Adopce na dálku - Zprávy z malé školy Drakiáda 2 - Hanspaulka v Bažině Zůstane kámen na kameni? - Kultura v okolí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Adopce na dálku - Zprávy z malé školy Drakiáda 2 - Hanspaulka v Bažině Zůstane kámen na kameni? - Kultura v okolí"

Transkript

1 11 Adopce na dálku - Zprávy z malé školy Drakiáda 2 - Hanspaulka v Bažině Zůstane kámen na kameni? - Kultura v okolí Cena 3 Kč Listopad 2005 Nápovědník (!!) Richard Felgenhauer výstava ke 110. výročí narození rychnovského malíře v prostorách rychnovského muzea v přízemí radniční budovy, Jašmírovo kvarteto uvede premiéru komorní skladby na motivy obrazů R. Felgenhauera od skladatele Petra Tomeše. Výstava potrvá do konce března Samson a jeho parta a Máci country dvojkoncert, další z řady koncertů, aspirujících na založení nové tradice, v sále areálu Beseda H. Cejnarová obrazy, H. Mandelíková aranžování květin, trav a přírodních materiálů předvánoční prodejní výstava ve výstavní síni MěÚ O historii Rychnova beseda s kronikářem mgr. J. Kurfiřtem v prostorách rychnovského muzea v přízemí radnice Ivan Hlas trio koncert v hudebním klubu Bažina v areálu Beseda, známého rockera uvede skupina Knezaplacení V březnu letošního roku se zapojilo město Rychnov do projektu Adopce na dálku. Odeslali jsme určené peníze na konto pražské charity, která projekt organizuje a dostali jsme identifikační karty vybraných dětí. O tom jste se dočetli v dubnovém čísle Zpravodaje. V nedávné době jsem obdržel od obou dětí dopisy, kde vyjadřují svoji vděčnost za poskytnutou pomoc. Z dopisů vyplynulo, že v oblasti Mangalore mají prázdniny v dubnu a květnu a děti se o našem rozhodnutí dozvěděly vlastně až při nástupu do druhé třídy. Zřejmě jako pozůstatek anglického vlivu nosí děti do školy uniformu. Naše peníze byly použity právě na nákup dvou sad uniformy pro každého, na učebnice a obědy pro děti, na dopravu školním autobusem a na zaplacení školného. Obě děti napsaly své známky z první třídy. Zajímavé je, že nemají obě stejné předměty a v každé škole je jiný způsob hodnocení. Dívka Ashalata měla hodnoceno pět předmětů, z toho tři jazyky (kannada, angličtina a hindština), matematiku a životní prostředí. Hodnocení bylo bodové (0 100 bodů, nejvyšší je nejlepší, Ashalata má průměr hodnocení 82,4 bodu). Chlapec Pundalika měl na vysvědčení předměty jen tři (angličtinu a hindi hodnocené nemá) a hodnocení bylo písmenem, v tomto případě A (prospěl). Pundalika se ve svém dopise trochu rozpovídal o místních reáliích a je to velmi zajímavé. Krátká ukázka z jeho dopisu: Od června do září máme období dešťů. Hospodáři na polích sázejí rýži. V říjnu jsou žně. Naším hlavním jídlem je rýže. Adopce na dálku Ráno jíme sladké pečivo, vyrobené z rýžové mouky nebo pšenice. Odpoledne a večer jíme rýži se zeleninou, rybou a masem. Někteří lidé vůbec nejedí ryby nebo maso. Hodně jíme kokosové ořechy. V prosinci a v lednu bývá trochu chladněji. Od února do května máme horko. Pundalika nám také nakreslil obrázek, poslal vysvědčení a svou čerstvou fotografii (pravděpodobně v citované uniformě). pokračování na str. 16

