780 LET MĚSTYSE ZVÍKOVEC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "780 LET MĚSTYSE ZVÍKOVEC"

Transkript

1 780 LET MĚSTYSE ZVÍKOVEC

2 2

3 OBSAH: Poloha Zvíkovce str. 4 Z historie str. 4 Památky str. 6 Současnost str. 9 Společenský život str. 12 Domov Zvíkovecká kytička str. 14 Služby a cestovní ruch str. 17 Co se událo za deset let str. 19 Městys Zvíkovec Vám přeje příjemné pročítání této informační publikace, která byla vydána k příležitosti 780 let založení městyse Zvíkovec, obnovení statutu městyse v roce 2008 a slavnostního ceremoniálu udílení cen Vesnice roku 2009 v Plzeňském kraji. 3

4 Městys Zvíkovec se nalézá na samém okraji rokycanského okresu, v místě, kde se protínají okresy Plzeň sever a Rakovník. Je rovněž součástí hranice mezi Středočeským a Plzeňským krajem. Leží na rozhraní Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a přírodního parku Horní Berounka, na plošině nad řekou Berounkou, což předurčuje jeho turistickou vytíženost, zejména v letních měsících. Srdečně Vás zveme k návštěvě Zvíkovce a jeho okolí, které je krásné během celého roku a můžete zde prožít spoustu romantiky, dobrodružství, zábavy i klidu. HISTORIE O původu a významu názvu Zvíkovce není nic známo. Nedá se určit, zda byl pojmenován podle nějaké osobnosti nebo polohy či přírodního úkazu. Dr. Matyáš Kalina z Jäthensteinu, bývalý držitel Zvíkovce, český archeolog, ve svém díle "Böhmnes heindnische Opferplatze, Gräber und Alterthümer" z r.1836 (str.62), odvozuje jméno Zvíkovec od staročeského slova "věk = (jasný) zvuk (snad Zvěkoves) a dovozuje toto tvrzení jménem "Zvíkov", hrad na soutoku Otavy s Vltavou, který má asi podobnou polohu se Zvíkovcem. Toto tvrzení hájí vývody, že skoro všechna místa založena obyvatelstvem slovanským mají svá jména od poloh, přírodních úkazů a úrodnosti. 4

5 Mezi řadou porovnávacích jmen uvádí také staročeské slovo "zvika", tj. řepa, od kterého by snad také mohl být název odvozen. Podle Antonína Profouse pochází místní název Zvíkovec od osobního jména Zviek ze základu "zvek" nebo z apel. "zviek", česky zvuk. To jsou však jen dohady a domněnky. Nejstarší zpráva o vsi Zvíkovci pochází z roku 1229, kdy se připomínají bratři Vicemil, Vlček a Jindřich ze Zvíkovce. Tento rok je proto považován za rok založení obce. Mezi další historicky významné události patří Třicetiletá válka, kdy byl v roce 1624 Zvíkovec zcela zničen. Od té doby se o něm také přestalo psát jako o městečku. Od konce 17. století se majitelé Zvíkovce často střídali a střídavě spojovali a rozlučovali Zvíkovec s okolními panstvími. Na počátku 19. století koupil zvíkovecké panství JUDr. Matěj rytíř Kalina z Jäthensteinu. Známý archeolog podrobně zmapoval okolí a popsal archeologické nálezy, zasloužil se také o rozvoj místního hospodářství. Posledním majitelem panství byl až do konfiskace v roce 1948 pražský advokát JUDr. Lubomír Růžička, jehož potomkům byl majetek v roce 1991 v restituci vrácen zpět. 5

6 PAMÁTKY Kostel Architektonicky i kulturně je dnes nejvýznamnější stavbou ve Zvíkovci kostel Nanebevzetí panny Marie. Jako farní chrám s vlastním duchovním správcem je zvíkovecký kostel uváděn již v roce Je velmi pravděpodobné, že byl vystavěn ještě dříve a duchovní činnost zde zajišťovali hradní kaplani. Prvním zmiňovaným farářem ve Zvíkovci byl v roce 1358 páter Hřemko. Kostel stojí uprostřed rozlehlého náměstí na mírném návrší. Původně gotický, Švédy poničený kostel byl barokně obnovený ještě v 17. století. Hlavní oltář i ostatní zařízení jsou raně barokní, ze 2. poloviny 17. století. Kolem kostela byl původně hřbitov, který byl ohrazen zdí. Na památku hřbitova stojí před kostelem litinový kříž, který nechal pořídit zvíkovecký mlynář Josef Reček v červenci roku Jeho restaurování v současné době provádí akademický sochař a zvíkovecký občan Mgr. Jiří Fiala. Barokní fara na západní straně kostela byla původně selský statek. Pro potřeby farnosti jej zakoupil František Kinský, a to při obnovování samostatné farnosti, roku V letech 1832 až 1843 zde žil Václav Krolmus (* ), český katolický kněz, obrozenecký pracovník, zakladatel české archeologie a sběratel lidové slovesnosti a obyčejů. Byl i jedním z prvních praktických archeologů a zakladatelů sbírek Národního muzea. Roku 2005 byla fara zakoupena od Biskupství Plzeňského nynějšími majiteli Pavlem a Janou 6

