Ročník XXVIII. Číslo 3 Červenec - Září 2011 Cena - zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník XXVIII. Číslo 3 Červenec - Září 2011 Cena - zdarma"

Transkript

1 Ročník XXVIII. Číslo 3 Červenec - Září 2011 Cena - zdarma Vážení spoluobčané, léto už pomalu, ale jistě končí, byť létem by se dalo nazvat až posledních pár týdnů. Věřím, že i přes nepříliš přívětivé letní počasí jste načerpali nové síly do poslední čtvrtiny roku, která bývá vždy tím hektičtější, čím víc se blíží konec roku. V posledních třech měsících sledujete práce na přeměně a úpravách v okolí kostela. Jsou dokončeny povrchy vozovek v ulici Kostelní, Záhumenické a Krátké, finišuje demolice staré školy, probíhají také úpravy zeleně. Nyní se práce soustředí do uvolněného prostoru po demolici, ke hřbitovu a do ulice Pod Svahy. Od srpna jsme mohli zahájit také práce na kulturním domě. V době, kdy budete číst tyto řádky, bude už dokončena oprava sociálního zařízení a začne se rýsovat konečná podoba zastřešení celé budovy. Práce budou probíhat tak, aby mohly v sále proběhnout všechny smluvené akce. Pracujeme i na hřbitově, kde byla nově vybudovaná opěrná zeď mezi původní a novou částí a připravujeme i další hrobová a urnová místa. V úterý proběhlo v naší obci setkání starostů a podnikatelů z obcí našeho mikroregionu Bílé Karpaty s Radou Zlínského kraje v čele s hejtmanem MVDr. Stanislavem Mišákem, v rámci Hejtmanského dne. Probíraly se otázky sociálních služeb, bezpečnostní situace a dopravy, jako např. oprava silnice do Nivnice. Na závěr celodenní akce si účastníci prohlédli provozy firem Baťa a Formika. V sobotu 3. září proběhlo na muzeu už po dvanácté Vaření trnek, které letos organizačně zajišťoval náš pěvecký sbor Tetičky z Dolněmčí. Děkuji jim touto cestou za to, jak celou akci zajistily a průběh celého dne zvládly. Následující sobotu jsme se s celým mikroregionem už tradičně zúčastnili Slavností vína v Uherském Hradišti. Krojovaných účastníků z naší obce bylo přes 80. Chtěl bych poděkovat všem, kteří i v dnešní době jsou ochotni věnovat svůj čas k udržování a rozvoji kulturního, společenského i sportovního života v naší obci a přispět tak k pestřejšímu životu svých spoluobčanů. Ing. František Hajdůch, starosta obce Dolněmčanský zpravodaj 1

2 Z jednání Rady obce Anonymizace provedena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Usnesení z 12. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané dne 9. června 2011 v kanceláři obecního úřadu. Usnesení č. 12/2011/01 Rada obce Dolní Němčí povoluje bezplatný pronájem prostorů Muzea Na Mlýně v sobotu 11. června 2011 Národopisnému krúžku Dolněmčan k pořádání akce Pečení chleba s doprovodným folklórním pořadem. Usnesení č. 12/2011/02 Rada obce Dolní Němčí povoluje na období od 1. července 2011 do 31. prosince provoz VHP Golden Joker AGJ a Joker Classic AJC v provozovně restaurace Na Mlýně společnosti Auto Games Trade s.r.o., Stolařská 490, Uherský Brod. Usnesení č. 12/2011/03 Rada obce Dolní Němčí rozhodla o zařazení žádosti I. B. DN, o pronájem obecního bytu, do seznamu žadatelů. Usnesení č. 12/2011/04 Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na prodej obecních pozemků parcelních čísel PK 872 o výměře 2391 m2 a 924/8 o výměře 83 m2 vše v katastrálním území Dolní Němčí. Usnesení č. 12/2011/05 Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní Němčí prodej pozemku parcelní číslo 1939/20 o výměře 191 m 2 v katastrálním území Dolní Němčí za cenu 25,- Kč/m 2 a pozemku parcelní číslo st. 422/2 o výměře 5 m 2 v katastrálním území Dolní Němčí za cenu 50,- Kč/m 2 panu P. M., DN. Kupující dále uhradí náklady za vypracování kupní smlouvy advokátní kanceláří a vklad do katastru nemovitostí. Usnesení č. 12/2011/06 Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní Němčí, na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemků, který bude za účelem prodeje vypracován, schválit prodej pozemku, který bude sloužit k rozšíření garáže, za cenu 110,- Kč/m 2 a pozemku, který bude sloužit jako zahrada, za cenu 50,- Kč/m 2, p. A.M., DN. Usnesení č. 12/2011/07 Rada obce Dolní Němčí schvaluje přijetí dotace města Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště, ve výši ,- Kč, sloužící jako neinvestiční dotace k úhradě nákladů spojených s provozem knihovny v Dolním Němčí. Usnesení č. 12/2011/08 Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku společnosti NIAGA s.r.o., se sídlem Hlucká 889, Dolní Němčí ve výši ,- Kč na opravu zídek kolem prostoru, který vznikl po demolici rodinných domů č.p. 198 a 498 v ul. Nivnická. Usnesení č. 12/2011/09 Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní Němčí schválit Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na realizaci stavby zařízení distribuční soustavy s názvem Dolní Němčí, Boršická 251, úprava NN, Martišová se společností E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Usnesení č. 12/2011/10 Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem bytu č. 313b v domě s chráněnými byty, Školní č.p. 888, Dolní Němčí, p. H. P., DN s platností od Usnesení č. 12/2011/11 Rada obce schvaluje za vítěze výběrového řízení na akci Rekonstrukce kulturního domu v Dolním Němčí firmu SANIZO spol. s r.o., Zátiší 1959, Uherský Brod s cenou ,- Kč bez DPH. Usnesení č. 12/2011/12 Rada obce Dolní Němčí schvaluje vítězem výběrového řízení na akci Oprava opěrné zdi na hřbitově, včetně vybudování nových hrobových a urnových hrobů a opravy chodníků společnost NIAGA s.r.o. se sídlem Hlucká 889, Dolní Němčí, s cenou ,-Kč, včetně DPH. Usnesení č. 12/2011/13 Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní Němčí schválit Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, jejímž předmětem je realizace stavby zařízení distribuční soustavy s názvem Dolní Němčí, u kostela, přeložka NN, Obec se společností E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Usnesení č. 12/2011/14 Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku Ing. Pavla Rady, Vavrečkova 5262, Zlín na zpracování projektového záměru Doplnění biokoridoru podél Okluky, k.ú. Dolní Němčí do operačního programu životní prostředí v celkové výši ,- Kč v případě získání dotace, v případě nezískání dotace bude vyplacena pouze částka ,- Kč. Usnesení č. 12/2011/15 Rada obce Dolní Němčí schvaluje přerušení provozu v Mateřské škole v Dolním Němčí v době od do Usnesení č. 12/2011/17 Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní Němčí schválit přijetí účelového sponzorského daru ve výši 3.000,- Kč Mateřskou školou v Dolním Němčí od společnosti KASKO spol. s r.o., se sídlem Slavkov 82, který bude sloužit k rozvoji pohybových aktivit dětí v mateřské škole. Usnesení č. 12/2011/18 Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní Němčí schválit navržený program 4. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Němčí dle přílohy. 2 Dolněmčanský zpravodaj

