Liliář - informativní zájmový zpravodaj specializované základní organizace pěstitelů lilií SZO ČZS MARTAGON Praha č. 2/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Liliář - informativní zájmový zpravodaj specializované základní organizace pěstitelů lilií SZO ČZS MARTAGON Praha č. 2/2007"

Transkript

1 0

2 Liliář - informativní zájmový zpravodaj specializované základní organizace pěstitelů lilií SZO ČZS MARTAGON Praha č. 2/2007 Složení výboru SZO ČZS MARTAGON Předseda: Vratislav N o v á k, Hrdinova 2750, Praha 9 Čakovice Telefon Místopředseda: Ing. Jiří Svoboda, Evropská 92, Praha 6 (zástupce MARTAGONU v Územním sdružení ČZS; vedení matriky databáze naší členské základny): Jednatel: Jiří H l o u š e k, Pražská 998, Rakovník Hospodář, pokladník: Milan Michal Zapisovatel: RNDr. Tomáš Sehnoutka Členové výboru: RNDr. Karel V e r e š (člen komise specializovaných organizací a květinářské při Republikové radě ČZS), Pavel P e t r l í k (burza semen) Klubové výstavy: Jiří Hloušek, Jiří K o v á ř Redaktor Liliáře; distribuce zpravodaje: Jiří Kovář, Na Vyhlídce 624, Volyně Internetové stránky organizace připravuje: Ing. Václav V i n č álek 1

3 Revizor: Ing. Roman K l í m a Obsah Složení výboru SZO ČZS MARTAGON 1 Úvodník slovo nového předsedy (Vratislav Novák) 3 Pozvánky na exkurze 4 Pozvánky na výstavy pořádané MARTAGONEM 5 Zprávy z Českého zahrádkářského svazu (Jiří Kovář) 6 Zprávy z výboru SZO MARTAGON (Jiří Kovář) 8 Zpráva o aukci lilií konané na členské schůzi dne (Milan Michal) 9 Zpráva o činnosti SZO MARTAGON za období březen 2006 leden 2007 schválená členskou schůzí dne 13.ledna 2007 (Stanislav Ševčík) 10 Zápis z výroční členské schůze SZO ČZS MARTAGON konané 13.ledna 2007 (Stanislav Ševčík) 14 Zpráva z jarní členské schůze r.2007 (Tomáš Sehnoutka) 15 Zpráva o hospodaření ZO ČZS MARTAGON Praha za r.2006 (Milan Michal) 16 Návrh rozpočtu ZO ČZS MARTAGON Praha na r.2007 (Milan Michal) 17 Zpráva o revizi (Roman Klíma) 17 Muž a jeho lilie (Alan Mitchell překlad Petr Šrůtka) 18 Zhodnocení zásilkové burzy semen lilií v r.2007 (Pavel Petrlík) 25 Vylepšená technika amputované čnělky pro vzdálená křížení (I. J. Černohorský) 25 Zajímavosti (Jiří Kovář) 26 Mé lilie - báseň (Miloslava Ratajová) 27 Příloha - Výstavy a akce pro zahrádkáře v roce 2007 od Boženy R e i s o v é. Autorce děkujeme za pěkně připravený přehled, dokončení bude v příštím čísle. Náměty a připomínky adresujte na 2

4 Poznámka do Botanické zahrady v Troji se dostanete metrem trasy C přes stanici Nádraží Holešovice, kde přestoupíte na autobus 112, jedete až do zastávky ZOO nebo Botanická zahrada Troja. Odtud pěšky podle značení za cca 5 minut. Úvodník - slovo nového předsedy Vratislav N o v á k Vážení přátelé, srdečně zdravím všechny členy našeho klubu MARTAGON. Rád bych napsal několik řádků a podělil se s vámi o prvním dojmu, kdy jsem ve funkci předsedy. Při této příležitosti bych chtěl také poděkovat za důvěru ve mne vloženou i za poctu, že jste mne zvolili předsedou. Je to pro mne čest, podílet se s ostatními přáteli na současném a budoucím chodu organizace, která jak pevně věřím je nám všem drahá. Jsem rád, že nemálo našich členů, a to nejen z výboru, je ochotno obětovat část svého volného času ve prospěch naší společné věci. Jako velké plus zhodnoťme iniciativu těchto obětavých lidí. Tady tkví vlastně základ naší veškeré spolkové činnosti. Já osobně jsem se zatím vždy setkal s podporou, pomocí a radou od přátel, ale hlavně si toho cením od starších liliářů z naší organizace, že mne to až překvapilo. Mám z toho dobrý pocit, když členům na organizaci záleží, a to není málo. Řekl bych, že je zapotřebí, dívat se na vše kolem s chutí a optimismem v tom smyslu, že se lidé mezi sebou domluví vždyť nám přece všem jde o jedno a to samé, o krásné lilie. Společnou věcí je nám příprava zajímavých programů a vůbec jsme rádi za náš MARTAGON i za náš bulletin Liliář. V Liliáři číslo 4/2006 mne velmi zaujal článek pana Ing. V. V i n č á l k a Co dál MARTAGONE? Podle mého názoru je zde zapotřebí hledat Domnívám se, že je nanejvýš dobré a potřebné, aby se vznášely nové připomínky a další nápady, jež vedou k dalšímu rozvoji činnosti našeho MARTAGONU. Tyto připomínky je pak potřeba řešit společně ku prospěchu věci nás všech. Věnovat pozornost propagaci naší organizace na výstavách, aby se stávala známější na veřejnosti a touto osvětou například získávat nové členy. Proč v budoucnu zase také neuspořádat výstavu v Praze? Navázat nebo zlepšit kontakty do zahraničí s jinými liliářskými společnostmi a spolky, nebo i botanickými zahradami. Tím by vznikla pro naše členy jedinečná možnost, pokud budou mít zájem finančně se podílet na obchodování a recipročních kontaktech se světem, získání vzácnějších odrůd lilií, druhů rostlin nebo i semen. Dále mne napadá, možná samozřejmá věc, věnovat pozornost množení a rozšiřování ještě většího množství sortimentu kvalitních českých odrůd a tím zajišťovat jejich životnost a slávu. V době, kdy píši tento příspěvek, začínají vyrůstat první lilie a nová sezóna se hlásí o slovo Proto bych chtěl popřát všem přátelům mnoho radosti z květů, úspěchy v pěstování a ve šlechtění a hlavně dobré počasí a pevné zdraví. 3

