Adopce na dálku - Zprávy z malé školy Drakiáda 2 - Hanspaulka v Bažině Zůstane kámen na kameni? - Kultura v okolí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Adopce na dálku - Zprávy z malé školy Drakiáda 2 - Hanspaulka v Bažině Zůstane kámen na kameni? - Kultura v okolí"

Transkript

1 11 Adopce na dálku - Zprávy z malé školy Drakiáda 2 - Hanspaulka v Bažině Zůstane kámen na kameni? - Kultura v okolí Cena 3 Kč Listopad 2005 Nápovědník (!!) Richard Felgenhauer výstava ke 110. výročí narození rychnovského malíře v prostorách rychnovského muzea v přízemí radniční budovy, Jašmírovo kvarteto uvede premiéru komorní skladby na motivy obrazů R. Felgenhauera od skladatele Petra Tomeše. Výstava potrvá do konce března Samson a jeho parta a Máci country dvojkoncert, další z řady koncertů, aspirujících na založení nové tradice, v sále areálu Beseda H. Cejnarová obrazy, H. Mandelíková aranžování květin, trav a přírodních materiálů předvánoční prodejní výstava ve výstavní síni MěÚ O historii Rychnova beseda s kronikářem mgr. J. Kurfiřtem v prostorách rychnovského muzea v přízemí radnice Ivan Hlas trio koncert v hudebním klubu Bažina v areálu Beseda, známého rockera uvede skupina Knezaplacení V březnu letošního roku se zapojilo město Rychnov do projektu Adopce na dálku. Odeslali jsme určené peníze na konto pražské charity, která projekt organizuje a dostali jsme identifikační karty vybraných dětí. O tom jste se dočetli v dubnovém čísle Zpravodaje. V nedávné době jsem obdržel od obou dětí dopisy, kde vyjadřují svoji vděčnost za poskytnutou pomoc. Z dopisů vyplynulo, že v oblasti Mangalore mají prázdniny v dubnu a květnu a děti se o našem rozhodnutí dozvěděly vlastně až při nástupu do druhé třídy. Zřejmě jako pozůstatek anglického vlivu nosí děti do školy uniformu. Naše peníze byly použity právě na nákup dvou sad uniformy pro každého, na učebnice a obědy pro děti, na dopravu školním autobusem a na zaplacení školného. Obě děti napsaly své známky z první třídy. Zajímavé je, že nemají obě stejné předměty a v každé škole je jiný způsob hodnocení. Dívka Ashalata měla hodnoceno pět předmětů, z toho tři jazyky (kannada, angličtina a hindština), matematiku a životní prostředí. Hodnocení bylo bodové (0 100 bodů, nejvyšší je nejlepší, Ashalata má průměr hodnocení 82,4 bodu). Chlapec Pundalika měl na vysvědčení předměty jen tři (angličtinu a hindi hodnocené nemá) a hodnocení bylo písmenem, v tomto případě A (prospěl). Pundalika se ve svém dopise trochu rozpovídal o místních reáliích a je to velmi zajímavé. Krátká ukázka z jeho dopisu: Od června do září máme období dešťů. Hospodáři na polích sázejí rýži. V říjnu jsou žně. Naším hlavním jídlem je rýže. Adopce na dálku Ráno jíme sladké pečivo, vyrobené z rýžové mouky nebo pšenice. Odpoledne a večer jíme rýži se zeleninou, rybou a masem. Někteří lidé vůbec nejedí ryby nebo maso. Hodně jíme kokosové ořechy. V prosinci a v lednu bývá trochu chladněji. Od února do května máme horko. Pundalika nám také nakreslil obrázek, poslal vysvědčení a svou čerstvou fotografii (pravděpodobně v citované uniformě). pokračování na str. 16

2 Vu dr Fuchsbresche bis zur Mutter Anna oder Reichnejer Schorfblicke Aus der Region Morchenstern: Die hohe Verschuldung dieser Stadt im Gablonzer Bezirk wurde zum Thema der Regierungssitzung. Die Stadt Morchenstern schuldet nämlich der Tschechischen Konsolidierungsagentur ca.135 Mio. CZK. Allein diese Tatsache führte zu einer breiten Diskussion in der Regierung, so der Finanzminister Sobotka. Die Regierungsmitglieder verlangten zuletzt noch gewisse Zeit zur Überlegung und Informierung, ob z.b. die für diesen Zustand verantwortliche Stadtvertretung noch im Amt ist oder wurde inzwischen abgewählt, so Sobotka weiter. Seit 1992, wo die erste Verschuldung entstand, hatte Morchenstern einige Stadtvertretungen, die mehr oder weniger den Zustand nicht verbessert haben. Eine Stadt, die damals mit einem Budget von ca. 30 Mio. CZK wirtschaftete, hatte Obligationen in einem Wert von ca. 115 Mio CZK herausgebracht. Ca. 20 Mio. CZK machen schon allein die Zinsen. Zur Abdeckung wird die Stadt das gesamte Eigentum verkaufen müssen. Es wird ein ähnliches Modell gesucht, das bei dem Abbau der Verschuldung von Röchlitz an der Iser benutzt wurde. Gablonz: Die in diesen Tagen sanierte Kirche zur Hl. Anna in Gablonz zeigt ihre Geheimnisse. Im Hauptschiff der Kirche wurden bei den Sanierungsarbeiten zwei Grabsteinplatten gefunden. Eine Platte zeigt einen knieenden Donator vor dem Kreuz, unter dem ein Schild liegt, der den hussitischen Kelch zeigt. Die Platten, ca. 95x50 cm groß, zählen zu den ältesten Denkmälern in Gablonz. In der unmittelbaren Umgebung wurden noch Skelettüberreste und Keramikfragmente gefunden. Reichenau: Die Ruine des früheren Reichenauer Hofes, Nr. 460 (gegenüber Nowotni-Fleischer) soll in ein barrierenloses Wohnhaus umgebaut werden. Dies bestätigt auch die bereits durchgeführte Änderung des städtischen Bebauungsplanes, die bei der letzten Stadtvertretungsitzung abgestimmt wurde. Reichenau: Das Uhrwerk der Kirchenuhr an der Reichenauer Kirche wurde in diesen Tagen vollständig rekonstruiert. Der schlechte Zustand vor der Reparatur ist vor allem dem jahrelangen Kontakt mit rauhem Wetter zuzuschreiben, nicht zuletzt jedoch auch der Kirchenturmsanierung vor zwei Jahren, wo der Raum, in dem sich das Uhrwerk befindet, monatelang offen war. Das Uhrwerk wurde vom Reichenaeur Uhrmacher Pavel Janda rekonstruiert. De Fochsbreschner Madl. Su uffrichtsch and vornehm, ganz ländlicher Adl, war kon dos schun sein? Ock a Fochsbreschner Madl. Zwischn Ziegelei, Blanne, Moorbod, Tschihadl, dou hon se gewouhnt, de Fochsbreschner Madl. Sehr lostig and ufriehrsch, kej olejbsch Pomadl, dou saht r sch, su sein se, de Fochsbreschner Madl. Du konnst dich welt ömsahn, en Lande, en Staatl, se sein ejfach Spitze, de Fochsbreschner Madl. Wenn gut se zu Fuß ös and fährt garne Radl, dou ös se ganz sicher a Fochsbreschner Madl. Ös ejne rajcht urntlich and hout wos en Ladl, brauchst gor ne orscht froin, s ös a Fochsbreschner Madl. Hout ejne Geschöcke mit Nolde and Fadl, dou konnst de druf giehn, s ös a Fochsbreschner Madl. Ou Halluschkn, Liwanzn, Pronz, Karfenadl, die brett kejne besser os a Fochsbreschner Madl. War bleibt ömmer Jung, mit an schmuckn Fasadl? Du brauchst se ock osahn, de Fochsbreschner Madl. Ane stromme Figur and zwe kernige Wadl, du sist s schun vu weitn, s kömmt a Fochsbreschner Madl. Se sein ganz ei Ornung, dou findst de kenn Tadl, mr kon sick verlossn uf a Fochsbreschner Madl. Se könn dr ganz lieb sein, hon monchmoul an Schadl, drmit mußt de rechn, bei an Fochsbreschner Madl. War hilt mich schun lange ganz fest ban Krawatl, du wirscht mr sch ne glejbn, a Fochsbreschner Madl. Gerhard Müller Reichenau: Das Schwarzpauer-Kreuz am Radler Weg wird noch in diesem Jahr eingeweiht. Das Kreuz wurde mit einem Aufwand von ca. 55 Ts. CZK wieder in Stand gesezt. Der Träger der Sanierung ist der Verein der Freunde der Stadt Reichenau. Die Gelder wurden beschaffen durch den Antrag beim Denkmalfonds des Reichenberger Kreises mit einer Unterstützung der Stadt Reichenau von ca 30%. Am Kreuz sollen in kürzester Zeit noch zwei Bäume gepflanzt und eine Bank platziert werden. ABM Rychnovský zpravodaj 2

