KRONIKA OBCE. sepsala: Irena Kozáková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRONIKA OBCE. sepsala: Irena Kozáková"

Transkript

1 KRONIKA OBCE sepsala: Irena Kozáková

2 1998 KRONIKA OBCE RADOTÍN O b s a h str. Politické klima doby 2 Mimořádné události 3-10 Volby Posvícení Misijní středisko Dvojí výročí Počasí 11 Správa věcí veřejných Věci sociální 15 Matrika 16 Finance Stavebnictví Živnostenský odbor Domovní správa 24 Technické služby 25 Životní prostředí 26 Letopisecká komise 27 Školství Kultura Zdravotnictví 47 Bezpečnost 48 Průmysl a obchod 49 Církve Politické strany Sport Společnost Různé Závěr 75 1

3 Politické klima doby Rok 1998 byl nabitý vnitropolitickými událostmi. Drama začalo již koncem roku 1997 odchodem stran ODA a KDU-ČSL z vládní koalice a vynucenou demisí premiéra Václava Klause uprostřed funkčního období. Počátkem roku 1998 byla jmenována nová vláda vedená Josefem Tošovským, dvě největší strany, ODS a ČSSD zůstaly mimo. V předčasných volbách zvítězila ČSSD, těsně následovaná ODS. Novou vládu sestavil Miloš Zeman vesměs z členů ČSSD a její stabilitu zajistila opoziční smlouva, ve které se ODS zavázala nehlasovat proti vládě, vyskytne-li se v Parlamentu otázka důvěry. Vznikla nová strana, Unie svobody, odštěpením od ODS. President Václav Havel byl zvolen na další funkční období o jeden hlas. Osobně prožil těžké období, když po perforaci střeva musel být v kritickém stavu okamžitě operován. Rok 1998 byl prvním od roku 1993, kdy se meziroční přírůstek HDP změnil v úbytek. V červenci došlo v okrese Rychnov. n. Kn. ke katastrofální povodni na říčce Dědině. Přitom přišlo šest lidí o život. V Praze se objevil nový neblahý jev: demonstrace mladých lidí proti globalizaci, automobilismu atd. se zvrhla v rabování, rozbíjení obchodů a bitky s policií. Pokud jde o zahraničí, nutno zaznamenat začátek zavádění EURA, které má postupně nahradit v EU národní měny. V březnu začaly boje v Kosovu, které se postupně rozrostly v národní tragedii albánské většiny i srbské menšiny v Kosovu. 2

4 Prožili jsme rok 1998, jehož hlavní události se budu snažit zaznamenat. Mimořádnými událostmi v tomto roce byly dvoje volby, jejichž průvodním jevem byly nekompromisní boje na celostátní politické scéně, nezřídka vedené i ostrým a nevybíravým způsobem. Ve dnech 19. a 2O. června 1998 jsme absolvovali volby do Poslanecké sněmovny, jejichž celostátní výsledky vyzněly takto: Česká strana sociálně-demokratická ČSSD 32,3% Občanská demokratická strana ODS 27,7 Komunistická strana Čech a Moravy KSČM 11,0 Křesťanská demokratická unie - Česká strana lidová KDU-ČSL 9,O Unie svobody US 8,6 Ostatní politické strany měly méně než 5%, tudíž se do Parlamentu nedostaly. V Radotíně měly však výsledky těchto voleb hodnoty velmi rozdílné, jak je vidět z přiložené tabulky, kde ODS dostala 43,8%, ČSSD 22,6, US 12,3, KSČM 7,8, KDU-ČSL 5,3%. Komunální volby do místního zastupitelstva v Radotíně konané ve dnech 13. a 14. listopadu 1998 přinesly tyto výsledky: ODS 67,3% 10 mandátů ČSSD 14,8 2 mandáty KSČM 11,3 2 mandáty KDU-ČSL 6,0 1 mandát 3

5 4

6 Do patnáctičlenného zastupitelstva byli zvoleni tito kandidáti: 1) Ing. Jiří Holub 68 let starosta ODS 2) Mgr. Karel Hanzlík 33 učitel ODS 3) Hana Žižková 50 tajemnice MÚ ODS 4) Ing. arch. Ivan Hrbek 35 architekt ODS 5) Ing. Jan Farník 46 informatik ODS 6) Ing. Milan Bouzek 51 podnikatel ODS 7) Ing. Petr Binhack 50 ekonom ODS 8) Ing. Jaroslav Šindelka 50 elektrotechnik ODS 9) Ing. Jiří Gut 57 podnikatel ODS 10)Michal Bouša 51 podnikatel ODS 11)Ing. Josef Krampla 57 elektrotechnik ČSSD 12)RNDr Pavel Punčochář CSc. 54 vědecký prac. ČSSD 13)Dr Frant. Černohorský 49 šéfredaktor KSČM 14)Ing. Miloš Valášek 43 ved. pracovník KSČM 15)Petr Martínek 37 elmechanik KDU-ČSL Nově zvolené zastupitelstvo městské části Praha-Radotín pro volební období se 23.listopadu 1998 poprvé sešlo na veřejné ustavující schůzi, kde po složení slibu mezi sebou zvolilo starostu, zástupce starosty a pětičlennou radu místního zastupitelstva. Ve veřejném hlasování byl starostou jednomyslně zvolen opět Ing. Jiří Holub, uvolněným zástupcem starosty rovněž jednomyslně Hana Žižková. Zbývajícími členy rady MZ se stali Ing. Jan Farník, Ing. Milan Bouzek a Mgr. Karel Hanzlík. Pro neslučitelnost funkcí podala 17. listopadu pí Hana Žižková výpověď z funkce tajemníka místního úřadu. Na toto místo byl vypsán konkurz. 5

7 Současně s komunálními volbami se v Radotíně volilo také do zastupitelstva hl. m. Prahy. Radotín byl součástí volebního obvodu č. 1, ve kterém se rozhodovalo o pěti mandátech z celkového počtu 55 pro hl. m. Prahu. O přízeň voličů se ucházelo celkem 51 kandidátů na listinách jedenácti politických stran nebo uskupení. Na kandidátních listinách figurovali tři občané Radotína: Hana Žižková za ODS, Bohumil Mátl za Národně demokratickou stranu a Jiří Žemlička jako lídr Humanistické aliance. Vůbec největší počet voličských hlasů ze všech 51 kandidátů obdržela dosavadní tajemnice MÚ paní Hana Žižková, která počtem hlasů dokonce předstihla bývalého ministra Igora Němce ( hlasů) kandidujícího na prvním místě kandidátní listiny ODS. Oba byli zvoleni do zastupitelstva hl.m. Prahy. Za zmínku stojí skutečnost, že volební kampaně jak na jaře, tak na podzim byly v Radotíně velice korektní a mírné. Výsledky voleb v Radotíně nejsou pro toho, kdo zde žije a umí se dívat kolem sebe, velkým překvapením. Věcí, které se v Radotíně během dvou posledních volebních období změnily k lepšímu, je opravdu dost a není divu, že dvě třetiny voličů ohodnotily práci radnice tou nejvyšší známkou. Velkým osobním úspěchem starosty Ing. Jiřího Holuba je fakt, že již potřetí za sebou získal jako lídr vítězné volební strany největší počet preferenčních hlasů. To je na komunální úrovni skutečnost málokdy vídaná a těžko by se našel podobný příklad. 6