5 Pozvánky na exkurze Exkurze SZO Martagon připravuje mimořádnou návštěvu do Arboreta v Kostelci nad Černými Lesy. Prohlídka Arboreta se uskuteční v sobotu dne 12. května 2007 od hodin. Během návštěvy nám podá odborný výklad pracovník Arboreta. Doprava: - autobusem Pražské městské hromadné dopravy číslo 387, který jede ze stanice Depo Hostivař (METRO-A) v 9:00 hodin směrem do Kostelce nad Černými Lesy. Výstup je na zastávce Trativody (v 9:46) a odtud asi 10 minut pěšky do Arboreta. - automobilem z Prahy po černokostelecké silnici směrem na Říčany, Mukařov a Vyžlovku. Před Kostelcem odbočte vlevo na starou kosteleckou a na další křižovatce opět vlevo. Po průjezdu lesíkem vpravo. Azalky už možná budou zčásti odkvetlé, ale velkokvěté rhododendrony budou v plné kráse. Mimo to uvidíme bohaté sbírky dřevin a dalších botanických skvostů. (organizačně připravili Petr Š r ů t k a ( společně s Václavem V i n č á l k e m s případnými dotazy se na ně můžete obrátit). Exkurze za kosatci Dr. B l a ž k a se koná ve středu 30. května Sraz ve h. u vrátnice do Průhonického parku. Dr. B l a ž k a lze kontaktovat místním telefonem z vrátnice, nebo na jeho mobil Doprava: Linkou metra C směr Háje, výstup stanice Opatov. Na stejné straně, kde vycházejí cestující z metra, jsou zastávky autobusů. Do Průhonic jezdí linky 324, 325, 336, 385. Trojkové značení znamená nástup jen předními dveřmi, tarif nutno zjistit až na místě. V Průhonicích je zastávka hned za kruhovým objezdem ve středu obce. Ze stanice je vidět zámek a vrátnice je tak význačná, že ji nelze přehlédnout. Autobusy jezdí přibližně v půlhodinových intervalech, takže je nutno si nechat časovou rezervu. (organizačně připravil I. J. Černohorský 4

6 Pozvánky na výstavy pořádané MARTAGONEM Výstava lilií Rakovník 2007 SZO ČZS MARTAGON pořádá ve dnech července jubilejní výstavu lilií v Rabasově galerii v Rakovníku příjem květů na výstavu je ve čtvrtek 5.7. od 12 do 16 hodin (doba příjmu je omezena z důvodu nutného času na instalaci) výstava je otevřena v pátek a v sobotu od 9 do 18 hodin v neděli od 9 do 17 hodin Zajišťuje: Jiří Hloušek Výstava KVĚTY VOLYNĚ 2007 SZO ČZS MARTAGON pořádá ve spolupráci s MěKS Volyně v období poutě tradiční výstavu pozdně kvetoucích lilií, mečíků a jiřin doplněnou výstavou obrazů. 11. a 12. srpna 2007 ve starobylé radnici na náměstí ve Volyni v sobotu od 11 do 20 hodin a v neděli od 9 do 17 hodin K návštěvě výstavy srdečně zve výbor SZO ČZS MARTAGON Instalace exponátů pátek 10. srpna 2007 odpoledne. Zajišťuje: Jiří Kovář žádáme vystavovatele, aby týden před výstavou nahlásili kolik budou potřebovat váz 5

7 Zprávy z Českého zahrádkářského svazu Jiří K o v á ř Vzhledem k tomu, že dochází k jisté úpravě organizační struktury ČZS, informujeme ve stručnosti a zjednodušeně naši členskou základnu o některých změnách, které nastaly. Střední organizační články Svazu, dříve charakterizované jako územní rady ČZS, byly konstituovány jako právní subjekt sdružující členy s vlastní právní subjektivitou, tj. po novu mají název územní sdružení ČZS, jehož členy jsou základní organizace ČZS, tedy i náš MARTAGON. Nové znění stanov vychází ze zákona 83/1990 Sb., o sdružování občanů a zakládání spolků. Vzniklá občanská sdružení mohou vytvářet další organizační jednotky s právní subjektivitou, pokud je to ve stanovách jmenovitě uvedeno. Právní subjektivitu, tj. právo svým jménem samostatně jednat, vlastnit majetek a disponovat jím, mít práva a povinnosti včetně majetkové i další právní odpovědnosti mají: - Český zahrádkářský svaz jako občanské sdružení, jehož jménem jedná republiková rada - územní sdružení jako organizační jednotka svazu sdružující základní organizace na určitém území (regionu), jehož jménem jedná územní rada územního sdružení - základní organizace (specializovaná základní organizace) sdružující členy svazu v určitém územním obvodu, jejímž jménem jedná výbor základní organizace. Z ekonomických informací je pro ZO ČZS a ÚS ČZS stále aktuální tolik diskutovaná otázka i v naší organizaci, která se týká vedení podvojného účetnictví. Doposud jsme mohli vést účetnictví v soustavě jednoduchého účetnictví, což je stále možné až do konce roku 2007, avšak dle platných zákonů (č.264/2006 Sb.) by mělo být vedení podvojného účetnictví povinné nejpozději od , pokud se to ještě nezmění Také od platí novela Zákoníku práce č.262/2006 Sb., v níž je zahrnuta i otázka problematiky náhrady cestovních výdajů dle Zákoníku práce. Víte že - Český zahrádkářský svaz oslavuje v roce 2007 padesáté výročí svého založení. Před 50. lety, 29.září 1957, se v závodním klubu zaměstnanců Státního obchodu sešli delegáti a hosté na ustavujícím sjezdu jednotné zahrádkářské organizace, která přijala název Československý svaz zahrádkářů a ovocnářů. - v Hradci Králové vyvíjí už 7 let činnost Zahrádkářské muzeum, které shromáždilo cenné historické materiály a dokumenty z padesátiletého života Svazu a zahrádkářského hnutí. Je to jak listinný materiál, tak i fotografie, staré 6

8 časopisy a odborné publikace. K výročí muzeum vydalo jubilejní CD, které je jakousi kronikou historie zahrádkářství. Chcete-li muzeum navštívit, můžete kdykoliv po předběžné domluvě, protože není otevřeno trvale. Kontakt na ředitele: Ing. Otto M a c l, Zahrádkářské muzeum, ul. Petra Jilemnického 351, Hradec Králové. - nejvyšší svazové ocenění udělované organizačními složkami ČZS je nyní Zápis do Knihy cti ČZS. Návrh na toto ocenění podávají členové RR ČZS na základě doporučení a je spojeno s finančním oceněním vyznamenaného v částce 3 000,- Kč. Dvě dosavadní nejvyšší svazová vyznamenání - Za zásluhy a rozvoj a ocenění Zasloužilý zahrádkář - se ke konci roku 2006 ruší. - Republiková rada ČZS uděluje tato svazová ocenění: Bronzová medaile; Stříbrná medaile; Zlatá medaile; Zlatá růže; Zápis do Knihy cti ČZS. V tomto kontextu bylo v roce 2006 (viz. Věstník ČZS 1/2007) uděleno vyznamenání za zásluhy II.stupně našemu členu doc. RNDr. Karlu V e r e š o v i, CSc. Tomuto vyznamenání v návaznosti na systém nových ocenění, jež jsou však platné od 1.ledna 2007, by bylo adekvátní nové ocenění identické úrovně, tj. Zlatá medaile. Blahopřejeme! - Základní organizace ČZS mohou udělit Čestné uznání především členům a funkcionářům za jejich činnost v základní organizaci ČZS. O udělení rozhoduje výbor ZO ČZS. - organizační složky mohou podle Stanov ČZS udělit zvlášť zasloužilým a dlouholetým členům a funkcionářům čestné členství. U základních organizací schvaluje čestné členství výroční členská schůze. Čestný člen má všechna práva a povinnosti vyplývající ze stanov, ale požívá některé výhody jako např. neplatí členské příspěvky nebo je osvobozen od brigád organizovaných ZO ČZS. - Podle zprávy Ing. Jana H i n t e r h o l z i n g e r a a ústředí ČZS proběhne v letošním roce výměna členských legitimací. Proč přistoupila Republiková rada k této výměně? Především proto, že stávající legitimace jsou již nevyhovující. Poslední výměna se uskutečnila v roce 1991 a v současné době se známky lepí kamkoli, kde je v legitimaci volné místo. Členové ČZS si jistě zaslouží důstojnějšího průkazu, který bude mít platnost 10 let, tj. do roku Vedení výboru každé ZO ČZS by si mělo příslušný počet legitimací pro své základní členy objednat na ústředí ČZS nebo ÚS počátkem roku, nejlépe v únoru, v legitimaci zajistit vyplnění údajů a potvrdit členství. Průkaz pak bude předán členovi nejlépe již s vylepenou členskou známkou na rok Cena legitimace je 1 Kč (za tuto cenu budou prodávány ústředím), základní organizace si mohou zvolit, za jakou cenu budou legitimace prodávat členům. - Bezplatná inzerce! Mnozí z vás často řeší problém svých drobných přebytků, nebo naopak sháníte různé neobvyklé rostliny. Inzerovat komerčním způsobem se nevyplácí, cena inzerce často převyšuje cenu nabízeného. V těchto případech je doporučováno - podle informace a rady Ing. Miloše 7

