VEŘEJNÁ SLUŽBA. ÚNOR ročník ZIMNÍ ÚDRŽBA LETNÍ ÚDRŽBA ZELENĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEŘEJNÁ SLUŽBA. ÚNOR 2014 24. ročník ZIMNÍ ÚDRŽBA LETNÍ ÚDRŽBA ZELENĚ"

Transkript

1 2. ÚNOR ročník VEŘEJNÁ SLUŽBA Hlavním úkolem obce je zajišťovat nejen rozvoj, ale i běžnou údržbu a služby pro své občany. Jak tento servis zajišťuje naše město? Snažíme se zajistit služby a údržbu co nejlevněji, neboť vlastní zdroje obec potřebuje pro větší investice např. do cest a vodovodů. Veškerý servis a služby zajišťují na radnici dva techničtí pracovníci pan Josef Šroubek a Jaroslav Slavík s jedním trvalým zaměstnancem na plný úvazek a sezónními pracovníky z úřadu práce. Jaroslav Slavík kompletně zajišťuje denní provoz, měření, údržbu a opravy vodohospodářské infrastruktury vodovodů, kanalizací, čističky odpadních vod. Pan Josef Šroubek zajišťuje řízení sezónních pracovníků a řízení odpadového hospodářství. Oba společně řeší také veškeré provozní záležitosti, které se objevují v celém katastru např. kácení stromů, opravy kanalizací, kanalizačních vpustí, opravy cest. ZIMNÍ ÚDRŽBA Pro zimní údržbu má město vlastní techniku dva traktory s radlicemi, jedno rozmetadlo drti, jeden zametací stroj na podvozku VARI a jednu multikáru s radlicí. V případě větších problémů je domluvena technika ALIMEXU a pana J.Hofmana. Kromě toho je připravena řada pracovníků, kteří v případě padání sněhu rychle nastoupí na brigádu. Letošní zima je naprosto výjimečná, úklid sněhu nebyl nutný, proto se naši pracovníci mohli věnovat údržbě cest, čističky a opravě místností v bývalé spořitelně, kde chceme mít připraven jeden malý azylový byt. (Bude připraven pro případ, když se někdo ze Spálenopoříčska dostane do problému a bude potřebovat přechodné krátkodobé ubytování např. na 2-3 měsíce). LETNÍ ÚDRŽBA ZELENĚ Nejnáročnější je pro obec zajištění letní údržby všech našich zelených ploch. Zajišťujeme sečení a úklid trávy na 8 hřbitovech (Spálené Poříčí nový a starý hřbitov, židovský hřbitov v Pražské ulici, Struhaře, Lipnice, Lučiště, Těnovice, Číčov). Dále jsou to zelené plochy v ulicích, na náměstí v Poříčí, na návsích (Struhaře, Lipnice horní i dolní, Těnovice, Záluží, Lučiště, Číčov, Hořehledy, čekárny Vlkov). Celkově udržujeme plochy o rozloze 10,3 ha. Zde jsme velmi rádi, když se o zelené plochy přilehlé k rodinným domům starají sami občané, protože město stihne sekat velké plochy jen dvakrát až třikrát ročně. Není to tedy na udržení anglického trávníku. Pro zlepšení údržby zeleně v obci jsme nově zakoupili čtyři větší kontejnery a traktorový přívěs. 1

2 V letošním roce tak chceme zavést službu i pro občany, kteří si udržují své zelené plochy a mají přebytek trávy, kterou nestačí zkompostovat. Ve dnech, kdy se budou v některé z vesnic sekat a uklízet veřejné plochy, bude na návsi přistaven kontejner na trávu, do nějž budou moci dávat trávu i všichni obyvatelé vesnice. V každé z vesnic to bude dvakrát za sezonu. O termínech budou lidé informování na vývěsce, případně rozhlasem. Na podzim navazuje na sečení trávy úklid listí na všech veřejných prostranstvích i na hřbitovech.veškerou údržbu zeleně zajišťujeme s pomocí pracovníků, kteří se nám přihlásí na veřejně prospěšné práce přes úřad práce. Právě nyní připravujeme uzavření smluv a uvítáme zájem těch, kteří jsou na úřadu práce registrováni. Potřebujeme dva až tři zodpovědné pracovníky na sečení sekačkami a křovinořezy a několik dalších pracovníků pro hrabání a nakládání trávy. Přijmeme i jednoho až dva pracovníky do lesa na sázení a ožinování stromků křovinořezem a na prořezávky v mladých porostech. Mimo sečení zelených ploch nově obec zajišťuje sečení příkopů a údržbu polních cest v rozsahu min. 20 km. ÚKLID ODPADU Jedním z významných úkolů obce, je zajistit čistotu veřejných ploch. Každý rok se snažíme něco v této oblasti vylepšit. Důležité je to zejména v centru Spáleného Poříčí, kde jsou školy i v centrech vesnic, kolem obchodů a autobusových zastávek. Čisté veřejné prostranství je příkladem i pro děti. Lépe se vždy udržuje nově opravená cesta, náměstí, než zanedbaná, zchátralá plocha. Proto se snažíme postupně opravovat veřejné plochy a po realizaci je řádně uklízet. Zase s pomocí pracovníků na veřejně prospěšných pracích i za pomoci dobrovolných spolupracovníků na vesnicích. V případě potřeby objednáváme na upravené plochy zametací vůz. Tato služba ale není levná, proto se snažíme apelovat na stavební firmy a zemědělce, aby cesty a silnice znečišťovaly co nejméně. Odpady na nejfrekventovanějším místě naší oblasti na náměstí ve Spáleném Poříčí a v jeho okolí jsou uklízeny denně. Rozšiřujeme počet odpadkových košů i počet košů na psí exkrementy. Jsme velmi rádi, že se nám v poslední době dostává pochval od turistů za čistotu. V oblasti svozu odpadů se snažíme postupně zkvalitňovat třídění. Zmíním pouze sběrný dvůr, který je velmi dobře veden a v poslední době je zde velký objemný odpad tříděn na spalitelný a nespalitelný. Spalitelný (např. nábytek) není ukládán na skládku, ale je firmou drcen a používán jako palivo. Nově sběrný dvůr neodebírá stavební suť tu je možné zdarma vozit na recyklační místo za Struhaři. Součástí údržby obce je také údržba stromů, údržba vodovodů a kanalizací, o nichž se zmíním příště. Zajistit údržbu obce s minimem prostředků je velký, často nedoceňovaný úkol. Proto bych chtěl všem našim pracovníkům poděkovat za to, jak jej zvládají. P. Čížek MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ PŘIJME PRACOVNÍKY NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE A TO OD DO PODMÍNKOU PŘIJETÍ JE REGISTRACE A DOPORUČENÍ OD ÚŘADU PRÁCE. ZÁJEM MÁME O PRACOVNÍKY, KTEŘÍ SE NEBOJÍ MANUÁLNÍ PRÁCE A UMÍ JI ZVLÁDNOUT. PŘIHLAŠUJTE SE PROSÍM DO 20. BŘEZNA U PANA JOSEFA ŠROUBKA NA RADNICI VE SPÁLENÉM POŘÍČÍ. O PŘIJETÍ PRACOVNÍKŮ ROZHODNE RADA MĚSTA SPÁLENÉ POŘÍČÍ. P.Č. 2

