VEŘEJNÁ SLUŽBA. ÚNOR ročník ZIMNÍ ÚDRŽBA LETNÍ ÚDRŽBA ZELENĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEŘEJNÁ SLUŽBA. ÚNOR 2014 24. ročník ZIMNÍ ÚDRŽBA LETNÍ ÚDRŽBA ZELENĚ"

Transkript

1 2. ÚNOR ročník VEŘEJNÁ SLUŽBA Hlavním úkolem obce je zajišťovat nejen rozvoj, ale i běžnou údržbu a služby pro své občany. Jak tento servis zajišťuje naše město? Snažíme se zajistit služby a údržbu co nejlevněji, neboť vlastní zdroje obec potřebuje pro větší investice např. do cest a vodovodů. Veškerý servis a služby zajišťují na radnici dva techničtí pracovníci pan Josef Šroubek a Jaroslav Slavík s jedním trvalým zaměstnancem na plný úvazek a sezónními pracovníky z úřadu práce. Jaroslav Slavík kompletně zajišťuje denní provoz, měření, údržbu a opravy vodohospodářské infrastruktury vodovodů, kanalizací, čističky odpadních vod. Pan Josef Šroubek zajišťuje řízení sezónních pracovníků a řízení odpadového hospodářství. Oba společně řeší také veškeré provozní záležitosti, které se objevují v celém katastru např. kácení stromů, opravy kanalizací, kanalizačních vpustí, opravy cest. ZIMNÍ ÚDRŽBA Pro zimní údržbu má město vlastní techniku dva traktory s radlicemi, jedno rozmetadlo drti, jeden zametací stroj na podvozku VARI a jednu multikáru s radlicí. V případě větších problémů je domluvena technika ALIMEXU a pana J.Hofmana. Kromě toho je připravena řada pracovníků, kteří v případě padání sněhu rychle nastoupí na brigádu. Letošní zima je naprosto výjimečná, úklid sněhu nebyl nutný, proto se naši pracovníci mohli věnovat údržbě cest, čističky a opravě místností v bývalé spořitelně, kde chceme mít připraven jeden malý azylový byt. (Bude připraven pro případ, když se někdo ze Spálenopoříčska dostane do problému a bude potřebovat přechodné krátkodobé ubytování např. na 2-3 měsíce). LETNÍ ÚDRŽBA ZELENĚ Nejnáročnější je pro obec zajištění letní údržby všech našich zelených ploch. Zajišťujeme sečení a úklid trávy na 8 hřbitovech (Spálené Poříčí nový a starý hřbitov, židovský hřbitov v Pražské ulici, Struhaře, Lipnice, Lučiště, Těnovice, Číčov). Dále jsou to zelené plochy v ulicích, na náměstí v Poříčí, na návsích (Struhaře, Lipnice horní i dolní, Těnovice, Záluží, Lučiště, Číčov, Hořehledy, čekárny Vlkov). Celkově udržujeme plochy o rozloze 10,3 ha. Zde jsme velmi rádi, když se o zelené plochy přilehlé k rodinným domům starají sami občané, protože město stihne sekat velké plochy jen dvakrát až třikrát ročně. Není to tedy na udržení anglického trávníku. Pro zlepšení údržby zeleně v obci jsme nově zakoupili čtyři větší kontejnery a traktorový přívěs. 1

2 V letošním roce tak chceme zavést službu i pro občany, kteří si udržují své zelené plochy a mají přebytek trávy, kterou nestačí zkompostovat. Ve dnech, kdy se budou v některé z vesnic sekat a uklízet veřejné plochy, bude na návsi přistaven kontejner na trávu, do nějž budou moci dávat trávu i všichni obyvatelé vesnice. V každé z vesnic to bude dvakrát za sezonu. O termínech budou lidé informování na vývěsce, případně rozhlasem. Na podzim navazuje na sečení trávy úklid listí na všech veřejných prostranstvích i na hřbitovech.veškerou údržbu zeleně zajišťujeme s pomocí pracovníků, kteří se nám přihlásí na veřejně prospěšné práce přes úřad práce. Právě nyní připravujeme uzavření smluv a uvítáme zájem těch, kteří jsou na úřadu práce registrováni. Potřebujeme dva až tři zodpovědné pracovníky na sečení sekačkami a křovinořezy a několik dalších pracovníků pro hrabání a nakládání trávy. Přijmeme i jednoho až dva pracovníky do lesa na sázení a ožinování stromků křovinořezem a na prořezávky v mladých porostech. Mimo sečení zelených ploch nově obec zajišťuje sečení příkopů a údržbu polních cest v rozsahu min. 20 km. ÚKLID ODPADU Jedním z významných úkolů obce, je zajistit čistotu veřejných ploch. Každý rok se snažíme něco v této oblasti vylepšit. Důležité je to zejména v centru Spáleného Poříčí, kde jsou školy i v centrech vesnic, kolem obchodů a autobusových zastávek. Čisté veřejné prostranství je příkladem i pro děti. Lépe se vždy udržuje nově opravená cesta, náměstí, než zanedbaná, zchátralá plocha. Proto se snažíme postupně opravovat veřejné plochy a po realizaci je řádně uklízet. Zase s pomocí pracovníků na veřejně prospěšných pracích i za pomoci dobrovolných spolupracovníků na vesnicích. V případě potřeby objednáváme na upravené plochy zametací vůz. Tato služba ale není levná, proto se snažíme apelovat na stavební firmy a zemědělce, aby cesty a silnice znečišťovaly co nejméně. Odpady na nejfrekventovanějším místě naší oblasti na náměstí ve Spáleném Poříčí a v jeho okolí jsou uklízeny denně. Rozšiřujeme počet odpadkových košů i počet košů na psí exkrementy. Jsme velmi rádi, že se nám v poslední době dostává pochval od turistů za čistotu. V oblasti svozu odpadů se snažíme postupně zkvalitňovat třídění. Zmíním pouze sběrný dvůr, který je velmi dobře veden a v poslední době je zde velký objemný odpad tříděn na spalitelný a nespalitelný. Spalitelný (např. nábytek) není ukládán na skládku, ale je firmou drcen a používán jako palivo. Nově sběrný dvůr neodebírá stavební suť tu je možné zdarma vozit na recyklační místo za Struhaři. Součástí údržby obce je také údržba stromů, údržba vodovodů a kanalizací, o nichž se zmíním příště. Zajistit údržbu obce s minimem prostředků je velký, často nedoceňovaný úkol. Proto bych chtěl všem našim pracovníkům poděkovat za to, jak jej zvládají. P. Čížek MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ PŘIJME PRACOVNÍKY NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE A TO OD DO PODMÍNKOU PŘIJETÍ JE REGISTRACE A DOPORUČENÍ OD ÚŘADU PRÁCE. ZÁJEM MÁME O PRACOVNÍKY, KTEŘÍ SE NEBOJÍ MANUÁLNÍ PRÁCE A UMÍ JI ZVLÁDNOUT. PŘIHLAŠUJTE SE PROSÍM DO 20. BŘEZNA U PANA JOSEFA ŠROUBKA NA RADNICI VE SPÁLENÉM POŘÍČÍ. O PŘIJETÍ PRACOVNÍKŮ ROZHODNE RADA MĚSTA SPÁLENÉ POŘÍČÍ. P.Č. 2

