Záchrana zraněného dělníka ze střechy v Rochlově

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Záchrana zraněného dělníka ze střechy v Rochlově"

Transkript

1 Práce našich členů jednotky však zdaleka nespočívá jen v zajištění pohotovosti na stanici. Základem perfektně odvedené práce u zásahu jsou odborné znalosti všech členů jednotky od funkcí velitelských až po řadové hasiče. Aby tyto znalosti získali a uměli je v praxi využít, musejí všichni podstoupit odborný výcvik a školení zaměřený na dnešní činnosti hasičů u zásahů. Záchrana zraněného dělníka ze střechy v Rochlově Dnešní doba klade na všechny jednotky požární ochrany stále více nároků a vyžaduje stále širší okruh odborných znalostí a dovedností na které je třeba se řádně připravit. Z těchto důvodů vykonává naše jednotka pravidelně každý rok odbornou přípravu zaměřenou na tyto činnosti. Hasiči procvičují například činnosti při dopravních nehodách, práce ve výškách a nad volnou hloubkou, práce na vodě spojené se záchranou tonoucích se osob, poskytování před lékařské první pomoci, výcvik s dýchací technikou a protichemickými obleky SOOCO či obleky SUNIT, výcvik s obleky proti sálavému teplu typu OL 2, nacvičují bojové rozvinutí útočných proudů v budovách, podstupují školení z oblasti bezpečnosti práce u zásahů, obsluh radiostanic, provádí pravidelné školení řidičů strojníků, prohlubují své znalosti a dovednosti při práci s motorovou řetězovou pilou či rozbrušovacím

2 agregátem atd. Velitelé družstev a strojníci pravidelně absolvují cyklickou odbornou přípravu pro výkon svých funkcí v jednotce. Při těchto činnostech odpracovali naši členové jednotky celkem 921 hodin při 14 výcvikových cyklech. Své získané odborné znalosti pak mají možnost využít při výjezdech k opravdovým mimořádným událostem a námětovým cvičením. Požár lesa v Pňovanech na Beránčím dvoře Taktická cvičení jsme v letošním roce absolvovali dvě a to na požár mlýna v Městě Touškově a na Únik nebezpečné látky v Nýřanech. Prošli jsme i jedním prověřovacím cvičením a to na mateřskou školu v Nýřanech. Dalo by se říci, že dislokací jednotky HZS PK na naší požární stanici dojde k situaci, kdy jednotka dobrovolná bude takřka bez práce. Tento názor by byl však velice mylný. Skutečnost snadno dokazuje potřebnost a účelnost vynaložených finančních prostředků města na naší jednotku. je nutné připomenout, že jednotka HZS, která je u nás dislokována je využívána pro území celého Nýřanska, Touškovska a Stodska. Proto se kdykoli může stát, že v případě mimořádné události ve městě nebude k dispozici. Pro tento případ musí být naše dobrovolná jednotka vždy dobře

3 připravena k efektivnímu zásahu. Je sice pravdou, že počet mimořádných událostí řešených naší jednotkou rapidně poklesl, přesto počet výjezdů zůstává neustále na vysokých hodnotách. K dnešnímu dni musela jednotka JPO II. Nýřany zasahovat celkem u 75 mimořádných událostech z nichž 31 bylo v katastru města Nýřany. Celkovou strukturu našich zásahů tvořilo především 32 požárů, 8 silničních dopravních nehod, 17x technická pomoc, 5x únik nebezpečných látek, 9x živelná pohroma, 3x planý poplach a 1x takticko prověřovací cvičení. Při těchto zásazích bylo celkem zachráněno 9 osob a 70 osob bylo evakuováno. Na těchto číslech je jasně vidět rozmanitost zásahů a potřebnost existence naší zásahové jednotky. Při těchto zásazích bylo celkem odpracováno 951 hodin. Další podmínkou pro službu v naší jednotce je dobrý zdravotní stav všech příslušníků jednotky, kteří pravidelně každý rok podstupují preventivní lékařskou prohlídku. Všichni členové jednotky jsou řádně vystrojeni pracovními a ochrannými prostředky, tak aby mohli vykonávat své funkce v zásahové jednotce. Mikulášská nadílka u mladých hasičů

