HASIČSKÉHO SBORU PÍSNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HASIČSKÉHO SBORU PÍSNICE"

Transkript

1 115 let trvání HASIČSKÉHO SBORU PÍSNICE let trvání HASIČSKÉHO SBORU PÍSNICE /

2 Veršování od Cholupických hasičů k 90. výročí

3

4 Vážení občané, kolegové a příznivci hasičů, při společných oslavách dětského dne a 115. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Písnice se s vámi chceme podělit o další slavnostní okamžik, a tím je předání nového zásahového vozidla Tatra Vozidlo zakoupil Magistrát hl. m. Prahy, který jej převedl do majetku městské části Praha-Libuš a dnešního dne je předáno Sboru dobrovolných hasičů Písnice. Něco málo o založení sboru a z jeho historie Bylo to začátkem roku 1899, kdy se sešlo několik místních občanů v restauraci U Zvelebilů a při dobrém truňku a obecné debatě zazněla myšlenka na založení dobrovolného sboru hasičů. Návrhu se ujalo několik sousedů a ze svého středu zvolili prozatímní výbor. Obstarány byly stanovy a na dubnovém zastupitelstvu r schváleny. Prozatímní výbor ukončil svoji činnost 30. května 1901 a byl zvolen řádný jedenáctičlenný výbor. V tomtéž roce bylo přijato usnesení postavit požární zbrojnici a zakoupit stříkačku. Práce na stavbě zbrojnice z darovaného materiálu probíhaly velice rychle. První ruční hasičská stříkačka byla sboru darována zastupitelstvem obce Písnice 30. června r a toto zastupitelstvo určilo i majitele koní na přípřež pro jízdu k požárům. V dubnu r se Sbor dobrovolných hasičů Písnice trvale připojil k župě okresu Jílové. Ta čítala 11 sborů a Písnice byla zastoupena sedmnácti členy. Činnost sboru se zdárně rozvíjela až do r. 1914, kdy začala I. světová válka. Mnozí se z ní již nevrátili padli ve válce, a tak nastoupila mladší generace. V roce 1934 byla povolena přístavba zbrojnice a zakoupena motorová stříkačka od firmy Stratílek z Vysokého Mýta a dopravní vůz zn. Walter pro 16 osob. Vítanou službou pro nemocné osoby a těhotné ženy v obci byla přeprava do nemocnice a porodnice. Kromě požárů a cvičení byla zavedena služba hasičů při zábavách a společenských akcích let trvání HASIČSKÉHO SBORU PÍSNICE /

5 Nesmírnou bolest a utrpení přinesl rok 1939, po němž následovalo 6 let okupace. Práce dobrovolných hasičů byla stále obtížnější úřady vyžadovaly zavedení služeb v rámci civilní obrany. Několik členů bylo zařazeno na práce do Německa a byl vydán zákaz tanečních zábav a ostatních společenských akcí. V roce 1948 dochází k nové úpravě v činnosti hasičstva. Je ustaven Československý svaz požární ochrany. Tato hospodářská úprava napomohla rychleji vybavit zbojnici hasičskou technikou a výstrojí. O rok později u příležitosti 50 let sboru Písnice bylo uspořádáno veřejné cvičení s účastí okolních sborů. Následovalo cvičení žáků i mužů a na závěr dálková doprava vody na vzdálenost 300 m. Závěr oslav nemohl končit jinak než pochodem s hudbou do hostince, kde se konala taneční zábava. V roce 1962 začaly práce na přestavbě zbrojnice. Objekt byl rozšířen o dvě velké garáže a postavena zasedací místnost pro 40 osob. Do nové zbrojnice přibývá v roce 1964 vyřazená, ale stále funkční automobilová cisterna Praga RN ASCA 16. Nová územní úprava v roce 1974 rozčlenila Prahu 4 do dvou okrsků. V prvním byly požární sbory Braník, Cholupice, Libuš, Modřany a Písnice. Nastalo nové období činnosti sboru. Již neplatilo rozlišení členstva na činné a přispívající, ale všichni členové pomáhali aktivně plnit úkoly organizace. Posílení akceschopnosti sboru přichází v roce 1977, kdy sbor získává motorovou stříkačku PPS-12, vyřazenou požárním sborem, ale v dobrém stavu. Pomáhá při zdolávání velkých požárů v místech, jako jsou: Cukrovar Modřany (dokonce dvakrát), Drůbežářské závody Libuš, JZD Točná, Sport Kunratice, Pneumatikárna v Radotíně a další. Aby bylo pro případ zdolání požáru dost vody, převzali hasiči Písnice od MNV úkol rekonstrukci rybníka Obecňák. Práce byly provedeny za dva roky ve vzorné kvalitě v hodnotě Kč. Také vylepšení životního prostředí v této části obce je dílem obětavé práce členů požárního sboru. 115 let trvání HASIČSKÉHO SBORU PÍSNICE /

