Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1. pololetí srpna 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1. pololetí srpna 2004"

Transkript

1 Česká Spořitelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1. pololetí srpna 2004

2 Obsah Hlavní fakta za 1. pololetí Hospodářské výsledky za 1. pololetí Úvěry klientům v 1. pololetí Přílohy 34 2

3 Hlavní fakta za 1. pololetí 2004

4 Makroekonomická situace v ČR Centrální banka zvýšila v červnu 2T repo sazbu o 25 p.b. na 2,25 %; do konce roku se očekává další zvýšení o 25 p.b. Inflace v červnu 2004 vzrostla na 2,9 % z 1,0 % (konec roku 2003) Nezaměstnanost na úrovni 9,9 % v 1H 2004, v Praze na hranici 4 % a v Moravskoslezském kraji zhruba 15 % Růst reálného HDP ve výši 3,1 % v 1Q 2004 Podíl objemu hypotečních úvěrů na HDP činil 4,7 % (1Q 2004) Podíl bytů, domů a rodinných domů v osobním vlastnictví v ČR na úrovni 47 % (poslední sčítání lidu v roce 2001) Podíl zůstatku běžného účtu na HDP dosáhl - 6,8 % v 1Q 2004 Zdroj: ČSÚ, ČNB 4

5 Hlavní fakta z počátku roku 2004 Obchodní výsledky ČS otevřela 7 hypotečních center, vůbec prvních v ČR a v červnu zahájila provoz nových internetových stránek týkajících se bydlení Zrychlení růstu objemu úvěrů zejména hypoték fyzickým osobám (40 % tržní podíl u nově poskytnutých hypotečních úvěrů v 1H 2004) a úvěrů malým a střením podnikatelům Počet vydaných kreditních karet vzrostl na 145 tisíc a objem úvěrů z kreditních karet dosáhl 1 mld. Kč Počet uživatelů Internetbanking se od roku 2003 zvýšil o 6 %; SERVIS 24 získal v rámci soutěže Zlatá koruna ocenění oblíbeného finančního produktu roku 2004 ČS zvítězila v tendru a od května 2004 spravuje účet Evropské komise v České republice ČS bude spolupracovat s EIB při podpoře infrastrukturních projektů Ratingové agentury Fitch a Moody s zvýšily individuální rating, respektive rating finanční síly ČS 5

6 Neauditované konsolidované výsledky podle IFRS za 1. pololetí 2004 IFRS Mezinárodní standardy pro finanční výkaznictví

7 Přehled Dva vývoje ČS prodala neživotní část pojištění společnosti Kooperativa. Tento ojedinělý, neopakující se strategický krok podstatně zvýšil zisky v 1. pololetí 2004 a ČS se tak soustředí na obchod s životním pojištěním. I přes nízké úrokové sazby ČS dosáhla růstu na straně příjmů, které odráží pronikání finančních produktů do sektorů spotřebitelé, podnikání, stát a neziskové organizace. 7

8 Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát Hlavní body Provozní zisk se zvýšil o 23,2 % na mil. Kč oproti 1H 2003 Čistý zisk vzrostl ve srovnání s 1H 2003 o 29,7 % na mil. Kč (včetně jednorázového zisku z prodeje neživotní části Pojišťovny ČS) Ukazatel ROE dosáhl 25,7 % (1H 2003: 22,6 %); ROA 1,6 % (1H 2003: 1,3 %) Čistý úrokový výnos se zvýšil o 8,4 % na mil. Kč Čistý příjem z poplatků a provizí zaznamenal růst o 10,2 % na mil. Kč Čistý zisk z finančních operací vzrostl o 63,2 % na 824 mil. Kč Všeobecné administrativní náklady nepatrně vzrostly o 3,6 % Ukazatel poměru nákladů k výnosům poklesl na 57,9 % (1H 2003: 62,0 %) 8

9 Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát IFRS, konsol., mil. Kč 1. pololetí pololetí 2004 Změna v % Čistý úrokový výnos ,4 Rezervy a opravné položky k úvěrů a pohledávkám n/a Čisté příjmy z poplatků a provizí ,2 Čistý zisk/(ztráta) z obchodních operací ,2 Všeobecné administrativní náklady ,6 Výnosy z pojišťovací činnosti ,8 Ostatní provozní výsledky n/a Zisk/(ztráta) před zdaněním ,2 Daň z příjmu ,6 Zisk/(ztráta) po zdanění ,8 Menšinové podíly n/a Čistý zisk/(ztráta) za účetní období ,7 Provozní výnosy ,1 Provozní náklady ,6 Provozní zisk ,2 Ukazatel poměru nákladů k příjmům (v %) 62,0% 57,9% Návratnost kapitálu (ROE, v %) 22,6% 25,7% 9

10 Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát Čistý úrokový výnos Čistý úrokový výnos pokračuje v růstu i přes nízké úrokové sazby; změna úrokové sazby na konci června prozatím s minimálním dopadem do výsledku mil. Kč ,4 % pololetí pololetí 2004 IFRS, konsol., mil. Kč 1. pololetí pololetí 2004 Změna v % Úrokové výnosy ,7 - z pohledávek za bankami ,9 - z pohledávek za klienty ,2 - z cenných papírů ,6 - ostatní úrokové výnosy ,4 Úrokové náklady ,9 - za závazky k bankám ,9 - za závazky ke klientům ,3 - za cenných papírů ,9 - ostatní úrokové náklady ,7 10 Hlavní vlivy: Negativní vliv nižších úrokových sazeb do značné míry kompenzován růstem objemů úvěrů a vkladů; zvýšení úrokové sazby v červnu o 25 p.b. mělo nepatrný dopad do výsledku (očekávaný dopad ve druhé polovině roku 2004 ve výši 100 mil. Kč) Pokles úrokových nákladů ovlivněn splacením podřízeného dluhu v prosinci 2003 (pozitivní dopad ve výši cca 103 mil. Kč) Neúročené zůstatky na anonymních vkladních knížkách (7,1 mld. Kč na konci června 2004) příznivě ovlivnily čistý úrokový výnos přibližně ve výši 80 mil. Kč Čistý úrokový výnos z kreditních karet dosáhl 68 mil. Kč

11 Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát Rezervy a OP k úvěrům a pohledávkám Čistá tvorba rezerv a opravných položek ve výši téměř 400 mil. Kč mil. Kč SKUPINA BANKA SKUPINA BANKA Hlavní vlivy: Celková tvorba rezerv a opravných položek (OP) v 1H04: Banka - 338,2 mil. Kč Dceř. spol. - 60,6 mil. Kč Celkem - 398,8 mil. Kč ČS Banka Rezervy na ztrátové úvěry (rozvaha, v mil. Kč IFRS) Opravné položky Všeobecné rezervy Rezervy a opravné položky Významné rozpouštění všeobecných rezerv není v roce 2004 plánováno Stav k Tvorba (+)/Rozpouštění (-) Vymáhání pohledávek Tvorba (-) / Rozpouštění (+) Použití Bez efektu na rozvahu IFRS oprava Stav k