3 Sbírka pro děti v uprchlickém táboře v Jordánsku Dovolte, abych poděkoval dětem i jejich rodičům za ošacení pro děti v uprchlickém táboře v Jordánsku. Sbírku na škole měla na starosti Mgr. Martina Muchová. Všichni společně jsme "napěchovali" 22 pytlů, v kterých byly svetry, ponožky, čepice, bundy... I přes velmi krátkou dobu, za kterou bylo nutno celou akci zorganizovat, se k pomoci přihlásilo kolem 90 základních a mateřských škol a gymnázií, 4 dětské domovy, Domov Zvíkovecká kytička, 2 městské úřady, 1 farnost a dokonce i soukromé osoby. Vybralo se téměř 20 tun oblečení, které již bylo letecky dopraveno přímo dětem! Předání se zúčastnila také paní Běla Gran Jensen. Město Spálené Poříčí, rozhodnutím Rady města, přispělo částkou ,- Kč, za které se nakoupí deky a teplé oblečení. Další informace najdete na stránkách Stonožky: Mgr. Jiří Šeffl, ředitel školy 3

4 Zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Spálené Poříčí V pátek byl v budově ZŠ proveden zápis žáků do 1. ročníku, kteří nastoupí do školy 1. září K zápisu přišlo s rodiči téměř 50 dětí a přijato bylo celkem 45 dětí. Musíme pochválit naše budoucí prvňáčky, že byli velice dobře připraveni a zápis brali velice důležitě. Však je to také významný životní krok. Byla radost sledovat, jak počítali, poznávali barvy, recitovali.. Rodiče se usmívali a měli radost ze svých dětí. Paní kuchařky upekly z perníku nazdobené medaile, paní Krátká je opatřila jmenovkami s křestním jménem a děti si poznaly a vybraly ten svůj perníček. Děkuji též všem paním učitelkám, které zápis organizovaly a rovněž našim deváťákům, kteří při této akci pomáhali. Těšíme se na naše prvňáčky a přejeme jim ve škole samé jedničky a pochvaly! Mgr. Jiří Šeffl, ředitel ZŠ a MŠ Spálené Poříčí Nová pravidla udělování samovýrob v městských lesích ) Samovýroby budou zadávány jen v prořezávkových porostech tj. do 20ti let věku porostů. 2.) Budou udělovány dle pořadníku je možno se písemně nahlásit na městském úřadě. Na základě tohoto pořadníku schválí jednotlivé samovýrobce rada města. 3.) Po schválení radou města uzavře správce lesů s žadatelem o samovýrobu smlouvu. Po provedení samovýroby správce lesů vždy změří vyrobené dřevo na místě v lese jako podklad pro fakturaci. 4.) Samovýroba bude probíhat v měsících srpen září, po dobu 2 měsíců v kalendářním roce. Mimo měsíce určené pro provádění samovýroby budou všechny cesty do lesů uzamčeny. 4

5 Zprávy z matriky V průběhu roku 2013 došlo k těmto změnám: Zajímavosti : narodilo se 38 dětí, k trvalému pobytu se přihlásilo 25 občanů, v rámci Spáleného Poříčí se přestěhovalo 73 osob, odstěhovalo se 59 osob, zemřelo 38 občanů. z celkového počtu 38 narozených dětí bylo 21 kluků a 17 holčiček v roce 2013 se narodilo nejvíc občánků za poslední 5 let, v roce dětí, rok dětí, rok dětí, rok dětí nejstarším občanem Spáleného Poříčí je žena, která v roce 2013 oslavila 95 let 90 let oslavilo 6 občanů, 92 let oslavili 2 občané, 93 let oslavili také 2 občané Zlaté a diamantové svatby Městský úřad Spálené Poříčí zajišťuje v zámku, v obřadní síni Městského úřadu či na jiném vhodném místě zlaté a diamantové svatby občanů našeho města. Z tohoto důvodu bychom chtěli požádat všechny občany, kteří toto krásné jubileum slaví a chtěli by uspořádat jubilejní svatební obřad se svou rodinou, aby se přihlásili jeden až dva měsíce předem na matrice MěÚ Spálené Poříčí. Zároveň žádáme již nyní o předběžné nahlášení Vašeho možného zájmu za účelem rezervace vhodného termínu. Samozřejmě je možné na Vaše přání předat gratulaci pouze v rodině. Slavnostní události v roce 2013 v obřadní síni a v zámku ve Spáleném Poříčí Slavnostní uvítání občánků Slavnostní uvítání občánků do našeho města se konalo 2x v roce Dne se vítání občánků v zámku účastnilo 21 dětí. Dne se vítání občánků v zámku účastnilo 10 dětí. V roce 2013 se ve Spáleném Poříčí narodilo celkem 38 dětí. Slavnostní předávání vysvědčení Dne bylo slavnostně předáno závěrečné vysvědčení 30 žákům deváté třídy základní školy. Uzavření manželství V roce 2013 bylo uzavřeno 13 sňatků na zámku ve Spáleném Poříčí, 4 sňatky v obřadní místnosti, 1 sňatek v Hotelu ve Dvoře, 1 sňatek v obci Míšov a 1 církevní sňatek v Nových Mitrovicích. Zlaté a diamantové svatby V roce 2013 oslavil zlatou svatbu 1 manželský pár na zámku ve Spáleném Poříčí a 1 manželský pár v rodinném kruhu. Kristýna Novotná - matrikářka 5