9 Kožešníka z ústředí ČZS - využít nově zřízenou nekomerční inzerci na webových stránkách ČZS. Najdete ji u inzerce časopisu Zahrádkář. PS: Evropské sdružení zahrádkářských svazů (OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux) má za sebou 80. narozeniny. V příštím roce 2008 připravuje Office mezinárodní kongres, k němuž byl zorganizován seminář ve Vídni na téma: Zahrádky zdravé pro člověka a přírodu. Zprávy z výboru SZO MARTAGON Jiří K o v á ř Opět po několika letech bychom chtěli v Liliáři zveřejnit aktualizovaný seznam našich členů s adresami. Adresář členů byl v minulosti čas od času v Liliáři zveřejňován, protože může přispět k přímému kontaktu mezi členy. Se změnou zákonů týkajících se ochrany osobních údajů, prosíme naše členy, kteří nesouhlasí s uveřejněním své adresy jako člena MARTAGONU v tomto adresáři, aby svůj nesouhlas neprodleně sdělili redakci Liliáře. Platbu členského příspěvku na rok 2007, resp. zálohu na další činnost organizace, prosíme zaplaťte převodem nebo poštovní poukázkou A na účet naší organizace MARTAGON. Částka 120,- Kč je stejná jako v minulých letech. Dobrovolně lze - dle možností každého jednotlivce - přispět i vyšší částkou; za navýšení předem děkujeme, je vítáno. Ve výjimečných případech uhraďte příspěvek osobně nebo přes adresu některého člena výboru. Adresa majitele účtu: Český zahrádkářský svaz, ZO Martagon, Rokycanova č. 15, Praha 3. Ve prospěch účtu Kód banky K. symbol Zahraniční členové mohou příspěvek zaplatit jednotlivě nebo hromadně, složenkou nebo převodem na náš bankovní účet s číslem IBAN: CZ Ve všech případech je velmi důležité, abyste do zprávy pro příjemce uvedli svoje jméno, aby pokladník věděl, kdo platí. Vítáme nové členy, kteří k nám přistoupili v posledním období a přejeme jim mnoho radosti s liliemi: Ivana Březinová Benátky nad Jizerou, Marta Buchetková Úhonice, Milada Fischerová Koloveč, Miloslav Kučera Kostěnice, Ing. Libuše Máliková Radiměř, Jiří Mareš Lanškroun, Pavel Merta Ostrava, Anna Mužíková Praha, Ing. Pavel Novák Plzeň, Dušan Pangrác Tismice, Anežka Pfeiferová Slavičín, Ludmila Pospíšilová Praha, Luboš Škoda Hrotovice, Vlasta Štolúnová Velenice, Ing. Petr Zdražil Ostrava. Odhlásil se: Jaromír Dítě Děčín, Ing. Václav Jareš Hradec Králové. Odstěhoval se neznámo kam: Stanislav Mareš Praha 4 Kamýk. Zemřel: František Forejt Raková. 8

10 Blahopřejeme členům MARTAGONU k životnímu jubileu v r. 2007: Josef Rus 95 let, Jaroslav Svoboda 85 let, Ing. Jaroslav Třešňák 85 let, doc. Rudolf Herich 80 let, Věra Voborská 80 let, Václav Baloun 75 let, Ing. František Enderle 75 let, Božena Němcová 75 let, Karel Utratil 75 let. Ing. Ivo Zmrhal 75 let, MUDr. Josef Kříž 70 let, Ing. Václav Vinčálek 70 let, Pavol Benčič 65 let, Miroslav Beránek 65 let, Jana Frýdlová 65 let, Ivan Chmelík 65 let, Vlastimil Chráska 65 let, Vladimír Kmoch 65 let, Jindřich Kolařík 65 let, Václav Krechter 65 let, Josef Kubička 65 let, Josef Čapek 60 let, MVDr. Petr Hošek 60 let, Jaroslav Kiprov 60 let, Vlasta Štolúnová 50 let. Bývalí členové výboru Ing. S. Ševčík a Ing. P. Šrůtka zůstávají v úzké spolupráci s novým výborem a přislíbili podat pomocnou ruku při zajišťování některých klubových akcí. Iniciativu, kterou hodlají projevovat i mimo výbor, vítáme. Omluva. Výbor Martagonu nesouhlasí s otištěním osobního názoru př. T y l e h o v Liliáři č. 3/2006 o odpírání jakékoli jeho činnosti předchozím redaktorem Liliáře. Omlouváme se. Výbor. Poznámka redakce. Toto číslo je z velké části zaměřeno na problematiku organizace. Se stavem v klubu jsme chtěli seznámit podrobněji i ty členy, kteří se z různých důvodů nezúčastňují klubových akcí. V příštích číslech zpravodajů bude nutno informace tohoto druhu zkrátit. Dosud se redakci nepodařilo získat zápis z podzimní členské schůze konané kde Dr. Ing. Petr Hanzelka přednesl příspěvek O skalničkách a přírodě za polárním kruhem a uskutečnila se populární aukce. Závěr tohoto čísla je přece jenom už více liliářský, a tak před nadcházející pěstitelskou sezónou přinášíme perličky pro naše šlechtitele Zpráva o aukci lilií konané na členské schůzi dne Milan M i c h a l Říjnová aukce byla ve znamení menšího počtu nabízených cibulí, nicméně tato skutečnost neubrala nic na její atraktivnosti pro všechny přítomné členy. Svědčí o tom i několik následujících čísel: Celková cena vydražených cibulí: 3.335,- Kč Nejvyšší dosažená cena za jednu cibuli: 410,- Kč (L. henryi var. citrinum 'Ypsilanti') Počet dražených cibulí: 26 ks Svoje výpěstky do aukce dodali př. H l o u š e k, př. K o v á ř, př. Novák a př. T y l e. Mezi nejzajímavější patřily již zmíněná L. henryi var. citrinum 'Ypsilanti' a martagon 9

