Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově Plán práce práce Školní rok 2015/2016 (ak )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově Plán práce práce Školní rok 2015/2016 (ak. 05082015)"

Transkript

1 Měsíc Den Náplň Zodpovědnost S r p e n Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově Plán práce práce Školní rok 2015/2016 (ak ) (út) Zahájení přípravného týdne MŠ ŘMŠ (po-út)) Zahájení přípravného týdne - pobytový seminář od 8:30hod. (novinky na CMG, organizace přípravného týdne 28.8.(pá) Opravné komisionální a doplňkové zkoušky, příprava šk.roku TU, 28.8.(pá) Klub Oáza předloží nabídku pravidlených tvůrčích dílen a kroužků včetně termínů Vedoucí ŠK a SVČ 31.8.(po) Vstupní pedagogická rada (8:00 hodin, školení BOZP, řidič (1x/3roky), PP (1x/3roky) Zájezd do Londýna (V-VIII) Mgr. Hubáček Školské radě předložit změny ŠVP k vyjádření Změny ve školní řádu, v pravidlech pro hodnocení žáků ke schválení 1.9. Radě školské právnické osoby předložit ke schválení Organizační řád školy 1.9. Ředitel školy zveřejní nabídku předmětů profilové části maturitní zkoušky Písemná část společné části maturitní zkoušky - podzimní ZŘP termín 1.9.(úterý) Slavnostní mše k zahájení šk.roku v chrámu Povýšení sv.kříže od 9:00 hodin- zpívá schola CMG, přivítání studentů primy a ZŠ, o. Vrzal, o.jaroslav, 1.9. (út) Zahájení provozu MŠ po prázdninách ŘMŠ 2.9.(st) Zahájení výuky 2 třídnickými hodinami. Studenti seznámeni se TU školním řádem, pravidly hodnocení, krizovým plánem prevence šikany aj., nabídka zhotovení třídních triček 2.-5.září(st-so) Seznamovací kurz studentů I, odjezd po vyučování TU I, o.petr, m. Spurná 6.9. (neděle) Mše obětovaná za studenty a zaměstnance CMG (v 10:30 o.jaroslav hodin, v kostele Povýšení sv. Kříže (ne-st) Kurz osobnostního růstu pro studenty V "Kdo jsem já?" TU V, Mgr. Polcr o.jaroslav (ne -st) Seznamovací kurz žáků 6. třídy (Annaberg) Tu 6, M. Spurná, (ne-ne) Mezinárodní výměna mládeže "Dare to care, Be an ethical ICM citizen!" (Rumunsko) (čt-so) Kurz "Líbí se mně " pro studenty III, výuka ukončena ve TU III, o.petr 13.10, odjezd ve 14:35 hodin na St.Vodu sbírka "Světluška" M. Spurná (čt) Odpoledne otevřených dveří ICM ICM 15.9.(úterý) Mimořádné třídní schůzky rodičů primy (16 hodin) TU primy 15.září -15.října Exkurzní den pro I, II, III, IV, V, VI, VII a VIII vedoucí exk. Prima Exkurze studentů I do Městské knihovny v Prostějově (Čj) Vyučující Čj v I Zbrašovské aragonitové jeskyně - exkurze pro studenty II (Z) TU II Sekunda Vyučující G

2 Arboretum Bílá Lhota, Loštice, Javoříčko - exkurze pro TU III Tercie studenty III (Bi) Vyučující Bi Kaprálův mlýn - Moravský kras, geologicky biologický exkurze TI IV, vyučující Bi Kvarta pro IV Kvinta Jaderná elektrárna Dukovany, přečerpávací elektrárna TU V Dalešice, Třebíč historická - exkurze pro V Vyučující F, H Sexta Alternativní zdroje energie - exkurze studentů VI Vyučující F Exkurze do Univerzitní knihovny a na Britskou radu v Vyučující Aj Olomouci pro studenty VII (Aj) leden Exkurze do pitevny LF UP v Olomouci pro studenty VII Vyučující Bi v VII Septima Exkurze Osvětim (?) Mgr. Kubíčková Exkurze v zahraniční firmě Toray s přednáškou a besedou v Aj Bc.Zikmundová pro studenty VIII 16.9.(st) Svátek svaté Ludmily - Den církevních škol o.jaroslav (čt-pá) Soustředění Pěveckého sboru v Katechetickém sále Mgr.Měchurová (čt-so) Kurz osobnostního růstu pro studenty II "Nejsem tu sám" (pá-ne) Seminář animátorů - přípravka "Tarbíci" o.jaroslav 29.9.(út) Úvodní zasedání studentské rady, příprava volební kapituly (st) Vernisáž "Fotografie z prázdnin o.jaroslava" o.jaroslav (pá-ne) Seminář animátorů - evaluace prázdninových aktivit o.jaroslav 28.září(po) Den české státnosti - státní svátek, ukončení letního času svatý Václav - doporučený svátek 30.9.(st) Mimořádné třídní schůzky pro rodiče studentů III - EtV 30.9.(st) CMG zveřejní seznam literárních děl pro společnou část MZ z Mgr. Dohnálková Čj ( 60 ) 30.září Přehled o integrovaných žácích a žácích mimořádně nadaných ZŘ s veškerou dokumentací 30.září Rozeslání propozic soutěže žáků 4.a 5.tříd "Dobrodružství s ICM počítačem" na ZŠ 30.září Závazné přihlášky na LVK III a IV Mgr.Hubáček Ř í j e n říjen Přebor základních škol v přespolním běhu Mgr.Daňková Podat projekt Excelence - práce s nadanými žáky Mgr. Šubčíková (čt- so) Kurz "Žádný člověk není ostrov" pro studenty VI TU VI, o. Jaroslav 1.října Rozeslat evaluační dotazník absolventům - úspěšnost po 1. VP roce studia VŠ Hospitační činnost vedení školy ve výuce, ZŘP 2.10.(pá) První zasedání plesového výboru Společenskovědní kurz VIII v Praze(odjezd ve středu ráno) TU VIII Dr.Dohnálková 2.10.(pátek) První setkání pracovního týmu k zajištění burzy škol (CMG, ICM,Oáza) 5.10.(po) Zasedání školské rady Ing.Hynek Schválení výroční zprávy, evaluační zprávy 6.10.(úterý) 1.zasedání Rady Spolku přátel CMG Ing.Hynek (čt - so) Kurz "Láska a zamilovanost" pro studenty IV TU IV, M. Spurná 12.října(pondělí) Volební kapitula st.rady Návštěva knihovny (I) Mgr. Kapecová Odeslání dopisu na školy k burze škol a s letákem o škole (úterý) Charitativní sbírka "Bílá pastelka" - pomoc nevidomým M. Spurná (čt - so) Kurz "Kam patřím?" pro studenty VII TU VII, o (pá) Pracovní porada týmu k přípravě burzy školy J l (út) Den volna studentů, seminář pedagogů - katechetický sál (Etika)

