OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ MOHELNICE MÁ EXPOZICI RUČNÍCH ŘEMESEL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ MOHELNICE MÁ EXPOZICI RUČNÍCH ŘEMESEL"

Transkript

1 OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ Duben 2014 MOHELNICE MÁ EXPOZICI RUČNÍCH ŘEMESEL V pátek 21. března 2014 byla v Duhové čajovně na náměstí Svobody slavnostně otevřena muzejní expozice ručních řemesel. Ta vznikla v rámci projektu Moravsko-polské cesty tradic a poznání. Mohelnický spolek ručních řemesel poprvé získal grant Obnova venkova a tak v úvodní řeči paní Vlasta Jirásková (zakladatelka a vedoucí tohoto spolku), poděkovala všem, kteří se o tento významný počin zasloužili. Na úvod poděkovala Mgr. Ivo Škrabalovi (odbornému poradci MAS Mohelnicko, o.s.), Lence Dvořáčkové (manažerce) a Alici Pekařové (předsedkyni MAS Mohelnicko, o.s.), dále firmě Merkurius zastoupené panem Miroslavem Bílým za zapůjčení prostor pro umístění expozice, Evě Kličkové (Darka a Duhová čajovna), Ireně Kuncové - vedoucí Společnosti česko-německého porozumění - setkávací středisko Waltera Hensela v Moravské Třebové), PhDr. Janě Martínkové - vedoucí muzea Moravská Třebová, PhDr. Marii Gronychové - ředitelce Vlastivědného muzea v Šumperku, Márii Kudelové (etnografce z Vlastivědného muzea v Šumperku) za odborné rady a v neposlední řadě Václavovi Křupkovi a Evě Pallové z tiskárny v Mohelnici. Poděkování patřilo samozřejmě i všem těm, co zapůjčili exponáty a především všem krajkářkám, které se podílely i finančně na vlastní realizaci této expozice. Naše mohelnické krajkářky se zde zaměřily především na ukázku krajky jako takové. Krajka (slovensky čipka, polsky koronky, rusky kruževo, anglicky lace, německy spitzen či např. v severských zemích a v Holandsku knipling) je samostatný transparentní přehledný textilní V pátek útvar, 15. který února vzniká 2013 zpravidla se jediným v dopoledních pracovním hodinách postupem pomocí v příjemném prstů a prostředí jednoduchých Domu nástrojů. dětí a Nejpoužívanějším mládeže - Magnet materiálem Mohelnice na výrobu uskutečnilo krajky je neveřejné len, bavlna kolo hedvábí soutěže a kov. ve Do zpěvu konce 19. století se krajka používala především na ozdobu čepců, šátků lidových písniček s názvem Mohelnický slavíček. a zdobení oděvů, krojů, bytových a interiérových doplňků. Jak by Tato soutěž se zde konala již podeváté. Původně šlo se možná asi mnozí domnívali, tak krajka není pouze záležitostí zemí o postupovou českých, ale soutěž podle ve názvu zpěvu té které českých země a se moravských můžeme více dozvědět lidových o písniček krajce dánské, s názvem belgické, Moravský podle regionu zvoneček, - flanderská, ze milánská, které byl vamberecká však postup nebo i do podle dalšího města - soutěžního Madrid, Barcelona, kola Brusel. podmíněn I přes zpěvem to, že mohelnická dvou hanáckých oblast není lidových výrobou písniček. krajek historicky Především příliš známá, z důvodu tak se tohoto v různé žánrového odborné literatuře omezení můžeme děti dočíst, ze základních že si lidé v tomto škol regionu o tuto krajky soutěž nevyráběli, postupně ale na ztrácely tu dobu poměrně zájem a drahé tak se krajky odborným na kroje a pedagogickým oděvy si kupovali. pracovníkům DDM Mohelnice Magnet spadá Mohelnice do oblasti podařilo Hřebečska. vymyslet Hřebečsko a (z zorganizovat jako nejlépe vhodnou alternativu zpěvu českých německého Schönhengstgau, Schönhengster land) je název zaniklého jazykového ostrova rozkládajícího se po obou stranách historické zemské hranice Čech a Moravy mezi městy Ústí nad Orlicí, a moravských lidových písniček tzv. zpívání bez omezení, s názvem Mohelnický Litomyšl, slavíček. Polička a Jevíčko, V důsledku vyšší nemocnosti které již dětí nebyly způsobené jeho součástí, této a pěvecké Mohelnicí soutěže (Müglitz), chřipkovou epidemií se letos zúčastnilo celkem 43 dětí z Zábřeh obou (Hohenstadt) mohelnických a Lanškroun Vodní) (Landskron), a rovněž děti které základních škol (ZŠ Mlýnská a ZŠ ze ZŠ Úsov. Celá soutěž měla součástí celkem byly. pět Jeho kategorií centrem rozdělených podle věku soutěžících byla dětí. města Cílem Moravská odborné Třebová (Mährisch naslouchala, Trübau) a bylo Svi- poroty, která zpěvu dětí pozorně vybrat postupující do veřejného tavy kola. (Zwittau). To se uskutečnilo Toto území bylo od 13. století až do v sále ZUŠ Mohelnice ve středu 20. února roku 1945 obýváno převážně Němci Do veřejného kola postoupily 4 děti z kategorie (rozkládal prvních se tu tříd, 7 dětí z kategorie 2. až 3. tříd největší pak to německý bylo celkem jazykový 7 dětí, z kategorie 4. až 5. tříd postoupilo 11 dětí, ozdoby. ostrov v českých zemích). Název pochází od Hřebečského hřbetu, který prochází přibližně středem regionu. Hřebečský kroj a krajky pro tuto expozici zapůjčila paní Irena Kuncová z Moravské Třebové. Jde např. o kopii původního kroje na krajzlíku. Můžete zde spatřit i zástěru a šátek na hlavu pro dámský kroj, který je původní. Nejhezčí výšivka je na vsazeném klínu mezi stuhy zvaný punt nebo trn. Na stěnách muzea expozice řemesel visí rekonstrukce starých krajek zapůjčených z Valašského krajkářského spolku. Oba spolky, jak mohelnický, tak i valašský, již několik let spolupracují. V samostatné vitríně ukazuje svou současnou tvorbu Mohelnický spolek ručních řemesel. Tento spolek např. uspořádal 4 módní přehlídky. Pátou módní přehlídku spolek plánuje na , která bude zaměřená na plesové šaty a krajkové Důležité informace čerpají naše krajkářky z časopisů Krajka z kategorie a Paličkování, 6. až kde 7. bývá tříd postoupilo každoročně 5 uveřejněna dětí a z poslední výzva na společnou kategorie tvorbu nejstarších větších děl, (8. které až 9. pak tříd) propagují pak do českou veřejného krajku i kola v zahraničí. porota vybrala tři zpěváky. Není žádným K výzvě paní Ivy Velískové a Mileny Malinové, týkající se vytvoření krajkového paravánu, se připojil i náš mohelnický spolek tajemstvím, že hudba a zpěv ovlivňují téměř každého člověka bez výjimky. Říká se, že hudba je nejlepší ručních řemesel. Když v kroměřížské Rotundě byl tento paraván slavnostně apatyka. předán Hudba francouzskému a zpěv mají svým sběrateli způsobem panu Danielu úžasnou Couturierovi, sílu, která tak bylo v mnohém všem líto, rozvíjí že bude celého tento paraván člověka. v Zpívání českých zemích dokonce možnost uklidňuje shlédnout více jen než po dobu obyčejná jednoho řeč. měsíce. Lze Proto mohelnický například spolek vypozorovat vyhlásil další při výzvu večerním na vytvoření uspávání českého malých paravánu. dětí. Zpívání Na tuto výzvu ukolébavek se přihlásilo je téměř v takovém 40 krajkářek. případě Paraván ničím je tvořen nenahraditelné. ze 78 malých Zpívání obdélníčků lidových a velké díly písniček navrhly v a útlém zrealizovaly věku Heda je pro Dančíková, naše děti Jitka velice Hanáková důležité. a Iva Vanžurová. Lidové písničky Rozhodnete-li jsou se navštívit tuto zajímavou výstavu, tak se na zde instalovaných bannerech můžete dozvědět více zajímavých informace o historii krajky v českých zemích a rovněž o téměř 18ti leté činnosti krajkářek v Mohelnici. Jak jsme se od našich krajkářek a paličkářek dozvěděli, tak se tato expozice bude postupně doplňovat o další zajímavé exponáty. nám blízké, jsou odzkoušeny mnoha Na generacemi závěr slavnostního před otevření expozice ručních námi a je dobře, že i zpívání, jakým je např. Mohelnický řemesel naše krajkářky slavíček, tomuto záměru napomáhá. Poděkování zde všem přítomným předvedly malou Mohelnice, módní přehlídku tak patří jak pořadatelům z DDM Magnet i učitelům a rodičům, kteří svých děti výrobků. v tomto směru vychovávají. Pavel Nenkovský Pavel Nenkovský text i foto

