kalendář akcí říjen 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kalendář akcí říjen 2014"

Transkript

1

2 kalendář akcí říjen St Schůzka klubu učitelů důchodců (více: KS) h. Výtvarná dílna v knihovně h. Šachový kroužek Pionýra (více: SCJS) h Čt Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h. Schůzka klubu vojenských důchodců (více: KS) h Pá Šachový oddíl (SCJS) h. Odečty vodoměrů do (více: SMJ) Uzávěrka přihlášek na Noc mezi knihami (více: Knihovna) So Brigády rybářů každou sobotu 7.00 h. Brigády hasičů každou sobotu a neděli 8.00 h. Knihovna otevřena + burza knih (více: Knihovna) h Ne Rally Příbram rychlostní zkouška (více: Z činnosti...) h. SLAVÍKOVY JINCE 2014 (více: KS) h Po Týden knihoven burza knih (více: Knihovna) h. Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h Út Týden knihoven burza knih (více: Knihovna) h. Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h. Senior-klub (SCJS) h. Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček) h. Beseda Z historie a současnosti VVP 5. část h. (více: Knihovna) St Týden knihoven burza knih (více: Knihovna) h. Šachový kroužek Pionýra (více: SCJS) h Čt Týden knihoven burza knih (více: Knihovna) h. Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h. Přednáška Kamily Polákové (více: MC Jinečáček) h Pá Týden knihoven burza knih (více: Knihovna) h. VOLBY 2014 (více: Městys) h. Šachový oddíl (SCJS) h. Uzávěrka výtvarné soutěže knihovny Týden knihoven Noc mezi knihami (více: Knih.) h So VOLBY 2014 (více: Městys) h. HAVELSKÉ POSVÍCENSKÉ TRHOVÁNÍ (více: Z činnosti...) 8.00 h. Posvícenské posezení v Čenkově (více: Zprávy z Čenkova) h Ne Po Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h Út Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h. Senior-klub (SCJS) h. Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček) h. Tvořivá dílna s Markétou pro veřejnost (více: MC Jineč.) h. 2

3 St Výtvarná dílna v knihovně h. Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h Čt Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h. Hlasová terapie s Šárkou Pexovou (více: MC Jinečáček) h Pá Vyhodnocení výtvarné soutěže (více: Knihovna) h. Šachový oddíl (SCJS) h. Uzávěrka Jineckého zpravodaje na listopad So Ne Po Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h Út Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h. Senior-klub (SCJS) h. Beseda s Antonínem Roháčkem (více: Knihovna) h. Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček) h St Výtvarná dílna v knihovně h. Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h Čt Zájezd do Polska se RUŠÍ (více: KS) Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h Pá Šachový oddíl (SCJS) h So 4. HUBERTSKÝ DEN (více: Z činnosti...) h. Popcorn párty v Čenkově (více: Zprávy z Čenkova) h Ne Po Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h. Prázdniny ve škole Út STÁTNÍ SVÁTEK St Výtvarná dílna v knihovně h. Podzimní miniturnaj v šachu pro všechny zájemce (SCJS) h. Prázdniny ve škole Čt Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h Pá Šachový oddíl (SCJS) h. LISTOPAD více v příštím čísle JZ So Drakiáda mateřského centra (více: MC Jinečáček) h St Schůzka klubu učitelů důchodců (více: KS) h Čt Schůzka klubu vojenských důchodců (více: KS) h So Turnaj nadějí a Přebor MŠ a ZŠ v šachu (více: Pionýr) v jednání Ne Zájezd na trhy v Ředhošti (více: KS) 5.30 h Út Den válečných veteránů v jednání Út Martinská světýlka (více: MC Jinečáček) v jednání 3

4 přehled říjen 2014 Společenská kronika strana 5 Městys Jince strana 7 Služby městyse Jince strana 25 Kulturní středisko strana 28 Knihovna strana 34 Mateřské centrum Jinečáček strana 40 Z činnosti společenských a zájmových organizací strana 43 Pionýrská skupina Jince strana 47 Ze života školy strana 50 Okénko do Mateřské školy Sluníčko Jince Základní škola Jince Základní umělecká škola J. J. Ryby Rožmitál p. Tř strana dělostřelecký pluk strana 59 Relace střeleb ve Vojenském újezdu Brdy strana 60 Policie informuje strana 61 Sport strana 62 Zprávy z Čenkova strana 63 Zprávy z Ohrazenice strana 66 Kultura v Hořovicích strana 68 Kultura v Příbrami strana 69 Inzerce strana 70 4

5 společenská kronika říjen 2014 Jubilanti Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let přejeme našim spoluobčanům, kteří slaví svá životní jubilea. Narození Kabátníková Jaroslava 85 let Růžičková Marie 86 let Černý Kryštof ROZLOUČILI JSME SE Souchová Jana Milec Jiří 5