7 Adamcovými. V současnosti zde naleznete ubytování v soukromí a půjčovnu kol, lodí a čtyřkolek. Poblíž kostela stojí barokní socha sv. Františka Xaverského z roku 1733 (rovněž po rekonstrukci provedené firmou Mgr. Jiřího Fialy). Je velmi pravděpodobné, že ve zvíkoveckém kostele kázal v létě roku 1414 Jan Hus, který se v té době zdržoval na nedalekém hradě Krakovci. Zámek byl postaven roku 1735 na místě bývalé tvrze. Na konci 18. století byl rozšířen a upraven do dnešní podoby, tzn. dvoupatrový a o dvou křídlech, jež svírají tupý úhel. Po druhé světové válce byl zámek znárodněn. Po roce 1948 byl využíván ministerstvem zemědělství pro letní pionýrské tábory. Od roku 1962 byl sídlem Ústavu sociální péče Hlavního města Prahy. Nyní je zámek opuštěn a pro veřejnost uzavřen. 7

8 Škola byla ve Zvíkovci, zřejmě již od středověku, jako součást farního kostela. Po zavedení povinné školní docházky byla škola pod patronátem držitelů panství a církevních úřadů V roce 1829 nechal postavit Matěj Kalina z Jäthensteinu novou, jednopatrovou, zděnou, jednotřídní školu, která sloužila také pro děti z obcí Chlum, Podmokly a Hradiště. Škola ve Zvíkovci zanikla v roce 1962, kdy byla veškerá výuka soustředěna do obce Mlečice. Posledním ředitelem školy ve Zvíkovci byl František Hůla, rodák z Chlumu. Dnes je budova bývalé školy využívána jako prodejna smíšeného zboží a bytová jednotka. Most přes řeku Berounku byl slavnostně otevřen v roce 1930 a působí zde jako významná spojnice mezi rakovnickým, plzeňsko severským a rokycanským okresem. Celkovou obnovou prošel v roce 2003 po ničivých povodních, které zasáhly Českou Republiku v srpnu roku Voda tehdy vystoupala až do výšky horních oblouků. 8

9 SOUČASNOST V současné době žije ve Zvíkovci trvale 193 obyvatel, jejichž průměrný věk je 38,5 roku. Výrazně převažují ženy (120) nad muži (73), což je ovlivněno přítomností Domova Zvíkovecká kytička sociálního ústavu pro osoby s mentálním postižením. Velká část obyvatel je zaměstnána v Domově Zvíkovecká kytička, kde především ženy našly uplatnění v kuchyni, administrativě či přímo při péči o klientky. Muži nejčastěji pracují v zemědělství, pracovní příležitosti nabízí nedaleký statek Hamouz nebo podnik Čeko Agro Chlum. Při realizaci projektů na obnovu a rozvoj obce využíváme zejména prostředky získávané z programů realizovaných Plzeňským krajem a evropskými fondy. V posledních letech byl díky těmto zdrojům zcela změněn ráz náměstí. V několika etapách se nám podařilo vydláždit komunikace žulovými kostkami, vybudovat dětské hřiště, postavit novou autobusovou zastávku 9

10 sloužící rovněž jako infocentrum. Neustále obnovujeme a doplňujeme zázemí pro obyvatele i návštěvníky Zvíkovce lavičky, turistické rozcestníky, turistická ubytovna, informační tabule. Snažíme se o údržbu a postupnou rekonstrukci obecních budov. Zvíkovec se řadí na přední místa v rámci Plzeňského kraje v třídění opadu. Kontejnery na separovaný odpad jsou umístěny na několika frekventovaných a veřejně přístupných místech. Ke třídění odpadu vedeme také občany informační a osvětovou kampaní. Hasiči dále zajišťují několikrát do roka svoz železa. Úřad městyse uzavřel také smlouvu o likvidaci nebezpečného odpadu. V posledních letech probíhá po dlouhé době proces ozdravění a omlazení stromové výsadby v obci. Profesionální firma provádí prořez a průřez kaštanů a lip na náměstí a v přilehlých ulicích. Velmi rozsáhlá regenerace zeleně proběhla také na hřbitově, který městys ze zákona spravuje. Na náměstí probíhá souběžně s rekonstrukcí komunikací dlážděním obnova a rekultivace zelených ploch. V rámci veřejných brigád je vysazován a udržován trávník, sezónně upravujeme a obnovujeme květinovou výsadbu. Velkého úspěchu jsme dosáhli v roce 2008, kdy byla obec Zvíkovec 10. listopadu předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na 10

