3/2009. Zpravodaj Klubu kaktusářů Astrophytum Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/2009. Zpravodaj Klubu kaktusářů Astrophytum Brno"

Transkript

1 Zpravodaj Klubu kaktusářů Astrophytum Brno Doplnění: Na titulní straně minulého čísla v mapce chybí označení místa výskytu zmíněnýchrostlin.je38mmzlevaa26mmshorapodpísmanydo.chybavznikla přenášením obrázku ze zdroje s více objekty a kvůli mé nepozorností mi nenápadný červený puntík unikl. Omlouvám se čtenářům i autorovi a děkuji za pochopení. ÖÖ ØÙÑ 3/2009 Zčinnostiklubu členskéavýborovéschůze... Burza kaktusů Píší jinde Nové knihy v knihovně Výstava kaktusů 2009 Kytka čísla Coryphantha scolymoides Fotografie na vnitřní dvoustraně jsou z letošní výstavy, na této straně z přednášky Pavla Heřtuse. Na titulní straně od Petra Metely Azet zpravodaj Klubu kaktusářů Astrophytum Brno Neprodejné Redakce, jazyková úprava, sazba: Josef Polách sazba systémem TEX s použitím písma Computer Modern ve variantě CSfont tisk: Tiskárna Kašpar vytvořeno s použitím legálního a svobodného softwaru aniž bylo vědomě ublíženo živým tvorům v článcích byly opraveny jazykové a typografické chyby, beze změny smyslu sdělení, není-li uvedeno u příspěvku jinak připomínky, náměty, příspěvky prosím na adresu 48

2 Â Ñ ÓÓÐ ÚÝ......teprvekdyžjsmedrceni,vydávámezasebetonejvzácnější. NatentocitátzTalmudujsemsivzpomněl,kdyžjsemzačalslepovattotoletní číslo Azetu, z něhož si prohlížíte rub odloupnuté slupky. Již poněkolikáté jsem sebral připravený materiál a začal jsem jej sesypávat do jednoho souboru. Jako již často pustil jsem se do toho na předposlední chvíli atedybeznějakéčasovérezervyvdobrévíře,žeměsnadnicnezaskočí,byťsi snadpokaždéříkám,žemusímzačítdříve.asijsemtakyztěch,kdokesvépráci potřebuje trochu tlaku, aby mohl za sebe něco vydat(a pokud možno to nejlepší). Nicméněměuklidňuje,ževtomnelítámsám.Všímámsi,žednesčastoprodosažení nějakého výsledku musíme vyvinout na druhé tlak a mnohdy i opakovaně. Protože tovšaknenímůjstylacítím,žesenicnemápřehánět,nemačkámmocanechám olivy pustit šťávu samy. A když nepustí, bude to trochu méně promaštěné. Možná i protovtomtočíslenajdeteméněčlánkůodjinýchčlenůabudetesemusetspokojit stím,cojsemzmastilsám. Tojennapřipomenutí,jakjsemminulechválilpsavost našichčlenůadnesbychsimohlstěžovatnaopaknanezájemapasivitu(alenebudu, nikomu a ničemu bych tím nepomohl). Tož čtěte, co Vám přichází před oči, zavzpomínejte na proběhlé akce, na výstavu, po dlouhé době se ponořte do historie našeho kaktusářství v dopisech a ač sijsemskorojistý,jaktodopadne,připomínám,žemimůžetenapsat,cosevám (ne)líbí,cobystevazetu(ne)chtěli,cobysteudělalijinakalépe...adresajejako obvykle na konci. Víte kdyžneníodezva,žádnéreakce,můžetomíttřebatytopříčiny:buďje totakdobré,ženenícododatnebotakmizerné,žetonestojízakomentář(škoda slov)nebonámjetonatolikfuk,žesenámnechcesreakcíobtěžovat. Pohoda, hezký den Josef 100%) Microspermie pěstovat stejně, jen je nechat do půl léta stát a nepikýrovat ikdybysetlačily.pakvlétěrovnouroubovat. Moje jméno není u Mareší v Revision, protože je Mareška pojmenovaná touto publikací a tedy je autorem Frič a Kreutzinger. Kde bylo pojmenováno dřív, tam jsem jako autor. Možná, že to Hakenkreutzinger někde zbodnul. Ale já se o takové maličkosti nestarám. Přesvšeckopilováníjetamchybvícaconejhorší,chybvědeckých.Cobych říkal, kdybych dostal ceník psaný češtinou, jako je má němčina: Já bych se důkladně zasmál.jinýbytovrazildopoledníholistuanadělalbyfirměreklamu atojecíl mé němčiny a velice mi posloužil. V Orstgrupách každý můj ceník dělal vzbouření a opravdoví zájemci mi oň psali a já nemusel