2 Vu dr Fuchsbresche bis zur Mutter Anna oder Reichnejer Schorfblicke Aus der Region Morchenstern: Die hohe Verschuldung dieser Stadt im Gablonzer Bezirk wurde zum Thema der Regierungssitzung. Die Stadt Morchenstern schuldet nämlich der Tschechischen Konsolidierungsagentur ca.135 Mio. CZK. Allein diese Tatsache führte zu einer breiten Diskussion in der Regierung, so der Finanzminister Sobotka. Die Regierungsmitglieder verlangten zuletzt noch gewisse Zeit zur Überlegung und Informierung, ob z.b. die für diesen Zustand verantwortliche Stadtvertretung noch im Amt ist oder wurde inzwischen abgewählt, so Sobotka weiter. Seit 1992, wo die erste Verschuldung entstand, hatte Morchenstern einige Stadtvertretungen, die mehr oder weniger den Zustand nicht verbessert haben. Eine Stadt, die damals mit einem Budget von ca. 30 Mio. CZK wirtschaftete, hatte Obligationen in einem Wert von ca. 115 Mio CZK herausgebracht. Ca. 20 Mio. CZK machen schon allein die Zinsen. Zur Abdeckung wird die Stadt das gesamte Eigentum verkaufen müssen. Es wird ein ähnliches Modell gesucht, das bei dem Abbau der Verschuldung von Röchlitz an der Iser benutzt wurde. Gablonz: Die in diesen Tagen sanierte Kirche zur Hl. Anna in Gablonz zeigt ihre Geheimnisse. Im Hauptschiff der Kirche wurden bei den Sanierungsarbeiten zwei Grabsteinplatten gefunden. Eine Platte zeigt einen knieenden Donator vor dem Kreuz, unter dem ein Schild liegt, der den hussitischen Kelch zeigt. Die Platten, ca. 95x50 cm groß, zählen zu den ältesten Denkmälern in Gablonz. In der unmittelbaren Umgebung wurden noch Skelettüberreste und Keramikfragmente gefunden. Reichenau: Die Ruine des früheren Reichenauer Hofes, Nr. 460 (gegenüber Nowotni-Fleischer) soll in ein barrierenloses Wohnhaus umgebaut werden. Dies bestätigt auch die bereits durchgeführte Änderung des städtischen Bebauungsplanes, die bei der letzten Stadtvertretungsitzung abgestimmt wurde. Reichenau: Das Uhrwerk der Kirchenuhr an der Reichenauer Kirche wurde in diesen Tagen vollständig rekonstruiert. Der schlechte Zustand vor der Reparatur ist vor allem dem jahrelangen Kontakt mit rauhem Wetter zuzuschreiben, nicht zuletzt jedoch auch der Kirchenturmsanierung vor zwei Jahren, wo der Raum, in dem sich das Uhrwerk befindet, monatelang offen war. Das Uhrwerk wurde vom Reichenaeur Uhrmacher Pavel Janda rekonstruiert. De Fochsbreschner Madl. Su uffrichtsch and vornehm, ganz ländlicher Adl, war kon dos schun sein? Ock a Fochsbreschner Madl. Zwischn Ziegelei, Blanne, Moorbod, Tschihadl, dou hon se gewouhnt, de Fochsbreschner Madl. Sehr lostig and ufriehrsch, kej olejbsch Pomadl, dou saht r sch, su sein se, de Fochsbreschner Madl. Du konnst dich welt ömsahn, en Lande, en Staatl, se sein ejfach Spitze, de Fochsbreschner Madl. Wenn gut se zu Fuß ös and fährt garne Radl, dou ös se ganz sicher a Fochsbreschner Madl. Ös ejne rajcht urntlich and hout wos en Ladl, brauchst gor ne orscht froin, s ös a Fochsbreschner Madl. Hout ejne Geschöcke mit Nolde and Fadl, dou konnst de druf giehn, s ös a Fochsbreschner Madl. Ou Halluschkn, Liwanzn, Pronz, Karfenadl, die brett kejne besser os a Fochsbreschner Madl. War bleibt ömmer Jung, mit an schmuckn Fasadl? Du brauchst se ock osahn, de Fochsbreschner Madl. Ane stromme Figur and zwe kernige Wadl, du sist s schun vu weitn, s kömmt a Fochsbreschner Madl. Se sein ganz ei Ornung, dou findst de kenn Tadl, mr kon sick verlossn uf a Fochsbreschner