kalendář akcí říjen 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kalendář akcí říjen 2014"

Transkript

1

2 kalendář akcí říjen St Schůzka klubu učitelů důchodců (více: KS) h. Výtvarná dílna v knihovně h. Šachový kroužek Pionýra (více: SCJS) h Čt Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h. Schůzka klubu vojenských důchodců (více: KS) h Pá Šachový oddíl (SCJS) h. Odečty vodoměrů do (více: SMJ) Uzávěrka přihlášek na Noc mezi knihami (více: Knihovna) So Brigády rybářů každou sobotu 7.00 h. Brigády hasičů každou sobotu a neděli 8.00 h. Knihovna otevřena + burza knih (více: Knihovna) h Ne Rally Příbram rychlostní zkouška (více: Z činnosti...) h. SLAVÍKOVY JINCE 2014 (více: KS) h Po Týden knihoven burza knih (více: Knihovna) h. Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h Út Týden knihoven burza knih (více: Knihovna) h. Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h. Senior-klub (SCJS) h. Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček) h. Beseda Z historie a současnosti VVP 5. část h. (více: Knihovna) St Týden knihoven burza knih (více: Knihovna) h. Šachový kroužek Pionýra (více: SCJS) h Čt Týden knihoven burza knih (více: Knihovna) h. Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h. Přednáška Kamily Polákové (více: MC Jinečáček) h Pá Týden knihoven burza knih (více: Knihovna) h. VOLBY 2014 (více: Městys) h. Šachový oddíl (SCJS) h. Uzávěrka výtvarné soutěže knihovny Týden knihoven Noc mezi knihami (více: Knih.) h So VOLBY 2014 (více: Městys) h. HAVELSKÉ POSVÍCENSKÉ TRHOVÁNÍ (více: Z činnosti...) 8.00 h. Posvícenské posezení v Čenkově (více: Zprávy z Čenkova) h Ne Po Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h Út Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h. Senior-klub (SCJS) h. Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček) h. Tvořivá dílna s Markétou pro veřejnost (více: MC Jineč.) h. 2

3 St Výtvarná dílna v knihovně h. Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h Čt Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h. Hlasová terapie s Šárkou Pexovou (více: MC Jinečáček) h Pá Vyhodnocení výtvarné soutěže (více: Knihovna) h. Šachový oddíl (SCJS) h. Uzávěrka Jineckého zpravodaje na listopad So Ne Po Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h Út Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h. Senior-klub (SCJS) h. Beseda s Antonínem Roháčkem (více: Knihovna) h. Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček) h St Výtvarná dílna v knihovně h. Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h Čt Zájezd do Polska se RUŠÍ (více: KS) Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h Pá Šachový oddíl (SCJS) h So 4. HUBERTSKÝ DEN (více: Z činnosti...) h. Popcorn párty v Čenkově (více: Zprávy z Čenkova) h Ne Po Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h. Prázdniny ve škole Út STÁTNÍ SVÁTEK St Výtvarná dílna v knihovně h. Podzimní miniturnaj v šachu pro všechny zájemce (SCJS) h. Prázdniny ve škole Čt Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h Pá Šachový oddíl (SCJS) h. LISTOPAD více v příštím čísle JZ So Drakiáda mateřského centra (více: MC Jinečáček) h St Schůzka klubu učitelů důchodců (více: KS) h Čt Schůzka klubu vojenských důchodců (více: KS) h So Turnaj nadějí a Přebor MŠ a ZŠ v šachu (více: Pionýr) v jednání Ne Zájezd na trhy v Ředhošti (více: KS) 5.30 h Út Den válečných veteránů v jednání Út Martinská světýlka (více: MC Jinečáček) v jednání 3

4 přehled říjen 2014 Společenská kronika strana 5 Městys Jince strana 7 Služby městyse Jince strana 25 Kulturní středisko strana 28 Knihovna strana 34 Mateřské centrum Jinečáček strana 40 Z činnosti společenských a zájmových organizací strana 43 Pionýrská skupina Jince strana 47 Ze života školy strana 50 Okénko do Mateřské školy Sluníčko Jince Základní škola Jince Základní umělecká škola J. J. Ryby Rožmitál p. Tř strana dělostřelecký pluk strana 59 Relace střeleb ve Vojenském újezdu Brdy strana 60 Policie informuje strana 61 Sport strana 62 Zprávy z Čenkova strana 63 Zprávy z Ohrazenice strana 66 Kultura v Hořovicích strana 68 Kultura v Příbrami strana 69 Inzerce strana 70 4

