obce Kozomín Pár slov na úvod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "obce Kozomín Pár slov na úvod"

Transkript

1 Zpravodaj obce Kozomín 2/ Pár slov na úvod Vážení spoluobčané, uplynulý půlrok byl pro všechny velmi náročný, nicméně zůstal za námi kus pořádné práce. Přístřešek u hřiště a můstek přes potok jsou ty nejviditelnější výsledky našeho snažení. Začali jsme budovat o jarní brigádě za značné pomoci mnoha kozomínských občanů a stihli jsme je dokončit právě včas, neboť zejména spojení obou částí dětského hřiště bylo velmi potřebné pro zdárný průběh poslední květnové soboty, kdy se Sousedé dobře bavili v Dolním Povltaví. Tady bych chtěl moc poděkovat Martině Šťastné za přípravu programu, organizaci celého dne a zajištění všech účastníků. Díky jejímu profesionálnímu přístupu se všechno podařilo, drobné problémy byly ihned vyřešeny, takže snad byli všichni spokojeni. O zdárný průběh dne se zasloužil i Pavel Mašek, který strávil mnoho hodin při zajištění technického zázemí, zejména aby nedošlo k přetížení a výpadku el. sítě. Ale ještě se vrátím na začátek - postavit přístřešek není zase tak těžké, zato udržovat jej v takovém stavu, abychom jej mohli používat ještě i za mnoho let, to už je náročnější. Záleží jen na nás, jak si budeme vážit toho, co jsme si sami vybudovali a hlavně jestli k té šetrnosti povedeme i naše děti. V minulosti se to příliš nedařilo, vzpomeňte např., jak dopadla vloni trampolína, která je prozatím v opravě. Doufám, že v tomto ohledu se všichni polepšíme. nem zastupitelů obce Kozomín děkuji. Nebudu jmenovat, protože bych nerad na někoho zapomněl, ale doufám, že naše spolupráce bude pokračovat i v budoucnu. Dále děkuji všem sponzorům, kteří věnovali finanční dary, za které jsme mohli zajistit např. skákací hrady a drobné dárky pro všechny zúčastněné děti. Byli to: pí Rubešová pí Saibicová sl. Šťastná p. Pichl p. Růt p. Sýkora obchod s potravinami Kozomín Všem občanům přeji krásné prožití prázdnin, ať už je budete trávit zde v Dalším prubířským kamenem byl tra- obci nebo kdekoliv jinde. diční dětský den. Obrátili jsme se na vás a vy jste nás opět nezklamali a ochotně jste věnovali svůj volný čas a Petr Koukolíček nápady, takže děti si mohly spokojeně starosta obce užívat své odpoledne. Všem vám jmé-