posílat na všecky členy. Proto také děkuji za adresy členů Astrophyta a Sdružení. Ty, co jsem měl, jsem vyházel z adrestypu. Vážný kaktusář si bude muset hledět opatřit knížku sám a mně ani nenapadne, abych mu ji vnucoval. Křídový papír nebude. Raději 500 exemplářů gratis pro vědecké ústavy dostane fotografie microsnímků semen. A bude to stát mimo porto. Bakeberg má stálé odběratele. Nám snad zaplatí 5% lidí jímž pošleme. Snad coseprodá,pomůžekrýtrežii.jeasi60obrázků. ŠvejkuPolanskéhojeŠvejk,kterýmnevykradlaPolanskýmělvtomprsty.Ale tehdánemělyještěprorebutiezájemakaždýsemismál,ževnichvidímrostliny budoucna. Polanský má ale Rebutie od Bakeberga 60 druhů, ale ve skutečnosti je jich jen 18 druhů. Také některé koupil prostřednictvím jiných ode mne a platil až 200Kčzakusaslibujejeprodávatpo25Kč.Jenaťprodává.Podaří-liseminajít několikzájemcůnaherbáře,buduznichdobřežítněkolikletapěstovatsvénové věci.(polanský také koupil Marešku a bude ji jistě množit. Tím se spopularisuje víc než mně.) JakzacházetsEuphorbiemi:Vlétěhodněvodyavziměteploasvětlo.Do země30%sádry.tojevše.pěstovateuphorbievziměvesklepě,tonejde,protože už v lednu některé rostou. S nomenklaturou Gymnoc. je potíž. Většinou jsou to bastardi. V téměř plné sestavě výboru byla zhodnocena burza kaktusů. Hlavně z důvodu kratšídobytrváníbyljejí obchodníúspěch poněkudslabší,nežvminulýchletech. Byly zváženy i další možné příčiny. Záměrem klubu je příští rok pokračovat a zejména zkusit nasadit lepší propagaci akce, jež sama má být předvojem a propagací následující výstavy. Kromě projednávání běžné činnosti byla snad největší pozornost věnována přípravě a organizaci naší největší a nejvýznamnější akce výstavy. Doprovází ji řada změn(umístění, aranžmá a mírně posunutý termín). Rozšiřujeme možnosti propagacevýstavyachcemeseivícezaměřitnamládež. Nakonec jsme poblahopřáli předsedovi Stuchlíkovi k narozeninám. Ë Þ Ú ÓÖÙ½¾º Ú ØÒ Tentokrát ani nebylo třeba moc mazat, příspěvků jsem měl přiměřeně rozsahu čísla. Propříště se kromě běžných věcí chystám napsat recenze na knížky nově pořízené do klubové knihovny, najde zde své místo hlavní akce podzimu sympózium, neměla by chybět reportáž ze zájezdu a možná dokončíme historickou korespondenci brněnských kaktusářů už zbývá jen malý kousek. A kdyby nastala nouze, což nepředpokládám, mám v záloze minireportáž z návštěvy svého kamaráda a jeho sbírky ve Velké Bíteši. K říjnovému sympóziu připravujeme multimediální DVD, které bude jednak sborníkem najdeme na něm hlavně obsah nadřeknutých přednášek(přednášející přislíbili), jednak připomínkou půlkulatého výročí klubu. Kromě toho se vejdou fotografiezletošnívýstavy.jejichdost,nejenmých,mámuždneskdispozici obrázky od dalších dvou členů klubu. Æ Ú õðó 34 47

3 O.Mareš, Vážený mistře. Dejme tomu Sadovský. Tak jej poctili čestným členstvím v astrophytu. A nyní teprve shání diplom. Tak prý sehnali nějakého učitele, výborného malíře diplomů, aletenžádáasi Kč.TakprýsesrandyudeřilinaSadovského,kdyžužtedy bylzvolentímčestnýmčlenem,aťsedátakyvidětasáhnesidokapsy chce-li mítdiplom.aonprýprocovskyprohlásil,aťtonechajíudělat,onžeprýtobeze všeho zaplatí. Weingarta i Krejčího přivedla za Papírníkem nová mánie sbírají Echinofossulocactusy se správnými jmény. Měli velký zájem o to, zda Vy máte dostatečný počet druhů Stenocactů a správné ve jménech. Řekl jsem jim, že jistě máte dostatečný počet druhů i kusů jakýchkoliv semen, tedy i Stenocactusů, přesnou odpověď žejimdávášceník,kterýsimohouupapírníkakoupit!nevím,kterýzobouto řekl, že má 19 či 29 druhů Echinofossulocactů. O.Mareš, Vážený