3 Usnesení z 13. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané ve čtvrtek 30. června 2011 v 18:00 hod. v přísálí kulturního domu. Usnesení č. 13/2011/01a Rada obce Dolní Němčí neschvaluje úhradu neinvestičních nákladů MěÚ v Kunovicích za žákyni Š. M., DN. Usnesení č. 13/2011/01b Rada obce Dolní Němčí schvaluje úhradu neinvestičních nákladů MěÚ v Kunovicích za žákyni Š.M., DN, ve výši 2.000,- Kč Usnesení č. 13/2011/02 Rada obce Dolní Němčí povoluje provoz VHP BLACK MAGIC SY v provozovně Devil Music Bar, Hlucká 108, Dolní Němčí od do společnosti Super Joker spol. s r.o., Krajánkova 11, č.p. 2390, Praha 4. Usnesení č. 13/2011/03 Rada obce Dolní Němčí povoluje provoz VHP Feeling hot 750, výr. č , č.osvědčení a Hot Joker 750, výr. č , č. osvědčení v provozovně Tipsport Bar, Nivnická 79, Dolní Němčí od do společnosti CZ Mastergame s.r.o., Davídkova 38, Praha 8. Usnesení č. 13/2011/04 Rada obce Dolní Němčí doporučuje zastupitelstvu obce schválit Mateřské škole v Dolním Němčí přijetí účelového sponzorského daru ve výši ,- Kč od Nadace Děti kultura sport na financování projektu V zdravém těle zdravý duch, který bude sloužit k rozvoji pohybových aktivit dětí v mateřské škole. Usnesení č. 13/2011/05 Rada obce D. Němčí doporučuje zastupitelstvu obce schválit ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí přijetí účelového sponzorského daru ve výši ,- Kč od Nadace Děti kultura sport na realizaci projektu Zkoušíme netradiční sporty. Usnesení č. 13/2011/06 Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem pozemku parcelní číslo 1066/1 o výměře 195 m 2 v katastrální území Dolní Němčí, panu J. T.,DN, na kterém je umístěna skladovací hala. Pronájem se sjednává s platností od 1. července 2011 do 31. prosince Cena nájmu bude 2.000,- Kč + DPH s každoročním inflačním navýšením. Usnesení č. 13/2011/07 Rada obce Dolní Němčí schvaluje výsledek inventarizace obce a vyřazení navrženého majetku a jmenuje likvidační komisi ve složení: Ing. Miroslav Kadlček, místostarosta a zaměstnanci obce Miroslav Zimčík a František Šrámek. Usnesení č. 13/2011/08 Rada obce D. Němčí doporučuje zastupitelstvu obce schválit změnu rozpočtu obce D. Němčí dle přílohy tohoto usnesení. Usnesení č. 13/2011/09 Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem obecního bytu č. 11 v půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí, p.a. V.,Ostrožská Lhota, s platností od 1. srpna Dolněmčanský zpravodaj Usnesení č. 13/2011/10 Rada obce Dolní Němčí schválila zařazení žádosti paní M. S., DN, do seznamu žadatelů. Usnesení č. 13/2011/11 Rada obce D.N. schvaluje odměnu řediteli ZŠ a ZUŠ v D. N. Usnesení č. 13/2011/12 Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájmu bytu č. 10 v půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí č.p. 606 paní S. M. na dobu od 1. září 2011 do 31. srpna Usnesení č. 13/2011/12 Rada obce Dolní Němčí schvaluje Smlouvu o dílo č se společností SANIZO spol. s r.o., se sídlem Zátiší 1958, Uherský Brod, na zhotovení stavby Rekonstrukce kulturního domu v Dolním Němčí za cenu ,- Kč včetně DPH. Usnesení ze 14. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané dne 28. července 2011 v kanceláři obecního úřadu. Usnesení č. 14/2011/01 Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájmu bytu č. 15 v půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ v D. Němčí, Školní č.p. 606, panu M. L. na dobu do za stejných podmínek. Usnesení č. 14/2011/02 Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájmu bytu č. 9 v půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ v D. Němčí, Školní č.p. 606, paní P. B. na dobu do za stejných podmínek. Usnesení č. 14/2011/03 Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájmu bytu č. 12 v půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ v D. Němčí, Školní č.p. 606, paní J. L.na dobu do za stejných podmínek. Usnesení č. 14/2011/04 Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájmu bytu č. 10 v půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ v D. Němčí, Školní č.p. 606, panu J. B. na dobu do za stejných podmínek. Usnesení č. 14/2011/05 Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájmu bytu č. 12 v bytovém domě Vinohradská č.p. 656 panu J. T. do za stejných podmínek, jaké mají stanovené ostatní nájemníci bytového domu. Usnesení č. 14/2011/06 Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti pana R. Š., Bojkovice, o pronájem bytu v domě s chráněnými byty do seznamu žadatelů. Usnesení č. 14/2011/07 Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti pana A. K., Uherský Brod, o pronájem bytu v domě s chráněnými byty do seznamu žadatelů. Usnesení č. 14/2011/08 Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti paní B.U.,Vlčnov, o pronájem bytu v domě s chráněnými byty do seznamu žadatelů. 3

