OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ MOHELNICE MÁ EXPOZICI RUČNÍCH ŘEMESEL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ MOHELNICE MÁ EXPOZICI RUČNÍCH ŘEMESEL"

Transkript

1 OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ Duben 2014 MOHELNICE MÁ EXPOZICI RUČNÍCH ŘEMESEL V pátek 21. března 2014 byla v Duhové čajovně na náměstí Svobody slavnostně otevřena muzejní expozice ručních řemesel. Ta vznikla v rámci projektu Moravsko-polské cesty tradic a poznání. Mohelnický spolek ručních řemesel poprvé získal grant Obnova venkova a tak v úvodní řeči paní Vlasta Jirásková (zakladatelka a vedoucí tohoto spolku), poděkovala všem, kteří se o tento významný počin zasloužili. Na úvod poděkovala Mgr. Ivo Škrabalovi (odbornému poradci MAS Mohelnicko, o.s.), Lence Dvořáčkové (manažerce) a Alici Pekařové (předsedkyni MAS Mohelnicko, o.s.), dále firmě Merkurius zastoupené panem Miroslavem Bílým za zapůjčení prostor pro umístění expozice, Evě Kličkové (Darka a Duhová čajovna), Ireně Kuncové - vedoucí Společnosti česko-německého porozumění - setkávací středisko Waltera Hensela v Moravské Třebové), PhDr. Janě Martínkové - vedoucí muzea Moravská Třebová, PhDr. Marii Gronychové - ředitelce Vlastivědného muzea v Šumperku, Márii Kudelové (etnografce z Vlastivědného muzea v Šumperku) za odborné rady a v neposlední řadě Václavovi Křupkovi a Evě Pallové z tiskárny v Mohelnici. Poděkování patřilo samozřejmě i všem těm, co zapůjčili exponáty a především všem krajkářkám, které se podílely i finančně na vlastní realizaci této expozice. Naše mohelnické krajkářky se zde zaměřily především na ukázku krajky jako takové. Krajka (slovensky čipka, polsky koronky, rusky kruževo, anglicky lace, německy spitzen či např. v severských zemích a v Holandsku knipling) je samostatný transparentní přehledný textilní V pátek útvar, 15. který února vzniká 2013 zpravidla se jediným v dopoledních pracovním hodinách postupem pomocí v příjemném prstů a prostředí jednoduchých Domu nástrojů. dětí a Nejpoužívanějším mládeže - Magnet materiálem Mohelnice na výrobu uskutečnilo krajky je neveřejné len, bavlna kolo hedvábí soutěže a kov. ve Do zpěvu konce 19. století se krajka používala především na ozdobu čepců, šátků lidových písniček s názvem Mohelnický slavíček. a zdobení oděvů, krojů, bytových a interiérových doplňků. Jak by Tato soutěž se zde konala již podeváté. Původně šlo se možná asi mnozí domnívali, tak krajka není pouze záležitostí zemí o postupovou českých, ale soutěž podle ve názvu zpěvu té které českých země a se moravských můžeme více dozvědět lidových o písniček krajce dánské, s názvem belgické, Moravský podle regionu zvoneček, - flanderská, ze milánská, které byl vamberecká však postup nebo i do podle dalšího města - soutěžního Madrid, Barcelona, kola Brusel. podmíněn I přes zpěvem to, že mohelnická dvou hanáckých oblast není lidových výrobou písniček. krajek historicky Především příliš známá, z důvodu tak se tohoto v různé žánrového odborné literatuře omezení můžeme děti dočíst, ze základních že si lidé v tomto škol regionu o tuto krajky soutěž nevyráběli, postupně ale na ztrácely tu dobu poměrně zájem a drahé tak se krajky odborným na kroje a pedagogickým oděvy si kupovali. pracovníkům DDM Mohelnice Magnet spadá Mohelnice do oblasti podařilo Hřebečska. vymyslet Hřebečsko a (z zorganizovat jako nejlépe vhodnou alternativu zpěvu českých německého Schönhengstgau, Schönhengster land) je název zaniklého jazykového ostrova rozkládajícího se po obou stranách historické zemské hranice Čech a Moravy mezi městy Ústí nad Orlicí, a moravských lidových písniček tzv. zpívání bez omezení, s názvem Mohelnický Litomyšl, slavíček. Polička a Jevíčko, V důsledku vyšší nemocnosti které již dětí nebyly způsobené jeho součástí, této a pěvecké Mohelnicí soutěže (Müglitz), chřipkovou epidemií se letos zúčastnilo celkem 43 dětí z Zábřeh obou (Hohenstadt) mohelnických a Lanškroun Vodní) (Landskron), a rovněž děti které základních škol (ZŠ Mlýnská a ZŠ ze ZŠ Úsov. Celá soutěž měla součástí celkem byly. pět Jeho kategorií centrem rozdělených podle věku soutěžících byla dětí. města Cílem Moravská odborné Třebová (Mährisch naslouchala, Trübau) a bylo Svi- poroty, která zpěvu dětí pozorně vybrat postupující do veřejného tavy kola. (Zwittau). To se uskutečnilo Toto území bylo od 13. století až do v sále ZUŠ Mohelnice ve středu 20. února roku 1945 obýváno převážně Němci Do veřejného kola postoupily 4 děti z kategorie (rozkládal prvních se tu tříd, 7 dětí z kategorie 2. až 3. tříd největší pak to německý bylo celkem jazykový 7 dětí, z kategorie 4. až 5. tříd postoupilo 11 dětí, ozdoby. ostrov v českých zemích). Název pochází od Hřebečského hřbetu, který prochází přibližně středem regionu. Hřebečský kroj a krajky pro tuto expozici zapůjčila paní Irena Kuncová z Moravské Třebové. Jde např. o kopii původního kroje na krajzlíku. Můžete zde spatřit i zástěru a šátek na hlavu pro dámský kroj, který je původní. Nejhezčí výšivka je na vsazeném klínu mezi stuhy zvaný punt nebo trn. Na stěnách muzea expozice řemesel visí rekonstrukce starých krajek zapůjčených z Valašského krajkářského spolku. Oba spolky, jak mohelnický, tak i valašský, již několik let spolupracují. V samostatné vitríně ukazuje svou současnou tvorbu Mohelnický spolek ručních řemesel. Tento spolek např. uspořádal 4 módní přehlídky. Pátou módní přehlídku spolek plánuje na , která bude zaměřená na plesové šaty a krajkové Důležité informace čerpají naše krajkářky z časopisů Krajka z kategorie a Paličkování, 6. až kde 7. bývá tříd postoupilo každoročně 5 uveřejněna dětí a z poslední výzva na společnou kategorie tvorbu nejstarších větších děl, (8. které až 9. pak tříd) propagují pak do českou veřejného krajku i kola v zahraničí. porota vybrala tři zpěváky. Není žádným K výzvě paní Ivy Velískové a Mileny Malinové, týkající se vytvoření krajkového paravánu, se připojil i náš mohelnický spolek tajemstvím, že hudba a zpěv ovlivňují téměř každého člověka bez výjimky. Říká se, že hudba je nejlepší ručních řemesel. Když v kroměřížské Rotundě byl tento paraván slavnostně apatyka. předán Hudba francouzskému a zpěv mají svým sběrateli způsobem panu Danielu úžasnou Couturierovi, sílu, která tak bylo v mnohém všem líto, rozvíjí že bude celého tento paraván člověka. v Zpívání českých zemích dokonce možnost uklidňuje shlédnout více jen než po dobu obyčejná jednoho řeč. měsíce. Lze Proto mohelnický například spolek vypozorovat vyhlásil další při výzvu večerním na vytvoření uspávání českého malých paravánu. dětí. Zpívání Na tuto výzvu ukolébavek se přihlásilo je téměř v takovém 40 krajkářek. případě Paraván ničím je tvořen nenahraditelné. ze 78 malých Zpívání obdélníčků lidových a velké díly písniček navrhly v a útlém zrealizovaly věku Heda je pro Dančíková, naše děti Jitka velice Hanáková důležité. a Iva Vanžurová. Lidové písničky Rozhodnete-li jsou se navštívit tuto zajímavou výstavu, tak se na zde instalovaných bannerech můžete dozvědět více zajímavých informace o historii krajky v českých zemích a rovněž o téměř 18ti leté činnosti krajkářek v Mohelnici. Jak jsme se od našich krajkářek a paličkářek dozvěděli, tak se tato expozice bude postupně doplňovat o další zajímavé exponáty. nám blízké, jsou odzkoušeny mnoha Na generacemi závěr slavnostního před otevření expozice ručních námi a je dobře, že i zpívání, jakým je např. Mohelnický řemesel naše krajkářky slavíček, tomuto záměru napomáhá. Poděkování zde všem přítomným předvedly malou Mohelnice, módní přehlídku tak patří jak pořadatelům z DDM Magnet i učitelům a rodičům, kteří svých děti výrobků. v tomto směru vychovávají. Pavel Nenkovský Pavel Nenkovský text i foto