12 Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát Čisté příjmy z poplatků a provizí Čisté poplatky a provize zaznamenaly dvouciferný růst ve srovnávaných pololetích ,2 % Hlavní vlivy: Pokračující pozitivní vývoj poplatků z platebních transakcí a změny cen u vybraných poplatků od mil. Kč pololetí pololetí 2004 Akcelerace úvěrových obchodů zejména hypotečních úvěrů (19,3% růst klientských úvěrů v meziročním srovnání, bez ČKA) s pozitivním dopadem ve výši 123 mil. Kč IFRS, konsol., mil. Kč 1. pololetí pololetí 2004 Změna v % Přijaté poplatky a provize ,0 - z úvěrů ,8 - z platebních transakcí ,4 - obchodování s cennými papíry ,0 - ostatní ,5 Placené poplatky a provize ,4 - z úvěrů n/a - z platebních transakcí ,5 - obchodování s cennými papíry ,7 - ostatní ,8 Vyšší poplatky z kartových operací (pozitivní dopad přibližně 92 mil. Kč) Zvýšení poplatků z obchodování s cennými papíry způsobeno nárůstem objemu aktiv spravovaných skupinou ČS (zejména u ISCS) 12

13 Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát Čistý zisk z obchodních operací Obchodování na finančních trzích nadále vykazuje dobré výsledky mil. Kč ,2 % pololetí pololetí 2004 Hlavní vlivy: Konstantní růst objemu klientských obchodů a tržního podílu u produktů ke krytí kursových a úrokových rizik Volatilita směnných kurzů v zemích střední a východní Evropy pomohla obchodním výsledkům Zaujetí správné pozice na vývoj úrokových sazeb podpořený obchodním výsledkem z dluhopisů a úrokových derivátů IFRS, konsol., mil. Kč 1. pololetí pololetí 2004 Změna v % Realizované a nerealizované zisky z obchodování s cennými papíry ,4 Deriváty n/a Operace s cizími měnami ,6 Ostatní ,9 13

14 Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát Všeobecné administrativní náklady Všeobecné administrativní náklady rostly nepatrně rychleji než inflace Hlavní vlivy: Vyšší personální náklady v důsledku zvýšení základních platů na začátku roku 2004 (odhadovaný čistý dopad 101 mil. Kč) a zvýšení bonusů vázaných na výkon a placeného odstupného v souvislosti se snížením počtu zaměstnanců (15,9 mil. Kč) Na rok 2004 plánováno snižování počtu zaměstnanců Nárůst ostatních administrativních nákladů zapříčinily legislativní změny daně z přidané hodnoty platné od počátku roku 2004 a mírný nárůst výdajů na poradenství a marketing mil. Kč ,6 % pololetí pololetí 2004 IFRS, konsol., mil. Kč 1. pololetí pololetí 2004 Změna v % Personální náklady ,5 Ostatní administrativní náklady ,6 Odpisy ,9 14

15 Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát Výnosy z pojišťovací činnosti Výnosy z pojišťovací činnosti ovlivněny prodejem neživotního pojištění ,8 % pololetí pololetí 2004 Hlavní vlivy: Data za 1. pololetí 2003 obsahují rovněž výsledek z neživotního pojištění (52 mil. Kč); meziroční růst výsledku z životního pojištění o 67,7 % Převod/prodej neživotní části Pojišťovny ČS na společnost Koperativa byl realizován 2. ledna 2004 Celkové předepsané pojistné meziročně vzrostlo o 48 % na téměř 2,0 mld. Kč Mírný růst čistých investičních a úrokových výnosů o 3,5% Náklady na pojistná plnění poklesla o 55,9% na 293 mil. Kč Provozní náklady poklesly o 10,7% na 284 mil. Kč v důsledku menšího množství placených poplatků prodejcům (vyšší náklady očekávány v příštích čtvrtletích) 15

16 Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát Ostatní provozní výsledky Ostatní provozní výsledky ovlivněny zejména prodejem neživotní části pojištění Hlavní vlivy: mil. Kč n/a % pololetí pololetí 2004 Pozitivní dopad z prodeje neživotní části pojištění ve výši 2,9 mld. Kč (před zdaněním a menšinovými podíly) Nižší tržní ohodnocení portfolia cenných papírů na prodej, jak u banky, tak u dceřiné společnosti Penzijní fond ČS (negativní dopad 384 mil. Kč) Vyšší příspěvek do Fondu pojištění vkladů způsoben rostoucím objemem vkladů klientů a zvýšením sazby povinného příspěvku u banky z 0,1% na 0,2% a u stavební spořitelny z 0,05 % na 0,1% (nepříznivý dopad ve výši 178 mil. Kč) IFRS, konsol., mil. Kč 1. pololetí pololetí 2004 Změna v % Ostatní provozní výnosy ,5 - výnos z prodeje nemovitostí 2 46 n/a - ostatní ,9 Ostatní provozní náklady ,6 - příspěvek do Fondu pojištění vkladů ,8 - náklady na prodej nemovitostí 0-15 n/a - ostatní ,1 Výnosy/(náklady) z cenných papírů v portfoliu na n/a Výnos z prodeje neživotního pojištění x n/a 16

17 Konsolidovaná rozvaha k Hlavní body Celková aktiva od začátku roku vzrostla o 4,1 % na 576,8 mld. Kč Hrubé úvěry klientů (bez ČKA) vzrostly o 5,6 % na 188,2 mld. Kč Závazky ke klientům stouply o 3,4 % na 443,2 mld. Kč; celkové prostředky klientů ve správě FS ČS vzrostly o 5,2 % na 498,9 mld. Kč Zůstatek vkladů na anonymních vkladních knížkách k činil 7,1 mld. Kč (téměř 95 % pokles od listopadu 2001) Zvýšení objemu vydaných dluhopisů o 39,5 % na 22,3 mld. Kč v souvislosti s emisí hypotečních zástavních listů Kapitálová přiměřenost podle BIS činila ke konci roku 13,5 %, dostatečně nad zákonem požadovanou úrovní Pozn.: srovnání s koncem roku

18 Konsolidovaná rozvaha Aktiva IFRS, konsol., mil. Kč Změna v % Aktiva celkem ,1 Pokladní hotovost, vklady u ČNB ,6 Pohledávky za bankami ,1 Pohledávky za Českou konsolidační agenturou ,0 Pohledávky za klienty ,6 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám ,7 Aktiva určená k obchodování ,0 Investice na prodej ,3 Finanční investice ,8 - poklad. poukázky a kótované dluhopisy ,7 - ostatní ,1 Hmotný a nehmotný majetek ,2 Ostatní aktiva ,3 18

19 Konsolidovaná rozvaha Pasiva a vlastní jmění IFRS, konsol., mil. Kč Změna v % Pasiva celkem ,1 Závazky k bankám ,0 Závazky ke klientům ,4 Emitované dluhopisy ,5 Ostatní pasiva ,1 Menšinové podíly ,5 Vlastní jmění ,1 19

20 Celkové prostředky klientů ve správě FS ČS Celkové klientské prostředky 550,0 498,9 500,0 480,9 474,3 439,6 450,0 413,4 400,0 350,0 300,0 250,0 200, ČS IS ČS PF ČS SS ČS IFRS, mld. Kč ČS - mateřská banka 354,4 350,8 378,5 360,7 371,3 Investiční společnost ČS 24,7 39,7 46,1 48,3 54,2 Penzijní fond ČS 5,0 7,0 8,0 9,2 10,7 Stavební spořitelna ČS 29,3 42,1 48,3 56,1 62,7 Celkem 413,4 439,6 480,9 474,3 498,9 Hlavní vlivy: Více než 25 % celkových prostředků klientů spravováno dceřinými společnostmi Růst celkových prostředků klientů od počátku roku o 5,2 % na 498,9 mld. Kč Penzijní fond ČS zaznamenal největší nárůst spravovaných klientských prostředků, a to o 33,8 % v meziročním srovnání (16,3 % YTD) Pozitivní výsledek vykázala také Stavební spořitelna ČS zvýšení vkladů klientů o 29,8 % v meziročním srovnání (11,8 % YTD) a Investiční společnost ČS - zvýšení vkladů klientů o 17,6 % v meziročním srovnání (12,2 % YTD) Růst objemu depozit negativně ovlivněn redukcí anonymních vkladních knížek 20

