780 LET MĚSTYSE ZVÍKOVEC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "780 LET MĚSTYSE ZVÍKOVEC"

Transkript

1 780 LET MĚSTYSE ZVÍKOVEC

2 2

3 OBSAH: Poloha Zvíkovce str. 4 Z historie str. 4 Památky str. 6 Současnost str. 9 Společenský život str. 12 Domov Zvíkovecká kytička str. 14 Služby a cestovní ruch str. 17 Co se událo za deset let str. 19 Městys Zvíkovec Vám přeje příjemné pročítání této informační publikace, která byla vydána k příležitosti 780 let založení městyse Zvíkovec, obnovení statutu městyse v roce 2008 a slavnostního ceremoniálu udílení cen Vesnice roku 2009 v Plzeňském kraji. 3

4 Městys Zvíkovec se nalézá na samém okraji rokycanského okresu, v místě, kde se protínají okresy Plzeň sever a Rakovník. Je rovněž součástí hranice mezi Středočeským a Plzeňským krajem. Leží na rozhraní Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a přírodního parku Horní Berounka, na plošině nad řekou Berounkou, což předurčuje jeho turistickou vytíženost, zejména v letních měsících. Srdečně Vás zveme k návštěvě Zvíkovce a jeho okolí, které je krásné během celého roku a můžete zde prožít spoustu romantiky, dobrodružství, zábavy i klidu. HISTORIE O původu a významu názvu Zvíkovce není nic známo. Nedá se určit, zda byl pojmenován podle nějaké osobnosti nebo polohy či přírodního úkazu. Dr. Matyáš Kalina z Jäthensteinu, bývalý držitel Zvíkovce, český archeolog, ve svém díle "Böhmnes heindnische Opferplatze, Gräber und Alterthümer" z r.1836 (str.62), odvozuje jméno Zvíkovec od staročeského slova "věk = (jasný) zvuk (snad Zvěkoves) a dovozuje toto tvrzení jménem "Zvíkov", hrad na soutoku Otavy s Vltavou, který má asi podobnou polohu se Zvíkovcem. Toto tvrzení hájí vývody, že skoro všechna místa založena obyvatelstvem slovanským mají svá jména od poloh, přírodních úkazů a úrodnosti. 4

5 Mezi řadou porovnávacích jmen uvádí také staročeské slovo "zvika", tj. řepa, od kterého by snad také mohl být název odvozen. Podle Antonína Profouse pochází místní název Zvíkovec od osobního jména Zviek ze základu "zvek" nebo z apel. "zviek", česky zvuk. To jsou však jen dohady a domněnky. Nejstarší zpráva o vsi Zvíkovci pochází z roku 1229, kdy se připomínají bratři Vicemil, Vlček a Jindřich ze Zvíkovce. Tento rok je proto považován za rok založení obce. Mezi další historicky významné události patří Třicetiletá válka, kdy byl v roce 1624 Zvíkovec zcela zničen. Od té doby se o něm také přestalo psát jako o městečku. Od konce 17. století se majitelé Zvíkovce často střídali a střídavě spojovali a rozlučovali Zvíkovec s okolními panstvími. Na počátku 19. století koupil zvíkovecké panství JUDr. Matěj rytíř Kalina z Jäthensteinu. Známý archeolog podrobně zmapoval okolí a popsal archeologické nálezy, zasloužil se také o rozvoj místního hospodářství. Posledním majitelem panství byl až do konfiskace v roce 1948 pražský advokát JUDr. Lubomír Růžička, jehož potomkům byl majetek v roce 1991 v restituci vrácen zpět. 5

6 PAMÁTKY Kostel Architektonicky i kulturně je dnes nejvýznamnější stavbou ve Zvíkovci kostel Nanebevzetí panny Marie. Jako farní chrám s vlastním duchovním správcem je zvíkovecký kostel uváděn již v roce Je velmi pravděpodobné, že byl vystavěn ještě dříve a duchovní činnost zde zajišťovali hradní kaplani. Prvním zmiňovaným farářem ve Zvíkovci byl v roce 1358 páter Hřemko. Kostel stojí uprostřed rozlehlého náměstí na mírném návrší. Původně gotický, Švédy poničený kostel byl barokně obnovený ještě v 17. století. Hlavní oltář i ostatní zařízení jsou raně barokní, ze 2. poloviny 17. století. Kolem kostela byl původně hřbitov, který byl ohrazen zdí. Na památku hřbitova stojí před kostelem litinový kříž, který nechal pořídit zvíkovecký mlynář Josef Reček v červenci roku Jeho restaurování v současné době provádí akademický sochař a zvíkovecký občan Mgr. Jiří Fiala. Barokní fara na západní straně kostela byla původně selský statek. Pro potřeby farnosti jej zakoupil František Kinský, a to při obnovování samostatné farnosti, roku V letech 1832 až 1843 zde žil Václav Krolmus (* ), český katolický kněz, obrozenecký pracovník, zakladatel české archeologie a sběratel lidové slovesnosti a obyčejů. Byl i jedním z prvních praktických archeologů a zakladatelů sbírek Národního muzea. Roku 2005 byla fara zakoupena od Biskupství Plzeňského nynějšími majiteli Pavlem a Janou 6