2 LUCEMBURSKO, oficiálně Velkovévodství lucemburské (lucembursky Grouss-herzogtum Lëtzebuerg, německy Großherzogtum Luxemburg, francouzsky Grand-Duché de Luxembourg) je malý západoevropský vnitrozemský stát sousedící s Belgií, Německem a Francií. Má kolem půl milionu obyvatel, většinou římskokatolického vyznání. Úředními jazyky jsou lucemburština, němčina a francouzština. Země je zakládajícím členem Beneluxu, NATO, Evropské unie, OECD a hlavní a největší město Lucemburk je sídlem mnoha jejich institucí. Lucembursko má velmi rozvinutou ekonomiku. Dle Mezinárodního měnového fondu se jedná o ekonomiku s nejvyšším nominálním HDP na jednoho člověka na světě. Od roku 2000 je velkovévodou Henri I. de Luxembourg (česky Jindřich I. Lucemburský). Lucembursko dalo českému národu celkem čtyři krále: Jana Lucemburského, Karla IV., Václava IV. a Zikmunda Lucemburského. Karel se stal ještě šest set let nato následkem všelidového hlasování nejlepším Čechem, čímž dal český národ svůj jasný hlas pro monarchii. Také v malém a válkou usouženém Lucembursku vznikly snahy o likvidaci velkovévodství a nastolení republiky. O tom, co se zde dělo referovaly i čs. noviny zvané NÁRODNÍ LISTY. PROTI VYHLÁŠENÍ REPUBLIKY V LUCEMBURSKU Z Lucemburska, 13. ledna (ČTK - Ag. Hav.) Vláda vydala vyhlášku, kterou pronáší obžalobu proti revolučnímu hnutí, jež cílí k provolání republiky, sesazení dynastie a poškozuje přitom národní čest velkovévodství. Vláda obrací se naléhavými slovy ke všem občanům, vyzývajíc je, aby spolupůsobili k zachování veřejného pořádku a zákonností. Dále oznamuje, že v nejbližší době zahájena budou hospodářská vyjednávání s dohodou, zvláště s Francií a Belgií. V obavě, že by mohla býti na překážku těmto vyjednáváním, prohlásila velkovévodkyně ochotu, že se vzdá trůnu. Avšak pokud se týče všech otázek dynastických, musí rozhodnutí o osudu země vyhraženo býti projevu Lidové vůle. OBJEKTIV MOHELNICE - duben str. 2 ŽIJEME. A JEDNOU ZEMŘEME TO PŘECE NEMŮŽE BÝT VŠECHNO!!! 20. dubna 2014 budeme slavit Velikonoce. Křesťanská víra nás všechny zve slavit vítězství Božího Syna nad smrtí. Svým zmrtvýchvstáním Kristus potvrdil pravdivost svého učení, které, když přijmeme, má moc vést nás tímto dočasným životem k cíli, pro který jsme zde na světě. Jak mnoho lidí věří vlastně v život po smrti? Podle výzkumů věří v posmrtný život dvě třetiny katolíků a protestantů jedna polovina. Počet věřících v posmrtný život prý stoupá. Odpovídají výsledky dotazníků skutečné víře? Téměř všichni dotazováni by si přáli, aby žili po pozemské smrti. Jsou ale ochotni podle toho zařídit svůj život? Může vůbec nějaký způsob dotazování rozhodovat, zda je život po smrti, věčný život, nebe a peklo? Procenta náhodně vybraných současníků nemůžou nic rozhodovat o Bohu. Přesto je na pováženou, že jsou lidé, kteří pochybují o základní pravdě křesťanství, o naději na věčný život. Moje představy o nebi jsou příliš lidské a jsou proto závislé na našem myšlení a na našich představách. Proto o nich mluvíme pouze lidsky. To udělal francouzský matematik a filosof Blaise Pascal ( ). Ve svém životě se intensivně zabýval otázkou smrti a posmrtného života. Při svém bádání dospěl k živé víře v Ježíše Krista a snažil se něco z toho sdělit i druhým lidem. V rámci výpočtu pravděpodobnosti dospěl k úvaze, které se dodnes říká sázka Pascalova. Každý rozumně uvažující člověk, tak uvádí Pascal v této Sázce, musí se rozhodnout pro Ježíše Krista, i když šance pro správnost křesťanského byly jen 50:50. Pascal zdůvodňuje svou myšlenku takto: Ve svém životě musí člověk podstoupit nějakou sázku. Člověk může vsadit svůj život buď na to, že křesťanské učení je pravdivé, nebo musí vsadit na to, že není pravdivé. Když člověk žádnou sázku neudělá, pak automaticky sází na možnost, že pravdivé není. Dejme tomu, že se člověk rozhodne pro křesťanskou víru a její pravdivost. Je-li tomu skutečně tak, potom všechno získal. Není-li tomu tak, potom nic neztratil. Kdo se rozhodne proti křesťanské víře a jeho předpoklad bude správný, potom nic nezískal. Je-li jeho předpoklad špatný, potom ztratil všechno Podle zásady pravděpodobnosti by se měl člověk snažit hledat pravdu, neboť jestli zemře, aniž uctíval pravého Boha, je ztracený. Tak uvažoval matematik a hledač Boha, Blaise Pascal. Kéž bychom mu dali za pravdu alespoň tak, jak věříme jeho objevům fyzikálních zákonů! Omlouvám se, že jsem díky panu Pascalovi, trochu filosofoval. Ale v tomto případě to bylo zapotřebí. Přeji všem čtenářům Objektivu opravdové křesťanské Velikonoce! Pavel Kavec