2 Z činnosti obecního zastupitelstva Některé body ze zasedání ZO Kozomín ve 2. čtvrtletí 1. Starosta seznámil ZO s výsledky schůzky s právníkem. Dle právníka nedošlo k narušení procesu výběrového řízení na pronájem kadeřnictví a můžeme tedy výběr dokončit. ZO konstatuje, že výhodnější pro obec je nabídka pí Čvančarové. 2. Rekonstrukce komunikace Na Průhonu byla zcela ukončena. Byla provedena kontrola čerpání dotace Krajským úřadem dne Řízení bylo ukončeno. Dotace bude proplacena. 11. Na základě množících se stížností občanů na neúnosný stav v obchodě byl dán podnět na Krajskou hygi7. Starosta předložil ZO Kozomín ná- enickou stanici v Mělníce. Odtud odvrh smlouvy na pronájem kadeřnictví, pověděli, že to nespadá do jejich kterou uzavře obec Kozomín s pí kompetence, máme se obrátit na ČesČvančarovou. Smlouva bude uzavřena kou obchodní inspekci. ČOI odpověna dobu neurčitou s 2 měsíční výpo- děla, že to nespadá pod jejich kompetenci, máme se obrátit na Krajvědní lhůtou. skou hygienickou stanici, ovšem teď už 8. Starosta informoval zastupitele o do Prahy. Pracovnice KHS Praha naveřejné zasedání ZO Kozomín dne Byla provedena kontrola spolufinancování územního plánu s firmami BOR, S Estate s.r.o., s pí Saibicovou, p. Musilem a p. Rubešem Zastupitelstvo obce Kozomín projednalo návrh změny územního plánu č. 1. Návrh byl vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce a nikdo neuplatnil námitky. 5. Starosta informoval zastupitele o dalším vývoji jednání o rozšíření MŠ ve Chvatěrubech. Situace vypadá tak, že obce by zaplatily společně projekt, Chvatěruby věnují zdarma pozemek v hodnotě ,- Kč a Kozomín a Zlončice by se rozdělily o náklady na rekonstrukci. Dotace na tuto akci nebude poskytnuta. Protože Kozomín nemůže tuto částku zaplatit ze svých prostředků, navrhuje starosta požádat o úvěr. ZO Kozomín schvaluje většinou hlasů návrh, aby se pokračovalo v projektu rekonstrukce školky ve Chvatěrubech a pověřuje starostu zjistit podmínky pro uzavření úvěru. dalším vývoji jednání o rozšíření MŠ ve Chvatěrubech. Právník, zastupující obec Chvatěruby, vypracoval návrh smlouvy, která je zcela nevyhovující. Příští týden bude k dispozici nový návrh smlouvy, který vypracují právníci, zastupující obce Zlončice a Kozomín. Podpisy majitelů sousedních pozemků jsou zajištěny. ZO bere na vědomí. 9. Obyvatelé lokality Na Průhonu podepsali petici dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu silničním, ve které požadují, aby tato část obce byla označena jako obytná zóna. Chtějí tak docílit toho, aby tudy motorová vozidla projížděla se zvýšenou opatrností. 6. Společnost Interdomov Celetná s.r.o. předložila žádost o vyjádření stanoviska k záměru výstavby skladovacích kapacit na poz. p.č.299/14, 16, 35, 43, 301/4, 5, 6, 7 v k.ú. Kozomín. ZO Kozomín schvaluje všemi hlasy žádost společnosti Interdomov Celetná s.r.o. za předpokladu dodržení všech 10. Svazek obcí Dolní Povltaví předložil nabídku poskytnutí právních služeb zákonných nařízení a opatření. ve věci trestního podání na zpracování EIA. ZO Kozomín bere na vědomí. Strana 2 vštívila prodejnu potravin, kde shledala vše v pořádku. 12. Zastupitelům byl předložen závěrečný účet obce ke schválení. Zjištěné chyby a nedostatky nejsou závažné a byly odstraněny. ZO Kozomín schválil všemi hlasy závěrečný účet s výhradou. Veřejné zasedání ZO Kozomín dne Starosta informoval zastupitele o dalším vývoji jednání o rozšíření MŠ ve Chvatěrubech. Právníci, zastupující obce Chvatěruby, Zlončice, Kozomín, vypracovali návrh smlouvy, která je zcela vyhovující a připravená k podpisu. ZO Kozomín projednalo a schválilo Smlouvu o spolupráci obcí za účelem výstavby a provozu mateřské školky s obcemi Chvatěruby, Zlončice a pověřuje starostu obce, aby ji podepsal.