3 Z jednání zastupitelstva města zastupitelstvo rozhodlo zveřejnit úmyslu prodeje bytu v čp. 607 (jedná se o prodej bytu nájemníkovi) zastupitelstvo schválilo prodej pozemku č. 1055/102 p. L. Kouřilovi z Liberce (Zálesí) zastupitelstvo schválilo zřízení věcného břemene práva umístění studny a uložení a provozování vodovodního potrubí na pozemku č.1014/2 a 1012/4 v k. ú. Pelikovice ve prospěch vlastníků nemovitosti čp. 10 zastupitelstvo schválilo zřízení věcného břemene práva uložení a provozování vodovodního potrubí na pozemku 1884 a 2140 v k.ú. Rychnov ve prospěch vlastníka nemovitosti čp. 471 za předpokladu, že žadatel předloží rozhodnutí o nakládání s vodami a kolaudační rozhodnutí na stavbu a že předloží GP na rozsah vedení vodovodního potrubí zastupitelstvo projednalo předložený materiál o průběhu veřejnoprávního projednání Návrhu IV. A V. změny územního plánu města Rychnova u Jablonce nad Nisu a schvaluje v souladu s 31, odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) tento návrh zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 4/05, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/01 o podmínkách prodeje pozemků ve vlastnictví města Rychnova u Jablonce nad Nisou a 2/01 o rozsahu, způsobu a lhůtách provádění zimní údržby na místních komunikacích na území města zastupitelstvo rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje domu čp. 460 a čp. 516 včetně pozemků, které k těmto stavbám náleží a ukládá MěÚ dopracovat s žadatelem firmou E-NET INTERNATIONAL kupní smlouvu, tak aby zde byly zahrnuty dostatečné záruky na provedení rekonstrukce objektu. zastupitelstvo požaduje zapracovat do studie rekonstrukce parku u čp. 800 zahradníka p. Vachušky návrh MUDr. Zetka a ukládá MěÚ požádat komisi pro životní prostředí o povolení kácení stromů dle této studie zastupitelstvo schválilo prodloužení vyúčtování příspěvku pro TJ SPAR- TAK na výstavbu tréninkového hřiště do zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 5/05, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška Města Rychnova u Jablonce nad Nisou č. 4/98 o závazných částech územního plánu města (IV. a V. změna územního plánu) zastupitelstvo schválilo zveřejnění úmyslu prodeje pozemků č. 626, 624, 625/2 a 628/2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou (vedle kostela) zastupitelstvo schválilo podmínky pro prodej nemovitosti čp. 460 a 516 firmě E-net International Jablonec n/n a ukládá starostovi města předložit na dalším zasedání zastupitelstva města návrh smlouvy o prodeji tohoto objektu zastupitelstvo schválilo prodej bytu v čp. 607 současn é m u n á j e m - níkovi p. J. Kozderkovi zastupit e l s t v o schválilo z v e ř e j - n ě n í ú my slu p r o - n á j m u volného bytu v čp. 171 a stanovilo, že minimální nájemné bude činit 5 tis. Kč měsíčně zastupitelstvo schválilo navrhované rozpočtové změny: navýšení výdajů na projekt Rozvoj informačních a komunikačních technologií pro mikroregion Jizerské hory o ,-Kč, navýšení příjmu z daně ze sam. výd, činnosti FO o ,-Kč, již schválený příspěvek města na opravu kostela ve výši ,- Kč bude hrazen ve výši ,89 z rozpočtové rezervy a ve výši ,11 Kč z navýšení příjmu z daní sam. výd. činnosti FO Zastupitelstvo zároveň schválilo rozpočtové provizorium pro rok Podmínky rozpočtového provizoria: příjmy se stanovují v poměrné výši skutečných příjmů roku, v němž se provizorium stano- vuje, výdaje se budou uvolňovat do výše 1/12 celkové roční částky v každém měsíci období rozpočtového provizoria do schválení řádného ročního rozpočtu s tím, že v případě nutných nečekaných výdajů nad 40 tis. Kč tyto výdaje opět schvaluje zastupitelstvo obce. zastupitelstvo neschválilo žádost firmy Nerrox o změnu územního plánu na funkční využití pozemku č. 2529/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou (u hlavní silnice nad autobazarem na D.D. Vodě) zastupitelstvo schválilo zveřejnění úmyslu prodeje pozemku č v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou (Zálesí) zastupitelstvo neschválilo zveřejnění úmyslu prodeje pozemku č. 210/1 v k. ú. Rychnov (zahrada u č.p. 437 naproti nádraží) zastupitelstvo schválilo prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy na pozemky č. 814, 815 a 817 v k.ú. Rychnov do pro investory p. Gartnera a p. Maryšku. Prodloužení termínu bylo schváleno s ohledem na vyřizování stavebního povolení, které se prodlužuje bez viny investorů. zastupitelstvo schválilo statut Sociálního fondu pro zaměstnance městského úřadu a dlouhodobě uvolněné členy zastupitelstva města - zastupitelstvo dle 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích(obecní zřízení), podle ustanovení 27 zákona č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a podle 178 odst. 1 písm. a) (základní škola, základní škola praktická), 179 odst. 1 písm.a) (mateřská škola), 179 odst. 1 písm. c) (školní jídelna), 179 odst. 4 písm. a) (ZUŠ), písm. b) (SVČ, Šk, ŠD), 179 odst. 4 (základní škola speciální) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), schvaluje změnu zřizovací listiny ze dne Zároveň zastupitelstvo schválilo změnu názvu příspěvkové organizace města ze Základní škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace na Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace. (Změna názvu byla požadována Ministerstvem školství a je v pořadí už několikátá.) - zastupitelstvo rozhodlo vyhovět žádosti p. Berndtové a přispět částkou 2.300,-Kč na opravu vnitřních rámů oken v nájemním bytě v čp. 537 Rychnovský zpravodaj 3

