ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., únor 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., únor 2015"

Transkript

1 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., únor 2015 Duchovní slovo Letošní rok prožíváme jako přípravu na Národní eucharistický kongres, který bude mít tři úrovně: 15. a 16. května se bude v Olomouci konat arcidiecézní eucharistický kongres (v pátek se bude konat program pro děti a mládež; budeme chtít jet s dětmi a mladými farníky na toto setkání bude zapotřebí omluvenka ze školy ), farní oslava Národního kongresu se bude konat o Slavnosti Božího Těla (4. června), 17. a 18. října se v Brně bude konat Celonárodní kongres; podrobnosti budou v příštích číslech Na cestu a v ohláškách. Jak se můžeme připravit na tuto událost? Stačí, když využijeme nabídku, kterou běžně máme ve farnosti: pondělí večerní adorace ve Strážnici (a také 1.páteční adorace a pobožnosti) a v Petrově adorace na 1.čtvrtek každého měsíce; společně adorace po nedělních mších sv. na začátku každého měsíce (letos používáme modlitby a rozjímání připravené skupinou připravující Národní kongres); vzadu v kostelích jsou ještě brožurky a obrázky s modlitbou připravující na kongres. Od Popeleční středy novinka jak víte, po sv. přijímání je vždy pár okamžiků ticha; je to čas na moje osobní poděkování Ježíši za dar eucharistie; chceme, abychom tento čas dobře využili a proto lektoři, kteří při mši sv. čtou čtení, nám v tomto okamžiku ticha přečtou krátkou modlitbu díku po přijímání. Ať přítomnost Pána Ježíše ve svátosti oltářní je pro každého z nás pramenem radosti a naděje. S darem modlitby vaši piaristé Jacek a Lukáš. -foto archiv jk- Stránka 1

2 Farní kalendář na 2015 (od února): Rok zasvěceného života a Rok eucharistického kongresu. 7.února (sobota) Ples veselského děkanátu v Blatničce 11.února (středa) Světový den nemocných a Pouť nemocných k P.M. Strážnické 14.února (sobota) Orelsko farní ples 18.února (středa) Popeleční středa zahájení postní doby 1.března (neděle) Výroční schůze Orla návštěva O. arcibiskupa Jana březen Obnova (Výročí) Lidových misií března (sobota-neděle) Arcidiec. setkání mládeže v Prostějově 5.dubna (neděle) Boží hod velikonoční 8.dubna (středa) setkání O. arcibiskupa s Past. a Ekonom. radami veselského děkanátu 18.dubna (sobota) farní zájezd do Štenberka (návštěva kláštera klarisek) 1.května (pátek) Jarní pouť k ostatkům sv. Jana Pavla II. 5.května (úterý) Adorační den farnosti P. Marie 9.května (sobota) 1. sv. zpověď v Petrově 10.května (neděle) 1. sv. přijímání v Petrově 13.května (středa) Zahájení letošních Fatimských večerů v Petrově 16.května (sobota) 1. sv. zpověď ve Strážnici a Arcidiec. euch. kongres v Olomouci 17.května (neděle) 1. sv. přijímání ve Strážnici 29.května (pátek) Noc kostelů ve Strážnici 4.června (čtvrtek) Boží Tělo průvod ve Strážnici a v Petrově 7.června (neděle) Adorační den u sv. Martina červen Výročí 1. sv. přijímání červen farní zájezd seniorů na Sv. Hostýn 27.června (sobota) MFF Strážnice koncert u P. Marie 29.června (pondělí) začne prázdninový rozpis mši sv. (do září) 2.července (čtvrtek) Adorační den u sv. Václava v Petrově 5.července (neděle) Cyrilometodějská pouť v Radějově 11.července (sobota) Pouť veselského děkanátu na Blat. horu Stránka 2