6 V roce 1978 cisternu Praga nahradila modernější a výkonnější technika Škoda ASC RTH od požárního útvaru Praha. Tato nová technika zvyšuje aktivitu členů a zvyšuje zájem nejen u mladší generace, ale i u žen. Ženské družstvo se účastní soutěží a v roce 1983 získává prvenství v městské soutěži a postupuje do IV. kola v Českých Budějovicích do národní soutěže. Zde se umístí na 7 8. místě a je to v silné konkurenci věkově mladších družstev velice čestné a zasloužené uznání. To je hlavně obdivuhodná práce trenéra Miloslava Coňka, který družstvo, ve složení Profousová Jaroslava, Chottová Ludmila, Vokounová Bohumila, Coňková Věra, Štanclová Eliška, Malá Naděžda, Zadražilová Milena, Špačková Marie, Obermanová Helena a Šebitová Dagmar, dovedl k tomuto umístění. Pan Miloslav Coňk se kromě družstva žen věnoval i mládeži, za což mu patří veliký dík. Pod jeho vedením se mladým hasičům velice dařilo, odměnou jim byla ocenění jak v celostátní soutěži Plamen, tak i ve štafetách a zvládání požárního útoku.v roce 1985 byl od podnikových hasičů Masokombinátu Písnice pořízen ojetý dopravní automobil Avia 30, který sloužil hlavně pro přepravu materiálu na dětské tábory a dětí na soutěže. Svépomocí se z Avie stalo slušně fungující technické vozidlo. V letech byly letní tábory pořádány pod hlavičkou městského sdružení a později písnický sbor pořádal vlastní tábory v Lubenci u Karlových Varů. Tábor se stavěl za účasti členů a pomoci rodičů na zelené louce. Děti na tyto tábory mají nezapomenutelné zážitky let trvání HASIČSKÉHO SBORU PÍSNICE /

7 V té době pořádal písnický sbor již sedmnáctý ročník pochodu Pohrom. Tento pochod založil člen Ladislav Lanc k protažení těla po vánočních svátcích. Chodí se tradičně první sobotu po Hromnicích. Trasa vede Modřanskou roklí na letiště Točná a zpět do zbrojnice. Na desetikilometrové trase se na kontrolních stanovištích plní sportovní disciplíny. V roce 1990 byla cisterna Škoda ASC RTH převedena Sboru dobrovolných hasičů Zlatníky a na její místo přijela Škoda 706 RTHP CAS 25 s výkonnějším čerpadlem a pohonem na všechna čtyři kola. Celý rok 1999 byl v duchu oslav stého výročí založení sboru. Oslavy vyvrcholily v sobotu 6. listopadu na hřišti Sokola Písnice. Požární útok z necek na elektronické terče předvedla družstva mužů, žen, starších pánů a okolních požárních jednotek. Závěrečná slavnostní schůze byla v restauraci U Vokouna, kde po ocenění těch nejaktivnějších následovala taneční zábava za přispění kapely Josefa Hotového. Ve stejném roce byla vyřazena stará Avie, která již definitivně dosloužila. Byl jsem v té době již několik let členem SDH Písnice, po zařazení do zásahové jednotky jako strojník, poté velitel a posléze 13 let jako starosta. Mohu potvrdit, že za léta mého působení měl sbor štěstí na starosty městské části. Pouze jedna starostka nám tak moc nepřála, že jsme uvažovali o zrušení jednotky. Ale i toto období bylo překonáno a po zvolení nového starosty se aktivita opět zlepšovala. Tehdejšího velitele Jana Češku v červnu 2001 nahradil Martin Frank, který funkci zastává dodnes. A mohu potvrdit, že ji vykonává velice svědomitě za vše mluví výsledky zásahové jednotky. 115 let trvání HASIČSKÉHO SBORU PÍSNICE /