6 K.Novotná Vzdělávací semináře projektu Renesance venkovského ovocnářství. Seminář na téma Výroba ovocných produktů tradičně i moderně, který se konal ve čtvrtek , otestoval maximální kapacitu společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou ve Spáleném Poříčí. Trochu překvapivě, neboť nebývá v dnešní době zvykem, aby místnosti, ve kterých se pořádají vzdělávací akce, zrovna praskaly ve švech. Nebývalý zájem účastníků tak jen potvrdil, že téma ovocnářství, zahrádkářství a zpracování produktů ze zahrad a sadů je venkovu stále blízké. A pořadatelům z MAS svatého Jana z Nepomuku potvrdil, že realizace projektu Renesance venkovského ovocnářství podpořeného v Programu rozvoji venkova, opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce, byl trefou do černého. S lektorkou Alenou Gajduškovou jsme si postupně povídali o vhodnosti jednotlivých odrůd jablek, hrušek a dalšího ovoce pro další zpracování, a zda v tomto ohledu vítězí nové odrůdy, nad starými, či je tomu spíše naopak. Jak ovoce zpracovávaly naše babičky a jak to i dnes dělat zdravě bez konzervantů a cukru, nebo jak hodnotně využít zbytky ovoce třeba z moštování. Svůj pohled na zdravé konzumování ovoce nabídla Lenka Rojíková, expertka na zdravou výživu a makrobiotiku. Pro mnohé možná překvapivý, přesto, nebo právě proto poučný. Výsledky svého experimentu s konzervací jablečného moštu přírodními konzervanty představila Lenka Stachová. Výsledky pravda zatím mnoho optimismu nedávají, ovšem beznadějné to také není. Navíc příroda nabízí tolik možností, takže v experimentování se bude pokračovat. Zajímavým zpestřením akce byla ochutnávka ovocných produktů, přičemž některé z nich byly připraveny na semináři v provizorní kuchyni přímo před účastníky semináře. 6

7 Nestihli jste navštívit seminář ve Spáleném Poříčí? Nevadí, srdečně Vás zveme na další semináře, které se budou konat v Nepomuku a Žinkovech: 1. Možnosti extenzivního ovocnářství v dnešní době, Městské muzeum Nepomuk, od 17,00 hod. 2. Výroba ovocných produktů tradičně i moderně, Klub svatého Václava v Žinkovech, od 17,00 hod. Více informací na Michal Arnošt Co se podařilo v oblasti Obnovy dědictví regionu Celkem 79 regionálních projektů získalo za posledních 6 let finanční podporu prostřednictvím MAS svatého Jana z Nepomuku. Protože se na území MAS nachází celá řada historických památek, které představují historické dědictví území, je o ně potřeba náležitě pečovat, využít jejich potenciál pro rozvoj cestovního ruchu i dalších aktivit, podíváme se v tomto článku na podpořené projekty v období , tematicky zaměřené na Obnovu dědictví regionu. V roce 2011 došlo k podpoře projektu Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk Rokoko nejen pro oko - záchrana milečských varhan, kdy se podařilo naplnit iniciativu P. Slávka Holého a mnohaleté úsilí místních pod vedením PhDr. Richarda Böhnela, kteří charitativními koncerty sbírali peníze na obnovu historických varhan v jejich kostele sv. Petra a Pavla, zničených zubem času i vandaly. Podpora z MAS sv. Jana z Nepomuku ve výši ,- Kč pak pro ně byla klíčovou. Varhany se slavnostně rozezněly za účasti prezidenta Václava Klause o druhém svátku vánočním dne V roce 2012, během IX. Výzvy, byly podpořeny hned čtyři projekty v daném opatření. Mikroregion V tomto opatření bylo podpořeno celkem 11 projektů za celkem ,-, získat bylo možné dotace až ve výši 90% celkových výdajů, úspěšnost žadatelů dosáhla hranice téměř 70%. Hned v rámci III. Výzvy MAS na podzim 2009, v první Výzvě, ve které bylo vyhlášeno opatření na památky s číslem 1.1., zaevidovala kancelář MAS celkem 7 projektů. Z toho pět se následně dočkalo finanční podpory. A tak vznikla například Stálá expozice historické techniky v bývalých stájích na staré zelenohorské poště, jeden z projektů, za které se nemusí realizátor - Společnost přátel starého Nepomuka - rozhodně stydět. Obci Mladý Smolivec se podařilo příkladně obnovit hned několik křížků a pomníků padlých v jejích katastrálních obcích, město Spálené Poříčí zbudovalo stálou vlastivědnou expozici v domě čp. 100 a věže kostela svatého Jana Nepomuckého v Nepomuku se dočkaly nového malého Svatojánského muzea. Nepomucko nyní dokončuje svůj projekt Pamětníci z kamene, zaměřený na obnovu celkem čtrnácti památek v šesti obcích (Spálené Poříčí/Těnovice, Tojice, Třebčice, Neurazy/Partoltice, Měcholupy, Prádlo). V posledně jmenované obci bude díky dotaci v průběhu jara slavnostně odhalena nová socha sv. Jana Nepomuckého, replika původního originálu. Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek se chystá v letošním roce otevřít expozici věnovanou zaniklému cisterciáckému klášteru Pomuk, částečně přímo v dnešní obci Klášter, druhotně v nepomuckém muzeu, kde bude k vidění dokonce i malý model zaniklého konventu. 7

