OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ MOHELNICE MÁ EXPOZICI RUČNÍCH ŘEMESEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ MOHELNICE MÁ EXPOZICI RUČNÍCH ŘEMESEL"

Transkript

1 OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ Duben 2014 MOHELNICE MÁ EXPOZICI RUČNÍCH ŘEMESEL V pátek 21. března 2014 byla v Duhové čajovně na náměstí Svobody slavnostně otevřena muzejní expozice ručních řemesel. Ta vznikla v rámci projektu Moravsko-polské cesty tradic a poznání. Mohelnický spolek ručních řemesel poprvé získal grant Obnova venkova a tak v úvodní řeči paní Vlasta Jirásková (zakladatelka a vedoucí tohoto spolku), poděkovala všem, kteří se o tento významný počin zasloužili. Na úvod poděkovala Mgr. Ivo Škrabalovi (odbornému poradci MAS Mohelnicko, o.s.), Lence Dvořáčkové (manažerce) a Alici Pekařové (předsedkyni MAS Mohelnicko, o.s.), dále firmě Merkurius zastoupené panem Miroslavem Bílým za zapůjčení prostor pro umístění expozice, Evě Kličkové (Darka a Duhová čajovna), Ireně Kuncové - vedoucí Společnosti česko-německého porozumění - setkávací středisko Waltera Hensela v Moravské Třebové), PhDr. Janě Martínkové - vedoucí muzea Moravská Třebová, PhDr. Marii Gronychové - ředitelce Vlastivědného muzea v Šumperku, Márii Kudelové (etnografce z Vlastivědného muzea v Šumperku) za odborné rady a v neposlední řadě Václavovi Křupkovi a Evě Pallové z tiskárny v Mohelnici. Poděkování patřilo samozřejmě i všem těm, co zapůjčili exponáty a především všem krajkářkám, které se podílely i finančně na vlastní realizaci této expozice. Naše mohelnické krajkářky se zde zaměřily především na ukázku krajky jako takové. Krajka (slovensky čipka, polsky koronky, rusky kruževo, anglicky lace, německy spitzen či např. v severských zemích a v Holandsku knipling) je samostatný transparentní přehledný textilní V pátek útvar, 15. který února vzniká 2013 zpravidla se jediným v dopoledních pracovním hodinách postupem pomocí v příjemném prstů a prostředí jednoduchých Domu nástrojů. dětí a Nejpoužívanějším mládeže - Magnet materiálem Mohelnice na výrobu uskutečnilo krajky je neveřejné len, bavlna kolo hedvábí soutěže a kov. ve Do zpěvu konce 19. století se krajka používala především na ozdobu čepců, šátků lidových písniček s názvem Mohelnický slavíček. a zdobení oděvů, krojů, bytových a interiérových doplňků. Jak by Tato soutěž se zde konala již podeváté. Původně šlo se možná asi mnozí domnívali, tak krajka není pouze záležitostí zemí o postupovou českých, ale soutěž podle ve názvu zpěvu té které českých země a se moravských můžeme více dozvědět lidových o písniček krajce dánské, s názvem belgické, Moravský podle regionu zvoneček, - flanderská, ze milánská, které byl vamberecká však postup nebo i do podle dalšího města - soutěžního Madrid, Barcelona, kola Brusel. podmíněn I přes zpěvem to, že mohelnická dvou hanáckých oblast není lidových výrobou písniček. krajek historicky Především příliš známá, z důvodu tak se tohoto v různé žánrového odborné literatuře omezení můžeme děti dočíst, ze základních že si lidé v tomto škol regionu o tuto krajky soutěž nevyráběli, postupně ale na ztrácely tu dobu poměrně zájem a drahé tak se krajky odborným na kroje a pedagogickým oděvy si kupovali. pracovníkům DDM Mohelnice Magnet spadá Mohelnice do oblasti podařilo Hřebečska. vymyslet Hřebečsko a (z zorganizovat jako nejlépe vhodnou alternativu zpěvu českých německého Schönhengstgau, Schönhengster land) je název zaniklého jazykového ostrova rozkládajícího se po obou stranách historické zemské hranice Čech a Moravy mezi městy Ústí nad Orlicí, a moravských lidových písniček tzv. zpívání bez omezení, s názvem Mohelnický Litomyšl, slavíček. Polička a Jevíčko, V důsledku vyšší nemocnosti které již dětí nebyly způsobené jeho součástí, této a pěvecké Mohelnicí soutěže (Müglitz), chřipkovou epidemií se letos zúčastnilo celkem 43 dětí z Zábřeh obou (Hohenstadt) mohelnických a Lanškroun Vodní) (Landskron), a rovněž děti které základních škol (ZŠ Mlýnská a ZŠ ze ZŠ Úsov. Celá soutěž měla součástí celkem byly. pět Jeho kategorií centrem rozdělených podle věku soutěžících byla dětí. města Cílem Moravská odborné Třebová (Mährisch naslouchala, Trübau) a bylo Svi- poroty, která zpěvu dětí pozorně vybrat postupující do veřejného tavy kola. (Zwittau). To se uskutečnilo Toto území bylo od 13. století až do v sále ZUŠ Mohelnice ve středu 20. února roku 1945 obýváno převážně Němci Do veřejného kola postoupily 4 děti z kategorie (rozkládal prvních se tu tříd, 7 dětí z kategorie 2. až 3. tříd největší pak to německý bylo celkem jazykový 7 dětí, z kategorie 4. až 5. tříd postoupilo 11 dětí, ozdoby. ostrov v českých zemích). Název pochází od Hřebečského hřbetu, který prochází přibližně středem regionu. Hřebečský kroj a krajky pro tuto expozici zapůjčila paní Irena Kuncová z Moravské Třebové. Jde např. o kopii původního kroje na krajzlíku. Můžete zde spatřit i zástěru a šátek na hlavu pro dámský kroj, který je původní. Nejhezčí výšivka je na vsazeném klínu mezi stuhy zvaný punt nebo trn. Na stěnách muzea expozice řemesel visí rekonstrukce starých krajek zapůjčených z Valašského krajkářského spolku. Oba spolky, jak mohelnický, tak i valašský, již několik let spolupracují. V samostatné vitríně ukazuje svou současnou tvorbu Mohelnický spolek ručních řemesel. Tento spolek např. uspořádal 4 módní přehlídky. Pátou módní přehlídku spolek plánuje na , která bude zaměřená na plesové šaty a krajkové Důležité informace čerpají naše krajkářky z časopisů Krajka z kategorie a Paličkování, 6. až kde 7. bývá tříd postoupilo každoročně 5 uveřejněna dětí a z poslední výzva na společnou kategorie tvorbu nejstarších větších děl, (8. které až 9. pak tříd) propagují pak do českou veřejného krajku i kola v zahraničí. porota vybrala tři zpěváky. Není žádným K výzvě paní Ivy Velískové a Mileny Malinové, týkající se vytvoření krajkového paravánu, se připojil i náš mohelnický spolek tajemstvím, že hudba a zpěv ovlivňují téměř každého člověka bez výjimky. Říká se, že hudba je nejlepší ručních řemesel. Když v kroměřížské Rotundě byl tento paraván slavnostně apatyka. předán Hudba francouzskému a zpěv mají svým sběrateli způsobem panu Danielu úžasnou Couturierovi, sílu, která tak bylo v mnohém všem líto, rozvíjí že bude celého tento paraván člověka. v Zpívání českých zemích dokonce možnost uklidňuje shlédnout více jen než po dobu obyčejná jednoho řeč. měsíce. Lze Proto mohelnický například spolek vypozorovat vyhlásil další při výzvu večerním na vytvoření uspávání českého malých paravánu. dětí. Zpívání Na tuto výzvu ukolébavek se přihlásilo je téměř v takovém 40 krajkářek. případě Paraván ničím je tvořen nenahraditelné. ze 78 malých Zpívání obdélníčků lidových a velké díly písniček navrhly v a útlém zrealizovaly věku Heda je pro Dančíková, naše děti Jitka velice Hanáková důležité. a Iva Vanžurová. Lidové písničky Rozhodnete-li jsou se navštívit tuto zajímavou výstavu, tak se na zde instalovaných bannerech můžete dozvědět více zajímavých informace o historii krajky v českých zemích a rovněž o téměř 18ti leté činnosti krajkářek v Mohelnici. Jak jsme se od našich krajkářek a paličkářek dozvěděli, tak se tato expozice bude postupně doplňovat o další zajímavé exponáty. nám blízké, jsou odzkoušeny mnoha Na generacemi závěr slavnostního před otevření expozice ručních námi a je dobře, že i zpívání, jakým je např. Mohelnický řemesel naše krajkářky slavíček, tomuto záměru napomáhá. Poděkování zde všem přítomným předvedly malou Mohelnice, módní přehlídku tak patří jak pořadatelům z DDM Magnet i učitelům a rodičům, kteří svých děti výrobků. v tomto směru vychovávají. Pavel Nenkovský Pavel Nenkovský text i foto

