CUKŘENKA časopis pro sběratele hygienicky baleného cukru a všechny další cukromily a podporovatele. Vydává Klub sběratelů baleného cukru, z. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CUKŘENKA časopis pro sběratele hygienicky baleného cukru a všechny další cukromily a podporovatele. Vydává Klub sběratelů baleného cukru, z. s."

Transkript

1 CUKŘENKA časopis pro sběratele hygienicky baleného cukru a všechny další cukromily a podporovatele. Vydává Klub sběratelů baleného cukru, z. s. Elektronická verze Redakční rada: Pavel Tlustý & Jaroslav Kolín. Adresa redakce: Ing. Pavel Tlustý, Olbramovická 712, Praha 4, tel Toto číslo vyšlo v květnu 2014 v nákladu 75 výtisků. NEPRODEJNÉ!!! Nevyžádané příspěvky včetně cukrových se s díky nevracejí

2 Úvod, zprávy z klubu Milí čtenáři, léto s jeho vedry i dešti jsme ve zdraví přežili, je tu podzim a pomalu se můžeme chystat na Vánoce. Doporučujeme však, abyste si našli čas a přečetli si letos poslední číslo Cukřenky. Tentokrát je v něm poměrně dost věcí ke čtení a zamyšlení. Píšeme o naší mezinárodní burze a o reakcích na ni. Ty reakce a některé návrhy jsou velmi zajímavé a určitě o nich bude řeč i na výroční schůzi. Samozřejmě nechybí ani reportáž z letošního již desátého setkání na kurtech v Nové Vsi a ze slavnostního otevření muzea Míly Žďárské Cukr v domečku. Po delší době jsme konečně sepsali článek o novinkách a rozdílech na (nejen) našich cukrech. Pro někoho už to sice novinky nejsou, ale co kdyby Materiálů k otištění jsme tentokrát měli víc než dost a něco tedy zatím leží v redakčním šuplíku a čeká na další číslo. Chceme v něm mimo jiné představit cukry našich kolegů a uvést některé další zajímavosti z cukrového světa. Je říjen a všichni měli dost času zaplatit členské příspěvky na letošní rok. Těm, kteří tak dosud neučinili, proto už toto číslo Cukřenky poštou nepošleme. Pokud dodatečně zaplatí, dostanou je stejně jako noví členové, kteří vstoupili do klubu v průběhu roku. Ti již dostali i předchozí dvě letošní čísla.těšíme se na setkání na výroční schůzi a burze v Plzni a předem přejeme všem hodně zdaru v novém roce, v němž oslavíme 15 let od oficiálního založení našeho klubu. Výbor informuje Redakce I tentokrát se sešli členové výboru v usnášeníschopném počtu na kurtech v Nové Vsi a kromě jiného rozhodli, že letošní klubovou sérii budou tvořit již loni vydané Zvěrokruhy, tentokrát v jiné barvě a na zadní straně jen s logem klubu. Usoudili jsme, že by bylo škoda tak pěkný námět nevyužít. Výboři si také prohlédli návrh účastnické série pro výroční schůzi a poměrem hlasů 4:2 rozhodli, že kromě ní bude vyroben ještě jeden zvláštní cukr. Výbor vzal na vědomí, že o naše webové stránky se bude starat místo jejich dlouholetého správce Zdeňka Adámka náš nový člen Pavel Lauko. Se Zdeňkem si již vyměnil potřebné informace. Dohodli jsme se, že v první fázi nebudeme vzhled našich stránek měnit, jen je zaktualizujeme a doplníme chybějící informace a materiály. V další fázi by měly být podstatně překopány, mimo jiné i z toho důvodu, že jejich softwarové zázemí již podstatně zastaralo. Výbor usoudil, že naše finanční situace je dostatečně příznivá, takže si můžeme dovolit i další výdaje, např. na pořízení propagačních předmětů. K tomu by rád slyšel také návrhy z řad členstva. JK Pozvánka na výroční členskou schůzi a následnou burzu Podle 10 odst. 1 stanov svolávám řádnou výroční členskou schůzi Klubu sběratelů baleného cukru. Kdy: V sobotu 22. listopadu Prezence od 9:00 hod., začátek schůze v 11:00 hod. Kde: Spolkový dům Saloonu Roudná, Na Roudné 17, Plzeň. Program: 1. Zahájení. 2. Volba předsedajícího, zapisovatele a mandátové komise. 3. Zpráva o činnosti klubu od poslední výroční schůze. 4. Schválení výsledků hospodaření klubu za rok Různé diskuse. 6. Usnesení. 7. Závěr schůze. Výroční členské schůze má právo se zúčastnit každý člen klubu, který bude mít do zahájení schůze zaplacené členské příspěvky na rok Podle 4 písm. e) stanov může člen, který se nemůže schůze osobně zúčastnit, pověřit jiného člena, aby za něj hlasoval. Po skončení schůze bude cca hodinová přestávka na oběd a úpravu sálu pro burzu; ta proběhne od 13:00 do cca 15:00 hod. Burzy se mohou zúčastnit pouze řádní členové klubu a jejich doprovod. Účastnický poplatek: stůl pro výměnu 250,- Kč, doprovod 50,- Kč/osobu. Oběd (jednotné menu) lze v případě zájmu předběžně objednat v rámci přihlášky a závazně při prezenci. Cena oběda (cca 80,- Kč) není zahrnuta v účastnickém poplatku. Podrobnější informace a formuláře přihlášky a mandátu pro hlasování budou členům rozeslány poštou spolu s 58. číslem Cukřenky a včetně elektronické přihlášky budou též počátkem října publikovány na webových stránkách klubu. Uzávěrka přihlášek je z organizačních důvodů stanovena na čtvrtek 13. listopadu Jaroslav Kolín předseda KSBC - 2 -

