VEŘEJNÁ SLUŽBA. ÚNOR ročník ZIMNÍ ÚDRŽBA LETNÍ ÚDRŽBA ZELENĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEŘEJNÁ SLUŽBA. ÚNOR 2014 24. ročník ZIMNÍ ÚDRŽBA LETNÍ ÚDRŽBA ZELENĚ"

Transkript

1 2. ÚNOR ročník VEŘEJNÁ SLUŽBA Hlavním úkolem obce je zajišťovat nejen rozvoj, ale i běžnou údržbu a služby pro své občany. Jak tento servis zajišťuje naše město? Snažíme se zajistit služby a údržbu co nejlevněji, neboť vlastní zdroje obec potřebuje pro větší investice např. do cest a vodovodů. Veškerý servis a služby zajišťují na radnici dva techničtí pracovníci pan Josef Šroubek a Jaroslav Slavík s jedním trvalým zaměstnancem na plný úvazek a sezónními pracovníky z úřadu práce. Jaroslav Slavík kompletně zajišťuje denní provoz, měření, údržbu a opravy vodohospodářské infrastruktury vodovodů, kanalizací, čističky odpadních vod. Pan Josef Šroubek zajišťuje řízení sezónních pracovníků a řízení odpadového hospodářství. Oba společně řeší také veškeré provozní záležitosti, které se objevují v celém katastru např. kácení stromů, opravy kanalizací, kanalizačních vpustí, opravy cest. ZIMNÍ ÚDRŽBA Pro zimní údržbu má město vlastní techniku dva traktory s radlicemi, jedno rozmetadlo drti, jeden zametací stroj na podvozku VARI a jednu multikáru s radlicí. V případě větších problémů je domluvena technika ALIMEXU a pana J.Hofmana. Kromě toho je připravena řada pracovníků, kteří v případě padání sněhu rychle nastoupí na brigádu. Letošní zima je naprosto výjimečná, úklid sněhu nebyl nutný, proto se naši pracovníci mohli věnovat údržbě cest, čističky a opravě místností v bývalé spořitelně, kde chceme mít připraven jeden malý azylový byt. (Bude připraven pro případ, když se někdo ze Spálenopoříčska dostane do problému a bude potřebovat přechodné krátkodobé ubytování např. na 2-3 měsíce). LETNÍ ÚDRŽBA ZELENĚ Nejnáročnější je pro obec zajištění letní údržby všech našich zelených ploch. Zajišťujeme sečení a úklid trávy na 8 hřbitovech (Spálené Poříčí nový a starý hřbitov, židovský hřbitov v Pražské ulici, Struhaře, Lipnice, Lučiště, Těnovice, Číčov). Dále jsou to zelené plochy v ulicích, na náměstí v Poříčí, na návsích (Struhaře, Lipnice horní i dolní, Těnovice, Záluží, Lučiště, Číčov, Hořehledy, čekárny Vlkov). Celkově udržujeme plochy o rozloze 10,3 ha. Zde jsme velmi rádi, když se o zelené plochy přilehlé k rodinným domům starají sami občané, protože město stihne sekat velké plochy jen dvakrát až třikrát ročně. Není to tedy na udržení anglického trávníku. Pro zlepšení údržby zeleně v obci jsme nově zakoupili čtyři větší kontejnery a traktorový přívěs. 1

2 V letošním roce tak chceme zavést službu i pro občany, kteří si udržují své zelené plochy a mají přebytek trávy, kterou nestačí zkompostovat. Ve dnech, kdy se budou v některé z vesnic sekat a uklízet veřejné plochy, bude na návsi přistaven kontejner na trávu, do nějž budou moci dávat trávu i všichni obyvatelé vesnice. V každé z vesnic to bude dvakrát za sezonu. O termínech budou lidé informování na vývěsce, případně rozhlasem. Na podzim navazuje na sečení trávy úklid listí na všech veřejných prostranstvích i na hřbitovech.veškerou údržbu zeleně zajišťujeme s pomocí pracovníků, kteří se nám přihlásí na veřejně prospěšné práce přes úřad práce. Právě nyní připravujeme uzavření smluv a uvítáme zájem těch, kteří jsou na úřadu práce registrováni. Potřebujeme dva až tři zodpovědné pracovníky na sečení sekačkami a křovinořezy a několik dalších pracovníků pro hrabání a nakládání trávy. Přijmeme i jednoho až dva pracovníky do lesa na sázení a ožinování stromků křovinořezem a na prořezávky v mladých porostech. Mimo sečení zelených ploch nově obec zajišťuje sečení příkopů a údržbu polních cest v rozsahu min. 20 km. ÚKLID ODPADU Jedním z významných úkolů obce, je zajistit čistotu veřejných ploch. Každý rok se snažíme něco v této oblasti vylepšit. Důležité je to zejména v centru Spáleného Poříčí, kde jsou školy i v centrech vesnic, kolem obchodů a autobusových zastávek. Čisté veřejné prostranství je příkladem i pro děti. Lépe se vždy udržuje nově opravená cesta, náměstí, než zanedbaná, zchátralá plocha. Proto se snažíme postupně opravovat veřejné plochy a po realizaci je řádně uklízet. Zase s pomocí pracovníků na veřejně prospěšných pracích i za pomoci dobrovolných spolupracovníků na vesnicích. V případě potřeby objednáváme na upravené plochy zametací vůz. Tato služba ale není levná, proto se snažíme apelovat na stavební firmy a zemědělce, aby cesty a silnice znečišťovaly co nejméně. Odpady na nejfrekventovanějším místě naší oblasti na náměstí ve Spáleném Poříčí a v jeho okolí jsou uklízeny denně. Rozšiřujeme počet odpadkových košů i počet košů na psí exkrementy. Jsme velmi rádi, že se nám v poslední době dostává pochval od turistů za čistotu. V oblasti svozu odpadů se snažíme postupně zkvalitňovat třídění. Zmíním pouze sběrný dvůr, který je velmi dobře veden a v poslední době je zde velký objemný odpad tříděn na spalitelný a nespalitelný. Spalitelný (např. nábytek) není ukládán na skládku, ale je firmou drcen a používán jako palivo. Nově sběrný dvůr neodebírá stavební suť tu je možné zdarma vozit na recyklační místo za Struhaři. Součástí údržby obce je také údržba stromů, údržba vodovodů a kanalizací, o nichž se zmíním příště. Zajistit údržbu obce s minimem prostředků je velký, často nedoceňovaný úkol. Proto bych chtěl všem našim pracovníkům poděkovat za to, jak jej zvládají. P. Čížek MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ PŘIJME PRACOVNÍKY NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE A TO OD DO PODMÍNKOU PŘIJETÍ JE REGISTRACE A DOPORUČENÍ OD ÚŘADU PRÁCE. ZÁJEM MÁME O PRACOVNÍKY, KTEŘÍ SE NEBOJÍ MANUÁLNÍ PRÁCE A UMÍ JI ZVLÁDNOUT. PŘIHLAŠUJTE SE PROSÍM DO 20. BŘEZNA U PANA JOSEFA ŠROUBKA NA RADNICI VE SPÁLENÉM POŘÍČÍ. O PŘIJETÍ PRACOVNÍKŮ ROZHODNE RADA MĚSTA SPÁLENÉ POŘÍČÍ. P.Č. 2