3 14-16.srpna (pátek neděle) Strážnická pouť a doprovodný program 23.srpna (neděle) Dožínková mše sv. ve Strážnici + Pohádkový les 29.srpna (sobota) Arcidiec. pouť rodin na Svatý Hostýn 13.září (neděle) Farní pouť na Blatnickou horu 28.září (pondělí) Svatováclavské hody a 15. výročí posvěcení kostela v Petrově 13.října (úterý) Fatimský večer v Petrově 17.října Národní eucharistický kongres v Brně 22.října (čtvrtek) Svátek sv. Jana Pavla II. podzimní pouť k jeho ostatkům u P.M 2.listopadu (pondělí) Dušičkové mše sv. a pobožnosti na hřbitovech ve Strážnici a v Petrově 8.listopadu (neděle) Svatomartinské hody ve Strážnici 22.listopadu (neděle) Slav. Ježíše Krista Krále obnova ministrant. a akolytských slibů 29.listopadu (neděle) začátek adventu a žehnání adventních věnců listopad+prosinec adventní a vánoční program. Naše přípravy na Národní eucharistický kongres v Brně: - pondělní večerní adorace u P. Marie; adorace 1.čtvrtek v Petrově a 1.pátek ve Str., - první neděle v měsíci: spol. adorace po mších sv. podle příprav na euch.kongres, - od Popeleční středy zavést modlitbu po sv. přijímání (čte lektor), - oslava Božího Těla ve farnosti, - nabídka účasti na Diec. kongresu v Olomouci a Národ. kongresu v Brně. Prázdniny 2015 (navrhované a připravované akce): červenec+srpen brigáda pro farní mládež: hlídání kostela P. Marie + průvodcovská služba tábory RC ministrantský tábor Indiánská fara v Radějově Mezinárodní setkání piaristické mládeže v Horn (Rakousko) Tábor v Polsku (O. Jacek; u Baltského moře) Stránka 3

4 Úmysly apoštolátu modlitby na únor 1. Za vězně, zejména mladé, aby měli možnost vrátit se k důstojnému životu. 2. Za manžele, kteří žijí odděleně, aby v rámci křesťanského společenství nacházeli přijetí a podporu. 3. Za ty, kdo stojí před důležitým životním rozhodnutím, aby byli provázeni světlem z Ducha Svatého. Bible a my Soutěž Bible a my před svým vyvrcholením V 22. ročníku soutěže Bible a my, kterou vyhlašuje Základní školou M. Kudeříkové ve Strážnici pod duchovní záštitou řádu piaristů, proběhla během listopadu a prosince okresní kola. Soutěže se v letošním ročníku zúčastnilo v celé naší vlasti žáků nebo studentů ze 195 škol. Okresní kolo pro náš okres proběhlo ve velké klubovně tělocvičny ve středu 26. listopadu. Ze školních kol, jež proběhly celkem na 23 středních nebo základních školách a do nichž se zapojilo 605 žáků a studentů, postoupilo do okresního kola 54 soutěžících. Nejúspěšnější byli: v I. kategorii Vít Martinek (ZŠ Dolní Bojanovice); ve II. kategorii Marie Ivičičová (ZŠ Hovorany); ve III. kategorii Alžběta Grombířová (ZŠ Hr. Lhota) a ve IV. kategorii Jonáš Boruta (Gymnázium Kyjov). První dva v pořadí z každé kategorie postoupili do celostátního kola v Hustopečích, kde se 18. března sejdou s dalšími 130 soutěžícími z celé ČR. Nejlepších výsledků z řad žáků strážnických škol v letošním roce dosáhli: Vladimír Pokorný z Purkyňova gymnázia (4. místo ve IV. kategorii), Adéla Jančíková (6. místo v II. kategorii) a Anna Tomšejová (7. místo v I. kategorii) ze ZŠ M. Kudeříkové. Součástí okresního kola byla také přednáška O. Lukáše Karpinského o řádu piaristů. Na podporu zpřístupnění Bible do tří afrických zemí: Sierra Leone, Tanzanie a Angoly bylo v dobrovolné sbírce na soutěži vybráno 500 Kč. Na závěr děkuji všem sponzorům, kteří na organizaci soutěže a odměny pro účastníky přispěli: řádu piaristů, děkanátům ve Veselí n. M. a v Hodoníně a paní Jarmile Vařekové ze Strážnice. Za přípravný tým Petr Tomeček Stránka 4