8 Navázání na staré tradice V roce 1998 obnovil Radotín tradici Havelského posvícení. Stalo se na popud starosty pana Ing. Holuba, který s tajemnicí paní Žižkovou a s vedoucí Kulturního střediska paní Petrovou nejvíc přiložili ruku k dílu. V uspořádání velmi pomohl pan páter Hlaváček, který v 9 hodin nechal rozeznít zvony, načež trubači z kostelní věže oznámili zahájení posvícení. V 10 hodin sloužil pan páter bohoslužbu slova ve zcela zaplněném kostele, kde také účinkoval dětský pěvecký sbor s vlastním doprovodem na flétnu. Po skončení bohoslužby nabízeli ministranti posvícenské koláče, šátečky a cukroví, které ve velkém množství napekly ženy sdružené ve farním společenství. Navíc zajistil krojovaného bubeníka a skupinu historického šermu, která předvedla své umění. Paní Petrové se podařilo zajistit stánkaře, kteří vystavovali a prodávali umělecké předměty, hračky, sušené květy, plody, výrobky z kůže i keramiku. Vedle výrobků zdravé výživy zde byla i cukrová vata a pamlsky pro děti a samozřejmě nemohla chybět perníková srdce. Bylo zde i několik stánků s občerstvením, svařovalo se i víno. K úspěchu přispěl i pan Ing. Krištof nezištným zapůjčením jednotných dřevěných stánků a skupina Tarpan club, která je smontovala i demontovala. Tato skupina navíc po celý den zdarma vozila děti na koních za lávkou na druhém břehu řeky. Nejmenší návštěvníci nejvíce ocenili kolotoče a houpačky před bistrem U Ondřeje. Nesmí se zapomenout ani na děti radotínských škol a Základní umělecké školy, které nakreslily girlandy, různé obrázky a plakáty na téma "Posvícení". Večer pak restaurace U Rytíře uspořádala posvícenskou zábavu a připravila tradiční česká posvícenská jídla. Nelze si než přát, aby příští rok se počasí stejně usmálo a aby se posvícení stalo obnovenou tradicí s širokou účastí nejen radotínských občanů, ale i návštěvníků z okolních obcí. 7

9 Vysvěcení kaple misijního střediska Vzácnou návštěvu uvítali radotínští věřící v pátek 20. listopadu, kdy Radotín navštívil pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk, aby slavnostně otevřel a vysvětil kapli v nově zřízeném misijním středisku sester řádu sv. Františka v ulici U Sanatoria. Při této významné události asistoval apoštolský nuncius Giovanni Copa, biskup Paďour, kněží z Italie, Španělska a Polska, matka představená františkánského řádu z Italie, dále italský velvyslanec v České republice, radotínský páter Hlaváček, starosta Ing. Holub a další hosté. Všechny přítomné přivítal náš páter Evžen Hlaváček, matka představená pak předala slovo otci kardinálu Vlkovi, jenž v krátké promluvě vysvětlil, jak v daleké Itálii přišel na to, že by mohl pozvat sestry k nám na misijní práci. Vše vedla Boží prozřetelnost. Poté otec kardinál vysvětil kapli a po bohoslužbě, kterou sloužil v italštině, vše podstatné sám přeložil. Neopomněl vyzdvihnout práci našeho duchovního otce Evžena Hlaváčka a bratří a sester z farní rodiny, kteří rádi pomáhali budovat misijní středisko. Nakonec přišly sestrám zazpívat malé děti, sestry pak na oplátku jim i ostatním hostům zazpívaly své písně. Ze všech přítomných zářila radost, krásnou a přátelskou atmosféru lze jen těžko popsat. 8

10 Dvojí výročí Zvláštní shodou okolností připadá osmdesáté výročí vzniku Československé republiky (1918) a stodesáté výročí založení Sokola v Radotíně (1888) na den 28. října. V rámci výročí vzniku Československé republiky se konalo v Radotíně několik akcí. V předvečer výročí to byl slavnostní koncert učitelů a starších žáků Základní umělecké školy v kulturním domě U Koruny, následně byl promítnut velmi pěkný film o Karlu Čapkovi Člověk proti zkáze v radotínském kině. Film byl promítán i dopoledne pro žáky radotínských škol. Dne 28. října pak proběhlo kladení věnců u pomníku obětí první a druhé světové války a odpoledne v sokolovně oslava stodesátého výročí založení radotínského Sokola spojená s oslavou osmdesátého výročí vzniku Československa. Radotínští Sokolové oslavili své výročí nejprve 25. května tělocvičnou akademií, dne 28. října pak oslavy vyvrcholily slavnostním shromážděním v místní sokolovně. Při tělocvičné akademii se všechny složky sokolského oddílu všestrannosti, od nejmenších dětí s rodiči, přes žactvo až po ženy, předvedly ukázkami ze svých cvičebních hodin a různými cvičebními sestavami. Provedením cviků a sestav, radostnou náladou a bezprostředností nadchli cvičenci přítomné diváky a připomněli jim šťastné a bezstarostné doby jejich sokolského mládí. Slavnostní shromáždní dne 28. října mělo převážně osvětový a kulturní ráz, rovněž daný sokolskou tradicí. K slavnostní atmosféře shromáždění přispěla i gratulace delegáta sokolské župy Jungmannovy, který radotínskému Sokolu věnoval oslavnou stuhu na jeho historický prapor a předal Pamětní list od České obce sokolské. Bylo též důstojně vzpomenuto osmdesátého výročí vzniku Československa a podílu sokolů na jeho zrození. 9

11 O kulturní program se postaral pěvecký sbor SÚDOP pod vedením sbormistra Dagmar Kohoutové přednesem dvou písní Bedřicha Smetany - Českou písní a Písní svobody a bratři Ing. Jan Kozák, Ferdinand Haralík a Jaroslav Krušina, kteří zahráli Romantické kusy Antonína Dvořáka a Trio Josepha Haydna. Nakonec se sokolské obecenstvo svým zpěvem spontánně připojilo k pěveckému sboru, který na závěr zapěl nejznámější sokolské písně. Vzpomínkové odpoledne bylo zakončenou českou hymnou a slavnostním odnesením sokolského praporu. Slavnostní nálada a příjemná pohoda se přenesla i do přátelských rozhovorů a vzpomínání sokolských pamětníků, které při malém pohoštění pokračovaly dlouho do večera. 10