8 A právě nepomucké muzeum otevře již v únoru novou stálou expozici B24-Liberator, podpořenou rovněž přes MAS sv. Jana z Nepomuku. Nových výstavních prostor, určených pro prezentaci lidových krojů oblasti jižního Plzeňska, se dočká také statek v Žinkovicích (Březí u Žinkov), díky projektu Ing. Jiřího Tetzeliho. V X. Výzvě v loňském roce pak získal podporu projekt Hlavu vzhůru, aneb zachraňme klenoty z kamene, který řeší záchranu a základní restaurování vzácných barokních soch Lazara Widemanna v Žinkovech, nejcennějšího souboru barokních soch na území jižního Plzeňska, které by patrně bez finanční podpory ve výši ,-Kč pro svůj havarijní stav nepřežily letošní zimu. V souvislosti s tím lze zmínit i jeden projekt spolupráce MAS sv. Jana z Nepomuku, MAS Aktivios a MAS Pošumaví, nazvaný Oživme společně památky a pověsti z míst tajemných i kouzelných, který se zabýval mimo jiné obnovou žinkovského andělíčka, jedné již zcela zaniklé sochy původního barokního souboru. Rovněž další projekt spolupráce za účasti MAS sv. Jana z Nepomuku, nazvaný Otevíráme poklady venkova, nyní aktuální, řeší zbudování tří stálých expozic. V Tojicích u nutrií má vzniknout tzv. Minizoo, v Nepomuku na staré zelenohorské poště expozice věnovaná historii objektu i města, a v blízkosti Hotelu U Zeleného stromu v Nepomuku má vyrůst stálá expozice zemědělské techniky. O realizaci tohoto projektu vás budeme ještě v letošním roce podrobněji informovat i na stránkách těchto novin. Věříme, že všechny expozice i opravené památky zatraktivní náš region a uchovají pro další generace otisky našich dávných předků. A také, že si je lidé vezmou za své, budou je mít rádi, a nedopustí v budoucnu jejich další zkázu, ať již s dotacemi nebo bez nich. Rozhovor s PhDr. Richardem Böhnelem, aktivním organizátorem sbírky na záchranu varhan v Milči a PhDr. Pavlem Kroupou, mluvčím Společnosti přátel starého Nepomuka, si můžete přečíst na Poděkování dobrým lidem Když členka MAS sv. Jana z Nepomuku, Martina Krumpholcová, přišla s informací, že obec Mladý Smolivec vyhlásila sbírku víček z PET lahví na podporu svého občánka Filipa Marka, chlapce, kterému by výměnou za víčka pomohl po zdravotní stránce pobyt v lázních, rozhodli jsme se ihned tuto myšlenku uchopit a co nejvíce podpořit. Nutno říci, že podpořit jsme se jí nerozhodli jen my, ale především několik desítek lidí, kteří přinesli do infocentra v Nepomuku či do naší kanceláře ve Spáleném Poříčí (budova Městského úřadu, 1. patro) větší či menší pytle plné víček. Netroufám si odhadnout, kolik se podařilo díky vám posbírat, ale byla jich opravdu obrovská hromada. Pokud někdo z vás nestihl víčka donést, nezoufejte a učiňte tak, sbírka bude pokračovat i v letošním roce, a pomůže před Vánoci třeba zase někomu jinému. Další možností, jak pomoci regionu, byly a stále také jsou pamětní mince s žinkovským andělíčkem pro štěstí, které jsou k dispozici za 100,-Kč v informačních centrech regionu v Nepomuku, Spáleném Poříčí a Žinkovech. Výtěžek z těchto mincí putuje plnou měrou na záchranu vzácných barokních žinkovských soch a ve sbírce je nyní již více než ,-Kč. Tato částka pomůže Římskokatolické farnosti Nepomuk na spolufinancování projektu na záchranu těchto soch, a tak každý, kdo si minci pořídil či v letošním roce ještě pořídí, zachránil kousek naší nejcennější historie. Mám z toho dobrý pocit, protože i díky těmto aktivitám vím, že žijí v našem regionu lidé se srdcem na správném místě. A za to vám patří velký dík. Pavel Motejzík 8

9 MAS a příprava na období Budoucnost místní akční skupiny je v rukách úředníků a Evropské Unie Tak si další působení MAS v regionu představuje velká část místních obyvatel. Z části je to pravda, zčásti se však jedná o velmi zjednodušenou představu. Jakým směrem se vydá MAS sv. Jana z Nepomuku, může totiž ovlivnit každý první i druhý z nás. Páteří pro další roky činnosti MAS bude Rozvojový plán K jeho přípravě vyzvala MAS sv. Jana z Nepomuku mimo jiné i vytipované osobnosti regionu, ale oslovuje se svými dotazy ke strategii území i běžné obyvatele. Dnes vám představíme šest nejčetnějších závěrů osobností regionu na téma Jedinečnost území MAS. Na co jste tu hrdí. Co se vám zde líbí zejména : 1. Požehnaný kraj to, že zde založili cisterciáci klášter, že se zde narodil svatý Jan Nepomucký a působil svatý Vojtěch, prostě nemůže být náhoda. 2. Zadumaný meziprostor (někde mezi tepající západočeskou metropolí a adrenalinovou Šumavou) prostor, který vybízí ke zklidnění, přemýšlení, duchovnu 3. Mezi kopci specifická zvlněná krajina přechodu mezi Brdy a Šumavou, žádné vysoké kopce, ale po rovině se u nás nikam nedostanete, navíc krajina bez zásadních zásahů, sídelní struktura bez zásadních změn. Krásné lidové návsi a přírodní scenérie. 4. Jedinečnost představují místní památkové objekty Zelená Hora, Žinkovský zámek, památková zóna ve Spáleném Poříčí. 5. Potenciál regionu pro rodinný cestovní ruch ovšem spíš nevyužívaný a především chybí společný koncept využití tohoto potenciálu. 6. Existence a fungování MAS svatého Jana z Nepomuku i specifické osobnosti, které jsou hybnou silou regionu. Souhlasíte s nimi? Jaký je váš názor? Které 3 jedinečnosti regionu byste zmínili? Své názory můžete zasílat na případně adresu: MAS svatého Jana z Nepomuku, Nám. Svobody 132, Spálené Poříčí. Více o přípravě Rozvojového plánu , včetně toho, které osobnosti jsme zpovídali a jaké jsou jejich názory na náš region najdete na: * * * * * * MAS sv. Jana z Nepomuku a osobnosti regionu STOPY, FAKTA, TAJEMSTVÍ NEJŠŤASTNĚJŠÍ DEN PRO KARLŮV MOST 30. díl I mosty u nás mají svou historii. Ale vždy spojovaly nejenom slovně jeden břeh s druhým. Stavěly se pevné kamenné, ale i menší dřevěné nebo kombinace obou. V našem okolí to byl náš poříčský, který měl vedle i brod. Na prvním vyobrazení Poříčí je znázorněn most dřevěný. Později, opravdu později, kdy už byla fotografie, vidíme u nás divnou kombinaci dvou nestejných, železných půlek mostu. Každá je dělána jinak a pravděpodobně také někým jiným. Možné je i to, že obě půlky úzkého mostu byly stejné a jedna z nich musela nějak zchátrat nebo půl mostu nevydrželo. Něco ale víme jistě, že na mostě stál křížek, který později po povodni roku 1925, kdy se dělala regulace řeky a postavení nového mostu ne ze železa a dřeva, byl kvůli rozšíření mostu přenesen a postaven na levém břehu. Hrdě řeknu na straně Vinohrad, později Kudliček, někdy Kouliček. Most ani později nezměnil moc svůj vzhled a to ani po poslední nedávné úpravě a opravě. Přibyla mu jen lávka, ale ta je stavebně a bezpečnostně nezávislá. V rámci objektivity řeknu Frantova lávka (Krejčího). Protože po každém z nás něco zbyde, nebo také ne. Ať to byl předseda MNV nebo starosta. Vrátím se ale k původnímu tématu. Kdo by chtěl oslavit přesný moment založení Karlova mostu, musel by si přivstat. 9

