Aktuální měnová politika a ekonomický vývoj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuální měnová politika a ekonomický vývoj"

Transkript

1 Aktuální měnová politika a ekonomický vývoj Tomáš Holub ředitel sekce měnové ČNB Seminář ČSOB 14. dubna 15

2 Obsah prezentace Ohlédnutí za vývojem od konce roku 13 Aktuální ekonomická situace Stávající makroekonomická prognóza ČNB Měnová politika Shrnutí a závěr

3 Ohlédnutí za vývojem od konce roku 13 3

4 Měnověpolitické rozhodnutí v listopadu 13 Bankovní rada 7. listopadu 13 rozhodla začít používat devizový kurz jako další nástroj uvolňování měnových podmínek BR rozhodla, že ČNB bude (v případě potřeby) intervenovat na oslabení kurzu koruny tak, aby udržovala kurz koruny vůči euru poblíž hladiny 7 CZK/EUR Rozhodnutí o používání kurzu zohledňovalo, že měnověpolitické úrokové sazby narazily již koncem roku 1 na technickou nulu Kurz koruny přebral stabilizační úlohu měnové politiky 4

5 Vývoj kurzu koruny CZK/EUR Kurzový závazek Intervence probíhaly jen v prvních dnech, kurz rychle oslabil k hladině závazku a následně se stabilizoval mírně nad ní. Od té doby ČNB do vývoje kurzu přímo nezasahuje, kurz se drží nad hladinou 7 CZK/EUR a až na dílčí výkyvy je velmi stabilní. 5

6 Srovnání posledních tehdy a nyní dostupných čísel meziročně v % Dostupné k Dostupné k Hrubý domácí produkt (s.o.) II/13-1,3 IV/14 1,4 Výdaje domácností na konečnou spotřebu (s.o.) II/13, IV/14, Tvorba hrubého fixního kapitálu (s.o.) II/13-5, IV/14 4,3 Index spotřebitelských cen 9/13 1, 3/15, Obecná míra nezaměstnanosti - věk let (s.o.) 9/13 7,1 /15 5,6 Průměrná nominální mzda II/13 1, IV/14,3 Průměrná nominální mzda v podnikatelské sféře II/13 1,1 IV/14 1,9 Počet volných pracovních míst (s.o.) 9/ / Hrubý provozní přebytek nefinančních podniků II/13 1,3 IV/14 5,7 Souhrnný indikátor důvěry (index) 1/13 88,9 3/15 95,1 Tržby v maloobchodě bez motoristického segmentu (s.o.) 9/13 -,6 /15 6,3 Klíčové ukazatele se vyvíjejí podstatně lépe než do listopadu 13. HDP výrazně roste, což se příznivě projevuje na trhu práce a ve zvýšené důvěře domácností i firem. Inflace je nadále nízká, je to však dáno vnějšími šoky, jádrová inflace je kladná. Makroekonomické údaje tak ukazují, že oslabení kurzu splnilo svůj účel. 6

7 Příspěvky rozdílných faktorů k ekonomickému růstu Rozdíl HDP -,7 %, %,7 p.b. Hrubá přidaná hodnota -,6 %,6 % 3, p.b. Příspěvky jednotlivých faktorů ke změně ve vývoji HDP Fiskální impulz -,95 p.b.,4 p.b. 1, p.b. Růst v eurozóně,4 p.b. 1 p.b.,6 p.b. Oslabení koruny (+ sentiment),9 p.b. (1,4 p.b.) Zdroj: ČNB, ČSÚ Vývoj HDP mezi lety 13 a 14 se zlepšil o,7 p.b. (vývoj HPH, která je méně ovlivněna dopady zvyšování spotřební daně na cigarety, se zlepšil o 3, p.b.), přičemž vývoj v eurozóně a vládních rozpočtech vysvětluje jen asi 1,8 p.b.. Na měnovou politiku (plus sentiment) tak zbývá cca,9 p.b. (1,4 p.b. měřeno HPH). Zavedení kurzového závazku bylo jedním z důvodů oživení české ekonomiky. 7

8 Zahraniční ceny průmyslových výrobců Zahraniční inflace, YoY v % 6 5 Skutečnost 7.SZ I/1 I/11 I/1 I/13 I/14 I/15 Oproti předpokladům z listopadu 13 byl dosavadní vývoj v eurozóně podstatně více protiinflační, což vedlo i k setrvání domácí inflace na nečekaně nízkých hodnotách. Ve zpětném pohledu tak bylo riziko deflace ještě mnohem větší, než se zdálo. 8

9 Co se teoreticky mohlo stát Pokud by v listopadu 13 nedošlo k uvolnění měnových podmínek prostřednictvím kurzu koruny, inflace by se koncem roku 14 pohybovala pod úrovní -, % ekonomika by vzrostla pouze o,5 % a spotřeba domácností by stále klesala. Pozorovaná spotřeba se pohybuje poblíž predikovaných hodnot a ukazuje tak účinnost oslabení kurzu. 9

10 Aktuální ekonomická situace 1

11 Vývoj HDP 4 Hrubý domácí produkt (meziroční a mezičtvrtletní změny v %) 8 Mezera výstupu (v % z potenciálního produktu) I/1 I/11 I/1 I/13 I/ I/6 I/7 I/8 I/9 I/1 I/11 I/1 I/13 I/14 Mezičtvrtletní růst HDP (pravá osa) Meziroční růst HDP HP filtr Kalmanův filtr Produkční funkce Ve třetím čtvrtletí 14 meziroční růst HDP nepatrně zrychlil, ve čtvrtém čtvrtletí došlo k očekávanému zpomalení meziroční dynamiky. Mezera výstupu v průběhu roku 14 víceméně stagnovala, ale oproti roku 13 je podstatně méně záporná. Do budoucna lze navíc očekávat obnovení jejího postupného uzavírání. 11

