partyzánské hnutí na Vysočině otázky války a míru ve světě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "partyzánské hnutí na Vysočině otázky války a míru ve světě"

Transkript

1 Rok 1980 Kulturně výchovná činnost v roce Kulturní akce byly převážně zaměřeny k 35. výročí osvobození naší vlasti. Zájmová umělecká činnost v jednotlivých kroužcích a souborech se rozvíjela tak, aby se co nejširší okruh obyvatel města podílel na přímém vytváření kulturně výchovné činnosti. Jednotný plán kulturně, výchovné práce byl sestaven na základě plánů činností osvětové besedy, muzea, knihovny, zájmově uměleckých souborů, škol i organizací Národní fronty v Počátkách. Uvádím některé programy a náplně kult. výchovné činnosti u jednotlivých organizací. Přednášky: předmanželská výchova cyklus: kulturní minulosti našeho okresu socialistický stát a náboženství kouření a jeho škodlivost příčiny školních neúspěchů zalíbení zamilovanost láska 1

2 partyzánské hnutí na Vysočině otázky války a míru ve světě Muzeum: výstava Tomáš J. Pešina z Čechorodu, výstava krajin Vratislava Kuzdase, výstava: Osvobození Československa, přednášky v pionýrských táborech o historii našeho kraje. ZV ROH Závody G. Klimenta: Beseda k výročí Února, oslava MDŽ, setkání BSP, beseda s důchodci, střelecká soutěž, zájezd pro děti, zájezd pro zaměstnance, tématický zájezd BSP, Den otevřených dveří, besídka pro děti zaměstnanců, taneční zábava. Český svaz žen: beseda se starými občany města, oslava MDŽ restaurační provoz v sokolovně na 1. máje, spoluúčast na programu k Mezinárodnímu dni dětí, dvoudenní zájezd, zájezdy do divadla, pečení cukroví na vánoce pro obyvatele domu pečovatelské služby, burza dětského ošacení a sportovní výstroje. Plesy a taneční zábavy uspořádali: požárníci, Sdružení rodičů a přátel školdy, svaz invalidů, Jednota, RaJ, SSM, JZD, TJ Spartak, Svaz chovatelů drob. hospod. zvířectva, železničáři, Agrostrojáci, rybáři, pletaři. Divadla a koncerty: Večerníčkův kouzelný les ZDŠ Chytrá princezna Osvětová beseda Lucerna Horácké divadlo z Jihlavy Tajemství kouzelné skříňky ZDŠ koncert Jany Kratochvílové OB koncert Písničky za grejcar - OB koncert lidové školy umění LŠU Kopretinka Dětský výchovný ústav Strašlivé překvapení Osvětová beseda Popelka Osvětová beseda Koncert Synkopy Osvětová beseda Krása nevídaná Osvětová beseda Večerníčkova kouzelná křižovatka OB Pohádky Sovětského svazu ZDŠ 2

3 Křeslo pro vraha ochot. soubor J. K. Tyla Celkový přehled akcí: vzdělávací akce přednášky apod. 121 akcí účast. oslavy divadla a koncerty film zájmově umělecká činnost výstavy plesy a taneční zábavy sportovní akce a soutěže výpůjčky knih v lid. knihovně prům. na obyv. 8,3 Městská lidová knihovna. Stav knižního fondu byl svazků z toho naučné literatury pro dospělé, krásné literatury pro dospělé. 328 svazků naučných knih pro mládež a zábavných pro mládež. Nakoupeno bylo 954 nových knih. Knihovna odebírá 30 druhů novin a časopisů o které je zájem. Do knihovny dochází 466 stálých čtenářů z toho 195 školních dětí. Bylo vypůjčeno o 2177 knih více než v roce Vedoucí knihovny je stále s. Jana Přibilová. Společně s OB uspořádala 45 akcí pro děti besedy o knihách, pásma poezie, promítání krátkých filmů a předčítání knih dětem. V prostorách knihovny instalovala 14 výstavek k různým oslavám a výročním dnům spisovatelů. Za svou svědomitou práci získala letos s. Přibilová pro městskou lidovou knihovnu Čestné uznání Krajského národního výboru v soutěži aktivity knihoven k 35. výročí osvobození naší vlasti. Zdravotní situace Zdravotní péči poskytují občanům dva obvodní lékaři: Obvod I. MUDr. Bohumil Peterka Obvod II. MUDr. Ivo Poláček 3

4 V okruhu těchto obvodů nepracuje žádný závodní lékař, proto tuto funkci zastává MUDr. Peterka, který má na starosti 5 větších závodů a 2 JZD s více jak 1000 zaměstnanci. V obou ordinacích bylo vyšetřeno pacientů při návštěvách v domácnostech Zemřelo 77 osob. Z příčin úmrtí jsou na prvním místě nemoci kardiovaskulární, degenerativní a nádorové. MUDr. Peterka zajíždí ordinovat i do lékařské stanice v Částrově, kde provedl 796 ošetření. V letošním roce nebyl zaznamenán ani jeden případ infekční žloutenky, vyskytovala se jen běžná dětská nakažlivá onemocnění. Preventivních prohlídek zaměstnanců z rizikových pracovišť a pracovníků v potravinářském průmyslu a prodejnách bylo uskutečněno Ročníky byly očkovány proti tetanu. Na lázeňskou léčbu bylo podáno 51 návrhů. Bezplatný odběr krve byl organizován 2x v roce a svoji krev darovalo 152 občanů. MUDr. B. Peterka vyvíjí i značnou osvětovou zdravotnickou činnost. Jsou to zejména přednášky ve spolupráci s ČSČK, sestavuje rozhlasové relace, je členem výboru České společnosti všeobecného lékařství v Praze. Obvodní lékaři jsou stále více zatěžováni administrativní prací, což podstatně omezuje jejich možnosti v dalším zkvalitňování zdravotní péče o občany města a okolí. 4