6 VZPOMÍNKY Tam na druhém břehu je někdo mému srdci milý, co dal mi svou něhu v nejednu těžkou chvíli. Dne 28. září 2014 tomu byly tři roky, co nás navždy opustila naše maminka a sestra paní Miroslava Hartmanová. Věnujte jí, prosím, společně s námi tichou vzpomínku. Rodina Fenikova, dcery a syn s rodinami. Dne 19. října 2014 tomu bude již 9 let, co nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Miroslav Holý. S úctou a láskou stále vzpomínají manželka Anna, syn Miroslav s manželkou Katkou a vnučky Natálka, Anička a Terezka. Dne 19. října 2014 uplynou 4 roky, co nás navždy opustil bratr, strýc a švagr, pan Jan Holý. Stále vzpomínají sestry Na a, Jana s rodinami a neteř Lenka s rodinou. 20. října 2014 uplyne jeden smutný rok, co navždy utichlo předobré a laskavé srdce paní Evy Helclové. Moc nám chybí a nikdy na ni nezapomeneme. Manžel a děti s rodinami. K tiché vzpomínce na kamarádku Evičku se připojují kolegyně z práce. Dne 29. října 2014 uplyne 18 let, co nás navždy opustil milovaný manžel a tatínek pan Jaroslav Kymla z Jinec. S láskou v srdci nikdy nezapomeneme. Manželka Ivana a syn Tomáš. 6

7 Městys Jince říjen 2014 VOLBY DO OBECNÍCH ZASTUPITELSTEV a 1. kolo senátních voleb 1. Volby do Zastupitelstva městyse Jince a volby do Senátu Parlamentu České republiky se konají: v pátek 10. října 2014 od hodin do hodin a v sobotu 11. října 2014 od 8.00 hodin do hodin. 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově ZŠ Jince, Slavíkova č. p. 26 ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v budově ZŠ Jince, Slavíkova č. p. 26 ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v Rejkovicích č. p. 7 ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v Běříně č. p. 22 Veškeré další informace o volbách, včetně kandidátních listin a volebních programů, jsou uvedeny v brožurce Volby 2014, která byla (nebo v nejbližších dnech bude) doručena prostřednictvím České pošty, s. p. do všech domácností v Jincích, Rejkovicích a Běříně. Brožura je k dispozici i ve Společenském centru Josefa Slavíka a na Úřadě městyse Jince. Hlasování do přenosné volební schránky Ze závažných, zejména zdravotních důvodů může volič požádat obecní úřad (ve dnech voleb okrskovou volební komisi) o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Členové volební komise navštíví voliče doma s přenosnou volební schránkou. Pokud vám zdraví neslouží, využijte této možnosti hlasování. 7

8 Výpis ze zprávy o činnosti Rady městyse Jince od do Vyhodnocení, příprava zastupitelstva Od posledního jednání zastupitelstva 14. května t. r. se rada sešla ke svým jednáním sedmkrát , 9., 16. a , 14. a a V rámci svých jednání se rada zabývala vyhodnocením zastupitelstva a přípravou zastupitelstva , pravidelně probíhá i kontrola zápisů a usnesení z jednání rad. Program rozvoje městyse, výstavba Na všech jednáních byly projednávány záležitosti týkající se akcí zařazených do Programu rozvoje městyse: V současné době je jednou z nejsledovanějších akcí realizace projektu Rozšíření kapacity Mateřské školy Jince v této otázce rada zmocnila starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace s ROP Střední Čechy na financování projektu; byla informována o přípravě výběrového řízení, seznamovala se s podklady k výzvě k podání nabídek; v rámci přípravy pověřila starostu k projednání připomínek k podkladům výzvy se zpracovatelem výzvy, schválila text výzvy pro zadávací řízení na dodavatele akce, byla informována o jednáních komisí výběrového řízení a následně schválila výsledek výběrového řízení, vítěz výběru INVESSALES, s. r. o. vyzván k uzavření smlouvy v rozsahu nabídky; pověřila starostu městyse k podpisu smlouvy o dílo s INVESSALES, s. r. o. na akci Rozšíření kapacity Mateřské školy Jince po uplynutí lhůty na odvolání proti výsledku výběrového řízení na dodavatele a k předání staveniště. V souvislosti s přípravou rekonstrukce MŠ byla připravována i výměna zdroje vytápění akce Instalace OZE Mateřská škola Jince rada schválila text výzvy pro zadávací řízení na dodavatele akce, do výběrového řízení byly podány dvě nabídky, ani jedna však dle zprávy hodnotící komise nesplňovala podmínky výzvy (vyšší nabídková cena než stanovená předpokládaná hodnota), rada z tohoto důvodu schválila zrušení výběrového řízení a následně i zrušení žádosti o podporu z OPŽP akce 8