21 Kapitálová přiměřenost Kapitálová přiměřenost podle ČNB Mateřská banka, mil. Kč Tier I Tier I + Tier II Požadavek na kapitál A (na rizikově vážená aktiva) Požadavek na kapitál B (na tržní riziko) Kapitálová přiměřenost Tier I 11,6% 11,6% 10,2% 10,2% Kapitálová přiměřenost Tier I+II 15,1% 12,9% 10,3% 9,9% Kapitálová přiměřenost podle BIS ČS Finanční skupina, mil. Kč Tier I Tier I+II Rizikově vážená aktiva Požadavek na kapitál na tržní riziko Kapitálová přiměřenost Tier I 13,3% 14,0% 14,7% 13,5% Kapitálová přiměřenost Tier I+II 16,5% 16,5% 14,6% 13,5% 21

22 Vývoj finančních ukazatelů % 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 ROE 21,4 22,6 23,7 25, H H 2004 % Náklady/Příjmy 62,0 60,3 59,8 57, H H 2004 % 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 3,7 2,9 Čistá úroková marže 3,5 3,6 2,8 2,8 Pozn.: HPA = hrubá průměrná aktiva PÚA = průměrná úročená aktiva 3,6 2, H H 2004 ČÚM - HPA ČÚM - PÚA % 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% Podíl úvěrů* na vkladech 50,1% 50,7% 46,8% 45,1% H H 2004 * Úvěry = pohledávky za klienty + pohledávky za ČKA 22

23 Úvěry klientům za 1. pololetí 2004 (IFRS)

24 Úvěrové portfolio v 1H 2004 Konsolidováno Růst objemu úvěrů činí + 10,0 mld. Kč *) (+4,7 %) YTD Úvěry středním podnikům vrostly + 3,9 mld. Kč (+13,9 %) YTD (pouze banka) Velký růst objemu úvěrů retailovým klientům + 7,8 mld. Kč (+10,8 %) YTD; v 1H03 činil růst 2,6 mld. Kč (pouze banka) Hypotéky fyzickým osobám hlavním zdrojem růstu + 7,2 mld. Kč (+30,9 %) YTD Celkové hypoteční úvěry & úvěry na bydlení dosáhly 57,5 mld. Kč, což představuje 25,5 % portfolia skupiny (zahrnuje SSČS) Zlepšování kvality úvěrů přispělo ke zvýšení ratingu (Moody s z D+ na C-, Fitch z C/D na C) *) zahrnuje ČKA 24

25 Struktura klientských úvěru ve skupině Úvěry klientům (Konsolidováno) Struktura konsolidovaného portfolia v 1H04 Stavební spořitelna ČS 5,3% Leasing ČS 3,2% Factoring 0,5% Ostatní dceřiné společnosti 0,2% ČS Banka 90,9% ČS podíl klientských úvěrů z celkových úvěrů poskytnutých klientům skupinou ČS téměř beze změny na 90,9 % (91,0 % na konci roku 2003) Stavební spořitelně významně vzrostl podíl úvěrů z konsolidovaného portfolia na 5,3 % (4,9 % na konci roku 2003) v mil. Kč, IFRS H 2004 změna ČS banka ,9% z toho ČKA ,0% Stavební spořitelna ČS ,7% Leasing ČS ,8% Factoring ČS ,7% Ostatní dceřiné společnosti ,8% Položky konsolidace Úvěry klientům bez ČKA ,6% Úvěry klientům celkem ,7% 25

26 Struktura a vývoj úvěrového portfolia banky Přehled mld. Kč ,1 82,4 72,7 41,0 Úvěry klientům celkem + 9,6 mld. (+ 4,9%) YTD 85,5 80,5 39, ,6 Korporátní klientela + 3,8% YTD Retailová klientela + 10,8% YTD Finanční trhy -3,4% YTD v mil. Kč, IFRS H 2004 změna Nekonsolidováno objem podíl objem podíl objem v % Korporátní klientela ,0% ,6% ,8% Retailová klientela ,1% ,2% ,8% Finanční trhy ,9% ,3% ,4% Úvěry klientům celkem ,0% ,0% ,9% Pozn.: Modifikace segmentového reportu implementována na počátku roku ) Retailové hypotéky = hypoteční úvěry fyzickým osobám, malým podnikům a malým městům 26 Korporátní portfolio : růst od počátku roku + 3,1 mld. Kč způsoben zejména segmentem středně velkých podniků (+ 3,0 mld. Kč) Retailové portfolio: růst od počátku roku + 7,8 mld. Kč ovlivněn Akcelerace Hypotéky 1) + 8,1 mld. Kč (+ 3,5 mld. Kč v 1H03) + 0,3 mld. Kč (+ 5,0 %) malé podniky Malé podnikání 0,9 mld. Kč (+ 0,3 mld. Kč v 1H03) Zpomalení Sociální úvěry - 0,7 mld. Kč Pokles na účtech s povoleným debetem - 0,5 mld. Kč (běžný sezónní pokles v prvním pololetí) Finanční trhy: poklesly od počátku roku o 1,4 mld. Kč (-4,4 %) v důsledku splacení krátkodobého úvěru finanční instituci (- 1,5 mld. Kč)

27 Struktura a vývoj úvěrového portfolia banky Sezónní vlivy v růstu korporátních a retailových úvěrů mld. Kč Retailová klientele - růst po čtvrtletích Korporátní klientela - růst po čtvrtletích +15,2 mld. 7, ,8 mld. +8,9 mld ,8 mld. 3,5 5, ,7 mld. 0,3 0,4 2,3 2,5 5,3 1Q03 2Q03 3Q03* 4Q03 1Q04 2Q04 7,8 +2,1 mld.** 2,1 3,1 * základní růst v 3Q 2003 (nezahrnuje prodej Špatné banky mld. Kč) ** Korporátní portfolio v 1Q 2004 ovlivněno předčasným splacením jednoho úvěru na financování projektu (- 1.2 mld. Kč) 27

28 Struktura a vývoj úvěrového portfolia Hypoteční úvěry FO Pokračující akcelerující růst mld. Kč ,2 mld. (+ 30,9%) YTD 30, ,6 mld. (+ 70,4%) YTY 25, , ,4 17, v mil. Kč, IFRS objem podíl objem podíl Celkové hypotéky FO ,0% ,0% Klasifikované úvěry (ČNB2-5) 318 1,4% 267 0,9% Vysoce rizikové úvěry (ČNB3-5) 146 0,6% 167 0,5% 28 Růst od počátku roku + 7,2 mld. Kč, více než dvojnásobný růst ve srovnání s 1H03 (+ 3,2 mld. Kč v 1H03) Růst v 2Q04 (+ 4,5 mld. Kč) výrazně nad průměrem předcházejících čtvrtletí (+ 2,2 mld. Kč čtvrtletní průměr v roce 2003) Nákup nemovitosti je hlavním a kontinuálně rostoucím předmětem zájmu v hypotečním úvěrování 52 % koupě (46 % v 1H 2003) 37 % výstavba (41 % v 1H 2003) 11 % rekonstrukce (13 % v 1H 2003) Kvalita portfolia se zlepšila nejenom relativně (podíl klasifikovaných úvěrů od počátku roku poklesl o 50 p.b.), ale také absolutně (klasifikované úvěry poklesly od počátku roku o 51 mil. Kč) Průměrná splatnost hypotečních úvěrů FO vzrostla na 16,6 let (16,2 v roce 2003) v důsledku nových úvěrů ČS je největší hypoteční bankou na českém trhu

