Jak je těžké, stát se lékařem v Německu? Tančírna, IFMSA workshop a další aktivity... Druhý opravný termín není všude děkanský

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak je těžké, stát se lékařem v Německu? Tančírna, IFMSA workshop a další aktivity... Druhý opravný termín není všude děkanský"

Transkript

1 01 Pozmní číslo Smstrovní 2011 Ja j těžé, stát s léařm v ěmcu? Tančírna, FSA worshop a alší atvty... Druhý opravný trmín nní všu ěansý Ao sa žj na oljích? Pozvána na Rprzntační pls F + plaát Časops j vyáván Spolm mů v Brně

2 2 Pozm Úvoní 03 Ao sa žj na oljích? 05 Burza cnných paprov Prváovny Co ál otoř? léařm v ěmcu? 08 Druhý opravný trmín Klncá stáž v ns (DK) 11 FSA worshop 11 Výročí F u Svaté Anny 12 Zatím zravím Gutn Tag 14 Tančírna 15 Rprzntační pls F 2011 Pozmní číslo vyání, 2011 nála 500 výtsů Grafcé zpracování: artn J. Arbt Spol mů éařsá faulta asaryovy Unvrzty Komnsého náměstí 2, Brno Tlfon rac: mal: Úvoní opäť onln! Po lhšj ob sa vám ostalo o rú nové číslo časopsu nln. Som vľm raa, ž problémy vacrých charatrov nzloml časops, torý vycháza a nformuj štuntov najmä ársj faulty už s vac ao 15-ročnou traícou. Zárovň musím poďaovať Jan, pr mňa št stál úraujúcj šéfrator, ž m prjavla ôvru a ja môžm po nj túto úlohu prvzať. Prto úfam, ž ju nslamm a poarí sa m vsť časops aspoň z čast ta obr. Práznny ubhl, nomu rýchlo a nomu št rýchljš :-) smstr j už tasto vplnom prú, a prto nušoí aspoň nachvíľu vypnúť a prlstovať s nového a. A na čo sa môžt tšť? poznám noho, to by v uplynulom obobí nrgstroval acu Děujm, ocházím! a myslím, ž volum na tlvízor zvyšoval pr týchto nformácách aj štunt lársych faúlt :-). Pátral sm ta, ao j ťažé, stať sa lárom v mcu. Dočítat sa aj o tom, ao sa žj na olj očam štuntov, č o rozlnost mz lársym faultam, čo sa týa ansých trmínov. Vďaa UDr. Boháčov môžt o pár stráno ďalj nahlanuť o záulsa toho, ao to potom vyzrá v profsnom žvot čého lára pracujúcho v mcu. Určt Vás zaujm pohľa na lncú stáž v Dánsu, tž prnášam prhľa noľých ualostí z uplynulého oboba. V správnom časops nchýba... plagát :-), a ta vám prnášam upútavu a zárovň aj pozvánu na na nacházajúc Rprzntačný pls F U a Šalgovčová Jž tračně s Vám přstavím... a Šalgovčová -šéfratora -ratora artn J. Arbt -grafa a sgn -rator -Prváovny Anrj Črný -prznt spolu Jana Pustnová -šéfratora v záloz -ratora -Prváovny? Vy? -co vymyslít? -s čm nám pomůžt?

3 Ao sa žj na oljích? Urobl sm taý mnší montorng, na aj úrovn sú ntrnáty (albo lpš pované olj) v Brn. Zamral sm sa pochoptľn na zarana, bývajú mc. chytl sm zopár obtí :-) a spýtal sa ch na názory ohľan ubytovana. V clovom honotní opal brnnsé štuntsé olj clom obr, njaé nostaty sa síc objavl, al njnalo sa o závažné vc. chcm noho nútť, aby šl bývať výhran na ntrnát, al úfam, ž vám týchto zopár názorov pomôž zísať prhľa, a by st sa rozhol pr zmnu. artna, štunta 1. ročnía, Kolj Vnařsá Poľa čoho s sa rozhoovala, č bývať na prvát albo na ntrnát? ntrnát sa ľahš zháňa, j to pramo cz asaryovu unvrztu a a sa člov v mst nvyzná, ta sa ťažo zháňa prvát. J to pr mňa jnouchš, bzpčnjš a navyš som chcla spoznať nových ľuí (napríla na chobách). Pr prváa j to optmálna voľba. Ao sa t pozáva valta a pomny na ntrnát? Som vľm spoojná, j supr, ž mám vlastnú úpľňu, vlastné WC a uchynu. Prvaplo ma, ž v uchyn nbol absolútn žany ra. ám vľé srn a aj zba j osť vľá úložných prstorov j ta ostato. Vyhovuj nám so spolubývajúcou, ž mám zralá :-). Do stj mry mám aj ontat s príroou, tu v oolí n sú ln buovy a občas člov strtn aj njaé zvrato. Páč sa m, ž tu mám blízo nzu, banovní na SUP a tlocvčňu. Čo sa t npáč na ntrnát? Kúpľňa nmá olaac prstory. Chlanča nám nchlaí al mrazí. Umývalo j zvláštn ršné(spoločná batéra pr umývalo a sprchu, pozn. r), al aspoň sa á použť ao polča v sprch. Dá sa na to zvynúť. Ao j to s opravou? Poloha j vľm výhoná, na ampus m trvá csta as 9 mnút. Jný problém j, ž býva osť plný občas sa oň nzmstím. Do msta sa á ostať šalnou za 10 mnút. Pšo to trvá as 25 mnút. Autobusy choa často a an s nočným spojm n j problém. Zastáva j trochu ďalj o ntrnátu, al á sa to vyržať. robí t pr uční problém hlu? Tnto ntrnát j clom tchý, občas mám poct, ž tu an nto nbýva. Počas njaj party j tu síc rušno a hlu, al n j to prílš časté. Ptra, štunta 1. ročnía, Kolj Komárov Poľa čoho s sa rozhoovala, č bývať na prvát albo na ntrnát? Kolj jsm s vybrala vůl tomu, abych zažla stuntsý žvot. áala mě přstava žít s ostatníma na místě, s pořá něco ěj. Ao sa t pozáva valta a pomny na ntrnát? Kvalta ubytování pol mě zálží na cně, jaou j člově ochotný zaplatt. Já jsm s vybrala lvnější ubytování s spolčným socálním zařízním a uchyňou, al na žáné nostaty s nstěžuju. a oljích m nchybělo nc, měl jsm tam poblíž va obchoy a hospůu otvřnou ažý n o půlnoc. ám ráa přírou, a proto mě potěšlo, ž v oolí j par a ostat zlně, aspoň na město ta :-) Ao j to s opravou? Dopravní ostupnost na olj byla v pohoě. Za cca 15 mnut s alo ostat o šoly o cntra. Čo sa t npáč na ntrnát? líblo s m, ž sm pořá musla uazovat SC a to ontrolování návštěv. J m jasné, ž to ta musí být, al prostě Čo ťa prmárn vlo zmn bývana na prvát? Ao by s zhonotla svoj atuáln bývan? Potřbuju uční l. Zvuy, huba nbo poněty o amaráů mě ruší. ůj prvát j blíž (o šoly choím pěšy) a lvnější (olj jsou pol mě na poměry rahé). omntálně sc nmám jště všchn nábyt, al jsm tu spoojná. 3

4 4 Vrona, štunta 2.ročnía F, Kolj Kláclova Tnto ro s vymnla Kolj Kouncova za Kláclovu olj, čo ťa tomu vlo? a Kláclu sa m prsťahoval ntorí moj amarát, a tasto bolo ôvoom to, ž na Kolj Kouncova pršlo zvýšnu cn nájomného. Ďalšou výhoou Kláclovj j, ž to mám traz o nčo blžš o šoly. Poľa čoho s sa rozhoovala, č bývať na prvát albo na ntrnát? Som zďala a prto by bolo ťažé zháňat s prvát. Ao sa t pozáva valta a pomny na ntrnát? Som clom spoojná, spoločné prstory ao uchyňa a sprchy sú čstné ažý ň. V postat n j njaý vľý rozl mz valtou služb na Kouncovj a Kláclovj olj. Čo sa t npáč na ntrnát? ajväčšou nvýhoou j as to, ž zby n sú vybavné umývalom. Ao j to s opravou o šoly a stravovaním sa v blízost ntrnátu? S opravou j to clom prjatľné, ď cstujm o šoly, prstupujm ba jn rát. Clá csta m trvá prblžn 20 až 30 mnút. nza na ntrnát n j, v buúcnost vša možno bu zraná, poprípa buft. robí t pr uční problém hlu? Áno, najmä po včroch j na chobách naozaj hlu. Ršm to vša ta, ž sa učvam často v ampus. Štuovňu na ntrnát nvyužívam. Alna, štunta 2.ročnía F, Kolj ám. míru Poľa čoho s sa rozhoovala, č bývať na prvát albo na ntrnát? Chcla som byť mz ľuďm, mm, j to jnouchša csta ao sa ostať rôznym štujným matrálom. Ao sa t pozáva valta a pomny na ntrnát? S valtou ubytovana som spoojná, zby sú pomrn prstorné, v lubovn j png-pongový stôl, tlvíza,... Čo sa t npáč na ntrnát? ajväčším ngatívom j hlučná štuovňa, v torj sa ná lhšu obu sústrť. Ao problém vím aj spoločné sprchy, v torých n sú clom ostatočn šroé závsy. a ruhj stran vša mám na zb chlanču, čo sprchy častočn ompnzuj. Ao j to s opravou o šoly a stravovaním sa v blízost ntrnátu? Do ampusu j to ďalo, naopa na ársu faultu j to, čo by amňom ohol. Rlatívn blízo j mnza Právncj faulty aj mnza na oravsého námstí. Dostupnosť napríla o lárn, samoobsluhy, č o ostola albo paru j vľm obrá, taž sa olj nacházajú v obrj loalt. robí t pr uční problém hlu? S hluom to určt n j až taé tragcé. a tjto olj som bývala už mnulý ro a včry ta hlučné, ž by sa nalo učť by som spočítala na prstoch jnj ruy. omntáln- na začatu smstra, tu blbnú prvác, al pvn vrím, ž ch to prj s prvým zápočtam. artn J. Arbt & a Šalgovčová

