Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově Plán práce práce Školní rok 2015/2016 (ak )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově Plán práce práce Školní rok 2015/2016 (ak. 05082015)"

Transkript

1 Měsíc Den Náplň Zodpovědnost S r p e n Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově Plán práce práce Školní rok 2015/2016 (ak ) (út) Zahájení přípravného týdne MŠ ŘMŠ (po-út)) Zahájení přípravného týdne - pobytový seminář od 8:30hod. (novinky na CMG, organizace přípravného týdne 28.8.(pá) Opravné komisionální a doplňkové zkoušky, příprava šk.roku TU, 28.8.(pá) Klub Oáza předloží nabídku pravidlených tvůrčích dílen a kroužků včetně termínů Vedoucí ŠK a SVČ 31.8.(po) Vstupní pedagogická rada (8:00 hodin, školení BOZP, řidič (1x/3roky), PP (1x/3roky) Zájezd do Londýna (V-VIII) Mgr. Hubáček Školské radě předložit změny ŠVP k vyjádření Změny ve školní řádu, v pravidlech pro hodnocení žáků ke schválení 1.9. Radě školské právnické osoby předložit ke schválení Organizační řád školy 1.9. Ředitel školy zveřejní nabídku předmětů profilové části maturitní zkoušky Písemná část společné části maturitní zkoušky - podzimní ZŘP termín 1.9.(úterý) Slavnostní mše k zahájení šk.roku v chrámu Povýšení sv.kříže od 9:00 hodin- zpívá schola CMG, přivítání studentů primy a ZŠ, o. Vrzal, o.jaroslav, 1.9. (út) Zahájení provozu MŠ po prázdninách ŘMŠ 2.9.(st) Zahájení výuky 2 třídnickými hodinami. Studenti seznámeni se TU školním řádem, pravidly hodnocení, krizovým plánem prevence šikany aj., nabídka zhotovení třídních triček 2.-5.září(st-so) Seznamovací kurz studentů I, odjezd po vyučování TU I, o.petr, m. Spurná 6.9. (neděle) Mše obětovaná za studenty a zaměstnance CMG (v 10:30 o.jaroslav hodin, v kostele Povýšení sv. Kříže (ne-st) Kurz osobnostního růstu pro studenty V "Kdo jsem já?" TU V, Mgr. Polcr o.jaroslav (ne -st) Seznamovací kurz žáků 6. třídy (Annaberg) Tu 6, M. Spurná, (ne-ne) Mezinárodní výměna mládeže "Dare to care, Be an ethical ICM citizen!" (Rumunsko) (čt-so) Kurz "Líbí se mně " pro studenty III, výuka ukončena ve TU III, o.petr 13.10, odjezd ve 14:35 hodin na St.Vodu sbírka "Světluška" M. Spurná (čt) Odpoledne otevřených dveří ICM ICM 15.9.(úterý) Mimořádné třídní schůzky rodičů primy (16 hodin) TU primy 15.září -15.října Exkurzní den pro I, II, III, IV, V, VI, VII a VIII vedoucí exk. Prima Exkurze studentů I do Městské knihovny v Prostějově (Čj) Vyučující Čj v I Zbrašovské aragonitové jeskyně - exkurze pro studenty II (Z) TU II Sekunda Vyučující G