2 LUCEMBURSKO, oficiálně Velkovévodství lucemburské (lucembursky Grouss-herzogtum Lëtzebuerg, německy Großherzogtum Luxemburg, francouzsky Grand-Duché de Luxembourg) je malý západoevropský vnitrozemský stát sousedící s Belgií, Německem a Francií. Má kolem půl milionu obyvatel, většinou římskokatolického vyznání. Úředními jazyky jsou lucemburština, němčina a francouzština. Země je zakládajícím členem Beneluxu, NATO, Evropské unie, OECD a hlavní a největší město Lucemburk je sídlem mnoha jejich institucí. Lucembursko má velmi rozvinutou ekonomiku. Dle Mezinárodního měnového fondu se jedná o ekonomiku s nejvyšším nominálním HDP na jednoho člověka na světě. Od roku 2000 je velkovévodou Henri I. de Luxembourg (česky Jindřich I. Lucemburský). Lucembursko dalo českému národu celkem čtyři krále: Jana Lucemburského, Karla IV., Václava IV. a Zikmunda Lucemburského. Karel se stal ještě šest set let nato následkem všelidového hlasování nejlepším Čechem, čímž dal český národ svůj jasný hlas pro monarchii. Také v malém a válkou usouženém Lucembursku vznikly snahy o likvidaci velkovévodství a nastolení republiky. O tom, co se zde dělo referovaly i čs. noviny zvané NÁRODNÍ LISTY. PROTI VYHLÁŠENÍ REPUBLIKY V LUCEMBURSKU Z Lucemburska, 13. ledna (ČTK - Ag. Hav.) Vláda vydala vyhlášku, kterou pronáší obžalobu proti revolučnímu hnutí, jež cílí k provolání republiky, sesazení dynastie a poškozuje přitom národní čest velkovévodství. Vláda obrací se naléhavými slovy ke všem občanům, vyzývajíc je, aby spolupůsobili k zachování veřejného pořádku a zákonností. Dále oznamuje, že v nejbližší době zahájena budou hospodářská vyjednávání s dohodou, zvláště s Francií a Belgií. V obavě, že by mohla býti na překážku těmto vyjednáváním, prohlásila velkovévodkyně ochotu, že se vzdá trůnu. Avšak pokud se týče všech otázek dynastických, musí rozhodnutí o osudu země vyhraženo býti projevu Lidové vůle. OBJEKTIV MOHELNICE - duben str. 2 ŽIJEME. A JEDNOU ZEMŘEME TO PŘECE NEMŮŽE BÝT VŠECHNO!!! 20. dubna 2014 budeme slavit Velikonoce. Křesťanská víra nás všechny zve slavit vítězství Božího Syna nad smrtí. Svým zmrtvýchvstáním Kristus potvrdil pravdivost svého učení, které, když přijmeme, má moc vést nás tímto dočasným životem k cíli, pro který jsme zde na světě. Jak mnoho lidí věří vlastně v život po smrti? Podle výzkumů věří v posmrtný život dvě třetiny katolíků a protestantů jedna polovina. Počet věřících v posmrtný život prý stoupá. Odpovídají výsledky dotazníků skutečné víře? Téměř všichni dotazováni by si přáli, aby žili po pozemské smrti. Jsou ale ochotni podle toho zařídit svůj život? Může vůbec nějaký způsob dotazování rozhodovat, zda je život po smrti, věčný život, nebe a peklo? Procenta náhodně vybraných současníků nemůžou nic rozhodovat o Bohu. Přesto je na pováženou, že jsou lidé, kteří pochybují o základní pravdě křesťanství, o naději na věčný život. Moje představy o nebi jsou příliš lidské a jsou proto závislé na našem myšlení a na našich představách. Proto o nich mluvíme pouze lidsky. To udělal francouzský matematik a filosof Blaise Pascal ( ). Ve svém životě se intensivně zabýval otázkou smrti a posmrtného života. Při svém bádání dospěl k živé víře v Ježíše Krista a snažil se něco z toho sdělit i druhým lidem. V rámci výpočtu pravděpodobnosti dospěl k úvaze, které se dodnes říká sázka Pascalova. Každý rozumně uvažující člověk, tak uvádí Pascal v této Sázce, musí se rozhodnout pro Ježíše Krista, i když šance pro správnost křesťanského byly jen 50:50. Pascal zdůvodňuje svou myšlenku takto: Ve svém životě musí člověk podstoupit nějakou sázku. Člověk může vsadit svůj život buď na to, že křesťanské učení je pravdivé, nebo musí vsadit na to, že není pravdivé. Když člověk žádnou sázku neudělá, pak automaticky sází na možnost, že pravdivé není. Dejme tomu, že se člověk rozhodne pro křesťanskou víru a její pravdivost. Je-li tomu skutečně tak, potom všechno získal. Není-li tomu tak, potom nic neztratil. Kdo se rozhodne proti křesťanské víře a jeho předpoklad bude správný, potom nic nezískal. Je-li jeho předpoklad špatný, potom ztratil všechno Podle zásady pravděpodobnosti by se měl člověk snažit hledat pravdu, neboť jestli zemře, aniž uctíval pravého Boha, je ztracený. Tak uvažoval matematik a hledač Boha, Blaise Pascal. Kéž bychom mu dali za pravdu alespoň tak, jak věříme jeho objevům fyzikálních zákonů! Omlouvám se, že jsem díky panu Pascalovi, trochu filosofoval. Ale v tomto případě to bylo zapotřebí. Přeji všem čtenářům Objektivu opravdové křesťanské Velikonoce! Pavel Kavec