3 5 L i s t o p a d října(st) Den vzniku samostatného československého státu - státní svátek (čt-pá) Podzimní prázdniny, tábor SHM o. Jaroslav 30.října Program, pozvánka a plakát na Adventní zastavení CMG 30.října Program, pozvánka a plakát na ples Ing.Cagalová 30.října Plakát s programem na den otevřených dveří a současně na, p. Müller přijímací zkoušky nanečisto, leták na burzu škol 30.října Propozice na výtvarnou soutěž církevních škol 30.října Program, pozvánka a plakát na Vánoční koncert CMG Mgr.Měchurová Mgr. Martincová 30.října CMG zveřejní témata pro zpracování školních zkušebních úloh pro společnou část maturitní zkoušky z cizího jazyka Sekce cizích jazyků listopad Roční prověrka stavu BOZP Mgr.Šolc, p.sitte listopad Výběr příspěvků rodičů (sponzorských darů) pro klub listopad Krajský přebor zákl.a středních škol v plavání Mgr.Matyášková listopad Slavkov - Slavkovské bojiště - exkurze pro studenty III (H) TU, Vyučující H listopad VII. - exkurze do Osvětimi (?) Mgr. Kubíčková listopad Předání materiálů o škole kněžím na kněžské konferenci (po) Společná mše školy v kostele Sv. Cyrila a Metoděje ke Slavnosti Všech svatých - 12:30 hodin (SCHOLA) o. Jaroslav, o. Petr Zasedání studentské rady Rozeslat podrobný časový rozpis soutěže žáků 4.a 5.tříd v PC Mgr.Matyášková Hospitační činnost ve ŠK a SVČ (kroužky, dílny), VŠK,VSVČ (út-pá) Veletrh vzdělávání Gaudeamus Brno VP (čtvrtek) Soutěž pro žáky 4.a 5.tříd ZŠ "Dobrodružství s počítačem". Mgr.Matyášková ICM (pá) Charitativní sbírka "Šance" 9.11.(po) Čtvrtletní pedagogická rada ve 14:00 hodin (úterý) Konzultace rodičů u vyučujících 14:30-16:00 hodin Třídní schůzky v 16:00-16:30 hodin Konzultace rodičů u vyučujících 16:30-17:30 hodin Volba školské radypředání pozvánek na podzimní akce školy rodičům (út) Soustředění scholy - nácvik na adv.zastavení Oáza Setkání animátorů o. Jaroslav Termín pro podání přihlášky studenta k maturitní zkoušce TU VIII Plakátování Vánočního koncertu a Advetního zastavení p.sitte Vyhlášení soutěže - adventní nástěnka (pondělí) Seminář pedagogů CMG - setkání gymnázií Den volna studentů (út) Den boje za svobodu a demokracii - státní svátek (st-pá) Porada Ř CŠ - Malenovice (st) Vernisáž výtvarných prací kruhu dr. Snášelové dr. Snášelová Scholaris Prostějov - přehlídka středních škol, 8-17 hodin p. Sitte (po) Okresní kolo soutěže Bible a my na CMG (úterý) 2.zasedání Rady Spolku přátel CMG ing.hynek (středa) Adventní kreativní podvečer (adventní věnce) ŠK 26.listopadu Odeslání žádosti o dotaci pro další školní rok na MŠMT (so) Církevní silvestr pro mladé - Prostějov CMG o.jaroslav (1.neděle adv.) Adventní duchovní zastavení CMG v kostele Povýšení sv.kříže - bohoslužba slova, Adventní setkání v katechetickém sále o.jaroslav,