2 Arboretum Bílá Lhota, Loštice, Javoříčko - exkurze pro TU III Tercie studenty III (Bi) Vyučující Bi Kaprálův mlýn - Moravský kras, geologicky biologický exkurze TI IV, vyučující Bi Kvarta pro IV Kvinta Jaderná elektrárna Dukovany, přečerpávací elektrárna TU V Dalešice, Třebíč historická - exkurze pro V Vyučující F, H Sexta Alternativní zdroje energie - exkurze studentů VI Vyučující F Exkurze do Univerzitní knihovny a na Britskou radu v Vyučující Aj Olomouci pro studenty VII (Aj) leden Exkurze do pitevny LF UP v Olomouci pro studenty VII Vyučující Bi v VII Septima Exkurze Osvětim (?) Mgr. Kubíčková Exkurze v zahraniční firmě Toray s přednáškou a besedou v Aj Bc.Zikmundová pro studenty VIII 16.9.(st) Svátek svaté Ludmily - Den církevních škol o.jaroslav (čt-pá) Soustředění Pěveckého sboru v Katechetickém sále Mgr.Měchurová (čt-so) Kurz osobnostního růstu pro studenty II "Nejsem tu sám" (pá-ne) Seminář animátorů - přípravka "Tarbíci" o.jaroslav 29.9.(út) Úvodní zasedání studentské rady, příprava volební kapituly (st) Vernisáž "Fotografie z prázdnin o.jaroslava" o.jaroslav (pá-ne) Seminář animátorů - evaluace prázdninových aktivit o.jaroslav 28.září(po) Den české státnosti - státní svátek, ukončení letního času svatý Václav - doporučený svátek 30.9.(st) Mimořádné třídní schůzky pro rodiče studentů III - EtV 30.9.(st) CMG zveřejní seznam literárních děl pro společnou část MZ z Mgr. Dohnálková Čj ( 60 ) 30.září Přehled o integrovaných žácích a žácích mimořádně nadaných ZŘ s veškerou dokumentací 30.září Rozeslání propozic soutěže žáků 4.a 5.tříd "Dobrodružství s ICM počítačem" na ZŠ 30.září Závazné přihlášky na LVK III a IV Mgr.Hubáček Ř í j e n říjen Přebor základních škol v přespolním běhu Mgr.Daňková Podat projekt Excelence - práce s nadanými žáky Mgr. Šubčíková (čt- so) Kurz "Žádný člověk není ostrov" pro studenty VI TU VI, o. Jaroslav 1.října Rozeslat evaluační dotazník absolventům - úspěšnost po 1. VP roce studia VŠ Hospitační činnost vedení školy ve výuce, ZŘP 2.10.(pá) První zasedání plesového výboru Společenskovědní kurz VIII v Praze(odjezd ve středu ráno) TU VIII Dr.Dohnálková 2.10.(pátek) První setkání pracovního týmu k zajištění burzy škol (CMG, ICM,Oáza) 5.10.(po) Zasedání školské rady Ing.Hynek Schválení výroční zprávy, evaluační zprávy 6.10.(úterý) 1.zasedání Rady Spolku přátel CMG Ing.Hynek (čt - so) Kurz "Láska a zamilovanost" pro studenty IV TU IV, M. Spurná 12.října(pondělí) Volební kapitula st.rady Návštěva knihovny (I) Mgr. Kapecová Odeslání dopisu na školy k burze škol a s letákem o škole (úterý) Charitativní sbírka "Bílá pastelka" - pomoc nevidomým M. Spurná (čt - so) Kurz "Kam patřím?" pro studenty VII TU VII, o (pá) Pracovní porada týmu k přípravě burzy školy J l (út) Den volna studentů, seminář pedagogů - katechetický sál (Etika)

3 5 L i s t o p a d října(st) Den vzniku samostatného československého státu - státní svátek (čt-pá) Podzimní prázdniny, tábor SHM o. Jaroslav 30.října Program, pozvánka a plakát na Adventní zastavení CMG 30.října Program, pozvánka a plakát na ples Ing.Cagalová 30.října Plakát s programem na den otevřených dveří a současně na, p. Müller přijímací zkoušky nanečisto, leták na burzu škol 30.října Propozice na výtvarnou soutěž církevních škol 30.