5 Příspěvky farníků Milí farníci, chtěla bych se s Vámi podělit o přání, které jsem nedávno dostala. Udělalo mi velkou radost, snad potěší i Vás. Anežka Mašková Přeji nám všem, ať máme odkaz Ježíška stále v sobě a ať tomu odkazu rozumíme. Hřích je nemilovat život. Hřích je nebýt v radosti a hřích je žít jen starostmi. Proto máme Vánoce - Láska a mír. Nemusíme být tak rychlí a ukřižovat Ježíška v sobě hned po Vánocích. A co bylo dál? Vstal z mrtvých. To je naše jistota...přeji nám, ať se ukřižování nevědomostí a bídou rozplyne... nechť je s námi Ježíšek denně. Seznamte se, prosím: Modlitební společenství Živý růženec Živý růženec již žije v naší farnosti dlouhé roky. Jak sám název napovídá, jde o společenství v modlitbě, konkrétně modlitbě sv. růžence. Živý růženec tvoří lidé, kteří se denně doma modlí jeden desátek růžence. V rámci své modlitební skupiny, která má vždy 20 členů, se tak pomodlí denně celý růženec (radostný, růženec světla, bolestný i slavný). Každá tato dvacetičlenná skupinka bývá označována krásným názvem Růže. Její členové se nesetkávají na nějakých zvláštních setkáních. Pouze je vybrán jeden z nich k rozdělování jednotlivých desátků růžence, aby modlitba správně navazovala. Jak nám to kvete se Strážnici? Máme 220 členů tedy se dá říct, že nám tu kvete 11 růží. Snadno si už můžete spočítat, kolik růženců se nese k nebi denně od členů našeho společenství. Jistě je to zdrojem mnoha milostí, které nám Panna Maria vyprosila. Navíc se svou modlitbou připojujeme k prosbám na úmysly Svatého otce (apoštolát modlitby, který je pravidelně uváděn i v tomto časopise),a tak nás těší, že můžeme takto jednotně pomáhat Svatému otci v jeho nelehké službě. Členové Živého růžence se také prakticky podílejí na potřebách farnosti. Dávají k tomu jednou ročně finanční příspěvek každý dle svých možností (obvykle Kč 50,-- nebo i víc). Z těchto prostředků se částečně platí květinová výzdoba v obou našich kostelích. Každý měsíc dáváme sloužit mši svatou za živé i zemřelé členy Živého růžence. Naše růžencové společenství pravidelně dává dar do tomboly na farní ples. Zůstanou-li peníze, odesíláme je na podporu rádia Proglas a Tv Noe. Máte-li zájem přidat se k Živému růženci, obraťte se na nás. Rády vám poskytneme potřebné informace. Jana Cábová a Anna Budinská Stránka 5

6 Farní burza zajímavých talentů a nápadů Před několika lety se na farní radě objevil nevšední nápad Markéty Boťánkové: výměna informací mezi farníky, kteří ostatním mohou nabídnout zajímavé služby, např. nevšední talenty, o kterých možná ostatní neví. Tentokrát jsme nevěděli přesně, jak to vyřešit (byla jedna nabídka v ohláškách bez ozvěny a zájmu ze strany farníků). Dnes opět pokus na stránkách Na cestu. Jedná se o nabídku domácích prací, umění, lidová řemesla apod. Nebude to prostor na obyčejnou reklamu, kterou známe z ostatních časopisů. Proto jsme tuto rubriku pojmenovali: FARNÍ BURZA ZAJÍMAVÝCH TALENTŮ A NÁPADŮ. Pokud máte zájem o zveřejnění vaší nabídky, přihlaste se u otce Lukáše. Dnes první nabídka od mladého strážnického řezbáře Tomáše Měsíčka. Nabídka řezbářských prací se světskou i jinou tématikou Měsíček Tomáš nabízí řezbářské práce jak na zakázkovou výrobu, tak i s možností vyběru osobně v dílně. Kontaktovat mě můžete na telefoním čisle nebo osobně na adrese Strážnice, Grůska 430. Informace Rodičům malých dětí Máte-li doma malé dítko, možná v tomto čase začínáte řešit otázku zapsání dítěte do mateřské školy. Chtěl bych Vám připomenout, že v Mateřské škole ve Strážnici jsou dvě křesťanské třídy. Každodenní trpělivá výchova dětí ke spolupráci, odpuštění, modlitbě, ohleduplnosti a radosti ze života, která zde probíhá, vám může být cennou pomocí ve výchově. Součástí života v křesťanských třídách je i prožívání liturgického roku a jeho slavností. Pokud máte zájem, aby bylo Vaše dítě zařazeno do křesťanské třídy, je třeba to uvést při zápisu, který bude probíhat v dubnu Oznámení pro rodiče dětí z křesťanských tříd MŠ: V tomto školním roce jsem se s dětmi setkával od září 2014 do ledna 2015 mimo budovu MŠ, v kostele sv. Martina a Panny Marie, kde probíhala krátká katecheze. Od II. pololetí budou všechny naše schůzky probíhat každou poslední středu v měsíci v budově MŠ. O. Lukáš Úklid kostela Panny Marie - únor 2015 Pátek skupina č Kurucová L. Pátek skupina č. 1 - Adamcová M. Pátek skupina č. 2 - Blatová A. Pátek skupina č. 3 - Haraštová M. Úklid je v pátek po večerní mši svaté Stránka 6

