O SLATINĚ SLATINA PARTNEREM HC KOMETA BRNO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O SLATINĚ SLATINA PARTNEREM HC KOMETA BRNO"

Transkript

1 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 11 listopad 2013 SLATINA PARTNEREM HC KOMETA BRNO HC Kometa Brno, jako zástupce brněnského hokeje, začala novou spolupráci s městskými částmi statutárního města Brna, ze které budou těžit hlavně děti. Umožní jim lépe poznat, co se skrývá pod samotnou hlavičkou Komety, nebo jaké cíle mají její mládežničtí reprezentanti. Proto spolupráce nese název Děti dětem Kometa městu. Co si slibuje od budoucí spolupráce naší městské části s hokejovým klubem HC Kometa jsme se zeptali starosty Slatiny pana Jiřího Idese. Do společné dohody jsem se rozhodl jít bez dlouhého rozmýšlení. Spolupráce se jeví jako velmi zajímavá a měla by být přínosem pro obě strany. Osobně na ní vidím jen samá pozitiva. Součinnost s Kometou nabízí optimální variantu jakým způsobem děti motivovat a zapojit je více do volnočasových aktivit. Například nedávno uskutečněný sběr odpadků v okolí Špilberku, kde se děti mohly setkat i s našimi brněnskými hokejisty, byla určitě dobrou myšlenkou. Budeme se nadále ve spolupráci s vedením Komety snažit vymýšlet podobné projekty, které děti vytáhnou od počítačů ven do přírody nebo na sportoviště. Toto je filozofie, která je jak nám, tak Kometě, vlastní a současně spolupráci vnímáme jako velmi prestižní záležitost a vážíme si jí. Věřím v oboustrannou spokojenost nejen vedení Komety, ale jistě i dětí ze slatinských škol. Naše městská část je tedy od letošní sezóny partnerem HC Kometa Brno a jsem přesvědčen, že i pro všechny slatinské fanoušky je to vítaná zpráva. Cíle a detaily realizace začínajícího projektu spolupráce nám přiblížil majitel HC Kometa pan Libor Zábranský. Celý nápad a návrh projektu má ukázat, že Kometa má nejen sportovní, ale i společenský význam a že je nedílnou součástí Brna. Jsme schopni nabídnout dětem ukázky sportu, dospělý i mládežnický hokej. V tomto směru chceme organizovat podpisové akce pro školy a školky, vytvářet podporu mládežnických kroužků a dalších aktivit přímo na školách, chceme zvát děti ze základních škol na hokejová utkání, na návštěvu zázemí hráčů, tréninků nebo na společná fotografování. Na programu také budou setkání Podání rukou majitele Komety pana Libora Zábranského a starosty Slatiny pana Jiřího Idese stvrzuje platnost dohody o partnerství. městské části s hráči klubu při různých událostech a z naší strany také podpora místních charitativních akcí. Pro přímý kontakt a spolupráci s městskými částmi Brna jsme se rozhodli proto, že jejich vedení nejlépe ví jaké školy, školky a kroužky oslovit a čím je eventuálně motivovat k tomu, aby navštívili naše utkání a poznali i jeho zákulisí. Navíc tato oboustranná smlouva není o financích, je o vzájemné propagaci sportu mezi dětmi. Prioritou a cílem této smlouvy je vést děti ke sportu. Pokud se nám v dnešní době počítačových her podaří děti natolik zaujmout, aby se začaly zajímat o sport, pak je to mimořádný úspěch. Myslím, že spojení loga města Brna, loga Komety a Slatiny by v nás také mělo vyvolávat určitou hrdost a patriotismus. JAK JSME VOLILI Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v městské části Brno-Slatina konaných ve dnech 25. a 26. října 2013 (zdroj Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy , Volená strana Platné hlasy číslo název celkem v % 1 ČSSD ,75 2 Strana svobodných občanů 155 3,52 3 Česká pirátská strana 140 3,18 4 TOP ,37 5 HLAVU VZHŮRU volební blok 21 0,47 6 ODS 296 6,73 9 Politické hnutí Změna 18 0,40 10 Strana soukromníků ČR 6 0,13 11 KDU-ČSL 305 6,93 13 Suverenita Strana zdr. Rozumu 7 0,15 15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 108 2,45 17 Úsvit přímé demokracie T.Okamury DSSS 37 0,84 20 ANO ,33 21 KSČM ,80 22 LEV 21 Národní socialisté 1 0,02 23 Strana zelených 200 4,55 24 Koruna Česká (monarch. strana) 9 0,20 Snímky z první akce v rámci partnerství mezi naší městskou částí a HC Kometa Brno žáci slatinských základních škol uklízeli společně s hokejisty prostory kolem hradu Špilberk.

2 ZPRÁVY Z RADNICE Rada městské části Brno-Slatina na své schůzi dne vzala na vědomí: výsledky rozpočtového hospodaření MČ Brno- Slatina za r s příjmy ve výši Kč ,80, výdaji ve výši Kč ,52 a financováním ve výši Kč ,28 upravený finanční plán nákladů a výnosů zřízené příspěvkové organizace TECHNICKÉ SLUŽBY Brno-Slatina na r. 2013, který je sestaven jako ziskový s výnosy ve výši tis. Kč a náklady ve výši tis. Kč rozhodla: o provedení oplocení pozemků p.č. 129, 131/1, 132, 135, 136, 137, 138 a 139 v k.ú. Slatina v lokalitě Černovičky a ukládá MO provést poptávkové řízení na zhotovitele oplocení o pronájmu části pozemku p.č. 1 a části pozemku p.č. 2 o celkové výměře 298 m 2 společnosti SOTURA, a.s., Ondříčkovo náměstí 2978/4, Brno za účelem umístění a provozování reklamního zařízení a ukládá MO vyvěsit záměr pronájmu o záměru vybudování výběhu pro psy a uložila vedoucí MO prověřit možnosti vybudování výběhu na pozemcích statutárního města Brna v k.ú. Slatina a se zjištěnými závěry seznámit RMČ o uzavření smlouvy o dílo na provedení revizí rozvodů plynu v bytových domech ve správě MČ Brno-Slatina ve výši Kč vč. DPH s firmou Jan Beneš, Cejl 20, Brno a ukládá místostarostovi, aby jménem statutárního města Brna, městské části Brno Slatina podepsal tuto smlouvu o dílo o provedení opravy odvětrání střešního pláště a zateplení IV. NP nástavby na domě Vlnitá 17,19,21 o bezúplatném poskytnutí sálu na Přemyslově nám. 18 Klubu důchodců Slatina, zast. Jaroslavou Pešovou, Langrova 46 a to dne od 16:00 do 21:00 hodin dle Zásad pronájmu učeben a sálu neziskovým organizacím schválených RMČ č. IV/17/7 dne a ukládá VO vypracovat příslušnou smlouvu Dále RMČ odvolala ke dni z funkce vedoucího bytového odboru Ing. Karla Cenka z důvodu odchodu do starobního důchodu a jmenovala s účinností od JUDr. Janu Šikovou vedoucí bytového odboru. Jiří Ides, starosta MEMORIÁL JIRKY NAVRÁTILA Poslední sobotu v září uspořádal tenisový oddíl SK Slatina tradiční 10. Ročník tenisového turnaje ve čtyřhrách, tentokrát pod názvem Memoriál Jirky Navrátila, jako vzpomínku na starostu a místostarostu naší městské části a člena tenisového oddílu Jiřího Navrátila. Po oficiálním zahájení turnaje zástupcem organizátorů Ivanem Ondříkem, kterého se zúčastnili