29 Kvalita úvěrového portfolia banky Znatelné zlepšení kvality úvěrů 7,0% 6,5% 6,0% 5,5% 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 3,5% v mil. Kč, IFRS Nekonsolidováno 6,8% Klasifikované úvěry YTD p.b. 5,8% Vysoce rizikové úvěry YTD - 40 p.b ,1% objem podíl objem podíl Klasifikované úvěry: - 1,5 mld. Kč od počátku roku v důsledku zlepšení ohodnocení klientů vysoce rizikové úvěry: - 0,6 mld. Kč od počátku roku, ovlivněno výší vymáhaných pohledávek a odpisů Úvěry klientům ,0% ,0% Klasifikované úvěry (ČNB2-5) ,8% ,8% Vysoce rizikové úvěry (ČNB3-5) ,5% ,1% 29

30 Zajištění úvěrového portfolia banky Ukazatel celkového krytí Ukazatel krytí vysoce rizikových úvěrů 66% 2,3% 2,3% 2,4% 120% 67,4% 68,0% 62% 58% 54% 62,1% 62,9% 2,2% 2,0% 1,8% 1,6% 1,4% 1,2% 110% 100% 90% 60,0% 91,4% 114,7% 66,0% 64,0% 62,0% 60,0% 58,0% 50% ,0% 80% ,0% Celkové krytí Krytí opravnými položkami Celkové krytí Krytí opravnými položkami Ukazatel krytí celkového úvěrového portfolia zůstal od počátku roku bez podstatných změn Ukazatel krytí vysoce rizikových úvěrů od počátku roku posílil (krytí opravnými položkami řízeno statistickými výsledky) Ukazatel celkového krytí = (zajištění + opravné položky) / celkový objem úvěrů Ukazatel krytí vysoce rizikových úvěrů* = (zajištění + opravné položky pro vysoce rizikové úvěry)/ objem vysoce rizikových úvěrů * Vysoce rizikové úvěry dle klasifikace ČNB

31 Vývoj rizikových nákladů banky 2,00% 1,50% 1,77% rizikové náklady rizikové náklady 1H Rizikové náklady jsou 1,00% 0,93% normalizovány 0,50% 0,00% -0,50% -1,00% -1,50% -2,00% 0,15% 0,09% 0,20% -0,44% -1,44% Rizikové náklady celkového portfolia na úrovni 0,20 % YTD (0,40 % p. a.) Korporátní klientela 0,11 % YTD (0,0 % YTD v 1H03) Retailová klientela 0,34 % YTD (0,19 % YTD v 1H03) Pozn.: Rizikové náklady úvěrového portfolia bez úvěrů ČKA 31

32 Vývoj torby rezerv mil. Kč, IFRS 1H03 (YTD) 1H04 (YTD) Rozdíl (1H04-1H03) 1. TVORBA OPRAVNÝCH POLOŽEK Tvorba (+) / Rozpouštění (-) Vymáhání pohledávek IFRS oprava ROZPOUŠTĚNÍ VŠEOBECNÝCH REZERV ČISTÁ TVORBA (+) / ROZPOUŠTĚNÍ (-) Základní vývoj tvorby rezerv snížen o 19,2 % v meziročním srovnání Čistá tvorba opravných položek vzrostla v důsledku nižšího vymáhání pohledávek Nižší objem vymáhání pohledávek je výsledkem prodeje Špatné banky / zlepšení kvality portfolia 32

33 Klíčové ukazatele kvality úvěrového portfolia banky Podíl vysoce rizikových úvěrů Podíl úvěrů 90 a více dní po splatnosti 1 12% 9% 9,5% 8% 6% 6,5% 6% 4% 3,5% 3,1% 2,1% 1,8% 3% 2% 0% % % 9% 6% Rezervy na ztrátové úvěry k celkovým úvěrům 10,7% 4,0% 3,8% 130% 120% 110,9% Opravné položky k NPL 2 113,0% 122,8% 3% 110% 0% % Pozn.: 1. ukazatel krytí NPL opravnými položkami = celkové opravné položky / NPL 2. ukazatel krytí NPL opravnými položkami dle ČNB = opravné položky k NPL / NPL 3. NPL - úvěry 90 a více dní po splatnosti 33

34 Přílohy

35 Finanční výkazy v EUR Směnný kurz Výkaz Z/Z k CZK/EUR 31,59 k CZK/EUT 32,44 Směnný kurz Rozvaha k CZK/EUR 32,41 k CZK/EUT 31,76 IFRS, konsol., mil. EUR 1. pololetí pololetí 2004 Čistý úrokový výnos 244,5 258,0 Rezervy a opravné položky k úvěrů a pohledávk 17,7-12,3 Čisté příjmy z poplatků a provizí 118,8 127,5 Čistý zisk/(ztráta) z obchodních operací 16,0 25,4 Všeobecné provozní náklady -237,5-239,7 Výnosy z pojišťovací činnosti 3,7 3,4 Ostatní provozní výsledky -4,8 69,3 Zisk/(ztráta) před zdaněním 158,3 231,5 Daň z příjmu -48,5-65,0 Zisk/(ztráta) po zdanění 109,8 166,6 Menšinové podíly -2,6-31,2 Čistý zisk/(ztráta) za účetní období 107,1 135,4 IFRS, konsol., mil. EUR Aktiva celkem Pokladní hotovost, vklady u ČNB Pohledávky za bankami Pohledávky za Českou konsolidační agenturou Pohledávky za klienty Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám Aktiva určená k obchodování Investice na prodej Finanční investice Hmotný a nehmotný majetek Ostatní aktiva IFRS, konsol., mil. EUR Pasiva celkem Závazky k bankám Závazky ke klientům Emitované dluhopisy Ostatní pasiva Menšinové podíly Vlastní jmění

36 mil. Kč Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát Vývoj po čtvrtletích Čistý úrokový výnos Q Q Q Q Q Výnosy z pojišťovací činnosti 160 mil. Kč Čisté příjmy z poplatků a provízí Q Q Q Q Q 2004 mil. Kč mil. Kč Čistý zisk/(ztráta) z obchodních operací Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 2004 mil. Kč Všeobecné provozní náklady Q Q Q Q Q

37 Provozní výsledek Vývoj po čtvrtletích Provozní výsledek (v mil. Kč) Výnosy / Náklady Provozní výsledek Q Q Q Q Q 2004 Výnosy Náklady Provozní výsledek 0 37

