780 LET MĚSTYSE ZVÍKOVEC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "780 LET MĚSTYSE ZVÍKOVEC"

Transkript

1 780 LET MĚSTYSE ZVÍKOVEC

2 2

3 OBSAH: Poloha Zvíkovce str. 4 Z historie str. 4 Památky str. 6 Současnost str. 9 Společenský život str. 12 Domov Zvíkovecká kytička str. 14 Služby a cestovní ruch str. 17 Co se událo za deset let str. 19 Městys Zvíkovec Vám přeje příjemné pročítání této informační publikace, která byla vydána k příležitosti 780 let založení městyse Zvíkovec, obnovení statutu městyse v roce 2008 a slavnostního ceremoniálu udílení cen Vesnice roku 2009 v Plzeňském kraji. 3

4 Městys Zvíkovec se nalézá na samém okraji rokycanského okresu, v místě, kde se protínají okresy Plzeň sever a Rakovník. Je rovněž součástí hranice mezi Středočeským a Plzeňským krajem. Leží na rozhraní Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a přírodního parku Horní Berounka, na plošině nad řekou Berounkou, což předurčuje jeho turistickou vytíženost, zejména v letních měsících. Srdečně Vás zveme k návštěvě Zvíkovce a jeho okolí, které je krásné během celého roku a můžete zde prožít spoustu romantiky, dobrodružství, zábavy i klidu. HISTORIE O původu a významu názvu Zvíkovce není nic známo. Nedá se určit, zda byl pojmenován podle nějaké osobnosti nebo polohy či přírodního úkazu. Dr. Matyáš Kalina z Jäthensteinu, bývalý držitel Zvíkovce, český archeolog, ve svém díle "Böhmnes heindnische Opferplatze, Gräber und Alterthümer" z r.1836 (str.62), odvozuje jméno Zvíkovec od staročeského slova "věk = (jasný) zvuk (snad Zvěkoves) a dovozuje toto tvrzení jménem "Zvíkov", hrad na soutoku Otavy s Vltavou, který má asi podobnou polohu se Zvíkovcem. Toto tvrzení hájí vývody, že skoro všechna místa založena obyvatelstvem slovanským mají svá jména od poloh, přírodních úkazů a úrodnosti. 4

5 Mezi řadou porovnávacích jmen uvádí také staročeské slovo "zvika", tj. řepa, od kterého by snad také mohl být název odvozen. Podle Antonína Profouse pochází místní název Zvíkovec od osobního jména Zviek ze základu "zvek" nebo z apel. "zviek", česky zvuk. To jsou však jen dohady a domněnky. Nejstarší zpráva o vsi Zvíkovci pochází z roku 1229, kdy se připomínají bratři Vicemil, Vlček a Jindřich ze Zvíkovce. Tento rok je proto považován za rok založení obce. Mezi další historicky významné události patří Třicetiletá válka, kdy byl v roce 1624 Zvíkovec zcela zničen. Od té doby se o něm také přestalo psát jako o městečku. Od konce 17. století se majitelé Zvíkovce často střídali a střídavě spojovali a rozlučovali Zvíkovec s okolními panstvími. Na počátku 19. století koupil zvíkovecké panství JUDr. Matěj rytíř Kalina z Jäthensteinu. Známý archeolog podrobně zmapoval okolí a popsal archeologické nálezy, zasloužil se také o rozvoj místního hospodářství. Posledním majitelem panství byl až do konfiskace v roce 1948 pražský advokát JUDr. Lubomír Růžička, jehož potomkům byl majetek v roce 1991 v restituci vrácen zpět. 5

6 PAMÁTKY Kostel Architektonicky i kulturně je dnes nejvýznamnější stavbou ve Zvíkovci kostel Nanebevzetí panny Marie. Jako farní chrám s vlastním duchovním správcem je zvíkovecký kostel uváděn již v roce Je velmi pravděpodobné, že byl vystavěn ještě dříve a duchovní činnost zde zajišťovali hradní kaplani. Prvním zmiňovaným farářem ve Zvíkovci byl v roce 1358 páter Hřemko. Kostel stojí uprostřed rozlehlého náměstí na mírném návrší. Původně gotický, Švédy poničený kostel byl barokně obnovený ještě v 17. století. Hlavní oltář i ostatní zařízení jsou raně barokní, ze 2. poloviny 17. století. Kolem kostela byl původně hřbitov, který byl ohrazen zdí. Na památku hřbitova stojí před kostelem litinový kříž, který nechal pořídit zvíkovecký mlynář Josef Reček v červenci roku Jeho restaurování v současné době provádí akademický sochař a zvíkovecký občan Mgr. Jiří Fiala. Barokní fara na západní straně kostela byla původně selský statek. Pro potřeby farnosti jej zakoupil František Kinský, a to při obnovování samostatné farnosti, roku V letech 1832 až 1843 zde žil Václav Krolmus (* ), český katolický kněz, obrozenecký pracovník, zakladatel české archeologie a sběratel lidové slovesnosti a obyčejů. Byl i jedním z prvních praktických archeologů a zakladatelů sbírek Národního muzea. Roku 2005 byla fara zakoupena od Biskupství Plzeňského nynějšími majiteli Pavlem a Janou 6

7 Adamcovými. V současnosti zde naleznete ubytování v soukromí a půjčovnu kol, lodí a čtyřkolek. Poblíž kostela stojí barokní socha sv. Františka Xaverského z roku 1733 (rovněž po rekonstrukci provedené firmou Mgr. Jiřího Fialy). Je velmi pravděpodobné, že ve zvíkoveckém kostele kázal v létě roku 1414 Jan Hus, který se v té době zdržoval na nedalekém hradě Krakovci. Zámek byl postaven roku 1735 na místě bývalé tvrze. Na konci 18. století byl rozšířen a upraven do dnešní podoby, tzn. dvoupatrový a o dvou křídlech, jež svírají tupý úhel. Po druhé světové válce byl zámek znárodněn. Po roce 1948 byl využíván ministerstvem zemědělství pro letní pionýrské tábory. Od roku 1962 byl sídlem Ústavu sociální péče Hlavního města Prahy. Nyní je zámek opuštěn a pro veřejnost uzavřen. 7