3 Sbírka pro děti v uprchlickém táboře v Jordánsku Dovolte, abych poděkoval dětem i jejich rodičům za ošacení pro děti v uprchlickém táboře v Jordánsku. Sbírku na škole měla na starosti Mgr. Martina Muchová. Všichni společně jsme "napěchovali" 22 pytlů, v kterých byly svetry, ponožky, čepice, bundy... I přes velmi krátkou dobu, za kterou bylo nutno celou akci zorganizovat, se k pomoci přihlásilo kolem 90 základních a mateřských škol a gymnázií, 4 dětské domovy, Domov Zvíkovecká kytička, 2 městské úřady, 1 farnost a dokonce i soukromé osoby. Vybralo se téměř 20 tun oblečení, které již bylo letecky dopraveno přímo dětem! Předání se zúčastnila také paní Běla Gran Jensen. Město Spálené Poříčí, rozhodnutím Rady města, přispělo částkou ,- Kč, za které se nakoupí deky a teplé oblečení. Další informace najdete na stránkách Stonožky: Mgr. Jiří Šeffl, ředitel školy 3

4 Zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Spálené Poříčí V pátek byl v budově ZŠ proveden zápis žáků do 1. ročníku, kteří nastoupí do školy 1. září K zápisu přišlo s rodiči téměř 50 dětí a přijato bylo celkem 45 dětí. Musíme pochválit naše budoucí prvňáčky, že byli velice dobře připraveni a zápis brali velice důležitě. Však je to také významný životní krok. Byla radost sledovat, jak počítali, poznávali barvy, recitovali.. Rodiče se usmívali a měli radost ze svých dětí. Paní kuchařky upekly z perníku nazdobené medaile, paní Krátká je opatřila jmenovkami s křestním jménem a děti si poznaly a vybraly ten svůj perníček. Děkuji též všem paním učitelkám, které zápis organizovaly a rovněž našim deváťákům, kteří při této akci pomáhali. Těšíme se na naše prvňáčky a přejeme jim ve škole samé jedničky a pochvaly! Mgr. Jiří Šeffl, ředitel ZŠ a MŠ Spálené Poříčí Nová pravidla udělování samovýrob v městských lesích ) Samovýroby budou zadávány jen v prořezávkových porostech tj. do 20ti let věku porostů. 2.) Budou udělovány dle pořadníku je možno se písemně nahlásit na městském úřadě. Na základě tohoto pořadníku schválí jednotlivé samovýrobce rada města. 3.) Po schválení radou města uzavře správce lesů s žadatelem o samovýrobu smlouvu. Po provedení samovýroby správce lesů vždy změří vyrobené dřevo na místě v lese jako podklad pro fakturaci. 4.) Samovýroba bude probíhat v měsících srpen září, po dobu 2 měsíců v kalendářním roce. Mimo měsíce určené pro provádění samovýroby budou všechny cesty do lesů uzamčeny. 4

5 Zprávy z matriky V průběhu roku 2013 došlo k těmto změnám: Zajímavosti : narodilo se 38 dětí, k trvalému pobytu se přihlásilo 25 občanů, v rámci Spáleného Poříčí se přestěhovalo 73 osob, odstěhovalo se 59 osob, zemřelo 38 občanů. z celkového počtu 38 narozených dětí bylo 21 kluků a 17 holčiček v roce 2013 se narodilo nejvíc občánků za poslední 5 let, v roce dětí, rok dětí, rok dětí, rok dětí nejstarším občanem Spáleného Poříčí je žena, která v roce 2013 oslavila 95 let 90 let oslavilo 6 občanů, 92 let oslavili 2 občané, 93 let oslavili také 2 občané Zlaté a diamantové svatby Městský úřad Spálené Poříčí zajišťuje v zámku, v obřadní síni Městského úřadu či na jiném vhodném místě zlaté a diamantové svatby občanů našeho města. Z tohoto důvodu bychom chtěli požádat všechny občany, kteří toto krásné jubileum slaví a chtěli by uspořádat jubilejní svatební obřad se svou rodinou, aby se přihlásili jeden až dva měsíce předem na matrice MěÚ Spálené Poříčí. Zároveň žádáme již nyní o předběžné nahlášení Vašeho možného zájmu za účelem rezervace vhodného termínu. Samozřejmě je možné na Vaše přání předat gratulaci pouze v rodině. Slavnostní události v roce 2013 v obřadní síni a v zámku ve Spáleném Poříčí Slavnostní uvítání občánků Slavnostní uvítání občánků do našeho města se konalo 2x v roce Dne se vítání občánků v zámku účastnilo 21 dětí. Dne se vítání občánků v zámku účastnilo 10 dětí. V roce 2013 se ve Spáleném Poříčí narodilo celkem 38 dětí. Slavnostní předávání vysvědčení Dne bylo slavnostně předáno závěrečné vysvědčení 30 žákům deváté třídy základní školy. Uzavření manželství V roce 2013 bylo uzavřeno 13 sňatků na zámku ve Spáleném Poříčí, 4 sňatky v obřadní místnosti, 1 sňatek v Hotelu ve Dvoře, 1 sňatek v obci Míšov a 1 církevní sňatek v Nových Mitrovicích. Zlaté a diamantové svatby V roce 2013 oslavil zlatou svatbu 1 manželský pár na zámku ve Spáleném Poříčí a 1 manželský pár v rodinném kruhu. Kristýna Novotná - matrikářka 5