38 Makroekonomická situace f 2005f Reálný HDP (meziroční růst, %) 3,9 2,6 1,5 3,1 3,5 4,0 Spotřeba domácností (meziroční růst, %) 2,9 2,8 2,7 4,9 3,5 3,7 Tvorba fixního kapitálu (meziroční růst, %) 4,9 5,4 3,4 7,4 5,5 4,0 Nominální mzdy (meziroční růst, %) 6,6 8,5 8,2 6,8 7,0 7,5 Maloobchodní prodej (meziroční růst, %) 4,7 4,3 2,7 5,0 3,5 4,5 Průmyslová výroba (meziroční růst, %) 5,4 6,5 4,8 5,8 7,5 7,0 CPI (ke konci roku, %) 4,0 4,1 0,6 1,0 3,2 3,0 Nezaměstnanost 8,8 8,9 9,8 10,3 10,0 9,0 Export (USD mld.) 29,1 33,4 38,5 48,7 61,1 73,4 Import (USD mld.) 32,2 36,4 40,7 51,3 63,4 75,1 Obchodní bilance (% HDP) -5,6-5,0-3,0-2,7-2,2-1,6 Přímé zahr. investice (USD mld., kumul.) 21,8 27,5 35,8 38,0 41,0 46,2 Běžný účet platební bilance (% HDP) -4,9-5,4-5,6-6,2-6,4-5,5 Deficit státního rozpočtu (% HDP) -2,4-2,9-1,9-4,2-4,9-3,9 Intervenční sazba ČNB 5,25 4,75 2,75 2,00 2,50 3,25 Krátkodobá úroková sazba (3 měsíce) 5,3 5,1 3,5 2,2 2,4 3,2 Dlouhodobá úroková sazba (10 let) 7,0 6,4 4,9 4,2 5,1 5,5 CZK / USD, průměr 38,6 38,0 32,7 28,0 26,4 26,7 CZK / USD, konec roku 38,7 35,6 30,4 25,7 26,9 26,4 CZK / EUR, průměr 35,6 34,1 30,8 31,9 32,2 31,5 CZK / EUR, konec roku 34,9 31,7 31,5 32,3 31,7 31,1 Tučně vyznačená data představují konečné údaje 38

39 Vývoj podílů ČS na trhu dle statistik ČNB změna Celková aktiva 18,6% 18,7% 19,0% 18,8% Úvěry klientům 12,0% 18,4% 19,5% 20,1% Mezibankovní úvěry 11,5% 5,8% 7,5% 9,6% Primární vklady 25,0% 20,2% 21,0% 20,6% Retailové vklady 32,5% 27,9% 27,5% 26,8% Retailové úvěry 31,7% 30,9% 26,4% 26,2% Hypotéky 21,9% 27,6% 30,1% 32,4% Retailové hypotéky 24,3% 29,0% 29,1% 31,4% Bankomaty 50,0% 41,5% 40,0% 38,8% Platební karty 47,4% 44,6% 40,4% 39,8% 39

40 Struktura úvěrového portfolia banky Přehled mil. Kč 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 21,8% 3,2% 10,9% 4,1% 14,4% 18,9% 26,6% 20,5% 3,5% 11,8% 4,2% 13,5% 22,1% 24,4% Velké podniky Střední podniky Malé podnikání Města Spotřebitelské úvěry Celkové hypotéky Ostatní úvěry 40

41 Struktura úvěrového portfolia banky v mil. Kč, IFRS Nekonsolidováno ** zahrnuje ČKA H 2004 změna objem podíl objem podíl objem podíl objem v % objem v % 1. Korporátní portfolio ,6% ,0% ,6% ,8% ,0% 1.1. Velké podniky * 22,5% ,8% ,5% ,5% ,9% 1.2. Střední podniky ,3% ,9% ,8% ,9% ,6% 1.3. Korporátní hypotéky ,0% ,2% ,1% 237 2,3% ,7% 1.4. Města ,9% ,1% ,2% 560 7,0% ,2% 2. Retailové portfolio ,5% ,1% ,2% ,8% ,8% 2.1. Soukromé karty 345 0,2% 772 0,4% ,5% ,9% ,0% 2.2. Spotřebitelské úvěry ,2% ,0% ,0% ,7% ,2% 2.3. Sociální úvěry ,2% ,6% ,1% ,9% ,4% 2.4. Hypotéky FO ,9% ,9% ,8% ,9% ,4% 2.5. Malé podniky 7 507* 4,2% ,2% ,5% ,0% ,0% 2.6. Komerční hypotéky ,7% ,8% ,2% ,4% ,7% 2.7. Veřejný sektor ,1% ,1% ,1% 101 2,4% ,5% 3. Finanční trhy **) ,9% ,9% ,3% ,4% ,1% Úvěry klientům celkem ,0% ,0% ,0% ,9% ,0% * zahrnuje korporátní/retailovou Špatnou banku (Ring fencová aktiva + prodej Špatné banky) v celkové výši 9,3 mld. Kč Pozn.: Modifikace segmentového reportu implementována na počátku roku 2004 Meziroční změna 41

42 Typická hypotéka Fyzické osoby Průměrná částka: Průměrná splatnost: 16,6 let Průměrná hodnota úvěru k hodnotě nemovitosti: 48,8 % Účel úvěru: Typická sazba: Kč ( EUR) nákup / stavba rodinného domu nebo bytu 4,99 % - fixovaná na 5 let, 4,39% - fixovaná na 3 roky Poplatek za schválení úvěru: 0.9 % z hodnoty úvěru (min Kč max Kč) Poplatek za vedení účtu: Průměrná splátka* ) : 150 Kč (5 EUR) měsíčně Kč měsíčně (252 EUR); Kč měsíčně (241 EUR) * ) průměrná mzda v České republice je Kč měsíčně (533 EUR)

43 Stavební spořitelna ČS Úvěry klientům Kč ,0 mld. 10,5 mld. 5,1 4,6 6,9 5, Úvěry ze staveb. spoření +11% YTD Překlenovací úvěry +17.3% YTD Výrazný nárůst úvěrů o 1,5 mld. Kč (+ 1,0 mld. Kč YTD v 1H03) Podíl překlenovacích úvěrů v portfoliu (57,1 %) pokračoval v růstu (51,7 % v 1H03) Průměrná výše překlenovacího úvěru 209 tisíc Kč (189 tisíc Kč v 1H03) Dostatečná kvalita úvěrů: Podíl klasifikovaných úvěrů ve výši 2,3 % je pod průměrem trhu (3,2 %*) Podíl úvěrů 90 dní po splatnosti zůstává stabilní na 1,1 % v mil. Kč, IFRS H 2004 změna Nekonsolidováno objem v % objem v % objem v % Překlenovací úvěry ,8% ,2% ,3% Úvěry ze stavebního spoření ,2% ,8% ,0% Úvěry klientům celkem ,0% ,0% ,5% * zdroj Asociace Stavebních Spořitelen 1Q04 43

44 Leasing ČS Úvěry klientům Stagnace portfolia ovlivněna Kč 8,0 7,0 7,3 mld. 0,6 7,2 mld. 0,2 Ostatní -64% YTD všeobecným vývojem na leasingovém trhu* a novými obchodními cíli společnosti 6,0 5,0 3,4 3,6 Technologie +3.6% YTD Leasing ČS: Ustupování od splátek úvěrů 4,0 (v grafu zahrnuto v klesající 3,0 2,0 1,0 3,3 3,4 Transportní technika +3.8% YTD skupině Ostatní) Zaměření na leasing Automobilů & Transportní techniky (YTD růst 0, nad 3%) * Nové leasingové kontrakty poklesly v meziročním srovnání o 12,3% (zdroj: Asociace leasingových Společností 1Q04) 44

45 Obchodní ukazatele Počet poboček Počet zaměstnanců H H H H 2004 Česká spořitelna Dceřiné společnosti ČS Počet sporožirových účtů Počet vydaných karet H H H H

46 Alternativní distribuční kanály Počet klientů* GSM banking Homebanking Servis 24 Telebanking & Internetbanking Sporotel Internet, a fax Celkem Klienti, kteří využívají jak Servis 24 telefonní bankovnictví, tak Servis 24 Internetové bankovnictví jsou započteni pouze jednou 46

