1. Údaje o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Údaje o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím"

Transkript

1 1. Údaje o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1. Úvodní informace Výroční zpráva je zpracována v souladu s požadavky zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Struktura zprávy respektuje 18 odst. 1) uvedeného zákona s přihlédnutím k 18 odst. 2) zákona se tato zpráva stává součástí výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2013/ Údaje o činnosti školy v oblasti poskytování informací Přehled o činnosti školy za školní rok 2013/2014 v oblasti poskytování informací podle výše uvedeného zákona poskytují následující údaje: a) počet podaných žádostí o informace - 18, odst. 1, písm. a) žádná b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 18, odst. 1, písm. b) - žádné c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu - 18, odst.1, písm. c) - soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytování informací d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů - 18, odst.1, písm. d) nebyla vedena žádná řízení e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - 18, odst. 1, písm. e) V rámci sledovaného období nebyly žádány informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, které by podléhaly evidenci. Na školu se neobrátila s písemnou žádostí o poskytnutí informace nebo písemným odkazem žádná osoba. Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odepření informace, žádná žádost nebyla odložena ani nezůstala nevyřízena, nebyly účtovány žádné finanční náhrady podle 17 zákona č. 106/1999 Sb. Na školu se veřejnost obracela ústní formou. Požadované informace byly ústně zodpovězeny.

2 2. Základní údaje o hospodaření školy Příjmy a výdaje (náklady a výnosy) v roce 2013 (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Výnosy Hlavní činnost Doplňková činnost Tržby z prodeje služeb (602) 1 367, ,97 Úroky (662) 3,95 Zúčtování fondů (648) 18,00 Tržby z pronájmu (603) 91,70 Příspěvky a dotace na provoz (672) , ,00 Výnosy z prodaného zboží (604) 5,05 Ostatní výnosy z činnosti (649) 26,80 Jiné výnosy z vlastních výkonů (609) 31,32 6,12 Výnosy celkem , ,84 Náklady Hlavní činnost Doplňková činnost Spotřeba materiálu (501) 2 170,72 337,45 Spotřeba energie (502) 1 883, ,44 Prodané zboží (504) 3,72 Opravy a udržování (511) 752,45 180,66 Cestovné (512) 86,09 1,57 Náklady na reprezentaci (513) 1,47 Ostatní služby (518) 624,01 277,74 Mzdové náklady (521) , ,42 Zákonné sociální pojištění (524) 4 229,09 467,00 Zákonné sociální náklady (527) 184,36 16,32 Náklady drobn.dlouhod.majetku (558) 242,28 41,75 Ostatní pokuty a penále (541) 0,52 Odpisy NIM a HIM (551) 8,15 Jiné ostatní náklady (549) 4,92

3 Jiné sociální pojištění (525) 7,42 66,35 Náklady celkem , ,31 Hospodářský výsledek -323,22 976,53 Stav FRIM k ,60 Stav RF k ,18 Státní prostředky čerpané prostřednictvím Krajského úřadu Olomouc (v Kč) v r rozpočet použití dotace Mzdové prostředky celkem V tom prostředky na platy V tom prostředky na OON ONIV celkem včetně odvodů Celkem Účelová dotace EÚ Peníze školám UZ ,70

