Informační bulletin Leto 2013 Novinky o studiu ve Francii

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační bulletin Leto 2013 Novinky o studiu ve Francii www.ceskarepublika.campusfrance.org"

Transkript

1 Obsah: Aktuality s.1 Vzdělávací programy s.3 Stipendia s.5 Studie s.7 Tematické zaměření s.8 Francouzké Aliance v ČR s. 11 Informační bulletin Leto 2013 Novinky o studiu ve Francii Dobrý den všem, dovolujeme si Vám zaslat informační oběžník na léto 2013 v českém a ve francouzském jazyce. V tomto čísle Vám poradíme, kde a jak si nechat potvrdit úroveň Vašich znalostí francouzštiny, dáme Vám pár dobrých tipů na léto a pomůžeme Vám s hledáním ubytování ve Francii a s vyřizováním potřebných dokumentů s tím souvisejících. Přejeme Vám příjemnou četbu! Aktuality Angličtina na univerzitách Toubonský zákon z roku 1994 oficiálně zakázal výuku na univerzitách a soukromých vysokých školách v jiném než francouzském jazyce. Výjimka byla možná pouze ve dvou případech: byl-li vyučující cizinec anebo jednalo-li se o výuku cizího jazyka. Toto striktní nařízení, které však nebývalo vždy stoprocentně dodržováno, neboť některá vysokoškolská vzdělávací zařízení nabízela pod zástěrkou přizpůsobení se globalizovanému světu mezinárodní studijní programy v jiném než ve francouzském jazyce (nejčastěji v angličtině), bylo v nedávné minulosti změněno. Francouzský ministr pro vysokoškolské vzdělávání Geneviève Fioraso totiž předložil ke schválení nový zákon, který francouzskou Poslaneckou sněmovnou prošel dne 23. května a jež následně dne 20. června letošního roku posvětil i tamní Senát. Tato legislativní úprava poskytuje státním i soukromým vysokým školám větší volnost při nabídce vzdělávacích programů v jiných jazycích než ve francouzštině. Cílem tohoto rozhodnutí je zatraktivnit výuku poskytovanou francouzskými vysokoškolskými vzdělávacími institucemi, přilákat do Francie zahraniční studenty, upevnit postavení země galského kohouta na mezinárodní scéně a posílit pozici frankofonie ve světě. 1

2 Tento nově přijatý zákon však nezpochybňuje výsadní postavení francouzštiny na poli vysokoškolského vzdělávání ve Francii. Dobrá znalost francouzského jazyka zůstává nezbytným předpokladem pro studium, neboť některé vysokoškolské vzdělávací programy nelze kompletně zajišťovat výhradně v cizím jazyce. Mimoto je hodnocení úrovně znalostí francouzštiny u zahraničních studentů zapsaných na tyto typy studijních programů součástí celkového hodnocení studijních výsledků, jež jsou brány v potaz při udílení závěrečných vysokoškolských diplomů. FAQ nově jsme pro Vás rozšířili sekci věnovanou nejčastěji kladeným otázkám Trápí Vás nezodpovězená otázka týkající se studií ve Francii? Je dost možné, že už se jí zabýval i někdo jiný před Vámi a že se s tímto či podobným dotazem na nás již obrátil jiný student... navštivte tedy rozšířenou verzi sekce Nejčastěji kladené otázky. Podrobnější informace naleznete na internetové adrese: Další novinky: Průvodce Campus France Enjoy French culture schock Agentura Campus France právě vydala dvojjazyčného francouzsko-anglického průvodce, v němž naleznete vysvětlení a překlad francouzských výrazů z každodenního života, s nimiž se budete běžně setkávat. Jednotlivé výrazy jsou seřazeny abecedně a jsou barevně odlišeny podle příslušné tématické oblasti, do níž spadají: kultura, studia, zdraví, atd. Každá skupina slov začínajících stejným písmenem je pak uvedena krátkým článkem. Tento dvojjazyčný průvodce, který Vám bude užitečným a spolehlivým přítelem při pobytu ve Francii, je volně k dispozici zde. Dobrý tip na léto: využití pohostinnosti místních obyvatel na oplátku neboli couchsurfing Couchsurfing je jedinečný způsob cestovaní, díky kterému se jednoduše dostanete do kontaktu s místními obyvateli, kteří Vás u sebe zdarma ubytují. Hostitel i couchsurfer jsou součástí stejné elektronické sítě, kde se setkávají lidé, které pojí společná vášeň pro cestování a pro poznávání dobrodruhů z celého světa (kulturní obohacení a neopakovatelné zážitky zaručeny!). 2