8 Škola byla ve Zvíkovci, zřejmě již od středověku, jako součást farního kostela. Po zavedení povinné školní docházky byla škola pod patronátem držitelů panství a církevních úřadů V roce 1829 nechal postavit Matěj Kalina z Jäthensteinu novou, jednopatrovou, zděnou, jednotřídní školu, která sloužila také pro děti z obcí Chlum, Podmokly a Hradiště. Škola ve Zvíkovci zanikla v roce 1962, kdy byla veškerá výuka soustředěna do obce Mlečice. Posledním ředitelem školy ve Zvíkovci byl František Hůla, rodák z Chlumu. Dnes je budova bývalé školy využívána jako prodejna smíšeného zboží a bytová jednotka. Most přes řeku Berounku byl slavnostně otevřen v roce 1930 a působí zde jako významná spojnice mezi rakovnickým, plzeňsko severským a rokycanským okresem. Celkovou obnovou prošel v roce 2003 po ničivých povodních, které zasáhly Českou Republiku v srpnu roku Voda tehdy vystoupala až do výšky horních oblouků. 8

9 SOUČASNOST V současné době žije ve Zvíkovci trvale 193 obyvatel, jejichž průměrný věk je 38,5 roku. Výrazně převažují ženy (120) nad muži (73), což je ovlivněno přítomností Domova Zvíkovecká kytička sociálního ústavu pro osoby s mentálním postižením. Velká část obyvatel je zaměstnána v Domově Zvíkovecká kytička, kde především ženy našly uplatnění v kuchyni, administrativě či přímo při péči o klientky. Muži nejčastěji pracují v zemědělství, pracovní příležitosti nabízí nedaleký statek Hamouz nebo podnik Čeko Agro Chlum. Při realizaci projektů na obnovu a rozvoj obce využíváme zejména prostředky získávané z programů realizovaných Plzeňským krajem a evropskými fondy. V posledních letech byl díky těmto zdrojům zcela změněn ráz náměstí. V několika etapách se nám podařilo vydláždit komunikace žulovými kostkami, vybudovat dětské hřiště, postavit novou autobusovou zastávku 9

10 sloužící rovněž jako infocentrum. Neustále obnovujeme a doplňujeme zázemí pro obyvatele i návštěvníky Zvíkovce lavičky, turistické rozcestníky, turistická ubytovna, informační tabule. Snažíme se o údržbu a postupnou rekonstrukci obecních budov. Zvíkovec se řadí na přední místa v rámci Plzeňského kraje v třídění opadu. Kontejnery na separovaný odpad jsou umístěny na několika frekventovaných a veřejně přístupných místech. Ke třídění odpadu vedeme také občany informační a osvětovou kampaní. Hasiči dále zajišťují několikrát do roka svoz železa. Úřad městyse uzavřel také smlouvu o likvidaci nebezpečného odpadu. V posledních letech probíhá po dlouhé době proces ozdravění a omlazení stromové výsadby v obci. Profesionální firma provádí prořez a průřez kaštanů a lip na náměstí a v přilehlých ulicích. Velmi rozsáhlá regenerace zeleně proběhla také na hřbitově, který městys ze zákona spravuje. Na náměstí probíhá souběžně s rekonstrukcí komunikací dlážděním obnova a rekultivace zelených ploch. V rámci veřejných brigád je vysazován a udržován trávník, sezónně upravujeme a obnovujeme květinovou výsadbu. Velkého úspěchu jsme dosáhli v roce 2008, kdy byla obec Zvíkovec 10. listopadu předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na 10

11 základě historických pramenů znovu povýšena na městečko a získala status městyse. Velký dík patří prof. PhDr. Jiřímu Fialovi z University Palackého v Olomouci, který potřebné dokumenty dohledal a nárok obce doložil. Pozadu nezůstáváme ani v oblasti informačních technologií. V roce 2006 proběhla instalace wi-fi připojení k internetové síti, které využila většina obyvatel. Přístup k internetu má v současné době téměř polovina domácností. Internetové stránky obce získaly v roce 2007 Cenu veřejnosti v soutěži Zlatý erb v Plzeňském kraji, v letošním roce obsadily třetí místo v kategorii Elektronické služby. Stránky vykazují vysokou návštěvnost, potěšující jsou zejména reakce návštěvníků z blízkého i dalekého okolí. Součástí webových stránek je také elektronická kronika, která podrobně mapuje dění a důležité události ve Zvíkovci od roku 2002 a navazuje tak na její písemnou formu. Na internetové stránky městyse jsou umisťovány fotografie a videozáznamy ze všech konaných akcí, nalezneme zde aktuální informace, úřední desku, i záznamy o historii obce a významných památkách. Bezprostředně před významnou akcí nebo událostí jsou o této občané informováni prostřednictví obecního rozhlasu. Součástí obecního 11