11 hybridy př. K o v á ř e, o které svedlo tvrdý boj několik našich členů a byly nakonec vydraženy za několikanásobně vyšší cenu než byla cena vyvolávací. Velkému zájmu se již tradičně těšily aureliány př. H l o u š k a, který celou aukci výborně uváděl a dražbu dramaticky vedl. Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim členům, kteří do aukce dodali hodnotné lilie a přispěli tak k rozšíření nových a zajímavých odrůd. Opět se potvrdilo, že pořádání aukcí program našich schůzí obohacuje. Zpráva o činnosti SZO ČZS Martagon za období březen 2006 leden 2007 schválená členskou schůzí dne 13. ledna 2007 Stanislav Š e v č ík Zpráva, kterou výbor předkládá, zahrnuje období od výroční členské schůze, která se konala 19. března 2006, do dnešního dne. Za tu dobu se výbor sešel celkem 3x (20.6., a ) a zabýval se agendou, o níž již podal průběžnou informaci; o dalších aktivitách bude referováno v následujících bodech. V uvedeném období se vedle výroční schůze konala 14. října 2006 členská schůze. Naše organizace má zastoupení ve vyšších svazových orgánech, člen výboru Ing. Svoboda je členem Územního sdružení pro Prahu - Západ, doc. V e r e š je členem komise specializovaných organizací při Republikové radě ČZS, MUDr. Josef K ř íž je předsedou komise specializovaných organizací a předsedou RR ČZS. Někteří naši členové jsou členy zahraničních liliářských organizací, event. spolupracují s nimi. Výbor základní organizace Výbor pracoval ve složení, jak byl zvolen 20. března 2004; bohužel místopředseda naší specializované základní organizace přítel Ing. Jaroslav S i m a n d l zemřel. Proto bylo nutné výbor doplnit. Členská základna Stav členské základny k dnešnímu dni činí celkem 196 členů, z toho 85 kmenových a 107 členů hostů, z toho 10 členů ze Slovenska, a 4 právnické osoby. S politováním jsme se rozloučili s řadou zesnulých členů na našich minulých schůzích a na tomto místě si připomínáme jejich památku. Noví členové většinou již byli přivítáni na stránkách našeho Liliáře, ale přesto mi dovolte, abych jim popřál, aby se jim mezi námi líbilo a členství jim přineslo kromě pěstebního materiálu a informací zejména nová přátelství, radost a uspokojení. Chtěl bych zdůraznit, že stále platí výzva výboru k získávání nových členů a že rovněž platí výzva ke včasnému placení příspěvků. 10

12 Ediční činnost Naše organizace vydává odborný zpravodaj, který je nesporně nejdůležitějším pojítkem mezi členy, neboť umožňuje, aby i dočasně zaneprázdnění nebo zdravotními obtížemi postižení členové neztráceli kontakt se současným stavem a vývojem v liliářském hnutí i pěstitelské praxi. Svou roli sehrává zpravodaj díky nesmírně obětavé práci redaktora př. Jiřího K o v á ř e a řady jeho spolupracovníků, kteří působí jako autoři původních sdělení, překládají články ze zahraničních pramenů, recenzují a glosují fakta i názory v nejnovějších publikacích z oboru lilií i dalších rostlin. Zpravodaj poskytuje potřebné informace jak začínajícím liliářům, tak i zkušeným pěstitelům a šlechtitelům, jimž slouží jako zdroj inspirace. Vydávání zpravodaje představuje v našem rozpočtu jednoznačně nejvyšší výdaj, ale je nejvýznamnějším zdrojem odborného růstu členské základny; bez něj si lze těžko představit úspěšné pokračování činnosti naší organizace. Je třeba vyzdvihnout i pochopení nadřízených složek ČZS, které svou dotační politikou umožňují naší organizaci pokračovat ve vydávání zpravodaje jako fundamentálně důležité činnosti. Internetové stránky K významným skutečnostem patří internetové stránky naší specializované základní organizace. Vznikly z iniciativy a velkého úsilí př. Ing. V i n č álka, jemuž přislíbili pomoc i další členové. Stránky informují o činnosti naší organizace u internetové veřejnosti, a přivedly do našich řad již řadu členů zejména z nižší věkové kategorie. Stránky jsou účinným propagátorem a zároveň zrcadlem činnosti Martagonu. Členská schůze rozhoduje o dalším zaměření naší organizace včetně našich internetových stránek. Své návrhy k rozšíření činnosti již na našich internetových stránkách uveřejnil Ing. Václav V i n č á l e k. S osnovou jeho námětů jsme měli možnost se již dříve při různých příležitostech seznámit. Přednášková činnost Přednášky jsou pravidelnou součástí členských schůzí; seznamují se zkušenostmi a novými možnostmi pěstování a šlechtění a s novými zdroji rostlinného materiálu. Na minulé výroční členské schůzi přednesl RNDr. Milan Gründler z Mikrobiologického ústavu AV ČR přednášku O interakcích půdních hub s rostlinami. Na říjnové členské schůzi byla přednáška Dr. Ing. Petra H a n z e l k y z Pražské botanické zahrady O skalničkách a přírodě Norska za polárním kruhem. Na lednové schůzi byla přednáška doc. RNDr. K. V e r e š e, CSc. na téma Uhlík, nezbytný prvek pro živé organizmy. Výstavy Výstava lilií Rakovník 2006 se uskutečnila ve dnech 7 až 9. července 2006; konala se podle tradice v Rabasově galerii. Díky působivému prostředí, obětavé a perfektní práci celé rodiny Hlouškovi, řady dobrovolníků, náročné práci poroty, pořadatelů i vystavovatelů a zájmu veřejnosti byla výstava velmi zdařilá a znamenala 11

13 dobrou reprezentaci pro vystavovatele i pro organizaci Martagon. Podrobné informace o výstavě byly předneseny na říjnové členské schůzi a v písemné formě se s nimi můžete seznámit v Liliáři 3/2006 nebo na internetových stránkách Martagonu. Za jeden z podstatných momentů považuji skutečnost, že letošní výstava byla již v pořadí druhou rakovnickou výstavou, která byla finančně dotována z prostředků Městského úřadu v Rakovníku. Při udržení spolupráce by to mohlo znamenat naprostý zlom ve financování akcí Martagonu; tento způsob by mohl významně finančně ulehčit rozpočtu naší organizace i celého zahrádkářského svazu. Další výstavou pořádanou ve dnech 5. a 6. srpna 2006 byly Květy - Volyně Volyňská výstava si svými nespornými již několikaletými úspěchy vydobyla trvalé místo mezi akcemi naší specializované základní organizace a založila si již vlastní dobrou tradici. I v případě volyňské výstavy je zapotřebí ocenit práci organizátora akce, přítele Jiřího Kovář e, pořadatelů a vystavovatelů, kteří všichni přispěli ke zdárnému průběhu celé akce. S podrobnými informacemi byla základní organizace seznámena na minulé členské schůzi a připomínám, že v písemné podobě byly výsledky zveřejněny v Liliáři 3/2006 a jsou dostupné na našich internetových stránkách. V době od 21. července 2006 v Chebu proběhla ve spolupráci s SZO Lilium Brno a ÚR ČZS Cheb výstava lilií v rámci Krajinné výstavy bez hranic Cheb Marktredwitz. Výstavy se účastnila řada našich členů, jejichž výpěstky byly vysoce oceněny jak v Chebu, tak i na naší podzimní členské schůzi. Výsledky jsou podrobně uvedeny v Liliáři 3/2006. Za nejvýznamnější momenty považuji okolnost, že náš člen Pavel P e t r l í k byl komisařem liliové výstavy a dokonale se osvědčil a získal řadu nedocenitelných zkušeností s pořádáním akce tak velikého rozsahu. Další jistě nezanedbatelnou skutečností je spolupráce české a moravské liliářské organizace, místní Územní rady ČZS a společných orgánů Krajinné výstavy Cheb Marktredwitz. Na republikové výstavě Květy 2006, konané července 2006 v Lysé nad Labem byla hlavní pozornost věnována právě liliím. Vedle amatérských vystavovatelů se velmi podstatným způsobem na výstavě podílely profesionální firmy. Z našich členů se přípravy i vlastní výstavy účastnili, jak amatéři, tak i profesionálové a jejich výpěstky se setkaly s uznáním jak odborníků, tak i laických návštěvníků. Detailní informaci o průběhu výstavy uveřejňuje Liliář 3/2006. K výčtu akcí, kde Martagon nebyl spolupořadatelem, ale na nichž se účastnili naši přední liliáři, patří též výstava pořádaná žirovnickou základní organizací ČZS. Zhodnocení průběhu a výsledků výstavy je uvedeno v Liliáři 3/2006. Aukce mimořádných liliových cibulí Aukce proběhla podobně jako každý rok a setkala se s velmi pozitivní odezvou. O její úspěšnosti svědčí i finanční přínos do pokladny ZO, jak uvádí zpráva o hospodaření. Ukázalo se, že bylo účinné připomenutí aukčního řádu, aby aukce plnila své původní poslání, tj. nabízela pouze dosud nedostupné odrůdy a ze sortimentu obchodně dostupných odrůd pouze cibule zcela mimořádné kvality. 12