4 Usnesení č. 14/2011/09 Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti paní M. B., D.N., o pronájem bytu v domě s chráněnými byty do seznamu žadatelů. Usnesení č. 14/2011/10 Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti paní A.P. Kunovice, o pronájem bytu v domě s chráněnými byty do seznamu žadatelů. Usnesení č. 14/2011/11 Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti paní M. Š., Bystřice pod Lopeníkem o pronájem bytu v domě s chráněnými byty do seznamu žadatelů. Usnesení č. 14/2011/12 Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti paní L. V. Dolní Němčí, o pronájem bytu v domě s chráněnými byty do seznamu žadatelů. Usnesení č. 14/2011/13 Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti pana F. B.,Pašovice o pronájem bytu v domě s chráněnými byty do seznamu žadatelů. Usnesení č. 14/2011/14 Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na pronájem střechy nad učebnovým pavilonem ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí pro umístění telekomunikačního zařízení. Usnesení č. 14/2011/15 Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na pronájem střechy tělocvičny ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí pro umístění telekomunikačního zařízení. Usnesení č. 14/2011/16 Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku Slováckého muzea, se sídlem Smetanovy sady 179, Uherské Hradiště ve výši ,- Kč na zrestaurování a konzervaci exponátů muzea Na mlýně. Usnesení č. 14/2011/17 Rada obce Dolní Němčí schvaluje realizaci projektu Revitalizace komunikačního uzlu v Dolním Němčí v celkové výši ,- Kč, který byl předložen do ROP Střední Morava pod registračním číslem CZ.1.12/2.300/ a současně schvaluje dofinancování výše uvedeného projektu, a to ve výši ,- Kč (tj. 30% ze způsobilých výdajů - vlastní podíl) a ,- Kč (tj. nezpůsobilé výdaje projektu). Obec se zavazuje uhradit ze svého rozpočtu příslušnou část provozních výdajů projektu po dobu 5 let od ukončení realizace. Usnesení č.14/2011/19 Rada obce rozhodla oslovit stavební firmy NIAGA spol. s r.o. Hlucká 889, D. Němčí, SANIZO spol. s r.o, Zátiší 1958, Uherský Brod a DN Group stav, s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, Praha o předložení cenové nabídky na stavební úpravy sociálního zařízení v I. NP kulturního domu v Dolním Němčí. Usnesení z 15. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané ve čtvrtek 4. srpna 2011 v kanceláři obecního úřadu. Usnesení č. 15/2011/01 Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem bytu č. 8 v půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí, Školní č.p. 606, panu R. Š.,bytem Dolní Němčí a paní I. B., bytem D. Němčí. Nájem se sjednává na dobu od 5. srpna 2011 do 4. srpna Usnesení z 16. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané dne 18. srpna 2011 v hod. v kanceláři obecního úřadu. Usnesení č. 16/2011/01 Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem kulturního domu v Dolním Němčí DEVIL Music Baru, Hlucká č.p. 108, Dolní Němčí, k pořádání koncertu skupiny LUNETIC v sobotu 26. listopadu Usnesení č. 16/2011/03 Rada obce D. Němčí schvaluje umístění sloupu nízkého napětí a dvou přípojek NN na pozemku parcelní číslo 1285/1 v katastrálním území D. Němčí mezi rodinnými domy č.p. 150 a 179 v ul. Hlucká, společnosti PERFEKT, spol. s r.o., Zlínská 230, Zlín, za jednorázovou úhradu v celkové výši 3.000,- Kč. Usnesení č. 16/2011/03 Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na prodej obecních pozemků parcelních čísel 2307/10 a st. 924/8 a části pozemku parcelní číslo 2307/9 v katastrálním území D.N. Usnesení č. 16/2011/06 Rada obce Dolní Němčí povoluje výjimku z počtu dětí v mateřské škole v Dolním Němčí v souladu s ust. 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona ze 24 dětí na: 1. třída 24 dětí, 2. třída 27 dětí a 3. třída 26 dětí. Usnesení č. 16/2011/07 Rada obce D. Němčí schvaluje za dodavatele stavby Rekonstrukce sociálního zařízení v kulturním domě v D. Němčí stavební firmu DN Group stav s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, Praha 1, s cenovou nabídkou ,- Kč, včetně DPH. Termín dokončení prací se stanovuje do Usnesení č. 16/2011/09 Rada obce Dolní Němčí schvaluje provedení víceprací na stavbě Rekonstrukce opěrné zdi na hřbitově v Dolním Němčí společností NIAGA s.r.o., se sídlem Hlucká 889, Dolní Němčí v celkové výši ,- Kč, včetně DPH. Usnesení č. 16/2011/12 Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem obecního bytu č. 2 v půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí, Školní č.p. 606, manželům M. a P. S., bytem Suchov na dobu od do Usnesení č. 16/2011/13 Rada obce Dolní Němčí schvaluje nákup elektrické energie pro roky 2012 a příp. i 2013 na komoditní burze Kladno. 4 Dolněmčanský zpravodaj