5 společenská kronika říjen 2014 Jubilanti Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let přejeme našim spoluobčanům, kteří slaví svá životní jubilea. Narození Kabátníková Jaroslava 85 let Růžičková Marie 86 let Černý Kryštof ROZLOUČILI JSME SE Souchová Jana Milec Jiří 5

6 VZPOMÍNKY Tam na druhém břehu je někdo mému srdci milý, co dal mi svou něhu v nejednu těžkou chvíli. Dne 28. září 2014 tomu byly tři roky, co nás navždy opustila naše maminka a sestra paní Miroslava Hartmanová. Věnujte jí, prosím, společně s námi tichou vzpomínku. Rodina Fenikova, dcery a syn s rodinami. Dne 19. října 2014 tomu bude již 9 let, co nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Miroslav Holý. S úctou a láskou stále vzpomínají manželka Anna, syn Miroslav s manželkou Katkou a vnučky Natálka, Anička a Terezka. Dne 19. října 2014 uplynou 4 roky, co nás navždy opustil bratr, strýc a švagr, pan Jan Holý. Stále vzpomínají sestry Na a, Jana s rodinami a neteř Lenka s rodinou. 20. října 2014 uplyne jeden smutný rok, co navždy utichlo předobré a laskavé srdce paní Evy Helclové. Moc nám chybí a nikdy na ni nezapomeneme. Manžel a děti s rodinami. K tiché vzpomínce na kamarádku Evičku se připojují kolegyně z práce. Dne 29. října 2014 uplyne 18 let, co nás navždy opustil milovaný manžel a tatínek pan Jaroslav Kymla z Jinec. S láskou v srdci nikdy nezapomeneme. Manželka Ivana a syn Tomáš. 6

7 Městys Jince říjen 2014 VOLBY DO OBECNÍCH ZASTUPITELSTEV a 1. kolo senátních voleb 1. Volby do Zastupitelstva městyse Jince a volby do Senátu Parlamentu České republiky se konají: v pátek 10. října 2014 od hodin do hodin a v sobotu 11. října 2014 od 8.00 hodin do hodin. 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově ZŠ Jince, Slavíkova č. p. 26 ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v budově ZŠ Jince, Slavíkova č. p. 26 ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v Rejkovicích č. p. 7 ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v Běříně č. p. 22 Veškeré další informace o volbách, včetně kandidátních listin a volebních programů, jsou uvedeny v brožurce Volby 2014, která byla (nebo v nejbližších dnech bude) doručena prostřednictvím České pošty, s. p. do všech domácností v Jincích, Rejkovicích a Běříně. Brožura je k dispozici i ve Společenském centru Josefa Slavíka a na Úřadě městyse Jince. Hlasování do přenosné volební schránky Ze závažných, zejména zdravotních důvodů může volič požádat obecní úřad (ve dnech voleb okrskovou volební komisi) o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Členové volební komise navštíví voliče doma s přenosnou volební schránkou. Pokud vám zdraví neslouží, využijte této možnosti hlasování. 7