3 Sbírka pro děti v uprchlickém táboře v Jordánsku Dovolte, abych poděkoval dětem i jejich rodičům za ošacení pro děti v uprchlickém táboře v Jordánsku. Sbírku na škole měla na starosti Mgr. Martina Muchová. Všichni společně jsme "napěchovali" 22 pytlů, v kterých byly svetry, ponožky, čepice, bundy... I přes velmi krátkou dobu, za kterou bylo nutno celou akci zorganizovat, se k pomoci přihlásilo kolem 90 základních a mateřských škol a gymnázií, 4 dětské domovy, Domov Zvíkovecká kytička, 2 městské úřady, 1 farnost a dokonce i soukromé osoby. Vybralo se téměř 20 tun oblečení, které již bylo letecky dopraveno přímo dětem! Předání se zúčastnila také paní Běla Gran Jensen. Město Spálené Poříčí, rozhodnutím Rady města, přispělo částkou ,- Kč, za které se nakoupí deky a teplé oblečení. Další informace najdete na stránkách Stonožky: Mgr. Jiří Šeffl, ředitel školy 3

4 Zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Spálené Poříčí V pátek byl v budově ZŠ proveden zápis žáků do 1. ročníku, kteří nastoupí do školy 1. září K zápisu přišlo s rodiči téměř 50 dětí a přijato bylo celkem 45 dětí. Musíme pochválit naše budoucí prvňáčky, že byli velice dobře připraveni a zápis brali velice důležitě. Však je to také významný životní krok. Byla radost sledovat, jak počítali, poznávali barvy, recitovali.. Rodiče se usmívali a měli radost ze svých dětí. Paní kuchařky upekly z perníku nazdobené medaile, paní Krátká je opatřila jmenovkami s křestním jménem a děti si poznaly a vybraly ten svůj perníček. Děkuji též všem paním učitelkám, které zápis organizovaly a rovněž našim deváťákům, kteří při této akci pomáhali. Těšíme se na naše prvňáčky a přejeme jim ve škole samé jedničky a pochvaly! Mgr. Jiří Šeffl, ředitel ZŠ a MŠ Spálené Poříčí Nová pravidla udělování samovýrob v městských lesích ) Samovýroby budou zadávány jen v prořezávkových porostech tj. do 20ti let věku porostů. 2.) Budou udělovány dle pořadníku je možno se písemně nahlásit na městském úřadě. Na základě tohoto pořadníku schválí jednotlivé samovýrobce rada města. 3.) Po schválení radou města uzavře správce lesů s žadatelem o samovýrobu smlouvu. Po provedení samovýroby správce lesů vždy změří vyrobené dřevo na místě v lese jako podklad pro fakturaci. 4.) Samovýroba bude probíhat v měsících srpen září, po dobu 2 měsíců v kalendářním roce. Mimo měsíce určené pro provádění samovýroby budou všechny cesty do lesů uzamčeny. 4