5 Z historie mateřské školy II. v Dolním Němčí V letošním školním roce slaví naše mateřská škola 30.výročí svého založení. Provoz byl slavnostně zahájen 12. září 1981 za účasti představitelů MNV, okresního úřadu, školského úřadu, patronátního závodu n. p. Svit a dalších pozvaných hostů. Na výstavbě mateřské školy, která byla postavena v akci Z se podílela řada občanů naší obce. Finančně se na výstavbě nové mateřské školy podílely n. p. Svit Gottwaldov, JZD Javořina, Autopal Nový Jičín, ZVS Uherské Hradiště, ONV Uh. Hradiště.Výstavba stála celkem ,- Kč. Na školní rok 1981 / 1982 bylo přijato 125 dětí ve věku od 3 6 ti let a děti byly zařazeny do čtyř tříd podle věkových kategorií. Výchovu a vzdělávání zajišťovalo osm pedagogických pracovnic včetně ředitelky paní Marie Kocábové. O provoz MŠ se starala 1 školnice, dvě uklízečky a dvě pracovnice na dovoz a výdej stravy, jelikož mateřská škola neměla vlastní jídelnu a stravování zajišťovala ŠJ ZŠ Dolní Němčí. Vzdělávání probíhalo podle metodiky Program výchovné práce pro jesle a mateřské školy. Tehdejším zřizovatelem byl MNV v Dolním Němčí přebral oficiálně MŠ do správy n. p. Svit Gottwaldov. Během svého trvání pak MŠ ještě přešla pod správu společnosti Baťa a. s. Dolní Němčí a v roce 1992 převzala správu nad MŠ obec Dolní Němčí. Na začátku trvání mateřské školy navštívila školu řada delegací jak z regionu, tak i ze zahraničí. Za zmínku stojí návštěva delegace z družební obce Podolie v okrese Trenčín v roce 1985 a v roce 1986 zahraniční delegace z Japonska, skupina 21 učitelů z Hokkaida, kteří si prohlédli budovu a vybavení mat. školy a nahlédli i do výchovného procesu. Škola také udržovala dobrou spolupráci s patronátním závodem n. p. Svit a jejich BSP. V průběhu trvání MŠ se měnila organizace provozu i personální obsazení. Ve školním roce byla kapacita MŠ navýšena na 135 dětí a rozšířena o jednu třídu pro děti mladší tří let. Pedagogický sbor byl navýšen o další dvě učitelky. V roce 1991 dochází z provozních důvodů ke zrušení I. MŠ v objektu požární zbrojnice a naše mateřská škola se tak stává jedinou MŠ v obci. Zároveň dochází k personálním změnám, snížení počtu pedagogických i provozních zaměstnanců. Zůstává 9 PP a 4 prov. zam.. V červnu roku 1997 došlo na základě konkursního řízení ke změně vedení mateřské školy. Od se ředitelkou mat. školy stala Eva Kadlčková. S novým vedením se změnila i koncepce školy, která se zaměřila na prvky Zdravé mateřské školy, tzn. celkovou duševní pohodu a zdravý tělesný vývoj dítěte. Usnesením zastupitelstva obce Dolní Němčí se roce 2003 mateřská škola stala příspěvkovou organizací se zřizovatelem obcí Dolní Němčí. Další změny v koncepci předškolního vzdělávání se datují k roku 2003, kdy mateřské školy začaly pracovat podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Od roku 2004 z důvodu úbytku dětí a v rámci efektivity práce a mzdových prostředků byly děti sloučeny do čtyř tříd. V roce 2005 z důvodů narůstající potřeby vzdělávání dětí se specifickými potřebami, zvláště v oblasti řečové komunikace byl z rozhodnutí KÚ ZK v naší MŠ Dolněmčanský zpravodaj 5