4 V sobotu dne ve 14 hod. zorganizovali členové Občanského sdružení Za zájmy občanů města Rychnova tradiční rychnovskou Drakiádu. Před budovou malé ZŠ se sešla skupina dětí a dospělých z Rychnova, kteří si chtěli zpříjemnit sobotní odpoledne pouštěním draků. Po chvíli se lidé s draky přesunuli na nedaleký kopec vedle rychnovského hřbitova. Na startovní listině bylo téměř padesát soutěžících. Soutěžilo se o největšího, nejmenšího, nejhezčího, nejlétavějšího a nejoriginálnějšího draka. Soutěžící si postavili nebo koupili různé draky, např. čínské draky, krabicové, hvězdy, draky klasické a zúčastil se i drak - létající kalhoty. Po hodině létání vyhodnotila komise složená se zástupců občanského sdružení a rodičů vítěze v jednotlivých disciplínách. Vítězové obdrželi výhru, všichni ostatní obdrželi sladkou odměnu za účast v souteži pouštění draků. Naštěstí pořadatelům přálo pěkné počasí, bez kterého by Drakiáda nemohla být pořádána. Poděkování patří hlavním organizátorům Haně a Liborovi Zemínovým. K úspěchu celé akce přispěli i ostatní členové Občanského sdružení, např. výrobou plakátů, pozvánek, diplomů apod. Pořadatelé se těší na hojnou účast i v dalších letech. Tato akce měla přivést hlavně děti k tvořivé mimoškolní práci, a alespoň je na chvíli odtáhnout od televizních obrazovek a monitorů počítačů při pasivním sledování pořadů a při hře agresivních počítačových her. Drakiáda 2 Tomáš Málek Rychnovský zpravodaj 4

5 Minule inzerované pokračování oprav krovu kostela se teprve rozbíhá. Zato se činil hodinář pan Janda, který provedl generální opravu hodinového stroje. Stroj, který při opravě věže dostal pořádně do těla, nyní září jako nový. Nepatří sice mezi historické kusy (byl vyroben v sedmdesátých letech minulého století ve Vyškově), vzhledem k současné tendenci instalovat všude přesné elektronické hodiny však možná bude zanedlouho patřit mezi rarity. Podaří-li se opravit ty nešťastné schody, uvidí rychnováci napřesrok nablýskaný stroj nejen na fotografii. A ještě obvyklé připomenutí. Číslo sbírkového konta je: ČSOB Jablonec nad Nisou číslo účtu / 0300 Zůstane kámen na kameni? Rychnovský zpravodaj 5