4 3. Rámcový program školní ekologické výchovy 2013/2014 Září zahájení soutěže EUROREBUS zahájení soutěže v oblasti dopravní a ekologické výchovy 9. roč. interaktivní výstava Příroda Olomouckého kraje - žáci 5. tříd K prameni řeky Moravy s 8. A Noc vědců" a našich žáků na PřF UP OLOMOUC Den lesa 4. A Říjen Přírodovědný Klokan Návštěva MINIZOO v DDM Litovel 8. A MLADÍ GLOBALISTÉ - Co nás spojuje s minulostí 8. A Výukový program a podzimní úklid v ZOO OLOMOUC 7. A odevzdání prezentací do soutěže pro ZŠ v oblasti dopravní a ekologické výchovy Listopad IX. ROČNÍK KRAJSKÉ KONFERENCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY 2013 MLADÍ GLOBALISTÉ - Kam s ním? 8. A ADOPCE ZVÍŘETE - poskytnutí příspěvku na zvíře v ZOO Svatý Kopeček u Olomouce sběr papíru beseda VIVA MEXICO - Yucatan, Baja California a tacos zahájení práce v soutěžích ChO, FyO, Archimediádě Prosinec kulturní činnost spojená s Adventem vánoční tradice Sluňákov - denní program 1. B výstava výtvarných prací s názvem Zima na ZŠ podíl práce dětí na Vánočním jarmarku Vánoční Vídeň spojená s návštěvou Přírodovědného muzea Leden MLADÍ GLOBALISTÉ - Divadlo v Litovli žije 8. A příprava na okresní kola ChO, FyO, BiO pololetní hodnocení: práce v kroužcích

5 práce v přírodopisných projektech sběru papíru adopce Janifer Margaret Únor příprava na Archimediádu Sluňákov - denní program 2. třídy Březen MLADÍ GLOBALISTÉ - Nejdražší tekutina týdenní program Sluňákov 4. A Den vody výstava prací s názvem Jaro tradiční velikonoční zvyky Duben MLADÍ GLOBALISTÉ - Les 8. A návštěva a výukový program v ZOO Svatý Kopeček u Olomouce společně s CHKO - jarní úklid v Pomoraví jarní FLÓRA Olomouc DEN ZEMĚ ÚKLID 1. C poznávací zájezd Vídeň - návštěva technického muzea, zoo Květen MLADÍ GLOBALISTÉ - Mládí Litovli 8. A exkurze, výlety, zájezdy s přírodovědným, ekologickým, technickým zaměřením Dlouhé stráně - 8.roč. Planetárium Brno - 9. roč. Planetárium Brno - 5. roč. sběr papíru Sluňákov - denní program 4. B Zlatý list DDM Litovel - soutěž Hlídky mladých zdravotníků OS ČČK Olomouc soutěž Červen ukončení práce v projektech, v kroužcích zhodnocení práce ekologické výchovy a její integrace na ZŠ zhodnocení soutěží /EUROREBUS, zapojení do soutěže pro ZŠ v oblasti dopravní a ekologické výchovy, Zlatý list, ChO, FyO,

6 Archimediádě, Přírodovědný Klokan, Hlídky mladých zdravotníků OS ČČK Olomouc připravit náměty plánů činností pro příští školní rok vytýčení cílů ekologické výchovy 4. Školní výlety třída: datum: počet trasa výletu žáků: 1. A ZOO Olomouc 1. B Sluňákov 1. C ZOO Olomouc 2. A Sluňákov 2. B ZOO Olomouc 3. A Šiklův Mlýn 3. B Šiklův Mlýn 4. A 27 Litovel 4. B Šiklův Mlýn 5. A Brno - planetárium 5. B Brno planetárium 5. C Brno - planetárium 6. A Olomouc 6. B Střeň Štěpánovo 6. C Ramzová 7. A Brno Špilberk 7. B Litovel Sluňákov 8. A Rožnov pod Radhoštěm 8. B Strážnice 8. C nejeli na výlet 9. A Praha 9. B Ostružná 9. C Ostružná

7 5. Školní aktivity Žáci 5. tříd okouzleni interaktivními výstavami o historii a přírodě našeho regionu Žáci 5. tříd vyjeli za dalším poznáváním ve středu do Vlastivědného muzea v Olomouci. Navštívili kouzelnou expozici Řemesla. Do historie vpluli prostřednictvím stálé expozice Olomouc patnáct století města. Nejvíc se jim líbila interaktivní výstava Příroda Olomouckého kraje. Originálním způsobem pozorovali rostlinstvo a živočišstvo našeho regionu. Co takhle např. pozorovat letící ptáky vleže v trávě, protáhnout se s kamarády norou v lese nebo nachytat si imaginární rybičky?