Madl. Se könn dr ganz lieb sein, hon monchmoul an Schadl, drmit mußt de rechn, bei an Fochsbreschner Madl. War hilt mich schun lange ganz fest ban Krawatl, du wirscht mr sch ne glejbn, a Fochsbreschner Madl. Gerhard Müller Reichenau: Das Schwarzpauer-Kreuz am Radler Weg wird noch in diesem Jahr eingeweiht. Das Kreuz wurde mit einem Aufwand von ca. 55 Ts. CZK wieder in Stand gesezt. Der Träger der Sanierung ist der Verein der Freunde der Stadt Reichenau. Die Gelder wurden beschaffen durch den Antrag beim Denkmalfonds des Reichenberger Kreises mit einer Unterstützung der Stadt Reichenau von ca 30%. Am Kreuz sollen in kürzester Zeit noch zwei Bäume gepflanzt und eine Bank platziert werden. ABM Rychnovský zpravodaj 2

3 Z jednání zastupitelstva města zastupitelstvo rozhodlo zveřejnit úmyslu prodeje bytu v čp. 607 (jedná se o prodej bytu nájemníkovi) zastupitelstvo schválilo prodej pozemku č. 1055/102 p. L. Kouřilovi z Liberce (Zálesí) zastupitelstvo schválilo zřízení věcného břemene práva umístění studny a uložení a provozování vodovodního potrubí na pozemku č.1014/2 a 1012/4 v k. ú. Pelikovice ve prospěch vlastníků nemovitosti čp. 10 zastupitelstvo schválilo zřízení věcného břemene práva uložení a provozování vodovodního potrubí na pozemku 1884 a 2140 v k.ú. Rychnov ve prospěch vlastníka nemovitosti čp. 471 za předpokladu, že žadatel předloží rozhodnutí o nakládání s vodami a kolaudační rozhodnutí na stavbu a že předloží GP na rozsah vedení vodovodního potrubí zastupitelstvo projednalo předložený materiál o průběhu veřejnoprávního projednání Návrhu IV. A V. změny územního plánu města Rychnova u Jablonce nad Nisu a schvaluje v souladu s 31, odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) tento návrh zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 4/05, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/01 o podmínkách prodeje pozemků ve vlastnictví města Rychnova u Jablonce nad Nisou a 2/01 o rozsahu, způsobu a lhůtách provádění zimní údržby na místních komunikacích na území města zastupitelstvo rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje domu čp. 460 a čp. 516 včetně pozemků, které k těmto stavbám náleží a ukládá MěÚ dopracovat s žadatelem firmou E-NET INTERNATIONAL kupní smlouvu, tak aby zde byly zahrnuty dostatečné záruky na provedení rekonstrukce objektu. zastupitelstvo požaduje zapracovat do studie rekonstrukce parku u čp. 800 zahradníka p. Vachušky návrh MUDr. Zetka a ukládá MěÚ požádat komisi pro životní prostředí o povolení kácení stromů dle této studie zastupitelstvo schválilo prodloužení vyúčtování příspěvku pro TJ SPAR- TAK na výstavbu tréninkového hřiště do zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 5/05, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška Města Rychnova u Jablonce nad Nisou č. 4/98 o závazných částech územního plánu města (IV. a V. změna územního plánu) zastupitelstvo schválilo zveřejnění úmyslu prodeje pozemků č. 626, 624, 625/2 a 628/2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou (vedle kostela) zastupitelstvo schválilo podmínky pro prodej nemovitosti čp. 460 a 516 firmě E-net International Jablonec n/n a ukládá starostovi města předložit na dalším zasedání zastupitelstva města návrh smlouvy o prodeji tohoto