9 cz.1.02/3.1.00/ Instalace OZE Mateřská škola Jince - projekt bude odložen do dalšího plánovacího období. Rada se zabývala i možností úprav ZŠ Jince, které by měly snížit energetickou náročnost školy schválila zadat přípravu projektové dokumentace akce Realizace energetických úspor ZŠ Jince v souladu s požadavky OPŽP Ing. Kábovi a oslovit společnost REVEL Příbram, s. r. o. ke zpracování projektu na rekonstrukci vytápění v budovách ZŠ; vzala na vědomí oznámení SFŽP OPŽP - zaslání registračního listu a rozhodnutí o poskytnutí podpory na akci Základní škola - Instalace OZE. Vedle zásadních rekonstrukčních prací se rada zabývala i zajištěním menších oprav a údržbových prací v objektu MŠ i ZŠ výmalba tříd MŠ, izolace budovy ZŠ podél chodníku práce zajiš ované vlastními pracovníky (brigádníci, SMJ), schválila zadat položení chodníku kolem budovy ZŠ p. Haltufovi. Další připravovanou akcí je rekonstrukce chodníků na Zborovské rada schválila zadat přípravu výběrového řízení Ing. Běhounovi, následně schválila text výzvy na tuto veřejnou zakázku k výběru dodavatele stavebních prací výzva zaslána třem firmám a uveřejněna na úřední desce. Na základě doporučení komise pro otevírání obálek schválila zrušení prvního zadávacího řízení z důvodu podání pouze jedné nabídky, která navíc nesplňovala požadavky zadavatele, proto byla z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů uvedených v zadávací dokumentaci vyloučena; následně schválila vyhlášení nového zadávacího řízení na výběr dodavatele stavebních prací včetně úpravy zadávacích podmínek (navýšení max. nabídkové ceny). Výzva zaslána 3 stavebním firmám a uveřejněna na úřední desce městyse (i v elektronické podobě). Oprava komunikací a protizáplavová opatření rada schválila podání žádosti o dotaci z Ministerstva dopravy ČR na opravu komunikací po povodních (záplavách) v r a protizáplavová opatření (vč. výčtu dotčených komunikací) v této souvislosti schválila uzavření smlouvy o poradenské činnosti s KPW Projekt s. r. o. na zpracování projektové žádosti o dotaci - žádost městyse Ministerstvo dopravy neshledalo důvodnou. Rekonstrukce hasičárny rada byla průběžně informována o stavu prací, schválila zakoupení tří infrapanelů pro temperování garáží a dílny hasičárny dle nabídky Ing. Sládka STAVOPLAN. Koupaliště vzala na vědomí studii dispozičního řešení zázemí koupaliště. 9

10 Zeleň Zborovská vzhledem k podmínkám udržitelnosti projektu rada schválila postup při údržbě výsadby zeleně na Zborovské odbornou pomoc (metodický dohled) zadat p. Kubátové, údržbu stávající výsadby zajistit prostřednictvím pracovníků SMJ, doplňující výsadbu za zničené či chybějící rostliny (dle seznamu pův. dodavatele) realizovat v září Rada vzala na vědomí i informaci o připravovaných nových výzvách ze SFŽP a FROM možné využití pro rekonstrukci a zateplení budov zdravotního střediska. Rozpočtové záležitosti, fakturace, hospodaření Rada byla informována na základě finančních výkazů o plnění rozpočtu (k , a ); schválila: - rozpočtová opatření č. 7 (úprava rozpočtu v rozsahu pravomoci rady, 8 a 9 (úpravy rozpisu rozpočtu); - návrh rozpočtového opatření č. 10 předložit ke schválení zastupitelstvu; - zohlednit připomínky provozovatelů k pohledávce za fakturaci spotřeby vody a elektřiny na provoz koupaliště v letních sezónách 2010, 2011 (spotřeba vody a elektřiny při rekonstrukci koupaliště a čerpadlo do areálu fotbalového hřiště); - proplacení úborů pro zahrádkáře; - příspěvek 10 tisíc Kč na vydání nové CD nahrávky Rožmitálské Venkovanky; - snížení platby za služby spojené s pronájmem zubní ordinace po dobu omezeného provozu ordinace z důvodu čerpání rodičovské dovolené o 40 %; vzala na vědomí rozhodnutí Generálního finančního ředitelství o částečném prominutí daně odvod za porušení rozpočtové kázně (nedodržení termínu dokončení akce Jince, zeleň II) s tím, že vzhledem ke skutečnosti, že akce byla fyzicky dokončena včas a prodlení bylo způsobeno administrativním předáním akce v termínu vyhovujícím všem stranám o tři dny později oproti termínu dle dotačních podmínek (po konzultaci a odsouhlasení SFŽP), bude zbývající částka daně v celkové výši Kč uhrazena z rozpočtu městyse. Bytové záležitosti Rada schválila - prodloužení nájemních smluv k bytům č. 3/165, 9/98 a 3/32; - přidělení uvolněného bytu 3/98 na dobu určitou dle návrhu bytové komise (sjednocena doba pronájmu na dobu určitou do ); 10