mistře. Těšímsejižnato,ažtobudeklíčit.Jenjstemimělaspoňkrátceporaditstěmi Microspermiemi, abych to nezabíjel, jak to dělají druzí. Když se tak na ten šňupavýtabákdívám,mámztohostrach.jetěchsemensicedost,alepřecejenbych neradzabíjel.vím,žemátenynímnohopráce,aleažbudetemíttrochuvolna, tedy mi prosím několika slovy naznačte, jak si při výsevu Microspermií počínati nejsprávněji. Hlavně, jak zabrániti vzniku škodlivých plísní. A.V.Frič, Milý Mareši. Celou tu dobu mne kousalo svědomí, že tím, že Vám neodpovídám, zaviním zbytečnápodezřeníanepříjemnýpocit.sámtímčastotrpímavím,cotoje,alenebylo mi možno. Bylo mnoho práce: Dodělat a odevzdat alespoň část herbáře, zakládat pařníky, výsevy, připravovat na křížení, korektury, zahradnický slovník a kdo ví, co vše ještě. Pak byla dlouhá korespondence s Werdermannem a von Roedrem. VyzvalimnekuspoluprácivKakteenkundeajájiodřekl.VBerlíněsedějoudivné věci. Neumann koupil Kakteenfreunda, Bakeberg bude předsedou Kakteenges. a mněchtělinaprotiváhuprotiněmu.aťsitoněmčícivylížísami alepřecejim pomohu ho shodit. Výsev: Eternitovou mísu: Dirky zacpat špuntíky nebo zacementovat, do mísy postavit malé kořenáčky a mezery zasypat pískem. Do kořenáčků vřesovku, nebo čistý písek, hodně jemný. Každý druh nasejt zvlášť. Mísu naplnit vodou, každý kořenáček vlastní krycí sklíčko. Nejlépe se hodí aušusová sklíčka hodinářská. Semena nezasypat, nebo jen tak, aby polovina semena vykukovala. Žádný chinosol, jenpovýsevuporosit1promile,jinakkazíklíčivost.zplísnísinicnedělat.to jsou cukrové kvasinky, které Vás tak lekají. Když naroste plíseň, sejmout sklíčko a pozvednout kořenáček, aby zem vyschla. Možno-li před výsevem vystavit mísu skořenáčinadéšť.(euphorbiecovyšly40%výjdouhned,jaknaněnapadnedéšť Schůzeproběhlavmimořádnémtermínuatoproto,žeslavnémájovédny tedy státnísvátky vyškynapátekavjinýdenpřednáškovýsálnenívolný.hlavní přednášku měl náš čestný předseda Josef Odehnal. Protože jsem mohl být přítomen pouze krátce, nemohu příliš referovat a hodnotit. Z toho mála a podle ohlasů však přednášející nezklamal a poskytl přítomným tradičně hezkou a zajímaou přednášku. Þ ½ º Ú ØÒ Ð Ò Každoročníjižzmíněnýpředvojvýstavyproběhlod1.do8.května bylanám tedy poskytnuta kratší doba. To byla zřejmě i jedna z příčin nepříliš významného obchodního úspěchu. Prodávajících bylo tentokrát 15 a utržilo se jen kolem třiceti tisíc korun. Napřípravěalikvidaciburzybyloodpracováno24a7hodin,nejvícesezasloužili Petr Metela, Jiří Urban a manželé Kovářovi. V prodeji se střídali členové výboru Stanislav Stuchlík, Petr Metela a Radek Čech. ÙÖÞ ØÙ Našehlavníakcevprůběhuceléhorokuproběhlavednech30.květnaaž7.června 2009 v zahradnictví Čtyřístek v Brně-Bystrci. Ve spolupráci s touto firmou a v jejím areálu, byť na různých místech, to bylo již po patnácté. V mnoha ohledech tradiční výstavy letos přinesla několik inovací: Jednou z nich byl mírně opožděný termín související s obchodní činností a možnostmi našeho hostitele. Změnilo se i místo expozice, způsob aranžování a pokusili jsme se zlepšit a rozšířit propagaaci. Î Ø Ú ØÙ Brigádyaneb varašídovýchdolech Příprava výstavy zabrala jako obvykle předcházející týden. Při velmi uspokojivé účasti členů jsme v prvních dnech(pondělí a úterý) vyklidili a připravili plochy pro expozici a prodej. Za zmínku stojí především pytlování a dovoz granulí keramzitu z odlehlého konce areálu, rozmisťování dřevěných kostek, výroba a nátěr rámečků a zpevňování konstrukce výstavních parapetů. Ve středu a ve čtvrtek probíhaly již méně fyzicky náročné práce, vystavovatelé přiváželi rostliny a Jarka Životská řídila aranžování. V době přípravy i vlastní výstavy převládalo horké počasí, což na pohodlí nepřidalo, spíše prověřilo naši odolnost. Organizace prací a spolupráce s pracovníky zahradnictví byla téměř bez problémů a vše jsme zvládli včas a dostatečně kvalitně. Zahájení V pátek odpoledne, kdy byly dokončeny poslední aranžerské a závěrečné práce nastal čas tradičního slavnostního zahájení