7 Benefiční koncert na opravu zvonů Dne se uskutečnil benefiční koncert. Výtěžek z tohoto koncertu bude použit na opravu zvonů ve Strážnici. Celkový výnos činí ,--Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli. Náš velký dík patří i sponzorům, bez nichž by se koncert nemohl uskutečnit. Křehký zvonek z perníku má sílu rozeznít i kovové srdce zvonu. Pán Bůh zaplať všem, kteří koupí perníčků v předvečer Štědrého dne při rozžíhání vánočního stromu pod strážnickou Bílou věží přispěli na opravu kostelních zvonů. Finanční částka činila Kč. Irena Příkazká Letní farní tábor v Polsku u Baltu Kdy: srpna Kolik: cca Kč. Pokud se podaří sehnat sponzory, tak cena půjde dolů Cena zahrnuje: cestovné, pojištění, ubytování, jídlo, vstupné do muzeí, plavba lodí, 2x zmrzlina, 1x táborák Přihlášky a záloha Kč do konce dubna. Počet míst 20. Cesta vlakem bez přesedání. Hodonín Gdynia. Ubytování a strava na faře v obci Zelistewo. Podíváme se do krásných míst a měst u polského Baltu. Navštívíme města: Gdansk, Gdynia, Sopot, Wejherowo, Puck, Hel Více informaci u o. Jacka, tel , Knihovna křesťanské literatury Spolkový dům Masarykova 370 Vám nabízí z nových knih: Vyvolit si lásku Bratr Roger z Taizé Roger Schutz( ), známý jako bratr Roger, byl zakladatel a představený ekumenického společenství ve francouzském Taizé. V roce 1949 složilo sliby prvních sedm bratří, nyní společenství čítá na sto bratří z více než 25 národů katolíků i různých protestantských vyznání. Společenství v Taizé se věnuje ekumenismu v praxi, a to zvláště mezi mladými.tento apoštol ekumenismu zemřel 16. srpna 2005 ve věku 90 let. Během večerní modlitby v chrámu Smíření byl smrtelně zraněn nepříčetnou osobou. Komunita v Taizé vydala tuto knihu na důkaz nesmírné vděčnosti za dar života svého zakladatele. Pankáč v kostele Juraj Jordán Dovala Juraj Dovala nar na Slovensku je hudebník, básník a teolog. Pokřtěný byl v katolické církvi, vystudoval pravoslavnou teologii v Prešově a v roce 2002 se stal knězem Církve československé husitské. Žije v Hodoníně. Pankáč v kostele je kniha podobenství a parabol, které pobaví i pohladí a zároveň zatřesou vžitými myšlenkovými stereotypy v oblasti víry i mezilidských vztahů. Provozní doba: pondělí a středa 9,30 11,00 úterý 16,00 17,00 Stránka 7