5 Z činnosti Měst NV v roce Rada Měst NV zasedala 25 x Plenární zasedání se konalo během roku 7x s průměrnou účastí 79 občanů. Při Měst NV je ustaveno 10 komisí a 9 občanských výborů, které plní poradní, kontrolní a v některých případech i rozhodovací funkci v okruhu své působnosti. Národní výbor plní i významnou úlohu v branné výchově a přípravě branců, zajišťuje školení občanů k civilní obraně a podílí se na branné výchově mládeže ve školách. Ve městě byl během roku uskutečněn: Dukelský závod branné zdatnosti, Sokolovský závod branné zdatnosti, besedy mládeže s příslušníky LM, SNB i bývalými partyzány, automobilová soutěž pro rodiče, s dětmi, branně orientační automobilový závod Raylle Lísek, střelecké soutěže z nichž si již získává popularitu a tradici soutěž tříčlenných družstev ve střelbě z malorážky uskutečněná každým rokem vždy 9. května. Plnění rozpočtu národního výboru. Dosažené příjmy v roce 1980 činily, Kčs ,- celkové výdaje Ksč ,-. Rok skončil tedy přebytkem Kčs ,-. Na přebytku se podílí větší měrou úspory na výdajích, ale i větší příjmy, než byly plánovány (o Kčs ,-) Vlastní příjmy z daní a poplatků, tržby z kina i za školní stravování činily Kčs tj. 101,7% rozpočtu. Většina položek byla přeplněna, pod plánem zůstaly jen příjmy za poplatky ze psů, za stravné v jeslích a za hřbitovní poplatky. Od nadřízených orgánů byly převedeny: Účelové dotace na pořízení investic, rekonstrukce Kčs sociál. zařízení Měst NV údržbu škola projekt. dokumentací Dotace od ONV na vyrovná rozpočtu Kčs Z fondu rezerv a rozvoje převedeno do rozp Kčs Ze státního fondu vodního hospodářství pro Stojčín Kčs Rozpočtované prostředky byly použity takto: nákup investic Kčs (zásobník na cement, jeřáb MB 80, nákl. automobil, mobilní buňka pro Z akce Z škola Kčs vodovod Stojčín Kčs 5

6 vodní hospodářství Kčs (údržba vodovodu v Polesí) doprava Kčs (asfaltování chodníků) školství Kčs (hlavně instalace ústředního topení v budově staré školy a j. opravy) zdravotnictví jesle Kčs kultura Kčs (provoz OB, knihovny a muzea) provoz kina Kčs sbor pro obč. záležitosti Kčs městský rozhlas Kčs požární ochrana Kčs vnitřní správa Měst NV Kčs sociální záležitosti Kčs (zejména dům pečovatelské služby) místní hospodářství Kčsˇ (výdaje na veřejné osvětlení, veř. zeleň a hřbitov) Fond rezerv a rozvoje: zůstatek k Kčs zdroje Kčs použití Kčs zůstatek k Kčs Fond rezerv a rozvoje byl použit převážně na akci Z Kčs na propagační brožuru Počátky v rámci cest. ruchu Kčs a posílení jednotlivých části rozpočtu Kčs Hospodaření Měst NV za rok 1980 bylo kladně hodnoceno, úkoly plánu ve finanční oblasti byly splněny. Zajímavosti z městské matriky V tomto roce se v matričním obvodě narodilo 253 děti z toho v Počátkách a osadách 44 dětí v tomto roce v matričním obvodě zemřelo 153 osob z toho v Počátkách bylo pohřbů 42 V obřadní síni Měst NV bylo uzavřeno 8 sňatků (z toho 3 opakované v kostele) a k 15 sňatkům vydány delegačky svatební obřad v jiných místech. 6

7 Do prvních tříd bylo uvítáno 81 dětí 68 mladých občanů převzalo občanské průkazy. 72 starších občanů se zúčastnilo besedy s důchodci. Životní jubilea: 75 roků 16 občanů 80 roků 17 občanů 85 roků 12 občanů 90 roků 2 (paní Baštářová Počátky a pan Kořínek H. Vilímeč) 91 roků p. Balková Počátky 91 roků p. Tesařová Prostý 93 roků p. Löblová Počátky 93 roků p. Vincencová Prostý 93 roků p. Krejčová Polesí Sčítání lidu, domů a bytů k I když výsledky sčítání nejsou ještě definitivně zpracovány, uvádím některé zajímavé údaje z našeho města, poskytnuté statistickým úřadem v Pelhřimově. Do této náročné akce bylo zapojeno mnoho občanů ve funkcích sčítacích komisařů. Za kvalitu zpracování a předání údajů byli zodpovědní s. Karel Matoušek a Karel Dvorský. Údaje ze sčítání jsou uváděny za celý obvod Měst NV Počátky tj. za město i 7 osad. V rozhodujícím den měly Počátky 3337 obyvatel mužů žen Z toho aktivně činných občanů mužů žen V Počátkách je 776 domů, z toho rodinných domků - 72 obytných domů (činž.) - 19 ostatních budov V těchto domech je 1276 bytů v rodinných domcích v nájemních domech - 47 v ostatních budovách 7