5 Burza cnných paprov?...burza srípt! Dňa sa už po ruhý rát onala v prstoroch Klubu A. Trýba na Komnsého náměstí aca s názvom burza srípt. So začatom ažého smstra väčšna z nás rš rovnaý problém, a to ao zohnať potrbné srptá č učbnc čo najrýchljš, najlacnjš... Albo naopa, mnohí sa potrbujm zbavť matrálov, toré nám už ln zabrajú msto a saá nan prach, no štuntom z nžších ročníov môžu v mnohom pomôcť. Aca sa onala po zášttou Spolu mov F U. Stačlo prísť, upujúc s mohl učbnc przrť, č porovnať cnové ponuy. Vrím, ž bol splnný účl - a to najmä uštrť čas za ohaovan schôzy cz nzrát. Poobná ualosť má už traz vyhrané msto na začatu buúcho - jarného smstra. a Šalgovčová Prváovny 2011 Jště mám žvě v pamět Prváovny 2010, na trých jsm byl jao účastní. Uplynul ro a octnul jsm s na Prváovnách opět, al tntorát v rol ltora :-). Dovolím s říct, ž tnto roční byl úspěšný. Tnto ro jsm otvřl tř turnusy a všchny byly téměř hn plné. Všchn účastníc já s Jan jao ltoř jsm s užl mnoho nů zábavy. Tnto ro nám rlatvně přálo počasí, taž úvoní sznamování proběhlo po Šplbrm, poté náslovala přnáša o Su a jné užtčné nformac a včr jsm trávl příjmným poszním v hospůc. Tnto ro jsm rozšířl včrní program o hru zvanou bluy. át v týmu osm lí a najnou s změ můž otýat jn šst ruou a tř nohy Ja na to? :-P Druhý n nás čala prohlía ampusu, jsm navštívl Anatomcý ústav, Bologcý ústav a nhovnu. ěl jsm možnost s naoběvat v poloprázném ACADC Rstaurant. To j přílžtost, trá s běhm smstru nnasytn :-). poln jsm ostartoval tříhonovou soutěž spojnou s poznáváním Brna - Cty Rally. a soutěžní ružstva tnto ro čaly va nové úoly: fotograf za ruc olm brněnsého orloj a přnést lbovolným způsobm ous zlnny nbo ovoc z Zlného trhu. tos oonc člnové jnoho týmu zvlál navštívt všchny stanovště romě jného a zísat rorní počt boů. Chtěl bych poěovat oc. RDr. aslavě Horáčové Ph.D., gr. Jřímu Kratochvílov a gr. Haně Hříbové za to, ž s našl čas říct nám honě užtčných nformací a prohlénout s jmnované prostory. Díy těmto nformacím j pro naš prváy orntac v ampusu o něco jnoušší. Dál bych chtěl poěovat Jan za organzac a můj zácv v rol ltora. Věřím, ž náslující roční zvlánu obř a opět buu potávat na chobách mnoho známých tváří z Prváovn. To jsou naš prvác, tří s nztratí :-). artn J. Arbt 5

6 Co ál, otoř? Anb vyhlíy mlaých léařů Dn s v aul v ampus onala už něolátá přnáša UDr. arx, PhD. Cílm bylo jao vžycy nformovat stunty o atuální stuac na pracovním trhu. 6 První zprávy byly poztvní: nzaměstnanost po mcíně j pratcy nulová a zvýšní platu o clou tříu s stačí zapsat o programu spcalzačního vzělávání, jště přtím, nž nastoupít na své první místo. Př úvazu 1,0 s můžt těšt na clých Kč (+ nově schválných 6500Kč) bz služb. Koho tyto čísla npřsvěčla, můž hlat štěstí v zahrančí:absolvntům j naloněno přvším Švéso. rso a ěmco. Pníz jsou tam samozřjmě něolrát vyšší, al za to s potýát s jazyovou barérou a stsm po roně. Ať už chct být v ČR č zahrančí, užtčné nformac nalznt na náslujících oazch: - nstrstvo zravotnctví: - PVZ : - U : - ÚZS: - CP: Další tapou j atstační vzělávání. Volí s jn z čtyřct zálaních mnů a mnmální (oslova, můž být lší) oba přípravy j 3-5lt. Pa můžm poračovat alším z čtyřctčtyř nástavbových oborů v élc (mn. 1-3lt). Zajímavou varantou jsou rzntní místa. Dotuj j stát a pro nmocnc by měly být výhoné. Rznt s zavazuj, ž atstac složí o maxmálně 3lt po stanovné obě a alších 5lt bu pracovat v ČR. Prax v U s započítává v plné élc. T, tří vyjou pomáhat jao léař bz hranc, ať raš npočítají s nčím, no tam ngarantuj valtu výuy. o a pa už jn zbývá za alší poplat složt atstac. Hurá. Pojďm zpět na začát. Chc to zísat místo. Ja být njlpší? Příprava: - Pošlt ost žáostí (15-20) a včas (njlép o polovny šsťáu). - Použjt ortní protc, poprost něoho o oporučující ops. - Přpravt s na pohovor - na co j nmocnc obrá a proč s Vám líbí. - STRUKTURVAÝ ŽVTPS - poháy o tom, ja s poznal Vaš no číst nbu... zapomňt na zájmy a brgáy - olší Vás o ostatních. a místě: - Přjďt včas. J lpší s n přtím najít nmocnc oělní. - acvčt s sbprzntac a pozor na slovíča hmm...noo...é... Chc to sbjstotu :-). - Vhoně s oblčt. Pánové ošl, ravata, sao, ámy cntně: šaty nbo ostým, npřílš ráté a svázané vlasy. - patrně s oplňy - n glty an clá Swarowsho olc, njst vánoční stromč. - Sts ruy pvný, nrtící. Ruu mějt suchou, pro potvé ruc lz použít papírové apsníy :-). - Počítjt s otázam typu - proč tnto obor, nmocnc, proč jst šl stuovat mcínu a co Vám šola ala a vzala. patrně s rtou, ny nvít, jstl náhoou prmář aného učtl nzná a nsílí s ním spousty hzých zážtů. - Další otazy očávjt na své zušnost, prax a oníčy. Ta ty mnoho úspěchů :-). Jana Pustnová

7 Ja j těžé, stát s léařm v ěmcu? Po bouřlvé suz, trá s strhla po npopulárním plánu vláy snížt platy státních zaměstnanců o 10%, ragoval stav léařsý zjména ncatvou Děujm, ocházím Po mnoha poobných proslovch na opravu různoroých lnách, o tom, ž bychom s měl oamžtě zlpšovat v jazycích a ojít pryč, jsm s rozhola zjstt, ja to ta j. Čá na nás ěmco s otvřnou náručí? To s jnoznačně říct ná, němcý otor bu mít pravěpoobně přnost. Přsto s zá, ž s naš zápaní sousé léařů váží přc jn víc a pol toho vypaá jnání s absolvnty. Hnána značnou zvěavostí, jsm poprosla paní Josfu von Cholttz z prsonální agntury Aguns, trá měla przntac v vlé posluchárně na Komnsého náměstí, o rozhovor. chotně m vyhověla, a ta s můžt přčíst, ja shánění místa napříla přs tuto agnturu funguj. Ja jst s shánění léařů pro němcé nmocnc ostala? aš agntúry sa vnujú sprostrovanu prác v mcu o rou 2000, na lárov sa špcalzujú o rou 2001/2002. V čm s myslít, ž j ěmco pro čsé a slovnsé léař njvíc atratvní? Kažý zahrančný pobyt obohacuj zísaním súsnost a spoznaním ultúry ných rajín. Práca v zahrančí j vľm ôlžtá aj z hľasa zoonalna sa v otyčnom cuzom jazyu. Pr čsých a slovnsých lárov j atratívn zísať vomost o spôsob lčna a o organzác ných zravotných systémov, o využívaní tchncého vybavna nmocníc v zahrančí a poaľ onrétn o mco, ta sa zvyšuj aj atratvta vo form fnančného ohonotna. mco j obrou susnou rajnou. Kol jch už íy Vám pracuj? Vac ao 500 lárov zo vštých strourópsych a výchoourópsych rajín (prvažn z Ú), väčšnou sú z Čsj rpubly a Slovnsa. Jsou v ěmcu platy léařů stablní? V ČR s očávalo snžování platů... V mcu zastupuj lárov spolo arburgr Bun a vďaa nmu j rgulovan platov zabzpčné. Jaé jsou nástupní pomíny absolvntů? Absolvnt čsých a slovnsých lársych faúlt sú v mcu uznávaní a ch tortcá príprava j na vľm obrj úrovn. Pr prácu v mcu j potrbná Approbaton, torú uľuj úra anj spolovj rajny. mája 2011 n j potrbné pracovné povoln. Kol můžou očávat na své výplatní pásc? Výša platu pr absolvnta faulty sa pohybuj o 3700 ur brutto za msac. K tomu j možné počítať s úhraou za služby, prblžn 800 a vac ur brutto za msac. Slobonému lárov zostáva prblžn 55%. a jaé úrovn mají být jazyové schopnost a o z nch bu zoušt? Jazyové schopnost sú vľm ôlžté. Komunáca s pacntm a olgam v nmocnc j nvyhnutná. Úrovň znalostí jazya musí zopovať najmnj B2 crtfátu. K žaost o Approbaton j potrbné prložť B2 crtfát. V prípa, ž záujmca ovláa nmcý jazy vľm obr, al nmá crtfát, môž požaať o výnmu v taom prípa prsúša vomost príslušný úra, torý vystavuj Approbaton. Tnto postup vša noporúčam,prtož n j až ta spoľahlvý, n j možný vo vštých spolových rajnách a prlžuj obu zísana aprobác. Jsou nutné crtfáty B2 z nějaého onrétního jazyového nsttutu nbo jsou rovnocnné? B2 crtfát sa á zísať na Goth nsttut, platný j ta sto aj Östrrchschs Sprachplom. Aj né jazyové šoly sú rovnocnné, avša plom musí zopovať urópsym a mznároným súšam z nmcého jazya. bvyl oporúčam onzultácu. Co za obor a místo s můž zájmc vybrat? Poľa požaav a potrb nmocníc. J v našom záujm zlať žlana lára s požaavam nmocníc. K nmá soro žánou šanc? apríla v obor Augnhlun, H, Drmatolog, Patholog Co j tď naopa žááno? Všobcn sú najvac požaované obory: nnr zn, Chrurg, Anäsths. ění s zájm o jnotlvé obory v průběhu rou? Áno, možno povať, ž sa nn mní potrba lárov o jnotlvých oborov, al najvac žaané obory zostávajú. a ol vyj csta na pracovní pohovor a ja- 7