12 informačního systému je také požární siréna, která je každou první středu v měsíci zkušebně spuštěna a dále signalizuje požární nebo jiný poplach. Touto veřejnou aktivitou ať zastupiteli, místními občany, klienty i vedením Domova Zvíkovecká kytička či různými nadšenci Zvíkovce, získal nás městys ocenění v soutěži Vesnice roku 2009 v Plzeňském kraji. Tímto gestem jsou nyní vyznamenáni všichni, kteří se podílejí na zvelebování našeho městečka. SPOLEČENSKÝ ŽIVOT O společenský život se ve Zvíkovci stará především Sbor dobrovolných hasičů a Zvíkovecké ženy. Organizují v průběhu roku bohatou škálu akcí, z nichž mnohé navazují na lidové tradice a zvyky, ale řada z nich vznikla spontánně nebo jako reakce na nápady a potřeby obyvatel. Začínáme již v únoru Hasičským bálem spojeným s maškarním pro děti. Obě akce doprovází živá muzika a bohatá tombola. Velikonoční víkend patří zabijačkovým hodům, kdy se celá obec zapojí do přípravy vepřových lahůdek a následné společné konzumace spojené s hudbou a tancem. Tato akce je hojně navštěvována také rekreanty a obyvateli z blízkého i širšího okolí. Také u nás se tradičně pálí čarodějnice a slaví Máje. V červnu pořádá Domov Zvíkovecká kytička ve spolupráci s městysem country festival Zvíkovecká kytička. Letos proběhl již jeho 17. ročník. Počtem 12

13 přihlášených kapel i návštěvníků by mohl směle konkurovat mnoha mediálně známým festivalům. Vrcholnou akcí léta je Zvíkovecká pouť v půli srpna, která je většinou věnována dětem. Během celého sobotního odpoledne probíhají výchovně vzdělávací i zábavné programy pro děti i dospělé. Večer je ukončen taneční zábavou. Nezahálíme ani na podzim, zpestření chladnějších dnů představuje například soutěž o nejlepší štrúdl nebo společné řízkování. Také na Vánoce se připravujeme společně. Zvíkovecké ženy pořádají na začátku adventu vití věnců a dekorací, spojené se zpíváním koled a vytvářením té pravé předvánoční atmosféry. Dominantou svátků je pak Vánoční koncert v kostele Nanebevzetí panny Marie a samozřejmě také společná oslava příchodu nového roku. Kromě společenských akcí se hasiči věnují také požárnímu sportu, a to v mužské i ženské kategorii, kde v rámci okresu dosahují značných úspěchů. Pro vyznavače poklidnější zábavy funguje místní knihovna se značným množstvím titulů všech žánrů. Pro informovanost občanů o plánech, nápadech, problémech, mimořádných opatřeních při vedení městyse vydává zastupitelstvo informační bulletin s názvem Zvíkovecký občasník. Na údržbě a zvelebování veřejných prostranství městyse se podílejí všichni občané. 13

14 Účastní se brigád, které vyhlašuje zastupitelstvo, například při úklidu po realizovaných rekonstrukcích místních komunikací, při likvidaci nelegálních skládek, údržbě veřejné zeleně, místního rybníka nebo obecních staveb. Přestože účast na brigádách je dobrovolná a bezplatná, zapojuje se pokaždé značný počet obyvatel. Stejně tak se obyvatelé zapojují při realizaci a průběhu společenských a zábavních akcí, jako například obecní zabijačky, dětské pouti nebo hasičských zásahů a soutěží. Přímo v našem městysu se, bohužel, škola nenachází. Přesto úzce spolupracujeme se sousední obcí Mlečice při vytváření plánů a koncepcí pro rozvoj místní základní a mateřské školy, kterou naše děti většinou navštěvují. Podílíme se například na zajištění školní autobusové linky pro svoz dětí do a ze školy. Další aktivity v oblasti začlenění dětí a mládeže do života obce jsou zatím ve stadiu plánů a nápadů, zejména proto, že naše děti jsou v převážné většině kojeneckého až předškolního věku. DOMOV ZVÍKOVECKÁ KYTIČKA Nedílnou součástí života a veškerého dění ve Zvíkovci je Domov Zvíkovecká kytička. Zařízení, které poskytuje sociální služby klientům s mentálním postižením. Jeho zřizovatelem je Hlavní město Praha a ředitelka paní PaedDr. Jana Česká. Personál, který o klienty pečuje, jim pomáhá žít jejich běžný každodenní život. Péče o klienty probíhá ve dvou rovinách. V rovině základní, tj. sebeobsluha, hygiena, stolování, společenské návyky a komunikace. Tuto 14

15 péči zajišťují vychovatelky, které při všech činnostech všem klientům poskytují nezbytnou míru podpory a dopomoci. Druhá rovina je odborná a zahrnuje základní sociální poradenství, zdravotní péči, zaměstnávání a vzdělávání klientů. Dále pak dílny textilní a výtvarná, nacvičovací stanice které slouží k zaměstnávání klientů. Je zajištěno rovněž vzdělávání pro "školou povinné" klienty, kteří navštěvují Pomocnou školu v sousední obci. Ostatní "školou nepovinní" klienti jsou programově zařazováni do systému dalšího vzdělávání. Domácí příprava na školní vyučování a další vzdělávání je kromě prázdnin denním programem a příslušní klienti se jej pravidelně účastní. Místnost pro tuto aktivitu je vybavena školními pomůckami včetně PC a střídavě slouží uvedeným aktivitám. Zdravotní péče o všechny klienty je zajištěna v rámci Domova Zvíkovecká kytička na úrovni všeobecných sester v sociální péči. Lékařskou péči externě zajišťují praktický lékař, pediatr, neurolog, psychiatr, stomatolog a další. Svůj běžný život žijí klienti obdobně jako běžná populace. Je rozdíl mezi všedními a víkendovými dny. V sobotu si musí sami uklidit, v neděli dopoledne si upečou moučník k odpolední kávě. Kávu mají rádi a tak si ji dávají každý den po obědě. Narozeniny a svátky slaví vždy společně, každý měsíc v jeden den. Lidové tradice a další svátky slaví tak, jako my všichni ostatní. Pravidelnou 15