3 OBJEKTIV MOHELNICE - duben str. 3 ZASEDÁNÍ PŘEDSEDNICTVA ČESKÉHO SDRUŽENÍ PŘÁTEL BETLÉMŮ V sobotu 29. března 2014 se konalo v Brně v Paláci šlechtičen, pravidelné zasedání předsednictva Českého sdružení přátel betlémů, člena světové federace betlémářů UN-FOE-PRAE se sídlem v Římě. Dům U šlechtičen byl postaven v letech významným barokním architektem Janem Křtitelem Ernou. Tuto schůzi betlémářů organizačně zabezpečil Etnografický ústav Moravského zemského muzea. Kurz efektivního rodičovství Po projednání běžné agendy a plánu další činnosti ČSPB na další období si pak všichni přítomní mohli prohlédnout výstavu Svět tajemných Baltů koncipovanou do dvou tematických částí: Pobaltí před Balty a Od sv. Vojtěcha po Jagellonce. Výstava potrvá až do a v případě Vaší návštěvy Brna Vám tuto vřele doporučujeme k prohlídce a na vlastní oči zde spatřit opravdu mimořádné a unikátní exponáty zapůjčené zahraničními i našimi institucemi. Bližší formace najdete na Na závěr prohlídky zajímavých expozic Paláce šlechtičen navštívili účastníci schůze krásnou dochovanou kapli s barokními freskami a poté mimo jiné i nádherný kostel sv. Jakuba v Brně. Pavel Nenkovský, místopředseda ČSPB Zdeňka Rambousková malba a grafika TUNKLŮV DVŮR V ZÁBŘEZE výstava potrvá do otevřeno po - pá hod. návštěva možná i po tel. dohodě: , Zdeňka Rambousková, Jana Třísková a Pavel Alexandr Taťoun Jednota divadelních ochotníků Loštice začala účinkovat už za Císaře pána a tato tradice přečkala všechna období a vydržela až dodnes. V současnosti se již loštickému divadlu nevěnuje tolik lidí, zejména mladých, jako v minulosti a je to určitě velká chyba! Přesto ale loštičtí ochotníci fungují. Nejčastějším žánrem jejich repertoáru jsou komedie, protože, řekněme si to narovinu, hrát cokoliv jiného by ani nemělo význam. Jejich nejnověji nastudovaná hra se jmenuje Kurz efektivního rodičovství Šárky Fenykové a režijně ji ztvárnil místní František Pelcl. Je to prvotina mladé české autorky, která se dosud soustředila na scénáře pohádkových her a byla původně napsána pro potřeby amatérského divadelního spolku, kterého je sama autorka také aktivní členkou. Sklidila velké nadšení u publika nejenom na domácí scéně, ale také na zájezdových představeních. Komedie o tom, co vše může způsobit jedna zapomenutá žádost o adopci. Autorka je vystudovaný inženýr Zahradní a krajinářské architektury. Tento obor absolvovala na MZLU v Brně, ale svůj další profesní život spojila s rádiem. Začínala jako moderátorka brněnského rádia Petrov odkud po dvou letech přešla do Českého rozhlasu. Slyšet jí můžete například na stanici ČRo - Rádio Česko, kde je redaktorkou zpravodajství a moderátorkou. Na poli divadelním se představila jako herečka Divadelního studia V v Brně a jako členka amatérského divadelního souboru Křemen. V Mohelnici uvidíme Kurz efektivního rodičovství v pátek 25. dubna 2014 od 19 hod. ve velkém sále MKC. SRPEN 1848 Každý z kmene nás rakouských Slovanů jest sám pro sebe slabý, aby vedle jinonárodních mocných sousedů čestné a samostatné místo zaujímal. Naštěstí, ale lépe než my sami postarala se o nás náhoda a historie, ejhle! v rakouském mocnářství skutečně všichni pohromadě jsme, rakouské mocnářství jest ten svazek, který veliký počet našeho národa dohromady váže, držme se tedy tohoto spojení, važme si této náhody nám velice prospěšné, to jest jinými slovy krátce řečeno: My, rakouští Slované, máme největší potřebu a užitek z toho, když se Rakousko pohromadě udrží, poněvadž se tak i my pohromadě udržíme, přičiňme se tedy o to celou silou svou! ČLÁNEK, O KTERÉM BYCH SI PŘÁL, ABY JEJ KAŽDÝ PŘEČETL A UVÁŽIL Karel Havlíček Borovský, český vlastenec, novinář a politik