5 Zprávy z matriky V průběhu roku 2013 došlo k těmto změnám: Zajímavosti : narodilo se 38 dětí, k trvalému pobytu se přihlásilo 25 občanů, v rámci Spáleného Poříčí se přestěhovalo 73 osob, odstěhovalo se 59 osob, zemřelo 38 občanů. z celkového počtu 38 narozených dětí bylo 21 kluků a 17 holčiček v roce 2013 se narodilo nejvíc občánků za poslední 5 let, v roce dětí, rok dětí, rok dětí, rok dětí nejstarším občanem Spáleného Poříčí je žena, která v roce 2013 oslavila 95 let 90 let oslavilo 6 občanů, 92 let oslavili 2 občané, 93 let oslavili také 2 občané Zlaté a diamantové svatby Městský úřad Spálené Poříčí zajišťuje v zámku, v obřadní síni Městského úřadu či na jiném vhodném místě zlaté a diamantové svatby občanů našeho města. Z tohoto důvodu bychom chtěli požádat všechny občany, kteří toto krásné jubileum slaví a chtěli by uspořádat jubilejní svatební obřad se svou rodinou, aby se přihlásili jeden až dva měsíce předem na matrice MěÚ Spálené Poříčí. Zároveň žádáme již nyní o předběžné nahlášení Vašeho možného zájmu za účelem rezervace vhodného termínu. Samozřejmě je možné na Vaše přání předat gratulaci pouze v rodině. Slavnostní události v roce 2013 v obřadní síni a v zámku ve Spáleném Poříčí Slavnostní uvítání občánků Slavnostní uvítání občánků do našeho města se konalo 2x v roce Dne se vítání občánků v zámku účastnilo 21 dětí. Dne se vítání občánků v zámku účastnilo 10 dětí. V roce 2013 se ve Spáleném Poříčí narodilo celkem 38 dětí. Slavnostní předávání vysvědčení Dne bylo slavnostně předáno závěrečné vysvědčení 30 žákům deváté třídy základní školy. Uzavření manželství V roce 2013 bylo uzavřeno 13 sňatků na zámku ve Spáleném Poříčí, 4 sňatky v obřadní místnosti, 1 sňatek v Hotelu ve Dvoře, 1 sňatek v obci Míšov a 1 církevní sňatek v Nových Mitrovicích. Zlaté a diamantové svatby V roce 2013 oslavil zlatou svatbu 1 manželský pár na zámku ve Spáleném Poříčí a 1 manželský pár v rodinném kruhu. Kristýna Novotná - matrikářka 5

6 K.Novotná Vzdělávací semináře projektu Renesance venkovského ovocnářství. Seminář na téma Výroba ovocných produktů tradičně i moderně, který se konal ve čtvrtek , otestoval maximální kapacitu společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou ve Spáleném Poříčí. Trochu překvapivě, neboť nebývá v dnešní době zvykem, aby místnosti, ve kterých se pořádají vzdělávací akce, zrovna praskaly ve švech. Nebývalý zájem účastníků tak jen potvrdil, že téma ovocnářství, zahrádkářství a zpracování produktů ze zahrad a sadů je venkovu stále blízké. A pořadatelům z MAS svatého Jana z Nepomuku potvrdil, že realizace projektu Renesance venkovského ovocnářství podpořeného v Programu rozvoji venkova, opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce, byl trefou do černého. S lektorkou Alenou Gajduškovou jsme si postupně povídali o vhodnosti jednotlivých odrůd jablek, hrušek a dalšího ovoce pro další zpracování, a zda v tomto ohledu vítězí nové odrůdy, nad starými, či je tomu spíše naopak. Jak ovoce zpracovávaly naše babičky a jak to i dnes dělat zdravě bez konzervantů a cukru, nebo jak hodnotně využít zbytky ovoce třeba z moštování. Svůj pohled na zdravé konzumování ovoce nabídla Lenka Rojíková, expertka na zdravou výživu a makrobiotiku. Pro mnohé možná překvapivý, přesto, nebo právě proto poučný. Výsledky svého experimentu s konzervací jablečného moštu přírodními konzervanty představila Lenka Stachová. Výsledky pravda zatím mnoho optimismu nedávají, ovšem beznadějné to také není. Navíc příroda nabízí tolik možností, takže v experimentování se bude pokračovat. Zajímavým zpestřením akce byla ochutnávka ovocných produktů, přičemž některé z nich byly připraveny na semináři v provizorní kuchyni přímo před účastníky semináře. 6

7 Nestihli jste navštívit seminář ve Spáleném Poříčí? Nevadí, srdečně Vás zveme na další semináře, které se budou konat v Nepomuku a Žinkovech: 1. Možnosti extenzivního ovocnářství v dnešní době, Městské muzeum Nepomuk, od 17,00 hod. 2. Výroba ovocných produktů tradičně i moderně, Klub svatého Václava v Žinkovech, od 17,00 hod. Více informací na Michal Arnošt Co se podařilo v oblasti Obnovy dědictví regionu Celkem 79 regionálních projektů získalo za posledních 6 let finanční podporu prostřednictvím MAS svatého Jana z Nepomuku. Protože se na území MAS nachází celá řada historických památek, které představují historické dědictví území, je o ně potřeba náležitě pečovat, využít jejich potenciál pro rozvoj cestovního ruchu i dalších aktivit, podíváme se v tomto článku na podpořené projekty v období , tematicky zaměřené na Obnovu dědictví regionu. V roce 2011 došlo k podpoře projektu Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk Rokoko nejen pro oko - záchrana milečských varhan, kdy se podařilo naplnit iniciativu P. Slávka Holého a mnohaleté úsilí místních pod vedením PhDr. Richarda Böhnela, kteří charitativními koncerty sbírali peníze na obnovu historických varhan v jejich kostele sv. Petra a Pavla, zničených zubem času i vandaly. Podpora z MAS sv. Jana z Nepomuku ve výši ,- Kč pak pro ně byla klíčovou. Varhany se slavnostně rozezněly za účasti prezidenta Václava Klause o druhém svátku vánočním dne V roce 2012, během IX. Výzvy, byly podpořeny hned čtyři projekty v daném opatření. Mikroregion V tomto opatření bylo podpořeno celkem 11 projektů za celkem ,-, získat bylo možné dotace až ve výši 90% celkových výdajů, úspěšnost žadatelů dosáhla hranice téměř 70%. Hned v rámci III. Výzvy MAS na podzim 2009, v první Výzvě, ve které bylo vyhlášeno opatření na památky s číslem 1.1., zaevidovala kancelář MAS celkem 7 projektů. Z toho pět se následně dočkalo finanční podpory. A tak vznikla například Stálá expozice historické techniky v bývalých stájích na staré zelenohorské poště, jeden z projektů, za které se nemusí realizátor - Společnost přátel starého Nepomuka - rozhodně stydět. Obci Mladý Smolivec se podařilo příkladně obnovit hned několik křížků a pomníků padlých v jejích katastrálních obcích, město Spálené Poříčí zbudovalo stálou vlastivědnou expozici v domě čp. 100 a věže kostela svatého Jana Nepomuckého v Nepomuku se dočkaly nového malého Svatojánského muzea. Nepomucko nyní dokončuje svůj projekt Pamětníci z kamene, zaměřený na obnovu celkem čtrnácti památek v šesti obcích (Spálené Poříčí/Těnovice, Tojice, Třebčice, Neurazy/Partoltice, Měcholupy, Prádlo). V posledně jmenované obci bude díky dotaci v průběhu jara slavnostně odhalena nová socha sv. Jana Nepomuckého, replika původního originálu. Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek se chystá v letošním roce otevřít expozici věnovanou zaniklému cisterciáckému klášteru Pomuk, částečně přímo v dnešní obci Klášter, druhotně v nepomuckém muzeu, kde bude k vidění dokonce i malý model zaniklého konventu. 7

