Informační bulletin Leto 2013 Novinky o studiu ve Francii

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační bulletin Leto 2013 Novinky o studiu ve Francii www.ceskarepublika.campusfrance.org"

Transkript

1 Obsah: Aktuality s.1 Vzdělávací programy s.3 Stipendia s.5 Studie s.7 Tematické zaměření s.8 Francouzké Aliance v ČR s. 11 Informační bulletin Leto 2013 Novinky o studiu ve Francii Dobrý den všem, dovolujeme si Vám zaslat informační oběžník na léto 2013 v českém a ve francouzském jazyce. V tomto čísle Vám poradíme, kde a jak si nechat potvrdit úroveň Vašich znalostí francouzštiny, dáme Vám pár dobrých tipů na léto a pomůžeme Vám s hledáním ubytování ve Francii a s vyřizováním potřebných dokumentů s tím souvisejících. Přejeme Vám příjemnou četbu! Aktuality Angličtina na univerzitách Toubonský zákon z roku 1994 oficiálně zakázal výuku na univerzitách a soukromých vysokých školách v jiném než francouzském jazyce. Výjimka byla možná pouze ve dvou případech: byl-li vyučující cizinec anebo jednalo-li se o výuku cizího jazyka. Toto striktní nařízení, které však nebývalo vždy stoprocentně dodržováno, neboť některá vysokoškolská vzdělávací zařízení nabízela pod zástěrkou přizpůsobení se globalizovanému světu mezinárodní studijní programy v jiném než ve francouzském jazyce (nejčastěji v angličtině), bylo v nedávné minulosti změněno. Francouzský ministr pro vysokoškolské vzdělávání Geneviève Fioraso totiž předložil ke schválení nový zákon, který francouzskou Poslaneckou sněmovnou prošel dne 23. května a jež následně dne 20. června letošního roku posvětil i tamní Senát. Tato legislativní úprava poskytuje státním i soukromým vysokým školám větší volnost při nabídce vzdělávacích programů v jiných jazycích než ve francouzštině. Cílem tohoto rozhodnutí je zatraktivnit výuku poskytovanou francouzskými vysokoškolskými vzdělávacími institucemi, přilákat do Francie zahraniční studenty, upevnit postavení země galského kohouta na mezinárodní scéně a posílit pozici frankofonie ve světě. 1

2 Tento nově přijatý zákon však nezpochybňuje výsadní postavení francouzštiny na poli vysokoškolského vzdělávání ve Francii. Dobrá znalost francouzského jazyka zůstává nezbytným předpokladem pro studium, neboť některé vysokoškolské vzdělávací programy nelze kompletně zajišťovat výhradně v cizím jazyce. Mimoto je hodnocení úrovně znalostí francouzštiny u zahraničních studentů zapsaných na tyto typy studijních programů součástí celkového hodnocení studijních výsledků, jež jsou brány v potaz při udílení závěrečných vysokoškolských diplomů. FAQ nově jsme pro Vás rozšířili sekci věnovanou nejčastěji kladeným otázkám Trápí Vás nezodpovězená otázka týkající se studií ve Francii? Je dost možné, že už se jí zabýval i někdo jiný před Vámi a že se s tímto či podobným dotazem na nás již obrátil jiný student... navštivte tedy rozšířenou verzi sekce Nejčastěji kladené otázky. Podrobnější informace naleznete na internetové adrese: Další novinky: Průvodce Campus France Enjoy French culture schock Agentura Campus France právě vydala dvojjazyčného francouzsko-anglického průvodce, v němž naleznete vysvětlení a překlad francouzských výrazů z každodenního života, s nimiž se budete běžně setkávat. Jednotlivé výrazy jsou seřazeny abecedně a jsou barevně odlišeny podle příslušné tématické oblasti, do níž spadají: kultura, studia, zdraví, atd. Každá skupina slov začínajících stejným písmenem je pak uvedena krátkým článkem. Tento dvojjazyčný průvodce, který Vám bude užitečným a spolehlivým přítelem při pobytu ve Francii, je volně k dispozici zde. Dobrý tip na léto: využití pohostinnosti místních obyvatel na oplátku neboli couchsurfing Couchsurfing je jedinečný způsob cestovaní, díky kterému se jednoduše dostanete do kontaktu s místními obyvateli, kteří Vás u sebe zdarma ubytují. Hostitel i couchsurfer jsou součástí stejné elektronické sítě, kde se setkávají lidé, které pojí společná vášeň pro cestování a pro poznávání dobrodruhů z celého světa (kulturní obohacení a neopakovatelné zážitky zaručeny!). 2