října Program, pozvánka a plakát na Vánoční koncert CMG Mgr.Měchurová Mgr. Martincová 30.října CMG zveřejní témata pro zpracování školních zkušebních úloh pro společnou část maturitní zkoušky z cizího jazyka Sekce cizích jazyků listopad Roční prověrka stavu BOZP Mgr.Šolc, p.sitte listopad Výběr příspěvků rodičů (sponzorských darů) pro klub listopad Krajský přebor zákl.a středních škol v plavání Mgr.Matyášková listopad Slavkov - Slavkovské bojiště - exkurze pro studenty III (H) TU, Vyučující H listopad VII. - exkurze do Osvětimi (?) Mgr. Kubíčková listopad Předání materiálů o škole kněžím na kněžské konferenci (po) Společná mše školy v kostele Sv. Cyrila a Metoděje ke Slavnosti Všech svatých - 12:30 hodin (SCHOLA) o. Jaroslav, o. Petr Zasedání studentské rady Rozeslat podrobný časový rozpis soutěže žáků 4.a 5.tříd v PC Mgr.Matyášková Hospitační činnost ve ŠK a SVČ (kroužky, dílny), VŠK,VSVČ (út-pá) Veletrh vzdělávání Gaudeamus Brno VP (čtvrtek) Soutěž pro žáky 4.a 5.tříd ZŠ "Dobrodružství s počítačem". Mgr.Matyášková ICM (pá) Charitativní sbírka "Šance" 9.11.(po) Čtvrtletní pedagogická rada ve 14:00 hodin (úterý) Konzultace rodičů u vyučujících 14:30-16:00 hodin Třídní schůzky v 16:00-16:30 hodin Konzultace rodičů u vyučujících 16:30-17:30 hodin Volba školské radypředání pozvánek na podzimní akce školy rodičům (út) Soustředění scholy - nácvik na adv.zastavení Oáza Setkání animátorů o. Jaroslav Termín pro podání přihlášky studenta k maturitní zkoušce TU VIII Plakátování Vánočního koncertu a Advetního zastavení p.sitte Vyhlášení soutěže - adventní nástěnka (pondělí) Seminář pedagogů CMG - setkání gymnázií Den volna studentů (út) Den boje za svobodu a demokracii - státní svátek (st-pá) Porada Ř CŠ - Malenovice (st) Vernisáž výtvarných prací kruhu dr. Snášelové dr. Snášelová Scholaris Prostějov - přehlídka středních škol, 8-17 hodin p. Sitte (po) Okresní kolo soutěže Bible a my na CMG (úterý) 2.zasedání Rady Spolku přátel CMG ing.hynek (středa) Adventní kreativní podvečer (adventní věnce) ŠK 26.listopadu Odeslání žádosti o dotaci pro další školní rok na MŠMT (so) Církevní silvestr pro mladé - Prostějov CMG o.jaroslav (1.neděle adv.) Adventní duchovní zastavení CMG v kostele Povýšení sv.kříže - bohoslužba slova, Adventní setkání v katechetickém sále o.jaroslav,

4 P r o s i n e c L e (po) Odevzdání projektových a seminárních prací studentů VI a vybraných studnetů VII TU, vedoucí práce Termín zadání hromadné přihlášky školy k maturtiní zkouškce ZŘ do IS CERTIS Rozsvícení adventního věnce u vchodu do školy (po) Zasedání studentské rady prosinec Dějepisná exkurze studentů I do Vlastivědného muzea v OL. TU I, Dr. Dohnálková prosinec Turnaj středních škol (VG) ve volejbalu Mgr.Matyášková prosinec Turnaj škol ve stolním tenisu Mgr.Matyášková Inventarizace místností (nábytek) - převzetí inven.soupisů správci pí Richterová 2.12.