3 Úřední hodiny: pondělí 17:00-19:00 středa 8:00-12:00 a 17:00-19:00 Nevyhovuje-li ani tento rozsah úředních hodin, můžete po tel. domluvě přijít i mimo úřední hodiny. Kontakt telefon: (sekretariát) (starosta) Obecní úřad však časově poměrně náročný úkol. Proto případné zájemce o tuto službu prosíme, abyste se předem objednali na výše uvedených kontaktech a domluvili si termín například 30 min. před začátkem úředních hodin nebo po jejich skončení. Děkujeme za pochopení. Czech Point - na počkání obdržíte ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy. Poplatky za výpisy jsou stanoveny zákonem č. 634/001 Sb. a činí obvykle 100,- Kč za 1. stranu a 50,- Kč za každou další započatou stranu. Novinka od 1.1. poskytujeme službu VIDIMACE A LEGALIZACE ověřování listin a podpisů. Kvůli podpisu nemusíte již na matriku. Je to Místní poplatky Zálohy na stočné se platí na období 0709/ ve výši 250,- Kč na osobu, ale částku lze libovolně upravit. Cena je od 1.1. zvýšena na 38,-Kč/m3. Platit můžete: hotově v kanceláři v úředních hodinách převodem na účet / jako var. symbl uveďte číslo domu, do zprávy prot příjemce uveďte účel platby, tj. záloha na stočné nebo vyúčtování za stočné. UPOZORNĚNÍ V 1. týdnu v červenci probíhají odečty vodoměrů a motohodin pro vyúčtování stočného za období 07/ /. Pokud nelze provést odečet osobně, prosíme, zanechte údaje na viditelném Bohužel i do naší vesnice zamířili nevítaní návštěvníci, kteří s oblibou berou to, co jim nepatří a znepříjemňují ostatním lidem život tím, že je okradou mnohdy o věci, které jsou jim velmi blízké, často i nenahraditelné. Nejprve zjistil pan Materna při prvním sekání trávy v lesíku, který založil před 14 lety, že kdosi vynalézavý se zřejmě už vloni před vánoci rozhodl ušetřit několik stokorun za vánoční stromek. Může se zdát, že jeden strom v lese nechybí, ale nebylo jednoduché vysázet tolik sazeniček, zalévat je a sekat kolem nich trávu, aby se jich co nejvíc ujalo a vyrostlo do dnešní velikosti. Teď místo jednoho z nich zbyl jen metrový pahýl. Majitel upozorňuje všechny, že i když les není oplocený, je to soukromý pozemek. Také se rozhodl, že všechny stromy ošetří přípravkem Mursuvin. Pokud tedy někdo před vánoci opět neodolá a vydá se na lup, tentokrát se mu to nevyplatí zápach, který se v teple začne uvolňovat, je velmi silný a po 3 týdny nevyvětratelný. Bohužel to už ale stromek na jeho místo nevrátí. Začátkem června navštívili nezvaní hosté hned dva domy. Vykradení je jedna z nejhorších situací týkající se majetku, které mohou člověka potkat, hned po vyhoření a vytopení. Bohužel malé obce jako jsme my, stát prakticky hodil přes palubu, protože státní policii tu nepotkáte a na obecní policii nemáme finance. Nezbývá, než být všímavý ke svému okolí. Vždyť totéž může příště potkat každého z nás. Takže pokud uvidíte podezřelé auto, dlouho stojící před sousedovým domem, když víte, že je v práci nebo dokonce na dovolené, můžete to ohlásit na telefonním čísle 158 nebo 112. A v noci, slyšíte-li dlouho štěkat psa, běžte se podívat, ne vždy to musí být ježek, na kterého pejsek doráží. Žijeme tu spolu a ne vedle sebe, takže bychom si měli vzájemně pomáhat, nebuďme LAXNÍ to nám napsal jeden z našich spoluobčanů v reakci na informaci o těchto krádežích. Pokud se rozhodnete použít tísňové volání, máte několik možností: Jestli je zřejmé, že potřebujete pouze Život v obci místě nebo si domluvte jiný způsob odečtu na OÚ (kontakty viz výše). Ve vstupní hale OÚ můžete využít kontejnery na elektroodpad a vybité baterie. Během prázdnin, nejpozději do 15.8 zde můžete odložit nepoužívané nebo poškozené elektrospotřebiče, poté budou zlikvidovány odbornou firmou. NEZAPOMEŇTE začínají prázdniny, takže autobusy jezdí až do podle prázdninových jízdních řádů. Nové jízdní řády jsou k dispozici na OÚ. Knihovna středa 18:00-19:00 Kadeřnictví a kosmetické služby O zahájení provozu budete včas informováni. Vše je připraveno, nyní záleží na příslušných úřadech, kdy provedou kontrolu a vydají povolení. jednu ze základních složek integrovaného záchranného systému, je vhodnější volat přímo příslušné národní číslo tísňového volání (150, 155, 158, 156) za předpokladu, že toto číslo ZNÁTE! Pokud si nejste jisti, volejte číslo 112, které je provozováno současně s národními tísňovými čísly a je určeno k oznámení jakékoliv mimořádné události, zejména pokud ji bude řešit více složek IZS. Volání na čísla 150, 155, 156 a 158 je sice bezplatné, avšak v případě předplacených SIM karet je nutné mít na kartě alespoň minimální kredit (tj. karta nesmí být zcela vybita). Naproti tomu číslo 112 (rovněž bezplatné) má několik zásadních výhod: je možné na toto číslo volat i bez vložené SIM karty nebo ze zcela vyčerpané předplacené karty na toto číslo lze volat i prostřednictvím sítí ostatních operátorů (čili v zahraničí i bez aktivovaného roamingu nebo tuzemsky i v místech, kde Váš Strana 3