4 Vzhledem k nejistému deštěm zavánějícímu vývoji počasí což se následně potvrdilo dešťovými přeháňkami proběhla oficiální i neformální část zahájení uvnitř výstavního prostoru. Na zahájení opět zahrála trampská kapela Příboj a předseda Astrophyta Stanisalv Stuchlík pronesl zahajovací projev. Připomněl patnácté konání výstavy ve spolupráci se Čtyřlístkem, poděkoval všem vystavovatelům, brigádníkům a pracovníkům zahradního centra. Tentokrát byl jeho projev jediným, protože ředitel Čtyřlístku pan Kutílek kvůli zdravotnímu stavu nebyl schopen přijít, však i v průběhu příprav se ukazoval velmi málo. Následovala prohlídka a volná zábava s občerstvením a hudbou. I přes menší pohodlí malých prostor a nutnost donášky připraveného jídla zvenku, bylo připravenovšechnovčasavpořádkuapřítomníbylispokojeniadobřesebavili.občerstvení zajišťovali především Viktor Talián, Petr Metela, Radek Čech a Miroslav Vojtěch. Průběh výstavy Výstava byla otevřena denně v uvedených dnech od devíti do osmnácti hodin. To znamenalo zajistit obvyklé služby v pokladně(vlastimil Man), prodeji(stanislav Stuchlík, Petr Metela a Radek Čech), jakož i službu pro návštěvníky(16 členek a členů, více vizte níže). Všechny služby byly naplánovány, obsazeny a vykonány spolehlivě a dobře, jak byloinásledněvyhodnoceno.následujícítabulkaukazuje špičku ze16služeba 47 brigádníků. Vyúčtování Služba Hodin Brigádník/-ice Hodin Životská 42 Stuchlík 33 Mazour st. 40 Metela 32 Bartušková 35 Talián 27 Ježová 35 Dobešová 25 Finanční vyúčtování poskytl pokladník klubu Jiří Peňás. Nechme hovořit čísla. Příjmová položka Částka Kč Vstupné + prodej tiskovin Prodej rostlin při výstavě Dar př. Skurského 355 Prodej rostlin před výstavou Příjmy celkem A.V.Frič, Milý Mareši. Astrophytum: Číslo jsem dostal, ale nečetl. Všiml jsem si, jen té nové obálky, kterou udělali pro radost Němcům: KAKTUSarsch. Proto jim ty hnojařské články tak pásnou, kdyžužtuarschmajíinaobálce.alejsemmocrád,žemnestímspolupracováním nevzalizaslovoaženamépodmínkynepřistoupili.mámteďmnohocodoháněta nikdy jsem ještě neměl takové starosti na sehnání živobytí, jako teď. Revisionvýjdeasiužkoncemúnora.Budepo10Kč,alemojiodběrateléji dostanou zdarma se složenkou Kreutzingera. Zaplatí-li dobře, né-li také dobře. Dal jsem Kreutzingerovi své adresy, ale doufám, že jsem všecky brněnské vyškrtal. Tak bybylomožné,žebystejemohlprodávat.jájsemsijichprosvoupotřebudal přitisknout 500. Bude to krásná práce. Předělali jsme to znovu a přidali jsme všecky rodyity,conemámeacoznámejenzliteratury. A.V.Frič, Milý Kadi. TakéjstemitomohlotomVýbornémnapsattrochudřív.Teďužtoasibudevtisku a nevím, půjde-li to tam v korekturách ještě vpašovat. Kreutzinger čekal jen na mé poslední korektůry, aby začal jet. Zkusil jsem mu zatelefonovat, ale nezastihl jsem houaparátu,takmutopíšiexpresně.budetohezkágalerie: Pragochamaecereus hybrida Prof. Kavina Ing. Kreutzinger senátní pres. Čabrada dveřník Mareš sekč. chef Výborný Zimmermaler Boedecker jen Sattlergeselle Hitler mi tam Kreutzinger nechce vytisknout. Je na hranicích a má strach, aby nepřišel do Sta. Concentracione, kdyby to Němčíci přece jen nezesarštili, přinašídiplomaciimutočlověknemůžebrátvezlé. Mámteďdvěrtuťovélampypo10.000lumenechadělámpokusy,krásněse podnimidároubovatanicnehnije.takéjsemdostaltrochuradiovéemanacea taksemiukazujeřadanovýchobjevů.