11 - odložení opravy výtahu v č. p. 98 na r. 2015; - stanovisko k žádosti o úhradu podílu za přepojení elektrorozvodů na bytovém domě č. p. 291, 292, kde městys vlastní dva byty městys se bude podílet pouze za podmínky, že se na úhradě budou poměrnou částkou za byt podílet i vlastníci ostatních bytů; Rada vzala na vědomí: - informace ředitelky SMJ o nutných opravách v obecních bytech (2/165 - kuchyňská linka, 2/171 - výměna radiátoru) a opravách plechování a omítek v č. p. 98; - výměnu staré kuchyňské linky v bytě 4/171 za kuchyňskou linku pořízenou nájemcem bytu; pověřila ředitelku SMJ projednáním uvolnění prostorů společného schodiště v č. p. 165 s nájemníky bytů v č. p Záležitosti organizací zřizovaných městysem, místních organizací a spolků Kulturní středisko, knihovna, kulturní komise: - vzala na vědomí informaci o organizačním zajištění akce ROCK FEST Jince; - byla informována o přípravě 5. Jineckých slavností, následně seznámena s jejich vyhodnocením; - schválila vyřazení knih z místní knihovny dle seznamu předloženého knihovnicí. Služby městyse Jince: O problematice řešené touto příspěvkovou organizací informuje ředitelka SMJ na každém jednání rady a přijatá usnesení se promítají v ostatních oblastech projednávané problematiky. Rada vzala na vědomí výsledek hospodaření příspěvkové organizace SMJ k Rada městyse schválila pozastavení činnosti SBJ od Základní škola a mateřská škola Jince: Rada vzala na vědomí návrhy ředitele ZŠ a MŠ Jince pro možné zapojení do připravovaného projektu k rozvoji výukových kapacit mateřských a základních škol. Neschválila investici na nákup IT vybavení pro třídu 6. A doporučila využít interaktivní tabuli z MŠ, která se stane po instalaci nového vybavení MŠ nadbytečnou. 11

12 Zájmové organizace: Rada městyse se opakovaně zabývala možností řešení rekonstrukce Sokolské zahrady - vzala na vědomí informaci o jednání valné hromady TJ Sokol Jince k možnosti prodeje Sokolské zahrady městysi a navrženému jednání k této otázce; na základě výsledku tohoto jednání schválila návrh ceny pro odkup Sokolské zahrady pro jednání s členy výboru TJ Sokol Jince cenu stanovit úředním odhadem. Pověřila starostu městyse k jednání s Tělovýchovnou jednotou Jince o možném odkupu budovy sauny v areálu Sokolské zahrady v Jincích a k vyžádání znaleckého posudku na pozemky a budovu v areálu Sokolské zahrady v Jincích. MAS Brdy: Rada vzala na vědomí informaci o dotaci pro MAS Brdy z programu OPVK, v rámci které bude část prostředků vyčleněna pro ZŠ Jince (venkovní učebny - altány). Organizační záležitosti Smlouvy: Vedle smluv ke stavebním a dotačním akcím projednala a schválila rada v uvedeném období uzavření následujících smluv: provozování koupaliště s p. Janem Krnáčem na letní sezónu 2014, následně do ; s Geodetickou kanceláří Pardubice na zajiš ování služeb souvisejících s provozováním mapového projektu městyse v rámci aplikace G-obec; o zřízení věcného břemene služebnosti se Správou železniční dopravní cesty, s. o. (komunikace k nádraží Jince); o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu stavby ve prospěch ČEZ Distribuce a. s. č. IV /VB/02; o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu stavby mezi městysem a ČEZ Distribuce a. s., zastoupenou firmou Elektrostav Strakonice (Jince, knn pro p. č. 1536/7); předložit zastupitelstvu městyse návrh na zřízení věcného břemene pro pozemky v k. ú. Jince č. parc. 833/1, 867/1, 872/1, 876/6 a 876/12 v souvislostí s realizací stavby Jince Královky, knn p. 872/3 a pro pozemek v k. ú. Jince parc. č. 1208/7 v souvislosti s realizací stavby Jince, knn, Křešínská, p Vzhledem k definici věcného břemene dle nového občanského zákoníku bude schválení uvedených věcných břemen předmětem jednání zastupitelstva. o zřízení práva stavby na pozemku 27/1 k. ú. Jince (kanalizační přípojka); 12

13 s RWE GasNet s. r. o. o pronájmu plynárenského zařízení v ulici Za Černým mostem; s Českou poštou, s. p. o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb; o poskytování právních služeb s Mgr. Martinem Kainem od v této souvislosti vzala na vědomí skončení smlouvy s AK JUDr. Černohorské; o propagaci loga firmy při Jineckých slavnostech s Pražskými vodovody a kanalizacemi, a. s.; uzavření dodatku č. 2 k pojistné smlouvě s ČPP, a. s. Vienna Insurance Group. Rada pověřila starostu k uzavření smluv o: - poskytnutí dotace ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek Podpora obecních knihoven ev. č. KUL/POK/018579/2014; - poskytnutí dotace ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS - Opravy a rekonstrukce hasičských zbrojnic ev. č. HAS/ ZBR/017258/2014; - poskytnutí dotace ze Středočeského FROM Podpora obnovy venkova ev. č. FRO/POV/018582/2014. Zabezpečení voleb: Vzala na vědomí informace o přípravě podzimních voleb do zastupitelstev obcí jednotlivým volebním stranám bude umožněno představit své kandidáty a volební program v Jineckém zpravodaji (případné další informace volebních stran budou brány jako placená inzerce). Zabezpečení veřejného pořádku: Rada se zabývala podnětem k řešení opakovaných stížností na rušení nočního klidu provozem a chováním některých návštěvníků SAFARI BARU - proběhla schůzka se stěžovateli k této záležitosti za účasti zástupce PČR OO Příbram-venkov, pozván i provozovatel, který se však schůzky neúčastnil. Na základě této schůzky rada schválila předložit zastupitelstvu městyse záměr přijmout OZV, která by časově upravila dobu pro provozování hudebních produkcí a restauračních zařízení (návrh do hodin). Se závěry jednání ohledně této problematiky seznámen provozovatel doporučeným dopisem. Rada následně pověřila tajemnici úřadu přípravou návrhu OZV k řešení problematiky provozní doby pohostinských a obdobných zařízení. Majetkové záležitosti Převody, pronájmy, využití pozemků: - rada se zabývala propagací prodeje pozemků vzala na vědomí nabídku M+M reality na inzerci stavebních pozemků v lokalitě A10 (neodsouhla- 13