3 Burza Jarní setkání v Praze Po pěti letech jsme opět uspořádali mezinárodní výměnný den v Praze. Nebylo to tak úplně jednoduché, protože sehnat vhodné prostory za přijatelnou cenu je téměř nemožné. Zkoušeli jsme leccos a nakonec jsme se dohodli s kulturním zařízením Kulturáček v Praze Řepích. Nebylo to sice v nějaké atraktivní části Prahy, ale dalo se tam dobře dojet městskou dopravou a ani z letiště, kdyby náhodou některý zahraniční účastník přiletěl, to nebylo daleko. Ani s parkováním neměly být potíže. S vedením Kulturáčku jsme se dohodli na podmínkách už několik měsíců předem. Byly přijatelné, a tak jsme si plácli. Určitou neznámou byl počet stolů. V Kulturáčku jich tolik nebylo, ale paní vedoucí nám je zajistila odjinud včetně dopravy a vrácení. Dohodli jsme se rovněž s dodavatelem občerstvení, který nám vyšel ochotně vstříc. Pro každého účastníka dodal dvě obložené bagety, dále kelímky na nápoje a rozpustnou kávu a zapůjčil nám i zařízení na její vaření. Cukr jsme měli vlastní. Dumali jsme, jakou vyrobit pro burzu sérii. Jako obvykle jsme se rozhodli pro obrázky zajímavostí z blízkého okolí. Oběhli jsme je a nafotili a náš vnuk podle nich vyrobil návrhy, které vyšly docela slušně. Když už se konala ta burza v Praze, usoudili jsme, že neuškodí vyrobit ještě druhou sérii. Na tu jsme použili rytiny pražských vedut z 18. a 19. století a také docela vyšla, i když bychom ve finále uvítali větší plochu obrázku a trochu jinou barvu. A do třetice jsme nechali dotisknout v Hellmě naši známou patnáctikusovou sérii pražských věží, tentokrát se žlutým podtiskem. Dotisk nebyl drahý, protože raznice už byly hotové, a zvláště zahraniční účastníky tato série určitě potěšila, když v ní našli cukr s uvítáním ve svém rodném jazyce. Otázka byla, jaký zvolit doprovodný program. Bývá zvykem, že po burze se jde na prohlídku okolí. Rozhodli jsme se, že tak učiníme i tentokrát a paní vedoucí Kulturáčku nám dokonce zprostředkovala i hvodného místního průvodce, jehož služeb jsme nakonec nevyužili. Po neblahých uničovských zkušenostech jsme nepořádali společnou večeři v nějakém podniku, ale pan Macek, jinak dodavatel dopoledního občerstvení, zařídil na večerní posezení grilování a v Kulturáčku byl uspořádán koncert místní folkové skupiny, na který jsme měli vstup zdarma. Pak už nezbývalo, než zveřejnit pozvánky a přihlášky a čekat na ohlas. Byli jsme jím překvapeni až poděšeni: Konečný seznam účastníků obsahoval 88 jmen zájemců o výměnu a 60 jmen členů jejich doprovodu. Tolik lidí na naší burze ještě nikdy nebylo a začínali jsme mít obavy, jak se do Kulturáčku vejdeme, protože jsme počítali s obvyklým počtem kolem 60 účastníků, doprovody nepočítaje. nedomysleli jsme, že Praha táhne, protože tentokrát přijelo víc zahraničních účastníků Kromě tradiční italské squadry a Jana Spila z Nizozemí přijela i paní Marianne Dumjahn z Německa. Z Maďarska přijelo pět sběratelů a sběratelek (kromě již známých bratří Raábů ještě šéf maďarských sběratelů István Kovács a dvě další dámy. Ještě překvapivější byla účast čtyř polských sběratelů a sběratelek, protože Poláci naše podniky dlouho nenavštívili. S jedním z nich, známým Robertem Górniakem, jsme se shodli na tom, že jsme se naposled osobně setkali na burze v Modřanech před dvanácti lety. V pátek večer před burzou se konala brigáda. Bylo třeba připravit stoly a naplnit účastnické tašky cukry, které jako vždy obětavě zabalila Danuška Měsíčková se svými pomocnicemi, a které přivezl Michal Valenta a Fous. Bylo třeba dvou aut, protože do jednoho se všechny ty krabice nevešly. Naštěstí měla Alena připravené tašky se jmenovkami z domova. Rozmísťování stolů připomínalo šachovou partii. Pořád nám něco nevycházelo a museli jsme se hodně uskromnit. Zabrali jsme i všechny stoly z kanceláří v Kulturáčku a na TlusŤjocha zbyl dokonce jen prostor na stolním fotbalu. Nevadilo mu to. Tentokrát jsme museli položit jmenovky účastníků předem přímo na stoly, protože jinak by nastal při jejich obsazování ještě větší zmatek. Pro každého zahraničního účastníka se nám podařilo vyčlenit zvláštní stůl, takže měli přece jen víc místa. Nastala sobota a sběratelský lid se začal houfovat. Prezence a výdej účastnických tašek probíhala vcelku bez problémů, pan Macek dodal občerstvení včas a každý dostal svůj příděl ve své tašce. Barový pult byl obložen mnohými pamlsky, které věnovali účastníci. Pak to ovšem nastalo. I když jsme v instrukcích k tomuto podniku výslovně uvedli, že výměna začne až v jedenáct, skoro nikdo na to nedbal a začalo se čile hrabošit daleko dřív. Ukázalo se, že mezi stoly je málo místa, takže občas vznikly pěkné zácpy, zvlášť u stolů zahraničních hostů. Oficiální zahájení, které jsme přesto uskutečnili, bohužel proběhlo za pramalého zájmu účastníků. Na naši burzu jsme pozvali i starostku městské části Praha 17 Řepy. Přišla, jak jí čas dovolil, a byla velice překvapena naším koníčkem. Pozdravnou řeč, kterou přednesla, však horečně pracující hraboši skoro ani nevnímali. Pěkné bylo, že ji pak přišel pozdravit a předat drobné dárky pan Piotr - 3 -

4 Burza Witkowski, jeden z polských účastníků. Ukázalo se totiž, že je také starostou, a to ve městě Chodzież Přišla i redaktorka místního zpravodaje, která nás důkladně vyzpovídala a jejíž článek si můžete přečíst o kousek dál. Kolem třetí hodiny výměna postupně skončila. Dobrovolníci ještě pomohli při úklidu sálu a vypůjčené stoly byly nakupeny u stěn. Na půl čtvrtou byla ohlášena procházka po okolí. Podle přihlášek se jí mělo zúčastnit 74 zájemců, ale když nastala chvíle odchodu, bylo nás jen dvacet. Proč tak málo, to se mohu jen dohadovat. Někteří přihlášení si zřejmě řekli, že to řepské okolí zase není až tak zajímavé (mýlili se, jak uvidíte dále), že ještě stačí dojet za světla domů, že bude lepší vyrazit na prohlídku historického centra Prahy, nebo že v televizi bude fotbal. Naši procházku jsme zahájili prohlídkou kostela Panny Marie Vítězné. Zajistit ji nebylo vůbec lehké. Ten kostel je totiž otevřený pro veřejnost jen ve čtvrtek a v neděli hodinu před mší, jinak je celý areál uzavřen. Působí v něm sestry benediktinky, na které jsme pracně sehnali kontakt a dohodli průvodce, jíž byla sestra Francesca. Ta nás velmi překvapila, protože se dostavila v civilním oblečení. Ukázalo se, že členky komunity benediktinek mají normální civilní zaměstnání a duchovní činnosti se věnují ve svém volném čase. Otázka také byla, jak zajistit překlad výkladu do cizích jazyků, i když i to se nakonec nějak zimprovizovalo. Nakonec jsme byli docela rádi, že nás nepřišlo ohlášených sedmdesát, protože takovou tlupu bychom asi sotva zvládli. Po prohlídce areálu jsme ještě navštívili památník bitvy na Bílé hoře. Nedostali už jsme se k hrobu loupežníka Babinského a kostelu sv. Martina, protože ty ležely asi tři kilometry odtud a čas pokročil. Na letohrádek Hvězda jsme se také podívali jen zdáli. Večerní posezení nedopadlo dobře, přišlo nás ještě míň, než na odpolední procházku. V tomto směru musím ocenit Italy, kteří se dostavili v téměř plném počtu. Možná jim chutnalo zdejší pivo a grilované pochoutky. Co říct na závěr? Myslím, že přes různé zádrhely se naše burza docela vydařila. Názory některých účastníků a reakce na ně najdete na jiném místě v tomto čísle. Já bych jen rád poděkoval všem, kteří přiložili pomocnou ruku k dílu. Ať už je to Danuška a její balicí parta, Michal Valenta, který toho objezdil a v balírně zajistil hodně, Markéta Gruberová, která se ujala obsluhy baru a jako místní nás vodila při procházce, všichni, kteří přišli na páteční brigádu a v neposlední řadě i moje paní, jež té nenápadné, ale potřebné práce udělala moc, i když by to běžný účastník pokládal za samozřejmé a ani by to nepostřehl. JK Tohle všechno přijde do tašek? No, nějak jsme ty stoly nakonec sesadili Tašková plnicí linka. My už máme hotovo! - 4 -