3 Existuje několik internetových portálů, na nichž se cestovatelé ze všech koutů zeměkoule seznamují s místními obyvateli z nejrozličnějších zemí světa a nabízejí si navzájem možnost ubytování na pár dní zdarma, setkání na skleničku, zorganizování výletu či komentované prohlídky města, atp. : - https://www.couchsurfing.org/ Největší a nejznámější elektronickou sítí tohoto druhu je bezesporu internetový portál couchsurfing.org, který sdružuje na 6 miliónů lidí z více než sta tisíc měst z nejrůznějších států světa. Tato organizace je však od roku 2011, kdy se z neziskového sdružení přeměnila ve výdělečně činný podnik, terčem ostré kritiky kvůli změně svého statutu. Pokud máte zájem si letos v létě couchsurfing vyzkoušet, tak začněte tím, že si na některé z výše uvedených internetových adres vytvoříte svůj profil. Při vyplňování požadovaných údajů nezapomeňte upřesnit, zda si přejete spíše cestovat, přijímat hosty anebo obojí. Díky veškerým informacím, které poskytnete v rámci svého profilu, se o Vás ostatní členové portálu mohou dozvědět trochu více předtím, než Vás u sebe přijmou a ubytují, nežli se s Vámi setkají anebo než k Vám zavítají na návštěvu. Přestože jsou všechny tyto internetové kontaktní sítě založeny především na vzájemné důvěře mezi cestovateli a hostiteli, existuje též tzv. systém hodnocení důvěryhodnosti a spolehlivosti jednotlivých členů (zde naleznete doporučení, hodnocení a komentáře ostatních couchsurferů týkající se spokojenosti s přijetím, s ubytováním, s chováním a s přístupem hosta i hostitele). Vězte, že Francie patří mezi země s největším počtem couchsurferů! Takže máte-li chuť zkusit nový způsob cestování do Francie, ale i jinde po světě anebo máte-li zájem setkávat se s Francouzi cestujícími do České republiky, pak rozhodně neváhejte a zaregistrujte se! Vzdělávací programy: Otestujte své znalosti francouzštiny kde a jak? Znalost francouzského jazyka je při studiích ve Francii nespornou výhodou. Přestože některé francouzské univerzity a vysoké školy doklad o úrovni znalostí francouzštiny nepožadují, je vždy dobré vědět, jaká je úroveň Vašich jazykových znalostí! Existuje několik možností jak určit či úředně ověřit a doložit úroveň Vašich znalostí 3

4 francouzského jazyka, záleží pouze na tom, kde na zeměkouli se nacházíte. V České republice Můžete využít přítomnosti institucí spadajících pod francouzskou státní správu, které nabízejí celou řadu mezinárodně uznávaných osvědčení, certifikátů, testů a jazykových diplomů. Jedná se o: Francouzský institut v Praze Francouzské aliance sídlící v Plzni, v Českých Budějovicích, v Liberci, v Ostravě, v Pardubicích a v Brně. Tyto subjekty, které mimo jiné zajišťují také výuku francouzštiny a ověřování dosažené úrovně jazykových znalostí a dovedností, nabízejí složení zkoušek z francouzštiny vedoucích k získání zejména následujících jazykových osvědčení: TCF (Test znalostí francouzského jazyka, Test de connaissance du français) TEF (Vyhodnocovací test z francouzštiny, Test d évaluation du français) DELF (Diplom studií francouzského jazyka, Diplôme élémentaire de langue française) DALF (Diplom hlubších studií francouzského jazyka, Diplôme approfondi de langue française) Více informací naleznete a internetových stránkách: Kompletní seznam dostupných zkoušek z francouzského jazyka a institucí, kde je v České republice možné je složit, naleznete také na internetových stránkách českého Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: Ve Francii Chcete-li jazykové testy či zkoušky mezinárodních osvědčení z francouzštiny složit přímo ve Francii, pak se obraťte na místní jazykové školy, které jsou povětšině soukromé a naleznete je v každém větším francouzském městě. Hledáte-li opravdu kvalitní výuku francouzského jazyka, pak se zajímejte především o vzdělávací instituce, které obdrželi značku kvality výuky francouzštiny jako cizího jazyka, tedy tzv. Label Qualité Français Langue Etrangère (Label Qualité FLE). Více informací naleznete na internetové adrese: Zjistěte úroveň svých jazykových znalostí přes internet Úroveň dosažených znalostí francouzštiny si můžete otestovat také přímo na internetu prostřednictvím některého z online dostupných testů. Tyto testy však neberou v potaz veškeré aspekty jazykových znalostí a lingvistických dovedností a především na jejich základě neobdržíte žádné osvědčení stvrzující úroveň Vašich znalostí francouzštiny. Příklad online dostupného testu z francouzštiny: 4