8 Strážnická komunita Řádu piaristů a Charita Strážnice při příležitosti Světového dne nemocných vás srdečně zvou na Pouť nemocných k Panně Marii Strážnické a k ostatkům sv. Jana Pavla II. 11. února 2015 (středa) Program pouti: 17 hod.: modlitba růžence a pobožnost k sv. Janu Pavlu II., hod.: slav. mše sv. s udělováním svát. pomazání nemocných, po mši sv.: mariánská pobožnost před obrazem P. M. Strážnické. Příležitost ke zpovědi od do hod. Našim hostem bude P. Mgr. Jan Žaluda SDB, farář Hroznová Lhota. Autobusová doprava: Radějov zastávka u mostu 16.20, Petrov zastávka u kostela 16.35, Strážnice Skalická brána 16.40, Strážnice Dolina 16.45; po pouti autobus pojede směrem: Strážnice Petrov Radějov. Stránka 8

9 Stránka 9

10 Rodinné centrum o.s. Strážnice Vás zve NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ 2015 / / Motto: ŠŤASTNĚ AŽ DO SMRTI? MATEŘSKÝ KLUB,,SEDMIHLÁSEK STŘEDA,PÁTEK 9-12h CVIČENÍ A MASÁŽE BATOLAT PÁTEK 8,30h OTEVŘENÁ KLUBOVNA - ÚTERÝ,STŘEDA,ČTVRTEK 11-14h CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ S RELAXACÍ - STŘEDA 18-19h VALENTÝNSKÁ NEALKODISKOTÉKA pro mládež od 6tř. Pátek od 19h BESEDA MuDr.P.Jugase S PRAKTICKÝMI UKÁZKAMI T E J P O V Á N Í???? -nová léčebná metoda, bezbolestná, zábavná,bez vedlejších účinků. -pro děti i dospělé, těhotné i kojící ženy Středa 18.2.od 17,30h v klubovně nad tělocvičnou ZŠ MK KURZY MANŽELSKÝCH VEČERŮ úterý v 18 h JARNÍ PRÁZDNINY V KLUBOVNĚ RC: Úterý od 9,30-13h KLUB NEZBEDA /vaření,hraní, filmotéka..pro školní děti/ MODLITBY MAMINEK ZA DĚTI středa 4.2. ve 20h BESEDOVÁNÍ O KROJÍCH sobota28.2. v 17h/ přeloženo z 24.1./ Kontakt RC: mob Nabídka zimní či letní rekreace na Valašsku v chaloupce P.Tomečka /Nový Hrozenkov-Vranča/.Kapacita ubytování 15osob. Informace v Rodinném centru. Stránka 10

11 OKÉNKO DO FARNÍ CHARITY ZHODNOCENÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2015 V sobotu 10. ledna 2015 jsme uspořádali ve Strážnici i v přilehlých obcích již tradiční tříkrálovou sbírku. Koledování se zúčastnilo celkem 96 skupinek koledníků a výtěžek z koledování činil celkem Kč, po započtení valut, což znamená, že byl výtěžek překročen oproti loňskému roku o Kč. Ve Strážnici koledovalo celkem 51 skupinek a vykoledováno bylo Kč (včetně směněných valut). V Petrově se zapojilo 12 skupinek a bylo vybráno Kč, v Radějově Kč a zapojilo se 6 skupinek, v Sudoměřicích se vykoledovalo Kč (včetně valut) a v Rohatci Kč (včetně valut). Celý uvedený výtěžek jsme odeslali na centrální účet Tříkrálové sbírky. Z vykoledované částky bude 42% použito Charitou ČR především na humanitární pomoc, pomoc potřebným, krizový fond charit, a také na nezbytné související režijní náklady. Naše charita může využít až 58% z vykoledovaných peněz. Disponibilní částku plánujeme využít zejména pro potřeby našich chráněných dílen. Vzhledem ke zhoršující se sociální situaci v našem regionu chceme pro přímou sociální pomoc vyčlenit znovu 50 tis. Kč. Děkujeme touto cestou všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu letošní Tříkrálové sbírky. Jako dodatečný dárek koledníkům bylo uspořádáno promítání filmové pohádky dne 21. ledna v Kulturním domě ve Strážnici. Navštívilo jej téměř 270 koledníků ze Strážnice a z okolních obcí. NABÍDKA ODVOZU SENIORŮ NA MŠI SVATOU Od února můžete využít dobrovolnickou aktivitu: Odvoz seniorů na mši svatou a zpět. Cena je 20 Kč, která bude pokrývat náklady na provoz automobilu. Přihlásit se a domluvit si odvoz můžete na telefonickém čísle Stránka 11