3 OBJEKTIV MOHELNICE - duben str. 3 ZASEDÁNÍ PŘEDSEDNICTVA ČESKÉHO SDRUŽENÍ PŘÁTEL BETLÉMŮ V sobotu 29. března 2014 se konalo v Brně v Paláci šlechtičen, pravidelné zasedání předsednictva Českého sdružení přátel betlémů, člena světové federace betlémářů UN-FOE-PRAE se sídlem v Římě. Dům U šlechtičen byl postaven v letech významným barokním architektem Janem Křtitelem Ernou. Tuto schůzi betlémářů organizačně zabezpečil Etnografický ústav Moravského zemského muzea. Kurz efektivního rodičovství Po projednání běžné agendy a plánu další činnosti ČSPB na další období si pak všichni přítomní mohli prohlédnout výstavu Svět tajemných Baltů koncipovanou do dvou tematických částí: Pobaltí před Balty a Od sv. Vojtěcha po Jagellonce. Výstava potrvá až do a v případě Vaší návštěvy Brna Vám tuto vřele doporučujeme k prohlídce a na vlastní oči zde spatřit opravdu mimořádné a unikátní exponáty zapůjčené zahraničními i našimi institucemi. Bližší formace najdete na Na závěr prohlídky zajímavých expozic Paláce šlechtičen navštívili účastníci schůze krásnou dochovanou kapli s barokními freskami a poté mimo jiné i nádherný kostel sv. Jakuba v Brně. Pavel Nenkovský, místopředseda ČSPB Zdeňka Rambousková malba a grafika TUNKLŮV DVŮR V ZÁBŘEZE výstava potrvá do otevřeno po - pá hod. návštěva možná i po tel. dohodě: , Zdeňka Rambousková, Jana Třísková a Pavel Alexandr Taťoun Jednota divadelních ochotníků Loštice začala účinkovat už za Císaře pána a tato tradice přečkala všechna období a vydržela až dodnes. V současnosti se již loštickému divadlu nevěnuje tolik lidí, zejména mladých, jako v minulosti a je to určitě velká chyba! Přesto ale loštičtí ochotníci fungují. Nejčastějším žánrem jejich repertoáru jsou komedie, protože, řekněme si to narovinu, hrát cokoliv jiného by ani nemělo význam. Jejich nejnověji nastudovaná hra se jmenuje Kurz efektivního rodičovství Šárky Fenykové a režijně ji ztvárnil místní František Pelcl. Je to prvotina mladé české autorky, která se dosud soustředila na scénáře pohádkových her a byla původně napsána pro potřeby amatérského divadelního spolku, kterého je sama autorka také aktivní členkou. Sklidila velké nadšení u publika nejenom na domácí scéně, ale také na zájezdových představeních. Komedie o tom, co vše může způsobit jedna zapomenutá žádost o adopci. Autorka je vystudovaný inženýr Zahradní a krajinářské architektury. Tento obor absolvovala na MZLU v Brně, ale svůj další profesní život spojila s rádiem. Začínala jako moderátorka brněnského rádia Petrov odkud po dvou letech přešla do Českého rozhlasu. Slyšet jí můžete například na stanici ČRo - Rádio Česko, kde je redaktorkou zpravodajství a moderátorkou. Na poli divadelním se představila jako herečka Divadelního studia V v Brně a jako členka amatérského divadelního souboru Křemen. V Mohelnici uvidíme Kurz efektivního rodičovství v pátek 25. dubna 2014 od 19 hod. ve velkém sále MKC. SRPEN 1848 Každý z kmene nás rakouských Slovanů jest sám pro sebe slabý, aby vedle jinonárodních mocných sousedů čestné a samostatné místo zaujímal. Naštěstí, ale lépe než my sami postarala se o nás náhoda a historie, ejhle! v rakouském mocnářství skutečně všichni pohromadě jsme, rakouské mocnářství jest ten svazek, který veliký počet našeho národa dohromady váže, držme se tedy tohoto spojení, važme si této náhody nám velice prospěšné, to jest jinými slovy krátce řečeno: My, rakouští Slované, máme největší potřebu a užitek z toho, když se Rakousko pohromadě udrží, poněvadž se tak i my pohromadě udržíme, přičiňme se tedy o to celou silou svou! ČLÁNEK, O KTERÉM BYCH SI PŘÁL, ABY JEJ KAŽDÝ PŘEČETL A UVÁŽIL Karel Havlíček Borovský, český vlastenec, novinář a politik