starosta Jiří Ides, místostarosta Petr Semrád a také paní Štěpánka Navrátilová, odešli představitelé Slatiny spolu se zástupci pořadatelů turnaje položit květiny na hrob Jirky Navrátila. INFORMACE O DĚNÍ VE SLATINĚ PROSTŘEDNICTVÍM SMS ZPRÁV Úřad městské části Brno-Slatina používá již od roku 2008 informování občanů pomocí moderního komunikačního kanálu posílání SMS zpráv na Váš mobilní telefon. Pokud máte zájem dostávat informace o dění v naší městské části, napište, prosím, SMS zprávu ve tvaru: JMK mezera BRNO mezera SLATINA mezera INFORMACE mezera ANO mezera PRIJMENI mezera JMENO hvězdička ULICE hvězdička CISLO ORIENTACNI Zasláním SMS zprávy dáváte současně souhlas k tomu, aby Vám byly zasílány informace i od dalších subjektů zapojených do integrovaného záchranného systému, případně dalších subjektů jako např. elektrárenské, plynárenské, vodárenské společnosti. Posílání SMS zpráv je pro Vás zcela dobrovolné, proto budete-li chtít kdykoliv ukončit odběr informací, pošlete, prosím, na číslo SMS ve tvaru: JMK mezera BRNO mezera SLATINA mezera INFORMACE mezera NE Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste ze seznamu odběratelů informací vyřazeni. Chcete-li zjistit, jaký je stav Vašeho přihlášení k odběru informací, pošlete na číslo zprávu ve tvaru: JMK mezera BRNO mezera SLATINA mezera INFORMACE mezera STAV Informace, které Vám budeme zasílat, jsou pro Vás bezplatné. Vy zaplatíte jen zaslání přihlašovací či odhlašovací SMS zprávy za 3,- Kč (vč. DPH). Ani do dvou plně naložených nákladních automobilů se nevešly všechny pytle s darovanými věcmi. 2 ÚSPĚŠNÝ SBĚR ŠATSTVA Ve dnech zorganizovala KDU-ČSL místní organizace Brno - Slatina pro Diecézní charitu Brno v oratoři slatinského kostela v pořadí již čtvrtý charitní sběr šatstva. Díky slatinským občanům, ale i obyvatelům z okolních obcí, bylo tentokrát i přes deštivé počasí nashromážděno přibližně 700 pytlů a krabic s potřebným materiálem, který poslouží lidem v nouzi. Během této sbírky musel být materiál odvážen natřikrát a přepravní automobil byl i při třetí jízdě plný. Nashromážděný materiál, který tvoří především oděvy, Diecézní charita Brno po roztřídění předá klientům dětských a azylových domů a sociálně slabým občanům. Děkujeme všem občanům, kteří přispěli na dobrou věc. Další sběr se uskuteční v dubnu příštího roku ve stejných prostorách. Přesný termín bude včas zveřejněn. MO KDU-ČSL Brno - Slatina AKTUALITY O SLATINĚ

3 ŽIJÍ A PRACUJÍ MEZI NÁMI Protože se letošní sportovní sezóna pomalu chýlí ke konci, požádali jsme v našem pravidelném rozhovoru o krátké ohlédnutí za jejím průběhem předsedu SK Slatina pana Ing. Václava Klajsnera. Jako vždy stejná první otázka ve Slatině žijete, nebo zde i pracujete? Ve Slatině bydlím s celou svojí rodinou v řadovém rodinném domku a akční rádius a charakter mojí práce je na území celé Moravy s kanceláří ve středu města Brna. Stěžejní činnost slatinského sportovního klubu se odehrává v oddílu kopané. Můžete shrnout úspěchy a snad i některá zklamání s úrovní a výkony jednotlivých družstev v letošní sezóně? Po sportovní stránce se nám podařil historický postup A mužstva do I. A třídy téměř po 50 letech a všem, kteří se na tomto postupu podíleli, patří velký dík. Podařilo se nám zachovat kádr mužstva a ještě jej posílit, a také jsme byli nuceni hledat náhradu za úspěšného trenéra Ladislava Bedřicha. V letošním ročníku je novým trenérem A mužstva pan Stefanos Chadzidis, dlouholetý hráč našich starších pánů a úspěšný trenér loňského soupeře Cvrčovic. Pod jeho vedením A mužstvo podává velmi dobré výkony a je aktuálně na 7. místě tabulky. Muži B hrají II. třídu městského přeboru a jsou na 10. místě. Oba týmy dorostu hrají úspěšně v krajském přeboru a dorost mladší je aktuálně v polovině tabulky na 8. místě, staršímu dorostu se v podzimní části soutěže nedaří jak bychom si přáli a je zatím v tabulce na 13. místě. Z působení mnoha mládežnických družstev je vidět, že se mladým fotbalistům mimořádně věnujete. Ano, v našem sportovním klubu klademe velký důraz na mládež a v současné době máme, kromě již zmiňovaných týmů dorostu staršího a dorostu mladšího, také družstva žáků a nejmenších přípravek. Starší i mladší žáci SK Slatina hrají I. třídu krajské soutěže a oba celky podávají na podzim dobré výkony a jsou aktuálně ve středu tabulky svých soutěží. V této sezoně máme také tři týmy přípravek, přípravka starší vede tabulku skupiny D městské soutěže. Naši nejmenší hrají ve dvou týmech mladší přípravky, tým A a B. Chtěl bych na tomto místě poděkovat zejména vedoucím mužstev a trenérům našich nejmenších za jejich obětavou práci s naší mládeží. A co ostatní oddíly? Sportovní klub Slatina má celkem šest sportovních oddílů, mimo kopané také ještě oddíl tenisu, stolního tenisu, kulturistiky, cvičení ČASPV a oddíl slatinských lyžníků. Ve všech těchto oddílech se snažíme jít naší mládeži příkladem, vychovávat je a vytvářet pro ně kvalitní podmínky pro smysluplné využití volného času, hlavně sportem. Stále platí heslo: Ve zdravém těle zdravý duch. Organizace a materiální zajištění sportování členů slatinského klubu jistě vyžaduje značné finanční prostředky. Odkud je čerpáte? Chod našeho sportovního klubu vyžaduje samozřejmě každým rokem nemalé finanční prostředky, a také se musíme pravidelně starat o opravu a údržbu naší budovy, zázemí pro sportovce a o všechny hrací plochy. Základním zdrojem jsou pro nás členské příspěvky a hlavně dotace a příspěvky na činnost od Statutárního města Brna, Jihomoravského kraje, fotbalového svazu a také naší městské části z programu veřejné podpory malého rozsahu tzv. de minimis. Bez kvalitně sestavené a v řádném termínu podané žádosti výše jmenovaným subjektům se to však neobejde a všechny takto získané finanční prostředky na činnost sportovního klubu jsou vždy účelově vázané a jejich využití je pak důsledně a pravidelně kontrolováno. Jaký vztah ke sportu máte vy osobně? Od malička jsem sportoval a hrál fotbal i hokej v mládežnických oddílech v Plzni, kde jsem vyrůstal a po přestěhování do Brna jsem pokračoval s malou kopanou a také velkým fotbalem a dnes hraji za staré pány SK Slatina. Také si ve Slatině chodím zahrát tenis a většinu volného času v posledních pěti letech věnuji rekreačnímu běhu. Každým rokem si pravidelně měřím svoje síly na některém mezinárodním běžeckém maratonu a půlmaratonu a také nikdy