2 LUCEMBURSKO, oficiálně Velkovévodství lucemburské (lucembursky Grouss-herzogtum Lëtzebuerg, německy Großherzogtum Luxemburg, francouzsky Grand-Duché de Luxembourg) je malý západoevropský vnitrozemský stát sousedící s Belgií, Německem a Francií. Má kolem půl milionu obyvatel, většinou římskokatolického vyznání. Úředními jazyky jsou lucemburština, němčina a francouzština. Země je zakládajícím členem Beneluxu, NATO, Evropské unie, OECD a hlavní a největší město Lucemburk je sídlem mnoha jejich institucí. Lucembursko má velmi rozvinutou ekonomiku. Dle Mezinárodního měnového fondu se jedná o ekonomiku s nejvyšším nominálním HDP na jednoho člověka na světě. Od roku 2000 je velkovévodou Henri I. de Luxembourg (česky Jindřich I. Lucemburský). Lucembursko dalo českému národu celkem čtyři krále: Jana Lucemburského, Karla IV., Václava IV. a Zikmunda Lucemburského. Karel se stal ještě šest set let nato následkem všelidového hlasování nejlepším Čechem, čímž dal český národ svůj jasný hlas pro monarchii. Také v malém a válkou usouženém Lucembursku vznikly snahy o likvidaci velkovévodství a nastolení republiky. O tom, co se zde dělo referovaly i čs. noviny zvané NÁRODNÍ LISTY. PROTI VYHLÁŠENÍ REPUBLIKY V LUCEMBURSKU Z Lucemburska, 13. ledna (ČTK - Ag. Hav.) Vláda vydala vyhlášku, kterou pronáší obžalobu proti revolučnímu hnutí, jež cílí k provolání republiky, sesazení dynastie a poškozuje přitom národní čest velkovévodství. Vláda obrací se naléhavými slovy ke všem občanům, vyzývajíc je, aby spolupůsobili k zachování veřejného pořádku a zákonností. Dále oznamuje, že v nejbližší době zahájena budou hospodářská vyjednávání s dohodou, zvláště s Francií a Belgií. V obavě, že by mohla býti na překážku těmto vyjednáváním, prohlásila velkovévodkyně ochotu, že se vzdá trůnu. Avšak pokud se týče všech otázek dynastických, musí rozhodnutí o osudu země vyhraženo býti projevu Lidové vůle. OBJEKTIV MOHELNICE - duben str. 2 ŽIJEME. A JEDNOU ZEMŘEME TO PŘECE NEMŮŽE BÝT VŠECHNO!!! 20. dubna 2014 budeme slavit Velikonoce. Křesťanská víra nás všechny zve slavit vítězství Božího Syna nad smrtí. Svým zmrtvýchvstáním Kristus potvrdil pravdivost svého učení, které, když přijmeme, má moc vést nás tímto dočasným životem k cíli, pro který jsme zde na světě. Jak mnoho lidí věří vlastně v život po smrti? Podle výzkumů věří v posmrtný život dvě třetiny katolíků a protestantů jedna polovina. Počet věřících v posmrtný život prý stoupá. Odpovídají výsledky dotazníků skutečné víře? Téměř všichni dotazováni by si přáli, aby žili po pozemské smrti. Jsou ale ochotni podle toho zařídit svůj život? Může vůbec nějaký způsob dotazování rozhodovat, zda je život po smrti, věčný život, nebe a peklo? Procenta náhodně vybraných současníků nemůžou nic rozhodovat o Bohu. Přesto je na pováženou, že jsou lidé, kteří pochybují o základní pravdě křesťanství, o naději na věčný život. Moje představy o nebi jsou příliš lidské a jsou proto závislé na našem myšlení a na našich představách. Proto o nich mluvíme pouze lidsky. To udělal francouzský matematik a filosof Blaise Pascal ( ). Ve svém životě se intensivně zabýval otázkou smrti a posmrtného života. Při svém bádání dospěl k živé víře v Ježíše Krista a snažil se něco z toho sdělit i druhým lidem. V rámci výpočtu pravděpodobnosti dospěl k úvaze, které se dodnes říká sázka Pascalova. Každý rozumně uvažující člověk, tak uvádí Pascal v této Sázce, musí se rozhodnout pro Ježíše Krista, i když šance pro správnost křesťanského byly jen 50:50. Pascal zdůvodňuje svou myšlenku takto: Ve svém životě musí člověk podstoupit nějakou sázku. Člověk může vsadit svůj život buď na to, že křesťanské učení je pravdivé, nebo musí vsadit na to, že není pravdivé. Když člověk žádnou sázku neudělá, pak automaticky sází na možnost, že pravdivé není. Dejme tomu, že se člověk rozhodne pro křesťanskou víru a její pravdivost. Je-li tomu skutečně tak, potom všechno získal. Není-li tomu tak, potom nic neztratil. Kdo se rozhodne proti křesťanské víře a jeho předpoklad bude správný, potom nic nezískal. Je-li jeho předpoklad špatný, potom ztratil všechno Podle zásady pravděpodobnosti by se měl člověk snažit hledat pravdu, neboť jestli zemře, aniž uctíval pravého Boha, je ztracený. Tak uvažoval matematik a hledač Boha, Blaise Pascal. Kéž bychom mu dali za pravdu alespoň tak, jak věříme jeho objevům fyzikálních zákonů! Omlouvám se, že jsem díky panu Pascalovi, trochu filosofoval. Ale v tomto případě to bylo zapotřebí. Přeji všem čtenářům Objektivu opravdové křesťanské Velikonoce! Pavel Kavec