4 BARTOŠOVY PORTRÉTY A KŘÍŽOVÁ CESTA Zleva doprava: malíř Lubomír Bartoš, Mons. Jan Graubner, Ing. Břetislav Holásek a Mgr. Radovan Rašťák u X. zastavení (Ježíš zbaven roucha a napájen žlučí) Výstavu obrazů akademického malíře Lubomíra Bartoše zahájili ve čtvrtek 27. března ve Vlastivědném muzeu v Olomouci, ve výstavním sále sv. Kláry ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci ing. Břetislav Holásek, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Mons. Jan Graubner a náměstek hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Radovan Rašťák. Touto výstavou nazvanou Křížová cesta, portréty chce Lubomír Bartoš veřejnost seznámit s méně známou částí své tvorby, a to tvorbou figurální, která je obsažena převážně v jeho sakrálních motivech. Autor zde vůbec poprvé prezentuje právě dokončený cyklus 15. obrazů - zastavení Křížové cesty. Vše je malováno olejem na plátně a mistr na nich pracoval v letech Je svým způsobem charakteristické, že otevření výstavy spojené se slavnostní vernisáží, se uskutečnilo krátce před 4. nedělí postní. Tedy v době, kdy se křesťané tuto Křížovou cestu modlí ve čtyřicetidenní přípravné době (v Postní době), která předchází velikonočním svátkům. Součástí autorské výstavy, jež je ojedinělá jak svým obsahem, tak rozsahem, je rovněž i řada portrétů, které jsou výtvarnému publiku méně známy. Akademický malíř Lubomír Bartoš se narodil v Klopině. A v letech vystudoval SUPŠ Uherském Hradišti a dále ve studiu pokračoval na AVU v Praze, kterou absolvoval v roce V roce 1989 obdržel titul zasloužilý umělec a v roce 2005 byl oceněn za celoživotní tvorbu městem Šumperk Za přínos městu. V roce 2007 se stal čestným občanem obce Klopina a v roce 2009 mu pak bylo uděleno čestné občanství obce Rohle. V roce 2002 byla zřízena a v roce 2012 rozšířena stálá expozice Galerie Lubomíra Bartoše na zámku v Úsově. Za rok 2009 obdržel malíř Cenu Olomouckého kraje za celoživotní přínos v oblasti kultury a byl uveden do Dvorany slávy. Akademický malíř Lubomír Bartoš je znám tvorbou, jež je motivována především jesenickou krajinou, lidovou i městskou architekturou a zátiším. Zabývá se též grafikou a výtvarnými realizacemi v architektuře. Výstava potrvá do 27. dubna OBJEKTIV MOHELNICE - duben str. 4 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LUKAVICE V současné době trápí mnohé rodiče situace vyvolaná fenoménem babyboom. Situace, kdy je těžké umístit dítě v předškolním zařízení, je ale spíše záležitostí měst. Pomoz mi, abych to dokázal sám myšlenka vycházející z Montessori pedagogiky provází principy: Svoboda a samostatnost: poskytujeme dětem důvěru, ale jsme vždy připraveni pomoci jim, když nás potřebují. Celostního učení: svět je jednotný celek a všechno souvisí se vším. Věkově smíšené třídy: v optimálním případě pracují ve skupině děti různého věku, pomáhají si, vzájemně se inspirují. Zápis v MŠ Lukavice se koná ve dnech 24. a 25. dubna 2014 od do hod. Můžeme tak pomoci právě rodičům ve městech a nabídnout volná místa pro děti u nás. MMČR SIDECARCROSSU Šestnáctiletá studentka z Úsova Eva Dopitová u svého portrétu text a foto: Pavel Nenkovský 19. dubna 2014 v areálu mohelnických lomů

5 MEZINÁRODNÍ DNY V DUBNU * Mezinárodní den ptactva * Mezinárodní den dětské knihy * Mezinárodní den proti nášlapným minám * Světový den zdraví * Mezinárodní den Romů * Den solidarity osvobození politických vězňů * Světový den Parkinsonovy choroby * Mezinárodní den letectví a kosmonautiky * Světový den monitoringu diabetu * Mezinárodní den památek a sídel * Mezinárodní den Země * Světový den knihy a autorského práva * Mezinárodní den skautů a skautek * Světový den duševního vlastnictví OBJEKTIV MOHELNICE - duben str. 5 SVATÝ FLORIAN PATRON HASIČŮ Svatý Florián (z latinského slova florianus = kvetoucí, rozkošný ) patří mezi nejpopulárnější české, moravské a rakouské světce. Narodil se asi v polovině 3. století po Kr. někde na území dnešního Rakouska. Nejdříve působil jako plukovník římského vojska v Cetii (dnešní rakouská obec Zeiselmauer), poté jako správce římské provincie Noricum se sídlem v městě Lauriacum, které stálo poblíž dnešního města Enns. Za vlády císaře Diokleciána a jeho spoluvladaře Maximiána jako horlivý křesťan tajně pomáhal pronásledovaným křesťanům. V roce 304 byla úředně odhalena jeho křesťanská víra a byl proto sesazen z funkce správce římské provincie. Svatý Florián byl v roce 304 s mlýnským kolem připevněným na krku svržen z mostu do řeky Enže. Byl pohřben paní Valérií v Linci, avšak později byly jeho ostatky převezeny na místo, kde nad jeho hrobem byl v 6. stol. postaven klášter sv. Floriána. První písemná zmínka o tomto klášteru pochází z roku 819. Jeho ostatky zde ale nezůstaly na dlouho, neboť byly převezeny dvěma jáhny (jáhen = duchovní nižšího svěcení) do Říma. V roce 1183 požádal polský kníže Kazimír II. Spravedlivý ( ) spolu s krakovským biskupem Gedeonem papeže Lucia III. ( ), aby jim vydal ostatky svatého Floriána jako záštitu proti Rusům. Papež jejich žádosti vyhověl, a tak byly Floriánovy ostatky uloženy v nově vystavěném chrámě v Krakově a svatý Florián byl přijat za patrona Polska. Hasiči velmi dobře vědí, že 4. květen je dnem umučení jejich patrona - svatého Floriána. Svatý Florián bývá nejčastěji zobrazován jako římský voják s přilbou, mečem a korouhví vylévající z vědra vodu na hořící dům. ŽÁNROVÉ CENY ANDĚL ZA ROK 2013 BYLY ROZDÁNY Vyhlášení žánrových výročních cen Anděl za rok 2013 byly vyhlášeny v pátek 14. března 2014 v pražském paláci Akropolis. V kategorii Folk & country získal sošku Anděla JIŘÍ SMRŽ za CD Kořeny a v kategorii World music Jitka Šuranská za CD Nězachoď slunečko. Zajímavé je jistě to, že oba čerství držitelé sošky Anděla 2013 vystoupí letos i u nás v Mohelnici a to v rámci 39. Mohelnického dostavníku Jitka Šuranská se svým triem vystoupí na hlavní scéně v pátek 29. srpna krátce po 21 hodině a Jiří Smrž pak v neděli 31. srpna rovněž na hlavní scéně krátce po 10 hod. dopoledne. Pavel Nenkovský Jednotka dobrovolných hasičů z Maletína v roce 1899 Jeho památka je oslavována právě 4. května a stal se patronem všech hasičů, kominíků a zedníků. Je patronem proti požárům a vodě, a proto představoval v dřívějších dobách běžný námět pro výklenkové plastiky venkovských usedlostí, které měly ochraňovat dům. Dokonce o jeho svátek bylo zakázáno rozdělávat oheň a nosit vodu, aby se v usedlosti nestalo neštěstí. Floriánovo hasičství je však třeba chápat v původním slova smyslu jako hašení požáru lidské zloby a nenávisti. Svatý má proto v rukou nádobu vody života, která má hasit vyprahlost a zlo. Všechny ostatní výklady jeho hasičství jsou výsledkem pozdních legend. Kaple sv. Floriána v Moravičanech