7 Adamcovými. V současnosti zde naleznete ubytování v soukromí a půjčovnu kol, lodí a čtyřkolek. Poblíž kostela stojí barokní socha sv. Františka Xaverského z roku 1733 (rovněž po rekonstrukci provedené firmou Mgr. Jiřího Fialy). Je velmi pravděpodobné, že ve zvíkoveckém kostele kázal v létě roku 1414 Jan Hus, který se v té době zdržoval na nedalekém hradě Krakovci. Zámek byl postaven roku 1735 na místě bývalé tvrze. Na konci 18. století byl rozšířen a upraven do dnešní podoby, tzn. dvoupatrový a o dvou křídlech, jež svírají tupý úhel. Po druhé světové válce byl zámek znárodněn. Po roce 1948 byl využíván ministerstvem zemědělství pro letní pionýrské tábory. Od roku 1962 byl sídlem Ústavu sociální péče Hlavního města Prahy. Nyní je zámek opuštěn a pro veřejnost uzavřen. 7

8 Škola byla ve Zvíkovci, zřejmě již od středověku, jako součást farního kostela. Po zavedení povinné školní docházky byla škola pod patronátem držitelů panství a církevních úřadů V roce 1829 nechal postavit Matěj Kalina z Jäthensteinu novou, jednopatrovou, zděnou, jednotřídní školu, která sloužila také pro děti z obcí Chlum, Podmokly a Hradiště. Škola ve Zvíkovci zanikla v roce 1962, kdy byla veškerá výuka soustředěna do obce Mlečice. Posledním ředitelem školy ve Zvíkovci byl František Hůla, rodák z Chlumu. Dnes je budova bývalé školy využívána jako prodejna smíšeného zboží a bytová jednotka. Most přes řeku Berounku byl slavnostně otevřen v roce 1930 a působí zde jako významná spojnice mezi rakovnickým, plzeňsko severským a rokycanským okresem. Celkovou obnovou prošel v roce 2003 po ničivých povodních, které zasáhly Českou Republiku v srpnu roku Voda tehdy vystoupala až do výšky horních oblouků. 8

9 SOUČASNOST V současné době žije ve Zvíkovci trvale 193 obyvatel, jejichž průměrný věk je 38,5 roku. Výrazně převažují ženy (120) nad muži (73), což je ovlivněno přítomností Domova Zvíkovecká kytička sociálního ústavu pro osoby s mentálním postižením. Velká část obyvatel je zaměstnána v Domově Zvíkovecká kytička, kde především ženy našly uplatnění v kuchyni, administrativě či přímo při péči o klientky. Muži nejčastěji pracují v zemědělství, pracovní příležitosti nabízí nedaleký statek Hamouz nebo podnik Čeko Agro Chlum. Při realizaci projektů na obnovu a rozvoj obce využíváme zejména prostředky získávané z programů realizovaných Plzeňským krajem a evropskými fondy. V posledních letech byl díky těmto zdrojům zcela změněn ráz náměstí. V několika etapách se nám podařilo vydláždit komunikace žulovými kostkami, vybudovat dětské hřiště, postavit novou autobusovou zastávku 9

10 sloužící rovněž jako infocentrum. Neustále obnovujeme a doplňujeme zázemí pro obyvatele i návštěvníky Zvíkovce lavičky, turistické rozcestníky, turistická ubytovna, informační tabule. Snažíme se o údržbu a postupnou rekonstrukci obecních budov. Zvíkovec se řadí na přední místa v rámci Plzeňského kraje v třídění opadu. Kontejnery na separovaný odpad jsou umístěny na několika frekventovaných a veřejně přístupných místech. Ke třídění odpadu vedeme také občany informační a osvětovou kampaní. Hasiči dále zajišťují několikrát do roka svoz železa. Úřad městyse uzavřel také smlouvu o likvidaci nebezpečného odpadu. V posledních letech probíhá po dlouhé době proces ozdravění a omlazení stromové výsadby v obci. Profesionální firma provádí prořez a průřez kaštanů a lip na náměstí a v přilehlých ulicích. Velmi rozsáhlá regenerace zeleně proběhla také na hřbitově, který městys ze zákona spravuje. Na náměstí probíhá souběžně s rekonstrukcí komunikací dlážděním obnova a rekultivace zelených ploch. V rámci veřejných brigád je vysazován a udržován trávník, sezónně upravujeme a obnovujeme květinovou výsadbu. Velkého úspěchu jsme dosáhli v roce 2008, kdy byla obec Zvíkovec 10. listopadu předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na 10

11 základě historických pramenů znovu povýšena na městečko a získala status městyse. Velký dík patří prof. PhDr. Jiřímu Fialovi z University Palackého v Olomouci, který potřebné dokumenty dohledal a nárok obce doložil. Pozadu nezůstáváme ani v oblasti informačních technologií. V roce 2006 proběhla instalace wi-fi připojení k internetové síti, které využila většina obyvatel. Přístup k internetu má v současné době téměř polovina domácností. Internetové stránky obce získaly v roce 2007 Cenu veřejnosti v soutěži Zlatý erb v Plzeňském kraji, v letošním roce obsadily třetí místo v kategorii Elektronické služby. Stránky vykazují vysokou návštěvnost, potěšující jsou zejména reakce návštěvníků z blízkého i dalekého okolí. Součástí webových stránek je také elektronická kronika, která podrobně mapuje dění a důležité události ve Zvíkovci od roku 2002 a navazuje tak na její písemnou formu. Na internetové stránky městyse jsou umisťovány fotografie a videozáznamy ze všech konaných akcí, nalezneme zde aktuální informace, úřední desku, i záznamy o historii obce a významných památkách. Bezprostředně před významnou akcí nebo událostí jsou o této občané informováni prostřednictví obecního rozhlasu. Součástí obecního 11