8 z toho je: 1160 bytů trvale obydlených a dalších 116 bytů jsou např. byty určené k demolici, byty sloužící k rekreaci občanů z měst, byty v přestavbě apod. Z trvale obydlených bytů je: 227 jednopokojových 467 dvoupokojových 342 třípokojových 91 čtyřpokojových 33 pětipokojových Na 1 byt připadá 2,88 obyvatel. Na 1 místnost nad 8 m2 připadá 1,23 obyvatel. Průměrná velikost bytu: celková plocha 68,58 m2 obytná plocha 42,78 m2 Na jednoho občana připadá 15,21 m2 obytné plochy Trvale obydlených 1160 bytů má následující vybavení: vodovod v bytě 1104 z toho z veř. vodovodu 986 přípoj na veř. kanalizaci 812 splach. WC v bytě 842 mimo byt 112 koupelna v bytě 857 sprchovací kout 21 chladnička 1011 pračka 943 z toho automatická 305 televizor 1016 z toho barevný 86 telefon 203 vytápění ústř. topením 566 etáž. topením 92 tekutými palivy 24 el. akumul. kamny 32 kamny na tuhá paliva 443 el. nebo plynový sporák 521 rekreač. chata chalupa 51 automobil osobní 515 8

9 motocykl 168 Nejvyšší dosažené vzdělání občanů starších 15-ti let. Muži: Ženy: Základní Vyučení v oboru Odb. škola bez maturity Úplná střed. škola všeob Úplná střed. škola odbor Institut podnikový 2 - Vysoká škola technická 9 - Univerzita Vys. škola ekonomická 3 1 Vys. škola zemědělská 5 4 Bohoslovecká škola 1 - Ostatní vys. školy 6 8 Trvale hlášení občané pracující v těchto odvětvích: v zemědělství 289 v lesnictví 12 v průmyslu z toho dělníků 537 ve stavebnictví 89 - z toho dělníků 72 v dopravě a spojích z toho dělníků 56 v obchodě 103 byt. hospo. a kom. služby 31 školství kultura zdrav. 293 ostatní nevýrobní 64 Výstavba města v roce 1980 Během roku byly dokončeny další budovatelské akce, uvedené ve volebním programu i v celoměstském závazku. Byl dokončen vodovod v osadě Stojčín a iniciativní prací občanů osady bylo vytvořeno dílo v hodnotě Kčs. 9

10 Svízelná situace se vytvořila na přístavbě základní devítileté školy, která byla v akci Z zahájena v minulém roce. Způsobilo ji zpoždění dodávky projektu a naprostý nedostatek plných cihel předepsaných projektem pro suterén a přízemí. Teprve ve IV. Q. se práce více rozvinuly a do zimy byl vyzděn suterén a položen strop. Byly tak vytvořeny předpoklady pro to, aby stavba byla v příštím roce zastřešena. Současně je prováděna důkladná rekonstrukce budovy národní školy instalace ústředního topení a rekonstrukce sociálního zařízení i dokončení úprav v kotelně pro celý školský areál. Do provozu byla také uvedena nová čistírna odpadních vod, která je situována za městem směrem k nádraží. Jsou tam svedeny odpadní vody z nové výstavby i z velké části starého města. Byla dokončena druhé etapa rekonstrukce domu pečovatelské služby a celý dům býv. pošty slouží starým občanům. Téměř dokončeny jsou i inženýrské sítě pro rodinné domky v prostoru bývalého zahradnictví, kde vyrůstá 11 rodinných domků. Na úseku obchodu byla zahájena velká oprava a rozšíření prodejny lahůdek, pokračovaly práce na nové prodejně stavebnin i montované prodejně zeleniny. Ze závodů byl budován zejména Agrostroj. Po přestěhování strojů do nové obrobny se pilně pracuje na dalším prodloužení hal a stavbě technického přístavku. Z komunikací byla provedena oprava Tyršovy ulice a vyasfaltovány další chodníky (Březinova ulice, Žirovnická a další). 10

11 Nemocnice s poliklinikou rok Naše nemocnice zajišťuje zdravotnické služby pro obvod Kamenicka se obyvateli. K nemocnici připadá 6 zdravotních obvodů a to: dva v Počátkách jeden v Žirovnici dva v Kamenici n. Lipou jeden v Černovicích. V nemocnici i ve zdravotních obvodech pracuje 196 zaměstnanců z toho 26 lékařů a 95 zdravot. sester. Dovoz nemocných zajišťuje 8 sanitních vozů. V nemocnici je 165 lůžek: dětské oddělení 24, interní oddělení 45, chirurgické oddělení 60, gynekolporodnické oddělení 35. V roce 1980 zde bylo léčeno 2907 nemocných. Průměrná doba léčení byla 15,9 dne. Nejvíce byla využita lůžka na chirurgii = 85,8%, nejméně na dětském oddělení = 53,9%. Celkový počet ošetřovacích dnů činil Ředitelem nemocnice je MUDr. Vladimír Tůma Hospodářským správcem je Pavel Škrabánek Vedoucí sestrou Marie Karásková V jednotlivých odděleních pracovali tito lékaři: Chirugie: prim. Dr. Mraček Lumír odešel do důchodu, po něm nastoupil jako primář Dr. Karel Křepinský. Dále zde pracovali MUDr. Pavel Hájíček, MUDr. Jiří Král, MUDr. Pavel Heřmánek. Interna: prim. Dr. Bohumil Ždichynec Csc, MUDr. Olga Holcerová, MUDr. Marie Hrabětová, MUDr. Jaroslav Kahoun. Dětské odd.: prim. Dr. Miroslav Brzek, MUDr. Miroslava Přibylová, MUDr. Jana Babánková, MUDr. Petr Otáhal. RTG odd.: v průběhu roku zastupoval prim. Dr. Kupec z pelhřimovské nemocnice, koncem roku nastupuje MUDr. Josef Kepka jako stálý vedoucí oddělení. Ženské odd.: prim. Dr. Jiří Trefný, MUDr. Ctibor Blaha, MUDr. Jiří Pinkas (ambul. gynekolog a posudkový lékař) 11