8 A právě nepomucké muzeum otevře již v únoru novou stálou expozici B24-Liberator, podpořenou rovněž přes MAS sv. Jana z Nepomuku. Nových výstavních prostor, určených pro prezentaci lidových krojů oblasti jižního Plzeňska, se dočká také statek v Žinkovicích (Březí u Žinkov), díky projektu Ing. Jiřího Tetzeliho. V X. Výzvě v loňském roce pak získal podporu projekt Hlavu vzhůru, aneb zachraňme klenoty z kamene, který řeší záchranu a základní restaurování vzácných barokních soch Lazara Widemanna v Žinkovech, nejcennějšího souboru barokních soch na území jižního Plzeňska, které by patrně bez finanční podpory ve výši ,-Kč pro svůj havarijní stav nepřežily letošní zimu. V souvislosti s tím lze zmínit i jeden projekt spolupráce MAS sv. Jana z Nepomuku, MAS Aktivios a MAS Pošumaví, nazvaný Oživme společně památky a pověsti z míst tajemných i kouzelných, který se zabýval mimo jiné obnovou žinkovského andělíčka, jedné již zcela zaniklé sochy původního barokního souboru. Rovněž další projekt spolupráce za účasti MAS sv. Jana z Nepomuku, nazvaný Otevíráme poklady venkova, nyní aktuální, řeší zbudování tří stálých expozic. V Tojicích u nutrií má vzniknout tzv. Minizoo, v Nepomuku na staré zelenohorské poště expozice věnovaná historii objektu i města, a v blízkosti Hotelu U Zeleného stromu v Nepomuku má vyrůst stálá expozice zemědělské techniky. O realizaci tohoto projektu vás budeme ještě v letošním roce podrobněji informovat i na stránkách těchto novin. Věříme, že všechny expozice i opravené památky zatraktivní náš region a uchovají pro další generace otisky našich dávných předků. A také, že si je lidé vezmou za své, budou je mít rádi, a nedopustí v budoucnu jejich další zkázu, ať již s dotacemi nebo bez nich. Rozhovor s PhDr. Richardem Böhnelem, aktivním organizátorem sbírky na záchranu varhan v Milči a PhDr. Pavlem Kroupou, mluvčím Společnosti přátel starého Nepomuka, si můžete přečíst na Poděkování dobrým lidem Když členka MAS sv. Jana z Nepomuku, Martina Krumpholcová, přišla s informací, že obec Mladý Smolivec vyhlásila sbírku víček z PET lahví na podporu svého občánka Filipa Marka, chlapce, kterému by výměnou za víčka pomohl po zdravotní stránce pobyt v lázních, rozhodli jsme se ihned tuto myšlenku uchopit a co nejvíce podpořit. Nutno říci, že podpořit jsme se jí nerozhodli jen my, ale především několik desítek lidí, kteří přinesli do infocentra v Nepomuku či do naší kanceláře ve Spáleném Poříčí (budova Městského úřadu, 1. patro) větší či menší pytle plné víček. Netroufám si odhadnout, kolik se podařilo díky vám posbírat, ale byla jich opravdu obrovská hromada. Pokud někdo z vás nestihl víčka donést, nezoufejte a učiňte tak, sbírka bude pokračovat i v letošním roce, a pomůže před Vánoci třeba zase někomu jinému. Další možností, jak pomoci regionu, byly a stále také jsou pamětní mince s žinkovským andělíčkem pro štěstí, které jsou k dispozici za 100,-Kč v informačních centrech regionu v Nepomuku, Spáleném Poříčí a Žinkovech. Výtěžek z těchto mincí putuje plnou měrou na záchranu vzácných barokních žinkovských soch a ve sbírce je nyní již více než ,-Kč. Tato částka pomůže Římskokatolické farnosti Nepomuk na spolufinancování projektu na záchranu těchto soch, a tak každý, kdo si minci pořídil či v letošním roce ještě pořídí, zachránil kousek naší nejcennější historie. Mám z toho dobrý pocit, protože i díky těmto aktivitám vím, že žijí v našem regionu lidé se srdcem na správném místě. A za to vám patří velký dík. Pavel Motejzík 8