11 základě historických pramenů znovu povýšena na městečko a získala status městyse. Velký dík patří prof. PhDr. Jiřímu Fialovi z University Palackého v Olomouci, který potřebné dokumenty dohledal a nárok obce doložil. Pozadu nezůstáváme ani v oblasti informačních technologií. V roce 2006 proběhla instalace wi-fi připojení k internetové síti, které využila většina obyvatel. Přístup k internetu má v současné době téměř polovina domácností. Internetové stránky obce získaly v roce 2007 Cenu veřejnosti v soutěži Zlatý erb v Plzeňském kraji, v letošním roce obsadily třetí místo v kategorii Elektronické služby. Stránky vykazují vysokou návštěvnost, potěšující jsou zejména reakce návštěvníků z blízkého i dalekého okolí. Součástí webových stránek je také elektronická kronika, která podrobně mapuje dění a důležité události ve Zvíkovci od roku 2002 a navazuje tak na její písemnou formu. Na internetové stránky městyse jsou umisťovány fotografie a videozáznamy ze všech konaných akcí, nalezneme zde aktuální informace, úřední desku, i záznamy o historii obce a významných památkách. Bezprostředně před významnou akcí nebo událostí jsou o této občané informováni prostřednictví obecního rozhlasu. Součástí obecního 11

12 informačního systému je také požární siréna, která je každou první středu v měsíci zkušebně spuštěna a dále signalizuje požární nebo jiný poplach. Touto veřejnou aktivitou ať zastupiteli, místními občany, klienty i vedením Domova Zvíkovecká kytička či různými nadšenci Zvíkovce, získal nás městys ocenění v soutěži Vesnice roku 2009 v Plzeňském kraji. Tímto gestem jsou nyní vyznamenáni všichni, kteří se podílejí na zvelebování našeho městečka. SPOLEČENSKÝ ŽIVOT O společenský život se ve Zvíkovci stará především Sbor dobrovolných hasičů a Zvíkovecké ženy. Organizují v průběhu roku bohatou škálu akcí, z nichž mnohé navazují na lidové tradice a zvyky, ale řada z nich vznikla spontánně nebo jako reakce na nápady a potřeby obyvatel. Začínáme již v únoru Hasičským bálem spojeným s maškarním pro děti. Obě akce doprovází živá muzika a bohatá tombola. Velikonoční víkend patří zabijačkovým hodům, kdy se celá obec zapojí do přípravy vepřových lahůdek a následné společné konzumace spojené s hudbou a tancem. Tato akce je hojně navštěvována také rekreanty a obyvateli z blízkého i širšího okolí. Také u nás se tradičně pálí čarodějnice a slaví Máje. V červnu pořádá Domov Zvíkovecká kytička ve spolupráci s městysem country festival Zvíkovecká kytička. Letos proběhl již jeho 17. ročník. Počtem 12

13 přihlášených kapel i návštěvníků by mohl směle konkurovat mnoha mediálně známým festivalům. Vrcholnou akcí léta je Zvíkovecká pouť v půli srpna, která je většinou věnována dětem. Během celého sobotního odpoledne probíhají výchovně vzdělávací i zábavné programy pro děti i dospělé. Večer je ukončen taneční zábavou. Nezahálíme ani na podzim, zpestření chladnějších dnů představuje například soutěž o nejlepší štrúdl nebo společné řízkování. Také na Vánoce se připravujeme společně. Zvíkovecké ženy pořádají na začátku adventu vití věnců a dekorací, spojené se zpíváním koled a vytvářením té pravé předvánoční atmosféry. Dominantou svátků je pak Vánoční koncert v kostele Nanebevzetí panny Marie a samozřejmě také společná oslava příchodu nového roku. Kromě společenských akcí se hasiči věnují také požárnímu sportu, a to v mužské i ženské kategorii, kde v rámci okresu dosahují značných úspěchů. Pro vyznavače poklidnější zábavy funguje místní knihovna se značným množstvím titulů všech žánrů. Pro informovanost občanů o plánech, nápadech, problémech, mimořádných opatřeních při vedení městyse vydává zastupitelstvo informační bulletin s názvem Zvíkovecký občasník. Na údržbě a zvelebování veřejných prostranství městyse se podílejí všichni občané. 13