12 Struktura ekonomického růstu Poptávková strana ekonomiky (příspěvky k růstu v p.b.) 6 Nabídková strana (tvorba HPH) (příspěvky k růstu v p.b.) I/1 I/11 I/1 I/13 I/14-4 I/1 I/11 I/1 I/13 I/14 Výdaje neziskových institucí Spotřeba vlády Čistý vývoz Změna stavu zásob Tvorba hrubého fixního kapitálu Spotřeba domácností Zprac. průmysl Stavebnictví Zeměd., lesn., rybolov Obchod a ost. služby Peněž. a pod. služby Průmysl ost. Oživení táhne zejména domácí poptávka, a to spotřeba i fixní investice. K růstu na nabídkové straně přispívá hlavně zpracovatelský průmysl, ale významná je i role dalších odvětví (zejména obchodu a ostatních nefinančních služeb). 1

13 Vývoj v průmyslu Průmyslová produkce (bazický index, rok 1 = 1) 8 1/1 1/11 1/1 1/13 1/14 1/15 Průmyslová produkce Sezonně očištěný údaj Trend (ČSÚ) Využití výrobních kapacit v průmyslu (v %, pravá osa) Nové průmyslové zakázky (běžné ceny, meziroční změny v %) - 1/1 1/11 1/1 1/13 1/14 1/15 Nové průmyslové zakázky celkem Nové průmyslové zakázky ze zahraničí Nové průmyslové zakázky z tuzemska Průmyslová produkce pokračuje v růstu, v únoru její růst zrychlil. Využití kapacit v průmyslu přesahuje 85 %. Růst nových zakázek polevil, v únoru se ale opět zvýšil. Od počátku roku opět dynamika zahraničních zakázek předstihla domácí. 13

14 Vývoj ve stavebnictví a v maloobchodě 3 Stavební produkce (stálé ceny, meziroční změny v %) Stavební produkce Sezonně očištěný údaj HP trend Maloobchod bez motoristického segmentu (stálé ceny, meziroční změny v %) Maloobchod Sezonně očištěný údaj HP trend /1 7 1/11 7 1/1 7 1/13 7 1/14 7 1/15-6 1/1 1/11 1/1 1/13 1/14 1/15 Stavební produkce pokračuje s dílčími výkyvy v růstu, který se obnovil začátkem roku 14. Hodnota stavebních povolení naopak klesá. Tržby v maloobchodě se výrazně zvyšují, na růstu se podílejí všechny kategorie zboží (zejména však zboží nepotravinářské). 14

15 Hospodaření nefinančních podniků Vybrané ukazatele podniků s 5 a více zaměstnanci (meziroční změny v %) Vývoj provozního zisku v odvětvích (meziroční změny v %, příspěvky v procentních bodech) - I/1 I/11 I/1 I/13 I/ I/1 I/11 I/1 I/13 I/14 Hrubý provozní přebytek (odpisy + zisk) Účetní přidaná hodnota (pravá osa) Výkony včetně obchodní marže (pravá osa) Výkonová spotřeba (pravá osa) Osobní náklady (pravá osa) Ostatní sektory Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu Informační a komunikační činnosti Zpracovatelský průmysl Hrubý provozní přebytek (odpisy + zisk) Růst hlavních ukazatelů hospodaření nefinančních podniků ve čtvrtém čtvrtletí 14 zvolnil (to bylo spojeno s odeznívajícím přímým vlivem meziročního oslabení kurzu koruny). Podíl podniků zpracovatelského průmyslu na růstu provozního zisku byl nadále zdaleka nejvýznamnější, avšak zřetelně se snížil. 15

16 Konjunkturní průzkumy ČSÚ Indikátory důvěry (průměr roku 5 = 1) Bariéry růstu produkce v průmyslu (v %) Podnikatelský Spotřebitelský Souhrnný indikátor /1 1/11 1/1 1/13 1/14 1/ /1 1/11 1/1 1/13 1/14 1/15 Nedostatečná poptávka Nedostatek materiálu/zařízení Ostatní Nedostatek zaměstnanců Finanční problémy Nejsou Důvěra spotřebitelů znatelně vzrostla, v rámci podnikatelského indikátoru se zlepšuje důvěra ve stavebnictví. Vliv nedostatečné poptávky jako hlavní bariéry růstu průmyslové produkce se dále snížil. Zároveň vzrostl podíl podniků, které žádné bariéry růstu nevnímají. 16

17 Vývoj na trhu práce mzdy, zaměstnanost Vývoj průměrných nominálních mezd (meziroční změna v %) Přepočtené počty zaměstnanců (meziroční změny v %, příspěvky v procentních bodech) I/1 I/11 I/1 I/13 I/14-5 I/1 I/11 I/1 I/13 I/14 Průměrná mzda v ČR Nepodnikatelská sféra Podnikatelská sféra Úvazek na zaměstnance Počty zaměstnanců Počty zaměstnanců přepočtené na plný úvazek Průměrná mzda mírně zrychlila svou dynamiku, k čemuž přispěl především vývoj mezd v nepodnikatelské sféře. V podnikatelské sféře nejvýrazněji rostly mzdy ve zpracovatelském průmyslu. Celkově ale zůstává vývoj mezd v podnikatelské sféře zatím velmi utlumený. Růst počtu zaměstnanců po přepočtu na plné úvazky zrychlil, mírně se zkracují průměrné úvazky; roste celková zaměstnanost. 17