6 zahájen provoz logopedické třídy, jejímž garantem je SPC Uherské Hradiště. Ve třídě je snížený počet dětí a pracují tam kvalifikované učitelky se zaměřením na logopedii. Během svého trvání naše logopedická třída získala prestižní postavení v regionu s velmi dobrými výsledky, příkladem čehož jsou i semináře s logopedickou problematikou, pořádané v naší mateřské škole pro pedagogické pracovnice z jiných regionů. Kromě logopedické třídy naše MŠ nabízí i pravidelnou logopedickou prevenci. V naší mateřské škole mají děti možnost navštěvovat nejrůznější nadstandardní aktivity v podobě zájmových kroužků - hudebně pohybový, keramický, křesťanský, plavecký výcvik pro předškoláky pod vedením instruktorů Plavecké školy Uherském Hradišti v bazénu místní základní školy. V podzimních a zimních měsících využíváme vlastní sauny k upevňování zdraví našich dětí. V průběhu trvání MŠ a v rámci zkvalitnění podmínek pro předškolní vzdělávání probíhaly různé opravné a údržbové práce. Díky sponzorským příspěvkům z řad místních podnikatelů, Nadaci Děti - kultura - sport Ivo Valenty a vstřícnosti a dobré spolupráce s obcí se postupně změnilo vybavení tříd novým nábytkem, hrací a pracovní kouty pro děti, stoly, židličky pro děti i učitelky, vybavení školní zahrady dřevěnými průlezkami, sportovním nářadím, koloběžkami a odrážedly. Získali jsme školský grant z Nadace Děti - kultura - sport Ivo Valenty k vybavení terapeutické herny a relaxačního bazénu pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami ale i pro využití ostatními dětmi k rozvíjení hrubé motoriky.byla provedena výměna osvětlení, podlahové krytiny v celé budově, modernizace sauny. Ve školním roce proběhla rozsáhlá rekonstrukce budovy mateřské školy. Na základě mimořádných dotací z fondu EU za spoluúčasti zřizovatele obce Dolní Němčí byla provedena kompletní rekonstrukce střechy, výměna oken a zateplení budovy s novou fasádou. Naše mateřská škola tak dostala novou barevnou tvář. Také byly v rámci dotací na obnovu komunitního centra obce provedeny opravy komunikací a terénu na školní zahradě.v letošním roce byla dokončena rekonstrukce sociálních zařízení pro děti ve třídách i pro dospělé. Za uplynulých 30 let tvář i poslání naší mateřské školy procházely různými změnami. Mateřskou školou prošlo za tu dobu tisíce dětí a jejich rodičů, měnil se personál i vize školy. Stále však zůstává stejný princip vzdělávací nabídky založený na individuální volbě a aktivní účasti dítěte na výchově a vzdělávání. Přejeme naší mateřské škole do dalších let hodně zdravých a veselých dětí, aktivních a spolupracujících rodičů, dalších sponzorů a příznivců MŠ, bez kterých bychom nemohli v takové míře realizovat a rozvíjet vzdělávací činnosti a naplňovat motto našeho ŠVP Všechno, co potřebuji znát k životu jsem se naučil v MŠ. Robert Fulgham. Za mateřskou školu Dana Talská, Kadlčková Eva P O Z V Á N K A Zveme všechny děti a rodiče, které navštěvují mateřskou školu na zábavné odpoledne u příležitosti 30. výročí jejího trvání, která se bude konat od hod. na zahradě mateřské školy. Program a občerstvení zajištěno. 6 Dolněmčanský zpravodaj

7 Hejtmanský den 23. srpna 2011 ROP - úpravy okolí kostela Dolněmčanský zpravodaj 7

8 Slavnosti vína v Uherském Hradišti 10. září 2011 Vaření trnek v muzeu Na mlýně 3. září Dolněmčanský zpravodaj

9 Ceny zemědělských pozemků se mění aneb potřebnost Komplexních pozemkových úprav Na jižní Moravě klesá hodnota půdy, a tím i daně pro obce až o desítky procent. Nižší hodnota pole kvůli erozi totiž přináší i nižší daně z příslušných pozemků do obecních rozpočtů. Erozí je přitom podle aktuálních údajů ministerstva zemědělství ohrožena asi polovina ornice, nejvíce na jižní Moravě. Odhaduji, že obce přicházejí o stovky milionů korun, řekl Michal Pospíšil, poradce ministra zemědělství Ivana Fuksy. Ministr i pod tlakem Evropské unie, která požaduje větší ochranu půdy a krajiny, rozšiřuje od července zemědělské plochy, kde bude stát dohlížet na to, jestli farmáři hospodaří šetrně a protierozně. Tím vlastně chrání i obecní příjmy z daně z nemovitostí. Například na polích v katastru Moravského Písku se před pár lety podle Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy snížila hodnota metru čtverečního o třetinu ze 7,19 na 5,03 korun. Tamní starosta Miroslav Dula uvedl, že jen loni získala obec od státu na daních o stovky tisíc korun méně a musela kvůli tomu několikrát upravovat rozpočet. Dula odhaduje, že se na tom kromě nižší hodnoty půdy podepsaly i další faktory, například pokles ekonomiky. Finanční úřady nám to nezdůvodňují, řekl Dula. Michal Pospíšil poznamenal, že mnohé radnice si ani neuvědomují, že jim ze zdevastované půdy plynou nižší daně. Podobně jako v Moravském Písku jsou na tom s poklesem hodnoty půdy podle údajů Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy i další obce. Například v katastru jihomoravských Soběšic se snížila cena za metr čtvereční o bezmála 30 procent, v Řepce o 25 procent a Ivanovicích o takřka 17 procent. Poradce ministra dále připomněl, že o peníze nepřicházejí jen obce, ale také majitelé zemědělských pozemků. Na mnoha polích totiž stále platí stará, původní hodnota pozemků, ačkoli pole už kvůli špatnému hospodaření a následné erozi takovou cenu nemá. Jenže přecenit celou republiku je úkol na desítky let. Mnozí majitelé pozemků tak platí na daních více peněz, než by ve skutečnosti měli, řekl Michal Pospíšil. Značné škody navíc vznikají v obcích, které leží pod erozně narušenými poli. Zemědělské plochy totiž nejsou při větších deštích schopny zadržovat vodu, která se pak s bahnem valí na silnice, chodníky a do potoků. Převzato z materiálů VUMOP, Ing. Miloš Šťastný Pozvánka: Obecní úřad zve všechny občany na V. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Němčí, které se bude konat ve čtvrtek v 19:00 hodin v jídelně restaurace Rozkvět. Dolněmčanský zpravodaj 9