3 OBJEKTIV MOHELNICE - duben str. 3 ZASEDÁNÍ PŘEDSEDNICTVA ČESKÉHO SDRUŽENÍ PŘÁTEL BETLÉMŮ V sobotu 29. března 2014 se konalo v Brně v Paláci šlechtičen, pravidelné zasedání předsednictva Českého sdružení přátel betlémů, člena světové federace betlémářů UN-FOE-PRAE se sídlem v Římě. Dům U šlechtičen byl postaven v letech významným barokním architektem Janem Křtitelem Ernou. Tuto schůzi betlémářů organizačně zabezpečil Etnografický ústav Moravského zemského muzea. Kurz efektivního rodičovství Po projednání běžné agendy a plánu další činnosti ČSPB na další období si pak všichni přítomní mohli prohlédnout výstavu Svět tajemných Baltů koncipovanou do dvou tematických částí: Pobaltí před Balty a Od sv. Vojtěcha po Jagellonce. Výstava potrvá až do a v případě Vaší návštěvy Brna Vám tuto vřele doporučujeme k prohlídce a na vlastní oči zde spatřit opravdu mimořádné a unikátní exponáty zapůjčené zahraničními i našimi institucemi. Bližší formace najdete na Na závěr prohlídky zajímavých expozic Paláce šlechtičen navštívili účastníci schůze krásnou dochovanou kapli s barokními freskami a poté mimo jiné i nádherný kostel sv. Jakuba v Brně. Pavel Nenkovský, místopředseda ČSPB Zdeňka Rambousková malba a grafika TUNKLŮV DVŮR V ZÁBŘEZE výstava potrvá do otevřeno po - pá hod. návštěva možná i po tel. dohodě: , Zdeňka Rambousková, Jana Třísková a Pavel Alexandr Taťoun Jednota divadelních ochotníků Loštice začala účinkovat už za Císaře pána a tato tradice přečkala všechna období a vydržela až dodnes. V současnosti se již loštickému divadlu nevěnuje tolik lidí, zejména mladých, jako v minulosti a je to určitě velká chyba! Přesto ale loštičtí ochotníci fungují. Nejčastějším žánrem jejich repertoáru jsou komedie, protože, řekněme si to narovinu, hrát cokoliv jiného by ani nemělo význam. Jejich nejnověji nastudovaná hra se jmenuje Kurz efektivního rodičovství Šárky Fenykové a režijně ji ztvárnil místní František Pelcl. Je to prvotina mladé české autorky, která se dosud soustředila na scénáře pohádkových her a byla původně napsána pro potřeby amatérského divadelního spolku, kterého je sama autorka také aktivní členkou. Sklidila velké nadšení u publika nejenom na domácí scéně, ale také na zájezdových představeních. Komedie o tom, co vše může způsobit jedna zapomenutá žádost o adopci. Autorka je vystudovaný inženýr Zahradní a krajinářské architektury. Tento obor absolvovala na MZLU v Brně, ale svůj další profesní život spojila s rádiem. Začínala jako moderátorka brněnského rádia Petrov odkud po dvou letech přešla do Českého rozhlasu. Slyšet jí můžete například na stanici ČRo - Rádio Česko, kde je redaktorkou zpravodajství a moderátorkou. Na poli divadelním se představila jako herečka Divadelního studia V v Brně a jako členka amatérského divadelního souboru Křemen. V Mohelnici uvidíme Kurz efektivního rodičovství v pátek 25. dubna 2014 od 19 hod. ve velkém sále MKC. SRPEN 1848 Každý z kmene nás rakouských Slovanů jest sám pro sebe slabý, aby vedle jinonárodních mocných sousedů čestné a samostatné místo zaujímal. Naštěstí, ale lépe než my sami postarala se o nás náhoda a historie, ejhle! v rakouském mocnářství skutečně všichni pohromadě jsme, rakouské mocnářství jest ten svazek, který veliký počet našeho národa dohromady váže, držme se tedy tohoto spojení, važme si této náhody nám velice prospěšné, to jest jinými slovy krátce řečeno: My, rakouští Slované, máme největší potřebu a užitek z toho, když se Rakousko pohromadě udrží, poněvadž se tak i my pohromadě udržíme, přičiňme se tedy o to celou silou svou! ČLÁNEK, O KTERÉM BYCH SI PŘÁL, ABY JEJ KAŽDÝ PŘEČETL A UVÁŽIL Karel Havlíček Borovský, český vlastenec, novinář a politik