14 Účastní se brigád, které vyhlašuje zastupitelstvo, například při úklidu po realizovaných rekonstrukcích místních komunikací, při likvidaci nelegálních skládek, údržbě veřejné zeleně, místního rybníka nebo obecních staveb. Přestože účast na brigádách je dobrovolná a bezplatná, zapojuje se pokaždé značný počet obyvatel. Stejně tak se obyvatelé zapojují při realizaci a průběhu společenských a zábavních akcí, jako například obecní zabijačky, dětské pouti nebo hasičských zásahů a soutěží. Přímo v našem městysu se, bohužel, škola nenachází. Přesto úzce spolupracujeme se sousední obcí Mlečice při vytváření plánů a koncepcí pro rozvoj místní základní a mateřské školy, kterou naše děti většinou navštěvují. Podílíme se například na zajištění školní autobusové linky pro svoz dětí do a ze školy. Další aktivity v oblasti začlenění dětí a mládeže do života obce jsou zatím ve stadiu plánů a nápadů, zejména proto, že naše děti jsou v převážné většině kojeneckého až předškolního věku. DOMOV ZVÍKOVECKÁ KYTIČKA Nedílnou součástí života a veškerého dění ve Zvíkovci je Domov Zvíkovecká kytička. Zařízení, které poskytuje sociální služby klientům s mentálním postižením. Jeho zřizovatelem je Hlavní město Praha a ředitelka paní PaedDr. Jana Česká. Personál, který o klienty pečuje, jim pomáhá žít jejich běžný každodenní život. Péče o klienty probíhá ve dvou rovinách. V rovině základní, tj. sebeobsluha, hygiena, stolování, společenské návyky a komunikace. Tuto 14

15 péči zajišťují vychovatelky, které při všech činnostech všem klientům poskytují nezbytnou míru podpory a dopomoci. Druhá rovina je odborná a zahrnuje základní sociální poradenství, zdravotní péči, zaměstnávání a vzdělávání klientů. Dále pak dílny textilní a výtvarná, nacvičovací stanice které slouží k zaměstnávání klientů. Je zajištěno rovněž vzdělávání pro "školou povinné" klienty, kteří navštěvují Pomocnou školu v sousední obci. Ostatní "školou nepovinní" klienti jsou programově zařazováni do systému dalšího vzdělávání. Domácí příprava na školní vyučování a další vzdělávání je kromě prázdnin denním programem a příslušní klienti se jej pravidelně účastní. Místnost pro tuto aktivitu je vybavena školními pomůckami včetně PC a střídavě slouží uvedeným aktivitám. Zdravotní péče o všechny klienty je zajištěna v rámci Domova Zvíkovecká kytička na úrovni všeobecných sester v sociální péči. Lékařskou péči externě zajišťují praktický lékař, pediatr, neurolog, psychiatr, stomatolog a další. Svůj běžný život žijí klienti obdobně jako běžná populace. Je rozdíl mezi všedními a víkendovými dny. V sobotu si musí sami uklidit, v neděli dopoledne si upečou moučník k odpolední kávě. Kávu mají rádi a tak si ji dávají každý den po obědě. Narozeniny a svátky slaví vždy společně, každý měsíc v jeden den. Lidové tradice a další svátky slaví tak, jako my všichni ostatní. Pravidelnou 15

16 součástí života našich klientů jsou sportovní, kulturní a společenské akce, výlety, návštěvy a rehabilitační pobyt doma i u moře. Bez děvčat a kluka ze Zvíkovecké kytičky se žádná událost ani akce neobejde. Vzájemná spolupráce mezi Městysem a Domovem je pro všechny zúčastněné zdrojem užitku i radosti. SLUŽBY A CESTOVNÍ RUCH Pro naše občany i návštěvníky městyse je k dispozici prodejna se smíšeným zbožím, která v letních, turisticky vytížených měsících rozšiřuje prodejní dobu. Celoročně je v provozu hospůdka Ve dvoře. Nabízí teplou i studenou kuchyni a široký sortiment nápojů. V obci zatím funguje také pobočka České pošty. Úřad městyse nabízí možnost ubytování v turistické ubytovně. K dispozici je celkem 12 lůžek na pokojích s příslušenstvím. Kromě turistického využití poskytujeme také dlouhodobé ubytování, např. sezónní či celoroční. 16