12 Počasí Rok 1998 byl teplotně slabě nad dlouhodobým průměrem, ale s velkými rozdíly mezi jednotlivými měsíci. Velmi teplý byl leden s odchylkou plus 2,9 st. C od průměru, extrémně teplý byl únor (+ 4,5 st. C!) Naopak byl studený listopad (- 2,4 st. C). V zimních měsících svítilo sluníčko mimořádně mnoho, 150 % dlouhodobého průměru. V létě to bylo slabší, ale přesto bylo od asi 4 týdny horké léto. Denní maxima dosáhla několikrát 36 st. C. V září a říjnu napršelo 125 mm, což je dvojnásobek příslušného průměru a jelikož slunce svítilo jen na 60 %, ukazuje to na nevlídný konec léta i začátek podzimu. Pouštění draků si děti v těchto měsících mnoho neužily, poněvadž bylo neobyčejně klidné povětří. V den katastrofální povodně ve Východních Čechách napršelo v Praze 8,3 mm. Pro srovnání: maximum srážek za jeden den v Praze spadlo v roce 1998 dne 3.5., a to 18 mm. 11

13 Správa věcí veřejných Ke konci roku 1998 bylo hlášeno v Radotíně občanů. Na svém prvním zasedání po listopadových volbách rozhodla nově zvolená rada místního zastupitelstva ustavit tyto komise: finanční revizní a kontrolní stavební bytová životní prostředí a veřejný pořádek školství, mládež, tělovýchova sociální letopisecká - předseda Ing. Petr Binhack - Ing. Jaroslav Šindelka - Ing. Milan Bouzek - Ing. Jan Farník - RNDr Pavel Punčochář - Mgr Karel Hanzlík - Hana Žižková - Jaroslav Sojka Předsedové těchto komisí nahlásili jména a povolání členů komisí. Byla jmenována hlavní inventarizační komise místního úřadu ve složení: předseda Hana Žižková zástupce starosty členové Ing. Petr Binhack předs. finanční komise Marta Tišlová ved. finančního odboru Ivana Sumannová sam. finanční referent Byla ustavena šestičlenná komise na výběr tajemníka Místního úřadu Radotín, která projednala přihlášky těchto uchazečů: Pavel Čornej, Ing. Anna Kindlová, Miroslav Moravec, Michal Padevět, Božena Psotová, Alena Žáková. Na základě výsledku testů, ústního pohovoru a předložených dokladů a podle doporučení komise pro výběr tajemníka jmenovala rada tajemníkem Místního úřadu v Radotíně pana Pavla Č o r n e j e. 12

14 Oddáváním byli pověřeni: starosta Ing. Jiří Holub, zástupce starosty Hana Žižková radní Mgr Karel Hanzlík Rada pověřuje Ing. Jana Farníka jednáním ve věcech výpočetní techniky a informatiky na Magistrátu hl. m. Prahy a dalších orgánech a organizacích. S ohledem na převzetí rozhodujících zakázek městským investorem ruší rada místního zastupitelstva investiční odbor a nadále bude v organizačním schématu vést pouze investiční referát podřízený tajemníkovi. V roce 1998 byly přiděleny byty: 1 x 3+1, 3 x 2+1, 4 x 1+1, 5 x 1+0, 1 x přístřeší. Na základě rozhodnutí zastupitelstva hl. m. Prahy žádá rada místního zastupitelstva správní odbor, aby realizoval návrh letopisecké komise na pojmenování nově vzniklé ulice v nové zástavbě na Lahovské (stavěl Halouzka) "K Višňovce". Správní odbor objednal tabulky s tímto pojmenováním. Místní poplatek za výherní hrací stroje činí Kč čtvrtletně za provoz každého hracího automatu. Rada rozhodla pronajmout panu Kazdovi část ohrady po firmě Stahl o výměře 25 m 2 za roční nájem Kč. Rada rozhodla zvýšit spoluúčast důchodců na autobusových poznávacích zájezdech ze 100 Kč na 120 Kč za osobu a zájezd. Rada objednala panoramatický letecký pohled Radotína formátu 100 x 150 cm u firmy JAS-AIR CZ s.r.o. v ceně Kč. Správní odbor nadále vyřizuje přestupky, poskytuje právní ochranu, ukládá pokuty, zajišťuje výpisy z rejstříku trestů, pod jeho kompetenci dále spadá podatelna, vysílání zpráv rozhlasem, matriční referát a sociální referát. 13

15 Z roku 1997 do roku 1998 přešlo 20 přestupků. V průběhu roku 1998 k nim přibylo 47 přestupků. Celkem tedy správní odbor pracoval se 67 přestupky. Vyřízeno bylo 53 přestupků, 14 jich přešlo do roku Správní odbor uložil na pokutách Kč, z nich zůstalo ke konci roku Kč nevymoženo. Ohlašovna zajistila 79 žádostí o výpis z rejstříku trestů. V roce 1998 bylo zkompletováno a odesláno na Mgistrát hl. m. Prahy celkem 9 žádostí do domovů důchodců a penzionů. Všechny byly aktualizovány. Pro Pražskou správu důchodového zabezpečení bylo sepsáno celkem 14 žádostí o zvýšení důchodu z důvodu bezmocnosti. V roce 1998 zemřelo v matričním obvodě Praha-Radotín 43 občanů ( Radotín 29, M. a V. Chuchle 11, Lochkov 3). V knize manželství bylo zapsáno 46 sňatků a zároveň bylo postoupeno 24 žádostí radotínských občanů o uzavření manželství na jiné matriční úřady a 12 žádostí bylo přijato. K bylo ověřeno matrikou podpisů a listin. Celkem bylo za ověřovací úkony vybráno Kč. V roce 1998 bylo vystaveno celkem 192 rybářských lístků za Kč. 14

16 Věci sociální Pečovatelská služba zajišťuje potřeby pro 63 klienty Radotína, Velké Chuchle a Lochkova, které jim nemohou poskytnout rodinní příslušníci, tzn. dovoz oběda, ohřívání a přípravu jídla, nákupy, pochůzky, úklid domácností, vyprání prádla, odvozy na lékařská vyšetření, osobní hygienu, různá ošetření, péči o inkontinentní klienty, vyřizování na úřadech, jednoduchá rehabilitační cvičení. Služby jsou zajišťovány operativně ve spolupráci s obvodními lékaři. Na dávky sociální péče bylo vyčerpáno v roce 1998 cca 300 tisíc korun. Všem občanům starším 70 let byla zaslána blahopřání v hodnotě dva tisíce korun. Občanům, kteří dovršili 80, 85, 90 a více let, byl členkami sociální komise osobně doručen s gratulací i malý dárkový balíček s kytičkou. Pro osaměle žijící a sociálně slabé občany byly zakoupeny balíčky v celkové hodnotě 20 tisíc korun. Bylo uspořádáno šest jednodenních zájezdů pro radotínské důchodce, které jsou staršími občany hojně využívány i pro jejich cenovou dostupnost. V prosinci bylo uspořádáno v Domě pečovatelské služby společenské odpoledne v hodnotě tři tisíce korun. Kromě toho bylo pro důchodce uspořádáno kulturní odpoledne v kulturním domě U Koruny v hodnotě třináct tisíc korun. Rada po prošetřní rozhodla poskytnout organizaci DUHA tři tisíce korun na podporu její činnosti ve prospěch mentálně postižených dětí. Rada rozhodla poskytnout Fondu ohrožených dětí na základě jejich žádosti dva tisíce korun jako příspěvek na dobudování Domu pro matky s dětmi v tísni v Olomouci. 15