14 sila exkluzivitu prodeje); schválila možnou propagaci prodeje na velkoplošných obrazovkách OD Skalka v Příbrami; - schválila uzavření smlouvy o prodeji pozemku v lokalitě A10 parc. č. 1635/ /3 celková výměra 1200 m2 za cenu Kč (podmínky prodeje dle usnesení zastupitelstva ze dne ); - vzala na vědomí žádost ÚZSVM o zaslání stanoviska ohledně případného způsobu převodu pozemků v k. ú. Jince č. parc. 444/1, 444/2 a 444/3 do vlastnictví městyse s tím, že má zájem na bezúplatném převodu uvedených pozemků; - byla informována o jednáních s Agenturou pro hospodaření s nemovitým majetkem MO ČR k převodu pro armádu nepotřebného majetku, pověřila starostu k dalším jednáním o možném převodu zdrojů pitné vody pro zásobování Jinec na městys, o fyzickém předání pozemku č. 711/2 k. ú. Jince od armády; dále o jednáních k návrhu převodu parc. č. 882 k. ú. Jince v Brdech na městys a ke kontrole dodržování závazků městyse vyplývajících ze smluv o bezúplatném převodu vlastnictví následně schválila stanovisko k návrhu Agentury hospodaření s nemovitým majetkem na změnu vlastnictví pozemků p. č. 882 a 878/1 k. ú. Brdy: s převodem na městys souhlasí s tím, že navrhuje řešit převod těchto pozemků současně s převodem vodohospodářského majetku bude projednáno zastupitelstvem; - schválila záměr na uzavření dodatku ke smlouvě o přenechání pozemku k dočasnému užívání ze dne , k postoupení smlouvy na třetí osobu a následně uzavření dodatku č. 1 k uvedené smlouvě sjednání oprávnění uživatele postoupit práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu; - byla informována o jednáních se spol. RUBENDYAN k prodeji projektu a pozemku pro výstavbu 48 b. j. Zborovská. Rada schválila předložit zastupitelstvu návrh na úpravu Územního plánu městyse Jince zařazení pozemku vedle areálu ČOV. Vodohospodářský majetek: - průběžně byla rada informována o postupu prací při rozšiřování kanalizace a vodovodu ul. Pod Újezdem; - vzala na vědomí informaci o přípravě výměny vodovodu a odkanalizování ulice Sadová pokud se nepodaří domluvit finanční spoluúčast majitele pozemků určených k zástavbě podél této ulice, souhlasí rada s tím, řešit napojení na novou kanalizaci a výměnu vodovodu pouze pro stávající objekty; 14

15 - vzala na vědomí návrh dohody o úpravě práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů s AČR, pověřuje ředitelku SMJ k dalšímu jednání se zástupci AČR ohledně ceny dodávané vody, kdy městys trvá pro rok 2014 na zachování stávající ceny vody. Dodávka energií Rada se zabývala zabezpečením dodávky energií pro rok schválila zajistit dodávku elektřiny i plynu pro zařízení městyse prostřednictvím stávajícího dodavatele RWE; - na základě nové nabídky schválila účast v dalším kole aukce na dodavatele elektrické energie pro rok 2015 pro městys Jince s tím, že pokud by výsledek aukce byl výhodnější než stávající nabídka RWE, bude usnesení rady o tom, že dodavatelem elektřiny bude pro rok 2015 nadále RWE, přehodnoceno a bude uzavřena smlouva s dodavatelem dle výsledku aukce. V aukci byla předložena výhodnější nabídka, proto rada schválila uzavřít smlouvu o dodávce elektřiny pro rok 2015 na základě výsledku elektronické aukce se společností EUROP EASY ENERGY. Personální záležitosti Rada schválila: - podání žádosti o dotaci z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanosti projekt Městys Jince středisko podpory zaměstnanosti zřízení 10 pracovních míst s udržitelností 6 měsíců (věková skupina do 25 let a starší 50 let); - přijetí 8 brigádníků po dobu letních prázdnin k realizaci pomocných prací při akcích zajiš ovaných pracovníky SMJ a při údržbě veřejné zeleně a 1 brigádníka na přípravu převzatého vozidla záchranné služby na přestavbu pro SDH; - vyhodnocení práce ředitelky p. o. SMJ, ředitele ZŠ a MŠ Jince, tajemnice ÚM. Ostatní záležitosti Rada schválila - podpořit konání 1. ročníku Tour de intelekt poskytnutím zázemí pro účastníky akce ve dnech 28. a (pomoc při zajištění ubytování, stravování účastníků) následně byla seznámena s průběhem akce; - umožnit týmu TOYOTA Dolák s. r. o. pořádání kulturní akce se soutěžemi pro děti dne na části parkoviště u kovárny vzhledem k charakteru akce nebude využití veřejného prostranství zpoplatněno. Neschválila vyhovět žádosti o umožnění výstavby skleníku ve starém sídlišti. 15