8 Výpis ze zprávy o činnosti Rady městyse Jince od do Vyhodnocení, příprava zastupitelstva Od posledního jednání zastupitelstva 14. května t. r. se rada sešla ke svým jednáním sedmkrát , 9., 16. a , 14. a a V rámci svých jednání se rada zabývala vyhodnocením zastupitelstva a přípravou zastupitelstva , pravidelně probíhá i kontrola zápisů a usnesení z jednání rad. Program rozvoje městyse, výstavba Na všech jednáních byly projednávány záležitosti týkající se akcí zařazených do Programu rozvoje městyse: V současné době je jednou z nejsledovanějších akcí realizace projektu Rozšíření kapacity Mateřské školy Jince v této otázce rada zmocnila starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace s ROP Střední Čechy na financování projektu; byla informována o přípravě výběrového řízení, seznamovala se s podklady k výzvě k podání nabídek; v rámci přípravy pověřila starostu k projednání připomínek k podkladům výzvy se zpracovatelem výzvy, schválila text výzvy pro zadávací řízení na dodavatele akce, byla informována o jednáních komisí výběrového řízení a následně schválila výsledek výběrového řízení, vítěz výběru INVESSALES, s. r. o. vyzván k uzavření smlouvy v rozsahu nabídky; pověřila starostu městyse k podpisu smlouvy o dílo s INVESSALES, s. r. o. na akci Rozšíření kapacity Mateřské školy Jince po uplynutí lhůty na odvolání proti výsledku výběrového řízení na dodavatele a k předání staveniště. V souvislosti s přípravou rekonstrukce MŠ byla připravována i výměna zdroje vytápění akce Instalace OZE Mateřská škola Jince rada schválila text výzvy pro zadávací řízení na dodavatele akce, do výběrového řízení byly podány dvě nabídky, ani jedna však dle zprávy hodnotící komise nesplňovala podmínky výzvy (vyšší nabídková cena než stanovená předpokládaná hodnota), rada z tohoto důvodu schválila zrušení výběrového řízení a následně i zrušení žádosti o podporu z OPŽP akce 8

9 cz.1.02/3.1.00/ Instalace OZE Mateřská škola Jince - projekt bude odložen do dalšího plánovacího období. Rada se zabývala i možností úprav ZŠ Jince, které by měly snížit energetickou náročnost školy schválila zadat přípravu projektové dokumentace akce Realizace energetických úspor ZŠ Jince v souladu s požadavky OPŽP Ing. Kábovi a oslovit společnost REVEL Příbram, s. r. o. ke zpracování projektu na rekonstrukci vytápění v budovách ZŠ; vzala na vědomí oznámení SFŽP OPŽP - zaslání registračního listu a rozhodnutí o poskytnutí podpory na akci Základní škola - Instalace OZE. Vedle zásadních rekonstrukčních prací se rada zabývala i zajištěním menších oprav a údržbových prací v objektu MŠ i ZŠ výmalba tříd MŠ, izolace budovy ZŠ podél chodníku práce zajiš ované vlastními pracovníky (brigádníci, SMJ), schválila zadat položení chodníku kolem budovy ZŠ p. Haltufovi. Další připravovanou akcí je rekonstrukce chodníků na Zborovské rada schválila zadat přípravu výběrového řízení Ing. Běhounovi, následně schválila text výzvy na tuto veřejnou zakázku k výběru dodavatele stavebních prací výzva zaslána třem firmám a uveřejněna na úřední desce. Na základě doporučení komise pro otevírání obálek schválila zrušení prvního zadávacího řízení z důvodu podání pouze jedné nabídky, která navíc nesplňovala požadavky zadavatele, proto byla z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů uvedených v zadávací dokumentaci vyloučena; následně schválila vyhlášení nového zadávacího řízení na výběr dodavatele stavebních prací včetně úpravy zadávacích podmínek (navýšení max. nabídkové ceny). Výzva zaslána 3 stavebním firmám a uveřejněna na úřední desce městyse (i v elektronické podobě). Oprava komunikací a protizáplavová opatření rada schválila podání žádosti o dotaci z Ministerstva dopravy ČR na opravu komunikací po povodních (záplavách) v r a protizáplavová opatření (vč. výčtu dotčených komunikací) v této souvislosti schválila uzavření smlouvy o poradenské činnosti s KPW Projekt s. r. o. na zpracování projektové žádosti o dotaci - žádost městyse Ministerstvo dopravy neshledalo důvodnou. Rekonstrukce hasičárny rada byla průběžně informována o stavu prací, schválila zakoupení tří infrapanelů pro temperování garáží a dílny hasičárny dle nabídky Ing. Sládka STAVOPLAN. Koupaliště vzala na vědomí studii dispozičního řešení zázemí koupaliště. 9