4 BARTOŠOVY PORTRÉTY A KŘÍŽOVÁ CESTA Zleva doprava: malíř Lubomír Bartoš, Mons. Jan Graubner, Ing. Břetislav Holásek a Mgr. Radovan Rašťák u X. zastavení (Ježíš zbaven roucha a napájen žlučí) Výstavu obrazů akademického malíře Lubomíra Bartoše zahájili ve čtvrtek 27. března ve Vlastivědném muzeu v Olomouci, ve výstavním sále sv. Kláry ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci ing. Břetislav Holásek, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Mons. Jan Graubner a náměstek hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Radovan Rašťák. Touto výstavou nazvanou Křížová cesta, portréty chce Lubomír Bartoš veřejnost seznámit s méně známou částí své tvorby, a to tvorbou figurální, která je obsažena převážně v jeho sakrálních motivech. Autor zde vůbec poprvé prezentuje právě dokončený cyklus 15. obrazů - zastavení Křížové cesty. Vše je malováno olejem na plátně a mistr na nich pracoval v letech Je svým způsobem charakteristické, že otevření výstavy spojené se slavnostní vernisáží, se uskutečnilo krátce před 4. nedělí postní. Tedy v době, kdy se křesťané tuto Křížovou cestu modlí ve čtyřicetidenní přípravné době (v Postní době), která předchází velikonočním svátkům. Součástí autorské výstavy, jež je ojedinělá jak svým obsahem, tak rozsahem, je rovněž i řada portrétů, které jsou výtvarnému publiku méně známy. Akademický malíř Lubomír Bartoš se narodil v Klopině. A v letech vystudoval SUPŠ Uherském Hradišti a dále ve studiu pokračoval na AVU v Praze, kterou absolvoval v roce V roce 1989 obdržel titul zasloužilý umělec a v roce 2005 byl oceněn za celoživotní tvorbu městem Šumperk Za přínos městu. V roce 2007 se stal čestným občanem obce Klopina a v roce 2009 mu pak bylo uděleno čestné občanství obce Rohle. V roce 2002 byla zřízena a v roce 2012 rozšířena stálá expozice Galerie Lubomíra Bartoše na zámku v Úsově. Za rok 2009 obdržel malíř Cenu Olomouckého kraje za celoživotní přínos v oblasti kultury a byl uveden do Dvorany slávy. Akademický malíř Lubomír Bartoš je znám tvorbou, jež je motivována především jesenickou krajinou, lidovou i městskou architekturou a zátiším. Zabývá se též grafikou a výtvarnými realizacemi v architektuře. Výstava potrvá do 27. dubna OBJEKTIV MOHELNICE - duben str. 4 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LUKAVICE V současné době trápí mnohé rodiče situace vyvolaná fenoménem babyboom. Situace, kdy je těžké umístit dítě v předškolním zařízení, je ale spíše záležitostí měst. Pomoz mi, abych to dokázal sám myšlenka vycházející z Montessori pedagogiky provází principy: Svoboda a samostatnost: poskytujeme dětem důvěru, ale jsme vždy připraveni pomoci jim, když nás potřebují. Celostního učení: svět je jednotný celek a všechno souvisí se vším. Věkově smíšené třídy: v optimálním případě pracují ve skupině děti různého věku, pomáhají si, vzájemně se inspirují. Zápis v MŠ Lukavice se koná ve dnech 24. a 25. dubna 2014 od do hod. Můžeme tak pomoci právě rodičům ve městech a nabídnout volná místa pro děti u nás. MMČR SIDECARCROSSU Šestnáctiletá studentka z Úsova Eva Dopitová u svého portrétu text a foto: Pavel Nenkovský 19. dubna 2014 v areálu mohelnických lomů