14 Průběh aukce byl velmi hladký a účastníci byli spokojeni. Velkým přínosem byla řada cibulí, věnovaná Ing. J o š t e m, jemuž tímto děkujeme. Tomboly Tomboly jsou pořádány při členských schůzích a jsou dotovány našimi členy z přebytků jejich produkce lilií i dalších cibulovin nebo trvalek. Tím i tomboly přispívají k obohacení rostlinného sortimentu u našich členů - šťastných výherců. O jejich hladký průběh se pravidelně stará přítel K o v á ř, jemuž výbor děkuje. I zde byl významný dar liliových cibulí od Ing. J o š t a účastníky schůze vysoce oceněn. Burza semen Burza představuje významný zdroj rostlinného materiálu, a to nejen klasických odrůd, ale často i posledních novinek. Výbor možnosti burzy velice oceňuje, hodlá v ní i nadále pokračovat; děkuje příteli Pavlu P e t r l í k o v i za dobrou organizaci poštovní resp. zásilkové burzy semen. Pozn.: Je potěšující, že zájem o výsevy semen mezi členy organizace roste, neboť jsou to právě semenáče a metody výběrů, které přispějí k rozšíření, resp. ke vzniku odolných zahradních lilií. Exkurze do Pražské botanické zahrady Exkurze se uskutečnila 18. května Účastníky exkurze uvítal kurátor zahrady RNDr. Vladimír H u m l. Průvodcem byl Dr. S e k y r k a, specialista na hajní rostliny, jimž byla věnována 2.část exkurze. V první části jsme si prohlédli jedinečnou sbírku pivoněk, které jsou rozmístěny na rozsáhlém areálu botanické zahrady, který není veřejnosti přístupný. Podrobnosti jsou uvedeny v Liliáři 3/ 2006 a na internetových stránkách Martagon. Pozn.: Zájem o exkurze do botanické zahrady rok od roku sílí, a tak jsou naše návštěvy vedle členských schůzí a výstav další příležitostí k setkáním a odborným pěstitelským diskuzím. Exkurze do dendrária v Čestlicích Exkurze proběhla 13. května Díky perfektní přípravě a dokonalé organizaci (o níž se zasloužil přítel Ing. Petr Š r ů t k a ) se nám dostalo úvodního slova i doprovodu po celém areálu od vedoucího zahradníka pana Ing. Zdeňka K i e s e n b a u e r a. Exkurze byla velmi úspěšná. Tato první exkurze (mimo pravidelné návštěvy v PBZ) naznačila zájem našich členů o rozšíření aktivit Martagonu. Závěrečná poznámka Některé jevy naznačují, že určitá část členstva je ochotna pro blaho všech přispět velice milým a hezkým způsobem k příjemné atmosféře naší spolkové 13

15 činnosti. Již jsme si zvykli téměř jako na samozřejmost, že naše členky paní Stolař íková a paní Reisová během našich akcí připravují pro zájemce kávu. Na poslední členské schůzi mi paní R e i s o v á předala pro organizaci vlaječku Martagon, tedy něco jako naše insignie. Moc si takových počinů vážím a za každý takový milý projev i s celým výborem děkuji. Zápis z výroční členské schůze SZO ČZS MARTAGON konané 13. ledna 2007 v Krajinově posluchárně Katedry botaniky Přírodovědecké fakulty University Karlovy v Benátské 2, , Praha 2 Stanislav Š e v č ík Po zahájení a přivítání účastníků schůze (přítomen též předseda RR ČZS MUDr. K ř í ž ) byl schválen návrh programu výroční schůze. Úvodem byla přednesena zpráva o činnosti od minulé výroční schůze, která byla všemi hlasy schválena. Zpráva o hospodaření, revizní zpráva a finanční plán na rok 2007 budou předneseny a projednány na březnové členské schůzi. Následovala přednáška RNDr. K. V e r e š e Uhlík, nezbytný prvek pro živé organizmy, která se věnovala nejen vysvětlení role uhlíku v živé hmotě, ale i jeho původu, alotropickým modifikacím a jeho interakcím vlivem kosmického záření s atomy dusíku v atmosféře a možnosti datování radiokarbonovou metodou. V dalším byly ukázány zajímavosti vyplývající ze strukturních změn, jež přinášejí značné změny v chování látek a jejich fyziologických účincích. Během přestávky proběhla tombola, která byla s ohledem na mimořádný průběh letošní zimy dotována zajímavými položkami, s nimiž by za normálních okolností nebylo možné počítat. Druhá část programu byla zahájena informací př. K o v á ř e o stavu soutěže na vytvoření loga organizace. Bylo rozhodnuto, že soutěž bude ukončena v letošním létě, kdy budou posouzeny došlé návrhy. Návrhy prosím zasílejte př. K o v á ř ovi nebo Petrlíkovi. Následovala informace o nutnosti doplnění výboru. S ohledem na úmrtí Ing. S i m a n d l a, rezignaci Ing. Š e v č í k a a Ing. Š r ů t k y, byli do výboru zvoleni př. V. Novák, př. P. Petrlík a RNDr. T. Sehnoutka. Jelikož nový výbor na místě nezvolil ze svého středu předsedu, bylo dohodnuto, že návrh volby předsedy proběhne na prvním zasedání rekonstruovaného výboru, které se uskuteční v budově ČZS. Schůzovní místnost se nabídl zajistit předseda RR ČZS MUDr. K ř í ž. Nově zvolenému předsedovi odstupující předseda předá písemnosti, razítko a dohodne další postup ve věci dispozičního práva k účtu Martagonu, oznámení změny na finančním úřadu, na Územním sdružení ČZS, na sekretariátě ČZS atd. Dosavadní předseda byl výroční členskou schůzí zmocněn, aby koncem roku 2007 jménem SZO Martagon písemně poděkoval vedení Katedry botaniky Přírodovědecké fakulty UK a požádal o prodloužení smlouvy za stávajících podmínek (úspora 1.500,- Kč). 14