6 K.Novotná Vzdělávací semináře projektu Renesance venkovského ovocnářství. Seminář na téma Výroba ovocných produktů tradičně i moderně, který se konal ve čtvrtek , otestoval maximální kapacitu společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou ve Spáleném Poříčí. Trochu překvapivě, neboť nebývá v dnešní době zvykem, aby místnosti, ve kterých se pořádají vzdělávací akce, zrovna praskaly ve švech. Nebývalý zájem účastníků tak jen potvrdil, že téma ovocnářství, zahrádkářství a zpracování produktů ze zahrad a sadů je venkovu stále blízké. A pořadatelům z MAS svatého Jana z Nepomuku potvrdil, že realizace projektu Renesance venkovského ovocnářství podpořeného v Programu rozvoji venkova, opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce, byl trefou do černého. S lektorkou Alenou Gajduškovou jsme si postupně povídali o vhodnosti jednotlivých odrůd jablek, hrušek a dalšího ovoce pro další zpracování, a zda v tomto ohledu vítězí nové odrůdy, nad starými, či je tomu spíše naopak. Jak ovoce zpracovávaly naše babičky a jak to i dnes dělat zdravě bez konzervantů a cukru, nebo jak hodnotně využít zbytky ovoce třeba z moštování. Svůj pohled na zdravé konzumování ovoce nabídla Lenka Rojíková, expertka na zdravou výživu a makrobiotiku. Pro mnohé možná překvapivý, přesto, nebo právě proto poučný. Výsledky svého experimentu s konzervací jablečného moštu přírodními konzervanty představila Lenka Stachová. Výsledky pravda zatím mnoho optimismu nedávají, ovšem beznadějné to také není. Navíc příroda nabízí tolik možností, takže v experimentování se bude pokračovat. Zajímavým zpestřením akce byla ochutnávka ovocných produktů, přičemž některé z nich byly připraveny na semináři v provizorní kuchyni přímo před účastníky semináře. 6

7 Nestihli jste navštívit seminář ve Spáleném Poříčí? Nevadí, srdečně Vás zveme na další semináře, které se budou konat v Nepomuku a Žinkovech: 1. Možnosti extenzivního ovocnářství v dnešní době, Městské muzeum Nepomuk, od 17,00 hod. 2. Výroba ovocných produktů tradičně i moderně, Klub svatého Václava v Žinkovech, od 17,00 hod. Více informací na Michal Arnošt Co se podařilo v oblasti Obnovy dědictví regionu Celkem 79 regionálních projektů získalo za posledních 6 let finanční podporu prostřednictvím MAS svatého Jana z Nepomuku. Protože se na území MAS nachází celá řada historických památek, které představují historické dědictví území, je o ně potřeba náležitě pečovat, využít jejich potenciál pro rozvoj cestovního ruchu i dalších aktivit, podíváme se v tomto článku na podpořené projekty v období , tematicky zaměřené na Obnovu dědictví regionu. V roce 2011 došlo k podpoře projektu Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk Rokoko nejen pro oko - záchrana milečských varhan, kdy se podařilo naplnit iniciativu P. Slávka Holého a mnohaleté úsilí místních pod vedením PhDr. Richarda Böhnela, kteří charitativními koncerty sbírali peníze na obnovu historických varhan v jejich kostele sv. Petra a Pavla, zničených zubem času i vandaly. Podpora z MAS sv. Jana z Nepomuku ve výši ,- Kč pak pro ně byla klíčovou. Varhany se slavnostně rozezněly za účasti prezidenta Václava Klause o druhém svátku vánočním dne V roce 2012, během IX. Výzvy, byly podpořeny hned čtyři projekty v daném opatření. Mikroregion V tomto opatření bylo podpořeno celkem 11 projektů za celkem ,-, získat bylo možné dotace až ve výši 90% celkových výdajů, úspěšnost žadatelů dosáhla hranice téměř 70%. Hned v rámci III. Výzvy MAS na podzim 2009, v první Výzvě, ve které bylo vyhlášeno opatření na památky s číslem 1.1., zaevidovala kancelář MAS celkem 7 projektů. Z toho pět se následně dočkalo finanční podpory. A tak vznikla například Stálá expozice historické techniky v bývalých stájích na staré zelenohorské poště, jeden z projektů, za které se nemusí realizátor - Společnost přátel starého Nepomuka - rozhodně stydět. Obci Mladý Smolivec se podařilo příkladně obnovit hned několik křížků a pomníků padlých v jejích katastrálních obcích, město Spálené Poříčí zbudovalo stálou vlastivědnou expozici v domě čp. 100 a věže kostela svatého Jana Nepomuckého v Nepomuku se dočkaly nového malého Svatojánského muzea. Nepomucko nyní dokončuje svůj projekt Pamětníci z kamene, zaměřený na obnovu celkem čtrnácti památek v šesti obcích (Spálené Poříčí/Těnovice, Tojice, Třebčice, Neurazy/Partoltice, Měcholupy, Prádlo). V posledně jmenované obci bude díky dotaci v průběhu jara slavnostně odhalena nová socha sv. Jana Nepomuckého, replika původního originálu. Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek se chystá v letošním roce otevřít expozici věnovanou zaniklému cisterciáckému klášteru Pomuk, částečně přímo v dnešní obci Klášter, druhotně v nepomuckém muzeu, kde bude k vidění dokonce i malý model zaniklého konventu. 7

