zprávy roudnické farnosti 1. číslo - prosinec 2014 bude sloužit především k tomu, abychom se ohlédli za minulým měsícem a za tím, co jsme prožili.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zprávy roudnické farnosti 1. číslo - prosinec 2014 bude sloužit především k tomu, abychom se ohlédli za minulým měsícem a za tím, co jsme prožili."

Transkript

1 zprávy roudnické farnosti 1. číslo - prosinec 2014 ÚVODNÍK bude sloužit především k tomu, abychom se ohlédli za minulým měsícem a za tím, co jsme prožili. Máte v rukou první číslo Zpráv, mladších sester Zvěstí, které si mnoho z vás jistě pamatuje. Rozhodli jsme se je vydávat jako snadno dostupné médium, které si z kostela odnesete v kapse domů a máte před očima, kdykoli je potřebujete. Cílem našeho publicistického snažení je být v obraze, vědět, co se děje, co kdo dělá. Čeho se můžu zúčastnit, co mohu získat a co nabídnout. Vědět o sobě. Kvalitněji komunikovat. Povaha Zpráv by tedy měla být čistě informativní. Budeme rádi, když je budete vytvářet s námi. A hlavně je číst. Pro první číslo jsme zvolili advent, protože začíná nový liturgický rok. Také proto, že se toho v prosinci bude dít tolik, že nám na ohlášky jeden list papíru nestačí. A snad i proto, že je třeba konat pokání. Píšu tedy úvodník. Máme za sebou akční a pestrý podzim pouť, velkolepé requiem za oběti 1. světové války, vernisáž výstavy Člověk a duch, požehnání kaple v Jirchářích, 200. výročí kaple sv. Václava, reprízy pořadu o Arnoštovi z Pardubic, týdenní pobyt Waldorfského lycea, Filmovou školu, přípravy na setkání Taizé, několik prvních farních káv a brigád i několik dalších drobnějších akcí. S prvními sychravými dny se také podařilo zprovoznit kamna v síni před kaplí tím proměňujeme studenou chodbu proboštství ve velký příjemný prostor, kde se můžeme setkávat, konat kulturní a společenské akce. Vbrzku se snad také s pomocí Boží a s pomocí vás - podaří otevřít sklepní čajový klub pro setkávání komornějšího rázu. Pevně doufám, že se podaří mnoho věcí. A že u toho budeme. Osobně nebo alespoň prostřednictvím Zpráv. Žehnám Zprávám! Martin Brousil

2 HISTORIE Historická rubrika má za úkol nám připomenout důležité a zajímavé momenty z dějin naší farnosti. Jste pamětník? Nebo máte dědečka, co hodně zažil? Podělte se. 60 LET PRÁCE PRO FARNOST Václav Kotrch byl významnou postavou církevního života v Roudnici n.l. Ač nebyl roudnickým rodákem, působil zde veřejně téměř 60 let, jako snad nikdo v Roudnici n.l. v žádném veřejném postavení před ním a po něm. Narodil se 19. září 1860 v Jiníně u Strakonic. V Českých Budějovicích vystudoval gymnázium a tam se seznámil s biskupem Janem Valeriánem Jirsíkem, který v mladých letech působil jako kaplan v Roudnici n.l. V Písku dokončil gymnázium a odešel do Prahy studovat bohoslovectví. Zde byl také 15. července 1884 vysvěcen na kněze. V září nastoupil na kaplanské místo v německém Šmídeberku a za 5 měsíců byl jmenován administrátorem v Seifech u Jáchymova, kde zůstal půldruhého roku. V roce 1886 (16. října) se stal kaplanem v Roudnici n.l. a za 13letého působení si roudnickou farnost tak oblíbil, že po krátkém působení jako farář v Nechvalticích u Sedlčan se do Roudnice 14. září 1899 vrátil a zažádal o uprázdněné místo probošta, kterým byl jmenován 18. října Má zásluhu na opravách proboštského kostela a zejména rotundy sv. Jiří na Řípu. Jeho vřelý vztah k této národní hoře se promítl do knihy, kterou napsal a vydal v roce 1898: Říp, jeho památnost a vyhlídka. Zde konal též celých 50 let každoročně svoje duchovní cvičení. Pod jeho vedením vznikla řada katolických spolků, jmenujme nejaktivnější z nich tělocvičnou organizaci Orel. Významné je i jeho dlouholeté působení v Čs. straně lidové. V duchu slavných biskupů a arcibiskupů pražských pomohl i městu Roudnici n.l. k rozkvětu výhodným odprodejem rozsáhlých proboštských pozemků. Město Roudnice n.l. ho jmenovalo dne 1. října 1940 čestným občanem. Za svou práci byl oceněn též řadou církevních titulů, z těch nejvýznamnějších uveďme: papežský komoří, arcibiskupský notář, konsis. rada a mnoho dalších. Zemřel 24. ledna 1947 a jeho pohřbu se zúčastnili kněží, představitelé politického života, podřipské spolky a davy občanů. Jeho hrob se nachází na hřbitově za kaplí Všech svatých. Filip J.K.V. Uzel Zdroj: archiv roudnického proboštství