10 Sanace dřevěných prvků objektu muzea Na mlýně Objekt bývalého mlýna č.p. 105 v ul. Rybníky představuje ojediněle zachovaný typ větší venkovské usedlosti. Uchoval si veškeré prvky dřívějšího způsobu výstavby. Trámové stropy v interiéru jsou datovány od druhé poloviny 18. století. V interiéru bývalé obytné části je instalována expozice lidových řemesel a bydlení našich předků. Na podzim minulého roku byla zjištěna zvýšená aktivita červotoče a tesaříka v dřevěných prvcích objektu. Projevovala se častým výskytem požerkového prášku a velkým množstvím malých dírek, tzv. výletových otvorů. Z tohoto důvodu byla kontaktována společnost Thermo Sanace, s.r.o., se sídlem v Ostravě, která se zabývá likvidací larev těchto dřevokazných brouků horkým vzduchem, který je z agregátů na lehký topný olej vháněn potrubím do objektu. Objekt musí být dokonale tepelně zaizolován pomocí ovčí vlny a musí být odstraněny všechny předměty, které by mohly být vlivem horkého vzduchu poškozeny. Termosanační metoda spočívá v likvidaci tohoto hmyzu horkým vzduchem, který prohřeje napadené dřevěné konstrukce v plném průřezu na teplotu min. 55 C. Při této teplotě dochází k rozpadu bílkovin, z nichž je složeno tělo škůdců ve všech vývojových fázích, a ten pak nenávratně hyne. Jedná se však o kompletní ošetření konstrukce v daný moment. Preventivní ochranu do budoucna zajistí poasanační insekticidní nátěr. Co patří do E - domku V současné době byl ve dvoře obecního úřadu instalován E domek společnosti ASEKOL, do kterého se při pravidelných sběrech objemného odpadu tj. každý pátek od 14:00 do 17:00 hodin a první sobotu v každém měsíci od 8:00 do 10:00 hodin, budou moci uložit nefunkční televizory, počítačové monitory a další elektronická zařízení. Tato spotřební elektronika musí být kompletní, včetně připojovacích šňůr. Nebude zde možné ukládat chladící zařízení, jako ledničky a mražáky, kuchyňské spotřebiče, zahradní technika a elektrické nářadí. Právě probíhají jednání se společností Elektrowin a.s. se sídlem v Praze, jejímž výsledkem bude zajištění zpětného odběru chladících zařízení jako ledničky a mrazničky, kuchyňských spotřebičů, elektrického nářadí a dalších elektrických přístrojů a nářadí. Za tímto účelem budou ve dvoře obecního úřadu umístěny 2 kontejnery o objemu 40 m 3 a 1 sběrný prostředek o objemu 2 m Dolněmčanský zpravodaj

11 Aktivity zahrádkářů OHLÉDNUTÍ ZA 11. ROČNÍKEM KOŠTU VÍNA Při letošním koštu vína bylo k ochutnání 310 vzorků vín. A to 191 bílých, 106 červených a 13 rose-klaret. Jako tradičně jsme zajistili bohaté občerstvení a nově na koštu vystoupila cimbálová muzika Rubáš. Zvolili jsme i nový způsob placení, a to tak, že všechny vzorky byly k ochutnání v jednotné ceně vstupného. Účast byla velká, cimbál přilákal i hodně mladých. Tančilo se, zpívalo a vypilo se kolem 300 litrů vína. ZÁJEZD Připravujeme zájezd do Českých Budějovic na výstavu hobby ve dnech října. Na programu bude také návštěva kulturních památek v okolí Třeboňska. V případě zájmu se můžete nahlásit u pana Antonína Richtra Na Výsluní I. nebo u pana Ludvíka Bartoše vedle restaurace Mlýn. OPÉKÁNÍ V ZAHRADĚ Každoročně pořádáme pro naše členy a jejich rodiny na zahájení prázdnin v červenci grilování se sportovními hrami v zahradě. Nechyběly zábavné soutěže ve skoku dalekém s kufrem, kolo štěstí, přetahovaná nebo kuželky. BRIGÁDY Během jarních i letních měsíců proběhlo několik brigád, na kterých jsme dokončili oplocení sadu pod hřbitovem. Několikrát se musela posekat tráva jak v sadu tak v areálu.ostříhaly se stromy, provedly potřebné postřiky a běžný úklid s opravami v areálu. VÝSTAVA 18. září od 14 hodin proběhne výstava ovoce, zeleniny a květin, na kterou jste všichni srdečně zváni. K občerstvení bude burčák a klobásy přímo z udírny. Sběr exponátů proběhne v pátek od 17 do 20 hodin a v sobotu od 8 do 11 hodin. Dolněmčanský zpravodaj 11