18 Vývoj na trhu práce - nezaměstnanost Ukazatele nezaměstnanosti (v %, sezonně očištěné údaje, zdroj: MPSV, ČSÚ) Beveridgeova křivka (sezónně očištěné údaje, zdroj: MPSV, propočet ČNB) I/1 I/11 I/1 I/13 I/14 Obecná míra nezaměstnanosti Podíl nezaměstnaných osob Počet volných pracovních míst /9 3/15 1/ /14 4 1/13 1/1 35 1/ Počet nezaměstnaných osob Nezaměstnanost se díky růstu ekonomiky snižuje; podíl nezaměstnaných klesá (počet uchazečů o zaměstnání se snižuje výrazněji než populace v produktivním věku). Vývoj Beveridgeovy křivky postupuje severozápadním směrem (odpovídá rostoucí fázi hospodářského cyklu). Počet volných pracovních míst je nejvyšší za posledních 6 let; počet nezaměstnaných však zůstává výrazně vyšší než před krizí. 18

19 Celková a měnověpolitická inflace 4 Celková a MP inflace (meziročně v %) 3 Struktura celkové inflace (meziroční změny v %, příspěvky v procentních bodech) / / / /1 1/11 1/1 1/13 1/14 1/15 Měnověpolitická inflace Spotřebitelské ceny Korigovaná inflace bez PH a potravin Regulované ceny Nepřímé daně v neregulovaných cenách Ceny potravin (včetně alkoholických nápojů a tabáku) Ceny pohonných hmot (PH) Inflace se počátkem roku drží na velmi nízkých hodnotách (v březnu, %). Regulované ceny na počátku letošního roku velmi slabě rostly. Kladný příspěvek nepřímých daní je odrazem zvyšování spotřební daně na cigarety (v opačném směru slabě působí nová 1% sazba DPH). Ceny pohonných hmot výrazně klesají, nicméně vlivem korekce cen ropy směrem nahoru a oslabení eura vůči dolaru méně, než se čekalo. 19

20 Vývoj korigované inflace a cen potravin Korigovaná inflace - složky (meziročně v %) 1 Ceny potravin (meziroční změny v %) /1 1/11 1/1 1/13 1/14 1/15 Korigovaná inflace bez pohonných hmot (PH) Ceny neobchod. statků bez regulovaných cen Ceny ostatních obchod. statků bez potravin a PH -5-1/1 1/11 1/1 1/13 1/14 1/15 Ceny potravin (včetně vlivu změn nepřímých daní) Ceny potravin (bez vlivu změn nepřímých daní) Ceny výrobců v potravinářském průmyslu Ceny zemědělských výrobců (pravá osa) Zvýšení korigované inflace odráží (aktuálně doznívající) přímý vliv oslabeného kurzu koruny i obnovený ekonomický růst. Ceny potravin klesají vlivem déletrvajícího poklesu cen zemědělských výrobců (a zákazu dovozu potravin do Ruska).

21 Ceny výrobců (meziročně v %) 1/1 7 1/13 7 1/14 7 1/ Ceny ve zpracovatelském průmyslu Ceny stavebních prací Ceny tržních služeb Ceny zemědělských výrobců (pravá osa) Ceny výrobců ve zpracovatelském průmyslu od listopadu 14 opět meziročně klesají, a to vlivem vývoje cen výrobců v eurozóně a zejména propadu cen ropy. CZV setrvale klesají, nicméně v únoru se jejich pokles lehce zmírnil. 1

22 Ceny průmyslových a zemědělských výrobců Struktura cen průmyslových výrobců (meziroční změny v %, příspěvky v p.b.) 4 Ceny zemědělských výrobců (meziročně v %) / / /15 Koks, rafinérské ropné výrobky Obecné kovy, kovodělné výrobky Dobývání nerostných surovin, výroba energií, plynu, páry Potravinářské výrobky, nápoje, tabák Ostatní odvětví zpracovatelského průmyslu Celkem PPI (mzr. změny v %) - 1/1 7 1/13 7 1/14 7 1/15 Ceny rostlinných produktů Ceny živočišných produktů Ceny zemědělských výrobců Ceny průmyslových výrobců v průběhu prvního čtvrtletí 15 rychle klesaly zejména kvůli propadu cen v odvětvích zpracovávajících ropu a pokračujícímu snižování cen v potravinářském průmyslu. V rostlinné výrobě v únoru pokles zvolnil, v živočišné výrobě se naopak prohloubil.

23 Stávající makroekonomická prognóza ČNB 3

24 Předpoklady prognózy Prognóza předpokládá používání kurzu jako nástroje měnové politiky do konce roku 16, tedy na celém svém horizontu. Prognóza předpokládá stabilitu tržních úrokových sazeb na stávající velmi nízké úrovni taktéž až do konce roku 16. 4

25 Prognóza úrokových sazeb (3M PRIBOR) 3 1 I/13 II III IV I/14 II III IV I/15 II III IV I/16 II III 9% 7% 5% 3% interval spolehlivosti 5

26 Předpoklady o vývoji vnějšího prostředí (i) Srovnání předpokladů aktuální prognózy s březnovým výhledem založeným na šetření Consensus Forecasts a tržních očekáváních pro efektivní eurozónu 3 stávající prognóza 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,7,, CF_3 1,7,3,,1,,1, -1-1, Spotřebitelské ceny Ceny výrobců HDP 3M EURIBOR 6

27 Předpoklady o vývoji vnějšího prostředí (ii) Srovnání předpokladů aktuální prognózy s březnovým výhledem založeným na šetření Consensus Forecasts a tržních očekáváních 75 stávající prognóza CF_3 1, 1,17 stávající prognóza CF_3 67,1 1,15 1, ,7 6,5 1,1 1,1 1, ,9 1, , Cena ropy Brent Kurz USD/EUR 7

28 Prognóza HDP a dosavadní skutečnost 8

29 Prognóza celkové inflace a skutečnost v Q Horizont měnové politiky 4 3 Inflační cíl I/13 II III IV I/14 II III IV I/15 II III IV I/16 II III 9% 7% 5% 3% interval spolehlivosti 9

