Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově Plán práce práce Školní rok 2015/2016 (ak )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově Plán práce práce Školní rok 2015/2016 (ak. 05082015)"

Transkript

1 Měsíc Den Náplň Zodpovědnost S r p e n Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově Plán práce práce Školní rok 2015/2016 (ak ) (út) Zahájení přípravného týdne MŠ ŘMŠ (po-út)) Zahájení přípravného týdne - pobytový seminář od 8:30hod. (novinky na CMG, organizace přípravného týdne 28.8.(pá) Opravné komisionální a doplňkové zkoušky, příprava šk.roku TU, 28.8.(pá) Klub Oáza předloží nabídku pravidlených tvůrčích dílen a kroužků včetně termínů Vedoucí ŠK a SVČ 31.8.(po) Vstupní pedagogická rada (8:00 hodin, školení BOZP, řidič (1x/3roky), PP (1x/3roky) Zájezd do Londýna (V-VIII) Mgr. Hubáček Školské radě předložit změny ŠVP k vyjádření Změny ve školní řádu, v pravidlech pro hodnocení žáků ke schválení 1.9. Radě školské právnické osoby předložit ke schválení Organizační řád školy 1.9. Ředitel školy zveřejní nabídku předmětů profilové části maturitní zkoušky Písemná část společné části maturitní zkoušky - podzimní ZŘP termín 1.9.(úterý) Slavnostní mše k zahájení šk.roku v chrámu Povýšení sv.kříže od 9:00 hodin- zpívá schola CMG, přivítání studentů primy a ZŠ, o. Vrzal, o.jaroslav, 1.9. (út) Zahájení provozu MŠ po prázdninách ŘMŠ 2.9.(st) Zahájení výuky 2 třídnickými hodinami. Studenti seznámeni se TU školním řádem, pravidly hodnocení, krizovým plánem prevence šikany aj., nabídka zhotovení třídních triček 2.-5.září(st-so) Seznamovací kurz studentů I, odjezd po vyučování TU I, o.petr, m. Spurná 6.9. (neděle) Mše obětovaná za studenty a zaměstnance CMG (v 10:30 o.jaroslav hodin, v kostele Povýšení sv. Kříže (ne-st) Kurz osobnostního růstu pro studenty V "Kdo jsem já?" TU V, Mgr. Polcr o.jaroslav (ne -st) Seznamovací kurz žáků 6. třídy (Annaberg) Tu 6, M. Spurná, (ne-ne) Mezinárodní výměna mládeže "Dare to care, Be an ethical ICM citizen!" (Rumunsko) (čt-so) Kurz "Líbí se mně " pro studenty III, výuka ukončena ve TU III, o.petr 13.10, odjezd ve 14:35 hodin na St.Vodu sbírka "Světluška" M. Spurná (čt) Odpoledne otevřených dveří ICM ICM 15.9.(úterý) Mimořádné třídní schůzky rodičů primy (16 hodin) TU primy 15.září -15.října Exkurzní den pro I, II, III, IV, V, VI, VII a VIII vedoucí exk. Prima Exkurze studentů I do Městské knihovny v Prostějově (Čj) Vyučující Čj v I Zbrašovské aragonitové jeskyně - exkurze pro studenty II (Z) TU II Sekunda Vyučující G

2 Arboretum Bílá Lhota, Loštice, Javoříčko - exkurze pro TU III Tercie studenty III (Bi) Vyučující Bi Kaprálův mlýn - Moravský kras, geologicky biologický exkurze TI IV, vyučující Bi Kvarta pro IV Kvinta Jaderná elektrárna Dukovany, přečerpávací elektrárna TU V Dalešice, Třebíč historická - exkurze pro V Vyučující F, H Sexta Alternativní zdroje energie - exkurze studentů VI Vyučující F Exkurze do Univerzitní knihovny a na Britskou radu v Vyučující Aj Olomouci pro studenty VII (Aj) leden Exkurze do pitevny LF UP v Olomouci pro studenty VII Vyučující Bi v VII Septima Exkurze Osvětim (?) Mgr. Kubíčková Exkurze v zahraniční firmě Toray s přednáškou a besedou v Aj Bc.Zikmundová pro studenty VIII 16.9.(st) Svátek svaté Ludmily - Den církevních škol o.jaroslav (čt-pá) Soustředění Pěveckého sboru v Katechetickém sále Mgr.Měchurová (čt-so) Kurz osobnostního růstu pro studenty II "Nejsem tu sám" (pá-ne) Seminář animátorů - přípravka "Tarbíci" o.jaroslav 29.9.(út) Úvodní zasedání studentské rady, příprava volební kapituly (st) Vernisáž "Fotografie z prázdnin o.jaroslava" o.jaroslav (pá-ne) Seminář animátorů - evaluace prázdninových aktivit o.jaroslav 28.září(po) Den české státnosti - státní svátek, ukončení letního času svatý Václav - doporučený svátek 30.9.(st) Mimořádné třídní schůzky pro rodiče studentů III - EtV 30.9.(st) CMG zveřejní seznam literárních děl pro společnou část MZ z Mgr. Dohnálková Čj ( 60 ) 30.září Přehled o integrovaných žácích a žácích mimořádně nadaných ZŘ s veškerou dokumentací 30.září Rozeslání propozic soutěže žáků 4.a 5.tříd "Dobrodružství s ICM počítačem" na ZŠ 30.září Závazné přihlášky na LVK III a IV Mgr.Hubáček Ř í j e n říjen Přebor základních škol v přespolním běhu Mgr.Daňková Podat projekt Excelence - práce s nadanými žáky Mgr. Šubčíková (čt- so) Kurz "Žádný člověk není ostrov" pro studenty VI TU VI, o. Jaroslav 1.října Rozeslat evaluační dotazník absolventům - úspěšnost po 1. VP roce studia VŠ Hospitační činnost vedení školy ve výuce, ZŘP 2.10.(pá) První zasedání plesového výboru Společenskovědní kurz VIII v Praze(odjezd ve středu ráno) TU VIII Dr.Dohnálková 2.10.(pátek) První setkání pracovního týmu k zajištění burzy škol (CMG, ICM,Oáza) 5.10.(po) Zasedání školské rady Ing.Hynek Schválení výroční zprávy, evaluační zprávy 6.10.(úterý) 1.zasedání Rady Spolku přátel CMG Ing.Hynek (čt - so) Kurz "Láska a zamilovanost" pro studenty IV TU IV, M. Spurná 12.října(pondělí) Volební kapitula st.rady Návštěva knihovny (I) Mgr. Kapecová Odeslání dopisu na školy k burze škol a s letákem o škole (úterý) Charitativní sbírka "Bílá pastelka" - pomoc nevidomým M. Spurná (čt - so) Kurz "Kam patřím?" pro studenty VII TU VII, o (pá) Pracovní porada týmu k přípravě burzy školy J l (út) Den volna studentů, seminář pedagogů - katechetický sál (Etika)