10 Zeleň Zborovská vzhledem k podmínkám udržitelnosti projektu rada schválila postup při údržbě výsadby zeleně na Zborovské odbornou pomoc (metodický dohled) zadat p. Kubátové, údržbu stávající výsadby zajistit prostřednictvím pracovníků SMJ, doplňující výsadbu za zničené či chybějící rostliny (dle seznamu pův. dodavatele) realizovat v září Rada vzala na vědomí i informaci o připravovaných nových výzvách ze SFŽP a FROM možné využití pro rekonstrukci a zateplení budov zdravotního střediska. Rozpočtové záležitosti, fakturace, hospodaření Rada byla informována na základě finančních výkazů o plnění rozpočtu (k , a ); schválila: - rozpočtová opatření č. 7 (úprava rozpočtu v rozsahu pravomoci rady, 8 a 9 (úpravy rozpisu rozpočtu); - návrh rozpočtového opatření č. 10 předložit ke schválení zastupitelstvu; - zohlednit připomínky provozovatelů k pohledávce za fakturaci spotřeby vody a elektřiny na provoz koupaliště v letních sezónách 2010, 2011 (spotřeba vody a elektřiny při rekonstrukci koupaliště a čerpadlo do areálu fotbalového hřiště); - proplacení úborů pro zahrádkáře; - příspěvek 10 tisíc Kč na vydání nové CD nahrávky Rožmitálské Venkovanky; - snížení platby za služby spojené s pronájmem zubní ordinace po dobu omezeného provozu ordinace z důvodu čerpání rodičovské dovolené o 40 %; vzala na vědomí rozhodnutí Generálního finančního ředitelství o částečném prominutí daně odvod za porušení rozpočtové kázně (nedodržení termínu dokončení akce Jince, zeleň II) s tím, že vzhledem ke skutečnosti, že akce byla fyzicky dokončena včas a prodlení bylo způsobeno administrativním předáním akce v termínu vyhovujícím všem stranám o tři dny později oproti termínu dle dotačních podmínek (po konzultaci a odsouhlasení SFŽP), bude zbývající částka daně v celkové výši Kč uhrazena z rozpočtu městyse. Bytové záležitosti Rada schválila - prodloužení nájemních smluv k bytům č. 3/165, 9/98 a 3/32; - přidělení uvolněného bytu 3/98 na dobu určitou dle návrhu bytové komise (sjednocena doba pronájmu na dobu určitou do ); 10

11 - odložení opravy výtahu v č. p. 98 na r. 2015; - stanovisko k žádosti o úhradu podílu za přepojení elektrorozvodů na bytovém domě č. p. 291, 292, kde městys vlastní dva byty městys se bude podílet pouze za podmínky, že se na úhradě budou poměrnou částkou za byt podílet i vlastníci ostatních bytů; Rada vzala na vědomí: - informace ředitelky SMJ o nutných opravách v obecních bytech (2/165 - kuchyňská linka, 2/171 - výměna radiátoru) a opravách plechování a omítek v č. p. 98; - výměnu staré kuchyňské linky v bytě 4/171 za kuchyňskou linku pořízenou nájemcem bytu; pověřila ředitelku SMJ projednáním uvolnění prostorů společného schodiště v č. p. 165 s nájemníky bytů v č. p Záležitosti organizací zřizovaných městysem, místních organizací a spolků Kulturní středisko, knihovna, kulturní komise: - vzala na vědomí informaci o organizačním zajištění akce ROCK FEST Jince; - byla informována o přípravě 5. Jineckých slavností, následně seznámena s jejich vyhodnocením; - schválila vyřazení knih z místní knihovny dle seznamu předloženého knihovnicí. Služby městyse Jince: O problematice řešené touto příspěvkovou organizací informuje ředitelka SMJ na každém jednání rady a přijatá usnesení se promítají v ostatních oblastech projednávané problematiky. Rada vzala na vědomí výsledek hospodaření příspěvkové organizace SMJ k Rada městyse schválila pozastavení činnosti SBJ od Základní škola a mateřská škola Jince: Rada vzala na vědomí návrhy ředitele ZŠ a MŠ Jince pro možné zapojení do připravovaného projektu k rozvoji výukových kapacit mateřských a základních škol. Neschválila investici na nákup IT vybavení pro třídu 6. A doporučila využít interaktivní tabuli z MŠ, která se stane po instalaci nového vybavení MŠ nadbytečnou. 11