12 Anestesiologické odd.: prim. Dr. Božena Mračková nástup do důchodu. Zubní odd.: ved. MUDr. Vlad. Tůma, dentista Jaroslav Hlava Dojíždějí: neurologie prim. Dr. Baš z Jihlavy ortopedie MUDr. Běhounek z Pelhřimova ušní, nosní, krční MUDr. Horníček z Pelhřimova oční prim. Dr. Štern z Pelhřimova patologie prim. Dr. Studený z Pelhřimova Rozpočet nemocnice pro letošní rok činil Kčs mimo nákladů na nové investice a mzdy zaměstnanců. Na léky bylo vynaloženo prům. na 1 ošetřovací den 12,50 Kčs, v ambulantní péči 148,- Kčs na obyvatele za rok. V nemocnici je závodní organizace KSČ, ROH, SSM a SČSP. Čtyři kolektivy jsou nositeli tituly Brigáda socialistické práce, další dva o něj soutěží. Zaměstnanci odpracovali 1223 brigádnických hodin. ROH pořádalo různé akce a zájezdy pro zaměstnance: oslava MDŽ, 2 zájezdy pro děti, rekreační 14ti denní zájezd do Bulharska. Dům pečovatelské služby. Městský národní výbor v Počátkách jako první z měst v okrese Pelhřimov zadaptoval v roce 1974 I. poschodí domu č. 256 a zřídil dům s pečovatelskou službou, kde bylo 5 bytů. V letošním roce bylo podle volebního programu zadaptováno i přízemí tohoto domu (bývalé pošty) a zřízeno dalších 7 bytů. Nyní zde bydlí celkem 14 důchodců. Zároveň zde bylo zřízeno středisko osobní hygieny. Stravování pro obyvatele je zajištěno z místní nemocnice včetně dietních jídel. V domě je společenská místnost pro důchodce, vybavená vhodným zařízením a televizorem, kde se scházejí obyvatele domu a důchodci, kteří rovněž navštěvují středisko osobní hygieny. V prvním poschodí je celkem 5 bytů z toho 4 o dvou místnostech a jeden o jedné místnosti. V bytě č. 1 bydlí František Václavíček V bytě č. 2 bydlí Marie Kosová a Julie Zajanová V bytě č. 3 bydlí Antonie Drahovzalová a Marie Svobodová V bytě č. 4 bydlí Václav Hubálek 12

13 V bytě č. 5 bydlí Františka Cerhanová V přízemí bydlí tito důchodci: Ludmila Semorádová Marie Těšinská Anděla Smejkalová Anna Fuxová Marie Čermáková Jindřich Kedzior Rudolf Menšík Vrchní sestra je Marie Tempírová dále je zde zaměstnána jedna pečovatelka z povolání Vladimíra Čalkovská a dobrovolná pečovatelka Růžena Martínková. U osamělých důchodců ve městě je zaměstnána dobrovolná pečovatelka Milada Krejčová, která se stará o manžele Houškovy a Alžbětu Tůmovou. Městské kino. Vedoucím městského kina v Počátkách je s. Jaroslav Šot. Promítání zajišťují s. Karel Růžička a s. Škarán. O předprodej vstupenek a úklid se stará s. Stanislavová. I když kino v letošním roce plní plán tržeb i počtu diváků, přece jen kapacita sálu je využívána v průměru pouze na 23%. Největší návštěvnost je na školních a dětských přestaveních. Během roku bylo promítáno 34 sovětských filmů navštěvovaných členy Klubu přátel sovětského filmu, členy SČSP za jednotlivých organizací, které také přebírají patronáty nad sovětskými filmy v průběhu Měsíce československosovětského přátelství. Vedení kina zajišťuje vhodné filmy i pro různá významná výročí a události na příklad k výročí Února, k 50. výročí úmrtí Aloise Jiráska, 120. výročí narození A. P. Čechova, k MDŽ, k 35. výročí osvobození naší vlasti, k Mezinárodnímu dni děti, k 36. výročí Slovenského národního povstání apod července byla uskutečněna úspěšná přehlídka atraktivních filmů Sedm představení shlédlo 860 diváků. 13. a 14. listopadu byl uspořádán dětský filmový festival. Dvě pohádky byly promítány pro 431 malých návštěvníků. Ke zlepšení technického vybavení byly dány do provozu nové usměrňovače místo starých výbojkových a byla provedena požadovaná celková revize elektrického zařízení. Na budově kina byla v roce 1980 opravena a natřena střecha. 13