12 informačního systému je také požární siréna, která je každou první středu v měsíci zkušebně spuštěna a dále signalizuje požární nebo jiný poplach. Touto veřejnou aktivitou ať zastupiteli, místními občany, klienty i vedením Domova Zvíkovecká kytička či různými nadšenci Zvíkovce, získal nás městys ocenění v soutěži Vesnice roku 2009 v Plzeňském kraji. Tímto gestem jsou nyní vyznamenáni všichni, kteří se podílejí na zvelebování našeho městečka. SPOLEČENSKÝ ŽIVOT O společenský život se ve Zvíkovci stará především Sbor dobrovolných hasičů a Zvíkovecké ženy. Organizují v průběhu roku bohatou škálu akcí, z nichž mnohé navazují na lidové tradice a zvyky, ale řada z nich vznikla spontánně nebo jako reakce na nápady a potřeby obyvatel. Začínáme již v únoru Hasičským bálem spojeným s maškarním pro děti. Obě akce doprovází živá muzika a bohatá tombola. Velikonoční víkend patří zabijačkovým hodům, kdy se celá obec zapojí do přípravy vepřových lahůdek a následné společné konzumace spojené s hudbou a tancem. Tato akce je hojně navštěvována také rekreanty a obyvateli z blízkého i širšího okolí. Také u nás se tradičně pálí čarodějnice a slaví Máje. V červnu pořádá Domov Zvíkovecká kytička ve spolupráci s městysem country festival Zvíkovecká kytička. Letos proběhl již jeho 17. ročník. Počtem 12

13 přihlášených kapel i návštěvníků by mohl směle konkurovat mnoha mediálně známým festivalům. Vrcholnou akcí léta je Zvíkovecká pouť v půli srpna, která je většinou věnována dětem. Během celého sobotního odpoledne probíhají výchovně vzdělávací i zábavné programy pro děti i dospělé. Večer je ukončen taneční zábavou. Nezahálíme ani na podzim, zpestření chladnějších dnů představuje například soutěž o nejlepší štrúdl nebo společné řízkování. Také na Vánoce se připravujeme společně. Zvíkovecké ženy pořádají na začátku adventu vití věnců a dekorací, spojené se zpíváním koled a vytvářením té pravé předvánoční atmosféry. Dominantou svátků je pak Vánoční koncert v kostele Nanebevzetí panny Marie a samozřejmě také společná oslava příchodu nového roku. Kromě společenských akcí se hasiči věnují také požárnímu sportu, a to v mužské i ženské kategorii, kde v rámci okresu dosahují značných úspěchů. Pro vyznavače poklidnější zábavy funguje místní knihovna se značným množstvím titulů všech žánrů. Pro informovanost občanů o plánech, nápadech, problémech, mimořádných opatřeních při vedení městyse vydává zastupitelstvo informační bulletin s názvem Zvíkovecký občasník. Na údržbě a zvelebování veřejných prostranství městyse se podílejí všichni občané. 13

14 Účastní se brigád, které vyhlašuje zastupitelstvo, například při úklidu po realizovaných rekonstrukcích místních komunikací, při likvidaci nelegálních skládek, údržbě veřejné zeleně, místního rybníka nebo obecních staveb. Přestože účast na brigádách je dobrovolná a bezplatná, zapojuje se pokaždé značný počet obyvatel. Stejně tak se obyvatelé zapojují při realizaci a průběhu společenských a zábavních akcí, jako například obecní zabijačky, dětské pouti nebo hasičských zásahů a soutěží. Přímo v našem městysu se, bohužel, škola nenachází. Přesto úzce spolupracujeme se sousední obcí Mlečice při vytváření plánů a koncepcí pro rozvoj místní základní a mateřské školy, kterou naše děti většinou navštěvují. Podílíme se například na zajištění školní autobusové linky pro svoz dětí do a ze školy. Další aktivity v oblasti začlenění dětí a mládeže do života obce jsou zatím ve stadiu plánů a nápadů, zejména proto, že naše děti jsou v převážné většině kojeneckého až předškolního věku. DOMOV ZVÍKOVECKÁ KYTIČKA Nedílnou součástí života a veškerého dění ve Zvíkovci je Domov Zvíkovecká kytička. Zařízení, které poskytuje sociální služby klientům s mentálním postižením. Jeho zřizovatelem je Hlavní město Praha a ředitelka paní PaedDr. Jana Česká. Personál, který o klienty pečuje, jim pomáhá žít jejich běžný každodenní život. Péče o klienty probíhá ve dvou rovinách. V rovině základní, tj. sebeobsluha, hygiena, stolování, společenské návyky a komunikace. Tuto 14

15 péči zajišťují vychovatelky, které při všech činnostech všem klientům poskytují nezbytnou míru podpory a dopomoci. Druhá rovina je odborná a zahrnuje základní sociální poradenství, zdravotní péči, zaměstnávání a vzdělávání klientů. Dále pak dílny textilní a výtvarná, nacvičovací stanice které slouží k zaměstnávání klientů. Je zajištěno rovněž vzdělávání pro "školou povinné" klienty, kteří navštěvují Pomocnou školu v sousední obci. Ostatní "školou nepovinní" klienti jsou programově zařazováni do systému dalšího vzdělávání. Domácí příprava na školní vyučování a další vzdělávání je kromě prázdnin denním programem a příslušní klienti se jej pravidelně účastní. Místnost pro tuto aktivitu je vybavena školními pomůckami včetně PC a střídavě slouží uvedeným aktivitám. Zdravotní péče o všechny klienty je zajištěna v rámci Domova Zvíkovecká kytička na úrovni všeobecných sester v sociální péči. Lékařskou péči externě zajišťují praktický lékař, pediatr, neurolog, psychiatr, stomatolog a další. Svůj běžný život žijí klienti obdobně jako běžná populace. Je rozdíl mezi všedními a víkendovými dny. V sobotu si musí sami uklidit, v neděli dopoledne si upečou moučník k odpolední kávě. Kávu mají rádi a tak si ji dávají každý den po obědě. Narozeniny a svátky slaví vždy společně, každý měsíc v jeden den. Lidové tradice a další svátky slaví tak, jako my všichni ostatní. Pravidelnou 15