12 Zájmové organizace: Rada městyse se opakovaně zabývala možností řešení rekonstrukce Sokolské zahrady - vzala na vědomí informaci o jednání valné hromady TJ Sokol Jince k možnosti prodeje Sokolské zahrady městysi a navrženému jednání k této otázce; na základě výsledku tohoto jednání schválila návrh ceny pro odkup Sokolské zahrady pro jednání s členy výboru TJ Sokol Jince cenu stanovit úředním odhadem. Pověřila starostu městyse k jednání s Tělovýchovnou jednotou Jince o možném odkupu budovy sauny v areálu Sokolské zahrady v Jincích a k vyžádání znaleckého posudku na pozemky a budovu v areálu Sokolské zahrady v Jincích. MAS Brdy: Rada vzala na vědomí informaci o dotaci pro MAS Brdy z programu OPVK, v rámci které bude část prostředků vyčleněna pro ZŠ Jince (venkovní učebny - altány). Organizační záležitosti Smlouvy: Vedle smluv ke stavebním a dotačním akcím projednala a schválila rada v uvedeném období uzavření následujících smluv: provozování koupaliště s p. Janem Krnáčem na letní sezónu 2014, následně do ; s Geodetickou kanceláří Pardubice na zajiš ování služeb souvisejících s provozováním mapového projektu městyse v rámci aplikace G-obec; o zřízení věcného břemene služebnosti se Správou železniční dopravní cesty, s. o. (komunikace k nádraží Jince); o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu stavby ve prospěch ČEZ Distribuce a. s. č. IV /VB/02; o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu stavby mezi městysem a ČEZ Distribuce a. s., zastoupenou firmou Elektrostav Strakonice (Jince, knn pro p. č. 1536/7); předložit zastupitelstvu městyse návrh na zřízení věcného břemene pro pozemky v k. ú. Jince č. parc. 833/1, 867/1, 872/1, 876/6 a 876/12 v souvislostí s realizací stavby Jince Královky, knn p. 872/3 a pro pozemek v k. ú. Jince parc. č. 1208/7 v souvislosti s realizací stavby Jince, knn, Křešínská, p Vzhledem k definici věcného břemene dle nového občanského zákoníku bude schválení uvedených věcných břemen předmětem jednání zastupitelstva. o zřízení práva stavby na pozemku 27/1 k. ú. Jince (kanalizační přípojka); 12

13 s RWE GasNet s. r. o. o pronájmu plynárenského zařízení v ulici Za Černým mostem; s Českou poštou, s. p. o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb; o poskytování právních služeb s Mgr. Martinem Kainem od v této souvislosti vzala na vědomí skončení smlouvy s AK JUDr. Černohorské; o propagaci loga firmy při Jineckých slavnostech s Pražskými vodovody a kanalizacemi, a. s.; uzavření dodatku č. 2 k pojistné smlouvě s ČPP, a. s. Vienna Insurance Group. Rada pověřila starostu k uzavření smluv o: - poskytnutí dotace ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek Podpora obecních knihoven ev. č. KUL/POK/018579/2014; - poskytnutí dotace ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS - Opravy a rekonstrukce hasičských zbrojnic ev. č. HAS/ ZBR/017258/2014; - poskytnutí dotace ze Středočeského FROM Podpora obnovy venkova ev. č. FRO/POV/018582/2014. Zabezpečení voleb: Vzala na vědomí informace o přípravě podzimních voleb do zastupitelstev obcí jednotlivým volebním stranám bude umožněno představit své kandidáty a volební program v Jineckém zpravodaji (případné další informace volebních stran budou brány jako placená inzerce). Zabezpečení veřejného pořádku: Rada se zabývala podnětem k řešení opakovaných stížností na rušení nočního klidu provozem a chováním některých návštěvníků SAFARI BARU - proběhla schůzka se stěžovateli k této záležitosti za účasti zástupce PČR OO Příbram-venkov, pozván i provozovatel, který se však schůzky neúčastnil. Na základě této schůzky rada schválila předložit zastupitelstvu městyse záměr přijmout OZV, která by časově upravila dobu pro provozování hudebních produkcí a restauračních zařízení (návrh do hodin). Se závěry jednání ohledně této problematiky seznámen provozovatel doporučeným dopisem. Rada následně pověřila tajemnici úřadu přípravou návrhu OZV k řešení problematiky provozní doby pohostinských a obdobných zařízení. Majetkové záležitosti Převody, pronájmy, využití pozemků: - rada se zabývala propagací prodeje pozemků vzala na vědomí nabídku M+M reality na inzerci stavebních pozemků v lokalitě A10 (neodsouhla- 13