6 POMNÍK PADLÝM V MORAVIČANECH Na věčnou památku, vzpomínku a úctu vztyčili moravičanští občané svým spoluobčanům padlým v obou světových válkách pomník s ženským figurálním motivem a dvěma kamennými deskami se jmény těch, kteří se nevrátili. Zachovalý památník stojí na návsi uprostřed vzorně ošetřovaného parčíku naproti budově obecního úřadu. Padlí ve světové válce : ADAMEC ANTONÍN, AMBROŽ ALOIS, BUKVIC JAN, DROZD JIŘÍ, DOSTÁL VIKTOR, FREBORT STANISLAV, HÁNIŠ THEODOR, HRUBÝ ALEXANDR, KLIMEŠ ALOIS, MARTINEC JAROSLAV, MOŤKA FRIDOLÍN, PAZDERA BOHUMIL, PENKA FRANTIŠEK, PETŘÍK JAN, PUR JOSEF, REISIG JAROSLAV, SVAČINA JOSEF, ŠEBESTA JAN, VÁLEK JAN, ZAPLETAL JOSEF. Padlí ve světové válce : AMBROŽ ROSTISLAV, KRUŠ FRANTIŠEK, LANGER FRANTIŠEK, BENDA BOHUMÍR, DUŠEK JOSEF, ENTER FRANTIŠEK, FREBORT RUDOLF, MARTINEC JIŘÍ, NAVRÁTIL FRANTIŠEK, NEVRLÝ LADISLAV, WEIDINGER JOSEF a neznámý vojín zahraniční armády generála Ludvíka Svobody POMNÍK PADLÝM V JAVOŘÍ Chudá horská a Malá vesnička Javoří (dnes již jen chatová rekreační oblast) se za Rakouska jmenovala Ohrens a z jejích několika desítek obyvatel jich stačilo padnout ve zbytečných bojových akcích první světové války celkem šestnáct. Zajímavé je pročítat jejich jména na dnes již neexistujícím pomníku, kde je zřejmé, že válka vybíjela celé rodiny. Pomník byl zbourán a rozbit po druhé světové válce ačkoliv ti místní padlí kluci za pozdější blbství a zločinnost německého nacismu nemohli a neměli s ním nic společného. Jejich skutečné hroby jsou od desárých let 20. století někde ve východní Haliči a na západní Ukrajině. Do svého Javoří se už nikdy nepodívali tito rekruti 93. pěšího regimentu se sídlem v Šumperku: AL- BRECHT Franz, ALBRECHT Josef, HAUPT Josef, JOKL Julius, PELZL Franz, PELZL Franz, PITHART Alois, PI- THART Franz, REIF Franz, TILL Klement, WOLF Alois, WOLF Alois, WOLF Alois, WOLF Josef, WOLF Stefan a WOLLETZ Josef. OBJEKTIV MOHELNICE - duben str. 6 MOHELNICKÝ SPOLEK RUČNÍCH ŘEMESEL A DUHOVÁ ČAJOVNA pořádají ve dnech dubna 2014 VELIKONOČNÍ TRHY 2014 Součástí bude VELIKONOČNÍ DÍLNA pro MŠ a ZŠ pro ZŠ pro MŠ V odpoledních hodinách ukázka děrovaných a malovaných kraslic paní Dany Domesové, pro zájemce možnost vlastní tvorby kraslic.veškeré informace na u: tel.: SETKÁNÍ U JOZÉFKA Jako tradiční vítání jara připravili pořadatelé akcí Mikroregionu Mohelnicko na sobotu 22. března 2014 setkání pro všechny účastníky vlastivědných vycházek naším krajem před kapličkou u Jozéfka v Doubravě, na hranici obcí Moravičan, Stavenice a Úsova. Již poněkolikáté se zde tak setkali pěší i kolaři a poslechli si vyprávění o historii kapličky a hradiska. Rodiče samozřejmě na tuto pěknou akci vzali své děti a někteří také své rodinné mazlíky a hlídače. Z Úsova přijela na koni Petra Holousová, což hlavně u dětí vzbudilo ohromné nadšení. Nejen pěkné počasí, ale i pečlivě připravená akce určitě potěšila jak některé starosty z obcí, tak všechny ostatní přítomné. Za vše patří poděkování hlavní organizátorce Vlastě Miketové, která po skončení rozdala dobrovolníkům igelitové pytle, aby při zpáteční cestě pomohli vyčistit les od plastových obalů, které tu během roku zanechali návštěvníci lesa. Další setkání bude na Švédské cestě za Mírovem ve čtvrtek ve hod. Jaromír Vítek, text a foto