3 5 L i s t o p a d října(st) Den vzniku samostatného československého státu - státní svátek (čt-pá) Podzimní prázdniny, tábor SHM o. Jaroslav 30.října Program, pozvánka a plakát na Adventní zastavení CMG 30.října Program, pozvánka a plakát na ples Ing.Cagalová 30.října Plakát s programem na den otevřených dveří a současně na, p. Müller přijímací zkoušky nanečisto, leták na burzu škol 30.října Propozice na výtvarnou soutěž církevních škol 30.října Program, pozvánka a plakát na Vánoční koncert CMG Mgr.Měchurová Mgr. Martincová 30.října CMG zveřejní témata pro zpracování školních zkušebních úloh pro společnou část maturitní zkoušky z cizího jazyka Sekce cizích jazyků listopad Roční prověrka stavu BOZP Mgr.Šolc, p.sitte listopad Výběr příspěvků rodičů (sponzorských darů) pro klub listopad Krajský přebor zákl.a středních škol v plavání Mgr.Matyášková listopad Slavkov - Slavkovské bojiště - exkurze pro studenty III (H) TU, Vyučující H listopad VII. - exkurze do Osvětimi (?) Mgr. Kubíčková listopad Předání materiálů o škole kněžím na kněžské konferenci (po) Společná mše školy v kostele Sv. Cyrila a Metoděje ke Slavnosti Všech svatých - 12:30 hodin (SCHOLA) o. Jaroslav, o. Petr Zasedání studentské rady Rozeslat podrobný časový rozpis soutěže žáků 4.a 5.tříd v PC Mgr.Matyášková Hospitační činnost ve ŠK a SVČ (kroužky, dílny), VŠK,VSVČ (út-pá) Veletrh vzdělávání Gaudeamus Brno VP (čtvrtek) Soutěž pro žáky 4.a 5.tříd ZŠ "Dobrodružství s počítačem". Mgr.Matyášková ICM (pá) Charitativní sbírka "Šance" 9.11.(po) Čtvrtletní pedagogická rada ve 14:00 hodin (úterý) Konzultace rodičů u vyučujících 14:30-16:00 hodin Třídní schůzky v 16:00-16:30 hodin Konzultace rodičů u vyučujících 16:30-17:30 hodin Volba školské radypředání pozvánek na podzimní akce školy rodičům (út) Soustředění scholy - nácvik na adv.zastavení Oáza Setkání animátorů o. Jaroslav Termín pro podání přihlášky studenta k maturitní zkoušce TU VIII Plakátování Vánočního koncertu a Advetního zastavení p.sitte Vyhlášení soutěže - adventní nástěnka (pondělí) Seminář pedagogů CMG - setkání gymnázií Den volna studentů (út) Den boje za svobodu a demokracii - státní svátek (st-pá) Porada Ř CŠ - Malenovice (st) Vernisáž výtvarných prací kruhu dr. Snášelové dr. Snášelová Scholaris Prostějov - přehlídka středních škol, 8-17 hodin p. Sitte (po) Okresní kolo soutěže Bible a my na CMG (úterý) 2.zasedání Rady Spolku přátel CMG ing.hynek (středa) Adventní kreativní podvečer (adventní věnce) ŠK 26.listopadu Odeslání žádosti o dotaci pro další školní rok na MŠMT (so) Církevní silvestr pro mladé - Prostějov CMG o.jaroslav (1.neděle adv.) Adventní duchovní zastavení CMG v kostele Povýšení sv.kříže - bohoslužba slova, Adventní setkání v katechetickém sále o.jaroslav,