8 ou maj naš olgové úspěšnost? Cstovné nálay uhraí naša agntúra. Úspšnosť pohovorov j tamr stoprcntná. ašch lntov na pohovor prpravím a oprvázam. Ja louho trvá nž s všchno vyříí? zísana aprobác as 3 msac. Kol % zísá agntura z platu léař? aš agntúry pracujú pr záujmcov zásan bzplatn. Kol % výplaty stojí ubytování? Zálží na oblast. Byt môž stáť o ur msačn. a ja louho musím popsat smlouvu? To j nvuáln. Zmluvy sa popsujú o roa o patch. Počas tjto oby j vša možné yoľv poať výpovď. y oporúčam pracovať u prvého zamstnávatľa aspoň 2 roy. Klny posytujú vľm obré pomny na osahnut atstác. aš agntúry Vám sprostrujú msto v nmocnc, mát zabzpčné obré vzlan. Co všchno s musí stunt/léař vyřít sám a co má zařízno? sobné oumnty, ao napr. roný lst, potvrna o čsých albo slovnsých úraov, s musí lár zabzpčť sám. Záujmcova nvuáln až o nástupu o prác. Co by s stalo, ybych v obě platnost smlouvy otěhotněla? V tom prípa to n j problém lára má náro na matrsú ovolnu. Samozrjm to nplatí vty, ď thotnstvo nastan pr popísaním zmluvy. J možnost s vrátt zpáty o ČR? Poľa môjho názoru áno zálží na záujmoch lára. ola léařích vít, ž s vrátl? voch. Za rozhovor jště jnou ěuj Jana Pustnová Druhý opravný trmín nní všu ěansý Už jst to taé jstě zažl-př zoušou, na cvu, nbo jn na chobě v šol. Př suz o opravných trmínch č průběhu zoušy, trá vás čá - něo z spolužáů přšl a řl: Já mám amaráu z střní, ta choí na mnu v Praz a tam to mají ta a ta... bvyl násluj povzch buď poztvní, č ngatvní. nu, něo má to a jný zas tohl. To, ž stujní a zušbní řá nní na všch léařsých faultách v naší rpublc stjný, j jasné. Přnáším vám malý průzum. A o j na tom lép, posuďt vy sam. 8 Unvrzta Palacého lomouc lomouc má s zušbním trmíny poobný systém jao naš alma matr. Tř trmíny v jnom ročníu (ruhý opravný s nazývá jao u nás ěansý, ovšm nní lmtován počtm lt stua), př nabsolvování s stává přmět opaovaný. Prrvzty s ělí na přměty pomíněné zápsm a absolvováním(první s ty zapíšt a ruhý n).př opaování přmětu opět tř pousy, př núspěchu s s vám faulta rozloučí (vlastně n, v zvláštních přípach lz jště požáat o trmín rtorsý ). ůžt jít znovu na přjímačy, př znovupřjtí vám z uzavřného ročníu uznají vš, z nuzavřného jnom zoušy za tré jst zísal njhůř za 2. Přměty uončné zápočtm vám z nuzavřného ročníu nuznají. S zoušam j to nvuální-např. bolog má písmný tst jao u nás, bofyza má tst na ntrntu, trý s stunt vyplní z omu, potom pratcá zouša (součástí zápočtu) a poté zas písmný tst a ústní zouša. a anatom, pou člově nuělá 2x vstupní tst, j rovnou ústní zoušc. s rty to mají na UP jna. Za poslní 4 smstry stua musí mít ažý stunt 80 rtů,

9 přčmž za jn aamcý ro musí nasbírat mnmálně st. Z přmětů jných fault omovsá faulta uzná max.6 rtů za aamcý ro. První, ruhá, třtí léařsá faulta v Praz, stjně jao léařsé faulty v Hrac a Plzn, spaají po Karlovu unvrztu a v zásaních věcch s ty opírají o stjný zušbní a stujní řá. Zušbní trmíny jsou tatéž tř, jn řáný a va opravné (jjch počt nní facto lmtován). ě 3. trmín nazývají ěansý, ně s sláá př omsí. mořáný opravný trmín s npřpouští. Za zmínu stojí, ž na nětrých faultách jště ojíží poslní ročníy bz rtového systému. Ročníy, tré jž mají zavný rtový systém, musí samozřjmě romě aného počtu rtů splnt prrvzty jao u nás. Pou ty stunt opauj přmět, j lascy v mzročníu. V přípaě nsplnění opaovaného přmětu nastává stjná stuac-stunt znovu složí přjímačy a jsou mu uznány přměty z zouš, tré měl njhůř za 2. Zoušy s na ažé faultě jž malno lší: v Plzn má většna zouš část písmnou (multpl choc na počítač) a ústní. Výjmčně j tst pouz ústní č písmný, něy bývá pratcá zouša. To, ž př nsplnění písmného tstu nsmí jít stunt ústní, nbývá pravlm, zálží na onrétním ústavu. ěy j ovšm možné jít na alší trmín až za 2-3 týny po prvním. a 1.F v Praz nmají zala všchny ústní zoušy př sbou písmný tst a pou ano, opět zálží na pracovšt jstl vás nchá jít ústní yž jst nsplnl písmnou část zoušy. První léařsá faulta vša nmá lascou formu zouš-ty s ělí o tzv. moulů, což j jaás omplxní zouša většnou z tří různých přmětů. 2. F v Praz má formu zoušy z hstolog, anatom, bochm pratcy totožnou s naší. Bofyza a bochm j pouz písmná. Fyzolog, bolog, mrobolog j pouz ústní. Zvláštní pro nás j zouša z mbryolog a vývojové bolog-sláá s z písmného tstu a ústních zouš z obou přmětů, z čhož vyj výslná známa. 3. F v Praz a F v Hrac nám bohužl nposytly jné nformac nž ty, tré jsou psány v zušbním řáu. Unvrzta Karlova F U Brno A co Brno? aš alma matr nní třba složtě přpomínat, za zmínu stojí sna jn to, ž počt ěansých trmínů j omzn počtm řáných lt stua. Většně zouš přchází vstupní tst, př jho nzvlánutí zísá stunt známu F. ětré ústavy v přípaě třtího pousu umožní jít stuntov ústní zoušc, yž nzvlán písmný tst. ní to vša pravlm. Abychom ovšm nbyl jnostranní, otázala jsm s paní proěany prof. Táborsé, ja to bylo s zaváěním písmných tstů a proč j počt ruhých opravných trmínů omzn. Sělla m, ž zaváění písmných tstů v tortcých přmětch vznlo jao spontánní snaha jnotlvých ústavů v snaz rfltovat trny v světě, jsou písmné tsty běžné. a většně ústavů s proto začalo s ombnací tstů a ústního zoušní. Většnou přvlál názor, ž tst j vhoným nástrojm pro to, aby s prověřly bazální znalost stunta z clého oruhu stuované láty. Stunt, trý na zálaě tstu tyto znalost nproáž, nmůž poračovat ústní zoušc. Pou tst úspěšně vyoná, poračuj ústní zoušc, s zoušjícím porobněj sutuj už jn 2-3 témata. To, ž s tím xamnátoř zjnoušují prác, prý nlz tvrt-příprava tstů j náročná, už pro to, ž musí být án vysoý počt olujících otáz, aby nocházlo jho šířní mz stunty. To, ž j u nás systém ruhých opravných trmínů lmtován, vznlo př novac clounvrztního stujního řáu př zhruba šst lty. éařsá faulta s ty pouz poříla tomu, co bylo áno v rámc U. Za obu fungování stua s prý nstalo, ž by nětrý stunt léařsé faulty vybral všch 6 ěansých trmínů. Taž nzapomňt s učt, s učt, s učt :-) Anna Jančová 9

10 Klncá stáž v ns (Dánso) V črvnc tohoto rou jsm měl možnost vycstovat na lncou stáž přs FSA CZ o ns v Dánsu. Vzhlm mojí (sna) buoucí profs jsm s vybral gynolog, bylo m vyhověno a ta jsm s ostal na Gynologco-poroncou lnu v ns Unvrstthosptal. 10 ns j něco jao Brno - 2. njvětší město v Dánsu, s obrovsou unvrztou a stuntsou atmosférou. Klna byla součástí ruhé njvětší nmocnc v Dánsu, ročně má cca 3500 poroů, v něol vlých výzumů a pracuj na ní as 50 léařů a as sstr a poroních asstnt. Kromě mě tam bylo alších 9 stuntů (2x alta, 3x Brazíl, Fnso, Tawan, Řco, Salvaor). Jž př příjzm jsm ostal rozvrh léařů, tří mě měl na starost na ažý n v měsíc spolčně s oělním, na trém s nm buu. Toto bylo oržováno, yž jsm s mohl ělat pratcy co jsm chtěl. Přístup léařů byl prftní, ažý uměl prftně anglcy, a yž měl něo zajímavý přípa v ambulanc nbo na sál, oamžtě m volal na mobl. Já jsm s pohyboval mz ambulancí a nětrým z 7 sálů. Vybavní nmocnc bylo na ánsé poměry naprůměrné, v porovnání s Čsou rpublou bylo o něol úrovní výš ( yž vybavní v Čsé rpublc j prftní, nětré věc otáhl Dánové o oonalost). V nmocnc bylo zabzpčno jílo, formou buftových stolů, platlo s pomocí uponů, trých bylo mnohm víc nž nů, taž jsm s mohl ovolt víc nž jno povnné jílo nně. Ubytování bylo svělé - ažý stunt byll sám v bytě ánsého stunta, trý ojl na stáž jn. ůj byt měl plně vybavnou uchyn, ložnc a obývací pooj. Přístup na ntrnt byl všu, oonc v městsém paru a HD, co považuj za trochu úchylné, al rozhoně pratcé. Socal programm byl zabzpčn místním stunty, tří s o nás staral vzorově. ěl jsm vín v Koan, jsm měl atonal Foo an Drn Party s stážsty z Koaně, pa vín v Aarhusu, tntorát s stunty z všch léařsých fault a volný vín, y jsm s uělal výlt o golanu, což považuj as za njlpší zážt všch ob. Kromě toho byl ažý n nějaý oncrt v nětrém z počtných městsých parů, výstava at. Závěrm bych chtěl FSA CZ poěovat za zprostřování stáž a rozhoně Dánso oporučt jao ální místo na výjz - nvrátít s zrovna opální o bronzova, al poznát jnu z njhzčích rajn na světě. Stáž to byla moj první, nmůžu ty porovnávat s sbou, jn s jným, al mám už něco procstováno a určtě vím, ž jao rajna j to u mně prototyp oonalost, co s týč lsého přístupu a chování s sobě navzájm. po oborné stránc bylo vš téměř oonalé. Anrj Črný