7 OBJEKTIV MOHELNICE - duben str. 7 NOVÁ ODBORNÁ AMBULANCE V MOHELNICI Nové poradenské místo v 1. poschodí Nám. Tyrše a Fügnera 2, Mohelnice PROČ JSME TADY A DŮVOD, PROČ NÁS NAVŠTÍVIT: ninách, Odebíráte elektrickou kdy vrcholí energii, plyn či vodu Na a není závěr Vám jasné mi za co dovolte několik informací ů plynu a kolik platíte? a elektřiny, Podáme Vám nezkreslené informace o cenách o energií. nejbližší činnosti naší kanceláře: Vám zopakoval několik Slyšíte o různých nabídkách zásad, a slevách, ale reálné A) ceny Do neznáte? konce října budeme poptávat cenu plynu kterých Upřesníme Vám byste možnost ovlivnit se cenu u svého, nebo alternativního pro naše klienty z řad bytových družstev, měli dodavatele. držet, než společenství vlastníků jednotek a majitelů podepíšete jakoukoliv neodpovídá smlouvu jejich slibům? na Nevěříte podomním prodejcům, kteří slibují velkých nízké ceny, ale obytných realita objektů na rok Předpokládaný objem v maloodběrech 15 až dodávku Nejsme podomní energií. obchodníci, ale vyjednáváme u seriózních dodavatelů energie vždy výhodnější podmínky, nežli máte doposud MWh plynu. Z důvodů velmi silné pozice na trhu s možností B) Dále lepších vyjednávacích budeme poptávat cenu plynu pro firmy 1) podmínek Zeptejte garantujeme stále se nižší na ceny. a živnosti (maloodběry, jak dlouhou dobu TEXTILNÍ soubory ZBOŽÍ GALANTERIE maloodběrů je Máte smlouva strach ze změny svého uzavírána. dodavatele? a středoodběry) v celkovém objemu přes Nic měnit nemusíte - optimalizujeme vaše náklady na dodávku MWh energií. na rok Můžete se zapojit Zajistíme vám nejvýhodnější dostupné podmínky. k výhodnějším cenám!!! smlouva Nevíte, co bude platná za rok - ceny a se od mění a vy nemáte C) čas Vzhledem všechno hlídat? k velkému zájmu domácností Máme stálý dohled nad dodavateli a provádíme budeme doživotní servis. poptávat cenu plynu na rok Předpokládáme účast dalších min. nových sto Nerozumíte fakturám, právním kličkám a všeobecným podmínkám jakých dodavatelů? domácností s objemem přes MWh plynu. podmínek lze Zajišťujeme právní dohled a ochranu spotřebitelů. Hezký týden Vám přeje Myslíte si, že máte dobrou smlouvu s dodavatelem Jiří Obr, a už nemůžete produktový nic specialista a poradce MWh ušetřit? a měsíční plat, společnosti OPTIMAL ENERGY cz a.s., Můžete dostat vlastního energetického poradce v blízkém okolí. kancelář: Nám. Tyrše a Fügnera 2, Mohelnice Kolik Vás bude veškeré poradenství stát? tel.: kdy bude ukončena na energie. NIC!!! - žádné skryté Dále poplatky! nabízíme možnost výdělku na hlavní Veškeré poradenství je u naší firmy nezávazné a zcela zdarma! Neúčtujeme i vedlejší pracovní poměr. žádné poplatky. ukázat na smlouvě, vních Na podmínkách bezplatnou konzultaci zdarma se objednejte na telefonním čísle Jiří Obr, popřípadě nás kontaktujte po dobu pracovní doby v 1. poschodí obchodního domu APOLLO na náměstí Tyrše a Fügnera 2. V Mohelnici. V případě nepřítomnosti konzultantů předejte svůj kontakt kterémukoliv yšlenou a poraďte pracovníku prodejny ELEKTRO a my Vám dohodneme schůzku. lízkými, či sousedy. HLEDÁME NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY, tel.: ě poradit se s odš čas, nic víc... Velice široký sortiment galanterie a různého textilního zboží Vám nabízí vedoucí prodejny paní Věra Berková. Prodejna je umístěna v Mohelnici v pěší zóně na Třebovské ulici č. 949/16. Příjemné prostředí prodejny s příjemnou obsluhou Vám je k dispozici v otvírací době a to: Pondělí - pátek: hod hod hod. Sobota: hod hod.

8 OBJEKTIV MOHELNICE - duben str. 8 Restaurace Apollo Nám. Tyrše a Fügnera 3 Tel.: VIDEOSTUDIO JAROSLAV DUBSKÝ NABÍZÍ: Přepis kazet VHS, VHS-C, H8, Hi8, minidv, DVCAM na DVD a komprimace do různých programů. Výroba Video album, přepis filmů 16 mm a 8 mm. Natáčení rodinných událostí. S důvěrou se můžete obrátit na adresu: Jaroslav Dubský, K Pešti 589, Loštice, mobil: , Nová opravna obuvi a galanterie v Mohelnici Nabídka fotografických služeb Otvírací doba příjem a výdej zakázek: Po, Út, Čt, Pá: hod hod. St: hod. Adresa opravny: Lidická 2, Mohelnice Telefon: , Kromě obuvi si zde můžete nechat opravit i kabelky, kufry a další po dohodě. Na Vaši návštěvu se těší Jiří Pavlů Martin Hohn svatební fotograf Pořizování fotografií ze svateb, sportovních, kulturních a společenských událostí, portrétní a rodinná fotografie. Kontakt: OBJEKTIV MOHELNICE, Vydavatel: Jiří Obr, nám. Tyrše a Fügnera 193/2, Mohelnice, IČ: , Registrace: MK ČR E 20390, Redakce: APOLLO, nám. Tyrše a Fügnera 193/2, Mohelnice Redakce se nemusí vždy ztotožňovat s názory v jednotlivých článcích našich dopisovatelů. Redakce dbá pouze na to, aby nebyly otištěny texty v rozporu se zákonem. Nepodepsané články (anonymy) zásadně nezveřejňujeme. Cena Kč 5.

Výroční zpráva MAS Mohelnicko, o.s.