5 Série pro účastníky pražské burzy Tohle zbylo na TlusŤjocha. Nestěžoval si. Sdružené inkaso Tak copak tu máme dobrého na zub? Hraboši v akci Už mě to nějak zmohlo Zato já vytrvávám! A zase přibyly listy do kroniky. Nasloucháme výkladu sestry Francesky - 5 -

6 Série pro účastníky pražské burzy Tohle máme na účastnických cukrech, že? - 6 -

7 Série pro účastníky pražské burzy Praha - Řepy a okolí Pražské věže - 7 -

8 Diskuse Jaká byla pražská burza a jak dál v našem klubu Na pražskou burzu se v naší internetové drbárně sešly různé ohlasy. Vzhledem k tomu, že některé příspěvky obsahují i další zajímavé náměty, rozhodli jsme se je zde publikovat s tím, že by se o nich mělo diskutovat na nastávající výroční schůzi. Některé příspěvky jsou redakčně zkráceny. Iva Hennová: Chtěla bych se vyjádřit k právě uplynulému setkání nás všech na mezinárodní burze v Praze. Nejprve chci poděkovat všem organizátorům, zvláště manželům Kolínovým za jejich velkou obětavost a práci pro klub při zorganizování této akce, i těm bezejmenným, o to více důležitým pomocníkům při samotném průběhu akce, bez nichž by celé setkání bylo pro samotné organizátory ještě náročnější. Také Vám, kteří jste napekli zase tak úžasné dobrůtky (zvláště ten čokoládový zákusek byl vynikající...) a pomohli s přenášením stolů, zajišťování občerstvení apod. Všichni jsme se určitě těšili na to, že se zase po čase setkáme, popovídáme a hlavně probereme, jaké cukry se nám podařilo po světě posbírat, co kde nového apod. Bohužel prostředí této burzy nám vůbec nedalo možnost, abychom si společně strávený den dostatečně užili. Místnost, kam se sotva vešli samotní sběratelé, jejich doprovod prakticky vůbec ne, kde nebylo místo na odložení sběratelského materiálu, průchod mezi stoly byl značně omezen a místo, kde bychom si popovídali, bylo na kulturní dům spíše "nekulturní"... Sehnat v Praze prostory za slušnou cenu není vůbec jednoduché, o to důležitější je precizní příprava ať již třeba v práci se sponzory, řádnému promyšlení ohledně navazujících aktivit atd. Myslím, že bychom se měli všichni zamyslet, kam bude náš klub svou činnost směřovat, zda jenom vybírat příspěvky a skuhrat, že jich není dost na velkou akci, nebo se aktivně všichni zapojit a pro klub a zvláště nás členy něco udělat. Někdy stačí více komunikace, oslovení ostatních, ale hlavně vize, kam chceme, aby se náš klub v budoucnu ubíral. Jsem jedna z těch, které si na vlastní kůži vyzkoušely, co to je organizovat takovou burzu, a kdo to nezažil, neví, o čem přesně mluvím... V klubu jsem ráda, cukry začal nejprve před cca 15 lety sbírat můj syn a jen díky tehdejší úžasné atmosféře při konání členské schůze v Brně jsem po něm pomyslnou štafetu převzala. I nyní, když jsem plně pracovně vytížená a cukry prakticky "jenom" sbírám a nestíhám třídit, jezdím na setkání hlavně kvůli Vám - členům. Jenom ta úžasná atmosféra se mi někdy ze setkání vytrácí. Chceme se opravdu setkávat v těch nejlevnějších prostorách, rychle vyměňovat cukrové série za jiné soukromé cukrové série, chceme opravdu získávat cukry způsobem, "kdo dřív přijde, ten dřív mele"...? Nevím, zda jsem se svým názorem osamocená, ale potřebovala jsem se k činnosti klubu vyjádřit. Nechci tím nikoho obviňovat, ale jenom rozvířit diskuzi. Jitka Schovancová: Chtěla bych reagovat na Ivu. Nezbývá mi nic jiného, než s ní souhlasit. A to jak s částí jedna (poděkování, těšení se, prostor), tak i s druhou částí - tedy s tím, jak a kam s našimi akcemi. Na stránkách Cukřenky se dočítáme, jak úžasná jsou setkání Pražáků, Brňáků, kurty u Ládi, která jsou sice založena na výměně cukrů, na nových úlovcích, ale také na příjemném posezení, pokecání, seznámení se. Tímto směrem by se jistě měla ubírat také velká burza (která má podtitulek Mezinárodní výměnný den). Vím, že má výbor s organizací spoustu práce, která na závěr není vidět. (Také jsem pár akcí organizovala). Ale kde byla letos ta úžasná atmosféra, na kterou jsme zvyklí a na kterou se těšíme? Kde se mají nováčci seznámit se "staršími" členy? Kde zjistíte, které cukříky jsou nové? Proč cizinci odnáší krabice se sériemi, které asi přivezli pro nás, jen proto, že je nemají kam uložit? Otázek a námětů je jistě mnoho. A jak píše Iva, nechci nikoho obviňovat, jen diskutuji. Vím, že k debatě je většinou členská schůze jednou za rok, na které se ale většinou nediskutuje, protože nikdo nechce zdržovat a všichni se těší na hrabání. A i když už nejsem člen výboru, napíši ještě jeden příspěvek, který bude obsahovat postřehy, které vyplynuly z debat na právě uskutečněné burze. Iva ve svém článečku shrnula zápory místa, ve kterém se akce konala. Nechci se opakovat. Vím, že nájem za sál bývá někdy i větší položka z rozpočtu burzy. Ale stojí to za to. (Ve Slavkově nájem také byl). Myslím si, že v pokladně klubu peníze jsou (viz zpráva z konce roku), a část z nich se může věnovat například na pronájem sálu, aby tato částka nezatěžovala účastníky. Někdo může namítnout, že se akce zúčastní i nečlenové. Ano, ale ti platí větší příspěvek. (I více stolů pro osobu se může ošetřit vyšší částkou.) Ušetřit se také dá na počtu baget. Myslím, že stačí jedna (zvlášť pokud jsou i dobroty od účastnic). Není potřeba mít další na cestu domů. Během sobotní burzy šly sálem různé fámy o tom, kdy a kde bude další - podzimní a kde bude příští letní. Asi to zatím není jasné, jen pro info, co je prý v nabídce: podzim Plzeň (holky) nebo Nový Bor (Iva N.). Léto Karlovy Vary (Milan G.) nebo možná Brno (Katka P.). Teď je na výboru a zájemcích, aby se domluvili. Myslím, že ostatní rádi pomohou. A poslední věc k burze. Mně osobně vadila akce rozprodeje sbírky, která se uskutečňovala v prostorách hospody. Jednak si nebylo téměř kde dát kafe,