16 součástí života našich klientů jsou sportovní, kulturní a společenské akce, výlety, návštěvy a rehabilitační pobyt doma i u moře. Bez děvčat a kluka ze Zvíkovecké kytičky se žádná událost ani akce neobejde. Vzájemná spolupráce mezi Městysem a Domovem je pro všechny zúčastněné zdrojem užitku i radosti. SLUŽBY A CESTOVNÍ RUCH Pro naše občany i návštěvníky městyse je k dispozici prodejna se smíšeným zbožím, která v letních, turisticky vytížených měsících rozšiřuje prodejní dobu. Celoročně je v provozu hospůdka Ve dvoře. Nabízí teplou i studenou kuchyni a široký sortiment nápojů. V obci zatím funguje také pobočka České pošty. Úřad městyse nabízí možnost ubytování v turistické ubytovně. K dispozici je celkem 12 lůžek na pokojích s příslušenstvím. Kromě turistického využití poskytujeme také dlouhodobé ubytování, např. sezónní či celoroční. 16

17 Směrem ze Zvíkovce na Rakovník (k Berounce) je před mostem přes řeku dnes již známá hospoda U šesti trampů a o kousek níže vodácké tábořiště Pod mostem, kde můžete nejen postavit stan, dát si teplou sprchu, ale bude Vám nabídnuto i drobné občerstvení včetně piva. Tyto služby jsou poskytovány pouze v letní sezoně. Dále za mostem na levém břehu Berounky se u jezu nachází bývalé rekreační středisko, dnes kemp a restaurace " U VARSKÝCH ". V provozu je od jara do začátku podzimu. Můžete postavit stan, přijet s karavanem, náklaďákem, autem, na kole nebo přijít jen tak pěšky. Budou Vám poskytnuta sociální zařízení vč. teplé sprchy, snídaně, obědy, večeře, minutky i hotovky, pivo z Plzně a omezené ubytování v chatičkách či vile. Na Faře ve Zvíkovci máte možnost zapůjčení i dopravy lodí, kol a čtyřkolek. Nechybí ani ubytování přímo v objektu. Dopravní obslužnost Zvíkovce je zajištěna autobusy. Jezdí v pravidelných linkách z Prahy, Plzně, Rokycan, Zbiroha, Radnic a Rakovníka. 17

18 V závěru brožury vydané k 770. výročí založení obce je konstatováno, že počet obyvatel Zvíkovce klesá. S velkým potěšením proto uvádíme, že v posledních letech počet obyvatel začíná opět stoupat. Od roku 1999 se ve Zvíkovci narodilo 12 dětí, původní obyvatelé se rádi vracejí a řada rekreantů se k nám stěhuje natrvalo. Společným úsilím se tak snažíme vytvořit si v této idylické a krásné krajině rovněž idylické a krásné místo k životu. Povzbuzující do další činnosti je zejména to, že do tohoto úsilí se zapojují všichni občané a naše společná budoucnost není nikomu lhostejná. Přejme si, ať nám to nadšení a entusiasmus vydrží a městys Zvíkovec šíří svou slávu dál a dál. 18

19 CO SE UDÁLO ZA DESET LET (aneb výčet nejzajímavějších událostí) ROK oprava střechy na stodole za smíšeným zbožím / květen - vstup obce do Mikroregionu Radnicko / 12.červenec - oslavy 770 let od založení Zvíkovce / 12.srpen ROK pan ing. Karel Štěrba, ředitel Ústavu sociální péče jmenován Čestným občanem Zvíkovce / 13.březen - vedení Ústavu sociální péče přebírá nynější ředitelka paní PaedDr. Jana Česká / 15.květen - představení nového obecního znaku a vlajky / 15.srpen - rodina Uhrova ukončuje prodej ve smíšeném zboží / 27.listopadu ROK rekonstrukce prodejny za ,- přebírá ji pan Ing. Štícha ze Zbiroha / 23.únor - otevřena hospoda Ve dvoře. Prvními výčepními jsou manželé Drábkovi ze Zbiroha. / 15. červen ROK ničivé povodně na řece Berounce. Hladina toku se vyzvedla o 6 metrů. / srpen - nové zastupitelstvo obce, starosta Petr Uher, místostarosta Mgr. Jiří Fiala, zastupitelé Michaela Absolonová, Libuše Součková, Ladislav Uher, Václav Vondráček, Mga. Jana Krůtová. 19