17 Směrem ze Zvíkovce na Rakovník (k Berounce) je před mostem přes řeku dnes již známá hospoda U šesti trampů a o kousek níže vodácké tábořiště Pod mostem, kde můžete nejen postavit stan, dát si teplou sprchu, ale bude Vám nabídnuto i drobné občerstvení včetně piva. Tyto služby jsou poskytovány pouze v letní sezoně. Dále za mostem na levém břehu Berounky se u jezu nachází bývalé rekreační středisko, dnes kemp a restaurace " U VARSKÝCH ". V provozu je od jara do začátku podzimu. Můžete postavit stan, přijet s karavanem, náklaďákem, autem, na kole nebo přijít jen tak pěšky. Budou Vám poskytnuta sociální zařízení vč. teplé sprchy, snídaně, obědy, večeře, minutky i hotovky, pivo z Plzně a omezené ubytování v chatičkách či vile. Na Faře ve Zvíkovci máte možnost zapůjčení i dopravy lodí, kol a čtyřkolek. Nechybí ani ubytování přímo v objektu. Dopravní obslužnost Zvíkovce je zajištěna autobusy. Jezdí v pravidelných linkách z Prahy, Plzně, Rokycan, Zbiroha, Radnic a Rakovníka. 17

18 V závěru brožury vydané k 770. výročí založení obce je konstatováno, že počet obyvatel Zvíkovce klesá. S velkým potěšením proto uvádíme, že v posledních letech počet obyvatel začíná opět stoupat. Od roku 1999 se ve Zvíkovci narodilo 12 dětí, původní obyvatelé se rádi vracejí a řada rekreantů se k nám stěhuje natrvalo. Společným úsilím se tak snažíme vytvořit si v této idylické a krásné krajině rovněž idylické a krásné místo k životu. Povzbuzující do další činnosti je zejména to, že do tohoto úsilí se zapojují všichni občané a naše společná budoucnost není nikomu lhostejná. Přejme si, ať nám to nadšení a entusiasmus vydrží a městys Zvíkovec šíří svou slávu dál a dál. 18

19 CO SE UDÁLO ZA DESET LET (aneb výčet nejzajímavějších událostí) ROK oprava střechy na stodole za smíšeným zbožím / květen - vstup obce do Mikroregionu Radnicko / 12.červenec - oslavy 770 let od založení Zvíkovce / 12.srpen ROK pan ing. Karel Štěrba, ředitel Ústavu sociální péče jmenován Čestným občanem Zvíkovce / 13.březen - vedení Ústavu sociální péče přebírá nynější ředitelka paní PaedDr. Jana Česká / 15.květen - představení nového obecního znaku a vlajky / 15.srpen - rodina Uhrova ukončuje prodej ve smíšeném zboží / 27.listopadu ROK rekonstrukce prodejny za ,- přebírá ji pan Ing. Štícha ze Zbiroha / 23.únor - otevřena hospoda Ve dvoře. Prvními výčepními jsou manželé Drábkovi ze Zbiroha. / 15. červen ROK ničivé povodně na řece Berounce. Hladina toku se vyzvedla o 6 metrů. / srpen - nové zastupitelstvo obce, starosta Petr Uher, místostarosta Mgr. Jiří Fiala, zastupitelé Michaela Absolonová, Libuše Součková, Ladislav Uher, Václav Vondráček, Mga. Jana Krůtová. 19

20 ROK obec zakoupila zahradní traktůrek a křovinořez na sekání obecních ploch / duben - zahájena rekonstrukce mostu přes řeku Berounku, obec odkupuje dlažební kostky z mostu / červen - novým obecním zastupitelem se stává Pavel Pěnkava namísto Václava Vondráčka / 23.červenec - Ústav sociální péče se stěhuje ze zámku do nového areálu Chaloupka na Drahách. Zámek je nyní opuštěný a na prodej za 16 milionů korun / září - uzavřena hospoda Ve dvoře. Není nikdo na obsluhu / říjen výročí od založení Ústavu sociální péče ve Zvíkovci / říjen - vybudování dětského hřiště u kostela / 10.říjen ROK první akce s názvem Zvíkovecké štrůdlování, soutež o nejlepší štrúdl / 6.březen - první akce s názvem Zabijačkové hody, obecní zabijačka u hospody / 13.březen - zájezd na výstavu Piros v Brně. Zakoupeno hasičské kalové čerpadlo a hadice / 18.květen - otevřena obecní ubytovna v prostorách obecního úřadu / 23.červen - požár kontejneru zapálený místním občanem. Dálková doprava vody z rybníka. / srpen - první akce s názvem Zvíkovec dětem. Probíhaly soutěže pro děti, vystoupení Policie ČR a celá pouť byla zakončena táborákem / 7.srpen - instalace betonových pražců v Kalinově vsi z důvodů lepší odtoku vody z cesty / září - výsadba stromů v areálu ÚSP Zvíkovec Chaloupka. Každý strom sponzoruje darem 2500,- korun jednotlivá osoba. Bylo vysazeno 27 stromků. / 21.říjen - asfaltování komunikací v Cihelně a Chaloupkách z cenu ,- / 1.listopad - rekonstrukce sochy sv. Františka Xaverského za cenu ,- / 25.listopad 20