14 sila exkluzivitu prodeje); schválila možnou propagaci prodeje na velkoplošných obrazovkách OD Skalka v Příbrami; - schválila uzavření smlouvy o prodeji pozemku v lokalitě A10 parc. č. 1635/ /3 celková výměra 1200 m2 za cenu Kč (podmínky prodeje dle usnesení zastupitelstva ze dne ); - vzala na vědomí žádost ÚZSVM o zaslání stanoviska ohledně případného způsobu převodu pozemků v k. ú. Jince č. parc. 444/1, 444/2 a 444/3 do vlastnictví městyse s tím, že má zájem na bezúplatném převodu uvedených pozemků; - byla informována o jednáních s Agenturou pro hospodaření s nemovitým majetkem MO ČR k převodu pro armádu nepotřebného majetku, pověřila starostu k dalším jednáním o možném převodu zdrojů pitné vody pro zásobování Jinec na městys, o fyzickém předání pozemku č. 711/2 k. ú. Jince od armády; dále o jednáních k návrhu převodu parc. č. 882 k. ú. Jince v Brdech na městys a ke kontrole dodržování závazků městyse vyplývajících ze smluv o bezúplatném převodu vlastnictví následně schválila stanovisko k návrhu Agentury hospodaření s nemovitým majetkem na změnu vlastnictví pozemků p. č. 882 a 878/1 k. ú. Brdy: s převodem na městys souhlasí s tím, že navrhuje řešit převod těchto pozemků současně s převodem vodohospodářského majetku bude projednáno zastupitelstvem; - schválila záměr na uzavření dodatku ke smlouvě o přenechání pozemku k dočasnému užívání ze dne , k postoupení smlouvy na třetí osobu a následně uzavření dodatku č. 1 k uvedené smlouvě sjednání oprávnění uživatele postoupit práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu; - byla informována o jednáních se spol. RUBENDYAN k prodeji projektu a pozemku pro výstavbu 48 b. j. Zborovská. Rada schválila předložit zastupitelstvu návrh na úpravu Územního plánu městyse Jince zařazení pozemku vedle areálu ČOV. Vodohospodářský majetek: - průběžně byla rada informována o postupu prací při rozšiřování kanalizace a vodovodu ul. Pod Újezdem; - vzala na vědomí informaci o přípravě výměny vodovodu a odkanalizování ulice Sadová pokud se nepodaří domluvit finanční spoluúčast majitele pozemků určených k zástavbě podél této ulice, souhlasí rada s tím, řešit napojení na novou kanalizaci a výměnu vodovodu pouze pro stávající objekty; 14