4 P r o s i n e c L e (po) Odevzdání projektových a seminárních prací studentů VI a vybraných studnetů VII TU, vedoucí práce Termín zadání hromadné přihlášky školy k maturtiní zkouškce ZŘ do IS CERTIS Rozsvícení adventního věnce u vchodu do školy (po) Zasedání studentské rady prosinec Dějepisná exkurze studentů I do Vlastivědného muzea v OL. TU I, Dr. Dohnálková prosinec Turnaj středních škol (VG) ve volejbalu Mgr.Matyášková prosinec Turnaj škol ve stolním tenisu Mgr.Matyášková Inventarizace místností (nábytek) - převzetí inven.soupisů správci pí Richterová 2.12.(st) Vyhodnocení soutěže tříd - adventní výzdoba Předání vánočních přání v kanceláři školy (úterý) Den otevřených dveří CMG (od 14:45 do 18:00 hodin, 16 hodin prezentace) Inventarizace místností (nábytku)- odevzdání inven.soupisů v kanceláři pí Richterová (čt-pá) Nácvičná Pěveckého sboru CMG v katechetickém sále Mgr.Měchurová (pátek) Přijímací zkoušky "Nanečisto" do I CMG ZŘ Zveřejnění témat maturitních prací s určením vedoucího práce ZŘ pro studenty, kteří maturují ve školní části MZ formou obhajoby maturitní práce 13.prosince Koncert Pěv.sboru CMG v Městském divadle Mgr. Měchurová 3.neděle adv (st-pá) Obhajoby SOČ prací studentů VI a vybraných studentů VII Mgr.Daňková TU Inventarizace kabinetů(uč.pomůcek) - převzetí inven.soupisů pí Richterová správci sbírek (po) Vánoční setkání pracovníků CMG, 14:30 kaple, 14:50 agapé (út) 8:00 hodin: Slavnostní mše v kostele Sv. Cyrila a Metoděje - poděkováním za uplynulý kalendářní rok (SCHOLA) o.jaroslav,o.petr, (út) 10:30 hodin: Školní akademie,,studenti studentům" ve Předseda st.rady Velkém sále ND Ukončení výběru témat maturitních prací ZŘ Vánoční prázdniny o.jaroslav Zimní prázdninový tábor na Staré Vodě o.jaroslav Nahlásit stav plynoměrů a elektroměrů distribuční firmě a M.Sitte vyžádat roční vyúčtování Uzávěrka žádostí o dotaci na Město Prostějov (koncert, Plavecký pohár, Dobrodružství s PC) Uzávěrka žádostí na Olomoucký kraj (20.000Kč, význačný projekt) Rozloučení s uplynulým rokem a přivítání roku nového roku na St.Vodě Mgr.Měchurová Ek.sekce, ICM, Oáza, CCU, Mgr. Matyášková o.jaroslav leden Exkurze do pitevny LF UP v Olomouci pro studenty VII Vyučující Bi v VII 1.leden (pá) Den obnovy samostatného českého státu - státní svátek Panna Marie, Matka Boží 4.1. (po) Schůzka plesového výboru 4.1. (po) Zasedání studentské rady 5.1. Na venkovní nástěnku umístit info o přijímacích zkouškách a o Mgr.Hubáčková plese školy 6.1.(st) Tříkrálová sbírka Charity České republiky 6.1.(st) Mše ve školní kapli ke slavnosti Zjevení Páně o. Jaroslav, o.petr 8.1. Inventarizace kabinetů(uč.pomůcky) -odevzdání inv.soupisů v kanceláři pí Richterová

5 e d e n Ú n o r B ř e 8.1. Plakátování plesu TU VIII 12.1.(úterý) 3.zasedání Rady Spolku přátel CMG Ing.Hynek 13.1.(st) Žehnání maturitních stužek při školní mši o.jaroslav, o.petr 21.1.(čt) Pololetní pedagogická rada 22.1.(pá) Jednodenní pokračovací kurz osob.růstu pro studenty VII v katechet.sále "Kam patřím?", testy profesní diagnostiky 22.1.(pá) 1. přípravný kurz k přijímacím zkouškám do budoucí I. ZŘ (sobota) Reprezentační ples CMG ve Společenském domě TU VIII 25.1.(pondělí) Zasedání studentské rady 25.1.(po) Kurz efektivního učení a řízení času pro student I - 3hodinový kurz ve třídě (10:40-13:10 hodin) 27.1.(st) Školní kolo soutěže v recitaci Oáza (čt) Třídnická hodina TU Vydání pololetního vysvědčení, ukončení 1.pololetí (čt) Netradiční přespání ve škole CMG, (čt, pá) Duchovní obnova zaměstnanců školy 29.1.(pátek) Pololetní prázdniny (so) Oslava svátku sv. Jana Bosca o. Jaroslav 31.ledna Pozvánka na vernisáž výstavy na CMG - celostátní soutěž Mgr. Martincová 31.ledna Závěrečný protokol inventarizace, vyúčtování dotace MŠMT ing.cagalová únor Okresní kolo Wolkrova Prostějova Vedoucí sekce Čj (ne-so) Zimní lyžařský kurz tercie Mgr.Hubáček, o. Jaroslav 5.2.(pá) 2. přípravný kurz k přijímacím zkouškám do budoucí I. ZŘ (ne-so) Zimní lyžařský kurz kvarta Mgr.Žatka, 10.2.(Popeleční středa) Mše Popeleční středy, 12:30, chrám sv.cyrila a Metoděje Zahájení přípravy křížové cesty na Květnou neděli o. Jaroslav, Rozpočet školy pro nový kalendářní rok ZŘE (čt,pá) Dvoudenní pokračovací kurz "Žádný člověk není ostrov" pro studenty VI v katechet.sále, testy profesní diagnostiky (pá) 3. přípravný kurz k přijímacím zkouškám do budoucí I. ZŘ Termín pro odevzdání prací SOČ - okresní kolo Mgr.Daňková 26.února 1.mimořádný termín pro uzavření hodnocení studentům, kteří z jakéhokoli důvodu nemají hodnocení uzavřené v řádném termínu, vydání vysvědčení v 1.mimořádném termínu (po-ne) Jarní prázdniny o.jaroslav (so-so) Tábory SHM o.jaroslav 1.března Rozeslání propozic soutěže Plavecký pohár CMG Mgr.Matyášková 7.3. (po) Zasedání studentské rady 9.3.(st) Pracovní porada katechetické sekce + vedoucího scholy - příprava bohoslužby Křížové cesty na Květnou neděli (pá-ne) Seminář animátorů o.jaroslav 11.3.(pá) 4. přípravný kurz k přijímacím zkouškám do budoucí I. ZŘ Předání velikonočních přání v kanceláři školy Ukončení přijímání přihlášek ke studiu na CMG pí Richterová Stanovení oponenta maturitních prací (po,út) Dvoudenní pokračovací kurz osob.růstu pro studenty V M. Spurná v katechet.sále "Kdo jsem já?" (út-čt) 22.ročník přehlídky zájmové um. činnosti círk. škol - Odry Oáza (středa) Velikonoční kreativní podvečer (pletení pomlázek; Víceměřice) ŠK 18.3.(pá) Zkouška na modlitbu Křížové cesty v chrámu Povýšení sv.kříže Odevzdání maturitních prací ZŘ