3 Existuje několik internetových portálů, na nichž se cestovatelé ze všech koutů zeměkoule seznamují s místními obyvateli z nejrozličnějších zemí světa a nabízejí si navzájem možnost ubytování na pár dní zdarma, setkání na skleničku, zorganizování výletu či komentované prohlídky města, atp. : - https://www.couchsurfing.org/ Největší a nejznámější elektronickou sítí tohoto druhu je bezesporu internetový portál couchsurfing.org, který sdružuje na 6 miliónů lidí z více než sta tisíc měst z nejrůznějších států světa. Tato organizace je však od roku 2011, kdy se z neziskového sdružení přeměnila ve výdělečně činný podnik, terčem ostré kritiky kvůli změně svého statutu. Pokud máte zájem si letos v létě couchsurfing vyzkoušet, tak začněte tím, že si na některé z výše uvedených internetových adres vytvoříte svůj profil. Při vyplňování požadovaných údajů nezapomeňte upřesnit, zda si přejete spíše cestovat, přijímat hosty anebo obojí. Díky veškerým informacím, které poskytnete v rámci svého profilu, se o Vás ostatní členové portálu mohou dozvědět trochu více předtím, než Vás u sebe přijmou a ubytují, nežli se s Vámi setkají anebo než k Vám zavítají na návštěvu. Přestože jsou všechny tyto internetové kontaktní sítě založeny především na vzájemné důvěře mezi cestovateli a hostiteli, existuje též tzv. systém hodnocení důvěryhodnosti a spolehlivosti jednotlivých členů (zde naleznete doporučení, hodnocení a komentáře ostatních couchsurferů týkající se spokojenosti s přijetím, s ubytováním, s chováním a s přístupem hosta i hostitele). Vězte, že Francie patří mezi země s největším počtem couchsurferů! Takže máte-li chuť zkusit nový způsob cestování do Francie, ale i jinde po světě anebo máte-li zájem setkávat se s Francouzi cestujícími do České republiky, pak rozhodně neváhejte a zaregistrujte se! Vzdělávací programy: Otestujte své znalosti francouzštiny kde a jak? Znalost francouzského jazyka je při studiích ve Francii nespornou výhodou. Přestože některé francouzské univerzity a vysoké školy doklad o úrovni znalostí francouzštiny nepožadují, je vždy dobré vědět, jaká je úroveň Vašich jazykových znalostí! Existuje několik možností jak určit či úředně ověřit a doložit úroveň Vašich znalostí 3

4 francouzského jazyka, záleží pouze na tom, kde na zeměkouli se nacházíte. V České republice Můžete využít přítomnosti institucí spadajících pod francouzskou státní správu, které nabízejí celou řadu mezinárodně uznávaných osvědčení, certifikátů, testů a jazykových diplomů. Jedná se o: Francouzský institut v Praze Francouzské aliance sídlící v Plzni, v Českých Budějovicích, v Liberci, v Ostravě, v Pardubicích a v Brně. Tyto subjekty, které mimo jiné zajišťují také výuku francouzštiny a ověřování dosažené úrovně jazykových znalostí a dovedností, nabízejí složení zkoušek z francouzštiny vedoucích k získání zejména následujících jazykových osvědčení: TCF (Test znalostí francouzského jazyka, Test de connaissance du français) TEF (Vyhodnocovací test z francouzštiny, Test d évaluation du français) DELF (Diplom studií francouzského jazyka, Diplôme élémentaire de langue française) DALF (Diplom hlubších studií francouzského jazyka, Diplôme approfondi de langue française) Více informací naleznete a internetových stránkách: Kompletní seznam dostupných zkoušek z francouzského jazyka a institucí, kde je v České republice možné je složit, naleznete také na internetových stránkách českého Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: Ve Francii Chcete-li jazykové testy či zkoušky mezinárodních osvědčení z francouzštiny složit přímo ve Francii, pak se obraťte na místní jazykové školy, které jsou povětšině soukromé a naleznete je v každém větším francouzském městě. Hledáte-li opravdu kvalitní výuku francouzského jazyka, pak se zajímejte především o vzdělávací instituce, které obdrželi značku kvality výuky francouzštiny jako cizího jazyka, tedy tzv. Label Qualité Français Langue Etrangère (Label Qualité FLE). Více informací naleznete na internetové adrese: Zjistěte úroveň svých jazykových znalostí přes internet Úroveň dosažených znalostí francouzštiny si můžete otestovat také přímo na internetu prostřednictvím některého z online dostupných testů. Tyto testy však neberou v potaz veškeré aspekty jazykových znalostí a lingvistických dovedností a především na jejich základě neobdržíte žádné osvědčení stvrzující úroveň Vašich znalostí francouzštiny. Příklad online dostupného testu z francouzštiny: 4

5 Stipendia Státní fond pro okamžitou pomoc studentům Státní fond pro okamžitou pomoc studentům (Le Fonds National d Aide d Urgence aux étudiants, FNAU) umožňuje poskytnou okamžitou personalizovanou pomoc jednotlivým studentům, kteří se vyskytnout v tíživé finanční situaci. Existují dva typy okamžité pomoci: jednorázová finanční pomoc a roční podpora. Věková hranice pro využití tohoto typu stipendií je 35 let. Jednorázová finanční pomoc reaguje na náhle vzniklé okamžité těžkosti, tedy na nepředvídatelné události, které mohou nastat v průběhu akademického roku. - Kritéria pro přidělení této finanční podpory: o Být řádně zapsán ke studiu na vysoké škole a mít tudíž nárok na studentské sociální výhody. o Současně s touto peněžitou pomocí je možné získat i nejrůznější další finanční příspěvky: sociální stipendium, roční finanční výpomoc v naléhavých situacích, sociální příspěvek za zásluhy a prospěch, finanční podporu na mezinárodní mobilitu. Roční finanční výpomoc v naléhavých situacích reflektuje dlouhodobě přetrvávající složitou finanční situaci v případech, kdy student nemá nárok na běžná vysokoškolská stipendia (tyto dva druhy stipendií totiž nelze kombinovat a získat současně). - Kritéria pro přidělení této finanční podpory: k přiznání ročního sociálního stipendia na výpomoc ve složité finanční situaci opravňují četná kritéria jako například: o Být studentem či občanem některého z členských států Evropského hospodářského prostoru, žít sám na území Francie a pocházet z rodiny, jejíž oficiálně přiznané příjmy neumožňují žádat o běžné stipendium. o Tuto peněžitou pomoc je možné kombinovat s těmito finančními podporami: sociální příspěvek za zásluhy a prospěch, finanční podpora na mezinárodní mobilitu. Jak o tyto finanční příspěvky zažádat? Spojte se s místní pobočkou CROUS (Regionálním centrem pro školní a univerzitní záležitosti, Centres Régionaux des Œuvres Universitaires et Scolaires). Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách Národního centra pro školní a univerzitní záležitosti (Centre national des œuvres universitaires et scolaires, CNOUS): 5