8 Co se týká kulturního vyžití, pokračovaly tradiční aktivity, jako jsou například plesy. Na Štěpána se obchází celá obec Písnice dům od domu, abychom věděli předem, kolik Písničáků na ples přijde a do jisté míry to znamená i finanční přispění na naši činnost. Další akce je sběr železného šrotu. Bývaly i pomlázkové zábavy a dětský karneval, společně se Sokolem TJ Písnice. Naše zbrojnice se dočkala i vybudování nového sociálního zařízení. Městská část ho nechala postavit při budování kanalizace v těchto místech do té doby se vše vsakovalo za zbrojnicí. Psal se rok 2003, když jsme od Ministerstva vnitra získali vyřazenou Škodu Práce na ní bylo dost a vlastně nahradila Avii. Opět sloužila jako doprovodné vozidlo a pro kolektiv mladých hasičů. V roce 2007 pak přibyla v garáži nová technika vozidlo Liaz CAS K 25, jež v té době splňovalo náročnější požadavky na vybavení jednotky. Rok 2008 trochu sborem otřásl, protože tehdejší starosta sboru, který byl zároveň zvolen do výkonného výboru hl. m. Prahy, na oba posty po krátké době rezignoval, později i na členství ve sdružení. Nevím, zda to z jeho strany byla správná volba. Po těchto událostech byl do čela SDH Písnice zvolen Martin Novotný, kterého si hýčkáme dodnes. Vzhledem k tomu, že okolní sbory dobrovolných hasičů již měly každý svůj prapor, rozhodli jsme se i my pořídit si vlastní. Na jeho zhotovení byla výborem vybrána firma Alerion. Pan Češka v archivech našel starý hraběcí znak místního panství a v r byl prapor hotový. Dvě třetiny zaplatily dvě místní sponzorky a zbytek členové SDH. Kromě praporu byla vyrobena mosazná deska, na níž jsou vyryta jména všech sponzorů, umístěna bude na nové zbrojnici, o kterou už několik let usilujeme. A když jsem u nové zbrojnice, máme na obecním pozemku vyprojektovanou hasičskou zbrojnici a v loňském roce bylo ukončeno územní rozhodnutí. Doufáme, že do konce roku firma Zavos zajistí stavební povolení a potom budeme na magistrátu hl. m. Prahy žádat o finance. Pevně věříme, že nám vyjdou vstříc, vzhledem ke skutečnosti, že nové Tatře by slušela nová zbrojnice let trvání HASIČSKÉHO SBORU PÍSNICE /