nevynechám poslední neděli v září tradiční desítku Běchovice-Praha. V zimě, jak to čas dovolí, běhám na běžkách a zkusil jsem si i několikrát zaběhnout Jizerskou 50. Aktivní sport beru jako běžnou součást života, prospívá našemu zdraví, nejen fyzické ale i psychické kondici. Závěrečná otázka jak se vám ve Slatině žije? Mně i mojí rodině se ve Slatině žije dobře. Bydlení v části Slatiny s rodinnými domky v zahradách s rysy venkova je pro nás příjemné. V posledních letech v lokalitě kolem našeho bydliště sice vyrostlo několik bytových domů a přibyla i zástavba rodinných domků, ale stále tu zůstal prostor pro klidné bydlení. K přírodě i sportu mám blízko, a tak se snažím, aby se Slatina lépe napojila na síť okolních cyklostezek a byl u nás dostatečný prostor pro sportovní vyžití, i třeba jen na poklidnou procházku v parku. Děk uj i za o d p ov ědi na otázky. Jiří Toman VÍTÁNÍ DĚTÍ Odbor sociální péče ÚMČ Brno-Slatina a sociální komise RMČ oznamují, že se dne 16. listopadu 2013 v sále Radnice Brno-Slatina, Přemyslovo nám. 18, uskuteční slavnostní Vítání dětí do života. Obřad se týká dětí, narozených v období od do s trvalým pobytem v městské části Brno-Slatina (rozhodné je trvalé bydliště matky). Rodiče, kteří mají zájem se obřadu zúčastnit, se mohou přihlásit na odboru sociální péče ÚMČ Brno-Slatina, Budínská 2, (tel.: , nebo ) nejpozději do 4. listopadu Další vítání dětí se plánuje na jaro příštího roku. Rodičům, kteří své děti na obřad přihlásí, budou zaslány pozvánky. Letošní premiéra Farmářských trhů se vydařila. V příštím roce jistě vyvolá stejný, nebo ještě větší, zájem slatiňáků. 3

4 ZŠ JIHOMORAVSKÉ NÁMĚSTÍ BĚH BRNĚNSKÉ MLÁDEŽE Koncem září jsme se zúčastnili závodů v přespolním běhu v prostředí Čertovy rokle na Lesné, a to 1. kola Běhů brněnské mládeže. Všichni závodníci byli úspěšní, protože svůj závod dokončili. Přesto největšími rychlíky byli Ajdin Naprelac z 2. C a Markéta Mitášová z 3. A, kteří ve své kategorii skončili na krásném 2. místě. Tomáš Šťastný ze 4. A byl mezi svými vrstevníky čtvrtý. Dalšími našimi běžci byla Nelinka Sedláková z 1. A, ze 4. tříd to byli Klára Kupková, Sabina Adamcová, Martina Svobodová, Miroslav Kyprý a Filip Jaroš. Z 5. tříd naši školu reprezentovali Zuzana Prokešová a Jan Havel. Z druhého stupně běželi v kategorii 6. tříd Petr Němeček a Ondřej Dohnal a ze 7. A Alice Kozáková. Všem reprezentantům naší školy děkujeme a blahopřejeme k dosaženým výsledkům. Mgr. Barbara Balaščáková ORIENTAČNÍ BĚH Dne 25. září se naši žáci zúčastnili prvního kola závodu v orientačním běhu v Kohoutovicích. Po výborném výkonu si účast v krajském finále zajistili žáci 3. ročníku Simon Sedlák a Štěpán Dohnal. Spolu s nimi postupují také žákyně 6. ročníku Petra Kunovská a 7. ročníku Veronika Weinlichová. Čtrnáct žáků naší školy se zúčastnilo druhého kola v Juliánově. I když výsledky tohoto závodu nejsou dosud známy, tak doufáme, že se nám podaří naši finálovou účast rozšířit. Mgr. Bořivoj Štěrbáček DRAKIÁDA Ve středu 2. října se školní hřiště postupně zaplnilo žáky a rodiči spolu s vychovatelkami školní družiny. Každý si donesl draka a čekal na správný vítr, který draky vynesl 4 na oblohu. Podzimní počasí bylo slunečné a větřík pofukoval právě tak, aby se každý drak na obloze pěkně třepetal. Celé hřiště se začalo postupně hemžit běhajícími dětmi. Radostné volání se ozývalo tam, kde se drak vznesl a nabral tu správnou výšku. Pochvala patří všem dětem. Na konci pěkného slunečného odpoledne byly všechny děti odměněny barevnou nálepkou s drakem a diplomem. Naďa Nováková PRVŇÁČCI SE STALI ČTENÁŘI Čtvrtek 3. října byl pro naše prvňáčky slavnostním dnem. V rámci projektu Poprvé do školy poprvé do knihovny navštívili knihovnu ve Slatině, kde byli místostarostou Mgr. Petrem Semrádem pasováni na rytíře knih a čtenáře knihovny. Děti si odnesly šerpu čtenáře a čtenářský průkaz, který dostaly na celý školní rok zdarma. Na první knížky, které si vypůjčí, se již těší. Do knihovny se se svými učitelkami budou vracet k plnění úkolů celoroční soutěže pro prvňáčky O víle abecedě a zlotřilém černokněžníku Knihomolu. Budou v průběhu školního roku pracovat s knihou, hledat pohádkové postavičky a osvobozovat Abecedu. V červnu proběhne slavnostní slosování tří výherců o knihu. Mgr. Věra Škardová a Mgr. Eva Pondikasová LOGICKÁ OLYMPIÁDA Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky a je založena na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Z tohoto pohledu je Logická olympiáda unikátní soutěží, protože se nejedná o soutěž znalostní. V jediné kategorii tak soutěží všichni žáci prvního stupně, ve druhé žáci druhého stupně. Olympiáda má své nominační kolo, které proběhlo online formou v měsíci říjnu, na něj navazuje kolo krajské a pro nejlepší logiky je připraveno 25. listopadu finále v Míčovně Pražského hradu. Jak naši žáci v olympiádě obstáli, můžete zjistit na webových stránkách školy. Mgr. Hana Šebelová PROJEKT COMENIUS V létě jsme dostali dopis z Národní agentury pro evropské vzdělávací programy, který nám oznamoval, že jsme získali grant pro práci na projektu Partnerství škol Comenius. Práce na projektu se zúčastní naše škola a partnerské školy z Rakouska, Turecka, Španělska, Portugalska, Maďarska a Polska. Během projektu vznikne např. kuchařka, kalendář, výstava obrázků, jazyková příručka, ale hlavním cílem je poznávání. Společně budeme poznávat to, v čem jsme stejní a v čem se lišíme. Příležitost k tomu budeme mít při společných aktivitách, sdílených prostřednictvím internetu, ale hlavně při vzájemných návštěvách. První návštěva, která měla za cíl hlavně plánování a byla určena pro koordinátory a zástupce z jednotlivých škol, se uskutečnila od 7. do 12. října v turecké Ankaře. Tam jsme společně s kolegy ze všech partnerských škol připravili program na další dva výjezdy, kterých se zúčastní i naši žáci. Ta nejbližší proběhne už v listopadu a vypravíme se do Polska. V květnu nás potom přivítají hned dvě maďarské školy. V Brně se na všechny můžeme těšit na závěrečném setkání někdy na jaře Projekt bude probíhat až do Mgr. Hana Sedláková PLÁNOVÁNÍ PARLAMENTU Svoji činnost zahájil žákovský parlament dvoudenním plánováním. První den žáci spali ve škole. Při veselém plánování se z her, legrace a strašení ve ztemělé škole zrodil program akcí na celý školní rok 2013/14. Druhý den parlamenťáci prezentovali program paní ředitelce. Setkání s vedením školy bylo povzbuzující, a proto se děti s chutí pustily do první akce sběru papíru a elektroodpadu, který proběhl 9. a 10. října. Nasbíralo se 3786,5 kg. Nejvíce nasbírala již tradičně současná 6. A. Výtěžek akce bude zaslán na další vzdělávání dětí Deepiky a Joela v rámci projektu Adopce na dálku. Mgr. Petra Chalupová AKTUALITY O SLATINĚ

