V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok Střední škola automobilní Holice,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2013 2014. Střední škola automobilní Holice,"

Transkript

1 Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.: , , V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok Holice 15. října 2014 Mgr. Bc. Michal Šedivka

2 Obsah: 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních dokumentů 3. Pracovníci školy 4. Přijímací řízení pro školní rok Vyhodnocení maturitních a učňovských zkoušek 6. Výsledky vzdělávání žáků 7. Inspekce ČŠI 8. Projektová činnost školy 9. Provoz školy 10. Spolupráce s odborovou organizací 11. Přílohy

3 1. Charakteristika školy Základní údaje o škole Název: Střední škola automobilní Holice Sídlo organizace: Nádražní 301, Holice IČO: Kontakt: mail tel , Ředitel školy: Mgr. Bc. Michal Šedivka Zástupce ředitele pro teoretické vyučování: Mgr. Ivana Pertotová Zástupce ředitele pro praktické vyučování: Ing. Josef Šnajdr Vedoucí ekonomického úseku: Ing. Iva Beranová Vedoucí domova mládeže: Ing. Kateřina Lukšíková Školská rada: Mgr. Radka Dojčánová, Mgr. Jana Štěpánková, Ing. Radomír Kroupa Historie naší školy sahá k roku 1951, kdy bylo pod patronací ČSAD Pardubice slavnostně otevřeno středisko pracujícího dorostu se zaměřením na výuku automechaniček a autoelektrikářek. Učební doba byla dvouletá. Učiliště státních pracovních záloh bylo založeno v r Za spolupráce s místními zemědělskými podniky a pro jejich potřeby byl v druhé polovině padesátých let po tři roky vyučován obor zámečník pro opravu zemědělských stojů a traktorů. Vybavení pomůckami bylo v té době velmi skromné. K přešlo někdejší učiliště státních pracovních záloh pod označením odborné učiliště k podniku ČSAD n. p. Pardubice, později Moravany. Ustavení technického a zásobovacího závodu (v r. 1963), který měl též zajišťovat výuku učňů, zlepšilo vztah podniku ke svému učebnímu zařízení. Přijímaných žáků nebylo mnoho - ještě na počátku šedesátých let se učitelský sbor skládal z jednoho učitele všeobecně vzdělávacích předmětů a dvou odborných učitelů. Modernizace vozového parku v následujícím desetiletí se nemohla neprojevit v práci školy - učitelé ve spolupráci s mistry odborného výcviku zhotovovali nové modely, řezy, kreslili výukové obrazy, vybavení doplňovali diapozitivy a filmy. Zdařilý krok byl učiněn v r zřízením autoškoly jako doplňku výuky. Střední škola automobilní byla k přejmenována ze Střední průmyslové školy automobilní a Středního odborného učiliště automobilního Holice, která byla zřízena ke dni 1.ledna 1999 na základě dodatku MŠMT ČR č.j /98 21 ze dne ke zřizovací listině ze dne 7.dubna 1997, č.j /97 60 z původně zřízené Integrované

4 střední školy automobilní a Středního odborného učiliště dopravního, které bylo zřízeno Ministerstvem vnitra ČR k 1. lednu 1991 na základě zřizovací listiny č.j. MH/ / 1612/ 91. Vznik učiliště pro potřeby osobní a nákladní dopravy je na počátku roku Od 1.dubna 2001 přešla zřizovatelská funkce k příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola automobilní a Střední odborné učiliště automobilní, Holice, Nádražní 301 na Pardubický kraj ( Č.j.: KrÚ/ KH / 2001). Od byla znovu škola přejmenována na Střední školu automobilní Holice, zřizovací listinou č.j.:krˇu 18382/2005/OŠMS/10, která trvá dodnes. Ve školním zařízení je zabezpečována výuka studijního oboru Střední odborné školy Dopravní prostředky a oborů Středního odborného učiliště Autotronik, Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář, Karosář a denního nástavbového studia Provozní technika. Součásti školy: 1. Střední škola s kapacitou 510 žáků 2. Domov mládeže s kapacitou 215 lůžek 3. Školní jídelnu s kapacitou 550 jídel Stravování žáků a zaměstnanců bylo zajišťováno ve školní jídelně v Holicích. Pro ubytované žáky je stravování poskytováno 4krát denně, pro neubytované 2krát denně. Veškeré činnosti pro zajištění hlavní činnosti školy byla zajišťována školou v prostorách, které byly předány vlastníkem do správy. Všechny prostory školy jsou využívány maximálně účelně. Pro zajištění předmětu tělesná výchova byla smluvně využívána sportoviště města Holice, TJ Sokol Holice a tělocvična gymnázia E. Holuba. Ve školním roce došlo k získání finančních prostředků od zřizovatele ve výši 3,5 mil Kč. Na rekonstrukci administrativní budovy a opravu střešní krytiny. Dále byly získány prostředky z EU na zateplení této budovy a na výměnu oken.