11 FSA worshop Klub A.Trýba bol v jn včr na začatu tohto smstra opäť plný - bol totž vyhraný pr acu, torá nsla názov atřt to nuě!. Po zášttou brnnsj pobočy FSA sa onal worshop s cľom nformovať štuntov mcíny o rôznych čnnostach organzác. Hlavným boom programu bola przntáca stáží v zahrančí v poaní štuntov, torí stáž sam absolovoval. Ao bolo na stáž v Dánsu st sa mohl očítať na stran 11. FSA ažoročn umožní noľým satam štuntov vycstovať o nj rajny, č oonca na úpln ný ontnnt s cľom zstť, ao to choí v prax v zahrančí albo naobunúť tortcé vomost vo vybraných projtoch. K pobytu nomysltľn patrí spoznávan nových ľuí a cuzj ultúry. Do zoznamu rajín, mz torým s môžu štunt vybrať patra napríla aj xotcy znjúc zral, nonéza, Brazíla, al aj vyhľaávané urops rajny ao Dánso, č Holanso a mnohé né. Stáž sa la na vcé, určné pr štuntov o 2.ročnía a lncé, torých sa môžu Výročí F u svaté Anny účastnť štunt o 3.ročnía vrátan. a začatu vašj csty stojí tst z jazya, v torom but v prbhu stáž omunovať (prvažn anglčtna). a zála výslov bu zostavné pora štuntov a prlné stáž. Boovo sa zohľaňuj aj spolupráca s organzácou FSA. Pr nacházajúc obob(ro 2012) bolo prlných 330 stáží pr FSA CZ, z toho 66 pr poboču Brno. V ruhj polovc worshopu bol oprzntované projty, ao Worl Dabts Day, Worl ADS Day, č víová nmocnc, v torých sa môžu štunt atívn angažovať. ( a Šalgovčová 225 lt o svého založní ltos zažívá Faultní nmocnc u svaté Anny. Výročí s léař a vřjnost přpomněl v črvnc př nformálním svatoannsém opoln v arálu lny na Pařsé ulc. Šptál u svaté Anny přázal zřít rtm císař Josf. Dn 2. lna 1786 pa monarch otvřla v Pařsé ulc Císařso-rálovsý zaopatřovací ústav. ěl šst oělní chrurgcé, poronc, nalznc, srotčnc a ústav pomatných. Postupně pa úřay nchaly v zahraě přstavt va řvěné omy, jn pro onmocnělé črným nštovcm a ruhý pro maroy s vztlnou. Ústav o počátu poporovaly oravsé stavy, alší pníz přcházly z zmsých a zabraných fonů zrušných láštrů.zajímavostí j, ž už thy nmocní za péč platl, a to pol toho, jaé tříě patřl a jaou péč ostával. Pacnt první tříy měl samostatný pooj za poplat 45 rjcarů nně, ruhotříní nmocní byl na pooj va za 24 rjcarů nně, platt nmusl jn njchuší pacnt čtvrté tříy. Z zaopatřovacího ústavu s běhm lt vyvnul Zmsý ústav, v souvslost s založním asaryovy unvrzty s po roc 1919 stal šptál nmocncí spcalzovanou mmo jné na výuu zravotníů. V současnost má Faultní nmocnc u svaté Anny 30 ln s téměř 1000 lůžy, všchna oborná pracovště vou vysoc valfovaní oborníc. V arálu v Pařsé ulc s vzělávají buoucí léař, sstry, nbo bomcínští nžnýř. U svaté Anny v současné obě pracuj 2500 lí, čímž s nmocnc řaí njvětším zaměstnavatlům v Jhomoravsém raj. (zroj:brno.cz) a Šalgovčová 11

12 Zatím zravím Gutn Tag Stjně jao v ažé ruhé pohác choí Honza o světa na zušnou, stjně jao gnrac našch prapraročů ocházly za Raousa-Uhrsa pracovat o zahrančí, ta mě zláal žvot za hrancm a jao črstvý absolvnt jsm po uonční stua na Unvrstě Karlově zahájl svoj léařsou aréru v v ěmcu. Důvoů, tré mě přměly, abych s vybral tuto složtější ráhu, bylo hn něol. Přně to byla touha poznávat nové prostřní, ultury a přjímat výzvy, tré nám nšní svoboný svět a oba omorac nabízí. Jž běhm stua jsm íy výměnným programům měl možnost o ěmca něolrát na stujní pobyty vycstovat a alspoň na chvlu oust atmosféru prác v němcé nmocnc. Jž tnrát jsm v porovnání s našm starým a často s rozpaajícím nmocncm obvoval rásně opravné buovy, vybavní opračních sálů a všmožné vymožnost nšní morní mcíny. Př návratu o Čch jsm pa s úžasm pozoroval, ja s v našch faultních nmocncích píš jště stál na psacích strojích přs opírá, čá s na vyštřní louhé měsíc a používá s přístrojů, tré mají své oby jž ávno sčtny. Dalším vlým zlomm, trý ovlvnl moj rozhonutí ojít pracovat o zahrančí, byl núspěch př hlání prác v Čchách. yž jsm mnoho lt žl v Praz a chtěl jsm z zůstat, uvěomoval jsm s, ja těžé j pro črstvého absolvnta v hlavním městě zísat místo. V Praz jsou mlaí léař často nucn nastoupt jn po pomínou, ž buou pracovat o rána o včra v nmocnc jao postgrauální stunt, na 0,1 úvaz, často za vlm směšnou mzu za trou nmají šanc an zaplatt nájm, a pa o volných vínch, y nmusí sloužt, jsou nucn buď stuovat č báat v laboratoř a psát postgrauální prác Tohoto jsm s nchtěl účastnt, a proto jsm rozsílal své žáost o prác o nmocnc po clé rpublc. Přstož jsm byl vlm plný stunt, trý stačl běhm stua něolrát vyjt na stáž o zahrančí, stuovat v USA a přsto ostuovat běhm njratší možné oby šst lt, ta přsto jsm byl nml přvapný, ž an na jnu moj žáost s nvrátla poztvní opověď a an jno pozvání na pohovor. 12 Jaoby to mělo být znamní, řl jsm s, ž zusím své štěstí v zahrančí. V tu samou obu jsm přs svoj amaráu zísal ontat na ha-huntra, prsonalstu, trý s spcalzuj na hlání léařů, trým pa pomáhá zísání prác v ěmcu. Počátční přrozný strach z nznámého, poct nůvěry, s brzy rozplynul. Vyměnl jsm s pár malů a o 2 týnů jsm měl pozvání na pohovor o ěmca. jřív jsm s obával, ol mě toto oporuční bu stát, al všchno jsm měl zarma. ěmcé nmocnc mají vlý nostat léařů, a proto jsou ochotny zaplatt nmalé pníz poobným prsonalstům, tří jm jsou ochotní a schopní léař o nmocnc oporučt. Clý tnto systém j vlastně taová malá továrna na štěstí. V nmocncích potřbují léař, léař z Čch a Slovnsa chtějí o nmocnc v ěmcu, prsonalsta provz. Kyž s všchno spojí a propojí, ta jsou v výslu všchn šťastní. éař mají místo, nmocnc otory a zprostřovatl cash. Pro všchny to j výhoné. Dn př pohovorm pro mě o Prahy poslal auto s řčm, zaplatl čtyřhvězčový hotl, rásnou včř a vysvětll try co říat a nříat, aby moj šanc na přjtí byly větší. Z vyprávění o svých spolužáů jsm znal, ja probíhají pohovory v našch nmocncích y s musí člově vl arogantního a povýšného zacházní nchat líbt otázy jao A proč s jao myslít, ž bysm měl vzít zrovna Vás? nbo Čím zrovna vy pro nás but přínosm?. Z probíhal clý pohovor v naprosto přátlsém uchu, soro jsm clou oms pozříval, ž mají nařízno, aby s na mě usmíval a aby tuíž na mě laně působl. mocnc jao taová s m moc líbla, procházla právě clovou ronstrucí, všchno bylo nové, byla špčově vybavná R, CT, cntrálním sály, hlportm a nalou vrtulníovou zálanou Kyž m pár ní na to zavolal, ž pou stál jště chc, mají o mé léařsé služby zájm, mísla s v mně vlá raost, al zárovň smíšné pocty, yž jsm s uvěoml, ž pro naš čsé nmocnc jsm ost obrý nbyl, al pro němc obrý jsm. jtěžší část mého ochou o ěmca začala, yž jsm s měl vybavt všchny oumnty potřbné uznání plomu a zísání němcého pracovního povolní. Z jsm měl možnost s poprvé stat s němcým byroratsmm. Ačolv ho všchn rtzují a všchn s s tím snaží něco ělat, všré snahy s míjjí účnm a clý systém zjnoušování všchno jn ompluj. usl jsm s zvynout na nončné obíhání úřaů, zísávání mnoha razít, olů, potvrzní, ověřní a přlaů ja v Čchách, ta v ěmcu. s