16 součástí života našich klientů jsou sportovní, kulturní a společenské akce, výlety, návštěvy a rehabilitační pobyt doma i u moře. Bez děvčat a kluka ze Zvíkovecké kytičky se žádná událost ani akce neobejde. Vzájemná spolupráce mezi Městysem a Domovem je pro všechny zúčastněné zdrojem užitku i radosti. SLUŽBY A CESTOVNÍ RUCH Pro naše občany i návštěvníky městyse je k dispozici prodejna se smíšeným zbožím, která v letních, turisticky vytížených měsících rozšiřuje prodejní dobu. Celoročně je v provozu hospůdka Ve dvoře. Nabízí teplou i studenou kuchyni a široký sortiment nápojů. V obci zatím funguje také pobočka České pošty. Úřad městyse nabízí možnost ubytování v turistické ubytovně. K dispozici je celkem 12 lůžek na pokojích s příslušenstvím. Kromě turistického využití poskytujeme také dlouhodobé ubytování, např. sezónní či celoroční. 16

17 Směrem ze Zvíkovce na Rakovník (k Berounce) je před mostem přes řeku dnes již známá hospoda U šesti trampů a o kousek níže vodácké tábořiště Pod mostem, kde můžete nejen postavit stan, dát si teplou sprchu, ale bude Vám nabídnuto i drobné občerstvení včetně piva. Tyto služby jsou poskytovány pouze v letní sezoně. Dále za mostem na levém břehu Berounky se u jezu nachází bývalé rekreační středisko, dnes kemp a restaurace " U VARSKÝCH ". V provozu je od jara do začátku podzimu. Můžete postavit stan, přijet s karavanem, náklaďákem, autem, na kole nebo přijít jen tak pěšky. Budou Vám poskytnuta sociální zařízení vč. teplé sprchy, snídaně, obědy, večeře, minutky i hotovky, pivo z Plzně a omezené ubytování v chatičkách či vile. Na Faře ve Zvíkovci máte možnost zapůjčení i dopravy lodí, kol a čtyřkolek. Nechybí ani ubytování přímo v objektu. Dopravní obslužnost Zvíkovce je zajištěna autobusy. Jezdí v pravidelných linkách z Prahy, Plzně, Rokycan, Zbiroha, Radnic a Rakovníka. 17

18 V závěru brožury vydané k 770. výročí založení obce je konstatováno, že počet obyvatel Zvíkovce klesá. S velkým potěšením proto uvádíme, že v posledních letech počet obyvatel začíná opět stoupat. Od roku 1999 se ve Zvíkovci narodilo 12 dětí, původní obyvatelé se rádi vracejí a řada rekreantů se k nám stěhuje natrvalo. Společným úsilím se tak snažíme vytvořit si v této idylické a krásné krajině rovněž idylické a krásné místo k životu. Povzbuzující do další činnosti je zejména to, že do tohoto úsilí se zapojují všichni občané a naše společná budoucnost není nikomu lhostejná. Přejme si, ať nám to nadšení a entusiasmus vydrží a městys Zvíkovec šíří svou slávu dál a dál. 18

19 CO SE UDÁLO ZA DESET LET (aneb výčet nejzajímavějších událostí) ROK oprava střechy na stodole za smíšeným zbožím / květen - vstup obce do Mikroregionu Radnicko / 12.červenec - oslavy 770 let od založení Zvíkovce / 12.srpen ROK pan ing. Karel Štěrba, ředitel Ústavu sociální péče jmenován Čestným občanem Zvíkovce / 13.březen - vedení Ústavu sociální péče přebírá nynější ředitelka paní PaedDr. Jana Česká / 15.květen - představení nového obecního znaku a vlajky / 15.srpen - rodina Uhrova ukončuje prodej ve smíšeném zboží / 27.listopadu ROK rekonstrukce prodejny za ,- přebírá ji pan Ing. Štícha ze Zbiroha / 23.únor - otevřena hospoda Ve dvoře. Prvními výčepními jsou manželé Drábkovi ze Zbiroha. / 15. červen ROK ničivé povodně na řece Berounce. Hladina toku se vyzvedla o 6 metrů. / srpen - nové zastupitelstvo obce, starosta Petr Uher, místostarosta Mgr. Jiří Fiala, zastupitelé Michaela Absolonová, Libuše Součková, Ladislav Uher, Václav Vondráček, Mga. Jana Krůtová. 19

20 ROK obec zakoupila zahradní traktůrek a křovinořez na sekání obecních ploch / duben - zahájena rekonstrukce mostu přes řeku Berounku, obec odkupuje dlažební kostky z mostu / červen - novým obecním zastupitelem se stává Pavel Pěnkava namísto Václava Vondráčka / 23.červenec - Ústav sociální péče se stěhuje ze zámku do nového areálu Chaloupka na Drahách. Zámek je nyní opuštěný a na prodej za 16 milionů korun / září - uzavřena hospoda Ve dvoře. Není nikdo na obsluhu / říjen výročí od založení Ústavu sociální péče ve Zvíkovci / říjen - vybudování dětského hřiště u kostela / 10.říjen ROK první akce s názvem Zvíkovecké štrůdlování, soutež o nejlepší štrúdl / 6.březen - první akce s názvem Zabijačkové hody, obecní zabijačka u hospody / 13.březen - zájezd na výstavu Piros v Brně. Zakoupeno hasičské kalové čerpadlo a hadice / 18.květen - otevřena obecní ubytovna v prostorách obecního úřadu / 23.červen - požár kontejneru zapálený místním občanem. Dálková doprava vody z rybníka. / srpen - první akce s názvem Zvíkovec dětem. Probíhaly soutěže pro děti, vystoupení Policie ČR a celá pouť byla zakončena táborákem / 7.srpen - instalace betonových pražců v Kalinově vsi z důvodů lepší odtoku vody z cesty / září - výsadba stromů v areálu ÚSP Zvíkovec Chaloupka. Každý strom sponzoruje darem 2500,- korun jednotlivá osoba. Bylo vysazeno 27 stromků. / 21.říjen - asfaltování komunikací v Cihelně a Chaloupkách z cenu ,- / 1.listopad - rekonstrukce sochy sv. Františka Xaverského za cenu ,- / 25.listopad 20