4 Družstvo mladých hasičů u vánočního stromku prosinec 2007 Jedním z potěšujících faktorů v letošním roce je skutečnost, že ve spolupráci s městem Nýřany se podařilo zajistit pro naší jednotku nového strojníka řidiče se smluvním závazkem na dobu 10 let. Jedná se o člena naší jednotky pana Egermayera, který dle smluvní dohody absolvoval řidičský kurz pro skupiny C a E a dále pak společně s panem Smržem úspěšně absolvoval 40 hodinový základní kurz strojníků jednotek PO. Tímto krokem je opět lépe zajištěna akceschopnost naší jednotky a obsazení funkcí strojník. Dalším radostným faktem je skutečnost, že se povedlo zajistit celkovou rekonstrukci již 21 let staré cisternové automobilové stříkačky na podvozku Tatra 815 6x6. Během letošního roku jsme oslovili několik renomovaných firem zabývajících se reprodukcí nebo rekonstrukcí požární techniky s žádostí o vypracování cenových nabídek na celkovou rekonstrukci našeho vozu. Z těchto nabídek pak byla jako nejlepší dodavatel vybrána společnost SPS Slatiňany, která tuto celkovou opravu provede na přelomu roku 2007 a Po provedení všech nutných administrativních úkonů, bylo naše vozidlo CAS 32 T 815 předáno dne tomto podniku a tím byla započata jeho celková rekonstrukce. Dle uzavřené

5 smlouvy o dílo mezi městem Nýřany a SPS Slatiňany, by tato rekonstrukce měla být zdárně ukončena do konce února Cena provedené opravy a zhodnocení výše popsané techniky dle této smlouvy činí celkem ,- Kč. Za tento velice vstřícný krok patří městu Nýřany včele se starostou panem Ing. Jiřím Davídkem z naší strany upřímné poděkování a jsme opravdu velice rádi, že stále drží ke svým hasičům takovouto přízeň. Ve svém užívání však nemáme pouze výše uvedou CAS 32 T 815, ale i další čtyři požární vozidla a několik přívěsů. Na této svěřené technice je potřeba provádět nutnou údržbu a opravy, aby mohla být pravidelně přistavována na STK a emise a mohla tak spolehlivě plnit svou funkci v oblasti PO. Při těchto pracích odpracovali naši členové dalších 298 brigádnických hodin. V rámci těchto hodin členové jednotky SDH města provedly kompletní generální opravu čerpadla CAS 16 AKV a požární motorové stříkačky PS 8. Materiál na tuto generální opravu poskytl Hasičský záchranný sbor ze svých skladů CO které se rozpouští. Ani údržba požární zbrojnice však nezůstává bez našeho povšimnutí. V loňském roce došlo v garáži č. 4 k propadnutí podlahy pod vozidlem CAS 16 Š 706 AKV, což byl následek špatně provedených prací při betonování původní podlahy v této garáži v roce V letošním roce jsme provedli vybourání a ve spolupráci s Hospodářským dvorem města Nýřany vyvezení starého betonu a zeminy z této garáže. Po těchto pracích nastoupila stavební firma pana Vítka z Nýřan a provedla návoz a upěchování štěrku, který tímto vytvořil podklad pro nový beton. Celá podlaha pak byla znovu vybetonována a do betonu byla přidána po celé ploše armovací síť. V současné době je podlaha opravena a garáž opět plní svou funkci. Další problém, který se v letošním roce podařilo vyřešit byla celková rekonstrukce původní střechy nad garáží č.6. Tato střecha byla silně poškozena a docházelo k zatékání do mezi stropního prostoru. Strop tvořený sádrokartonem vlivem tohoto zatékání začal plesnivět a voda se pak dostávala až do vnitřních prostorů garáže. Opravu výše uvedené střechy provedla po dohodě se starostou města a po schválení radou města Nýřany tesařská firma pana Jaroslava Jindřicha z Chotěšova. V letošním roce jsme dále provedli demontáž dřevěných podlah na sušící věži a místo dřevěných fošen jsme nové podlahy zhotovili z pozinkovaných podlahových roštů. Tímto krokem je odstraněna hrozba propadnutí a