9 Oslavy 110. výročí založení sboru se uskutečnily v roce 2009 na hřišti Sokola Písnice, kde po položení věnce u pomníku padlých proběhla malá oslava. O vystavenou techniku byl velký zájem nejen z pozvaných sborů, hlavně u dětí. Z rukou starosty MSH Praha byla předána ocenění členům našeho sboru. Spolupráce s Magistrátem hl. m. Prahy se postupem času zlepšovala. Před několika lety byl dán požadavek o finanční prostředky na vytápění a zabezpečení zbrojnice. Schylovalo se k tomu, že by naše jednotka mohla dostat nové vozidlo Renault. Problém byl v tom, že se nám nevešlo do garáže a byla nutná nadstavba garáže. Plány a stavební povolení jsme získali během dvou měsíců. Malé zdržení sice bylo u výběrového řízení, ale finanční prostředky od magistrátu přišly včas. Za tyto finanční prostředky, a rovněž za drobného finančního přispění obce, se zvládla nástavba, nová okna i topení. I zde se představila dobrá parta písnických hasičů, neboť hodně práce spočinulo na jejich bedrech. Vše se stihlo, Renault Midlum byl předán 12. října Současně nám byl předán i nový dopravní automobil Ford Transit, který bohužel při technických úpravách ve firmě Vesta Auto shořel při rozsáhlém požáru v areálu. 115 let trvání HASIČSKÉHO SBORU PÍSNICE /

10 Nového Transitu jsme se dočkali až červenci roku V tomtéž roce byla převedena cisterna Liaz k dobrovolným hasičům Nebušice, Škoda 1203 vyřazena a stará stříkačka Škoda 706 RTHP putovala do rukou soukromníka, který ji dodnes udržuje jako veterána. I spolupráce s Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy se výrazně zlepšuje, ať je to při stážích, školeních, nebo v dalších činnostech. Vždyť vybavení naší zásahové jednotky je na profesionální úrovni jako u jednotek HZS. Takový je stručný výčet činnosti našeho sboru dobrovolných hasičů v uplynulých letech z mého pohledu. Ze zkušenosti také mohu porovnat činnost a techniku minulou i nynější. Jsem velice rád, že tendence je stále stoupající, jak při spolupráci s naší městskou částí či magistrátem, tak s HZS hl. m. Prahy. Dnešního dne přebírá náš sbor z rukou primátora hl. m. Prahy nové zásahové vozidlo Tatra Možná si někteří položí otázku: Proč zrovna Písnice? Pokusím se na ni odpovědět. Je nutné mít na paměti, že nejvyšší stupeň požárního nebezpečí v naší obci představuje areál tržnice Sapa, jak jsme již několikrát měli možnost přesvědčit se na vlastní kůži. Dalším z důvodů je i nedaleký Pražský okruh. V neposlední řadě hraje důležitou roli též úzká spolupráce s jednotkami HZS hl. m. Prahy, nejen s nově otevřenou stanicí v Modřanech. I profesionální hasiči jistě ocení možnost využití této techniky při zdolávání mimořádných událostí v Praze a okolí. Popřejme tedy společně, ať nová technika slouží hasičům spolehlivě a co nejdéle. Štancl Miroslav, místostarosta SDH Písnice let trvání HASIČSKÉHO SBORU PÍSNICE /

11 Dostavba zbrojnice v roce Pozvání na svěcení hasičské zbrojnice a stříkačky a následující taneční zábavu z roku Obraz obdržený k příležitosti 90. výročí založení hasičského sboru Písnice od sboru hasičů z Cholupic.

12 Starosta SDH Martin Novotný tel Místostarosta SDH Miroslav Štancl tel Velitel jednotky SDH Martin Frank tel Tato brožura byla vydána v rámci projektu městské části Podpora přátelského a kulturního soužití celé občanské společnosti n území MČ Praha-Libuš v roce 2014 zaměřeného na integraci cizinců a spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V PŘEŠTICÍCH

SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V PŘEŠTICÍCH 140 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V PŘEŠTICÍCH ZALOŽENO 1867 - 2 - ÚVODNÍ SLOVO Zdeněk Mráz starosta Sboru dobrovolných hasičů v Přešticích Vážení spoluobčané, hasiči Uplynulo už mnoho let od vzniku našeho

Více

Rozšířené vydání pro http://www.hasici-oucmanice.php5.cz/o_sdruzeni.htm (text napsaný touto barvou odkazuje na www.stránku)

Rozšířené vydání pro http://www.hasici-oucmanice.php5.cz/o_sdruzeni.htm (text napsaný touto barvou odkazuje na www.stránku) 1 Rozšířené vydání pro http://www.hasici-oucmanice.php5.cz/o_sdruzeni.htm (text napsaný touto barvou odkazuje na www.stránku) Publikaci sepsal Leoš Minář dle podkladů SDH Oucmanice Neprošlo jazykovou úpravou.