5 2. Učební dokumenty 2.1. Obory studia zakončené maturitní zkouškou Kód oboru Název oboru Kapacita Délka studia M/01 Dopravní prostředky roky L/01 Autotronik roky L/51 Provozní technika 60 2 roky 2.2. Obory studia zakončené výučním listem Kód oboru Název oboru Kapacita Délka studia H/01 Autoelektrikář 90 3 roky H/02 Karosář 90 3 roky H/01 Mechanik opravář motorových vozidel roky 2.3. Počty žáků dle oborů ve školním roce k Obor Kód oboru Ročník I. II. III. IV. Celkem Automechanik UO H/ x 150 Autoelektrikář H/ x 71 Karosář H/ x 63 Autotronik L/ Dopravní prostředky M/01 17 x Provozní technika L/ x x 44

6 Z celkového počtu žáků 492 žáků bylo 18 dívek. Ve škole studovali 2 žáci ukrajinského původu, 2 žáci moldavské národnosti, 1 žák ruské národnosti, 1 žák slovenské národnosti a 486 české národnosti. 3. Pracovníci školy Ke konci školního roku pracovalo ve škole 84 zaměstnanců z toho bylo 25 učitelů teoretického vyučování, 24 učitelů OV a autoškoly, 6 vychovatelů a 29 nepedagogických pracovníků Teoretické vyučování Pro zabezpečení výuky dle platných učebních osnov je v organizaci zaměstnáno celkem 25 učitelů, 1 pracoval jako externista na zkrácený úvazek. 24 učitelů pracovalo na plný úvazek. Ředitel školy měl v průběhu školního roku vyučovací povinnost 2 vyučovací hodiny a zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování 6 hodin týdně. Zástupce ředitele současně vykonával funkci výchovného poradce. Funkci metodika prevence vykonávala Ing. Lubica Smitková. Lze konstatovat, že kolektiv učitelů zabezpečujících teoretické vyučování splňuje po stránce kvalifikace, odborné a pedagogické způsobilosti požadavky pro výuku v optimálních podmínkách. Většina pedagogických pracovníků buď studuje, nebo se připravuje na doplnění vzdělání jak odborného, tak pedagogického. Veronika Klikarová studuje VŠ a Mgr. Dojčánová dokončila bakalářské studiu speciální pedagogiky Praktické vyučování

7 Výuka v praktickém vyučování je zabezpečována 14 učiteli OV, dvěma vrchními mistry, vedoucím autoškoly, 6 učiteli autoškoly a zástupcem ředitele pro praktické vyučování. Všichni zaměstnanci úseku praktického vyučování splňují předepsané ÚSO vzdělání. Dva učitelé OV studovali DFJP v Pardubicích. Výuka autoškoly, která probíhá u všech vyučovaných oborů ve škole, je zabezpečována jedním vedoucím autoškoly, který zároveň vyučuje teoretický předmět Řízení motorových vozidel, s pěti učiteli jízd Domov mládeže Činnost domova mládeže zajišťovalo šest výchovných pracovníků na plný pracovní úvazek. Všichni splňují pro vykonávanou činnost předepsaný stupeň vzdělání. Dva vychovatelé dokončili tříleté studium speciální pedagogiky. Jedna vychovatelka dokončila VŠ se zaměřením na vychovatelství a etopedii.vedoucí domova mládeže v Holicích s kapacitou 95 lůžek a v Dolní Rovni s kapacitou 120 lůžek je Ing. Lukšíková. Pro zlepšení úrovně ubytování byly pokoje rozděleny na dvou, tří a čtyřlůžkové. V tomto školním roce bylo ubytováno celkem 100 žáků a to na DM v Holicích bylo ubytováno 52 žáků a na DM v Rovni 48 žáků. Všechny pokoje jsou připojeny na internetovou síť Školní kuchyň Provoz školní kuchyně zajišťuje osm pracovnic ve dvousměnném provozu. Provoz v Holicích zajišťovala jedna vedoucí kuchyně a jedna vedoucí kuchařka. Ve školní jídelně je zabezpečeno celodenní stravování - snídaně, svačiny, obědy a večeře Správa školy Činnost ekonomicko provozního úseku zabezpečují dvě účetní s úplným středním odborným vzděláním, jeden pracovník zodpovídá za správu majetku, bezpečnost práce a autoprovoz, zabezpečuje zásobování a řídí údržbářské a opravárenské práce. Splňuje úplné střední odborné vzdělání. Údržba je zajišťována 2 údržbáři na plný úvazek. Správce počítačové sítě splňuje vzdělání VŠ.