9 MAS a příprava na období Budoucnost místní akční skupiny je v rukách úředníků a Evropské Unie Tak si další působení MAS v regionu představuje velká část místních obyvatel. Z části je to pravda, zčásti se však jedná o velmi zjednodušenou představu. Jakým směrem se vydá MAS sv. Jana z Nepomuku, může totiž ovlivnit každý první i druhý z nás. Páteří pro další roky činnosti MAS bude Rozvojový plán K jeho přípravě vyzvala MAS sv. Jana z Nepomuku mimo jiné i vytipované osobnosti regionu, ale oslovuje se svými dotazy ke strategii území i běžné obyvatele. Dnes vám představíme šest nejčetnějších závěrů osobností regionu na téma Jedinečnost území MAS. Na co jste tu hrdí. Co se vám zde líbí zejména : 1. Požehnaný kraj to, že zde založili cisterciáci klášter, že se zde narodil svatý Jan Nepomucký a působil svatý Vojtěch, prostě nemůže být náhoda. 2. Zadumaný meziprostor (někde mezi tepající západočeskou metropolí a adrenalinovou Šumavou) prostor, který vybízí ke zklidnění, přemýšlení, duchovnu 3. Mezi kopci specifická zvlněná krajina přechodu mezi Brdy a Šumavou, žádné vysoké kopce, ale po rovině se u nás nikam nedostanete, navíc krajina bez zásadních zásahů, sídelní struktura bez zásadních změn. Krásné lidové návsi a přírodní scenérie. 4. Jedinečnost představují místní památkové objekty Zelená Hora, Žinkovský zámek, památková zóna ve Spáleném Poříčí. 5. Potenciál regionu pro rodinný cestovní ruch ovšem spíš nevyužívaný a především chybí společný koncept využití tohoto potenciálu. 6. Existence a fungování MAS svatého Jana z Nepomuku i specifické osobnosti, které jsou hybnou silou regionu. Souhlasíte s nimi? Jaký je váš názor? Které 3 jedinečnosti regionu byste zmínili? Své názory můžete zasílat na případně adresu: MAS svatého Jana z Nepomuku, Nám. Svobody 132, Spálené Poříčí. Více o přípravě Rozvojového plánu , včetně toho, které osobnosti jsme zpovídali a jaké jsou jejich názory na náš region najdete na: * * * * * * MAS sv. Jana z Nepomuku a osobnosti regionu STOPY, FAKTA, TAJEMSTVÍ NEJŠŤASTNĚJŠÍ DEN PRO KARLŮV MOST 30. díl I mosty u nás mají svou historii. Ale vždy spojovaly nejenom slovně jeden břeh s druhým. Stavěly se pevné kamenné, ale i menší dřevěné nebo kombinace obou. V našem okolí to byl náš poříčský, který měl vedle i brod. Na prvním vyobrazení Poříčí je znázorněn most dřevěný. Později, opravdu později, kdy už byla fotografie, vidíme u nás divnou kombinaci dvou nestejných, železných půlek mostu. Každá je dělána jinak a pravděpodobně také někým jiným. Možné je i to, že obě půlky úzkého mostu byly stejné a jedna z nich musela nějak zchátrat nebo půl mostu nevydrželo. Něco ale víme jistě, že na mostě stál křížek, který později po povodni roku 1925, kdy se dělala regulace řeky a postavení nového mostu ne ze železa a dřeva, byl kvůli rozšíření mostu přenesen a postaven na levém břehu. Hrdě řeknu na straně Vinohrad, později Kudliček, někdy Kouliček. Most ani později nezměnil moc svůj vzhled a to ani po poslední nedávné úpravě a opravě. Přibyla mu jen lávka, ale ta je stavebně a bezpečnostně nezávislá. V rámci objektivity řeknu Frantova lávka (Krejčího). Protože po každém z nás něco zbyde, nebo také ne. Ať to byl předseda MNV nebo starosta. Vrátím se ale k původnímu tématu. Kdo by chtěl oslavit přesný moment založení Karlova mostu, musel by si přivstat. 9

10 Objevily se úvahy, že císař Karel IV. tak učinil 9. července 1357, těsně po půl šesté ráno, protože most v tu dobu dostal do vínku silný numerologický základ pro šťastný osud. Datum vytvořila stoupající a klesající řada lichých čísel 1357 (rok) 9 (den) 7 ( měsíc) 5 (hodina ) 31 (minuty). Složeno do pyramidy to vypadá ještě efektněji: Korunuje číslo 9, symbol dokonalosti a plnění plánů, číslo početí a tvoření. Sečteme-li všechna čísla dohromady, vyjde nám 41, přičemž 4 plus 1 je 5, číslo přinášející dobrý vliv planety Jupiter. O tom, že se slavnost odehrála 9.července 1357, zanechal svědectví kronikář Karlovy doby Beneš Krabice z Weitmile. Hypotézu o hodině a minutě však dodal až v roce 1979 astronom a historik Zdeněk Horký, ale měl pro ni pádné argumenty středověk si velmi potrpěl na horoskopy a Karel IV. nebyl výjimkou. Ideálním časem pro založení základního kamene se tak stala chvíle, kdy nad obzorem stály všechny tehdy známé planety včetně Marsu, který nad něj právě vycházel nejen jako symbol války, ale i velkých činů. Také postavení planet bylo slibné. A to i souhvězdí Lva, od poloviny 13. století heraldického symbolu českých panovníků a astrologického patrona Prahy. Můžeme věřit, že se Karel IV. snažil neponechat nic náhodě při stavbě mostu. Nebyl pro něj jen praktickým doplněním života města, ale byl také součástí plánované korunovační cesty českých panovníků. Ta měla mířit ze Staroměstské strany po mostě na Pražský hrad. Soudí se, že to byl dokonce sám Karel IV., kdo tu mostní cestu absolvoval jako první. Ačkoliv o tom už nevěděl. Když koncem roku 1378 zemřel, smuteční průvod s jeho tělem zřejmě přecházel přes ještě nedostavěný most, tehdy známý jako Kamenný a až od roku právem Karlův most. Je velkou škodou, že o našem mostě přes Bradavu nemáme tolik zpráv, jako máme o našem nejznámějším historickém mostě panovníka Karla IV. Jaroslav Hodek, Měšťanská beseda Významná plzeňská slavnost se blíží! Nezadržitelně se blíží termín, který přinese naší Plzni velký titul PLZEŇ, Evropské hlavní město kultury. Bude to sice až v příštím roce, ale již teď jsou všechny důležité přípravy v plném proudu. Budou velké, pestrobarevné průvody (celkem čtyři to proto, že Plzeň leží právě na soutoku čtyř velkých řek), bude velká účast lidí, přijede řada našich i zahraničních umělců, zúčastní se i akrobaté z nich vyniká i velmi známý švýcarský akrobat David Dimitri; bude hodně i dobré hudby... Tak hodnotí připravující se program celé této slavnostní akce umělecký ředitel celého projektu Petr Forman. Účastníci celé této slavnostní akce se již teď těší na hudbu, obrazy, napětí a ovšem i emoce. Hudební součást celého tohoto projektu má na starosti jeden ze současných významných skladatelů a dirigentů Marko Ivanovič již teď má připravenou slavnostní původní skladbu, připravenou právě pro tuto příležitost. Ta vyvrcholí také prvním rozezněním nových zvonů plzeňské katedrály... prom.ped.v.karásek 10