20 ROK obec zakoupila zahradní traktůrek a křovinořez na sekání obecních ploch / duben - zahájena rekonstrukce mostu přes řeku Berounku, obec odkupuje dlažební kostky z mostu / červen - novým obecním zastupitelem se stává Pavel Pěnkava namísto Václava Vondráčka / 23.červenec - Ústav sociální péče se stěhuje ze zámku do nového areálu Chaloupka na Drahách. Zámek je nyní opuštěný a na prodej za 16 milionů korun / září - uzavřena hospoda Ve dvoře. Není nikdo na obsluhu / říjen výročí od založení Ústavu sociální péče ve Zvíkovci / říjen - vybudování dětského hřiště u kostela / 10.říjen ROK první akce s názvem Zvíkovecké štrůdlování, soutež o nejlepší štrúdl / 6.březen - první akce s názvem Zabijačkové hody, obecní zabijačka u hospody / 13.březen - zájezd na výstavu Piros v Brně. Zakoupeno hasičské kalové čerpadlo a hadice / 18.květen - otevřena obecní ubytovna v prostorách obecního úřadu / 23.červen - požár kontejneru zapálený místním občanem. Dálková doprava vody z rybníka. / srpen - první akce s názvem Zvíkovec dětem. Probíhaly soutěže pro děti, vystoupení Policie ČR a celá pouť byla zakončena táborákem / 7.srpen - instalace betonových pražců v Kalinově vsi z důvodů lepší odtoku vody z cesty / září - výsadba stromů v areálu ÚSP Zvíkovec Chaloupka. Každý strom sponzoruje darem 2500,- korun jednotlivá osoba. Bylo vysazeno 27 stromků. / 21.říjen - asfaltování komunikací v Cihelně a Chaloupkách z cenu ,- / 1.listopad - rekonstrukce sochy sv. Františka Xaverského za cenu ,- / 25.listopad 20

21 ROK zahájení celkové pozemkové úpravy v katastru obce / 28.leden - instalace příčných prahů v Chaloupkách / 29.březen - spuštění internetových stránek / 1.duben - zřízeno veřejné internetové stanoviště v místní knihovně / 4.duben - svatební obřad na mostě přes řeku Berounku. Novomanželé Hronovi z Rokycan / 30.duben - rybářské závody na místním rybníku / 7.květen - svatební obřad v kempu U Varských novomanželů Gillových. Oddával starosta Petr Uher / 4.června - hasiči zakoupili velký vojenský stan ze sběru železa / červen - zájezd s dětmi do ZOO v Plzni / 27.srpen - rekonstrukce střechy na hasičské zbrojnici v Kaprovce / 25.září - obec zakoupila pět kontejnerů včetně nosiče na komunální odpad / listopad - asfaltování silnic v Cihelně, u rybníka, u Uhrů a Aksamitů / listopad - výstava betlémů na sále obecního úřadu / 17.prosinec ROK rekonstrukce obecního rozhlasu. Zakoupena nová ústředna a reproduktory / 8.únor - hasiči získali bezplatným převodem Škodu Forman z chemického střediska v Třemošné / 21.únor - rekonstrukce sociálního zařízení na obecním úřadě v rámci projektu ubytovna / 21.únor - hasiči získali bezplatným převodem Pragu V3S skříň od obce Skomelno / 15.duben - cvičení hasičů v dálkové dopravě vody U Kouteckých / 29.duben - instalace velkých vrat u hasičské zbrojnice pro Škodu Forman / 5.květen 21

22 - brigáda na úpravu terénu okolo sv.františka / 10. květen - obecní znak z oblázků před infocentrem zhotovila MgA. Michaela Absolonová / 12.květen - obsazení druhého místa v okrskové soutěži hasičů v Podmoklech. Začátek sekundové éry od vítězství / 13.květen - povodně na řece Berounce. Dosažen třetí povodňový stupeň. Evakuace kempu U Varských / 28.květen - rekonstrukce autobusové zastávky/infocentra / 3.červen - uděleno čestné občanství obce Zvíkovec ředitelce Ústavu sociální péče PaedDr. Janě České / 3.červen - hasičský tábor pro děti u řeky Berounky / 5.červenec - vojenská burza nepotřebného majetku. Zvíkovec získal bezplatně Pragu V3S POKA, polní kuchyni a mnoho dalšího materiálu / 10.červenec - setkání středočeského a plzeňského hejtmana Bendla a Zimermana spolu s patnácti starosty okolních obcí na obecním úřadě ve Zvíkovci / 26.červenec - dokončení rekonstrukce Škody Forman, která slouží jako výjezdové vozidlo hasičů / červenec - nastupuje Libor Vild jako zaměstnanec obce Zvíkovec. EU a úřad práce poskytuje dotaci na jeho pracovní místo / 2.srpen - zájezd do Plzně na akci Krteček slaví 50 let / 26.srpen - uzavřena partnerská smlouva mezi ÚSP Zvíkovec a Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Zvíkovec / říjen - ustanoveno nové zastupitelstvo obce. Starosta Petr Uher, místostarosta Mgr. Jiří Fiala, zastupitelé PhDr. Patricie Gillová, MgA. Michaela Absolonová, Libuše Součková, Jakub Tjutčev, Ladislav Uher / 30.říjen - asfaltování silnice od zvíkoveckého mostu až do obce. Financuje Plzeňský kraj / 4.prosinec - dokončena rekonstrukce komunikace U slunce. Kruhová točna zhotovena z dlažebních kostek / 8.prosinec 22