5 Stipendia Státní fond pro okamžitou pomoc studentům Státní fond pro okamžitou pomoc studentům (Le Fonds National d Aide d Urgence aux étudiants, FNAU) umožňuje poskytnou okamžitou personalizovanou pomoc jednotlivým studentům, kteří se vyskytnout v tíživé finanční situaci. Existují dva typy okamžité pomoci: jednorázová finanční pomoc a roční podpora. Věková hranice pro využití tohoto typu stipendií je 35 let. Jednorázová finanční pomoc reaguje na náhle vzniklé okamžité těžkosti, tedy na nepředvídatelné události, které mohou nastat v průběhu akademického roku. - Kritéria pro přidělení této finanční podpory: o Být řádně zapsán ke studiu na vysoké škole a mít tudíž nárok na studentské sociální výhody. o Současně s touto peněžitou pomocí je možné získat i nejrůznější další finanční příspěvky: sociální stipendium, roční finanční výpomoc v naléhavých situacích, sociální příspěvek za zásluhy a prospěch, finanční podporu na mezinárodní mobilitu. Roční finanční výpomoc v naléhavých situacích reflektuje dlouhodobě přetrvávající složitou finanční situaci v případech, kdy student nemá nárok na běžná vysokoškolská stipendia (tyto dva druhy stipendií totiž nelze kombinovat a získat současně). - Kritéria pro přidělení této finanční podpory: k přiznání ročního sociálního stipendia na výpomoc ve složité finanční situaci opravňují četná kritéria jako například: o Být studentem či občanem některého z členských států Evropského hospodářského prostoru, žít sám na území Francie a pocházet z rodiny, jejíž oficiálně přiznané příjmy neumožňují žádat o běžné stipendium. o Tuto peněžitou pomoc je možné kombinovat s těmito finančními podporami: sociální příspěvek za zásluhy a prospěch, finanční podpora na mezinárodní mobilitu. Jak o tyto finanční příspěvky zažádat? Spojte se s místní pobočkou CROUS (Regionálním centrem pro školní a univerzitní záležitosti, Centres Régionaux des Œuvres Universitaires et Scolaires). Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách Národního centra pro školní a univerzitní záležitosti (Centre national des œuvres universitaires et scolaires, CNOUS): 5

6 Stipendia na stáže Rádi byste vycestovali na stáž do Francie či do jiné evropské země? Ať jste již gymnazistou, vysokoškolským studentem či hledáte zaměstnání, existuje několik evropských programů umožňujících uskutečnit stáž v zahraničí a požívat na dobu jejího trvání stipendia. Tyto stipendijní programy jsou určené pro studenty pocházející z členských států Evropského hospodářského prostoru (EHS). Program stipendií na stáže Erasmus Cílem těchto stipendií je napomoci mladým evropským studentům přizpůsobit se požadavkům a dostát nárokům trhu práce tím, že jim poskytne jedinečnou příležitost k uskutečnění praktické stáže v některém zahraničním podniku, studijní stáže ve vzdělávacím zařízení či výzkumné stáže ve vědecko-výzkumném centru v zahraničí. Na toto stipendium máte nárok za předpokladu, že jste studentem řádně zapsaným na některé vysokoškolské instituci, jež je držitelem příslušného univerzitního oprávnění stvrzujícího její zapojení do projektu vysokoškolských výměn v rámci programu Erasmus. Obraťte se, prosím, na oddělení pro zahraniční vztahy Vaší vysoké školy, kde získáte podrobnější informace. Toto stipendium Vám mimo jiné umožní navštěvovat intenzivní jazykový kurz před odjezdem do zahraničí anebo uhradit náklady na dopravu. Délka plánované stáže se musí pohybovat v rozmezí minimálně 2 měsíců a maximálně 12 měsíců. Více informací naleznete na následující internetové adrese: Program Leonardo da Vinci Cílem stipendijního programu Leonardo je zvýšení atraktivity odborného vzdělávání u mladých. Praktické stáže v podnicích či studijní pobyty ve vzdělávacích zařízeních umožňují jednotlivcům získat nové profesní znalosti, dovednosti a kompetence, které zvýší jejich odbornou kvalifikaci a připravenost na výkon povolání. Tato stipendia jsou určena jednak pro žáky a stážisty ze středních a vyšších odborných škol, jednak pro vzdělávací a školící specialisty a výchovně-pedagogické poradce. Podrobnější informace jak o programu, tak o možnostech využití těchto stipendií naleznete na internetových stránkách: CampusBourses: katalog stipendií - Připravte se! CampusBourses je katalog stipendijních programů zpřístupněný agenturou CampusFrance. Zaměřený na zahraniční studenty, tento katalog rekapituluje nejrůznější typy pomoci nabízené francouzskými a zahraničními vládními organizacemi, evropskými a mezinárodními organizacemi, místními orgány, podniky, nadacemi, univerzitami a školami. Tento nástroj umožňuje najít způsob financování, který se přizpůsobí každému. Pokud přece jen neposkytuje vyčerpávající seznam všech stipendijních programů, nabízí alespoň kvalitní přehled o již existujících programech. 6