5 MEZINÁRODNÍ DNY V DUBNU * Mezinárodní den ptactva * Mezinárodní den dětské knihy * Mezinárodní den proti nášlapným minám * Světový den zdraví * Mezinárodní den Romů * Den solidarity osvobození politických vězňů * Světový den Parkinsonovy choroby * Mezinárodní den letectví a kosmonautiky * Světový den monitoringu diabetu * Mezinárodní den památek a sídel * Mezinárodní den Země * Světový den knihy a autorského práva * Mezinárodní den skautů a skautek * Světový den duševního vlastnictví OBJEKTIV MOHELNICE - duben str. 5 SVATÝ FLORIAN PATRON HASIČŮ Svatý Florián (z latinského slova florianus = kvetoucí, rozkošný ) patří mezi nejpopulárnější české, moravské a rakouské světce. Narodil se asi v polovině 3. století po Kr. někde na území dnešního Rakouska. Nejdříve působil jako plukovník římského vojska v Cetii (dnešní rakouská obec Zeiselmauer), poté jako správce římské provincie Noricum se sídlem v městě Lauriacum, které stálo poblíž dnešního města Enns. Za vlády císaře Diokleciána a jeho spoluvladaře Maximiána jako horlivý křesťan tajně pomáhal pronásledovaným křesťanům. V roce 304 byla úředně odhalena jeho křesťanská víra a byl proto sesazen z funkce správce římské provincie. Svatý Florián byl v roce 304 s mlýnským kolem připevněným na krku svržen z mostu do řeky Enže. Byl pohřben paní Valérií v Linci, avšak později byly jeho ostatky převezeny na místo, kde nad jeho hrobem byl v 6. stol. postaven klášter sv. Floriána. První písemná zmínka o tomto klášteru pochází z roku 819. Jeho ostatky zde ale nezůstaly na dlouho, neboť byly převezeny dvěma jáhny (jáhen = duchovní nižšího svěcení) do Říma. V roce 1183 požádal polský kníže Kazimír II. Spravedlivý ( ) spolu s krakovským biskupem Gedeonem papeže Lucia III. ( ), aby jim vydal ostatky svatého Floriána jako záštitu proti Rusům. Papež jejich žádosti vyhověl, a tak byly Floriánovy ostatky uloženy v nově vystavěném chrámě v Krakově a svatý Florián byl přijat za patrona Polska. Hasiči velmi dobře vědí, že 4. květen je dnem umučení jejich patrona - svatého Floriána. Svatý Florián bývá nejčastěji zobrazován jako římský voják s přilbou, mečem a korouhví vylévající z vědra vodu na hořící dům. ŽÁNROVÉ CENY ANDĚL ZA ROK 2013 BYLY ROZDÁNY Vyhlášení žánrových výročních cen Anděl za rok 2013 byly vyhlášeny v pátek 14. března 2014 v pražském paláci Akropolis. V kategorii Folk & country získal sošku Anděla JIŘÍ SMRŽ za CD Kořeny a v kategorii World music Jitka Šuranská za CD Nězachoď slunečko. Zajímavé je jistě to, že oba čerství držitelé sošky Anděla 2013 vystoupí letos i u nás v Mohelnici a to v rámci 39. Mohelnického dostavníku Jitka Šuranská se svým triem vystoupí na hlavní scéně v pátek 29. srpna krátce po 21 hodině a Jiří Smrž pak v neděli 31. srpna rovněž na hlavní scéně krátce po 10 hod. dopoledne. Pavel Nenkovský Jednotka dobrovolných hasičů z Maletína v roce 1899 Jeho památka je oslavována právě 4. května a stal se patronem všech hasičů, kominíků a zedníků. Je patronem proti požárům a vodě, a proto představoval v dřívějších dobách běžný námět pro výklenkové plastiky venkovských usedlostí, které měly ochraňovat dům. Dokonce o jeho svátek bylo zakázáno rozdělávat oheň a nosit vodu, aby se v usedlosti nestalo neštěstí. Floriánovo hasičství je však třeba chápat v původním slova smyslu jako hašení požáru lidské zloby a nenávisti. Svatý má proto v rukou nádobu vody života, která má hasit vyprahlost a zlo. Všechny ostatní výklady jeho hasičství jsou výsledkem pozdních legend. Kaple sv. Floriána v Moravičanech