23 - požár obytného domu č.p. 93 v ranních hodinách. Živel zlikvidovalo pět jednotek hasičů po pěti hodinách / 9.prosinec - brigáda na úpravu návsi okolo nové komunikace U Slunce / 17.prosinec - základní škola ve Mlečicích ruší druhý stupeň / prosinec ROK Ústav sociální péče mění název na Domov Zvíkovecká kytička / 1.leden - transport Pragy V3S ARS chemický speciál z Olomouce, kterou obec získala dalším bezplatným převodem od Armády ČR / 17.leden - vykáceny čtyři lípy na návsi před kostelem z důvodu dalšího harmonického růstu okolních lip / 23.únor - obec získala ocenění v soutěži Zlatý Erb cena veřejnosti za nejlepší webové stránky / 27.březen - další bezplatným převodem byla získána Praga V3S hydraulická ruka od Armády ČR. Tentokrát probíhal transport po železnici z Hranic na Moravě / 3.květen - účast a obsazení třetího místa v okresní soutěži požárního sportu konané v Liblíně / 23.červen - historicky první cvičení v požárním sportu našich žen - Zvíkoveckých Lasiček / 29.červenec - rekonstrukce komunikace ke škole, hospodě a před obchodem. Opět se dláždí z dlažebních kostek / říjen - svatební obřad novomanželů Adamcových u sochy sv. Františka Xaverského. Oddával starosta obce Petr Uher / 5.říjen - zabezpečení Rallye Pongratz, která probíhala naší obcí / 27.říjen - uděleno čestné členství v SDH Zvíkovec ředitelce Domova Zvíkovecká kytička PaedDr. Janě České / 14.prosinec - první akce s názvem Sváteční odpoledne. Svařák, grog, klobásy na zvíkovecké návsi a vánoční koncert v kostele Nanebevzetí panny Marie / 29.prosinec 23

24 ROK poprvé zazněla Zvíkovecká hymna. Hudbu složil Mgr. Leoš Janoušek, slova Jan Švácha. / 1.leden - vernisáž Zvíkoveckých kytiček v rokycanském muzeu / 10.leden - orkán Emma se prohnal i naší obcí. Nezpůsobil však žádné větší škody / 1.březen - brigáda na úpravu návsi okolo nové komunikace / 26.duben - jako obecní zaměstnanci nastupují Michaela Pěnkavová, Lenka Bušková a Karel Řezáč / 2.květen - ing. Štícha ukončuje provoz hospody Ve dvoře. Byla uzavřena nová nájemní smlouva s paní Ivetou Lázničkovou / 9.června - vichřice která způsobila pád dvou stromů v Kaštanech a několik stromů na hřbitově / 25.červen - montáž výstražné sirény na budovu Obecné školy / 27.červen - manželé Adamcovi otevřeli turistickou ubytovnu a půjčovnu lodí na faře / 1.červenec - odstupuje z funkce místostarosty Mgr. Jiří Fiala a na jeho pozici nastupuje Jakub Tjutčev / 22.října - začalo prořezávání vzrostlých stromů na hřbitově / 5.října - začala třetí etapa v rekonstrukci komunikací. Dláždění u hasičské zbrojnice v Kaprovce, na točně u Aksamitů a chodníku od školy k infocentru / 14.října - obec Zvíkovec byla povýšena předsedou poslanecké sněmovny na Městys Zvíkovec / 10.listopad - zemřel čestný občan Zvíkovce Ing. Karel Štěrba / 28.listopad - předvánoční posezení na sále úřadu spojené s vitím adventních věnců / 29.listopad 24

25 ROK od Nového roku jsou hasiči zařazeni do JPO III / 1.leden - brigáda na údržbu rybníka, cca 25 lidí / 3.leden - účast hasičů na námětovém cvičení v Přívěticích, aneb zkouška ohněm / 17.leden - zakoupeny nové stoly a lavice do hospody ,- / 24.leden - zabijačka v Domově Zvíkovecká kytička / 28.únor - jednotce hasičů byl zapůjčen hasičský zásahový automobil Liaz CAS 25 od HZS Plzeňského kraje / 5.březen - Plzeňský kraj udělil městysi Zvíkovec ocenění za elektronickou kroniku v soutěži o Zlatý erb / 19.březen - instalace skluzavky na dětském hřišti. Cena pořízení ,- / 26.březen - brigáda na úklid skládky za hřbitovem. 25 dobrovolníků naplnilo 2 kontejnery plastu, 1 skla a valník železa / 28.březen - zájezd do rakovnického bazénu našich občanů. Hasiči cvičí záchranné práce ve vodě / 5.duben - brigáda na úpravu terénu okolo dětského hřiště a nového chodníku, cca. 20 dobrovolníků / 9.duben - oprava fasády na škole a hospodě / květen - městys Zvíkovec získal ocenění Vesnice Roku 2009 v Plzeňském kraji. Slavnostní vyhodnocení probíhalo v Domově Zvíkovecká kytička v oddělení Chaloupka / 7.srpen V průběhu let nejsou uváděny kulturní akce festival Zvíkovecká kytička, Zvíkovec dětem, Sváteční odpoledne, Řízkování, Zabijačkové hody, Maškarní zábavy pro děti a dospělé, Hasičské plesy, Mikulášské zábavy, okrskové soutěže a cvičení hasičů a každoroční pravidelné akce, bez kterých se dění na Zvíkovci již několik let neobejde. 25

26 Na vydání této publikace se podíleli: PhDr. Patricie Gillová text Petr Uher, Jakub Tjutčev grafické zpracování, výroba, foto, tisk PaedDr. Jana Česká Domov Zvíkovecká kytička Růžena Suchá korektura Prameny: Publikace 770let výročí založení obce Zvíkovec Z letopisů Zvíkovce Kronika Městyse Zvíkovec Vydáno v počtu 400 kusů, dne 7.srpna