10 Objevily se úvahy, že císař Karel IV. tak učinil 9. července 1357, těsně po půl šesté ráno, protože most v tu dobu dostal do vínku silný numerologický základ pro šťastný osud. Datum vytvořila stoupající a klesající řada lichých čísel 1357 (rok) 9 (den) 7 ( měsíc) 5 (hodina ) 31 (minuty). Složeno do pyramidy to vypadá ještě efektněji: Korunuje číslo 9, symbol dokonalosti a plnění plánů, číslo početí a tvoření. Sečteme-li všechna čísla dohromady, vyjde nám 41, přičemž 4 plus 1 je 5, číslo přinášející dobrý vliv planety Jupiter. O tom, že se slavnost odehrála 9.července 1357, zanechal svědectví kronikář Karlovy doby Beneš Krabice z Weitmile. Hypotézu o hodině a minutě však dodal až v roce 1979 astronom a historik Zdeněk Horký, ale měl pro ni pádné argumenty středověk si velmi potrpěl na horoskopy a Karel IV. nebyl výjimkou. Ideálním časem pro založení základního kamene se tak stala chvíle, kdy nad obzorem stály všechny tehdy známé planety včetně Marsu, který nad něj právě vycházel nejen jako symbol války, ale i velkých činů. Také postavení planet bylo slibné. A to i souhvězdí Lva, od poloviny 13. století heraldického symbolu českých panovníků a astrologického patrona Prahy. Můžeme věřit, že se Karel IV. snažil neponechat nic náhodě při stavbě mostu. Nebyl pro něj jen praktickým doplněním života města, ale byl také součástí plánované korunovační cesty českých panovníků. Ta měla mířit ze Staroměstské strany po mostě na Pražský hrad. Soudí se, že to byl dokonce sám Karel IV., kdo tu mostní cestu absolvoval jako první. Ačkoliv o tom už nevěděl. Když koncem roku 1378 zemřel, smuteční průvod s jeho tělem zřejmě přecházel přes ještě nedostavěný most, tehdy známý jako Kamenný a až od roku právem Karlův most. Je velkou škodou, že o našem mostě přes Bradavu nemáme tolik zpráv, jako máme o našem nejznámějším historickém mostě panovníka Karla IV. Jaroslav Hodek, Měšťanská beseda Významná plzeňská slavnost se blíží! Nezadržitelně se blíží termín, který přinese naší Plzni velký titul PLZEŇ, Evropské hlavní město kultury. Bude to sice až v příštím roce, ale již teď jsou všechny důležité přípravy v plném proudu. Budou velké, pestrobarevné průvody (celkem čtyři to proto, že Plzeň leží právě na soutoku čtyř velkých řek), bude velká účast lidí, přijede řada našich i zahraničních umělců, zúčastní se i akrobaté z nich vyniká i velmi známý švýcarský akrobat David Dimitri; bude hodně i dobré hudby... Tak hodnotí připravující se program celé této slavnostní akce umělecký ředitel celého projektu Petr Forman. Účastníci celé této slavnostní akce se již teď těší na hudbu, obrazy, napětí a ovšem i emoce. Hudební součást celého tohoto projektu má na starosti jeden ze současných významných skladatelů a dirigentů Marko Ivanovič již teď má připravenou slavnostní původní skladbu, připravenou právě pro tuto příležitost. Ta vyvrcholí také prvním rozezněním nových zvonů plzeňské katedrály... prom.ped.v.karásek 10

11 Nefunkční použité světelné zdroje vhazujte do sběrné nádoby v přízemí chodby na radnici. Zdokonalovací výcvik (kondiční) AUTOŠKOLA PECHMAN STRUHAŘE (i v Plzni). Nabízím také nákladní dopravu do 3,5 t a osobní do 9 osob - na část.úvazek. Kontakt : Struhaře 58 11

12 INZERÁTY Velkoformátový tisk Nabízím možnost velkoformátového tisku na plotrovacím zařízení HP. Maximální velikost výkresu 610 mm x 1897 mm. Zakázky přijímám mailovou formou v běžných tiskových formátech (nejlépe PDF). Cena bude stanovena dohodou dle objemu a charakteru zakázky (orientačně černobílé výkresy 40Kč / 1m 2, barevné výkresy bez výplní 60Kč / 1m 2, barevné výkresy s velkými výplněmi po individuální dohodě). Ing. Libor Toman, tel , Pronájem pozemku Pronajmu (i dlouhodoběji) stavební pozemek ve Štítovské ulici ve Spáleném Poříčí (naproti stavebninám). Pozemek je vhodný pro drobné podnikání, mezisklad materiálu apod. Informace na čísle tel PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST - PROJEKTY STAVEB, DOMŮ - NOVOSTAVBY, REKONSTRUKCE - NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ STAVBY - PRŮKAZ ENERGETICKÉ NAROČNOSTI BUDOVY - STAVEBNÍ DOZOR, INŽENÝRING PROJEKTOVÝ ATELIÉR CALOR Ing. P.Chalupný, M.Chalupná Zahradní 531 Spálené Poříčí FIRMA ŽMIJÁK HOŘEHLEDY VRTÁNÍ STUDNÍ, PROHLUBOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ STUDNÍ, PRÁCE S MINIBAGREM Tel.:

13 PŮJČOVNA SVATEBNÍCH ŠATŮ ZLATNICTVÍ - ŠPERKY Blovice - Tyrkys Jarmila Dindová Tel.: , dindova.cz VÁM NABÍZÍ : * svatební šaty a doplňky * šaty do tanečních * svatební oznámení a pro maturantky * velký výběr snubních prstenů * šaty pro družičky Servicios Internacionales, s.r.o. Zdeněk PŘIBYL Náměstí 317 P R O D E J * červeného suchého španělského vína * 5 druhů medoviny a medu * bílého a růžového vína a 3 druhů olivového oleje P R O D E J N Í D O B A ST h PÁ h SO 8 12 h Prodej možný i mimo otevírací hodiny. Prodej slepiček Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří : týdnů. Cena ,- Kč/ ks - dle stáří. Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu! Prodej se uskuteční: v úterý 11. března a v sobotu 19. dubna 2014 Spálené Poříčí - za kostelem hod. Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena Kč/ks. Případné bližší informace : Po-Pá hod, tel , ,