8 Ředitel školy splňuje vysokoškolské vzdělání pedagogického směru, funkčního studia II a dokončil bakalářské studium na UK Praha obor Školský management asistentka ředitele splňuje úplné střední odborné vzdělání. Vedoucí technicko ekonomického úseku má ukončené vysokoškolské vzdělání ekonomického směru. Ke konci školního roku odešel do starobního důchodu pan Vodák a pan Jakubec. Bylo uskutečněno výběrové řízení a pan Rychtařík bude vykonávat funkci správce budov, pan Rychlík údržbu se zaměřením na elektro. Pan Johanides si způsobil dlouhodobý pracovní úraz a za něj vykonává jeho práci pan Kasal. Činnost studijního oddělení zabezpečuje jedna pracovnice s vysokoškolským vzděláním, zabezpečuje servis pro žáky a zajišťuje přijímací řízení Závěr Naplněnost organizace pracovníky je optimální. Pedagogická a odborná způsobilost pracovníků pro vykonávanou činnost je na velmi dobré úrovni. Další vzdělávání pracovníků jak pedagogických, tak i nepedagogických se realizuje průběžně formou školení a formou odborných 40 hod. stáží ve firmách. 4. Přijímací řízení Přijímací řízení na naši školu proběhlo v termínu stanoveném vyhláškou MŠMT. Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok bez nástavbového studia Dle ŠVP název oboru, kód DOPRAVNÍ PROSTĚDKY, M/01 AUTOMECHANIK údržba a opravy vozidel, H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ, H/01 KAROSÁŘ, H/02 AUTOTRONIK, L/01 Počet přihlášených Počet přijatých Odevzdalo ZL

9 Kritériem pro výběr žáků bylo hodnocení žáka ze ZŠ a výsledků v soutěžích, jeho studijní výsledky na ZŠ a dle doporuční Krajského úřadu Pardubického kraje u studijních oborů přijímací zkoušky organizované firmou SCIO. Pro letošní školní rok škola otevřela denní nástavbové studium Provozní technika L/51 kde bylo přihlášeno 26 žáků a 23 přijato. 5. Vyhodnocení maturitních zkoušek a ZZ Obor - kód Název Počet Prospěli u SZk Prospěl Vyznam Neprosp M/01 Silniční doprava L/01 Autotronik L/51 Provozní technika H/01 Automechanik H/01 Autoelektrikář H/02 Karosář Celkem Výsledky vzdělávání žáků 6.1 Úseku teoretického vyučování Komise všeobecně vzdělávacích předmětů Předmětová komise zahájila svoji činnost v měsíci září úvodní schůzkou. Předsedkyní je Mgr. Radka Dojčánová. V rámci komise je vytvořena subkomise českého jazyka a literatury, jejíž vedoucí je Mgr. Denisa Vinzencová. Jako každý rok byl sestaven přehled učebnic literatury povinné i doporučené.

10 Komise jazyků v počátku školního roku nabídla studentům možnost navštěvovat kroužky jazyků AJ,NJ. Žáci využili možnosti navštěvovat konverzaci v NJ. Výuka cizích jazyků byla také nabídnuta zaměstnancům školy. Zájem o výuku AJ projevili zaměstnanci, kteří dosud žádným kurzem neprošli, ale i mírně pokročilí. Kurz vedla Mgr. Šitinová. Všichni žáci 1.ročníků opět prošli vstupními testy z ČJ. Hodnocení vstupních testů se rozchází z hodnocením mezi ZŠ a naší školou asi o jeden až dva stupně. Na doporučení odboru školství Pardubického kraje vedení školy rozhodlo, že se budou pro školní rok konat přijímací zkoušky do 1. ročníků. Komise připravovala přijímací zkoušky nanečisto z ČJ a literatury pro žáky ze základních škol. Také komise matematiky připravovala přijímací zkoušky nanečisto. Přípravné kurzy vedly Mgr. Lupínková a RNDr. Maršálková. Vyučující českého jazyka a literatury zorganizovali pro třídy několik návštěv divadelních představení buď ve Východočeském divadle Pardubice, nebo v Klicperově divadle v Hradci Králové: Richard III., Žebrácká opera, Zkrocení zlé ženy, Poslední víkend, Romeo a Julie, A je to v pytli, Holky z kalendáře. V průběhu školního roku žáci naší školy navštěvovali putovní výstavy na Gymnáziu dr. Holuba. První výstava byla věnována židovským občanům, kteří zmizeli za druhé světové války, její název byl Zmizelí sousedé. Druhá výstava se týkala jedné z nejčtenějších knih světa - Deníku Anne Frankové. K deníku Anne Frankové jsme se pak vraceli v hodinách ZSV, v nichž žáci vypracovávali projekt. Vyučující anglického jazyka Mgr. Šitinová a Klikarová zorganizovaly pro žáky 3.MA, 4.MA, 2.MB a 2.N návštěvu anglického představení Dr Jekyll and Mr Hyde. Mgr. Lupínková spolu s Mgr. Dojčánovou uspořádaly pro zájemce zájezd: továrny Volkswagen v Drážďanech továrny Ferrari v Maranellu a muzeum Lamborghini v Bologni. V. Klikarová zorganizovala dvakrát za školní rok testování SCIO pro 4. ročníky maturitních oborů. Vyučující českého jazyka uspořádali školní kolo Olympiády v českém jazyce. Bohužel žádný žák nepostoupil do vyššího kola.