6 Stipendia na stáže Rádi byste vycestovali na stáž do Francie či do jiné evropské země? Ať jste již gymnazistou, vysokoškolským studentem či hledáte zaměstnání, existuje několik evropských programů umožňujících uskutečnit stáž v zahraničí a požívat na dobu jejího trvání stipendia. Tyto stipendijní programy jsou určené pro studenty pocházející z členských států Evropského hospodářského prostoru (EHS). Program stipendií na stáže Erasmus Cílem těchto stipendií je napomoci mladým evropským studentům přizpůsobit se požadavkům a dostát nárokům trhu práce tím, že jim poskytne jedinečnou příležitost k uskutečnění praktické stáže v některém zahraničním podniku, studijní stáže ve vzdělávacím zařízení či výzkumné stáže ve vědecko-výzkumném centru v zahraničí. Na toto stipendium máte nárok za předpokladu, že jste studentem řádně zapsaným na některé vysokoškolské instituci, jež je držitelem příslušného univerzitního oprávnění stvrzujícího její zapojení do projektu vysokoškolských výměn v rámci programu Erasmus. Obraťte se, prosím, na oddělení pro zahraniční vztahy Vaší vysoké školy, kde získáte podrobnější informace. Toto stipendium Vám mimo jiné umožní navštěvovat intenzivní jazykový kurz před odjezdem do zahraničí anebo uhradit náklady na dopravu. Délka plánované stáže se musí pohybovat v rozmezí minimálně 2 měsíců a maximálně 12 měsíců. Více informací naleznete na následující internetové adrese: Program Leonardo da Vinci Cílem stipendijního programu Leonardo je zvýšení atraktivity odborného vzdělávání u mladých. Praktické stáže v podnicích či studijní pobyty ve vzdělávacích zařízeních umožňují jednotlivcům získat nové profesní znalosti, dovednosti a kompetence, které zvýší jejich odbornou kvalifikaci a připravenost na výkon povolání. Tato stipendia jsou určena jednak pro žáky a stážisty ze středních a vyšších odborných škol, jednak pro vzdělávací a školící specialisty a výchovně-pedagogické poradce. Podrobnější informace jak o programu, tak o možnostech využití těchto stipendií naleznete na internetových stránkách: CampusBourses: katalog stipendií - Připravte se! CampusBourses je katalog stipendijních programů zpřístupněný agenturou CampusFrance. Zaměřený na zahraniční studenty, tento katalog rekapituluje nejrůznější typy pomoci nabízené francouzskými a zahraničními vládními organizacemi, evropskými a mezinárodními organizacemi, místními orgány, podniky, nadacemi, univerzitami a školami. Tento nástroj umožňuje najít způsob financování, který se přizpůsobí každému. Pokud přece jen neposkytuje vyčerpávající seznam všech stipendijních programů, nabízí alespoň kvalitní přehled o již existujících programech. 6

7 Internetové stránky CampusBourse naleznete zde : Studie: Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERRJ) Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERRJ) je mezinárodně uznávanou referenční platformou pro hodnocení znalostí cizích jazyků, jež byla zavedena Radou Evropy v roce Jeho smyslem je položit transparentní, koherentní a zevrubný základ pro přípravu: programů na výuku cizích jazyků, pedagogických a výukových materiálů a stanovit základní linii hodnocení znalostí cizích jazyků. Definice SERRJ existuje ve 39 jazycích a je hojně využívána nejen v Evropě, ale i na jiných světadílech. SERRJ uvádí, co se studenti musí naučit, aby mohli daný cizí jazyk používat pro komunikaci. Definuje, jaké znalosti a lingvistické kompetence musí studenti získat, aby mohli daný cizí jazyk efektivně používat a své jazykové dovednosti dále prohlubovat. SERRJ popisuje soubor lingvistických kompetencí odpovídajících jednotlivým úrovním znalostí cizího jazyka, díky nimž může student sledovat své pokroky v jednotlivých etapách studia. SERRJ popisuje 6 úrovní jazykových znalostí a lingvistických dovedností: úrovně A1 a A2 pro uživatele se základními znalostmi cizího jazyka (omezená znalost), úrovně B1 a B2 pro nezávislé uživatele daného jazyka (variabilní znalost), C1 (dobrá znalost) a C2 (perfektní znalost) pro zkušené uživatele příslušného cizího jazyka. Definuje taktéž 3 meziúrovně (A2+, B1+, B2+). Každá úroveň popisuje jazykové znalosti a lingvistické dovednosti, který by měl student ovládat v následujících třech oblastech: porozumění, mluvení, psaní. Přesně definované úrovně jazykových schopností a lingvistických dovedností vytváří základ pro vzájemné mezinárodní uznávání jednotlivých jazykových osvědčení, diplomů a certifikátů, čímž jednak usnadňují mobilitu studentů a zaměstnanců, jednak poskytují široké veřejnosti nástroj na přesné zmapování znalostí cizího jazyka a jejich srozumitelnou prezentaci. Podrobnější informace naleznete na internetové adrese: 7