17 Matrika Nejstarší občané Radotína, kteří v roce 1998 oslavili svoje narozeniny 90 let: Červenková Miloslava, Krejzarová Františka, Křivánková, Josefa, Kindermannová Božena, Kříž Vratislav, Kryštůfková Božena, Tesařová Antonie, Hlinková Marie, Tyšer Miloš 91 let: Šlégrová Zdeňka, Vlčková Rosalie, Beranová Anna, Šenková Zdeňka, Máca František, Vondráková Jarmila, Semlitschková Božena, Hrušková Anežka, Kvapilová Marie 92 let: Jarkovská Růžena, Tolarová Marie, Novotná Anna, Černochová Ludmila, Lochmanová Růžena, Marek Slavomil, Bejčková Růžena, PhMr Neumannová Zdenka 93 let: Mrázková Antonie, Sadilová Barbora, Hamplová Anna 94 let: Muzikářová Božena, Němcová Jarmila 95 let: Rohlíková Pavla 96 let: Neubauerová Anna 97 let: Míková Anna, Fischerová Růžena, Zahradníková Marie, Oberdorferová Magda 98 let: Karešová Antonie 16

18 Finance Přehled hospodaření MČ Radotín za rok 1998 v tis. Kč Příjmy školství kultura 654 vnitřní správa sociální věci 462 Technické služby vlastní činnost hospodaření SFZ (dř. FKSP) 557 převod z hosp. činnosti (prodej, pronájmy) daň z nemovitostí dotace z HMP dotace ze stát. rozp Celkem

19 Výdaje vodní hospodářství 20 komunikace, doprava školství kultura vnitřní správa sociální věci stavebnictví 130 Domovní správa 172 obce 80 Technické služby vlastní činnost hospodaření se SFZ (dř. FKSP) 521 fin. vypořádání r Celkem Hosp. výsledek roku

20 Hospodářská činnost MČ Radotín 1998 Celkem příjmy Celkem výdaje Hosp. výsledek HČ Hospodářská činnost Technických služeb MČ Radotín 1998 Celkem příjmy 300 Celkem výdaje 443 Hosp. výsledek HČ Hospodářská činnost Domovní správy MČ Radotín 1998 Celkem příjmy Celkem výdaje Hosp. výsledek HČ V průběhu roku 1998 se uskutečnilo osm zasedání finanční komise. Po zkušenostech z minulých let, zejména s ohledem na společné kontrolní akce, byla zasedání většinou organizována společně s kontrolní a revizní komisí. Společně s členy kontrolní a revizní komise se zástupci fin. komise zúčastnili pěti kontrolních akcí v zařízeních Místního úřadu Radotín. Zprávy z těchto akcí byly postoupeny radě místního zastupitelstva. 19

21 Stavebnictví Bilance stavební činnosti Místního úřadu Radotín v roce 1998: - provedena kompletní kabelizace v Radotíně - dokončen kanalizační sběrač CLX (Lahovice - Radotín) - dokončena akce Radotín - podjezd včetně sítí - dokončeny sítě mezi školami a tratí včetně chodníků - dokončeny sítě mezi Výpadovou a ČD - zahájena technická vybavenost Radotín-východ v Prvomájové - začíná akce Prvomájová-Vinohrady - provedeno vyasfaltování hřiště na starém sídlišti - zbudováno nové parkoviště na starém sídlišti - provedena II. etapa Zdravotnického zařízení - plynofikován místní úřad a některé domy Domovní správy - plynofikace škol - regulace - vybudována pěší cesta kolem řeky, umístěny lavičky, příští rok budou osázeny stromy - vybudován nový lokální vodovod Na Pískách - vybudována nová pěší cesta podél Radotínského potoka - vydláždění úseku u tunýlku zámkovou dlažbou - provedena renovace schodišťového traktu v Koruně a sociální zařízení - je připravena dokumentace pro rekonstrukci Zderazské ulice - je připravena dokumentace pokračování Radotín-východ - je rozpracována dokumentace na expresní okruh Lochkov - Strakonice - je připravována výstavba malometrážních bytů v ulici K cementárně. Na místním úřadě byl vystaven územní plán hl. m. Prahy, který má určit jeho budoucí podobu do roku 2010 s výhledem do další budoucnosti. 20

22 Radotínským občanům byla předběžně nabídnuta možnost získání bytu v bytovém domě stavěném firmou TRIGEMA v Nýřanské ulici, kde bude 38 bytových jednotek za základní cenu Kč/m 2 v přízemí a Kčs/m 2 v ostatních podlažích. V současné době se nepovolují individuální půdní vestavby. K tomuto způsobu výstavby nových bytů se přistoupí po dokončení prodeje nabídnutých bytových domů a po podrobném vypracování podmínek pro tuto formu výstavby. 21

23 Živnostenský odbor MÚ Činnost živnostenského odboru je řízena zákonem č. 455/91 Sb. o živnostenském podnikání. Přehled činnosti v roce 1998: živnostenské listy á 1000 Kč Kč koncesní listy á 2000 Kč změny á 100 Kč změny á 500 Kč změny zdarma zrušení živnost. oprávnění á 15O Kč pozastavení ŽO výpisy ze živn. rejstříku á 50 Kč opisy živn. listů á 100 Kč součet Kč poplatek z prodejního místa pokuty Celkový příjem za rok Kč Na úseku kontrolní činnosti bylo provedeno od začátku roku celkem 261 kontrol. 22

24 Do správy živnostenského odboru patří kromě m.č. Radotín ještě Chuchle a Lochkov. Pouze v městské části Radotín je živnostenským odborem evidováno 2187 podnikatelů 3657 živnostenských oprávnění 750 provozoven (z toho mimo městskou část) 400 Radotín, Chuchle a Lochkov celkem 3472 podnikatelů 5611 živnostenských oprávnění lo93 provozoven 23