13 tímto vším m vlm ochotně pomohl pan prsonalsta. Shnat ubytování, zařít jazyový urz a přstěhovat s o ěmca byla jn malá třšnča na ortu. astoupl jsm na chrurgcém oělní v rajsé nmocnc nalo Drážďan. Do Prahy to mám autm po álnc něco málo přs 2 hony. Ja louho jt o Brna? bo o Čsých Buějovc? Zpočátu jsm s trošu obával, jstl mě ěmc nbuou brát jao přstěhovalc z výchou co jm br prác, jště yž jsm toho navíc jao črstvý absolvnt o pratcé prác na oělní moc nvěěl. oj obavy s vša npotvrly. Stjně jao Čchy, ta výchoní část ěmca byla po louhá stltí ovlvněna mnohaltou obou útsu a zolac. Spolčná novoobá hstor a schopnost mprovzac j oběma nároům poobná. mám proto nouz o vyprávění olrát o navštívl Prahu a ja j to rásné město, olrát s o U Flů opl a ž jm v Harachov něo vyral auto Všchn mě přjal vlm vlíně. ám vlé štěstí, ž jsm v oltvu vclu mlaých a motvovaných lí ja léařů, ta zravotncého prsonálu. ám mlaého prmář, trý má snahu jít upřu s morní mcínou a zaváět nové léčbné postupy. Hn o nástupu na mě byly brány vlé ohly. V postatě jsm s jn chol ívat, ja ostatní pracují. Clý přcho o unvrztních lavc prác v bílém plášt byl vlm pozvolný. Zpočátu jsm jn ta pomáhal, honě sm s učl a všchno m bylo trpělvě vysvětlováno a uazováno. Výhou mnší nmocnc jsm poznal po pár týnch, y jsm začal být vypsovaný asstncím na opračním na sál. Postupně jsm začal taé sám oprovat a to j přsně to, po čm mlaý začínající chrurg touží. Jlož s mně mnoho mých spolužáů a amaráů ptalo, jaé jsou moj léařsé začáty, ja s m v ěmcu aří a jstl bych jm nporal, aby on mohl ojít pracovat za hranc, založl sm s ntrntové strány popsuj své zušnost a rá pomůžu všm, tří by stjně jao já chtěl poznat jaé to j, pracovat mmo naší rpublu. lé jsou občasné ěovné maly, m léař ěují, ž s po přčtní těchto mých strán oal ovahu a ončně po ltch uělal to, po čm louho toužl a na co nměl ostat sbůvěry. Jao jna z věcí, trá táhn léař o zahrančí, j strána fnanční. Bohužl vím, ol s vyělá u nás začínající otor. laý člově olm 27 lt, plný álů a chut o žvota, trý by měl zaláat rony a být přílam clé spolčnost, s za plat, trý j mnší nž má nmocnční sstra, opravu nužví. Kyž s vzpomnu na ty roy strávné na stum, na víny, y moj amará jzl o Alp lyžovat a já mtrm stuovat o Klmntýna, na všchn tn strs z zouš Ano, pníz njsou všchno. Jsou větší honoty jao zraví, rona, lása, přátlství. Al za to člově chlba noupí. Bohužl, nšní spolčnost j na pnězích postavná. Bz pněz nmůžt jít o na, o rstaurac, nmůžt cstovat. Já sám to jště noážu ta úplně přsně posout, al o svých nynějších čsých olgů v nmocnc v ěmcu, a nní nás tu Čchů a Slováů málo, slýchávám z vyprávění, jaé to bylo štřt z ronného rozpočtu na zmní pnumaty nbo ětm na ltní tábor. Z platu, trý s z v ěmcu vyělám, as ny něja výrazně nzbohatnu. Hrubý plat j z sc něolanásobně vyšší nž u nás, al člově musí počítat s tím, ž mu vlou část sbrou na aních, zravotním pojštění a jných poplatcích. Sc ny nzbohatn, al stačí to na to, aby s žvot a volný čas trošu užl, aby pro něj nbyl problém jt v změ na hory a zárovň v létě moř č za poznáním, aby s oupl na co má chuť, co s mu líbí a j mu jno ol to stojí. ní rásnějšího poctu, yž jt o obchou upovat náhraní íly na olo č mrovlnou troubu a proavač s vás zptá A v jaé cnové rlac byst s to přstavoval? a vy nvybírát tu njlvnější a s lným svěomím mu opovít To j jno, na cně nzálží, uažt m, jaé mát. Stjně ta jao mnc má 2 strany a mč 2 ostří, ta vl mnoha poztvních strán žvota a prác v ěmcu ta j z plno věcí ngatvních, s trým s člově musí vyrovnat. Přně j to vzálnost, trá člověa oěluj o rony a o přátl. yž ns jsm jna vlá změ U a j v postatě jno, jstl člově pracuj v Parubcích, ounch, Ústí na abm nbo za hrancm (tré jž v postatě nxstují) v ěmcu a yž morní tchna jao mal, tlfon č álnc tuto vzálnost zracují, stál má z člově jaýs poct olouční nní to prostě ono. ho s á zvynout na to, ž jsou tu všchn mlí, ž vám všchn rá pomůžou a poraí. bojít s oupt nové pnumaty na auto, anž byst měl strach, ž vám j všchn sous v oolí buou závět, nbo ž j vám přs noc něo uran. Číšníov njst v rstaurac na obtíž a proavač s na vás ysl ntváří, yž ho svým otázam rušít z ncnělání. é tu jsou al pořá něja jní, czí. ožná tnto poct půj s časm pryč, uvím. ěmc njsou ta 13

14 otvřní a amaráští, aby s pustl člověa přílš tělu a proto člově j tu trošu víc sám. Jstou ompnzací j na ruhou stranu nmalé množství zahrančních léařů, tří s nacházjí v té samé stuac, s trým s člově můž stýat a trávt volný čas. Jsou z jné ulturní rozíly, nhlě na to, ž s tu člově musí zvynout na němčnu. ěmčna j zpočátu problém, al po určtém čas s člově v czím prostřní ocla rychl naučí mluvt a vyjařovat prostě musí. Př prác s z člově musí zvynout na jné postupy, jné názvy léů, zapomnout zažté zraty a učt s mnoho věcí ělat jna. An pověstná němcá prcznost nní všu vět a proto s člově musí zvynout taový mírný chaos, trý tu a tam všu panuj, yž systém jao taový běží. Pro absolvnta, trému s plom v sřín jště moc nohřál, má stuum v czím jazyc větší nvýhou nž pro starší olgy. mcíně toho z prax moc nví, a proto musí stuovat z němcé ltratury, tré moc nrozumí. Taž spíš něž aby plně stuoval tpy zlomnn, ta slabuj slovíčo po slovíču s slovním v ruc. mám nc prot čsému zravotnctví an prot Čchám. Jsm hrý na to, o jsm a ou pocházím. Sc j prava, ž yž s na ntrntu očítám jaý crus s ěj v našch nmocncích a léárnách a ja s nětří hjtman snaží vymýšlt absurní způsoby obcházní záonu s poplaty, nvím často, jstl s mám smát č brčt a nmůžu s pomoct a npřrovnat clou stuac Kocourově. čsé mcíně s myslím, ž na vlm špčové úrovn. Př srovnání valty péč u nás v Čchách a v ěmcu musím říct, ž němc mají o nás co učt. pravu mě mrzí, ž jsm všm možným oolnost ošl pracovat o zahrančí a stál ně v srytu uš navně oufám, ž s stuac v čsém zravotnctví obrátí a já s buu moct vrátt tam, jsm vyrůstal, j moj oma a buu pa moc vrátt naší čsé spolčnost to, co o mě za ta louhá léta stua vložla. Do té oby buu al léčt němcé pacnty, platt němcé aně a místo Dobrý n a říat Gutn Tag. UDr. chal Boháč Snftnbrg, Tančírna Taé s Vám stalo, ž jst s na pls místo laného pohybu vícméně ploužl po partu a snažl s vzpomnout na zálaní roy? Prvnc j jnouchá - trénovat už př plsm. ožností j mnoho, můžt s vybrat z npřbrné nabíy tančních šol anbo taé navštívt Tančírnu Spolu ů a Stuntsé Un F U. 14 Clé to začalo, ž s sšly vě slčny a strávly včr povíáním o tom, ž by ráy v Brně tancovaly ně přs týn, anž by přtom utratly většnu měsíčního rozpočtu. A protož byly obě z stuntsých organzací, ta s naonc sholy, ž s tím něco uělají. Zlí jazyové tvrí, ž jna potřbovala trénovat a ruhá naučt tancovat přítl :-). onání první tančírny s rozšířl tým organzátorů, vznly wbovy a systém přhlašování, aby s tančníc navzájm npošlapal. a stránách s ozvít všchno potřbné. J ůlžté s přhlást, aby organzátoř tušl, ol lí přj... pší j samozřjmě přjít v páru, yž jsm věla 2 slčny, tré s omluvly, spolu přšly tančly :-). Přjít můžt sam a npřhlášní, al to pa počítjt s tím, ž přhlášní buou mít přnost, yby byl přplněný part oolala jsm a navštívla s mým rahým tančírnu Tančlo s v pohybové tělocvčně na ampus (místnost 118). Sšlo s tam as 15 párů všch tančních schopností. 2 soutěžních párů, tré lgantně roužly partm, po vojc tré pomalu zoušl zálaní roy a lhc válčly s rytmm. V rohu byla polanča vstupné j obrovolné a sáč bonbónů. Tancuj s tam pro raost. o noho npozoruj, nshazuj, naopa j tam vžycy organzátorsý pár, trý začátčníům ochotně vysvětlí roy. Až Vám bu z uční šplouchat na majá, běžt s tay zatancovat :-). apříla :00-23:00. Všchny postatné nformac najt taé na wbových stránách. ( Jana Pustnová