6 POMNÍK PADLÝM V MORAVIČANECH Na věčnou památku, vzpomínku a úctu vztyčili moravičanští občané svým spoluobčanům padlým v obou světových válkách pomník s ženským figurálním motivem a dvěma kamennými deskami se jmény těch, kteří se nevrátili. Zachovalý památník stojí na návsi uprostřed vzorně ošetřovaného parčíku naproti budově obecního úřadu. Padlí ve světové válce : ADAMEC ANTONÍN, AMBROŽ ALOIS, BUKVIC JAN, DROZD JIŘÍ, DOSTÁL VIKTOR, FREBORT STANISLAV, HÁNIŠ THEODOR, HRUBÝ ALEXANDR, KLIMEŠ ALOIS, MARTINEC JAROSLAV, MOŤKA FRIDOLÍN, PAZDERA BOHUMIL, PENKA FRANTIŠEK, PETŘÍK JAN, PUR JOSEF, REISIG JAROSLAV, SVAČINA JOSEF, ŠEBESTA JAN, VÁLEK JAN, ZAPLETAL JOSEF. Padlí ve světové válce : AMBROŽ ROSTISLAV, KRUŠ FRANTIŠEK, LANGER FRANTIŠEK, BENDA BOHUMÍR, DUŠEK JOSEF, ENTER FRANTIŠEK, FREBORT RUDOLF, MARTINEC JIŘÍ, NAVRÁTIL FRANTIŠEK, NEVRLÝ LADISLAV, WEIDINGER JOSEF a neznámý vojín zahraniční armády generála Ludvíka Svobody POMNÍK PADLÝM V JAVOŘÍ Chudá horská a Malá vesnička Javoří (dnes již jen chatová rekreační oblast) se za Rakouska jmenovala Ohrens a z jejích několika desítek obyvatel jich stačilo padnout ve zbytečných bojových akcích první světové války celkem šestnáct. Zajímavé je pročítat jejich jména na dnes již neexistujícím pomníku, kde je zřejmé, že válka vybíjela celé rodiny. Pomník byl zbourán a rozbit po druhé světové válce ačkoliv ti místní padlí kluci za pozdější blbství a zločinnost německého nacismu nemohli a neměli s ním nic společného. Jejich skutečné hroby jsou od desárých let 20. století někde ve východní Haliči a na západní Ukrajině. Do svého Javoří se už nikdy nepodívali tito rekruti 93. pěšího regimentu se sídlem v Šumperku: AL- BRECHT Franz, ALBRECHT Josef, HAUPT Josef, JOKL Julius, PELZL Franz, PELZL Franz, PITHART Alois, PI- THART Franz, REIF Franz, TILL Klement, WOLF Alois, WOLF Alois, WOLF Alois, WOLF Josef, WOLF Stefan a WOLLETZ Josef. OBJEKTIV MOHELNICE - duben str. 6 MOHELNICKÝ SPOLEK RUČNÍCH ŘEMESEL A DUHOVÁ ČAJOVNA pořádají ve dnech dubna 2014 VELIKONOČNÍ TRHY 2014 Součástí bude VELIKONOČNÍ DÍLNA pro MŠ a ZŠ pro ZŠ pro MŠ V odpoledních hodinách ukázka děrovaných a malovaných kraslic paní Dany Domesové, pro zájemce možnost vlastní tvorby kraslic.veškeré informace na u: tel.: SETKÁNÍ U JOZÉFKA Jako tradiční vítání jara připravili pořadatelé akcí Mikroregionu Mohelnicko na sobotu 22. března 2014 setkání pro všechny účastníky vlastivědných vycházek naším krajem před kapličkou u Jozéfka v Doubravě, na hranici obcí Moravičan, Stavenice a Úsova. Již poněkolikáté se zde tak setkali pěší i kolaři a poslechli si vyprávění o historii kapličky a hradiska. Rodiče samozřejmě na tuto pěknou akci vzali své děti a někteří také své rodinné mazlíky a hlídače. Z Úsova přijela na koni Petra Holousová, což hlavně u dětí vzbudilo ohromné nadšení. Nejen pěkné počasí, ale i pečlivě připravená akce určitě potěšila jak některé starosty z obcí, tak všechny ostatní přítomné. Za vše patří poděkování hlavní organizátorce Vlastě Miketové, která po skončení rozdala dobrovolníkům igelitové pytle, aby při zpáteční cestě pomohli vyčistit les od plastových obalů, které tu během roku zanechali návštěvníci lesa. Další setkání bude na Švédské cestě za Mírovem ve čtvrtek ve hod. Jaromír Vítek, text a foto

7 OBJEKTIV MOHELNICE - duben str. 7 NOVÁ ODBORNÁ AMBULANCE V MOHELNICI Nové poradenské místo v 1. poschodí Nám. Tyrše a Fügnera 2, Mohelnice PROČ JSME TADY A DŮVOD, PROČ NÁS NAVŠTÍVIT: ninách, Odebíráte elektrickou kdy vrcholí energii, plyn či vodu Na a není závěr Vám jasné mi za co dovolte několik informací ů plynu a kolik platíte? a elektřiny, Podáme Vám nezkreslené informace o cenách o energií. nejbližší činnosti naší kanceláře: Vám zopakoval několik Slyšíte o různých nabídkách zásad, a slevách, ale reálné A) ceny Do neznáte? konce října budeme poptávat cenu plynu kterých Upřesníme Vám byste možnost ovlivnit se cenu u svého, nebo alternativního pro naše klienty z řad bytových družstev, měli dodavatele. držet, než společenství vlastníků jednotek a majitelů podepíšete jakoukoliv neodpovídá smlouvu jejich slibům? na Nevěříte podomním prodejcům, kteří slibují velkých nízké ceny, ale obytných realita objektů na rok Předpokládaný objem v maloodběrech 15 až dodávku Nejsme podomní energií. obchodníci, ale vyjednáváme u seriózních dodavatelů energie vždy výhodnější podmínky, nežli máte doposud MWh plynu. Z důvodů velmi silné pozice na trhu s možností B) Dále lepších vyjednávacích budeme poptávat cenu plynu pro firmy 1) podmínek Zeptejte garantujeme stále se nižší na ceny. a živnosti (maloodběry, jak dlouhou dobu TEXTILNÍ soubory ZBOŽÍ GALANTERIE maloodběrů je Máte smlouva strach ze změny svého uzavírána. dodavatele? a středoodběry) v celkovém objemu přes Nic měnit nemusíte - optimalizujeme vaše náklady na dodávku MWh energií. na rok Můžete se zapojit Zajistíme vám nejvýhodnější dostupné podmínky. k výhodnějším cenám!!! smlouva Nevíte, co bude platná za rok - ceny a se od mění a vy nemáte C) čas Vzhledem všechno hlídat? k velkému zájmu domácností Máme stálý dohled nad dodavateli a provádíme budeme doživotní servis. poptávat cenu plynu na rok Předpokládáme účast dalších min. nových sto Nerozumíte fakturám, právním kličkám a všeobecným podmínkám jakých dodavatelů? domácností s objemem přes MWh plynu. podmínek lze Zajišťujeme právní dohled a ochranu spotřebitelů. Hezký týden Vám přeje Myslíte si, že máte dobrou smlouvu s dodavatelem Jiří Obr, a už nemůžete produktový nic specialista a poradce MWh ušetřit? a měsíční plat, společnosti OPTIMAL ENERGY cz a.s., Můžete dostat vlastního energetického poradce v blízkém okolí. kancelář: Nám. Tyrše a Fügnera 2, Mohelnice Kolik Vás bude veškeré poradenství stát? tel.: kdy bude ukončena na energie. NIC!!! - žádné skryté Dále poplatky! nabízíme možnost výdělku na hlavní Veškeré poradenství je u naší firmy nezávazné a zcela zdarma! Neúčtujeme i vedlejší pracovní poměr. žádné poplatky. ukázat na smlouvě, vních Na podmínkách bezplatnou konzultaci zdarma se objednejte na telefonním čísle Jiří Obr, popřípadě nás kontaktujte po dobu pracovní doby v 1. poschodí obchodního domu APOLLO na náměstí Tyrše a Fügnera 2. V Mohelnici. V případě nepřítomnosti konzultantů předejte svůj kontakt kterémukoliv yšlenou a poraďte pracovníku prodejny ELEKTRO a my Vám dohodneme schůzku. lízkými, či sousedy. HLEDÁME NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY, tel.: ě poradit se s odš čas, nic víc... Velice široký sortiment galanterie a různého textilního zboží Vám nabízí vedoucí prodejny paní Věra Berková. Prodejna je umístěna v Mohelnici v pěší zóně na Třebovské ulici č. 949/16. Příjemné prostředí prodejny s příjemnou obsluhou Vám je k dispozici v otvírací době a to: Pondělí - pátek: hod hod hod. Sobota: hod hod.