27 27

28 28

29 780 LET MĚSTYSE ZVÍKOVEC

30 2

31 OBSAH: Poloha Zvíkovce str. 4 Z historie str. 4 Památky str. 6 Současnost str. 9 Společenský život str. 12 Domov Zvíkovecká kytička str. 14 Služby a cestovní ruch str. 17 Co se událo za deset let str. 19 Městys Zvíkovec Vám přeje příjemné pročítání této informační publikace, která byla vydána k příležitosti 780 let založení městyse Zvíkovec, obnovení statutu městyse v roce 2008 a slavnostního ceremoniálu udílení cen Vesnice roku 2009 v Plzeňském kraji. 3

32 Městys Zvíkovec se nalézá na samém okraji rokycanského okresu, v místě, kde se protínají okresy Plzeň sever a Rakovník. Je rovněž součástí hranice mezi Středočeským a Plzeňským krajem. Leží na rozhraní Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a přírodního parku Horní Berounka, na plošině nad řekou Berounkou, což předurčuje jeho turistickou vytíženost, zejména v letních měsících. Srdečně Vás zveme k návštěvě Zvíkovce a jeho okolí, které je krásné během celého roku a můžete zde prožít spoustu romantiky, dobrodružství, zábavy i klidu. HISTORIE O původu a významu názvu Zvíkovce není nic známo. Nedá se určit, zda byl pojmenován podle nějaké osobnosti nebo polohy či přírodního úkazu. Dr. Matyáš Kalina z Jäthensteinu, bývalý držitel Zvíkovce, český archeolog, ve svém díle "Böhmnes heindnische Opferplatze, Gräber und Alterthümer" z r.1836 (str.62), odvozuje jméno Zvíkovec od staročeského slova "věk = (jasný) zvuk (snad Zvěkoves) a dovozuje toto tvrzení jménem "Zvíkov", hrad na soutoku Otavy s Vltavou, který má asi podobnou polohu se Zvíkovcem. Toto tvrzení hájí vývody, že skoro všechna místa založena obyvatelstvem slovanským mají svá jména od poloh, přírodních úkazů a úrodnosti. 4

33 Mezi řadou porovnávacích jmen uvádí také staročeské slovo "zvika", tj. řepa, od kterého by snad také mohl být název odvozen. Podle Antonína Profouse pochází místní název Zvíkovec od osobního jména Zviek ze základu "zvek" nebo z apel. "zviek", česky zvuk. To jsou však jen dohady a domněnky. Nejstarší zpráva o vsi Zvíkovci pochází z roku 1229, kdy se připomínají bratři Vicemil, Vlček a Jindřich ze Zvíkovce. Tento rok je proto považován za rok založení obce. Mezi další historicky významné události patří Třicetiletá válka, kdy byl v roce 1624 Zvíkovec zcela zničen. Od té doby se o něm také přestalo psát jako o městečku. Od konce 17. století se majitelé Zvíkovce často střídali a střídavě spojovali a rozlučovali Zvíkovec s okolními panstvími. Na počátku 19. století koupil zvíkovecké panství JUDr. Matěj rytíř Kalina z Jäthensteinu. Známý archeolog podrobně zmapoval okolí a popsal archeologické nálezy, zasloužil se také o rozvoj místního hospodářství. Posledním majitelem panství byl až do konfiskace v roce 1948 pražský advokát JUDr. Lubomír Růžička, jehož potomkům byl majetek v roce 1991 v restituci vrácen zpět. 5

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Vyšehořovice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce Vyšehořovice se na svém zasedání dne 27.2.2008 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014,

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Požární řád obce Obec Jablonná na základě usnesení zastupitelstva ze dne 12. července 2014 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 1/2008. kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce Vraclav

Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 1/2008. kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce Vraclav Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 1/2008 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce Vraclav Zastupitelstvo obce Vraclav se na svém zasedání dne 31. 3. 2008 usneslo vydat svým usnesením č. 13/08 na základě

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA. Sociální služba pro 21. století

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA. Sociální služba pro 21. století Sociální služba pro 21. století DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA Domov se zvláštním režimem, Jevišovka 169, 691 83 Drnholec (zkráceně DZR Jevišovka) poskytuje v Jihomoravském kraji zázemí a sociální

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁMECKÉ KOČÁROVNY

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁMECKÉ KOČÁROVNY PROVOZNÍ ŘÁD ZÁMECKÉ KOČÁROVNY 1 Provozní řád zámecké kočárovny Účelem provozního řádu je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zúčastněných osob, ochrany majetku, cílem provozního řádu je zajištění příjemné

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III

PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III PROGRAM OBNOVY VESNICE KADOV 2015-2025 Základní verze Základní program byl zpracován a schválen v březnu 2003. Aktualizace č. I tohoto programu

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Zastupitelstvo obce Kornatice se na svém zasedání dne 12.5.2004 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Soubor zařízení Slunce

Soubor zařízení Slunce Z p r á v y Soubor zařízení Slunce Unikátní soubor zařízení Slunce poskytuje již od roku 1991 moderní péči o handicapované ve všech oblastech jejich potřeb od nejútlejšího věku až do dospělosti. V současné

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

VYHLÁŠKA č. 1/2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. l Úvodní ustanovení

VYHLÁŠKA č. 1/2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. l Úvodní ustanovení VYHLÁŠKA č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Slapy se na svém zasedání dne 17.1.2008 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2009 kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a. č. 2/2006

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a. č. 2/2006 O B E C V R CH O V A N Y --------------------------------------------------------------- O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 2/2006 kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 29.8. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2003

Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 Zastupitelstvo města Dobruška se usneslo dne 20. října 2003 podle 84 odst. 2 písm.i) a 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, v souladu se zákonem