6 VANILKA - orchidej, která potěší plody Vanilka, známá jako součást moučníků, je vlastně druhem orchideje. Přišla z Mexika a místo květů má lusky. Aztéčtí indiáni v Mexiku používali vanilku po staletí nejen jako koření, ale i k výrobě voňavek a léčiv. Vonnými tyčinkami platili dokonce císařskou daň. Mletou vanilkou ochucovali poddaní čokoládové nápoje již Montezumovi. Vanilka je jediná orchidej, která lidstvo netěší květy, ale aromatickými lusky. Do Evropy se dostala po objevení Ameriky. Mexiko bylo dodavatelem vanilky po celá tři století. V roce 1819 se Holanďanům podařilo převézt vanilkové sazenice na Jávu. Trvalo to však nějaký čas než si nové sazeničky zvykly na odlišné prostředí. Dnes se pěstuje vanilka kromě Jávy také na Madagaskaru, na Cejlonu, na Tahiti, v západní Africe a na Bahamách. Vanilkou se rozumějí lusky tropické liány Abeceda léčivých rostlin z čeledi vstavačovitých orchidejí. Vanilku vyšší kvality poskytují delší lusky, kratší představují zdroj vanilinu. Vanilka roste vysoko v korunách stromů. Po sklizni se lusky předvaří a uloží k fermentaci ve vlnou vystlaných kontejnerech, v nichž získají typicky tmavou barvu a rozvine se charakteristické vanilkové aroma. Vůně a chuť vanilky je dána obsahem vanilinu, který se vyrábí také synteticky. Uměle vyráběný vanilin nemůže nikdy nahradit výrazné aroma a plnou chuť přírodní vanilky. Jako přírodní lék vanilka úspěšně působí proti depresi, úzkosti, nervozitě, nespavosti a nechutenství. VŘES - lidově nazývaný suchotinka Vřes obecný (Calluna vulgaris) v kvetoucí nati obsahuje glykosid, arbutin, třísloviny, hořčiny a organické kyseliny. V lidovém léčitelství se květy vřesu naložené ve víně používaly k rozhánění dny v končetinách. Nejčastěji se však vřes podával při ischiasu, zánětu mezižeberního nervu a při bolestech hlavy. Blahodárně působí při revmatismu. Vyhání ledvinové kameny a doporučuje se při zánětech močových cest. Omlazuje pleť a má svíravé účinky. Proto se také používal k léčení a k vymývání ran. Pověra: do myrtového věnečku pro nevěstu se má vplést snítka vřesu, aby bylo manželství šťastné. Odvar: 2 lžičky květů nebo zelených nedřevnatých větviček krátce povaříme v? l vody, necháme 15 min. ustát a přecedíme. Pijeme 1-2 šálky denně. Vřesový čaj: 4 lžičky čerstvého nebo usušeného vřesu přelijeme? l vody, necháme přejít varem a poté 10 minut louhujeme. Pijeme denně na posílení srdeční činnosti a upravení krevního tlaku. Městská knihovna informuje S o u t ě ž Okolo světa pokračuje list o p a d o v ý m kolem. Otázky si vyzvedněte v knihovně, nezapomeňte odevzdat do 30. listopadu. V pátek 2. prosince v 17 hodin bude losování vítěze listopadového kola. Pozor! Prosincové kolo zahájíme již v pondělí 21. listopadu a bude končit v pátek 16. prosince. V pondělí 19. prosince v 17 hodin vylosujeme vítěze prosincového kola a zároveň bude vyhlášen vítěz celé soutěže od září a odnese si vánoční odměnu. Nová multimedia v knihovně Fritz & Šachlík nauč se hrát šachy Cesta kolem světa za 80 dní zábavný zeměpis s Willy Foggem Logické hry hry na logické myšlení Uvažuj rychle zábavné a poučné hry Pro dospělé Petr Broža: 55 nejlepších programů pro vypalování CD a DVD (včetně instalačního disku) Ondřej Pohl: 101 nejužitečnějších programů pro váš počítač (včetně instalačního disku) Jiří Hlavenka: Pracujeme ve Windows XP příručka Rychnovský zpravodaj 6 Kapesní průvodce hardwarem technický popis jednotlivých komponentů PC Jim Barrett: Motivační a osobnostní testy pro výběr povolání - kniha si klade za cíl připravit člověka na přijímací testy do zaměstnání, ale též rozpoznat svoje předpoklady pro dané typy zaměstnání Indie rozsáhlý turistický průvodce jednotlivými oblastmi Indie,cca 2400 fotografií, mapy Zbyněk Stárek: Lodní modelářství praktická příručka František Doupovec: Letecké modelářství - stavba a konstrukce volných modelů pro každého Martin Karas: Skateboarding - velká fotografická kniha provází historií skateboardingu, vybavením, technikou jízdy, představuje skateparky, názorně na fotografiích ukazuje různé triky Ewald Gerhardt: Houby barevná fotografická příručka pro určování druhů hub Kulturní a přírodní dědictví Díly Evropa, Asie, Amerika fotografické publikace, které představují nejdůležitější památky UNESCO a další přírodní památky z jednotlivých světadílů Jaromír Krejčí, Dušan Magdalen: Zajímavosti ze země pyramid, aneb 100 nej ze starého Egypta Božena Němcová: Babička nové vydání u příležitosti 150. výročí s ilustracemi Vítězslavy Klimtové Albert Camus: Exil a království povídky francouzského spisovatele a filozofa Tom Stone: Léto v řecké Taverně hořkosladké dobrodružství Američana, který si chtěl splnit svůj sen v cizině Jean P. Sassonová: Majáda, dcera Iráku - životní příběh Majády Askarí, příslušnice jedné z nejváženějších rodin arabského světa, která byla vězněna a mučena režimem Saddáma Husajna Jan Cimický: Tzimiskis - životopisný román sleduje osudy byzantského císaře - dobrého válečníka i politika - Ioannise Tzimiskise Mary Kaye: Vzdálené vrcholky hor kniha, podle které byl natočen slavný film z Indie v době anglické nadvlády Pro mládež Anna Parisová: Magická čísla a bludné hvězdy - základní otázky matematiky a fyziky, počátky přírodních věd ve starověku i nové době zapsané formou fiktivních rozhovorů s učencem či filozofem. Martina Drijverová: Rytířovo kopí napínavý fantastický příběh pro mládež Antony Horowitz: Tajemství temného dvorce - strašidelný fantastický příběh Lisa Telford: Lidé a místa minutová kvízová hra nejen pro mládež, její součástí jsou přesýpací hodiny pro kontrolu rychlosti odpovědí

7 Karl Friedrich Gauss Narozen: Zemřel: Pro chytré hlavičky odhadli situaci. Řešení této ryze logické úlohy musíme začít od konce. A nezapomeňte: První na řadě je život, druhé peníze a třetí snaha, abych uškodil ostatním. A další hádanky pro dlouhé podzimní večery Dělení čtverce Jak potrápit učitele Německý matematik, fyzik, astronom a geodet Karl Friedrich Gauss se narodil 30. dubna 1777 v Braunschweigu v chudé rodině a už jako dítě na sebe upozornil počtářským nadáním. Známý je jeho rychlý součet čísel od 1 do 100 a to tak, že sestavil 50 párů čísel, která mají součet 101 (1+100, 2+99, 3+98, ; 50 x 101 = 5050). Ano. Odpověď na první minulou otázku najdete snadno na internetu, pakliže víte, koho hledat. Tento příklad je také vzorovou ukázkou geniality v hledání souvislostí. Mnoho velkých objevů přišlo na svět právě proto, že objevitel místo otrocké práce hledal vztahy a souvislosti. Když známe metodu, žasneme nad tím, jak je primitivní. A leckoho již toto poznání přivedlo k přesvědčení, že intelektuál patří k lopatě, protože tak jednoduchou věc dokáže vymyslet každý, kdo k tomu dostane příležitost. O tom, že to není tak jednoduché svědčí fakt, že tuto notoricky známou úlohu, kterou mne naučil učitel matematiky na základní škole, nikdo z čtenářů nedokázal zodpovědět. (Nebo už tuto rubriku nikdo nečte?) Pirátské dělení Dnešní člověk by řekl, že v pirátském dělení se prostě účastníci poperou a vše zbyde na toho nejsilnějšího. Zde ovšem mluvíme o zlatých časech největší slávy pirátů, kdy sir Francis Drake byl za své loupeživé služby královnou Alžbětou povýšen do šlechtického stavu a kdy piráti ctili pravidla. Tehdy i piráti museli myslet na to,co by se mohlo stát, kdyby špatně Pokud zbude poslední pirát, tak je to jednoduché - bere vše. Jestliže na lodi budou jen dva nejmladší piráti, tak ten co rozděluje, vždy dopadne špatně. Nejmladší prostě řekne ne, zabije staršího a vše sebere. Z toho vyplývá, že pokud budou na lodi tři piráti, tak ten co by přišel na řadu jako druhý, bude vždy s dělením souhlasit. Nechce se přeci dostat do výše popsané situace. Nejstarší tedy bere vše. Co když jsou na lodi 4 piráti? Druhý nejstarší nebude nikdy souhlasit, neboť pak přijde na řadu on, a dostane vše. Je třeba tedy zaplatit dva nejmladší. Ti by nedostali nic, pokud by zůstali jen tři, takže každému z nich nabídnu zlaťák a jsou moji. A konečně 5 pirátů. Nejstarší pirát potřebuje ještě dva hlasy. Druhého nejstaršího si získá těžko. Musel by mu dát více jak 98 zlatých. Naopak třetího v pořadí je lehké zaplatit. Pokud bude rozdělovat druhý, tak třetí nedostane nic. Stačí mu dát tedy jeden zlaťák. No a dva nejmladší by od druhého dostali po jednom zlaťáku. Takže stačí dát jednomu z nich dva. Dělení dopadne tedy následovně: Nestarší: 97, druhý nejstarší: 0, třetí nejstarší:1. Jeden ze dvou nejmladších 2, druhý 0, dle vůle nejstaršího. Jistý orientální vladař chtěl zjistit, zda jeho rádcové mají dost přirozené inteligence. Proto jim zadal úlohu. Rozdělit čtverec na třináct zcela shodných dílů. Jak už to v Orientu bývá, nesplnění úlohy ocenil setnutím hlavy. Rádcové si zalezli každý do svého koutku a začali bádat. Po chvíli přicházeli jeden po druhém k vladaři s radostným úsměvem, jednak nad tím, že hlava zůstane na krku, jednak nad tím, jak je ta úloha vlastně jednoduchá. Ale to už napovídám. Dokázali byste si v Orientu zachránit život? Směr jízdy Na kterou stranu jede autobus? Otázka vypadá nesmyslně, ale pozor! Má naprosto primitivní řešení. Pozor! Novinka! První tři úspěšné luštitele obou hádanek čeká odměna v podobě velké čokolády značky Studentská pečeť. Odpovídat můžete osobně na městském úřadě, písemně poštou na Husova 490, Rychnov, em na sms na nebo interaktivně na Zelný salát s mandlemi pro štíhlou postavu před vánočním běsněním Suroviny: 125g na nudličky nakrájeného bílého zelí, 1 nakrájená cibule, 2 nastrouhané mrkve, 75g rozinek, 25g mandlí, nasekaných a opražených. Dressing: 3 lžíce oleje, 1 lžíce octa, 1 lžíce citrónové šťávy, troška hořčice, sůl, pepř, 1 a půl lžíce majonézy, 1-2 lžičky kari. Zeleninu a všechny složky salátu dobře promícháme v míse. Dressing připravíme tak, že smícháme olej, ocet, citron a hořčici v misce, okořeníme. Smícháme majonézu a kari. Nejdřív smícháme zeleninu a octovou zálivku, potom přidáme majonézu. Rychnovský zpravodaj 7