8 OBJEKTIV MOHELNICE - duben str. 8 Restaurace Apollo Nám. Tyrše a Fügnera 3 Tel.: VIDEOSTUDIO JAROSLAV DUBSKÝ NABÍZÍ: Přepis kazet VHS, VHS-C, H8, Hi8, minidv, DVCAM na DVD a komprimace do různých programů. Výroba Video album, přepis filmů 16 mm a 8 mm. Natáčení rodinných událostí. S důvěrou se můžete obrátit na adresu: Jaroslav Dubský, K Pešti 589, Loštice, mobil: , Nová opravna obuvi a galanterie v Mohelnici Nabídka fotografických služeb Otvírací doba příjem a výdej zakázek: Po, Út, Čt, Pá: hod hod. St: hod. Adresa opravny: Lidická 2, Mohelnice Telefon: , Kromě obuvi si zde můžete nechat opravit i kabelky, kufry a další po dohodě. Na Vaši návštěvu se těší Jiří Pavlů Martin Hohn svatební fotograf Pořizování fotografií ze svateb, sportovních, kulturních a společenských událostí, portrétní a rodinná fotografie. Kontakt: OBJEKTIV MOHELNICE, Vydavatel: Jiří Obr, nám. Tyrše a Fügnera 193/2, Mohelnice, IČ: , Registrace: MK ČR E 20390, Redakce: APOLLO, nám. Tyrše a Fügnera 193/2, Mohelnice Redakce se nemusí vždy ztotožňovat s názory v jednotlivých článcích našich dopisovatelů. Redakce dbá pouze na to, aby nebyly otištěny texty v rozporu se zákonem. Nepodepsané články (anonymy) zásadně nezveřejňujeme. Cena Kč 5.

Výroční zpráva MAS Mohelnicko, o.s.

Výroční zpráva MAS Mohelnicko, o.s. Výroční zpráva MAS Mohelnicko, o.s. 2014 Základní údaje o sdružení Místní akční skupina MAS Mohelnicko, o. s. byla založena 18. 7. 2007. Do spolkového rejstříku byla zapsána 1. 1. 2014. Smyslem činnosti

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Výroční zpráva Svazku obcí Mikroregionu Mohelnicko o naplňování Integrované strategie za rok 2012

Výroční zpráva Svazku obcí Mikroregionu Mohelnicko o naplňování Integrované strategie za rok 2012 Výroční zpráva Svazku obcí Mikroregionu Mohelnicko o naplňování Integrované strategie za rok 2012 Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko sdružoval v roce 2012 celkem 14 obcí: Klopina, Krchleby, Líšnice, Loštice,

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace 20.11.2014 Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková Představené vzdělávací aktivity: cyklus Film

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

EVROPA BEZ BARIÉR Rada pro mezinárodní vztahy

EVROPA BEZ BARIÉR Rada pro mezinárodní vztahy EVROPA BEZ BARIÉR Rada pro mezinárodní vztahy Rada pro mezinárodní vztahy vyhlásila u příležitosti Českého předsednictví EU již třetí studentský výtvarný projekt, tentokrát na téma Evropa bez bariér. Během

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2011 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

c) Podrobný výklad soudnictví

c) Podrobný výklad soudnictví c) Podrobný výklad soudnictví 1. Smírčí soud Smírčí soudce je soudce, který je občanu nejblíže. Jmenuje ho král v souladu s ústavou. V Belgii je sto osmdesát sedm smírčích soudů. V každém soudním kantonu

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. VYBRANÉ AKTIVITY, AKCE VESELÉHO SENIORA 2006-2010 MALOVÁNÍ NA PALMOVCE 28. 10. 2006 Charitativní

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Analýza venkova: nové otazníky a výzvy Partnerství LEADER 2011 20. října 2011 Arcidiecézní muzeu, Olomouc Obsah prezentace Program rozvoje územního obvodu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č.

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda PhDr. Richard

Více

Přílohy. Seznam příloh: Příloha č. 3: Ukázky předmětů z osobní pozůstalosti E. Destinnové uchovávané ve sbírkovém fondu Muzea hlavního města Prahy

Přílohy. Seznam příloh: Příloha č. 3: Ukázky předmětů z osobní pozůstalosti E. Destinnové uchovávané ve sbírkovém fondu Muzea hlavního města Prahy - 72 - Přílohy Seznam příloh: Příloha č. 1: Ukázky předmětů z osobní pozůstalosti E. Destinnové uchovávané ve sbírkovém fondu Muzea hlavního města Prahy Příloha č. 2: Doplňující fotografie Příloha č. 3:

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

MÁ VLAST V SRDCI EVROPY. Poznej ji a chraň

MÁ VLAST V SRDCI EVROPY. Poznej ji a chraň MÁ VLAST V SRDCI EVROPY Poznej ji a chraň Záštitu nad soutěží převzala ministryně kultury ČR, kardinál a primas český mons. Dominik Duka, OP. Vyhodnocení jubilejního pátého ročníku proběhlo v krásných