9 Diskuse ale hlavním důvodem byla výše částky vysypaných sérií, které dostáváme od klubu nebo od přátel a také způsob, jakým prodej probíhal. Myslím, že toto na naše akce nepatří. Teď už jen čekám na odezvu, i když vím, že nebude příjemná. Jana Tofflová: Ráda bych poděkovala Aleně a Jardovi za uspořádání akce. Líbí se mi cukry Prahy, přesto bych se přimlouvala, zda by se v budoucnu nechaly vyrobit barevné. Vím, že je to o penězích. Třeba by stačilo nechat vyrobit cukry jednou ročně. Jinak se plně ztotožňuji s názory Ivy a Jitky. Vlasta Holubová: Je dobré, že Iva nadhodila diskuzi a Jitka ji vhodně rozjela. Skutečně se musíme rozhodnout jak pokračovat. Změnila se atmosféra v klubu, někteří členové odešli a přišli noví. Některým jde skutečně jen o naplnění tašky, ale - jak píše Jitka - jsou setkání velmi příjemná a výměna cukru je až na dalším místě. Pohovořit bychom měli o všem, co nás pálí, na členské schůzi. Peníze a velikost prostor nás svazují. Už jednou bylo navrženo, že se udělá stop v přihláškách, bude-li naplněn počet stolů. Je to možná kruté, ale někdy to bude nutné. Tak jsem zvědavá na názory na podzimním setkání. Fous: Správná připomínka. Existuje nějaký plán dalších setkání? Výbore, probuď se a dej členům vědět, ale ne na poslední chvíli. Co se šeptá, že výročka bude v Plzni a mezinárodní burza na jaře v Novém Boru atd. Proč nejsou jasná pravidla? Jitka nabízela desatero tak sem s ním, ať členové vědí, co je čeká a nemine. JK: Plán je hezká věc, ale realita je jiná. Jisté jsou jen termíny - výročka bude 22. listopadu, jarní burza jako obvykle začátkem léta v červnu. Kde to bude? O tom se jedná a v tuto chvíli to snad není podstatné. Že bude burza v Praze, se vědělo už od Dačic. Jde o to, že pořadatel by měl bydlet v místě nebo v blízkosti místa setkání, aby tam dohadoval podmínky, jako tomu bylo v případě Karla v Uničově nebo Ireny v Litoměřicích, Hanky v Písku a vás v Uhříněvsi. V Dobrovici ani v Dačicích nikdo takový nebyl, naštěstí nám vedení obou muzeí vyšla vstříc, ale stejně se tam muselo zajet. V Praze jsme napřed zjišťovali možnosti v KD Krakov, ale tam to nevyšlo. Co nám tedy zbývalo? Kdybych dal plamennou výzvu, aby se někdo přihlásil, mohl bych čekat na odezvu dodnes, takže jsem se chytil možnosti, která se nabízela a o níž jsem měl aspoň nějaké informace. Ono se to hezky mluví o mobilizaci členů, ale: Ten nemůže, protože podniká, ten má náročné zaměstnání, ten je na tom zdravotně špatně a ten si na to netroufá. Myslíš, že ostatní členové výboru nic nedělali? Ale dělali, jenže to nebylo vidět nebo se to pokládá za samozřejmé. Mimochodem, už jen sestavit kandidátku výboru nebyla žádná legrace. Máš-li nějaké "kádrové rezervy", sem s nimi. Pro všechny k diskusi: Musíme pořádat velkou burzu každý rok? Dokud nás bylo pár desítek, tak to šlo, ale teď už je nás podstatně víc, ne všude se vejdeme a pořadatele abychom pohledali. Smítkovi: Tak nevím, líbila se burza někomu? Nedivil bych se, kdyby to Kolínovi zabalili. Kolínovi, prosím Vás vydržte. Uvědomuji si, kolik práce dá vymyslet a připravit tak pěkné klubové série. Pěkně se hrabošilo ve vámi odkoupených sbírkách. Poznávací procházky na této i jiných burzách jsou dobrý nápad. Zeptejme se členstva, co udělali pro dobro této akce? Jarda promyslel a napsal celkem obšírné pojednání jak se na burze (vzhledem k prostoru) chovat, ale kolik lidí se podle toho zachovalo? Kdo z doprovodů zůstal v restauraci, nebo venku, kolik sběratelů hned vysypalo cukříky a vesele hrabošili i přes upozornění, že burza začne až v 11 hodin. Kolik lidí si ani nevšimlo, že je na podiu paní starostka a žádost o zklidnění nějak nebrali na vědomí. Kdo tak spěchal domů, že neměl čas posedět s přáteli a že ze 70 přihlášených na odpolední procházku zůstalo jen necelých 20, díky tomu, že Katčini příbuzní přijeli z centra a italští sběratelé nepřijeli jen hrabošit. Ptám se, pro koho mají organizátoři vymýšlet zajímavý program? Jak jsem to sledoval, tak pro někoho stačí napéct sladké, uvařit dostatek kafe a tak na 1,5 až 2 hodiny se přehrabat v cukříkách a pak hajdy domů. Doufám, že tak nedopadneme. Alena: Vážení cukroví (ne)přátelé, nezbývá mi, než reagovat na nepříznivé odezvy k burze. Ano, uvědomuji si, že v sále moc místa nebylo (ač to není poprvé, už jsme bojovali s místem i v minulosti hlavně při výročkách), ale bylo to to nejlepší, co se nám podařilo sehnat po několika jiných nezdařených pokusech. Samozřejmě jsme mohli zajistit přímo nádherné prostředí v Průhonicích, jak navrhoval přítel Fous, leč tam by pronájem a občerstvení stálo tolik, že by účastnický poplatek činil zhruba tisícovku. Kolik by pak asi bylo účastníků? Je také pravda, že naše setkání by neměla spočívat jen v tom, že získáváme nové cukry, ale i v přátelském posezení a popovídání si. Ovšem to podle mne není věcí malého prostoru. Kdyby si účastníci dali po příchodu dovnitř jen věci, nevybalovali cukry a nezačali hrabat, mohli si klidně do začátku burzy popovídat buď u stolů, nebo v hospodě, před ní, v zahradě, kde sice byla dětská slavnost, ale začínala až dlouho potom, co byla burza oficiálně zahájena, popřípadě i v pěkném parčíku kolem areálu BMX, kde je spousta laviček a příjemné prostředí. Kdybychom se takto rozptýlili, místa na povídání by bylo dost. A hlavně pro posezení a povídání bylo objednáno podvečerní grilování a hudba obojí, i když to bylo veřejně přístupné (nevěděli jsme, kdo od nás bude - 9 -