6 následného pádu ze sušící věže. Rovněž bylo z bezpečnostních důvodů nutné vyrobit v každém patře této věže nové vnitřní zábradlí a provést nátěr všech konstrukčních prvků podlah i zábradlí. Při těchto pracích nám pomohl opět Hospodářský dvůr města Nýřany a na opravách se rovněž podíleli i příslušníci HZS. Směny HZS na naší stanici rovněž provedly opravu vjezdových vrat a jejich nátěr. Do vrat najelo neznámé nákladní vozidlo a značně je poškodilo. Z prostředků HZS byla zakoupena motorová travní sekačka, s níž příslušníci provádí pravidelnou údržbu travních ploch a zeleně v areálu zbrojnice a v neposlední řadě i tlaková myčka na mytí techniky, kterou rovněž společně využíváme. Nyní mi dovolte jen pár slov k dislokaci HZS PK na naší požární stanici. Uplynul již téměř třetí rok fungování této stanice. Obě jednotky velice úzce spolupracují a úroveň jednání je velice dobrá. Za celou tuto dobu jsem nezaznamenal žádný vážný konflikt či nesrovnalosti mezi příslušníky těchto dvou jednotek. Pokud se nějaký drobný nedostatek objevil, okamžitě byl společně řešen. Příslušníci HZS s námi vykonávají pravidelnou odbornou přípravu a popřípadě na naši žádost poskytují i lektorskou činnost hlavně v oblastech práce ve výškách, práce s dýchací technikou či ochranných protichemických oblecích, bezpečnosti práce apod. Mohu tedy konstatovat, že spolupráce obou těchto jednotek je na velmi dobré úrovni, což je svým způsobem opět v našem okolí rarita. Skutečnost, že dislokace HZS v našem městě má svoje plné opodstatnění plyne z celkového počtu výjezdů našich jednotek, který se v současné době vyšplhal na 422 zásahů. I v letošním roce jsme byli aktivní na úseku ochrany obyvatelstva a civilní ochrany. Díky kontaktům funkcionářů našeho sboru na odpovědných místech byl převeden humanitární a ženijní materiál do městského skladu Civilní ochrany. V letošním roce jsme převzali polní kuchyni vz. PK 26, kalové čerpadlo samonasávací, brusku stolní dvou kotoučovou, 100 ks jídelních ešusů, 21 lamp větru vzdorných, skládací spartakiádní lehátka, pláštěnky do deště, 10 ks spacích pytlů, várnice, polní lahve, lopaty a rýče, 100 metrů požárních hadic a pracovní komplety pro 5 osob v celkové ceně materiálu ,- Kč.

7 Nyní pár slov k rekapitulaci: údržba vodních zdrojů pro účely PO...10 hodin služby a pohotovost na PS Nýřany hod. výcvik jednotky JPO II. Nýřany hodin zásahy hodin údržba techniky a budovy hodin požární hlídky v KD SKC hodin Celkem hodin dobrovolné práce našich hasičů

Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí

Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Copyright MV-GŘ HZS ČR Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 52763-6/PO-2008 Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Praha 2009 0 Obsah:

Více

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany 2009 Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky

Více

Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany

Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany Čl. 1 Obecná ustanovení (1) Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany (dále jen jednotka ) se vztahuje na jednotky hasičských záchranných sborů (dále

Více

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Roční zpráva o stavu požární ochrany v kraji a o činnosti a hospodaření HZS Pardubického kraje 2010 plk. Ing. Miroslav Kvasnička ředitel HZS Pardubického kraje