8 A právě nepomucké muzeum otevře již v únoru novou stálou expozici B24-Liberator, podpořenou rovněž přes MAS sv. Jana z Nepomuku. Nových výstavních prostor, určených pro prezentaci lidových krojů oblasti jižního Plzeňska, se dočká také statek v Žinkovicích (Březí u Žinkov), díky projektu Ing. Jiřího Tetzeliho. V X. Výzvě v loňském roce pak získal podporu projekt Hlavu vzhůru, aneb zachraňme klenoty z kamene, který řeší záchranu a základní restaurování vzácných barokních soch Lazara Widemanna v Žinkovech, nejcennějšího souboru barokních soch na území jižního Plzeňska, které by patrně bez finanční podpory ve výši ,-Kč pro svůj havarijní stav nepřežily letošní zimu. V souvislosti s tím lze zmínit i jeden projekt spolupráce MAS sv. Jana z Nepomuku, MAS Aktivios a MAS Pošumaví, nazvaný Oživme společně památky a pověsti z míst tajemných i kouzelných, který se zabýval mimo jiné obnovou žinkovského andělíčka, jedné již zcela zaniklé sochy původního barokního souboru. Rovněž další projekt spolupráce za účasti MAS sv. Jana z Nepomuku, nazvaný Otevíráme poklady venkova, nyní aktuální, řeší zbudování tří stálých expozic. V Tojicích u nutrií má vzniknout tzv. Minizoo, v Nepomuku na staré zelenohorské poště expozice věnovaná historii objektu i města, a v blízkosti Hotelu U Zeleného stromu v Nepomuku má vyrůst stálá expozice zemědělské techniky. O realizaci tohoto projektu vás budeme ještě v letošním roce podrobněji informovat i na stránkách těchto novin. Věříme, že všechny expozice i opravené památky zatraktivní náš region a uchovají pro další generace otisky našich dávných předků. A také, že si je lidé vezmou za své, budou je mít rádi, a nedopustí v budoucnu jejich další zkázu, ať již s dotacemi nebo bez nich. Rozhovor s PhDr. Richardem Böhnelem, aktivním organizátorem sbírky na záchranu varhan v Milči a PhDr. Pavlem Kroupou, mluvčím Společnosti přátel starého Nepomuka, si můžete přečíst na Poděkování dobrým lidem Když členka MAS sv. Jana z Nepomuku, Martina Krumpholcová, přišla s informací, že obec Mladý Smolivec vyhlásila sbírku víček z PET lahví na podporu svého občánka Filipa Marka, chlapce, kterému by výměnou za víčka pomohl po zdravotní stránce pobyt v lázních, rozhodli jsme se ihned tuto myšlenku uchopit a co nejvíce podpořit. Nutno říci, že podpořit jsme se jí nerozhodli jen my, ale především několik desítek lidí, kteří přinesli do infocentra v Nepomuku či do naší kanceláře ve Spáleném Poříčí (budova Městského úřadu, 1. patro) větší či menší pytle plné víček. Netroufám si odhadnout, kolik se podařilo díky vám posbírat, ale byla jich opravdu obrovská hromada. Pokud někdo z vás nestihl víčka donést, nezoufejte a učiňte tak, sbírka bude pokračovat i v letošním roce, a pomůže před Vánoci třeba zase někomu jinému. Další možností, jak pomoci regionu, byly a stále také jsou pamětní mince s žinkovským andělíčkem pro štěstí, které jsou k dispozici za 100,-Kč v informačních centrech regionu v Nepomuku, Spáleném Poříčí a Žinkovech. Výtěžek z těchto mincí putuje plnou měrou na záchranu vzácných barokních žinkovských soch a ve sbírce je nyní již více než ,-Kč. Tato částka pomůže Římskokatolické farnosti Nepomuk na spolufinancování projektu na záchranu těchto soch, a tak každý, kdo si minci pořídil či v letošním roce ještě pořídí, zachránil kousek naší nejcennější historie. Mám z toho dobrý pocit, protože i díky těmto aktivitám vím, že žijí v našem regionu lidé se srdcem na správném místě. A za to vám patří velký dík. Pavel Motejzík 8

9 MAS a příprava na období Budoucnost místní akční skupiny je v rukách úředníků a Evropské Unie Tak si další působení MAS v regionu představuje velká část místních obyvatel. Z části je to pravda, zčásti se však jedná o velmi zjednodušenou představu. Jakým směrem se vydá MAS sv. Jana z Nepomuku, může totiž ovlivnit každý první i druhý z nás. Páteří pro další roky činnosti MAS bude Rozvojový plán K jeho přípravě vyzvala MAS sv. Jana z Nepomuku mimo jiné i vytipované osobnosti regionu, ale oslovuje se svými dotazy ke strategii území i běžné obyvatele. Dnes vám představíme šest nejčetnějších závěrů osobností regionu na téma Jedinečnost území MAS. Na co jste tu hrdí. Co se vám zde líbí zejména : 1. Požehnaný kraj to, že zde založili cisterciáci klášter, že se zde narodil svatý Jan Nepomucký a působil svatý Vojtěch, prostě nemůže být náhoda. 2. Zadumaný meziprostor (někde mezi tepající západočeskou metropolí a adrenalinovou Šumavou) prostor, který vybízí ke zklidnění, přemýšlení, duchovnu 3. Mezi kopci specifická zvlněná krajina přechodu mezi Brdy a Šumavou, žádné vysoké kopce, ale po rovině se u nás nikam nedostanete, navíc krajina bez zásadních zásahů, sídelní struktura bez zásadních změn. Krásné lidové návsi a přírodní scenérie. 4. Jedinečnost představují místní památkové objekty Zelená Hora, Žinkovský zámek, památková zóna ve Spáleném Poříčí. 5. Potenciál regionu pro rodinný cestovní ruch ovšem spíš nevyužívaný a především chybí společný koncept využití tohoto potenciálu. 6. Existence a fungování MAS svatého Jana z Nepomuku i specifické osobnosti, které jsou hybnou silou regionu. Souhlasíte s nimi? Jaký je váš názor? Které 3 jedinečnosti regionu byste zmínili? Své názory můžete zasílat na případně adresu: MAS svatého Jana z Nepomuku, Nám. Svobody 132, Spálené Poříčí. Více o přípravě Rozvojového plánu , včetně toho, které osobnosti jsme zpovídali a jaké jsou jejich názory na náš region najdete na: * * * * * * MAS sv. Jana z Nepomuku a osobnosti regionu STOPY, FAKTA, TAJEMSTVÍ NEJŠŤASTNĚJŠÍ DEN PRO KARLŮV MOST 30. díl I mosty u nás mají svou historii. Ale vždy spojovaly nejenom slovně jeden břeh s druhým. Stavěly se pevné kamenné, ale i menší dřevěné nebo kombinace obou. V našem okolí to byl náš poříčský, který měl vedle i brod. Na prvním vyobrazení Poříčí je znázorněn most dřevěný. Později, opravdu později, kdy už byla fotografie, vidíme u nás divnou kombinaci dvou nestejných, železných půlek mostu. Každá je dělána jinak a pravděpodobně také někým jiným. Možné je i to, že obě půlky úzkého mostu byly stejné a jedna z nich musela nějak zchátrat nebo půl mostu nevydrželo. Něco ale víme jistě, že na mostě stál křížek, který později po povodni roku 1925, kdy se dělala regulace řeky a postavení nového mostu ne ze železa a dřeva, byl kvůli rozšíření mostu přenesen a postaven na levém břehu. Hrdě řeknu na straně Vinohrad, později Kudliček, někdy Kouliček. Most ani později nezměnil moc svůj vzhled a to ani po poslední nedávné úpravě a opravě. Přibyla mu jen lávka, ale ta je stavebně a bezpečnostně nezávislá. V rámci objektivity řeknu Frantova lávka (Krejčího). Protože po každém z nás něco zbyde, nebo také ne. Ať to byl předseda MNV nebo starosta. Vrátím se ale k původnímu tématu. Kdo by chtěl oslavit přesný moment založení Karlova mostu, musel by si přivstat. 9