(st) Vyhodnocení soutěže tříd - adventní výzdoba Předání vánočních přání v kanceláři školy (úterý) Den otevřených dveří CMG (od 14:45 do 18:00 hodin, 16 hodin prezentace) Inventarizace místností (nábytku)- odevzdání inven.soupisů v kanceláři pí Richterová (čt-pá) Nácvičná Pěveckého sboru CMG v katechetickém sále Mgr.Měchurová (pátek) Přijímací zkoušky "Nanečisto" do I CMG ZŘ Zveřejnění témat maturitních prací s určením vedoucího práce ZŘ pro studenty, kteří maturují ve školní části MZ formou obhajoby maturitní práce 13.prosince Koncert Pěv.sboru CMG v Městském divadle Mgr. Měchurová 3.neděle adv (st-pá) Obhajoby SOČ prací studentů VI a vybraných studentů VII Mgr.Daňková TU Inventarizace kabinetů(uč.pomůcek) - převzetí inven.soupisů pí Richterová správci sbírek (po) Vánoční setkání pracovníků CMG, 14:30 kaple, 14:50 agapé (út) 8:00 hodin: Slavnostní mše v kostele Sv. Cyrila a Metoděje - poděkováním za uplynulý kalendářní rok (SCHOLA) o.jaroslav,o.petr, (út) 10:30 hodin: Školní akademie,,studenti studentům" ve Předseda st.rady Velkém sále ND Ukončení výběru témat maturitních prací ZŘ Vánoční prázdniny o.jaroslav Zimní prázdninový tábor na Staré Vodě o.jaroslav Nahlásit stav plynoměrů a elektroměrů distribuční firmě a M.Sitte vyžádat roční vyúčtování Uzávěrka žádostí o dotaci na Město Prostějov (koncert, Plavecký pohár, Dobrodružství s PC) Uzávěrka žádostí na Olomoucký kraj (20.000Kč, význačný projekt) Rozloučení s uplynulým rokem a přivítání roku nového roku na St.Vodě Mgr.Měchurová Ek.sekce, ICM, Oáza, CCU, Mgr. Matyášková o.jaroslav leden Exkurze do pitevny LF UP v Olomouci pro studenty VII Vyučující Bi v VII 1.leden (pá) Den obnovy samostatného českého státu - státní svátek Panna Marie, Matka Boží 4.1. (po) Schůzka plesového výboru 4.1. (po) Zasedání studentské rady 5.1. Na venkovní nástěnku umístit info o přijímacích zkouškách a o Mgr.Hubáčková plese školy 6.1.(st) Tříkrálová sbírka Charity České republiky 6.1.(st) Mše ve školní kapli ke slavnosti Zjevení Páně o. Jaroslav, o.petr 8.1. Inventarizace kabinetů(uč.pomůcky) -odevzdání inv.soupisů v kanceláři pí Richterová

5 e d e n Ú n o r B ř e 8.1. Plakátování plesu TU VIII 12.1.(úterý) 3.zasedání Rady Spolku přátel CMG Ing.Hynek 13.1.(st) Žehnání maturitních stužek při školní mši o.jaroslav, o.petr 21.1.(čt) Pololetní pedagogická rada 22.1.(pá) Jednodenní pokračovací kurz osob.růstu pro studenty VII v katechet.sále "Kam patřím?", testy profesní diagnostiky 22.1.(pá) 1. přípravný kurz k přijímacím zkouškám do budoucí I. ZŘ (sobota) Reprezentační ples CMG ve Společenském domě TU VIII 25.1.(pondělí) Zasedání studentské rady 25.1.(po) Kurz efektivního učení a řízení času pro student I - 3hodinový kurz ve třídě (10:40-13:10 hodin) 27.1.(st) Školní kolo soutěže v recitaci Oáza (čt) Třídnická hodina TU Vydání pololetního vysvědčení, ukončení 1.pololetí (čt) Netradiční přespání ve škole CMG, (čt, pá) Duchovní obnova zaměstnanců školy 29.1.