21 ROK zahájení celkové pozemkové úpravy v katastru obce / 28.leden - instalace příčných prahů v Chaloupkách / 29.březen - spuštění internetových stránek / 1.duben - zřízeno veřejné internetové stanoviště v místní knihovně / 4.duben - svatební obřad na mostě přes řeku Berounku. Novomanželé Hronovi z Rokycan / 30.duben - rybářské závody na místním rybníku / 7.květen - svatební obřad v kempu U Varských novomanželů Gillových. Oddával starosta Petr Uher / 4.června - hasiči zakoupili velký vojenský stan ze sběru železa / červen - zájezd s dětmi do ZOO v Plzni / 27.srpen - rekonstrukce střechy na hasičské zbrojnici v Kaprovce / 25.září - obec zakoupila pět kontejnerů včetně nosiče na komunální odpad / listopad - asfaltování silnic v Cihelně, u rybníka, u Uhrů a Aksamitů / listopad - výstava betlémů na sále obecního úřadu / 17.prosinec ROK rekonstrukce obecního rozhlasu. Zakoupena nová ústředna a reproduktory / 8.únor - hasiči získali bezplatným převodem Škodu Forman z chemického střediska v Třemošné / 21.únor - rekonstrukce sociálního zařízení na obecním úřadě v rámci projektu ubytovna / 21.únor - hasiči získali bezplatným převodem Pragu V3S skříň od obce Skomelno / 15.duben - cvičení hasičů v dálkové dopravě vody U Kouteckých / 29.duben - instalace velkých vrat u hasičské zbrojnice pro Škodu Forman / 5.květen 21

22 - brigáda na úpravu terénu okolo sv.františka / 10. květen - obecní znak z oblázků před infocentrem zhotovila MgA. Michaela Absolonová / 12.květen - obsazení druhého místa v okrskové soutěži hasičů v Podmoklech. Začátek sekundové éry od vítězství / 13.květen - povodně na řece Berounce. Dosažen třetí povodňový stupeň. Evakuace kempu U Varských / 28.květen - rekonstrukce autobusové zastávky/infocentra / 3.červen - uděleno čestné občanství obce Zvíkovec ředitelce Ústavu sociální péče PaedDr. Janě České / 3.červen - hasičský tábor pro děti u řeky Berounky / 5.červenec - vojenská burza nepotřebného majetku. Zvíkovec získal bezplatně Pragu V3S POKA, polní kuchyni a mnoho dalšího materiálu / 10.červenec - setkání středočeského a plzeňského hejtmana Bendla a Zimermana spolu s patnácti starosty okolních obcí na obecním úřadě ve Zvíkovci / 26.červenec - dokončení rekonstrukce Škody Forman, která slouží jako výjezdové vozidlo hasičů / červenec - nastupuje Libor Vild jako zaměstnanec obce Zvíkovec. EU a úřad práce poskytuje dotaci na jeho pracovní místo / 2.srpen - zájezd do Plzně na akci Krteček slaví 50 let / 26.srpen - uzavřena partnerská smlouva mezi ÚSP Zvíkovec a Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Zvíkovec / říjen - ustanoveno nové zastupitelstvo obce. Starosta Petr Uher, místostarosta Mgr. Jiří Fiala, zastupitelé PhDr. Patricie Gillová, MgA. Michaela Absolonová, Libuše Součková, Jakub Tjutčev, Ladislav Uher / 30.říjen - asfaltování silnice od zvíkoveckého mostu až do obce. Financuje Plzeňský kraj / 4.prosinec - dokončena rekonstrukce komunikace U slunce. Kruhová točna zhotovena z dlažebních kostek / 8.prosinec 22

23 - požár obytného domu č.p. 93 v ranních hodinách. Živel zlikvidovalo pět jednotek hasičů po pěti hodinách / 9.prosinec - brigáda na úpravu návsi okolo nové komunikace U Slunce / 17.prosinec - základní škola ve Mlečicích ruší druhý stupeň / prosinec ROK Ústav sociální péče mění název na Domov Zvíkovecká kytička / 1.leden - transport Pragy V3S ARS chemický speciál z Olomouce, kterou obec získala dalším bezplatným převodem od Armády ČR / 17.leden - vykáceny čtyři lípy na návsi před kostelem z důvodu dalšího harmonického růstu okolních lip / 23.únor - obec získala ocenění v soutěži Zlatý Erb cena veřejnosti za nejlepší webové stránky / 27.březen - další bezplatným převodem byla získána Praga V3S hydraulická ruka od Armády ČR. Tentokrát probíhal transport po železnici z Hranic na Moravě / 3.květen - účast a obsazení třetího místa v okresní soutěži požárního sportu konané v Liblíně / 23.červen - historicky první cvičení v požárním sportu našich žen - Zvíkoveckých Lasiček / 29.červenec - rekonstrukce komunikace ke škole, hospodě a před obchodem. Opět se dláždí z dlažebních kostek / říjen - svatební obřad novomanželů Adamcových u sochy sv. Františka Xaverského. Oddával starosta obce Petr Uher / 5.říjen - zabezpečení Rallye Pongratz, která probíhala naší obcí / 27.říjen - uděleno čestné členství v SDH Zvíkovec ředitelce Domova Zvíkovecká kytička PaedDr. Janě České / 14.prosinec - první akce s názvem Sváteční odpoledne. Svařák, grog, klobásy na zvíkovecké návsi a vánoční koncert v kostele Nanebevzetí panny Marie / 29.prosinec 23