30 Vliv propadu ceny ropy na prognózu inflace Propad cen ropy se projevuje v cenách pohonných hmot, se zpožděním je předpokládán i pokles ceny plynu. Bez tohoto vlivu by se inflace dostala na % cíl do konce roku 15. Jde zároveň o příznivý faktor pro růst ekonomiky. 3

31 Prognóza zaměstnanosti a mezd Zaměstnanost a nezaměstnanost (zaměstnanost mzr. v %; podíl nezaměstnaných v %, s.o.) 9 6 Průměrná nominální mzda (mzr. v %, podnikatelská sféra s.o., nepodnikatelská sféra sezonně neočištěno) I/1 I/11 I/1 I/13 I/14 I/15 I/ I/1 I/11 I/1 I/13 I/14 I/15 I/16 Zaměstnanost Podíl nezaměstnaných osob (pravá osa) Nominální mzdy v podnikatelské sféře Nominální mzdy v nepodnikatelské sféře Celková zaměstnanost se bude dále zvolna zvyšovat, i když mírnějším tempem, podíl nezaměstnaných bude pokračovat v poklesu. Růst mezd v podnikatelské sféře bude zrychlovat v souvislosti se zrychlujícím růstem domácí ekonomické aktivity a v roce 16 i spolu s návratem inflace ke % cíli. 31

32 Prognóza mezd a skutečnost v Q4 14 Tempo růstu nom. mezd v podnikatelském sektoru (%, mzr.) SZ 15 I/1 I/11 I/1 I/13 I/14 I/15 I/16 Dynamika růstu mezd v podnikatelské sféře očištěných o vliv daňové optimalizace z přelomu let 1/13 se bude plynule zvyšovat. Hodnota ve 4. čtvrtletí 14 byla ale nižší než prognózovaná (protiinflační riziko prognózy). 3

33 Trh práce Zaměstnanci - plné úvazky (%, mzr.) Obecná míra nezaměstnanosti (v %, s.o.) 3 Úvazek na zaměstnance 1.SZ 15 Zaměstnanci I/1 I/11 I/1 I/13 I/14 I/15 I/ I/1 I/11 I/1 I/13 I/14 I/15 I/16 Růst přepočteného počtu zaměstnanců bude pokračovat zejména skrze zvyšování počtu zaměstnanců. Míra nezaměstnanosti bude dále klesat, totéž platí pro podíl nezaměstnaných osob dle MPSV. 33

34 Měnová politika 34

35 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB rozhodla ponechat úrokové sazby na stávající úrovni, tedy na technické nule, a nadále používat devizový kurz jako další nástroj uvolňování měnových podmínek. Bankovní rada potvrdila závazek ČNB v případě potřeby intervenovat na devizovém trhu na oslabení kurzu tak, aby udržovala kurz koruny vůči euru poblíž hladiny 7 CZK/EUR. ČNB je stále v souladu s tím připravena automaticky, tedy bez nutnosti dalšího rozhodnutí bankovní rady, provádět časově i objemově neomezené intervence. Propad cen ropy je pozitivním nabídkovým šokem. ČNB je připravena v letošním roce tolerovat dočasný pohyb inflace blízko nuly, nebo i lehce pod ní. Cílem ČNB je zabezpečit, aby tento krátkodobý a jednorázový šok do cenové hladiny neovlivnil negativně vývoj ve střednědobém horizontu. 35

36 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Pro vývoj ve střednědobém horizontu ČNB vyhodnotila tři faktory jako klíčové z hlediska zabránění nepříznivým sekundárním dopadům poklesu cen ropy: (i) účinnost opatření Evropské centrální banky v boji s deflací; (ii) tržní vývoj kurzu koruny; (iii) vývoj mezd v domácí ekonomice. Dva z těchto faktorů (vývoj mezd a kurz koruny) se vyvíjejí v protiinflačním směru. Bankovní rada proto na svém posledním zasedání vyhodnotila bilanci rizik prognózy jako protiinflační. Bankovní rada konstatovala, že ČNB neukončí používání kurzu dříve než ve. pololetí 16. Bankovní rada zároveň znovu zdůraznila, že je v případě potřeby připravena posunout hladinu kurzového závazku. Vzhledem k protiinflační bilanci rizik prognózy se přitom pravděpodobnost tohoto kroku oproti minulému zasedání bankovní rady zvýšila. 36

37 Shrnutí a závěr 37

38 Shrnutí a závěr Oslabení kurzu koruny z listopadu 13 významně přispělo k oživení ekonomiky a pozitivnímu obratu na trhu práce. Bez tohoto opatření bychom se aktuálně nacházeli v deflaci. Inflace však zůstává nízká v důsledku velmi utlumeného cenového vývoje v eurozóně a propadu cen ropy. Z domácích faktorů k nadále nízké inflaci přispívá jen velmi pozvolné oživení růstu mezd, které jsou protiinflačním rizikem stávající prognózy ČNB. Propad cen ropy je příznivým nabídkovým šokem, který urychlí růst české ekonomiky v roce 15 (na,6 %). V roce 16 růst dále zrychlí na 3 %. ČNB neukončí používání kurzu dříve než ve. pololetí 16, spolu s tím zůstanou mimořádně nízké i krátkodobé tržní úrokové sazby. Bankovní rada je v případě potřeby připravena posunout hladinu kurzového závazku. Vzhledem k protiinflační bilanci rizik prognózy se pravděpodobnost tohoto kroku oproti minulému zasedání bankovní rady zvýšila. 38

39 Děkuji za pozornost a těším se na vaše dotazy!

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Makroekonomický vývoj a trh práce

Makroekonomický vývoj a trh práce Makroekonomický vývoj a trh práce Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky Setkání bankovní rady ČNB s představiteli Českomoravské konfederace odborových svazů

Více

Tisková konference bankovní rady

Tisková konference bankovní rady Tisková konference bankovní rady 2. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 31. března 216 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Tisková konference bankovní rady