8 Tematické zaměření: Ubytování ve Francii Velice často je hledání ubytování pro zahraniční studenty ve Francii tím posledním problémem, který musí vyřešit. Jak možná již víte, hledání ubytování však není až tak jednoduchou a samozřejmou záležitostí! Je velice pravděpodobné, že prvních několik nocí, možná i týdnů, budete přespávat v mládežnické ubytovně či v noclehárně, než se Vám podaří najít ubytování na vysokoškolských kolejích či na privátě. Mějte taktéž na paměti, že sehnat bydlení na venkově je podstatně jednodušší nežli ve městě, zvláště pak v samotné Paříži. 1. Jaký typ ubytování zvolit? A. Vysokoškolské koleje Vysokoškolské koleje jsou ve Francii spravovány Regionálními centry pro školní a univerzitní záležitosti (Centres Régionaux des Œuvres Universitaires et Scolaires, CROUS) a představují nejjednodušší řešení starostí s ubytováním. Měsíční nájemné za pronájem pokoje či garsonky se pohybuje od zhruba 120 do 400. Jelikož je zájem o ubytování na vysokoškolských kolejích opravdu značný, jsou veškeré žádosti velice pečlivě posuzovány. Kanceláře CROUS je hodnotí jednotlivě podle přísných a přesně definovaných sociálních kritérií. Každopádně však jste-li stipendistou Francouzské vlády, tak máte na ubytování na vysokoškolských kolejích přednostní nárok. Pro podání žádosti o přidělení ubytování na vysokoškolských kolejích je zapotřebí si na příslušné pobočce CROUS či na pověřeném oddělení Vaší vysoké školy vyzvednout dokumentaci sociální situace studenta (dossier social étudiant, DES), a to v době od 1. října daného akademického roku pro podání žádosti na rok následující, přičemž dokumentace žádosti musí být doručena nejpozději do 30. dubna odpovídajícího akademického roku. Na následujícím odkazu naleznete pobočku CROUS, pod kterou spadáte, a také nejbližší vysokoškolské koleje místu, kde studujete: dossier_ htm Plánujete-li odjet studovat do Paříže, pak se alespoň v prvním roce magisterského programu zkuste obrátit i na Mezinárodní vysokoškolské koleje v Paříži (Cité internationale universitaire de Paris), které taktéž poskytují ubytování osobám přijíždějícím z nejrůznějších koutů zeměkoule: B. Jiné studentské ubytovny Máte-li pocit, že nemáte šanci získat ubytování přes CROUS anebo v případě, že Vám to jednoduše nevyhovuje, vězte, že existují také četné soukromé studentské ubytovny. V univerzitních městech, kde bývá mnoho studentů, se to jen hemží penzióny pro studenty jako Estudines, Studelites, Fac-Habitat, Gestrim Campus, atp. Tyto soukromé ubytovací komplexy 8

9 nabízí kromě pronájmů pokojů či garsonek pro studenty také další placené či zdarma poskytované služby (prádelna, možnost snídaně, tělocvična, atd.).! Avšak pozor: ceny se mohou vyšplhat až do výše 1000 za měsíční pronájem zařízené garsoniéry v Paříži! Také některé Grandes Ecoles vlastní pokoje na studentských kolejích, které nabízejí svým studentům (měsíční nájemné se pohybuje mezi 250 a 350 ). Více informací o možnostech ubytování získáte na internetových stránkách vysoké školy, na níž studujete. Užitečné internetové adresy: ; ; ; C. Podnájmy (pronájem prostor v soukromém vlastnictví) Ubytování v soukromých podnájmech poskytuje sice větší svobodu a flexibilitu, odráží se však v podstatně vyšším nájemném. Jsou dvě možnosti, jak najít tento druh ubytování: buď přes někoho známého anebo prostřednictvím realitní kanceláře (v posledně uvedeném případě je však zapotřebí počítat s finanční odměnou agentuře, která se obvykle pohybuje ve výši jednoho měsíčného nájemného). Obzvláště oceňovaným a vyhledávaným způsobem ubytování (jak zahraničními, tak i francouzskými studenty) je spolubydlení. Tato varianta bydlení poskytuje veškeré výhody, které skýtá ubytování v soukromí, přičemž náklady na nájemné se dělí mezi jednotlivé spolubydlící. Internetové stránky s nabídkou podnájmů a spolubydlení: Další možností ubytování je pronájem pokoje u místních obyvatel (v bytě či v rodinném domě). Příklad internetových stránek s nabídkami: Nezapomeňte, že Vám případně mohou pomoci také Češi, kteří již na místě studují a žijí. Chcete-li je najít a zkusit se s nimi spojit, podívejte se na informační oběžník z měsíce září 2012 (vizte odkaz Zaměřeno na, strana 5): se ptembre_octobre_2012.pdf D. Alternativní možnosti ubytování Existují samozřejmě i další varianty ubytování, které uspokojí potřeby studentů. Jednou z možností je též mezigenerační bydlení. 9

10 Jak naznačuje již samotné pojmenování, jedná se o soužití osob dvou odlišných generací, o koexistenci studenta se starším člověkem - seniorem, který má ve svém bydlišti volný prostor, který poskytne studentovi. Některá sdružení nabízejí zprostředkování kontaktu mezi seniory a studenty, kteří hledají ubytování. Pro studenta je výhodou, že se jedná o ubytování za minimální náklady a pro seniora to představuje způsob, jak nebýt osamocený. Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách: - COSI : - L.I.S : O dalších alternativách ubytování se více dozvíte v následujícím dokumentu: df 2. Jaké administrativní formality je zapotřebí následně vyřídit A. Ručitel (nebo složení zálohy) Abyste si mohli pronajmout byt, musíte jeho majiteli doložit, že disponujete dostatečnými finančními prostředky na placení nájemného. Vaše příjmy či Vašich ručitelů (osoba trvale žijící ve Francii či v jiném členském státě Evropské unie, která se zaručí, že v případě, kdy nebudete schopni hradit částku nájemného, jej za Vás zaplatí) musí tří až čtyřnásobně převyšovat částku požadovaného nájemného.! Upozornění: Většina majitelů bude po studentech požadovat, aby měli ručitele, který ve Francii již minimálně dva roky trvale žije, a tedy který již ve Francii podával daňové přiznání. Jestliže pro podpis nájemní smlouvy nemáte ručitele, pak jej mohou nahradit některé subjekty. Například čím dál tím více bank nabízí, že se za své klienty studenty zaručí. Za určitých přesně stanovených podmínek Vám může pomoci také systém Loca-pass, prostřednictvím něhož získáte záruku Garantie Loca-pass (http://www.aidologement.com/1-logement/locapasscaution-la-garantie-locative.asp). Taktéž některé francouzské regiony jsou za určitých přesně definovaných podmínek případně ochotny být garanty za studenty, kteří na jejich území studují (jako například francouzský region Aquitaine: Více informací o této formě poskytované pomoci naleznete na internetové adrese: Upozornění: V případě, že se Vám nepodaří najít požadovaného ručitele, budete muset uhradit celou částku ročního nájemného předem. B. Pojištění ubytování a složení zálohy (vratný depozit) Pojištění obydlí proti nejrůznějším typům nebezpečí a rizik je povinné pro všechny nájemníky bytu či domu. Podnájemník (pronajímající) přejímá vůči majiteli nemovitosti (pronajimateli) 10