16 V dalším programu přednesl náměty na rozšíření činnosti organizace Martagon Ing.V i n č á l e k. Telegraficky shrnuto, jde o tyto návrhy - rozšíření počtu exkurzí a vycházek, návštěv zahrad našich významných pěstitelů a šlechtitelů, pořádání seminářů při příležitosti liliových výstav, další rozšiřování fotogalerie a její navázání na registr lilií Královské zahradnické společnosti (RHS UK), uspořádání neformální schůzky přátel v mezidobí mezi členskými schůzemi bez nutné schůzovní administrativy, pokračování burz liliových cibulí pro zájemce (bez omezení na obchodně nedostupné nebo obchodně dostupné, ale kvalitou mimořádné cibule) a konečně pokusit se o získání prostředků pro financování grantu, jehož cílem by byly nové martagon hybridy. Závěrem byly připomenuty některé z pravidelných akcí naší SZO: poštovní prodej semen lilií (detaily budou v Liliáři), členské schůze a , výstavy v Rakovníku a ve Volyni, exkurze do PBZ. Zpráva z jarní členské schůze r Tomáš Sehnoutka Schůze se uskutečnila 17.března 2007 v Krajinově posluchárně Přírodovědecké fakulty UK, Benátská ulice č. 2 v Praze 2 a řídil ji místopředseda MARTAGONU Ing. Jiří Svoboda. Program: 1) Předání ceny a diplomu s poděkováním za obětavou práci ve funkci předsedy MARTAGONU př. Ing. Stanislavu Š e v č í k o v i. 2) Volba nového předsedy výborem byl navržen a plénem členské schůze jednomyslně zvolen př. Vratislav N o v á k. 3) Zprávu o hospodaření za rok 2006 přednesl hospodář př. Milan M i c h a l. Plénum zprávu odsouhlasilo a schválilo vykazované výdaje za celé období r M. M i c h a l dále předložil připravený návrh rozpočtu organizace MARTAGON na r ) Ing. Roman K l í m a přednesl zprávu o revizi účtů, kterou zveřejňujeme samostatně na jiném místě Liliáře. Plénum schůze zprávu o revizi schválilo společně s rozpočtem na letošní rok ) Přivítání nových členů, informace, diskuze, připravované akce na letošní rok exkurze, výstavy; Ing. Václav Vinč á l e k upozornil na to, že informace o mnohých akcích jsou na internetových stránkách MARTAGONU. Během přestávky měli možnost všichni přítomní vyzvednout si výhry v tombole, na každý lístek připadla výhra. 6) Po přestávce měl přednášku o pěstování narcisů náš host, př. Miloš K r u p i č ka ze SZO ČZS NARCIS Kladno, doplněnou promítáním obrázků květů narcisů. Přednášející svým vystoupením velmi zaujal, zodpověděl řadu dotazů, za což mu patří náš dík. 7) Promítání pokračovalo i po skončení přednášky o narcisech nejprve o šlechtění lilií Joe H o e l l a v daleké Tasmánii, potom následovalo promítnutí snímků z loňské výstavy lilií a mečíků Květy na zámku v Brodku u Prostějova. Závěrem přispěl do bohaté nabídky obrazových zážitků Ing. Václav J o š t svými záběry lilií a liliového průmyslu v Holandsku. 15

17 Bylo se na co dívat, schůze se vydařila. Zpráva o hospodaření ZO ČZS Martagon Praha za r.2006 Dle řádné účetní závěrky provedené k datu byl stav finančních prostředků naší organizace následující: zůstatek na běžném účtu Kč ,90 hotovost v pokladně Kč ,70 celkové roční příjmy Kč ,-- z toho: členské příspěvky Kč ,-- dotace ÚR ČZS Kč ,-- * prodej cibulí Kč 1.280,-- příspěvky členů na pronájem posluchárny Kč 2.555,-- výnosy z výstav Rakovník a Volyně 2006 Kč 500,-- burza semen Kč 1.065,-- celkové roční výdaje Kč ,50 z toho: tisk Liliáře Kč ,50 poštovné Kč ,- poplatky za údržbu webových stránek Kč 8.934,- věcné dary pro oceněné vystavovatele Kč 1.200,- pronájem posluchárny Kč 1.500,- náhrady cestovních výloh členům výboru Kč 580,- grafická úprava textů do Liliáře Kč 2.000,- ostatní výdaje (kanc. potřeby, kopírování příspěvků, atd) Kč 765,- bankovní poplatky za vedení účtu Kč 1.625,- expedice Liliáře Kč 400,- osvětová činnost Kč 500,- rozdíl příjmů a výdajů Kč ,50 Dle stanov naší organizace podléhá tato účetní závěrka revizi zvoleného kontrolního orgánu. Zpráva revizora účtů p. Klímy navazuje na tuto zprávu o hospodaření. Stav finančních prostředků ve fondu Vladimíra Pernici činil k ,- Kč. 16

18 * Dotace ÚR ČZS na r budou připsány na náš bankovní účet až během tohoto měsíce, takže nejsou zahrnuty a neprojevily se v konečném zůstatku prostředků na účtu. V Praze Zpracoval hospodář ZO ČZS Martagon Praha M. Michal Návrh rozpočtu ZO ČZS Martagon Praha na r.2007 Příjmy Kč ,- z toho: členské příspěvky Kč ,- dotace ÚR ČZS na r Kč ,-- prodej cibulí a semen Kč 2.000,- tombola Kč 1.500,-- jiné příjmy Kč 500,- Výdaje Kč ,- z toho: tisk Liliáře Kč ,- textová příprava a distribuce Liliáře Kč 2.000,- poštovné Kč 8.000,- režijní náklady na uspořádání výstav Kč ,- pronájem posluchárny Kč 1.500,-- náhrady cestovného členům výboru Kč 800,- odměny lektorům Kč 1.500,- bankovní poplatky Kč 1.800,- jiná vydání Kč 3.000,- Rozdíl příjmů a výdajů Kč ,- V Praze Zpracoval hospodář ZO ČZS Martagon Praha M. Michal Zpráva o revizi Roman Klíma Dne 15. března 2007 se uskutečnila revize účtů SZO ČZS MARTAGON za období od 1. ledna až 31. prosince Revize se zúčastnil hospodář SZO ČZS MARTAGON pan Milan M i c h a l a revizor Ing. Roman K l í m a. K revizi byly předloženy tyto doklady: Peněžní deník, účty, výpisy z běžného účtu, pokladní hotovost vše za období