47 Platební karty /2004 Debetní karty Kreditní karty *) Platební karty celkem *) V květnu 2000 byla databáze platebních karet očištěna o nepoužívané kreditní karty Vývoj počtu debetních a kreditních karet (v tisících) /2000 3/2001 6/2001 9/ /2001 3/2002 6/2002 9/ /2002 3/2003 6/2003 9/ /2003 3/2004 6/2004 Platební karty celkem Kreditní karty 47

48 Čistý zisk vybraných dceřiných společností IFRS, mil. Kč Změna v % Stavební spořitelna ČS ,4 Investiční společnost ČS 7 18 n/a Leasing ČS ,2 Penzijní fond ČS* ,8 Pojišťovna ČS n/a Factoring ČS ,3 Poznámka: Výsledky nezahrnují poplatky placené dceřinými společnostmi bance za poskytované služby. * Dle zákona o penzijním připojištění rozděluje penzijní fond mezi své klienty minimálně 85 % zisku vytvořeného dle českých účetních standardů (CAS). Zisk Penzijního fondu České spořitelny dle CAS za 1H 2004 činil 123,5 mil. Kč (148,3 mil. Kč za 1H 2003). 48

49 Struktura akcionářů Akcionářská struktura Rozdělení hlasovacích práv Erste Bank 97,96% Města 1,57% Ostatní 0,46% Erste Bank 99,50% Ostatní 0,50% Vývoj majetkového podílu Erste Bank v České spořitelně Datum Podíl EB na kapitálu 52,07% 52,62% 52,15% 93,62% 97,96% 97,96% 49

50 Rating České spořitelny Ratingová agentura Dlouhodobý Krátkodobý Individuální Podpora Finanční síla Výhled Aktualizace Fitch A- F2 C 1 stabilní Moody's A2 Prime - 1 C- stabilní Standard & Poor's BBB A2 pozitivní Vývoj v roce 2004: Ratingová agentura Fitch Ratings zvýšila individuální rating České spořitelny z C/D na C Moody s zvýšila rating finanční sily České spořitelny z D+ na C- Obě změny reflektují zejména dokončení restrukturalizace úvěrového portfolia a související posílení řízení rizik, ale také úspěšný obchodní růst ČS a posilování pozice na trhu, které zlepšují schopnost generování výnosů 50

51 Kontakty Česká spořitelna Olbrachtova 1929/ Praha 4 Hana Urbanová ředitelka odboru Vztahy k investorům Jarmila Vaňková Vztahy k investorům Tel: Tel: Fax: Internet: P.O.B. 838, Praha 1 Reuters: SPOPsp.PR 51

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1Q května 2004

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1Q května 2004 Česká Spořitelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1Q 2004 10. května 2004 Obsah Hlavní fakta za 1Q 2004 3 Hospodářské výsledky za 1Q 2004 6 Úvěry klientům v 1Q 2004 23 Přílohy 33 2 Hlavní fakta

Více

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za rok 2002. 24. března 2003

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za rok 2002. 24. března 2003 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IAS výsledky za rok 2002 24. března 2003 Obsah Hlavní fakta roku 2002 3 Hospodářské výsledky za rok 2002 12 Úvěrové portfolio ČS 27 Výhled na rok 2003 40 Příloha

Více

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za rok 2004. 14. března 2005

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za rok 2004. 14. března 2005 Česká Spořitelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za rok 2004 14. března 2005 Obsah Prezentující Jack Stack, předseda představenstva a generální ředitel Dušan Baran, místopředseda představenstva

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2006. 30. října 2006

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2006. 30. října 2006 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2006 30. října 2006 Obsah Prezentace 03 Hlavní fakta 3. čtvrtletí 2006 07 Hospodářské výsledky skupiny ČS za 1.-3. čtvrtletí

Více

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 12. listopadu 2001

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 12. listopadu 2001 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia 12. listopadu 2001 Story, Mise & Vize Story Mise Transformujeme Českou spořitelnu tak, aby přinášela

Více

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Praha, 4. srpna 2010 Skupina Komerční banky vytvořila za prvních šest měsíců roku 2010 čistý zisk ve výši 6 482 milionů

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 20,7 % na 3,8 mld. Kč, provozní zisk zůstal na úrovni kolem 6,6 mld. Kč Česká

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku 6,2 mld. Kč

TISKOVÁ ZPRÁVA. Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku 6,2 mld. Kč Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel: +420 261 351 111 internet: www.csob.cz V Praze dne 29.7.2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

E R S T E G R O U P Česká spořitelna: - Program Banka první volby přináší výsledky

E R S T E G R O U P Česká spořitelna: - Program Banka první volby přináší výsledky Česká spořitelna: - Program Banka první volby přináší výsledky podle IFRS (neauditované) Praha, Obsah prezentace Hlavní fakta 1. - 3. čtvrtletí 2007 Hospodářské výsledky FS ČS Vývoj úvěrového portfolia

Více

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za rok 2001. 22. března 2002

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za rok 2001. 22. března 2002 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IAS výsledky za rok 2001 22. března 2002 Hlavní fakta roku 2001 Dokončení transformace viditelné první výsledky Finanční výsledky lepší než očekávané ROE 7,6%

Více

Erste Group vykázala za 1. pololetí roku 2017 čistý zisk ve výši 624,7 milionů EUR

Erste Group vykázala za 1. pololetí roku 2017 čistý zisk ve výši 624,7 milionů EUR Tisková zpráva 4. srpna 2017 Erste Group vykázala za 1. pololetí roku 2017 čistý zisk ve výši 624,7 milionů EUR Dnes opět zveřejňujeme pozitivní výsledky a to za prvních šest měsíců roku 2017: objem řádně

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2011 čistý zisk 5 478 milionů Kč Praha, 3. srpna 2011 Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. V Praze dne

TISKOVÁ ZPRÁVA. V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel: +420 261 351 111 internet: www.csob.cz V Praze dne 21. 3. 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Čistý zisk Skupiny v r. 2004: 6,8 mld.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2010 (podle IFRS, neauditované) 30. července 2010, Praha

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2010 (podle IFRS, neauditované) 30. července 2010, Praha Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 21 (podle IFRS, neauditované), Praha Gernot Mittendorfer Hlavní fakta 1. pololetí 21 Výsledky České spořitelny za 1. pololetí 21 jsou v souladu s

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 12. května 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2010 ČISTÝ ZISK 3,880 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 3,880 mld. Kč (+26 % meziročně) Čistý zisk udržitelný 2 : 3,615 mld.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za rok 2008 (podle IFRS, neauditované)

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za rok 2008 (podle IFRS, neauditované) ERSTE GROUP Česká spořitelna Konsolidované výsledky za rok 28 (podle IFRS, neauditované), Praha Gernot Mittendorfer Finanční výsledky Skvělé finanční výsledky Provozní zisk meziročně stoupl o 3 % Provozní

Více

Československá obchodní banka, a. s. 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

Československá obchodní banka, a. s. 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Základní prospekt pro nabídkový program investičních certifikátů navázaných na index 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Tento dokument (dále jen "2. Dodatek Základního prospektu") aktualizuje Základní prospekt

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zvýšila objem financování české ekonomiky s nárůstem poskytnutých úvěrů o 13% Čistý zisk za rok 2011 dosáhl 9,5 miliardy Kč Praha, 16. února 2012 KB v roce 2011 výrazně zrychlila

Více

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2008 (podle IFRS, neauditované)