5 ZŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ BĚH S MAPOU Ve středu 25. září jsme opět vyrazili bojovat na běžecké tratě s mapou, tentokrát do prostoru Kohoutovic. Reprezentovali nás žáci 8. a 9. tříd.v chlapcích zvítězil Vojtěch Jahoda (9.B). Na další pěkná umístění dosáhli 10. místem Lukáš Neuman (8.A) a 12. Nabízíme čtenářům Aktualit recept na vítězný pokrm. pečovat o zuby, a odpovídali na všechny dotazy. Svojí interaktivní přednáškou zaujali určitě většinu dětí. PaedDr. Jarmila Balejová POZNEJ A CHRAŇ Tak by se dala nazvat hodinová produkce sokolníků společnosti Seiferos, která žákům naší školy umožnila seznámit se s dravými ptáky a sovami, prohlédnout si je zblízka, poznat, jak loví v přírodě a dovědět se mnoho zajímavého o jejich životě. Součástí programu byly i otázky pro žáky a ti nejšikovnější byli odměněni dárky. Největším zážitkem pro některé byl přílet dravce na ruku. Všichni si mohli pohladit výra velkého, největší žijící sovu místem Jan Vávra (9.B). V dívčí kategorii obsadila Tereza Hájková (8.B) krásné 5. místo. Mgr. Petr Kovář JABLÍČKOVÉ VAŘENÍ V pátek 18. října byl pro žáky prvního stupně připravený projektový den tentokrát nazvaný Den jablka. Během dopoledne žáci plnili nejrůznější pohybové, výtvarné, vědomostní i kulinářské aktivity motivované jablkem. Součástí byla i kuchařská amatérská soutěž Jablíčkové vaření. Zúčastnilo jí 62 žáků se svými recepty, kteří společně se svými maminkami doma uvařili, upekli a připravili pokrmy z jablek. Připravené dobroty byly vystaveny ve studovně, kde si je mohli všichni prohlédnout a ohodnotit jejich prezentaci. Byl tu bezpočet nejrůznějších závinů, koláčů a dortů, nechyběly i pomazánky a saláty, palačinky, žemlovky a muffiny. Odpoledne měla odborná porota složená z pedagogů a pracovníků naší školy nelehký úkol zhodnotit chuť jednotlivých jídel a vybrat ty nejlepší pokrmy. Rozhodoval nejen vzhled, ale i použité suroviny, náročnost přípravy a především chuť samotného pokrmu. Nejvíce hlasů získaly Jablečné muffiny s pudinkovým krémem, které připravila Kristýna Bodišová ze třídy 2. B. Malá odměna pak patřila autorům nejchutnějších dobrot. Jablečné muffiny s pudinkovým krémem (12 kusů) Suroviny: Těsto 80 g másla, 120 g cukru moučka, 2 vejce, 1 lžíce citronové kůry, 2 lžíce citronové šťávy, 280 g hladké mouky, půl kypřícího prášku, 300 ml zakysané smetany, 150 g jablek. Postup: Máslo utřeme s cukrem, vejci, citronovou kůrou a šťávou, vmícháme prosátou mouku s kypřícím práškem. Nakonec přidáme zakysanou smetanu a jablka. Naplníme do 2/3 košíčky a pečeme 25 minut na 180 st.c. Z mléka, pudinku a cukru uvaříme hustý pudink, po vychladnutí vmícháme másla a našleháme krém. Vychladlé muffiny zdobíme krémem a případně ozdobíme ovocem. Učitelky 1. stupně ZDRAVÉ ZUBY Je s podivem, že ve vyspělých zemích % dětí školou povinných trpí následky špatné zubní hygieny. Proto naší školu navštívili dva studenti zubního lékařství MU v Brně a velmi poutavě informovali žáky o prevenci zubního kazu a péči o chrup. Žáci si i prakticky vyzkoušeli techniku správného čištění zubů. Někteří si nechali zabarvit svoje zoubky indikátorem, aby se přesvědčili, jestli si je dobře vyčistili. Žáci se také dověděli i mnoho zajímavého o svém chrupu a o výběru zubních kartáčků. Teď už ví, že není důležité, jak dlouho si čistí zuby, ale hlavně jak často a jakým způsobem. Budoucí zubaři ochotně vysvětlovali a ukazovali dětem, jak mají u nás. Na vlastní oči mohli žáci sledovat neslyšné kroužení sovy pálené nad jejich hlavami, chytání makety veverky výrem velkým a lovení kličkující kuny jestřábem lesním. PaedDr. Jarmila Balejová Malé čtenáře z naší školy pasoval ve slatinské knihovně na Rytíře knih pan místostarosta Mgr. Petr Semrád. 5

6 pobočka FANTÁZIE Tilhonova 49, Brno - Slatina, tel.: Školní rok je již v plném proudu a na Fantázii se rozběhla jak pravidelná činnost zájmových kroužků, tak i spousta dalších možností využití volného času pro děti i dospělé. ŘÍJEN VE FANTÁZII Výlet do Luhačovic a prohlídka zámku v Buchlovicích V pátek 4. října se uskutečnil slibovaný výlet pro babičky a dědečky. V 8 hodin jsme vyrazili autobusem směr Luhačovice. V Luhačovicích jsme si užili krásné podzimní dopoledne, ochutnali jsme léčivé prameny některé byly léčivé a některé i dobré a po Letošní Svatováclavská pouť se tradičně konala pro děti i rodiče na Přemyslově náměstí. Děti absolvovaly různá stanoviště především sportovního zaměření, a také zde bylo místo i na ekologickou výchovu. Po absolvování stanovišť děti obdržely odměnu. Burza O víkendu října proběhla v prostorách ZŠ Jihomoravské náměstí a Jídelny Jihomoravské náměstí burza oblečení, sportovních potřeb a hraček. Za pár korun se daly ulovit pěkné kousky do šatníku, kola, koloběžky a teď před zimou hlavně boby, sáňky a lyžařské vybavení. Máme radost, že možnost prodeje a nákupu využívá čím dál víc lidí. Děkujeme pomocníkům, kteří dobrovolně strávili náročný víkend na burze a tím přispěli k uskutečnění dobré věci. výborném obědě jsme popojeli na zámek do Buchlovic. Na zámku v Buchlovicích jsme se vrátili do dětských let a málo kdo odolal sklouznutí se ve velkých fleecových papučích. Prohlídku zámku všem vřele doporučujeme.touto cestou bychom našim babičkám rády poděkovaly za to, že nám opět ukázaly, že život se dá nejenom žít, ale i prožít. EF Klub EF Klub je klubem pro děti, které nemají rády nudu a i páteční odpoledne si chtějí užít na Fantošce. V říjnových EF Klubech jsme soutěžili o poklad v pevnosti Boyard, zahráli si novou hru Discgolf, užili si Fantasy hry, nazdobili dýňáčky a provoněli celou Fantošku výbornou dýňovou buchtou. Komu se nechce sedět doma, rádi soutěžíte, chcete se naučit a dozvědět něco nového nebo si něco pěkného vyrobit, přijďte za námi vždy v pátek od 14 do 17 hod. Pozor! Do Ef Klubu je nutné se přihlásit přes internet! Podzimní prázdniny Od soboty 26. do středy 30. října jsme vyjeli na podzimní prázdniny do Podhradí nad Dyjí na táborovou základnu Dřevotvarka. I přes občasnou nepřízeň