4 operátor nemá pokrytí svým signálem) na toto číslo lze volat i ze zamknutého mobilního telefonu umožňuje odbavování tísňových volání v češtině, angličtině, němčině du příliš rozšiřovat a jinak dávat na jeho, že odjíždíme, je dobré zachovat dojem obydlené nemovitosti (nezatahovat žaluzie,okenice,závěsy..) nenechávejte v domě důležité doklady, cennosti Několik důležitých rad domluvte se se sousedem nebo Čas letních dovolených začal běžet na známým, aby pravidelně vybíral pošplné obrátky, jak tedy nejlépe a nej- tovní schránku efektivněji zabezpečit svoji nemovitost pokud vlastníte balkon, terasu atd. před nájezdem zlodějů? Základní opat- nenechávejte na něm věci, které lákají ření můžete udělat i na poslední chvíli ke krádežím před odjezdem! u rodinného domu, chaty atd. je nedoporučujeme se o svém odjez- vhodná instalace světla na fotobuňku čidlo mít dům, byt, chatu pojištěnou nejen proti krádežím, ale i např. proti živelným pohromám To ovšem neřeší krádeže v době, kdy jste doma. Tady už je každá rada drahá. Dětské hřiště Jistě jste si všimli, že u volejbalového hřiště vyrostl přístřešek, kde jsou uložené míče, sítě, pálky na pingpong a další sportovní vybavení. Děti a mládež tak mohou hřiště používat velmi všestranně a mají se i kde schovat před deštěm. Teď je ale důležité, aby se všechno vždy vrátilo na své místo. Proto mají u sebe klíče pan starosta Svoz kontejnerů na tříděný odpad probáhá stále obvyklým způsobem: plasty 1 x týdně středa papír 2 x měsíčně úterý každý lichý kalendářní týden sklo 1 x za 4 týdny pondělí Na stránkách se dozvíte spoustu zajímavých věcí, např. že průměrná vzdálenost ke kontejneru s tříděným odpadem je v ČR 106 m, nebo že odpad třídí 2/3 obyvatel naší země. Také tam najdete odpověď na nejčastější otázky. Některé z nich zde uvádíme: Je třeba před vhozením do kontejneru odstranit z PET lahve víčko a etiketu? PET láhve můžete do kontejneru vhazovat s etiketou i víčkem. Obojí bude při dalším zpracování automaticky odděleno. PET láhve sešlápněte, nasaďte víčko a to již neutahujte!!! Musím před vhozením do kontejneru kelímky od jogurtů a jiných potravin důkladně vymývat? Drobné znečištění obalů nevadí. Stačí tedy, když potravinu důkladně dojíte nebo z kelímku pořádně vyškrábnete. Musím sešlapávat PET lahve a nápojový karton před vytříděním? Strana 4 Koukolíček a pánové Havlíček a Uraj. Ti zapůjčí vybavení proti podpisu a jim vše každý zase vrátí. Snad se všichni naučí zacházet se zapůjčenými věcmi jako s vlastními a tyto budou sloužit i ostatním po dlouhou dobu. Svoz odpadu Sešlapávaní, mačkání a kroucení těchto odpadů je velmi vhodné jak pro skladování, tak i následnou přepravu. Takto zmenšených odpadů se do kontejneru vejde cca 4x více. Zároveň doporučujeme vyhnout se lisům na PET lahve jimi slisované lahve dělají problémy v dalším zpracování. Patří do tříděného odpadu plastové obaly od kosmetiky? V tomto případě se nejedná o žádné nebezpečné látky, stačí tedy, když zbytky kosmetických přípravků jako jsou mýdla, šampony, krémy zcela spotřebujete. Je nutné odstraňovat z časopisů a jiných dokumentů před vytříděním kancelářské svorky? Svorky není třeba odstraňovat. Musím před vhozením do kontejneru na papír z dopisních obálek vytrhnout fóliové okénko? Do kontejneru na papír můžete vhazovat obálky celé. Pokud však vyhazujete obálku s ochrannou bublinkovou fólií, tak tu je potřeba odstranit. Je nutné před vytříděním nápojového kartonu odtrhnout umělohmotný uzávěr? Pokud ve vaší obci probíhá sběr nápojových kartonů, prázdný karton pouze vypláchněte vodou, stlačte a i s víčkem odhoďte do kontejneru nebo oranžového pytle, který je ve vaší obci pro tento odpad určen. Co mám dělat s obaly, které jsou označeny C/PAP nebo C/PP? Tyto obaly nazýváme kombinované a patří do směsného odpadu. Skládají se ze dvou či více materiálů, které od sebe nejsou jednoduše oddělitelné. Takovým obalem je např. tzv. blistr na léky ("platíčko" se zatavenými tabletkami). Většinu kombinovaných obalů nelze zpracovat. Výjimkou je nápojový karton (pevný karton určený na nápoje nebo omáčky) a některé další kombinované papírové obaly. Co mám dělat s použitým rostlinným olejem v domácnosti a obalem od oleje? Pokud obal od oleje pečlivě vymyjete teplou vodou s přípravkem na mytí nádobí, můžete jej vhodit do plastů. V případě, že tak neučiníte, vhazujte tento znečištěný obal do směsného odpadu. Olej totiž značně komplikuje následnou recyklaci tříděného odpadu. Použitý fritovací olej z domácnosti patří do sběrných dvorů, můžete jej uchovávat v kanystru a až ve větším množství odevzdat.