25 Domovní správa Mimo běžnou údržbu, která se provádí průběžně, bylo započato, pokračováno a provedeno: Revize hromosvodů pro domy, které jsou připraveny do prodeje. Jedná se o všech deset domů na novém sídlišti. Malování domů, v kterých je hotová přípojka plynu, elektrické rozvody a nepředpokládají se již další úpravy. Při malování jsou prováděny i natěračské práce. Rekonstrukce střech včetně klempířských prvků celkem na sedmi domech. Jednotlivé rekonstrukce odpadních stoupaček, které byly v havarijním stavu. Napojení statkových domů, Výpadová čp a 1330, na vlastní vodovodní řad s osazením vodoměrů pro studenou a teplou vodu. Nová přípojka vody u domu Slínková 927 včetně spodních rozvodů, totéž v čp Radkovská ulice a čp Tachovská. Rekonstrukce schodišťového el. osvětlení v domech čp a 1330 Výpadová ulice a domě čp Na Viničkách. Deratizace faraonů na starém i novém sídlišti. Cejchování měřidel množství tepla a vodoměrů. Opravy balkonů, rekonstrukce vodovodních rozvodů, rozvody plynu, plynofikace domů 1029 Slínková, 1043 Nýřanská, 265 Prvomájová atd. Havarie jsou řešeny bezodkladně. 24

26 Technické služby V roce 1998 probíhaly pravidelné činnosti: kontejnerový svoz odpadu, svoz odpadků, likvidace černých skládek, instalace a údržba dopravního značení, čistění obce, údržba hřbitovů, likvidace uschlých stromů a křovin, rozvoz a vylepování plakátů, doprava prádla pro mateřské školky, doprava knih pro knihovnu, dopravní a servisní služby pro místní úřad, instalace a opravy zábradlí a zábran v obci, čistění dešťové kanalizace, opravy komunikací a chodníků, sekání zeleně v majetku obce, sběr odpadků z příkopů, zimní údržba komunikací, sekání a údržba koryta Radotínského potoka. Další činnosti v roce 1998: likvidace automobilových vraků, instalace vývěsních skříněk, jejich údržba a natírání, údržba a natírání laviček a dětských hřišť, dokončení laviček okolo cyklistické stezky, svoz a likvidace listí napadeného klíněnkou jírovcovou, opravy kanalizačních vpustí, odvodnění asfaltových chodníků, stříhání a údržba živých plotů, zprovoznění vodotrysku, technická výpomoc při volbách (2x), rozvozy balíčků před vánocemi pro radotínské seniory. 25

27 Životní prostředí Stavem životního prostředí v Radotíně se zabývá referent životního prostředí místního úřadu ve spolupráci s komisí životního prostředí, na jejíž práci se v tomto roce podílelo pět členů z osmi. Komise sledovala pomocí smluvně zajištěných analýz čistotu ovzduší uprostřed městské části podle obsahu imisí oxidu siřičitého a oxidů dusíku. Dále se zabývala veřejným pořádkem, stavem dopravního značení a stavem veřejného osvětlení. Členové komise provedli místním šetřením v městské části Radotín výběr lokalit pro umístění 37 sběrných hnízd na tříděný odpad jako podklad pro novou vyhlášku Magistrátu hl. m. Prahy o odpadech. Členové komise spolu s referentem životního prostředí provedli preventivní prohlídky některých místních závodů z hlediska životního prostředí a účinnosti čističky odpadních vod. Komise iniciovala a sledovala likvidaci bolševníku na území městské části Radotín a činila opatření k omezení vlivu klíněnky jírovcové. Komise vypracovala stanoviska k různým dokumentům, např. k vyhlášce magistrátu o odpadech, o pohybu psů na veřejném prostranství, k provoznímu řádu pískovny Kosoř, k záměru těžby štěrku a písku v Lahovicích, k poškození půdního povrchu v přírodní rezervaci Slavičí údolí, k územnímu plánu hl. m. Prahy a pod. Ve všech případech bylo stanovisko komise přijato jako stanovisko rady městského zastupitelstva k příslušným dokumentům. Po prvních nezdařených pokusech provedlo hlavní město změnu v systému svozu a likvidace odpadu. Do plastových kontejnerů lze odkládat papír, sklo a plasty. Periodicky lze odevzdávat i nebezpečný odpad a do velkoobjemových kontejnerů firmy MIKAPA i velkoobjemový odpad. Kromě toho zůstává zachován tříděný sběr kovů, bioodpadu a dřeva, který realizují naše Technické služby. 26

28 Letopisecká komise Počet členů letopisecké komise se v letošním roce stabilizoval na čísle čtrnáct a nedoznal během roku žádných změn. Členové se schází na pravidelných schůzkách jedenkrát za měsíc kromě jednoho výjezdního zasedání (letos "Po stopách Keltů") a kromě pracovních schůzek vždy před jarním a podzimním "Setkání s radotínskou veřejností". V roce 1998 se v rámci "setkání" konala 8. dubna přednáška na téma: " Radotínský sedlák a revolucionář Josef Macháček". Přednáška Jaroslava Sojky byla zaměřena ke stému výročí odhalení desky Josefa Macháčka. Podzimní "setkání" 19. listopadu bylo uskutečněno na téma: "Co asi nevíte o minulosti Radotína - II." Sál U Koruny byl již tradičně zcela zaplněn. Přednáška o Josefu Macháčkovi byla pak ve stručnější podobě dvakrát zopakována pro žáky radotínské základní školy. O text přednášky projevil zájem Středočeský sborník historický. Ve spolupráci s autorem bude upraveno pro tisk. V červnu 1998 byla Místnímu úřadu Radotín předána kronika za rok Rada ocenila pečlivost a podrobnost kroniky. Členové LPK vyhověli potřebám základní školy a vyklidili prostory, kde byly uskladněny zbytky dřívějšího fotokroužku a tyto učební pomůcky zčásti uplatnili prodejem v bazaru, zčásti převedli do svého kmenového stavu. Zbytek navrhují odepsat pro nepoužitelnost. Někteří členové LPK pravidelně přispívají do radotínského časopisu Šemík. Ing. František Rys připravil příspěvek pro sokolskou vzpomínku na 110. výročí založení Sokola v Radotíně, MUDr Miroslav Dlouhý pak vzpomínku na 80. výročí vzniku ČSR. Archivář Karel Dušánek po velkých obtížích konečně dokončil uspořádání bohatého fotografického a listinného archivu LPK, který po každém stěhování dozná značných šrámů. 27

29 Školství Styk se školami v městské části Radotín zajišťuje školská a kulturní komise a komise tělovýchovy mládeže, která se schází pravidelně jedenkrát za měsíc. Jako v předcházejících obdobích se zabývala problematikou spojenou s fumgováním školních a výchovných institucí a sportovních zařízeních na území Radotína. Svými názory k daným problémům pomáhala radě místního zastupitelstva při rozhodování. Členka komise, paní Procházková, se účastnila zasedáních školského úřadu Prahy 5, kde je mimo jiné i pravidelně schvalován rozpočet této instituce. Předseda komise pan Hanzlík se účastnil jako člen konkurzní komise konkurzního řízení na místo ředitele místního gymnázia, které proběhlo dvakrát, a to v červnu a v říjnu. Členka komise, paní Urbanová, zástupkyně ředitele Jaroslava Beka, je na zdejší základní škole pověřena funkcí protidrogového koordinátora. Vyprojektovala program na posilnění mimoškolních aktivit, coby aktivní prevenci protidrogové činnosti, který byl přijat a realizován. Drogy se v posledních letech stávají obrovským a těžko zvládnutelným problémem, stačí jen natáhnout ruku a projít se centrem hlavního města. Smutným faktem je, že se tento problém začíná objevovat i u žáků na druhém stupni základní školy a u učňů na obou odborných učilištích, strojírenském i zemědělském. Obě tato učiliště mají též vypracován svůj protidrogový program, kterým se řídí. (Podrobné informace v místním časopise Šemík č. 3/98, str. 8 a 9). 28