4 BARTOŠOVY PORTRÉTY A KŘÍŽOVÁ CESTA Zleva doprava: malíř Lubomír Bartoš, Mons. Jan Graubner, Ing. Břetislav Holásek a Mgr. Radovan Rašťák u X. zastavení (Ježíš zbaven roucha a napájen žlučí) Výstavu obrazů akademického malíře Lubomíra Bartoše zahájili ve čtvrtek 27. března ve Vlastivědném muzeu v Olomouci, ve výstavním sále sv. Kláry ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci ing. Břetislav Holásek, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Mons. Jan Graubner a náměstek hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Radovan Rašťák. Touto výstavou nazvanou Křížová cesta, portréty chce Lubomír Bartoš veřejnost seznámit s méně známou částí své tvorby, a to tvorbou figurální, která je obsažena převážně v jeho sakrálních motivech. Autor zde vůbec poprvé prezentuje právě dokončený cyklus 15. obrazů - zastavení Křížové cesty. Vše je malováno olejem na plátně a mistr na nich pracoval v letech Je svým způsobem charakteristické, že otevření výstavy spojené se slavnostní vernisáží, se uskutečnilo krátce před 4. nedělí postní. Tedy v době, kdy se křesťané tuto Křížovou cestu modlí ve čtyřicetidenní přípravné době (v Postní době), která předchází velikonočním svátkům. Součástí autorské výstavy, jež je ojedinělá jak svým obsahem, tak rozsahem, je rovněž i řada portrétů, které jsou výtvarnému publiku méně známy. Akademický malíř Lubomír Bartoš se narodil v Klopině. A v letech vystudoval SUPŠ Uherském Hradišti a dále ve studiu pokračoval na AVU v Praze, kterou absolvoval v roce V roce 1989 obdržel titul zasloužilý umělec a v roce 2005 byl oceněn za celoživotní tvorbu městem Šumperk Za přínos městu. V roce 2007 se stal čestným občanem obce Klopina a v roce 2009 mu pak bylo uděleno čestné občanství obce Rohle. V roce 2002 byla zřízena a v roce 2012 rozšířena stálá expozice Galerie Lubomíra Bartoše na zámku v Úsově. Za rok 2009 obdržel malíř Cenu Olomouckého kraje za celoživotní přínos v oblasti kultury a byl uveden do Dvorany slávy. Akademický malíř Lubomír Bartoš je znám tvorbou, jež je motivována především jesenickou krajinou, lidovou i městskou architekturou a zátiším. Zabývá se též grafikou a výtvarnými realizacemi v architektuře. Výstava potrvá do 27. dubna OBJEKTIV MOHELNICE - duben str. 4 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LUKAVICE V současné době trápí mnohé rodiče situace vyvolaná fenoménem babyboom. Situace, kdy je těžké umístit dítě v předškolním zařízení, je ale spíše záležitostí měst. Pomoz mi, abych to dokázal sám myšlenka vycházející z Montessori pedagogiky provází principy: Svoboda a samostatnost: poskytujeme dětem důvěru, ale jsme vždy připraveni pomoci jim, když nás potřebují. Celostního učení: svět je jednotný celek a všechno souvisí se vším. Věkově smíšené třídy: v optimálním případě pracují ve skupině děti různého věku, pomáhají si, vzájemně se inspirují. Zápis v MŠ Lukavice se koná ve dnech 24. a 25. dubna 2014 od do hod. Můžeme tak pomoci právě rodičům ve městech a nabídnout volná místa pro děti u nás. MMČR SIDECARCROSSU Šestnáctiletá studentka z Úsova Eva Dopitová u svého portrétu text a foto: Pavel Nenkovský 19. dubna 2014 v areálu mohelnických lomů