4 P r o s i n e c L e (po) Odevzdání projektových a seminárních prací studentů VI a vybraných studnetů VII TU, vedoucí práce Termín zadání hromadné přihlášky školy k maturtiní zkouškce ZŘ do IS CERTIS Rozsvícení adventního věnce u vchodu do školy (po) Zasedání studentské rady prosinec Dějepisná exkurze studentů I do Vlastivědného muzea v OL. TU I, Dr. Dohnálková prosinec Turnaj středních škol (VG) ve volejbalu Mgr.Matyášková prosinec Turnaj škol ve stolním tenisu Mgr.Matyášková Inventarizace místností (nábytek) - převzetí inven.soupisů správci pí Richterová 2.12.(st) Vyhodnocení soutěže tříd - adventní výzdoba Předání vánočních přání v kanceláři školy (úterý) Den otevřených dveří CMG (od 14:45 do 18:00 hodin, 16 hodin prezentace) Inventarizace místností (nábytku)- odevzdání inven.soupisů v kanceláři pí Richterová (čt-pá) Nácvičná Pěveckého sboru CMG v katechetickém sále Mgr.Měchurová (pátek) Přijímací zkoušky "Nanečisto" do I CMG ZŘ Zveřejnění témat maturitních prací s určením vedoucího práce ZŘ pro studenty, kteří maturují ve školní části MZ formou obhajoby maturitní práce 13.prosince Koncert Pěv.sboru CMG v Městském divadle Mgr. Měchurová 3.neděle adv (st-pá) Obhajoby SOČ prací studentů VI a vybraných studentů VII Mgr.Daňková TU Inventarizace kabinetů(uč.pomůcek) - převzetí inven.soupisů pí Richterová správci sbírek (po) Vánoční setkání pracovníků CMG, 14:30 kaple, 14:50 agapé (út) 8:00 hodin: Slavnostní mše v kostele Sv. Cyrila a Metoděje - poděkováním za uplynulý kalendářní rok (SCHOLA) o.jaroslav,o.petr, (út) 10:30 hodin: Školní akademie,,studenti studentům" ve Předseda st.rady Velkém sále ND Ukončení výběru témat maturitních prací ZŘ Vánoční prázdniny o.jaroslav Zimní prázdninový tábor na Staré Vodě o.jaroslav Nahlásit stav plynoměrů a elektroměrů distribuční firmě a M.Sitte vyžádat roční vyúčtování Uzávěrka žádostí o dotaci na Město Prostějov (koncert, Plavecký pohár, Dobrodružství s PC) Uzávěrka žádostí na Olomoucký kraj (20.000Kč, význačný projekt) Rozloučení s uplynulým rokem a přivítání roku nového roku na St.Vodě Mgr.Měchurová Ek.sekce, ICM, Oáza, CCU, Mgr. Matyášková o.jaroslav leden Exkurze do pitevny LF UP v Olomouci pro studenty VII Vyučující Bi v VII 1.leden (pá) Den obnovy samostatného českého státu - státní svátek Panna Marie, Matka Boží 4.1. (po) Schůzka plesového výboru 4.1. (po) Zasedání studentské rady 5.1. Na venkovní nástěnku umístit info o přijímacích zkouškách a o Mgr.Hubáčková plese školy 6.1.(st) Tříkrálová sbírka Charity České republiky 6.1.(st) Mše ve školní kapli ke slavnosti Zjevení Páně o. Jaroslav, o.petr 8.1. Inventarizace kabinetů(uč.pomůcky) -odevzdání inv.soupisů v kanceláři pí Richterová