21 ROK zahájení celkové pozemkové úpravy v katastru obce / 28.leden - instalace příčných prahů v Chaloupkách / 29.březen - spuštění internetových stránek / 1.duben - zřízeno veřejné internetové stanoviště v místní knihovně / 4.duben - svatební obřad na mostě přes řeku Berounku. Novomanželé Hronovi z Rokycan / 30.duben - rybářské závody na místním rybníku / 7.květen - svatební obřad v kempu U Varských novomanželů Gillových. Oddával starosta Petr Uher / 4.června - hasiči zakoupili velký vojenský stan ze sběru železa / červen - zájezd s dětmi do ZOO v Plzni / 27.srpen - rekonstrukce střechy na hasičské zbrojnici v Kaprovce / 25.září - obec zakoupila pět kontejnerů včetně nosiče na komunální odpad / listopad - asfaltování silnic v Cihelně, u rybníka, u Uhrů a Aksamitů / listopad - výstava betlémů na sále obecního úřadu / 17.prosinec ROK rekonstrukce obecního rozhlasu. Zakoupena nová ústředna a reproduktory / 8.únor - hasiči získali bezplatným převodem Škodu Forman z chemického střediska v Třemošné / 21.únor - rekonstrukce sociálního zařízení na obecním úřadě v rámci projektu ubytovna / 21.únor - hasiči získali bezplatným převodem Pragu V3S skříň od obce Skomelno / 15.duben - cvičení hasičů v dálkové dopravě vody U Kouteckých / 29.duben - instalace velkých vrat u hasičské zbrojnice pro Škodu Forman / 5.květen 21

22 - brigáda na úpravu terénu okolo sv.františka / 10. květen - obecní znak z oblázků před infocentrem zhotovila MgA. Michaela Absolonová / 12.květen - obsazení druhého místa v okrskové soutěži hasičů v Podmoklech. Začátek sekundové éry od vítězství / 13.květen - povodně na řece Berounce. Dosažen třetí povodňový stupeň. Evakuace kempu U Varských / 28.květen - rekonstrukce autobusové zastávky/infocentra / 3.červen - uděleno čestné občanství obce Zvíkovec ředitelce Ústavu sociální péče PaedDr. Janě České / 3.červen - hasičský tábor pro děti u řeky Berounky / 5.červenec - vojenská burza nepotřebného majetku. Zvíkovec získal bezplatně Pragu V3S POKA, polní kuchyni a mnoho dalšího materiálu / 10.červenec - setkání středočeského a plzeňského hejtmana Bendla a Zimermana spolu s patnácti starosty okolních obcí na obecním úřadě ve Zvíkovci / 26.červenec - dokončení rekonstrukce Škody Forman, která slouží jako výjezdové vozidlo hasičů / červenec - nastupuje Libor Vild jako zaměstnanec obce Zvíkovec. EU a úřad práce poskytuje dotaci na jeho pracovní místo / 2.srpen - zájezd do Plzně na akci Krteček slaví 50 let / 26.srpen - uzavřena partnerská smlouva mezi ÚSP Zvíkovec a Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Zvíkovec / říjen - ustanoveno nové zastupitelstvo obce. Starosta Petr Uher, místostarosta Mgr. Jiří Fiala, zastupitelé PhDr. Patricie Gillová, MgA. Michaela Absolonová, Libuše Součková, Jakub Tjutčev, Ladislav Uher / 30.říjen - asfaltování silnice od zvíkoveckého mostu až do obce. Financuje Plzeňský kraj / 4.prosinec - dokončena rekonstrukce komunikace U slunce. Kruhová točna zhotovena z dlažebních kostek / 8.prosinec 22