10 Objevily se úvahy, že císař Karel IV. tak učinil 9. července 1357, těsně po půl šesté ráno, protože most v tu dobu dostal do vínku silný numerologický základ pro šťastný osud. Datum vytvořila stoupající a klesající řada lichých čísel 1357 (rok) 9 (den) 7 ( měsíc) 5 (hodina ) 31 (minuty). Složeno do pyramidy to vypadá ještě efektněji: Korunuje číslo 9, symbol dokonalosti a plnění plánů, číslo početí a tvoření. Sečteme-li všechna čísla dohromady, vyjde nám 41, přičemž 4 plus 1 je 5, číslo přinášející dobrý vliv planety Jupiter. O tom, že se slavnost odehrála 9.července 1357, zanechal svědectví kronikář Karlovy doby Beneš Krabice z Weitmile. Hypotézu o hodině a minutě však dodal až v roce 1979 astronom a historik Zdeněk Horký, ale měl pro ni pádné argumenty středověk si velmi potrpěl na horoskopy a Karel IV. nebyl výjimkou. Ideálním časem pro založení základního kamene se tak stala chvíle, kdy nad obzorem stály všechny tehdy známé planety včetně Marsu, který nad něj právě vycházel nejen jako symbol války, ale i velkých činů. Také postavení planet bylo slibné. A to i souhvězdí Lva, od poloviny 13. století heraldického symbolu českých panovníků a astrologického patrona Prahy. Můžeme věřit, že se Karel IV. snažil neponechat nic náhodě při stavbě mostu. Nebyl pro něj jen praktickým doplněním života města, ale byl také součástí plánované korunovační cesty českých panovníků. Ta měla mířit ze Staroměstské strany po mostě na Pražský hrad. Soudí se, že to byl dokonce sám Karel IV., kdo tu mostní cestu absolvoval jako první. Ačkoliv o tom už nevěděl. Když koncem roku 1378 zemřel, smuteční průvod s jeho tělem zřejmě přecházel přes ještě nedostavěný most, tehdy známý jako Kamenný a až od roku právem Karlův most. Je velkou škodou, že o našem mostě přes Bradavu nemáme tolik zpráv, jako máme o našem nejznámějším historickém mostě panovníka Karla IV. Jaroslav Hodek, Měšťanská beseda Významná plzeňská slavnost se blíží! Nezadržitelně se blíží termín, který přinese naší Plzni velký titul PLZEŇ, Evropské hlavní město kultury. Bude to sice až v příštím roce, ale již teď jsou všechny důležité přípravy v plném proudu. Budou velké, pestrobarevné průvody (celkem čtyři to proto, že Plzeň leží právě na soutoku čtyř velkých řek), bude velká účast lidí, přijede řada našich i zahraničních umělců, zúčastní se i akrobaté z nich vyniká i velmi známý švýcarský akrobat David Dimitri; bude hodně i dobré hudby... Tak hodnotí připravující se program celé této slavnostní akce umělecký ředitel celého projektu Petr Forman. Účastníci celé této slavnostní akce se již teď těší na hudbu, obrazy, napětí a ovšem i emoce. Hudební součást celého tohoto projektu má na starosti jeden ze současných významných skladatelů a dirigentů Marko Ivanovič již teď má připravenou slavnostní původní skladbu, připravenou právě pro tuto příležitost. Ta vyvrcholí také prvním rozezněním nových zvonů plzeňské katedrály... prom.ped.v.karásek 10

11 Nefunkční použité světelné zdroje vhazujte do sběrné nádoby v přízemí chodby na radnici. Zdokonalovací výcvik (kondiční) AUTOŠKOLA PECHMAN STRUHAŘE (i v Plzni). Nabízím také nákladní dopravu do 3,5 t a osobní do 9 osob - na část.úvazek. Kontakt : Struhaře 58 11

12 INZERÁTY Velkoformátový tisk Nabízím možnost velkoformátového tisku na plotrovacím zařízení HP. Maximální velikost výkresu 610 mm x 1897 mm. Zakázky přijímám mailovou formou v běžných tiskových formátech (nejlépe PDF). Cena bude stanovena dohodou dle objemu a charakteru zakázky (orientačně černobílé výkresy 40Kč / 1m 2, barevné výkresy bez výplní 60Kč / 1m 2, barevné výkresy s velkými výplněmi po individuální dohodě). Ing. Libor Toman, tel , Pronájem pozemku Pronajmu (i dlouhodoběji) stavební pozemek ve Štítovské ulici ve Spáleném Poříčí (naproti stavebninám). Pozemek je vhodný pro drobné podnikání, mezisklad materiálu apod. Informace na čísle tel PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST - PROJEKTY STAVEB, DOMŮ - NOVOSTAVBY, REKONSTRUKCE - NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ STAVBY - PRŮKAZ ENERGETICKÉ NAROČNOSTI BUDOVY - STAVEBNÍ DOZOR, INŽENÝRING PROJEKTOVÝ ATELIÉR CALOR Ing. P.Chalupný, M.Chalupná Zahradní 531 Spálené Poříčí FIRMA ŽMIJÁK HOŘEHLEDY VRTÁNÍ STUDNÍ, PROHLUBOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ STUDNÍ, PRÁCE S MINIBAGREM Tel.:

13 PŮJČOVNA SVATEBNÍCH ŠATŮ ZLATNICTVÍ - ŠPERKY Blovice - Tyrkys Jarmila Dindová Tel.: , dindova.cz VÁM NABÍZÍ : * svatební šaty a doplňky * šaty do tanečních * svatební oznámení a pro maturantky * velký výběr snubních prstenů * šaty pro družičky Servicios Internacionales, s.r.o. Zdeněk PŘIBYL Náměstí 317 P R O D E J * červeného suchého španělského vína * 5 druhů medoviny a medu * bílého a růžového vína a 3 druhů olivového oleje P R O D E J N Í D O B A ST h PÁ h SO 8 12 h Prodej možný i mimo otevírací hodiny. Prodej slepiček Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří : týdnů. Cena ,- Kč/ ks - dle stáří. Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu! Prodej se uskuteční: v úterý 11. března a v sobotu 19. dubna 2014 Spálené Poříčí - za kostelem hod. Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena Kč/ks. Případné bližší informace : Po-Pá hod, tel , ,