5 MEZINÁRODNÍ DNY V DUBNU * Mezinárodní den ptactva * Mezinárodní den dětské knihy * Mezinárodní den proti nášlapným minám * Světový den zdraví * Mezinárodní den Romů * Den solidarity osvobození politických vězňů * Světový den Parkinsonovy choroby * Mezinárodní den letectví a kosmonautiky * Světový den monitoringu diabetu * Mezinárodní den památek a sídel * Mezinárodní den Země * Světový den knihy a autorského práva * Mezinárodní den skautů a skautek * Světový den duševního vlastnictví OBJEKTIV MOHELNICE - duben str. 5 SVATÝ FLORIAN PATRON HASIČŮ Svatý Florián (z latinského slova florianus = kvetoucí, rozkošný ) patří mezi nejpopulárnější české, moravské a rakouské světce. Narodil se asi v polovině 3. století po Kr. někde na území dnešního Rakouska. Nejdříve působil jako plukovník římského vojska v Cetii (dnešní rakouská obec Zeiselmauer), poté jako správce římské provincie Noricum se sídlem v městě Lauriacum, které stálo poblíž dnešního města Enns. Za vlády císaře Diokleciána a jeho spoluvladaře Maximiána jako horlivý křesťan tajně pomáhal pronásledovaným křesťanům. V roce 304 byla úředně odhalena jeho křesťanská víra a byl proto sesazen z funkce správce římské provincie. Svatý Florián byl v roce 304 s mlýnským kolem připevněným na krku svržen z mostu do řeky Enže. Byl pohřben paní Valérií v Linci, avšak později byly jeho ostatky převezeny na místo, kde nad jeho hrobem byl v 6. stol. postaven klášter sv. Floriána. První písemná zmínka o tomto klášteru pochází z roku 819. Jeho ostatky zde ale nezůstaly na dlouho, neboť byly převezeny dvěma jáhny (jáhen = duchovní nižšího svěcení) do Říma. V roce 1183 požádal polský kníže Kazimír II. Spravedlivý ( ) spolu s krakovským biskupem Gedeonem papeže Lucia III. ( ), aby jim vydal ostatky svatého Floriána jako záštitu proti Rusům. Papež jejich žádosti vyhověl, a tak byly Floriánovy ostatky uloženy v nově vystavěném chrámě v Krakově a svatý Florián byl přijat za patrona Polska. Hasiči velmi dobře vědí, že 4. květen je dnem umučení jejich patrona - svatého Floriána. Svatý Florián bývá nejčastěji zobrazován jako římský voják s přilbou, mečem a korouhví vylévající z vědra vodu na hořící dům. ŽÁNROVÉ CENY ANDĚL ZA ROK 2013 BYLY ROZDÁNY Vyhlášení žánrových výročních cen Anděl za rok 2013 byly vyhlášeny v pátek 14. března 2014 v pražském paláci Akropolis. V kategorii Folk & country získal sošku Anděla JIŘÍ SMRŽ za CD Kořeny a v kategorii World music Jitka Šuranská za CD Nězachoď slunečko. Zajímavé je jistě to, že oba čerství držitelé sošky Anděla 2013 vystoupí letos i u nás v Mohelnici a to v rámci 39. Mohelnického dostavníku Jitka Šuranská se svým triem vystoupí na hlavní scéně v pátek 29. srpna krátce po 21 hodině a Jiří Smrž pak v neděli 31. srpna rovněž na hlavní scéně krátce po 10 hod. dopoledne. Pavel Nenkovský Jednotka dobrovolných hasičů z Maletína v roce 1899 Jeho památka je oslavována právě 4. května a stal se patronem všech hasičů, kominíků a zedníků. Je patronem proti požárům a vodě, a proto představoval v dřívějších dobách běžný námět pro výklenkové plastiky venkovských usedlostí, které měly ochraňovat dům. Dokonce o jeho svátek bylo zakázáno rozdělávat oheň a nosit vodu, aby se v usedlosti nestalo neštěstí. Floriánovo hasičství je však třeba chápat v původním slova smyslu jako hašení požáru lidské zloby a nenávisti. Svatý má proto v rukou nádobu vody života, která má hasit vyprahlost a zlo. Všechny ostatní výklady jeho hasičství jsou výsledkem pozdních legend. Kaple sv. Floriána v Moravičanech

6 POMNÍK PADLÝM V MORAVIČANECH Na věčnou památku, vzpomínku a úctu vztyčili moravičanští občané svým spoluobčanům padlým v obou světových válkách pomník s ženským figurálním motivem a dvěma kamennými deskami se jmény těch, kteří se nevrátili. Zachovalý památník stojí na návsi uprostřed vzorně ošetřovaného parčíku naproti budově obecního úřadu. Padlí ve světové válce : ADAMEC ANTONÍN, AMBROŽ ALOIS, BUKVIC JAN, DROZD JIŘÍ, DOSTÁL VIKTOR, FREBORT STANISLAV, HÁNIŠ THEODOR, HRUBÝ ALEXANDR, KLIMEŠ ALOIS, MARTINEC JAROSLAV, MOŤKA FRIDOLÍN, PAZDERA BOHUMIL, PENKA FRANTIŠEK, PETŘÍK JAN, PUR JOSEF, REISIG JAROSLAV, SVAČINA JOSEF, ŠEBESTA JAN, VÁLEK JAN, ZAPLETAL JOSEF. Padlí ve světové válce : AMBROŽ ROSTISLAV, KRUŠ FRANTIŠEK, LANGER FRANTIŠEK, BENDA BOHUMÍR, DUŠEK JOSEF, ENTER FRANTIŠEK, FREBORT RUDOLF, MARTINEC JIŘÍ, NAVRÁTIL FRANTIŠEK, NEVRLÝ LADISLAV, WEIDINGER JOSEF a neznámý vojín zahraniční armády generála Ludvíka Svobody POMNÍK PADLÝM V JAVOŘÍ Chudá horská a Malá vesnička Javoří (dnes již jen chatová rekreační oblast) se za Rakouska jmenovala Ohrens a z jejích několika desítek obyvatel jich stačilo padnout ve zbytečných bojových akcích první světové války celkem šestnáct. Zajímavé je pročítat jejich jména na dnes již neexistujícím pomníku, kde je zřejmé, že válka vybíjela celé rodiny. Pomník byl zbourán a rozbit po druhé světové válce ačkoliv ti místní padlí kluci za pozdější blbství a zločinnost německého nacismu nemohli a neměli s ním nic společného. Jejich skutečné hroby jsou od desárých let 20. století někde ve východní Haliči a na západní Ukrajině. Do svého Javoří se už nikdy nepodívali tito rekruti 93. pěšího regimentu se sídlem v Šumperku: AL- BRECHT Franz, ALBRECHT Josef, HAUPT Josef, JOKL Julius, PELZL Franz, PELZL Franz, PITHART Alois, PI- THART Franz, REIF Franz, TILL Klement, WOLF Alois, WOLF Alois, WOLF Alois, WOLF Josef, WOLF Stefan a WOLLETZ Josef. OBJEKTIV MOHELNICE - duben str. 6 MOHELNICKÝ SPOLEK RUČNÍCH ŘEMESEL A DUHOVÁ ČAJOVNA pořádají ve dnech dubna 2014 VELIKONOČNÍ TRHY 2014 Součástí bude VELIKONOČNÍ DÍLNA pro MŠ a ZŠ pro ZŠ pro MŠ V odpoledních hodinách ukázka děrovaných a malovaných kraslic paní Dany Domesové, pro zájemce možnost vlastní tvorby kraslic.veškeré informace na u: tel.: SETKÁNÍ U JOZÉFKA Jako tradiční vítání jara připravili pořadatelé akcí Mikroregionu Mohelnicko na sobotu 22. března 2014 setkání pro všechny účastníky vlastivědných vycházek naším krajem před kapličkou u Jozéfka v Doubravě, na hranici obcí Moravičan, Stavenice a Úsova. Již poněkolikáté se zde tak setkali pěší i kolaři a poslechli si vyprávění o historii kapličky a hradiska. Rodiče samozřejmě na tuto pěknou akci vzali své děti a někteří také své rodinné mazlíky a hlídače. Z Úsova přijela na koni Petra Holousová, což hlavně u dětí vzbudilo ohromné nadšení. Nejen pěkné počasí, ale i pečlivě připravená akce určitě potěšila jak některé starosty z obcí, tak všechny ostatní přítomné. Za vše patří poděkování hlavní organizátorce Vlastě Miketové, která po skončení rozdala dobrovolníkům igelitové pytle, aby při zpáteční cestě pomohli vyčistit les od plastových obalů, které tu během roku zanechali návštěvníci lesa. Další setkání bude na Švédské cestě za Mírovem ve čtvrtek ve hod. Jaromír Vítek, text a foto