8 Vítání prvňáčků Jako každý rok, tak i letos se v pondělí 2. září konalo v jídelně naší školy slavnostní zahájení nového školního roku spojené s přivítáním našich nejmladších prvňáčků. Jejich starší spolužáci zkušeně zamířili rovnou do svých tříd za svými třídními učitelkami a učiteli, ale pro prvňáčky byl připraven pestrý program. Nejdříve je přivítala paní ředitelka Zuzana Absolonová, která si je vyzkoušela z některých základních dovedností. Prvňáčci to samozřejmě zvládli na výbornou. A pak už se mohli dívat. Mladí tanečníci a tanečnice latinskoamerických tanců pod vedením paní učitelky Dany Spurné si připravili tance cha-cha a jive. Děti z Dětského pěveckého sboru Mládí pod taktovkou sbormistryně Ivety Navrátilové zazpívaly písničky určené prvňáčkům. Na flétničku zahrála Klárka Šimková ze 4. A, kterou na klavír doprovodila paní vychovatelka Alena Píchalová Černá. Vystoupily také naše gymnastky s pásmem cvičení na hudbu, které připravila paní učitelka Ludmila Očenášková. Celé pásmo vystoupení, kdy se střídaly různé umělecké žánry, prokládala všetečnými otázkami na prvňáčky paní učitelka Iveta Navrátilová. Pak si prvňáčky odvedly do nově opravených tříd jejich třídní učitelky: Romana Coufalová, Ivana Navrátilová a Zuzana Vacková. Všem prvňáčkům přejeme úspěšné vykročení do jejich prvního školního roku plného nových znalostí a dovedností.

9 Pedagog roku Za přítomnosti zástupců místních škol předali letos v podvečer dne učitelů starosta a místostarostové titul Pedagoga roku RNDr. Miroslavě Černé z naší školy.

10 12. ročník Turnaje v míčových hrách dívek ZŠ Vítězná vítězně! 12. ročník Turnaje v míčových hrách dívek ZŠ Vítězná vítězně! Dne 7. března 2014 se v hale ZŠ Vítězná Litovel za účasti 14 družstev z 5 škol konal již 12. ročník Turnaje v míčových hrách dívek. Družstva soutěžila ve vybíjené, přehazované a odbíjené podle ročníku. Po velmi vyrovnaných utkáních a za hlasité podpory početného publika družstva dívek ZŠ Vítězná zvítězila ve všech kategoriích! Děkujeme děvčatům ZŠ Vítězná Litovel za bojovnost a úspěšnou reprezentaci naší školy.

11 Restaurování vycpaných zvířat v prvním prázdninovém týdnu na ZŠ Vítězná v Litovli Naše škola vlastní bohatou a zachovalou sbírku 86 preparovaných zvířat. Cena exponátů je nevyčíslitelná, jelikož stáří se odhaduje na 100let. Původně byla součástí základní školy patřící pod gymnázium Jana Opletala v Litovli. Po odstěhování základní školy z budovy gymnázia sbírku zvířat nechal tehdejší ředitel Jaroslav Hála restaurovat přerovským muzejním preparátorem panem Jiřím Jandou. V nové škole následně vyrobili vitríny v přírodopisné učebně na druhém stupni, kde se sbírka umístila. Dílčí úpravy prováděla také paní učitelka Božena Kadláčková. Po jedenácti letech od vzniku školy ZŠ Vítězná jsem se rozhodla s paní ředitelkou Zuzanou Absolonovou naší nádhernou sbírku opět nechat upravit a vyčistit. V prvním prázdninovém týdnu jsem oslovila pana Marka Nimrichtera, který pracuje s exponáty na zámku Úsov. Celý týden je dával do původního stavu. Exponáty jsou chloubou naší přírodovědné sbírky a také i učební pomůckou. Žáci si tak lépe dokáží představit velikost a krásu těchto zvířat.