5 Když jsme vás vloni na podzim pozvali na haloweenské dýňování, mile nás překvapil váš zájem. Zasedačka takřka praskala ve švech a krásně vyřezávané dýně ozdobily mnoho zahrádek. Rozsvěcení vánočního stromu a Mikulášská zábava se také těšily vašemu velkému zájmu. Takže jsme se v novém roce pustili do dalších příprav. A když se ohlédnu několik týdnů zpátky, musím konstatovat, že jsme nasadili poměrně vysoké tempo. V březnu jsme po mrazivé zimě zahájili maškarním plesem a Nocí s Andersenem, abychom vás v dubnu doslova zahrnuli množstvím akcí. Na čtyřech z nich má hlavní zásluhu naše hospodářka, M. Snopová. Velikonoční dílna Hned 1.dubna jsme pozvali floristku paní Barboru Landovou, abychom se společně připravili na velikonoce. Bylo však zřejmě příliš krásné počasí, protože se nás tentokrát sešlo velmi málo. Ale byly to velmi příjemně strávené 2 hodiny. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout, co všechno jsme si vyzkoušeli zdobení věnečků na dveře, jednoduché vazby do vázy, zdobení kraslic nebo pletení pomlázky. V minulém Zpravodaji jsme vyhlásili soutěž o nejkrásnější velikonoční výzdobu. Snímek přišel jen jeden, takže soutěž se vlastně nekonala, ale jeho autorce, paní Kamile Rubešové se dílo podařilo a nám se velmi líbilo. Proto jsme jí rádi předali hlavní cenu, poukázku na kosmetické služby od sl. Střelbové. Kultura začali scházet později, i když mnozí měli volno, vždyť druhý den je 1. májsvátek práce. Předpovědi nebyly příliš optimistické, ale počasí nakonec vyšlo skvěle, možná bylo na duben až moc teplo. Některé děti přišly v kostýmech, takže dostaly bonbónovou prémii. Zdá čů. Zaměřila se na okruh bylinek, napomáhajících při nachlazení, jarní únavě a hubnutí. Pokud by někdo chtěl zkusit zlepšit svůj zdravotní stav přirozenější cestou, než je polykání pilulek, měl možnost zde načerpat spoustu zkušenosti, dokonce si podle jména a data narození dát namíchat individuální by- se však, že přišlo méně lidí než vloni, linnou směs. ale zřejmě proto, že spousta loňských návštěvníků byla ze sousedních vesnic. Burza to u nás a tentokrát si uspořána závěr dubna jsme se rozhodli vy- Okoukli dali svůj vlastní slet. zkoušet něco z úplně jiného soudku burzu oblečení. Naše multifunkční Sousedé se dobře baví u nás v zasedačka se tentokrát proměnila v ob- Dolním Povltaví chůdek s oblečením pro děti malé i V květnu vrcholily přípravy na den D, větší, pro teenagery, ale i pro dámy a který byl už vloni stanoven na pány. Mohli jste tu také najít brusle, Jistě všichni víte, že v minulosti se postýlky, hračky, apod. V případě, že podobné dny konaly v jednotlivých obcích Dolního Povltaví. Nakonec zbyly jen Kozomín, Postřižín, Zlončice a Veliká Ves, které jsou příliš malé na to, aby finančně takovou akci zvládly, nemají ani prostorové možnosti. Proto letos spojily své hlavy a peníze, jen prostor se musel najít u nás. Kromě fotbalu, který byl v Postřižíně, se na- Jarní brigáda Následující sobotu nás čekal tradiční jarní úklid obce. Předpovědi počasí sice nebyly příliš přívětivé, nicméně slunce vesele svítilo a posléze i hřálo, a tak jsme se sešli v dostatečném počtu. Uklidili jsme náves a ulici V Sadech, hlavně se ale podařilo z větší části postavit přístřešek u dětského hřiště. Začaly se také práce na můstku přes potok. Během 14 dnů bylo vše zcela hotovo, jak můžete vidět na snímcích. někdo nabízel objemnější předměty, vyvěsil inzerát na nástěnku, na které si je můžete prohlédnout. Většina zúčastněných byla spokojena skoro každý si našel pro sebe něco zajímavého, někdo utržil pár desetikorun, někdo i několik stokorun. Čekali jsme sice, že přijde víc lidí, nicméně neházíme flintu konec vše podařilo vměstnat do centra do žita a na podzim uspořádáme burzu obce. znovu. Několik dní předtím předpovědi opět nebyly příznivé, ale počasí jako vždy Čarodějnice nezklamalo a bylo téměř ukázkové Čajový večer Úplně poslední dubnová akce byla, jak nepršelo, bylo slunečno, ale ne příliš V pondělí 14.4 nás navštívila zkušená jinak, 30. dubna Slet čarodějnic. Ten- horko. V 9 hodin všechny přivítal stabylinkářka a léčitelka, paní Jitka Volná. tokrát připadl na pondělí, což byl pra- rosta P. Koukolíček, pak i předseda Bohužel opět neměla mnoho poslucha- covní den. U čovky jsm se tedy Svazku obcí Dolní Povltaví p. Palák, Strana 5