5 e d e n Ú n o r B ř e 8.1. Plakátování plesu TU VIII 12.1.(úterý) 3.zasedání Rady Spolku přátel CMG Ing.Hynek 13.1.(st) Žehnání maturitních stužek při školní mši o.jaroslav, o.petr 21.1.(čt) Pololetní pedagogická rada 22.1.(pá) Jednodenní pokračovací kurz osob.růstu pro studenty VII v katechet.sále "Kam patřím?", testy profesní diagnostiky 22.1.(pá) 1. přípravný kurz k přijímacím zkouškám do budoucí I. ZŘ (sobota) Reprezentační ples CMG ve Společenském domě TU VIII 25.1.(pondělí) Zasedání studentské rady 25.1.(po) Kurz efektivního učení a řízení času pro student I - 3hodinový kurz ve třídě (10:40-13:10 hodin) 27.1.(st) Školní kolo soutěže v recitaci Oáza (čt) Třídnická hodina TU Vydání pololetního vysvědčení, ukončení 1.pololetí (čt) Netradiční přespání ve škole CMG, (čt, pá) Duchovní obnova zaměstnanců školy 29.1.(pátek) Pololetní prázdniny (so) Oslava svátku sv. Jana Bosca o. Jaroslav 31.ledna Pozvánka na vernisáž výstavy na CMG - celostátní soutěž Mgr. Martincová 31.ledna Závěrečný protokol inventarizace, vyúčtování dotace MŠMT ing.cagalová únor Okresní kolo Wolkrova Prostějova Vedoucí sekce Čj (ne-so) Zimní lyžařský kurz tercie Mgr.Hubáček, o. Jaroslav 5.2.(pá) 2. přípravný kurz k přijímacím zkouškám do budoucí I. ZŘ (ne-so) Zimní lyžařský kurz kvarta Mgr.Žatka, 10.2.(Popeleční středa) Mše Popeleční středy, 12:30, chrám sv.cyrila a Metoděje Zahájení přípravy křížové cesty na Květnou neděli o. Jaroslav, Rozpočet školy pro nový kalendářní rok ZŘE (čt,pá) Dvoudenní pokračovací kurz "Žádný člověk není ostrov" pro studenty VI v katechet.sále, testy profesní diagnostiky (pá) 3. přípravný kurz k přijímacím zkouškám do budoucí I. ZŘ Termín pro odevzdání prací SOČ - okresní kolo Mgr.Daňková 26.února 1.mimořádný termín pro uzavření hodnocení studentům, kteří z jakéhokoli důvodu nemají hodnocení uzavřené v řádném termínu, vydání vysvědčení v 1.mimořádném termínu (po-ne) Jarní prázdniny o.jaroslav (so-so) Tábory SHM o.jaroslav 1.března Rozeslání propozic soutěže Plavecký pohár CMG Mgr.Matyášková 7.3. (po) Zasedání studentské rady 9.3.(st) Pracovní porada katechetické sekce + vedoucího scholy - příprava bohoslužby Křížové cesty na Květnou neděli (pá-ne) Seminář animátorů o.jaroslav 11.3.(pá) 4. přípravný kurz k přijímacím zkouškám do budoucí I. ZŘ Předání velikonočních přání v kanceláři školy Ukončení přijímání přihlášek ke studiu na CMG pí Richterová Stanovení oponenta maturitních prací (po,út) Dvoudenní pokračovací kurz osob.růstu pro studenty V M. Spurná v katechet.sále "Kdo jsem já?" (út-čt) 22.ročník přehlídky zájmové um. činnosti círk. škol - Odry Oáza (středa) Velikonoční kreativní podvečer (pletení pomlázek; Víceměřice) ŠK 18.3.(pá) Zkouška na modlitbu Křížové cesty v chrámu Povýšení sv.kříže Odevzdání maturitních prací ZŘ

6 e z e n 2016 Du b e n (ne) Společná modlitba Křížové cesty se scholou CMG v chrámu o.petr, Povýšení sv.kříže na Květnou neděli (SCHOLA) 21.3.(po) Bohoslužba slova pro zaměstnance školy ve šk.kapli (14:10) Exkurze pedagogů (22.3.) Dny volna studentů (čt-po) Velikonoční prázdniny 28.březen Narození Jana Ámose Komenského - Den učitelů, významný den ČR (út) Společná velikonoční mše školy v kostele Sv. Cyrila a Metoděje - 12:30 hodin (SCHOLA) o.jaroslav,o.petr, (út) Zasedání Školské rady - projednání návrhu rozpočtu školy pro Mgr.Šubčíková kalendářní rok, podává návrhy ke zlepšení hospodaření školy Ing.Cagalová 30.března Předání témat seminárních a projektových prací prací studentů VI a VII Mgr.Daňkové všichni vyučující Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o hospodaření a činnosti Klubu SRaP CMG ing.cagalová Mgr. Hubáčková Termín pro předložení seznamu literárních děl z Čj maturanty Vyučující Čj VIII (výběr 20 děl z nabídky 60) 31.března Předat radě ŠPO ke schválení: roční účetní uzávěrku s komentářem, zprávu o hospodářském výsledku za uplynulý kal. rok, další peněžní fondy CMG(kromě fondu investičního a rezervního) a způsobu hospodaření s nimi, střednědobý výhled fin.zabezpečení (5let) Ing.Cagalová duben Okresní přehlídka prací SOČ Mgr.Daňková duben Turnaj církevních škol ve florbale (Ostrava) Vedoucí SVČ duben Litovelské Pomoraví (Bi) - pro studenty VI TU VI Vyučující Bi v VI duben Velehrad, exkurze H pro studenty V TU V Vyučující H 1.dubna (pá) Pozvánka na Zahradní slavnost 1.dubna Odevzdání oponentských prací k SOČ vedoucí SOČ Mgr.Daňková (pá-ne) Duchovní obnova VI "Ježíš Kristus" a VII "Pojď za mnou" - výuka ukončena ve 13.10, odjezd ve 14:35 hodin na St.Vodu o.jaroslav 4.4.(po) Zasedání studentské rady 6.4.(st) Vernisáž výstavy výtvarných prací žáků církevních škol - Mgr. Martincová celostátní soutěž - "Stvoření světa" 7.4 (čtvrtek) Plavecký pohár CMG Mgr.Matyášková 7.4.(čtvrtek) Večer francouzské kultury - Duha, pí Chammas (pá-ne) Duchovní obnova III -"Štěstí začíná uvnitř" - výuka ukončena ve 13.10, odjezd ve 14:35 hodin na St.Vodu 8.4.(pá) 5. přípravný kurz k přijímacím zkouškám do budoucí I. ZŘ 11.4.(po) Čtvrtletní pedagogická rada ve 14:20 hodin 12.4.(út) Konzultace rodičů u vyučujících 14:30-16:00 hodin Třídní schůzky v 16:00-16:30 hodin Charitativní sbírka "Emil" M. Spurná 15.dubna (pá) Předání maturitních otázek jednotlivých předmětů ZŘ zkoušející 15.dubna Rozpis ústních maturitních zkoušek ZŘ ř d ět 15.dubna Zveřejnění témat SOČ a seminárních prací pro studenty VI a VII Mgr.Daňková (pá-ne) Duchovní obnova IV "Víra, naděje a láska" - výuka ukončena ve 13.10, odjezd v 7 hodin na St.Vodu (po-so) Studijní pobyt studentů v zahraničí Mgr.Smutná Předání posudků maturitních prací studentům a maturitní komisi ZŘ