7 Internetové stránky CampusBourse naleznete zde : Studie: Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERRJ) Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERRJ) je mezinárodně uznávanou referenční platformou pro hodnocení znalostí cizích jazyků, jež byla zavedena Radou Evropy v roce Jeho smyslem je položit transparentní, koherentní a zevrubný základ pro přípravu: programů na výuku cizích jazyků, pedagogických a výukových materiálů a stanovit základní linii hodnocení znalostí cizích jazyků. Definice SERRJ existuje ve 39 jazycích a je hojně využívána nejen v Evropě, ale i na jiných světadílech. SERRJ uvádí, co se studenti musí naučit, aby mohli daný cizí jazyk používat pro komunikaci. Definuje, jaké znalosti a lingvistické kompetence musí studenti získat, aby mohli daný cizí jazyk efektivně používat a své jazykové dovednosti dále prohlubovat. SERRJ popisuje soubor lingvistických kompetencí odpovídajících jednotlivým úrovním znalostí cizího jazyka, díky nimž může student sledovat své pokroky v jednotlivých etapách studia. SERRJ popisuje 6 úrovní jazykových znalostí a lingvistických dovedností: úrovně A1 a A2 pro uživatele se základními znalostmi cizího jazyka (omezená znalost), úrovně B1 a B2 pro nezávislé uživatele daného jazyka (variabilní znalost), C1 (dobrá znalost) a C2 (perfektní znalost) pro zkušené uživatele příslušného cizího jazyka. Definuje taktéž 3 meziúrovně (A2+, B1+, B2+). Každá úroveň popisuje jazykové znalosti a lingvistické dovednosti, který by měl student ovládat v následujících třech oblastech: porozumění, mluvení, psaní. Přesně definované úrovně jazykových schopností a lingvistických dovedností vytváří základ pro vzájemné mezinárodní uznávání jednotlivých jazykových osvědčení, diplomů a certifikátů, čímž jednak usnadňují mobilitu studentů a zaměstnanců, jednak poskytují široké veřejnosti nástroj na přesné zmapování znalostí cizího jazyka a jejich srozumitelnou prezentaci. Podrobnější informace naleznete na internetové adrese: 7

8 Tematické zaměření: Ubytování ve Francii Velice často je hledání ubytování pro zahraniční studenty ve Francii tím posledním problémem, který musí vyřešit. Jak možná již víte, hledání ubytování však není až tak jednoduchou a samozřejmou záležitostí! Je velice pravděpodobné, že prvních několik nocí, možná i týdnů, budete přespávat v mládežnické ubytovně či v noclehárně, než se Vám podaří najít ubytování na vysokoškolských kolejích či na privátě. Mějte taktéž na paměti, že sehnat bydlení na venkově je podstatně jednodušší nežli ve městě, zvláště pak v samotné Paříži. 1. Jaký typ ubytování zvolit? A. Vysokoškolské koleje Vysokoškolské koleje jsou ve Francii spravovány Regionálními centry pro školní a univerzitní záležitosti (Centres Régionaux des Œuvres Universitaires et Scolaires, CROUS) a představují nejjednodušší řešení starostí s ubytováním. Měsíční nájemné za pronájem pokoje či garsonky se pohybuje od zhruba 120 do 400. Jelikož je zájem o ubytování na vysokoškolských kolejích opravdu značný, jsou veškeré žádosti velice pečlivě posuzovány. Kanceláře CROUS je hodnotí jednotlivě podle přísných a přesně definovaných sociálních kritérií. Každopádně však jste-li stipendistou Francouzské vlády, tak máte na ubytování na vysokoškolských kolejích přednostní nárok. Pro podání žádosti o přidělení ubytování na vysokoškolských kolejích je zapotřebí si na příslušné pobočce CROUS či na pověřeném oddělení Vaší vysoké školy vyzvednout dokumentaci sociální situace studenta (dossier social étudiant, DES), a to v době od 1. října daného akademického roku pro podání žádosti na rok následující, přičemž dokumentace žádosti musí být doručena nejpozději do 30. dubna odpovídajícího akademického roku. Na následujícím odkazu naleznete pobočku CROUS, pod kterou spadáte, a také nejbližší vysokoškolské koleje místu, kde studujete: dossier_ htm Plánujete-li odjet studovat do Paříže, pak se alespoň v prvním roce magisterského programu zkuste obrátit i na Mezinárodní vysokoškolské koleje v Paříži (Cité internationale universitaire de Paris), které taktéž poskytují ubytování osobám přijíždějícím z nejrůznějších koutů zeměkoule: B. Jiné studentské ubytovny Máte-li pocit, že nemáte šanci získat ubytování přes CROUS anebo v případě, že Vám to jednoduše nevyhovuje, vězte, že existují také četné soukromé studentské ubytovny. V univerzitních městech, kde bývá mnoho studentů, se to jen hemží penzióny pro studenty jako Estudines, Studelites, Fac-Habitat, Gestrim Campus, atp. Tyto soukromé ubytovací komplexy 8