10 Diskuse mít zájem), zajistila paní ředitelka Kulturáčku kvůli nám. A bylo nás tam opravdu hodně šest Italů, Markéta Víchová, Jura Průžek, Pavel Tlustý a my dva. Přitom to začínalo už v šest, čili v hodinu poměrně příznivou i pro návrat mimopražských domů, o místních ani nemluvě. Podotýkám, že grilované maso bylo vynikající a hudební skupina velice dobrá. Povídat se dalo i při vycházce, na kterou se přihlásilo kolem sedmdesáti lidí, v reálu nás pak bylo necelých dvacet. Kdo nešel, může jen litovat. Prohlídka poutního kostela P. Marie Vítězné byla moc pěkná a výklad sestry Francesky poutavý, procházka k památníku bitvy na Bílé hoře byla také fajn, byl od něj i nádherný výhled na letohrádek Hvězda. Tolik tedy k Ivině příspěvku. A teď k Jitce. Nedomnívám se, že by si cizinci domů vezli své série proto, že je neměli kam dát. Oni měli všichni svůj stolek, Maďaři nahoře na pódiu i dost prostoru kolem sebe, takže na tom byli lépe než našinci. Ale pokud vím i z předchozích burz, ne všechny věci vždycky vyndávají na stůl, většinou chtějí měnit sérii za sérii, zejména Italové, takže si dovoluji pochybovat o tom, že by je přivezli pro nás jen tak a nedali nám je proto, že je neměli kde vyložit. Co se týče baget, objednávali jsme je s ohledem na zkušenosti minulých burz v podstatě ve stejném počtu dva kusy na osobu. Každý nejí jako vrabec a pro chlapy jsou podle mne dvě bagety k obědu tak akorát; jestli si někdo nechá něco na cestu, to už je jeho věc. Ale pokud většina usoudí, že na jídle se má šetřit, budiž, i to je cesta. Pokud jde o peníze, nejsme na tom zase tak dobře, abychom mohli příliš rozhazovat. Ono se to zdá hodně, ale uvědomme si, že i cukry poněkud podražily a výroba klubových sérií je čím dál náročnější. Podle předběžných propočtů jsme na letošní burze nic nezískali, spíš prodělali, a to i přes nízký nájem. A ještě k manželům O. To vůbec nebyla naše akce, oni oznámili, že svou sbírku budou redukovat a to, co už sbírat nebudou, rozdají zájemcům z řad členů klubu. A k tomu se ideálně hodila burza, takže napsali, že na ni přijedou. Že se bude něco i prodávat, jsme nevěděli. Mimochodem, v tom, co bylo zadarmo, měli docela zajímavé věci, takže pokud se tam někdo podíval, rozhodně neprohloupil. Obě dámy napsaly, že nechtějí nikoho obviňovat, jen diskutovat, ale ať chtěly či ne, to obvinění z jejich příspěvků jasně čouhá. Prostě takový skrytý vzkaz: Kolínovi to pěkně podělali, burza nestála za nic. Musím říct, že mě to pěkně rozhodilo, příprava byla náročná, časově ba i finančně. Mj. jsme za své koupili dvě sbírky, o nichž jsme předem věděli, že z nich nic moc nezískáme, ale že tam bude dost starších věcí pro začátečníky. Roztřídit to na plné a prázdné, cizí a naše a na jednotlivé (druhy sáčky, tyčky atd.) mi trvalo takřka celý den, ale snad se to vyplatilo prázdné obaly sice zbyly, ale plné cukry prakticky zmizely všechny. Ale i díky tomu byl byt v rozkladu, všude cukr, špendlíky, tašky, provázky, cedulky, cedule, Jarda neustále seděl u počítače, psal, překládal, počítal, odpovídal na dotazy, na internetu jsme různé informace hledali oba, prostě horor. Mě dvě noci před burzou strašily noční můry na pokračování o tom, jak se do sálu nevejdeme, jak tam bude probíhat další akce a na nás se zapomene, jak se nepodaří dostat do kostela, jak nepřijdou bagety Takže když akce skončila a my jsme se večer vrátili domů, ulevilo se mi a měla jsem pocit, že se to nakonec docela vydařilo. A pak takováhle odezva. Chtělo se brečet a chce se mi pořád. Tudíž se zajisté nikdo nebude divit, když se do dalších akcí už pouštět nebudeme. Zamyslete se proto nejen nad tím, co píše a navrhuje Jitka, ale také nad tím, kdo budete kandidovat do výboru. Katka Pelcová: Nejdříve poděkování, protože je na místě. Všem, co se podíleli na přípravě burzy velké díky. Dovezla jsem pěkné cukry, popovídala s přáteli a užila si odpolední prohlídku, která byla opravdu zajímavá. V neděli jsme ještě objevovali známou i neznámou Prahu, takže víkendový výlet se mi moc líbil. Ač jsem takovou velkou akci pro klub zatím nepořádala, z jiných zkušeností přesně vím, co příprava obnáší (máme v Brně turistický oddíl a dělám i jiné aktivity, takže kolik přípravy, času u počítače, sil atd. nachystat takovou akci obnáší, vím). Z diskuze, kterou jsem si na chatu KSBC přečetla, rozhodně necítím žádné obviňování, i když je mi jasné, že to tak nemusí mít každý. Já si myslím, že je na místě popřemýšlet, co dál a snad na podzimní výročce nebudou členové mlčenliví a debata na toto téma se někam rozjede. Jen k pár postřehům - skutečně musí být burza zisková pro klub? Pokud je ztrátová, chápu, že se musí sáhnout do zásob na klubový účet (kde ale, zdá se, máme poměrně navrch), ale pokud vyjdou náklady na burzu z poplatku na burzu, je to v pořádku, ne? Účetnictví nerozumím, ale předpokládám, že by to tak mělo být. K manželům O.: Chvíli jsem měla možnost se v restauraci zdržet. Chápu, že jim tímto chtěli organizátoři pomoci se zrušením (nebo rozprodejem sbírky), ale když mi z úst pí. O. bylo řečeno, že je neplatič a burzy se neúčastní (proto jsem si také její sbírky nevšímala) a pak jsem ji viděla, jak si u německé sběratelky vybírá kostičky, přišlo mi to líto a nefér vůči ostatním. Myslím, že jsme se z toho poučili a podobných akcí bychom se měli vyvarovat