11 Nefunkční použité světelné zdroje vhazujte do sběrné nádoby v přízemí chodby na radnici. Zdokonalovací výcvik (kondiční) AUTOŠKOLA PECHMAN STRUHAŘE (i v Plzni). Nabízím také nákladní dopravu do 3,5 t a osobní do 9 osob - na část.úvazek. Kontakt : Struhaře 58 11

12 INZERÁTY Velkoformátový tisk Nabízím možnost velkoformátového tisku na plotrovacím zařízení HP. Maximální velikost výkresu 610 mm x 1897 mm. Zakázky přijímám mailovou formou v běžných tiskových formátech (nejlépe PDF). Cena bude stanovena dohodou dle objemu a charakteru zakázky (orientačně černobílé výkresy 40Kč / 1m 2, barevné výkresy bez výplní 60Kč / 1m 2, barevné výkresy s velkými výplněmi po individuální dohodě). Ing. Libor Toman, tel , Pronájem pozemku Pronajmu (i dlouhodoběji) stavební pozemek ve Štítovské ulici ve Spáleném Poříčí (naproti stavebninám). Pozemek je vhodný pro drobné podnikání, mezisklad materiálu apod. Informace na čísle tel PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST - PROJEKTY STAVEB, DOMŮ - NOVOSTAVBY, REKONSTRUKCE - NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ STAVBY - PRŮKAZ ENERGETICKÉ NAROČNOSTI BUDOVY - STAVEBNÍ DOZOR, INŽENÝRING PROJEKTOVÝ ATELIÉR CALOR Ing. P.Chalupný, M.Chalupná Zahradní 531 Spálené Poříčí FIRMA ŽMIJÁK HOŘEHLEDY VRTÁNÍ STUDNÍ, PROHLUBOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ STUDNÍ, PRÁCE S MINIBAGREM Tel.:

13 PŮJČOVNA SVATEBNÍCH ŠATŮ ZLATNICTVÍ - ŠPERKY Blovice - Tyrkys Jarmila Dindová Tel.: , dindova.cz VÁM NABÍZÍ : * svatební šaty a doplňky * šaty do tanečních * svatební oznámení a pro maturantky * velký výběr snubních prstenů * šaty pro družičky Servicios Internacionales, s.r.o. Zdeněk PŘIBYL Náměstí 317 P R O D E J * červeného suchého španělského vína * 5 druhů medoviny a medu * bílého a růžového vína a 3 druhů olivového oleje P R O D E J N Í D O B A ST h PÁ h SO 8 12 h Prodej možný i mimo otevírací hodiny. Prodej slepiček Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří : týdnů. Cena ,- Kč/ ks - dle stáří. Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu! Prodej se uskuteční: v úterý 11. března a v sobotu 19. dubna 2014 Spálené Poříčí - za kostelem hod. Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena Kč/ks. Případné bližší informace : Po-Pá hod, tel , ,

14 Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost - více na www: diakoniebroumov.org VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ - Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ - Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon - Látky (minimálně 1m 2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) - Domácí potřeby nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené - Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky - Obuv veškerou nepoškozenou - Hračky nepoškozené a kompletní VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: - Ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce z ekologických důvodů - Nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí - Znečištěný a vlhký textil Sbírka se uskuteční ve dnech : Čas : provozní doba PO, ST 7:30 18:00 hod. ÚT, ČT, PÁ 7:30 14:00 hod. Místo: chodba radnice MěÚ Spálené Poříčí Nově můžete darovat i malé spotřebiče, pro které máme využití. Mezi ně patří vysavače, žehličky, topinkovače, kulmy, holicí strojky, hodinky, váhy, mixery, kávovary, vrtačky, mikrovlnky, počítače. Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc. Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.č. : , Auto moto antik & sběratelská burza letiště Tchořovice o Blatné. Všeobecná burza pořádaná na letišti Tchořovice u Blatné. Zpevněná plocha o rozloze m se nachází cca 85 km jižně od Prahy. Termíny v roce 2014 : 29.3., 31.5., 28.6., 30.8., a Prodejci mohou přijet již v pátek! Kupující od 7:00 - dříve nebudou vpuštěni! Přijďte prodat, co vám doma přebývá, nebo koupit, co ještě nemáte. Zváni jsou též numismatici, filatelisté, sběratelé odznaků, pohlednic a jiní... Na burze proběhne výkup katalyzátorů za výhodné ceny. Občerstvení a toalety zajištěny. Srdečně zvou pořadatelé! Více na:

15 Sokol Spálené Poříčí 2014 Jak ukázala v roce 2011 sokolská výstava s názvem 20 let v pohybu, instalovaná v prostorách sokolovny, rozdal Sokol Spálené Poříčí za dvacet let svojí činnosti široké veřejnosti tisíce úsměvů a stovky krásných zážitků. Nechte se i v roce 2014 pozvat na naše sportoviště, turistické výlety, cyklistiku, na divadelní představení, společenské akce pro děti i dospělé. Přijďte podpořit reprezentanty Spáleného Poříčí na mistrovská utkání fotbalu, baseballu, stolního tenisu, přijďte utužit svoji kondici do fitness centra, na tenisový kurt nebo cvičební a sportovní hodiny. Také v roce 2014 žijte aktivně se Sokolem Spálené Poříčí, věříme, že i v letošním roce rozdáme zúčastněným mnoho úsměvů a krásných zážitků. Jsme tady pro radost a pro zdraví nás všech. Na společná setkání se těší členové TJ Sokol Spálené Poříčí. Internetové stránky oddílů TJ: Václav Ziegler starosta TJ Sokol 15

16 16

17 Víkendový výlet na Moravu se uskuteční dubna Program zahrnuje: Aktivní účast na Festivalu vín na Podluží putovní degustace Návštěvu Moravského krasu - Punkevní jeskyně Prohlídku soukromého pivovaru v Havlíčkově Brodě Celková cena zájezdu včetně vstupů a degustací je 2.100,- Kč, přihlásit se můžete do uhrazením částky 1.000,- Kč za osobu u paní Moniky Rojové na MěÚ Spálené Poříčí, tel: Na požádání Vám rádi mailem zašleme podrobnější informace. Na výlet za poznáním Vás srdečně zve Všestrannost TJ Sokol Spálené Poříčí. 17

18 Fotbalové střípky ZE SPORTU MUŽI A 1.A třída Jak jsme již předesílali v minulém článku, čekalo nás soustředění v Žinkovech a zimní turnaj na umělé trávě na Doubravce. Co se týče soustředění, můžeme ho zhodnotit jako vydařené, především tedy, co se týče organizační stránky. Sportovní středisko potvrdilo svoje výborné zázemí a vedle běhu v přírodě jsme tak mohli využívat tělocvičnu či menší bazén. O náplň tréninků se staral vedle trenéra Ondřeje Bláhy i trenér dorostenců Zdeněk Böhm, a na jejich pestrost jsme si nemohli stěžovat. Celkem se zde vystřídalo 15 hráčů, ale vzhledem k tomu, že se jednalo i o hráče "B" týmu a dorostu, mohlo být číslo určitě vyšší. Zimní turnaj na Doubravce také splnil svůj účel, sice jsme v základní skupině obsadili poslední 6. místo, ale sehráli jsme několik utkání s kvalitními soupeři a alespoň snad někteří jedinci získané zkušenosti uplatní v mistrovských bojích. Hned v prvním utkání jsme prakticky bez tréninku (tréninky začínali až v týdnu po tomto zápase) poznali rozdíl mezi I.A třídou a divizí. A ačkoliv po první poločase byl výsledek více než přívětivý, v druhém poločase nás opustily síly, a konečné skóre zcela odpovídá rozdílu dvou tříd. Ve druhém utkání jsme se střetli s mužstvem Lhoty-Plzeň, které sice hraje o třídu nižší soutěž než náš tým, ale svoji skupinu jasně vede a pravděpodobně se v příští sezóně objeví v I.A třídě. Utkání bylo také ovlivněno tím, že jsme na zápas jeli přímo ze soustředění a jednoduše nám chyběly síly. Bohužel hráči, kteří na soustředění nebyli a počítalo se s jejich plným zapojením do tohoto zápasu, z nejrůznějších důvodů nedorazili, a tak si hrstka statečných tento zápas opravdu užila. Utkání s Přešticemi "A", taktéž odpovídalo výkonnostnímu rozdílu obou celků. Po celý zápas byl náš soupeř jasně lepší, my jsme ho v obranné fázi moc neprověřili a znovu odešli vysoko poraženi. Jediný náš bodový zisk jsme si připsali za vítězství proti Černicím. Nutno však podotknout, že jsme opět nepodali nijak přesvědčivý výkon a navíc proti nám nastoupila spíše černická rezerva doplněna o pár borců z prvního mužstva. Na závěr základní skupiny jsme se střetli se "starými známými" z Příkosic, se kterými se potkáváme pravidelně každé přípravné období. První poločas byl herně velice vyrovnaný, ve druhém jsme již poněkolikáté udělali školácké chyby, sami navíc neproměnili nějaké slušné příležitosti a odešli poraženi. Prohra mrzí o to víc, že případná výhra proti Příkosicím by nám zajistila velice příjemné 4. místo ve skupině a tím souboj o konečné 7. místo na turnaji. Takhle se musíme spokojit pouze s bojem o 11. místo. Výsledky zimního turnaje na Sencu Doubravka: Senco Doubravka Spálené Poříčí 6:0 (1:0) Lhota Spálené Poříčí 7:3 (4:2) D. Šlajs, J. Šefl, vlastní Přeštice Spálené Poříčí 5:1 (2:0) F. Brudna Černice Spálené Poříčí 0:2 (0:0) T. Tofl, Vl. Fiala Příkosice Spálené Poříčí 3:0 (0:0) Na závěr bychom Vás rádi již s předstihem pozvali na první mistrovská utkání roku 2014, která jsou již za dveřmi. Odvetnou část zahajujeme již druhou březnovou sobotu na domácím trávníku. Poté zajíždíme do nedalekých Černic a následovat budou další dvě domácí utkání :30 Spálené Poříčí - Staňkov :30 Černice - Spálené Poříčí :00 Spálené Poříčí - Zruč :00 Spálené Poříčí - Chlumčany PŘÍPRAVKA Okresní přebor Plzeň-jih Přípravný turnaj st. přípravek hala Rokycany, zhodnocení pohledem trenéra Reného Vaidiše: 1. utkání : SPÁLENÉ POŘÍČÍ STARÝ PLZENEC 0 : 0 18