6 e z e n 2016 Du b e n (ne) Společná modlitba Křížové cesty se scholou CMG v chrámu o.petr, Povýšení sv.kříže na Květnou neděli (SCHOLA) 21.3.(po) Bohoslužba slova pro zaměstnance školy ve šk.kapli (14:10) Exkurze pedagogů (22.3.) Dny volna studentů (čt-po) Velikonoční prázdniny 28.březen Narození Jana Ámose Komenského - Den učitelů, významný den ČR (út) Společná velikonoční mše školy v kostele Sv. Cyrila a Metoděje - 12:30 hodin (SCHOLA) o.jaroslav,o.petr, (út) Zasedání Školské rady - projednání návrhu rozpočtu školy pro Mgr.Šubčíková kalendářní rok, podává návrhy ke zlepšení hospodaření školy Ing.Cagalová 30.března Předání témat seminárních a projektových prací prací studentů VI a VII Mgr.Daňkové všichni vyučující Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o hospodaření a činnosti Klubu SRaP CMG ing.cagalová Mgr. Hubáčková Termín pro předložení seznamu literárních děl z Čj maturanty Vyučující Čj VIII (výběr 20 děl z nabídky 60) 31.března Předat radě ŠPO ke schválení: roční účetní uzávěrku s komentářem, zprávu o hospodářském výsledku za uplynulý kal. rok, další peněžní fondy CMG(kromě fondu investičního a rezervního) a způsobu hospodaření s nimi, střednědobý výhled fin.zabezpečení (5let) Ing.Cagalová duben Okresní přehlídka prací SOČ Mgr.Daňková duben Turnaj církevních škol ve florbale (Ostrava) Vedoucí SVČ duben Litovelské Pomoraví (Bi) - pro studenty VI TU VI Vyučující Bi v VI duben Velehrad, exkurze H pro studenty V TU V Vyučující H 1.dubna (pá) Pozvánka na Zahradní slavnost 1.dubna Odevzdání oponentských prací k SOČ vedoucí SOČ Mgr.Daňková (pá-ne) Duchovní obnova VI "Ježíš Kristus" a VII "Pojď za mnou" - výuka ukončena ve 13.10, odjezd ve 14:35 hodin na St.Vodu o.jaroslav 4.4.(po) Zasedání studentské rady 6.4.(st) Vernisáž výstavy výtvarných prací žáků církevních škol - Mgr. Martincová celostátní soutěž - "Stvoření světa" 7.4 (čtvrtek) Plavecký pohár CMG Mgr.Matyášková 7.4.(čtvrtek) Večer francouzské kultury - Duha, pí Chammas (pá-ne) Duchovní obnova III -"Štěstí začíná uvnitř" - výuka ukončena ve 13.10, odjezd ve 14:35 hodin na St.Vodu 8.4.(pá) 5. přípravný kurz k přijímacím zkouškám do budoucí I. ZŘ 11.4.(po) Čtvrtletní pedagogická rada ve 14:20 hodin 12.4.(út) Konzultace rodičů u vyučujících 14:30-16:00 hodin Třídní schůzky v 16:00-16:30 hodin Charitativní sbírka "Emil" M. Spurná 15.dubna (pá) Předání maturitních otázek jednotlivých předmětů ZŘ zkoušející 15.dubna Rozpis ústních maturitních zkoušek ZŘ ř d ět 15.dubna Zveřejnění témat SOČ a seminárních prací pro studenty VI a VII Mgr.Daňková (pá-ne) Duchovní obnova IV "Víra, naděje a láska" - výuka ukončena ve 13.10, odjezd v 7 hodin na St.Vodu (po-so) Studijní pobyt studentů v zahraničí Mgr.Smutná Předání posudků maturitních prací studentům a maturitní komisi ZŘ

7 26. dubna (út) Přijímací zkoušky do primy CMG Mgr.Šubčíková Den EVVO studentů NG Mgr. Krčová 27. dubna (st) Přijímací zkoušky do primy CMG Mgr. Šubčíková 28.4.(čt) Klasifikační ped. rada VIII ve 14:20 hodin (pá) Ukončení výuky studentů VIII TU VIII 29.dubna Nahlášení zvolených témat seminárních a projektových prací vedoucímu práce a TU ( studenti VI) TU, vyučující (čt-ne) Seminář animátorů (St.Voda) o.jaroslav K v ě t e n květen Biologická exkurze po parcích Prostějova pro studenty I Vyučující Bi v I květen Biologická exkurze do Botanické zahrady Pv pro studenty I Vyučující Bi v I květen Exkurze studentů IV do Vídně Vyučující Nj v IV květen Exkurze do Památníku Leoše Janáčka, Brno pro studenty II Mgr.Měchurová květen Exkurze III na varhany chrámu sv. Mořice v Olomouci Mgr.Měchurová květen Evaluační dotazník studentům květen Fotografování tříd ZŘ květen příprava Zážitkové hry Oáza květen (31.5.) Uzávěrka žádostí na Olomoucký kraj (25.000Kč, význačný projekt) Mgr.Měchurová Ek.sekce, ICM, Oáza, CCU, Mgr. Matyášková 1.květen (ne) Svátek práce Písemná část společné i profilové části maturitní TU VIII zkoušky 2.5.(po) Zasedání studentské rady 5.5. Slavnost "Nanebevstoupení Páně" o.jaroslav, 6.5.(pá) Prostějovský středoškolský majáles ved.kl.oáza (pá-ne) Duchovní obnova V: "Láska a odpovědné předávání lidského života" - výuka ukončena ve 13.10, odjezd ve 14:35 hodin do Ostravy o.jaroslav MUDr.Fridrichová 8.května (ne) Den vítězství - státní svátek 11.5.(středa) Slavnostní vernisáž výstavy výtvarných prací studentů CMG Cermat zpřístupní zpracované sady zkušebních úloh pro MZ z cizího jazyka (státní maturita, 7 dní před vlastní zkouškou) ZŘ 15.5.(ne) Slavnost Seslání Ducha Svatého (po-pá) Přípravný týden studentů VIII na maturitní zkoušku Rozeslání pozvánek na předání mat. vysvědčení a zahr.slavnost (pá-ne) Duchovní obnova septima o. Jaroslav (ne) Slavnost Nejsvětější Trojice o. Jaroslav, (po-čt) Ústní zkoušky profilové a společ.části maturitní zkoušky TUVIII (pondělí) Mše studentů VIII ve školní kapli (7:15 hodin) o.jaroslav, Slavnost Těla a Krve Páně, možnost celodenní adorace (po,út) Dvoudenní pokračovací kurz osob.růstu pro studenty IV M. Spurná v katechet.sále "Láska a zamilovanost" maturitní týden Seminář o dobrovolnictví pro studenty VI - možnosti Mgr. Opatrná dobrovolnictví (lokální i zahraniční) Pořádá ICM v maturitním týdnu, na 2 vyučovací hodiny 24.5.(út) Exkurze po církevních památkách Olomouce (Arcibiskupský palác, katedrála + 1 památka po skupinkách)pro studenty II (KEV) Mgr. Martincová,