Více

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY VE MĚSTĚ ZA ROK 2013

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY VE MĚSTĚ ZA ROK 2013 JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY VE MĚSTĚ ZA ROK 2013 Vypracoval: Bc. Zbyněk Vágner vedoucí organizační složky JSDH Frenštát pod Radhoštěm

Více

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední

Více

ČÁST PRVNÍ JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY

ČÁST PRVNÍ JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY 247/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 22. června 2001 o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany Změna: 226/2005 Sb. Ministerstvo vnitra podle 101 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2007 V Praze dne 20. září 2007 Částka: 54 O B S A H : Část I. 50. Pokyn generálního ředitele

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Přílucká 213, 760 01 Zlín A-PDF MERGER DEMO Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Přílucká 213, 760 01 Zlín I. Zpráva o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji II. Zpráva o činnosti a hospodaření Hasičského záchranného sboru

Více

Příručka pro školení starostů

Příručka pro školení starostů Příručka pro školení starostů Praha 2011 Obsah Úvod... 2 Vymezení základních pojmů... 3 I. Řešení mimořádných událostí... 5 1. Příprava obce na mimořádné události... 5 2. Podíl obce na provádění záchranných

Více

Zpráva o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji

Zpráva o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Přílucká 213, 760 01 Zlín Č.j.: HSZL-527-1/Ř-2010 Zlín, 19. února 2010 Zpráva o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji Zpráva o činnosti Hasičského záchranného

Více

Pravidelná roční zpráva JSDH za rok 2012 pro jednání Zastupitelstva města dne 25. 4. 2013. Hospodaření se svěřeným majetkem - výsledek inventury

Pravidelná roční zpráva JSDH za rok 2012 pro jednání Zastupitelstva města dne 25. 4. 2013. Hospodaření se svěřeným majetkem - výsledek inventury Pravidelná roční zpráva JSDH za rok pro jednání Zastupitelstva města dne 5. 4. Motto: Již 5 let jsme tam, kde nás potřebujete! Hospodaření se svěřeným majetkem - výsledek inventury K.. byla pracovníky

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA

ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA za rok 2008 Obsah: I. Zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2008... 5 1. Úvod... 7 2. Hlavní údaje o HZS kraje Vysočina... 8 2.1 Hasičský

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS s.r.o., Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS s.r.o., Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS s.r.o., Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Čelákovice 2012 Petra Srbová Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS s.r.o.,

Více

Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2

Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2 Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2 Obsah: 1. Úvod 3 2. Analýza současného stavu Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006... s výhledem

Více

Štěpán Kavan, Jiří Baloun

Štěpán Kavan, Jiří Baloun Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

Univerzita Pardubice Ekonomicko-správní fakulta Diplomová práce

Univerzita Pardubice Ekonomicko-správní fakulta Diplomová práce Univerzita Pardubice Ekonomicko-správní fakulta Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Josef JANOŠEC, CSc. Bc. Hana Ryšavá 2010/2011 Univerzita Pardubice Ekonomicko-správní fakulta Integrovaný záchranný

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ 24, BYSTRÉ 569 92 9.ROČNÍK. Současnost Sboru dobrovolných hasičů v Bystrém MICHAELA FUČÍKOVÁ

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ 24, BYSTRÉ 569 92 9.ROČNÍK. Současnost Sboru dobrovolných hasičů v Bystrém MICHAELA FUČÍKOVÁ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ 24, BYSTRÉ 569 92 9.ROČNÍK Současnost Sboru dobrovolných hasičů v Bystrém MICHAELA FUČÍKOVÁ 2010/2011 Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala sama

Více

Úvod. plk. Ing. Kamil Pastuszek ředitel územního odboru Opava

Úvod. plk. Ing. Kamil Pastuszek ředitel územního odboru Opava Úvod Vážení občané, kolegové hasiči, spolupracovníci a příznivci hasičské myšlenky. Dostáváte do rukou publikaci, která se vám bude snažit přiblížit opavské profesionální hasiče v celém spektru jejich