počasí jsme si užili pěkný prodloužený víkend, plný dobrodružství při překonávání nejedné překážky. Na Fantázii se uskutečnily dva příměstské tábory, z toho jeden byl sportovním soustředěním pro nadšené florbalisty ze ZK Fantázie, z nichž se nejlepší účastní i brněnské florbalové ligy. CO NÁS ČEKÁ V LISTOPADU Tátovíkend (OS Klubíčko) Kdy: Kde: rekreační středisko Štíří důl Pro koho: akce pouze pro tatínky s dětmi, maminky zůstávají doma! Víkend plný soutěží a tvoření nejen pro děti, ale i pro tatínky. Laa an der Thaya (OS Klubíčko) Kdy: v pondělí Cena: 100,- Kč osoba autobus, vstupné si hradí každý sám, využíváme rodinné pondělky. Je nutné se předem přihlásit. Martinské slavnosti Kdy: v pondělí Lampionková dílna: od 14 hod. v sále na Přemyslově nám.18 Lampionový průvod: od 17 hod. na ulici Černozemní Přijďte si vyrobit lampionek a pak se s ním vydejte po světýlkové cestě za pokladem. TVOŘIVÉ DÍLNY FREE pro náctileté hodin, celková cena 100,- Kč Malování na hedvábí - vede Katka Newmann Točení na kruhu a zdobení engobami vedou Blanka a Dráček Polštářková dílna - potisk biobavlny vede Lenka Slažanská Pro dospělé vždy hodin, záloha 100,- Kč Malování na hedvábí - vede Katka Newmann celková cena dle počtu výrobků Točení na kruhu a zdobení engobami vedou Blanka a Dráček celková cena dle počtu výrobků Polštářková dílna - potisk biobavlny a sešívaní polštáře s potiskem textilními barvami vede Lenka Slažanská Vzhledem k omezenému počtu míst v dílnách je třeba se přihlásit předem. S sebou: přezůvky, pracovní oděv. 6 AKTUALITY O SLATINĚ

7 HISTORIE VÝZNAMNÁ LISTOPADOVÁ VÝROČÍ O vzniku samostatného Československa se Brňané dozvěděli 29. října Moravský místodržitel a Němci v městské radě odmítali uznat nový stát. V pondělí 4. listopadu byla ve všech podnicích v Brně zastavena práce a na 50 tisíc lidí manifestovalo na náměstí Svobody, což urychlilo průběh dalšího vývoje. 6. listopadu převzal moc vládní komisař Petr Kerndlmayer, který měl k ruce poradní sbor o 24 členech 16 Čechů a 8 Němců. Předsedou byl zvolen ředitel školy Vesny František Mareš, náměstky se stali dosavadní poslanci Alois Konečný a Karel Vaněk (po volbách v únoru 1920 první český starosta Brna). Z okna Staré radnice byl vyvěšen velký červeno-bílý prapor a zazněly fanfáry ze Smetanovy Libuše. Přítomní občané zazpívali Kde domov můj a Hej Slované. Bylo co slavit od vzniku Brna jako města v roce 1243 byla radnice konečně v českých rukou. Když 3. listopadu 1918 se ve Znojmě sešli zástupci Němců na jižní Moravě a 6 německých poslanců nazvalo území jimi zastupované Německým krajem jihomoravským s cílem připojit ho k Rakousku, Národní výbor v Brně označil toto jednání za velezradu. Zorganizoval blokádu 195 obcí tohoto kraje v železniční dopravě a dovozu potravin. Na Hodonínsku vznikla tzv. Slovácká brigáda, jejíž příslušníci v počtu asi šesti tisíc mužů vyzbrojených ručními zbraněmi, překonali odpor asi dvou tisíc Němců a několika set dobrovolníků. 20. listopadu byly obsazeny Pohořelice, 4. prosince Miroslav, 16. prosince Znojmo a o den později zbývající území k hranicím státu. 11. listopadu 1918 bylo podepsáno příměří s Německem na základě podmínek Dohody. Německo vyklidí obsazená území ve Francii, v Belgii a v Lucembursku, vydá 5000 děl, kulometů, 3000 minometů, 1700 letadel, 5000 lokomotiv, vagonů a 500 nákladních aut, propustí válečné zajatce a odzbrojí loďstvo. Při jednání o mírové smlouvě s Německem v květnu 1919 byla stanovena síla německých vojsk na mužů a námořnictva na mužů. ŽILI PŘED NÁMI (část 6.) při procházce slatinským hřbitovem si připomínáme další osobnosti Ing. arch. Miroslav PUTNA ( ) projektant staveb na Ráji a na Tuřance Josef REMEŠ ( ) kameník Ladislav FRONEK ( ) zakladatel džezového orchestru ve 30. letech Jaromír FARLÍK ( ) sokolský atlet ve 30. letech Eliška KALOUSOVÁ-MÁČELOVÁ ( ) operní pěvkyně Jan ČECH ( ) člen divadelního souboru J.K. Tyla Marie KRČOVÁ ( ) členka divadelního souboru J.K. Tyla, poslankyně MěNV Brno Josef KNÖDL ( ) provinciál kněžského semináře v Litoměřicích PŘIPOMÍNÁME SI 1. listopadu 1973 se narodila herečka Alice Bendová 2. listopadu je Památka zesnulých, 1918 tzv. vídeňskou arbitráží připadla Maďarsku část jižního a východního Slovenska o rozloze km 2 a obyvateli 2. listopadu 1948 zvítězil v prezidentských volbách v USA Harry Truman 3. listopadu 1918 byl v Praze na Staroměstském náměstí povalen Mariánský sloup, o jehož obnovení nyní probíhají jednání 4. listopadu 1958 byl slavnostně uveden v úřad papež Jan XXIII., iniciátor svolání 2. vatikánského koncilu 5. listopadu 1968 byl Richard Nixon zvolen prezidentem USA 6. listopadu1893 zemřel ruský skladatel P.I. Čajkovskij 7. listopadu 1913 se narodil francouzský spisovatel Albert Camus Listopadu 1923 došlo v Mnichově k pokusu o puč, vedl ho Adolf Hitler 8. listopadu 1988 byl George Bush zvolen prezidentem USA 9. listopadu 1818 se narodil ruský spisovatel I.S. Turgeněv 9. listopadu 1918 zemřel francouzský spisovatel G. Apollinaire 9. listopadu se narodili v roce 1923 herec Jaroslav Moučka, v roce 1928 spisovatelka Ilona Borská a v roce 1978 zemřel fotograf Igor Bonty 9. listopadu 1943 založili zástupci 41 zemí ve Washingtonu organizaci pro hospodářskou pomoc zemím osvobozeným z nacistické okupace UNRRA 10. listopadu 1483 se narodil německý náboženský reformátor Martin Luther 10. listopadu se narodili herci v roce 1918 Miroslav Horníček a v roce 1953 Taťjana Medvecká, v roce 1938 zemřel zakladatel a prezident Turecké republiky Kemal Atatürk 11. listopadu je Den válečných veteránů bylo podepsáno příměří a rakouský císař Karel I. se vzdal trůnu jménem svým a jeho potomků 12. listopadu 1833 se narodil ruský skladatel A.P. Borodin a v roce 1923 režisérka, scenáristka a výtvarnice Ester Krumbachová 13. listopadu je Mezinárodní den nevidomých, v roce 1988 zemřel skladatel a kapelník Jaromír Vejvoda 14. listopadu 1918 byl T.G. Masaryk zvolen prezidentem republiky a jmenována první čs. vláda v čele s Karlem Kramářem 15. listopadu je Den vězněných spisovatelů, v roce 2003 zemřel herec Jiří Vala 16. listopadu je Mezinárodní den tolerance 17. listopadu je Státní svátek ČR Mezinárodní den studentstva, Den boje studentů za svobodu a demokracii v letech 1939 a listopadu 1883 bylo premiérou Smetanovy Libuše otevřeno po požáru Národní divadlo v Praze 19. listopadu 1873 zemřel rakouský skladatel Franz