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. Vznik fondu 28. 8. 2006 Zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v

Více

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161 544 42 tel.: 499 392 806, mobil 777 005 791 e-mail:zslogo@specskola.cz www.specskola.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Evropa

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y Z Á M E C K Ý A R E Á L C T Ě N I C E B o h d a n e č s k á 2 5 9 / 1, 1 9 0 1 7 P r a h a 9 V i n o ř H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n

Více

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a, 2 0. ř í j

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky. Mozart opět v Olomouci 2015 )

Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky. Mozart opět v Olomouci 2015 ) Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky Mozart opět v Olomouci 2015! Jménem pořádajícího klavírního oddělení ZUŠ Žerotín Olomouc Vás chci co nejsrdečněji pozvat do Olomouce a vyjádřit přání,

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Velehradské Dny lidí dobré vůle se dostaly již do podvědomí

Velehradské Dny lidí dobré vůle se dostaly již do podvědomí F O T O G R A F I C K Á S O U T Ě Ž VELEHRAD 2007 konaná u příležitosti Dnů lidí dobré vůle - Velehrad 2007 Velehradské Dny lidí dobré vůle už mají svou tradici, a přece je jejich mimořádná atmosféra vždycky

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení Výroční zpráva 2013 Valštejn, občanské sdružení Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o občanském sdružení Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2013... 5 Plány do roku 2014... 7 Úvodní slovo Vážení

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Tisková zpráva, dne 16. září 2013 OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Klášterní areál Ostrov, kostel Zvěstování Panny Marie Večerní prohlídka bude probíhat v sobotu 14. září 2013 od 17:00 a od 19:30 hodin

Více

Zápis z jednání Komise cestovního ruchu č. 5/2013 ze dne 29.05.2013

Zápis z jednání Komise cestovního ruchu č. 5/2013 ze dne 29.05.2013 MÚ LOUNY Zápis z jednání str. 1 / 5 Zápis z jednání Komise cestovního ruchu č. 5/2013 ze dne 29.05.2013 Přítomni: Host: Alexandra Suková, Mgr. Jaroslav Čása, PhDr. Martin Vostřel, Ing. Jan Vaic, Ing. Tomáš

Více

Výroční. zpráva. Obsah. občanského sdružení Otevřené Úvaly. Základní informace o sdružení. Teze sdružení. Informace o činnosti v roce 2009

Výroční. zpráva. Obsah. občanského sdružení Otevřené Úvaly. Základní informace o sdružení. Teze sdružení. Informace o činnosti v roce 2009 Obsah Výroční Základní informace o sdružení Teze sdružení Informace o činnosti v roce 2009 Bilance činnosti v roce 2009 zpráva Projekt časopis Otevřené Úvaly Projekt zelené Slovany Záchrana sochy sv. Jana

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV dne 23. února 2012 Přítomni : PhDr. Zdeněk Drahoš, MUDr. Ivana Kolínková, pí. Miroslava Meluzínová, JUDr. Šárka Cechová, Ing. Antonín Skoumal,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_11

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za rok 2012 Lidové tradice a řemesla, o. p. s. Zámecká č. p. 196, 687 24 Uherský Ostroh www.lidove-kroje.cz e-shop: www.siti-kroju.cz e-mail: remesla@ostrozsko.cz tel.: +420 572

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Aktualizovaná verze ke dni 14. 9. 2015 O anketě Soutěžní anketu Dřevěná stavba roku (DSR) vyhlašuje Nadace dřevo pro život. Účelem ankety je prezentovat

Více

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012 Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Mgr. Zuzana Bornová, Ing. Pavel Cimbálník, Mgr. Renata Domoráková, Mgr. Lenka Fišrová, Jana Galášová, Mgr.

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Krušnohorská bílá stopa, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Krušnohorská bílá stopa, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Krušnohorská bílá stopa, o.s. - 1 - Vážení a milí přátelé, tak jako v předchozím roce zajišťovalo občanské sdružení Krušnohorská bílá stopa pro návštěvníky a turisty kvalitní zázemí

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Spotřebitelské organizace

Spotřebitelské organizace Spotřebitelské organizace Sdružení českých spotřebitelů Pod Altánem 99/103 100 00 Praha 10 - Strašnice tel. 261 263 574 Poradenská linka: 495 215 266 (9.00 16.00 hod.) E -mail: spotrebitel@regio.cz Internet:

Více

OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2013

OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2013 sudkovský zpravodaj Číslo 3/2012 Vydává Obecní úřad Sudkov www.sudkov.zabrezsko.cz OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BAŠŤ SE BAVÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BAŠŤ SE BAVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BAŠŤ SE BAVÍ ZA ROK 2011 Obsah strana 1. Úvodní slovo předsedkyně sdružení... 3 2. Kdo jsme 2. 1. Prezentace sdružení... 4 2. 2. Profily členek Výkonné rady... 5 3. Činnost

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

NABÍDKA PROGRAMŮ pro školy a zájmové skupiny

NABÍDKA PROGRAMŮ pro školy a zájmové skupiny NABÍDKA PROGRAMŮ pro školy a zájmové skupiny MUZEA MĚSTA BRNA ŠPILBERK Vypracovaly lektorky Muzea města Brna PhDr. Eva Picmausová MgA. Barbora Svátková, Ph.D. Příplatek za lektorský program činí 20,- Kč

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

neperiodický zpravodaj zastupitelstva obcí Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou stránky obce: www.hornipena.cz

neperiodický zpravodaj zastupitelstva obcí Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou stránky obce: www.hornipena.cz Ohlasy od Dřeva neperiodický zpravodaj zastupitelstva obcí Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou stránky obce: www.hornipena.cz registrace u Ministerstva kultury ČR, odbor médií a audiovize v r. 2007 pod evidenčním

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více