14 Výsledky hospodaření JZD Lísek v roce Hektarové výnosy hlavních plodin v q. Plodina: Počátky Častrov Žirovnice Veselá prům.okresu Pšenice ozimá 26 26,1 32, ,4 Žito 31,7 35,8 35,1 33,4 34,5 Ječmen 30 35,5 32,7 29,9 35,4 Oves 48,2 39,7 44,8 31,1 39,2 Obilniny 31 35,7 34,5 31,2 35,6 Brambory 150,4 215, ,6 155,9 Víceleté pícniny 81,4 91, ,1 88,8 Stav hospodářských zvířat k Dojnice 616 ks Jalovice 45 ks Telata do 6ti měsíců 544 ks Ostatní skot 42 ks Skot ve výkrmu 1171 ks Hodnota základního stáda představuje Kčs. JZD Lísek prodalo litrů mléka a q masa. Dojivost na kus a rok litrů (okresní prům l) Denní přírůstek býků na 1 kus 0,80 kg (okresní prům. 0,74 kg) 14

15 Litr mléka prodávalo JZD za 3,19 Kčs, kilogram masa z výkrmu skotu za 19,86 Kčs. Průměrná váha prodávaných býků z velkovýkrmny ve Stojčíně činila 538 kg. Celkové tržby družstva činily Kčs Čistý zisk v roce 1980 činil Kčs Nejvyšší průměrná mzda traktoristů, kombajnérů a řidičů: Kčs Průměrná mzda technicko-hospodářských pracovníků: Kčs Průměrná mzda ošetřovatelů dojnic: Kčs Údaje o počasí Celý tento rok se vyznačoval výkyvy v teplotách a celkové počasí bylo nestálé a chladné. Vliv chladného a deštivého počasí se nepříznivě odrazil v zemědělství. Dne 27. března byla velká bouřka přes to, že celé dny sněžilo. Až 16. dubna nastal velký zvrat v teplotě. Bylo naměřeno 25 C, za tři dny 17. dubna 32 C. Dne 19. dubna začalo znovu sněžit a 24. dubna napadlo cm sněhu. Těžký, mokrý sníh způsobil velké škody v lesích a polomy okrasných stromů na hřbitově zničily i několik pomníků. Celý červen i červenec bylo převážně chladno a deštivo. Po několika teplejších dnech v srpnu přišel již 26. srpna první přízemní mráz. První sníh nové zimy napadl již 2. listopadu. Sníh ležel až do 22. prosince a Vánoce roku 1980 byly mokré a blátivé. Čápi přiletěli letos 28. března, druhý čáp 10. dubna. Odletěli dne 2. září Vlaštovky přiletěly 17. dubna. 15

16 Obchod Z obchodní sítě uvádím v letošním roce několik zajímavých údajů o prodejně hodin a klenotů. Prodejna byla v Počátkách otevřena 23. ledna 1974 v dome Vyšatových na náměstí (býv. stará pošta). Vedoucí je od založení Ludmila Voharčíková. Sortiment zboží. zlato, stříbro, alpaka, hodiny, hodinky, budíky. Vedoucí prodejny přijímá také opravy hodin a šperků. Drobné opravy hodin a hodinek provádí opravář přímo v prodejně. Provádí průměrně 300 oprav za měsíc. Šperky a větší opravy jsou odesílány k opravám do Českých Budějovic. Roční obrat prodejny je Kčs, z toho za opravy Kčs. Pro zajímavost uvádím ceny některých druhů zboží: celozlatý prsten ze 14 karát. zlata o váze 4 q 2300 Kčs stříbrný prsten průměrně 100 Kčs budík prům. 80 Kčs pánské hodinky s datumem cca 500 Kčs dámské hodinky 350 Kčs. Zákazníci přicházejí ze širokého okolí v okruhu střediskových obcí Studená, H. Cerekev, H. Dubenky, Strmilov, Žirovnice, Popelín. Jako další prodejnu uvádím nově adaptovanou prodejnu obuvi. Dne 13. ledna 1980 byl znovu zahájen prodej v nově pořízených prostorách. Prodejní i skladové místnosti se zvětšily na dvojnásobek. Vnitřek byl vybaven regály, pulty, vybudovány dvě prostorné výlohy. V prodejně pracuje jako vedoucí Ludmila Přechová jako prodavačka Jitka Malá 16

17 Zboží do prodejny dodává na přímé objednávky velkoobchod Gottwaldov prostřednictvím přepravce ČSAD. Prodávaný sortiment: obuv pánská, dámská, dětská (kožená, gumová, textilní a z umělých materiálů) kožená galanterie, punčochové zboží. Průměrné ceny některých druhů obuvi: boty pánské kožené prům. Kčs 200 boty dámské kožené prům. Kčs 200 boty dětské, nejmenší prům. Kčs 50 boty dětské střední prům. Kčs 80 boty dětské větší prům. Kčs 90 v poměru k roku 1978, kdy došlo ke zvýšení cen dětské obuvi je poptávka a nákup podstatně nižší. Z kožené galanterie lze nakupovat kufry, tašky módní, nákupní, kabelky všeho druhu aj. Tržba prodejny za rok 1980 činila Kčs. Tělovýchovná jednota Spartak V tělovýchovné jednotě pracuje oddíl KOPANÉ, ODBÍJENÉ A ZÁKLADNÍ TĚLECNÉ VÝCHOVY. Značné úsilí věnovali členové jednoty nácviku skladeb na celostátní spartakiádu. Největší činnost vykazuje oddíl kopané. 17