11 Mgr. Vinzencová navštívila v květnu 2014 s 1.MA Městskou knihovnu Holice a se třídou 2.Aa a studenty z Číny Muzeum Dr. Emila Holuba Holice. Dne se třída 3. MB a finští studenti zúčastnili exkurze do Národního technického muzea v Praze a dále se seznámili se systémem veřejné dopravy v Praze. Akci připravily Veronika Klikarová a Mgr. Šitinová. Komise přírodovědných předmětů Mgr. Irena Brustmanová uspořádala v měsících únoru a březnu besedu o jaderné fyzice. Beseda byla určena pro žáky 2.a 3.ročníků. Beseda měla u žáků velmi kladný ohlas. RNDr. Maršálková připravovala žáky 9. tříd na přijímací zkoušky do 1. ročníků studijních oborů. Mgr. Brustmanová a RNDr. Maršálková připravily pro žáky 1. ročníků vstupní testy z matematiky. Opětovně se ukázalo, že do 1. ročníků nastupují žáci s menšími vědomostmi, než bychom předpokládali. Dne se uskutečnila exkurze do ČNB v Praze s programem pro zlepšení finanční gramotnosti třídy 2.MB (Ing. Sochová, RNDr. Maršálková). Učitelé matematiky uspořádali školní kolo matematické soutěže, ze které vždy 2 nejlepší žáci postoupili do regionální soutěže. 32. ročník regionální matematické soutěže se letos opět konal v Ústí nad Orlicí. Obsadili jsme 6 kategorií: v kategorii U1 - byl Daniel Grunt 3. v kategorii N1 - byl Adam Stránský 1. Mgr. Brustmanová zorganizovala školní kolo soutěže Matematický KLOKAN. Této soutěže se zúčastnilo 26 žáků 1. Dominik Samek 1.Cek

12 2. Tomáš Malátek 2. Ba 3. Marek Dušek 3.Aa V průběhu 2. pololetí školního roku 2013/2014 se žáci naší školy zúčastnili několika sportovních akcí. Největšího úspěchu dosáhli v měsíci květnu při nohejbalovém turnaji žáků středních škol pardubického regionu, zařazeného do Olympiády mládeže. V konkurenci 9 týmů vybojovali vynikající 2. místo Na tomto umístění se podíleli: Lukáš Pikal (3.Ce), Jan Jirásek (2.MB), Jan Neugebauer (3.Ba) a Vojtěch Kučera (3.Ce). V celkovém pořadí XX. REGIONÁLNÍ OLYMPIÁDY MLÁDEŽE, v kategorii střední školy - chlapci, se naše škola umístila na 11. místě z 18. bodujících SŠ (2. mimopardubická SŠ). Dále se v průběhu měsíce dubna uskutečnil na naší škole FUTSALOVÝ TURNAJ. Zúčastnilo se ho cca 120 studentů ze 16 tříd naší školy. Celkovým vítězem turnaje se po kvalitním týmovém výkonu stala třída 3.Ba. Komise automobilů Vedoucím této komise se stal Ing. Jindřich Burkovič. V měsíci březnu 2014 Ing. Burkovič zorganizoval zájezd na autosalon v Ženevě. Zájezdu se účastnilo 42 žáků. Ing. Hron a učitelé VT se podíleli na přípravě žáků třetích ročníků na soutěž Automechanik Junior. V letošním školním roce se pořádaly i soutěže Autoelektrikář Junior a Autoklempíř Junior. V listopadu 2013 se uskutečnila exkurze do firmy BÜHLER CZ s.r.o. Vamberk výroba strojů žáci 1.N, 3.MB, 4.MA Ing. Křivský, Ing. Janovcová Dne se uskutečnila exkurze v závodě IRIBUS Vysoké Mýto s třídou 3.Bk - Ing. Burkovič. Dne se uskutečnila exkurze ve závodě BRÜCK Zámrsk výroba ložisek s třídami 2.Ba a 1.MB - Ing. Burkovič, Mgr. Maturová.