škoda,ževtomnebudumocipokračovat. Moje Einsteinka má přes 200 poupat. Ani to nebude hezké. Já už udělal pokusné výsevy, ale radím Vám, abyste ještě počkali. Nemáte pomůcky,jakojáanemělibysteztohoradost.ažvýjdemůjceníkukreutzingera, taksizaškrtáte,nacobystemělichuťajávámtopošlu.druhágeneracepchc jsou opravdu legrační, lezou z toho kaktusy, jaké asi rostly před milióny let: Nějaké prarody. Přijedete-li z jara, rád Vás uvidím a Vy uvidíte velkou nádheru. Snížil jsem letosteplotuvícnežvloniabudevšeplnékvětů.nenechámjerůstještěnejméně měsíc a jen mateční rostliny vysadím do pařníku, protože po vyjití knížky bude sháňka po roubech

5 Knihovník Radek Čech opatřil pro knihovnu klubu následující literaturu. První dva tituly jsou nové, další jsou antikvární: È Ö Ø Ý Ó Ò ÚÓÚÒÝ Gymnocalycium in habitat and culture Graham Charles Rhipsalis& Lepismium Frank Süpplie Beiträge zur Sukkulentenkunde und Pflege Kakteenkunde Blätter für Kakteenfoschung To jsou zatím všechny informace, které mám, jakmile se mi knihy dostanou do ruky, zkusím napsat recenze a dát do některého příštího Azetu. O.Mareš, Ã Ô ØÓÐÝÞ ØÓÖ ßÃÓÖ ÔÓÒ Ò Å Ö õ¹ Ö Vážený mistře. Chci si napřed zjistiti, jak dopadla valná a hlavně volby funkcionářů. Dále, jak to dopadlosjajem. Apak,poúraděsVámibychnaWeingartůvdopisodpověděl. TakpanuMartínkovipíšeWeingart,žebudeosamocenvesvépráciažádá,aby mupsal,vdopisumněurčenémpíšezase,žedočasopisubudoupřispívatibak., Werdermann, Valentová a jiní cizinci, jejichž práce má v rukopisech zajištěny. Je vidět,žejednozoboutvrzeníjenepravdou.buďnikohonemá,kdobypsalaproto tyhorlivénámluvyuvšech,kteříbymohlipsát,vprvéřaděovšemuvás,anebo má uvedené spolupracovníky skutečně zajištěny a pak houpe p. Martínka. Spíše bych však věřil, že to s těmi spolupracovníky nebude tak sichr. Pad-li Jajo, nebude asibak.psát. Werdermann možná.nenívdkganemákampsát. Valentová tomumnohonerozumí,dělajítozaníplacenílidé leda,žebymělarozumyod svých zahradníků. O.Mareš, Vážený mistře. Jajo je skutečně odstaven, není ve výboru, nemá jakoukoliv funkci, ale členem dosud je. Zaslali nám prvé číslo Kaktusáře, které nás nikterak nenadchlo. Hlavně p.senátníbylnačertěnnatohop.inž.zpražskéhosdružení,kterýsetamvčlánku o hnojení kaktusů posmíval Vašemu tvrzení, že kaktusy před hnojem nížin se utekly do hor. Předsedu mají v Astrophytu nyní řádného nepokazí-li se snad kantor Krejčí. Tak náš společný přítel a odběratel semen, či dodavatel Bakův, jak se domníváte, inž. Ryšánek, je jednatelem. To ta důvěra k němu nějak rychle vzplála, když je od května či června minulého roku členem. Obyčejně navrhoval-li někdo v dřívějších létech někoho z mladších členů do výboru, byl odmítnut s poukazem, žejetočlenještěpřílišmladý. 44 Výdajová položka Částka Kč Propagace Občerstvení Odměna, služba pokladníka Příprava výstavy Výdaje celkem Na základě těchto dvou výsledků vychází čistý příjem Kč. Na závěr zbývá zmínit položky, které jinak velmi pečlivý pokladník Jiří Peňás nesdělil včas a kompletně. V okamžiku těsně před odevzdáním do tisku mám k dispozici jen tyto informace: Tři členové výboru přispěli sponzorským darem. Astrophytum děkuje. jednoho člena výboru. Propagace výstavy Není třeba příliš zdůrazňovat význam propagace našich akcí. Je to velmi důležitý faktor ovlivňující návštěvnost a tím tržby ze vstupného a prodeje. V případě burzy kaktusů bývá propagace slabší, samotná akce je považována za předvoj výstavy. Nedocenění propagace burzy bylo jednou z příčin letošního dáseříci propadu. U výstavy můžeme být trochu spokojenější. Tentokrát jsme kromě