18 Družstvo mladších žáků startuje v okresním přeboru kde skončilo na čtvrtém místě. Rovněž straší žáci startují v okresním přeboru a jejich osmé místo svědčí o nedostatku schopných hráčů. Naproti tomu družstvo dorostenců je na prvém místě okresní tabulky, což je velmi pěkný výsledek cílevědomé práce trenéra i odpovědnosti hráčů. Družstvo dospělých skončilo v podzimní soutěži na druhém místě I.B. třídy krajského přeboru, který je složen z mužstev okresu Jindř. Hradec a Pelhřimov. Členové oddílu kopané věnovali i hodně práce pro zlepšení podmínek na hřišti. Byly započaty práce na budování tréninkového hřiště vybagrován a urovnán prostor za stávajícím stadionem. V oddílu odbíjené pracují 3 družstva: Družstvo žákyň z DVÚ, družstvo dorostenek a mužů. Současně je připravováno i družstvo žáků pro účast v soutěžích. Všechna družstva se umístila ve středu tabulek okresních přeborů. Pro svoji činnost velmi postrádají možnost tréninku i hry pod střechou. Jsou odkázáni jen na hřiště na stadionu bez možnosti trénování v zimním období. Perspektivně se vyvíjí družstvo žáků 7. a 8. tříd, které v podzimním a zimním období získalo titul přeborníka okresu a vyhrálo Rubínový pohár za první místo na turnaji v Novém Rychnově. Dvě významné tělovýchovné akce letošního roku - Letní olympijské hry v Moskvě a Československá spartakiáda 1980 aktivizovaly i činnost oddílu základní tělesné výchovy. Nácviku na spartakiádu se zúčastnili muži ženy rodiče s dětmi. Školní mládež s prováděla nácvik ve škole. Naši cvičenci se se svými skladbami zúčastnili tělovýchovné akademie v Počátkách, okrskových spartakiád v Žirovnici, Kamenici n. Lipou a Humpolci okresních spartakiád v Pelhřimově a družebním Dolným Kubíně a někteří i celostátní spartakiády v Praze. Tělovýchovná jednota Spartak má koncem roku 192 členů : 125 mužů a 67 žen. Organizaci řídí patnáctičlenný výbor. Předsedou TJ Spartak je : s. Karel Matoušek tajemník Měst NV. Různé zajímavosti roku Školáci odevzdali kg starého papíru, textilu a železa, sebrali, usušili a odevzdali 1046 kg léčivých bylin. 18

19 keřů. Na veřejných prostranstvích vysázeli občané 460 nových okrasných stromů a Veřejné osvětlení ve městě má více než 200 svítidel. Z úsporných důvodů jsou v současné době osvětlovány jen hlavní ulice a křižovatky. V roce 1980 byla v Počátkách natáčena část veselohry film Postřižiny pracovníky filmového studia Barrandov. Natáčela zde známá herečka Marie Vašáryová a Jaromír Hanzlík. Občané měli možnost nahlédnout do filmové kuchyně a mnozí se sami zúčastnili jako kompars v některých scénách. Natáčení se uskutečnilo hlavně na náměstí, kde byly pro tento účel upraveny výlohy i firmy na obchodech do dobového stylu natáčeného filmu. Další scény pro film byly natáčeny v pivovaru ve Studené a v Třebíči. Po pěti letech jsme opět uvítali mezi námi bývalého sovětského partyzána soudruha Kucharenka. Dne 9.VII.1980 zemřel počátecký občan, dlouholetý stranický funkcionář s. Karel Novotný. Zapsala Koubová Hana 19

Rok 1973. * Počátky 46 27 Prostý 2 1 Horní Vilímeč 1 2 Vesce 1 3 Stojčín 2 3 Heřmaneč - 1 Léskovec - 1. Celkem 52 38. Místní hospodářství

Rok 1973. * Počátky 46 27 Prostý 2 1 Horní Vilímeč 1 2 Vesce 1 3 Stojčín 2 3 Heřmaneč - 1 Léskovec - 1. Celkem 52 38. Místní hospodářství Rok 1973 Sňatky, narození, úmrtí. V roce 1973 bylo na MěNV uzavřeno 14 sňatků. Jedenácti místním občanům vystavilo matriční oddělení delegace ke sňatkům v jiných matričních obvodech. V městské matrice

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Paušální karta. BYTOVÝ FOND Roč. směr. číslo Počet osob Celkem byty - na 1 obyvatele bytu m 3 /rok m 3 /rok

Paušální karta. BYTOVÝ FOND Roč. směr. číslo Počet osob Celkem byty - na 1 obyvatele bytu m 3 /rok m 3 /rok divize Boskovice, 7.listopadu 4, 680 9 Boskovice Podklad pro stanovení množství dodané pitné vody nebo odvedené odpadní vody Číslo odběru: Odběratel: Adresa odběrného místa: Množství odebrané vody v případě,

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU 2877 1 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové 1964-1990 OBSAH ÚVOD 3 I 4 4 4 4 5 Seznam zkratek 5 6 INVENTÁRNÍ SEZNAM 7 8 8 II.

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1989 Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 112 V Y H L Á Š K A ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 6.