6 celý den nás pak slovem provázel Ri- Dětský den chard Líčeník. O zdárný průběh celého Po náročném dni 26. května jsme dětský den posunuli na Připravili jsme pro děti podobný program jako vloni, jen byly trochu jiné disciplíny. Několik ochotných dobrovolníků se ujalo svých úkolů a připravili se na nápor dětí. U vstupu do areálu dvě děvčata přidělovala dětem kartičky rozdalo se jich 79. Děti postupně plnily 7 úkolů, mezitím si mohly nechat namadne se starala Martina Šťastná. Zkoorlovat obličej u dinovat na jednom místě tolik lidí není určitě jednoduché, proto jí za to patří osvědčených velký dík nás všech. Po celý den tak malířek nebo si zaplést mohli kozomáci i návštěvníci z okolí dát copánky u naší sledovat sportovní utkání v nohejbale a nové paní kavybíjené, poslouchat hezké písničky v deřnice. Skákací podání Lenky Ducháčkové, kterou vystřídala Máša Lulková ze Zlončic, hrady a čtyřvšem se jistě líbily i gymnastky z kolky nezahálely, Odolené Vody, obdivovali jsme umění jízda na koni a dětí při skocích na trampolíně - ty byli střelba z luku a z Postřižína. Po kráskách z Kozomína a kuše lákala jak jejich módní přehlídce nastoupili drsní chlapce tak i šermíři. Nechybělo ani jídlo a pití, na děvčata. A pak malém trhu v ulici V Sadech si každý už přijeli hasiči z mohl koupit zajímavý dárek. Všichni Chlumína a NeMalí se jistě dobře bavili po celý den, večer ratovic. hasiči předvedli pak nezklamal Druhej dotek a bavil nás útok, až do půlnoci, kdy vše ukončil požární děti si mohly prohlédnout hasičské auto a zařádit si v pěně. Pak se pomalu vytratily domů převléknout se, ale zase se vrátily opéct si buřtík. Mezitím došlo k značné improvizaci objevily se totiž dotazy, zda se nebude promítat fotbal. Utkání našich fotbalistů totiž kolidovalo se slíbeným ohňostrojem. Takže ohňostroj. Příští rok bude organizace jsme pod stanem vytvořili improstejná, pouze se sejdeme v Postřižíně. vizované plátno, a shlédli vydařené utkání. Ale protože den patřil zejména Strana 6 dětem, a ty fotbal moc nezajímal, slíbený ohňostroj jsme odpálili pár minut po 22 hod, shodou okolností jen pár minut před naším vítězným gólem. Na závěr bychom rádi velmi poděkovali všem, kteří nelitovali námahy a svého volného času, aby mohli dětem připravit krásné odpoledne. Zprávy z knihovny Jak si pravidelní návštěvníci mohli všimnout, proběhly na našem obecním úřadě stavební úpravy, aby bylo možné využít chodbičku mezi knihovou a kadeřnictvím. Teď se tedy do knihovny vchází rovnou ze vstupní haly. Bývalá chodba se změnila k nepoznání, jak budete moci už brzy sami posoudit. A tady jsou informace o několika novin- kách, které nám přibyly do katalogu: Hilarová, Dagmar Nemám žádné jméno příběh 15leté dívky z terezínského gheta už jednou vyšlo pod jménem M. Diekmannové. Po několika letech snažení je konečně uvedena skutečná autorka, D. Hilarová. Riordan, Rick Poslední z bohů, Bohové Olympu Proroctví Obermannová, Irena Vznášedlo povídky Nezval, Martin Každá je ta pravá příběh začíná sebevraždou, které zabrání anděl strážný Rickman, Amy Teorie velkého třesku od A do Z vše, co jste kdy chtěli vědět o kultovním sitcomu

