FINANČNÍ PRAVIDLA PROJEKTŮ 7. RP (SP LIDÉ IEF, IOF, IIF a CIG ) Praha, 8. dubna 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANČNÍ PRAVIDLA PROJEKTŮ 7. RP (SP LIDÉ IEF, IOF, IIF a CIG ) Praha, 8. dubna 2013"

Transkript

1 FINANČNÍ PRAVIDLA PROJEKTŮ 7. RP (SP LIDÉ IEF, IOF, IIF a CIG ) Praha, 8. dubna 2013

2 Finanční příspěvek EU Kde je stanoven Článek 4 Grantové dohody (GA) Forma grantu pevně stanovené částky/sazby určené k financování výzkumného pracovníka nebo hostitelské instituce Jak se počítá IEF, IOF, IIF Automaticky, z údajů uvedených v administrativním formuláři A4 při podávání návrhu projektu (součet dílčích allowances ). Finální výše příspěvku EU je stanovena během negociací. CIG Odvíjí se od doby trvání projektu ( EUR/rok) Ve fázi podávání návrhu projektu žadatelé sestavují indikativní rozpočet. Předpokládá se spolufinancování ze strany hostitelské organizace. Jak se vyplácí Na bankovní účet hostitelské organizace, se kterou REA uzavírá GA Výzkumný pracovník uzavře dohodu s hostitelskou organizací, na základě které mu hostitelská organizace vyplácí mzdu/stipendium (+příspěvek na mobilitu)

3 Z čeho se skládá finanční příspěvek EU Kategorie 1 Mzda/stipendium (Living Allowance) Kategorie 2 Příspěvek na mobilitu (Mobility Allowance) Výzkumný pracovník Kategorie 3 Příspěvek na školení výzkumných pracovníků a na výzkum (Contribution to the Training Expenses of Eligible Researchers and Research/transfer to Knowledge Programme Expenses) Kategorie 4 Příspěvek na náklady spojené s řízením projektu včetně nákladů na audit (Management Activities) Kategorie 5 Instituce Příspěvek na režijní náklady (Contribution to Overheads) Kategorie 6 Příspěvek na ostatní náklady (Other Types of Eligible Expenses) 3

4 4

5 Mzda/Stipendium (1) Komu náleží Výzkumný pracovník Smlouva nebo stipendium a) Pracovní smlouva - Standardně - Hostitelská organizace hradí plné sociální a zdravotní pojištění b) Stipendium - Výjimečně, nutný předchozí písemný souhlas REA - Hostitelská organizace hradí minimální sociální a zdravotní pojištění 5

6 Mzda/Stipendium (2) Jak se počítá Kolik roční sazba upravená korekčním koeficientem příslušené země. Záleží na 3 faktorech Zkušenosti výzkumníka Individuálních i reintegračních grantů se mohou zúčastnit pouze zkušení vědci (kvalifikace Ph.D. nebo ukončené magisterské studium + 4 roky praxe ve výzkumu) Typ smlouvy pracovní smlouva stipendium (snížení o 50%) Korekční koeficient dané země 6

7 FAQ Mzda/Stipendium (3) Je možné výzkumníkovi zaplatit méně než je stanovená sazba? Výzkumníkovi musí být vyplacena celá částka (po odečtení zákonných odvodů). Nedoplatky nejsou EK akceptovány. Jak postupovat, pokud výzkumník změní zařazení (stane se zkušenějším) během projektu? Výzkumník je vždy odměňován na úrovni, která je platná v době uzávěrky výzvy k podávání návrhů projektů. Musí výzkumník vést pracovní výkazy(timesheets)? NE, v projektech Marie Curie nemají výzkumníci povinnost vést timesheety (výjimka = osobní N v kategorii management) Musí být výzkumníci vypláceni v EUR? NE, mzdu je možné vyplácet v místní měně. Vykazování vůči EK ale probíhá v EUR. 7