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2008 (podle IFRS, neauditované) ERSTE GROUP Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 28 (podle IFRS, neauditované), Praha Gernot Mittendorfer Finanční výsledky Přesvědčivé finanční výsledky Návratnost kapitálu se zvýšila

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 10. listopad 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za tři čtvrtletí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Za tři čtvrtletí 2011

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006 Pololetní zpráva za první pololetí roku 2006 Komentář k výsledkům k 30.6.2006 v prvním pololetí zaznamenala rekordní hospodářské výsledky výrazný nárůst zisku a růst aktiv způsobený především pozitivním

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 28 Vydána dne 3. srpna 28 Na Příkopě 858/2 111 21 Praha 1 , IČ 64948242, sídlem Na Příkopě 2, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní zprávu

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 11,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 11,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Praha, 9. únor 2012 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za rok 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 11,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO V roce 2011 vykázaný zisk skupiny

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1 Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 14 115 20 Praha 1 tel. +420 261 351 111 www.csob.cz Praha 31. října TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí se ziskem 7,87 mld. 1 Provozní výdaje pod kontrolou,

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zaznamenala silný meziroční růst financování klientů i objemu vkladů, navzdory náročnějšímu prostředí Čistý zisk za první tři měsíce roku 2012 dosáhl 3,5 miliardy Kč Praha, 3. května

Více

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. IČ: 00001350 V Praze dne 31.1.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS)

Více

Česká spořitelna Prezentace konsolidovaných výsledků za rok 2007 29. února 2008, Praha

Česká spořitelna Prezentace konsolidovaných výsledků za rok 2007 29. února 2008, Praha Česká spořitelna Prezentace konsolidovaných výsledků za rok 27, Praha Gernot Mittendorfer Finanční výsledky Finanční cíle skupiny za rok 27 dosaženy Návratnost kapitálu se od roku 24 zvyšuje Odráží rychlý

Více

Dodatek Základního prospektu Nabídkový program investičních certifikátů a warrantů

Dodatek Základního prospektu Nabídkový program investičních certifikátů a warrantů DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 3.3.2009 Dodatek Základního prospektu Nabídkový program investičních certifikátů a warrantů Tento dokument představuje dodatek (dále jen Dodatek Základního prospektu

Více

ČISTÝ ZISK 5,919 MLD. KČ 1

ČISTÝ ZISK 5,919 MLD. KČ 1 Praha, 6. srpna 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 5,919 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 5,919 mld. Kč (+7 % meziročně) Čistý zisk udržitelný: 5,631 mld. Kč

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka oznámila dynamický nárůst úvěrování ve všech segmentech a pokračující trend zvyšování počtu klientů Čistý zisk vzrostl meziročně o 2,4 % KB nadále vylepšovala svoji nabídku služeb pro kompletní

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první čtvrtletí roku 2011 čistý zisk 3 376 milionů Kč Praha, 5. května 2011 Skupina Komerční banky vykázala za první tři měsíce roku 2011 čistý zisk ve výši 3 376 milionů

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 E M B A R G O D O 07.30 Výsledek za devět měsíců ukazuje silně ziskovou Erste Bank Prvních devět měsíců tohoto roku ukázalo, že jsme na správné cestě k dosažení

Více

Kč. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent Česká spořitelna, a.s.

Kč. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 3.3.2009 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli

Více

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni.

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 8. DUBNA 2008 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 9. srpen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO V 1. pololetí 2011 skupina

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Nárůst počtu klientů, vyšší prodeje produktů drobného bankovnictví Čistý zisk za první čtvrtletí 2014 dosáhl 3,1 miliardy Kč Praha, 7. května 2014 Komerční banka dnes oznámila konsolidovaný čistý zisk

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční bance nadále roste počet klientů, čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % Čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % na 6,6 miliardy Kč Počet klientů KB se zvýšil o 1,7 %, což představuje nárůst o 28 000

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 14. března 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 14. března 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 14. března 2005 Erste Bank: Předběžné hospodářské výsledky za rok 2004 jsou úspěchem na všech frontách Předběžné výsledky roku 2004 jsou dalším významným mezníkem v hospodářském vývoji

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka pokračovala v roce 2012 v růstu provozní výkonnosti a ziskovosti Čistý zisk za rok 2012 dosáhl 14,0 miliardy Kč Praha, 13. února 2013 Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB v roce

Více

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 1. pololetí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 8. srpna 2001

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 1. pololetí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 8. srpna 2001 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IAS výsledky za 1. pololetí 2001 Vývoj úvěrového portfolia 8. srpna 2001 Shrnutí nejvýznamnějších událostí k 30. červnu 2001 Dokončili jsme proces reklasifikace

Více

KOMERČNÍ BANKA, a. s.

KOMERČNÍ BANKA, a. s. KOMERČNÍ BANKA, a. s. Prezentace hospodářských výsledků za 1. čtvrtletí 2000 (podle IAS) Praha, 28. dubna 2000 Odbor 2820 - Analýzy Výkaz zisků a ztrát mil. Kč 31.3.2000 31.3.1999 změna Čisté úrokové výnosy

Více

Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 %

Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 % INFORMACE PRO INVESTORY Védeň, 30. října 2006 Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 % HLAVNÍ UDÁLOSTI 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 2 063,5 mil. EUR na 2 261,5 mil. EUR (+9,6%*) Čisté příjmy

Více

2004 Pololetní zpráva. Česká spořitelna, a. s.

2004 Pololetní zpráva. Česká spořitelna, a. s. 2004 Pololetní zpráva Česká spořitelna, a. s. 2004 Pololetní zpráva Obsah Makroekonomický a tržní rámec pro podnikání České spořitelny v 1. pololetí 2004 02 Konsolidované hospodářské výsledky České spořitelny

Více

INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006

INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006 INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006 Erste Bank dosáhla v roce čistého zisku v rekordní výši 712 mil. EUR Hlavní události (předběžné údaje) 1 Čistý úrokový výnos se zvýšil z 2 660,3 mil. EUR na 2 794,2

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2010

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2010 Praha, 10. listopad 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2010 ČISTÝ ZISK 10,249 MLD. KČ 1 Výsledky za tři čtvrtletí ve zkratce: Čistý zisk - vykázaný 10,249 mld. Kč +12 % Čistý zisk - udržitelný

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky ohlásila dynamický růst úvěrování o 12%. Čistý zisk za první tři čtvrtletí roku 2011 dosáhl 7 041 milionů Kč Praha, 8. listopadu 2011 Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/ Praha 1 Nové Město tel.:

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/ Praha 1 Nové Město tel.: V Praze dne 23. 11. 2006 TISKOVÁ ZPRÁVA Skupina ČSOB vykázala za 9 měsíců 2006 zisk ve výši 8,1 miliardy Kč 1 Čistý zisk bez jednorázových vlivů vzrostl o 11 % Konsolidovaný čistý zisk rozdělitelný akcionářům

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení přílivu vkladů a zvýšila objem úvěrů klientům Čistý zisk za první polovinu roku 2012 dosáhl 7,6 miliard Kč Praha, 1. srpna 2012 Objem obchodních aktivit Komerční

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka hlásí růst objemu vkladů i úvěrů a zvýšení počtu klientů Čistý zisk za tři čtvrtletí 2014 dosáhl 9,7 miliardy Kč Praha, 6. listopadu 2014 Komerční banka dnes oznámila konsolidované hospodářské

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace I přes náročné prostředí Komerční banka udržela v roce 2014 svůj finanční výsledek Praha, 12. února 2015 Komerční banka dnes oznámila neauditované konsolidované hospodářské výsledky za rok 2014. Velikost