Více

SPOTŘEBNÍ KOŠ ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

SPOTŘEBNÍ KOŠ ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště SPOTŘEBNÍ KOŠ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_INOVACE_EKO0819 Autor Ing. Lenka Gabrielová Datum 11. února

Více

VYBRANÉ ÚDAJE O BYDLENÍ 2010

VYBRANÉ ÚDAJE O BYDLENÍ 2010 VYBRANÉ ÚDAJE O BYDLENÍ 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR POLITIKY BYDLENÍ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE PROSINEC 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor politiky bydlení Ústav územního rozvoje

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

ROK 1977. Úvod. Správa obce. Obyvatelé. Hospodaření MNV. Výhledový plán

ROK 1977. Úvod. Správa obce. Obyvatelé. Hospodaření MNV. Výhledový plán ROK 1977 Úvod Partyzánská obec Prostřední Bečva má bohatou minulost. Její zrod se datuje první polovinou XVII. století (1635). Tvrdý život valašského lidu neubral nic na povaze a pracovitosti nynějších

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Sádek Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) obec První písemná zpráva 1557 Katastrální plocha 991 Počet katastrů 1 Počet částí obce (CO) 1 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Polička Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) město První písemná zpráva 1200 Katastrální plocha 3311 Počet katastrů 4 Počet částí obce (CO) 6 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

ROK 1986. Úvod. Volby MNV

ROK 1986. Úvod. Volby MNV ROK 1986 Úvod Rok 1986 se vyznačoval závažnými vnitropolitickými událostmi především konáním sjezdu KS SSSR a ostatních socialistických států, u nás konáním 17. sjezdu KSČ ve dnech 24. 28. března v Praze.

Více

ROK 1983. Úvod. Hospodaření MNV. Dotace

ROK 1983. Úvod. Hospodaření MNV. Dotace ROK 1983 Úvod V tomto roce se pokračovalo v odpovědné a náročné práci na úkolech XVI. sjezdu KSČ a dalším rozvoji československé vzdělávací soustavy. Charakter a průběh roku ovlivňovaly mimořádně důležitá

Více

Celkový přehled akcí:

Celkový přehled akcí: Rok 1981 Kulturně výchovná činnost v roce 1981. Obsah kulturně výchovné a agitační práce byl směrován k významným politickým událostem a výročím, jako bylo jednání 16. sjezdu KSČ, 60. výročí založení KSČ,

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Zpráva pro XX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 24. listopadu 2016

Zpráva pro XX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 24. listopadu 2016 Zpráva pro XX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 24. listopadu 2016 4.02 Rozpočtové provizorium na rok 2017 Předkládá: Ing. Dr. Vlasta Hnilicová vedoucí ekonomického odboru Odůvodnění:

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 Příjmy: Kapitálové příjmy Běžné příjmy daňové Běžné příjmy nedaňové Přijaté dotace Příjmy celkem: 1 250 22 492 9 686 3 495 36 923 Výdaje: Běžné výdaje Akce města

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč. Název položky rozpočtu

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč. Název položky rozpočtu PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.11. 2016 Schváleno: 60/2016 -RADA dne 16.11. 2016 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 82 573 71 917 10 656 87 DPFO - závislá činnost 15 612 14

Více

Rok Tento rok obec hospodařila se schváleným rozpočtem:

Rok Tento rok obec hospodařila se schváleným rozpočtem: Obyvatelstvo obce Rok 2011 Počet obyvatel k 1. 1. 2011 je 364 a k 31. 12. 2011 je 368. Opět se tak počet obyvatel v obci mírně navyšuje. Jediným, nově narozeným občánkem je Vávra Tadeáš, trvale hlášen

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.09. 2016 Schváleno: 55/2016 -RADA dne 22.9. 2016 Název položky rozpočtu v tis. Kč rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 57/2016 -RADA dne

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 57/2016 -RADA dne PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.10. 2016 Schváleno: 57/2016 -RADA dne 20.10. 2016 Název položky rozpočtu v tis. Kč Příjmy Výdaje rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost

Více

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00 ROZPOČET NA ROK 2013 VÝDAJE rok 2013 Rozhledna 75600,00 nájem 12 000,00 mzdy 30 000,00 elektrická energie 3 600,00 opravy 5 000,00 turistické známky, štítky, odznaky 25 000,00 Doprava - místní komunikace

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004 Správní obvod Mariánské Lázně má rozlohu 405,35 km 2 a 24 824 obyvatel. S hustotou počtu 61 obyvatel na km 2 je druhým nejméně obydleným obvodem v kraji. Ve správním obvodu Mariánské Lázně je zahrnuto

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 18. 12. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Rozpočet Příjmy: Konečný rozpočet 2015 Návrh rozpočtu 2016

Rozpočet Příjmy: Konečný rozpočet 2015 Návrh rozpočtu 2016 Rozpočet 2016 Příjmy: Konečný rozpočet 2015 Návrh rozpočtu 2016 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 5 463 185,23 5 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činn

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013

Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013 Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013 Účetní závěrka města Ústí nad Orlicí k 31.12.2013 je zveřejněna na: http://monitor.statnipokladna.cz/2013/obce/detail/00279676 A - Rozpočtové hospodaření

Více

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb.

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1963/94 Sb.