8 Úmrtí všenského faráře Josefa Münstera Dne 6. července zemřel vededůstojný P. farář ve Všeni Josef Münster ve stáří 73 let, který za faráře Joh. Georga Lißnera byl 18 let kaplanem v Rychnově a pak, jak na pag. 65 [str. 42] je uvedeno, také 7 let farářem v Rychnově. Protože tato uprázdněná fara Všeň, ležící v mírné krajině byla pro mě v mnohém ohledu žádoucí, zvláště by mohla být snesitelná pro mou slabou tělesnou konstituci, která pro rychnovskou horskou faru nebyla dost pevná a vytrvalá, tak jsem se pokusil, jak bylo již zmíněno, ucházet se písemně o ní. Můj pokus dosáhl cíle, obdržel jsem 6. prosince téhož roku od svého milostivého patrona J. exc. pana Karla Josefa hraběte z Valdštejna a Vartenberka, c.k. generál majora presentaci na tuto faru a byl 11. téhož měsíce vysocedůstojnou litoměřickou konsistoří potvrzen jako farář ve Všeni. Povýšení faráře Josefa Neubnera do Všeně Poté, co jsem dal své záležitosti v Rychnově do pořádku, přesídlil jsem 8. ledna 1814 na svou novou prebendu do Všeně se šťastným vědomím, že jsem za VELKOOBCHOD PRODEJ - MONTÁŽ - žaluzií, - hliníkových rolet, - garážových vrat, - plovoucích podlah, - shrnovacích dveří, - sítí proti hmyzu, - plátěných rolet, - plissé, - těsnění oken a dveří Jiří Štorek U Dubu 740 Rychnov u Jablonce n. N tel. / fax: mobil: , Rychnovský zpravodaj 8 Z rychnovské kroniky dobu své duchovní správy v Rychnově svým povinnostem podle svých nejlepších sil učinil zadost a vědomě a dobrovolně ani v duchovních ani v časných farních záležitostech ani to nejmenší nezanedbal. Josef Neubner farář ve Všeni a předchozí farář v Rychnově. Administrace zdejšího kaplana P. Franze Luschtince Uprázdněné rychnovské obročí spravoval od 11. prosince 1813 do konce července 1814 starší kaplan P.Franz Luschtinetz. Během spravování byla kostelní věž a zvonice nově pokryty a natřeny, náklady byly zaplaceny kostelem, jak ukazuje kniha kostelních počtů z r Úmrtí patrona Obsazení uprázdněné fary trvalo tak dlouho proto, že 17. března 1814 patron J. exc. Karel Josef, hrabě z Valdštejna a Vartenberka c.k. generál-major na hraběcím zámku zemřel na mrtvici, jeho ostatky byly pohřbeny v tamním lokálním kostele Hrubá Skála v sakristii. Panství převzal Frant. Adam z Valdštejna Nyní přešlo držení panství Duchcov a Horní Litvínov, Svijany, Hrubá Skála a seniorátní panství Třebíč na Moravě na jeho bratra Františka Adama z Valdštejna a Vartenberka, plukovníka-poručíka král rak. Leopoldova řádu, komandéra a rytíře matheresienského řádu atd. Týž žil ve Vídni a přišel odtud na tato svá panství teprve v pozdním podzimu. Nástup faráře Franze Weinhubera jako 15. faráře Týž dal milost presentace této dlouho opuštěné fary Franzi Weinhuberovi, rodákovi z krajského města Žatce, dlouhá léta ustanovenému lokalistovi na duchcovském panství v Českém Jiřetíně, kde byl 8 ½ roku kaplanem. Tento pro Rychnov presentovaný Franz Weinhuber, lokalista v Českém Jiřetíně, byl koncem července 1814 konfirmován veledůst. konsistoří a přesídlil 16. srpna do Rychnova. Uvolněná lokálie v Č. Jiřetíně byla přidělena nejstaršímu patronátnímu kaplanovi Josefu Neuberovi, tehdy kaplanu v Duchově. Úmrtí faráře Franze Weinhubera 1820 V roce 1820, 14. května ukončil farář Franz Weinhuber smrtí svůj duchovní úřad, který zastával 5 ¾ roku. Týž trpěl už nějaký čas na souchotiny a 15. května byl PT. vikářem jeníšovickým P. Johannem Chaloupkou za účasti sousedních důstojných pánů u sakristijního okna mimo kostel pohřben. Zemřel ve věku 46 let. Ať odpočívá v pokoji! Úmrtí matky hraběte r května 1817 zesnula v Pánu ve Vídni Mama J.exc. hraběte Marie Anna ovdovělá hraběnka z Valdštejna a Vartenberka, roz. kněžna z Lichtenštejna, dáma řádu hvězdového kříže, a dáma paláce J.Majestátu císařovny, na vysílení v 76 letech. Její tělo bylo pochováno na výslovnou žádost zesnulé v Duchcově do rodinné hrobky. (Dodatek faráře Felgera 1817 bohoslužba v Rádle Poté co rádelští v r svou kapli rozšířili o dřevěnou předsíň, požádali v r faráře Weinhubera, aby pokud možno o všech nedělích a svátcích proti odměně od cesty držel v jejich kapli mši. Jelikož tenkrát byli v Rychnově dva kaplani, svolil. Za faráře Neubera byla dohoda obnovena, rádelským, pokud budou v Rychnově tři duchovní, přislíbeno konání nedělních a svátečních bohoslužeb včetně exhorty (což dříve nebyl ten případ) a odměna za cestu na bohoslužby stanovena na 1 zl. 12 kr. konv. měny. Při tom zůstalo až do r od kdy rádelští se zpěčovali faráři Neuberovi dávat celý obnos, což ale na konání rádelských mší nemělo žádný vliv.? 1855!) Povoláním P. Johanna Liebschera z Flájí do Horního Litvínova, kteréžto farní beneficium se uprázdnilo úmrtím Wenzela Haelbiga, vikáře a faráře, byla flájská fara a úmrtím P. Weinhubera i zdejší fara v Rychnově uprázdněny. V této době jsem byl já, Franz Neuber, po dobu 1 ¾ roku lokalista v Jablonci (narozený v Horním Jiřetíně), kde jsem dříve 13 let jako kaplan v Horním Litvínově pracoval. Můj bratr Josef Neuber, lokalista v Jiřetíně, požádal o faru ve Flájích a já o Rychnov. Oba jsme byli mezi uchaze-