3 KDO JE KDO V každém čísle bychom rádi hovořili s někým z nás. Kostel je plný lidí se zajímavými životními příběhy, povoláními a názory. Pojďte se znát. V tomto čísle představujeme bohoslovce Jiřího Zemana, který působí v naší farnosti od července letošního roku. Pro začátek nám pověz něco o sobě. Odkud pocházíš? Rodiče mi dali jméno Jiří, dovolili mi narodit se v Rokycanech a žít na Barrandově v Praze 5. Po střední škole jsem vstoupil na cestu poznávání Pána v semináři Hnědé oči, velikost bot 42, u jiných výrobců 43, dětství na Barrandovských skalách, život se skauty i ve farnosti svatého Václava na Smíchově, s křesťany i s lidmi hledajícími. Jaká byla tvá cesta k Bohu? Minulý čas zde není zcela na místě. Ještě stále jsem na cestě a někdy jde o skutečné rozdírání kotníků o kameny a cesta se jeví ve všech etapách mohutně dobrodružná. Vše to začalo křtem a doufám, že bude dovršeno setkáním tváří v tvář. Co tě zaujalo na našem městě? Není toho málo, zjistil jsem třeba, že zde žijí zvídaví lidé. Roudnice také není poznamenána totalitní architekturou, jako třeba Olomouc. Toho si vážím. Působí vcelku sladěně. Nejvíce si vážím prostor chrámu, vnímám zde klid Boží, což rozhodně není nečinnost... Těžko se o tom hovoří, ale je tady možné žít každý okamžik lidské existence zde se vítá nový život, děkuje za završený. Je zde i posila pro dnešek porce Chleba na další den života Areál kláštera fary je poznamenán modlitbou, oním ztraceným časem pro Boha. Kdy budeš vysvěcen? Otec biskup Václav Malý říkal, že až dopíšu diplomovou práci. Tedy už brzy, ale práce mi stále dělá hlavu, moc mi to nejde. Zkouším se zabývat ekleziologií (nauka o církvi) českého kněze a teologa Oto Mádra. Kdybych to stihl včas, svěcení by se událo už v září Filip J.K.V. Uzel

4 CO BUDE Tělem našeho nového média by měly být zprávy o tom, co nás čeká a do čeho se můžeme zapojit. Něco chystáte? Dejte vědět. TAIZÉ EVROPSKÉ SETKÁNÍ MLADÝCH Není novinkou, že se v Praze chystá Pouť důvěry Evropské setkání mladých, pořádané ekumenickou komunitou Taizé. Díky laskavosti mnohých z nás budou mladí poutníci bydlet také v našich domovech, stráví s námi Silvestra a pojedí novoroční oběd. V kostele a na faře budou mít každé ráno a dopoledne zpívanou modlitbu a společný program čtení, rozhovorů a sdílení, které jsou zájemcům otevřené. Poté budou odjíždět na program do Prahy a pozdě večer se vracet. Všem, kdo jsou ochotní své domovy o Vánocích otevřít hostům, patří velký dík. Pokud by se na poslední chvíli někdo rozhodl do pomoci poutníkům zapojit, je vítán a může se ještě přihlásit. K ubytování mladého člověka stačí pouhé dva metry čtvereční na podlaze. A nejsou-li k dispozici ani ty, místo u novoročního oběda bude také cenné. Poutníci dorazí a zdrží se do 2.1. JEDEME DO PRAHY NA TAIZÉ MODLITBU Síla a krása Taizé modlitby spočívá v její prostotě, jednotě a meditativnosti. Především se při ní zpívá jednoduché a známé písně ve všech možných světových jazycích jsou zvladatelné i pro hudebně málo zdatné. Společně vyjedeme zažít tisíce lidí různých vyznání spojených v pokojné modlitbě a přidat se k nim v úterý v podvečer, čas bude upřesněn. Zájemci se mohou zapisovat do formuláře v kostele, osobně nebo mailem Obzvlášť tuto mimořádnou ochutnávku doporučujeme mladým a dorůstajícím prázdniny ve francouzské vesničce Taizé jsou totiž jednoznačně dobrá volba Podrobnosti výletu budou upřesněny. Pedagogický doprovod pro nezletilce zajištěn.