Výroční zpráva MAS Mohelnicko, o.s. Výroční zpráva MAS Mohelnicko, o.s. 2014 Základní údaje o sdružení Místní akční skupina MAS Mohelnicko, o. s. byla založena 18. 7. 2007. Do spolkového rejstříku byla zapsána 1. 1. 2014. Smyslem činnosti

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Výroční zpráva Svazku obcí Mikroregionu Mohelnicko o naplňování Integrované strategie za rok 2012

Výroční zpráva Svazku obcí Mikroregionu Mohelnicko o naplňování Integrované strategie za rok 2012 Výroční zpráva Svazku obcí Mikroregionu Mohelnicko o naplňování Integrované strategie za rok 2012 Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko sdružoval v roce 2012 celkem 14 obcí: Klopina, Krchleby, Líšnice, Loštice,

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Doprovodné a edukační programy

Doprovodné a edukační programy Doprovodné a edukační programy Historická výstavní budova Velikonoční edukační programy Slezské zemské muzeum připravilo pro zájemce dva Velikonoční edukační programy, které se budou konat od 1. do 30.

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace 20.11.2014 Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková Představené vzdělávací aktivity: cyklus Film

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Výroční zpráva Spolku obcí Mikroregionu Mohelnicko

Výroční zpráva Spolku obcí Mikroregionu Mohelnicko Výroční zpráva Spolku obcí Mikroregionu Mohelnicko 2014 Základní údaje o mikroregionu Mikroregion Mohelnicko byl zaregistrován na OkÚ v Šumperku 8. 9. 1999, změna na Svazek obcí byla registrována 11. 12.

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní Informace ŘEMESLA A JEHO PROPAGACI ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU PRO ZALOŽENÍ MUZEA KOMINICKÉHO

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní Informace ŘEMESLA A JEHO PROPAGACI ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU PRO ZALOŽENÍ MUZEA KOMINICKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU PRO ZALOŽENÍ MUZEA KOMINICKÉHO ŘEMESLA A JEHO PROPAGACI ZA ROK 2014 Zpracovala: Mgr. Eva Bažantová Základní Informace Název: Spolek pro založení muzea kominického

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

O PRŮBĚHU PROJEKTU KDE KONČÍ SVĚT JAK JE TO S KRÁLEM?

O PRŮBĚHU PROJEKTU KDE KONČÍ SVĚT JAK JE TO S KRÁLEM? ZPRÁVA O PRŮBĚHU PROJEKTU KDE KONČÍ SVĚT 2015 2016 JAK JE TO S KRÁLEM? KARLOVARSKÝ KRAJ PROJEKT K V KRAJI VYHLÁŠEN 5.10.2015 (v Týdnu knihoven) POČET ZAPOJENÝCH KNIHOVEN 9 1 Loket, Sokolov, Lomnice, Královské

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

EVROPA BEZ BARIÉR Rada pro mezinárodní vztahy

EVROPA BEZ BARIÉR Rada pro mezinárodní vztahy EVROPA BEZ BARIÉR Rada pro mezinárodní vztahy Rada pro mezinárodní vztahy vyhlásila u příležitosti Českého předsednictví EU již třetí studentský výtvarný projekt, tentokrát na téma Evropa bez bariér. Během

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Analýza venkova: nové otazníky a výzvy Partnerství LEADER 2011 20. října 2011 Arcidiecézní muzeu, Olomouc Obsah prezentace Program rozvoje územního obvodu

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Datum vytvoření 1.9.2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Česká divadelní ocenění Čtvrtý Nejznámější česká divadelní ocenění Práce v divadelním

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Kategorie A ( třída ZŠ)

Kategorie A ( třída ZŠ) 1. Jak se jmenuje architektonický prvek, typický pro středověké duchovní stavby, kterým se do gotické stavby vstupovalo? a) Portál b) Rozeta c) Fiála 2. V průběhu 11. a 12. století se mnohé evropské, ale

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

1/ Národní obrození - prezentace VY_32_INOVACE_06.09 NÁRODNÍ OBROZENÍ

1/ Národní obrození - prezentace VY_32_INOVACE_06.09 NÁRODNÍ OBROZENÍ 1/1 3.2.06.9 Národní obrození - prezentace VY_32_INOVACE_06.09 NÁRODNÍ OBROZENÍ ČEŠTINA Na přelomu 18./19. století byly Čechy součástí mnohonárodnostní rakouské monarchie. Praha byla pouhým provinčním

Více

VÝROČNÍ CENY AKADEMIE POPULÁRNÍ HUDBY CENY ANDĚL. Statut Cen Anděl STATUT 26. ROČNÍKU VÝROČNÍCH CEN AKADEMIE POPULÁRNÍ HUDBY CEN ANDĚL

VÝROČNÍ CENY AKADEMIE POPULÁRNÍ HUDBY CENY ANDĚL. Statut Cen Anděl STATUT 26. ROČNÍKU VÝROČNÍCH CEN AKADEMIE POPULÁRNÍ HUDBY CEN ANDĚL VÝROČNÍ CENY AKADEMIE POPULÁRNÍ HUDBY CENY ANDĚL Statut Cen Anděl STATUT 26. ROČNÍKU VÝROČNÍCH CEN AKADEMIE POPULÁRNÍ HUDBY CEN ANDĚL (dále jen STATUT) Článek I. Organizátor slavnostního udílení Cen Anděl

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2011 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. VYBRANÉ AKTIVITY, AKCE VESELÉHO SENIORA 2006-2010 MALOVÁNÍ NA PALMOVCE 28. 10. 2006 Charitativní

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA 3/2010 Program podzim 2010 Stálé expozice: Zlatá stezka Renesance - zlatý věk města Karel Klostermann a pošumavské zámky Městská kultura 19. století, sbírka ostrostřeleckých

Více

Velehradské Dny lidí dobré vůle se dostaly již do podvědomí

Velehradské Dny lidí dobré vůle se dostaly již do podvědomí F O T O G R A F I C K Á S O U T Ě Ž VELEHRAD 2007 konaná u příležitosti Dnů lidí dobré vůle - Velehrad 2007 Velehradské Dny lidí dobré vůle už mají svou tradici, a přece je jejich mimořádná atmosféra vždycky