11 K diskusi Desatero organizátora burzy + rada navíc (podle zkušeností JS) 1. Obhlédnutí terénu První z velmi důležitých aktivit, při které je nutné získat několik základních informací. možný termín (vhodný pro letní zimní akce) - je nutné brát ohled na konání jiných mezinárodních burz, nebo např. na celorepublikové akce typu volby; prostory místo na burzu, možnost stravování; přibližné cenové relace; atraktivita místa; 2. Konzultace s výborem Získané informace je nutno probrat s výborem KSBC. Je také potřeba získat odpovědi na některé požadavky na organizátory (viz další body). Další body jsou důležité v případě, že se organizátor dohodne s výborem na termínu. 3. Místo konání Při výběru je nutno dbát na následující požadavky: dobrá dostupnost místa pro ty, kteří využívají hromadnou dopravu (vlak, bus, případně městskou dopravu v místě); dostatečná velikost prostor - vlastního sálu (statistiky dokazují, že na jednoho sběratele připadá přibližně 0,75 doprovodu), výhodou jsou další přilehlé prostory na setkávání se a povídání typu předsálí, foyer; vhodné prostory pro občerstvení, ať již z vlastních zdrojů nebo místních zařízení; finanční náklady na pronájem doporučuje se kontaktovat město, městskou část, muzeum a oslovit ho jako spoluorganizátora (možná půjde spojit s jejich další akcí pro občany a klub může získat pronájem levněji či zdarma). 4. Propagace akce, přihlašování a informování členů Jedná se o velmi důležitý bod. Je potřeba v časovém předstihu zajistit: přípravu pozvánky a její přeložení do angličtiny a němčiny (pro letní akci); vložení pozvánky do Cukřenky a na stránky klubu. S výborem je důležité domluvit: vlastní časové rozvržení akce; způsob přijímání a registrace přihlášek; způsob platby účastnického poplatku. Všechny tyto informace musí být známy při tvorbě informačního materiálu. Před samotnou akcí je nutné připravit informační letáček (kdy, jak, kam) a rozeslat účastníkům, dát na stránky klubu. 5. Cukry pro účastníky Po domluvě s výborem je vhodné navrhnout námět série, která bude účastníkům rozdána (hlavní organizátor nemusí být autorem námětu) zajímavý bývá námět vztahující se k místu konání. Je nutné u výboru zjistit: kdo a kde zajistí výrobu sérií; kdo případně zajistí překreslení námětu; jaké jsou časové termíny pro výrobu; kdo pomůže při balení cukrů pro účastníky a kdo zajistí dopravu cukrů na místo. 6. Finanční zajištění akce Základní finanční rozvaha musí být stanovena před distribucí pozvánek. Je důležité vzít v úvahu: případný nájem prostor; placené občerstvení; výrobu cukrů a dárkových předmětů; další výdaje spojené s organizací (papíry, tisk, sáčky na cukry, aj.) a s občerstvením (tácky, ubrousky, aj.). Částka se rozpočítá na počet plánovaných účastníků (letní burza cca 80, zimní cca 60) a jejich doprovodů (na doprovod se počítá pouze s občerstvením). Klub jistě doplatí případné finanční rozdíly, pokud přijede méně členů. Na druhou stranu akce by neměla být výdělečná. Je vhodné zjistit, zda není možné spojit naši akci s nějakou místní akcí, výročím, a tím získat zdarma reklamní předměty, prostory zdarma, případně jiné benefity (i za cenu toho, že se akce zúčastní veřejnost). Je vhodné oslovit sponzory, a to i prostřednictvím ostatních členů klubu. Je nutné domluvit si s výborem klubu předání případné zálohy na výdaje před akcí, způsob platby různých vydání (např. občerstvení). 7. Občerstvení a další služby pro účastníky Je vhodné zajistit pro účastníky i jejich doprovod občerstvení (jehož cena se promítne do účastnického poplatku). Je nutno vzít v úvahu, o jakou akci se jedná, zda o letní burzu nebo o zimní akci s výborovou schůzí, a pak volit způsob občerstvení. V úvahu mohou přicházet různé varianty (od zajištění vlastního občerstvení formou švédského stolu nebo přídělu, přes poukázky do restaurace, až po společné jídlo). Vždy záleží na místě konání a finančních možnostech. Každopádně je vhodné, aby v blízkosti místa byla možnost zakoupení dalšího občerstvení pro zájemce. Vhodným zpestřením akce bývají také různé výstavky cukrů (i jiných sběratelských předmětů), kronik, Cukřenek. 8. Ubytování Pokud organizátor nemá v plánu zajišťovat společné (levnější) ubytování, je vhodné účastníkům alespoň nabídnout seznam možného ubytování (hlavně při organizování letní mezinárodní akce). 9. Doprovodný program V minulosti se osvědčilo, že velký úspěch mají akce s doprovodným programem. Záleží vždy na hlavním organizátorovi, zda zvolí tuto variantu,

Výroční členská schůze KSBC spojená s burzou HB cukrů

Výroční členská schůze KSBC spojená s burzou HB cukrů sobota 8. prosinec 2007 Křenovice u Slavkova Výroční členská schůze KSBC spojená s burzou HB cukrů Program: prezentace 10.30-11.30 výroční členská schůze klubu 11.30-13.00 společný oběd 13.00-14.00 burza

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 4. 12. 2014 od 18:00 hodin. Omluveni:

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 4. 12. 2014 od 18:00 hodin. Omluveni: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 4. 12. 2014 od 18:00 hodin. Přítomni: Vendula Musilová René Neufuss Iveta Nyčová Jana Rajmová Bob Šviha Lubomír Tichý Bohumil Zach Omluveni:

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Další, již 24. konference ČHS se uskuteční 6. 8. 11. 2009 v obci Dolní Lomná Ubytování a popis místa: Rekreační středisko se

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Zápis z 13. schůze výboru Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Přítomní: Anička Podhrázská Blanka Kovářová Hanka Vágnerová Majka Chvátalová Marcela Svěráková Marek Tomažič Milan Šleichert Tomáš Hrabánek

Více

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45 Z á z n a m ze 13. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného v pátek dne 30. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: NH Olomouc Congress ODBORNÝ GARANT: prim. MUDr. Irena Škodová ORGANIZAČNÍ

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 26.04.2009 Účast: počet členů: v čase: 15,00 hod 12 osob v čase: 15,05 hod 13 osob v čase: 15,10 hod 14 osob

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

Valná hromada KBČ Trutnov. Dne se přísálí Národního domu konala další valná hromada našeho spolku. Přítomno bylo 48 členů.