objektu zastupitelstvo schválilo prodej bytu v čp. 607 současn é m u n á j e m - níkovi p. J. Kozderkovi zastupit e l s t v o schválilo z v e ř e j - n ě n í ú my slu p r o - n á j m u volného bytu v čp. 171 a stanovilo, že minimální nájemné bude činit 5 tis. Kč měsíčně zastupitelstvo schválilo navrhované rozpočtové změny: navýšení výdajů na projekt Rozvoj informačních a komunikačních technologií pro mikroregion Jizerské hory o ,-Kč, navýšení příjmu z daně ze sam. výd, činnosti FO o ,-Kč, již schválený příspěvek města na opravu kostela ve výši ,- Kč bude hrazen ve výši ,89 z rozpočtové rezervy a ve výši ,11 Kč z navýšení příjmu z daní sam. výd. činnosti FO Zastupitelstvo zároveň schválilo rozpočtové provizorium pro rok Podmínky rozpočtového provizoria: příjmy se stanovují v poměrné výši skutečných příjmů roku, v němž se provizorium stano- vuje, výdaje se budou uvolňovat do výše 1/12 celkové roční částky v každém měsíci období rozpočtového provizoria do schválení řádného ročního rozpočtu s tím, že v případě nutných nečekaných výdajů nad 40 tis. Kč tyto výdaje opět schvaluje zastupitelstvo obce. zastupitelstvo neschválilo žádost firmy Nerrox o změnu územního plánu na funkční využití pozemku č. 2529/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou (u hlavní silnice nad autobazarem na D.D. Vodě) zastupitelstvo schválilo zveřejnění úmyslu prodeje pozemku č v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou (Zálesí) zastupitelstvo neschválilo zveřejnění úmyslu prodeje pozemku č. 210/1 v k. ú. Rychnov (zahrada u č.p. 437 naproti nádraží) zastupitelstvo schválilo prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy na pozemky č. 814, 815 a 817 v k.ú. Rychnov do pro investory p. Gartnera a p. Maryšku. Prodloužení termínu bylo schváleno s ohledem na vyřizování stavebního povolení, které se prodlužuje bez viny investorů. zastupitelstvo schválilo statut Sociálního fondu pro zaměstnance městského úřadu a dlouhodobě uvolněné členy zastupitelstva města - zastupitelstvo dle 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích(obecní zřízení), podle ustanovení 27 zákona č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a podle 178 odst. 1 písm. a) (základní škola, základní škola praktická), 179 odst. 1 písm.a) (mateřská škola), 179 odst. 1 písm. c) (školní jídelna), 179 odst. 4 písm. a) (ZUŠ), písm. b) (SVČ, Šk, ŠD), 179 odst. 4 (základní škola speciální) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), schvaluje změnu zřizovací listiny ze dne Zároveň zastupitelstvo schválilo změnu názvu příspěvkové organizace města ze Základní škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace na Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace. (Změna názvu byla požadována Ministerstvem školství a je v pořadí už několikátá.) - zastupitelstvo rozhodlo vyhovět žádosti p. Berndtové a přispět částkou 2.300,-Kč na opravu vnitřních rámů oken v nájemním bytě v čp. 537 Rychnovský zpravodaj 3