9 Dům dětí a mládeže Vikýř s oddělením školství a kultury Městského úřadu Jablonec vyhlašují pro všechny mladé autory 10. ročník literární soutěže MÚZA 2006 na téma TŘI VÝROČÍ POPRVÉ A NAPOSLEDY Město Jablonec bude v roce 2006 slavit tři významná výročí: 650 let od první zmínky o Jablonci, 140 let od povýšení na město (bylo určeno jako hlavní výročí), 100 let od změny jména na Jablonec nad Nisou. Milí mladí autoři! Zkuste napsat příběhy odrážející ona tři významná výročí Jablonce. Nebojte se vyjádřit názory na současnost i minulost či zveřejnit vize o svém městě. Práce posoudí odborná porota. Vítězná díla budou prezentována na vybraných akcích v rámci celoročních oslav. Téma soutěže TŘI VÝROČÍ POPRVÉ A NAPOSLEDY je základním námětem NECHŤ VÁS MÚZA OSVÍTÍ! Uzávěrka soutěže: 12. prosince 2005 Vyhlášení výsledků: leden 2006 KRITÉRIA SOUTĚŽE Literární soutěž MÚZA 2006 je určena pro všechny zdatné autory ze základních i středních škol a učilišť SOUTĚŽNÍ KATEGORIE POEZIE A PRÓZA I. do 11 let II let III. nad 16 let DALŠÍ PODMÍNKY Pokud to bude možné, dodržte rozsah nejvýše 2 strany formátu A4 Práce z důvodu objektivního hodnocení nepodepisujte, přiložte údaje: jméno a příjmení autora, datum narození/soutěžní kategorie, adresu bydliště či školy Připište prohlášení Souhlasím s podmínkami soutěže Berete tím na vědomí, že práce zaslané do soutěže se nevracejí. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo práce se jménem autora dále využívat (např. je vystavit či jinak zveřejnit). Zašlete či předejte do (v obálce s označením MÚZA) na adresu: Městský úřad, oddělení školství, kultury a sportu - Kateřina Hronová Mírové náměstí, Jablonec nad Nisou nebo Dům dětí a mládeže Vikýř Jiřina Polanská Podhorská 49, Jablonec nad Nisou Generali Pojišťovna a.s. oblastní kancelář Jablonec nad Nisou Jaroslava Tauchmannová generální reprezentant Komenského 33, Jablonec nad Nisou telefon , fax privát Skelná 57, Jablonec nad Nisou či nejstarší a spravedlnost vykonávající milostivý patron František Adam, hrabě z Valdštejna a Vartenberka podepsal presentaci v jednom dni, pro každého z nás bratří, mému bratrovi Josefovi z Jiřetína do Flájí a mě z Jablonce do Rychnova. Z tohoto vzácného úkazu měl sám pan hrabě velkou radost, dva bratři pod jedním datem obdrželi presentaci. Nástup faráře Franze Neubera jako 16. faráře Dne 23. července jsem obdržel presentaci a téhož dne dopis od mého bratra, který ke konfirmaci určil den 27. července, kde my, protože jsem obdrželi presentaci téhož dne, také v jednom dni budeme konfirmaci slavit. A tak jsme my bratři byli 27. července v Litoměřicích za obzvláštní radosti nejdůstojnější konsistoře potvrzeni. 10. srpna 1820 přesídlil jsem z Jablonce do Rychnova. P. Franz Lustinetz se stal administrátorem lokalie v Jablonci, pak tam mým nástupcem, skutečným lokalistou. Zde jsem měl ale P. Floriana Schmalfuße jako kooperátora. Po několika dnech od mého nástupu poslal jsem poděkování za mě propůjčenou faru panu nejmilostivějšímu patronovi Adamovi, hraběti z Valdštejna, které sloužilo i jako prosba, aby na mou instalaci, k čemuž jsem zvolil nadcházející svátek sv. Václava, poslal patronátního komisaře a protože běžela zvěst, že panství má být prodáno a bylo už i kupcem prohlédnuto, velice mi na tom záleželo, abych časem zase mohl být přeložen na duchcovský patronát, tu jsem se o tom zmínil rovněž v tomto listě, oddaně prose, aby J.Excel. pan hrabě mě ráčil podržet za kritických patronátních okolností jako čekatele pro duchcovské panství, o čemž jsem dostal 30. srpna 1820 následující rozhodnutí. K rozhodnutí: Poté co vlastnictví panství Svijany od 1. září 1820 přechází na p.karla knížete z Rohanů, nepřísluší mi vyhovět vaší žádosti o delegování panského úřadu k nastávající instalaci. Tím není ovlivněno to, že zůstávám prosebníkovi dosavadní milostí příznivě nakloněn. Duchcov, 30. srpna 1820 František hrabě z Valdštejna Zapsáno ve vrchnostenské kanceláři Svijany Kniha dekretů fol. 110, pod č. 385 Dworzak Nová slavná vrchnost Karel kníže Rohan r. 1820, od 1 září Nyní tedy převzal Carl Alain Gabriel kníže von Rohan, vévoda z Bouillonu a Montbasonu, pán na panství Trepin, od 1. září 1820 za čistou kupní sumu zl. konv. m. panství Svijany. 7. září přišla toto nová svijanská vrchnost poprvé na Sychrov, kde se shromáždilo k přijetí veškeré patronátní duchovenstvo a všichni sloužící panství. Ve všech patronátních kostelích byla konána slavnostní velká mše včetně Te Deum za šťastné panování a nejmilostivější blahovůli vůči poddaným. Rychnovský zpravodaj 9