14 Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost - více na www: diakoniebroumov.org VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ - Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ - Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon - Látky (minimálně 1m 2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) - Domácí potřeby nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené - Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky - Obuv veškerou nepoškozenou - Hračky nepoškozené a kompletní VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: - Ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce z ekologických důvodů - Nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí - Znečištěný a vlhký textil Sbírka se uskuteční ve dnech : Čas : provozní doba PO, ST 7:30 18:00 hod. ÚT, ČT, PÁ 7:30 14:00 hod. Místo: chodba radnice MěÚ Spálené Poříčí Nově můžete darovat i malé spotřebiče, pro které máme využití. Mezi ně patří vysavače, žehličky, topinkovače, kulmy, holicí strojky, hodinky, váhy, mixery, kávovary, vrtačky, mikrovlnky, počítače. Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc. Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.č. : , Auto moto antik & sběratelská burza letiště Tchořovice o Blatné. Všeobecná burza pořádaná na letišti Tchořovice u Blatné. Zpevněná plocha o rozloze m se nachází cca 85 km jižně od Prahy. Termíny v roce 2014 : 29.3., 31.5., 28.6., 30.8., a Prodejci mohou přijet již v pátek! Kupující od 7:00 - dříve nebudou vpuštěni! Přijďte prodat, co vám doma přebývá, nebo koupit, co ještě nemáte. Zváni jsou též numismatici, filatelisté, sběratelé odznaků, pohlednic a jiní... Na burze proběhne výkup katalyzátorů za výhodné ceny. Občerstvení a toalety zajištěny. Srdečně zvou pořadatelé! Více na:

15 Sokol Spálené Poříčí 2014 Jak ukázala v roce 2011 sokolská výstava s názvem 20 let v pohybu, instalovaná v prostorách sokolovny, rozdal Sokol Spálené Poříčí za dvacet let svojí činnosti široké veřejnosti tisíce úsměvů a stovky krásných zážitků. Nechte se i v roce 2014 pozvat na naše sportoviště, turistické výlety, cyklistiku, na divadelní představení, společenské akce pro děti i dospělé. Přijďte podpořit reprezentanty Spáleného Poříčí na mistrovská utkání fotbalu, baseballu, stolního tenisu, přijďte utužit svoji kondici do fitness centra, na tenisový kurt nebo cvičební a sportovní hodiny. Také v roce 2014 žijte aktivně se Sokolem Spálené Poříčí, věříme, že i v letošním roce rozdáme zúčastněným mnoho úsměvů a krásných zážitků. Jsme tady pro radost a pro zdraví nás všech. Na společná setkání se těší členové TJ Sokol Spálené Poříčí. Internetové stránky oddílů TJ: Václav Ziegler starosta TJ Sokol 15

16 16

17 Víkendový výlet na Moravu se uskuteční dubna Program zahrnuje: Aktivní účast na Festivalu vín na Podluží putovní degustace Návštěvu Moravského krasu - Punkevní jeskyně Prohlídku soukromého pivovaru v Havlíčkově Brodě Celková cena zájezdu včetně vstupů a degustací je 2.100,- Kč, přihlásit se můžete do uhrazením částky 1.000,- Kč za osobu u paní Moniky Rojové na MěÚ Spálené Poříčí, tel: Na požádání Vám rádi mailem zašleme podrobnější informace. Na výlet za poznáním Vás srdečně zve Všestrannost TJ Sokol Spálené Poříčí. 17

18 Fotbalové střípky ZE SPORTU MUŽI A 1.A třída Jak jsme již předesílali v minulém článku, čekalo nás soustředění v Žinkovech a zimní turnaj na umělé trávě na Doubravce. Co se týče soustředění, můžeme ho zhodnotit jako vydařené, především tedy, co se týče organizační stránky. Sportovní středisko potvrdilo svoje výborné zázemí a vedle běhu v přírodě jsme tak mohli využívat tělocvičnu či menší bazén. O náplň tréninků se staral vedle trenéra Ondřeje Bláhy i trenér dorostenců Zdeněk Böhm, a na jejich pestrost jsme si nemohli stěžovat. Celkem se zde vystřídalo 15 hráčů, ale vzhledem k tomu, že se jednalo i o hráče "B" týmu a dorostu, mohlo být číslo určitě vyšší. Zimní turnaj na Doubravce také splnil svůj účel, sice jsme v základní skupině obsadili poslední 6. místo, ale sehráli jsme několik utkání s kvalitními soupeři a alespoň snad někteří jedinci získané zkušenosti uplatní v mistrovských bojích. Hned v prvním utkání jsme prakticky bez tréninku (tréninky začínali až v týdnu po tomto zápase) poznali rozdíl mezi I.A třídou a divizí. A ačkoliv po první poločase byl výsledek více než přívětivý, v druhém poločase nás opustily síly, a konečné skóre zcela odpovídá rozdílu dvou tříd. Ve druhém utkání jsme se střetli s mužstvem Lhoty-Plzeň, které sice hraje o třídu nižší soutěž než náš tým, ale svoji skupinu jasně vede a pravděpodobně se v příští sezóně objeví v I.A třídě. Utkání bylo také ovlivněno tím, že jsme na zápas jeli přímo ze soustředění a jednoduše nám chyběly síly. Bohužel hráči, kteří na soustředění nebyli a počítalo se s jejich plným zapojením do tohoto zápasu, z nejrůznějších důvodů nedorazili, a tak si hrstka statečných tento zápas opravdu užila. Utkání s Přešticemi "A", taktéž odpovídalo výkonnostnímu rozdílu obou celků. Po celý zápas byl náš soupeř jasně lepší, my jsme ho v obranné fázi moc neprověřili a znovu odešli vysoko poraženi. Jediný náš bodový zisk jsme si připsali za vítězství proti Černicím. Nutno však podotknout, že jsme opět nepodali nijak přesvědčivý výkon a navíc proti nám nastoupila spíše černická rezerva doplněna o pár borců z prvního mužstva. Na závěr základní skupiny jsme se střetli se "starými známými" z Příkosic, se kterými se potkáváme pravidelně každé přípravné období. První poločas byl herně velice vyrovnaný, ve druhém jsme již poněkolikáté udělali školácké chyby, sami navíc neproměnili nějaké slušné příležitosti a odešli poraženi. Prohra mrzí o to víc, že případná výhra proti Příkosicím by nám zajistila velice příjemné 4. místo ve skupině a tím souboj o konečné 7. místo na turnaji. Takhle se musíme spokojit pouze s bojem o 11. místo. Výsledky zimního turnaje na Sencu Doubravka: Senco Doubravka Spálené Poříčí 6:0 (1:0) Lhota Spálené Poříčí 7:3 (4:2) D. Šlajs, J. Šefl, vlastní Přeštice Spálené Poříčí 5:1 (2:0) F. Brudna Černice Spálené Poříčí 0:2 (0:0) T. Tofl, Vl. Fiala Příkosice Spálené Poříčí 3:0 (0:0) Na závěr bychom Vás rádi již s předstihem pozvali na první mistrovská utkání roku 2014, která jsou již za dveřmi. Odvetnou část zahajujeme již druhou březnovou sobotu na domácím trávníku. Poté zajíždíme do nedalekých Černic a následovat budou další dvě domácí utkání :30 Spálené Poříčí - Staňkov :30 Černice - Spálené Poříčí :00 Spálené Poříčí - Zruč :00 Spálené Poříčí - Chlumčany PŘÍPRAVKA Okresní přebor Plzeň-jih Přípravný turnaj st. přípravek hala Rokycany, zhodnocení pohledem trenéra Reného Vaidiše: 1. utkání : SPÁLENÉ POŘÍČÍ STARÝ PLZENEC 0 : 0 18