7 OBJEKTIV MOHELNICE - duben str. 7 NOVÁ ODBORNÁ AMBULANCE V MOHELNICI Nové poradenské místo v 1. poschodí Nám. Tyrše a Fügnera 2, Mohelnice PROČ JSME TADY A DŮVOD, PROČ NÁS NAVŠTÍVIT: ninách, Odebíráte elektrickou kdy vrcholí energii, plyn či vodu Na a není závěr Vám jasné mi za co dovolte několik informací ů plynu a kolik platíte? a elektřiny, Podáme Vám nezkreslené informace o cenách o energií. nejbližší činnosti naší kanceláře: Vám zopakoval několik Slyšíte o různých nabídkách zásad, a slevách, ale reálné A) ceny Do neznáte? konce října budeme poptávat cenu plynu kterých Upřesníme Vám byste možnost ovlivnit se cenu u svého, nebo alternativního pro naše klienty z řad bytových družstev, měli dodavatele. držet, než společenství vlastníků jednotek a majitelů podepíšete jakoukoliv neodpovídá smlouvu jejich slibům? na Nevěříte podomním prodejcům, kteří slibují velkých nízké ceny, ale obytných realita objektů na rok Předpokládaný objem v maloodběrech 15 až dodávku Nejsme podomní energií. obchodníci, ale vyjednáváme u seriózních dodavatelů energie vždy výhodnější podmínky, nežli máte doposud MWh plynu. Z důvodů velmi silné pozice na trhu s možností B) Dále lepších vyjednávacích budeme poptávat cenu plynu pro firmy 1) podmínek Zeptejte garantujeme stále se nižší na ceny. a živnosti (maloodběry, jak dlouhou dobu TEXTILNÍ soubory ZBOŽÍ GALANTERIE maloodběrů je Máte smlouva strach ze změny svého uzavírána. dodavatele? a středoodběry) v celkovém objemu přes Nic měnit nemusíte - optimalizujeme vaše náklady na dodávku MWh energií. na rok Můžete se zapojit Zajistíme vám nejvýhodnější dostupné podmínky. k výhodnějším cenám!!! smlouva Nevíte, co bude platná za rok - ceny a se od mění a vy nemáte C) čas Vzhledem všechno hlídat? k velkému zájmu domácností Máme stálý dohled nad dodavateli a provádíme budeme doživotní servis. poptávat cenu plynu na rok Předpokládáme účast dalších min. nových sto Nerozumíte fakturám, právním kličkám a všeobecným podmínkám jakých dodavatelů? domácností s objemem přes MWh plynu. podmínek lze Zajišťujeme právní dohled a ochranu spotřebitelů. Hezký týden Vám přeje Myslíte si, že máte dobrou smlouvu s dodavatelem Jiří Obr, a už nemůžete produktový nic specialista a poradce MWh ušetřit? a měsíční plat, společnosti OPTIMAL ENERGY cz a.s., Můžete dostat vlastního energetického poradce v blízkém okolí. kancelář: Nám. Tyrše a Fügnera 2, Mohelnice Kolik Vás bude veškeré poradenství stát? tel.: kdy bude ukončena na energie. NIC!!! - žádné skryté Dále poplatky! nabízíme možnost výdělku na hlavní Veškeré poradenství je u naší firmy nezávazné a zcela zdarma! Neúčtujeme i vedlejší pracovní poměr. žádné poplatky. ukázat na smlouvě, vních Na podmínkách bezplatnou konzultaci zdarma se objednejte na telefonním čísle Jiří Obr, popřípadě nás kontaktujte po dobu pracovní doby v 1. poschodí obchodního domu APOLLO na náměstí Tyrše a Fügnera 2. V Mohelnici. V případě nepřítomnosti konzultantů předejte svůj kontakt kterémukoliv yšlenou a poraďte pracovníku prodejny ELEKTRO a my Vám dohodneme schůzku. lízkými, či sousedy. HLEDÁME NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY, tel.: ě poradit se s odš čas, nic víc... Velice široký sortiment galanterie a různého textilního zboží Vám nabízí vedoucí prodejny paní Věra Berková. Prodejna je umístěna v Mohelnici v pěší zóně na Třebovské ulici č. 949/16. Příjemné prostředí prodejny s příjemnou obsluhou Vám je k dispozici v otvírací době a to: Pondělí - pátek: hod hod hod. Sobota: hod hod.