12 6. Fotogalerie ŠKOLNÍ SLAVNOST

13 BÁDÁNÍ V KROUŽKU INFIMA

14 55. LET ZALOŽENÍ PĚVECKÉHO SBORU

15 ÚSPĚCH V CELOSTÁTNÍM KOLE MATEMATICKÉ SOUTĚŽE TAKTIK TŘI ÚSPĚŠNÍ ŘEŠITELÉ OKRESNÍHO KOLA PYTHAGORIÁDY

16 CELOSTÁTNÍ KOLO SOUTĚŽE EUROREBUS TECHNICKÉ MUZEUM OSTRAVA

17 SLUŇÁKOV DEN ZEMĚ

18 POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA

19 TALENT Z VÍTĚZNÉ

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Přerov, Svisle 13 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 podle odst. 3 10 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012 / 2013 Dolany, červenec 2013 Obsah

Více

Základní škola Přerov, ul. Boženy Němcové 16, Přerov

Základní škola Přerov, ul. Boženy Němcové 16, Přerov Základní škola Přerov, ul. Boženy Němcové 16, Přerov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole Základní údaje o škole Název školy Základní škola Přerov, Boženy Němcové

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Základní škola Dřevohostice, okres Přerov, příspěvková organizace cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1 Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 2 OBSAH I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled

Více

Základní škola České Heřmanice

Základní škola České Heřmanice Základní škola České Heřmanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 V Českých Heřmanicích dne 28. 8. 2012 Zpracovala: Mgr. Jaroslava Kafková, ředitelka školy 1 Obsah Základní údaje o škole... 3 Přehled

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 [září 2014] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY sestavená podle vyhlášky 15/25 Sb. 7 odst. 2 za školní rok 211/212 Zprávu zpracoval: PaedDr. Vladimír Balajka, ředitel školy Zpráva projednána s pedagogickými pracovníky dne 31. 8.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Škola je místem, kde děti žijí.

Škola je místem, kde děti žijí. Škola je místem, kde děti žijí. Základní škola, Dobrovské ul. 63 563 1 Lanškroun tel.: 465 321 99, 465 323 818 e-mail: zslado@lanskroun.cz www.zslado.cz Foto: pracovníci školy Texty: pracovníci školy Redakční

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva 2012-2013

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2012-2013 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2010/2011 říjen 2011-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 200/20 [v souladu se zákonem č. 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky č. 5/2005

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 V Ostravě 30.9.2013 Mgr. Marie Lukovská ředitelka školy 1

Více

Výroční zpráva školy 2012/2013. Vize: Chceme být aktivní školičkou, kam všichni chodí rádi a naučí se dovednosti do praktického života.

Výroční zpráva školy 2012/2013. Vize: Chceme být aktivní školičkou, kam všichni chodí rádi a naučí se dovednosti do praktického života. Výroční zpráva školy 2012/2013 Vize: Chceme být aktivní školičkou, kam všichni chodí rádi a naučí se dovednosti do praktického života. Název a sídlo: Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov, okres Trutnov

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována.

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 OBSAH A. Základní údaje o škole... 2 B. Přehled oborů vzdělání... 6 C. Personální zabezpečení činnosti školy... 8 D. Údaje o zápisu k povinné školní

Více

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Krnov, 22. září 2014 Zpracoval: RNDr. Milan Osladil Školská rada schválila dne: 16. října 2014 S výroční zprávou byli seznámeni zaměstnanci školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1 Základní škola a Mateřská škola Medlov, příspěvková organizace, Medlov 79, 783 91 pošta Uničov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Zpracoval : Mgr.Ondřej Schulz, ředitel ZŠ a MŠ Medlov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRBNO POD PRADĚDEM

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRBNO POD PRADĚDEM VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRBNO POD PRADĚDEM školní rok 2013-2014 Část I. Základní údaje o škole Název : Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál právní forma příspěvková organizace, IČO 70645515

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/08 Obsah 1.Základní charakteristika školy...5 1.1.Škola...5 1.2.Zřizovatel...5 1.3.Součásti

Více