30 S ohledem na zvýšení cen potravin upravila rada místního zastupitelstva stravné ve školách pro rok 1998 takto: Školní jídelna mateřských škol děti (přesnídávka, oběd, svačina) celkem 21,50 Kč dříve 19,- Kč zaměstnanci (oběd) 23,- 21,50 Školní jídelna základní školy I. stupeň (oběd) 17,- 13,50 II. stupeň 18,- 14,50 gymnázium 19,- 17,30 zaměstnanci 19,- 17,30 ostatní 24,- 22,30 V těchto cenách je také promítnuto zrušení dotace na potraviny, která byla dosud hrazena z prostředků obcí, a to ve výši 1,- Kč u školní jídelny mateřských škol a 2,- Kč u školní jídelny základní školy. 29

31 Gymnázium Gymnázium má 8 tříd, z toho 4 třídy šestiletého a 4 třídy čtyřletého studia. Přijímací zkoušky se konaly pouze do čtyřletého studia, šestileté studium bylo nutno v důsledku optimalizačního procesu ministerstva školství zrušit. Stávající třídy studium dokončí. Maturovaly dvě třídy, úroveň byla celkově dobrá. Jako každoročně se i v tomto roce konala pro žáky řada akcí i mimoškolních (divadla, koncerty, výstavy, exkurze Temelín, Jižní Čechy, Českomoravská vrchovina, Norimberk, Vídeň). Již po sedmé se uskutečnil výměnný zájezd studentů a studentů z Lycea v Angers (Francie). Program byl tentokrát obohacen o téma "První světová válka a boje u Verdunu". Návštěva těchto míst na studenty velice silně zapůsobila. V červenci odešla ředitelka M. Pacourková do důchodu. Stála v čele školy od září Její jméno vždycky zůstane spojeno s rozvojem gymnázia po roce 1989 a s vytvořením dobrého jména a postavení, které tato škola v současnosti má. První konkurz na nového ředitele proběhl v květnu, v létě však byl prohlášen za neplatný a v říjnu proběhl konkurz nový. Na základě jeho výsledku byla do funkce ředitelky školy jmenována RNDr.Jana Hrkalová. 30

32 Základní škola v Radotíně Vedení školy zůstává beze změny: Mgr. Jaroslav Bek, ředitel, Mgr. Jaroslava Boháčová, zástupkyně pro 1. stupeň a Marie Urbanová, zástupkyně pro 2. stupeň. Starý školní rok (1997/98) ukončilo 708 žáků (28 tříd), z toho 448 žáků (18 tříd) na 1. stupni, tj. v 1. až 5. ročníku a 260 žáků (10 tříd) na 2. stupni, tj. v 6. až 9. ročníku. Z devátých tříd vyšlo 47 žáků. Nový školní rok (1998/99) zahájili 1. září 743 žáci ve 30 třídách (z toho 468 na 1. stupni a 275 žáků na 2. stupni, resp. 19 tříd na 1. stupni a 11 tříd na 2. stupni). Pro nedostatek zájmu o práci učitele na ZŠ ze strany absolventů pedagogických fakult, kteří jsou v produktivním věku, bylo nutné i v roce 1998 zaměstnávat 9 až 11 důchodců, bez nichž by škola nemohla fungovat. V roce 1998 se změnil systém odměňování za vedení třídy (třídnictví). Tato složka práce je nyní hodnocena zvlášť, není započítávaná do základního platu a je závislá na počtu žáků ve třídě a obtížnosti práce. Obdobně jako v minulém roce došlo i v roce 1998 k šikaně. Pavel Zelinger a Martin Torn, žáci 8.A, opakovaně šikanovali ostatní žáky školy. Torn dostal již za jinou šikanu trojku z chování už za 1.pololetí, oba jmenovaní žáci pak dostali trojku z chování i na konci školního roku. Kvůli složitosti a rozsahu šikany (byli do ní zapojeni i někteří jiní žáci) bylo vyšetřování svěřeno Kriminální policii ČR, ale s výsledky šetření byli rodiče žáků i vedení školy oficiálně seznámeni až koncem září. Na podanou stížnost rodičů M. Torna České školské inspekci na jednání ředitele školy vyšetřovali případ dva školní inspektoři. Výsledkem jejich šetření byl závěr, že stížnost Tornových byla ve všech bodech označena za neoprávněnou. Oba žáci změnili k 1. září 1998 školu (u Zelingera už potřetí) po dohodě vedení školy s rodiči. 31

33 Do školy v přírodě vyjelo šest tříd, dva turnusy složené ze žáků sedmých ročníků prošly lyžařským výcvikem, do zahraničí se uskutečnily dva zájezdy. Školní jídelnu lze hodnotit dobře. V průběhu roku žáci absolvovali řadu exkurzí a návštěv (výlovy rybníků, skanzenů, muzeí, výstav, filmů, divadelních představení, výrobních podniků atd.) Za zvláštní zmínku stojí přednášky o poslanci říšského sněmu, radotínském občanu Josefu Macháčkovi, pro 8. a 9. ročník, ve spolupráci s letopiseckou komisí a anketa o Radotínu ve spolupráci s p. starostou Ing. Holubem, návštěva výtvarné výstavy v NG, výchovné programy zaměřené proti drogové závislosti, sportovní úspěchy. Pokračovala řada výtvarných a naučně-výchovných projektů, a to projektem "Oceán = život", do něhož se zapojili všichni žáci 2. stupně. Největší exponát, chobotnice z textilu, společná práce mnoha dětí z různých tříd, se stala dominantou haly školy. Program proti drogám a jeho praktické uplatňování lze považovat za úspěšný. Žáci 8. a 9. tříd prošli třídílným výchovným programem "HIV/AIDS" a zhlédli divadelní hru J. Topola "Nebe nad andělem" (protidrogové téma). Žáci prošli několika odbornými instruktážemi o drogách. Též rodiče žáků byli pozváni na instruktáž o drogách a prevenci. Došlo k velmi užitečnému kontaktu mezi představiteli Místního úřadu, Základní školy, Policie ČR a kurátory OPD na veřejném zasedání v Koruně, kde se řešily problémy využívání volného času mládeže v Radotíně. Dalších aktivit byla celá řada a jsou uvedeny ve školní kronice. Žáci sedmé třídy Veselý a Prouza dostali odměnu za umístění v Pythagoriádě, Boehm a Adámková za umístění v soutěži "Uvažuj logicky". Nejlepšími sportovci školy se stali D. Cvoreň, M. Hanáková (oba 9.A) a J. Netopil a H. Žežulková (oba 7.B). 32