19 V zápase s pozdějším vítězem celého turnaje jsme podali bojovný poctivý výkon, avšak několik dobrých příležitostí nevyužili. Soupeř pohrozil dvakrát po rohových kopech, ale také neskóroval. 2. utkání : SPÁLENÉ POŘÍČÍ STOD 1 : 0 ( branka : F. Hofman ) Po kvalitním výkonu jsme si připsali zcela zasloužené vítězství. Z trvalé výrazné územní převahy jsme vytěžili alespoň jeden gól, když se po rohu T. Vaidiše prosadil F. Hofman. 3. utkání : SPÁLENÉ POŘÍČÍ ČERNICE 1 : 2 ( branka : F. Hofman ) Velmi špatný začátek znamenal již ve 3. minutě dvoubrankovou ztrátu. Poté jsme se výrazně zlepšili, jenže z mírné převahy stihli pouze snížit v poslední minutě střetnutí. 4. utkání : SPÁLENÉ POŘÍČÍ SPOJE PLZEŇ 1 : 0 ( branka : F. Hofman ) Plzeňský tým jsme jednoznačně přehráli, vítězný zásah zaznamenali v polovině utkání. Svého soka jsme pouštěli před vlastní branku jen sporadicky. 5. utkání : SPÁLENÉ POŘÍČÍ ŽÁKAVA 1 : 2 ( branka : J. Byron ) I v souboji se Žákavou jsme byli po herní stránce lepším družstvem, ovšem ze dvou povedených brejků soupeře dvakrát inkasovali. V dalším průběhu pak stihli skórovat pouze jednou J. Byronem a museli vstřebat hodně mrzutou porážku. 6. utkání : SPÁLENÉ POŘÍČÍ ROKYCANY 0 : 4 Rokycany se staly jediným týmem, jenž nás fotbalově přehrál. Proti přesné kombinační hře jsme neměli žádnou protihru, v hluboké defenzivě jen bránili co nejnižší porážku. Konečná tabulka : 1. Starý Plzenec : Rokycany : Žákava : Černice : Spálené Poříčí : Spoje Plzeň : Stod :17 0 V povedeném, výborně zorganizovaném klání jsme podávali kvalitní výkony, jako jedno z nejmladších družstev zanechali velmi dobrý dojem. Pochvalu za předvedenou hru zaslouží všichni hráči, vyzdvihnout musíme F. Hofmana, jenž si odnesl individuální cenu pro nejlepšího hráče turnaje. Závěrem bychom chtěli pozvat širokou spálenopoříčskou veřejnost na sobotu od hod do místní sokolovny, kde se jako každý rok uskuteční tradiční maškarní bál. Kompletní referáty z utkání a mnoho dalších informací o našem oddílu můžete najít na internetových stránkách Vladislav Fiala DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SPÁLENÉ POŘÍČÍ - DOMEČEK CVIČENÍ NA TRAMPOLÍNÁCH Přijďte si to odskákat!!! Bezpečné cvičení na trampolínách za hudebního doprovodu je velmi efektivní forma pohybové aktivity. Skupinové cvičení pod vedením lektorky paní Mirky Hodkové probíhá formou cvičebních hodin (60 min.). Další podrobnosti je možné domluvit na hodinách v uvedených dnech nebo na tel Z DŮVODU OMEZENÉHO POČTU MÍST JE POTŘEBA SE NA HODINY OBJEDNAT! S sebou si vezměte: sportovní obuv, ručník, pití. Cena za hodinu (60 min.) 50,-Kč Hodina začíná ve STŘEDU od 18:30 a 19:30 nebo ve ČTVRTEK od 18:30 K dispozici je 9 trampolín pro cvičící a jedna pro lektorku. Cvičení je určeno pro velké děti a dospělé. 19

20 Jiří Šlitr je jednou z významných osobností naší populární hudby minulého století. Jeho dílo zanechalo nesmazatelnou stopu a ovlivnilo mnoho pozdějších autorů. Jiří Šlitr byl povoláním právník, ale talentem a posláním všestranný umělec. Patnáctého února 2014 by se dožil 90 let. Takové výročí, to byl velký důvod připravit na Hudební večer v pátek písně divadla Semafor. V režii Luďka Tupého a v podání místních muzikantů zněly přísálím sokolovny do noci známé šlágry, písně, které pro svoji lidskost léty zlidověly Pramínek vlasů, Purpura, Láska nebeská. Aby mohl při hudebních večerech připojit do společného vokálu každý svůj hlas, promítají se texty písní na zeď a věřte, že zpívání nápaditých textů dvojice Šlitr-Suchý si každý opravdu vychutnal. Až uvidíte během roku pozvání na Tématický hudební večer, nechte se určitě pozvat, třeba i se svým hudebním nástrojem. Václav Ziegler 20

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

SMOLIVECKÝ MĚSÍČNÍK. Myslivecký bál. měsíčník obcí Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Budislavice a Dožice

SMOLIVECKÝ MĚSÍČNÍK. Myslivecký bál. měsíčník obcí Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Budislavice a Dožice SMOLIVECKÝ MĚSÍČNÍK měsíčník obcí Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Budislavice a Dožice Myslivecký bál V sobotu 4. ledna jsem navštívila tradiční myslivecký bál ve Starém Smolivci. Každý rok je

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2014:

Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2014: Občasník obcí, Nestanice, Černěves a Lomec Tel: 383 382 064 web: www.libejovice.cz Tel. starosta: 606 692 079 email: libejovice@tiscali.cz Knihovna: Pátek 16-17 hod. Veřejný internet: V úředních hodinách

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ V pátek dne 30. září 2016 zemřel ve věku 72 let pan VLADIMÍR LUKEŠ hvozdenský rodák Se zesnulým se rozloučíme ve středu dne 5. října 2016 v 15.00

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 1.12.2007 v 18.00 hod. KDYŽ si

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK Přítomni: dle prezenční listiny Jednání valné hromady zahájil předseda Místní akční

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA

Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA na veřejné zasedání obecního zastupitelstva konající se ve středu 28. března 2012 Program: od 19,00 hod. v zasedací místnosti Obecního

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 K T O V Á Č E K 4/2012 6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 První adventní neděle se kvapem blíží a s ní i naše, v pořadí již druhé, rozsvícení Vánočního stromečku. Nenechte