19 V zápase s pozdějším vítězem celého turnaje jsme podali bojovný poctivý výkon, avšak několik dobrých příležitostí nevyužili. Soupeř pohrozil dvakrát po rohových kopech, ale také neskóroval. 2. utkání : SPÁLENÉ POŘÍČÍ STOD 1 : 0 ( branka : F. Hofman ) Po kvalitním výkonu jsme si připsali zcela zasloužené vítězství. Z trvalé výrazné územní převahy jsme vytěžili alespoň jeden gól, když se po rohu T. Vaidiše prosadil F. Hofman. 3. utkání : SPÁLENÉ POŘÍČÍ ČERNICE 1 : 2 ( branka : F. Hofman ) Velmi špatný začátek znamenal již ve 3. minutě dvoubrankovou ztrátu. Poté jsme se výrazně zlepšili, jenže z mírné převahy stihli pouze snížit v poslední minutě střetnutí. 4. utkání : SPÁLENÉ POŘÍČÍ SPOJE PLZEŇ 1 : 0 ( branka : F. Hofman ) Plzeňský tým jsme jednoznačně přehráli, vítězný zásah zaznamenali v polovině utkání. Svého soka jsme pouštěli před vlastní branku jen sporadicky. 5. utkání : SPÁLENÉ POŘÍČÍ ŽÁKAVA 1 : 2 ( branka : J. Byron ) I v souboji se Žákavou jsme byli po herní stránce lepším družstvem, ovšem ze dvou povedených brejků soupeře dvakrát inkasovali. V dalším průběhu pak stihli skórovat pouze jednou J. Byronem a museli vstřebat hodně mrzutou porážku. 6. utkání : SPÁLENÉ POŘÍČÍ ROKYCANY 0 : 4 Rokycany se staly jediným týmem, jenž nás fotbalově přehrál. Proti přesné kombinační hře jsme neměli žádnou protihru, v hluboké defenzivě jen bránili co nejnižší porážku. Konečná tabulka : 1. Starý Plzenec : Rokycany : Žákava : Černice : Spálené Poříčí : Spoje Plzeň : Stod :17 0 V povedeném, výborně zorganizovaném klání jsme podávali kvalitní výkony, jako jedno z nejmladších družstev zanechali velmi dobrý dojem. Pochvalu za předvedenou hru zaslouží všichni hráči, vyzdvihnout musíme F. Hofmana, jenž si odnesl individuální cenu pro nejlepšího hráče turnaje. Závěrem bychom chtěli pozvat širokou spálenopoříčskou veřejnost na sobotu od hod do místní sokolovny, kde se jako každý rok uskuteční tradiční maškarní bál. Kompletní referáty z utkání a mnoho dalších informací o našem oddílu můžete najít na internetových stránkách Vladislav Fiala DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SPÁLENÉ POŘÍČÍ - DOMEČEK CVIČENÍ NA TRAMPOLÍNÁCH Přijďte si to odskákat!!! Bezpečné cvičení na trampolínách za hudebního doprovodu je velmi efektivní forma pohybové aktivity. Skupinové cvičení pod vedením lektorky paní Mirky Hodkové probíhá formou cvičebních hodin (60 min.). Další podrobnosti je možné domluvit na hodinách v uvedených dnech nebo na tel Z DŮVODU OMEZENÉHO POČTU MÍST JE POTŘEBA SE NA HODINY OBJEDNAT! S sebou si vezměte: sportovní obuv, ručník, pití. Cena za hodinu (60 min.) 50,-Kč Hodina začíná ve STŘEDU od 18:30 a 19:30 nebo ve ČTVRTEK od 18:30 K dispozici je 9 trampolín pro cvičící a jedna pro lektorku. Cvičení je určeno pro velké děti a dospělé. 19

20 Jiří Šlitr je jednou z významných osobností naší populární hudby minulého století. Jeho dílo zanechalo nesmazatelnou stopu a ovlivnilo mnoho pozdějších autorů. Jiří Šlitr byl povoláním právník, ale talentem a posláním všestranný umělec. Patnáctého února 2014 by se dožil 90 let. Takové výročí, to byl velký důvod připravit na Hudební večer v pátek písně divadla Semafor. V režii Luďka Tupého a v podání místních muzikantů zněly přísálím sokolovny do noci známé šlágry, písně, které pro svoji lidskost léty zlidověly Pramínek vlasů, Purpura, Láska nebeská. Aby mohl při hudebních večerech připojit do společného vokálu každý svůj hlas, promítají se texty písní na zeď a věřte, že zpívání nápaditých textů dvojice Šlitr-Suchý si každý opravdu vychutnal. Až uvidíte během roku pozvání na Tématický hudební večer, nechte se určitě pozvat, třeba i se svým hudebním nástrojem. Václav Ziegler 20