34 Zvláštní škola V Radotíně je zvláštní škola koncipována s prvním a druhým stupněm. Ve školním roce 1997/98 bylo na škole pět tříd s počtem žáků 40 a jedno oddělení školní družiny. Žáky připravovalo sedm kvalifikovaných speciálních pedagogů. Výuka probíhala ve dvou budovách, které jsou v restitučním řízení. Škola nemá tělocvičnu, ani hřiště. Tělesná výchova se řeší pronájmem tělocvičny od Sokola a pronájmem hřiště od společnosti Trend. Žáci i učitelé docházejí na oběd do školní jídelny Základní školy Radotín. Učitelé se ve výchovně vzdělávací práci snažili naplnit poslání zvláštní školy, což je speciálními výchovnými a vzdělávacími prostředky umožnit žákům dosáhnout co nejvyšší úrovně znalostí, dovedností a osobních kvalit při respektování jejich zvláštností a možností. Konečným cílem je příprava žáků na zapojení příp. úplnou integraci do běžného občanského života. Žáci pravidelně navštěvovali výstavy, divadelní i filmová představení. Učitelé poprvé zorganizovali poznávací zájezd do Itálie. V průběhu celého roku chodili s dětmi do přírody, i školní výlety byly turistického rázu. Formou exkurzí žáky seznamovali s možností jejich dalšího uplatnění. Zároveň byly ve škole pořádány přednášky náborových pracovníků. Ve školním roce 1997/98 bylo devět vycházejících žáků. Všichni se budou nadále vzdělávat na odborných učilištích. 33

35 Základní umělecká škola Klementa Slavického v Radotíně Přehled činnosti ZUŠ za rok 1998: Novoroční koncert orchestru ZUŠ v sále Kult. střediska 28.l. "Tajemné signály vesmíru" - koncert dramatického a hudebního oboru v sále Konzervatoře J.Deyla "Pódiová zkušenost" - koncert žáků v sále KS "Hraje celá rodina" - koncert žáků a jejich rodinných příslušníků v sále KS Březen Celopražské kolo soutěže ZUŠ v literárně dramatickém oboru (LDO), žákyně Alena Nováková získala l. cenu v O.kategorii Koncertní zájezd do německého Burglengenfeldu Klavírní koncert pí uč. Martiny Slavíkové v sále KS "Ohlasy" - večer žáků dramatického a hudebního oboru v KS Koncert kytarové třídy p. uč. Váška v sále KS Koncert absolventů hudebního oboru v sále Konzervatoře J.Deyla Koncert v rámci "Libeňského festivalu mladých" v obřadní síni libeňského zámečku Vystoupení žáků školy na Festivalu nejmladších klavíristů v sále kláštera sv. Anežky České Koncert žáků tanečního odd. v sále radotínské sokolovny l.6. "Večer soudobé hudby" - koncert doplněný výstavou prací žáků výtvarného oboru v sále KS 8.6. Koncert nejmladších žáků v sále KS Koncert žáků ze třídy pí uč. Váchalové (zobcová flétna, klarinet) v kinosále Zákl. školy Barrandov "Slavnostní koncert" v sále pražského Hlaholu Absolventský koncert žákyň Eckertové a Weinerové 22. a Poznávací zájezd učitelů, rodičů a žáků do Slatiňan, Rožnova p. Radh., Hukvald, Štramberka a Tovačova 34

36 "Slavnostní koncert" k 80. výročí vzniku Československa v sále Kulturního střediska Koncert varhanního oddělení v tanečním sále ZUŠ Konkurz na ředitele ZUŠ, ve funkci potvrzen dosavadní ředitel Pavel Motlík Koncert žáků ze třídy pí uč. Růžičkové (akordeon, klávesy) v sále KS Vystoupení žáků ZUŠ na vernisáži místních výtvarníků v KS "Píseň o vzpomínce" - večer z díla J. Seiferta, účinkují žáci LDO a hudebního oboru v sále KS "Nadešel dlouho žádaný čas" - předvánoční koncert akordeonového a pěveckého oddělení v kostele sv. Petra a Pavla v Radotíně "Vánoční koncert" žáků pí uč. Váchalové v ZŠ Barrandov Koncert kytarové třídy p. uč. Váška v sále KS "Nadešel dlouho žádaný čas" - předvánoční koncert v kostele sv. Jakuba na Zbraslavi "Vánoční koncert" žáků hudebního a literárně dramatického oboru v sále KS, doplněno pracemi žáků výtvarného oboru 35

37 Jesle Radotín Letos bylo otevřeno jen jedno oddělení s kapacitou 20 míst. Kromě vaření pro samotné jesle vaří se zde pro 30 důchodců, kterým vozí obědy Pečovatelská služba. Kuchařky se snaží o jejich spokojenost vhodným výběrem jídel. Byla zorganizována burza dětského oblečení a hraček, finanční zisk byl použit na zlepšení vybavení herny. 36

38 Mateřská škola sídliště 1100 Je celkem zapsáno 72 dětí, provoz je na třech odděleních. Hlavní výchovná práce s dětmi byla zaměřena na péči o životní prostředí a ochranu přírody. Do školy odešlo 20 dětí. Ochrana přírody: Myslivecké sdružení připravilo pro děti besedu na téma "Péče o zvěř v zimě a jak chránit přírodu". Děti sebraly pro zvěř 140 kg kaštanů. Tento úkol byl plněn i ve škole v přírodě, která se uskutečnila až v Benešově Hoře na Šumavě za účasti 41 dětí a 7 dospělých. Vedení školky v dubnu uspořádalo celodenní výlet do hřebčince u Poděbrad. Péče o životní prostředí: Byl proveden nátěr stropů po zatékání, nátěr vodovodních trubek a kuchyňských linek. V šatnách byly zabudovány nové hobrové nástěnky. Na zahradu byl zakoupen stan nad pískoviště jako ochrana před sluncem. Do všech tříd byly zakoupeny lůžkoviny. Byla zabudována nová telefonní ústředna. Nadstandardní činnost: Výuka anglického jazyka - první pololetí 17 dětí, druhé pololetí 13 dětí. Plavecký výcvik v Radlicích ve 2. pololetí, zúčastnilo se 20 dětí. Kulturní akce: Děti shlédly celkem 8 divadelních představení v mateřské škole. Spolupráce s rodiči: je na dobré úrovni, společně bylo sebráno 1200 kg papíru. Ke Dni matek uspořádaly děti pro maminky besídku. 37