7 26. dubna (út) Přijímací zkoušky do primy CMG Mgr.Šubčíková Den EVVO studentů NG Mgr. Krčová 27. dubna (st) Přijímací zkoušky do primy CMG Mgr. Šubčíková 28.4.(čt) Klasifikační ped. rada VIII ve 14:20 hodin (pá) Ukončení výuky studentů VIII TU VIII 29.dubna Nahlášení zvolených témat seminárních a projektových prací vedoucímu práce a TU ( studenti VI) TU, vyučující (čt-ne) Seminář animátorů (St.Voda) o.jaroslav K v ě t e n květen Biologická exkurze po parcích Prostějova pro studenty I Vyučující Bi v I květen Biologická exkurze do Botanické zahrady Pv pro studenty I Vyučující Bi v I květen Exkurze studentů IV do Vídně Vyučující Nj v IV květen Exkurze do Památníku Leoše Janáčka, Brno pro studenty II Mgr.Měchurová květen Exkurze III na varhany chrámu sv. Mořice v Olomouci Mgr.Měchurová květen Evaluační dotazník studentům květen Fotografování tříd ZŘ květen příprava Zážitkové hry Oáza květen (31.5.) Uzávěrka žádostí na Olomoucký kraj (25.000Kč, význačný projekt) Mgr.Měchurová Ek.sekce, ICM, Oáza, CCU, Mgr. Matyášková 1.květen (ne) Svátek práce Písemná část společné i profilové části maturitní TU VIII zkoušky 2.5.(po) Zasedání studentské rady 5.5. Slavnost "Nanebevstoupení Páně" o.jaroslav, 6.5.(pá) Prostějovský středoškolský majáles ved.kl.oáza (pá-ne) Duchovní obnova V: "Láska a odpovědné předávání lidského života" - výuka ukončena ve 13.10, odjezd ve 14:35 hodin do Ostravy o.jaroslav MUDr.Fridrichová 8.května (ne) Den vítězství - státní svátek 11.5.(středa) Slavnostní vernisáž výstavy výtvarných prací studentů CMG Cermat zpřístupní zpracované sady zkušebních úloh pro MZ z cizího jazyka (státní maturita, 7 dní před vlastní zkouškou) ZŘ 15.5.(ne) Slavnost Seslání Ducha Svatého (po-pá) Přípravný týden studentů VIII na maturitní zkoušku Rozeslání pozvánek na předání mat. vysvědčení a zahr.slavnost (pá-ne) Duchovní obnova septima o. Jaroslav (ne) Slavnost Nejsvětější Trojice o. Jaroslav, (po-čt) Ústní zkoušky profilové a společ.části maturitní zkoušky TUVIII (pondělí) Mše studentů VIII ve školní kapli (7:15 hodin) o.jaroslav, Slavnost Těla a Krve Páně, možnost celodenní adorace (po,út) Dvoudenní pokračovací kurz osob.růstu pro studenty IV M. Spurná v katechet.sále "Láska a zamilovanost" maturitní týden Seminář o dobrovolnictví pro studenty VI - možnosti Mgr. Opatrná dobrovolnictví (lokální i zahraniční) Pořádá ICM v maturitním týdnu, na 2 vyučovací hodiny 24.5.(út) Exkurze po církevních památkách Olomouce (Arcibiskupský palác, katedrála + 1 památka po skupinkách)pro studenty II (KEV) Mgr. Martincová,