15 Rprzntační pls F s matrulací Vážné olgyně a olgové, j naší mlou povnností Vás pozvat na Rprzntační pls F U s matrulací, trý pro Vás tračně pořáá Spol mů. Pls s bu onat v útrý, 6.prosnc 2011 o 18:00 v prostorách Bobycntra (Sportovní 559/2a). tos jsm pro Vás přpravl bohatý program a něol novn. Program bu rozěln na 3 stag a zálží pouz na Vás, jaý styl s vybrt. a hlavním póu v asr show hall bu hrát trační apla Th nls, v prostorách Café Pars (na šatnou) tanc poslchu zapěj Cmbálová muza Jury Ptrů z Kyjova a na sotéc agrotta bu hrát Váš oblíbný DJ Schafff. Dál s můžt těšt na něol tančních vystoupní různých žánrů (lasa, latno, hp-hop). bu chybět trační matrulac stuntů prvního ročníu, a taé proběhn slavnostní vyhlášní soutěž Aamcý pracovní rou očma stuntů. V ltošní tombol můžt vyhrát vš pro řánou výbavu stunta mcíny. apříla: pouazy na zravotncé oblční, prparáty uržní munty, pouazy na učbnc a srpta, stáž na ZZS, sportovní potřby, nějaé ty vychytávy o omácnost a počítač, pouazy na ftnss č plavání, osmtcé potřby, vstupny o vala, pzzu a alší. K ažé vstupnc na Vás čá přvapní v poobě jnorázového vstupu o BG FTSS nlá. rganzační tým Spolu mů ása s vůní joové tntury Pročítám s Písň písní yž chystám s pronat mray myšln co na tvým člm plují tvé tcho omyat oscultur m osculo ors su Pročítáš s paragrafy nhou věnovanou majtové správě tché soustřění jaého jsm schopná jnom íy ávě ty zvlááš hravě ám trochu strach vyprávět t o svém světě v bílé zář ln z člověa s občas stává cyn o zumavách a o yvtě o světě, nvyspalí štvanc nm nocí sí v ambulanc Svět vlých parall a malých paralnů rcsvních all, umlčných gnů svět běžných lmat, nvšních rozhovorů sstr-nsstr, otorů-notorů hlastých stížností, tchého utrpní svět, pro nějž n ažý nalézá pochopní Svět, o němž platí o t amo bz zbytu v němž t u pramn běžně žízní hynou mám malou nvntární značu, jao jsou na nábytu nspíš jn s mnou spíš s mcínou Ravna Šéfratora: a Šalgovčová Ratoř: a šalgovčová, Jana Pustnová, artn J. Arbt, xtrní člány: Anrj Črný, Anna Jančová, za člán ěujm UDr. Boháčov fotograf: Zně Chvátal(obála), archv Spolu, archv F, autoř článů sgn: artn J. Arbt Časops nprošl obornou jazyovou úpravou 15

16

1. Úvod do základních pojmů teorie pravděpodobnosti

1. Úvod do základních pojmů teorie pravděpodobnosti 1. Úvod do záladních pojmů teore pravděpodobnost 1.1 Úvodní pojmy Většna exatních věd zobrazuje své výsledy rgorózně tj. výsledy jsou zísávány na záladě přesných formulí a jsou jejch nterpretací. em je

Více

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění Vlv prostupů tpla mz byty na spravdlvost rozúčtování nákladů na vytápění Anotac Fnanční částky úhrady za vytápění mz srovnatlným byty rozpočítané frmam používajícím poměrové ndkátory crtfkované podl norm

Více

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR. Při rozhodování o splátkové společnosti se budeme řídit výší RPSN. Pro nákup zboží si zvolíme. Dl = >k=0

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR. Při rozhodování o splátkové společnosti se budeme řídit výší RPSN. Pro nákup zboží si zvolíme. Dl = >k=0 Úloha 4 - Koupě DVD reoréru SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR Mlaá roina si chce poříit DVD reorér v honotě 9 900,-Kč. Má možnost se rozhonout mezi třemi splátovými společnosti, teré mají násleující pomíny: a) První

Více

1. ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE VÁŽKY II JE U KONCE

1. ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE VÁŽKY II JE U KONCE Srpn 2015 Prázniny pomlu končí, ěti brzy zsnou o školních lvic i v nšm střisku končí čs ovolných pro většinu změstnnců. Brigáníky, ktří nám běhm uplynulých vou měsíců pomáhli, vystříjí opočtí změstnnci

Více

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout.

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout. Etrém funkc 4. PRŮBĚH FUNKCE Průvodc studim V matmatic, al i v fzic a tchnických oborch s často vsktn požadavk na sstrojní grafu funkc K nakrslní grafu funkc lz dns většinou použít vhodný matmatický softwar.

Více

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů M ě ř n í o d p o r u r z s t o r ů Ú k o l : Proměřt sadu rzstorů s nznámým odporm různým mtodam a porovnat přsnost jdnotlvých měřní P o t ř b y : Vz sznam v dskách u úlohy na pracovním stol Obcná část:

Více

Pokud se obrazovka instalace neobjeví, klepněte na Start Run (Spustit) a poté napište D:\setup.exe, kde písmeno D označuje vaši jednotku CD či DVD.

Pokud se obrazovka instalace neobjeví, klepněte na Start Run (Spustit) a poté napište D:\setup.exe, kde písmeno D označuje vaši jednotku CD či DVD. Stránka 1 z 6 Průvo připojním Pokyny pro místě připojné tiskárny v systému Winows Poznámka: Instalujt-li místně připojnou tiskárnu na systém, ktrý j l isku CD s softwarm a okumntaí npoporován, musít pak

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče 4.3.2 Vlastní a příměsové polovodič Přdpoklady: 4204, 4207, 4301 Pdagogická poznámka: Pokud budt postupovat normální rychlostí, skončít u ngativní vodivosti. Nní to žádný problém, pozitivní vodivost si

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T-s diagramu

Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T-s diagramu - 1 - Tato Příloha 307 j součástí článku: ŠKORPÍK, Jří. Enrgtcké blanc lopatkových strojů, Transformační tchnolog, 2009-10. Brno: Jří Škorpík, [onln] pokračující zdroj, ISSN 1804-8293. Dostupné z http://www.transformacn-tchnolog.cz/nrgtckblanc-lopatkovych-stroju.html.

Více

3.4.12 Konstrukce na základě výpočtu II

3.4.12 Konstrukce na základě výpočtu II 3.4. Konstruk n záklě výpočtu II Přpokly: 34 Př. : J án úsčk o jnotkové él úsčky o élkáh,, >. Nrýsuj: ) úsčku o él = +, ) úsčku o él Při rýsování si élky úsčk, vhoně zvol. =. Prolém: O výrzy ni náhoou

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Pomocník na cesty. www.dtest.cz. Export z www.dtest.cz pro obecbezdekov@seznam.cz. Výběr cestovní kanceláře nebo agentury.

Pomocník na cesty. www.dtest.cz. Export z www.dtest.cz pro obecbezdekov@seznam.cz. Výběr cestovní kanceláře nebo agentury. www.dtest.cz Výběr cestovní kanceláře nebo agentury Storno zájezdu Cestovní pojštění Reklamace zájezdu Práva v letecké dopravě Roamng Pomocník na cesty Haló, to je časops dtest? Právě řeším složtý problém

Více

1. Určíme definiční obor funkce, její nulové body a intervaly, v nichž je funkce kladná nebo záporná.

1. Určíme definiční obor funkce, její nulové body a intervaly, v nichž je funkce kladná nebo záporná. Matmatika I část II Graf funkc.. Graf funkc Výklad Chcm-li určit graf funkc můžm vužít přdchozích znalostí a určit vlastnosti funkc ktré shrnm do níž uvdných bodů. Můž s stát ž funkc něktrou z vlastností

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

ý ý ž ž Č š ř ů ř ý ž ň ý ú ý ř ů ů ž š ý ý š ů ť ý ů ž ř ř ů ý ů ý ů ž ý ů ů ů ý ý ů ú ř Š ó ů ř ý ů š ž š Á Í Á ž š ř ž š Ě Á ň ž ó ň ž Á ř Ď Á ň š Ď ř Č É Ž Í ůž ž ž ř ř ř ř ž ý ó š ů ů š ř ž ř š ů

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

Řešení Navierových-Stokesových rovnic metodou

Řešení Navierových-Stokesových rovnic metodou Řšní Navrovýc-Stoksovýc rovnc mtodou končnýc prvků Lbor Črmák prosnc 2009 Označní: Abstrakt Txt obsauj klasckou a varační formulac 2D-úloy nstlačtlnéo nstaconárnío proudění, pops prostorové dskrtzac mtodou

Více

Durové stupnice s křížky

Durové stupnice s křížky Durové stupni s křížky poří + přznmnání: & # # # # # # # # # # # # # ## # # # ## # # # # ## # # G ur D ur A ur E ur H ur Fis ur Cis ur G ur & # ġ h is D ur & # # is h is A ur & # # # h is is is E ur &

Více

OBSAH. Slovo ředitelky 1. Klub pro rodinu Jahůdka 2. NZDM Jahoda 4. NZDM Džagoda 6. Terénní program 8. Soukromá mateřská škola 10.

OBSAH. Slovo ředitelky 1. Klub pro rodinu Jahůdka 2. NZDM Jahoda 4. NZDM Džagoda 6. Terénní program 8. Soukromá mateřská škola 10. VZ 12 O OBSAH Slovo ředitely 1 Klub pro rodinu Jahůda 2 NZDM Jahoda 4 NZDM Džagoda 6 Terénní program 8 Souromá mateřsá šola 10 Dobrovolníci 12 Lidé v Jahodě 13 Ace pro všechny 14 Účetní zpráva 16 Kontaty

Více

ú Š ň ú ú ů ž Č ů ó Ý ů š ú ú ů ů Ů ů ú Ů ů ť ž ú ú ú Ů ž ú ž ú Ů Ř ž ů ú ů Ý Ě ú ů ň ž Ř ň Č š ž Ř Č Š ž ž ň ž Š ž š ů š Ý ž ž ž š ž Š š š š ú ž š š ň ůš úš ž š ů ž Ý š ň š ž ž š š ů š ú š Č ů ů š ž ů

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Chromatografie Zroj: http://www.scifun.org/homeexpts/homeexpts.html [34] Diaktický záměr: Vysvětlení pojmu chromatografie. Popis: Žáci si vyzkouší velmi jenouché ělení látek pomocí papírové chromatografie.

Více

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy L b P B b j ž Kř Kř - O S x DEN ý žů b b 2. bř, b ý. Přb ý, b ů, ř, ý ř, g úů, b x w,, ý, j Sb b ý ů, ý j. A Z Sb j š j b, b j, ů g, ý ů x. Z ž žj x řš j. A wb Z fb j j 2. 3. 2013 P B L b. O ř ý : K Z?