Schubert 20. listopadu je Den industrializace Afriky, v roce 1923 se narodil spisovatel František Pavlíček a v roce 1978 zemřel spisovatel Jindřich Spáčil 21. listopadu je Světový den televize, v roce 1908 se narodil šachista Salo Flohr 22. listopadu 1963 zemřeli prezident USA J.F. Kennedy a anglický spisovatel Aldous Huxley 23. listopadu 1763 zemřeli francouzský spisovatel Antoine-Francois Prevost, autor románu Manon Lescaut 23. listopadu 1898 se narodil maršál SSSR R.J. Malinovskij, velitel vojsk 2. Ukrajinského frontu i ministr obrany SSSR 25. listopadu je Mezinárodní den boje proti násilí na ženách 25. listopadu 1968 zemřel americký spisovatel Upton Sinclair 26. listopadu 1968 zemřel německý spisovatel Arnold Zweig 27. listopadu zemřeli v roce 1918 malíř a grafik Bohumil Kubišta a v roce 1958 sociolog a historik Emanuel Chalupný, v roce 1923 se narodila herečka Antonie Hegerlíková 28. listopadu je Mezinárodní den boje proti koloniálnímu způsobu života, v roce 1943 se narodil herec Miroslav Masopust 28. listopadu 1. prosince 1943 se v Teheránu konala porada představitelů USA, SSSR a Velké Británie o koordinaci vojenských operací velmocí, poprvé se sešli F.D. Roosevelt, J.V. Stalin a W. Churchill 29. listopadu je Mezinárodní den solidarity s palestinským lidem výročí rozhodnutí OSN z roku 1947 o založení dvou států Izraele a Palestiny na území bývalé britské kolonie Palestina 29. listopadu 1923 zemřel spisovatel a teolog Karel Dostál Lutinov 30. listopadu 1938 byl Emil Hácha zvolen prezidentem pomnichovské republiky, v této funkci byl i v době Protektorátu Čechy a Morava po 15. březnu 1939 stranu připravil Karel Janiš 7

8 POHÁR OPĚT VE SLATINĚ Koncem září se členové Sboru dobrovolných hasičů Brno - Slatina zúčastnili oblíbeného závodu v disciplínách TFA v městské části Brno Maloměřice (anglická zkratka TFA, znamená trefně, nejtvrdší hasič přežije). Závod nesl název Memoriál Josefa Hladila a jednalo se o VIII. ročník soutěže hasičské všestrannosti O pohár Městské části Brno Maloměřice a Obřany. Letos se tyto závody konaly již po osmé. Ze sedmi předešlých ročníků náš sbor získal čtyřikrát 1. místo. V prvním ročníku zvítězil Pavel Rous. V následujících třech letech první místo obsadil Tomáš Máca. Po třech letech, kdy se první místo nepodařilo získat, vyrazili tři členové SDH Brno - Slatina, tuto skutečnost změnit. V letošním roce byla trať ztížena. Závodníci museli splnit sedm disciplín v zásahovém oděvu a s izolačním dýchacím přístrojem. Začalo se roztažením dvou hadic B a jejich zapojení na sběrač přenosné stříkačky. Následně se musely přenést dva koše s hadicemi, které vážily 20 kg, na vzdálenost 15 m. Poté se muselo prolézt zúženým prostorem 60 x 60 cm o délce 3 m. Pak se mělo zdolat lešení, o výšce 1,5 m, na které se ještě musel vytáhnout kanistr o váze Členové úspěšného družstva slatinských hasičů. 20 kg. Potom přišla nejtěžší část závodu, kdy měli závodníci za úkol vyprostit 80 kg figurínu z auta a odtáhnout ji na vzdálenost 15 m. Následoval hammerbox, kdy musí RYTÍŘI KNIH Ve středu 2. a ve čtvrtek 3. října se uskutečnilo ve slatinské pobočce Knihovny Jiřího Mahena Slavnostní pasování na rytíře knih a čtenáře knihovny. Ve středu se zúčastnili žáci ZŠ Přemyslovo náměstí 1.A a 1.B a ve čtvrtek žáci ZŠ Jihomoravské náměstí 1.A a 1.B. Žáci získali pasovací šerpy, průkazky čtenáře dětské knihovny a drobné upomínkové dárky. K slavnostní atmosféře přispěla i přítomnost pana místostarosty Mgr. Petra Semráda. Na tuto akci bude navazovat i pravidelné setkávání v knihovně, děti se seznámí průběžně s knihovním fondem a hravou formou si zopakují písmenka, která se naučí ve škole. Chtěla bych poděkovat za hojnou účast i za báječnou spolupráci s panem místostarostou a těším se na další setkání nad knihou. (Fotografie z akce v knihovně jsou na školních stranách č. 4 a 5) Hana Vrbková, knihovnice ZNÁTE SLATINSKÉ ULICE? Nejmenší a nejkratší ulička ve Slatině spojuje ve středu staré zástavby Budínskou ulici s malým parčíkem a s několika okolními domy. Její název je Hliník. závodník namlátit 15 úderů 8 kg palicí. Poslední část závodu bylo roztažení zavodněné hadice na vzdálenost 15 m. Z našich závodníků Dušan Konečný obsadil 20. místo, Tomáš Máca skončil na 2. místě a Stanislav Kalvoda, který běžel jak za SDH Brno-Slatina, tak za PS Lidická, obsadil 1. místo. Pohár tedy po třech letech mířil opět do Slatiny. 5. října se konal obdobný závod v Hruškách s názvem IV. Ročník Memoriálu Matěje Štefana. Na tento závod se rozhodli jet čtyři naši členové. Byli zde podobné disciplíny jako v Maloměřicích. Této soutěže se účastnilo 52 závodníků z 21 Sborů dobrovolných hasičů. Závodů se opět účastnil Dušan Konečný, Tomáš Máca a Stanislav Kalvoda. Oproti závodům v Brně se ještě přidal Ondřej Blaha. Dušan Konečný obsadil 28. místo, Ondřej Blaha 10. místo, Tomáš Máca získal 6. místo a v kategorii nad 30 let to stačilo dokonce na 2. místo. Stanislav Kalvoda závod vyhrál a za svůj výkon obdržel Putovní pohár. Závodníkům přejeme hodně úspěchů v dalších závodech. SDH Brno - Slatina FOTO AKTUALITY Nová dopravní značka Zákaz zastavení na Přemyslově náměstí je velmi srozumitelná snad na tomto místě již ubude porušování zákona a výmluv. V parčíku na Vlnité ulici se pilně pracuje, aby vše bylo hotovo ještě do konce letošního roku. 8 AKTUALITY O SLATINĚ

9 REKORDNÍ SLATINSKÝ KROS První říjnovou neděli se uskutečnil již 7. ročník Slatinského krosu. Počasí bylo sice ryze podzimní, ale stejně neodradilo řady nadšenců, kteří se přišli proběhnout po Terenkách a strávit nedělní dopoledne v duchu sportovním. Pro účastníky byla nachystána trať, která vedla po chodnících i mimo ně, různě se stáčela a měnila směr, vedla také z kopce, nechyběly na ni prudké výběhy, či umělé překážky. Tímto je tento závod specifický a jedinečný. Pořadatelům udělala radost letošní velká účast, díky níž sedmý ročník zaznamenal rekord, a to 189 závodníků. Vrcholem celé akce byla závěrečná tříčlenná štafeta, kde se vedle sebe na start postavili jak děti tak dospělí. Chtěl bych poděkovat MČ Brno-Slatina a všem sponzorům, kteří přispěli na letošní ročník. Bez jejich podpory by nemohly být nejlepší běžci a běžkyně odměněni hodnotnými cenami. Výsledky a fotografie je možné shlédnout na V září se v Novém Městě nad Metují konalo Mistrovství České republiky družstev mužů v atletice. Nejlepší brněnský tým, VSK