozdělení, rozdělit lidi od Pána Boha a

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání www.hledampovolani.cz Příručka modliteb za duchovní povolání je dílem společenství biskupů, kněží a jejich spolupracovníků.

Více

Úvodník únor 2012. Kdo jsme

Úvodník únor 2012. Kdo jsme Cíle společenství: stálá evangelizace města a okolí získávání následovníků Ježíše Krista podpora misie plné, pravidelné a dobrovolné desátky sociální činnost růst sboru a domácích skupin letní English

Více

KAZATELSKÝ CYKLUS 2008/2009 TÉMA: LITURGIE

KAZATELSKÝ CYKLUS 2008/2009 TÉMA: LITURGIE KAZATELSKÝ CYKLUS 2008/2009 TÉMA: LITURGIE KAZATELSKÝ CYKLUS 2008/2009 TÉMA: LITURGIE PRAHA 2008 ÚVODNÍ SLOVO KE KAZATELSKÉMU CYKLU - LITURGIE Vydala Ústřední rada Církve československé husitské Wuchterlova

Více

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů SLOVA ŽIVOTA 2015 Bratrská jednota baptistů Slova života jsou určena pro vnitřní potřebu Bratrské jednoty Baptistů. ISBN 978-80-260-7171-6 Úvod Ve válečné době, kdy baptisté byli nedobrovolně rozděleni

Více

Úvod Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo?

Úvod Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo? 2.Přednáška - Je Bible věrohodná? Úvod Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo? Představte si, že Vám někdo přinese nějakou knihu a řekne Vám, že její originál byl napsán různými jazyky různými lidmi,

Více

S B Í R K A K Á Z Á N Í

S B Í R K A K Á Z Á N Í S B Í R K A K Á Z Á N Í PRO ČTENÉ SLUŽBY BOŽÍ II. 2006/2007 1 MODLITBA JAKO VÝZBROJ KŘESŤANSKÉHO BOJE VSTUPNÍ SLOVA Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Na počátku našeho shromáždění volejme s žalmistou:

Více

LITURGIE. pro bohoslužebná shromáždění. v Českém Distriktu Unitas fratrum. Ochranovském seniorátě při ČCE

LITURGIE. pro bohoslužebná shromáždění. v Českém Distriktu Unitas fratrum. Ochranovském seniorátě při ČCE LITURGIE pro bohoslužebná shromáždění v Českém Distriktu Unitas fratrum Ochranovském seniorátě při ČCE Vydal pro potřeby svých sborů Český Distrikt Unitas Fratrum Ochranovský seniorát při ČCE Praha 2003

Více

Pane, ty máš slova věčného života.

Pane, ty máš slova věčného života. FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE POSTNÍ 11. BŘEZNA 2012 Pane, ty máš slova věčného života. Pustiměřští poutníci při eucharistii ve Svatém domku nazaretském v Loretu, Anni Paulini Peregrinatio, 4.7.2009. MODLITBA

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 18. 25. ledna 2012

Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 18. 25. ledna 2012 POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů 18. 25. ledna 2012 Vydala: Česká biskupská konference Ekumenická rada církví Praha 2011 (pro vnitřní potřebu) MODLITBY ZA JEDNOTU

Více

Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj!

Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! FARNÍ INFORMÁTOR 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 31. SRPNA 2014 Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! TABGA - místo, kde Ježíš z pěti ječných chlebů a dvou ryb zázračně nasytil zástupy pěti tisíc mužů kromě

Více

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2-

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2- EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2- Pro vnitřní potřebu farnosti sv. Tomáše Praha Malá Strana 2013 1. týden: Hledám sebe 2. týden: jako sami sebe 3. týden: Hledání smyslu života 4. týden: Hledání Boha 5. týden:

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále

Slavnost Ježíše Krista Krále Slavnost Ježíše Krista Krále VSTUPNÍ ANTIFONA Zj 5,12;1,6 Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství, moudrost, sílu a čest. Jemu buď sláva a vláda na věčné věky! Uvedení do bohoslužby

Více

Satan a jeho vojsko. strana 2. Kristova krev. strana 10. strana 20

Satan a jeho vojsko. strana 2. Kristova krev. strana 10. strana 20 Satan a jeho vojsko strana 2 Kristova krev strana 10 strana 20 1 Satan a jeho vojsko Seminář o duchovním boji Maria Ellen Růžička Tedy řekl Hospodin Bůh hadu: Že jsi to učinil, zlořečený budeš nade všecka

Více

Svatého otce Benedikta XVI.

Svatého otce Benedikta XVI. Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice modlitby ČETBA ZAMYŠLENÍ Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice Modlitby, četba, zamyšlení

Více

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! FARNÍ INFORMÁTOR 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 29. LEDNA 2012 Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! Pustiměřští poutníci u sv. Jana Bosca - na nádvoří svatyně Panny Marie Pomocnice, Valdocco,

Více

Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 18.-25. ledna 2009

Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 18.-25. ledna 2009 POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů 18.-25. ledna 2009 Vydala: Česká biskupská konference Ekumenická rada církví Praha 2008 (pro vnitřní potřebu) 2 MODLITBY ZA JEDNOTU

Více

ZÁVĚR. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 100 SEZNAM LITERATURY... 101 RESUMÉ... 107 Údaj o počtu znaků.. 107 ABSTRACT... 108 Keywords...

ZÁVĚR. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 100 SEZNAM LITERATURY... 101 RESUMÉ... 107 Údaj o počtu znaků.. 107 ABSTRACT... 108 Keywords... OBSAH ÚVOD.... 5 1 CHVÁLA A UCTÍVÁNÍ V PÍSMU A V DĚJINÁCH... 7 1.1 Chvála a uctívání jako modlitba.. 7 1.2 Chvála a uctívání v Písmu.. 12 1.2.1 Chvála... 13 1.2.2 Uctívání.. 17 1.2.3 Chvála a uctívání

Více

Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.

Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 3. ČERVNA 2012 Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. P. Marko I. Rupnik, S.J., Centro Aletti: SVATÁ RODINA, ikona VII. Světového setkání rodin

Více

16. neděle v mezidobí

16. neděle v mezidobí 16. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 54,6.8 Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu. Budu s radostí přinášet oběti, chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré. Uvedení do bohoslužby A Dnešní liturgie

Více

Vzdejte Hospodinu moc a slávu.

Vzdejte Hospodinu moc a slávu. FARNÍ INFORMÁTOR 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 19. ŘÍJNA 2014 Vzdejte Hospodinu moc a slávu., Zprava: P. Václav Žákovský, farář pustiměřský, P. František Stehlík, farář z Lipovce a Antonín Grygar, polesný z Podivic

Více

3. adventní neděle. VSTUPNÍ ANTIFONA Flp 4,4.5 Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko.

3. adventní neděle. VSTUPNÍ ANTIFONA Flp 4,4.5 Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko. 3. adventní neděle VSTUPNÍ ANTIFONA Flp 4,4.5 Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko. Uvedení do bohoslužby A Stává se v našem životě, že se cítíme bezradní, bezmocní, nemůžeme dál:

Více

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi.

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi. Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi. Ježíš, při poslední večeři se svými učedníky, když s nimi uzavíral novou smlouvu, řekl: Vezměte, jezte. Toto je mé tělo." Pak vzal kalich, vzdal díky a dal jim ho se

Více