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

MÁ VLAST V SRDCI EVROPY. Poznej ji a chraň

MÁ VLAST V SRDCI EVROPY. Poznej ji a chraň MÁ VLAST V SRDCI EVROPY Poznej ji a chraň Záštitu nad soutěží převzala ministryně kultury ČR, kardinál a primas český mons. Dominik Duka, OP. Vyhodnocení jubilejního pátého ročníku proběhlo v krásných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Město IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Ne 05.06.2016 19.00 hod. TAJEMSTVÍ JEJICH

Více

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska, které se konalo ve středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin ve velkém sále Domu kultury v Milevsku. Přítomni: Mgr. Petr Barda, p. Ladislav

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

Přílohy. Seznam příloh: Příloha č. 3: Ukázky předmětů z osobní pozůstalosti E. Destinnové uchovávané ve sbírkovém fondu Muzea hlavního města Prahy

Přílohy. Seznam příloh: Příloha č. 3: Ukázky předmětů z osobní pozůstalosti E. Destinnové uchovávané ve sbírkovém fondu Muzea hlavního města Prahy - 72 - Přílohy Seznam příloh: Příloha č. 1: Ukázky předmětů z osobní pozůstalosti E. Destinnové uchovávané ve sbírkovém fondu Muzea hlavního města Prahy Příloha č. 2: Doplňující fotografie Příloha č. 3:

Více

c) Podrobný výklad soudnictví

c) Podrobný výklad soudnictví c) Podrobný výklad soudnictví 1. Smírčí soud Smírčí soudce je soudce, který je občanu nejblíže. Jmenuje ho král v souladu s ústavou. V Belgii je sto osmdesát sedm smírčích soudů. V každém soudním kantonu

Více

Zpráva ze služební cesty

Zpráva ze služební cesty Zpráva ze služební cesty Termín cesty: 24. 29. 4. 2007 Místo: Brusel, Antverpy (Belgie) Účastníci: RNDr. Danuše Lošťáková, PhDr. Ludmila Slezáková Účel cesty: Získání zkušeností z práce významných belgických

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Dějepis

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Dějepis Autor: Název školy: Mgr. Petra Junková Základní škola, Radiměř, okres Svitavy Číslo projektu : CZ. 1.07/1.4.00/ 21.0081 Název šablony klíčové aktivity: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11. 13. STOLETÍ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010 2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA 1 klenební pas 2 abakus 3 krychlová hlavice

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.04.2010 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 18 členů

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Zápis z jednání Komise cestovního ruchu č. 5/2013 ze dne 29.05.2013

Zápis z jednání Komise cestovního ruchu č. 5/2013 ze dne 29.05.2013 MÚ LOUNY Zápis z jednání str. 1 / 5 Zápis z jednání Komise cestovního ruchu č. 5/2013 ze dne 29.05.2013 Přítomni: Host: Alexandra Suková, Mgr. Jaroslav Čása, PhDr. Martin Vostřel, Ing. Jan Vaic, Ing. Tomáš

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. Vznik fondu 28. 8. 2006 Zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č.

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda PhDr. Richard

Více

Přemyslovci - Boleslav II.

Přemyslovci - Boleslav II. Tematická oblast Přemyslovci - Boleslav II. Přemyslovci Datum vytvoření 17.11.2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód První Vlivem evropské politiky ztratil Boleslav II. na konci své vlády rozsáhlá

Více

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky 1913-2013 Muzeum Sbíráme Vaše vzpomínky Muzeum východních Čech v Hradci Králové Sbíráme Vaše vzpomínky V roce 2013 oslavíme sto let od otevření královéhradeckého muzea. Budova muzea je považována za nejvýznamnější

Více

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace. Oprava zámeckého přístupového mostu (2014)

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace. Oprava zámeckého přístupového mostu (2014) Oprava zámeckého přístupového mostu (2014) 1 Restaurátorský průzkum zámeckého přístupového mostu (2014) 2 Restaurátorský průzkum zámeckého přístupového mostu (2014) 3 Platan (2014) 4 Tahové zkoušky (2014)

Více

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y Z Á M E C K Ý A R E Á L C T Ě N I C E B o h d a n e č s k á 2 5 9 / 1, 1 9 0 1 7 P r a h a 9 V i n o ř H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Změna: 98/2006 Sb. Změna: 126/2009 Sb. Změna: 26/2015 Sb. 5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. prosince 2002 o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury Vláda nařizuje k provedení

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky. Mozart opět v Olomouci 2015 )

Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky. Mozart opět v Olomouci 2015 ) Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky Mozart opět v Olomouci 2015! Jménem pořádajícího klavírního oddělení ZUŠ Žerotín Olomouc Vás chci co nejsrdečněji pozvat do Olomouce a vyjádřit přání,

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra České muzeum stříbra v Kutné Hoře Příspěvková organizace Středočeského kraje Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, tel: 327 512 159, fax: 327 513 813 info@cms-kh.cz, objednavky@cms-kh.cz, http://www.cms-kh.cz

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Aktualizovaná verze ke dni 14. 9. 2015 O anketě Soutěžní anketu Dřevěná stavba roku (DSR) vyhlašuje Nadace dřevo pro život. Účelem ankety je prezentovat

Více

ZPRAVODAJ 3/2016. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ 3/2016. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ 3/2016 Vážení přátelé slánského muzea, program Vlastivědného muzea na třetí měsíc tohoto roku bude ve znamení vzdělávání, výtvarného umění a hudby. Přijďte se pobavit, něco zajímavého se dozvědět,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BAŠŤ SE BAVÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BAŠŤ SE BAVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BAŠŤ SE BAVÍ ZA ROK 2011 Obsah strana 1. Úvodní slovo předsedkyně sdružení... 3 2. Kdo jsme 2. 1. Prezentace sdružení... 4 2. 2. Profily členek Výkonné rady... 5 3. Činnost

Více

Panovníci českých zemí Karty na rozstříhání

Panovníci českých zemí Karty na rozstříhání Panovníci českých zemí Karty na rozstříhání Oblast: Člověk a jeho svět Předmět: Vlastivěda Tematický okruh: LIDÉ A ČAS Ročník: 4. Klíčová slova: Panovnické rody v českých zemích, panovníci jednotlivých

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161 544 42 tel.: 499 392 806, mobil 777 005 791 e-mail:zslogo@specskola.cz www.specskola.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Evropa

Více