Vladimír Mišík v Bažině - Květinové horoskopy Lyžařský vlek - Pro chytré hlavičky Fotografie ze zpívání u stromečku

Vladimír Mišík v Bažině - Květinové horoskopy Lyžařský vlek - Pro chytré hlavičky Fotografie ze zpívání u stromečku 1 Vladimír Mišík v Bažině - Květinové horoskopy Lyžařský vlek - Pro chytré hlavičky Fotografie ze zpívání u stromečku Cena 3 Kč Leden 2005 Redakce Rychnovského zpravodaje a zaměstnanci městského úřadu

Více

18. Rychnovské kulturní dny - kompletní program Blues Session - Rychnovská atletika Rychnov jubilující - Ohlasy čtenářů

18. Rychnovské kulturní dny - kompletní program Blues Session - Rychnovská atletika Rychnov jubilující - Ohlasy čtenářů 5 18. Rychnovské kulturní dny - kompletní program Blues Session - Rychnovská atletika Rychnov jubilující - Ohlasy čtenářů Cena 5 Kč Květen 2011 Nápovědník Jízda parního vlaku 16. 5. v 19.00 zasedání zastupitelstva

Více

Co je špatně v naší škole? Velikonoce v historii - Velikonoční bohoslužby Rychnovský masopust - Druhá Tráva v Bažině

Co je špatně v naší škole? Velikonoce v historii - Velikonoční bohoslužby Rychnovský masopust - Druhá Tráva v Bažině 3 Co je špatně v naší škole? Velikonoce v historii - Velikonoční bohoslužby Rychnovský masopust - Druhá Tráva v Bažině Cena 3 Kč Březen 2008 Nápovědník Co je špatně v naší škole? 8. 3. v 17.00 Jan Šimek

Více

Rovná daň nebo nízká pro chudé

Rovná daň nebo nízká pro chudé 7 Z jednání zastupitelstva - Dopravní akce Letní hudební festivaly - Konec školního roku Tvořivá škola - Ještě jednou větrné elektrárny Cena 3 Kč Červenec 2005 Nápovědník 23.7.2005 17:00-04:00 Frýdštejn

Více

V Bažině vystoupí Václav Koubek Zprávy z malé školy - Začíná plesová sezóna! Wild Web Woods v knihovně

V Bažině vystoupí Václav Koubek Zprávy z malé školy - Začíná plesová sezóna! Wild Web Woods v knihovně 1 V Bažině vystoupí Václav Koubek Zprávy z malé školy - Začíná plesová sezóna! Wild Web Woods v knihovně Cena 5 Kč Leden 2011 Nápovědník Jedničky a jedenáctky v rychnovské historii 10. 1. v 19.00 zasedání

Více

První kolo nového územního plánu se rozběhlo Letní festivaly v okolí - Mateřská škola na výletě Internet a varovný systém - Farář Alois Schalk

První kolo nového územního plánu se rozběhlo Letní festivaly v okolí - Mateřská škola na výletě Internet a varovný systém - Farář Alois Schalk 7 První kolo nového územního plánu se rozběhlo Letní festivaly v okolí - Mateřská škola na výletě Internet a varovný systém - Farář Alois Schalk Cena 3 Kč Červenec 2007 Nápovědník První kolo nového územního

Více

Když jablko nepadá daleko od stromu... Vladimír Mišík & ETC... v Besedě Večerní dílna pro dospělé v knihovně

Když jablko nepadá daleko od stromu... Vladimír Mišík & ETC... v Besedě Večerní dílna pro dospělé v knihovně 11 Když jablko nepadá daleko od stromu... Vladimír Mišík & ETC... v Besedě Večerní dílna pro dospělé v knihovně Cena 5 Kč Listopad 2013 Nápovědník Rychnovská čerpací akce 7. 11. v 17.00 Městská knihovna

Více

Lyžařský vlek zahajuje provoz Půjčky z fondu bydlení - Zprávy ze školy Výroční zpráva kulturní nadace

Lyžařský vlek zahajuje provoz Půjčky z fondu bydlení - Zprávy ze školy Výroční zpráva kulturní nadace 1 Lyžařský vlek zahajuje provoz Půjčky z fondu bydlení - Zprávy ze školy Výroční zpráva kulturní nadace Cena 3 Kč Leden 2009 Nápovědník Co nás čeká v novém roce 10. 1. v 17.00 Ladislav Šikola - akvarely

Více

Vily na náměstí - Jízdní řády MHD - Koupaliště Příprava územního plánu - Devítka v Bažině Telefonní seznam Městského úřadu

Vily na náměstí - Jízdní řády MHD - Koupaliště Příprava územního plánu - Devítka v Bažině Telefonní seznam Městského úřadu 12 Vily na náměstí - Jízdní řády MHD - Koupaliště Příprava územního plánu - Devítka v Bažině Telefonní seznam Městského úřadu Cena 3 Kč Prosinec 2006 Vánoce plné míru a pohody a radostný nový rok vám přejí

Více

Dětský den - Ohlasy Rychfestu Zprávy ze základní školy - Křídlatky Školní jídelna a městská knihovna o prázdninách

Dětský den - Ohlasy Rychfestu Zprávy ze základní školy - Křídlatky Školní jídelna a městská knihovna o prázdninách 7 Dětský den - Ohlasy Rychfestu Zprávy ze základní školy - Křídlatky Školní jídelna a městská knihovna o prázdninách Cena 5 Kč Červenec 2011 Nápovědník Redakce zpravodaje přeje všem dětem vydařené prázdniny

Více

Úspěšný první ročník půlmaratonu Volby do městského zastupitelstva Spirituál kvintet vystoupí v kostele sv. Václava

Úspěšný první ročník půlmaratonu Volby do městského zastupitelstva Spirituál kvintet vystoupí v kostele sv. Václava 10 Úspěšný první ročník půlmaratonu Volby do městského zastupitelstva Spirituál kvintet vystoupí v kostele sv. Václava Cena 5 Kč Říjen 2014 Nápovědník Letní volejbalové soustředění VK Rychnov 8. 10. v