Více

Ř š ý Ť Ť Ť ř š ř š ů ž ó ů ó ó óř ý ý Š Š ř Ú ř ó ů ž ář Ú ů ž ú ý ý ž ů š ó ý ó á Ž ó š ú ý ž ó ú š ó š ú ý ř ú ň ó ú ý ů ú ů ý Ý š úř ř ó ý ř ó ř á š á Žá ř ř řá á ý Žá ž á ř ř š ž ň á ý á ý ž ž ř á

Více

3. SIMULTÁNNÍ REAKCE

3. SIMULTÁNNÍ REAKCE 3. IMULTÁNNÍ REKCE 3. Protsměrné (vratné) reae... 3.. Reae, obě ílčí reae prvého řáu... 3.. Reae D E, D, D E...4 3..3 Kneta & termoynama (vratné reae & hemá rovnováha)...4 Příla 3- Protsměrné reae...6

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v R První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R O. Májek, O. Ngo, M. Blaha, L. Du!ek Odborná garance projektu: J. Dane!, M. Zavoral, V. Dvo"ák, B. Seifert, #. Suchánek

Více

1. Vývoj mozku od narození

1. Vývoj mozku od narození 6 l www.aard.rg #aard twittr.m/aardrg fab.m/aard Mtt: Ndtatčá čit mu du hlavh řči, rč žái v šl rva a děl lháva v rái i v milidýh vtah.. Výv mu d ar 9 % ritiéh výv dětéh mu rbhá d 6 lt v věu 2 lt dahu m

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univrzita omáš Bati v Zlíně LABORAORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY II Názv úlohy: Voltampérová charaktristika polovodičové diody a žárovky Jméno: Ptr Luzar Skupina: I II/1 Datum měřní: 14.listopadu 7 Obor: Informační

Více

PRACOVIŠTĚ PRO PŘÍJEM TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ NA JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO

PRACOVIŠTĚ PRO PŘÍJEM TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ NA JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO 112 PRACOVIŠTĚ PRO PŘÍJEM TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ NA JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO Systém tísňových volání je v České republce propracovaný. Máme čtyř národní telefonní čísla tísňového volání na: 150 - Hasčský záchranný

Více

Š Ž ů Č á ž ř á ň á ř ž ů Č žá á ž č á ž ř á ž ž ř ž ď á ř ž ž á á ů ž á č á řč á ř ž ů á á ž ď á ř á ň á á á á á č ř ď á ř á á ž ů ř á á ř á á ž á č Č á á ů ř Ž Č čá Č ř á á ř Č ň ž ř ř č Ř Ž á ž á ř

Více

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí Ob p Z s z z f žs sé psy. Pbějš f žs ps jé zžs b řšy pě sě př ř. Něé f ps b sěy pz žý zjů. P p bj C s ýč sé bj, js žé zsé py. V px z, ž p zs y, sžě s ps, ps s ý y. Z pé js bzpčé z é, p ě z p ě, by s zzř

Více

Naše anketa Jan Brunclík (68), důchodce, podnájemník Já barák nemám,

Naše anketa Jan Brunclík (68), důchodce, podnájemník Já barák nemám, SERVIS Dsatro pro vaš bzpčí O tom, jak s chovat v nbzpčí, na co dávat hlavně pozor a kd hldat pomoc, čtět na str. 3 a 5 Výzva do roku 2006 J tu opět nový rok. Rok, do ktrého všm z srdc přjm hodně štěstí

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

ROZPIS soutěží X. GRAND PRIX Hradec Králové

ROZPIS soutěží X. GRAND PRIX Hradec Králové ROZPIS soutěží X GRAND PRIX Hradc Králové Základní údaj Katgori B Pořadatl : Hradcký jzdcký klub, Hradčnic 99 9 Hradc Králové tl: 6349, 669 Číslo závodů : 9F 3 Datum konání : - 3 srpna 4 Místo konání :

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

ľľľ ľ ż łš ř ř ĺ Ř ĺ Ž š ĺ Ž řĺ ř ú ĺ Ž ř Ž Ú ĺ Ž Ž š š ĺ ĺ ú Ž Ž Ž ú ř Ž Š ř ĺ Ž Úř š Ž ř Š ĺ Ž ĺ Ž ľ Ú Ž ř Řĺ ĺ Í ú Í Ž ĺ Ž Í Ž ř Í Ž ĺ ř Ú Ž Ž ĺ Ž ř ľ ľ ú ż ĺ ĺ ř š Ž ĺ Ž Žĺ ĺ ĺ Ž Ú Ü ř Ž ř ĺ ĺ ĺ ú

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku č. 12 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Radnic nalzla možné řšní obchvatu Črvnové zasdání frýdcko-místckého zastupitlstva mělo znovu jako njožhavější

Více

Cvičení č. 9 Lineární zobrazení. Jádro a obor hodnot. Matice lineárního zobrazení.

Cvičení č. 9 Lineární zobrazení. Jádro a obor hodnot. Matice lineárního zobrazení. Ciční z linání lg 4 Ví Vonák Ciční č 9 Linání zozní Jáo oo hono Mi lináního zozní Linání zozní ini Zozní V U k U V jso kooé oso s nzýá linání jsliž U U Množin šh lináníh zozní U o V znčím V L U říkl ozhoně

Více

a 1 = 2; a n+1 = a n + 2.

a 1 = 2; a n+1 = a n + 2. Vyjářeí poloupoti Poloupot můžeme určit ěkolik růzými způoby. Prvím je protý výčet prvků. Npříkl jeouchá poloupot uých číel by e výčtem l zpt tkto:,, 6,,... Dlší možotí je vzorec pro tý čle. Stejá poloupot

Více

THE POSSIBILITY OF RELOCATION WAREHOUSES IN CZECH-POLISH BORDER MOŽNOSTI RELOKACE SKLADŮ V ČESKO-POLSKÉM PŘÍHRANIČÍ

THE POSSIBILITY OF RELOCATION WAREHOUSES IN CZECH-POLISH BORDER MOŽNOSTI RELOKACE SKLADŮ V ČESKO-POLSKÉM PŘÍHRANIČÍ Jan CHOCHOLÁČ 1 THE POSSIBILITY OF RELOCATION WAREHOUSES IN CZECH-POLISH BORDER MOŽNOSTI RELOKACE SKLADŮ V ČESKO-POLSKÉM PŘÍHRANIČÍ BIO NOTE Jan CHOCHOLÁČ Asistent na Katedře dopravního managementu, maretingu

Více

Vedení vvn a vyšší parametry vedení

Vedení vvn a vyšší parametry vedení Veení vvn a vyšší parametry veení Při řešení těchto veení je třeba vzhleem k jejich élce uvažovat nejenom opor veení R a inukčnost veení L, ale také kapacitu veení C. Svo veení G se obvykle zanebává. Tyto

Více

Pivovarnictví v Krkonoších

Pivovarnictví v Krkonoších Pivovarnictví v Krkonoších 14. 8. Pivovarnictví v Krkonoších Brwing Br in th Krkonos Brauriwsn im Risngbirg Browarnictwo w Karkonoszach 1. Rudík 2. Žacléř 3. Jilmnic 4. Hostinné 5. Horní Maršov 6. Libč

Více

Postup při měření rychlosti přenosu dat v mobilních sítích dle standardu LTE (Metodický postup)

Postup při měření rychlosti přenosu dat v mobilních sítích dle standardu LTE (Metodický postup) Praha 15. srpna 2013 Postup při měření rchlosti přenosu at v mobilních sítích le stanaru LTE (Metoický postup Zveřejněno v souvislosti s vhlášením výběrového řízení za účelem uělení práv k vužívání ráiových

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu

Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu Měření solventnost pojsttelů nežvotního pojštění metodou míry solventnost a metodou rzkově váženého kaptálu Martna Borovcová 1 Abstrakt Příspěvek je zaměřen na metodku vykazování solventnost. Solventnost

Více

PROGRAM LLP/ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2007/2008

PROGRAM LLP/ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2007/2008 PROGRAM LLP/ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2007/2008 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu na e-mail. adresu:

Více

Vysokorychlostní železnice úspěchy a výzvy

Vysokorychlostní železnice úspěchy a výzvy Vysoorychlostní železnice úspěchy a výzvy Dr. Gunter Ellwanger, ředitel pro vysoorychlostní železnice, Mezinárodní železniční unie Vysoorychlostní vlay přiláaly na železnici nové cestující především na

Více

Hanáci z blízkého i vzdáleného okolí míří do Prostějova!

Hanáci z blízkého i vzdáleného okolí míří do Prostějova! Ročník 14 Číslo 8 ZDARMA 28. srpna 2013 Hanáci z blízkého i vzdálného okolí míří do Prostějova! Foto: Archiv MMPv Proč do Lázní Slatinic? Za zdravou kůží do Slatinic Sirné minrální vody mají obcně dzinfkční,

Více

KVĚTEN 2013 2. VYDÁNÍ

KVĚTEN 2013 2. VYDÁNÍ Turnaj O2GA 2012 KVĚTEN 2013 2. VYDÁNÍ Rozhovor s Ptrm Katzrm, obchodním řditlm spolčnosti Dimnsion Data Czch Rpublic Kdy jst začal hrát golf a co vás k němu přivdlo? Věnujt s jště nějakému jinému sportu?

Více

Á Á Á š ě ČŇ ŘÁ Ě Á Č ÍŘÁ Ř Ě š ě ť Č Ú ú Č ě Ú ů ů š ě Ň ř ž ěř ů ř ě ř ň ř ž ů ř Ů ě ř š ě ě ú ř ž Č Č ť Ň ě ř š ěú ř ď Ž šú ě ř ř ř Á ě ř ř ť Č ř ř ď ě ě ž ř ě Č ó ě Ň ě ě ě š š ů ě ž ú ž Č šš úě ů

Více

á á á ů ě č ě žá ž ž á ó ó č ář ř ž é é Í ř š ž ý ů é ř á ý á é ě é č á Žš ě č á á č Ž á é ě é č á é á á ž č ář á á š é ý á č žá ý á ů ý ý ů š č ář ž ěř á á ů ěč č š žá á á ě ě Ž é ř ý ů č é š Ž é Žá ž

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel VPP HAV 2014/02

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel VPP HAV 2014/02 Všobcné pojtné podmínky pro pojštění vozdl 99.60.10.13 10.2014 vrz 03 Obah: A. Obcná čát Článk 1 Úvodní utanovní Článk 2 Výklad pojmů Článk 3 Uzavřní a změny pojtné mlouvy Článk 4 Vznk a trvání pojštění;

Více

Č Á ľ ĺ ł Ě ł ř ĺ ĺ Ú ľ ł ľ Čľ Ć ľá ľ Á ĺ ĺ řĺ ĺ řĺ ě ĺ Č ĺ ó Č ľ ź Č é ě ě š ř ů ý é ľ ě ě ě š ĺ ł ě ě š ř ů ĺ é ľ ě ě š ř ů Ť é đ ľ Ť ě ě š ř ů ž ľ ĺ ľ ľ ľ ľ ľ é ě é ĺ ľ ĺý ů Čł đ ń ř ĺ Š š ř Č Ż Č ľ

Více

Fotografujeme módu. Móda. Móda v exteriéru v interiéru. černobíle. Jak na to

Fotografujeme módu. Móda. Móda v exteriéru v interiéru. černobíle. Jak na to Fotografujm módu Módní fotografi j všud kolm nás. Nalznm ji v katalozích, spolčnských magazínch i billboardch. Má mnohé skvělé autory, i když fotografování módy nní jdnoduché. Jd o jdno z njnáročnějších

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Vánoce se kvapem blíží V pátek 29. listopadu rozsvítíme vánoční strom!