5 ADVENTNÍ KONCERTY Čekají nás dva. Jeden varhanní, jeden pěvecký. Koncert vynikajícího varhaníka Adama Viktory se koná v pátek v kostele a pořádáme ho ve spolupráci s KZM a Galerií moderního umění. Na programu jsou jména jako Bach, Brahms, Schubert, Schumann nebo Arvo Part. Spolu s Adamem Viktorou vystoupí sopranistka Gabriela Eibenová. Koncert začne v 18 hodin a doporučujeme si jej nenechat ujít. Sympatičtí šohajové z moravského Slovácka - mužský pěvecký sbor Bratříčci - se u nás objeví o 3. neděli adventní, tedy Budou zpívat nejprve v kostele po mši a poté v 15h na Řípu. CHORÁLNÍ MODLITBA O 1. a 2. adventní neděli nás navštíví Conventus choralis a zve nás k meditativní modlitbě s gregoriánským chorálem. Jako obvykle se budeme oba víkendy ( a ) modlit breviář gregoriánským chorálem, tedy nejstarším dochovaným církevním zpěvem. Denní rytmus je určen ranními a večerními chválami a noční modlitbou se čtením (tzv. matutinum). Zveme vás také ke společnému stravování dejte prosím s předstihem vědět, ať s vámi u stolu počítáme. Pokud byste se rádi o gregoriánském chorálu dověděli víc nebo se do zpívání zapojili, budou vám po domluvě k dispozici zkušení lektoři. Nebojme se latiny ani zpěvu: mají své kouzlo, ač v nich nemusíme být zrovna doma. A neodmyslitelně patří k církevní tradici a krásné liturgii. RORÁTY Každou adventní středu a sobotu bude v 7.15h sloužena rorátní mše sv. se staročeskými písněmi. Poprvé roráty proběhnou ve středu Pro jejich intimní povahu se stejně jako vloni budeme scházet v presbytáři kostela a na noty si svítit jen svíčkami. Po mši je možnost rozmrznout a posnídat na faře. V posledním předvánočním týdnu, tedy od středy , budeme slavit roráty denně, naposledy na Štědrý den.

6 SV. MIKULÁŠ V pátek v podvečer dorazí do kapitulní síně sv. Mikuláš a anděl, aby zúčtovali se smečkou čertů. Děti se mohou těšit na čertí školu, ve které se je čerti budou snažit získat na svou stranu. Pokud děti odolají, čeká je sladká odměna od sv. Mikuláše a andělů. Začíná se v v kapitulní síni, vstup přes kostel. Nezapomeňte se teple obléct. Kamarádi, kteří nepatří mezi farníky, jsou velmi vítáni jen prosíme o nahlášení jejich účasti nejpozději na mail abychom pro ně měli odměnu a nepřišli zkrátka. TICHÝ SILVESTR Pomalu se stává tradicí. Tentokrát s mezinárodní účastí. Pojďte strávit hlučnou noc v modlitbě a na pokojném večírku s místním vínem. Nejste fanoušky příliš hlučných Silvestrů, ale přesto stojíte o společnost? Přijďte strávit poslední večer v roce na proboštství. Přijede Conventus choralis a účastníci setkání Taizé. Budou se konat noční zpívané modlitby za mír. Budeme ale i jíst, pít, zpívat a radovat se třeba až do rána. Pro přespolní možnost přespání po předchozí domluvě. Zuzana Horáková Chcete dostávat Zprávy em jako pdf? * Máte nápad? Máte postřeh? Máte tip? Máte chuť psát? * Napište nám.