Více

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008 Nový název Základní umělecká škola v Úpici má od 28. září 2007 čestný název Základní umělecká škola A. M. Buxton, Úpice. I přesto, že na Václava si vzalo babí léto náhradní volno a pršelo, na dobré náladě

Více

Předběžný zápis do MŠ a zápis do prví třídy Veřejná prezentace návrhů vzhledu náměstí Plesová sezóna pokračuje - Luboš Pospíšil & 5P

Předběžný zápis do MŠ a zápis do prví třídy Veřejná prezentace návrhů vzhledu náměstí Plesová sezóna pokračuje - Luboš Pospíšil & 5P 2 Předběžný zápis do MŠ a zápis do prví třídy Veřejná prezentace návrhů vzhledu náměstí Plesová sezóna pokračuje - Luboš Pospíšil & 5P Cena 5 Kč Únor 2013 Nápovědník Výměna řidičských průkazů 11. 2. v

Více

Tanvald Burbach, přátelství zpečetěno

Tanvald Burbach, přátelství zpečetěno www.tanvald.cz 4 Aprílové spršky přinesou květiny května. Máme letní čas Na letní čas jsme přešli 30. března, zpátky se k obvyklému zimnímu času vrátíme až koncem října, 26. 10., kdy si hodinky přetočíme

Více

Vysokomýtský zpravodaj

Vysokomýtský zpravodaj Vysokomýtský zpravodaj prosinec 2010 Rozhovor měsíce ROZHOVOR S NOVÝM STAROSTOU VYSOKÉHO MÝTA ING. MILOSLAVEM SOUŠKEM Pane starosto, minulý měsíc jste se stal počtem preferenčních hlasů vítězem komunálních

Více

Vítání sv. Martina úspěšné

Vítání sv. Martina úspěšné Změny v systému pomoci v hmotné nouzi str. 2 Jak se baví senioři Junioři Black Hill Blansko bronzoví str. 5 str. 8 Vítání sv. Martina úspěšné Druhé Vítání sv. Martina přilákalo do ulic na průvod a do zámeckého

Více

Město Šluknov má pasport veřejného osvětlení

Město Šluknov má pasport veřejného osvětlení Vybíráme z obsahu: Otevřený dopis hejtmanovi ÚK 3 Na slovíčko 5 Investiční akce města 8, 9, 16 Zachyceno objektivem 10, 11 Domy na prodej 17 CENA 5 Kč VYDÁVÁ MĚSTO ŠLUKNOV ÚNOR 2015 ČÍSLO 2 Čas si vymysleli

Více

Programy a akce v okolí na prázdniny Trestní imunita zákonodárců Hasiči radí občanům - Zprávy ze školy

Programy a akce v okolí na prázdniny Trestní imunita zákonodárců Hasiči radí občanům - Zprávy ze školy 7 Programy a akce v okolí na prázdniny Trestní imunita zákonodárců Hasiči radí občanům - Zprávy ze školy Cena 5 Kč Červenec 2012 Nápovědník Bude zas o něco větší školka? 25. 7. v 19.00 zasedání zastupitelstva

Více

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 24.4.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

NOVINY. Dnes v listě: Poděkování dárcům krve Sběrné dvory Koncerty: Katapult, Wohnout i vážná hudba Festival Jeden svět Zápis do mateřské školy Sport

NOVINY. Dnes v listě: Poděkování dárcům krve Sběrné dvory Koncerty: Katapult, Wohnout i vážná hudba Festival Jeden svět Zápis do mateřské školy Sport Číslo 6 Ročník XVII Zdarma 3. dubna 2015 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 564/103 303, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

Pohádkový les opět u Rosničky

Pohádkový les opět u Rosničky Říjen 2013 / www.svitavy.cz OTEVŘENÍ RESOCIALIZAČNÍCH BYTŮ 4 ZEMĚ TIBETSKÉ THANGKY 11 TÝDEN KNIHOVEN VE SVITAVÁCH 12 VELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 13 Pohádkový les opět u Rosničky Dýně se valí do Svitav Svitavské

Více

Na Žižkově otevřeli dětský palác

Na Žižkově otevřeli dětský palác 19. března 2015 Ročník 24 Číslo 6 Cena 9 Kč Z nádraží na kole Válečné memento Za kulturou Fotbalové jaro Na poděbradském vlakovém nádraží otevřou České dráhy půjčovnu jízdních kol. Sborový happening Pamatuj!

Více

Vamberecký. zpravodaj. Je tady krásně! Květa Krpačová. Pokud jste si někdo vyšel pod les a ti zdatnější. pohled do vambereckého

Vamberecký. zpravodaj. Je tady krásně! Květa Krpačová. Pokud jste si někdo vyšel pod les a ti zdatnější. pohled do vambereckého Vamberecký Je tady krásně! Pokud jste si někdo vyšel pod les a ti zdatnější až na Vyhlídku, pohled do vambereckého údolí, na Orlické hory a výjimečně i Krkonoše bere dech. Zrovna tak od lesa v Merklovicích.

Více

noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku

noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Ročník IX. Milí čtenáři novin, Vánoce přicházejí každým rokem pořád ve stejnou dobu, ale většině se nám zdá, že každý rok jsou tady o něco dříve. V každé rodině je slaví jinak, ale podstata Vánoc zůstává

Více

I. K předloženým zprávám

I. K předloženým zprávám Co viděl chlapec Když jsem tedy byl klukem na malém městě, viděl jsem doma řemeslo doktora a u dědečka řemeslo mlynáře a pekaře, které je nesmírně zábavné a krásné, a u strejce řemeslo sedláka; a o tom

Více

XXXIV. ROČNÍK PROSINEC 2011 11 Kč

XXXIV. ROČNÍK PROSINEC 2011 11 Kč XXXIV. ROČNÍK PROSINEC 2011 11 Kč Vánoce Český národ má podobný počet svátečních dní v roce jako jiné evropské národy, ale s jejich slavením si často neví rady. 28. říjen nenápadně proměňujeme v dušičky,

Více

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz. opatření na budovách 2. ZŠ v Milevsku. Předpokládané

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz. opatření na budovách 2. ZŠ v Milevsku. Předpokládané Milevský zpravodaj 5 2014 MILEVSKÝ str. 1 www.milevsko-mesto.cz květen ZPRAVODAJ 2014 www.milevsko-mesto.cz Půjčky finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Milevska Usnesením Zastupitelstva

Více

Podivínský. zpravodaj

Podivínský. zpravodaj Podivínský Ročník XL číslo 2 ČERVEN 2010 VYDÁVÁ MĚSTO PODIVÍN 1 Informace ze zasedání zastupitelstva města č. XXI ze dne 09.03. 2010 a č. XXII ze dne 21.04. 2010 Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo

Více