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. SMĚRNÁ ČÍSLA ROČNÍ POTŘEBY VODY Položka Druh potřeby vody Směrné číslo roční potřeby vody popř. jiný ukazatel ---------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2017

Rozpočet města Třešť na rok 2017 Rozpočet města Třešť na rok 2017 schválen na 16. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 188/S,OS/2016-12/12-Z ze dne 12. 12. 2016 Město Třešť Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Celá problematika spojená

Celá problematika spojená (třicátéosmé pokračování) LOTERIE VĚCNÉ Výňatek z knihy LOSY V SRDCI EVROPY Od klasických ke stíracím Vydalo Nakladatelství Olympia, a.s. SAZKA - OLYMPIA 2002 Edice Sazka autor Ivo Kasal Celá problematika

Více

Výstavba města a závodů 1971 1972 Po dvouleté brigádnické práci byla dokončena výstavba smuteční obřadní síně na hřbitově, odkud jsou vypravovány

Výstavba města a závodů 1971 1972 Po dvouleté brigádnické práci byla dokončena výstavba smuteční obřadní síně na hřbitově, odkud jsou vypravovány Rok 1971 a 1972 Politická a osvětová činnost. Rok 1971 byl bohatý na mimořádné politické události, které svým významem ovlivnily i politické a kulturní dění v našem městě. V březnu se konal 24 sjezd KS

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. SMĚRNÁ ČÍSLA ROČNÍ POTŘEBY VODY I. BYTOVÝ FOND Byty, 1. na jednu osobu bytu s tekoucí studenou vodou mimo byt za rok 15 2. na jednu osobu bytu bez tekoucí teplé

Více

Rozpočtovaná oblast výdajů

Rozpočtovaná oblast výdajů Příloha 10.3. k Závěrečnému účtu za rok 2015 - Čerpání výdajů Vyvěšeno: 6.6.2016 Sejmuto: 24.6.2016 Schválený rozpočet 2015 (tis. Kč) SR Upravený rozpočet 2015 (tis. Kč) UR Skutečnost k 31.12.2015 skutečnost

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

EL NAD č.: 1320 AP.: 216

EL NAD č.: 1320 AP.: 216 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Československá konfederace odborových svazů - Základní organizace Tělovýchovná a rekreační zařízení města Rokycany 1980-1991 Inventář EL

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017

Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017 Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017 PŘÍJMY 47.414.200,- Kč Daňové příjmy 37.272.500,- Kč Daně z příjmů, zisku a kapitál.výdajů 15.770.000,- Kč ( daně z příjmu FO a PO ) Daně

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 11 11. 10. 2012 Souhrn Činnost chirurgických oborů v Kraji Vysočina v roce 2011 Surgical Care

Více

Obec Nová Ves u Světlé Návrh rozpočtu na rok 2014

Obec Nová Ves u Světlé Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Nová Ves u Světlé Návrh rozpočtu na rok 2014 Příjmy 2014 tis. daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 0000 1111 702,0 daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 0000 1112 50,0 daň z příjmů fyzických

Více

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka v tis. Kč text Příjem daní a poplatků - 1031 1111 1 080,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 500,00 " ze sam. čin. 1113 80,00

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 Závěrečný účet obce za rok 2008 Dne 11.4.2008 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet Městyse Březno na rok 2008 ve výši 13.009.000,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly

Více

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL V JINDŘICHOVĚ HRADCI DNE: 27. 2. 2009 Úvod Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2011

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2011 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2011 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 100 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 20 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Kronika obce Zelenecká Lhota

Kronika obce Zelenecká Lhota Rok 1987 Počasí Začátek roku byl normální. Velké mrazy začaly až začátkem března, 4. a 5.3. bylo -13 C. Léto bylo velmi krátké pouze v červenci, 1.7. bylo velké teplo + 32 C. V srpnu bylo deštivo, takže

Více

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle 1. Úvod Výroční zpráva za rok 2010 CSS J. Hradec Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních služeb v Jihočeském

Více

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. SMĚRNÁ ČÍSLA ROČNÍ POTŘEBY VODY I. BYTOVÝ FOND

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. SMĚRNÁ ČÍSLA ROČNÍ POTŘEBY VODY I. BYTOVÝ FOND Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. SMĚRNÁ ČÍSLA ROČNÍ POTŘEBY VODY I. BYTOVÝ FOND Byty, 1. na jednu osobu bytu s tekoucí studenou vodou mimo byt za rok 15 m [3] 2. na jednu osobu bytu bez tekoucí

Více

v tom rodinné domy bytové domy ostatní budovy

v tom rodinné domy bytové domy ostatní budovy 7. Domy a byty 7.1. Charakteristika domovního fondu V kraji bylo sečteno 44 979 domů. V době sčítání bylo sečteno na území kraje 44 979 domů sloužících nebo určených k bydlení, obydlených domů z toho bylo

Více

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Závazné ukazatele rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 ZÁVAZNÉ UKAZATELE V souladu se zákonem č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Závěrečný účet obce Hartvíkovice za rok 2009

Závěrečný účet obce Hartvíkovice za rok 2009 Závěrečný účet obce Hartvíkovice za rok 2009 1) Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů Rozpočet obce byl schválen za zasedání zastupitelstva obce dne 25.2.2009 jako vyrovnaný v celkovém objemu 5 526 100 Kč.

Více

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Městys Boleradice Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Nákup materiálu jinde nezařaze 2 500,00 Kč 1039 Ostatní záležitosti lesního hosp. 2 500,00 Kč (opravy komunikací) (úklid sněhu) Nové

Více

Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ.

Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ. 1961 62 Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ. Při zahajování bylo zdůrazněno, že se v letošním

Více

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 Příjmy : Příjmy v oblasti daní nelze žádným způsobem ovlivnit. Ostatní příjmy byly upraveny dle skutečnosti, pouze v jednom případě zůstalo

Více