15 - vzala na vědomí návrh dohody o úpravě práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů s AČR, pověřuje ředitelku SMJ k dalšímu jednání se zástupci AČR ohledně ceny dodávané vody, kdy městys trvá pro rok 2014 na zachování stávající ceny vody. Dodávka energií Rada se zabývala zabezpečením dodávky energií pro rok schválila zajistit dodávku elektřiny i plynu pro zařízení městyse prostřednictvím stávajícího dodavatele RWE; - na základě nové nabídky schválila účast v dalším kole aukce na dodavatele elektrické energie pro rok 2015 pro městys Jince s tím, že pokud by výsledek aukce byl výhodnější než stávající nabídka RWE, bude usnesení rady o tom, že dodavatelem elektřiny bude pro rok 2015 nadále RWE, přehodnoceno a bude uzavřena smlouva s dodavatelem dle výsledku aukce. V aukci byla předložena výhodnější nabídka, proto rada schválila uzavřít smlouvu o dodávce elektřiny pro rok 2015 na základě výsledku elektronické aukce se společností EUROP EASY ENERGY. Personální záležitosti Rada schválila: - podání žádosti o dotaci z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanosti projekt Městys Jince středisko podpory zaměstnanosti zřízení 10 pracovních míst s udržitelností 6 měsíců (věková skupina do 25 let a starší 50 let); - přijetí 8 brigádníků po dobu letních prázdnin k realizaci pomocných prací při akcích zajiš ovaných pracovníky SMJ a při údržbě veřejné zeleně a 1 brigádníka na přípravu převzatého vozidla záchranné služby na přestavbu pro SDH; - vyhodnocení práce ředitelky p. o. SMJ, ředitele ZŠ a MŠ Jince, tajemnice ÚM. Ostatní záležitosti Rada schválila - podpořit konání 1. ročníku Tour de intelekt poskytnutím zázemí pro účastníky akce ve dnech 28. a (pomoc při zajištění ubytování, stravování účastníků) následně byla seznámena s průběhem akce; - umožnit týmu TOYOTA Dolák s. r. o. pořádání kulturní akce se soutěžemi pro děti dne na části parkoviště u kovárny vzhledem k charakteru akce nebude využití veřejného prostranství zpoplatněno. Neschválila vyhovět žádosti o umožnění výstavby skleníku ve starém sídlišti. 15

16 Rada městyse Jince pověřila starostu městyse k vyžádání stanoviska projektanta, zabývajícího se projektováním jezů, k možnostem řešení přívodu vody z Litavky do náhonu k rybníku Kopáčov vzhledem k havarijnímu stavu jezu na Litavce a k jednáním se správními orgány ohledně možností financování opravy. Rada vzala na vědomí: - výzvu MÚ Hořovice odboru výstavby a životního prostředí k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce stavby Lochovice kvn, TS, knn směr Rejkovice ; - rozhodnutí KÚ Středočeského kraje OŽP souhlas ke vstupu do zvláště chráněného území přírodní památky Vinice; - návrh železničního jízdního řádu trasa č. 200 Zdice Protivín pro období od do ; - předvolání k jednání o změně opatrovníka jinecké občanky dlouhodobě umístěné v léčebně Dobřany souhlasí s pověřením Mgr. Kaina k zastupování městyse v této věci; - návrh řešení stavby energetického zařízení Jince, Pod Plešivcem, v. v. NN ap. 235, EP neměla připomínky; - návrh trasy etapy závodu Rally Příbram s cílem na katastru městyse k navržené trase nemá námitky; - oznámení MÚ Příbram OŽP o udělení pokuty firmě se sídlem v Jincích za nesplnění ohlašovací povinnosti dle zákona o odpadech; - usnesení Okresního státního zastupitelství v Příbrami ve věci poškození květinové výsadby na veřejných prostranstvích v Jincích dne ; - oznámení SÚ Jince o zahájení společného územního a stavebního řízení Přístavba a stavební úpravy objektu č. p. 101 v Jincích. Věra Kadeřábková tajemnice ÚM Výpis usnesení Zastupitelstva městyse Jince ze dne Usnesení č. 1: Zastupitelstvo městyse Jince určuje návrhovou komisi ve složení: Václav Zeisek, Jiří Švamberg. Usnesení č. 2: Zastupitelstvo městyse Jince určuje ověřovateli zápisu: Františka Gajance, Miroslava Jandíka. Usnesení č. 3: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje program jednání zastupitelstva rozsah dle informace o konání zastupitelstva, zveřejněné v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. 16