8 OBJEKTIV MOHELNICE - duben str. 8 Restaurace Apollo Nám. Tyrše a Fügnera 3 Tel.: VIDEOSTUDIO JAROSLAV DUBSKÝ NABÍZÍ: Přepis kazet VHS, VHS-C, H8, Hi8, minidv, DVCAM na DVD a komprimace do různých programů. Výroba Video album, přepis filmů 16 mm a 8 mm. Natáčení rodinných událostí. S důvěrou se můžete obrátit na adresu: Jaroslav Dubský, K Pešti 589, Loštice, mobil: , Nová opravna obuvi a galanterie v Mohelnici Nabídka fotografických služeb Otvírací doba příjem a výdej zakázek: Po, Út, Čt, Pá: hod hod. St: hod. Adresa opravny: Lidická 2, Mohelnice Telefon: , Kromě obuvi si zde můžete nechat opravit i kabelky, kufry a další po dohodě. Na Vaši návštěvu se těší Jiří Pavlů Martin Hohn svatební fotograf Pořizování fotografií ze svateb, sportovních, kulturních a společenských událostí, portrétní a rodinná fotografie. Kontakt: OBJEKTIV MOHELNICE, Vydavatel: Jiří Obr, nám. Tyrše a Fügnera 193/2, Mohelnice, IČ: , Registrace: MK ČR E 20390, Redakce: APOLLO, nám. Tyrše a Fügnera 193/2, Mohelnice Redakce se nemusí vždy ztotožňovat s názory v jednotlivých článcích našich dopisovatelů. Redakce dbá pouze na to, aby nebyly otištěny texty v rozporu se zákonem. Nepodepsané články (anonymy) zásadně nezveřejňujeme. Cena Kč 5.

OBJEKTIV MOHELNICE. KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ Květen 2014. SIEMENS CUP 2014 stolní tenis vozíčkářů

OBJEKTIV MOHELNICE. KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ Květen 2014. SIEMENS CUP 2014 stolní tenis vozíčkářů OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ Květen 2014 SIEMENS CUP 2014 stolní tenis vozíčkářů Hosté - zleva doprava: Pavel Pěnička, Michael Fischer, Karel Korytář a

Více

OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ LISTOPAD 2014

OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ LISTOPAD 2014 OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ LISTOPAD 2014 Po skončení 1. světové války se v obcích začaly objevovat pomníčky se jmény místních obyvatel, kteří padli jako

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Bludovan. JUDr. Josef Cyril Kotrlý čestným občanem obce Bludov in memoriam

Bludovan. JUDr. Josef Cyril Kotrlý čestným občanem obce Bludov in memoriam 4/2005 ZDARMA Datum vydání: 30. dubna 2005 Bludovan JUDr. Josef Cyril Kotrlý čestným občanem obce Bludov in memoriam Zastupitelstvo obce Bludov přijalo na svém zasedání 25. dubna 2005 následující usnesení:

Více

Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana

Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Zlínského kraje. Ve spolupráci s Ministerstvem kultury

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ ÚNOR

OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ ÚNOR OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ ÚNOR 2012 KOLIK PAMĚTNÍCH DESEK JE TŘEBA UMÍSTIT NA DŮM U TŘÍ SPOJENCŮ? Mohelnickému náměstí Svobody dominují na jeho západní

Více

Radní Ondřej Dedík: Chci, aby silnice a chodníky byly co nejlépe opraveny

Radní Ondřej Dedík: Chci, aby silnice a chodníky byly co nejlépe opraveny 2015 červen č. 6 Uzavírky ve městě / str. 3 Školní akce / str. 8 Sport / str. 14 15 Radní Ondřej Dedík: Chci, aby silnice a chodníky byly co nejlépe opraveny Pokračujeme v našem seriálu, ve které představujeme

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Ostatky světce vybízejí k odvaze a statečnosti. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 5 (květen 2013)

Radniční list. Starostův sloupek. Ostatky světce vybízejí k odvaze a statečnosti. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 5 (květen 2013) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XV. ročník, číslo 5 (květen 2013) Starostův sloupek Zima snad už definitivně skončila. Jarní úklid jsme kvůli její neoblomnosti a vytrvalosti během března i dubna

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Na národní pouť zavítá řada významných hostů. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Na národní pouť zavítá řada významných hostů. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011) Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011) Starostův sloupek Konec února a březen nebývají zrovna měsíce nějak zvlášť bohaté na kulturu či jiné lidské činnosti. Končí plesová sezona,

Více

12/2003. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech ROČNÍK XIII

12/2003. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech ROČNÍK XIII ROČNÍK XIII 12/2003 Internetová verze Místní kultury: www.ipos-mk.cz/casopis E-mail: redakce@ipos-mk.cz Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Z OBSAHU 12/2003 2 Stálé rubriky Obecná problematika

Více

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LISTOPAD 2006

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LISTOPAD 2006 1 Knihu Úklona mému městu pokřtil mešním vínem starosta Petr Dvořáček. Foto na obálce M. Karásek V ulici Na Kopečku byl 19. října dopoledne vysazen strom Pavlovnie plstnatá, který se tak stal symbolem

Více

Montáž střechy kina začne již během tohoto týdne. Jednání zastupitelů bylo bouřlivé, zazněl i návrh na odvolání místostarosty

Montáž střechy kina začne již během tohoto týdne. Jednání zastupitelů bylo bouřlivé, zazněl i návrh na odvolání místostarosty Výstava fotografií Pavla Rapušáka str. 10 Americký velvyslanec v Česku Richard W. Graber navštívil 3. října Integrační centrum v Bruntále, které provozuje občanské sdružení Liga. Velvyslanec si prohlédl

Více

Krytý bazén opravíme j e š t ě l e t o s!