9 nabízí kromě pronájmů pokojů či garsonek pro studenty také další placené či zdarma poskytované služby (prádelna, možnost snídaně, tělocvična, atd.).! Avšak pozor: ceny se mohou vyšplhat až do výše 1000 za měsíční pronájem zařízené garsoniéry v Paříži! Také některé Grandes Ecoles vlastní pokoje na studentských kolejích, které nabízejí svým studentům (měsíční nájemné se pohybuje mezi 250 a 350 ). Více informací o možnostech ubytování získáte na internetových stránkách vysoké školy, na níž studujete. Užitečné internetové adresy: ; ; ; C. Podnájmy (pronájem prostor v soukromém vlastnictví) Ubytování v soukromých podnájmech poskytuje sice větší svobodu a flexibilitu, odráží se však v podstatně vyšším nájemném. Jsou dvě možnosti, jak najít tento druh ubytování: buď přes někoho známého anebo prostřednictvím realitní kanceláře (v posledně uvedeném případě je však zapotřebí počítat s finanční odměnou agentuře, která se obvykle pohybuje ve výši jednoho měsíčného nájemného). Obzvláště oceňovaným a vyhledávaným způsobem ubytování (jak zahraničními, tak i francouzskými studenty) je spolubydlení. Tato varianta bydlení poskytuje veškeré výhody, které skýtá ubytování v soukromí, přičemž náklady na nájemné se dělí mezi jednotlivé spolubydlící. Internetové stránky s nabídkou podnájmů a spolubydlení: Další možností ubytování je pronájem pokoje u místních obyvatel (v bytě či v rodinném domě). Příklad internetových stránek s nabídkami: Nezapomeňte, že Vám případně mohou pomoci také Češi, kteří již na místě studují a žijí. Chcete-li je najít a zkusit se s nimi spojit, podívejte se na informační oběžník z měsíce září 2012 (vizte odkaz Zaměřeno na, strana 5): se ptembre_octobre_2012.pdf D. Alternativní možnosti ubytování Existují samozřejmě i další varianty ubytování, které uspokojí potřeby studentů. Jednou z možností je též mezigenerační bydlení. 9

10 Jak naznačuje již samotné pojmenování, jedná se o soužití osob dvou odlišných generací, o koexistenci studenta se starším člověkem - seniorem, který má ve svém bydlišti volný prostor, který poskytne studentovi. Některá sdružení nabízejí zprostředkování kontaktu mezi seniory a studenty, kteří hledají ubytování. Pro studenta je výhodou, že se jedná o ubytování za minimální náklady a pro seniora to představuje způsob, jak nebýt osamocený. Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách: - COSI : - L.I.S : O dalších alternativách ubytování se více dozvíte v následujícím dokumentu: df 2. Jaké administrativní formality je zapotřebí následně vyřídit A. Ručitel (nebo složení zálohy) Abyste si mohli pronajmout byt, musíte jeho majiteli doložit, že disponujete dostatečnými finančními prostředky na placení nájemného. Vaše příjmy či Vašich ručitelů (osoba trvale žijící ve Francii či v jiném členském státě Evropské unie, která se zaručí, že v případě, kdy nebudete schopni hradit částku nájemného, jej za Vás zaplatí) musí tří až čtyřnásobně převyšovat částku požadovaného nájemného.! Upozornění: Většina majitelů bude po studentech požadovat, aby měli ručitele, který ve Francii již minimálně dva roky trvale žije, a tedy který již ve Francii podával daňové přiznání. Jestliže pro podpis nájemní smlouvy nemáte ručitele, pak jej mohou nahradit některé subjekty. Například čím dál tím více bank nabízí, že se za své klienty studenty zaručí. Za určitých přesně stanovených podmínek Vám může pomoci také systém Loca-pass, prostřednictvím něhož získáte záruku Garantie Loca-pass (http://www.aidologement.com/1-logement/locapasscaution-la-garantie-locative.asp). Taktéž některé francouzské regiony jsou za určitých přesně definovaných podmínek případně ochotny být garanty za studenty, kteří na jejich území studují (jako například francouzský region Aquitaine: Více informací o této formě poskytované pomoci naleznete na internetové adrese: Upozornění: V případě, že se Vám nepodaří najít požadovaného ručitele, budete muset uhradit celou částku ročního nájemného předem. B. Pojištění ubytování a složení zálohy (vratný depozit) Pojištění obydlí proti nejrůznějším typům nebezpečí a rizik je povinné pro všechny nájemníky bytu či domu. Podnájemník (pronajímající) přejímá vůči majiteli nemovitosti (pronajimateli) 10