Valná hromada KBČ Trutnov. Dne se přísálí Národního domu konala další valná hromada našeho spolku. Přítomno bylo 48 členů. Valná hromada KBČ Trutnov Dne 9.2.2016 se přísálí Národního domu konala další valná hromada našeho spolku. Přítomno bylo 48 členů. Program VH: 1. Zahájení 2. Činnost spolku v roce 2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

1. ROČNÍK GASTRONOMICKÉ SOUTĚŽE SRDCE NA TALÍŘI

1. ROČNÍK GASTRONOMICKÉ SOUTĚŽE SRDCE NA TALÍŘI 1. ROČNÍK GASTRONOMICKÉ SOUTĚŽE SRDCE NA TALÍŘI Určené pro žáky učebních oborů vzdělání kategorie E HLAVNÍ INFORMACE Odborný garant soutěže Asociace kuchařů a cukrářů ČR Pořadatel soutěže SOŠ a SOU Městec

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Aula A203, Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 95, Brno

Aula A203, Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 95, Brno PŘEDBĚŽNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE PŘEDNÁŠKY OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing.

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček Stanovy spolku Spolek rodičů - Havlíček Článek 1 Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název spolku je Spolek rodičů - Havlíček (dále jen spolek) 2. Sídlo spolku je ZŠ Litoměřice Havlíčkova

Více

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 obsah Valné schůze: 1. Úvod, prezence 2. Zpráva o vedení účetnictví za rok 2014 3. Zpráva revizní komise za rok 2014 4. Prezentace

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Každý úspěšný člověk, jestliže chce dosáhnout svého cíle, se musí věnovat své práci na 100%. Náš cíl je jasný. Vydělávat snadno, rychle a neomezené

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Nezapomínáme ani na opuštěné pejsky a kočičky v útulcích, proto děti do 15let nebudou platit vstupné, ale přinesou kapsičku či konzervu.

Nezapomínáme ani na opuštěné pejsky a kočičky v útulcích, proto děti do 15let nebudou platit vstupné, ale přinesou kapsičku či konzervu. O VELETRHU Veletrh (nejen) pro domácí mazlíčky Máme rádi zvířata se v letošním roce koná v Uherském Hradišti poprvé, a to v prostorách Klubu kultury v centru města. Budou zde představeny nejnovější trendy

Více

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto.

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto. Drazí přátelé! Vážená ARCHO!! Jsem tomu velmi ráda, že my, resp. naše služba, máme tak skvělé přátele v Čechách! Jsme ohromně vděčni za vaše modlitby, za vaši pomoc pro nás! Naše děti jsou oblečeny, obuty,

Více

Obsah čísla Úvodník 3 Novinka Manažerské reporty 4 WD Fleet komunikace s řidičem 8 Soutěž 13 Vánoční hra 14 Přání 15

Obsah čísla Úvodník 3 Novinka Manažerské reporty 4 WD Fleet komunikace s řidičem 8 Soutěž 13 Vánoční hra 14 Přání 15 12/2014 PROSINEC VÍTEJTE Obsah čísla Úvodník 3 Novinka Manažerské reporty 4 WD Fleet komunikace s řidičem 8 Soutěž 13 Vánoční hra 14 Přání 15 Redakce Adresa redakce: HI Software Development s.r.o. Legionářská

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Nabídka lokalit Akce památky

Nabídka lokalit Akce památky Nabídka lokalit Akce památky Pokud se budete chtít na cokoliv zeptat, pište na pamatky@brontosaurus.cz. PLUMLOV Paní místostarostka se nám ozvala s nabídkou pořádat zde pracovní víkendovky. Rekonstrukce

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

11. ledna 2014 Tříkrálová sbírka 16. ledna 2014 "Od Nilu na Vrabčák"

11. ledna 2014 Tříkrálová sbírka  16. ledna 2014 Od Nilu na Vrabčák V sobotu 11. ledna 2014 proběhla v našem Domově Tříkrálová sbírka. Koledníci z Deblína s charitní pokladničkou navštívili naše klienty na pokojích i řádové sestry. Výtěžek sbírky byl odevzdán na potřeby

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Jubilejní setkání sběratelůznámkových zemí Geophila

Jubilejní setkání sběratelůznámkových zemí Geophila Jubilejní setkání sběratelůznámkových zemí Geophila V sobotu 7.11.2009 proběhlo jubilejní setkání členůobčanského sdružení Geophila u příležitosti 20. výročí založení sekce sběratelůznámkových zemí. Ano,

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

NEHNOJTE ZAHRÁDKY KYSELINOU

NEHNOJTE ZAHRÁDKY KYSELINOU 1 Jiří Glet NEHNOJTE ZAHRÁDKY KYSELINOU 2 COPYRIGHT Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-340-4 (epub) 978-80-7512-341-1 (mobipocket) 978-80-7512-342-8 (pdf) 3 1.

Více

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ.

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. AKCE, DÍLNY, VOLNOČASOVÝ KLUB, AIRSOFT, TÁBOR leden červenec 2012 NABÍDKA ČLENSTVÍ Staňte se členy Sdružení PIONÝR Pionýrské skupiny Kolo Koloveč členský příspěvek....

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Dnešní doba nabízí možnosti, které nebyli nikdy předtím dostupné. To dává cestování úplně nový rozměr využití.

Dnešní doba nabízí možnosti, které nebyli nikdy předtím dostupné. To dává cestování úplně nový rozměr využití. Dnešní doba nabízí možnosti, které nebyli nikdy předtím dostupné. To dává cestování úplně nový rozměr využití. V minulosti, pokud jste chtěli někam odcestovat, jediná volba byla cestovní kancelář, která

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas!

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! U nás se poslední měsíc nesl v duchu končícího školního roku a blížících se Vánoc. Výletovali jsme, uklízeli, učili se na závěrečné zkoušky, psali závěrečné zkoušky, loučili

Více

Dagmar Lhotová, ilustroval Jiří Fixl

Dagmar Lhotová, ilustroval Jiří Fixl Dagmar Lhotová, ilustroval Jiří Fixl Robin, pes a já Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Dne: 1.10.2009 Přítomni: Výbor KRPŠ (p.holzmannová, p.koudelková, p.valčuhová, p.nitschová, p. Zlámalová) p.kanisová, p.langrová, p.vojáček Omluveni:

Více

Pozvánka. na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013. ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013

Pozvánka. na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013. ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013 Pozvánka na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013 ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013 1 Vážené dámy a pánové, milovníci rybářského sportu a turistiky!! Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji ji pozvat

Více

Stanovy. Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. Název a sídlo sdružení

Stanovy. Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. Název a sídlo sdružení Stanovy Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. I. Název a sídlo sdružení Sdružení nese název Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. (dále jen Sdružení) a sídlí při Mateřské škole, Praha 9 -

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE

Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE Vyhodnocení dotazníku Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE Projekt: Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00079

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s.konané dne 14. 1. 2012 v Čelákovicích, v restauraci u Najmanů

Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s.konané dne 14. 1. 2012 v Čelákovicích, v restauraci u Najmanů Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s.konané dne 14. 1. 2012 v Čelákovicích, v restauraci u Najmanů Předseda schůze Radek Böhme zahájil v 11.15 hodin výroční členskou schůzi Klubu Obedience