14 Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost - více na www: diakoniebroumov.org VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ - Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ - Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon - Látky (minimálně 1m 2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) - Domácí potřeby nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené - Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky - Obuv veškerou nepoškozenou - Hračky nepoškozené a kompletní VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: - Ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce z ekologických důvodů - Nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí - Znečištěný a vlhký textil Sbírka se uskuteční ve dnech : Čas : provozní doba PO, ST 7:30 18:00 hod. ÚT, ČT, PÁ 7:30 14:00 hod. Místo: chodba radnice MěÚ Spálené Poříčí Nově můžete darovat i malé spotřebiče, pro které máme využití. Mezi ně patří vysavače, žehličky, topinkovače, kulmy, holicí strojky, hodinky, váhy, mixery, kávovary, vrtačky, mikrovlnky, počítače. Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc. Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.č. : , Auto moto antik & sběratelská burza letiště Tchořovice o Blatné. Všeobecná burza pořádaná na letišti Tchořovice u Blatné. Zpevněná plocha o rozloze m se nachází cca 85 km jižně od Prahy. Termíny v roce 2014 : 29.3., 31.5., 28.6., 30.8., a Prodejci mohou přijet již v pátek! Kupující od 7:00 - dříve nebudou vpuštěni! Přijďte prodat, co vám doma přebývá, nebo koupit, co ještě nemáte. Zváni jsou též numismatici, filatelisté, sběratelé odznaků, pohlednic a jiní... Na burze proběhne výkup katalyzátorů za výhodné ceny. Občerstvení a toalety zajištěny. Srdečně zvou pořadatelé! Více na:

15 Sokol Spálené Poříčí 2014 Jak ukázala v roce 2011 sokolská výstava s názvem 20 let v pohybu, instalovaná v prostorách sokolovny, rozdal Sokol Spálené Poříčí za dvacet let svojí činnosti široké veřejnosti tisíce úsměvů a stovky krásných zážitků. Nechte se i v roce 2014 pozvat na naše sportoviště, turistické výlety, cyklistiku, na divadelní představení, společenské akce pro děti i dospělé. Přijďte podpořit reprezentanty Spáleného Poříčí na mistrovská utkání fotbalu, baseballu, stolního tenisu, přijďte utužit svoji kondici do fitness centra, na tenisový kurt nebo cvičební a sportovní hodiny. Také v roce 2014 žijte aktivně se Sokolem Spálené Poříčí, věříme, že i v letošním roce rozdáme zúčastněným mnoho úsměvů a krásných zážitků. Jsme tady pro radost a pro zdraví nás všech. Na společná setkání se těší členové TJ Sokol Spálené Poříčí. Internetové stránky oddílů TJ: Václav Ziegler starosta TJ Sokol 15

16 16

17 Víkendový výlet na Moravu se uskuteční dubna Program zahrnuje: Aktivní účast na Festivalu vín na Podluží putovní degustace Návštěvu Moravského krasu - Punkevní jeskyně Prohlídku soukromého pivovaru v Havlíčkově Brodě Celková cena zájezdu včetně vstupů a degustací je 2.100,- Kč, přihlásit se můžete do uhrazením částky 1.000,- Kč za osobu u paní Moniky Rojové na MěÚ Spálené Poříčí, tel: Na požádání Vám rádi mailem zašleme podrobnější informace. Na výlet za poznáním Vás srdečně zve Všestrannost TJ Sokol Spálené Poříčí. 17

18 Fotbalové střípky ZE SPORTU MUŽI A 1.A třída Jak jsme již předesílali v minulém článku, čekalo nás soustředění v Žinkovech a zimní turnaj na umělé trávě na Doubravce. Co se týče soustředění, můžeme ho zhodnotit jako vydařené, především tedy, co se týče organizační stránky. Sportovní středisko potvrdilo svoje výborné zázemí a vedle běhu v přírodě jsme tak mohli využívat tělocvičnu či menší bazén. O náplň tréninků se staral vedle trenéra Ondřeje Bláhy i trenér dorostenců Zdeněk Böhm, a na jejich pestrost jsme si nemohli stěžovat. Celkem se zde vystřídalo 15 hráčů, ale vzhledem k tomu, že se jednalo i o hráče "B" týmu a dorostu, mohlo být číslo určitě vyšší. Zimní turnaj na Doubravce také splnil svůj účel, sice jsme v základní skupině obsadili poslední 6. místo, ale sehráli jsme několik utkání s kvalitními soupeři a alespoň snad někteří jedinci získané zkušenosti uplatní v mistrovských bojích. Hned v prvním utkání jsme prakticky bez tréninku (tréninky začínali až v týdnu po tomto zápase) poznali rozdíl mezi I.A třídou a divizí. A ačkoliv po první poločase byl výsledek více než přívětivý, v druhém poločase nás opustily síly, a konečné skóre zcela odpovídá rozdílu dvou tříd. Ve druhém utkání jsme se střetli s mužstvem Lhoty-Plzeň, které sice hraje o třídu nižší soutěž než náš tým, ale svoji skupinu jasně vede a pravděpodobně se v příští sezóně objeví v I.A třídě. Utkání bylo také ovlivněno tím, že jsme na zápas jeli přímo ze soustředění a jednoduše nám chyběly síly. Bohužel hráči, kteří na soustředění nebyli a počítalo se s jejich plným zapojením do tohoto zápasu, z nejrůznějších důvodů nedorazili, a tak si hrstka statečných tento zápas opravdu užila. Utkání s Přešticemi "A", taktéž odpovídalo výkonnostnímu rozdílu obou celků. Po celý zápas byl náš soupeř jasně lepší, my jsme ho v obranné fázi moc neprověřili a znovu odešli vysoko poraženi. Jediný náš bodový zisk jsme si připsali za vítězství proti Černicím. Nutno však podotknout, že jsme opět nepodali nijak přesvědčivý výkon a navíc proti nám nastoupila spíše černická rezerva doplněna o pár borců z prvního mužstva. Na závěr základní skupiny jsme se střetli se "starými známými" z Příkosic, se kterými se potkáváme pravidelně každé přípravné období. První poločas byl herně velice vyrovnaný, ve druhém jsme již poněkolikáté udělali školácké chyby, sami navíc neproměnili nějaké slušné příležitosti a odešli poraženi. Prohra mrzí o to víc, že případná výhra proti Příkosicím by nám zajistila velice příjemné 4. místo ve skupině a tím souboj o konečné 7. místo na turnaji. Takhle se musíme spokojit pouze s bojem o 11. místo. Výsledky zimního turnaje na Sencu Doubravka: Senco Doubravka Spálené Poříčí 6:0 (1:0) Lhota Spálené Poříčí 7:3 (4:2) D. Šlajs, J. Šefl, vlastní Přeštice Spálené Poříčí 5:1 (2:0) F. Brudna Černice Spálené Poříčí 0:2 (0:0) T. Tofl, Vl. Fiala Příkosice Spálené Poříčí 3:0 (0:0) Na závěr bychom Vás rádi již s předstihem pozvali na první mistrovská utkání roku 2014, která jsou již za dveřmi. Odvetnou část zahajujeme již druhou březnovou sobotu na domácím trávníku. Poté zajíždíme do nedalekých Černic a následovat budou další dvě domácí utkání :30 Spálené Poříčí - Staňkov :30 Černice - Spálené Poříčí :00 Spálené Poříčí - Zruč :00 Spálené Poříčí - Chlumčany PŘÍPRAVKA Okresní přebor Plzeň-jih Přípravný turnaj st. přípravek hala Rokycany, zhodnocení pohledem trenéra Reného Vaidiše: 1. utkání : SPÁLENÉ POŘÍČÍ STARÝ PLZENEC 0 : 0 18