16 Rada městyse Jince pověřila starostu městyse k vyžádání stanoviska projektanta, zabývajícího se projektováním jezů, k možnostem řešení přívodu vody z Litavky do náhonu k rybníku Kopáčov vzhledem k havarijnímu stavu jezu na Litavce a k jednáním se správními orgány ohledně možností financování opravy. Rada vzala na vědomí: - výzvu MÚ Hořovice odboru výstavby a životního prostředí k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce stavby Lochovice kvn, TS, knn směr Rejkovice ; - rozhodnutí KÚ Středočeského kraje OŽP souhlas ke vstupu do zvláště chráněného území přírodní památky Vinice; - návrh železničního jízdního řádu trasa č. 200 Zdice Protivín pro období od do ; - předvolání k jednání o změně opatrovníka jinecké občanky dlouhodobě umístěné v léčebně Dobřany souhlasí s pověřením Mgr. Kaina k zastupování městyse v této věci; - návrh řešení stavby energetického zařízení Jince, Pod Plešivcem, v. v. NN ap. 235, EP neměla připomínky; - návrh trasy etapy závodu Rally Příbram s cílem na katastru městyse k navržené trase nemá námitky; - oznámení MÚ Příbram OŽP o udělení pokuty firmě se sídlem v Jincích za nesplnění ohlašovací povinnosti dle zákona o odpadech; - usnesení Okresního státního zastupitelství v Příbrami ve věci poškození květinové výsadby na veřejných prostranstvích v Jincích dne ; - oznámení SÚ Jince o zahájení společného územního a stavebního řízení Přístavba a stavební úpravy objektu č. p. 101 v Jincích. Věra Kadeřábková tajemnice ÚM Výpis usnesení Zastupitelstva městyse Jince ze dne Usnesení č. 1: Zastupitelstvo městyse Jince určuje návrhovou komisi ve složení: Václav Zeisek, Jiří Švamberg. Usnesení č. 2: Zastupitelstvo městyse Jince určuje ověřovateli zápisu: Františka Gajance, Miroslava Jandíka. Usnesení č. 3: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje program jednání zastupitelstva rozsah dle informace o konání zastupitelstva, zveřejněné v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. 16

17 Usnesení č. 4: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje zprávu o činnosti rady městyse za období od do Usnesení č. 5: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu městyse k Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje rozpočtové opatření č. 10 dle přílohy zápisu. Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o plnění jednotlivých bodů programu rozvoje městyse, včetně informace o dotačních akcích. Usnesení č. 8: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje zprávu o vyhodnocení svého volebního období v letech Usnesení č. 9: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje prodej dvou pozemků pod trafostanicemi v k. ú. Jince: - parc. č. 1635/71 zastavěná plocha o výměře 5 m2 dle GP č /2014 ze dne ; - parc. č. 1635/70 zastavěná plocha o výměře 6 m2 dle GP č /2014 ze dne společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za cenu stanovenou znaleckým posudkem Ing. Krcha ze dne (č. 4373/14) v celkové výši Kč. Náklady spojené s prodejem ponese kupující. Usnesení č. 10: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje odkup pozemků v k. ú. Jince zasahujících pod komunikaci ul. Ke Koupališti - dle zaměření GP č /2014 ze dne : - parc. č. 82/2 ost. plocha, ostatní komunikace o výměře 31 m 2 vzniklý oddělením z původního pozemku parc. č. 82 zapsaného na LV 128; - parc. č. 1307/3 ost. plocha, ostatní komunikace o výměře 238 m 2 zapsaného na LV 283; - parc. č. 1312/12 ost. plocha, ostatní komunikace o výměře 11 m 2 vzniklý oddělením z původního pozemku parc. č. 1312/3 zapsaného na LV 476; - parc. č. 1313/7 o výměře 20 m 2 a 1313/8 o výměře 5 m 2 oba ost. plocha, ostatní komunikace vzniklé oddělením z původního pozemku 1313/1 zapsaného na LV 603; - parc. č. 1313/9 ost. plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m 2 vzniklý oddělením z původního pozemku 1313/5 zapsaného na LV 586. Cena dle znaleckého posudku č /2014 Ing. Žemlíka 136,222 Kč/m 2 (celkem ,- Kč). Usnesení č. 11: Zastupitelstvo městyse Jince 1.rozhoduje v souladu s 44 a 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, o pořízení změny územního plánu Jince, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení; 17