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘE Í OBCÍ TŘEBOVICE A RUDOLTICE

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘE Í OBCÍ TŘEBOVICE A RUDOLTICE Vydáno 3. června 2013 PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘE Í OBCÍ TŘEBOVICE A RUDOLTICE V současné době začínáme s realizací akce Protipovodňová opatření obcí Třebovice a Rudoltice. Na tuto investiční akci naše obec

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY DSO Mikroregionu Nepomucko, ZE DNE 18. 12. 2012 V ČÍŽKOVĚ

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY DSO Mikroregionu Nepomucko, ZE DNE 18. 12. 2012 V ČÍŽKOVĚ Přítomni: dle prezenční listiny ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY DSO Mikroregionu Nepomucko, ZE DNE 18. 12. 2012 V ČÍŽKOVĚ Jednání valné hromady zahájil předseda DSO Mikroregionu Nepomucko (dále jen Mikroregion),

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

O m i c k ý zpravodaj Ročník XX. 3/2014 březen

O m i c k ý zpravodaj Ročník XX. 3/2014 březen O m i c k ý zpravodaj Ročník XX. 3/2014 březen Hasičský sbor Omice si Vás dovoluje pozvat na oslavu 90. výročí založení hasičů v Omicích. Oslavy proběhnou v sobotu 26.4.2014 od 9:00 hod. na ulici Dolny

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Zpravodaj. obce Dobratice

Zpravodaj. obce Dobratice Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 16. 8. 2010 č. 7/2010 Další zasedání zastupitelstva Obce Dobratice se bude konat ve středu 8. 9. 2010 v 17. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobratice.

Více

4. část - červen až srpen

4. část - červen až srpen Přílohy kroniky 2014 4. část - červen až srpen Krásné Údolí Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část - Strana 1 / celkem stran 30 Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část -

Více

Firma Kohaplant bude prodávat ve středu 27. dubna 2016 v době od 12:40 do 13:00 hod u samoobsluhy v Žatčanech

Firma Kohaplant bude prodávat ve středu 27. dubna 2016 v době od 12:40 do 13:00 hod u samoobsluhy v Žatčanech Obecní vysílání 3C Firma Kohaplant bude prodávat ve středu 27. dubna 2016 v době od 12:40 do 13:00 hod u samoobsluhy v Žatčanech následující stromky : jabloně, hrušně, meruňky, nektarinky, broskve, švestky,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 26. 9. 2013 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 7, ročník 19, září 2013 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené eská Kamenice B Jindřichův www.historickeputovani.cz radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Třeboň Nový Jičín Kutná Hora ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené Jindřichův

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

ZÁŘÍ / ŘÍJEN 2012. Vydává: Obecní úřad Václavov u Bruntálu Horní Václavov 69 793 41 Václavov u Bruntálu

ZÁŘÍ / ŘÍJEN 2012. Vydává: Obecní úřad Václavov u Bruntálu Horní Václavov 69 793 41 Václavov u Bruntálu ZÁŘÍ / ŘÍJEN 2012 Vydává: Obecní úřad Václavov u Bruntálu Horní Václavov 69 793 41 Václavov u Bruntálu tel.: 554 742 024, fax: 554 742 021 e-mail: ou.vaclavov@cbox.cz INFORMACE Z OBCE MUDr.Černá ordinuje

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM INFORMACE / PROGRAM Termín konání: 14. 7. 16. 7. 2017 Místo: fotbalové hřiště Červené Janovice Cíl akce: - sportovní setkání družstev z obcí regionu a tělocvičných jednot Župy Tyršovy - oslavy 50 let fotbalového

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu.

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu. T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu www.sokolklasterec.cz Seznam oddílů: lyžování, atletika florbal stolní tenis (žactvo) badminton volejbal aerobik +

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1 Školáček 2. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2015/2016

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ŘÍJEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz DÍLNA INSPIRACE

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Zpravodajství ObcERatíškovice

Zpravodajství ObcERatíškovice Zpravodajství ObcERatíškovice Vzhledem k vývoji epidemiologické situace a na základě dnešního doporučení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně je s účinností od 7. ledna t. r.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace. Oprava zámeckého přístupového mostu (2014)

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace. Oprava zámeckého přístupového mostu (2014) Oprava zámeckého přístupového mostu (2014) 1 Restaurátorský průzkum zámeckého přístupového mostu (2014) 2 Restaurátorský průzkum zámeckého přístupového mostu (2014) 3 Platan (2014) 4 Tahové zkoušky (2014)

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

Šilheřovický zpravodaj Září 2006

Šilheřovický zpravodaj Září 2006 Šilheřovický zpravodaj Září 2006 Unie rodičů sdružení při ZŠ Šilheřovice Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu že jsme nestihli zhodnotit akce školního roku v červnu, činíme takto nyní. Školní rok 2005/2006

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Nepomuk 2017 souhrnný přehled

Nepomuk 2017 souhrnný přehled Nepomuk 2017 souhrnný přehled 1. 1. 2017 Novoroční čtyřlístek, špacír kolem Zelené Hory, pořádá KČT Nepomuk 6. 1. - 17. 2. Zajímavé krajiny ze světa i z otčiny, obrazy Vladimíra Poppa, Městské muzeum a

Více

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ.

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. AKCE, DÍLNY, VOLNOČASOVÝ KLUB, AIRSOFT, TÁBOR leden červenec 2012 NABÍDKA ČLENSTVÍ Staňte se členy Sdružení PIONÝR Pionýrské skupiny Kolo Koloveč členský příspěvek....

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 1. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

Sokol Blovice vs VS PLZEŇ

Sokol Blovice vs VS PLZEŇ Výsledkový zpravodaj Sokola Blovice č.1/07 Sokol Blovice vs VS PLZEŇ Utkání 16. kola I.A třídy 31. března 2007 od 16:30 hod Hl.rozhodčí: Krauz asistenti: Komanec, Rys delegát: ----- Tabulka Program 16.

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi

Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi MratíNoviny listopad 2015 Nezávislý mratínský měsíčník VIII. ročník vydání č. 83 Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi B líží se devátý ročník staročeského mratínského jarmarku a současně

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Informace Obecního úřadu Polepy

Informace Obecního úřadu Polepy Číslo III Březen 2007 Blahopřejeme našim spoluobčanům V březnu slaví paní Emílie Lázňovská své 84. narozeniny. Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let. Informace Obecního úřadu Polepy Finanční

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI DUBNU 2010

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI DUBNU 2010 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI DUBNU 2010 Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Město IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Kino: Ne 4.4.2010 v 18.00 hod. AVATAR kino

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více