Více

130 let Sboru dobrovolných hasičů v Sudslavě

130 let Sboru dobrovolných hasičů v Sudslavě 130 let Sboru dobrovolných hasičů v Sudslavě 1880 2010 1 130 let Sboru dobrovolných hasičů v Sudslavě 1880 2010 Obsah Z historie obce...6 Z historie Sboru dobrovolných hasičů... 11 Hasičské zbrojnice...

Více

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011 HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011 Vážení spoluobčané, sešel se rok s rokem a opět tu máte Vaše noviny. Přinášejí Vám pohled do života naší obce v minulém roce, řadu informací o Vašich právech a povinnostech

Více

Výroční zpráva k 110. výročí založení SDH Fryšták

Výroční zpráva k 110. výročí založení SDH Fryšták 2004 Výroční zpráva k 110. výročí založení SDH Fryšták Sbor dobrovolných hasičů Fryšták 1.1.2004 Vážení hosté, vážené sestry a bratři, v mé výroční zprávě o činnosti Sboru dobrovolných hasičů ve Fryštáku

Více

100 let od založení POŽÁRNÍHO SBORU V POTEČI

100 let od založení POŽÁRNÍHO SBORU V POTEČI 1911 2011 100 let od založení POŽÁRNÍHO SBORU V POTEČI 1911 2011 100 LET OD ZALOŽENÍ POŽÁRNÍHO SBORU V POTEČI POTEČTÍ HASIČI foto z roku 1927 Z leva vrchní řada: Tichý Jan (Bačíků) stará škola, Šmatla

Více

Vážení spoluobčané, sestry a bratři,

Vážení spoluobčané, sestry a bratři, Vážení spoluobčané, sestry a bratři, almanach vydaný u příležitosti 60. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Hylvátech je připomínkou obětavé činnosti předešlých hasičských generací; především pak

Více

Hasičský slib 100 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V LUTOPECNÁCH. Tak slibujeme!

Hasičský slib 100 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V LUTOPECNÁCH. Tak slibujeme! Hasičský slib 100 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V LUTOPECNÁCH Slibujeme při všem, co je nám svato a v plné shodě se svým svědomím a přesvědčením, že budeme věrně sloužiti své vlasti, republice České a

Více

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ www.prisnotice.cz BŘEZEN 2010 Pomlázka Upletl jsem pomlázku, je hezčí než z obrázku. Všechny holky, které znám, navštívím a vymrskám, než mi dají vajíčko, vyplatím je maličko. Vážení

Více

1874-2004 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ŽIHLI. 130 let

1874-2004 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ŽIHLI. 130 let 1874-2004 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ŽIHLI 130 let Redakční poznámka Text byl zpracován především podle publikace Kraus, F. 120 let Sboru dobrovolných hasičů v Žihli 1874-1994. Žihle 1994 při současném

Více

Spolková činnost v Rokytnici

Spolková činnost v Rokytnici Spolková činnost v Rokytnici Tuto práci napsala Andrea Pastorková v rámci Středoškolské odborné činnosti. Obsah 1.0 Úvod 4 2.0 Historie o založení Rokytnice...5 2.1 Počáteční zmínky o obci a první obyvatelstvo

Více

OTEVŘÍT, ČI NEOTEVŘÍT SJEZD NA DÁLNICI? DRAKIÁDA: 8. ŘÍJNA PŘECHODY ZVÝRAZNĚNY KONTEJNERY A ŠTĚPKOVAČ KURZ TRÉNINKU PAMĚTI