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2011 (podle IFRS, neauditované) 29. července 2011, Praha

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2011 (podle IFRS, neauditované) 29. července 2011, Praha Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2011 (podle IFRS, neauditované), Praha Pavel Kysilka Současné tržní prostředí Aktuální makroekonomický vývoj Česká ekonomika je tažena růstem exportu

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Více výhod pro klienty, růst objemu úvěrů a vkladů Čistý zisk za prvních devět měsíců roku 2013 dosáhl 9,8 miliardy Kč Praha, 7. listopadu 2013 Komerční banka vykázala ke konci třetího čtvrtletí 2013 meziroční

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2012 (podle IFRS, neauditované) 30. dubna 2012, Praha

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2012 (podle IFRS, neauditované) 30. dubna 2012, Praha Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2012 (podle IFRS, neauditované) 30. dubna 2012, Praha Vynikající provozní zisk Pavel Kysilka Současné tržní prostředí Česká ekonomika je strukturálně

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Provozní výsledek KB za 1. čtvrtletí 2015 zůstal stabilní díky nárůstu objemu obchodů s klienty Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB narostl o 5,9 % na 513,7 miliardy Kč Konsolidovaná aktiva stoupla

Více

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u AKTIVA ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS (v tis. Kč) 31.3.2002 31.3.2001 31.3.2000 Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u 15 420 797 15 420 797 17 272 563 15 099 359 centrálních

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka zrychlila v roce 2015 růst úvěrování Čistý zisk zůstal téměř stabilní i přes tlak na marže Počet klientů KB se zvýšil o více než 21 000 na 1 647 000 Objem úvěrů poskytnutých zákazníkům Skupiny

Více

1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu nejvýše 30 let 1. DODATEK

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 3. čtvrtletí 2007. Neauditované konsolidované dle IFRS, Praha 9.11.2007

Výsledky Skupiny ČSOB za 3. čtvrtletí 2007. Neauditované konsolidované dle IFRS, Praha 9.11.2007 Výsledky Skupiny ČSOB za 3. čtvrtletí 2007 Neauditované konsolidované dle IFRS, Praha 9.11.2007 Obsah Výsledky ve zkratce Finanční výsledky Výsledky obchodních činností Kvalita úvěrového portfolia Ostatní

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. pololetí 2007. Neauditované konsolidované dle IFRS, Praha 10.8.2007

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. pololetí 2007. Neauditované konsolidované dle IFRS, Praha 10.8.2007 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. pololetí 2007 Neauditované konsolidované dle IFRS, Praha 10.8.2007 Obsah Výsledky ve zkratce Hlavní události Finanční výsledky Obchodní výsledky Příloha Finanční výsledky Výsledky

Více

Československá obchodní banka, a. s. V Praze dne IČ:

Československá obchodní banka, a. s. V Praze dne IČ: V Praze dne 30.4.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované a neauditované, (podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví - EU IFRS -ve struktuře podle ČNB). ROZVAHA tis. Kč AKTIVA

Více

3.2 Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty

3.2 Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty 31.7.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované, neauditované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS) ve struktuře podle ČNB. ROZVAHA tis. Kč AKTIVA

Více

Tisková zpráva 28. února 2013

Tisková zpráva 28. února 2013 Tisková zpráva 28. února 2013 Erste Group dosáhla v roce 2012 čistého zisku ve výši 483,5 mil. EUR, ukazatel kapitálové přiměřenosti (CT1) se zlepšil na 11,2 % I. HLAVNÍ UDÁLOSTI Čistý úrokový výnos klesl

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Silný růst úvěrování, vkladů klientů a aktiv ve správě ve všech klientských segmentech Stabilní čistý zisk, ovlivněn jednorázovými položkami Objem úvěrů poskytnutých zákazníkům Skupiny KB narostl o 9,9

Více

Erste Bank zahájila rok 2007 s rekordním výsledkem

Erste Bank zahájila rok 2007 s rekordním výsledkem Vídeň, 30. dubna 2007 Erste Bank zahájila rok 2007 s rekordním výsledkem HLAVNÍ UDÁLOSTI 1 : Čistý úrokový výnos* se zvýšil o 24,8 % z 724,0 mil. EUR na 903,7 mil. EUR (bez zahrnutí BCR o 7,7% na 779,7

Více

ČESKÁ SPOŘITELNA. Pololetní zpráva 2009

ČESKÁ SPOŘITELNA. Pololetní zpráva 2009 ČESKÁ SPOŘITELNA Pololetní zpráva 2009 Obsah 2 Makroekonomický vývoj České republiky v 1. pololetí 2009 3 Konsolidované hospodářské výsledky České spořitelny za 1. pololetí 2009 6 Významné události a

Více

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí Silná výkonnost navzdory obtížným tržním podmínkám

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí Silná výkonnost navzdory obtížným tržním podmínkám Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 213 (podle IFRS, neauditované), Praha Silná výkonnost navzdory obtížným tržním podmínkám Pavel Kysilka Současné tržní prostředí Česká ekonomika je

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za čtvrtletí 2016 (neauditované, IFRS)

Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za čtvrtletí 2016 (neauditované, IFRS) Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2016 (neauditované, IFRS) 4. listopadu 2016 Zrychlující růst úvěrů s vynikající kvalitou podpořen pozitivním makroekonomickým sentimentem 1-15

Více

ČESKÁ SPOŘITELNA. Pololetní zpráva 2007

ČESKÁ SPOŘITELNA. Pololetní zpráva 2007 ČESKÁ SPOŘITELNA Pololetní zpráva 2007 Obsah 2 Makroekonomický vývoj České republiky za 1. pololetí 2007 3 Konsolidované hospodářské výsledky České spořitelny za 1. pololetí 2007 6 Významné události a

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 10. kvetna 2004

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 10. kvetna 2004 TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 10. kvetna 2004 Erste Bank odstartovala rok 2004 s velmi dobrým výsledkem Výsledek prvního ctvrtletí roku 2004 je velmi potešitelný, a to hned z nekolika duvodu: Za prvé je to nejlepší

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Dnešní snídaňové menu

Dnešní snídaňové menu Wüstenrot: rok 2016 Dnešní snídaňové menu Výsledky roku 2016 Chystané novinky nejen pro naše klienty Všechno, co potřebujete vědět o řešení bydlení 2 Rok 2016 rok výzev Na konci ledna 2016 dokončen prodej

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka oznámila solidní obchodní výsledky Čistý zisk za první čtvrtletí roku 2013 dosáhl v obtížném prostředí 3,2 miliardy Kč Praha, 7. května 2013 Komerční banka dosáhla v prvním čtvrtletí 2013

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. Volksbank CZ, a.s. 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha. Marketing

TISKOVÁ KONFERENCE. Volksbank CZ, a.s. 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha. Marketing TISKOVÁ KONFERENCE Marketing 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha Volksbank CZ, a.s. Obsah 2 Hospodářské výsledky Volksbank CZ v roce 2007 prezentuje: Johann Lurf, předseda představenstva 15 let Volksbank

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ČESKÁ EKONOMIKA V PRVNÍM ČTVRTLETÍ 1999 Česká ekonomika procházela i v prvním čtvrtletí roku 1999 recesí, neboť doznívaly efekty restriktivních politik

Více

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014 30. října 2014 Stabilní provozní výkonnost, zdravý růst úvěrů a silná kapitalizace 01.01.10 01.05.10 01.09.10 01.01.11 01.05.11

Více