Více

Plán činnosti při nasazení Humanitární jednotky ČČK za mimořádných situací

Plán činnosti při nasazení Humanitární jednotky ČČK za mimořádných situací Plán činnosti při nasazení Humanitární jednotky ČČK za mimořádných situací Název projektu: Červená hranice Česká republika Slovenská republika Číslo projektu: 24410220044 Plán činnosti při nasazení Humanitární

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje Kaplířova 9, 320 68 IČO: 70883378 ROČNÍ ZPRÁVA o stavu požární ochrany v Plzeňském kraji za rok 2010 Předkládá:.. plk. Ing. František Pavlas ředitel HZS Plzeňského

Více

Vysočina bezpečný region. Vysočina. bezpečný region

Vysočina bezpečný region. Vysočina. bezpečný region 1 Vysočina bezpečný region Obsah Slovo úvodem... 1 Integrovaný záchranný systém... 2 Základní složky IZS... 6 Ostatní složky IZS... 14 Slovo úvodem Péče o bezpečnost regionu... 18 Tísňové linky... 24 Vážení

Více

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014 SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS - OKRESU PÍSEK ZPRAVODAJ Pobočka : Lannova 63, 370 01, České Budějovice Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek ***********************************************************************************

Více

Analýza zaměstnanecké struktury Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Lenka Gajdůšková

Analýza zaměstnanecké struktury Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Lenka Gajdůšková Analýza zaměstnanecké struktury Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Lenka Gajdůšková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou zaměstnanecké struktury Hasičského

Více

M Ě S T O Ž I D L O C H O V I C E

M Ě S T O Ž I D L O C H O V I C E M Ě S T O Ž I D L O C H O V I C E JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA ŽIDLOCHOVICE ZPRÁVA O VÝJEZDOVOSTI V ROCE 005 31. LEDNA 006 Petr SVOBODA velitel JSDH města Židlochovice Rok 005 byl pro Jednotku

Více

Vyhodnocení výkonu služby příslušníků HZS Jihomoravského kraje na Letecké základně PČR v Brně za rok 2011

Vyhodnocení výkonu služby příslušníků HZS Jihomoravského kraje na Letecké základně PČR v Brně za rok 2011 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1, 614 00 Brno Vyhodnocení výkonu služby příslušníků HZS Jihomoravského kraje na Letecké základně PČR v Brně za rok 2011 Zpracoval: Kontroloval: Schválil:

Více

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Ev.č.: HSBM-42/15-22/1/OOOP-2003. Koncepce ochrany obyvatelstva Jihomoravského kraje

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Ev.č.: HSBM-42/15-22/1/OOOP-2003. Koncepce ochrany obyvatelstva Jihomoravského kraje Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Ev.č.: HSBM-42/15-22/1/OOOP-2003 Koncepce ochrany obyvatelstva Jihomoravského kraje Brno, prosinec 2003 OBSAH: 1. Úvod 2. Současný stav ochrany obyvatelstva

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Logistické zabezpečení evakuace S Centra Bc. Barbora Kučerová

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Logistické zabezpečení evakuace S Centra Bc. Barbora Kučerová Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Logistické zabezpečení evakuace S Centra Bc. Barbora Kučerová Diplomová práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Zpráva Odborné rady velitelů OSH Plzeň - jih za období 2010-2014

Zpráva Odborné rady velitelů OSH Plzeň - jih za období 2010-2014 Zpráva Odborné rady velitelů OSH Plzeň - jih za období 2010-2014 Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych vám předložil hodnotící zprávu Odborné rady velitelů za uplynulé volební období.

Více

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy:

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy: Vážení přátelé, již více než 3 roky se snažíme zajistit pro Vás kurzy, školení a pomůcky z evropských fondů. Příručka na CD, která se Vám dostala do rukou, vznikla jako jeden z produktů projektu MOST Moderní

Více