Více

MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává požární řád obce

MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává požární řád obce MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává řád obce Zastupitelstvo obce Opatov se na svém zasedání konaném dne 29. 9. 2015 usneslo vydat na základě 29

Více

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Městys Stádlec (dále jen obec) na základě usnesení zastupitelstva

Více

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Snahou obce Petrovice bude, aby jednak udržela a zvyšovala počet obyvatel, vytvářela podmínky pro rodiny s dětmi a také vytvořila podmínky pro klidné a důstojné

Více

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice 5. dubna 2013 Základní údaje: Obec Věžnice 582 52 Věžnice 9 IČO: 00268461 Tel. 569 451 268 www.obecveznice.cz Veřejné fórum k celkovému rozvoji

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

rybárský spolek V soboru 3.června jsme u příležitosti dětského dne uspořádali dětské rybářské závody, kterých se zúčastnilo pouze osm dětí a to i z okolních vesnic. Závodům docela přálo počasí, pouze foukal

Více

Nabídka lokalit Akce památky

Nabídka lokalit Akce památky Nabídka lokalit Akce památky Pokud se budete chtít na cokoliv zeptat, pište na pamatky@brontosaurus.cz. PLUMLOV Paní místostarostka se nám ozvala s nabídkou pořádat zde pracovní víkendovky. Rekonstrukce

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Strategický rozvojový plán Obce Ústí

Strategický rozvojový plán Obce Ústí Strategický rozvojový plán Obce Ústí Schváleno zastupitelstvem obce dne: Zpracovatel: PL realizace s. r. o, v XI/2015 Obsah 1 Základní údaje o obci 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Identifikační a kontaktní

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00 ROZPOČET NA ROK 2013 VÝDAJE rok 2013 Rozhledna 75600,00 nájem 12 000,00 mzdy 30 000,00 elektrická energie 3 600,00 opravy 5 000,00 turistické známky, štítky, odznaky 25 000,00 Doprava - místní komunikace

Více

USNESENÍ č. 24/03-05 Z

USNESENÍ č. 24/03-05 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 24/03-05 Z ze dne 08.06.2005 Změny rozpočtu Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. Rozpočtové opatření č.9/2005 - prostředků na bankovních účtech

Více

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011 červenec/ 2011 4.7. Návštěva cukrárny s doprovodem - 13.00-15.00 hod. cukrárna Pod Hvězdou 7.7. Bohoslužba slova / duchovní individuální návštěvy 12.7. Přednáška Muzea Strakonice - Rožmberkové a Jižní

Více

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ZÁKLADNÍMI FUNKCEMI OBCE, JAKO SÍDELNÍHO ÚTVARU, JSOU OBYTNÁ, PRACOVNÍ A OBSLUŽNÁ. Rozvoj obce je dlouhodobý proces vyváženého a udržitelného zlepšování

Více

STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 2004. rok 2003

STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 2004. rok 2003 STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 24 I. UDÁLOSTI EVIDOVANÉ U HZS MSK V roce 24 bylo u HZS MSK *1) evidováno celkem 17 337 událostí *2), což je o 136 událostí více než za

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007 Požární řád obce Pátek Platná na územním obvodu obce Pátek Zastupitelstvo obce Pátek schválilo a vydává dne 25. 9. 2007 v souladu s ust. 10 písm.d), 84 odst.

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Začátek roku 2013 se nesl v duchu plánování rekonstrukce pavilonu A. Na tomto pavilonu je plánováno vybudovat dvě

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č.2 /2009

Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č.2 /2009 Obec Svojetice Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č.2 /2009 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Svojetice na základě usnesení zastupitelstva ze dne 2.9.2009 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. Zákona č. 133/1985 Sb.,

Více

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád = 1 = O B E C P U S T I N A Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád Zastupitelstvo obce Pustina se na svém zasedání dne 3.6.2005 usneslo usnesením č. 2/2005 vydat na

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

Obec PERÁLEC POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec PERÁLEC POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec PERÁLEC Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, kterou se vydává požární řád obce PERÁLEC Zastupitelstvo obce Perálec se na svém 23. veřejném zasedání dne 7.června 2010 usnesením č. 23/9 usneslo vydat

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

Obecně závazná vyhláška č.1 / 2003. obce Ostrožská Nová Ves, kterou se vydává požární řád obce. Ostrožská Nová Ves POŽÁRNÍ ŘÁD

Obecně závazná vyhláška č.1 / 2003. obce Ostrožská Nová Ves, kterou se vydává požární řád obce. Ostrožská Nová Ves POŽÁRNÍ ŘÁD Obecně závazná vyhláška č.1 / 2003 obce Ostrožská Nová Ves, kterou se vydává požární řád obce Ostrožská Nová Ves Obecní zastupitelstvo v Ostrožské Nové Vsi se na svém zasedání dne 14.10.2003 usneslo vydat

Více

Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC srpen 2013

Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC srpen 2013 ZPRAVODAJ číslo 14 Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC srpen 2013 V sobotu 6.července proběhly oslavy 135 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Kamberku. Slavnostní nástup na Městečku, průvod obcí,

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Zastupitelstvo Města Planá nad Lužnicí vydává podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění

Více

Požární řád města Nejdek

Požární řád města Nejdek Obecně závazná vyhláška města č. 1 / 2008 Požární řád města Město na základě usnesení č. ZM/244/9/08 zastupitelstva města ze dne 10. dubna 2008 v souladu s 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Nížkovice na svém zasedání konaném dne 28.4.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více