24 ROK poprvé zazněla Zvíkovecká hymna. Hudbu složil Mgr. Leoš Janoušek, slova Jan Švácha. / 1.leden - vernisáž Zvíkoveckých kytiček v rokycanském muzeu / 10.leden - orkán Emma se prohnal i naší obcí. Nezpůsobil však žádné větší škody / 1.březen - brigáda na úpravu návsi okolo nové komunikace / 26.duben - jako obecní zaměstnanci nastupují Michaela Pěnkavová, Lenka Bušková a Karel Řezáč / 2.květen - ing. Štícha ukončuje provoz hospody Ve dvoře. Byla uzavřena nová nájemní smlouva s paní Ivetou Lázničkovou / 9.června - vichřice která způsobila pád dvou stromů v Kaštanech a několik stromů na hřbitově / 25.červen - montáž výstražné sirény na budovu Obecné školy / 27.červen - manželé Adamcovi otevřeli turistickou ubytovnu a půjčovnu lodí na faře / 1.červenec - odstupuje z funkce místostarosty Mgr. Jiří Fiala a na jeho pozici nastupuje Jakub Tjutčev / 22.října - začalo prořezávání vzrostlých stromů na hřbitově / 5.října - začala třetí etapa v rekonstrukci komunikací. Dláždění u hasičské zbrojnice v Kaprovce, na točně u Aksamitů a chodníku od školy k infocentru / 14.října - obec Zvíkovec byla povýšena předsedou poslanecké sněmovny na Městys Zvíkovec / 10.listopad - zemřel čestný občan Zvíkovce Ing. Karel Štěrba / 28.listopad - předvánoční posezení na sále úřadu spojené s vitím adventních věnců / 29.listopad 24

25 ROK od Nového roku jsou hasiči zařazeni do JPO III / 1.leden - brigáda na údržbu rybníka, cca 25 lidí / 3.leden - účast hasičů na námětovém cvičení v Přívěticích, aneb zkouška ohněm / 17.leden - zakoupeny nové stoly a lavice do hospody ,- / 24.leden - zabijačka v Domově Zvíkovecká kytička / 28.únor - jednotce hasičů byl zapůjčen hasičský zásahový automobil Liaz CAS 25 od HZS Plzeňského kraje / 5.březen - Plzeňský kraj udělil městysi Zvíkovec ocenění za elektronickou kroniku v soutěži o Zlatý erb / 19.březen - instalace skluzavky na dětském hřišti. Cena pořízení ,- / 26.březen - brigáda na úklid skládky za hřbitovem. 25 dobrovolníků naplnilo 2 kontejnery plastu, 1 skla a valník železa / 28.březen - zájezd do rakovnického bazénu našich občanů. Hasiči cvičí záchranné práce ve vodě / 5.duben - brigáda na úpravu terénu okolo dětského hřiště a nového chodníku, cca. 20 dobrovolníků / 9.duben - oprava fasády na škole a hospodě / květen - městys Zvíkovec získal ocenění Vesnice Roku 2009 v Plzeňském kraji. Slavnostní vyhodnocení probíhalo v Domově Zvíkovecká kytička v oddělení Chaloupka / 7.srpen V průběhu let nejsou uváděny kulturní akce festival Zvíkovecká kytička, Zvíkovec dětem, Sváteční odpoledne, Řízkování, Zabijačkové hody, Maškarní zábavy pro děti a dospělé, Hasičské plesy, Mikulášské zábavy, okrskové soutěže a cvičení hasičů a každoroční pravidelné akce, bez kterých se dění na Zvíkovci již několik let neobejde. 25

26 Na vydání této publikace se podíleli: PhDr. Patricie Gillová text Petr Uher, Jakub Tjutčev grafické zpracování, výroba, foto, tisk PaedDr. Jana Česká Domov Zvíkovecká kytička Růžena Suchá korektura Prameny: Publikace 770let výročí založení obce Zvíkovec Z letopisů Zvíkovce Kronika Městyse Zvíkovec Vydáno v počtu 400 kusů, dne 7.srpna

27 27

28 28

29 780 LET MĚSTYSE ZVÍKOVEC

30 2

31 OBSAH: Poloha Zvíkovce str. 4 Z historie str. 4 Památky str. 6 Současnost str. 9 Společenský život str. 12 Domov Zvíkovecká kytička str. 14 Služby a cestovní ruch str. 17 Co se událo za deset let str. 19 Městys Zvíkovec Vám přeje příjemné pročítání této informační publikace, která byla vydána k příležitosti 780 let založení městyse Zvíkovec, obnovení statutu městyse v roce 2008 a slavnostního ceremoniálu udílení cen Vesnice roku 2009 v Plzeňském kraji. 3

32 Městys Zvíkovec se nalézá na samém okraji rokycanského okresu, v místě, kde se protínají okresy Plzeň sever a Rakovník. Je rovněž součástí hranice mezi Středočeským a Plzeňským krajem. Leží na rozhraní Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a přírodního parku Horní Berounka, na plošině nad řekou Berounkou, což předurčuje jeho turistickou vytíženost, zejména v letních měsících. Srdečně Vás zveme k návštěvě Zvíkovce a jeho okolí, které je krásné během celého roku a můžete zde prožít spoustu romantiky, dobrodružství, zábavy i klidu. HISTORIE O původu a významu názvu Zvíkovce není nic známo. Nedá se určit, zda byl pojmenován podle nějaké osobnosti nebo polohy či přírodního úkazu. Dr. Matyáš Kalina z Jäthensteinu, bývalý držitel Zvíkovce, český archeolog, ve svém díle "Böhmnes heindnische Opferplatze, Gräber und Alterthümer" z r.1836 (str.62), odvozuje jméno Zvíkovec od staročeského slova "věk = (jasný) zvuk (snad Zvěkoves) a dovozuje toto tvrzení jménem "Zvíkov", hrad na soutoku Otavy s Vltavou, který má asi podobnou polohu se Zvíkovcem. Toto tvrzení hájí vývody, že skoro všechna místa založena obyvatelstvem slovanským mají svá jména od poloh, přírodních úkazů a úrodnosti. 4