8 Č e r v e n (st,čt) 26.5.(čt) (pá-ne) 27.5.(pátek) Dvoudenní pokračovací kurz osob.růstu pro studenty III v katechet.sále "Mně se líbí " Hvězdárna Brno - exkurze a vzdělávací program pro studenty IV Duchovní obnova studentů II "Nazval jsem vás přáteli" - výuka ukončena ve 13.10, odjezd ve 14:35 hodin na St.Vodu Noc kostelů - Prostějov, včetně kaple CMG - pouze každý lichý rok M. Spurná Vyučující F schola (sobota) Dětský den na Rajské zahradě Animátoři (po) 5.zasedání Rady Spolku přátel CMG Ing.Hynek (čt) Konečný termín maturantů pro vrácení učebnic, předání šatní ICM, O.Šmidra, skříňky, uhrazení internetu, vrácení kreditu na ISIC kartě aj. učitelé červen Zadání výroby školních tašek a propisek (CMG, ICM Oáza) paní Richterová červen Celostátní přehlídka prací SOČ Mgr.Daňková červen Soutěž pěveckých sborů "Svátky písní" Olomouc Mgr.Měchurová polovina června Sbor CMG zpívá v katedrále Sv.Václava v Olomouci na Mgr.Měchurová sobota jáhenském svěcení 1.6. Plán práce CMG na další školní rok Mgr.Šubčíková,o. Jaroslav 1.6. Plán práce ŠK a SVČ Oáza Oáza 1.6. Plán práce ICM Mgr.Opatrná 1.6. Plán práce MŠ ZŘMŠ 1.6. Zahájení AE - AE porady se sekcemi M, Čj, Cj, Př, Hu 2.6. (čt) Zasedání studentské rady 3.6. (pá) Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova 3.6.(pá) Slavnostní mše na poděkování za úspěšné ukončení studia s předáním maturitního vysvědčení (17 hodin), Zahradní slavnost (18:30 hodin) 4.6.(so) Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie 8. června (st) Přehlídka filmové tvorby - ročníkových prací studentů IV Klub, hodin TU VIII,o.Jaroslav Mgr. David Ing. Novotná Seminář animátorů o. Jaroslav 14.6.(út) Úvodní seminář Kurzu soc.kompetencí VII (od 11:25 v Mgr.Polcr kmenové učebně) (st-út) Kurz sociálních kompetencí VII Mgr.Polcr 15.června Předání evaluačního dotazníku zaměstancům CMG (ne-pá) Letní turistický kurz studentů VI Mgr. Hubáček, o. Petr Převzetí protokolů společné části MZ proti podpisu studentů TU VIII Výběr peněz na přelepky ISIC karet TU, ZŘT 22.6.(st) Geologická exkurze studentů IV na Velký Kosíř Vyučující Bi v IV 22.6.(st) Věda v ulicích - prezentace experimentů přírodních věd na náměstí TGM v Pv Mgr.Šubčíková Mgr.Hádr Termín podání přihlášky k podzimní maturitní zkoušce ZŘ (po) Klasifikační a evaluační pedagogická rada (12.30 hodin, výuka ukončena 11: (st)) I, II, III, IV: hodina třídnické práce, 9:30- zážitková hra TU, pracovníci Oázy 29.6.(st) V, VI: hodina třídnické práce: předání učebny, šatních skříněk, 9:30 sportovní den TU

9 Č e r v e n e c S r p e n (st) VII VII: hodina třídnické práce, 10:20-13:20 záv. konference kurzu soc.kompetecí v katechetickém sále 29.6.(st) Závěrečná porada pracovníků CMG (čt) Slavnostní zakončení školního roku mší svatou v kostele Sv. Cyrila a Metoděje k svátku patronů školy (9:00 hodin,...) Předání vysvědčení Hromadné zaslání přihlášek k podzimní maturitní zkoušce na IS CERTIS 30.června Odeslání oznámení na ZŠ o studentech, kteří ukončili základní vzdělání na CMG Mgr.Polcr, TU VII, o.jaroslav, TU ZŘ Mgr.Hubáčková Ročenka CMG Výroční zpráva o činnosti školy Mgr.Šubčíková Evaluační zpráva o činnosti školy každá středa Úřední den na CMG, 7:30-15:30 hodin M.Richterová Kolem Beskyd - putovní tábor pro zájemce ve věku let o. Jaroslav Plyšový tábor Stará Voda, věk 7-10 let, Onřej Češka o.jaroslav Kolem kolem Beskyd, Orlí hnízdo, cyklotábor let o. Jaroslav Plyšový tábor Stará Voda, věk 7-10 let, Zita Novotná o.jaroslav (po-so) Vodácký tábor CMG Plyšový tábor Annaberg, pro zájemce ve věku 9-12 let o.jaroslav Roháče, cyklistický tábor let o. Jaroslav setkání s papežem Františkem v Krakově (odjezd na kolech 23.7.) Možnost podání oprav přihlášek k MZ v podzimním termínu ZŘ každá středa Úřední den na CMG, 7:30-15:30 hodin M.Richterová Brigáda na našich domech v Jeseníkách o. Jaroslav Ranger's výcvik Tarbíků a Korbů o.jaroslav "Zamávání prázdninám" - Stara Voda v Jeseníkách pro o.jaroslav Vypracování specifikace koncepce CMG pro šk.rok Infolisty školy pro příští školní rok, Kalendář školy p. Müller DiS (čt) Zahájení přípravného týdne krátkou poradou v 8:30 hod (po) Opravné komisionální a doplňkové zkoušky, příprava šk.roku TU 30.8.(út) Opravné komisionální a doplňkové zkoušky, příprava šk.roku TU (st) Vstupní pedagogická rada (8:30 hodin) Září září (čt) Slavnostní zahájení školního roku (9:00 hod.) v chrámu sv.cyrila a Metoděje o.jaroslav,

Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově Plán práce Školní rok 2015/2016 (ak. 20082015)

Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově Plán práce Školní rok 2015/2016 (ak. 20082015) xxx dny volna, státní svátky, prázdniny xxx mše, duch. obnovy, animátoři xxx kurzy Doopravdy xxx kulturní akce Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově Plán práce Školní rok 2015/2016 (ak. 20082015)

Více

Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově Plán práce Školní rok 2014/2015 (ak. 20150106) Měsíc Den Náplň Zodpovědnost

Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově Plán práce Školní rok 2014/2015 (ak. 20150106) Měsíc Den Náplň Zodpovědnost Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově Plán práce Školní rok 2014/2015 (ak. 20150106) Měsíc Den Náplň Zodpovědnost S r p e n 2 0 1 4 25.8. (po) Zahájení přípravného týdne MŠ ŘMŠ 25.8.(po) Zahájení

Více

Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově 3.1. Plán práce Školní rok 2013/2014 Měsíc Den Náplň Zodpovědnost

Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově 3.1. Plán práce Školní rok 2013/2014 Měsíc Den Náplň Zodpovědnost S r p e n 2 0 1 3 Z á ř í 2 0 1 3 Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově 3.1. Plán práce Školní rok 2013/2014 Měsíc Den Náplň Zodpovědnost 26.8. (po) Zahájení přípravného týdne MŠ ŘMŠ 27.8.(út) Zahájení

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

23Plán práce na školní rok 2015/2016 září 2015

23Plán práce na školní rok 2015/2016 září 2015 23Plán práce na školní rok 2015/2016 září 2015 Pondělí 24. 8. 2015 Dovolená Úterý 25. 8. 2015 Dovolená Středa 26. 8. 2015 Čtvrtek 27. 8. 2015 Nástup do školy, porada v 9:00 hod. ve sborovně. Na poradě

Více

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2011/2012 Předpokládané akce, u nichţ ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 Střední škola Vyšší odborná škola 27.8.2012 PO Nástup pedagogických pracovníků Opravné a náhradní zkoušky za 2.pololetí 11/12 PO Provozní porada 8,30 (W) jen učitelé! PO Školení DUM 10,30-14,30 28.8.2012

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

Plán akcí na školní rok 2006/2007

Plán akcí na školní rok 2006/2007 Plán akcí na školní rok 2006/2007 Měsíc Zaměření Zodpovídá Srpen 2006 28. 8. 2006 (Po) - od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ, - od 10:30 h komisionální zkoušky Členové ZK 29. 8. 2006 - od 9:00

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA Animátorské hnutí Téma: Cíl: Realizace: Garanti výcviku: Termín: Organizační forma: Animátorské hnutí Naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a vést společenství. Studenti mají možnost získat akreditaci

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309)

Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309) Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309) Nižší gymnázium Vyšší gymnázium Gymnázium Vzdělávací oblast Ročník předep předep Vyučovaný předmět hod.ng I II III

Více

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU. Žákovský diář školní rok 2005/2006-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: Školní

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Harmonogram školního roku 2015/2016

Harmonogram školního roku 2015/2016 Harmonogram školního roku 2015/2016 Červenec, srpen 1. 7. 31. 8. hlavní prázdniny (středa až pondělí) 1. 7. stanovení konkrétních podzimních termínů pro ústní zkoušky SČ a profilové zkoušky ředitel školy

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2014/15 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2014/15: 1. 9. 2014-31. 8.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SRPEN KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická rada

Více

Organizace školního roku 2014/2015. Informace pro pedagogy

Organizace školního roku 2014/2015. Informace pro pedagogy Organizace školního roku 2014/2015 Informace pro pedagogy PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor CR1 303 1 Ekonomika a podnikání CR MR1 ZR1 po-pá RNDr. Pavel Hejkrlík 2 3 Ekonomika a

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Výňatek z plánu práce školy na školní rok 2014/2015 platný od 1.9.2014 Akce Datum Čas Dny Přípravný týden šk. roku

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

23.5. 17.6.2016 Zkouškové období

23.5. 17.6.2016 Zkouškové období 9/1/2015 9:00 Zahájení školního roku denní forma studia 9/11/2015 9:00 Zahájení školního roku kombinovaná forma studia 11. 12.9.2015 Konzultace kombinované formy studia 9/12/2015 8.00 Zápis na CMTF 1.

Více

Kronika s kolnı ho roku 2014/2015

Kronika s kolnı ho roku 2014/2015 Kronika s kolnı ho roku 2014/2015 Srpen 25. 29. 8. 2014 - Přípravný týden pedagogů 27. a 28. 8. 2014 - Semináře pro třídní učitele z projektu Kariéra Během semináře pro třídní učitele, který vedli lektoři

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

HARMONOGRAM SOUTĚŽÍ 2012 30.9. - 2.10.2011 Úvodní soustředění Talnet 12.9. - 23.12. - Školní kola AO (kategorie C, D, E, F, G, H); kategorie A, B do

HARMONOGRAM SOUTĚŽÍ 2012 30.9. - 2.10.2011 Úvodní soustředění Talnet 12.9. - 23.12. - Školní kola AO (kategorie C, D, E, F, G, H); kategorie A, B do HARMONOGRAM SOUTĚŽÍ 2012 30.9. - 2.10.2011 Úvodní soustředění Talnet 12.9. - 23.12. - Školní kola AO (kategorie C, D, E, F, G, H); kategorie A, B do 15.11. 11 / 2011 - Školní kola Pythagoriády pro 5.-