12 Vážení rodiče a přátelé školy, úvod školního roku 2011/2012 byl spjat s přítomností našich milých hostů. Poprvé přijali pozvání senátorka Parlamentu ČR a místopředsedkyně Výboru pro vzdělání ing. Hana Doupovcová, noví starostové Lumír Kreisl z Horního Němčí a Mgr. Libor Švardala ze Slavkova, obec Boršice u Blatnice zastupoval pan Frola. Pochopitelně nechyběli tradiční hosté - předsedkyně SRPŠ paní Marie Horňáková, starosta ing. František Hajdůch, místostarosta ing. Miroslav Kadlček a předseda školské rady ing. Milan Zelinka. Letos základní školu bude navštěvovat celkem 301 žák v 15 třídách, z toho je na 1.stupni 6 tříd a 116 dětí. Oproti minulému školnímu roku se snižuje počet žáků o 20 a máme o 2 třídy méně. Sloučili jsme loňské 3. třídy. Jen pro zajímavost, před 6 lety jsme měli o rovných 100 žáků a před 14 lety o plných 200 více. Určitě jste zvědaví, jaké personální změny nastaly během prázdnin. V ZŠ pracovní poměr ukončila Mgr. Mária Uherková a na roli maminky se připravují Mgr. Lenka Zimčíková a Miriam Borýsková. Na výuku Aj a Hv přichází Mgr. Jitka Kučerová, do ŠD Mgr. Jiřina Tomancová. Na zušce je těch změn podstatně víc. Novou zástupkyni je Mgr. Lenka Bednářová, která nahradila Mgr. Kláru Kolajovou, v současné době na mateřské dovolené. Do hudebního oboru nastupují paní Eva Pešková-klavír, DiS. Jakub Špalek-housle a taneční obor povede DiS. Klára Tvrdoňová. Paní Markétu Sedláčkovou nahradí MgA. Václav Mareček a v pobočce v Šumicích paní Naděžda Enderesová. Po nemocenské se vrací dr. Jana Čivrná do literárně dramatického oboru. Pracovní poměr ukončila Eva Králíčková. Všem přeji v nových postech hodně osobních i pracovních úspěchů. Novými třídními učiteli se stali v 1.A Mgr. Jana Špaňhelová, spojenou 4. třídu povede Mgr. Ludmila Beníčková v 6. třídách Mgr. Michaela Ambrosová a Dagmar Bahulová. Velmi rád jsem vítal naše nejmladší. 16 prváčkům jsem řekl, že když 1.září přišli do školy, hned udělali jeden rekord. Je jich nejméně ze všech prvních tříd, které v Dolním Němčí kdy byly. Přeji, aby se jim ve škole líbilo, aby sem chodili rádi a dobře spolupracovali s paní učitelkou. Je to pro ně velká změna v životě, proto prosím rodiče o trpělivost, laskavost, aby měli vždy pochopení, když se hned napoprvé něco nepodaří. Držíme vám pěsti, ať máte štěstí. Samozřejmě vítám i 16 nových žáků, kteří přišli zejména ze škol z Boršic a Horního Němčí. Nyní krátce, co nás čeká v tomto školním roce. Do své poslední fáze se dostává náš školní vzdělávací program, tzn., že již všechny třídy se budou vzdělávat podle vlastního učebního plánu sestaveného našimi učiteli. Na 2. stupni si určitě žáci vyberou z široké nabídky volitelných předmětů ať už to jsou jazyky, sport, informatika nebo různé odborné semináře. Deváťáci ocení nabídku rozšířenou ještě o vaření. Budeme dále informovat o výsledcích vzdělávání pomocí elektronické žákovské knížky. Určitě všichni přivítají změny materiálního charakteru, kterými bude obohacena a zefektivněna výuka nákup interaktivních i keramických tabulí, nových počítačů i programů, učebních pomůcek, na které jsme získali finanční zdroje z fondů Evropské unie v celkové výši ,- Kč. Určitě rozšíříme vybavení pro sport. Obdrželi jsme souhlas se zřízením Centra sportu, díky kterému získáme další finance. 12 Dolněmčanský zpravodaj

13 Jenom připomínám, že od konce loňského školního roku se můžeme chlubit titulem EKOŠKOLA, který vlastní pouze 96 škol v republice. Při udělování v Senátu ČR jsme obdrželi i vlajku, kterou můžete vidět ve vestibulu školy. Samozřejmě budeme pokračovat v ekologických aktivitách. I nadále využíváme služeb 2 asistentek pedagoga. Již tradičně svou možnost individuálního vyučování neztratí ani integrovaní žáci s poruchami učení, kterým se bude věnovat paní učitelka Jana Staňová. Všichni žáci, kteří se přihlásí ke studiu na střední školy budou mít možnost již od poloviny září navštěvovat cvičení z JČ a M. Ve své činnosti pokračuje i ZUŠ. Počet žáků ve všech 4 oborech je 170. Přibližně stejně jako loni. Odloučená pracoviště ve Vlčnově, Šumicích a Horním Němčí pracují dál. Pod školním klubem bude pracovat podle předběžné nabídky asi 19 kroužků, zaměření různorodé výtvarné, jazykové, sportovní, vzdělávací. Nově nabízíme kroužek střelecký, technický, astronomický nebo také taneční.. Ve dnech 3. a 4. prosince se uskuteční další ročník vánoční výstavy. Vím, že je to ještě poměrně daleko, ale mám jedno přání resp. prosbu. Chtěli bychom v rámci této akce udělat výstavu starých dobových fotografií z prostředí Dolního Němčí či osobních snímků do roku 1961, tzn. Nejméně 50 let staré. Pokud takové zajímavé fotografie vlastníte a chcete je zveřejnit (samozřejmě jejich koipie), kontaktujte vedení školy. Děkujeme za spolupráci. Všem vám, žákům, svým kolegům přeji hodně zdraví, spokojenosti, a také hodně úspěchů ve školní práci. Mgr. Milan Kvasnička, ředitel školy Malovaný kraj je vlastivědný a národopisný časopis, jehož historie je dlouhá přes půl století. Regionální periodikum rozšířené především na jihovýchodní Moravě se čtenářům představilo v roce 1946, kdy bylo založeno skupinou slováckých patriotů v čele s Františkem Hřebačkou, mužem, který je širší veřejnosti znám coby autor lidových písní pod jménem Fanoš Mikulecký. Pro to, abychom si přiblížili předsevzetí, s jakými byl časopis zakládán, lze citovat úryvek z textu, který byl publikován v jeho prvním čísle: Malovaný kraj, opírající se o kulturní snahy slováckých krúžků, chce zachraňovat mizející hodnoty vzácné lidové kultury. Chce však také výchovným způsobem zasahovat do duše lidu, aby všechna ta malovaná krása, jíž se honosí náš kraj, nebyla jen umělou, prázdnou, vnější okázalostí, nýbrž aby vydechována a živena zdravou duší lidu měla svou mravní obsažnost, ryzost a životnost. Původní koncepce časopisu byla z velké míry určována romantickým pohledem zakladatelů na jejich domovinu. Přispěvatelé rekrutující se z řad odborné veřejnosti i obyčejných venkovanů se snažili nejen zachycovat bohatství slovácké lidové kultury, ale čtenáře také podněcovat k zachovávání a podpoře venkovských tradic. Byť romantický náboj Malovaného kraje byl během desetiletí, kdy vychází, poněkud utlumen ve snaze dodat periodiku serióznější charakter, časopis šíří étos vlasteneckého buditelství dodnes. V současné záplavě dravých komerčních plátků však tuto vlastnost lze považovat za devízu. Dolněmčanský zpravodaj 13