39 Mateřská škola, nám. Osvoboditelů 1367 V roce 1998 navštěvovalo mateřskou školu 120 dětí z Radotína a 6 dětí z přilehlých obcí. Tři děti byly vietnamského původu. Na třídu je zapsáno 25 dětí, průměrná docházka činí 19 dětí. Zaměstnanci školky jsou jedna ředitelka a osm učitelek, provozní zaměstnanci školnice, dvě uklízečky, hlavní kuchařka, pomocná kuchařka a hospodářka. Hlavní zaměření školy je u menších dětí zvládnutí sebeobsluhy a základních hygienických návyků. Dalším zaměřením školky je pracovní a výtvarná výchova, kde se děti seznamují s různými technikami. Pro letošní rok byl hlavní námět "Zvířátka". Během roku se konaly různé soutěže a hry pro děti, předškoláci navštívili Základní školu. Další akce: osmkrát divadelní představení, beseda s názornou ukázkou živých ptáků, oslavy Mikuláše a Vánoc s nadílkou, dětský den (i pro rodiče) s táborákem, třikrát výjezd do školy v přírodě, kurzy plavání a angličtiny pro předškolní děti. 38

40 Mateřská škola, Býšovská 1251 Mateřská škola je dvoutřídní s kapacitou 40 dětí, zapsáno je 50. Zaměstnanci jsou: ředitelka, tři učitelky, dvě kuchařky, hospodářka, školnice. Vybavení školky je standardní, didaktická technika odpovídá potřebám školy. Ve vybavení školy není ani televize, ani video, což rodiče hodnotí kladně. Zaměřením školy je vytváření rodinného typu mateřské školy s preferováním estetické výchovy se zaměřením hudebně-pohybovým, na literaturu a historii naší vlasti. K tomu se váží vlastivědné vycházky a úzká spolupráce s rodiči. Jazyková oblast je zabezpečena logopedickou péčí přímo ve škole. Ostatní výchovné oblasti jsou zastoupeny rovnoměrně a úzce se prolínají. V roce 1998 proběhly ve školce dva koncerty "S flétničkou za písničkou", osm divadelních představení, čtyři vlastivědné vycházky, tři výlety, besídka pro rodiče v anglickém jazyce, návštěva základní školy, vánoční slavnost a pod. Dvakrát v roce byla uskutečněna škola v přírodě, a to v listopadu s dvaceti dětmi, v únoru se školy v přírodě zúčastnilo čtyřicetpět dětí. 39

41 Střední odborné učiliště zemědělské a odborné učiliště V roce 1998 se vyučovaly následující učební obory: v rámci SOUz - v rámci OU - opravář zemědělských strojů mechanik opravář pro silniční motorová vozidla (automechanik) opravářské práce. Z bývalé budovy kotelny byla její přestavbou a novou přístavbou vybudována nová budova školního stravování. Dne proběhlo kolaudační řízení, na jehož základě bylo vydáno kolaudační rozhodnutí, jímž se povoluje užívání stavby. 40

42 Střední odborné učiliště strojírenské Stejně jako v roce 1997 proběhla na SOU optimalizační vlna. Došlo ke sloučení Střediska praktického vyučování (SPV) Praha 4-Modřany s radotínským učilištěm. Nástupnickou organizací se stalo místní SOU. Po tomto sloučení má SOU ve vlastnictví školní budovu (bývalý Domov mládeže) a budovu tělocvičny v Radotíně. V Modřanech má SOU dva objekty po praktické vyučování. Sloučením SPV a SOU došlo opět ke snížení stavu pracovníků o dva zaměstnance a tím k úspoře finančních prostředků. Sloučením se rozšířila nabídka SOU v učebních oborech o elektrikáře silno a slaboproud. V roce 1998 dochází ke snížení počtu zájemců - chlapců o učební obory. Pouze o učební obor elektrikář byl zájem poněkud vyšší. Při náboru žáků bylo přijato 10 chlapců do učebního oboru zámečník a 24 chlapců do oborů elektrikář. Zdá se, že se nikomu z chlapců nechce pracovat v montérkách na dílně. Přitahují obory, které slibují práci v bílých košilích a se služebním autem. Bohužel ale absolventi takovýchto oborů velice těžko nacházejí zaměstnání. Ze statistiky vyplývá, že ve školním roce 1990/91 bylo 43,87% žáků v učebních oborech, ale ve školním roce 1997/98 už pouze 26,49% žáků. Do oboru pro dívky nastoupilo 30 dívek. Do nástavbového studia ukončeného maturitou nastoupilo 49 dívek a 1 chlapec. I absolventi tohoto studia začínají mít problém najít zaměstnání. Celkem ve školním roce 1998/1999 studuje v SOU 194 chlapců a dívek. V prosinci 1998 bylo ze strany České školní inspekce provedeno posouzení činnosti SOU dle zákona č. 564/90 a č. 139/95 Sb. Inspekce byla zaměřena na hodnocení: - materiálně technických pomínek - psychohygienických podmínek - personálních podmínek - plnění učebních osnov - kvality vyučování v předmětech německý jazyk, anglický jazyk, - právní výchova, učetnictví a v technických předmětech. Celková úroveň SOU byla hodnocena jako spíše nadprůměrná. 41

43 Kultura Místní knihovna Radotín V porovnání s předešlým rokem lze letošní rok označit jako klidný a úspěšný. Přibylo dětských čtenářů, což je pozitivní jev, protože si děti nejen prohlubují znalosti, ale tráví svůj volný čas i pěkným způsobem. Také učitelé projevili zájem a v rámci výuky knihovnu s dětmi navštívili. S nákupem knih byla knihovna v tomto roce úspěšná, protože získala hodnotné knihy s velkými slevami, dále knihkupectví paní Nucové dává knihovně z každé faktury 5% slevu, což za celý rok přineslo úsporu ,- Kč. Grant pro knihovnu byl 50 tisíc korun, který byl použit na nákup knih. Různorodost knižního fondu splňuje požadavky pro výběr knih všem návštěvníkům. Je přiložen roční výkaz, z kterého je patrné, jakých výsledků knihovna dosáhla. 42

44 43

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 1010 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Počet 23 +1 Ekonomika, stížnosti ODD. OCHR. PŘÍRODY A KRAJINY ODD. VODNÍHO HOSP. ODD. OCHRANY LESA A ZPF ODD. OCHRANY OVZDUŠÍ A ODP.

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Obec Ostopovice, U Kaple 5, Ostopovice 664 49 IČO 00282294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Rozpočet a jeho plnění v Kč PŘÍJMY Schválený Rozpočet Skutečnost rozpočet po úpravách Daňové příjmy 11 111 000

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 Školní jídelna Kojetín příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 2 Počet zapsaných strávníků v roce 2010 947 strávníků v roce 2011 852strávníků

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Rada města Usnesení č. 05/09

Rada města Usnesení č. 05/09 Rada města Usnesení č. 05/09 z jednání rady města konaného dne 9.3.2009 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 141-184 RM schvaluje 141) žádost paní E. F. o pozastavení splátek dluhu na nájemném v době od

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Ing. Martina Procházková, Ing. Pavel Jelínek, Mgr. Vladimír Libovický,

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 Obec Tvarožná Tvarožná 40 664 05 Tvarožná IČ 00282731 Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah závěrečného

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtové

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více