4 V sobotu dne ve 14 hod. zorganizovali členové Občanského sdružení Za zájmy občanů města Rychnova tradiční rychnovskou Drakiádu. Před budovou malé ZŠ se sešla skupina dětí a dospělých z Rychnova, kteří si chtěli zpříjemnit sobotní odpoledne pouštěním draků. Po chvíli se lidé s draky přesunuli na nedaleký kopec vedle rychnovského hřbitova. Na startovní listině bylo téměř padesát soutěžících. Soutěžilo se o největšího, nejmenšího, nejhezčího, nejlétavějšího a nejoriginálnějšího draka. Soutěžící si postavili nebo koupili různé draky, např. čínské draky, krabicové, hvězdy, draky klasické a zúčastil se i drak - létající kalhoty. Po hodině létání vyhodnotila komise složená se zástupců občanského sdružení a rodičů vítěze v jednotlivých disciplínách. Vítězové obdrželi výhru, všichni ostatní obdrželi sladkou odměnu za účast v souteži pouštění draků. Naštěstí pořadatelům přálo pěkné počasí, bez kterého by Drakiáda nemohla být pořádána. Poděkování patří hlavním organizátorům Haně a Liborovi Zemínovým. K úspěchu celé akce přispěli i ostatní členové Občanského sdružení, např. výrobou plakátů, pozvánek, diplomů apod. Pořadatelé se těší na hojnou účast i v dalších letech. Tato akce měla přivést hlavně děti k tvořivé mimoškolní práci, a alespoň je na chvíli odtáhnout od televizních obrazovek a monitorů počítačů při pasivním sledování pořadů a při hře agresivních počítačových her. Drakiáda 2 Tomáš Málek Rychnovský zpravodaj 4

5 Minule inzerované pokračování oprav krovu kostela se teprve rozbíhá. Zato se činil hodinář pan Janda, který provedl generální opravu hodinového stroje. Stroj, který při opravě věže dostal pořádně do těla, nyní září jako nový. Nepatří sice mezi historické kusy (byl vyroben v sedmdesátých letech minulého století ve Vyškově), vzhledem k současné tendenci instalovat všude přesné elektronické hodiny však možná bude zanedlouho patřit mezi rarity. Podaří-li se opravit ty nešťastné schody, uvidí rychnováci napřesrok nablýskaný stroj nejen na fotografii. A ještě obvyklé připomenutí. Číslo sbírkového konta je: ČSOB Jablonec nad Nisou číslo účtu / 0300 Zůstane kámen na kameni? Rychnovský zpravodaj 5

6 VANILKA - orchidej, která potěší plody Vanilka, známá jako součást moučníků, je vlastně druhem orchideje. Přišla z Mexika a místo květů má lusky. Aztéčtí indiáni v Mexiku používali vanilku po staletí nejen jako koření, ale i k výrobě voňavek a léčiv. Vonnými tyčinkami platili dokonce císařskou daň. Mletou vanilkou ochucovali poddaní čokoládové nápoje již Montezumovi. Vanilka je jediná orchidej, která lidstvo netěší květy, ale aromatickými lusky. Do Evropy se dostala po objevení Ameriky. Mexiko bylo dodavatelem vanilky po celá tři století. V roce 1819 se Holanďanům podařilo převézt vanilkové sazenice na Jávu. Trvalo to však nějaký čas než si nové sazeničky zvykly na odlišné prostředí. Dnes se pěstuje vanilka kromě Jávy také na Madagaskaru, na Cejlonu, na Tahiti, v západní Africe a na Bahamách. Vanilkou se rozumějí lusky tropické liány Abeceda léčivých rostlin z čeledi vstavačovitých orchidejí. Vanilku vyšší kvality poskytují delší lusky, kratší představují zdroj vanilinu. Vanilka roste vysoko v korunách stromů. Po sklizni se lusky předvaří a uloží k fermentaci ve vlnou vystlaných kontejnerech, v nichž získají typicky tmavou barvu a rozvine se charakteristické vanilkové aroma. Vůně a chuť vanilky je dána obsahem vanilinu, který se vyrábí také synteticky. Uměle vyráběný vanilin nemůže nikdy nahradit výrazné aroma a plnou chuť přírodní vanilky. Jako přírodní lék vanilka úspěšně působí proti