Univerzita Brno, za který závodí atleti naší městské části, získal pohár a stříbrné medaile za druhé místo. Mezi medailisty patří Michal Suchánek a David Klézl, kterí byli oporou ve sprinterských disciplinách, především ve štafetách. (LP) Podzim stále více upevňuje svoji pozici, proto jako malý ohříváček přinášíme ohlédnutí za letošními slunečnými prázdninami s 85. Pionýrskou skupinou Letka. Stejně jako v minulých letech i letos jsme tábořili ve Valtínově, sjížděli Vltavu. Fotografie z těchto akcí jsou na PODĚKOVÁNÍ Chtěla bych touto cestou poděkovat vedení Fantázie za krásný zájezd, který připravilo pro členy slatinského Klubu důchodců. Uskutečnil se v pátek 10. října. Navštívili jsme lázně Luhačovice a zámek Buchlovice. Bylo krásné slunečné počasí procházka lázněmi i zámeckým parkem se všem velmi líbila. Zaujala nás také prohlídka zámku. Zvláštní dík patří vedoucí paní Zdeně, která se o nás vzorně starala. Byl to opravdu vydařený výlet. Za všechny zúčastněné děkuje Jiřina Čížková SLAVNOST JABLÍČEK Že jablko nepadá daleko od stromu, to ví snad každý. Paní učitelka a naše milá kolegyně Míla Musílková však za ním neviděla pouze ovoce na zpracování, nýbrž spoustu zábavy a legrace. S realizací jejího originálního nápadu, za který jí tímto moc děkujeme, jsme jí všichni byly nápomocny. Poslední zářijový čtvrtek se tak zahrada Mateřské školy Jihomoravské náměstí 5/3 zaplnila dětmi a jejich rodiči. Návštěvníci změřili své síly v soutěžích jako Sběr jablek při jízdě v kolečkách, Kompot plný razítek, Jablíčko ze sena, Jablečný svícen, Číšník šikula a dalších. Snaha soutěžících byla oceněna za každé čtyři splněné disciplíny sladkou odměnou. Rodiče, především pak tatínkové, porovnali své síly v soutěži O nejdelší oloupanou jablečnou slupku. Ta nejdelší přesáhla tzv. vojenskou míru o celých 9 centimetrů! První tři nejšikovnější tatínkové byli odměněni chutnými jablečnými produkty v tekutém stavu. Jako velmi povedenou a nejvíce kvitovanou soutěží pak byla hodnocena ochutnávka jablečných moučníků, jejichž jednou a zároveň nejdůležitější z ingrediencí bylo jablko. Každá z laskomin měla své soutěžní číslo, soutěžící spolu s doprovodem ji ocenili vhozením knoflíku do očíslovaného hrníčku. Odměnou šikovným kuchařkám či kuchařům byla praktická výhra, kterou jistě využijí při přípravě dalších dobrot. Po vyhlášení soutěží byl pro malé i velké připraven táborák. Slunečního odpoledne se zúčastnilo více než 120 dětí. Vzhledem k tomu, že to byl první ročník, považujeme hojnou účast za úspěch. Děkujeme panu místostarostovi Mgr. Petrovi Semrádovi, že se na nás přišel podívat. Slavnost jablek je za námi a už nyní se těšíme na další příjemně strávené odpoledne v kruhu přátel mateřské školy. Kateřina Dobčáková Bc. Michaela Nežerková 9

10 SPORTOVNÍ KLUB SK SLATINA Vítám čtenáře Aktualit o Slatině na stránce našeho sportovního klubu. V sobotu jsme se pro letošní rok rozloučili s Farmářskými trhy ve Slatině a pomalu začneme připravovat trhy v roce příštím. Fotbalové soutěže v podzimní části sezony se pomalu blíží ke svému závěru, a tak jednotlivá mužstva už mají jen několik málo kol na to, aby si vylepšila postavení v tabulce. Chtěl bych vás pozvat na poslední listopadové fotbalové zápasy této sezony k nám do sportovního areálu na pěkné sportovní zážitky. Ing. Václav Klajsner, předseda SK Slatina ODDÍL KOPANÉ Muži A jsou ve středu tabulky (do uzávěrky máme k dispozici výsledky zatím 10 kol) se 13 body a poměrem branek 20:19. Poslední dva zápasy podzimní části soutěže má naše A mužstvo v sobotu ve 14 hodin na hřišti Slovanu Brno a v neděli ve 14 hodin v Hrušovanech n/ Jevišovkou. Hráčům a celému realizačnímu týmu přejeme mnoho úspěchů a zejména atraktivní fotbal pro naše věrné diváky. Muži B (Městský přebor muži II. třída). Po 10 kolech (do uzávěrky více výsledků není k dispozici) je náš B-tým průběžně na 10. místě tabulky s 8 body a skórem 16:21. Do konce sezony zbývají už jen dva zápasy, a to ve 14 hod. v Lelekovicích a ve 14 hod. na hřišti Lokomotivy. Celému realizačnímu týmu a hráčům přejeme do závěru sezony dobré výsledky a pěkný fotbal pro diváky. Starší dorost je před závěrem podzimní části sezony zatím po 10 kolech soutěže krajského přeboru na 13. místě s 5 body a skórem 15:33. Starší dorostence čekají tyto dva poslední zápasy: sobota v 10 hod. doma s týmem Mikulova a poslední utkání je v sobotu doma od 10 hod. se Starým Lískovcem. Mladší dorost je v soutěži Krajského přeboru dorostu mladšího po 10 kolech zatím na 8. místě se ziskem 10 bodů a skórem 15:29. Trenérská dvojice Michal Novotný a Martin Burian jistě kluky správně namotivuje do posledních dvou zápasů: sobota ve hod. doma s týmem Mikulova a v sobotu doma od hod. se Starým Lískovcem. Klukům držíme palce! Starší žáci (I. tř. starších žáků, sk. B) jsou průběžně po 8 kolech na 9. místě tabulky se ziskem 7 bodů a skórem 12:23 (do uzávěrky výsledky z dalších utkání nemáme). Se sezonou se kluci rozloučí posledním zápasem, a to v neděli v 9 hod. jedou kluci hrát do Měnína. Všem hráčům a také trenérům Cibulákovi a Halickému držíme do závěru sezony palce. Mladší žáci (I. tř. mladších žáků, sk. B). Po 8 kolech jsou kluci průběžně na 7. místě se ziskem 7 bodů a v posledním zápase v neděli v hod. v Měníně si kluci mohou vylepšit postavení v tabulce. Všem hráčům děkujeme za výkony a do závěru soutěže přejeme mnoho úspěchů. 10 Mladší přípravka A+B. Trenéři Michal Skoták, Jaroslav Matoušek, vedoucí mužstva Zuzana Lošťáková. Kluci končí svoji podzimní část soutěže domácím zápasem v neděli od 9 hodin s ČAFC. Všem klukům z obou přípravek děkujeme za předvedenou hru, realizačnímu týmu velký dík za vedení týmu po celou sezonu. Starší přípravka. Nově se mezi dospělé, věnující se mládeži, začlenil Lukáš Zrzavý tímto ho u nás vítáme a doufáme, že se budou s Alešem Vnukem těšit z kvalitně odehraných zápasů jejich svěřenců. Tým starší přípravky se po 6. kole soutěže drží v čele tabulky s 18 body! Zápasy dne s Líšní D výhra 6:2, s Lokomotivou H. Heršpice výhra 9:1, s Bystrcí A výhra 3:2 a se Soběšicemi B výhra 4:1. Poděkování patří ve velké míře rodičům, kteří jsou unikátní fandové a kluci si jich, při svých fotbalových výkonech, velmi cení! Poslední zápas bude v sobotu v hod. v Bohunicích. Držme i na poslední zápas klukům palce a přijděte jim fandit i vy. (Informace podala Lenka Ondrášková). Starší páni podávali