19 V zápase s pozdějším vítězem celého turnaje jsme podali bojovný poctivý výkon, avšak několik dobrých příležitostí nevyužili. Soupeř pohrozil dvakrát po rohových kopech, ale také neskóroval. 2. utkání : SPÁLENÉ POŘÍČÍ STOD 1 : 0 ( branka : F. Hofman ) Po kvalitním výkonu jsme si připsali zcela zasloužené vítězství. Z trvalé výrazné územní převahy jsme vytěžili alespoň jeden gól, když se po rohu T. Vaidiše prosadil F. Hofman. 3. utkání : SPÁLENÉ POŘÍČÍ ČERNICE 1 : 2 ( branka : F. Hofman ) Velmi špatný začátek znamenal již ve 3. minutě dvoubrankovou ztrátu. Poté jsme se výrazně zlepšili, jenže z mírné převahy stihli pouze snížit v poslední minutě střetnutí. 4. utkání : SPÁLENÉ POŘÍČÍ SPOJE PLZEŇ 1 : 0 ( branka : F. Hofman ) Plzeňský tým jsme jednoznačně přehráli, vítězný zásah zaznamenali v polovině utkání. Svého soka jsme pouštěli před vlastní branku jen sporadicky. 5. utkání : SPÁLENÉ POŘÍČÍ ŽÁKAVA 1 : 2 ( branka : J. Byron ) I v souboji se Žákavou jsme byli po herní stránce lepším družstvem, ovšem ze dvou povedených brejků soupeře dvakrát inkasovali. V dalším průběhu pak stihli skórovat pouze jednou J. Byronem a museli vstřebat hodně mrzutou porážku. 6. utkání : SPÁLENÉ POŘÍČÍ ROKYCANY 0 : 4 Rokycany se staly jediným týmem, jenž nás fotbalově přehrál. Proti přesné kombinační hře jsme neměli žádnou protihru, v hluboké defenzivě jen bránili co nejnižší porážku. Konečná tabulka : 1. Starý Plzenec : Rokycany : Žákava : Černice : Spálené Poříčí : Spoje Plzeň : Stod :17 0 V povedeném, výborně zorganizovaném klání jsme podávali kvalitní výkony, jako jedno z nejmladších družstev zanechali velmi dobrý dojem. Pochvalu za předvedenou hru zaslouží všichni hráči, vyzdvihnout musíme F. Hofmana, jenž si odnesl individuální cenu pro nejlepšího hráče turnaje. Závěrem bychom chtěli pozvat širokou spálenopoříčskou veřejnost na sobotu od hod do místní sokolovny, kde se jako každý rok uskuteční tradiční maškarní bál. Kompletní referáty z utkání a mnoho dalších informací o našem oddílu můžete najít na internetových stránkách Vladislav Fiala DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SPÁLENÉ POŘÍČÍ - DOMEČEK CVIČENÍ NA TRAMPOLÍNÁCH Přijďte si to odskákat!!! Bezpečné cvičení na trampolínách za hudebního doprovodu je velmi efektivní forma pohybové aktivity. Skupinové cvičení pod vedením lektorky paní Mirky Hodkové probíhá formou cvičebních hodin (60 min.). Další podrobnosti je možné domluvit na hodinách v uvedených dnech nebo na tel Z DŮVODU OMEZENÉHO POČTU MÍST JE POTŘEBA SE NA HODINY OBJEDNAT! S sebou si vezměte: sportovní obuv, ručník, pití. Cena za hodinu (60 min.) 50,-Kč Hodina začíná ve STŘEDU od 18:30 a 19:30 nebo ve ČTVRTEK od 18:30 K dispozici je 9 trampolín pro cvičící a jedna pro lektorku. Cvičení je určeno pro velké děti a dospělé. 19

20 Jiří Šlitr je jednou z významných osobností naší populární hudby minulého století. Jeho dílo zanechalo nesmazatelnou stopu a ovlivnilo mnoho pozdějších autorů. Jiří Šlitr byl povoláním právník, ale talentem a posláním všestranný umělec. Patnáctého února 2014 by se dožil 90 let. Takové výročí, to byl velký důvod připravit na Hudební večer v pátek písně divadla Semafor. V režii Luďka Tupého a v podání místních muzikantů zněly přísálím sokolovny do noci známé šlágry, písně, které pro svoji lidskost léty zlidověly Pramínek vlasů, Purpura, Láska nebeská. Aby mohl při hudebních večerech připojit do společného vokálu každý svůj hlas, promítají se texty písní na zeď a věřte, že zpívání nápaditých textů dvojice Šlitr-Suchý si každý opravdu vychutnal. Až uvidíte během roku pozvání na Tématický hudební večer, nechte se určitě pozvat, třeba i se svým hudebním nástrojem. Václav Ziegler 20

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska o.p.s. Ovocnářský kurz Město Albrechtice II 26.3.2011 ZDARMA!!

Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska o.p.s. Ovocnářský kurz Město Albrechtice II 26.3.2011 ZDARMA!! Jaro 2011 Číslo 3 Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska o.p.s. Vážení čtenáři, pravidelně v každém ročním období, vydáváme zpravodaj MAS Rozvoj Krnovska. Nyní se jedná o jarní vydání tohoto zpravodaje,

Více

Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2014:

Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2014: Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 4/2014 Tel: 383382064 web: www.libejovice.cz Tel. starosta: 606692079 email: libejovice@tiscali.cz Knihovna: Pátek 16-17 hod. Veřejný internet:

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013

Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013 MILETÍN nám. Karla Jaromíra Erbena č.p 99 507 71, e-mail:nosek@miletin.cz č.j. 529/2013 Zpracoval : Nosek M. Dne: 5.9. 2013 Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013 Přítomni : Nosek Miroslav,Hlavatý

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Ceník služeb Města Podivína

Ceník služeb Města Podivína Město Podivín Rada města Podivína Ceník služeb Města Podivína Rada města schválila dne 21. 10. 2014, usnesením č. 96.7. tento Ceník služeb Města Podivína. účetní jednotka: Město Podivín sídlo: Masarykovo

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Kateřinský zpravodaj. Dnes se dozvíte: Kateřinský zpravodaj

Kateřinský zpravodaj. Dnes se dozvíte: Kateřinský zpravodaj Kateřinský zpravodaj září 2011 Obec Kateřinice Dnes se dozvíte: Usnesení ZO Informace Obecního úřadu Vyjádření Povodí Odry ke stavu potoka Humanitární sbírka Pozvání, reklama Kopaná 1 Usnesení z 8. zasedání

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené eská Kamenice B Jindřichův www.historickeputovani.cz radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Třeboň Nový Jičín Kutná Hora ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené Jindřichův

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 3. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

Vesnice ve století služeb

Vesnice ve století služeb O čem to dnes bude? Vesnice ve století služeb Ing. Zdenka Nosková 17.5.2013 Venkovský cestovní ruch u nás a v zahraničí Včelí farma Nosek Projekt Prázdniny na venkově Úspěch závisí na mnoha faktorech.

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 29. října 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014

Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014 Mateřská škola Zlín, Slovenská 3660, příspěvková organizace IČ 71007652, tel. 577438872, Zlín 760 01 Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014 Program: Uvítání rodičů, představení zaměstnanců MŠ Seznámení

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

Ceník místních poplatků a služeb

Ceník místních poplatků a služeb Ceník místních poplatků a služeb Místní poplatky ze psů (OZV č. 6/2010 s účinností od 1. 1. 2011) Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa chovaného v

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Základní škola. Dolní Vilémovice

Základní škola. Dolní Vilémovice Základní škola Dolní Vilémovice Školní rok 2012 2013 SLOVO ÚVODEM Školní rok 2012 2013 pro malou vilémovskou školičku znamenal mnoho nového. Nová paní ředitelka, nová paní učitelka, vychovatelka Jen ty

Více

Šilheřovický zpravodaj

Šilheřovický zpravodaj Šilheřovický zpravodaj Červenec - Srpen 2014 Dodatek Oprava opěrné zdi ulice Ovocná RADA OBCE Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 4. 8. 2014 č.109/2014 RO schvaluje: ad 109/2014/2

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Členská schůze MAS Krajina srdce. 31.5.2012 Mladá Vožice

Členská schůze MAS Krajina srdce. 31.5.2012 Mladá Vožice Členská schůze MAS Krajina srdce 31.5.2012 Mladá Vožice Program schůze 1. Zpráva z konference v Bruselu 2. Výroční zpráva za rok 2011 3. Zpráva o hospodaření 4. Územní působnost MAS Krajina srdce 5. Výzvy

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Nadace Partnerství, Národní vinařské centrum, o.p.s., 2008 Kategorie pro I. etapu (srpen září 2008) certifikace služeb vinařské turistiky

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín PROGRAM Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín 01. Zahájení 02. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 03. Kontrola

Více

Obec Seninka, IČ 00635821

Obec Seninka, IČ 00635821 Obec Seninka, IČ 00635821 Závěrečný účet obce Seninka za rok 2008 Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Údaje o obci: Právní forma: obec

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

Setkání Škol obnovy venkova. 23. a 24. 5. 2013

Setkání Škol obnovy venkova. 23. a 24. 5. 2013 Setkání Škol obnovy venkova 23. a 24. 5. 2013 Strategické plánování na venkově Strategické plánování představuje systematické řízení jakékoliv organizace, podniku, obce či regionů. Zaměřuje se na to, aby

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015 Datum Start Vzdálenost Cíl Limit 16. 5. 2015 silnice před areálem Škodaland 11:00 21,0975 km silnice před areálem Škodaland 3 hodiny Kategorie: Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození.

Více

Měsícnáborů2015. FAČR: Podpora fotbalových náborů květen, září 2015. mujprvnigol.cz

Měsícnáborů2015. FAČR: Podpora fotbalových náborů květen, září 2015. mujprvnigol.cz Měsícnáborů2015 FAČR: Podpora fotbalových náborů květen, září 2015 mujprvnigol.cz 2014 Měsícnáborů Příběhy fotbalových osobností Fotbalový balíček srpen září říjen listopad prosinec leden 2014 Měsíc náborů

Více

o. p. s. II. ČTVRTLETÍ 2010

o. p. s. II. ČTVRTLETÍ 2010 ZPRAVODAJ MAS PODHŮŘÍ ŽELEZNÝCH HOR o. p. s. II. ČTVRTLETÍ 2010 TENTO ZPRAVODAJ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA V RÁMCI OSY IV LEADER PROGRAMU ROZVOJE

Více

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 PhDr. Jitka Vlčková, Odbor regionálního rozvoje a územního

Více

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku.

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku. GOALBALL 1. Období leden až červen 2013 pravidelné tréninky každé úterý od 18 do 19 hodin na Základní škole genpor. Františka Peřiny v Praze na tento pronájem nám přispěla Nadace Českého rozhlasu účast

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

PLÁN AKCÍ V LIPTÁLE - 2013

PLÁN AKCÍ V LIPTÁLE - 2013 C:\Users\jvrablik\Documents\Kulturní akce.doc JaVr 7/74 PLÁN AKCÍ V LIPTÁLE - 2013 Aktualizováno ke dni: 19.12.2013 Změna programu vyhrazena! Zkratky: KZ - Kulturní zařízení při OÚ Liptál, KA - Kulturní

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat Hostětín Zelená inspirace z Bílých Karpat Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Ekonomické přínosy Udržitelnost Ekologické přínosy Sociální

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Herr Shakespeare? Keine Angst

Herr Shakespeare? Keine Angst Herr Shakespeare? Keine Angst Delegace z české a německé školy společně vytvořily projekt s názvem Vorhang auf für Romeo und Julia im neuen Europa!, jenž byl uskutečněn díky programu Comenius. Hlavním

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více