obvyklých způsobů(tisk, rozhlas, plakáty a letáky) dohodli s reklamní firmou Snip, která zajišťovala akci Brno město uprostřed Evropy zařazení naší výstavy do jejich propagačních materiálů výměnou za přidání jejich logotypů na naše propagační materiály letáky a plakáty. Vytvořili jsme nový plakát a nechali v potřebném množství vytisknout. Nezahodili jsme ovšem ani zbývající předtištěné barevné plakáty z minulých let, které jsou vyhovující a po dotištění aktuálních údajů dobře posloužily. Jako v předchozích letech jsme připravili a vytiskli malé letáčky, které se rozdávají zejména na burze a umožňují pětikorunovou slevu na vstupném. Tentokrát jsme se rozhodli sledovat jejich účinnost a návratnost tím, že letáčky byly označeny různými písmeny podle zamýšleného cíle. Začali jsme je rozdávat na pražském sympóziu,zbyléadalšípaknaburze,jinésedalystáhnoutzwebuavytisknout,další jsme šířili cestami jako transfuzní stanice, školy, výstava bonsají, prostřednictvím členů apod. Protože vytištěné počty nebyly přesné(zbylé se často použily jinde), není vypovídací schopnost tohoto způsobu zcela spolehlivá. Pro orientaci nabízím aspoň stručné vyhodnocení: Praha +(především) burza 35, rozdáno členům na schůzi 12,výstavabonsají 5,internet 4,ostatní3.Celkem58. Děkujeme všem, kteří přispěli propagaci třeba rozmisťováním plakátů a šířením letáčků, mezi mnohými např. př. Novákovi na železničních zastávkách nebo Karlu Kašpárkovi, který zařídil příspěvek do školského věstníku. 37

6 Propropagacičinnostiklubujsmevytisklivlastní upovídané vstupenky.záměrem je informovat o činnosti klubu a připomenout nejbližší akce, jakož i slosováním nalákat na zářijovou schůzi. Všechny nové nápady nebyly vždy prokazatelně účinné a dotažené, bereme je alejakozkušenostainspiraci.užteďsipoznamenávám,cobysedalozlepšita provéstauvítámivašepodnětyanápady. V průběhu výstavy byly zapsány dvě přihlášky do Klubu. Na schůzi, která se konala v průběhu výstavy kaktusů, jsme přivítali jako přednášejícího Pavla Heřtuse. Na začátku samozřejmě proběhla obvyklá informační předehra atombola.patřípřípomenout,žepřednášejícíhojsmenavštívilivjehoprodejních a sbírkových sklenících na jednom z našich klubových zájezdů. Skleníky jsou vsibřiněavpískovélhotě. Přednáška se týkala návštěvy horských oblastí Peru včetně historických pamětihodností a návštěvy Karla Knížete, který dlouhodobě žije v hlavním městě Limě, sbírá, pěstuje a obchoduje s kaktusy. Cestovatelé kromě přednášejícího i pánové Chvastek a Horáček, Urban a cožnebývánatakovýchvýpraváchběžné idámy,přiletělidolimyaodtud podnikli několik výprav půjčeným autem a letecky. První výprava směřovala do hor severně od Limy, kde měli vesnice pojmenovanépokaktusech: OroyaaMatucana.Rychlývýletodmoředovýšekkolem4000 Ð Ò Þ º ÖÚÒ metrů byl náročný, aklimatizace byla příliš krátká. Nicméně ve vlhkém a občas deštivémpočasíbylykviděnínapř.haageocereusy,tephrocactusflocosus( ovečky ), přičemž rostliny byly na nalezištích velmi variabilní. Navštívenými místy vede nejvýšepoloženáželeznicenasvětě(až4800mn.m.).perujezeměbohatánanerostné zdroje a suroviny je potřeba nějak dostat dolů. Cestovatelé byli rovněž velmi příjemně překvapeni kvalitou silnic, byť po nich jezdila velmi vydatně naložená nákladní vozidla. Dalšíčástcestyvedla(ponávratudoLimy)kolemmoředoPiscaaParacasu. Cestovatelé se také vydali lodí na guanové ostrovy. Tento úsek byl kromě čichově vydatných zážitků bohatý na živočichy množství ptactva(nevycházet bez klobouku!), tučňáci, mořští savci... K nekaktusářským zážitkům patřil i prolet aeroplánem nad Nazcou (2000 m n. m.), kde se aviatici kromě přidržování