13 Dne se uskutečnila exkurze v závodě Auto ŠKODA M.B. s třídou 3.Dk a 1.N - Ing. Burkovič, Ing. Křivský. Komise obecně strojní Předsedkyní předmětové komise je Ing. Marcela Sochová. Ing. Sochová byla vyučující v kroužku AutoCADU. Kroužek se konal každé úterý ráno před vyučováním. Ing. Svoboda a Ing. Sochová uspořádali v říjnu 2013 zájezd na Mezinárodní strojírenský veletrh do Brna - účastnily se třídy 3.Dk, 2.Dk, 2.MB, 3.MA. Na počátku školního roku se 4 žáci ze třídy 3.MA podíleli na celostátní akci SVĚTLUŠKA, která byla zaměřena na pomoc nevidomým dětem a lidem s těžkým zrakovým postižením. Celkem se vybralo 6 991,- Kč. Garantem akce byla Ing. Marcela Sochová. V dubnu proběhla přednáška firmy Erwin Junker Grinding Technology a.s. Holice. Přednášku vedl Ing. Jiří Horák a byla určena pro třídy 4.MA a 4.MB. V měsíci dubnu také proběhlo seznámení s metalografickou laboratoří, se kterou přijeli pracovníci Dopravní fakulty Pardubice Jana Pernera. Zahraniční stáže V roce 2013 škola žádala o grant u agentury Leonardo da Vinci. Tento grant škola získala. Na podzim 2013 se 3 žáci ze tříd 3.MA a 3.MB účastnili 3 týdenní stáže ve finském Porvoo a na oplátku 6 finských žáků bylo na stáži v Holicích. Dále 7 žáků bylo na stáži v Polsku. Žák Karel Hysek se zúčastnil 10 týdenní stáže v Rakousku Eggenburg, který naši školu vzorně reprezentoval a naši kolegové v rakouské škole ho velmi chválili. Na jaře žáků z oboru karosář a automechanik jelo na 3 týdny na stáž do Bratislavy Slovensko.

14 Od října 2012 probíhala výuka FJ. Z řád účastníků kurzu FJ bylo vybráno 7 žáků, kteří celý měsíc duben strávili na stáži ve Francii v Paříži. 3 žáci ze tříd 4.MB, 1.N a 3.MB se zúčastnili stáže v Číně Shanghai. Čínští studenti přijeli na stáž do Čech v červnu školy v Paříži. Na přelomu měsíců leden a únor 2014 přijelo na stáž do Holic 6 studentů z partnerské Environmentální výchova Koordinátorem environmentální výchovy je RNDr.Marcela Maršálková. Na počátku školního roku vypracovala dlouhodobý a krátkodobý plán své práce. Dne se uskutečnila ekologická exkurze žáků 2.MB, 3.MA a 2.C do KRNAPu, kde žáci uskutečnili výstup na Sněžku. (RNDr.Maršálková, Mgr. Kmentová, Mgr. Šitinová) Dne poznávání okolí Holic - terénní cvičení u rybníka Hluboký - třída 1.MA (Mgr. Kmentová) Dne proběhlo ekologické terénní cvičení se třídou 1.MB s tématem člověk město příroda (Ing. Křivský) Dne poznávání okolí Holic - procházka Staré Holice, rybník Blažkovec, Poběžovice, Podlesí, Holice 3.Aa (Mgr. Kmentová) Ve dnech ekologická exkurze na Vysočinu do Medlova (Ing.Koleta a Mgr. Maturová) V rámci navázaní spolupráce s Automotoklubem Holice se žáci účastní brigád na zvelebení okolí rybníku Hluboký a autokempu. Prevence sociálně patologických jevů Preventistkou sociálně patologických jevů je jmenována ing.lubica Smitková. Svou práci opět zahájila vypracováním ročního plánu, který vychází z minimálního preventivního programu. Žáci všech prvních ročníků se druhý a třetí týden v měsíci září zúčastnili projektu Než budeme plnoletí. Projekt byl realizován v rekreačním středisku Radost v Horním

15 Jelení. Cílem projektu bylo usnadnit žákům přestup ze ZŠ na SŠ, boj se sociálně patologickými jevy, nabídnout žákům volnočasové aktivity. Pro 11 tříd školy se uskutečnila beseda na téma Kriminalita a šikana mládeže. Pro třídy 1. ročníků uskutečnila Mgr. Dojčánová akci Bubnování v kruhu sportovní pobyt tříd 1MB, 1MA a 1Ba v outdoorovém středisku Relaxa u Rýmařova, jedná se o sportovní pobyt s cílem budování týmu Pro příští školní rok napsala projekt Mgr. Dojčánová. Ostatní aktivity V rámci prohlubování znalostí a praktických dovedností v BOZP se nacvičovala evakuace. Nácviku se zúčastnily třídy, které ten den měly teoretické vyučování. Učitelé se zúčastnili Dnů otevřených dveří , , , a Učitelé se také spolupodíleli se na náboru žáků na burzách škol a jezdili i na schůzky rodičů žáků 9.tříd na ZŠ. Třídy 2.MA, 3.MA a 3.MB se v červnu účastnily speciálního programu pro SŠ BATTLEFIELD Jiřího Potůčka. Program se uskutečnil v lanovém centru Proud v Praze Libni. Námětem soutěže je výcvik čs. paraskupin během války ve Velké Británii. Maturity a závěrečné zkoušky Od 19. května 2014 probíhala profilová část ústní maturitní zkoušky. Ústním zkouškám předcházela obhajoba maturitní práce, na kterou žáci měli téměř půl roku na vypracování. K maturitní zkoušce přistoupilo 14 žáků ze třídy 4.MA, 28 žáků ze třídy 4.MB, 21 žáků 2.N.