14 Malovaný kraj je drobným literárním klenotem časopisem, který můžete vzít do rukou bez toho, abyste měli strach, že na vás po náročném dnu opět dýchne atmosféra dnešní upachtěné doby. Každého čtenáře slováckého periodika čekají pozitivně ladění texty s národopisnou a vlastivědnou tematikou, a to bez jinde všudypřítomných reklam. V celobarevném časopisu mapujícím oblast jihovýchodní Moravy si můžete počíst nejen o slovácké lidové kultuře či osobnostech místního folklorního dění, ale také se dozvěděl ledacos o jihomoravské přírodě, architektonických památkách či umělcích majících ke Slovácku osobnější vztah. Časopis uveřejňuje také básně místních poetů doplněné vkusnými ilustracemi nebo úsměvné příběhy zasílané vypravěčsky nadanými vesničany. Můžete zde narazit i na rozhovory se zajímavými osobnostmi nebo na články recenzující regionální knižní či hudební produkci. Další výhodou Malovaného kraje je, že většina jeho textů nestárne, a proto se k nim můžete vracet i po letech jako do literárního archivu moravského Slovácka. Časopis v současné době vychází šestkrát do roka jako obměsíčník. Vydává ho občanské sdružení Malovaný kraj s podporou krajů, některých slováckých mikroregionů, měst, obcí, nadací či dalších drobných donátorů. Na internetu lze informace o časopisu najít na adrese: Spoluprací získáte tyto výhody: NEZÁVISLÉ POSOUZENÍ MOŽNOSTÍ FINANCOVÁNÍ SROVNÁNÍ NABÍDEK JEDNOTLIVÝCH BANK A STAVEBNÍCH SPOŘITELEN VÝBĚR VHODNÉHO ÚVĚROVÉHO PRODUKTU VYŘÍZENÍ HYPOTÉKY, ČI ÚVĚRU ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ V POHODLÍ VAŠEHO DOMOVA POSKYTNUTÍ VEŠKERÝCH SLUŽEB ZDARMA Partneři se kterými spolupracuji: STAVEBNÍ SPOŘITELNY: BANKY: Alena Tinková Kancelář: Telefon: Váš nezávislý finanční poradce Na Výsluní IV a úvěrový specialista Dolní Němčí Internet: Vydává Obecní úřad Dolní Němčí nákladem 900 výtisků. Registrováno Ministerstvem kultury č. MK ČR E LK print, Nivnická 178, Dolní Němčí, tel.: Výroba reklamy Laser Velkoformátový Dolněmčanský tisk Razítka zpravodaj

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 2/2011 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, II\g. Homolka Josef, Mgr.

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Město Pohořelice. ad 2) Kontrola úkolů. ad 3) Interpelace členů rady. ad 4) Bytové záležitosti. ad 5) Žádosti

Město Pohořelice. ad 2) Kontrola úkolů. ad 3) Interpelace členů rady. ad 4) Bytové záležitosti. ad 5) Žádosti Město Pohořelice Zápis z 46. schůze rady města konané dne 1. 8. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, tajemník MVDr. Michalica Omluveni: Mgr. Plevzová, Mgr. Janičatová,

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 16 zastupitelů dle

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

U S N E S E N Í z 67. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13.11.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 67. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13.11.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 67. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13.11.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 - prodloužení pronájmu bytu č. 1 v domě č. p. 25, ul. Na Valech ve

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Rada města Chropyně. Výroční zprávu za rok 2008 Správy majetku města Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenské-

Rada města Chropyně. Výroční zprávu za rok 2008 Správy majetku města Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenské- čj. zápisu MCH 1435/2009 spisová značka 1278/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 70. zasedání dne 16. března 2009 R M 1 / 7 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených

Více

čj. MCH 6662/2011 spisová značka 6660/2011/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 6662/2011 spisová značka 6660/2011/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 6662/2011 spisová značka 6660/2011/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 30. zasedání dne 10. listopadu 2011 R M 1 / 3 0 / 1 1 1. Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 6624/2009 spisová značka 6621/2009 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 7. prosince 2009 R M 1 / 9 4 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Zápis z 84. schůze rady města konané dne 13.11.2013

Zápis z 84. schůze rady města konané dne 13.11.2013 Město Pohořelice Zápis z 84. schůze rady města konané dne 13.11.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Ing. Kudrna, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Mgr. Polák, Mgr. Janičatová, tajemník Mgr. Kejík,

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více

Usnesení R M 1 / 5 3 / 0 8 / 1

Usnesení R M 1 / 5 3 / 0 8 / 1 č.j. MCH 4969/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 53. zasedání dne 13. srpna 2008 R M 1 / 5 3 / 0 8 / 1 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t a n o

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM)

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 24. ČERVNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 17. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, Omluveni: p. Cingroš, Hosté: Bc. Trtík, JUDr. Čihák Zapisovatel: Ing. Vítek

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4704/2014 spisová značka 4701/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 114. zasedání dne 1. října 2014 R M 1 / 1 1 4 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 114. 1. Kontrola

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více