7 NÁVŠTĚVA SVATÉ RODINY Vezměte pod svou střechu na jednu noc ikonu Svaté rodiny. Na cestě do Betléma, kde čeká jenom nehostinný chlívek, hledá Svatá rodina s ještě nenarozeným Ježíškem přístřeší - a přináší s sebou požehnání. Máme možnost ji na jednu noc přijmout pod svou střechu a nenechat ji na poušti. Jak na to? 1. Počínaje první adventní nedělí se vydá na cestu mezi našimi domovy ikona, kterou po mši požehnáme. 2. Vzadu v kostele je připravená tabulka, do které se můžete zapisovat ke dni, kdy máte možnost Svatou rodinu od někoho přijmout a další den ji někomu předat. 3. Vychutnejte si vzácnou návštěvu. Postavte ji na místo, které máte rádi, zapalte svíčku, chvíli rozjímejte 4. Podívejte se, kdo se zapsal za vás a domluvte se s ním. Navštivte ho, dejte si s ním čaj nebo večeři, zajděte na procházku, do kavárny, na hřiště, nebo se spolu krátce pomodlete. Prožijte spolu a se Svatou rodinou chvíli adventního času. Buďme vzácnými návštěvami sobě navzájem. 5. Ten, kdo se zapíše na Štědrý den, doprovodí Svatou rodinu zpět do kostela, kde budeme slavit Narození. 6. Napište nám sms, nebo 3 věty na papír, jak jste svou návštěvu prožili. Klidně anonymně. Otiskneme v příštích Zprávách. Zuzana Horáková

8 FARNÍ KÁVA V minulých týdnech proběhla v naší farnosti anketa, týkající se zájmu farníků o společné setkání po nedělní bohoslužbě. Její výsledky vám předkládáme. Máte zájem účastnit se setkání? Jak často by se měla setkání konat? Přispějete občerstvením Máte zájem o nějaký program? ANO 35 lidí 83 % NE 7 lidí 17 % 42 lidí CELKEM ODPOVĚDĚLO TÝDNĚ CO 14 DNÍ MĚSÍČNĚ 8 lidí 22 % 7 lidí 20 % 21 lidí 58 % ANO 28 lidí 78 % NE PŘISPĚJI FINANČNĚ 6 lidí 16 % 2 lidé 6 % ANO NE NĚKDY 12 lidí lidí 58 2 lidé 6 % % % Na základě těchto výsledků jsme se domluvili na stávajícím: Každou druhou neděli v měsíci se po nedělní bohoslužbě bude konat společné setkání u kávy a něčeho dobrého k zakousnutí na faře. Všichni jsou srdečně zváni! Nejbližší setkání se koná Pokud chcete, přineste něco dobrého s sebou. Na místě bude také možnost přispět finančně do pokladny k zakoupení sušenek a tyčinek do zásoby. Pokud byste si chtěli připravit program na některé ze setkání nebo chtěli přispět svou aktivitou, prosím kontaktujte nás em k tomu zřízeným: Klára Svobodová PRAVIDELNÉ SCHŮZKY MARIINY LEGIE (společenství laiků pod vedením Panny Marie vykonávající apoštolát) se konají každou středu od 17,30 hod. na faře (1 1¼ hod). Na programu je zejména modlitba růžence, duchovní četba, apoštolát. Srdečně zveme každého, kdo touží více milovat Pána Ježíše a Pannu Marii. Kontakt: Petr Cihlář, tel , Petr Cihlář

9 DĚTI Aby bylo do čeho koukat, když je nám mše trochu dlouhá... Průvodcem dětské rubriky bude Pucinka, kočka pana faráře. Kreslí Klára Janošová.