11 zodpovědnost za veškeré případné škody způsobené v pronajatém bytě, rodinném domě či panelovém domě. Podrobnější informace naleznete na adrese: Depozit (či vratná záloha) zaručuje respektování povinností ze strany pronajímatele jako například placení případných oprav u způsobených škod. Výše depozitu obvykle odpovídá částce měsíčního nájemného a bude Vám po uplynutí nájemní smlouvy - za předpokladu, že jste nezpůsobili žádné škody - celý řádně vrácen. Při složení depozitu Vám případně může pomoci také systém Loca-pass prostřednictvím Avance Loca-Pass. Veškeré potřebné informace o této službě naleznete na stránkách: C. Finanční příspěvky na bydlení Pokladna pro rodinné dávky (Caisse d allocation familiale, CAF) nabízí dva typy finanční pomoci na úhradu nákladů spjatých s bydlením, přičemž obě podpory jsou určené jak francouzským, tak zahraničním studentům. Jedná se o: Dávky na sociální bydlení (allocation de logement social, ALS) a Individuální finanční pomoc na bydlení (aide personnalisée au logement, APL). Jejich výše je proměnlivá a závisí jak na příjmech daného studenta, tak na částce požadovaného nájemného a na typu ubytování.! Upozornění: Tyto dva typy finanční pomoci nelze kombinovat a žádat o ně současně. Výše takto poskytované finanční podpory může dosahovat až 230 měsíčně. Finanční podporu na bydlení mohou obdržet i ostatní spolubydlící za předpokladu, že jejich jména jsou uvedena v nájemní smlouvě.! Upozornění: S vyřizováním žádostí o finanční příspěvky na bydlení začněte ihned po nalezení vhodného ubytování, neboť lhůty na posouzení jednotlivých záležitostí mohou být poměrně dlouhé! Více informací naleznete na internetových stránkách: Doplňující informace k této problematice: Složka Campus France věnovaná ubytování: Francouzká Aliance v České republice PARDUBICE : zápis, flashmob a dny otevřených dveří září začíná zápis do kurzů Francouzské aliance. Nabízíme širokou škálu kurzů od individuálních a skupinových po 11

12 kurzy obecné francouzštiny, připravy na zkoušky DELF/DALF, konverzace, kurz francouzské kultury a další. NOVINKA : kurzy pro děti od 6 do 9 let a od 10 do 14 let! Více informací na webových stránkách: 19. září : přijďte se zúčastnit neuveřitelného experimentu, flashmob (akce, při níž se náhle vyskytne vícero lidí v předem určený čas na předem určeném místě spojených jistou společnou myšlenkou) Francouzské aliance na Pernštýnském náměstí. Taneční choreografii naleznete na webových stránkách Aliance září : zkoušky DELF/DALF pro veřejnost. Ceny zkoušek a termíny zápisů naleznete na webových stránkách. 26. a 27. září: dny otevřených dveří. Degustace palačinek, kurzy francouzštiny pro děti, mladé i dospělé, soutěže se spoustou výher. Vstup volný. Na některé akce je ptořeba si rezervovat místa předem. Podrobný program na webových stránkách AF. 30. září : začátek semestru v pardubické Francouzské alianci. PLZEŇ: kompletní program! Soutěž o cestu do Paříže! Od 2. do 27. září: Přijďte zkusit štěstí s Alliance française de Plzeň, která pro Vás připravila soutěž o hodnotné ceny. Vylosovaní výherci mohou získat dárkové koše s francouzskými lahůdkami nebo cestu do Paříže! Stačí se jen zapsat alespoň do jednoho z našich kurzů a zaplatit do 27. září Slosování proběhne dne 9. října na koktejlovém večírku AF. Speak-dating září, od 16 do 18 hodin ve vestibulu hlavního nádraží Českých drah v Plzni Zábavná a nevšední, taková může být konverzace v cizím jazyce! Přijďte si procvičit vaše jazykové dovednosti nebo poprvé vyzkoušet francouzštinu. Alliance française de Plzeň vás srdečně zve na minikurz konverzace, speak-dating, díky kterému můžete objevit krásy francouzštiny a na vlastní kůži vyzkoušet, že není tak těžká, jak se říká. Za vaši snahu navíc můžete získat originální ceny. Akce je otevřená všem a zdarma! Letní semestr se blíží! / Zápisy : od 2. do 27. září / Začátek semestru : 30. září Zápisy do nového semestru se blíží! Nezapomeňte se zapsat do 27. září do kurzu francouzštiny. Kromě běžných kurzů všech úrovní, kurzů konverzace a kurzů pro děti a mládež, máme v nabídce tři novinky: kurz obchodní francouzštiny, kurz francouzštiny na cesty a kurz pro studium ve Francii. Veškeré informace o Francouzských Aliancích v České republice jsou k dispozici na : 12