OTEVŘÍT, ČI NEOTEVŘÍT SJEZD NA DÁLNICI? DRAKIÁDA: 8. ŘÍJNA PŘECHODY ZVÝRAZNĚNY KONTEJNERY A ŠTĚPKOVAČ KURZ TRÉNINKU PAMĚTI 9 Libuš a Písnice 2 0 1 1 OTEVŘÍT, ČI NEOTEVŘÍT SJEZD NA DÁLNICI? DRAKIÁDA: 8. ŘÍJNA PŘECHODY ZVÝRAZNĚNY KONTEJNERY A ŠTĚPKOVAČ KURZ TRÉNINKU PAMĚTI 1 2 4 3 5 1 Předáním certifikátů absolventům skončil

Více

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem v kozojedské mateřské škole

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem v kozojedské mateřské škole Závěr uplynulého školního roku byl hektický. Připravovali jsme se na rekonstrukci druhé poloviny střechy na budově 2. stupně. Vystěhovat třídy, nábytek, pomůcky a k tomu dva kabinety plné fyzikálních pomůcek,

Více

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 Vážení spoluobčané, první týdny druhé poloviny roku se vyznačovaly nestálým a vesměs podmračeným, často deštivým a také chladným počasím. To nijak nenahrávalo

Více

Hasičská kronika Svazek III okres Brno venkov (J N) Hasičská kronika. Svazek III: Hasičské sbory v okrese Brno venkov J - N

Hasičská kronika Svazek III okres Brno venkov (J N) Hasičská kronika. Svazek III: Hasičské sbory v okrese Brno venkov J - N Hasičská kronika Svazek III: Hasičské sbory v okrese Brno venkov J - N autor: Bruno Němec Dolní Kounice / 2012 1 Vážený čtenáři. Spis, do kterého jsi právě nahlédl, je výsledkem několikaletého střádání,

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice červen 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, tímto druhým letošním číslem našeho obecního zpravodaje pokrýváme období, které bylo na události velmi bohaté.

Více

NEDOSTATEK MÍST V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH VYŘEŠEN PRAHA-LIBUŠ HOSTILA CELOSTÁTNÍ KONFERENCI

NEDOSTATEK MÍST V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH VYŘEŠEN PRAHA-LIBUŠ HOSTILA CELOSTÁTNÍ KONFERENCI Libuš a Písnice NEDOSTATEK MÍST V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH VYŘEŠEN PRAHA-LIBUŠ HOSTILA CELOSTÁTNÍ KONFERENCI 10 2014 PŘEHLED ÚČASTI ZASTUPITELŮ PODZIMNÍ NABÍDKA PRO SENIORY NA ČEM (SE) SMAŽÍ INDONÉSIE 1 2 3

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let.

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let. č. 3/2014 vydáno dne 04.04.2014 Vydavatel Obec Bulovka, se sídlem Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant, IČ 00262692. Místo vydání Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant Vydáváno 1x měsíčně. Tel./fax: 482 343 006,

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové 10 let Sboru dobrovolných hasičů v Zašové Almanach k oslavám 10. jubilea založení Sboru dobrovolných hasičů v Zašové, konaných 0. července 013 Vážení čtenáři tento výroční almanach je připomínkou 10 let

Více

Univerzita Pardubice. Filozofická fakulta

Univerzita Pardubice. Filozofická fakulta Univerzita Pardubice Filozofická fakulta Dobrovolní hasiči jako nositelé tradic- má činnost SDH Lubno nějaký přínos pro kulturní a společenský život v obci? Bc. Aneta Svobodová Diplomová práce 2011 SOUHRN

Více

Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice

Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice www.hodslavice.cz cervenec-srpen ˇ 2013 Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice Le o š Tu r e k, ve l i t e l J S D H H o d s l a v i ce V roce 1883 se rozhodlo