10 INZERCE / BURZA POMOCI Potřebujete s něčím pomoci? Možná vedle vás sedí někdo, kdo má půl hodiny čas. Máte půl hodiny čas? Možná vedle vás sedí někdo, kdo potřebuje pomoc... Inzeráty ( Každé pondělí potřebuji donést nákup, Po domluvě pohlídám děti apod.) můžete posílat em, donést do sakristie nebo hodit do schránky na faře. Sháníme staré fotky! Dějiny naší farnosti jsou bohaté a archiv na proboštství značně rozsáhlý. Ale přesto chybí zejména fotografický materiál. Proto prosíme majitele fotografií starších roku 1968 o jejich zapůjčení. Máme zájem o fotografie kostela, obou klášterů, kněží a řeholníků, orelských cvičení, procesí a církevních památek na území našeho města. Fotografie můžete donést do sakristie či poslat oskenované na Stavíme si klub. Pomoc! Filip J.K.V. Uzel Během minulého roku jsme se v rámci různých brigád a školních akcí mimo jiné pokoušeli o zvelebení sklepních prostorů kláštera. Tyto prostory jsou vzhledem ke své přístupnosti z ulice Komenského ideální pro konání alternativních farních akcí a v budoucnu by mohly plnit funkci jakéhosi klubu či čajovny. Zatím došlo k jejich vyklizení od suti a harampádí, očištění, zpevnění podlahy, úpravě stěn, rozvodu vody a odpadu. Také vznikl záchod, který je jako jediný v objektu přístupný bezbariérově, přímo z ulice. Do konce roku by měly být hotové nové dveře a okna. Pro další práce bychom rádi poprosili o pomoc někoho z farníků, kdo má zkušenosti se zednickým řemeslem, nebo kohokoli, kdo má chuť se mu přiučit. Jedná se především o spárování a zpevnění zdi kolem oken a futer. Lze se domluvit na jakýkoliv čas. Kdo má chuť pomoci, může se hlásit kdykoli - mně. Jan Horák

11 PROGRAM Ohlášky, které si nemusíte zapamatovat... St v 7.15 * první roráty (pak vždy st a so) Pá v * sv. Mikuláš (kapitulní síň). Mše sv. výjimečně bude v 18h v kostele. Ne Ne v 15h * Mikulášská sbírka na bohoslovce * mše svatá na Řípu (R. D. Roman Karol Depa z Lovosic) Pá v 18h * varhanní koncert Adama Viktory So v 7 h * roráty na Řípu (R. D. Stanislav Glac ze Sedlčan) Ne v 10h * pěvecký sbor Bratříčci v kostele, pak v 15h na Řípu Ne * po mši farní káva * roráty každý den Po Út St * příjezd poutníků Taizé do rodin * cesta na Taizé modlitbu do Prahy * Tichý Silvestr, noční modlitba PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ vždy půl hodiny před večerní mší svatou, případně na požádání po jejím skončení. Rovněž podle individuální domluvy. V adventní době navíc každou neděli během adorace v 19-19,30 hodin. Místní a též cizí zpovědníci budou přítomni na proboštství v úterý v 18-19,30 (R. D. František Masařík z Kralup nad Vltavou) a ve čtvrtek v 18-19,30 (R. D. Jiří Čepl z Budyně nad Ohří). Martin Brousil

12 BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH, které jsou s měsíčním předstihem jisté. (Aktuální týdenní pořad může obsahovat ještě další bohoslužby.) Vigilie Slavnosti Narození Páně 15h bohoslužba slova Domov důchodců Roudnice nad Labem 16h mše sv. Roudnice 22h mše sv. Černouček 22h mše sv. Cítov (24h půlnoční mše sv. Roudnice) Slavnost Narození Páně 0h půlnoční mše sv. Roudnice 9h mše sv. Roudnice 9h mše sv. Černouček 10,30 mše sv. Cítov 10,30 mše sv. Bechlín Svátek sv. Štěpána 9h mše sv. Roudnice 11h mše sv. Vliněves Předvečer Svátku Svaté Rodiny 16h mše sv. Račiněves 18h mše sv. Roudnice Svátek Svaté Rodiny 7,30 mše sv. zámecká kaple Horní Beřkovice 9h mše sv. Roudnice 10,30 mše sv. Cítov 10,30 bohoslužba slova Bechlín 18h řeckokatolická liturgie Roudnice h mše sv. Roudnice h mše sv. Roudnice 9h mše sv. Černouček 10,30 mše sv. Cítov