11 zodpovědnost za veškeré případné škody způsobené v pronajatém bytě, rodinném domě či panelovém domě. Podrobnější informace naleznete na adrese: Depozit (či vratná záloha) zaručuje respektování povinností ze strany pronajímatele jako například placení případných oprav u způsobených škod. Výše depozitu obvykle odpovídá částce měsíčního nájemného a bude Vám po uplynutí nájemní smlouvy - za předpokladu, že jste nezpůsobili žádné škody - celý řádně vrácen. Při složení depozitu Vám případně může pomoci také systém Loca-pass prostřednictvím Avance Loca-Pass. Veškeré potřebné informace o této službě naleznete na stránkách: C. Finanční příspěvky na bydlení Pokladna pro rodinné dávky (Caisse d allocation familiale, CAF) nabízí dva typy finanční pomoci na úhradu nákladů spjatých s bydlením, přičemž obě podpory jsou určené jak francouzským, tak zahraničním studentům. Jedná se o: Dávky na sociální bydlení (allocation de logement social, ALS) a Individuální finanční pomoc na bydlení (aide personnalisée au logement, APL). Jejich výše je proměnlivá a závisí jak na příjmech daného studenta, tak na částce požadovaného nájemného a na typu ubytování.! Upozornění: Tyto dva typy finanční pomoci nelze kombinovat a žádat o ně současně. Výše takto poskytované finanční podpory může dosahovat až 230 měsíčně. Finanční podporu na bydlení mohou obdržet i ostatní spolubydlící za předpokladu, že jejich jména jsou uvedena v nájemní smlouvě.! Upozornění: S vyřizováním žádostí o finanční příspěvky na bydlení začněte ihned po nalezení vhodného ubytování, neboť lhůty na posouzení jednotlivých záležitostí mohou být poměrně dlouhé! Více informací naleznete na internetových stránkách: Doplňující informace k této problematice: Složka Campus France věnovaná ubytování: Francouzká Aliance v České republice PARDUBICE : zápis, flashmob a dny otevřených dveří září začíná zápis do kurzů Francouzské aliance. Nabízíme širokou škálu kurzů od individuálních a skupinových po 11

12 kurzy obecné francouzštiny, připravy na zkoušky DELF/DALF, konverzace, kurz francouzské kultury a další. NOVINKA : kurzy pro děti od 6 do 9 let a od 10 do 14 let! Více informací na webových stránkách: 19. září : přijďte se zúčastnit neuveřitelného experimentu, flashmob (akce, při níž se náhle vyskytne vícero lidí v předem určený čas na předem určeném místě spojených jistou společnou myšlenkou) Francouzské aliance na Pernštýnském náměstí. Taneční choreografii naleznete na webových stránkách Aliance září : zkoušky DELF/DALF pro veřejnost. Ceny zkoušek a termíny zápisů naleznete na webových stránkách. 26. a 27. září: dny otevřených dveří. Degustace palačinek, kurzy francouzštiny pro děti, mladé i dospělé, soutěže se spoustou výher. Vstup volný. Na některé akce je ptořeba si rezervovat místa předem. Podrobný program na webových stránkách AF. 30. září : začátek semestru v pardubické Francouzské alianci. PLZEŇ: kompletní program! Soutěž o cestu do Paříže! Od 2. do 27. září: Přijďte zkusit štěstí s Alliance française de Plzeň, která pro Vás připravila soutěž o hodnotné ceny. Vylosovaní výherci mohou získat dárkové koše s francouzskými lahůdkami nebo cestu do Paříže! Stačí se jen zapsat alespoň do jednoho z našich kurzů a zaplatit do 27. září Slosování proběhne dne 9. října na koktejlovém večírku AF. Speak-dating září, od 16 do 18 hodin ve vestibulu hlavního nádraží Českých drah v Plzni Zábavná a nevšední, taková může být konverzace v cizím jazyce! Přijďte si procvičit vaše jazykové dovednosti nebo poprvé vyzkoušet francouzštinu. Alliance française de Plzeň vás srdečně zve na minikurz konverzace, speak-dating, díky kterému můžete objevit krásy francouzštiny a na vlastní kůži vyzkoušet, že není tak těžká, jak se říká. Za vaši snahu navíc můžete získat originální ceny. Akce je otevřená všem a zdarma! Letní semestr se blíží! / Zápisy : od 2. do 27. září / Začátek semestru : 30. září Zápisy do nového semestru se blíží! Nezapomeňte se zapsat do 27. září do kurzu francouzštiny. Kromě běžných kurzů všech úrovní, kurzů konverzace a kurzů pro děti a mládež, máme v nabídce tři novinky: kurz obchodní francouzštiny, kurz francouzštiny na cesty a kurz pro studium ve Francii. Veškeré informace o Francouzských Aliancích v České republice jsou k dispozici na : 12