zlámaných sedadel a pytlíků před ústy kochali velkolepými pozemními kresbami nejistého původu a významu. Ale zpátky ke kaktusům: V ohromném horku byly k vidění melokaktusy, Neoraimundia roseiflora(vypadá jako živá zkamenělina), cleistocactusy... Cestovatelé neminuli ani národní park La Vicuña ve výšce m n. m., Navštívili jej za velmi vlhkého a mlhavého počasí. Nacházeli zde tilandsie, oreocereusy, cereusy, Za připomenutí stojí i druhy jako Matucana histrix, Browningia cardinalis a Melocactus peruvianus. Odtud se pak opět vrátili do Limy. Vládi Šamalíka, Isla Cedros krásný zážitek na cestě po Baja California od Pavla Pavlíčka, Mexiko 2008 část 4, Splněný sen Echinocereus lindsayi(pp); Z dalších jen telegrafický přehled titulků: Povídání pro začátečníky, podle abecedy(5), Ve sbírce Libora Kunteho červenec 2009, Kaktusářské jaro 2009 v Opavě II. Sukulentní bonsaje Jana Gratiase(58), Povídání pro začátečníky o pikýrování, Parodia herzogii Foto měsíce červenec 2009, Digitostigma s červeným květem, Bolivie očima Ladislava Horáčka(kniha), Projekt Na návštěvě v Jeřmanicích, Antálkova drobná poezie(15), Nová nabídka květináčků, Další noví adoptovaní potomci Inků, František Sedlář stoletý jubilant, Setkání členů a příznivců Sekce pěstitelů sukulentů, Výstavy kaktusů a ostatních sukulentů na severní Moravě, Inzerce/Pozvánka na výstavu sukulentů v Brně a Pozvánka na výstavu kaktusů a sukulentů do Kroměříže V historii kaktusaření patří tato nápadná koryfanta k opravdovým kmetům. První zmínka sahá až do roku Své druhové jméno získala díky podobnosti tvaru těla s artyčokem(cynara scolymus). I přesto, že se jedná o velice atraktivní kaktusy, je jejich zastoupení v našich sbírkách spíše ojedinělé. Problém je třeba hledat přímo na nalezištích. C. scolymoides roste na rozsáhlém území Texasu, Chihuaušské pouště a Nového Mexika. Na nalezištích panují extrémní podmínky teplo a minimum ročních srážek. To jsou hlavní faktory, které je třeba zohlednit při pěstování u nás. Co to znamená v praxi? Mně se osvědčila tato pravidla: Sázím do hrubšího substrátu sminimemhunusu(žádnárašelina!)apoprvézalévámažpo zmrzlých.pakuž stačí maximum světla, spousta čerstvého vzduchu(nemají rády zadušené vlhké skleníky), troška trpělivosti(tyto koryfanty určítě nepatří ke sprinterům v růstu) a po pár letech máte ve své sbírce krásné a nezaměnitelné solitéry. ÓÖÝÔ ÒØ ÓÐÝÑÓ Ë Û Ð Öµ Ö Ö Petr Metela Co dodat Petrův příspěvek je takřka vyčerpávající a skoro jsem si doslov mohl odpustit. Přesto jsem zapátral po dalších zdrojích v literatuře i na síti. Mnoho jsem nenašel.kroměpoložkyatlasukaktusů7/87vypadánadějněknihacoryphantha ). Nadějné očekávání však vzápětí vystřídalo zklamání, když jsem na s. 147 nalezl článeček převážně se zabývající historií popisů a popisovatelů, zatímco rostlina se v tom ztrácí. )Dicht,F.,R.Lüthy,A.,D.Coryphantha:CactiofMexicoandsouthernUSA. Ed. Springer s. ISBN Tradiční prodejní výstava sukulentů, kaktusů, tilandsií a miniaturních orchidejí se uskuteční ve dnech září 2009 od 9.00 do ve sklenících Botanické zahrady přírodovědecké fakulty MU Brno(roh ulic Veveří a Kotlářská). Ò Ó Ô ÙÞÒ ÈÓÞÚ 38 43