Více

ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2012

ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2012 ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2012 ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2012 Text: PhDr. Jindřich Hovadík za spolupráce členů olomoucké Komise městské části č. 1 Černovír Klášterní Hradisko, funkcionářů jednotlivých organizací a

Více

O čem se také hovořilo na IV.sjezdu SH ČMS. Starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, zahájení sjezdu:

O čem se také hovořilo na IV.sjezdu SH ČMS. Starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, zahájení sjezdu: O čem se také hovořilo na IV.sjezdu SH ČMS. Tento výtah byl vytvořen zkrácením stenografického zápisu z jednání sjezdu, který byl zveřejněn na www.dh.cz - http://www.dh.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=950:stenografickyzaznam&catid=4:sjezd-sdrueni-hasi-ech-moravy-a-slezska&itemid=130

Více

INZERCE INZERCE S přátelským pozdravem Jaroslav Soukup, starosta města INZERCE

INZERCE INZERCE S přátelským pozdravem Jaroslav Soukup, starosta města INZERCE 11/2011 SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, v těchto pěkných podzimních dnech, kdy se příroda halí do nádherných krás podmanivých barev charakteristické podzimnímu období a kdy toto období každý

Více

SLOUPEK STAROSTY. Ročník 2010 Číslo 3

SLOUPEK STAROSTY. Ročník 2010 Číslo 3 Ročník 2010 Číslo 3 SLOUPEK STAROSTY Vážení spoluobčané, Dostává se k Vám letošní třetí číslo našeho periodika, jeho vydání zakončuje funkční období zastupitelstva obce a nabízí Vám i určité shrnutí uplynulých

Více

FOTOREPORTÁŽ Z JARMARKU O NOVÉ PRODEJNĚ ODSTÁVKA TEPLÉ VODY KNIHA MÉHO SRDCE KURZY PRÁCE S PC. LIBUŠ a PÍSNICE 2009

FOTOREPORTÁŽ Z JARMARKU O NOVÉ PRODEJNĚ ODSTÁVKA TEPLÉ VODY KNIHA MÉHO SRDCE KURZY PRÁCE S PC. LIBUŠ a PÍSNICE 2009 6 LIBUŠ a PÍSNICE 2009 Červen je vlastně měsíc dětí... Začíná Mezinárodním dnem dětí, končí školním vysvědčením a pak už hurá na prázdniny. A tak ho předznamenáme barevným týdnem v Základní škole v Písnici

Více

POZVÁNKA NA MOZKOVÝ JOGGING ZAHRADNÍ KOMPOSTÉRY ZDARMA 27. 3. OSLAVY JARA V PÍSNICI INVESTICE DO ZŠ METEOROLOGICKÁ: PŘES 20 MILIONŮ JAK HLÍDAT HAZARD

POZVÁNKA NA MOZKOVÝ JOGGING ZAHRADNÍ KOMPOSTÉRY ZDARMA 27. 3. OSLAVY JARA V PÍSNICI INVESTICE DO ZŠ METEOROLOGICKÁ: PŘES 20 MILIONŮ JAK HLÍDAT HAZARD LIBUŠ A PÍSNICE 3 2015 POZVÁNKA NA MOZKOVÝ JOGGING ZAHRADNÍ KOMPOSTÉRY ZDARMA 27. 3. OSLAVY JARA V PÍSNICI INVESTICE DO ZŠ METEOROLOGICKÁ: PŘES 20 MILIONŮ JAK HLÍDAT HAZARD 1 2 3 4 5 1 Veřejná diskuse

Více

KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ I/2007

KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ I/2007 Akce na rok 2007 10. 2. Tradiční ostatky 9. 4. Velikonoční pomlázka 19. 5 Babské hody hrají Žadovjáci 25. 5. Nočník 2007 23. 6. Oslavy 80. výročí založení oddílu kopané a 110. výročí TJ Sokol v naší obci

Více