KRONIKA OBCE. sepsala: Irena Kozáková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRONIKA OBCE. sepsala: Irena Kozáková"

Transkript

1 KRONIKA OBCE sepsala: Irena Kozáková

2 1998 KRONIKA OBCE RADOTÍN O b s a h str. Politické klima doby 2 Mimořádné události 3-10 Volby Posvícení Misijní středisko Dvojí výročí Počasí 11 Správa věcí veřejných Věci sociální 15 Matrika 16 Finance Stavebnictví Živnostenský odbor Domovní správa 24 Technické služby 25 Životní prostředí 26 Letopisecká komise 27 Školství Kultura Zdravotnictví 47 Bezpečnost 48 Průmysl a obchod 49 Církve Politické strany Sport Společnost Různé Závěr 75 1

3 Politické klima doby Rok 1998 byl nabitý vnitropolitickými událostmi. Drama začalo již koncem roku 1997 odchodem stran ODA a KDU-ČSL z vládní koalice a vynucenou demisí premiéra Václava Klause uprostřed funkčního období. Počátkem roku 1998 byla jmenována nová vláda vedená Josefem Tošovským, dvě největší strany, ODS a ČSSD zůstaly mimo. V předčasných volbách zvítězila ČSSD, těsně následovaná ODS. Novou vládu sestavil Miloš Zeman vesměs z členů ČSSD a její stabilitu zajistila opoziční smlouva, ve které se ODS zavázala nehlasovat proti vládě, vyskytne-li se v Parlamentu otázka důvěry. Vznikla nová strana, Unie svobody, odštěpením od ODS. President Václav Havel byl zvolen na další funkční období o jeden hlas. Osobně prožil těžké období, když po perforaci střeva musel být v kritickém stavu okamžitě operován. Rok 1998 byl prvním od roku 1993, kdy se meziroční přírůstek HDP změnil v úbytek. V červenci došlo v okrese Rychnov. n. Kn. ke katastrofální povodni na říčce Dědině. Přitom přišlo šest lidí o život. V Praze se objevil nový neblahý jev: demonstrace mladých lidí proti globalizaci, automobilismu atd. se zvrhla v rabování, rozbíjení obchodů a bitky s policií. Pokud jde o zahraničí, nutno zaznamenat začátek zavádění EURA, které má postupně nahradit v EU národní měny. V březnu začaly boje v Kosovu, které se postupně rozrostly v národní tragedii albánské většiny i srbské menšiny v Kosovu. 2

4 Prožili jsme rok 1998, jehož hlavní události se budu snažit zaznamenat. Mimořádnými událostmi v tomto roce byly dvoje volby, jejichž průvodním jevem byly nekompromisní boje na celostátní politické scéně, nezřídka vedené i ostrým a nevybíravým způsobem. Ve dnech 19. a 2O. června 1998 jsme absolvovali volby do Poslanecké sněmovny, jejichž celostátní výsledky vyzněly takto: Česká strana sociálně-demokratická ČSSD 32,3% Občanská demokratická strana ODS 27,7 Komunistická strana Čech a Moravy KSČM 11,0 Křesťanská demokratická unie - Česká strana lidová KDU-ČSL 9,O Unie svobody US 8,6 Ostatní politické strany měly méně než 5%, tudíž se do Parlamentu nedostaly. V Radotíně měly však výsledky těchto voleb hodnoty velmi rozdílné, jak je vidět z přiložené tabulky, kde ODS dostala 43,8%, ČSSD 22,6, US 12,3, KSČM 7,8, KDU-ČSL 5,3%. Komunální volby do místního zastupitelstva v Radotíně konané ve dnech 13. a 14. listopadu 1998 přinesly tyto výsledky: ODS 67,3% 10 mandátů ČSSD 14,8 2 mandáty KSČM 11,3 2 mandáty KDU-ČSL 6,0 1 mandát 3

5 4

6 Do patnáctičlenného zastupitelstva byli zvoleni tito kandidáti: 1) Ing. Jiří Holub 68 let starosta ODS 2) Mgr. Karel Hanzlík 33 učitel ODS 3) Hana Žižková 50 tajemnice MÚ ODS 4) Ing. arch. Ivan Hrbek 35 architekt ODS 5) Ing. Jan Farník 46 informatik ODS 6) Ing. Milan Bouzek 51 podnikatel ODS 7) Ing. Petr Binhack 50 ekonom ODS 8) Ing. Jaroslav Šindelka 50 elektrotechnik ODS 9) Ing. Jiří Gut 57 podnikatel ODS 10)Michal Bouša 51 podnikatel ODS 11)Ing. Josef Krampla 57 elektrotechnik ČSSD 12)RNDr Pavel Punčochář CSc. 54 vědecký prac. ČSSD 13)Dr Frant. Černohorský 49 šéfredaktor KSČM 14)Ing. Miloš Valášek 43 ved. pracovník KSČM 15)Petr Martínek 37 elmechanik KDU-ČSL Nově zvolené zastupitelstvo městské části Praha-Radotín pro volební období se 23.listopadu 1998 poprvé sešlo na veřejné ustavující schůzi, kde po složení slibu mezi sebou zvolilo starostu, zástupce starosty a pětičlennou radu místního zastupitelstva. Ve veřejném hlasování byl starostou jednomyslně zvolen opět Ing. Jiří Holub, uvolněným zástupcem starosty rovněž jednomyslně Hana Žižková. Zbývajícími členy rady MZ se stali Ing. Jan Farník, Ing. Milan Bouzek a Mgr. Karel Hanzlík. Pro neslučitelnost funkcí podala 17. listopadu pí Hana Žižková výpověď z funkce tajemníka místního úřadu. Na toto místo byl vypsán konkurz. 5

7 Současně s komunálními volbami se v Radotíně volilo také do zastupitelstva hl. m. Prahy. Radotín byl součástí volebního obvodu č. 1, ve kterém se rozhodovalo o pěti mandátech z celkového počtu 55 pro hl. m. Prahu. O přízeň voličů se ucházelo celkem 51 kandidátů na listinách jedenácti politických stran nebo uskupení. Na kandidátních listinách figurovali tři občané Radotína: Hana Žižková za ODS, Bohumil Mátl za Národně demokratickou stranu a Jiří Žemlička jako lídr Humanistické aliance. Vůbec největší počet voličských hlasů ze všech 51 kandidátů obdržela dosavadní tajemnice MÚ paní Hana Žižková, která počtem hlasů dokonce předstihla bývalého ministra Igora Němce ( hlasů) kandidujícího na prvním místě kandidátní listiny ODS. Oba byli zvoleni do zastupitelstva hl.m. Prahy. Za zmínku stojí skutečnost, že volební kampaně jak na jaře, tak na podzim byly v Radotíně velice korektní a mírné. Výsledky voleb v Radotíně nejsou pro toho, kdo zde žije a umí se dívat kolem sebe, velkým překvapením. Věcí, které se v Radotíně během dvou posledních volebních období změnily k lepšímu, je opravdu dost a není divu, že dvě třetiny voličů ohodnotily práci radnice tou nejvyšší známkou. Velkým osobním úspěchem starosty Ing. Jiřího Holuba je fakt, že již potřetí za sebou získal jako lídr vítězné volební strany největší počet preferenčních hlasů. To je na komunální úrovni skutečnost málokdy vídaná a těžko by se našel podobný příklad. 6

8 Navázání na staré tradice V roce 1998 obnovil Radotín tradici Havelského posvícení. Stalo se na popud starosty pana Ing. Holuba, který s tajemnicí paní Žižkovou a s vedoucí Kulturního střediska paní Petrovou nejvíc přiložili ruku k dílu. V uspořádání velmi pomohl pan páter Hlaváček, který v 9 hodin nechal rozeznít zvony, načež trubači z kostelní věže oznámili zahájení posvícení. V 10 hodin sloužil pan páter bohoslužbu slova ve zcela zaplněném kostele, kde také účinkoval dětský pěvecký sbor s vlastním doprovodem na flétnu. Po skončení bohoslužby nabízeli ministranti posvícenské koláče, šátečky a cukroví, které ve velkém množství napekly ženy sdružené ve farním společenství. Navíc zajistil krojovaného bubeníka a skupinu historického šermu, která předvedla své umění. Paní Petrové se podařilo zajistit stánkaře, kteří vystavovali a prodávali umělecké předměty, hračky, sušené květy, plody, výrobky z kůže i keramiku. Vedle výrobků zdravé výživy zde byla i cukrová vata a pamlsky pro děti a samozřejmě nemohla chybět perníková srdce. Bylo zde i několik stánků s občerstvením, svařovalo se i víno. K úspěchu přispěl i pan Ing. Krištof nezištným zapůjčením jednotných dřevěných stánků a skupina Tarpan club, která je smontovala i demontovala. Tato skupina navíc po celý den zdarma vozila děti na koních za lávkou na druhém břehu řeky. Nejmenší návštěvníci nejvíce ocenili kolotoče a houpačky před bistrem U Ondřeje. Nesmí se zapomenout ani na děti radotínských škol a Základní umělecké školy, které nakreslily girlandy, různé obrázky a plakáty na téma "Posvícení". Večer pak restaurace U Rytíře uspořádala posvícenskou zábavu a připravila tradiční česká posvícenská jídla. Nelze si než přát, aby příští rok se počasí stejně usmálo a aby se posvícení stalo obnovenou tradicí s širokou účastí nejen radotínských občanů, ale i návštěvníků z okolních obcí. 7

9 Vysvěcení kaple misijního střediska Vzácnou návštěvu uvítali radotínští věřící v pátek 20. listopadu, kdy Radotín navštívil pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk, aby slavnostně otevřel a vysvětil kapli v nově zřízeném misijním středisku sester řádu sv. Františka v ulici U Sanatoria. Při této významné události asistoval apoštolský nuncius Giovanni Copa, biskup Paďour, kněží z Italie, Španělska a Polska, matka představená františkánského řádu z Italie, dále italský velvyslanec v České republice, radotínský páter Hlaváček, starosta Ing. Holub a další hosté. Všechny přítomné přivítal náš páter Evžen Hlaváček, matka představená pak předala slovo otci kardinálu Vlkovi, jenž v krátké promluvě vysvětlil, jak v daleké Itálii přišel na to, že by mohl pozvat sestry k nám na misijní práci. Vše vedla Boží prozřetelnost. Poté otec kardinál vysvětil kapli a po bohoslužbě, kterou sloužil v italštině, vše podstatné sám přeložil. Neopomněl vyzdvihnout práci našeho duchovního otce Evžena Hlaváčka a bratří a sester z farní rodiny, kteří rádi pomáhali budovat misijní středisko. Nakonec přišly sestrám zazpívat malé děti, sestry pak na oplátku jim i ostatním hostům zazpívaly své písně. Ze všech přítomných zářila radost, krásnou a přátelskou atmosféru lze jen těžko popsat. 8

10 Dvojí výročí Zvláštní shodou okolností připadá osmdesáté výročí vzniku Československé republiky (1918) a stodesáté výročí založení Sokola v Radotíně (1888) na den 28. října. V rámci výročí vzniku Československé republiky se konalo v Radotíně několik akcí. V předvečer výročí to byl slavnostní koncert učitelů a starších žáků Základní umělecké školy v kulturním domě U Koruny, následně byl promítnut velmi pěkný film o Karlu Čapkovi Člověk proti zkáze v radotínském kině. Film byl promítán i dopoledne pro žáky radotínských škol. Dne 28. října pak proběhlo kladení věnců u pomníku obětí první a druhé světové války a odpoledne v sokolovně oslava stodesátého výročí založení radotínského Sokola spojená s oslavou osmdesátého výročí vzniku Československa. Radotínští Sokolové oslavili své výročí nejprve 25. května tělocvičnou akademií, dne 28. října pak oslavy vyvrcholily slavnostním shromážděním v místní sokolovně. Při tělocvičné akademii se všechny složky sokolského oddílu všestrannosti, od nejmenších dětí s rodiči, přes žactvo až po ženy, předvedly ukázkami ze svých cvičebních hodin a různými cvičebními sestavami. Provedením cviků a sestav, radostnou náladou a bezprostředností nadchli cvičenci přítomné diváky a připomněli jim šťastné a bezstarostné doby jejich sokolského mládí. Slavnostní shromáždní dne 28. října mělo převážně osvětový a kulturní ráz, rovněž daný sokolskou tradicí. K slavnostní atmosféře shromáždění přispěla i gratulace delegáta sokolské župy Jungmannovy, který radotínskému Sokolu věnoval oslavnou stuhu na jeho historický prapor a předal Pamětní list od České obce sokolské. Bylo též důstojně vzpomenuto osmdesátého výročí vzniku Československa a podílu sokolů na jeho zrození. 9

11 O kulturní program se postaral pěvecký sbor SÚDOP pod vedením sbormistra Dagmar Kohoutové přednesem dvou písní Bedřicha Smetany - Českou písní a Písní svobody a bratři Ing. Jan Kozák, Ferdinand Haralík a Jaroslav Krušina, kteří zahráli Romantické kusy Antonína Dvořáka a Trio Josepha Haydna. Nakonec se sokolské obecenstvo svým zpěvem spontánně připojilo k pěveckému sboru, který na závěr zapěl nejznámější sokolské písně. Vzpomínkové odpoledne bylo zakončenou českou hymnou a slavnostním odnesením sokolského praporu. Slavnostní nálada a příjemná pohoda se přenesla i do přátelských rozhovorů a vzpomínání sokolských pamětníků, které při malém pohoštění pokračovaly dlouho do večera. 10

12 Počasí Rok 1998 byl teplotně slabě nad dlouhodobým průměrem, ale s velkými rozdíly mezi jednotlivými měsíci. Velmi teplý byl leden s odchylkou plus 2,9 st. C od průměru, extrémně teplý byl únor (+ 4,5 st. C!) Naopak byl studený listopad (- 2,4 st. C). V zimních měsících svítilo sluníčko mimořádně mnoho, 150 % dlouhodobého průměru. V létě to bylo slabší, ale přesto bylo od asi 4 týdny horké léto. Denní maxima dosáhla několikrát 36 st. C. V září a říjnu napršelo 125 mm, což je dvojnásobek příslušného průměru a jelikož slunce svítilo jen na 60 %, ukazuje to na nevlídný konec léta i začátek podzimu. Pouštění draků si děti v těchto měsících mnoho neužily, poněvadž bylo neobyčejně klidné povětří. V den katastrofální povodně ve Východních Čechách napršelo v Praze 8,3 mm. Pro srovnání: maximum srážek za jeden den v Praze spadlo v roce 1998 dne 3.5., a to 18 mm. 11

13 Správa věcí veřejných Ke konci roku 1998 bylo hlášeno v Radotíně občanů. Na svém prvním zasedání po listopadových volbách rozhodla nově zvolená rada místního zastupitelstva ustavit tyto komise: finanční revizní a kontrolní stavební bytová životní prostředí a veřejný pořádek školství, mládež, tělovýchova sociální letopisecká - předseda Ing. Petr Binhack - Ing. Jaroslav Šindelka - Ing. Milan Bouzek - Ing. Jan Farník - RNDr Pavel Punčochář - Mgr Karel Hanzlík - Hana Žižková - Jaroslav Sojka Předsedové těchto komisí nahlásili jména a povolání členů komisí. Byla jmenována hlavní inventarizační komise místního úřadu ve složení: předseda Hana Žižková zástupce starosty členové Ing. Petr Binhack předs. finanční komise Marta Tišlová ved. finančního odboru Ivana Sumannová sam. finanční referent Byla ustavena šestičlenná komise na výběr tajemníka Místního úřadu Radotín, která projednala přihlášky těchto uchazečů: Pavel Čornej, Ing. Anna Kindlová, Miroslav Moravec, Michal Padevět, Božena Psotová, Alena Žáková. Na základě výsledku testů, ústního pohovoru a předložených dokladů a podle doporučení komise pro výběr tajemníka jmenovala rada tajemníkem Místního úřadu v Radotíně pana Pavla Č o r n e j e. 12

14 Oddáváním byli pověřeni: starosta Ing. Jiří Holub, zástupce starosty Hana Žižková radní Mgr Karel Hanzlík Rada pověřuje Ing. Jana Farníka jednáním ve věcech výpočetní techniky a informatiky na Magistrátu hl. m. Prahy a dalších orgánech a organizacích. S ohledem na převzetí rozhodujících zakázek městským investorem ruší rada místního zastupitelstva investiční odbor a nadále bude v organizačním schématu vést pouze investiční referát podřízený tajemníkovi. V roce 1998 byly přiděleny byty: 1 x 3+1, 3 x 2+1, 4 x 1+1, 5 x 1+0, 1 x přístřeší. Na základě rozhodnutí zastupitelstva hl. m. Prahy žádá rada místního zastupitelstva správní odbor, aby realizoval návrh letopisecké komise na pojmenování nově vzniklé ulice v nové zástavbě na Lahovské (stavěl Halouzka) "K Višňovce". Správní odbor objednal tabulky s tímto pojmenováním. Místní poplatek za výherní hrací stroje činí Kč čtvrtletně za provoz každého hracího automatu. Rada rozhodla pronajmout panu Kazdovi část ohrady po firmě Stahl o výměře 25 m 2 za roční nájem Kč. Rada rozhodla zvýšit spoluúčast důchodců na autobusových poznávacích zájezdech ze 100 Kč na 120 Kč za osobu a zájezd. Rada objednala panoramatický letecký pohled Radotína formátu 100 x 150 cm u firmy JAS-AIR CZ s.r.o. v ceně Kč. Správní odbor nadále vyřizuje přestupky, poskytuje právní ochranu, ukládá pokuty, zajišťuje výpisy z rejstříku trestů, pod jeho kompetenci dále spadá podatelna, vysílání zpráv rozhlasem, matriční referát a sociální referát. 13

15 Z roku 1997 do roku 1998 přešlo 20 přestupků. V průběhu roku 1998 k nim přibylo 47 přestupků. Celkem tedy správní odbor pracoval se 67 přestupky. Vyřízeno bylo 53 přestupků, 14 jich přešlo do roku Správní odbor uložil na pokutách Kč, z nich zůstalo ke konci roku Kč nevymoženo. Ohlašovna zajistila 79 žádostí o výpis z rejstříku trestů. V roce 1998 bylo zkompletováno a odesláno na Mgistrát hl. m. Prahy celkem 9 žádostí do domovů důchodců a penzionů. Všechny byly aktualizovány. Pro Pražskou správu důchodového zabezpečení bylo sepsáno celkem 14 žádostí o zvýšení důchodu z důvodu bezmocnosti. V roce 1998 zemřelo v matričním obvodě Praha-Radotín 43 občanů ( Radotín 29, M. a V. Chuchle 11, Lochkov 3). V knize manželství bylo zapsáno 46 sňatků a zároveň bylo postoupeno 24 žádostí radotínských občanů o uzavření manželství na jiné matriční úřady a 12 žádostí bylo přijato. K bylo ověřeno matrikou podpisů a listin. Celkem bylo za ověřovací úkony vybráno Kč. V roce 1998 bylo vystaveno celkem 192 rybářských lístků za Kč. 14

16 Věci sociální Pečovatelská služba zajišťuje potřeby pro 63 klienty Radotína, Velké Chuchle a Lochkova, které jim nemohou poskytnout rodinní příslušníci, tzn. dovoz oběda, ohřívání a přípravu jídla, nákupy, pochůzky, úklid domácností, vyprání prádla, odvozy na lékařská vyšetření, osobní hygienu, různá ošetření, péči o inkontinentní klienty, vyřizování na úřadech, jednoduchá rehabilitační cvičení. Služby jsou zajišťovány operativně ve spolupráci s obvodními lékaři. Na dávky sociální péče bylo vyčerpáno v roce 1998 cca 300 tisíc korun. Všem občanům starším 70 let byla zaslána blahopřání v hodnotě dva tisíce korun. Občanům, kteří dovršili 80, 85, 90 a více let, byl členkami sociální komise osobně doručen s gratulací i malý dárkový balíček s kytičkou. Pro osaměle žijící a sociálně slabé občany byly zakoupeny balíčky v celkové hodnotě 20 tisíc korun. Bylo uspořádáno šest jednodenních zájezdů pro radotínské důchodce, které jsou staršími občany hojně využívány i pro jejich cenovou dostupnost. V prosinci bylo uspořádáno v Domě pečovatelské služby společenské odpoledne v hodnotě tři tisíce korun. Kromě toho bylo pro důchodce uspořádáno kulturní odpoledne v kulturním domě U Koruny v hodnotě třináct tisíc korun. Rada po prošetřní rozhodla poskytnout organizaci DUHA tři tisíce korun na podporu její činnosti ve prospěch mentálně postižených dětí. Rada rozhodla poskytnout Fondu ohrožených dětí na základě jejich žádosti dva tisíce korun jako příspěvek na dobudování Domu pro matky s dětmi v tísni v Olomouci. 15

17 Matrika Nejstarší občané Radotína, kteří v roce 1998 oslavili svoje narozeniny 90 let: Červenková Miloslava, Krejzarová Františka, Křivánková, Josefa, Kindermannová Božena, Kříž Vratislav, Kryštůfková Božena, Tesařová Antonie, Hlinková Marie, Tyšer Miloš 91 let: Šlégrová Zdeňka, Vlčková Rosalie, Beranová Anna, Šenková Zdeňka, Máca František, Vondráková Jarmila, Semlitschková Božena, Hrušková Anežka, Kvapilová Marie 92 let: Jarkovská Růžena, Tolarová Marie, Novotná Anna, Černochová Ludmila, Lochmanová Růžena, Marek Slavomil, Bejčková Růžena, PhMr Neumannová Zdenka 93 let: Mrázková Antonie, Sadilová Barbora, Hamplová Anna 94 let: Muzikářová Božena, Němcová Jarmila 95 let: Rohlíková Pavla 96 let: Neubauerová Anna 97 let: Míková Anna, Fischerová Růžena, Zahradníková Marie, Oberdorferová Magda 98 let: Karešová Antonie 16

18 Finance Přehled hospodaření MČ Radotín za rok 1998 v tis. Kč Příjmy školství kultura 654 vnitřní správa sociální věci 462 Technické služby vlastní činnost hospodaření SFZ (dř. FKSP) 557 převod z hosp. činnosti (prodej, pronájmy) daň z nemovitostí dotace z HMP dotace ze stát. rozp Celkem

19 Výdaje vodní hospodářství 20 komunikace, doprava školství kultura vnitřní správa sociální věci stavebnictví 130 Domovní správa 172 obce 80 Technické služby vlastní činnost hospodaření se SFZ (dř. FKSP) 521 fin. vypořádání r Celkem Hosp. výsledek roku

20 Hospodářská činnost MČ Radotín 1998 Celkem příjmy Celkem výdaje Hosp. výsledek HČ Hospodářská činnost Technických služeb MČ Radotín 1998 Celkem příjmy 300 Celkem výdaje 443 Hosp. výsledek HČ Hospodářská činnost Domovní správy MČ Radotín 1998 Celkem příjmy Celkem výdaje Hosp. výsledek HČ V průběhu roku 1998 se uskutečnilo osm zasedání finanční komise. Po zkušenostech z minulých let, zejména s ohledem na společné kontrolní akce, byla zasedání většinou organizována společně s kontrolní a revizní komisí. Společně s členy kontrolní a revizní komise se zástupci fin. komise zúčastnili pěti kontrolních akcí v zařízeních Místního úřadu Radotín. Zprávy z těchto akcí byly postoupeny radě místního zastupitelstva. 19

21 Stavebnictví Bilance stavební činnosti Místního úřadu Radotín v roce 1998: - provedena kompletní kabelizace v Radotíně - dokončen kanalizační sběrač CLX (Lahovice - Radotín) - dokončena akce Radotín - podjezd včetně sítí - dokončeny sítě mezi školami a tratí včetně chodníků - dokončeny sítě mezi Výpadovou a ČD - zahájena technická vybavenost Radotín-východ v Prvomájové - začíná akce Prvomájová-Vinohrady - provedeno vyasfaltování hřiště na starém sídlišti - zbudováno nové parkoviště na starém sídlišti - provedena II. etapa Zdravotnického zařízení - plynofikován místní úřad a některé domy Domovní správy - plynofikace škol - regulace - vybudována pěší cesta kolem řeky, umístěny lavičky, příští rok budou osázeny stromy - vybudován nový lokální vodovod Na Pískách - vybudována nová pěší cesta podél Radotínského potoka - vydláždění úseku u tunýlku zámkovou dlažbou - provedena renovace schodišťového traktu v Koruně a sociální zařízení - je připravena dokumentace pro rekonstrukci Zderazské ulice - je připravena dokumentace pokračování Radotín-východ - je rozpracována dokumentace na expresní okruh Lochkov - Strakonice - je připravována výstavba malometrážních bytů v ulici K cementárně. Na místním úřadě byl vystaven územní plán hl. m. Prahy, který má určit jeho budoucí podobu do roku 2010 s výhledem do další budoucnosti. 20

22 Radotínským občanům byla předběžně nabídnuta možnost získání bytu v bytovém domě stavěném firmou TRIGEMA v Nýřanské ulici, kde bude 38 bytových jednotek za základní cenu Kč/m 2 v přízemí a Kčs/m 2 v ostatních podlažích. V současné době se nepovolují individuální půdní vestavby. K tomuto způsobu výstavby nových bytů se přistoupí po dokončení prodeje nabídnutých bytových domů a po podrobném vypracování podmínek pro tuto formu výstavby. 21

23 Živnostenský odbor MÚ Činnost živnostenského odboru je řízena zákonem č. 455/91 Sb. o živnostenském podnikání. Přehled činnosti v roce 1998: živnostenské listy á 1000 Kč Kč koncesní listy á 2000 Kč změny á 100 Kč změny á 500 Kč změny zdarma zrušení živnost. oprávnění á 15O Kč pozastavení ŽO výpisy ze živn. rejstříku á 50 Kč opisy živn. listů á 100 Kč součet Kč poplatek z prodejního místa pokuty Celkový příjem za rok Kč Na úseku kontrolní činnosti bylo provedeno od začátku roku celkem 261 kontrol. 22

24 Do správy živnostenského odboru patří kromě m.č. Radotín ještě Chuchle a Lochkov. Pouze v městské části Radotín je živnostenským odborem evidováno 2187 podnikatelů 3657 živnostenských oprávnění 750 provozoven (z toho mimo městskou část) 400 Radotín, Chuchle a Lochkov celkem 3472 podnikatelů 5611 živnostenských oprávnění lo93 provozoven 23

25 Domovní správa Mimo běžnou údržbu, která se provádí průběžně, bylo započato, pokračováno a provedeno: Revize hromosvodů pro domy, které jsou připraveny do prodeje. Jedná se o všech deset domů na novém sídlišti. Malování domů, v kterých je hotová přípojka plynu, elektrické rozvody a nepředpokládají se již další úpravy. Při malování jsou prováděny i natěračské práce. Rekonstrukce střech včetně klempířských prvků celkem na sedmi domech. Jednotlivé rekonstrukce odpadních stoupaček, které byly v havarijním stavu. Napojení statkových domů, Výpadová čp a 1330, na vlastní vodovodní řad s osazením vodoměrů pro studenou a teplou vodu. Nová přípojka vody u domu Slínková 927 včetně spodních rozvodů, totéž v čp Radkovská ulice a čp Tachovská. Rekonstrukce schodišťového el. osvětlení v domech čp a 1330 Výpadová ulice a domě čp Na Viničkách. Deratizace faraonů na starém i novém sídlišti. Cejchování měřidel množství tepla a vodoměrů. Opravy balkonů, rekonstrukce vodovodních rozvodů, rozvody plynu, plynofikace domů 1029 Slínková, 1043 Nýřanská, 265 Prvomájová atd. Havarie jsou řešeny bezodkladně. 24

26 Technické služby V roce 1998 probíhaly pravidelné činnosti: kontejnerový svoz odpadu, svoz odpadků, likvidace černých skládek, instalace a údržba dopravního značení, čistění obce, údržba hřbitovů, likvidace uschlých stromů a křovin, rozvoz a vylepování plakátů, doprava prádla pro mateřské školky, doprava knih pro knihovnu, dopravní a servisní služby pro místní úřad, instalace a opravy zábradlí a zábran v obci, čistění dešťové kanalizace, opravy komunikací a chodníků, sekání zeleně v majetku obce, sběr odpadků z příkopů, zimní údržba komunikací, sekání a údržba koryta Radotínského potoka. Další činnosti v roce 1998: likvidace automobilových vraků, instalace vývěsních skříněk, jejich údržba a natírání, údržba a natírání laviček a dětských hřišť, dokončení laviček okolo cyklistické stezky, svoz a likvidace listí napadeného klíněnkou jírovcovou, opravy kanalizačních vpustí, odvodnění asfaltových chodníků, stříhání a údržba živých plotů, zprovoznění vodotrysku, technická výpomoc při volbách (2x), rozvozy balíčků před vánocemi pro radotínské seniory. 25

27 Životní prostředí Stavem životního prostředí v Radotíně se zabývá referent životního prostředí místního úřadu ve spolupráci s komisí životního prostředí, na jejíž práci se v tomto roce podílelo pět členů z osmi. Komise sledovala pomocí smluvně zajištěných analýz čistotu ovzduší uprostřed městské části podle obsahu imisí oxidu siřičitého a oxidů dusíku. Dále se zabývala veřejným pořádkem, stavem dopravního značení a stavem veřejného osvětlení. Členové komise provedli místním šetřením v městské části Radotín výběr lokalit pro umístění 37 sběrných hnízd na tříděný odpad jako podklad pro novou vyhlášku Magistrátu hl. m. Prahy o odpadech. Členové komise spolu s referentem životního prostředí provedli preventivní prohlídky některých místních závodů z hlediska životního prostředí a účinnosti čističky odpadních vod. Komise iniciovala a sledovala likvidaci bolševníku na území městské části Radotín a činila opatření k omezení vlivu klíněnky jírovcové. Komise vypracovala stanoviska k různým dokumentům, např. k vyhlášce magistrátu o odpadech, o pohybu psů na veřejném prostranství, k provoznímu řádu pískovny Kosoř, k záměru těžby štěrku a písku v Lahovicích, k poškození půdního povrchu v přírodní rezervaci Slavičí údolí, k územnímu plánu hl. m. Prahy a pod. Ve všech případech bylo stanovisko komise přijato jako stanovisko rady městského zastupitelstva k příslušným dokumentům. Po prvních nezdařených pokusech provedlo hlavní město změnu v systému svozu a likvidace odpadu. Do plastových kontejnerů lze odkládat papír, sklo a plasty. Periodicky lze odevzdávat i nebezpečný odpad a do velkoobjemových kontejnerů firmy MIKAPA i velkoobjemový odpad. Kromě toho zůstává zachován tříděný sběr kovů, bioodpadu a dřeva, který realizují naše Technické služby. 26

28 Letopisecká komise Počet členů letopisecké komise se v letošním roce stabilizoval na čísle čtrnáct a nedoznal během roku žádných změn. Členové se schází na pravidelných schůzkách jedenkrát za měsíc kromě jednoho výjezdního zasedání (letos "Po stopách Keltů") a kromě pracovních schůzek vždy před jarním a podzimním "Setkání s radotínskou veřejností". V roce 1998 se v rámci "setkání" konala 8. dubna přednáška na téma: " Radotínský sedlák a revolucionář Josef Macháček". Přednáška Jaroslava Sojky byla zaměřena ke stému výročí odhalení desky Josefa Macháčka. Podzimní "setkání" 19. listopadu bylo uskutečněno na téma: "Co asi nevíte o minulosti Radotína - II." Sál U Koruny byl již tradičně zcela zaplněn. Přednáška o Josefu Macháčkovi byla pak ve stručnější podobě dvakrát zopakována pro žáky radotínské základní školy. O text přednášky projevil zájem Středočeský sborník historický. Ve spolupráci s autorem bude upraveno pro tisk. V červnu 1998 byla Místnímu úřadu Radotín předána kronika za rok Rada ocenila pečlivost a podrobnost kroniky. Členové LPK vyhověli potřebám základní školy a vyklidili prostory, kde byly uskladněny zbytky dřívějšího fotokroužku a tyto učební pomůcky zčásti uplatnili prodejem v bazaru, zčásti převedli do svého kmenového stavu. Zbytek navrhují odepsat pro nepoužitelnost. Někteří členové LPK pravidelně přispívají do radotínského časopisu Šemík. Ing. František Rys připravil příspěvek pro sokolskou vzpomínku na 110. výročí založení Sokola v Radotíně, MUDr Miroslav Dlouhý pak vzpomínku na 80. výročí vzniku ČSR. Archivář Karel Dušánek po velkých obtížích konečně dokončil uspořádání bohatého fotografického a listinného archivu LPK, který po každém stěhování dozná značných šrámů. 27

29 Školství Styk se školami v městské části Radotín zajišťuje školská a kulturní komise a komise tělovýchovy mládeže, která se schází pravidelně jedenkrát za měsíc. Jako v předcházejících obdobích se zabývala problematikou spojenou s fumgováním školních a výchovných institucí a sportovních zařízeních na území Radotína. Svými názory k daným problémům pomáhala radě místního zastupitelstva při rozhodování. Členka komise, paní Procházková, se účastnila zasedáních školského úřadu Prahy 5, kde je mimo jiné i pravidelně schvalován rozpočet této instituce. Předseda komise pan Hanzlík se účastnil jako člen konkurzní komise konkurzního řízení na místo ředitele místního gymnázia, které proběhlo dvakrát, a to v červnu a v říjnu. Členka komise, paní Urbanová, zástupkyně ředitele Jaroslava Beka, je na zdejší základní škole pověřena funkcí protidrogového koordinátora. Vyprojektovala program na posilnění mimoškolních aktivit, coby aktivní prevenci protidrogové činnosti, který byl přijat a realizován. Drogy se v posledních letech stávají obrovským a těžko zvládnutelným problémem, stačí jen natáhnout ruku a projít se centrem hlavního města. Smutným faktem je, že se tento problém začíná objevovat i u žáků na druhém stupni základní školy a u učňů na obou odborných učilištích, strojírenském i zemědělském. Obě tato učiliště mají též vypracován svůj protidrogový program, kterým se řídí. (Podrobné informace v místním časopise Šemík č. 3/98, str. 8 a 9). 28

30 S ohledem na zvýšení cen potravin upravila rada místního zastupitelstva stravné ve školách pro rok 1998 takto: Školní jídelna mateřských škol děti (přesnídávka, oběd, svačina) celkem 21,50 Kč dříve 19,- Kč zaměstnanci (oběd) 23,- 21,50 Školní jídelna základní školy I. stupeň (oběd) 17,- 13,50 II. stupeň 18,- 14,50 gymnázium 19,- 17,30 zaměstnanci 19,- 17,30 ostatní 24,- 22,30 V těchto cenách je také promítnuto zrušení dotace na potraviny, která byla dosud hrazena z prostředků obcí, a to ve výši 1,- Kč u školní jídelny mateřských škol a 2,- Kč u školní jídelny základní školy. 29

31 Gymnázium Gymnázium má 8 tříd, z toho 4 třídy šestiletého a 4 třídy čtyřletého studia. Přijímací zkoušky se konaly pouze do čtyřletého studia, šestileté studium bylo nutno v důsledku optimalizačního procesu ministerstva školství zrušit. Stávající třídy studium dokončí. Maturovaly dvě třídy, úroveň byla celkově dobrá. Jako každoročně se i v tomto roce konala pro žáky řada akcí i mimoškolních (divadla, koncerty, výstavy, exkurze Temelín, Jižní Čechy, Českomoravská vrchovina, Norimberk, Vídeň). Již po sedmé se uskutečnil výměnný zájezd studentů a studentů z Lycea v Angers (Francie). Program byl tentokrát obohacen o téma "První světová válka a boje u Verdunu". Návštěva těchto míst na studenty velice silně zapůsobila. V červenci odešla ředitelka M. Pacourková do důchodu. Stála v čele školy od září Její jméno vždycky zůstane spojeno s rozvojem gymnázia po roce 1989 a s vytvořením dobrého jména a postavení, které tato škola v současnosti má. První konkurz na nového ředitele proběhl v květnu, v létě však byl prohlášen za neplatný a v říjnu proběhl konkurz nový. Na základě jeho výsledku byla do funkce ředitelky školy jmenována RNDr.Jana Hrkalová. 30

32 Základní škola v Radotíně Vedení školy zůstává beze změny: Mgr. Jaroslav Bek, ředitel, Mgr. Jaroslava Boháčová, zástupkyně pro 1. stupeň a Marie Urbanová, zástupkyně pro 2. stupeň. Starý školní rok (1997/98) ukončilo 708 žáků (28 tříd), z toho 448 žáků (18 tříd) na 1. stupni, tj. v 1. až 5. ročníku a 260 žáků (10 tříd) na 2. stupni, tj. v 6. až 9. ročníku. Z devátých tříd vyšlo 47 žáků. Nový školní rok (1998/99) zahájili 1. září 743 žáci ve 30 třídách (z toho 468 na 1. stupni a 275 žáků na 2. stupni, resp. 19 tříd na 1. stupni a 11 tříd na 2. stupni). Pro nedostatek zájmu o práci učitele na ZŠ ze strany absolventů pedagogických fakult, kteří jsou v produktivním věku, bylo nutné i v roce 1998 zaměstnávat 9 až 11 důchodců, bez nichž by škola nemohla fungovat. V roce 1998 se změnil systém odměňování za vedení třídy (třídnictví). Tato složka práce je nyní hodnocena zvlášť, není započítávaná do základního platu a je závislá na počtu žáků ve třídě a obtížnosti práce. Obdobně jako v minulém roce došlo i v roce 1998 k šikaně. Pavel Zelinger a Martin Torn, žáci 8.A, opakovaně šikanovali ostatní žáky školy. Torn dostal již za jinou šikanu trojku z chování už za 1.pololetí, oba jmenovaní žáci pak dostali trojku z chování i na konci školního roku. Kvůli složitosti a rozsahu šikany (byli do ní zapojeni i někteří jiní žáci) bylo vyšetřování svěřeno Kriminální policii ČR, ale s výsledky šetření byli rodiče žáků i vedení školy oficiálně seznámeni až koncem září. Na podanou stížnost rodičů M. Torna České školské inspekci na jednání ředitele školy vyšetřovali případ dva školní inspektoři. Výsledkem jejich šetření byl závěr, že stížnost Tornových byla ve všech bodech označena za neoprávněnou. Oba žáci změnili k 1. září 1998 školu (u Zelingera už potřetí) po dohodě vedení školy s rodiči. 31

33 Do školy v přírodě vyjelo šest tříd, dva turnusy složené ze žáků sedmých ročníků prošly lyžařským výcvikem, do zahraničí se uskutečnily dva zájezdy. Školní jídelnu lze hodnotit dobře. V průběhu roku žáci absolvovali řadu exkurzí a návštěv (výlovy rybníků, skanzenů, muzeí, výstav, filmů, divadelních představení, výrobních podniků atd.) Za zvláštní zmínku stojí přednášky o poslanci říšského sněmu, radotínském občanu Josefu Macháčkovi, pro 8. a 9. ročník, ve spolupráci s letopiseckou komisí a anketa o Radotínu ve spolupráci s p. starostou Ing. Holubem, návštěva výtvarné výstavy v NG, výchovné programy zaměřené proti drogové závislosti, sportovní úspěchy. Pokračovala řada výtvarných a naučně-výchovných projektů, a to projektem "Oceán = život", do něhož se zapojili všichni žáci 2. stupně. Největší exponát, chobotnice z textilu, společná práce mnoha dětí z různých tříd, se stala dominantou haly školy. Program proti drogám a jeho praktické uplatňování lze považovat za úspěšný. Žáci 8. a 9. tříd prošli třídílným výchovným programem "HIV/AIDS" a zhlédli divadelní hru J. Topola "Nebe nad andělem" (protidrogové téma). Žáci prošli několika odbornými instruktážemi o drogách. Též rodiče žáků byli pozváni na instruktáž o drogách a prevenci. Došlo k velmi užitečnému kontaktu mezi představiteli Místního úřadu, Základní školy, Policie ČR a kurátory OPD na veřejném zasedání v Koruně, kde se řešily problémy využívání volného času mládeže v Radotíně. Dalších aktivit byla celá řada a jsou uvedeny ve školní kronice. Žáci sedmé třídy Veselý a Prouza dostali odměnu za umístění v Pythagoriádě, Boehm a Adámková za umístění v soutěži "Uvažuj logicky". Nejlepšími sportovci školy se stali D. Cvoreň, M. Hanáková (oba 9.A) a J. Netopil a H. Žežulková (oba 7.B). 32

34 Zvláštní škola V Radotíně je zvláštní škola koncipována s prvním a druhým stupněm. Ve školním roce 1997/98 bylo na škole pět tříd s počtem žáků 40 a jedno oddělení školní družiny. Žáky připravovalo sedm kvalifikovaných speciálních pedagogů. Výuka probíhala ve dvou budovách, které jsou v restitučním řízení. Škola nemá tělocvičnu, ani hřiště. Tělesná výchova se řeší pronájmem tělocvičny od Sokola a pronájmem hřiště od společnosti Trend. Žáci i učitelé docházejí na oběd do školní jídelny Základní školy Radotín. Učitelé se ve výchovně vzdělávací práci snažili naplnit poslání zvláštní školy, což je speciálními výchovnými a vzdělávacími prostředky umožnit žákům dosáhnout co nejvyšší úrovně znalostí, dovedností a osobních kvalit při respektování jejich zvláštností a možností. Konečným cílem je příprava žáků na zapojení příp. úplnou integraci do běžného občanského života. Žáci pravidelně navštěvovali výstavy, divadelní i filmová představení. Učitelé poprvé zorganizovali poznávací zájezd do Itálie. V průběhu celého roku chodili s dětmi do přírody, i školní výlety byly turistického rázu. Formou exkurzí žáky seznamovali s možností jejich dalšího uplatnění. Zároveň byly ve škole pořádány přednášky náborových pracovníků. Ve školním roce 1997/98 bylo devět vycházejících žáků. Všichni se budou nadále vzdělávat na odborných učilištích. 33

35 Základní umělecká škola Klementa Slavického v Radotíně Přehled činnosti ZUŠ za rok 1998: Novoroční koncert orchestru ZUŠ v sále Kult. střediska 28.l. "Tajemné signály vesmíru" - koncert dramatického a hudebního oboru v sále Konzervatoře J.Deyla "Pódiová zkušenost" - koncert žáků v sále KS "Hraje celá rodina" - koncert žáků a jejich rodinných příslušníků v sále KS Březen Celopražské kolo soutěže ZUŠ v literárně dramatickém oboru (LDO), žákyně Alena Nováková získala l. cenu v O.kategorii Koncertní zájezd do německého Burglengenfeldu Klavírní koncert pí uč. Martiny Slavíkové v sále KS "Ohlasy" - večer žáků dramatického a hudebního oboru v KS Koncert kytarové třídy p. uč. Váška v sále KS Koncert absolventů hudebního oboru v sále Konzervatoře J.Deyla Koncert v rámci "Libeňského festivalu mladých" v obřadní síni libeňského zámečku Vystoupení žáků školy na Festivalu nejmladších klavíristů v sále kláštera sv. Anežky České Koncert žáků tanečního odd. v sále radotínské sokolovny l.6. "Večer soudobé hudby" - koncert doplněný výstavou prací žáků výtvarného oboru v sále KS 8.6. Koncert nejmladších žáků v sále KS Koncert žáků ze třídy pí uč. Váchalové (zobcová flétna, klarinet) v kinosále Zákl. školy Barrandov "Slavnostní koncert" v sále pražského Hlaholu Absolventský koncert žákyň Eckertové a Weinerové 22. a Poznávací zájezd učitelů, rodičů a žáků do Slatiňan, Rožnova p. Radh., Hukvald, Štramberka a Tovačova 34

36 "Slavnostní koncert" k 80. výročí vzniku Československa v sále Kulturního střediska Koncert varhanního oddělení v tanečním sále ZUŠ Konkurz na ředitele ZUŠ, ve funkci potvrzen dosavadní ředitel Pavel Motlík Koncert žáků ze třídy pí uč. Růžičkové (akordeon, klávesy) v sále KS Vystoupení žáků ZUŠ na vernisáži místních výtvarníků v KS "Píseň o vzpomínce" - večer z díla J. Seiferta, účinkují žáci LDO a hudebního oboru v sále KS "Nadešel dlouho žádaný čas" - předvánoční koncert akordeonového a pěveckého oddělení v kostele sv. Petra a Pavla v Radotíně "Vánoční koncert" žáků pí uč. Váchalové v ZŠ Barrandov Koncert kytarové třídy p. uč. Váška v sále KS "Nadešel dlouho žádaný čas" - předvánoční koncert v kostele sv. Jakuba na Zbraslavi "Vánoční koncert" žáků hudebního a literárně dramatického oboru v sále KS, doplněno pracemi žáků výtvarného oboru 35

37 Jesle Radotín Letos bylo otevřeno jen jedno oddělení s kapacitou 20 míst. Kromě vaření pro samotné jesle vaří se zde pro 30 důchodců, kterým vozí obědy Pečovatelská služba. Kuchařky se snaží o jejich spokojenost vhodným výběrem jídel. Byla zorganizována burza dětského oblečení a hraček, finanční zisk byl použit na zlepšení vybavení herny. 36

38 Mateřská škola sídliště 1100 Je celkem zapsáno 72 dětí, provoz je na třech odděleních. Hlavní výchovná práce s dětmi byla zaměřena na péči o životní prostředí a ochranu přírody. Do školy odešlo 20 dětí. Ochrana přírody: Myslivecké sdružení připravilo pro děti besedu na téma "Péče o zvěř v zimě a jak chránit přírodu". Děti sebraly pro zvěř 140 kg kaštanů. Tento úkol byl plněn i ve škole v přírodě, která se uskutečnila až v Benešově Hoře na Šumavě za účasti 41 dětí a 7 dospělých. Vedení školky v dubnu uspořádalo celodenní výlet do hřebčince u Poděbrad. Péče o životní prostředí: Byl proveden nátěr stropů po zatékání, nátěr vodovodních trubek a kuchyňských linek. V šatnách byly zabudovány nové hobrové nástěnky. Na zahradu byl zakoupen stan nad pískoviště jako ochrana před sluncem. Do všech tříd byly zakoupeny lůžkoviny. Byla zabudována nová telefonní ústředna. Nadstandardní činnost: Výuka anglického jazyka - první pololetí 17 dětí, druhé pololetí 13 dětí. Plavecký výcvik v Radlicích ve 2. pololetí, zúčastnilo se 20 dětí. Kulturní akce: Děti shlédly celkem 8 divadelních představení v mateřské škole. Spolupráce s rodiči: je na dobré úrovni, společně bylo sebráno 1200 kg papíru. Ke Dni matek uspořádaly děti pro maminky besídku. 37

39 Mateřská škola, nám. Osvoboditelů 1367 V roce 1998 navštěvovalo mateřskou školu 120 dětí z Radotína a 6 dětí z přilehlých obcí. Tři děti byly vietnamského původu. Na třídu je zapsáno 25 dětí, průměrná docházka činí 19 dětí. Zaměstnanci školky jsou jedna ředitelka a osm učitelek, provozní zaměstnanci školnice, dvě uklízečky, hlavní kuchařka, pomocná kuchařka a hospodářka. Hlavní zaměření školy je u menších dětí zvládnutí sebeobsluhy a základních hygienických návyků. Dalším zaměřením školky je pracovní a výtvarná výchova, kde se děti seznamují s různými technikami. Pro letošní rok byl hlavní námět "Zvířátka". Během roku se konaly různé soutěže a hry pro děti, předškoláci navštívili Základní školu. Další akce: osmkrát divadelní představení, beseda s názornou ukázkou živých ptáků, oslavy Mikuláše a Vánoc s nadílkou, dětský den (i pro rodiče) s táborákem, třikrát výjezd do školy v přírodě, kurzy plavání a angličtiny pro předškolní děti. 38

40 Mateřská škola, Býšovská 1251 Mateřská škola je dvoutřídní s kapacitou 40 dětí, zapsáno je 50. Zaměstnanci jsou: ředitelka, tři učitelky, dvě kuchařky, hospodářka, školnice. Vybavení školky je standardní, didaktická technika odpovídá potřebám školy. Ve vybavení školy není ani televize, ani video, což rodiče hodnotí kladně. Zaměřením školy je vytváření rodinného typu mateřské školy s preferováním estetické výchovy se zaměřením hudebně-pohybovým, na literaturu a historii naší vlasti. K tomu se váží vlastivědné vycházky a úzká spolupráce s rodiči. Jazyková oblast je zabezpečena logopedickou péčí přímo ve škole. Ostatní výchovné oblasti jsou zastoupeny rovnoměrně a úzce se prolínají. V roce 1998 proběhly ve školce dva koncerty "S flétničkou za písničkou", osm divadelních představení, čtyři vlastivědné vycházky, tři výlety, besídka pro rodiče v anglickém jazyce, návštěva základní školy, vánoční slavnost a pod. Dvakrát v roce byla uskutečněna škola v přírodě, a to v listopadu s dvaceti dětmi, v únoru se školy v přírodě zúčastnilo čtyřicetpět dětí. 39

41 Střední odborné učiliště zemědělské a odborné učiliště V roce 1998 se vyučovaly následující učební obory: v rámci SOUz - v rámci OU - opravář zemědělských strojů mechanik opravář pro silniční motorová vozidla (automechanik) opravářské práce. Z bývalé budovy kotelny byla její přestavbou a novou přístavbou vybudována nová budova školního stravování. Dne proběhlo kolaudační řízení, na jehož základě bylo vydáno kolaudační rozhodnutí, jímž se povoluje užívání stavby. 40

42 Střední odborné učiliště strojírenské Stejně jako v roce 1997 proběhla na SOU optimalizační vlna. Došlo ke sloučení Střediska praktického vyučování (SPV) Praha 4-Modřany s radotínským učilištěm. Nástupnickou organizací se stalo místní SOU. Po tomto sloučení má SOU ve vlastnictví školní budovu (bývalý Domov mládeže) a budovu tělocvičny v Radotíně. V Modřanech má SOU dva objekty po praktické vyučování. Sloučením SPV a SOU došlo opět ke snížení stavu pracovníků o dva zaměstnance a tím k úspoře finančních prostředků. Sloučením se rozšířila nabídka SOU v učebních oborech o elektrikáře silno a slaboproud. V roce 1998 dochází ke snížení počtu zájemců - chlapců o učební obory. Pouze o učební obor elektrikář byl zájem poněkud vyšší. Při náboru žáků bylo přijato 10 chlapců do učebního oboru zámečník a 24 chlapců do oborů elektrikář. Zdá se, že se nikomu z chlapců nechce pracovat v montérkách na dílně. Přitahují obory, které slibují práci v bílých košilích a se služebním autem. Bohužel ale absolventi takovýchto oborů velice těžko nacházejí zaměstnání. Ze statistiky vyplývá, že ve školním roce 1990/91 bylo 43,87% žáků v učebních oborech, ale ve školním roce 1997/98 už pouze 26,49% žáků. Do oboru pro dívky nastoupilo 30 dívek. Do nástavbového studia ukončeného maturitou nastoupilo 49 dívek a 1 chlapec. I absolventi tohoto studia začínají mít problém najít zaměstnání. Celkem ve školním roce 1998/1999 studuje v SOU 194 chlapců a dívek. V prosinci 1998 bylo ze strany České školní inspekce provedeno posouzení činnosti SOU dle zákona č. 564/90 a č. 139/95 Sb. Inspekce byla zaměřena na hodnocení: - materiálně technických pomínek - psychohygienických podmínek - personálních podmínek - plnění učebních osnov - kvality vyučování v předmětech německý jazyk, anglický jazyk, - právní výchova, učetnictví a v technických předmětech. Celková úroveň SOU byla hodnocena jako spíše nadprůměrná. 41

43 Kultura Místní knihovna Radotín V porovnání s předešlým rokem lze letošní rok označit jako klidný a úspěšný. Přibylo dětských čtenářů, což je pozitivní jev, protože si děti nejen prohlubují znalosti, ale tráví svůj volný čas i pěkným způsobem. Také učitelé projevili zájem a v rámci výuky knihovnu s dětmi navštívili. S nákupem knih byla knihovna v tomto roce úspěšná, protože získala hodnotné knihy s velkými slevami, dále knihkupectví paní Nucové dává knihovně z každé faktury 5% slevu, což za celý rok přineslo úsporu ,- Kč. Grant pro knihovnu byl 50 tisíc korun, který byl použit na nákup knih. Různorodost knižního fondu splňuje požadavky pro výběr knih všem návštěvníkům. Je přiložen roční výkaz, z kterého je patrné, jakých výsledků knihovna dosáhla. 42

44 43

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 1010 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Počet 23 +1 Ekonomika, stížnosti ODD. OCHR. PŘÍRODY A KRAJINY ODD. VODNÍHO HOSP. ODD. OCHRANY LESA A ZPF ODD. OCHRANY OVZDUŠÍ A ODP.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 721974240,

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Rada města Usnesení č. 05/09

Rada města Usnesení č. 05/09 Rada města Usnesení č. 05/09 z jednání rady města konaného dne 9.3.2009 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 141-184 RM schvaluje 141) žádost paní E. F. o pozastavení splátek dluhu na nájemném v době od

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 ÚNOR 2003 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné

Více

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtové

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice.

Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice. Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice. Program: 1) Zahájení a přivítání přítomných. 2) Volby orgánů mikroregionu. 3) Organizační a různé: - Návrh rozpočtu mikroregionu

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: 12.11.2008 dne: 19.11.2008 dne: 11.12.2008 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Obec Ostopovice, U Kaple 5, Ostopovice 664 49 IČO 00282294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Rozpočet a jeho plnění v Kč PŘÍJMY Schválený Rozpočet Skutečnost rozpočet po úpravách Daňové příjmy 11 111 000

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více