13 Barbara SILHAN Odpovědná pracovnice Campus France v Praze Štěpánská Praha /058 Yann-Maël BIDEAU Odpovědný pracovník Campus France v Brně Alliance française Moravské náměstí Brno Sophie DAUZET Odborné referentka Oddělení pro univerzitní spolupráci Francouzského velvyslanectví na Slovensku Sedlárska Bratislava KLARA MAXOVA Stážistka Oddělení pro vědeckou a univerzitní spolupráci Štěpánská Praha 1 13

FRANCIE. Studium Kurzy a zkoušky Kultura

FRANCIE. Studium Kurzy a zkoušky Kultura FRANCIE Proč si zvolit Francii? Pro kvalitu a otevřenost jejího vysokoškolského systému Pro rozmanitost studijních programů Pro kvalitu kulturního, ekonomického a sociálního modelu Pro možnost být v srdci

Více

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii Studovat ve Francii Proč vybrat Francii? CampusFrance Velká moderní evropská země, ve které byly vynalezeny velké technické objevy Příjemné životní prostředí Široká nabídka studijních programů -----------------------------------------

Více

Právě se Vám dostává do rukou prosincové číslo našeho informačního bulletinu, které je zároveň i posledním číslem v roce 2013!

Právě se Vám dostává do rukou prosincové číslo našeho informačního bulletinu, které je zároveň i posledním číslem v roce 2013! Obsah : Aktuality p.1 Přihlášky p.2 Stipendia p.3 Zaostřeno na p.3 Tematické zaměření p.4 Francouzké Aliance v ČR p. 7 Informační bulletin Prosinec 2013 Novinky o studiu ve Francii www.studia-francie.cz

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 30. listopadu 2009

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 30. listopadu 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) registrovalo dne 10. dubna 2006 pod

Více

Posíláme nejnovější newsletter na období září-říjen 2031, který je dostupný ve francouzštině i češtině.

Posíláme nejnovější newsletter na období září-říjen 2031, který je dostupný ve francouzštině i češtině. Obsah: Aktuality s.1 Stipendia s.2 Studie s.4 Tematické zaměření s.5 Francouzké Aliance v ČR s. 10 Informační bulletin Duben/Květen 2013 Novinky o studiu ve Francii www.ceskarepublika.campusfrance.org

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015 Francouzský institut v Praze Vědecká a univerzitní sekce Studovat ve Francii [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Podmínky pro podání Rok 2015 žádosti Doktorát Prezentace projektu projektu

Více

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy ZČU Erasmus Mobilitní projekt free movers Leonardo da Vinci Specializované semestrální

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

Prezentace programu Leonardo da Vinci 2008 (se zaměřením m na projekty mobility)

Prezentace programu Leonardo da Vinci 2008 (se zaměřením m na projekty mobility) Prezentace programu Leonardo da Vinci 2008 (se zaměřením m na projekty mobility) Cíle Přispívat k rozvoji kvalitního celoživotního učení Podporovat účastníky odborné přípravy a dalších vzdělávacích činností

Více

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Mgr.Věra Marková, Regionální kontaktní organizace Liberec kontakt pro Evropský výzkumný prostor Zdroje informací Ve výkladu jsou vynechány:

Více

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. prosince 2010

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 2. srpna 2005 pod

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 12. března 2007

STIPENDIJNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 12. března 2007 Vnitřní předpisy Akademie múzických umění v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Nový mobilitní program pro studenty Ostravské univerzity

Nový mobilitní program pro studenty Ostravské univerzity Nový mobilitní program pro studenty Ostravské univerzity Nabídka studijních pobytů a praktických stáží mimo mobilitní program Erasmus+ letní semestr 2016/2017 a zimní semestr 2017/2018 Vyjeďte v rámci

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008

Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008 Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008 Program Leonardo da Vinci Je zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy s výjimkou studentů

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2003/2004

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2003/2004 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2003/2004 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

Stipendijní řád. Stipendijní řád. POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument.

Stipendijní řád. Stipendijní řád. POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument. Stipendijní řád Verze: 2 Platnost: dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval: Mgr. Vladimíra Sedláčková Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková, Ph.D. Markéta Šimáková Schválil:

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ZE DNE 30. DUBNA 2009

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ZE DNE 30. DUBNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 18. dubna 2006

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI INFORMACE o přijímacím řízení pro akademický rok 2015/2016 Lékařská fakulta v Plzni otevírá magisterské studijní programy: Všeobecné lékařství Zubní lékařství

Více

Stipendijní řád. říjen 2006. Praha

Stipendijní řád. říjen 2006. Praha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

BIENVENUE EN FRANCE 2

BIENVENUE EN FRANCE 2 BIENVENUE EN FRANCE BIENVENUE EN FRANCE 2 Studentský život - Ubytování - Postup - Náklady na život PŘED ODJEZDEM - Materiály Campus France - Jazykové kurzy na IFP Studium - Přihláška - Organizace - Známkování

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky žádosti. [Stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Rok Francouzský institut v Praze

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky žádosti. [Stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Rok Francouzský institut v Praze Francouzský institut v Praze Vědecká a univerzitní sekce Studovat ve Francii [Stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Rok 2013 Podmínky žádosti Doktorát Prezentace Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY Finanční prostředky určené na aktivitu mobilita studentů - studijní pobyty v rámci programu Erasmus budou použity v souladu s následujícími podmínkami.