8 Příspěvek na mobilitu (1) Komu náleží Výzkumný pracovník Jak se počítá Kolik měsíční sazba upravená korekčním koeficientem příslušné země záleží na rodinném stavu výzkumníka Family is defined as persons linked to the researcher by (i) marriage, or (ii) a relationship with equivalent status to a marriage recognised by the national legislation of the country of the beneficiary or of the nationality of the researcher, or (iii) dependent children who are actually being maintained by the researcher. Výzkumník s rodinou 1000 EUR/měsíc Výzkumník bez rodiny 700 EUR/měsíc 8

9 Příspěvek na mobilitu (2) FAQ Podléhá příspěvek na mobilitu soc. a zdrav. odvodům? Zpravidla ANO. Alternativně je také možné vyplácet příspěvek na mobilitu oproti dokladům (např. letenky, faktury za nájem, atd.). Pozor na nedoplatky a daňovou legislativu! Jak postupovat když během projektu dojde ke změně rodinného stavu výzkumníka? Změny rodinného stavu účastníka, které na stanou po uzávěrce výzvy, nemají vliv na původní výši příspěvku na mobilitu. 9

10 Kdo spravuje Příspěvek na školení výzkumných pracovníků a na výzkum (1) Hostitelská organizace Kolik Fixně stanovená měsíční sazba ve výši 800 EUR (IOF, IIF, IEF) Na co se používá Zveřejnění volných pozic, školení, networking mezi účastníky projektu, pořádání konferencí a workshopů, atd. Jak se vykazuje Hostitelská instituce (příjemce) nemá povinnost vykazovat skutečně vynaložené náklady. Jeho povinností je podporovat účast výzkumníka ve výzkumných a školících aktivitách (popsaných v Annexu I GA) 10

11 Příspěvek na školení výzkumných pracovníků a na výzkum (2) FAQ Může být z příspěvku na školení hrazen nákup notebooku? ANO, příjemce nemá povinnost vykazovat, jak a za co příspěvek utratil. Pokud EK zjistí, že příjemce nepodporuje účast vědce na školících a výzkumných aktivitách popsaných v Annexu I GA, může příspěvek nevyplatit. Jak je to s uznatelností DPH? Příspěvek je vyplácen formou fixní měsíční sazby, z tohoto důvodu jsou ustanovení Annexu II GA týkající se neuznatelných nákladů (např. DPH) irelevantní. Jaké dokumenty potřebuji pro účely případného auditu? Pracovní smlouvu, záznamy z laboratorních deníků nebo knihovny, odborné články, apod. 11

12 Příspěvek na režijní náklady Kdo spravuje Hostitelská instituce Kolik Pevně stanovená částka 700 EUR/výzkumníka/měsíc upravená korekčním koeficientem dané země. Co? Mzdy podpůrných zaměstnanců, náklady na vedení organizace, odpisy či nájem budov, náklady související s provozem budovy, administrativní náklady, všeobecně používané kancelářské vybavení(počítače, tiskárny, kopírky), apod. 12

13 Příspěvek na ostatní náklady Kdo spravuje Hostitelská organizace Které projekty IIF (návratová fáze) CIG Pevně stanovená částka na výzkumníka/rok WP 2013 = EUR max. 1 rok Pevně stanovená částka na výzkumníka/rok WP 2013 = EUR až 4 roky Náklady spojené s integrací výzkumníka (např. mzda výzkumníka nebo pracovníků zaměstnaných na projektu, majetek, cestovní náklady, spotřební materiál, režie, náklady na management, apod.) 13

14 FINANČNÍ REPORTING 14

15 Finanční vykazování (Formulář C) KDO: Hostitelská organizace (příjemce) zasílá Formulář C elektronicky skrze Participant Portal JAK ČASTO (viz. čl. 3 GA): CIG: 1-2x (v závislosti na počtu vykaz. období) IEF: 1x (pouze 1 vykaz. období) IOF: 2x (2 vykaz. období - výjezdová a návratová fáze) IIF: 1-2x (2 vykaz. období v případě realizace návratové fáze) 15