18 2. schvaluje dle 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona žádost městyse Jince o pořízení změny územního plánu Jince obcí s rozšířenou působností Příbram; 3. určuje dle 6 odst. 5 písm. f) ve vazbě na 47 odst. 4, 51 odst. 1 a 53 odst. 1 stavebního zákona starostu městyse Josefa Hálu ke spolupráci s pořizovatelem na pořízení změny územního plánu Jince; 4. schvaluje zveřejnit záměr pořízení změny územního s výzvou případným zájemcům k předložení žádostí o zahrnutí jejich pozemků do připravované změny do s tím, že se budou finančně podílet na nákladech spojených s požadovanou změnou. Usnesení č. 12: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje záměr odkupu a následné rekonstrukce areálu Sokolské zahrady v Jincích. V této souvislosti pověřuje Radu městyse Jince - oslovit Tělocvičnou jednotu Sokol Jince s nabídkou odkupu pozemků č. parc. 219/1 a 218, oba k. ú. Jince za cenu dle znaleckého posudku Ing. Nohejla ze dne v celkové ceně Kč; - oslovit Tělovýchovnou jednotu Jince s nabídkou odkupu objektu sauny postavené na pozemku parc. č. 218 k. ú. Jince za cenu dle znaleckého posudku Ing. Nohejla Kč. Usnesení č. 13: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti spočívající v umístění a provozování distribuční soustavy podzemního vedení NN na pozemku parc. č. 1208/7 k. ú. Jince v rozsahu vymezeném GP č /2014 ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. (vč. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV / VB01). Usnesení č. 14: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IP , Jince, knn pro p. č.1536/7 k realizaci výstavby zařízení distribuční soustavy na pozemku parc. č k. ú. Jince. Usnesení č. 15: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti spočívající v umístění a provozování součásti distribuční soustavy podzemního vedení NN, TS a přípojkových skříní SV 201 a SS100 na pozemcích parc. č. 883/1, 867/1, 872/1, 876/6 a 876/12 vše v k. ú. Jince v rozsahu vymezeném GP č /2014 ve prospěch ČEZ Distribuce (vč. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV /VB01). Usnesení č. 16: Zastupitelstvo městyse Jince pověřuje Radu městyse Jince k řešení věcných břemen spočívajících ve zřízení služebnosti k tíži 18

19 městyse (inženýrské sítě umís ované na obecním pozemku) postup dle 102 odst. 3 zák. o obcích. Usnesení č. 17: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje záměr regulace provozní doby pohostinských zařízení za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného prostranství prostřednictvím Obecně závazné vyhlášky vč. návrhu OZV dle přílohy zápisu. Návrh OZV bude zaslán k posouzení územnímu pracovišti odboru dozoru a kontroly Ministerstva vnitra a budou s ním seznámeni provozovatelé hostinské činnosti. Usnesení č. 18: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o organizačním zajištění chodu městyse v období od voleb nového zastupitelstva do zvolení nových orgánů zastupitelstva městyse (starosta, místostarosta, rada). Věra Kadeřábková, tajemnice ÚM Vážení občané, za několik dní proběhnou komunální volby a současnému Zastupitelstvu městyse Jince končí volební období. Rád bych tedy poděkoval za spolupráci těm, kteří se rozhodli dále nekandidovat. Bylo mi ctí dlouhá léta pracovat s Marií Houškovou, Jiřím Švambergem a Jozefem Moravčíkem, s kterými jsme táhli za jeden provaz dvě volební období, v nichž jsem působil jako starosta městyse, ale i dříve, kdy jsem i já byl zastupitelem. Též děkuji Miloslavu Horkému, Renatě Haškové, Kateřině Smolové a Václavu Pužmanovi. A samozřejmě děkuji za dobře odvedenou práci zastupitelům, kteří budou kandidovat i nadále. Přeji všem hodně úspěchů v další práci a v osobním životě klid, pohodu a hlavně zdraví. Obyvatelé Jinec, Rejkovic a Běřína, navštivte ve dnech 10. a 11. října 2014 (v případě II. kola senátních voleb i 17. a 18. října) volební místnosti a volte to uskupení nebo kandidáty, kterým věříte a o nichž jste přesvědčeni, že budou hájit zájmy vás, občanů. Třeba právě ten váš hlas rozhodne. Děkuji. Josef Hála Fotogalerie Dvě volební období starosty Jinec Josefa Hály : Fotogalerie Rekonstrukce mateřské školy v Jincích : 19