12 Nejen pro děti 18. února bude Popeleční středa a začne půst. Na Popeleční středu při udílení popelce zaznívá důležitá výzva, která by nás měla provázet nejen po celou postní dobu, ale vlastně po celý náš život. Najdeš ji, když k miskám přiřadíš jejich správné obrysy s písmenky. A proč jsou na obrázcích zrovna misky? Protože popel, kterým nám na Popeleční středu udělá kněz křížek na čelo, bývá většinou v misce, aby se nerozsypal. Řešení přines na první únorovou dětskou mši svatou, bude se losovat výherce :-). Vydává Římskokatolická farnost sv. Martina pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Redakce si vyhrazuje právo zaslané příspěvky zkrátit. Vychází , náklad 650 kusů Tisk: Tiskárna Sukupovi Své náměty a připomínky můžete odevzdat v sakristii či zaslat na webové stránky farnosti: Děkujeme všem přispěvatelům. Stránka 12

13 Stránka 13

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Kostelníček. Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 7 ročník XV -1-

Kostelníček. Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 7 ročník XV -1- Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 7 ročník XV Mílí přátelé, vstupujeme do měsíce, který je zasvěcený modlitbě růžence. Snažme se vzít do ruky růženec a společně s Pannou Marií

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

,,. KOSTELNIK. praktická příručka

,,. KOSTELNIK. praktická příručka ,,. KOSTELNIK praktická příručka Olomouc 2010 KŇAZSKÝ SEM NÁR sv. Fr.mtiška Xaverskeho zapisané dna: BANSKÁ BYSTRICA. KNJŽNICA,?i "L't().Jp na&a: l. 1 vl I 'f' prírast wve c1s o: ÚVODEM Vydání této knihy

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Neděle 28. prosince 2014

Neděle 28. prosince 2014 Neděle 28. prosince 2014 Zapisujeme úmysly mší na příští pololetí - po mši sv. Tříkrálová sbírka - prosíme dobrovolníky, jak děti tak i dospělé, kteří by chtěli chodit koledovat na Tříkrálovou sbírku přijďte

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., listopad 2015

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., listopad 2015 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., listopad 2015 Duchovní slovo Dušičky Navštěvujeme hřbitovy, obětujeme naši modlitbu a vzpomínáme naše zemřelé... ano, vzpomínáme. Většinou s vděčností, s úsměvem si připomínáme

Více

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory Animátoři - Každá farnost má své farní animátory, kteří vedou scholy, ministranty, spolča apod. - Kromě toho se schází děkanátní animátoři animátorské spolčo Setkání jednou měsíčně ve Vsetíně s kaplanem

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Oprava chybné prezentace

Oprava chybné prezentace Oprava chybné prezentace Úkol: Opravte chyby ve vytvořené prezentaci. č. 13 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Oprava chybné prezentace Žáci sami pracují na jednotlivých

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Adresa:, 150 00 Praha 5 Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Začátek školního roku pondělí 2. září 2013 Konec školního roku pátek 27. června 2014 Prázdniny (nevztahují se na MŠ) podzimní

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Neděle 25. prosince 2011

Neděle 25. prosince 2011 Neděle 25. prosince 2011 Sbírka na opravu lavic v Bludovicích- dnes je sbírka na opravu lavic v Bludovicích Jesličková - dnes je v 16.00 v kostele sv. Anny Jesličková pobožnost. Bude se hrát divadlo o

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Zpravodaj. Listopad 03/2014

Zpravodaj. Listopad 03/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Listopad 03/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Vzpomínka na všechny věrné zemřelé roku 2014 Milí farníci, Letošní Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXI. Září 2015 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zdravím vás na začátku nového školního roku, tedy i nové farní sezony. Je tady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Plán akcí na rok 2014

Plán akcí na rok 2014 Plán akcí na rok 2014 6. 1. od 19,00-22,00 hod. 13. 1. od 19,00 hod. 20. 1. od 19,00-22,00 hod. 29. 1. od 16,30 hod. 3. 2. od 19,00-22,00 hod. 10. 2. od 19,00 hod. 17. 2. od 19,00-22,00 hod. 24. 2. od

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

F IN ORMACE A R N Í. 21. 10. 2007 Ročník IX. číslo 42 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