Tisková konference bankovní rady Tisková konference bankovní rady 8. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji. prosince 16 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně rozhodla

Více

Makroekonomický vývoj a podnikový sektor

Makroekonomický vývoj a podnikový sektor Makroekonomický vývoj a podnikový sektor Tomáš Holub Ředitel sekce měnové a statistiky Setkání s představiteli zaměstnavatelské a podnikatelské sféry Praha, 5. listopadu 1 Plán prezentace Vývoj vnějšího

Více

Tisková konference bankovní rady

Tisková konference bankovní rady Tisková konference bankovní rady. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 3. března 17 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně rozhodla

Více

Tisková konference bankovní rady

Tisková konference bankovní rady Tisková konference bankovní rady 6. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 9. září 16 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně rozhodla

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Okna centrální banky dokořán

Okna centrální banky dokořán Měnová politika a ekonomický výhled Okna centrální banky dokořán Tomáš Holub člen bankovní rady Ekonomické fórum Komerční banky Praha, 6. prosince 2018 Dvacet let cílování inflace v ČR a transparence měnové

Více

Pohled ČNB na aktuální ekonomický vývoj a jeho výhled

Pohled ČNB na aktuální ekonomický vývoj a jeho výhled Pohled ČNB na aktuální ekonomický vývoj a jeho výhled TOMÁŠ HOLUB ředitel sekce měnové a statistiky ČNB Praha,. srpna 14 Diskusní setkání Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí AKTUÁLNÍ MAKROEKONOMICKÉ TRENDY

Více

Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj v podnikovém sektoru

Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj v podnikovém sektoru Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj v podnikovém sektoru Tomáš Holub ředitel sekce měnové Setkání s představiteli zaměstnavatelské a podnikatelské sféry 3. listopadu 215 Plán prezentace

Více

Česká ekonomika a trh práce rok po oslabení koruny

Česká ekonomika a trh práce rok po oslabení koruny Hodnocení makroekonomické situace a její výhled Česká ekonomika a trh práce rok po oslabení koruny Tomáš Holub ředitel sekce měnové a statistiky Setkání s představiteli odborových svazů 4. prosince 214

Více

Zpráva o hospodářském a měnové vývoji

Zpráva o hospodářském a měnové vývoji Zpráva o hospodářském a měnové vývoji Prezentace pro Rozpočtový výbor PS Vladimír r Tomší šík Člen bankovní rady ČNB Praha, 7. listopadu 2007 Plán n prezentace Vnější prostředí a měnový kurz Veřejné rozpočty

Více

Hodnocení makroekonomického vývoje, jeho aktuální prognóza a další otázky měnové politiky v České republice

Hodnocení makroekonomického vývoje, jeho aktuální prognóza a další otázky měnové politiky v České republice Hodnocení makroekonomického vývoje, jeho aktuální prognóza a další otázky měnové politiky v České republice Petr Král ředitel sekce měnové Setkání bankovní rady s Výborem pro hospodářství, zemědělství

Více

Měnová politika v roce 2018

Měnová politika v roce 2018 Měnová politika v roce 18 Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB 7.. 18, Praha Obsah Česká ekonomika v roce 18 optikou ČNB Co lze čekat od měnové politiky Česká ekonomika robustně roste Růst HDP a jeho struktura

Více

Ekonomický vývoj a měnová politika po ukončení kurzového závazku ČNB

Ekonomický vývoj a měnová politika po ukončení kurzového závazku ČNB Ekonomický vývoj a měnová politika po ukončení kurzového závazku ČNB Tomáš Holub ředitel sekce měnové seminář ICC Eliminace měnových rizik v mezinárodních kontraktech Praha, 29. května 217 Obsah prezentace

Více

Tisková konference bankovní rady ČNB

Tisková konference bankovní rady ČNB Tisková konference bankovní rady ČNB 5. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 4. srpna 016 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně

Více

Ekonomická prezentace

Ekonomická prezentace Ekonomická prezentace Česká ekonomika rok po oslabení kurzu Tomáš Holub Ředitel sekce měnové a statistiky Emisní den zlaté mince Železobetonový most v Karviné-Darkově 14. října 2014 Plán prezentace Proč

Více

Zpráva o inflaci IV/2018

Zpráva o inflaci IV/2018 Ekonomika a měnová politika na prahu r. 2019 Zpráva o inflaci IV/2018 Tomáš Holub ředitel sekce měnové ČNB Seminář FRSA Advisory s.r.o. na půdě ČBA, Praha 9. listopadu 2018 Obsah prezentace Ohlédnutí za

Více

SHRNUTÍ ZPRÁVY O INFLACI IV/2014

SHRNUTÍ ZPRÁVY O INFLACI IV/2014 SHRNUTÍ ZPRÁVY O INFLACI IV/ SHRNUTÍ ZPRÁVY O INFLACI IV/ Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí nadále zřetelně rostla. Celková i měnověpolitická inflace se ve třetím čtvrtletí odpoutaly od blízkosti nulových

Více

Současná makroekonomická situace a nová prognóza ČNB. Luboš Komárek Shromáždění členů Oblastní hospodářské komory Prachatice,

Současná makroekonomická situace a nová prognóza ČNB. Luboš Komárek Shromáždění členů Oblastní hospodářské komory Prachatice, Současná makroekonomická situace a nová prognóza ČNB Luboš Komárek Shromáždění členů Oblastní hospodářské komory Prachatice, 21. 5. 2019 Předpoklady o zahraničním vývoji Růst efektivního HDP eurozóny v

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj na trhu práce

Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj na trhu práce Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj na trhu práce Petr Král náměstek ředitele sekce měnové Setkání bankovní rady ČNB s ČMKOS 7. prosince 15 Plán prezentace Aktuální ekonomický vývoj