16 Směnný kurz Maximální příspěvek EU je stanoven v EUR, ve stejné měně je se vykazují náklady ve Formuláři C Náklady vzniklé v jiných měnách převedeny na EUR, a to podle: směnného kurzu platného v den vzniku skutečných nákladů nebo směnného kurzu platného první den v měsíci, který následuje po konci příslušného vykazovaného období Pro obě možnosti je třeba použít směnný kurz vyhlašovaný Evropskou centrální bankou (ECB): 16

17 ZDROJE INFORMACÍ 17

18 18

19

20 Děkuji za pozornost Milena Šupálková NCP pro finanční otázky v projektech 7. RP telefon:

Administrativní, finanční a právní řízení projektů Marie Curie

Administrativní, finanční a právní řízení projektů Marie Curie Administrativní, finanční a právní řízení projektů Marie Curie 10. června 2013, Brno 12. června 2013, Praha NCP pro finanční a právní záležitosti 7. RP Technologické centrum AV ČR Kamila HEBELKOVÁ Lenka

Více

Individuální stáže 7.RP Marie Curie (výzva pro rok 2011) Pravidla financování a návrh projektu

Individuální stáže 7.RP Marie Curie (výzva pro rok 2011) Pravidla financování a návrh projektu Individuální stáže 7.RP Marie Curie (výzva pro rok 2011) Pravidla financování a návrh projektu 21. dubna 2011, Brno Seminář 7. rámcový program EU mobilita VaV pracovníků Ing. Lenka Chvojková (Lepičová)

Více

Akce Marie Skłodowska-Curie

Akce Marie Skłodowska-Curie VADEMECUM H2020 Akce Marie Skłodowska-Curie Národní kontaktní pracovníci pro program Horizont 2020 NCP Národní koordinátor Kontaktní osoba Ing. Naďa Koníčková Kontakt telefon: +420 234 006 109 e-mail:

Více

Finanční pravidla projektů 7.RP - úvod do problematiky

Finanční pravidla projektů 7.RP - úvod do problematiky Finanční pravidla projektů 7.RP - úvod do problematiky Česko-slovenské diskusní odpoledne na téma FINANČNÍ AUDITY V PROJEKTECH 7. RP 19. dubna 2010, Brno Ing. Lenka Chvojková (Lepičová), TC AV ČR 1 Struktura

Více

Finanční pravidla projektů 7.RP

Finanční pravidla projektů 7.RP Finanční pravidla projektů 7.RP - dopolední část Žilina, prosinec 2007 Marie Kolmanová kolmanova@tc.cz OBSAH přednášky Dokumenty vztahující se k finančním pravidlům Formy grantu Grantová dohoda Uznatelné

Více

7. rámcový program, jak na to?

7. rámcový program, jak na to? 7. rámcový program, jak na to? 6. dubna 2010, Brno Lenka Lepičová Národní kontaktní pracovník pro finanční a právní otázky 7.RP, TC AV ČR 7. rámcový program, jak na to? 1 Obsah 1. Úvod k 7.RP 2. Pravidla

Více

Finanční řízení projektů 7. RP

Finanční řízení projektů 7. RP Finanční řízení projektů 7. RP 21. října 2010, Ostrava Ing. Lenka Chvojková (Lepičová), TC AV ČR 1 OSNOVA 1. Základní charakteristika 7.RP 2. Základní principy financování projektů 7.RP 3. Příprava a realizace

Více

Finanční řízení projektů H2020

Finanční řízení projektů H2020 Finanční řízení projektů H2020 Praha 19. září 2014 Milena Lojková (lojkova@tc.cz) Finanční NCP pro projekty 7. RP/H2020 Dokumenty upravující finanční pravidla Finanční nařízení č. 966/2012 Pravidla účasti