16 K ústním zkouškám byli připuštěni všichni žáci, kromě jednoho.u ústních zkoušek neprospěli z profilové částí dva žáci ze třídy 4.MA a dva ze 4.MB. Od žáci vykonávali společnou část maturitní zkoušky. Společná část měla podobu didaktického testu a písemné práce. Žáci, kteří uspěli, dostali maturitní vysvědčení a maturitní protokol. U společné části maturitní zkoušky v jarním termínu uspěli všichni žáci. Opravné maturity V podzimním termínu 1 žák ze třídy 2.N dělal celou maturitu - všechny části udělal - prospěl prostě. 4 žáci opakovali některé předměty z profilové části. Ze 4 žáků 3 uspěli, 1 neuspěl. Ten bude mít ještě jednu možnost na opakování na jaře Od 2. června 2014 probíhaly ZZ. ZZ u oborů automechanik, autoelektrikář a karosář probíhaly podle jednotného zadání. K závěrečným zkouškám přistoupilo 80 žáků (42 automechaniků, 18 karosářů, 20 autoelektrikářů ). 21 žáků nebylo k učňovským zkouškám připuštěno, protože neměli ukončený 3. ročník. U závěrečných učňovských zkoušek žáků prospěli s vyznamenáním Jan Černý, Lukáš Hlaváč, Patrik Pištěk, František Růžička, Jan Seifert, Filip Šulc a Miloš Tomčo ze 3.Aa, Maik Fiala, Ondřej Kaplan a Jakub Suchý ze 3.Ba, Ondřej Nováček ze 3.Ce. 6 žáků neuspělo u závěrečné zkoušky. Zbývající žáci prospěli prostě. Opravné ZZ K opravným ZZ se dostavilo 8 žáků (tito žáci nebyli připuštěni v červnu). V tomto termínu 2 žáci neuspěli u písemné části a 2 u ústní části. Na opravné zkoušky - 2.termín se dostavilo 6 žáků. Z toho 3 žáci neuspěli.

17 Vzdělávání učitelů Pedagogičtí pracovníci se v průběhu školního roku pravidelně vzdělávali. Pedagogové, kteří neučí ČJ, AJ, NJ, M se vzdělávali jako zadavatelé a hodnotitelé žáků s PUP Ing. Smitková změny v provozování silniční nákladní dopravy se zúčastnily I. Brustmanová a M. Maršálková Konference učitelů matematiky v Pardubicích. Během školního roku se L. Smitková a M. Maršálková zúčastnily šestidenního školení finanční gramotnosti v Domě techniky v Pardubicích rámci projektu Připravit pro život, který byl určen dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v Pardubickém kraji v oblasti ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR. V listopadu 2013 se uskutečnilo školení v pilotní škole v Ústí nad Orlicí motory SKANIA ing. Burkovič, ing. Křivský + 2 mistři OV Škola je zapojena do projektu Vzdělávání inspirace kariéra, jehož garantem je CZZV Pardubice

18 MATURITNÍ ZKOUŠKA CELKEM (ŘÁDNÝ TERMÍN) SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY (ŘÁDNÝ TERMÍN) MATURITNÍ ZKOUŠKA CELKEM SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PRŮMĚRNÝ DOSAŽENÝ % SKÓR (ŽÁCI, KTEŘÍ ZKOUŠKU DOKONČILI) HRUBÁ MÍRA NEÚSPĚŠNOSTI (100% = PŘIHLÁŠENÍ K PŘEDMĚTU) ČISTÁ MÍRA NEÚSPĚŠNOSTI (100% =ŽÁCI, KTEŘÍ ZKOUŠKU DOKONČILI) POČET PODÍL V % Z POČTU PŘIHLÁŠEK PODÍL V % Z POČTU PŘIHLÁŠEK PODÍL V % Z POČTU PŘIHLÁŠEK PŘIHLÁŠENÝCH NEKONAL KONAL NEUSPĚL USPĚL NEKONAL KONAL NEUSPĚL USPĚL NEKONAL KONAL NEUSPĚL USPĚL ČESKÝ JAZYK CIZÍ JAZYK MATEMATIKA ČESKÝ JAZYK CIZÍ JAZYK MATEMATIKA ČESKÝ JAZYK CIZÍ JAZYK ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM ,3 88,7 17,7 71,0 11,1 88,9 14,4 74,4 11,0 89,0 5,8 83,2 71,2 77,9 54,8 16,6 17,5 29,9 6,3 7,8 GYMNÁZIUM ,4 96,6 4,9 91,7 3,3 96,7 2,4 94,3 3,3 96,7 3,1 93,6 80,6 88,8 75,4 4,6 4,6 4,3 1,4 0,9 z toho: 8leté gymnázium ,3 97,7 2,9 94,8 2,3 97,7 1,3 96,4 2,2 97,8 2,0 95,8 83,4 91,7 80,8 3,0 2,9 2,7 0,8 0,4 6leté gymnázium ,5 97,5 4,5 93,0 2,4 97,6 1,9 95,7 2,4 97,6 3,2 94,4 82,0 90,2 76,7 3,4 3,8 2,9 1,1 1,0 4leté gymnázium ,2 95,8 6,2 89,6 4,2 95,8 3,1 92,7 4,1 95,9 3,8 92,0 78,6 86,9 71,3 5,8 5,7 5,6 1,8 1,1 LYCEUM ,2 94,8 9,4 85,4 5,2 94,8 6,3 88,6 5,2 94,8 4,5 90,4 73,6 80,9 62,1 7,3 7,9 12,6 2,3 3,1 SOŠ - technické ,3 86,7 18,5 68,2 13,2 86,8 12,2 74,6 13,2 86,8 9,1 77,7 67,8 80,1 55,4 18,3 17,6 23,6 6,0 4,2 SOŠ - technické ,6 84,4 24,2 60,2 15,6 84,4 19,7 64,7 15,4 84,6 8,1 76,5 66,4 72,5 45,1 22,3 24,8 39,0 8,3 11,4 SOŠ - ekonomické ,8 89,2 15,4 73,8 10,7 89,3 11,3 78,1 10,7 89,3 6,5 82,8 69,8 77,9 49,7 15,3 15,3 27,7 5,2 5,0 ČESKÁ REPUBLIKA DLE SOŠ - hotelové a podnikatelské ,0 86,0 21,0 65,0 13,9 86,1 17,4 68,7 13,6 86,4 6,8 79,7 66,8 74,5 39,6 21,9 19,6 50,2 9,6 8,0 SKUPIN OBORŮ SOŠ - humanitní a pedagogické ,5 89,5 22,2 67,3 10,3 89,7 19,5 70,2 10,2 89,8 5,9 83,9 68,6 71,3 38,4 17,4 20,1 49,5 8,2 11,6 SOŠ - zemědělské ,0 86,0 26,4 59,5 13,8 86,2 23,5 62,7 13,8 86,2 6,6 79,6 67,0 70,4 44,4 20,9 27,0 41,5 8,4 15,2 SOŠ - zdravotnické ,9 90,1 26,8 63,3 9,7 90,3 24,4 65,8 9,7 90,3 5,9 84,4 66,3 67,2 34,2 18,3 22,0 58,0 9,7 14,6 SOŠ - umělecké ,7 88,3 17,7 70,6 11,4 88,6 13,5 75,1 11,3 88,7 7,1 81,6 71,9 75,1 44,3 16,3 20,5 44,1 5,8 10,5 SOU - technické ,6 81,4 26,0 55,4 18,4 81,6 22,3 59,3 18,4 81,6 7,1 74,6 64,0 74,0 43,2 25,7 23,9 42,3 9,1 7,5 SOU - ostatní ,8 80,2 30,3 49,9 19,6 80,4 28,8 51,6 19,7 80,3 5,4 74,8 63,1 66,6 31,7 30,6 33,1 68,6 13,8 18,3 NÁSTAVBOVÉ - technické ,6 78,4 31,2 47,2 21,5 78,5 29,0 49,5 21,1 78,9 5,9 73,0 63,8 69,3 40,5 30,3 35,8 51,3 11,5 18,4 NÁSTAVBOVÉ - ostatní ,9 79,1 33,2 46,0 20,6 79,4 31,5 47,8 20,4 79,6 5,9 73,6 64,0 64,7 36,4 31,5 39,3 58,1 14,1 23,6 ŠKOLA CELKEM 65 1,5 98,5 7,7 90,8 1,5 98,5 6,2 92,3 1,5 98,5 1,5 96,9 73,2 76,7 50,4 1,5 0,0 11,9 0,0 0,0 NTE 21 4,8 95,2 4,8 90,5 4,8 95,2 4,8 90,5 4,8 95,2 0,0 95,2 67,5 76,9 59,5 4,8 0,0 15,4 0,0 0,0 ŠKOLA DLE SKUPIN ST1 21 0,0 100,0 9,5 90,5 0,0 100,0 9,5 90,5 0,0 100,0 0,0 100,0 75,6 78,9 44,0 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 OBORŮ UTE 23 0,0 100,0 8,7 91,3 0,0 100,0 4,3 95,7 0,0 100,0 4,3 95,7 75,8 73,9 48,9 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 TŘÍDA SKUPINA OBORŮ 2.N NTE 21 4,8 95,2 4,8 90,5 4,8 95,2 4,8 90,5 4,8 95,2 0,0 95,2 67,5 76,9 59,5 4,8 0,0 15,4 0,0 0,0 4.MA ST1 21 0,0 100,0 9,5 90,5 0,0 100,0 9,5 90,5 0,0 100,0 0,0 100,0 75,6 78,9 44,0 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 4.MB UTE 23 0,0 100,0 8,7 91,3 0,0 100,0 4,3 95,7 0,0 100,0 4,3 95,7 75,8 73,9 48,9 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 Výsledky jarního termínu maturitních zkoušek

19 6.2 Úsek praktického vyučování Vzdělávání učitelů odborní výchovy ( UOV) Vzdělávání učitelů OV bylo realizováno průběžně. Vždy se uskutečňovalo podle odborného zaměření a hlavním kritériem je skutečný přínos pro výuku žáků. Ke vzdělávání využíváme většinou naše partnerské firmy a jejich vzdělávací a školící střediska jako např. Škoda auto, Iveco V. Mýto. Napa Truck Pardubice,Bosch Praha, Jablotron Jablonec/N, TRW Jablonec/N, Česmad Bohemia a další vzdělávací centra. V průběhu roku a hlavně v období volných dnů většina učitelů OV absolvovalo určitý typ vzdělávání. Exkurze, pracovní návštěvy, doprovodné akce a předváděcí akce Žáci třetích ročníků a Ti nejlepší ve druhém ročníku se pravidelně zúčastňují stáží v servisech nebo ve výrobních závodech, např. Škoda Auto závod Kvasiny a Iveco Vysoké Mýto. Celkem se vystřídalo v servisech 121 žáků, kteří byli postupně ve dva a sedmdesáti podnicích. Osm automechaniků a osm karosářů z druhých ročníků absolvovalo čtrnáctidenní praxe ve Škodě v Kvasinách a v Ivecu ve Vysokém Mýtě. I pro další období budeme organizovat podobné povinnými praxe. Ve třetích ročnících je vždy část ročníku /min. jedna skupina/ v servisech a to po vzájemné dohodě se školou. Praxe jsou i přínosem finančním pro žáky, kdy za produktivní prácí získávají na finanční odměnu. Letos se nám nepodařilo navázat na výměnnou praxi elektrikářů v Praze v Centru vzdělávání, z důvodů nedostatku vhodných volných termínů, ale v příštím školním roce s touto praxí v počtu minimálně 7 /sedmi/ žáků po dobu jednoho týdne můžete opět počítat. Tzn. z druhých ročníku pojede opět skupinka žáků /elektrikářů- autotroniků/ na tuto praxi. Z ostatních - doprovodné akce v rámci odborného výcviku: exkurze Iveco Czech Republic ve Vysokém Mýtě, firma Faifer a BV Elektronik v Holicích, Dopravně bezpečnostní akci na Dopravní fakultě v Pardubicích.

20 Soutěže žáků V tomto školním jsme pokračovali ve zkvalitňování soutěží u všech oborů pro žáky všech ročníků. Organizování probíhá podle podobných propozic jako závěrečné zkoušky. Ti nejlepší postupují do vyšších soutěží a reprezentují tak naší školu. Letošním školním roce nás reprezentovali v regionálních kolech a v celostátním kole automechanik Maik Fiala, který byl sedmnáctý z dvaceti osmi v celostátním kole a na sedmém místě mezi autotroniky se umístil Martin Cemper. Finálové kolo se konalo ve Škodě v Mladé Boleslavi a jako odborný poradce a dozor je doprovázel pan František Slezák. Soutěživost se opět ukázala jako jeden z hlavních motivačních faktorů, vždy vzbuzují zájem u převážné většiny žáků a mají přínos pro závěrečné praktické zkoušky. U soutěží si cením přístupu učitelů na úseku OV, autoškoly a spolupráce učitelů odborných předmětů a počítačů, kteří se podílí na teoretické části soutěží. Servisní a prezentační den Každý rok pořádáme Servisní, dopravní a prezentační den na náměstí v Holicích minulý ročník se uskutečnil 2. října. Je to již naše tradiční akce při které se všichni žáci vystřídali na náměstí. Žáci vyšších ročníků pracovali na vozidlech zákazníků prohlídku vozidla před zimním obdobím a odstraňování drobných závad. Jedná se o takovou střední technickou prohlídku. Firmy, které nás tam při servisní činnosti doprovázely jsou našimi partnery. V doprovodném programu si žáci vyzkoušeli jaké to je být v autě hlavou dolů nebo narazit do překážky a to vše při velmi malých rychlostech. Takovéto akce slouží i jako prezentace školy na veřejnosti a ta nás podle úrovně, také hodnotila. Podobné akce s názvem Bezpečné prázdniny jsme se úspěšně zúčastnili s našimi výukovými trenažéry před několika dny v Hlinsku, jako součást doprovodného programu jsme byli s trenažéry i na závodech do vrchu Ece homo ve Šternberku, podobně i na Dnech Holicka. Tyto akce spolehlivě zajišťovali učitelé naší autoškoly a školícího střediska a to především v době svého osobního volna.