13 Barbara SILHAN Odpovědná pracovnice Campus France v Praze Štěpánská Praha /058 Yann-Maël BIDEAU Odpovědný pracovník Campus France v Brně Alliance française Moravské náměstí Brno Sophie DAUZET Odborné referentka Oddělení pro univerzitní spolupráci Francouzského velvyslanectví na Slovensku Sedlárska Bratislava KLARA MAXOVA Stážistka Oddělení pro vědeckou a univerzitní spolupráci Štěpánská Praha 1 13

Dovolujeme si Vám zaslat informační oběžník na měsíce duben-květen 2013 v českém a ve francouzském jazyce.

Dovolujeme si Vám zaslat informační oběžník na měsíce duben-květen 2013 v českém a ve francouzském jazyce. Obsah: Aktuality s.1 Přihlášky s.3 Stipendia s.3 Studie s.5 Tematické zaměření s.7 Francouzké Aliance v ČR s. 9 Informační bulletin Duben/Květen 2013 Novinky o studiu ve Francii www.ceskarepublika.campusfrance.org

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Studium v zahraničí Vážené absolventky, vážení absolventi, v brzké době se stanete nebo jste se již možná stali úspěšnými absolventy střední školy. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Bezplatné poskytování informací

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Práce v zahraničí Vážené absolventky, vážení absolventi, v brzké době se stanete nebo jste se již možná stali úspěšnými absolventy střední školy. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Bezplatné poskytování informací

Více

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog Prolog V této informační publikaci najdete základní informace o možnostech mobility mládeže nejen na evropském kontinentu. Dozvíte se zde o možnostech zahraničních pobytů, komu jsou určeny, co všechno

Více

www.jazyky.combrno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí

www.jazyky.combrno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí Průvodce www.jazyky.combrno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto 2005 doporučená prodejní cena: 15 Kč E-learning English for Business Proč studovat

Více

Austrálie. zéland. & Nový. jazykové a studijní pobyty

Austrálie. zéland. & Nový. jazykové a studijní pobyty Austrálie & Nový zéland jazykové a studijní pobyty Mapa našich jazykových a studijních pobytů v Austrálii a na Novém Zélandu Perth Cairns Melbourne Sydney Brisbane Gold Coast Auckland Slovo úvodem Milí

Více

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku České vysoké školy pro zahraniční studenty Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku Vydání, aktualizované k 1. září 2004. Vydalo: České informační středisko pro integraci cizinců REK, s.r.o. 1.0.

Více

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: OBSAH

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: OBSAH ÚVODNÍ SLOVO Vážené studentky, Vážení studenti právě otevíráte katalog Stáže.cz ekonomie, který Vám přináší nabídky zajímavých praxí, zaměstnání a řadu cenných rad. Možná si říkáte, proč se při škole zajímat

Více

PRŮVODCE evropským trhem práce

PRŮVODCE evropským trhem práce PRŮVODCE evropským trhem práce Praktické informace pro zájemce o práci v zahraničí Úvod... RNDR. PETR NEČAS Ministr práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR EURES Klub mladých Evropanů,

Více

Budoucí kariéra, lákavé dobrodružství

Budoucí kariéra, lákavé dobrodružství Úvodem Milí studenti, vážení rodiče, děkujeme vám za projevený zájem o služby agentury STUDYLINE. V tomto katalogu naleznete bližší informace o studiu na středních školách v USA, Německu, Velké Británii,

Více

Za tým Národního informačního centra pro mládež a Eurodesku Mgr. Šárka Kušková a Ing. Lucie Jarolímková

Za tým Národního informačního centra pro mládež a Eurodesku Mgr. Šárka Kušková a Ing. Lucie Jarolímková Práce v zahraničí Tato publikace je součástí třídílné řady brožur o práci, studiu a dobrovolnictví v zahraničí. Jedná se o aktualizované druhé vydání zaměřené na možnosti práce v zahraničí. Při tvorbě

Více

Střední školy v zahraničí

Střední školy v zahraničí Střední školy v zahraničí Praha Brno Plzeň Liberec Sydney www.studyline.cz Obsah Strana Úvodem 1 Proč využít služeb STUDYLINE? 2 Obecné informace o programu High School 3 Typy středních škol 4 Státní x

Více

Práce v České republice

Práce v České republice Obsah Česká republika ve zkratce Práce v České republice Uznávání kvalifikací Žádost o práci Pracovní smlouvy a pracovní právo Daně Sociální zabezpečení Ztráta zaměstnání Důchod Život v České republice

Více

Studium v zahraničí University Evropa. Geisteswissenschaften STUDENTY FHS USA Estudiantes. internacionales Fakulta humanitních