Krytý bazén opravíme j e š t ě l e t o s! 2012 březen Krytý bazén opravíme j e š t ě l e t o s! Rada města na svém posledním zasedání 1.2.2012 rozhodla podat žádost o poskytnutí dotace na dokončení oprav krytého bazénu. Máme totiž zájem vyřešit

Více

Lokalita SEVER V příštím čísle se dozvíte podrobnosti o připravovaném návrhu podoby severní části Mohelnice nové lokality pro výstavbu rodinných domů.

Lokalita SEVER V příštím čísle se dozvíte podrobnosti o připravovaném návrhu podoby severní části Mohelnice nové lokality pro výstavbu rodinných domů. 2014 červen Kdo je ve vedení města? Tato otázka byla vyřešena na zasedání zastupitelstva, které se konalo až po uzávěrce minulého čísla. Zastupitelé rozhodli následovně: město do voleb povedou Ing. Pavel

Více

PRAHA1. strana 21. strana 16

PRAHA1. strana 21. strana 16 Meda Mládková rozhovor str12 13 PRAHA1 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 ROČNÍK XVI ŘÍJEN 2007 Meda Mládková rozhovor str12 13 Do ulic se vrátí tradiční obchody? Foglarův odkaz žije Viola slaví pětačtyřicátiny

Více

Sedm osobností města získalo ocenění Stříbrný jehlan

Sedm osobností města získalo ocenění Stříbrný jehlan 2014 duben Sedm osobností města získalo ocenění Stříbrný jehlan V pátek 28. února se v Domě kultury konal slavnostní akt. Poprvé v dějinách našeho města se předávalo ocenění Stříbrný jehlan. Z rukou starostky

Více

Městská památková rezervace brownfields bez budoucnosti?

Městská památková rezervace brownfields bez budoucnosti? 13. ROČNÍK Květen 2015 číslo 5 MĚSÍČNÍK MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Městská památková rezervace brownfields bez budoucnosti? Náměty a připomínky k novému regulačnímu plánu městské památkové rezervace (MPR),

Více

.zamberk.cz ROČNÍK XIX.

.zamberk.cz ROČNÍK XIX. ŽAMBERSKÉ LISTY www.zamberk.cz.zamberk.cz 11 ROČNÍK XIX. Dnes v listech: Pozvánka na zastupitelstvo Běh naděje Největší kniha na světě v Žamberku JUNÁK a sbírka KAPKA ve dnech 20.-22.6. 2008 Letecký den

Více

12 Slovácko patřilo vínu a památkám

12 Slovácko patřilo vínu a památkám Magazín Zlínského kraje listopad 2014 ročník X 12 Slovácko patřilo vínu a památkám 7 Nejlepší jsou Kateřinice Pokud chcete vidět, jak to vypadá v nejlepší obci v zemi, nemusíte jezdit daleko. Vesnicí roku

Více

Centru sociální a ošetřovatelské pomoci přibývají spokojení klienti více na str. 11

Centru sociální a ošetřovatelské pomoci přibývají spokojení klienti více na str. 11 ZDARMA ČÍSLO 9 ROČNÍK 15 LISTOPAD 2009 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Centru sociální a ošetřovatelské pomoci přibývají spokojení klienti více na str. 11 DNES V LISTU: Radnice informuje 2-4 Radostné události

Více

XXXIV. ROČNÍK PROSINEC 2011 11 Kč

XXXIV. ROČNÍK PROSINEC 2011 11 Kč XXXIV. ROČNÍK PROSINEC 2011 11 Kč Vánoce Český národ má podobný počet svátečních dní v roce jako jiné evropské národy, ale s jejich slavením si často neví rady. 28. říjen nenápadně proměňujeme v dušičky,

Více

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ZÁŘÍ 2015 ZDARMA WWW.UB.CZ 9/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Nová planetární stezka láká malé i velké.

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ZÁŘÍ 2015 ZDARMA WWW.UB.CZ 9/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Nová planetární stezka láká malé i velké. VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ZÁŘÍ 2015 ZDARMA WWW.UB.CZ 9/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ Nová planetární stezka láká malé i velké Foto: Elen Sladká BRODSKÉ KULTURNÍ LÉTO OBRAZEM Historická hostina str. 14. Foto:

Více

Na Vánoce vedou všechny cesty domů

Na Vánoce vedou všechny cesty domů 2013 prosinec Marjorie Holmes: Na Vánoce vedou všechny cesty domů a naším domovem je Mohelnice, Květín, Libivá, Křemačov, Podolí, Újezd, Studená Loučka a Řepová. Přeji si, aby se nám tady žilo dobře, abychom

Více

Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT NÁSEDLOVICE

Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT NÁSEDLOVICE Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT letos ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU 2012 2 Prosinec 2012 Už dorůstá nová generace stárků Foto: Jiří Kobzinek Letošní stárci s dětmi Foto: Jiří

Více

Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy.

Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy. KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 PROSINEC Kulturní pořady měsíce prosince Hankův dům: - Hvězdička betlémská - zpívání a povídání o Vánocích. - Sněhová vločka představení žáků ZUŠ. - B. L. Nelson:

Více

radnièní listy Pozor! Část Plumlovské ulice bude uzavřena Prostějovské Informace Aktuality Oznámení Kultura Publicistika Sport Foto: archiv MMPv

radnièní listy Pozor! Část Plumlovské ulice bude uzavřena Prostějovské Informace Aktuality Oznámení Kultura Publicistika Sport Foto: archiv MMPv Prostějovské radnièní listy Číslo 10/2014 ww 29. října 2014 Informace Aktuality Oznámení Kultura Publicistika Sport w. pr www.prostejov.eu os te j o v.e u Pozor! Část Plumlovské ulice bude uzavřena Foto:

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 ŘÍJEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Plakát ze sbírek Regionálního muzea v Chrudimi

Více