33 Mezi řadou porovnávacích jmen uvádí také staročeské slovo "zvika", tj. řepa, od kterého by snad také mohl být název odvozen. Podle Antonína Profouse pochází místní název Zvíkovec od osobního jména Zviek ze základu "zvek" nebo z apel. "zviek", česky zvuk. To jsou však jen dohady a domněnky. Nejstarší zpráva o vsi Zvíkovci pochází z roku 1229, kdy se připomínají bratři Vicemil, Vlček a Jindřich ze Zvíkovce. Tento rok je proto považován za rok založení obce. Mezi další historicky významné události patří Třicetiletá válka, kdy byl v roce 1624 Zvíkovec zcela zničen. Od té doby se o něm také přestalo psát jako o městečku. Od konce 17. století se majitelé Zvíkovce často střídali a střídavě spojovali a rozlučovali Zvíkovec s okolními panstvími. Na počátku 19. století koupil zvíkovecké panství JUDr. Matěj rytíř Kalina z Jäthensteinu. Známý archeolog podrobně zmapoval okolí a popsal archeologické nálezy, zasloužil se také o rozvoj místního hospodářství. Posledním majitelem panství byl až do konfiskace v roce 1948 pražský advokát JUDr. Lubomír Růžička, jehož potomkům byl majetek v roce 1991 v restituci vrácen zpět. 5

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE Městys Spálov Městys Spálov leží v oblasti přírodního parku Oderské vrchy na hranici krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Z Ostravy i Olomouce se k nám dostanete pohodlně za necelou hodinku a rázem se

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ 2016-2022 Schváleno Zastupitelstvem obce Choustník dne 14.12.2015 Jan Kubart starosta Mgr. Radim Jindra místostarosta 1 Obsah programu

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

4. část - červen až srpen

4. část - červen až srpen Přílohy kroniky 2014 4. část - červen až srpen Krásné Údolí Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část - Strana 1 / celkem stran 30 Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část -

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Přehled kulturních a sportovních akcí na rok 2018

Přehled kulturních a sportovních akcí na rok 2018 Přehled kulturních a sportovních akcí na rok 2018 Datum a čas Popis akce Pořadatel Místo konání 20.1.2018 ve 20.00 Sportovní bál, hraje Orchidea TJ Svatobor Hrádek 25.1.2018 v 16:30 Kadeřnické odpoledne

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBEC BOHATICE MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NÁVRH HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE OBCE BOHATICE na období 2011 2015 Místní program obnovy vesnice pro obec BOHATICE HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE A OKOLÍ První

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III

PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III PROGRAM OBNOVY VESNICE KADOV 2015-2025 Základní verze Základní program byl zpracován a schválen v březnu 2003. Aktualizace č. I tohoto programu

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ

REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ JANA ROTREKLOVÁ 2.ROČNÍK MSP FA ČVUT V PRAZE ATU ATELIÉR GIRSA ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE VEDOUCÍ PRÁCE: PROF. ING. ARCH. AKAD. ARCH. VÁCLAV GIRSA ASISTENTI: ING, ARCH. TOMÁŠ

Více

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Základní dokument: Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008 2011 (dále jen Plán) I. Cíle a opatření pracovní skupiny

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Vyšehořovice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce Vyšehořovice se na svém zasedání dne 27.2.2008 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Historické památky. 4 kapličky Marie Sněžné Přešťovice 3 domy (selské baroko) Přešťovice

Historické památky. 4 kapličky Marie Sněžné Přešťovice 3 domy (selské baroko) Přešťovice Historické památky Objekt 4 kapličky Marie Sněžné 3 domy (selské baroko) keltské pohřebiště 2 kapličky Skály kaplička Jana Nepuckého Kuřimany 6 kapliček židovský hřbitov 3 Boží muka lidová architektura

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 1/2008. kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce Vraclav

Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 1/2008. kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce Vraclav Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 1/2008 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce Vraclav Zastupitelstvo obce Vraclav se na svém zasedání dne 31. 3. 2008 usneslo vydat svým usnesením č. 13/08 na základě

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 29.8. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

Realizace projektů v období prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna

Realizace projektů v období prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna Realizace projektů v období 2011-2014 prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna léto 2012 MŠ Kvíčovice rekonstrukce koupelny a kuchyně jaro, léto 2012 MŠ Kvíčovice zateplení stropu - půda Rekonstrukcí kotelny,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014,

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Požární řád obce Obec Jablonná na základě usnesení zastupitelstva ze dne 12. července 2014 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Zastupitelstvo obce Kornatice se na svém zasedání dne 12.5.2004 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁMECKÉ KOČÁROVNY

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁMECKÉ KOČÁROVNY PROVOZNÍ ŘÁD ZÁMECKÉ KOČÁROVNY 1 Provozní řád zámecké kočárovny Účelem provozního řádu je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zúčastněných osob, ochrany majetku, cílem provozního řádu je zajištění příjemné

Více

Soutěž VESNICE ROKU Péče o zeleň a životní prostředí

Soutěž VESNICE ROKU Péče o zeleň a životní prostředí Soutěž VESNICE ROKU 2014 Péče o zeleň a životní prostředí První písemná zmínka o obci z roku 1397 Počet obyvatel: 1250 Rozloha: 915 ha Les ve vlastnictví obce: 120 ha Nadmořská výška 294 n.m. Významná

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Soubor zařízení Slunce

Soubor zařízení Slunce Z p r á v y Soubor zařízení Slunce Unikátní soubor zařízení Slunce poskytuje již od roku 1991 moderní péči o handicapované ve všech oblastech jejich potřeb od nejútlejšího věku až do dospělosti. V současné

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011 červenec/ 2011 4.7. Návštěva cukrárny s doprovodem - 13.00-15.00 hod. cukrárna Pod Hvězdou 7.7. Bohoslužba slova / duchovní individuální návštěvy 12.7. Přednáška Muzea Strakonice - Rožmberkové a Jižní

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Strategický plán obce Zákolany

Strategický plán obce Zákolany VIZE Strategický plán obce Zákolany - 2014 Zákolany poskytují svým obyvatelům podmínky pro nadstandardní kvalitu života, která je dána: 1. kvalitním a dostupným zabezpečením jejich základních potřeb 2.