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012

Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Nové Přerovsko 23. 11. 2012 Publicita školy Publicita školy Nové Přerovsko

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Kronika s kolnı ho roku 2014/2015

Kronika s kolnı ho roku 2014/2015 Kronika s kolnı ho roku 2014/2015 Srpen 25. 29. 8. 2014 - Přípravný týden pedagogů 27. a 28. 8. 2014 - Semináře pro třídní učitele z projektu Kariéra Během semináře pro třídní učitele, který vedli lektoři

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2008/2009 Měsíční plán akcí

Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2008/2009 Měsíční plán akcí Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2008/2009 Měsíční plán akcí Září 2008 30. -31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt 1.Zahájení školního roku 2. Třídnické práce, Spirit

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno VNITŘNÍ ŘÁD STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU S M Ě R N I C E SVČ čís. 1/2012 I. Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní řád vychází ze zákona č. 561/2004

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Společná část 2013. 3 povinné zkoušky:

Společná část 2013. 3 povinné zkoušky: Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Kronika školního roku 2014/2015

Kronika školního roku 2014/2015 Kronika školního roku 2014/2015 Srpen 25. 29. 8. 2014 - Přípravný týden pedagogů V přípravném týdnu se učitelé rozloučili s ředitelem Mgr. Jaroslavem Fidrmucem. Jako dárek dostal ikonu sv. Františka. 27.

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Informace pro rodiče školní rok 2011/2012

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Informace pro rodiče školní rok 2011/2012 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Informace pro rodiče školní rok 2011/2012-1 - Vážení rodiče, ráda bych Vás i letos prostřednictvím tohoto dopisu pozdravila a seznámila

Více

Plán práce na školní rok 2010/2011

Plán práce na školní rok 2010/2011 Plán práce na školní rok 2010/2011 Gymnázium v Českém Brodě je školou se všeobecným zaměřením, jejímž hlavním úkolem je připravit studenty ke studiu na vysokých školách všech typů. Studium je ukončeno

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2015/2016

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2015/2016 Gymnázium Jihlava harmonogram školního roku 2015/2016 Září 1A8, besedy Nebezpečí virtuálního světa, PK Inf beseda v Dukle (45 minut) s paní Věrou Sosnarovou, která přežila gulag - pro 3. a 4. ročník a

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008 HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008 SRPEN 2007 21. 8. SOU a SOŠ/H opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu 27. 8. Ustanovení předmětových komisí 28. 8. 29. 8. SOU a SOŠ/H opravné zkoušky a zkoušky

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí Kalendář společných akcí certifikovaných a N v roce 2011* 2. pololetí Měsíc Datum Název akce Organizačně zabezpečí N Zabezpečí regionální Červen? Workshop v rámci projektu N - Krok za Krokem - Program

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013

PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013 Podatelna úřední hodiny v době prázdnin 8.00 12.00 PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013 GMT jde správným směrem,... ČIPOVÁ KARTA IREDO pro školní rok 2013/2014

Více

Střední průmyslová škola stavební, Mělník, Českobratrská 386. www.spss-mel.cz

Střední průmyslová škola stavební, Mělník, Českobratrská 386. www.spss-mel.cz Střední průmyslová škola stavební, Mělník, Českobratrská 386 www.spss-mel.cz Obor studijní obor: 36-47-M/01 Stavebnictví zaměření: Pozemní stavitelství Stavitelství a architektonická tvorba Kontakty na

Více

Plán práce ZŠ a MŠ. Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace. školní rok 2014 / 2015

Plán práce ZŠ a MŠ. Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace. školní rok 2014 / 2015 Č.j. 2014/48 Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Plán práce ZŠ a MŠ školní rok 2014 / 2015 1 Hlavní úkoly výchovně vzdělávacího procesu

Více

Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace. Plán činnosti na měsíc září 2014

Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace. Plán činnosti na měsíc září 2014 Plán činnosti na měsíc září 2014 Úkoly : Zahájení školního roku 2014-2015 1. 9. 2014 Jednání vedení školy a ZSR 11. 9. 2014 Kontrola zajištění stavu LVK 30. 9. 2014 Pracovní porada. 8. 9. 2014 Třídní schůzky

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Plán akcí na rok 2013

Plán akcí na rok 2013 Plán akcí na rok 2013 P.č. Datum Den Program na rok 2013 odvědná oba odvědný oddíl 1 7.1.2013 2 11.1.2013 pá Svátek narození Jeţíše Krista; Vernisáţ Ikon "Sláva na výstech Bohu", RSVK, Praha Novoroční

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Maturity 2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Plán akcí na školní rok 2010/2011

Plán akcí na školní rok 2010/2011 Plán akcí na školní rok 2010/2011 Měsíc Zaměření Zodpovídá Září 2010 30. 8. 3. 9. 2010 - Startovací týden 1. C Týden bez hranic Mgr. Škoda PhDr. Grégrová 30. 8. 6. 9. 2010 - Exkurze Anglie Mgr. Řezáčová

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více