19 Nebyl k dispozici zápis dokládající schválení výdajů výborem organizace SZO ČZS MARTAGON za období Při revizi bylo shledáno, že: a) údaje v peněžním deníku odpovídají předloženým účtům a výpisům z běžného účtu, b) pokladní hotovost ke dni činí ,-Kč, c) zůstatek na běžném účtu ke dni činí ,91 Kč, d) výdaje za období je třeba dodatečně schválit i výborem organizace. Muž a jeho lilie Na oslavu Dr. Chrise Northa Alan M i t c h e l l, Fife, Skotsko Vznik tohoto článku byl předznamenán mým setkáním s Charlie K r o e l l e m. V létě roku 2004 Charlie a jeho manželka Marijean navštívili Británii, aby se zúčastnili mezinárodní liliářské konference. Když jsme v diskuzi srovnávali svoje poznatky o liliích, které pěstujeme, vyvstala otázka L. henryi var. citrinum zdali je to žlutá varieta jinak převážně oranžové L. henryi anebo již hybrid. Jak čtenáři jistě vědí, Charlie o této lilii napsal několik článků v publikacích NALS. Od této konference v roce 2004 jsme pokračovali v této diskuzi o identitě L. henryi var. citrinum a vyměnili jsme si mnoho mailů mezi Skotskem a USA. Nedávno, což je už trochu smutnější, mě Charlie požádal, zdali bych byl ochoten napsat článek o Dr. Chrisi Northovi, který zemřel minulého července (2005), když mu bylo 87 let. Četl totiž všechny moje články o Chrisovi ve zpravodaji Lily Group RHS (Liliová skupina Královské zahradnické společnosti), takže mě Charlie kontaktoval, když David S i m s, redaktor ročenky NALS, vyjádřil názor, že by byl žádoucí článek o Chrisovi. Ačkoli mi nenavrhl žádnou kostru budoucího článku, Charlie připomněl, že by dal přednost tomu, abych článek nepsal do černého rámku jako parte. Rád jsem přijal tuto vskutku prorockou radu, jelikož Chris byl jedním z nejintenzivněji žijících lidí, jaké jsem poznal. A tak tento článek bude oslavou Chrisových profesionálních činů (včetně vyšlechtění jeho hybridních lilií), jeho osobních úspěchů a jeho přátelství. Životopisné drobnosti (detaily) Chris N o r t h byl mnohostrannou osobností. Dosáhl úspěchu a uznání jak ve své vědecké profesi, tak i v soukromém životě jako nadaný umělec, fotograf a spisovatel. Pravděpodobně právě tato vzácná kombinace pokusnictví a tvořivosti v jeho povaze podnítila jeho zvědavost a umožnila mu vyniknout v tolika různých oborech. Ačkoli jsou některé z následujících informací již veřejnosti známy z nekrologu, který byl uveřejněn v novinách Daily Telegraph v minulém září, bude pro čtenáře užitečné, když uvedu některé životopisné detaily, které dokládají, jak se Chris North postupně stal přemýšlivým a vnímavým praktikem, ať už byly předmětem jeho zkoumání rostliny anebo cokoli jiného. 18

20 Chris N o r t h se narodil v Broomley, v Kentu (jižně od Londýna) 12.září Když dokončil základní školu, studoval zahradnictví na universitě v Readingu. Již na universitě se rozhodl soustředit na rostliny brukvovité zvláště zelí a růžičkovou kapustu což zjevně není ta samá třída jako lilie, ale obecně mají značný ekonomický a kulinářský význam. Chris potkal svou ženu Marii, s níž byl ženatý celých 56 let, během své služby v RAF (královské letectvo) za druhé světové války. Smutné je, že Marie, podle které pojmenoval jeden ze svých nejatraktivnějších Northových hybridů předešla svého manžela v odchodu na věčnost v prosinci Po válce Chris pracoval na prošlechťování brukvovitých rostlin v National Institute of Agricultural Botany (Národním ústavu pro zemědělskou botaniku) v Cambridge. V roce 1953 mu bylo nabídnuto místo výzkumníka ve Scotish Horticultural Research Institute (Skotském zahradnickém výzkumném ústavu), což je nynější Scotish Crops Research Institute (Skotský plodinový výzkumný ústav) v Mylnefieldu na předměstí Dundee, což je na východě Skotska. V roce 1975 byla Chrisovi udělena Skotská zahradnická medaile za vyšlechtění lepších odrůd zeleniny, včetně keltské kapusty (kapusta, která nahoře dorůstá a dole se odlamují listy, používané pro krmení zvířat i jídlo lidí, pozn. překl.), prvního F1 hybridu brukve vypěstovaného v Británii. Ačkoli mi jednou Chris sdělil, že brukve jsou mnohem složitější rostliny nežli lilie, myslím že bychom měli zaměřit své vyprávění na zjevně jednodušší, ale o to krásnější lilie zejména na vznik Northových hybridů a již opustit sice mnohem komplikovanější, ale mnohem méně úchvatné brukve a růžičkové kapusty. Vznik N o r t h o v ý c h lilií V roce 1966 se stal Chris vedoucím oddělení šlechtění rostlin ve Skotském zahradnickém výzkumném ústavu. Hlavní zaměření práce ústavu bylo směrováno k produkci potravin, zvláště k vyšlechtění nových odrůd měkkého ovoce a zeleniny, které by se dobře vyrovnaly se skotským podnebím. Když ředitel ústavu podpořil skromný projekt, zaměřený na vyšlechtění kultivarů lilií vhodných pro britské klima, vymykalo se to poněkud normálnímu zaměření ústavu. Naštěstí primární byrokratický odpor byl překonán a Chris, s pomocí malého týmu, zahájil program (1966 až 1978), který vyústil ve vyšlechtění odrůd lilií, které se staly známými jako N o r t h o v y hybridy. Během roku 2000 vydal Chris CD-ROM, který pojmenoval Mylnefield Lilies (Mylnefieldské lilie). Následující informace jsou informativní ilustrací a souhrnem vzniklých N o r t h o v ý c h a dalších hybridů. Doplňující detaily naleznete na CD v kapitolách Úvod a Index a samozřejmě je doplňuji fotografiemi převzatými ze zmíněného CD. Zahajující kroky na projektu byly následující: Velké množství asijských druhů a odrůd bylo mezi sebou kříženo, jelikož asijské hybridy představují nejdůležitější skupinu lilií, vhodnou pro evropské klima. 19

Zpravodaj pěstitelů lilií SZO ČZS MARTAGON

Zpravodaj pěstitelů lilií SZO ČZS MARTAGON Zpravodaj pěstitelů lilií SZO ČZS MARTAGON www. martagon.cz Liliář - informativní zájmový zpravodaj pěstitelů lilií specializované základní organizace Českého zahrádkářského svazu MARTAGON Praha číslo

Více

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015 ČÍSLO 2/201 4 ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU Hotel Černigov Sněm Českého zahrádkářského svazu Ve dnech 28. 29. listopadu se uskuteční první sněm ČZS. Sněm se bude s ohledem na vyšší počet účastníků

Více

Kongres navrhuje tři pracovní postupy:

Kongres navrhuje tři pracovní postupy: ČÍSLO 3/2005 V Ě S T N Í K ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU 1. Vážení a milí přátelé, ještě neuplynul ani rok od mého zvolení do této funkce a není proto čas na nějaké bilancování. Přesto bych Vás ale rád

Více

Zpravodaj 1/2012- Almanach

Zpravodaj 1/2012- Almanach Zpravodaj 1/2012- Almanach České ILCO, Praha 8, Karlínské náměstí 12 e-mail: info@ilco.cz www.ilco.cz telefon: (+420) 728 870 963 České ILCO si připomíná 20 let své činnosti na Mezinárodní pacientské konferenci

Více

FIKTIVNÍ FIRMY V ČESKÉ REPUBLICE 1992-2008

FIKTIVNÍ FIRMY V ČESKÉ REPUBLICE 1992-2008 FIKTIVNÍ FIRMY V ČESKÉ REPUBLICE 1992-2008 NÚOV, Praha 2008 Fiktivní firmy v České republice 1993-2008 Vydal: NÚOV, Centrum fiktivních firem Praha, prosinec 2008 2 Slovo úvodem Vážení čtenáři, přinášíme