7 Když se připravoval odpolední program dne Svazku Dolní Povltaví, snažili jsme se všichni zapojit zejména občany 4 pořádajících obcí. Jak jste si mohli přečíst v krátké zprávě, celkem se to podařilo. A čím bychom tedy přispěli my, Kozomáci? Trochu zapracovala náhoda a nápad byl na Narodili se Samuel Mikéska Adélka Labíková Módní přehlídka světě. Takže... proč nezpestřit sportovní den akce Svazku Dolního Povltaví něčím fešným?, řekly jsme si. Naskytla se nám totiž možnost vyzkoušet krásné italské oblečení a vystoupit (většina z nás poprvé) na molo, které znamená svět. Co vám budu povídat, klepala se nám kolena a mžitky před očima nám komplikovaly vidění, ale nakonec jsme to zvládly, přestože naše přípravy probíhaly v prostorách OÚ v Kozomíně den předtím do nočních hodin a sešly jsme se jen jednou. Výsledek ale stál za to! Děkuji všem, které se nestyděly a šly do toho - určitě bylo na co koukat. (MS) Společenská kronika Něco o loukách Touhou většiny majitelů domů a zahrad je tzv. anglický trávník. Ale to je vlastně poušť. Motýli a včely tam nemají pastvu, ostatní hmyz a ptáci tu nenajdou úkryt. Proto je velmi záslužné pro českou krajinu, když se někdo rozhodne alespoň jeden kout v zahradě ponechat neposekaný, odměnou je mu pak živá zahrada, kam se ihned nastěhuje spousta obyvatel. A co Jubilanti Jiřina Kocourková 80 let Vlasta Fantová 80 let RudolfVertich 90 let Životní prostředí teprve, když se někdo rozhodne pro celou louku! Jenže předsevzetí je jedna věc a provést čin, to je věc druhá. Jak vlastně takovou louku založit, čím ji osít? V běžné nabídce zahradnických center budete jen těžko hledat. Takže pokud to opravdu myslíte s loukou vážně, podívejte se na www. plantanaturalis.com (nebo si v naší knihovně můžete půjčit útlou knížku Jak vypěstovat květnatou louku). V Zemřeli Oldřich Pokorný Marie Vajdlová František Pešl Markvarticích u Sobotky se totiž pěstováním osiva pro louky zabývají. Tady si můžete objednat jednu z 20 druhů různých směsí na louku, která je vhodná pro místo, kde ji chcete založit. Louka může být na suchém slunném místě, na vlhkém místě i ve stínu pod stromy. Budete-li postupovat podle rad zkušených odborníků, můžete se brzy těšit pohledem na rozkvetlou plochu, nad kterou poletují motýli. Strana 7

8 Co zajímavého se děje u sousedů Dožínky na zámku Veltrusy V sobotu 11. srpna od 10 hod. se v zahradnictví zámku uskuteční 2. ročník novodobých dožínek hraběte Chotka. Vyzkoušet si můžete jak kosení obilí, tak jeho mlácení cepy, mletí ručním mlýnkem až po pečení placek. Pro rodiny s dětmi budou k dispozici MÁSLOVICKÉ POSVÍCENSKÉ soutěže a tvořivé dílny, starší ročníky VINOBRANÍ Bakchus, vína, koláče, stloukání másla, mohou zavzpomínat na zašlé časy u program pro děti, vystoupení skupiny ukázek historické zemědělské techniky. DRUHÁ TRÁVA s ROBERTEM Zejména pánové asi ocení i připomenutí významu obilí pro průmysl KŘESŤANEM setkání osob s příjmením Máslo, pivovarnický. Akci zpestří pohádka pro děti, hudební vystoupení a dožínkový Máslík, Máslíčko apod. registrace osob na průvod. do BOHNICE MÁSLOVICE jízda na kánoích, kajacích i vorech z Bohnic do Máslovic registrace plavidel na do Možnost zapůjčení lodě - do REKLAMA Fotografické studio Dokumentární a umělecká fotografie Nabízíme fotografie těchto akcí: svatby, reportáže, maturitní večírky, maturitní tabla, focení dětí, glamour, dokumentace,... Chcete se stát krásnou barokní princeznou, či neodolatelným viktoriánským šlechetným mužem? Zachytíme Vaši proměnu ve stylu victorian, barok, gothic, dark, fantasy, orient a burlesque. Nabídka kreslení Náš ateliér také nabízí ručně kreslené podobizny podle modelu i vzorové fotografie. Kontakt a ukázky prací na: e mail: Bitva na Mělníku aneb Druhá bitva vinařů mělnických druhý ročník šermířské bitvy, která proběhne v Hořínském parku v rámci historického dne. Začátek akce je ve 13 hodin, vlastní bitva vypukne v 16 hodin. Kontakt: Mělnický košt svatovavřinecké slavnosti mělnického vína a gastronomie. Svatováclavská ulice se zaplní stánky mělnických vinařů a restauratérů, kteří nabízejí své nejlepší produkty. Pořádá občanské sdružení Mělnický košt. Kontakt: NOVÁ TVÁŘ SALONU V KOZOMÍNĚ Vážení občané, dovolujeme si Vás informovat o rozšíření služeb v místním kadeřnictví. Všechny Vás opět rády přivítáme při slavnostním otevření salonu v měsíci červenci! Můžete se těšit na rozšíření služeb kadeřnictví Prodlužování vlasů Masérské služby Klasické a relaxační masáže Medové masáže Čokoládové zábaly Přístrojová kosmetika + prodlužování řas trvalá na řasy Pedikúra + MNOHO DALŠÍCH NABÍDEK A AKCÍ!! TĚŠÍME SE NA VÁS!! Bližší info na tel.č a e mailu: Petr Koukolíček A U T O D O P R AVA IVECO 1-10T HYDRAULICKÉ ČELO RUKA 8M Kozomín 109 Tel IČO Vítáme vaše nápady a příspěvky, cokoliv, co by mohlo zajímat i vaše sousedy. Stále trvá naše prosba ohledně starých fotografií pro potřeby fotokroniky. Uvěřejnění inzerátu 250,-Kč, tyto prostředky využijeme na další zlepšování Zpravodaje. Toto číslo pro vás připravili P. Koukolíček, J. Uhrová, M. Snopová, V. Uher. Uzávěrka příštího čísla je Strana 8