Více

Seminář k 7.RP: Program Spolupráce Pravidla financování projektů 7. RP

Seminář k 7.RP: Program Spolupráce Pravidla financování projektů 7. RP Seminář k 7.RP: Program Spolupráce Pravidla financování projektů 7. RP Lenka Lepičová NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV ČR červen 2009, Praha Pravidla financování projektů 7.RP 1 Finanční příspěvek

Více

Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady

Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady listopad 2010 Lenka Chvojková a Kateřina Rakušanová chvojkova@tc.cz, rakusanova@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV ČR 1 Úvod do 7. RP;

Více

Pravidla financování projektů

Pravidla financování projektů VADEMECUM H2020 Pravidla financování projektů Horizont 2020 2020 2020 2020 Pravidla financování projektů Lucie Matoušková Milena Lojková Vydalo Technologické centrum AV ČR s podporou projektu CZERA modul

Více

Pravidla financování projektů 7. RP (pro specifické programy Spolupráce a Kapacity)

Pravidla financování projektů 7. RP (pro specifické programy Spolupráce a Kapacity) Pravidla financování projektů 7. RP (pro specifické programy Spolupráce a Kapacity) Vademecum 7. RP EU DŮLEŽITÉ WEBOVÉ STRÁNKY Základní informace o 7. RP http://cordis.europa.eu http://ec.europa.eu/research

Více

Finanční a právní aspekty programu HORIZONT 2020

Finanční a právní aspekty programu HORIZONT 2020 Finanční a právní aspekty programu HORIZONT 2020 Praha, 11. února 2014 Brno, 12. února 2014 Upozornění: Ačkoliv poskytovaným informacím věnujeme nejvyšší možnou pozornost a využíváme nejlepší dostupné

Více

KONTAKTNÍ PRACOVNÍCI PRO 7. RÁMCOVÝ PROGRAM EU V ČR pokračování

KONTAKTNÍ PRACOVNÍCI PRO 7. RÁMCOVÝ PROGRAM EU V ČR pokračování KONTAKTNÍ PRACOVNÍCI PRO 7. RÁMCOVÝ PROGRAM EU V ČR pokračování Terminologie EU Téma Kontakty Space NCP ERC NCP Mobility NCP Regional NCP SME NCP INCO NCP Infrastructures NCP SiS NCP JRC NCP EURATOM NCP

Více

Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel

Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions verze 02/04/2009 Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel červen 2009 Lenka Lepičová, Kateřina Slavíková lepicova@tc.cz, slavikovak@tc.cz

Více

Příprava a realizace projektů 7. RP (SP Spolupráce, SP Kapacity)

Příprava a realizace projektů 7. RP (SP Spolupráce, SP Kapacity) Příprava a realizace projektů 7. RP (SP Spolupráce, SP Kapacity) Ostrava, 17.10.2012 Lucie Matoušková, matouskova@tc.cz Milena Šupálková, supalkova@tc.cz NCP pro finanční otázky v projektech 7. rámcového

Více

Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel

Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel 6. Setkání pracovní skupiny zástupců VŠ Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions verze 02/04/2009 Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel 23. září 2009 Lenka Lepičová, Kateřina

Více

Horizont 2020 výhled na možnosti mezinárodních mobilit v novém programovacím období

Horizont 2020 výhled na možnosti mezinárodních mobilit v novém programovacím období Horizont 2020 výhled na možnosti mezinárodních mobilit v novém programovacím období 16.května 2013 Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce CZ.1.07/2.2.00/15.0270 Akce Marie Curie příležitosti

Více

Finanční aspekty programu Horizont 2020

Finanční aspekty programu Horizont 2020 Finanční aspekty programu Horizont 2020 30. ledna 2014, Olomouc Milena Šupálková NCP pro finanční a právní otázky H2020 Rozpočet H2020 Zdroj: Evropská komise, Factsheet: Horizon 2020 budget 2 Dokumenty

Více

1. Přehled řešených projektů 2. Administrativní běžná praxe v rámci CUNI 3. Případová studie IRG projekt 4. Bariéry implementace IRG projekt 5.