(pátek) Pololetní prázdniny (so) Oslava svátku sv. Jana Bosca o. Jaroslav 31.ledna Pozvánka na vernisáž výstavy na CMG - celostátní soutěž Mgr. Martincová 31.ledna Závěrečný protokol inventarizace, vyúčtování dotace MŠMT ing.cagalová únor Okresní kolo Wolkrova Prostějova Vedoucí sekce Čj (ne-so) Zimní lyžařský kurz tercie Mgr.Hubáček, o. Jaroslav 5.2.(pá) 2. přípravný kurz k přijímacím zkouškám do budoucí I. ZŘ (ne-so) Zimní lyžařský kurz kvarta Mgr.Žatka, 10.2.(Popeleční středa) Mše Popeleční středy, 12:30, chrám sv.cyrila a Metoděje Zahájení přípravy křížové cesty na Květnou neděli o. Jaroslav, Rozpočet školy pro nový kalendářní rok ZŘE (čt,pá) Dvoudenní pokračovací kurz "Žádný člověk není ostrov" pro studenty VI v katechet.sále, testy profesní diagnostiky (pá) 3. přípravný kurz k přijímacím zkouškám do budoucí I. ZŘ Termín pro odevzdání prací SOČ - okresní kolo Mgr.Daňková 26.února 1.mimořádný termín pro uzavření hodnocení studentům, kteří z jakéhokoli důvodu nemají hodnocení uzavřené v řádném termínu, vydání vysvědčení v 1.mimořádném termínu (po-ne) Jarní prázdniny o.jaroslav (so-so) Tábory SHM o.jaroslav 1.března Rozeslání propozic soutěže Plavecký pohár CMG Mgr.Matyášková 7.3. (po) Zasedání studentské rady 9.3.(st) Pracovní porada katechetické sekce + vedoucího scholy - příprava bohoslužby Křížové cesty na Květnou neděli (pá-ne) Seminář animátorů o.jaroslav 11.3.(pá) 4. přípravný kurz k přijímacím zkouškám do budoucí I. ZŘ Předání velikonočních přání v kanceláři školy Ukončení přijímání přihlášek ke studiu na CMG pí Richterová Stanovení oponenta maturitních prací (po,út) Dvoudenní pokračovací kurz osob.růstu pro studenty V M. Spurná v katechet.sále "Kdo jsem já?" (út-čt) 22.ročník přehlídky zájmové um. činnosti círk. škol - Odry Oáza (středa) Velikonoční kreativní podvečer (pletení pomlázek; Víceměřice) ŠK 18.3.(pá) Zkouška na modlitbu Křížové cesty v chrámu Povýšení sv.kříže Odevzdání maturitních prací ZŘ

6 e z e n 2016 Du b e n (ne) Společná modlitba Křížové cesty se scholou CMG v chrámu o.petr, Povýšení sv.kříže na Květnou neděli (SCHOLA) 21.3.(po) Bohoslužba slova pro zaměstnance školy ve šk.kapli (14:10) Exkurze pedagogů (22.3.) Dny volna studentů (čt-po) Velikonoční prázdniny 28.březen Narození Jana Ámose Komenského - Den učitelů, významný den ČR (út) Společná velikonoční mše školy v kostele Sv. Cyrila a Metoděje - 12:30 hodin (SCHOLA) o.jaroslav,o.petr, (út) Zasedání Školské rady - projednání návrhu rozpočtu školy pro Mgr.Šubčíková kalendářní rok, podává návrhy ke zlepšení hospodaření školy Ing.Cagalová 30.března Předání témat seminárních a projektových prací prací studentů VI a VII Mgr.Daňkové všichni vyučující Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o hospodaření a činnosti Klubu SRaP CMG ing.cagalová Mgr. Hubáčková Termín pro předložení seznamu literárních děl z Čj maturanty Vyučující Čj VIII (výběr 20 děl z nabídky 60) 31.března Předat radě ŠPO ke schválení: roční účetní uzávěrku s komentářem, zprávu o hospodářském výsledku za uplynulý kal. rok, další peněžní fondy CMG(kromě fondu investičního a rezervního) a způsobu hospodaření s nimi, střednědobý výhled fin.zabezpečení (5let) Ing.Cagalová duben Okresní přehlídka prací SOČ Mgr.Daňková duben Turnaj církevních škol ve florbale (Ostrava) Vedoucí SVČ duben Litovelské Pomoraví (Bi) - pro studenty VI TU VI Vyučující Bi v VI duben Velehrad, exkurze H pro studenty V TU V Vyučující H 1.dubna (pá) Pozvánka na Zahradní slavnost 1.dubna Odevzdání oponentských prací k SOČ vedoucí SOČ Mgr.Daňková (pá-ne) Duchovní obnova VI "Ježíš Kristus" a VII "Pojď za mnou" - výuka ukončena ve 13.10, odjezd ve 14:35 hodin na St.Vodu o.jaroslav 4.4.(po) Zasedání studentské rady 6.4.(st) Vernisáž výstavy výtvarných prací žáků církevních škol - Mgr. Martincová celostátní soutěž - "Stvoření světa" 7.4 (čtvrtek) Plavecký pohár CMG Mgr.Matyášková 7.4.(čtvrtek) Večer francouzské kultury - Duha, pí Chammas (pá-ne) Duchovní obnova III -"Štěstí začíná uvnitř" - výuka ukončena ve 13.10, odjezd ve 14:35 hodin na St.Vodu 8.4.(pá) 5. přípravný kurz k přijímacím zkouškám do budoucí I. ZŘ 11.4.(po) Čtvrtletní pedagogická rada ve 14:20 hodin 12.4.(út) Konzultace rodičů u vyučujících 14:30-16:00 hodin Třídní schůzky v 16:00-16:30 hodin Charitativní sbírka "Emil" M. Spurná 15.dubna (pá) Předání maturitních otázek jednotlivých předmětů ZŘ zkoušející 15.dubna Rozpis ústních maturitních zkoušek ZŘ ř d ět 15.dubna Zveřejnění témat SOČ a seminárních prací pro studenty VI a VII Mgr.Daňková (pá-ne) Duchovní obnova IV "Víra, naděje a láska" - výuka ukončena ve 13.10, odjezd v 7 hodin na St.Vodu (po-so) Studijní pobyt studentů v zahraničí Mgr.Smutná Předání posudků maturitních prací studentům a maturitní komisi ZŘ

7 26. dubna (út) Přijímací zkoušky do primy CMG Mgr.Šubčíková Den EVVO studentů NG Mgr. Krčová 27. dubna (st) Přijímací zkoušky do primy CMG Mgr. Šubčíková 28.4.(čt) Klasifikační ped. rada VIII ve 14:20 hodin (pá) Ukončení výuky studentů VIII TU VIII 29.dubna Nahlášení zvolených témat seminárních a projektových prací vedoucímu práce a TU ( studenti VI) TU, vyučující (čt-ne) Seminář animátorů (St.Voda) o.jaroslav K v ě t e n květen Biologická exkurze po parcích Prostějova pro studenty I Vyučující Bi v I květen Biologická exkurze do Botanické zahrady Pv pro studenty I Vyučující Bi v I květen Exkurze studentů IV do Vídně Vyučující Nj v IV květen Exkurze do Památníku Leoše Janáčka, Brno pro studenty II Mgr.Měchurová květen Exkurze III na varhany chrámu sv. Mořice v Olomouci Mgr.Měchurová květen Evaluační dotazník studentům květen Fotografování tříd ZŘ květen příprava Zážitkové hry Oáza květen (31.5.) Uzávěrka žádostí na Olomoucký kraj (25.000Kč, význačný projekt) Mgr.Měchurová Ek.sekce, ICM, Oáza, CCU, Mgr. Matyášková 1.květen (ne) Svátek práce Písemná část společné i profilové části maturitní TU VIII zkoušky 2.5.