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Separace komunálního odpadu

Separace komunálního odpadu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 20 Separace komunálního odpadu Pro

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Soňa Lejsková,

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

DEN ZEMĚ 23. dubna 2010

DEN ZEMĚ 23. dubna 2010 DEN ZEMĚ 23. dubna 2010 ANKETA Třídění odpadů v našem městě Bystřice n. P. Rok: 2009/2010 ANKETA Třídění odpadů v našem městě Bystřice n. P. Věk: Pohlaví: žena muž Pohlaví průměrný věk 46 let 85 mužů 174

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E Přítomni: dle prezenční listiny Ve 20:10 po provedení prezence zahájil předsedající Radek Wenzl shromáždění Společenství vlastníků domu č.p. 472 v Milovicích. Oznámil, že shromáždění bylo shledáno usnášeníschopným,

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

Zápis č. 24 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 16. 9. 2014

Zápis č. 24 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 16. 9. 2014 Zápis č. 24 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 16. 9. 2014 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Radim Špringl Hosté: viz. prezenční listina Zasedání zastupitelstva obce

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Obec Čečovice. Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013

Obec Čečovice. Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013 Obec Čečovice Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013 Program 1. Zahájení 2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Schválení programu zasedání

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.5.2015, od 17:00 hodin na OÚ Sadov upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů, do originálu lze nahlédnout

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice Správní rada

MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice Správní rada MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice Správní rada Zápis z 2. zasedání správní rady konaného dne 19. 2. 2013, od 08:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Falek, Mgr. Martin Kupka, Jiří

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3 Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012 ZŠ V Zahrádkách 48 Praha 3 19. 9. 30. 9. pí. Toufarová 3. 10. 11. 11. pí. Kamenská 14. 11. 22. 12. pí. Maskaluková 3. 1. 18. 2. 2012 pí. Lišková 22. 2. 30.

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Z Á P I S. ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009

Z Á P I S. ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009 Z Á P I S ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Ing. Jiří Lesse Dále přítomno: 8 občanů, dle prezenční listiny

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015 Začátek : 18,00 hodin Přítomni : R. Dibus, M. Hadinec, L. Hrabě, P. Dibus, K. Dibus, J. Luža, L. Mitáček Omluveni: - Hosté: - Zapisovatel:

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Zápis č. 8/14. obce l.hota, které se konalo dne 24. 4. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis č. 8/14. obce l.hota, které se konalo dne 24. 4. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Zápis č. 8/14 ze zasedání Zastupitelstva obce l.hota, které se konalo dne 24. 4. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Program: 1) Zahájení 2) Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bílá Zastupitelstvo obce Bílá se na svém

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Ing. Jiří Čenský, Jana Effenbergerová,

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán. Z á p i s č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 10. července 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D.,

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

Čj: Prv7/14 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 7

Čj: Prv7/14 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 7 Čj: Prv7/14 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 7 Místo konání: Budova obecního úřadu Zahájení zasedání dne 15. 11. 2013 v 19 hod. Počet přítomných členů : Bc. Josef Náhlík, Josef Náhlík,

Více

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis ze 17. veřejného zasedání dne 24.10.2012

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis ze 17. veřejného zasedání dne 24.10.2012 Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis ze 17. veřejného zasedání dne 24.10.2012 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Rozpočtové

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Návratová Dagmar, Kučavík Martin Chlebík Jiří a Do návrhové komise

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ Přítomno: Omluven: P r o g r a m: 10 členů zastupitelstva obce 1 člen zastupitelstva obce 1) Zahájení, jmenování

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více