Více

Tisková konference bankovní rady ČNB

Tisková konference bankovní rady ČNB Tisková konference bankovní rady ČNB 3. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 5. května 016 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně

Více

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB 11. prosince 212 Pardubice Plán prezentace Česká ekonomika v roce 212 a měnová politika ČNB Vývoj vnějšího

Více

Ekonomická prezentace ČNB

Ekonomická prezentace ČNB Ekonomická prezentace ČNB Petr Král ředitel Odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky Emisní den zlaté mince Dřevěný most v Lenoře. května 13, Radniční sál, Prachatice Makroekonomický

Více

Ekonomický výhled a měnová politika ČNB

Ekonomický výhled a měnová politika ČNB Ekonomický výhled a měnová politika ČNB Petr Král náměstek ředitele sekce měnové Setkání BR se zástupci podnikatelských a zaměstnavatelských svazů Praha 6. listopadu 18 Ukončení kurzového závazku a návrat

Více

SHRNUTÍ ZPRÁVA O INFLACI / II

SHRNUTÍ ZPRÁVA O INFLACI / II SHRNUTÍ ZPRÁVA O INFLACI / II 2019 2 SHRNUTÍ I. SHRNUTÍ GRAF I.1 PROGNÓZA CELKOVÉ INFLACE Inflace se letos bude nacházet v horní polovině tolerančního pásma, na horizontu měnové politiky se sníží k 2%

Více

Česká ekonomika na ivení. Miroslav Singer

Česká ekonomika na ivení. Miroslav Singer Česká ekonomika na začátku oživeno ivení Miroslav Singer guvernér, r, Česká národní banka Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Holiday Inn, Brno, 23. října 213 M. Singer Česká

Více

Tisková konference bankovní rady ČNB

Tisková konference bankovní rady ČNB Tisková konference bankovní rady ČNB 1. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 2. února 2017 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně

Více

Měnová politika ČNB v roce 2017

Měnová politika ČNB v roce 2017 Snídaně s Treasury Erste Corporate Banking Měnová politika ČNB v roce 2017 Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB Praha, 10.1.2017 Klíčové otázky pro měnovou politiku i podnikatele Kdy se česká inflace udržitelně

Více

Česká ekonomika: Kurz jako nástroj měnové politiky

Česká ekonomika: Kurz jako nástroj měnové politiky Česká ekonomika: Kurz jako nástroj měnové politiky Lubomír Lízal Golem Klub 7. 1. 214 Plán prezentace Česká ekonomika v roce 213 Vývoj vnějšího prostředí a jeho výhled Prognóza ČNB několik scénářů a kurz

Více

Makroekonomický vývoj a podnikový sektor

Makroekonomický vývoj a podnikový sektor Makroekonomický vývoj a podnikový sektor Setkání s představiteli zaměstnavatelské a podnikatelské sféry Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.12.27 Plán n prezentace Vývoj světové

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

SHRNUTÍ ZPRÁVA O INFLACI / IV

SHRNUTÍ ZPRÁVA O INFLACI / IV SHRNUTÍ ZPRÁVA O INFLACI / IV 2017 2 SHRNUTÍ I. SHRNUTÍ GRAF I.1 PROGNÓZA CELKOVÉ INFLACE Celková inflace setrvá po většinu roku 2018 nad 2% cílem, na horizontu měnové politiky se bude pohybovat v jeho

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub (Tomas.Holub@cnb.cz) Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 16.10.2007 Plán n prezentace Vnější

Více

Dva roky kurzového závazku: kdy budou vytvořeny podmínky pro hladký exit

Dva roky kurzového závazku: kdy budou vytvořeny podmínky pro hladký exit Dva roky kurzového závazku: kdy budou vytvořeny podmínky pro hladký exit Prof. Ing. Kamil Janáček, CSc. člen bankovní rady ČNB Kolokvium Praha, Kongresové centrum ČNB 10. listopadu 2015 1 Obsah prezentace

Více

Tisková konference bankovní rady

Tisková konference bankovní rady Tisková konference bankovní rady 6. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 4. září 15 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně rozhodla

Více

Tvrdý brexit a jeho dopady na českou ekonomiku

Tvrdý brexit a jeho dopady na českou ekonomiku Měnová politika a zahraniční nejistoty Tvrdý brexit a jeho dopady na českou ekonomiku Tomáš Holub člen bankovní rady Konference ČSOB/Patria Praha, 26. února 2019 AKTUÁLNÍ PROGNÓZA ČNB 2 Prognóza inflace

Více

Tisková konference bankovní rady

Tisková konference bankovní rady Tisková konference bankovní rady. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 5. června 15 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně rozhodla

Více

Ekonomický vývoj a měnová politika ČNB

Ekonomický vývoj a měnová politika ČNB Ekonomický vývoj a měnová politika ČNB Tomáš Holub ředitel sekce měnové ČNB Seminář ČSOB Praha 16. února 216 Obsah prezentace Aktuální ekonomická situace Makroekonomická prognóza ČNB Měnová politika a

Více

Život s kurzovým závazkem a vývoj české ekonomiky

Život s kurzovým závazkem a vývoj české ekonomiky Pracovní snídaně ČS Život s kurzovým závazkem a vývoj české ekonomiky Lubomír Lízal, Ph.D. Praha,.. 6 Funkce inflace pro měnovou politiku Proč chceme docílit % inflaci? Cca p.b. z % inflačního cíle je

Více

Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté?

Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté? Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté? Vladimír Tomšík Viceguvernér ČNB Exportní konference Hospodářská komora ČR, Praha 4. června 214 Plán prezentace Zahraniční vývoj Vývoj kurzu koruny Vývoj

Více

Život s kurzovým závazkem a vývoj české ekonomiky

Život s kurzovým závazkem a vývoj české ekonomiky Pracovní snídaně ČS Život s kurzovým závazkem a vývoj české ekonomiky Lubomír Lízal, Ph.D. Praha, 4.. 7 Funkce inflace pro měnovou politiku Proč chceme docílit % inflaci? Cca p.b. z % inflačního cíle je

Více

Aktuální ekonomický vývoj v České republice a v Evropské unii očima ČNB. Miroslav Singer

Aktuální ekonomický vývoj v České republice a v Evropské unii očima ČNB. Miroslav Singer Aktuální ekonomický vývoj v České republice a v Evropské unii očima ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Slezská universita, Ostravice 16. září 2014 Obsah Nedávný vývoj v EU a ukrajinsko-ruský

Více

Kurzový závazek ČNB, záporné úrokové sazby a měnová politika v Evropě a v ČR

Kurzový závazek ČNB, záporné úrokové sazby a měnová politika v Evropě a v ČR Kurzový závazek ČNB, záporné úrokové sazby a měnová politika v Evropě a v ČR Vladimír Tomšík viceguvernér Kolokvium ČNB Praha, 11. dubna 16 Obsah prezentace Kurzový závazek ČNB a dosavadní vývoj české

Více

Situace na trhu práce prognóza makroekonomického vývoje v ČR a kurzový závazek ČNB

Situace na trhu práce prognóza makroekonomického vývoje v ČR a kurzový závazek ČNB Situace na trhu práce prognóza makroekonomického vývoje v ČR a kurzový závazek ČNB Tomáš Holub ředitel sekce měnové Setkání bankovní rady ČNB se zástupci OS ČMKOS 5. prosince 216 Obsah prezentace Aktuální

Více

Trendy a očekávaný vývoj české ekonomiky

Trendy a očekávaný vývoj české ekonomiky Trendy a očekávaný vývoj české ekonomiky Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB Konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě..8 Brno Ekonomický růst Hrubý domácí produkt (meziroční

Více

Ekonomická situace a výhled optikou ČNB

Ekonomická situace a výhled optikou ČNB KONEC ZLATÝCH ČASŮ ČESKÉHO EXPORTU? Ekonomická situace a výhled optikou ČNB Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB XIX. Exportní fórum, 9.-1.11.17 Mladé Buky In strategy it is important to see distant things

Více

Ekonomický vývoj a ukončení kurzového závazku ČNB

Ekonomický vývoj a ukončení kurzového závazku ČNB Ekonomický vývoj a ukončení kurzového závazku ČNB Tomáš Holub ředitel sekce měnové Ekonomický seminář KB Praha, 12. dubna 217 Obsah prezentace Opuštění kurzového závazku ČNB Aktuální ekonomický vývoj Makroekonomická

Více

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Institut ekonomických studií FSV UK 20. listopadu 2014 Obsah Vývoj měnové politiky ČNB a české ekonomiky před

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

Měnová politika ČNB na cestě k normálu

Měnová politika ČNB na cestě k normálu Měnové kurzy a úrokové sazby 18 Měnová politika ČNB na cestě k normálu Tomáš Holub ředitel sekce měnové ČNB Seminář FRSA Advisory s.r.o. na půdě ČBA, Praha 1.11.17 Ukončení kurzového závazku a období po

Více

Tisková konference bankovní rady ČNB

Tisková konference bankovní rady ČNB Tisková konference bankovní rady ČNB 1. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 3. února 11 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a poměr hlasování Po projednání situační zprávy bankovní rada ČNB

Více

Měnová politika ČNB a vývoj české ekonomiky

Měnová politika ČNB a vývoj české ekonomiky Měnová politika ČNB a vývoj české ekonomiky Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Jaká je pozice České republiky v rámci Evropy a kde si stojí Evropa v globálním kontextu? Citibank Praha, 16. června

Více

Ukončení kurzového závazku a návrat měnové politiky k normálu

Ukončení kurzového závazku a návrat měnové politiky k normálu Kliknutím lze upravit styl Ukončení kurzového závazku a návrat měnové politiky k normálu Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB Kolokvium Praha, 1. října 17 Kliknutím lze upravit styl Obsah prezentace Aktuální

Více

Situace v sektoru domácností v současné fázi hospodářského cyklu

Situace v sektoru domácností v současné fázi hospodářského cyklu Situace v sektoru domácností v současné fázi hospodářského cyklu Petr Král ředitel sekce měnové RetailCon Národní dům Vinohrady Praha 1. května 19 Spotřeba domácností a disponibilní důchod Disponibilní

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 19. října 2016

Více

Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB

Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Porada vedoucích ch obchodně ekonomických úseků zastupitelských úřadů ČR Mojmír r Hampl viceguvernér ČNB Praha, 23.6.2008 Obsah Vnější prostředí české ekonomiky Vývoj

Více

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 14 Růstové faktory českého strojírenství 17. dubna 14 Jak povzbudit ekonomický růst během recese Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka Recese

Více

Ekonomický výhled a měnová politika ČNB

Ekonomický výhled a měnová politika ČNB Ekonomický výhled a měnová politika ČNB (včetně pohledu ČNB na dlouhodobou konvergenci ČR) Petr Král ředitel sekce měnové Setkání BR s představiteli ČMKOS Praha 1. prosince 18 Ukončení kurzového závazku

Více

Oslabení měnového kurzu

Oslabení měnového kurzu Oslabení měnového kurzu Intervence: pojistka proti deflaci a recesi Vladimír Tomšík Česká národní banka Výchozí podmínky Mezinárodní srovnání: hospodářský růst Dlouhé období hospodářského útlumu, přičemž

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Kurzový závazek ČNB, záporné úrokové sazby a aktuální mix měnové a fiskální politiky v ČR

Kurzový závazek ČNB, záporné úrokové sazby a aktuální mix měnové a fiskální politiky v ČR Kurzový závazek ČNB, záporné úrokové sazby a aktuální mix měnové a fiskální politiky v ČR Vladimír Tomšík Česká národní banka Mezinárodní konference NEWTON College a Evropského fiskálního dialogu: Fiskální