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Městské středisko kultury a sportu, příspěvková organizace města Sezimovo Ústí, spravuje v Sezimově Ústí dvě kina - Spektrum a Letní kino,

Více

PROGRAM OBNOVY OBCE DOBRČICE

PROGRAM OBNOVY OBCE DOBRČICE PROGRAM OBNOVY OBCE DOBRČICE NA OBDOBÍ 2009 2013 OBSAH ÚVOD... 3 1. Souhrnná charakteristika obce Dobrčice... 4 1.1. Obyvatelstvo... 5 1.2. Občanská vybavenost, služby a sociální zázemí... 5 1.3. Bydlení

Více

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s.

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro tvorbu Integrované strategie území MAS Holicko, o.p.s. pro nové dotační

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Požární řád obce Sirá

Požární řád obce Sirá Směrnice č.1/ 2016 Požární řád obce Sirá Čl. 1 Úvodní ustanovení Tato směrnice požární řád je zpracována pro Obec Sirá. Upravuje základní zásady zabezpečení požární ochrany Požární řád obce Sirá upravuje

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Obec Havlovice. Místní program obnovy vesnice

Obec Havlovice. Místní program obnovy vesnice 1 Obec Havlovice Místní program obnovy vesnice Osvětové, kulturní a společenské akce Internetová stránka obce Havlovice Na internetové stránce, která je na adrese: www.havlovice.cz je možno získat základní

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA. Sociální služba pro 21. století

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA. Sociální služba pro 21. století Sociální služba pro 21. století DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA Domov se zvláštním režimem, Jevišovka 169, 691 83 Drnholec (zkráceně DZR Jevišovka) poskytuje v Jihomoravském kraji zázemí a sociální

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC srpen 2013

Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC srpen 2013 ZPRAVODAJ číslo 14 Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC srpen 2013 V sobotu 6.července proběhly oslavy 135 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Kamberku. Slavnostní nástup na Městečku, průvod obcí,

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

Kronika obce Nová Ves Příloha

Kronika obce Nová Ves Příloha Indikační skica Stabilního katastru obce z roku 1842, kterou pro potřeby finančního úřadu v Brandýse nad Labem v tehdejším Kouřimském kraji zhotovili adjunkt Franz Lizius a geometr Anton Matchinger. Indikační

Více

VYHLÁŠKA č. 1/2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. l Úvodní ustanovení

VYHLÁŠKA č. 1/2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. l Úvodní ustanovení VYHLÁŠKA č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Slapy se na svém zasedání dne 17.1.2008 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Leden sobota 9. 1. 2016 = Volejbalový turnaj (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel obec Velké Losiny a restaurace AZ) pátek 15. 1. 2016 = 2. Velkolosinský

Více

OBEC Babice Zastupitelstvo obce Babice Obecně závazná vyhláška č. 6/2016 kterou se vydává požární řád obce

OBEC Babice Zastupitelstvo obce Babice Obecně závazná vyhláška č. 6/2016 kterou se vydává požární řád obce OBEC Babice Zastupitelstvo obce Babice Obecně závazná vyhláška č. 6/2016 kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Babice se na svém zasedání dne 14. 11. 2016 usnesením č. 2/16/2016 usneslo

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK PROSINEC 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Foto Josef Gerhát RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU NABÍDKOU V OBCÍCH

Více

M ě s t o R o k y c a n y

M ě s t o R o k y c a n y M ě s t o R o k y c a n y Strana 1 (celkem 6) Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 Požární řád města Rokycany Zastupitelstvo města Rokycany se na svém zasedání dne 20. dubna 2015 usnesením č. 3933 usneslo

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Strategický rozvojový plán Obce Ústí

Strategický rozvojový plán Obce Ústí Strategický rozvojový plán Obce Ústí Schváleno zastupitelstvem obce dne: Zpracovatel: PL realizace s. r. o, v XI/2015 Obsah 1 Základní údaje o obci 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Identifikační a kontaktní

Více

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Leden sobota 9. 1. 2016 = Volejbalový turnaj (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel obec Velké Losiny a restaurace AZ) pátek 15. 1. 2016 = 2. Velkolosinský

Více

Závěrečný účet obce Hartvíkovice za rok 2009

Závěrečný účet obce Hartvíkovice za rok 2009 Závěrečný účet obce Hartvíkovice za rok 2009 1) Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů Rozpočet obce byl schválen za zasedání zastupitelstva obce dne 25.2.2009 jako vyrovnaný v celkovém objemu 5 526 100 Kč.

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00 ROZPOČET NA ROK 2013 VÝDAJE rok 2013 Rozhledna 75600,00 nájem 12 000,00 mzdy 30 000,00 elektrická energie 3 600,00 opravy 5 000,00 turistické známky, štítky, odznaky 25 000,00 Doprava - místní komunikace

Více

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Předmět je členěn do okruhů

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Předmět je členěn do okruhů PRVOUKA 1. ročník Předmět je členěn do okruhů 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Člověk a jeho svět 5. Rozmanitost přírody září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Škola

Více