(po) Zasedání studentské rady 5.5. Slavnost "Nanebevstoupení Páně" o.jaroslav, 6.5.(pá) Prostějovský středoškolský majáles ved.kl.oáza (pá-ne) Duchovní obnova V: "Láska a odpovědné předávání lidského života" - výuka ukončena ve 13.10, odjezd ve 14:35 hodin do Ostravy o.jaroslav MUDr.Fridrichová 8.května (ne) Den vítězství - státní svátek 11.5.(středa) Slavnostní vernisáž výstavy výtvarných prací studentů CMG Cermat zpřístupní zpracované sady zkušebních úloh pro MZ z cizího jazyka (státní maturita, 7 dní před vlastní zkouškou) ZŘ 15.5.(ne) Slavnost Seslání Ducha Svatého (po-pá) Přípravný týden studentů VIII na maturitní zkoušku Rozeslání pozvánek na předání mat. vysvědčení a zahr.slavnost (pá-ne) Duchovní obnova septima o. Jaroslav (ne) Slavnost Nejsvětější Trojice o. Jaroslav, (po-čt) Ústní zkoušky profilové a společ.části maturitní zkoušky TUVIII (pondělí) Mše studentů VIII ve školní kapli (7:15 hodin) o.jaroslav, Slavnost Těla a Krve Páně, možnost celodenní adorace (po,út) Dvoudenní pokračovací kurz osob.růstu pro studenty IV M. Spurná v katechet.sále "Láska a zamilovanost" maturitní týden Seminář o dobrovolnictví pro studenty VI - možnosti Mgr. Opatrná dobrovolnictví (lokální i zahraniční) Pořádá ICM v maturitním týdnu, na 2 vyučovací hodiny 24.5.(út) Exkurze po církevních památkách Olomouce (Arcibiskupský palác, katedrála + 1 památka po skupinkách)pro studenty II (KEV) Mgr. Martincová,

8 Č e r v e n (st,čt) 26.5.(čt) (pá-ne) 27.5.(pátek) Dvoudenní pokračovací kurz osob.růstu pro studenty III v katechet.sále "Mně se líbí " Hvězdárna Brno - exkurze a vzdělávací program pro studenty IV Duchovní obnova studentů II "Nazval jsem vás přáteli" - výuka ukončena ve 13.10, odjezd ve 14:35 hodin na St.Vodu Noc kostelů - Prostějov, včetně kaple CMG - pouze každý lichý rok M. Spurná Vyučující F schola (sobota) Dětský den na Rajské zahradě Animátoři (po) 5.zasedání Rady Spolku přátel CMG Ing.Hynek (čt) Konečný termín maturantů pro vrácení učebnic, předání šatní ICM, O.Šmidra, skříňky, uhrazení internetu, vrácení kreditu na ISIC kartě aj. učitelé červen Zadání výroby školních tašek a propisek (CMG, ICM Oáza) paní Richterová červen Celostátní přehlídka prací SOČ Mgr.Daňková červen Soutěž pěveckých sborů "Svátky písní" Olomouc Mgr.Měchurová polovina června Sbor CMG zpívá v katedrále Sv.Václava v Olomouci na Mgr.Měchurová sobota jáhenském svěcení 1.6. Plán práce CMG na další školní rok Mgr.Šubčíková,o. Jaroslav 1.6. Plán práce ŠK a SVČ Oáza Oáza 1.6. Plán práce ICM Mgr.Opatrná 1.6. Plán práce MŠ ZŘMŠ 1.6. Zahájení AE - AE porady se sekcemi M, Čj, Cj, Př, Hu 2.6. (čt) Zasedání studentské rady 3.6. (pá) Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova 3.6.(pá) Slavnostní mše na poděkování za úspěšné ukončení studia s předáním maturitního vysvědčení (17 hodin), Zahradní slavnost (18:30 hodin) 4.6.