Vánoce se kvapem blíží V pátek 29. listopadu rozsvítíme vánoční strom! Ročník 14 Číslo 11 ZDARMA 27. listopadu 2013 Vánoc s kvapm blíží V pátk 29. listopadu rozsvítím vánoční strom! Foto: Archiv MMPv 5 Katalog nmovitostí ralitní kanclář DACHI, s.r.o. Mgr. Mark Novotný řditl

Více

Příklady k přednášce 6 - Ustálený stav, sledování a zadržení poruchy

Příklady k přednášce 6 - Ustálený stav, sledování a zadržení poruchy Přílady přdnášc 6 - Utálný tav, ldování a zadržní poruchy Mchal Šb Automatcé řízní 05 9-3-5 Frvnční odzva - odvozní Automatcé řízní - Kybrnta a robota Na vtup tablního ytému přnom y () = Gu ()(), trý j

Více

korun za m, což by bylo cca 90 milionů korun.

korun za m, což by bylo cca 90 milionů korun. ZPRAVODAJ OBCE DUBNO è í s l o : 0 4 è e r v e n 2 0 1 4 w w w. o b e c d u b n o. c z Slovo starosty Obec Dubno Vážení spoluobčané, tento rok je čtvrtým rokem volebního období a my zastuptelé se ohlížíme,

Více

Č É Č Í Š ŘÁ É ÁŘ É É Í Š ŘÁ É ÁŘ É É Ú Í š ř ř Č é Č Č ř ř ý š š ů ý š š ř ů é Č Ř ý Č ý Ž é Ž ř Č ň š é ý ů ř ň úř Č ý ň é ř é é ň Č ř Ž ň ú Č é ř Ž ň ú ů ý Č ř Ž š ý Ž ý ř ů Ž ž ý š ý ý é é é ý š š

Více

PENZIJNÍ PLÁN A STATUT. ČSOB Penzijního fondu Stabilita, a. s., člena skupiny ČSOB

PENZIJNÍ PLÁN A STATUT. ČSOB Penzijního fondu Stabilita, a. s., člena skupiny ČSOB PENZIJNÍ PLÁN A STATUT ČSOB Penzijního fondu Stabilita, a. s., člena supiny ČSOB ČSOB Penzijní fond Stabilita, a. s., člen supiny ČSOB STATUT Článe 1 Úvodní ustanovení 1. Obchodní fi rma: ČSOB Penzijní

Více

AMW 469 www.whirlpool.com

AMW 469 www.whirlpool.com AMW 469 C S K R O D E.hirlpool.com 1 C MONTÁŽ SPOTŘEBIČE INSTALACE PŘI INSTALACI SPOTŘEBIČE s řiďt samostatnými přiložnými instalačními pokyny. PŘED PŘIPOJENÍM KONTROLUJTE, DA NAPĚTÍ na typovém štítku

Více

Á Á í á č á á á ž á á í é ú é á í ý í ř é ú í ř é á ř á á č á ř é ů ž é á í ý é č é á ý ž ě é ř é ř ě ě ý ú á á í é á á ě ý á é ě í í ř áš ě ý ý ě ý ší á é é č é ě ý í í í é č í í á á í íř š ší ž ří š

Více

GRAFEN. Zázračný. materiál. Žádný materiál na světě není tak lehký, pevný a propustný,

GRAFEN. Zázračný. materiál. Žádný materiál na světě není tak lehký, pevný a propustný, VLASTNOSTI GRAFENU TLOUŠŤKA: Při tloušťc 0,34 nanomtru j grafn milionkrát tnčí nž list papíru. HMOTNOST: Grafn j xtrémně lhký. Kilomtr čtvrčný tohoto matriálu váží jn 757 gramů. PEVNOST: V směru vrstvy

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

Základní nápěvy I. Začátek hodinek

Základní nápěvy I. Začátek hodinek I.1 Prv modltb dne Pod: ntphon Romnum, Rome 1912, 3*. Zákld nápěvy I. Zčátek hodnek. Pne, o tev ř mé rty, má ús t tě budou chvált. I.2 Ostt hodnky I.2.1 nápěvy d ntphon Romnum (1912) Pod: ntphon Romnum,

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 04 ÚNOR 2009 STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 & 5 ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A ZLÍNSKÝ KRAJ

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 04 ÚNOR 2009 STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 & 5 ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A ZLÍNSKÝ KRAJ SPECIÁLNĚ ZAMĚŘENO NA PŮLROK ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU Několik akcí dostalo Zlínský kraj v Bruslu na scénu! Na jdn týdn si události připravné zastoupním monopolizovali

Více

Demonstrace skládání barev

Demonstrace skládání barev Vltrh nápadů učitlů fyziky I Dmonstrac skládání barv DENĚK NAVRÁTIL Přírodovědcká fakulta MU Brno Úvod Studnti střdních škol si často stěžují na nzáživnost nzajímavost a matmatickou obtížnost výuky fyziky.

Více

Dovolená 55+ skvělé ceny. Costa del sol NA DOSAH RUKY

Dovolená 55+ skvělé ceny. Costa del sol NA DOSAH RUKY Dovolná pro snory 55+ Dovolná štá ír právě Vá o hlavní trstck szón a za skvělé cny. Vítjt v jdné z njžádanějších trstckých oblastí světě pobřží dlhých pláží zaltých slnc. Costa dl sol TO PRAVÉ ŠPANĚLSKO

Více

Magazín ČAW číslo 3/2009. Dokonalé wellness centrum

Magazín ČAW číslo 3/2009. Dokonalé wellness centrum Čská Asociac Wllnss Magazín ČAW číslo 3/2009 Dokonalé wllnss cntrum s jménm Frištnský Zcla nové, modrní wllnss cntrum Frištnský wllnss klub v Brně - Líšňi s přdstavilo 27. srpna odborným zájmcům. Čská

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

IDEÁLNÍ PLYN I. Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

IDEÁLNÍ PLYN I. Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. IDEÁLÍ PLY I Prof. RDr. Eanuel Soboda, CSc. DEFIICE IDEÁLÍHO PLYU (MODEL IP) O oleulách ideálního plynu ysloujee 3 předpolady: 1. Rozěry oleul jsou zanedbatelně alé e sronání se střední zdáleností oleul

Více

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu 6. Demonstrační smulační projekt generátory vstupních proudů smulačního modelu Studjní cíl Na příkladu smulačního projektu představeného v mnulém bloku je dále lustrována metodka pro stanovování typů a

Více

CX51MC MODULAČNÍ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR

CX51MC MODULAČNÍ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR X51M MODULAČNÍ OVATELNÝ REGULÁTOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Programovatelný regulátor s mnoha nastavitelnými a zobrazitelnými parametry určený pro optimální řízení topného zařízení s moulací výkonu. OpenTherm

Více

PENZIJNÍ PLÁN A STATUT

PENZIJNÍ PLÁN A STATUT PENZIJNÍ PLÁN A STATUT ČSOB Penzijního fondu Progres, a. s., člena supiny ČSOB 7.PP ČSOB Penzijní fond Progres, a. s., člen supiny ČSOB STATUT Článe 1 Úvodní ustanovení 1. Obchodní fi rma: ČSOB Penzijní

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11

Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11 Obsah Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11 Environmentální aspekty výtvarné tvorby v prostředí školy a ve veřejném prostoru aneb umělecká výchova uvnitř instituce

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Květn 2008 č. 9 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Město jdnalo s Bskydčanm. Zbytčně Přdstavitlé občanského sdružní Bskydčan soudní žalobou zablokovali

Více

ě Ý ř Ě Ý ý č ý é ý č é á á ž á á ř ý č š ě á řš é řá á ř á Č á á ý č ž š ě ý é ý č é ž ý š ž š ě ý éž ý ý čá ů á ě ý á á ř á á ř č ě š č é á ě ý ž á á é ž ř é č ž č ě á ž ž ř é ů á á á ěř á é č ř ř č

Více

1. KOMBINATORIKA. Příklad 1.1: Mějme množinu A a. f) uspořádaných pětic množiny B a. Řešení: a)

1. KOMBINATORIKA. Příklad 1.1: Mějme množinu A a. f) uspořádaných pětic množiny B a. Řešení: a) 1. KOMBINATORIKA Kombinatoria je obor matematiy, terý zoumá supiny prvů vybíraných z jisté záladní množiny. Tyto supiny dělíme jedna podle toho, zda u nich záleží nebo nezáleží na pořadí zastoupených prvů

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS VI. Odpor a lktrický proud Obsah 6 ODPOR A ELEKTRICKÝ PROUD 6.1 ELEKTRICKÝ PROUD 6.1.1 HUSTOTA PROUDU 3 6. OHMŮV ZÁKON 4 6.3 ELEKTRICKÁ ENERGIE A VÝKON 6 6.4 SHRNUTÍ 7 6.5 ŘEŠENÉ

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ.

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ. CHYBY MĚŘENÍ Úvod Představte s, že máte změřt délku válečku. Použjete posuvné měřítko a získáte určtou hodnotu. Pamětlv přísloví provedete ještě jedno měření. Ale ouha! Výsledek je jný. Co dělat? Měřt

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. března 2013. Den Země. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova

Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. března 2013. Den Země. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. břzna 2013 Dn Změ Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova PŘIJMEME KADEŘNICI JARNÍ NABÍDKA SALONU NAISY NAISY KOSMETICKÉ A KADEŘNICKÉ STUDIO KOSMETIKA kromě naší stálé nabídky

Více