Více

Možnosti studia v zahraničí

Možnosti studia v zahraničí Možnosti studia v zahraničí Kancelář zahraničních styků UP http://www.upol.cz/fakulty/zarizeni-asluzby/zahranicni-styky/uvodni-strana/ poskytuje informace o studiu v zahraničí, o možnostech získat zahraniční

Více

LLP/ERASMUS. Erasmus grant = finanční částka skládající se ze stipendia MŠMT a z grantu z prostředků programu Erasmus (prostředky EU)

LLP/ERASMUS. Erasmus grant = finanční částka skládající se ze stipendia MŠMT a z grantu z prostředků programu Erasmus (prostředky EU) 1 LLP/ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2007/2008 Tuto zprávu musí student zaslat elektronicky své koordinátorce Centra zahraničních studií MU do 10 dnů po ukončení studijního

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 11. dubna 2014

Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 11. dubna 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 11. dubna 2014 pod

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1 V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s. r. o. O&H STIPENDIJNÍ ŘÁD Část první Základní ustanovení Článek 1 Rozsah platnosti 1. Stipendijní řád Vysoké školy obchodní a hotelové s. r. o. (dále jen stipendijní

Více

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Tato prezentace je spolufinancována

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 13. dubna 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

Opatření rektora UK v roce 2015

Opatření rektora UK v roce 2015 Opatření rektora UK v roce 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 Barevně jsou vyznačena platná a aktuální opatření. ČísloNázev K provedení Účinnost 1/Pravidla

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE ČÁST PRVNÍ STIPENDIA PŘIZNANÁ STUDENTŮM Oddíl první Článek 1 Druhy stipendií a jejich zdroje 1. Studentům mohou být přiznána tato stipendia: a) stipendium

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

oktorát Studovat ve Francii Podmínky žádosti [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Rok 2012 Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci

oktorát Studovat ve Francii Podmínky žádosti [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Rok 2012 Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci Francouzské velvyslanectví v České republice Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci Studovat ve Francii [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Podmínky žádosti Rok 2012 oktorát Prezentace Francouzské

Více

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení LLP Lifelong Learning Programme Program celoživotního učení 2007-2013 Program celoživotního učení probíhá od roku 2007 do roku 2013, založen na programech Socrates, Leonardo da Vinci a E-learning http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2001/2002

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2001/2002 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2001/2002 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. V

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

PROVÁDĚCÍ PROGRAM KULTURNÍ A ŠKOLSKÉ SPOLUPRÁCE MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU EGYPTSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY NA LÉTA

PROVÁDĚCÍ PROGRAM KULTURNÍ A ŠKOLSKÉ SPOLUPRÁCE MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU EGYPTSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY NA LÉTA PROVÁDĚCÍ PROGRAM KULTURNÍ A ŠKOLSKÉ SPOLUPRÁCE MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU EGYPTSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2006-2008 Vláda České republiky a vláda Egyptské arabské republiky (dále jen smluvní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

FINANČNÍ DOHODA Č. / /01/02 (Uvádějte prosím ve veškeré korespondenci)

FINANČNÍ DOHODA Č. / /01/02 (Uvádějte prosím ve veškeré korespondenci) PROGRAM SOCRATES -ERASMUS AKCE 2.2 Financování mobilit učitelů složené z grantu Erasmus a dotace MŠMT na dofinancování konečného uživatele vyplácené formou cestovních náhrad uzavřená mezi: FINANČNÍ DOHODA

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI INFORMACE o přijímacím řízení pro akademický rok 2014/2015 Lékařská fakulta v Plzni otevírá magisterské studijní programy: Všeobecné lékařství Zubní lékařství

Více

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s.

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Mgr. Naďa Botková - Seminář Jak financovat své studium na VŠ I. stipendia, státní dávky a výživné, ) DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY (SSP)

Mgr. Naďa Botková - Seminář Jak financovat své studium na VŠ I. stipendia, státní dávky a výživné, ) DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY (SSP) 1) DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY (SSP) Upraveny v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Aktuální znění dostupná na adrese www.portal.gov.cz. Odpovědným úřadem pro příjem a vyřizování žádostí

Více

TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES

TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES Často kladené dotazy Obecné dotazy Kde najdu informace o programu Tvoje první práce přes EURES? Informace si můžete stáhnout z portálu EURES na adrese http://eures.europa.eu

Více

NEZTRATÍTE, Brno 11.5.2015

NEZTRATÍTE, Brno 11.5.2015 Prezentaci náhradou za nerealizovaný seminář zpracovala Ing. Lucie Melišová. S EUROPASSEM SE V EVROPĚ NEZTRATÍTE, EURESS PRÁCE V ZAHRANIČÍ PH.DR. DITA SLAVÍKOVÁ, PH.D. ING. VERONIKA ODVÁRKOVÁ Brno 11.5.2015

Více

1. Čeho se veřejná zakázka týká

1. Čeho se veřejná zakázka týká Tato příručka Vám poskytne základní informace o tom, jak využít informace, které obdržíte z portálu. Dozvíte se, jaké konkrétní informace Vám zasíláme a na co si dát pozor při přípravě nabídky. 1. Čeho

Více

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Eurocentrum Karlovy Vary Integrovaný informační systém: Eurofon 800 200 200 bezplatná infolinka, Po - Pá: 10:00 18:00 Euroskop.cz rozcestník k informacím o EU Eurocentra Eurocentrum Karlovy Vary Závodní

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Stipendijní řád NEWTON College

Stipendijní řád NEWTON College Článek I Úvodní ustanovení 1. NEWTON College, a.s. (dále jen NEWTON College ) vydává v souladu s 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce

Více

Grantová agentura MU (GA MU)

Grantová agentura MU (GA MU) Směrnice MU č. 6/2012 Grantová agentura MU (GA MU) (ve znění účinném od 12. 9. 2012) Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých

Více

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR 1. Vzdělávání v ČR 1.1. Aktuality 1.2. Legislativa 1.3. Dokumenty 1.4. Rámcové vzdělávací programy 1.4.1. RVP pro MŠ 1.4.2. RVP pro ZŠ 1.4.3. RVP pro

Více

FINANČNÍ DOHODA č. XXX

FINANČNÍ DOHODA č. XXX PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ PRACOVNÍ STÁŽ Minimální požadavky FINANČNÍ DOHODA č. XXX uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: XXX (úplný úřední název) Erasmus ID kód: XXX

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2006/2007

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2006/2007 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2006/2007 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

I n f o r m a c e o m o ž n o s t e c h s t á ž í. v E v r o p s k é m p a r l a m e n t u: P o d m í n k y p ř i j e t í: D r u h y s t á ž í:

I n f o r m a c e o m o ž n o s t e c h s t á ž í. v E v r o p s k é m p a r l a m e n t u: P o d m í n k y p ř i j e t í: D r u h y s t á ž í: I n f o r m a c e o m o ž n o s t e c h s t á ž í v E v r o p s k é m p a r l a m e n t u: http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticdisplay.do?language=cs&id=147&pagerank=1 P o d m í n k y

Více

EURES. Evropské služby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Informační den o práci a podnikání Pardubice, 24.9.2009

EURES. Evropské služby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Informační den o práci a podnikání Pardubice, 24.9.2009 EURES Evropské služby zaměstnanosti EURopean Employment Services Informační den o práci a podnikání Pardubice, 24.9.2009 www.eures.cz http://eures.europa.eu Uvažujete o práci v některé evropské zemi? Jste

Více

Udělení stipendia není věkově omezeno a od roku 2010 se v Česku do programu mohou přihlásit i studenti kombinovaného studia.

Udělení stipendia není věkově omezeno a od roku 2010 se v Česku do programu mohou přihlásit i studenti kombinovaného studia. Hlavním cílem Stipendijního programu pro romské vysokoškolské studenty, který vyhlašuje Romský vzdělávací fond (Roma Education Fund - REF), je skrze stipendia přispět ke zvýšení vzdělanostní úrovně Romů

Více

I. ÚPLNÉ ZNENÍ STIPENDIJNÍHO RÁDU CESKÉHO VYSOKÉHO UCENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 26. CERVENCE 2004

I. ÚPLNÉ ZNENÍ STIPENDIJNÍHO RÁDU CESKÉHO VYSOKÉHO UCENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 26. CERVENCE 2004 Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona c. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmene a doplnení dalších zákonu (zákon o vysokých školách), dne 23. dubna 1999

Více

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT FINANČNÍ DOHODA č. 1 uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Erasmus ID kód: CZ

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OR č. 24/2015 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Datum

Více

stáž > Studovat ve Francii Podmínky žádosti [stipendium na stáž] rok 2012 Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci

stáž > Studovat ve Francii Podmínky žádosti [stipendium na stáž] rok 2012 Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci Francouzské velvyslanectví v České republice Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci > Studovat ve Francii [stipendium na stáž] Podmínky žádosti rok 2012 stáž Prezentace Francouzské velvyslanectví

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Ostravská univerzita v Ostravě Pedagogická fakulta erze 2006 Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Projednala Vědecká rada PdF OU dne 3. 12. 2007

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

ebridge2 VET Mobility Online jazykové kurzy Informace o kulturách Mobilní aplikace E-komunita www.ebridge2.eu Naučte se základy jazyka a začněte Vaši

ebridge2 VET Mobility Online jazykové kurzy Informace o kulturách Mobilní aplikace E-komunita www.ebridge2.eu Naučte se základy jazyka a začněte Vaši ebridge2 VET Mobility Online jazykové kurzy Naučte se základy jazyka a začněte Vaši odbornou pracovní stáž snadněji Informace o kulturách Poznejte ostatní evropské kultury Mobilní aplikace Při pobytu v

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 30.08.1990 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.1990 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 365 V Y H L Á Š K A ministerstva školství,

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně Datum vydání: 5. 1. 2015 Č. j.: 002/17900/2015/Sd Za věcnou stránku odpovídá: doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. Účinnost: Závaznost: Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává: děkan Nahrazuje: Rozhodnutí

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment Supporting European Mobility for Employment Kontrolní seznam před odjezdem Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stipendijní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 poskytování stipendií studentům Metropolitní univerzity

Více

Pečlivě prostudujte pokyny pro vyplnění přihlášky ke studiu na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.

Pečlivě prostudujte pokyny pro vyplnění přihlášky ke studiu na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaném bakalářském studijním programu Zemědělské inženýrství, studijního oboru Agrobyznys na Mendelově univerzitě v Brně v akademickém roce 2014/2015 Studijní program

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 5/2016 Změna opatření děkana č. 23/2015, Přiznávání a vyplácení účelových stipendií a stipendií hrazených ze stipendijního fondu na žádost

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Stipendijní řád Evropského polytechnického institutu, s.r.o. STIPENDIJNÍ ŘÁD

Stipendijní řád Evropského polytechnického institutu, s.r.o. STIPENDIJNÍ ŘÁD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s.

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Praxe a stáže pro studenty MRS. Vědění je poklad, ale praxe je klíč k němu (Thomas Fuller)

Praxe a stáže pro studenty MRS. Vědění je poklad, ale praxe je klíč k němu (Thomas Fuller) Praxe a stáže pro studenty MRS 2012 Vědění je poklad, ale praxe je klíč k němu (Thomas Fuller) Předmět Praxe v instituci základní informace Délka trvání: bakalářské studium: 4 týdny (= 120 hodin) magisterské

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více