23 - požár obytného domu č.p. 93 v ranních hodinách. Živel zlikvidovalo pět jednotek hasičů po pěti hodinách / 9.prosinec - brigáda na úpravu návsi okolo nové komunikace U Slunce / 17.prosinec - základní škola ve Mlečicích ruší druhý stupeň / prosinec ROK Ústav sociální péče mění název na Domov Zvíkovecká kytička / 1.leden - transport Pragy V3S ARS chemický speciál z Olomouce, kterou obec získala dalším bezplatným převodem od Armády ČR / 17.leden - vykáceny čtyři lípy na návsi před kostelem z důvodu dalšího harmonického růstu okolních lip / 23.únor - obec získala ocenění v soutěži Zlatý Erb cena veřejnosti za nejlepší webové stránky / 27.březen - další bezplatným převodem byla získána Praga V3S hydraulická ruka od Armády ČR. Tentokrát probíhal transport po železnici z Hranic na Moravě / 3.květen - účast a obsazení třetího místa v okresní soutěži požárního sportu konané v Liblíně / 23.červen - historicky první cvičení v požárním sportu našich žen - Zvíkoveckých Lasiček / 29.červenec - rekonstrukce komunikace ke škole, hospodě a před obchodem. Opět se dláždí z dlažebních kostek / říjen - svatební obřad novomanželů Adamcových u sochy sv. Františka Xaverského. Oddával starosta obce Petr Uher / 5.říjen - zabezpečení Rallye Pongratz, která probíhala naší obcí / 27.říjen - uděleno čestné členství v SDH Zvíkovec ředitelce Domova Zvíkovecká kytička PaedDr. Janě České / 14.prosinec - první akce s názvem Sváteční odpoledne. Svařák, grog, klobásy na zvíkovecké návsi a vánoční koncert v kostele Nanebevzetí panny Marie / 29.prosinec 23

24 ROK poprvé zazněla Zvíkovecká hymna. Hudbu složil Mgr. Leoš Janoušek, slova Jan Švácha. / 1.leden - vernisáž Zvíkoveckých kytiček v rokycanském muzeu / 10.leden - orkán Emma se prohnal i naší obcí. Nezpůsobil však žádné větší škody / 1.březen - brigáda na úpravu návsi okolo nové komunikace / 26.duben - jako obecní zaměstnanci nastupují Michaela Pěnkavová, Lenka Bušková a Karel Řezáč / 2.květen - ing. Štícha ukončuje provoz hospody Ve dvoře. Byla uzavřena nová nájemní smlouva s paní Ivetou Lázničkovou / 9.června - vichřice která způsobila pád dvou stromů v Kaštanech a několik stromů na hřbitově / 25.červen - montáž výstražné sirény na budovu Obecné školy / 27.červen - manželé Adamcovi otevřeli turistickou ubytovnu a půjčovnu lodí na faře / 1.červenec - odstupuje z funkce místostarosty Mgr. Jiří Fiala a na jeho pozici nastupuje Jakub Tjutčev / 22.října - začalo prořezávání vzrostlých stromů na hřbitově / 5.října - začala třetí etapa v rekonstrukci komunikací. Dláždění u hasičské zbrojnice v Kaprovce, na točně u Aksamitů a chodníku od školy k infocentru / 14.října - obec Zvíkovec byla povýšena předsedou poslanecké sněmovny na Městys Zvíkovec / 10.listopad - zemřel čestný občan Zvíkovce Ing. Karel Štěrba / 28.listopad - předvánoční posezení na sále úřadu spojené s vitím adventních věnců / 29.listopad 24

25 ROK od Nového roku jsou hasiči zařazeni do JPO III / 1.leden - brigáda na údržbu rybníka, cca 25 lidí / 3.leden - účast hasičů na námětovém cvičení v Přívěticích, aneb zkouška ohněm / 17.leden - zakoupeny nové stoly a lavice do hospody ,- / 24.leden - zabijačka v Domově Zvíkovecká kytička / 28.únor - jednotce hasičů byl zapůjčen hasičský zásahový automobil Liaz CAS 25 od HZS Plzeňského kraje / 5.březen - Plzeňský kraj udělil městysi Zvíkovec ocenění za elektronickou kroniku v soutěži o Zlatý erb / 19.březen - instalace skluzavky na dětském hřišti. Cena pořízení ,- / 26.březen - brigáda na úklid skládky za hřbitovem. 25 dobrovolníků naplnilo 2 kontejnery plastu, 1 skla a valník železa / 28.březen - zájezd do rakovnického bazénu našich občanů. Hasiči cvičí záchranné práce ve vodě / 5.duben - brigáda na úpravu terénu okolo dětského hřiště a nového chodníku, cca. 20 dobrovolníků / 9.duben - oprava fasády na škole a hospodě / květen - městys Zvíkovec získal ocenění Vesnice Roku 2009 v Plzeňském kraji. Slavnostní vyhodnocení probíhalo v Domově Zvíkovecká kytička v oddělení Chaloupka / 7.srpen V průběhu let nejsou uváděny kulturní akce festival Zvíkovecká kytička, Zvíkovec dětem, Sváteční odpoledne, Řízkování, Zabijačkové hody, Maškarní zábavy pro děti a dospělé, Hasičské plesy, Mikulášské zábavy, okrskové soutěže a cvičení hasičů a každoroční pravidelné akce, bez kterých se dění na Zvíkovci již několik let neobejde. 25