F IN ORMACE A R N Í. 21. 10. 2007 Ročník IX. číslo 42 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ F IN ORMACE A R N Í 21. 10. 2007 Ročník IX. číslo 42 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice, Hoštejn,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 ÚVODNÍK Milí čtenáři a čtenářky Děníčku. Velikým tématem pro naši přípravu na Velikonoce je otázka, zda dokážeme druhé přivádět ke

Více

10. května Svátek matek

10. května Svátek matek ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., květen 2015 2015 10. května Svátek matek Naše milé maminky, přejeme Vám hodně Božího požehnání a pevné zdraví. Ať se Vám daří vychovávat děti k radosti své i Boží. A

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

SVATÁ HORA V ROCE 2012 Personál 6 kněž ěží z toho 1 vietnamský kněz kromě Svaté Hory spravujeme tyto kostely: Obořiště Pracují u nás n (celkem 9 osob): kuchyně 2 osoby kostelník varhaník exerciční dům

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Děkanát Uherské Hradiště

Děkanát Uherské Hradiště Děkanát Uherské Hradiště Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Výchozí situace: Situace v jednotlivých farnostech Ne všechny farnosti z děkanátu jsou v animátorech zastoupeny, a proto zde nejsou informace

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Pátek 1. ledna 2016 ÚNOR Sportovně myslivecký ples Sobota 27. února 2016, tělocvična ZŠ Město Albrechtice

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ŘÍJEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz DÍLNA INSPIRACE

Více

Svátky v Evropě. Zdroj informací a další užitečné rady naleznete na : www.doprava.vpraxi.cz

Svátky v Evropě. Zdroj informací a další užitečné rady naleznete na : www.doprava.vpraxi.cz Svátky v Evropě Zdroj informací a další užitečné rady naleznete na : www.doprava.vpraxi.cz Státní svátky ČR 2010 Státní svátky a ostatní svátky v České republice jsou dny pracovního klidu, kromě dnů nepřetržitého

Více

Slyš, Izraelův pastýři, skvěj se září, ty, který trůníš nad cheruby, probuď svou sílu a přijď nás zachránit. Žalm 80

Slyš, Izraelův pastýři, skvěj se září, ty, který trůníš nad cheruby, probuď svou sílu a přijď nás zachránit. Žalm 80 30. 11. 2014 Ročník XXI., číslo 48 první neděle adventní Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice, Hoštejn, Lubník Mohelnice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování CHARITNÍLISTY ročník1číslo2duben 2008 Putování Rodíme se jako malá bezbranná holátka. Na čas jsme ukryti v maminčině náručí, pak nás tatínek vede za ruku do světa, chvíli v něm běžíme sami, pakpokudmožnosněkým,akdyžsetovydaří,také

Více

Pravidla radostného křesťanství - prelát L. Wolker

Pravidla radostného křesťanství - prelát L. Wolker ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XVI., leden 2016 Pravidla radostného křesťanství - prelát L. Wolker 1. Ukazovat veselou tvář - jak se sluší na vykoupené. 2. Říci přívětivé slovo - nic nestojí. 3. Dobře smýšlet!

Více

INFORMÁTOR. 1 leden 2014 FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV

INFORMÁTOR. 1 leden 2014 FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV WEBOVÉ STRÁNKY ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉHO Na těchto stránkách máte možnost přečíst si pastýřské listy, termíny poutí, reflexe církevních událostí a další důležité informace: www.ado.cz POPELEČNÍ STŘEDA

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

Brigáda na faře!! Prosíme všechny holky ze schóly a ministranty, aby přišli ve středu 4.7. pomoc při úklidu na faře, a to od 9 hodin. Děkujeme!!

Brigáda na faře!! Prosíme všechny holky ze schóly a ministranty, aby přišli ve středu 4.7. pomoc při úklidu na faře, a to od 9 hodin. Děkujeme!! D Brigáda na faře!! Prosíme všechny holky ze schóly a ministranty, aby přišli ve středu 4.7. pomoc při úklidu na faře, a to od 9 hodin. Děkujeme!! Kos Měsíčník římskokatolic Stojíme na prahu odpočinku

Více

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU. Žákovský diář školní rok 2005/2006-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: Školní

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více