Více

VÝMARSKÝ O H A Ř. číslo 1. Zpravodaj Klubu chovatelů výmarských ohařů ČR

VÝMARSKÝ O H A Ř. číslo 1. Zpravodaj Klubu chovatelů výmarských ohařů ČR 2 0 0 8 číslo 1 VÝMARSKÝ O H A Ř Zpravodaj Klubu chovatelů výmarských ohařů ČR 2008 Klub chovatelů výmarských ohařů Výbor KCHVO Předseda MUDr. František Nahodil Staroříšská 295, 588 65 Nová říše telefon

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Přerováci: děkujeme za váš zájem a podporu. Hana Veselá

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Přerováci: děkujeme za váš zájem a podporu. Hana Veselá P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA 2006 2 Přerováci: děkujeme za váš zájem a podporu Hana Veselá Milí čtenáři. Jsme tu opět s Přerovským zpravodajem. Po vydání

Více

Věstník. Kampaň 15.4. 15.5.2005. Asociace muzeí a galerií České republiky. http://www.cz-museums.cz

Věstník. Kampaň 15.4. 15.5.2005. Asociace muzeí a galerií České republiky. http://www.cz-museums.cz Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky Kampaň 15.4. 15.5.2005 http://www.cz-museums.cz 22005 Věstník AMG 22005 Úvodník Události z přelomu let 1989 1990 mám stále ještě v živé paměti, i když vzpomínkový

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

O čem se také hovořilo na IV.sjezdu SH ČMS. Starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, zahájení sjezdu:

O čem se také hovořilo na IV.sjezdu SH ČMS. Starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, zahájení sjezdu: O čem se také hovořilo na IV.sjezdu SH ČMS. Tento výtah byl vytvořen zkrácením stenografického zápisu z jednání sjezdu, který byl zveřejněn na www.dh.cz - http://www.dh.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=950:stenografickyzaznam&catid=4:sjezd-sdrueni-hasi-ech-moravy-a-slezska&itemid=130

Více

číslo 3 ročník 13 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz

číslo 3 ročník 13 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 3 ročník 13 Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz Vlastivědné muzeum Jesenicka a Arnošt Goldflam zvou do nové

Více

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEn 2013 ročník 19 číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec Kolína 2012 se koná v pondělí 4. 2. v městském divadle.

Více

Z mateřské školy Liptál

Z mateřské školy Liptál V dnešním čísle najdete: Květen - červenec 2009 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Kanalizace v obci Společenská kronika Informace OÚ Liptál a Lidečko, Vesnice roku... Úspěchy našich občanů

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

Setkání parohatých měst bylo příjemné

Setkání parohatých měst bylo příjemné Ročník XII. číslo 6 (152) Středa 30. června 2004 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PRÁZDNINOVÉ ČÍSLO VYJDE V ÚTERÝ 31.SRPNA Uzávěrka: 20. srpna V rámci galavečera při květnovém setkání Parohatá

Více

AUDITOR 7/2011. Malí a střední auditoři v (po)krizové době Hospodářská recese nepřichází. Obsah

AUDITOR 7/2011. Malí a střední auditoři v (po)krizové době Hospodářská recese nepřichází. Obsah AUDITOR 7/2011 Obsah AKTUALITY Jiří Mikyna novým ředitelem úřadu KA ČR... 2 Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Aktuální změny v nabídce vzdělávacích akcí na 2. pol. 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

Ďáblický. Jaro je tady...

Ďáblický. Jaro je tady... Ďáblický měsíčník Městské části Praha Ďáblice duben 2011 Jaro je tady... A tak bychom se měli radovat. Ze slunečných dní, toužebně očekávaného tepla, prvních kvetoucích keřů a stromů, nádherně zářících

Více

XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč. 35 let

XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč. 35 let XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč 35 let Předání pamětního listu ministrem K. Jankovským starostovi V. Richterovi. Archiv MÚ 2 Jilemnice slaví jedinečný úspěch! Jilemnice získala titul Historické město roku

Více

VĚSTNÍK. Výstavy roku v Národním muzeu. Muzeum a změna III. Sladovna Písek. číslo 2. ročník. www.cz-museums.cz

VĚSTNÍK. Výstavy roku v Národním muzeu. Muzeum a změna III. Sladovna Písek. číslo 2. ročník. www.cz-museums.cz VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY Výstavy roku v Národním muzeu Muzeum a změna III. Sladovna Písek www.cz-museums.cz číslo 2 ročník 09 Proč se vystavovat vysokým úrokům? U nás je to výhodnější!

Více

Věstník. Téma: Rok nehmotného kulturního dědictví. Asociace muzeí a galerií České republiky. Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu

Věstník. Téma: Rok nehmotného kulturního dědictví. Asociace muzeí a galerií České republiky. Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky Téma: Rok nehmotného kulturního dědictví Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu http://www.cz-museums.cz 22004 Věstník AMG 22004 Úvodník Vážení

Více

MĚSÍČNÍK STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY ÚNOR 2015

MĚSÍČNÍK STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY ÚNOR 2015 Uvnitř listu 2 Ze zasedání zastupitelstva 4 Hledáme Dům roku 2014 5 Pavlovova, Plzeňská, hotovo! 7 Seriál o sociálních službách 8 Vy se ptáte, radnice odpovídá 11 Návraty Webbera a Prokofjeva 12 Matláškovi

Více

ročník XXIV. prosinec 2014 číslo 12 Drakiáda, 19. 10. 2014 Foto: Michal Beneš

ročník XXIV. prosinec 2014 číslo 12 Drakiáda, 19. 10. 2014 Foto: Michal Beneš ročník XXIV. prosinec 2014 číslo 12 vyšlo 27. 11. 2014 www.tisnov.cz Drakiáda, 19. 10. 2014 Foto: Michal Beneš Udělování čestných občanství a ceny města Tišnova 28. 10. 2014 Foto: Michal Beneš Vernisáž

Více

VĚSTNÍK. Téma: Gloria musaealis 2008. Informace k zákonu o účetnictví. Zahájení Festivalu muzejních nocí. číslo 3. ročník. www.cz-museums.

VĚSTNÍK. Téma: Gloria musaealis 2008. Informace k zákonu o účetnictví. Zahájení Festivalu muzejních nocí. číslo 3. ročník. www.cz-museums. VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY Téma: Gloria musaealis 2008 Informace k zákonu o účetnictví Zahájení Festivalu muzejních nocí www.cz-museums.cz číslo 3 ročník 09 Proč se vystavovat vysokým

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35

Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35 Měšický zpravodaj Srpen 2014 Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35 Mšenské Pokličky Tip na výlet - strana 35 Stavba nové čekárny - stanice Agropodnik Nové čekárny... - strana 7 Stavba dětského

Více

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY`

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY` LIBERECKY` IV. 2014 ZPRAVODAJ Noviny pro občany města Liberce iqlandia OTEVŘENa Moderní 3D planetárium, humanoidní robot a stovky dalších ohromujících exponátů v deseti jedinečně pojatých expozicích to

Více

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014 SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS - OKRESU PÍSEK ZPRAVODAJ Pobočka : Lannova 63, 370 01, České Budějovice Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek ***********************************************************************************

Více