26 Na vydání této publikace se podíleli: PhDr. Patricie Gillová text Petr Uher, Jakub Tjutčev grafické zpracování, výroba, foto, tisk PaedDr. Jana Česká Domov Zvíkovecká kytička Růžena Suchá korektura Prameny: Publikace 770let výročí založení obce Zvíkovec Z letopisů Zvíkovce Kronika Městyse Zvíkovec Vydáno v počtu 400 kusů, dne 7.srpna

27 27

28 28

29 780 LET MĚSTYSE ZVÍKOVEC

30 2

31 OBSAH: Poloha Zvíkovce str. 4 Z historie str. 4 Památky str. 6 Současnost str. 9 Společenský život str. 12 Domov Zvíkovecká kytička str. 14 Služby a cestovní ruch str. 17 Co se událo za deset let str. 19 Městys Zvíkovec Vám přeje příjemné pročítání této informační publikace, která byla vydána k příležitosti 780 let založení městyse Zvíkovec, obnovení statutu městyse v roce 2008 a slavnostního ceremoniálu udílení cen Vesnice roku 2009 v Plzeňském kraji. 3

32 Městys Zvíkovec se nalézá na samém okraji rokycanského okresu, v místě, kde se protínají okresy Plzeň sever a Rakovník. Je rovněž součástí hranice mezi Středočeským a Plzeňským krajem. Leží na rozhraní Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a přírodního parku Horní Berounka, na plošině nad řekou Berounkou, což předurčuje jeho turistickou vytíženost, zejména v letních měsících. Srdečně Vás zveme k návštěvě Zvíkovce a jeho okolí, které je krásné během celého roku a můžete zde prožít spoustu romantiky, dobrodružství, zábavy i klidu. HISTORIE O původu a významu názvu Zvíkovce není nic známo. Nedá se určit, zda byl pojmenován podle nějaké osobnosti nebo polohy či přírodního úkazu. Dr. Matyáš Kalina z Jäthensteinu, bývalý držitel Zvíkovce, český archeolog, ve svém díle "Böhmnes heindnische Opferplatze, Gräber und Alterthümer" z r.1836 (str.62), odvozuje jméno Zvíkovec od staročeského slova "věk = (jasný) zvuk (snad Zvěkoves) a dovozuje toto tvrzení jménem "Zvíkov", hrad na soutoku Otavy s Vltavou, který má asi podobnou polohu se Zvíkovcem. Toto tvrzení hájí vývody, že skoro všechna místa založena obyvatelstvem slovanským mají svá jména od poloh, přírodních úkazů a úrodnosti. 4

33 Mezi řadou porovnávacích jmen uvádí také staročeské slovo "zvika", tj. řepa, od kterého by snad také mohl být název odvozen. Podle Antonína Profouse pochází místní název Zvíkovec od osobního jména Zviek ze základu "zvek" nebo z apel. "zviek", česky zvuk. To jsou však jen dohady a domněnky. Nejstarší zpráva o vsi Zvíkovci pochází z roku 1229, kdy se připomínají bratři Vicemil, Vlček a Jindřich ze Zvíkovce. Tento rok je proto považován za rok založení obce. Mezi další historicky významné události patří Třicetiletá válka, kdy byl v roce 1624 Zvíkovec zcela zničen. Od té doby se o něm také přestalo psát jako o městečku. Od konce 17. století se majitelé Zvíkovce často střídali a střídavě spojovali a rozlučovali Zvíkovec s okolními panstvími. Na počátku 19. století koupil zvíkovecké panství JUDr. Matěj rytíř Kalina z Jäthensteinu. Známý archeolog podrobně zmapoval okolí a popsal archeologické nálezy, zasloužil se také o rozvoj místního hospodářství. Posledním majitelem panství byl až do konfiskace v roce 1948 pražský advokát JUDr. Lubomír Růžička, jehož potomkům byl majetek v roce 1991 v restituci vrácen zpět. 5