8 Č e r v e n (st,čt) 26.5.(čt) (pá-ne) 27.5.(pátek) Dvoudenní pokračovací kurz osob.růstu pro studenty III v katechet.sále "Mně se líbí " Hvězdárna Brno - exkurze a vzdělávací program pro studenty IV Duchovní obnova studentů II "Nazval jsem vás přáteli" - výuka ukončena ve 13.10, odjezd ve 14:35 hodin na St.Vodu Noc kostelů - Prostějov, včetně kaple CMG - pouze každý lichý rok M. Spurná Vyučující F schola (sobota) Dětský den na Rajské zahradě Animátoři (po) 5.zasedání Rady Spolku přátel CMG Ing.Hynek (čt) Konečný termín maturantů pro vrácení učebnic, předání šatní ICM, O.Šmidra, skříňky, uhrazení internetu, vrácení kreditu na ISIC kartě aj. učitelé červen Zadání výroby školních tašek a propisek (CMG, ICM Oáza) paní Richterová červen Celostátní přehlídka prací SOČ Mgr.Daňková červen Soutěž pěveckých sborů "Svátky písní" Olomouc Mgr.Měchurová polovina června Sbor CMG zpívá v katedrále Sv.Václava v Olomouci na Mgr.Měchurová sobota jáhenském svěcení 1.6. Plán práce CMG na další školní rok Mgr.Šubčíková,o. Jaroslav 1.6. Plán práce ŠK a SVČ Oáza Oáza 1.6. Plán práce ICM Mgr.Opatrná 1.6. Plán práce MŠ ZŘMŠ 1.6. Zahájení AE - AE porady se sekcemi M, Čj, Cj, Př, Hu 2.6. (čt) Zasedání studentské rady 3.6. (pá) Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova 3.6.(pá) Slavnostní mše na poděkování za úspěšné ukončení studia s předáním maturitního vysvědčení (17 hodin), Zahradní slavnost (18:30 hodin) 4.6.(so) Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie 8. června (st) Přehlídka filmové tvorby - ročníkových prací studentů IV Klub, hodin TU VIII,o.Jaroslav Mgr. David Ing. Novotná Seminář animátorů o. Jaroslav 14.6.(út) Úvodní seminář Kurzu soc.kompetencí VII (od 11:25 v Mgr.Polcr kmenové učebně) (st-út) Kurz sociálních kompetencí VII Mgr.Polcr 15.června Předání evaluačního dotazníku zaměstancům CMG (ne-pá) Letní turistický kurz studentů VI Mgr. Hubáček, o. Petr Převzetí protokolů společné části MZ proti podpisu studentů TU VIII Výběr peněz na přelepky ISIC karet TU, ZŘT 22.6.(st) Geologická exkurze studentů IV na Velký Kosíř Vyučující Bi v IV 22.6.(st) Věda v ulicích - prezentace experimentů přírodních věd na náměstí TGM v Pv Mgr.Šubčíková Mgr.Hádr Termín podání přihlášky k podzimní maturitní zkoušce ZŘ (po) Klasifikační a evaluační pedagogická rada (12.30 hodin, výuka ukončena 11: (st)) I, II, III, IV: hodina třídnické práce, 9:30- zážitková hra TU, pracovníci Oázy 29.6.(st) V, VI: hodina třídnické práce: předání učebny, šatních skříněk, 9:30 sportovní den TU

9 Č e r v e n e c S r p e n (st) VII VII: hodina třídnické práce, 10:20-13:20 záv. konference kurzu soc.kompetecí v katechetickém sále 29.6.(st) Závěrečná porada pracovníků CMG (čt) Slavnostní zakončení školního roku mší svatou v kostele Sv. Cyrila a Metoděje k svátku patronů školy (9:00 hodin,...) Předání vysvědčení Hromadné zaslání přihlášek k podzimní maturitní zkoušce na IS CERTIS 30.června Odeslání oznámení na ZŠ o studentech, kteří ukončili základní vzdělání na CMG Mgr.Polcr, TU VII, o.jaroslav, TU ZŘ Mgr.Hubáčková Ročenka CMG Výroční zpráva o činnosti školy Mgr.Šubčíková Evaluační zpráva o činnosti školy každá středa Úřední den na CMG, 7:30-15:30 hodin M.Richterová Kolem Beskyd - putovní tábor pro zájemce ve věku let o. Jaroslav Plyšový tábor Stará Voda, věk 7-10 let, Onřej Češka o.jaroslav Kolem kolem Beskyd, Orlí hnízdo, cyklotábor let o. Jaroslav Plyšový tábor Stará Voda, věk 7-10 let, Zita Novotná o.jaroslav (po-so) Vodácký tábor CMG Plyšový tábor Annaberg, pro zájemce ve věku 9-12 let o.jaroslav Roháče, cyklistický tábor let o. Jaroslav setkání s papežem Františkem v Krakově (odjezd na kolech 23.7.) Možnost podání oprav přihlášek k MZ v podzimním termínu ZŘ každá středa Úřední den na CMG, 7:30-15:30 hodin M.Richterová Brigáda na našich domech v Jeseníkách o. Jaroslav Ranger's výcvik Tarbíků a Korbů o.jaroslav "Zamávání prázdninám" - Stara Voda v Jeseníkách pro o.jaroslav Vypracování specifikace koncepce CMG pro šk.rok Infolisty školy pro příští školní rok, Kalendář školy p. Müller DiS (čt) Zahájení přípravného týdne krátkou poradou v 8:30 hod (po) Opravné komisionální a doplňkové zkoušky, příprava šk.roku TU 30.8.(út) Opravné komisionální a doplňkové zkoušky, příprava šk.roku TU (st) Vstupní pedagogická rada (8:30 hodin) Září září (čt) Slavnostní zahájení školního roku (9:00 hod.) v chrámu sv.cyrila a Metoděje o.jaroslav,

Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově Plán práce Školní rok 2015/2016 (ak. 20082015)

Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově Plán práce Školní rok 2015/2016 (ak. 20082015) xxx dny volna, státní svátky, prázdniny xxx mše, duch. obnovy, animátoři xxx kurzy Doopravdy xxx kulturní akce Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově Plán práce Školní rok 2015/2016 (ak. 20082015)

Více

Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově 3.1. Plán práce

Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově 3.1. Plán práce Školní rok 2015/2016 (ak. 25092015) Měsíc Den Náplň Zodpovědnost S r p e n 2 0 1 5 Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově 3.1. Plán práce 25.8. (út) Zahájení přípravného

Více

Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově Plán práce Školní rok 2014/2015 (ak. 20150106) Měsíc Den Náplň Zodpovědnost

Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově Plán práce Školní rok 2014/2015 (ak. 20150106) Měsíc Den Náplň Zodpovědnost Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově Plán práce Školní rok 2014/2015 (ak. 20150106) Měsíc Den Náplň Zodpovědnost S r p e n 2 0 1 4 25.8. (po) Zahájení přípravného týdne MŠ ŘMŠ 25.8.(po) Zahájení

Více

Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově. Změny ve školní řádu, v pravidlech pro hodnocení žáků ke schválení

Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově. Změny ve školní řádu, v pravidlech pro hodnocení žáků ke schválení S r p e n 2 0 1 6 Z Á Ř Í 2 0 1 6 Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově 3.1. Plán práce Školní rok 2016/2017 Měsíc Den Náplň Zodpovědnost SRPEN 25. 8. (čt) Zahájení přípravného

Více

Plán práce. S r p e n Z Á Ř Í

Plán práce. S r p e n Z Á Ř Í Školní rok 2016/2017 (ak. 03082016) Měsíc Den Náplň Zodpovědnost S r p e n 2 0 1 6 Z Á Ř Í 2 0 1 6 Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově Plán práce SRPEN 25. 8. (čt)

Více

Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově 3.1. Plán práce Školní rok 2013/2014 Měsíc Den Náplň Zodpovědnost

Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově 3.1. Plán práce Školní rok 2013/2014 Měsíc Den Náplň Zodpovědnost S r p e n 2 0 1 3 Z á ř í 2 0 1 3 Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově 3.1. Plán práce Školní rok 2013/2014 Měsíc Den Náplň Zodpovědnost 26.8. (po) Zahájení přípravného týdne MŠ ŘMŠ 27.8.(út) Zahájení

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Organizace školního roku 2013/2014 SRPEN 26. - 30. 8. (po-pá) přípravný týden 26. - 27. 8. (po-út) seminář pedagogů k projektu EU peníze

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9: Organizace školního roku 2013/2014 Termínový kalendář pro studenty 1. pololetí Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:30 2.9.2013 Logická olympiáda registrace soutěžících 1.8.-30.9.2013 Podzimní

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010.

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010. Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. Horská 167, 460 14 Liberec tel/fax:485121062,482725090 http://www.spsn-lbc.cz e-mail:spsn@iol.cz P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE na

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ZÁHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU: denní studium 1. září 2016 v 7.55 hod. dálkové studium 6. září 2016 v 13.25 PRAVIDELNÉ VYUČOVÁNÍ:

Více

ČASOVÝ PLÁN PRÁCE 2016/2017

ČASOVÝ PLÁN PRÁCE 2016/2017 ČASOVÝ PLÁN PRÁCE 2016/2017 (bude nadále pravidelně doplňován dle aktuální situace) v Příloze 1 je tabulka s rozpisem praxí pro obor H 25.8. 28.8.2016 opravné, doplňovací a rozdílové zkoušky 30.8. školení

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 Střední škola Vyšší odborná škola 27.8.2012 PO Nástup pedagogických pracovníků Opravné a náhradní zkoušky za 2.pololetí 11/12 PO Provozní porada 8,30 (W) jen učitelé! PO Školení DUM 10,30-14,30 28.8.2012

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation Září 1. Zahájení školního roku 2016/2017 5. 7. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 12. Opravná maturitní zkouška 12. 14. Seznamovací pobyt žáků

Více

Organizace školního roku 2014/2015

Organizace školního roku 2014/2015 Organizace školního roku / ZÁŘÍ 01. 09. 01. 05. 09. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - Informace rodičům a žákům 1. ročníky kinosál - 8.00 hodin (úsek stavo, elektro), 10.00 hodin (úsek strojní, ekonomický) Státní

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2011/2012 Předpokládané akce, u nichţ ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17 PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17 Měsíc Datum Čas Akce Garant Srpen 25.8. 8.30 Nástup pedagogických pracovníků Příprava tříd pracovní doba v přípravném týdnu 8:30 13:00 26.8. 8.30 ŘŠ, ZŘ po provoz. p. MZ