1. Přehled řešených projektů 2. Administrativní běžná praxe v rámci CUNI 3. Případová studie IRG projekt 4. Bariéry implementace IRG projekt 5. 1. Přehled řešených projektů 2. Administrativní běžná praxe v rámci CUNI 3. Případová studie IRG projekt 4. Bariéry implementace IRG projekt 5. Případová studie IOF projekt 6. Bariéry implementace IOF

Více

Brno, 9. ledna 2014. Lucie Matoušková NCP pro finanční otázky v projektech 7. RP a H2020, TC AV ČR

Brno, 9. ledna 2014. Lucie Matoušková NCP pro finanční otázky v projektech 7. RP a H2020, TC AV ČR Finanční řízení projektů v H2020 Brno, 9. ledna 2014 Lucie Matoušková NCP pro finanční otázky v projektech 7. RP a H2020, TC AV ČR Rozpočet H2020 Zdroj: Evropská komise, Factsheet: Horizon 2020 budget

Více

Leonardo da Vinci Multilaterální projekty/přenos inovací. Výzva 2011. Praha, prosinec 2010 Jitka Šťastná

Leonardo da Vinci Multilaterální projekty/přenos inovací. Výzva 2011. Praha, prosinec 2010 Jitka Šťastná Leonardo da Vinci Multilaterální projekty/přenos inovací Finanční management Výzva 2011 Praha, prosinec 2010 Jitka Šťastná 1 Výše e grantu maximáln lně 75 % z celkového rozpočtu projektu a současn asně

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS (MSCA)

MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS (MSCA) Základní poslání MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS (MSCA) rozvoj nových znalostí a zlepšení dovedností osob zabývajících se výzkumem a inovacemi zajištění excelentního a inovativního výzkumu profesionálně

Více

Rozpočet Způsobilé výdaje

Rozpočet Způsobilé výdaje Rozpočet Způsobilé výdaje Přiměřené, hospodárné, účelné, efektivní Související s činnostmi projektu Doložitelné účetními doklady Datum uskutečnění výdaje v době trvání projektu datum podpisu akceptace

Více

Část I. Úvodní ustanovení

Část I. Úvodní ustanovení Metodika pro poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2015 (v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje realizovaného v souladu s 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve

Více

PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A ÚČASTNÍKY

PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A ÚČASTNÍKY PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A ÚČASTNÍKY projektu Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením reg. č. CZ.1.04/1.1.00/A5.00001 doba realizace: 1. 1. 2013 30. 8. 2015 registrační číslo projektu: CZ 1.04./1.1.00/A5.00001

Více

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 EURAXESS Česká republika www.euraxess.cz Poskytujeme informace, poradenství a asistenci ohledně následujících témat: vstupní

Více

Grantový systém z pohledu auditů a příjemců

Grantový systém z pohledu auditů a příjemců Grantový systém z pohledu auditů a příjemců Ing. Karolína Neuvirtová a Ing. Markéta Kabourková Praha 12.12.2013 Základní pravidla u grantů každý dotační titul si stanovuje vlastní pravidla realizace projektu

Více

VÝZKUMNÉHO PRACOVNÍKA

VÝZKUMNÉHO PRACOVNÍKA www.vscht.cz POSTUP PŘI PŘIJETÍ ZAHRANIČNÍHO VÝZKUMNÉHO PRACOVNÍKA Zkušenosti VŠCHT Praha Právní rámec mobility výzkumníků Mezinárodní mobilita výzkumníků se řídí zákony EU Směrnice ER 2005/71/ES o zvláštním

Více