17 Usnesení č. 4: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje zprávu o činnosti rady městyse za období od do Usnesení č. 5: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu městyse k Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje rozpočtové opatření č. 10 dle přílohy zápisu. Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o plnění jednotlivých bodů programu rozvoje městyse, včetně informace o dotačních akcích. Usnesení č. 8: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje zprávu o vyhodnocení svého volebního období v letech Usnesení č. 9: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje prodej dvou pozemků pod trafostanicemi v k. ú. Jince: - parc. č. 1635/71 zastavěná plocha o výměře 5 m2 dle GP č /2014 ze dne ; - parc. č. 1635/70 zastavěná plocha o výměře 6 m2 dle GP č /2014 ze dne společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za cenu stanovenou znaleckým posudkem Ing. Krcha ze dne (č. 4373/14) v celkové výši Kč. Náklady spojené s prodejem ponese kupující. Usnesení č. 10: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje odkup pozemků v k. ú. Jince zasahujících pod komunikaci ul. Ke Koupališti - dle zaměření GP č /2014 ze dne : - parc. č. 82/2 ost. plocha, ostatní komunikace o výměře 31 m 2 vzniklý oddělením z původního pozemku parc. č. 82 zapsaného na LV 128; - parc. č. 1307/3 ost. plocha, ostatní komunikace o výměře 238 m 2 zapsaného na LV 283; - parc. č. 1312/12 ost. plocha, ostatní komunikace o výměře 11 m 2 vzniklý oddělením z původního pozemku parc. č. 1312/3 zapsaného na LV 476; - parc. č. 1313/7 o výměře 20 m 2 a 1313/8 o výměře 5 m 2 oba ost. plocha, ostatní komunikace vzniklé oddělením z původního pozemku 1313/1 zapsaného na LV 603; - parc. č. 1313/9 ost. plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m 2 vzniklý oddělením z původního pozemku 1313/5 zapsaného na LV 586. Cena dle znaleckého posudku č /2014 Ing. Žemlíka 136,222 Kč/m 2 (celkem ,- Kč). Usnesení č. 11: Zastupitelstvo městyse Jince 1.rozhoduje v souladu s 44 a 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, o pořízení změny územního plánu Jince, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení; 17

18 2. schvaluje dle 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona žádost městyse Jince o pořízení změny územního plánu Jince obcí s rozšířenou působností Příbram; 3. určuje dle 6 odst. 5 písm. f) ve vazbě na 47 odst. 4, 51 odst. 1 a 53 odst. 1 stavebního zákona starostu městyse Josefa Hálu ke spolupráci s pořizovatelem na pořízení změny územního plánu Jince; 4. schvaluje zveřejnit záměr pořízení změny územního s výzvou případným zájemcům k předložení žádostí o zahrnutí jejich pozemků do připravované změny do s tím, že se budou finančně podílet na nákladech spojených s požadovanou změnou. Usnesení č. 12: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje záměr odkupu a následné rekonstrukce areálu Sokolské zahrady v Jincích. V této souvislosti pověřuje Radu městyse Jince - oslovit Tělocvičnou jednotu Sokol Jince s nabídkou odkupu pozemků č. parc. 219/1 a 218, oba k. ú. Jince za cenu dle znaleckého posudku Ing. Nohejla ze dne v celkové ceně Kč; - oslovit Tělovýchovnou jednotu Jince s nabídkou odkupu objektu sauny postavené na pozemku parc. č. 218 k. ú. Jince za cenu dle znaleckého posudku Ing. Nohejla Kč. Usnesení č. 13: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti spočívající v umístění a provozování distribuční soustavy podzemního vedení NN na pozemku parc. č. 1208/7 k. ú. Jince v rozsahu vymezeném GP č /2014 ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. (vč. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV / VB01). Usnesení č. 14: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IP , Jince, knn pro p. č.1536/7 k realizaci výstavby zařízení distribuční soustavy na pozemku parc. č k. ú. Jince. Usnesení č. 15: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti spočívající v umístění a provozování součásti distribuční soustavy podzemního vedení NN, TS a přípojkových skříní SV 201 a SS100 na pozemcích parc. č. 883/1, 867/1, 872/1, 876/6 a 876/12 vše v k. ú. Jince v rozsahu vymezeném GP č /2014 ve prospěch ČEZ Distribuce (vč. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV /VB01). Usnesení č. 16: Zastupitelstvo městyse Jince pověřuje Radu městyse Jince k řešení věcných břemen spočívajících ve zřízení služebnosti k tíži 18