(so) Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie 8. června (st) Přehlídka filmové tvorby - ročníkových prací studentů IV Klub, hodin TU VIII,o.Jaroslav Mgr. David Ing. Novotná Seminář animátorů o. Jaroslav 14.6.(út) Úvodní seminář Kurzu soc.kompetencí VII (od 11:25 v Mgr.Polcr kmenové učebně) (st-út) Kurz sociálních kompetencí VII Mgr.Polcr 15.června Předání evaluačního dotazníku zaměstancům CMG (ne-pá) Letní turistický kurz studentů VI Mgr. Hubáček, o. Petr Převzetí protokolů společné části MZ proti podpisu studentů TU VIII Výběr peněz na přelepky ISIC karet TU, ZŘT 22.6.(st) Geologická exkurze studentů IV na Velký Kosíř Vyučující Bi v IV 22.6.(st) Věda v ulicích - prezentace experimentů přírodních věd na náměstí TGM v Pv Mgr.Šubčíková Mgr.Hádr Termín podání přihlášky k podzimní maturitní zkoušce ZŘ (po) Klasifikační a evaluační pedagogická rada (12.30 hodin, výuka ukončena 11: (st)) I, II, III, IV: hodina třídnické práce, 9:30- zážitková hra TU, pracovníci Oázy 29.6.(st) V, VI: hodina třídnické práce: předání učebny, šatních skříněk, 9:30 sportovní den TU

9 Č e r v e n e c S r p e n (st) VII VII: hodina třídnické práce, 10:20-13:20 záv. konference kurzu soc.kompetecí v katechetickém sále 29.6.(st) Závěrečná porada pracovníků CMG (čt) Slavnostní zakončení školního roku mší svatou v kostele Sv. Cyrila a Metoděje k svátku patronů školy (9:00 hodin,...) Předání vysvědčení Hromadné zaslání přihlášek k podzimní maturitní zkoušce na IS CERTIS 30.června Odeslání oznámení na ZŠ o studentech, kteří ukončili základní vzdělání na CMG Mgr.Polcr, TU VII, o.jaroslav, TU ZŘ Mgr.Hubáčková Ročenka CMG Výroční zpráva o činnosti školy Mgr.Šubčíková Evaluační zpráva o činnosti školy každá středa Úřední den na CMG, 7:30-15:30 hodin M.Richterová Kolem Beskyd - putovní tábor pro zájemce ve věku let o. Jaroslav Plyšový tábor Stará Voda, věk 7-10 let, Onřej Češka o.jaroslav Kolem kolem Beskyd, Orlí hnízdo, cyklotábor let o. Jaroslav Plyšový tábor Stará Voda, věk 7-10 let, Zita Novotná o.jaroslav (po-so) Vodácký tábor CMG Plyšový tábor Annaberg, pro zájemce ve věku 9-12 let o.jaroslav Roháče, cyklistický tábor let o. Jaroslav setkání s papežem Františkem v Krakově (odjezd na kolech 23.7.) Možnost podání oprav přihlášek k MZ v podzimním termínu ZŘ každá středa Úřední den na CMG, 7:30-15:30 hodin M.Richterová Brigáda na našich domech v Jeseníkách o. Jaroslav Ranger's výcvik Tarbíků a Korbů o.jaroslav "Zamávání prázdninám" - Stara Voda v Jeseníkách pro o.jaroslav Vypracování specifikace koncepce CMG pro šk.rok Infolisty školy pro příští školní rok, Kalendář školy p. Müller DiS (čt) Zahájení přípravného týdne krátkou poradou v 8:30 hod (po) Opravné komisionální a doplňkové zkoušky, příprava šk.roku TU 30.8.(út) Opravné komisionální a doplňkové zkoušky, příprava šk.roku TU (st) Vstupní pedagogická rada (8:30 hodin) Září září (čt) Slavnostní zahájení školního roku (9:00 hod.) v chrámu sv.cyrila a Metoděje o.jaroslav,