Studium v zahraničí University Evropa. Geisteswissenschaften STUDENTY FHS USA Estudiantes. internacionales Fakulta humanitních Studium v zahraničí University Evropa Geisteswissenschaften USA Estudiantes internacionales Fakulta humanitních studií Transcript of Records Německo Francie Bibliothek Étudier à l étranger Španělština

Více

praha Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce

praha Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce Průvodce průvodce pražskými jazykovými školami a agenturami s rejstříkem jazykových škol a kurzů doporučená prodejní cena: 10 Kč praha ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce jazykové školy,

Více

Dveře. života DO PROFESNÍHO. Příručka pro Technickou univerzitu v Liberci

Dveře. života DO PROFESNÍHO. Příručka pro Technickou univerzitu v Liberci Dveře DO PROFESNÍHO života Příručka pro Technickou univerzitu v Liberci Dveře do profesního života TUL 2013 Recenzent: doc. Ing. Maroš Tunák, Ph.D. Editor: RNDr. Karolina Houžvičková Šolcová Technická

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Soustava počátečního (školního) vzdělávání v ČR... 3 2. Možnosti školního vzdělávání po absolvování SŠ... 5 3. Národní soustava kvalifikací... 7 4. Možnosti dalšího profesního vzdělávání (vzdělávání

Více

Jazykový kurz. jenom pro vás

Jazykový kurz. jenom pro vás ZÁŘÍ PROSINEC 2007» ROČNÍK 6 JAZYKOVÉ ŠKOLY Falešný začátečník není věčný E-learning zažívá boom VŠ A VOŠ Připravte se na přijímačky na vysokou školu Do Anglie na studia PRÁCE Jak si najít práci či brigádu»

Více

PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU

PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU Jako občané Evropské unie máme právo žít, pracovat a studovat v jiné zemi EU. S tím souvisejí i základní práva, která jako občané

Více

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog Prolog V této informační publikaci najdete základní informace o tom, jak postupovat, co zařídit, na co nezapomenout, čeho se vyvarovat (a nejen to) při vyřizování práce v zahraničí. Pokud máte o práci

Více

Obsah. Úvod k druhému vydání. Pár slov na úvod

Obsah. Úvod k druhému vydání. Pár slov na úvod Obsah 1. krok: Co zvážit dostatečně dopředu před plánovaným začátkem studia... 5 Výběr vysoké školy a oboru, možnosti uplatnění... 5 Struktura studia, jakých titulů lze dosáhnout, uznávání titulů... 8

Více

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: ČLÁNKY FIREMNÍ PREZENTACE

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: ČLÁNKY FIREMNÍ PREZENTACE ÚVODNÍ SLOVO Milé studentky a studenti. Dovolte mi představit vám náš nový katalog Stáže.cz v oblasti strojírenství. Česká republika byla již v minulosti zemí s výraznou výrobní tradicí. Jména jako Škoda,

Více

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí Průvodce www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto 2005 doporučená prodejní cena: 15 Kč Elearning English for Business Proč studovat

Více

jazyky.studium.práce

jazyky.studium.práce Průvodce světem jazyků jazykovky, výuka, překlady, zahraničí www.jazyky.com praha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto a podzim 2006 9 771801 712003

Více

Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi

Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi 3 ročník 4 září 2005 8 Studentův průvodce Několik rad při výběru kurzu 9 Kolik jazyků umíš Soutěžní anketa Vyhrajte jízdenku do

Více

chodit získané vědomosti a dovednosti vám zabezpečí, že se v praxi neztratíte.

chodit získané vědomosti a dovednosti vám zabezpečí, že se v praxi neztratíte. Zeptali jsme se......ředitelů VOŠ, děkanů či rektorů vysokých škol i ředitelů jazykovek na jejich školy. Chtěli jsme zjistit, proč se máte hlásit právě k nim. Všichni dotázaní odpovídali na stejné otázky:

Více

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Informační brožura pro cizince Tato publikace vznikla ve spolupráci Poradny pro integraci, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Komise ministra vnitra ČR pro integraci cizinců.

Více

Založení živnosti krok za krokem

Založení živnosti krok za krokem Založení živnosti krok za krokem Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, září 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který

Více

Průvodce. programy pracovních pobytů mladých lidí v Kanadě. ČR Canada

Průvodce. programy pracovních pobytů mladých lidí v Kanadě. ČR Canada Průvodce programy pracovních pobytů mladých lidí v Kanadě ČR Canada Kanada a Česká republika partneři v mobilitě 23. listopadu 2006 podepsaly Kanada a Česká republika Dohodu o usnadňování dočasných pracovních

Více

PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015

PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015 PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015 1 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO PROREKTORKY PRO STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÉ ZÁLEŽITOSTI... 3 2 O MVŠO... 4 STUDIJNÍ OBORY... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 9 VEDENÍ MVŠO...

Více