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠK. ROK 2013/14. Výroční zpráva aktivity Skupiny J&G Společnosti za školní rok 2013/14. Skupina J&G Společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠK. ROK 2013/14. Výroční zpráva aktivity Skupiny J&G Společnosti za školní rok 2013/14. Skupina J&G Společnost Skupina J&G Společnost Středisko aktivity Základní škola, Dr. E. Beneše 1, Šumperk 787 01 E-mail info@jagspolecnost.de.vu www.jagspolecnost.de.vu VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠK. ROK 2013/14 Výroční zpráva aktivity

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

Zápis ze 73. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 24. 6. 2003 v zasedací místnosti obecního úřadu v 19 hodin

Zápis ze 73. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 24. 6. 2003 v zasedací místnosti obecního úřadu v 19 hodin Stránka č. 1 z 10 Zápis ze 73. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 24. 6. 2003 v zasedací místnosti obecního úřadu v 19 hodin Přítomno: 14 členů Omluveno: František Šebesta nemocnice

Více

MĚSTO CHEB VÝBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ, MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE, CESTOVNÍHO RUCHU A PR MĚSTA ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB VÝBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ, MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE, CESTOVNÍHO RUCHU A PR MĚSTA ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE 12.2.2016 Zápis a usnesení z 13. schůze Výboru zahraničních vztahů, meziobecní spolupráce, cestovního ruchu a PR města Zastupitelstva města Chebu Datum a hodina zahájení schůze:

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Vítáme Vás na modulu. inkluzivní trénink a učení. strana 1

Vítáme Vás na modulu. inkluzivní trénink a učení. strana 1 Vítáme Vás na modulu inkluzivní trénink a učení strana 1 Kdy a kde se uskuteční modul? Datum: Čtvrtek a pátek 16.-17. dubna 2015 Čas: čtvrtek 10:00 18:00 pátek 09:00 17:00 Místo: Hotel Adeba, Pernerova

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

konané dne 28.11.2015 2 hosté (starosta obce Veřovice - Břetislav Piterák, místostarosta obce Veřovice - Martin Fojtík)

konané dne 28.11.2015 2 hosté (starosta obce Veřovice - Břetislav Piterák, místostarosta obce Veřovice - Martin Fojtík) Přítomno: 10 členů ZKO Veřovice Zápis z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE konané dne 28.11.2015 2 hosté (starosta obce Veřovice - Břetislav Piterák, místostarosta obce Veřovice - Martin Fojtík) 1. Předseda klubu

Více

Zápis z členské schůze Landseerklubu ČR, která se konala v sobotu dne v Kolíně

Zápis z členské schůze Landseerklubu ČR, která se konala v sobotu dne v Kolíně Zápis z členské schůze Landseerklubu ČR, která se konala v sobotu dne 14.3. 2015 v Kolíně Schůze se zúčastnilo 27 členů s volebním a hlasovacím právem a 4 členové zatím bez volebního a hlasovacího práva

Více

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM INFORMACE / PROGRAM Termín konání: 14. 7. 16. 7. 2017 Místo: fotbalové hřiště Červené Janovice Cíl akce: - sportovní setkání družstev z obcí regionu a tělocvičných jednot Župy Tyršovy - oslavy 50 let fotbalového

Více

CES - Kurz pro juniory

CES - Kurz pro juniory Jazykové kurzy CES - Kurz pro juniory Dublin - Irsko Chtějí Vaše děti zlepšit angličtinu již v útlém věku a zároveň zažít i báječné léto v prostředí Irska? Dublin je tím pravým místem! Letos máme v nabídce

Více

Obsah. Novinky o prázdninách

Obsah. Novinky o prázdninách 8. vydání 2014 Novinky o prázdninách Obsah Novinky o prázdninách 2 Vánoční výstava 2013 5 Ptáme se vedení školy 8 Svět ICT 9 Během prázdnin školního roku 2013/2014 proběhlo v naší škole mnoho událostí.

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr.

PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr. PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr. Jiří Stockmann Aktuálně: CO SE DĚLO NA VEŘEJNÉM SETKÁNÍ

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

Zápis z valné hromady MAS Šumperský venkov, z.s. konané dne v Dolních Studénkách

Zápis z valné hromady MAS Šumperský venkov, z.s. konané dne v Dolních Studénkách Zápis z valné hromady MAS Šumperský venkov, z.s. konané dne 15. 12. 2015 v Dolních Studénkách Jednání zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu.

Více

20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE

20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 27. 29. srpna, 2015 Hotel U Kata Kutná Hora Druhý cirkulář 1 20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 27. 29. SRPNA 2015, HOTEL U KATA, KUTNÁ HORA ČESKÁ REPUBLIKA

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

3D tiskárna. Martin Bílý Ondřej Chmelka. Smíchovská SPŠ Preslova 25, Praha 5

3D tiskárna. Martin Bílý Ondřej Chmelka. Smíchovská SPŠ Preslova 25, Praha 5 Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT 3D tiskárna Martin Bílý Ondřej Chmelka Smíchovská SPŠ Preslova 25, Praha 5 Popis úkolu Cílem našeho projektu je vytvořit

Více

Rozhovor s Petrem Kláskem 2. 3. 2010 napsali: Ricci a Petr Klásek

Rozhovor s Petrem Kláskem 2. 3. 2010 napsali: Ricci a Petr Klásek Rozhovor s Petrem Kláskem 2. 3. 2010 napsali: Ricci a Petr Klásek Využil jsem nečekané příležitosti a položil několik otázek jednomu z našich předních závodníků Petru Kláskovi, který je současně členem

Více

Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017

Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017 Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017 Přítomni: Iva Havlátová, Eduard Seidl, Michala Dvořáková, Milena Ševčíková, Lukáš Iwkovicz, Mgr. Michal Kudláček Nepřítomni: Mgr. Marie Permedlová,

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1: Seznam respondentů (tabulka) Příloha č. 2: Ukázka rozhovorů a pozorování (přepis)

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1: Seznam respondentů (tabulka) Příloha č. 2: Ukázka rozhovorů a pozorování (přepis) SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1: Seznam respondentů (tabulka) Příloha č. 2: Ukázka rozhovorů a pozorování (přepis) 2 Příloha č. 1: Seznam všech respondentů a jejich základních charakteristik (tabulka) Jméno

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

Zápis z konání valné hromady Honebního společenstva Vilantice

Zápis z konání valné hromady Honebního společenstva Vilantice Zápis z konání valné hromady Honebního společenstva Vilantice konané dne: 31.října 2012 Zahájení: (Volf Miroslav) Přivítání přítomných členů honebního společenstva : (Volf Miroslav) Honební výbor na svém

Více

Pro zasedání, jednání, semináře, školící akce, soukromé nebo firemní oslavy Vám můžeme nabídnout 4 místnosti s kapacitou až 50 osob.

Pro zasedání, jednání, semináře, školící akce, soukromé nebo firemní oslavy Vám můžeme nabídnout 4 místnosti s kapacitou až 50 osob. Setkání & Akce 1 /7 Pro zasedání, jednání, semináře, školící akce, soukromé nebo firemní oslavy Vám můžeme nabídnout 4 místnosti s kapacitou až 50 osob. Všechny místnosti jsou tiché, vybavené individuálně

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více