Více

ZPRÁVA O INFLACI / III

ZPRÁVA O INFLACI / III ZPRÁVA O INFLACI / III ZPRÁVA O INFLACI / III PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

Aktuální vývoj české ekonomiky a budoucí opuštění kurzového závazku. Jiří Rusnok

Aktuální vývoj české ekonomiky a budoucí opuštění kurzového závazku. Jiří Rusnok Aktuální vývoj české ekonomiky a budoucí opuštění kurzového závazku Jiří Rusnok guvernér, Česká národní banka Euro Business Breakfast Praha, 23. listopadu 2016 Osnova Aktuální vývoj české ekonomiky Prognóza

Více

ZPRÁVA O INFLACI / IV

ZPRÁVA O INFLACI / IV ZPRÁVA O INFLACI / IV ZPRÁVA O INFLACI / IV PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

ZPRÁVA O INFLACI / I 015 2

ZPRÁVA O INFLACI / I 015 2 ZPRÁVA O INFLACI / I 5 ZPRÁVA O INFLACI / I PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

Makroekonomická predikce (listopad 2018)

Makroekonomická predikce (listopad 2018) Ministerstvo financí České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 Ministerstvo financí Makroekonomická predikce (listopad 2018) David PRUŠVIC Ministerstvo financí České republiky Praha,

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

2011: oslabení nebo zrychlení růstu?

2011: oslabení nebo zrychlení růstu? 211: oslabení nebo zrychlení růstu? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady a vrchní ředitelka ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a střední Evropě Brno, 1. prosince 21 Odraz

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

ZPRÁVA O INFLACI / I 014 2

ZPRÁVA O INFLACI / I 014 2 ZPRÁVA O INFLACI / I 1 ZPRÁVA O INFLACI / I PŘEDMLUVA Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

ZPRÁVA O INFLACI / III

ZPRÁVA O INFLACI / III ZPRÁVA O INFLACI / III 13 ZPRÁVA O INFLACI / III PŘEDMLUVA 3 Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Ekonomický výhled a měnová politika

Ekonomický výhled a měnová politika Ekonomický výhled a měnová politika Jiří Rusnok Praha, 4. listopadu 15 Plán prezentace Vývoj světové ekonomiky a z něj plynoucí rizika Aktuální situace české ekonomiky Shrnutí prognózy ČNB ze 3. zprávy

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II 5 ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

ČESKÁ EKONOMIKA. V roce 2016 a 1. polovině roku Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz. Česká ekonomika

ČESKÁ EKONOMIKA. V roce 2016 a 1. polovině roku Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz. Česká ekonomika ČESKÁ EKONOMIKA V roce 2016 a 1. polovině roku 2017 Hrubý domácí produkt v ČR a ve světě (stálé ceny, sezónně a kalendářně očištěno, pro USA sezónně neočištěné údaje, meziroční změna v %) 8 6 4 2 0-2 -4-6

Více

ZPRÁVA O INFLACI / III

ZPRÁVA O INFLACI / III ZPRÁVA O INFLACI / III 5 ZPRÁVA O INFLACI / III PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II 1 ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 1039/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 1039/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 19/ Zpráva České národní banky o inflaci - leden 17 (Zpráva o měnovém vývoji za. pololetí 16) Předkladatel: ČNB Doručeno poslancům:. února

Více

ZPRÁVA O INFLACI / I

ZPRÁVA O INFLACI / I ZPRÁVA O INFLACI / I 6 ZPRÁVA O INFLACI / I PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

ZPRÁVA O INFLACI / IV

ZPRÁVA O INFLACI / IV ZPRÁVA O INFLACI / IV 5 ZPRÁVA O INFLACI / IV PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

ZPRÁVA O INFLACI / IV

ZPRÁVA O INFLACI / IV ZPRÁVA O INFLACI / IV 6 ZPRÁVA O INFLACI / IV PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

Tisková konference bankovní rady ČNB

Tisková konference bankovní rady ČNB Tisková konference bankovní rady ČNB 1. situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 7.února 2008 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a poměr r hlasování Po projednání situační zprávy rozhodla bankovní

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Cílem průzkumu makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), který provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit

Více

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika šetření prognóz makroekonomického vývoje v ČR, HDP zemí EA9, cena ropy Brent, M PRIBOR, výnos do splatnosti R státních dluhopisů, měnový kurz CZK/EUR, měnový kurz USD/EUR, hrubý domácí produkt, příspěvek

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

Česká ekonomika ivení

Česká ekonomika ivení Česká ekonomika na cestě k oživeno ivení Miroslav Singer guvernér, r, Česká národní banka Konečná & Šafář Praha, 2. října 21 Fáze krize ve vyspělých ekonomikách Hypotéční krize v USA: (červenec 27) spouštěč

Více

Kurzový závazek a jeho vliv na ekonomiku

Kurzový závazek a jeho vliv na ekonomiku Valná hromada Czech Forex Club Kurzový závazek a jeho vliv na ekonomiku Lubomír Lízal, Ph.D. Čapí hnízdo, Olbramovice, 1. 1. 15 Cui bono? Proč se začal používat kurz jako nástroj MP? Např. ČMKOS: Je velkou

Více

Finanční krize a ekonomika, výhled do budoucna. Miroslav Singer. guvernér, Konference Pojišťovny České spořitelny. Praha, 3.

Finanční krize a ekonomika, výhled do budoucna. Miroslav Singer. guvernér, Konference Pojišťovny České spořitelny. Praha, 3. Finanční krize a ekonomika, výhled do budoucna Miroslav Singer guvernér, r, Česká národní banka Konference Pojišťovny České spořitelny Praha, 3. března 2011 Obsah Stručně k finanční a hospodářské krizi

Více