v minulosti lepší výkony a v tuto chvíli mají již podzimní část soutěže za sebou a průběžně jsou v soutěži Brněnské ligy starších pánů po 10 kolech zatím na 10. místě se ziskem 8 bodů a skórem 27:31. ODDÍL CVIČENÍ ČASPV Na konci září se děvčata i chlapci z našeho oddílu zúčastnili Václavské atletiky 2013, kterou pořádalo RC SPV Brno město. V tradičních disciplínách běhu, skoku do dálky a hodu míčkem naši závodníci opět uspěli. I když jsme měli na přípravu velice málo času, tak v každé věkové kategorii na stupních vítězů vždy stály naše děti. V rámci Brno zdravé město, pořádal oddíl SPV Bystrc každoroční Veselou cestu Z pohádky do pohádky - procházku bystrckým lesem s plněním různých úkolů na stanovištích v duchu známých pohádek. Ženy ze slatinského oddílu SPV pomáhaly s realizací této akce a v rolích pořadatelů se osvědčily. Dětské dopoledne v lese nad Bystrcí přilákalo i děti z našeho cvičení se svými rodiči a prarodiči. Cvičíme pravidelně - hodiny pro ženy probíhají vždy v pondělí od 19 do 20 hod. Mladší žákyně - pro holky ve věku 5 až 10 let - každé pondělí hod. Je možné připojit se kdykoliv v průběhu roku. Kontaktní osoba Majka Konečná tel.: , .cz ODDÍL STOLNÍHO TENISU Začala pravidelná soutěž stolního tenisu 3. ligy sk. D. Naše družstvo hrálo v domácím pokračování na straně 11 AKTUALITY O SLATINĚ

11 pokračování ze strany 10 prostředí s těmito výsledky: SK Slatina A Sokol Brno I A 3:10 a SK Slatina A Moravská Slavia D 10:7. Další zápasy se hrají v naší herně ve Slatině v listopadu a těšíme na diváky. Také byla rozehrána soutěž městského přeboru starších žáků - SK Slatina zvítězila nad Bystrcí 6:4 a prohrála ve Šlapanicích 4:6. Nezapomínáme také na naše nejmladší adepty této krásné hry a informujeme, že tréninky probíhají v úterý od 15:30 hod. Povede je pan Jeřábek tel , trenér mládeže. Kontaktní osoba Petr Čampa, tel: ODDÍL TENISU Tenisový oddíl uspořádal poslední sobotu v září tradiční tenisový turnaj, tentokrát pod názvem Memoriál Jirky Navrátila 10.ročník tenisového turnaje ve čtyřhrách, jako vzpomínku na našeho člena, starostu a místostarostu naší městské části Jiřího Navrátila. Turnaje se celkem zúčastnilo 24 tenisových párů z toho 10 vietnamských. Počasí nám přálo asi proto, že Jirka na něj shora dohlížel. Semifinále Kopecký - Kopecký : Thaom - Tong 6:4 a Betlach - Pop : Hoai Nam - Hoang 4:6, zápas o celkové třetí místo: Thaom - Tong : Betlach - Pop 6:7. Ve finále se utkali dva nejlepší deblové páry Kopecký - Kopecký : Hoai Nam - Hoang 7:5. Celkovým vítězem se stal deblový pár Kopecký-Kopecký. Dodatečně gratulujeme! Kontaktní osoba tajemník oddílu Oldřich Miklík (tel.: ), správce kurtů: nebo a pro pronájem haly v chladném počasí volejte Karla Velana (tel.: ). ODDÍL KULTURISTIKY Posílit své tělo můžete od pondělí do pátku od 17 do 20 hod. a v neděli od 18 do 20 hod. Mimo tuto dobu po telefonické domluvě. Kontaktní osoba: Radim Pernica, tel.: KLUB SLATINSKÝCH LYŽNÍKŮ Běžecká sezona už je pomalu za námi a zanedlouho netrpělivě budeme vyhlížet první sníh a počátkem roku (12. ledna 2014) je tady Jizerská 50 tradiční závod na běžkách. Letos posledními závody pro nás byly Běchovice-Praha za účasti V. Klajsnera a ryze brněnský závod Vokolopryglu za účasti M. Píšky a také sedmnáctileté Lucie Veselé z SK Slatina, která mimo to vyhrála 6. října Slatinský kros 2013 v kategorii dorostenek a tímto jí dodatečně gragulujeme. Kontaktní osoba V. Klajsner tel HLEDÁME zájemce o jakoukoliv pomoc u mládežnických mužstev chceme zkvalitnit naši práci s mládeží a každého zájemce rádi přivítáme. VOLEJTE na mobil !!! SK SLATINA zve děti do svých mládežnických sportovních družstev! CHEMICKÝ PEELING NA MÍRU ošetření na oči a rty rozjasňující ošetření protivráskové ošetření pigmentace akné kuperoza a mnoho jiných... Podzim je ideální doba pro ošetření vaší pleti chemickým peelingem. Těšíme se na Vás KOSMETICKÉ STUDIO BELLA, Jihomoravské nám. 1 Tel.: Slatinské kontrasty krásný barevný průvod letošních hodů a v pozadí, přímo na náměstí, polepená zeď ušpiněnými a potrhanými plakáty. Podzim na Stránské skále. Fota: Sylvie Žampachová 11

12 Inzerce: 180 x 132 mm Zimní starty v pohodě Abyste v zimě nastartovali Zima je nejnáročnějším obdobím pro autobaterie. Startovací baterie Economy jsou navrženy speciálně pro vozidla koncernových značek a jsou přizpůsobeny požadavkům starších vozidel. Jsou spolehlivé i při různých povětrnostních a teplotních podmínkách. Naše nabídka baterií Economy: Kapacita 44 Ah (JZW C) Kč Kapacita 61 Ah (JZW ) Kč Kapacita 72 Ah (JZW A) Kč Kapacita 85 Ah (JZW B) Kč Ceny jsou uvedeny vč. DPH Zátěžový test autobaterie 99 Kč Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: PORSCHE BRNO Řipská 13a, Brno-Slatina Tel.: , Aktuality o Slatině, zpravodaj MČ Brno - Slatina. Náklad výtisků. Určeno k bezplatné distribuci. Uzávěrka každého čísla je k 15. dni v měsíci. Řídí redakční rada. Reg. číslo: MK ČR E Kontakt redakce: tel Šéfredaktor: Jiří Toman Kontakt inzerce: Petra Fojtíková tel , fax Elektronická verze Aktualit o Slatině je umístěna na webových stránkách Příspěvky občanů nejsou redakčně upravovány. Nepodepsané příspěvky nejsou zveřejňovány. Redakce neodpovídá za obsah inzerce. Grafická příprava a sazba: Grafické studio Ventis Tisk: Střední škola grafická Brno Šmahova 110, Brno - Slatina tel INZERCE Prodám česnek, odrůda modrý Džambo. Cena 170 Kč/kg. Tel.: EC Tuřany Hanácká 6: PRODEJ-SERVIS domácí spotřebiče - TV - DVD - AUDIO. Tel.: , , Profesionální čistění koberců (15,- Kč/ m 2 ), sedaček a jiné. Tel.: MALBY 14 Kč/m 2, dveře 350 Kč/ks, aj., tel.: , 547 Velikost , 2/12 platba hotově = SLEVA 250 Kč! Kuchyňské linky a vest. skříně, nová dvířka na Vaši kuchyni, šuplíky pod linku, výměna prac. desky. Vrba PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE, plov. podlahy, pvc, linoleum, koberce, pokládka a renovace parket. Tel: , Provádíme čištění koberců, sedaček, křesel, matrací, interiéru automobilů extrakční metodou. Doprava po Brně zdarma. Tel.: PRONÁJEM KANCELÁŘÍ v budově SK Slatina ul. Tuřanka 1 za výhodnou cenu. Tel.: Koupím menší RD ve Slatině. Tel.: Vyměním OB 1+1 ve Slatině, zaskl. lodžie, udržovaný, nízký nájem za OB 2+1ve Slatině, ulice Vlnitá. Tel.: Prodám řadovou garáž v Brně - Černovičkách. Tel.: Prodám garáž v Černovicích, u starého letiště. Cena dohodou. Tel.: Pronajmu garážové stání na Přemyslově nám. Tel.: