KRONIKA OBCE. sepsala: Irena Kozáková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRONIKA OBCE. sepsala: Irena Kozáková"

Transkript

1 KRONIKA OBCE sepsala: Irena Kozáková

2 1998 KRONIKA OBCE RADOTÍN O b s a h str. Politické klima doby 2 Mimořádné události 3-10 Volby Posvícení Misijní středisko Dvojí výročí Počasí 11 Správa věcí veřejných Věci sociální 15 Matrika 16 Finance Stavebnictví Živnostenský odbor Domovní správa 24 Technické služby 25 Životní prostředí 26 Letopisecká komise 27 Školství Kultura Zdravotnictví 47 Bezpečnost 48 Průmysl a obchod 49 Církve Politické strany Sport Společnost Různé Závěr 75 1

3 Politické klima doby Rok 1998 byl nabitý vnitropolitickými událostmi. Drama začalo již koncem roku 1997 odchodem stran ODA a KDU-ČSL z vládní koalice a vynucenou demisí premiéra Václava Klause uprostřed funkčního období. Počátkem roku 1998 byla jmenována nová vláda vedená Josefem Tošovským, dvě největší strany, ODS a ČSSD zůstaly mimo. V předčasných volbách zvítězila ČSSD, těsně následovaná ODS. Novou vládu sestavil Miloš Zeman vesměs z členů ČSSD a její stabilitu zajistila opoziční smlouva, ve které se ODS zavázala nehlasovat proti vládě, vyskytne-li se v Parlamentu otázka důvěry. Vznikla nová strana, Unie svobody, odštěpením od ODS. President Václav Havel byl zvolen na další funkční období o jeden hlas. Osobně prožil těžké období, když po perforaci střeva musel být v kritickém stavu okamžitě operován. Rok 1998 byl prvním od roku 1993, kdy se meziroční přírůstek HDP změnil v úbytek. V červenci došlo v okrese Rychnov. n. Kn. ke katastrofální povodni na říčce Dědině. Přitom přišlo šest lidí o život. V Praze se objevil nový neblahý jev: demonstrace mladých lidí proti globalizaci, automobilismu atd. se zvrhla v rabování, rozbíjení obchodů a bitky s policií. Pokud jde o zahraničí, nutno zaznamenat začátek zavádění EURA, které má postupně nahradit v EU národní měny. V březnu začaly boje v Kosovu, které se postupně rozrostly v národní tragedii albánské většiny i srbské menšiny v Kosovu. 2

4 Prožili jsme rok 1998, jehož hlavní události se budu snažit zaznamenat. Mimořádnými událostmi v tomto roce byly dvoje volby, jejichž průvodním jevem byly nekompromisní boje na celostátní politické scéně, nezřídka vedené i ostrým a nevybíravým způsobem. Ve dnech 19. a 2O. června 1998 jsme absolvovali volby do Poslanecké sněmovny, jejichž celostátní výsledky vyzněly takto: Česká strana sociálně-demokratická ČSSD 32,3% Občanská demokratická strana ODS 27,7 Komunistická strana Čech a Moravy KSČM 11,0 Křesťanská demokratická unie - Česká strana lidová KDU-ČSL 9,O Unie svobody US 8,6 Ostatní politické strany měly méně než 5%, tudíž se do Parlamentu nedostaly. V Radotíně měly však výsledky těchto voleb hodnoty velmi rozdílné, jak je vidět z přiložené tabulky, kde ODS dostala 43,8%, ČSSD 22,6, US 12,3, KSČM 7,8, KDU-ČSL 5,3%. Komunální volby do místního zastupitelstva v Radotíně konané ve dnech 13. a 14. listopadu 1998 přinesly tyto výsledky: ODS 67,3% 10 mandátů ČSSD 14,8 2 mandáty KSČM 11,3 2 mandáty KDU-ČSL 6,0 1 mandát 3

5 4

6 Do patnáctičlenného zastupitelstva byli zvoleni tito kandidáti: 1) Ing. Jiří Holub 68 let starosta ODS 2) Mgr. Karel Hanzlík 33 učitel ODS 3) Hana Žižková 50 tajemnice MÚ ODS 4) Ing. arch. Ivan Hrbek 35 architekt ODS 5) Ing. Jan Farník 46 informatik ODS 6) Ing. Milan Bouzek 51 podnikatel ODS 7) Ing. Petr Binhack 50 ekonom ODS 8) Ing. Jaroslav Šindelka 50 elektrotechnik ODS 9) Ing. Jiří Gut 57 podnikatel ODS 10)Michal Bouša 51 podnikatel ODS 11)Ing. Josef Krampla 57 elektrotechnik ČSSD 12)RNDr Pavel Punčochář CSc. 54 vědecký prac. ČSSD 13)Dr Frant. Černohorský 49 šéfredaktor KSČM 14)Ing. Miloš Valášek 43 ved. pracovník KSČM 15)Petr Martínek 37 elmechanik KDU-ČSL Nově zvolené zastupitelstvo městské části Praha-Radotín pro volební období se 23.listopadu 1998 poprvé sešlo na veřejné ustavující schůzi, kde po složení slibu mezi sebou zvolilo starostu, zástupce starosty a pětičlennou radu místního zastupitelstva. Ve veřejném hlasování byl starostou jednomyslně zvolen opět Ing. Jiří Holub, uvolněným zástupcem starosty rovněž jednomyslně Hana Žižková. Zbývajícími členy rady MZ se stali Ing. Jan Farník, Ing. Milan Bouzek a Mgr. Karel Hanzlík. Pro neslučitelnost funkcí podala 17. listopadu pí Hana Žižková výpověď z funkce tajemníka místního úřadu. Na toto místo byl vypsán konkurz. 5

7 Současně s komunálními volbami se v Radotíně volilo také do zastupitelstva hl. m. Prahy. Radotín byl součástí volebního obvodu č. 1, ve kterém se rozhodovalo o pěti mandátech z celkového počtu 55 pro hl. m. Prahu. O přízeň voličů se ucházelo celkem 51 kandidátů na listinách jedenácti politických stran nebo uskupení. Na kandidátních listinách figurovali tři občané Radotína: Hana Žižková za ODS, Bohumil Mátl za Národně demokratickou stranu a Jiří Žemlička jako lídr Humanistické aliance. Vůbec největší počet voličských hlasů ze všech 51 kandidátů obdržela dosavadní tajemnice MÚ paní Hana Žižková, která počtem hlasů dokonce předstihla bývalého ministra Igora Němce ( hlasů) kandidujícího na prvním místě kandidátní listiny ODS. Oba byli zvoleni do zastupitelstva hl.m. Prahy. Za zmínku stojí skutečnost, že volební kampaně jak na jaře, tak na podzim byly v Radotíně velice korektní a mírné. Výsledky voleb v Radotíně nejsou pro toho, kdo zde žije a umí se dívat kolem sebe, velkým překvapením. Věcí, které se v Radotíně během dvou posledních volebních období změnily k lepšímu, je opravdu dost a není divu, že dvě třetiny voličů ohodnotily práci radnice tou nejvyšší známkou. Velkým osobním úspěchem starosty Ing. Jiřího Holuba je fakt, že již potřetí za sebou získal jako lídr vítězné volební strany největší počet preferenčních hlasů. To je na komunální úrovni skutečnost málokdy vídaná a těžko by se našel podobný příklad. 6

8 Navázání na staré tradice V roce 1998 obnovil Radotín tradici Havelského posvícení. Stalo se na popud starosty pana Ing. Holuba, který s tajemnicí paní Žižkovou a s vedoucí Kulturního střediska paní Petrovou nejvíc přiložili ruku k dílu. V uspořádání velmi pomohl pan páter Hlaváček, který v 9 hodin nechal rozeznít zvony, načež trubači z kostelní věže oznámili zahájení posvícení. V 10 hodin sloužil pan páter bohoslužbu slova ve zcela zaplněném kostele, kde také účinkoval dětský pěvecký sbor s vlastním doprovodem na flétnu. Po skončení bohoslužby nabízeli ministranti posvícenské koláče, šátečky a cukroví, které ve velkém množství napekly ženy sdružené ve farním společenství. Navíc zajistil krojovaného bubeníka a skupinu historického šermu, která předvedla své umění. Paní Petrové se podařilo zajistit stánkaře, kteří vystavovali a prodávali umělecké předměty, hračky, sušené květy, plody, výrobky z kůže i keramiku. Vedle výrobků zdravé výživy zde byla i cukrová vata a pamlsky pro děti a samozřejmě nemohla chybět perníková srdce. Bylo zde i několik stánků s občerstvením, svařovalo se i víno. K úspěchu přispěl i pan Ing. Krištof nezištným zapůjčením jednotných dřevěných stánků a skupina Tarpan club, která je smontovala i demontovala. Tato skupina navíc po celý den zdarma vozila děti na koních za lávkou na druhém břehu řeky. Nejmenší návštěvníci nejvíce ocenili kolotoče a houpačky před bistrem U Ondřeje. Nesmí se zapomenout ani na děti radotínských škol a Základní umělecké školy, které nakreslily girlandy, různé obrázky a plakáty na téma "Posvícení". Večer pak restaurace U Rytíře uspořádala posvícenskou zábavu a připravila tradiční česká posvícenská jídla. Nelze si než přát, aby příští rok se počasí stejně usmálo a aby se posvícení stalo obnovenou tradicí s širokou účastí nejen radotínských občanů, ale i návštěvníků z okolních obcí. 7

9 Vysvěcení kaple misijního střediska Vzácnou návštěvu uvítali radotínští věřící v pátek 20. listopadu, kdy Radotín navštívil pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk, aby slavnostně otevřel a vysvětil kapli v nově zřízeném misijním středisku sester řádu sv. Františka v ulici U Sanatoria. Při této významné události asistoval apoštolský nuncius Giovanni Copa, biskup Paďour, kněží z Italie, Španělska a Polska, matka představená františkánského řádu z Italie, dále italský velvyslanec v České republice, radotínský páter Hlaváček, starosta Ing. Holub a další hosté. Všechny přítomné přivítal náš páter Evžen Hlaváček, matka představená pak předala slovo otci kardinálu Vlkovi, jenž v krátké promluvě vysvětlil, jak v daleké Itálii přišel na to, že by mohl pozvat sestry k nám na misijní práci. Vše vedla Boží prozřetelnost. Poté otec kardinál vysvětil kapli a po bohoslužbě, kterou sloužil v italštině, vše podstatné sám přeložil. Neopomněl vyzdvihnout práci našeho duchovního otce Evžena Hlaváčka a bratří a sester z farní rodiny, kteří rádi pomáhali budovat misijní středisko. Nakonec přišly sestrám zazpívat malé děti, sestry pak na oplátku jim i ostatním hostům zazpívaly své písně. Ze všech přítomných zářila radost, krásnou a přátelskou atmosféru lze jen těžko popsat. 8

10 Dvojí výročí Zvláštní shodou okolností připadá osmdesáté výročí vzniku Československé republiky (1918) a stodesáté výročí založení Sokola v Radotíně (1888) na den 28. října. V rámci výročí vzniku Československé republiky se konalo v Radotíně několik akcí. V předvečer výročí to byl slavnostní koncert učitelů a starších žáků Základní umělecké školy v kulturním domě U Koruny, následně byl promítnut velmi pěkný film o Karlu Čapkovi Člověk proti zkáze v radotínském kině. Film byl promítán i dopoledne pro žáky radotínských škol. Dne 28. října pak proběhlo kladení věnců u pomníku obětí první a druhé světové války a odpoledne v sokolovně oslava stodesátého výročí založení radotínského Sokola spojená s oslavou osmdesátého výročí vzniku Československa. Radotínští Sokolové oslavili své výročí nejprve 25. května tělocvičnou akademií, dne 28. října pak oslavy vyvrcholily slavnostním shromážděním v místní sokolovně. Při tělocvičné akademii se všechny složky sokolského oddílu všestrannosti, od nejmenších dětí s rodiči, přes žactvo až po ženy, předvedly ukázkami ze svých cvičebních hodin a různými cvičebními sestavami. Provedením cviků a sestav, radostnou náladou a bezprostředností nadchli cvičenci přítomné diváky a připomněli jim šťastné a bezstarostné doby jejich sokolského mládí. Slavnostní shromáždní dne 28. října mělo převážně osvětový a kulturní ráz, rovněž daný sokolskou tradicí. K slavnostní atmosféře shromáždění přispěla i gratulace delegáta sokolské župy Jungmannovy, který radotínskému Sokolu věnoval oslavnou stuhu na jeho historický prapor a předal Pamětní list od České obce sokolské. Bylo též důstojně vzpomenuto osmdesátého výročí vzniku Československa a podílu sokolů na jeho zrození. 9

11 O kulturní program se postaral pěvecký sbor SÚDOP pod vedením sbormistra Dagmar Kohoutové přednesem dvou písní Bedřicha Smetany - Českou písní a Písní svobody a bratři Ing. Jan Kozák, Ferdinand Haralík a Jaroslav Krušina, kteří zahráli Romantické kusy Antonína Dvořáka a Trio Josepha Haydna. Nakonec se sokolské obecenstvo svým zpěvem spontánně připojilo k pěveckému sboru, který na závěr zapěl nejznámější sokolské písně. Vzpomínkové odpoledne bylo zakončenou českou hymnou a slavnostním odnesením sokolského praporu. Slavnostní nálada a příjemná pohoda se přenesla i do přátelských rozhovorů a vzpomínání sokolských pamětníků, které při malém pohoštění pokračovaly dlouho do večera. 10

12 Počasí Rok 1998 byl teplotně slabě nad dlouhodobým průměrem, ale s velkými rozdíly mezi jednotlivými měsíci. Velmi teplý byl leden s odchylkou plus 2,9 st. C od průměru, extrémně teplý byl únor (+ 4,5 st. C!) Naopak byl studený listopad (- 2,4 st. C). V zimních měsících svítilo sluníčko mimořádně mnoho, 150 % dlouhodobého průměru. V létě to bylo slabší, ale přesto bylo od asi 4 týdny horké léto. Denní maxima dosáhla několikrát 36 st. C. V září a říjnu napršelo 125 mm, což je dvojnásobek příslušného průměru a jelikož slunce svítilo jen na 60 %, ukazuje to na nevlídný konec léta i začátek podzimu. Pouštění draků si děti v těchto měsících mnoho neužily, poněvadž bylo neobyčejně klidné povětří. V den katastrofální povodně ve Východních Čechách napršelo v Praze 8,3 mm. Pro srovnání: maximum srážek za jeden den v Praze spadlo v roce 1998 dne 3.5., a to 18 mm. 11

13 Správa věcí veřejných Ke konci roku 1998 bylo hlášeno v Radotíně občanů. Na svém prvním zasedání po listopadových volbách rozhodla nově zvolená rada místního zastupitelstva ustavit tyto komise: finanční revizní a kontrolní stavební bytová životní prostředí a veřejný pořádek školství, mládež, tělovýchova sociální letopisecká - předseda Ing. Petr Binhack - Ing. Jaroslav Šindelka - Ing. Milan Bouzek - Ing. Jan Farník - RNDr Pavel Punčochář - Mgr Karel Hanzlík - Hana Žižková - Jaroslav Sojka Předsedové těchto komisí nahlásili jména a povolání členů komisí. Byla jmenována hlavní inventarizační komise místního úřadu ve složení: předseda Hana Žižková zástupce starosty členové Ing. Petr Binhack předs. finanční komise Marta Tišlová ved. finančního odboru Ivana Sumannová sam. finanční referent Byla ustavena šestičlenná komise na výběr tajemníka Místního úřadu Radotín, která projednala přihlášky těchto uchazečů: Pavel Čornej, Ing. Anna Kindlová, Miroslav Moravec, Michal Padevět, Božena Psotová, Alena Žáková. Na základě výsledku testů, ústního pohovoru a předložených dokladů a podle doporučení komise pro výběr tajemníka jmenovala rada tajemníkem Místního úřadu v Radotíně pana Pavla Č o r n e j e. 12

14 Oddáváním byli pověřeni: starosta Ing. Jiří Holub, zástupce starosty Hana Žižková radní Mgr Karel Hanzlík Rada pověřuje Ing. Jana Farníka jednáním ve věcech výpočetní techniky a informatiky na Magistrátu hl. m. Prahy a dalších orgánech a organizacích. S ohledem na převzetí rozhodujících zakázek městským investorem ruší rada místního zastupitelstva investiční odbor a nadále bude v organizačním schématu vést pouze investiční referát podřízený tajemníkovi. V roce 1998 byly přiděleny byty: 1 x 3+1, 3 x 2+1, 4 x 1+1, 5 x 1+0, 1 x přístřeší. Na základě rozhodnutí zastupitelstva hl. m. Prahy žádá rada místního zastupitelstva správní odbor, aby realizoval návrh letopisecké komise na pojmenování nově vzniklé ulice v nové zástavbě na Lahovské (stavěl Halouzka) "K Višňovce". Správní odbor objednal tabulky s tímto pojmenováním. Místní poplatek za výherní hrací stroje činí Kč čtvrtletně za provoz každého hracího automatu. Rada rozhodla pronajmout panu Kazdovi část ohrady po firmě Stahl o výměře 25 m 2 za roční nájem Kč. Rada rozhodla zvýšit spoluúčast důchodců na autobusových poznávacích zájezdech ze 100 Kč na 120 Kč za osobu a zájezd. Rada objednala panoramatický letecký pohled Radotína formátu 100 x 150 cm u firmy JAS-AIR CZ s.r.o. v ceně Kč. Správní odbor nadále vyřizuje přestupky, poskytuje právní ochranu, ukládá pokuty, zajišťuje výpisy z rejstříku trestů, pod jeho kompetenci dále spadá podatelna, vysílání zpráv rozhlasem, matriční referát a sociální referát. 13

15 Z roku 1997 do roku 1998 přešlo 20 přestupků. V průběhu roku 1998 k nim přibylo 47 přestupků. Celkem tedy správní odbor pracoval se 67 přestupky. Vyřízeno bylo 53 přestupků, 14 jich přešlo do roku Správní odbor uložil na pokutách Kč, z nich zůstalo ke konci roku Kč nevymoženo. Ohlašovna zajistila 79 žádostí o výpis z rejstříku trestů. V roce 1998 bylo zkompletováno a odesláno na Mgistrát hl. m. Prahy celkem 9 žádostí do domovů důchodců a penzionů. Všechny byly aktualizovány. Pro Pražskou správu důchodového zabezpečení bylo sepsáno celkem 14 žádostí o zvýšení důchodu z důvodu bezmocnosti. V roce 1998 zemřelo v matričním obvodě Praha-Radotín 43 občanů ( Radotín 29, M. a V. Chuchle 11, Lochkov 3). V knize manželství bylo zapsáno 46 sňatků a zároveň bylo postoupeno 24 žádostí radotínských občanů o uzavření manželství na jiné matriční úřady a 12 žádostí bylo přijato. K bylo ověřeno matrikou podpisů a listin. Celkem bylo za ověřovací úkony vybráno Kč. V roce 1998 bylo vystaveno celkem 192 rybářských lístků za Kč. 14

16 Věci sociální Pečovatelská služba zajišťuje potřeby pro 63 klienty Radotína, Velké Chuchle a Lochkova, které jim nemohou poskytnout rodinní příslušníci, tzn. dovoz oběda, ohřívání a přípravu jídla, nákupy, pochůzky, úklid domácností, vyprání prádla, odvozy na lékařská vyšetření, osobní hygienu, různá ošetření, péči o inkontinentní klienty, vyřizování na úřadech, jednoduchá rehabilitační cvičení. Služby jsou zajišťovány operativně ve spolupráci s obvodními lékaři. Na dávky sociální péče bylo vyčerpáno v roce 1998 cca 300 tisíc korun. Všem občanům starším 70 let byla zaslána blahopřání v hodnotě dva tisíce korun. Občanům, kteří dovršili 80, 85, 90 a více let, byl členkami sociální komise osobně doručen s gratulací i malý dárkový balíček s kytičkou. Pro osaměle žijící a sociálně slabé občany byly zakoupeny balíčky v celkové hodnotě 20 tisíc korun. Bylo uspořádáno šest jednodenních zájezdů pro radotínské důchodce, které jsou staršími občany hojně využívány i pro jejich cenovou dostupnost. V prosinci bylo uspořádáno v Domě pečovatelské služby společenské odpoledne v hodnotě tři tisíce korun. Kromě toho bylo pro důchodce uspořádáno kulturní odpoledne v kulturním domě U Koruny v hodnotě třináct tisíc korun. Rada po prošetřní rozhodla poskytnout organizaci DUHA tři tisíce korun na podporu její činnosti ve prospěch mentálně postižených dětí. Rada rozhodla poskytnout Fondu ohrožených dětí na základě jejich žádosti dva tisíce korun jako příspěvek na dobudování Domu pro matky s dětmi v tísni v Olomouci. 15

17 Matrika Nejstarší občané Radotína, kteří v roce 1998 oslavili svoje narozeniny 90 let: Červenková Miloslava, Krejzarová Františka, Křivánková, Josefa, Kindermannová Božena, Kříž Vratislav, Kryštůfková Božena, Tesařová Antonie, Hlinková Marie, Tyšer Miloš 91 let: Šlégrová Zdeňka, Vlčková Rosalie, Beranová Anna, Šenková Zdeňka, Máca František, Vondráková Jarmila, Semlitschková Božena, Hrušková Anežka, Kvapilová Marie 92 let: Jarkovská Růžena, Tolarová Marie, Novotná Anna, Černochová Ludmila, Lochmanová Růžena, Marek Slavomil, Bejčková Růžena, PhMr Neumannová Zdenka 93 let: Mrázková Antonie, Sadilová Barbora, Hamplová Anna 94 let: Muzikářová Božena, Němcová Jarmila 95 let: Rohlíková Pavla 96 let: Neubauerová Anna 97 let: Míková Anna, Fischerová Růžena, Zahradníková Marie, Oberdorferová Magda 98 let: Karešová Antonie 16

18 Finance Přehled hospodaření MČ Radotín za rok 1998 v tis. Kč Příjmy školství kultura 654 vnitřní správa sociální věci 462 Technické služby vlastní činnost hospodaření SFZ (dř. FKSP) 557 převod z hosp. činnosti (prodej, pronájmy) daň z nemovitostí dotace z HMP dotace ze stát. rozp Celkem

19 Výdaje vodní hospodářství 20 komunikace, doprava školství kultura vnitřní správa sociální věci stavebnictví 130 Domovní správa 172 obce 80 Technické služby vlastní činnost hospodaření se SFZ (dř. FKSP) 521 fin. vypořádání r Celkem Hosp. výsledek roku

20 Hospodářská činnost MČ Radotín 1998 Celkem příjmy Celkem výdaje Hosp. výsledek HČ Hospodářská činnost Technických služeb MČ Radotín 1998 Celkem příjmy 300 Celkem výdaje 443 Hosp. výsledek HČ Hospodářská činnost Domovní správy MČ Radotín 1998 Celkem příjmy Celkem výdaje Hosp. výsledek HČ V průběhu roku 1998 se uskutečnilo osm zasedání finanční komise. Po zkušenostech z minulých let, zejména s ohledem na společné kontrolní akce, byla zasedání většinou organizována společně s kontrolní a revizní komisí. Společně s členy kontrolní a revizní komise se zástupci fin. komise zúčastnili pěti kontrolních akcí v zařízeních Místního úřadu Radotín. Zprávy z těchto akcí byly postoupeny radě místního zastupitelstva. 19

21 Stavebnictví Bilance stavební činnosti Místního úřadu Radotín v roce 1998: - provedena kompletní kabelizace v Radotíně - dokončen kanalizační sběrač CLX (Lahovice - Radotín) - dokončena akce Radotín - podjezd včetně sítí - dokončeny sítě mezi školami a tratí včetně chodníků - dokončeny sítě mezi Výpadovou a ČD - zahájena technická vybavenost Radotín-východ v Prvomájové - začíná akce Prvomájová-Vinohrady - provedeno vyasfaltování hřiště na starém sídlišti - zbudováno nové parkoviště na starém sídlišti - provedena II. etapa Zdravotnického zařízení - plynofikován místní úřad a některé domy Domovní správy - plynofikace škol - regulace - vybudována pěší cesta kolem řeky, umístěny lavičky, příští rok budou osázeny stromy - vybudován nový lokální vodovod Na Pískách - vybudována nová pěší cesta podél Radotínského potoka - vydláždění úseku u tunýlku zámkovou dlažbou - provedena renovace schodišťového traktu v Koruně a sociální zařízení - je připravena dokumentace pro rekonstrukci Zderazské ulice - je připravena dokumentace pokračování Radotín-východ - je rozpracována dokumentace na expresní okruh Lochkov - Strakonice - je připravována výstavba malometrážních bytů v ulici K cementárně. Na místním úřadě byl vystaven územní plán hl. m. Prahy, který má určit jeho budoucí podobu do roku 2010 s výhledem do další budoucnosti. 20

22 Radotínským občanům byla předběžně nabídnuta možnost získání bytu v bytovém domě stavěném firmou TRIGEMA v Nýřanské ulici, kde bude 38 bytových jednotek za základní cenu Kč/m 2 v přízemí a Kčs/m 2 v ostatních podlažích. V současné době se nepovolují individuální půdní vestavby. K tomuto způsobu výstavby nových bytů se přistoupí po dokončení prodeje nabídnutých bytových domů a po podrobném vypracování podmínek pro tuto formu výstavby. 21

23 Živnostenský odbor MÚ Činnost živnostenského odboru je řízena zákonem č. 455/91 Sb. o živnostenském podnikání. Přehled činnosti v roce 1998: živnostenské listy á 1000 Kč Kč koncesní listy á 2000 Kč změny á 100 Kč změny á 500 Kč změny zdarma zrušení živnost. oprávnění á 15O Kč pozastavení ŽO výpisy ze živn. rejstříku á 50 Kč opisy živn. listů á 100 Kč součet Kč poplatek z prodejního místa pokuty Celkový příjem za rok Kč Na úseku kontrolní činnosti bylo provedeno od začátku roku celkem 261 kontrol. 22

24 Do správy živnostenského odboru patří kromě m.č. Radotín ještě Chuchle a Lochkov. Pouze v městské části Radotín je živnostenským odborem evidováno 2187 podnikatelů 3657 živnostenských oprávnění 750 provozoven (z toho mimo městskou část) 400 Radotín, Chuchle a Lochkov celkem 3472 podnikatelů 5611 živnostenských oprávnění lo93 provozoven 23

25 Domovní správa Mimo běžnou údržbu, která se provádí průběžně, bylo započato, pokračováno a provedeno: Revize hromosvodů pro domy, které jsou připraveny do prodeje. Jedná se o všech deset domů na novém sídlišti. Malování domů, v kterých je hotová přípojka plynu, elektrické rozvody a nepředpokládají se již další úpravy. Při malování jsou prováděny i natěračské práce. Rekonstrukce střech včetně klempířských prvků celkem na sedmi domech. Jednotlivé rekonstrukce odpadních stoupaček, které byly v havarijním stavu. Napojení statkových domů, Výpadová čp a 1330, na vlastní vodovodní řad s osazením vodoměrů pro studenou a teplou vodu. Nová přípojka vody u domu Slínková 927 včetně spodních rozvodů, totéž v čp Radkovská ulice a čp Tachovská. Rekonstrukce schodišťového el. osvětlení v domech čp a 1330 Výpadová ulice a domě čp Na Viničkách. Deratizace faraonů na starém i novém sídlišti. Cejchování měřidel množství tepla a vodoměrů. Opravy balkonů, rekonstrukce vodovodních rozvodů, rozvody plynu, plynofikace domů 1029 Slínková, 1043 Nýřanská, 265 Prvomájová atd. Havarie jsou řešeny bezodkladně. 24

26 Technické služby V roce 1998 probíhaly pravidelné činnosti: kontejnerový svoz odpadu, svoz odpadků, likvidace černých skládek, instalace a údržba dopravního značení, čistění obce, údržba hřbitovů, likvidace uschlých stromů a křovin, rozvoz a vylepování plakátů, doprava prádla pro mateřské školky, doprava knih pro knihovnu, dopravní a servisní služby pro místní úřad, instalace a opravy zábradlí a zábran v obci, čistění dešťové kanalizace, opravy komunikací a chodníků, sekání zeleně v majetku obce, sběr odpadků z příkopů, zimní údržba komunikací, sekání a údržba koryta Radotínského potoka. Další činnosti v roce 1998: likvidace automobilových vraků, instalace vývěsních skříněk, jejich údržba a natírání, údržba a natírání laviček a dětských hřišť, dokončení laviček okolo cyklistické stezky, svoz a likvidace listí napadeného klíněnkou jírovcovou, opravy kanalizačních vpustí, odvodnění asfaltových chodníků, stříhání a údržba živých plotů, zprovoznění vodotrysku, technická výpomoc při volbách (2x), rozvozy balíčků před vánocemi pro radotínské seniory. 25

27 Životní prostředí Stavem životního prostředí v Radotíně se zabývá referent životního prostředí místního úřadu ve spolupráci s komisí životního prostředí, na jejíž práci se v tomto roce podílelo pět členů z osmi. Komise sledovala pomocí smluvně zajištěných analýz čistotu ovzduší uprostřed městské části podle obsahu imisí oxidu siřičitého a oxidů dusíku. Dále se zabývala veřejným pořádkem, stavem dopravního značení a stavem veřejného osvětlení. Členové komise provedli místním šetřením v městské části Radotín výběr lokalit pro umístění 37 sběrných hnízd na tříděný odpad jako podklad pro novou vyhlášku Magistrátu hl. m. Prahy o odpadech. Členové komise spolu s referentem životního prostředí provedli preventivní prohlídky některých místních závodů z hlediska životního prostředí a účinnosti čističky odpadních vod. Komise iniciovala a sledovala likvidaci bolševníku na území městské části Radotín a činila opatření k omezení vlivu klíněnky jírovcové. Komise vypracovala stanoviska k různým dokumentům, např. k vyhlášce magistrátu o odpadech, o pohybu psů na veřejném prostranství, k provoznímu řádu pískovny Kosoř, k záměru těžby štěrku a písku v Lahovicích, k poškození půdního povrchu v přírodní rezervaci Slavičí údolí, k územnímu plánu hl. m. Prahy a pod. Ve všech případech bylo stanovisko komise přijato jako stanovisko rady městského zastupitelstva k příslušným dokumentům. Po prvních nezdařených pokusech provedlo hlavní město změnu v systému svozu a likvidace odpadu. Do plastových kontejnerů lze odkládat papír, sklo a plasty. Periodicky lze odevzdávat i nebezpečný odpad a do velkoobjemových kontejnerů firmy MIKAPA i velkoobjemový odpad. Kromě toho zůstává zachován tříděný sběr kovů, bioodpadu a dřeva, který realizují naše Technické služby. 26

28 Letopisecká komise Počet členů letopisecké komise se v letošním roce stabilizoval na čísle čtrnáct a nedoznal během roku žádných změn. Členové se schází na pravidelných schůzkách jedenkrát za měsíc kromě jednoho výjezdního zasedání (letos "Po stopách Keltů") a kromě pracovních schůzek vždy před jarním a podzimním "Setkání s radotínskou veřejností". V roce 1998 se v rámci "setkání" konala 8. dubna přednáška na téma: " Radotínský sedlák a revolucionář Josef Macháček". Přednáška Jaroslava Sojky byla zaměřena ke stému výročí odhalení desky Josefa Macháčka. Podzimní "setkání" 19. listopadu bylo uskutečněno na téma: "Co asi nevíte o minulosti Radotína - II." Sál U Koruny byl již tradičně zcela zaplněn. Přednáška o Josefu Macháčkovi byla pak ve stručnější podobě dvakrát zopakována pro žáky radotínské základní školy. O text přednášky projevil zájem Středočeský sborník historický. Ve spolupráci s autorem bude upraveno pro tisk. V červnu 1998 byla Místnímu úřadu Radotín předána kronika za rok Rada ocenila pečlivost a podrobnost kroniky. Členové LPK vyhověli potřebám základní školy a vyklidili prostory, kde byly uskladněny zbytky dřívějšího fotokroužku a tyto učební pomůcky zčásti uplatnili prodejem v bazaru, zčásti převedli do svého kmenového stavu. Zbytek navrhují odepsat pro nepoužitelnost. Někteří členové LPK pravidelně přispívají do radotínského časopisu Šemík. Ing. František Rys připravil příspěvek pro sokolskou vzpomínku na 110. výročí založení Sokola v Radotíně, MUDr Miroslav Dlouhý pak vzpomínku na 80. výročí vzniku ČSR. Archivář Karel Dušánek po velkých obtížích konečně dokončil uspořádání bohatého fotografického a listinného archivu LPK, který po každém stěhování dozná značných šrámů. 27

29 Školství Styk se školami v městské části Radotín zajišťuje školská a kulturní komise a komise tělovýchovy mládeže, která se schází pravidelně jedenkrát za měsíc. Jako v předcházejících obdobích se zabývala problematikou spojenou s fumgováním školních a výchovných institucí a sportovních zařízeních na území Radotína. Svými názory k daným problémům pomáhala radě místního zastupitelstva při rozhodování. Členka komise, paní Procházková, se účastnila zasedáních školského úřadu Prahy 5, kde je mimo jiné i pravidelně schvalován rozpočet této instituce. Předseda komise pan Hanzlík se účastnil jako člen konkurzní komise konkurzního řízení na místo ředitele místního gymnázia, které proběhlo dvakrát, a to v červnu a v říjnu. Členka komise, paní Urbanová, zástupkyně ředitele Jaroslava Beka, je na zdejší základní škole pověřena funkcí protidrogového koordinátora. Vyprojektovala program na posilnění mimoškolních aktivit, coby aktivní prevenci protidrogové činnosti, který byl přijat a realizován. Drogy se v posledních letech stávají obrovským a těžko zvládnutelným problémem, stačí jen natáhnout ruku a projít se centrem hlavního města. Smutným faktem je, že se tento problém začíná objevovat i u žáků na druhém stupni základní školy a u učňů na obou odborných učilištích, strojírenském i zemědělském. Obě tato učiliště mají též vypracován svůj protidrogový program, kterým se řídí. (Podrobné informace v místním časopise Šemík č. 3/98, str. 8 a 9). 28

30 S ohledem na zvýšení cen potravin upravila rada místního zastupitelstva stravné ve školách pro rok 1998 takto: Školní jídelna mateřských škol děti (přesnídávka, oběd, svačina) celkem 21,50 Kč dříve 19,- Kč zaměstnanci (oběd) 23,- 21,50 Školní jídelna základní školy I. stupeň (oběd) 17,- 13,50 II. stupeň 18,- 14,50 gymnázium 19,- 17,30 zaměstnanci 19,- 17,30 ostatní 24,- 22,30 V těchto cenách je také promítnuto zrušení dotace na potraviny, která byla dosud hrazena z prostředků obcí, a to ve výši 1,- Kč u školní jídelny mateřských škol a 2,- Kč u školní jídelny základní školy. 29

31 Gymnázium Gymnázium má 8 tříd, z toho 4 třídy šestiletého a 4 třídy čtyřletého studia. Přijímací zkoušky se konaly pouze do čtyřletého studia, šestileté studium bylo nutno v důsledku optimalizačního procesu ministerstva školství zrušit. Stávající třídy studium dokončí. Maturovaly dvě třídy, úroveň byla celkově dobrá. Jako každoročně se i v tomto roce konala pro žáky řada akcí i mimoškolních (divadla, koncerty, výstavy, exkurze Temelín, Jižní Čechy, Českomoravská vrchovina, Norimberk, Vídeň). Již po sedmé se uskutečnil výměnný zájezd studentů a studentů z Lycea v Angers (Francie). Program byl tentokrát obohacen o téma "První světová válka a boje u Verdunu". Návštěva těchto míst na studenty velice silně zapůsobila. V červenci odešla ředitelka M. Pacourková do důchodu. Stála v čele školy od září Její jméno vždycky zůstane spojeno s rozvojem gymnázia po roce 1989 a s vytvořením dobrého jména a postavení, které tato škola v současnosti má. První konkurz na nového ředitele proběhl v květnu, v létě však byl prohlášen za neplatný a v říjnu proběhl konkurz nový. Na základě jeho výsledku byla do funkce ředitelky školy jmenována RNDr.Jana Hrkalová. 30

32 Základní škola v Radotíně Vedení školy zůstává beze změny: Mgr. Jaroslav Bek, ředitel, Mgr. Jaroslava Boháčová, zástupkyně pro 1. stupeň a Marie Urbanová, zástupkyně pro 2. stupeň. Starý školní rok (1997/98) ukončilo 708 žáků (28 tříd), z toho 448 žáků (18 tříd) na 1. stupni, tj. v 1. až 5. ročníku a 260 žáků (10 tříd) na 2. stupni, tj. v 6. až 9. ročníku. Z devátých tříd vyšlo 47 žáků. Nový školní rok (1998/99) zahájili 1. září 743 žáci ve 30 třídách (z toho 468 na 1. stupni a 275 žáků na 2. stupni, resp. 19 tříd na 1. stupni a 11 tříd na 2. stupni). Pro nedostatek zájmu o práci učitele na ZŠ ze strany absolventů pedagogických fakult, kteří jsou v produktivním věku, bylo nutné i v roce 1998 zaměstnávat 9 až 11 důchodců, bez nichž by škola nemohla fungovat. V roce 1998 se změnil systém odměňování za vedení třídy (třídnictví). Tato složka práce je nyní hodnocena zvlášť, není započítávaná do základního platu a je závislá na počtu žáků ve třídě a obtížnosti práce. Obdobně jako v minulém roce došlo i v roce 1998 k šikaně. Pavel Zelinger a Martin Torn, žáci 8.A, opakovaně šikanovali ostatní žáky školy. Torn dostal již za jinou šikanu trojku z chování už za 1.pololetí, oba jmenovaní žáci pak dostali trojku z chování i na konci školního roku. Kvůli složitosti a rozsahu šikany (byli do ní zapojeni i někteří jiní žáci) bylo vyšetřování svěřeno Kriminální policii ČR, ale s výsledky šetření byli rodiče žáků i vedení školy oficiálně seznámeni až koncem září. Na podanou stížnost rodičů M. Torna České školské inspekci na jednání ředitele školy vyšetřovali případ dva školní inspektoři. Výsledkem jejich šetření byl závěr, že stížnost Tornových byla ve všech bodech označena za neoprávněnou. Oba žáci změnili k 1. září 1998 školu (u Zelingera už potřetí) po dohodě vedení školy s rodiči. 31

33 Do školy v přírodě vyjelo šest tříd, dva turnusy složené ze žáků sedmých ročníků prošly lyžařským výcvikem, do zahraničí se uskutečnily dva zájezdy. Školní jídelnu lze hodnotit dobře. V průběhu roku žáci absolvovali řadu exkurzí a návštěv (výlovy rybníků, skanzenů, muzeí, výstav, filmů, divadelních představení, výrobních podniků atd.) Za zvláštní zmínku stojí přednášky o poslanci říšského sněmu, radotínském občanu Josefu Macháčkovi, pro 8. a 9. ročník, ve spolupráci s letopiseckou komisí a anketa o Radotínu ve spolupráci s p. starostou Ing. Holubem, návštěva výtvarné výstavy v NG, výchovné programy zaměřené proti drogové závislosti, sportovní úspěchy. Pokračovala řada výtvarných a naučně-výchovných projektů, a to projektem "Oceán = život", do něhož se zapojili všichni žáci 2. stupně. Největší exponát, chobotnice z textilu, společná práce mnoha dětí z různých tříd, se stala dominantou haly školy. Program proti drogám a jeho praktické uplatňování lze považovat za úspěšný. Žáci 8. a 9. tříd prošli třídílným výchovným programem "HIV/AIDS" a zhlédli divadelní hru J. Topola "Nebe nad andělem" (protidrogové téma). Žáci prošli několika odbornými instruktážemi o drogách. Též rodiče žáků byli pozváni na instruktáž o drogách a prevenci. Došlo k velmi užitečnému kontaktu mezi představiteli Místního úřadu, Základní školy, Policie ČR a kurátory OPD na veřejném zasedání v Koruně, kde se řešily problémy využívání volného času mládeže v Radotíně. Dalších aktivit byla celá řada a jsou uvedeny ve školní kronice. Žáci sedmé třídy Veselý a Prouza dostali odměnu za umístění v Pythagoriádě, Boehm a Adámková za umístění v soutěži "Uvažuj logicky". Nejlepšími sportovci školy se stali D. Cvoreň, M. Hanáková (oba 9.A) a J. Netopil a H. Žežulková (oba 7.B). 32

34 Zvláštní škola V Radotíně je zvláštní škola koncipována s prvním a druhým stupněm. Ve školním roce 1997/98 bylo na škole pět tříd s počtem žáků 40 a jedno oddělení školní družiny. Žáky připravovalo sedm kvalifikovaných speciálních pedagogů. Výuka probíhala ve dvou budovách, které jsou v restitučním řízení. Škola nemá tělocvičnu, ani hřiště. Tělesná výchova se řeší pronájmem tělocvičny od Sokola a pronájmem hřiště od společnosti Trend. Žáci i učitelé docházejí na oběd do školní jídelny Základní školy Radotín. Učitelé se ve výchovně vzdělávací práci snažili naplnit poslání zvláštní školy, což je speciálními výchovnými a vzdělávacími prostředky umožnit žákům dosáhnout co nejvyšší úrovně znalostí, dovedností a osobních kvalit při respektování jejich zvláštností a možností. Konečným cílem je příprava žáků na zapojení příp. úplnou integraci do běžného občanského života. Žáci pravidelně navštěvovali výstavy, divadelní i filmová představení. Učitelé poprvé zorganizovali poznávací zájezd do Itálie. V průběhu celého roku chodili s dětmi do přírody, i školní výlety byly turistického rázu. Formou exkurzí žáky seznamovali s možností jejich dalšího uplatnění. Zároveň byly ve škole pořádány přednášky náborových pracovníků. Ve školním roce 1997/98 bylo devět vycházejících žáků. Všichni se budou nadále vzdělávat na odborných učilištích. 33

35 Základní umělecká škola Klementa Slavického v Radotíně Přehled činnosti ZUŠ za rok 1998: Novoroční koncert orchestru ZUŠ v sále Kult. střediska 28.l. "Tajemné signály vesmíru" - koncert dramatického a hudebního oboru v sále Konzervatoře J.Deyla "Pódiová zkušenost" - koncert žáků v sále KS "Hraje celá rodina" - koncert žáků a jejich rodinných příslušníků v sále KS Březen Celopražské kolo soutěže ZUŠ v literárně dramatickém oboru (LDO), žákyně Alena Nováková získala l. cenu v O.kategorii Koncertní zájezd do německého Burglengenfeldu Klavírní koncert pí uč. Martiny Slavíkové v sále KS "Ohlasy" - večer žáků dramatického a hudebního oboru v KS Koncert kytarové třídy p. uč. Váška v sále KS Koncert absolventů hudebního oboru v sále Konzervatoře J.Deyla Koncert v rámci "Libeňského festivalu mladých" v obřadní síni libeňského zámečku Vystoupení žáků školy na Festivalu nejmladších klavíristů v sále kláštera sv. Anežky České Koncert žáků tanečního odd. v sále radotínské sokolovny l.6. "Večer soudobé hudby" - koncert doplněný výstavou prací žáků výtvarného oboru v sále KS 8.6. Koncert nejmladších žáků v sále KS Koncert žáků ze třídy pí uč. Váchalové (zobcová flétna, klarinet) v kinosále Zákl. školy Barrandov "Slavnostní koncert" v sále pražského Hlaholu Absolventský koncert žákyň Eckertové a Weinerové 22. a Poznávací zájezd učitelů, rodičů a žáků do Slatiňan, Rožnova p. Radh., Hukvald, Štramberka a Tovačova 34

36 "Slavnostní koncert" k 80. výročí vzniku Československa v sále Kulturního střediska Koncert varhanního oddělení v tanečním sále ZUŠ Konkurz na ředitele ZUŠ, ve funkci potvrzen dosavadní ředitel Pavel Motlík Koncert žáků ze třídy pí uč. Růžičkové (akordeon, klávesy) v sále KS Vystoupení žáků ZUŠ na vernisáži místních výtvarníků v KS "Píseň o vzpomínce" - večer z díla J. Seiferta, účinkují žáci LDO a hudebního oboru v sále KS "Nadešel dlouho žádaný čas" - předvánoční koncert akordeonového a pěveckého oddělení v kostele sv. Petra a Pavla v Radotíně "Vánoční koncert" žáků pí uč. Váchalové v ZŠ Barrandov Koncert kytarové třídy p. uč. Váška v sále KS "Nadešel dlouho žádaný čas" - předvánoční koncert v kostele sv. Jakuba na Zbraslavi "Vánoční koncert" žáků hudebního a literárně dramatického oboru v sále KS, doplněno pracemi žáků výtvarného oboru 35

37 Jesle Radotín Letos bylo otevřeno jen jedno oddělení s kapacitou 20 míst. Kromě vaření pro samotné jesle vaří se zde pro 30 důchodců, kterým vozí obědy Pečovatelská služba. Kuchařky se snaží o jejich spokojenost vhodným výběrem jídel. Byla zorganizována burza dětského oblečení a hraček, finanční zisk byl použit na zlepšení vybavení herny. 36

38 Mateřská škola sídliště 1100 Je celkem zapsáno 72 dětí, provoz je na třech odděleních. Hlavní výchovná práce s dětmi byla zaměřena na péči o životní prostředí a ochranu přírody. Do školy odešlo 20 dětí. Ochrana přírody: Myslivecké sdružení připravilo pro děti besedu na téma "Péče o zvěř v zimě a jak chránit přírodu". Děti sebraly pro zvěř 140 kg kaštanů. Tento úkol byl plněn i ve škole v přírodě, která se uskutečnila až v Benešově Hoře na Šumavě za účasti 41 dětí a 7 dospělých. Vedení školky v dubnu uspořádalo celodenní výlet do hřebčince u Poděbrad. Péče o životní prostředí: Byl proveden nátěr stropů po zatékání, nátěr vodovodních trubek a kuchyňských linek. V šatnách byly zabudovány nové hobrové nástěnky. Na zahradu byl zakoupen stan nad pískoviště jako ochrana před sluncem. Do všech tříd byly zakoupeny lůžkoviny. Byla zabudována nová telefonní ústředna. Nadstandardní činnost: Výuka anglického jazyka - první pololetí 17 dětí, druhé pololetí 13 dětí. Plavecký výcvik v Radlicích ve 2. pololetí, zúčastnilo se 20 dětí. Kulturní akce: Děti shlédly celkem 8 divadelních představení v mateřské škole. Spolupráce s rodiči: je na dobré úrovni, společně bylo sebráno 1200 kg papíru. Ke Dni matek uspořádaly děti pro maminky besídku. 37

39 Mateřská škola, nám. Osvoboditelů 1367 V roce 1998 navštěvovalo mateřskou školu 120 dětí z Radotína a 6 dětí z přilehlých obcí. Tři děti byly vietnamského původu. Na třídu je zapsáno 25 dětí, průměrná docházka činí 19 dětí. Zaměstnanci školky jsou jedna ředitelka a osm učitelek, provozní zaměstnanci školnice, dvě uklízečky, hlavní kuchařka, pomocná kuchařka a hospodářka. Hlavní zaměření školy je u menších dětí zvládnutí sebeobsluhy a základních hygienických návyků. Dalším zaměřením školky je pracovní a výtvarná výchova, kde se děti seznamují s různými technikami. Pro letošní rok byl hlavní námět "Zvířátka". Během roku se konaly různé soutěže a hry pro děti, předškoláci navštívili Základní školu. Další akce: osmkrát divadelní představení, beseda s názornou ukázkou živých ptáků, oslavy Mikuláše a Vánoc s nadílkou, dětský den (i pro rodiče) s táborákem, třikrát výjezd do školy v přírodě, kurzy plavání a angličtiny pro předškolní děti. 38

40 Mateřská škola, Býšovská 1251 Mateřská škola je dvoutřídní s kapacitou 40 dětí, zapsáno je 50. Zaměstnanci jsou: ředitelka, tři učitelky, dvě kuchařky, hospodářka, školnice. Vybavení školky je standardní, didaktická technika odpovídá potřebám školy. Ve vybavení školy není ani televize, ani video, což rodiče hodnotí kladně. Zaměřením školy je vytváření rodinného typu mateřské školy s preferováním estetické výchovy se zaměřením hudebně-pohybovým, na literaturu a historii naší vlasti. K tomu se váží vlastivědné vycházky a úzká spolupráce s rodiči. Jazyková oblast je zabezpečena logopedickou péčí přímo ve škole. Ostatní výchovné oblasti jsou zastoupeny rovnoměrně a úzce se prolínají. V roce 1998 proběhly ve školce dva koncerty "S flétničkou za písničkou", osm divadelních představení, čtyři vlastivědné vycházky, tři výlety, besídka pro rodiče v anglickém jazyce, návštěva základní školy, vánoční slavnost a pod. Dvakrát v roce byla uskutečněna škola v přírodě, a to v listopadu s dvaceti dětmi, v únoru se školy v přírodě zúčastnilo čtyřicetpět dětí. 39

41 Střední odborné učiliště zemědělské a odborné učiliště V roce 1998 se vyučovaly následující učební obory: v rámci SOUz - v rámci OU - opravář zemědělských strojů mechanik opravář pro silniční motorová vozidla (automechanik) opravářské práce. Z bývalé budovy kotelny byla její přestavbou a novou přístavbou vybudována nová budova školního stravování. Dne proběhlo kolaudační řízení, na jehož základě bylo vydáno kolaudační rozhodnutí, jímž se povoluje užívání stavby. 40

42 Střední odborné učiliště strojírenské Stejně jako v roce 1997 proběhla na SOU optimalizační vlna. Došlo ke sloučení Střediska praktického vyučování (SPV) Praha 4-Modřany s radotínským učilištěm. Nástupnickou organizací se stalo místní SOU. Po tomto sloučení má SOU ve vlastnictví školní budovu (bývalý Domov mládeže) a budovu tělocvičny v Radotíně. V Modřanech má SOU dva objekty po praktické vyučování. Sloučením SPV a SOU došlo opět ke snížení stavu pracovníků o dva zaměstnance a tím k úspoře finančních prostředků. Sloučením se rozšířila nabídka SOU v učebních oborech o elektrikáře silno a slaboproud. V roce 1998 dochází ke snížení počtu zájemců - chlapců o učební obory. Pouze o učební obor elektrikář byl zájem poněkud vyšší. Při náboru žáků bylo přijato 10 chlapců do učebního oboru zámečník a 24 chlapců do oborů elektrikář. Zdá se, že se nikomu z chlapců nechce pracovat v montérkách na dílně. Přitahují obory, které slibují práci v bílých košilích a se služebním autem. Bohužel ale absolventi takovýchto oborů velice těžko nacházejí zaměstnání. Ze statistiky vyplývá, že ve školním roce 1990/91 bylo 43,87% žáků v učebních oborech, ale ve školním roce 1997/98 už pouze 26,49% žáků. Do oboru pro dívky nastoupilo 30 dívek. Do nástavbového studia ukončeného maturitou nastoupilo 49 dívek a 1 chlapec. I absolventi tohoto studia začínají mít problém najít zaměstnání. Celkem ve školním roce 1998/1999 studuje v SOU 194 chlapců a dívek. V prosinci 1998 bylo ze strany České školní inspekce provedeno posouzení činnosti SOU dle zákona č. 564/90 a č. 139/95 Sb. Inspekce byla zaměřena na hodnocení: - materiálně technických pomínek - psychohygienických podmínek - personálních podmínek - plnění učebních osnov - kvality vyučování v předmětech německý jazyk, anglický jazyk, - právní výchova, učetnictví a v technických předmětech. Celková úroveň SOU byla hodnocena jako spíše nadprůměrná. 41

43 Kultura Místní knihovna Radotín V porovnání s předešlým rokem lze letošní rok označit jako klidný a úspěšný. Přibylo dětských čtenářů, což je pozitivní jev, protože si děti nejen prohlubují znalosti, ale tráví svůj volný čas i pěkným způsobem. Také učitelé projevili zájem a v rámci výuky knihovnu s dětmi navštívili. S nákupem knih byla knihovna v tomto roce úspěšná, protože získala hodnotné knihy s velkými slevami, dále knihkupectví paní Nucové dává knihovně z každé faktury 5% slevu, což za celý rok přineslo úsporu ,- Kč. Grant pro knihovnu byl 50 tisíc korun, který byl použit na nákup knih. Různorodost knižního fondu splňuje požadavky pro výběr knih všem návštěvníkům. Je přiložen roční výkaz, z kterého je patrné, jakých výsledků knihovna dosáhla. 42

44 43

KRONIKA OBCE. sepsala: Irena Kozáková

KRONIKA OBCE. sepsala: Irena Kozáková KRONIKA OBCE 1 9 9 7 sepsala: Irena Kozáková 1997 KRONIKA OBCE RADOTÍN O b s a h 2 Počasí 3 Politické klima doby 4-9 Správa věcí veřejných 10-12 Finance 13-14 Výstavba 15-16 Domovní správa 17 Technické

Více

Kronika. obce Radotín. Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotín. Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotín 1999 Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Změna kronikářky 3 Počasí 4 Události v České republice 5 Správa věcí veřejných 6 Matrika 8 Finance 9 Technické služby 10 Věci sociální

Více

2. P O Č A S Í 1 9 9 5 :

2. P O Č A S Í 1 9 9 5 : 1 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Počasí 1995 str. 4 3. Politické klima doby str. 5 4. Správa věcí veřejných str. 6-9 5. Domovní správa str. 10 6. Technické služby str. 11 7. Finance hospodaření str. 12

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2003 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 3 Události v České republice a ve světě 5 Místní úřad Radotín Správa věcí veřejných 7 Veřejná zasedání MZ 9 Matrika 10 Věci

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2004 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obnovení tradice Vítání občánků Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 6 Místní úřad Radotín Správa věcí veřejných 7 Veřejná

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2005 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Základní umělecká škola po rekonstrukci 2 Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 6 Místní úřad Radotín Správa věcí veřejných

Více

Kronika. obce Radotín. Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotín. Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotín 2000 Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 3 Události v České republice 4 Místní úřad Radotín 5 Veřejná zasedání MZ 5 Správa věcí veřejných 6 Matrika 7 Finance 8 Domovní

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2006 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 6 Místní úřad Radotín Správa věcí veřejných 9 Veřejná zasedání MZ 15 Matrika 15 Odbory

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2008 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 5 Úřad městské části Radotín Správa věcí veřejných 8 Veřejná zasedání MZ 10 Kancelář

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2009 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 6 Úřad městské části Radotín Správa věcí veřejných 8 Veřejná zasedání MZ 10 Kancelář

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2010 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Slavnostního otevření jihozápadní části okruhu 20. září se vedle ministra dopravy Víta Bárty a pražského primátora Pavla Béma zúčastnil i prezident

Více

Kronika města Chodova za rok 2000

Kronika města Chodova za rok 2000 Kronika města Chodova za rok 2000 Úvod Poslední rok starého milénia, rok 2000, byl z rozhodnutí OSN vyhlášen Mezinárodním rokem kultury a Mezinárodním rokem díkuvzdání. Přesto řada událostí nenasvědčovala,

Více

Kronika města Chodova za rok 2006 Úvod

Kronika města Chodova za rok 2006 Úvod Kronika města Chodova za rok 2006 Úvod Rok 2006 začal na Slovensku tragicky zemí otřásla nehoda vojenského letounu An-24, který dopravoval vojáky vracející se z vojenské mise v Kosovu. Letoun se zřítil

Více

Kronika města Chodova za rok 2007 Úvod

Kronika města Chodova za rok 2007 Úvod Kronika města Chodova za rok 2007 Úvod V symbolický den 7.7.2007 byly zveřejněny výsledky celosvětového hlasování o nových sedmi divech světa jsou jimi Socha Krista Spasitele v Rio de Janeiro v Brazílii,

Více

Kronika městské části Brno-Slatina

Kronika městské části Brno-Slatina Kronika městské části Brno-Slatina rok 2006 Obsah I. Hlavní události jubilejního roku 2006...4 1. Ve znamení 700. výročí od první autentické písemné zmínky o Slatině...4 2. Výstava Slatina kdysi a dnes...4

Více

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2007. Antonín Štětka kronikář města

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2007. Antonín Štětka kronikář města KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE Rok 2007 Antonín Štětka kronikář města Hostivice, únor 2009 Rok 2007 2 Kronika města Hostivice zápis za rok 2007 Pro město Hostivice zpracoval Antonín Štětka Graficky upravil, titulní

Více

Obsah zápisu za rok 2004.

Obsah zápisu za rok 2004. Rok 2004 Na prvém místě z letošních událostí nutno uvést vstup našeho státu do Evropské unie s platností od 1.5.2004, dále pak volby do Evropského parlamentu a volby do krajského zastupitelstva kraje Vysočina.

Více

KRONIKA MĚSTA ÚVALY. Od 1. ledna do 31. prosince 2006 STŘEDOČESKÝ KRAJ. Razítko města a podpis starosty. Podpis kronikáře

KRONIKA MĚSTA ÚVALY. Od 1. ledna do 31. prosince 2006 STŘEDOČESKÝ KRAJ. Razítko města a podpis starosty. Podpis kronikáře KRONIKA MĚSTA ÚVALY STŘEDOČESKÝ KRAJ Od 1. ledna do 31. prosince 2006 Razítko města a podpis starosty Podpis kronikáře Kronikářský záznam za rok 2006 obsahuje 66 stran, slovy: šedesátšest stran, od č.

Více

Roční zápis do kroniky

Roční zápis do kroniky Roční zápis do kroniky Rok 2010 1 Obsah Úvod... 2 Veřejné události... 2 Politický život ve městě Lanškroun... 3 Zprávy o činnosti některých odborů městského úřadu... 4 Partnerská města... 6 Chronologický

Více

K R O N I K A M Ě S T A Š T Í T Y

K R O N I K A M Ě S T A Š T Í T Y K R O N I K A M Ě S T A Š T Í T Y 2 0 1 3 1 I. Ú V O D Mezinárodní situace Po půlroční vládě Kypru se 1.ledna 2013 ujalo předsednictví EU Irsko. Francouzští vojáci zahájili intervenci v Mali, aby vládě

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna ÚVODNÍK Vážení občané, dostává se Vám do rukou nepravidelný zpravodaj obce, který by měl rekapitulovat některé práce, investice či opatření. Věřte, že to není

Více

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2004. Antonín Štětka kronikář města

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2004. Antonín Štětka kronikář města KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE Rok 2004 Antonín Štětka kronikář města Hostivice, listopad 2008 Rok 2004 2 Kronika města Hostivice zápis za rok 2004 Pro město Hostivice zpracoval Antonín Štětka Graficky upravil,

Více

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2009. Antonín Štětka kronikář města

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2009. Antonín Štětka kronikář města KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE Rok 2009 Antonín Štětka kronikář města Hostivice, září 2010 Rok 2009 2 Kronika města Hostivice zápis za rok 2009 Pro město Hostivice zpracoval Antonín Štětka Graficky upravil, titulní

Více

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem Vychází 31. ledna 2006 Ročník XII. Číslo 1 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem V sobotu 21. ledna 2006 odpoledne na zimním stadionu v Hradci Králové

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2002. Antonín Štětka kronikář města

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2002. Antonín Štětka kronikář města KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE Rok 2002 Antonín Štětka kronikář města Hostivice, listopad 2008 Rok 2002 2 Kronika města Hostivice zápis za rok 2002 Pro město Hostivice zpracoval Antonín Štětka Graficky upravil,

Více