20 Protipovodňová opatření pro městys Jince V těchto dnech finišuje realizace projektu Protipovodňová opatření pro městys Jince, financovaného v rámci Operačního programu životního prostředí. Celý projekt v sobě zahrnuje lokální varovný systém a digitální povodňový plán, který nahradí stávající dpp z roku Součástí lokálního varovného a informačního systému je bezdrátový rozhlas, informační panel pro občany s poruchou sluchu u domu č. p. 98, elektronická siréna na sídlišti Zborovská a v Rejkovicích, s možností přenosu hovoru z paměti nebo mikrofonu, přijímač hlásič (srážkoměr) napojený na IZS, umístěný na ČOV a vodočetné latě na Pstruhovém potoku u koupaliště (ta navíc s manometrickou sondou pro měření stavu hladiny) a pod mostní konstrukcí přes Litavku u ČOV a modul SMS zpráv na vybraná telefonní čísla. Informační a varovný systém bude napojen na JSVV a IZS StČ kraje. V samotném městysi Jince bylo instalováno 48 ks bezdrátových hlásičů se 144 ks reproduktorů, v místní části Beřín 6 ks bezdrátových hlásičů s 18 ks reproduktorů a v místní části Rejkovice 11 ks bezdrátových hlásičů s 33 ks reproduktorů. Vysílací a řídící pracoviště je umístěno v budově Úřadu městyse Jince. Cílem celého projektu je poskytnout včas občanům Jinec, Rejkovic a Běřína potřebné informace (výstraha ČHMÚ) o blížícím se nebezpečí deš ů, povodní, silných větrů, či jiných závažných událostech na teritoriu obce, jako jsou požár, havárie, uzávěrky silnic apod. V rámci začlenění do integrovaného záchranného systému budou probíhat standardní prověrky sirén v první středu v měsíci ve 12,00 hodin, spouštěné centrálním dispečinkem OPIS HZS. 20

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Přítomni: Prkno, Hájek, Pačesová, Rubeš, Baborský, Němec, Jeník Program: 1) Schválení podpisu smlouvy o smlouvě budoucí k zřízení věcného břemene na

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 přijaté usnesení č. 109/2014 - N 3289 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení ze 7. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Zasedání zastupitelstva č. 6/2014 Stránka 1

Zasedání zastupitelstva č. 6/2014 Stránka 1 USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 26. listopadu 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Calta V., Ing. Chochole M., Ing. Pich J., Mgr. Pešička J., Bardová J., Votrubová P., Lívanec

Více

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin 1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Starosta na základě prezenční listiny zkontroloval přítomnost členů

Více

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 13. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-20-2015 Termín jednání 15. června 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 91 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014

Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014 Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Bod č 2 - Schválení programu:

Bod č 2 - Schválení programu: Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 16.9.2015 od 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu. 11/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 30. května 2011

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 30. května 2011 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 30. května 2011 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha, Stanislav Kahuda Omluven: Vlasta Tišlerová, Michaela

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 29.8. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 11. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 29. dubna 2010

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 29. dubna 2010 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ ze 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 29. dubna 2010 Usn. č. 2767/26/2010 volí ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Miroslav Andrle, p. Jiří

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení z 8. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0 Výpis usnesení - ZÁPIS č. 05 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 2. 6. 2015 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky Starostka obce, Bc. Jana Filipovičová (dále jen

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Sodomková, p. Schönbauer.

Více

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost)

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) datum konání: 20. 8. 2015 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.30 hod. přítomno:

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Ing. Jaroslav

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11 z jednání rady města konaného dne 22.08.2011 Usnesení obsahuje: 5 strany, body č. 486-520 RM schvaluje 486) nevybudovat vodovodní řad v rámci výkopových prací

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 4/2013 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 4/2013, které se uskutečnilo dne 01.08.2013 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 62/04/2013

Více

Z á p i s. z 3. veřejného zasedání ZO Meziříčí konaného dne 20. 6. 2014 v 19.00 hodin v budově obecního úřadu

Z á p i s. z 3. veřejného zasedání ZO Meziříčí konaného dne 20. 6. 2014 v 19.00 hodin v budově obecního úřadu Z á p i s z 3. veřejného zasedání ZO Meziříčí konaného dne 20. 6. 2014 v 19.00 hodin v budově obecního úřadu Přítomni: Černý K. Fara J., Výborný M., Vacek J., Farová P. Přítomna je nadpoloviční většina

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD.

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením par.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/15/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

Město Sezemice. Rada města Sezemice: Výpis usnesení rady města z mimořádné schůze Rady města Sezemice

Město Sezemice. Rada města Sezemice: Výpis usnesení rady města z mimořádné schůze Rady města Sezemice Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z mimořádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 29.04.2015 Místo jednání Městský úřad Sezemice - zasedací místnost č. 205 Usnesení

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30.října 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 106/8/2011/ZMS schválilo program 8. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 29

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 29 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 29 Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Fischer, Kořán, Papež, Roubal, Sekyra,Horek,Chabr, Škývara, Lučan Omluveni: pp. Najman, Navrátilová Nepřítomni:

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-16-2015 Termín jednání 18. května 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 19. řádné jednání Rady města, konané dne 1.9.2014 kancelář starosty 1. (27) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace Jiří Prouza 2. (28)

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 1/2007 ze dne 30.1.2007

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1788/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 42. zasedání dne 12. března 2008 R M 1 / 4 2 / 0 8 v y j a d ř u j e s o u h l a s s pronájmem nebytových prostor v Městském

Více