Více

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Měsíc Datum Čas Akce Garant Srpen 26.8. 8.30 Nástup pedagogických pracovníků Příprava tříd pracovní doba v přípravném týdnu 8:00 13:00 27.8. 9.00 ŘŠ, ZŘ po provoz. p. MZ

Více

ČASOVÝ PLÁN PRÁCE 2016/2017

ČASOVÝ PLÁN PRÁCE 2016/2017 ČASOVÝ PLÁN PRÁCE 2016/2017 (bude nadále pravidelně doplňován dle aktuální situace) v Příloze 1 je tabulka s rozpisem praxí pro obor H 25.8. 28.8.2016 opravné, doplňovací a rozdílové zkoušky 30.8. školení

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2016 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-31.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-30.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

PLÁN PRÁCE - DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE - DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2016/2017 PLÁN PRÁCE - DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2016/2017 Zahájení školního roku: čtvrtek 1. září 2016 Konec 1. pololetí: úterý 31. ledna 2017 Ukončení školního roku: pátek 30. června 2017 Prázdniny Podzimní:

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 2. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivana

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, J. Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2008-2009 Lutín, září 2008 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce ŘPV

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

Organizační plán školní rok 2015/16

Organizační plán školní rok 2015/16 Organizační plán školní rok 2015/16 1.9. 2.9. 3.9. 8.9. Písemné zkoušky společné části MZ - podzim 2015 Matematika - didaktický test Koná se na spádové škole - ČAO Dr. Edvarda Beneše, Resslova 8, Praha

Více

ZÁŘÍ Meditační dny prim

ZÁŘÍ Meditační dny prim ZÁŘÍ 2016 1. 9. Čt Zahájení školního roku 2. 9. Pá 3. 9. So DS 4. 9. Ne 5. 9. Po Týden kurzů a projektů 6. 9. Út Týden kurzů a projektů 7. 9. St Týden kurzů a projektů 8. 9. Čt Týden kurzů a projektů 9.

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace sídlo: Charbulova 106, Brno

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace sídlo: Charbulova 106, Brno 1 Časový harmonogram školního roku 2017/18 Začátek školního roku: 4. 9. 2017 Konec školního roku: 31. 8. 1.1 Pololetí ve školním roce 2017/18 Období Začátek vyučování Konec vyučování I. pololetí 4. 9.

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace sídlo: Charbulova 106, Brno

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace sídlo: Charbulova 106, Brno 1 Časový harmonogram školního roku 2016/17 Začátek školního roku: 1. 9. 2016 Konec školního roku: 31. 8. 1.1 Pololetí ve školním roce 2016/17 Období Začátek vyučování Konec vyučování I. pololetí 1. 9.

Více

23Plán práce na školní rok 2015/2016 září 2015

23Plán práce na školní rok 2015/2016 září 2015 23Plán práce na školní rok 2015/2016 září 2015 Pondělí 24. 8. 2015 Dovolená Úterý 25. 8. 2015 Dovolená Středa 26. 8. 2015 Čtvrtek 27. 8. 2015 Nástup do školy, porada v 9:00 hod. ve sborovně. Na poradě

Více

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí, Dukelská 313, Ústí nad Orlicí Organizace školního roku 2017/2018

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí, Dukelská 313, Ústí nad Orlicí Organizace školního roku 2017/2018 Organizace školního roku 2017/2018 Ing.Petr Vojtěch ředitel školy PŘEHLED OBORŮ A PEDAGOGICKÉ DOKUMENTACE Čtyřleté maturitní obory : 23-45-M/01 Dopravní prostředky ŠVP, č.j.: 1326/2015 1.A, 2.A, 3.A, 4.A

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově 3.1. Plán práce Školní rok 2014/2015 Měsíc Den Náplň Zodpovědnost

Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově 3.1. Plán práce Školní rok 2014/2015 Měsíc Den Náplň Zodpovědnost S r p e n 2 0 1 4 Z á ř í 2 0 1 4 Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově 3.1. Plán práce Školní rok 2014/2015 Měsíc Den Náplň Zodpovědnost 25.8. (po) Zahájení přípravného týdne MŠ ŘMŠ 25.8.(po) Zahájení

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Celoroční plán pro školní rok

Celoroční plán pro školní rok Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: SRPEN ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2016-2017 Č.j.:

Více

Organizace školního roku 2016 / 2017

Organizace školního roku 2016 / 2017 Organizace školního roku 2016 / 2017 Hlavní termíny školního roku 2016 / 2017 Zahájení 1. pololetí: čtvrtek 1. září 2016 úterý 31. ledna 2017 2. pololetí: pondělí 6. února pátek 30. června 2017 Podzimní

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2017/2018

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2017/2018 Gymnázium Jihlava harmonogram školního roku 2017/2018 Září soutěže sportovní ligy škol (NG) a středoškolských her (VG) dle aktuálního rozpisu (září červen) podzimní krajské kolo Ekologické olympiády (3

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Adresa:, 150 00 Praha 5 Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Začátek školního roku pondělí 2. září 2013 Konec školního roku pátek 27. června 2014 Prázdniny (nevztahují se na MŠ) podzimní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy, Ječná 33, 120 00 Praha 2 1. Období školního vyučování - I. pololetí:

Více

ZŠ DRNHOLEC 2011/2012 NAŠI UČITELÉ NESMĚJÍ BÝT PODOBNI SLOUPŮM U CEST, JEŽ POUZE UKAZUJÍ, KAM JÍT, ALE SAMY NEJDOU. J. Á. KOMENSKÝ

ZŠ DRNHOLEC 2011/2012 NAŠI UČITELÉ NESMĚJÍ BÝT PODOBNI SLOUPŮM U CEST, JEŽ POUZE UKAZUJÍ, KAM JÍT, ALE SAMY NEJDOU. J. Á. KOMENSKÝ PLÁN PRÁCE ZŠ DRNHOLEC 2011/2012 NAŠI UČITELÉ NESMĚJÍ BÝT PODOBNI SLOUPŮM U CEST, JEŽ POUZE UKAZUJÍ, KAM JÍT, ALE SAMY NEJDOU. J. Á. KOMENSKÝ V DRNHOLCI, 1. 9. 2011 Vedení školy RNDr. Jana Kalandrová -