7 První prázdninová schůze výboru byla mírně odlehčená, k projednávání zůstalo především podrobnější hodnocení výstavy vizte jinde v textu a domlouvání nejbližších akcí. V horkém odpoledni u Petra Metely jsme si opět prohlédli jeho sbírku, poblahopřáli jsme hostiteli k narozeninám a probrali jsme i věci, na něž jindy nezbývá příliš čas. È õ Ò.. Þ ½ º ÖÚ Ò Î ÓÖÓÚ. Během přípravy tohoto čísla mi přišla zpráva z Chrudimi, že vyšlo další číslo webových kaktusářských novin na adrese Jindy bych si to prohlédl, něco přečetl, pokýval bych hlavou a šel dál. Tentokrát mě ale zastavily dvě myšlenky: ZrovnasemitohodítoAzetu,kousekmístasetentokrátnajdesnadnějia jednanazamyšlení pročjindelidépíší,jenvnašemklubumocne. Nevím, jak to Pavel Pavlíček dělá, zda autory příspěvků honoruje nebo je jinak motivuje nebo zda je to osobním kouzlem a známostí jeho osoby, firmy, stránek, že píšíaposílajímučlánky.jednojevšakjisté:přesdvacetčlánkůodrůznýchautorů pestrého zaměření velmi dobré úrovně dělá z Pavlíčkových webových novin zdařilé alákavémístoprozveřejňováníinformací,zkušenostíadojmůa pochlubeníse. Vtésouvislostijsemsivzpomněl,žeanivBrněvminulostinebylotaklíno a ticho. Prošla mi rukama sbírečka článků bývalého předsedy pana Moučky, které psal a které zveřejňovaly noviny krajského a městského formátu. Nebylo jich málo a kdybynicjiného,časodčasupřipomínaly,ževbrněžijíkaktusáříaženěcodělají, zkrátka taková nenásilná propagace a nepochybně i trochu lákadlo pro zájemce. Nechci si namlouvat, že dnešní noviny by nám pro takové články zrovna trhaly ruce,žejedostlidí,kteřímajíčasachuťsenakaktusařenídát,žebynámtaková literární činnost rozšířila a omladila členskou základnu apod. Přinejmenším by to však byla vhodná forma zviditelnění kaktusů a kaktusářství. Dalšívěcje, žednesbyseasitěžkonašelautortakovýchčlánků,neboť i do našeho Azetu dostávám velmi málo příspěvků(ledaže by mu/jí byl Azet málo dobrý nebo že třeba příspěvky nehonoruje). Tvrdím ovšem také, že mnozí mají hodně poznatků, zkušeností a zážitků týkajících se kaktusů a že by stačilo málo: Sednout a napsat. Potenciální autoří se ale o-/vymlouvají, že nevědí o čem, že to neumí, že nemají čas a podobně. Nechci soudit a porovnávat, kolik váží výše uvedené předpony vyao-.tovíkaždýnejlépesám.anisenemohuanechcinalidizlobit,žesisurčitým oprávněnímřeknou: Zaplatil/ajsemsi,teďměbavte. Dalobyseříci,žednes jsou lidé línější a lenivější, uhoněnější a unavenější, méně uvědomělí a motivovaní. Alespoň to tak vypadá, pominu-li několik málo čestných výjimek. Ale zpět ke chrudimským novinám. Z titulků vybírám cestopisné: Václav Šeda Toulky Bolivií(5), Gymno-deník 2007(19) od Martina Tvrdíka, Den po dni v Baja California(5) PavelRanda,BajaCalifornia2008všemisměry(4) zdeníku 42 Tam na kraji města navštívili zmíněného skoro osmašedesátiletého Karla Knížete, který kromě místní zahrady a skleníku udržuje ještě pěstírnu v Chile a čile ochodujesameričany,japonciačíňany(mj.)ajezdrojemlegálních Citesových rostlin. Následoval přelet do Cusca, hlavního města incké říše, výlet na Machu-Picchu podél řeky Urubamby, raftaři vyhledávaného centra Aqua Scalientes. Ve stále vlhkém ale teplém počasí cestovatelé navštívili i blízkou botanickou zahradu. Tropické klima a nedozírné schody a žebříky nad hlavou je však odradily od důkladné prohlídky. Za připomenutí stojí obrázky horských teras, starobylých staveb,muzeazlata... Poschůzijsmesespřednášejícímaněkolika skalními občerstvilivblízkéseverce a rozešli na víkend domů. PavelHeřtus proty,kdojejneznajítřebazezájezdupředněkolikalety jekaktusář, pěstitel, cestovatel a obchodník. Aktuality, jakož i obchodní nabídku najdete na jeho webu Přednášející z května a června si večer po schůzi prohlížejí fotografie ze zahájení letošní výstavy kaktusů Schůze byla ve znamení hodnocení nedlouho skončené výstavy kaktusů a přípravy činnosti pro následující půlrok. Šlo převážně o méně závažné změny a upřesnění. Byl oznámen a schválen záměr doplnit kontaktní informace o členech klubu. Þ ½ º ÖÚÒ Î ÓÖÓÚ 39

8 Foto Matěj a Josef Poláchovi ( ) 40 Viktor Talián ( ) 41