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

12.4. jednotná přijímací zkouška - 1. termín

12.4. jednotná přijímací zkouška - 1. termín Plán školního roku 2016/2017 35 29.08.-04.09. 1.9. zahájení školního roku 1. - 7.9. společná část MZ - podzimní termín 36 05.09-11.09. 12. - 16.9. sportovní kurz - 1C, 1M - Sázava 37 12.09.-18.09. 12.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Slavnostní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ROKU SRPEN. Do uzávěrka přihlášek pro přijímací řízení VOŠ - 2. kolo Bl zahájení přípravného týdne

ROKU SRPEN. Do uzávěrka přihlášek pro přijímací řízení VOŠ - 2. kolo Bl zahájení přípravného týdne ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 SRPEN Do 30. 8. uzávěrka přihlášek pro přijímací řízení VOŠ - 2. kolo 29. 8. zahájení přípravného týdne dodatečné a opravné zkoušky dle plánu 29. 8. v 9.00 zahajovací

Více

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 - 2-1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Září 1.9. zahájení školního roku 1. - 5.9. společná část maturitní zkoušky 2016 podzim 7.9. praktické maturitní zkoušky 2016 podzim 8.9. schůze rodičů žáků 1.

Více

Plán činnosti školy na rok 2016/2017

Plán činnosti školy na rok 2016/2017 Plán činnosti školy na rok 2016/2017 datum měsíc právní předpis do 1. 9. Září Vydání nových platových výměrů 136 odst. 2 ZP MŠMT určí termíny konání DT a PP v jarním obd. 2017 2 odst. 3 mat. vyhl. Prokazatelné

Více

Přehled akcí: školní rok 2009/10

Přehled akcí: školní rok 2009/10 1.9. 2.9. 3.9. 8:00 Opravné maturity POC 8:00-9:40 Zahájení školního roku 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 1.EL, 1.OA, 6.A, 2.C, 2.EL, 2.OA, 7.A, 3.C, 3.EL, 3.OA, 8.A, 4.B, 4.C, 4.EL, 4.OA 11:00 Opravné maturity

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010 Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do nového šk. roku, příprava úvodních besed Spolupráce s PPP Plzeň, pracoviště Domažlice aktualizace zpráv žáků se SVP Příprava materiálů

Více

Harmonogram školního roku 2014/2015

Harmonogram školního roku 2014/2015 Harmonogram školního roku 2014/2015 Červenec, srpen 28. 6. 31. 8. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 7. 7. - nejzazší datum, dokdy ředitel školy předá žákovi výpis z přihlášky k mat. zkoušce z informačního

Více

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU. Žákovský diář školní rok 2005/2006-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: Školní

Více

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny)

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Čt 22. září 2016 16:00 17:00 Seznámení zákonných zástupců s řády a důležitými směrnicemi školy, plán práce na školní rok 2016/2017. Út 15. listopad 2016 16:00

Více

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - 2-1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Září 1.9. zahájení školního roku 1. - 5.9. společná část maturitní zkoušky 2014 podzim 4.9. schůze rodičů žáků 1. ročníku (16:00) 9.9. praktické maturitní zkoušky

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Organizace školního roku 2011/2012

Organizace školního roku 2011/2012 Organizace školního roku 2011/2012 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy, Ječná 33, 120 00 Praha 2 1. Období školního vyučování - I. pololetí:

Více

Plán akcí na školní rok 2006/2007

Plán akcí na školní rok 2006/2007 Plán akcí na školní rok 2006/2007 Měsíc Zaměření Zodpovídá Srpen 2006 28. 8. 2006 (Po) - od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ, - od 10:30 h komisionální zkoušky Členové ZK 29. 8. 2006 - od 9:00

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

Plán kontroly a řízení

Plán kontroly a řízení Č.j.: 2/0209/14 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Plán kontroly a řízení na školní rok 2014/2015 ZÁŘÍ I. Kontroly - přidělení předmětů, organizace školy

Více

P L Á N. Hotelová škola Mariánské Lázně. hlavních úkolů ve školním roce 2009/10. pro obory: Kuchař, Číšník, Cukrář, Obchodník, Společné stravování

P L Á N. Hotelová škola Mariánské Lázně. hlavních úkolů ve školním roce 2009/10. pro obory: Kuchař, Číšník, Cukrář, Obchodník, Společné stravování Hotelová škola Mariánské Lázně Poštovní 7 P L Á N hlavních úkolů ve školním roce 2009/10 pro obory: Kuchař, Číšník, Cukrář, Obchodník, Společné stravování OBSAH: Organizace školního roku Projednáno na

Více

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy, Ječná 33, Praha 2

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy, Ječná 33, Praha 2 19.2. 2016 Organizace školního roku 2015/2016 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy, Ječná 33, 120 00 Praha 2 1. Období školního vyučování -

Více

Komplexní plán činnosti školy a plán kontrolní činnosti vedení školy na školní rok 2007/2008

Komplexní plán činnosti školy a plán kontrolní činnosti vedení školy na školní rok 2007/2008 Komplexní plán činnosti školy a plán kontrolní činnosti vedení školy na školní rok 2007/2008 Srpen - velká údržba a úklid obou budov a/ malování a opravy prostor, určených veřejnou prověrkou BOZP b/ malování

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Příkaz ředitele školy č. 4 /2017 ************************

Příkaz ředitele školy č. 4 /2017 ************************ Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Benešovo náměstí 1/604, 415 49 Teplice ****************************************************************

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy, Ječná 33, Praha 2

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy, Ječná 33, Praha 2 aktualizace 6. 1. 2015 Organizace školního roku 2014/2015 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy, Ječná 33, 120 00 Praha 2 1. Období školního

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více