depresi, úzkosti, nervozitě, nespavosti a nechutenství. VŘES - lidově nazývaný suchotinka Vřes obecný (Calluna vulgaris) v kvetoucí nati obsahuje glykosid, arbutin, třísloviny, hořčiny a organické kyseliny. V lidovém léčitelství se květy vřesu naložené ve víně používaly k rozhánění dny v končetinách. Nejčastěji se však vřes podával při ischiasu, zánětu mezižeberního nervu a při bolestech hlavy. Blahodárně působí při revmatismu. Vyhání ledvinové kameny a doporučuje se při zánětech močových cest. Omlazuje pleť a má svíravé účinky. Proto se také používal k léčení a k vymývání ran. Pověra: do myrtového věnečku pro nevěstu se má vplést snítka vřesu, aby bylo manželství šťastné. Odvar: 2 lžičky květů nebo zelených nedřevnatých větviček krátce povaříme v? l vody, necháme 15 min. ustát a přecedíme. Pijeme 1-2 šálky denně. Vřesový čaj: 4 lžičky čerstvého nebo usušeného vřesu přelijeme? l vody, necháme přejít varem a poté 10 minut louhujeme. Pijeme denně na posílení srdeční činnosti a upravení krevního tlaku. Městská knihovna informuje S o u t ě ž Okolo světa pokračuje list o p a d o v ý m kolem. Otázky si vyzvedněte v knihovně, nezapomeňte odevzdat do 30. listopadu. V pátek 2. prosince v 17 hodin bude losování vítěze listopadového kola. Pozor! Prosincové kolo zahájíme již v pondělí 21. listopadu a bude končit v pátek 16. prosince. V pondělí 19. prosince v 17 hodin vylosujeme vítěze prosincového kola a zároveň bude vyhlášen vítěz celé soutěže od září a odnese si vánoční odměnu. Nová multimedia v knihovně Fritz & Šachlík nauč se hrát šachy Cesta kolem světa za 80 dní zábavný zeměpis s Willy Foggem Logické hry hry na logické myšlení Uvažuj rychle zábavné a poučné hry Pro dospělé Petr Broža: 55 nejlepších programů pro vypalování CD a DVD (včetně instalačního disku) Ondřej Pohl: 101 nejužitečnějších programů pro váš počítač (včetně instalačního disku) Jiří Hlavenka: Pracujeme ve Windows XP příručka Rychnovský zpravodaj 6 Kapesní průvodce hardwarem technický popis jednotlivých komponentů PC Jim Barrett: Motivační a osobnostní testy pro výběr povolání - kniha si klade za cíl připravit člověka na přijímací testy do zaměstnání, ale též rozpoznat svoje předpoklady pro dané typy zaměstnání Indie rozsáhlý turistický průvodce jednotlivými oblastmi Indie,cca 2400 fotografií, mapy Zbyněk Stárek: Lodní modelářství praktická příručka František Doupovec: Letecké modelářství - stavba a konstrukce volných modelů pro každého Martin Karas: Skateboarding - velká fotografická kniha provází historií skateboardingu, vybavením, technikou jízdy, představuje skateparky, názorně na fotografiích ukazuje různé triky Ewald Gerhardt: Houby barevná fotografická příručka pro určování druhů hub Kulturní a přírodní dědictví Díly Evropa, Asie, Amerika fotografické publikace, které představují nejdůležitější památky UNESCO a další přírodní památky z jednotlivých světadílů Jaromír Krejčí, Dušan Magdalen: Zajímavosti ze země pyramid, aneb 100 nej ze starého Egypta Božena Němcová: Babička nové vydání u příležitosti 150. výročí s ilustracemi Vítězslavy Klimtové Albert Camus: Exil a království povídky francouzského spisovatele a filozofa Tom Stone: Léto v řecké Taverně hořkosladké dobrodružství Američana, který si chtěl splnit svůj sen v cizině Jean P. Sassonová: Majáda, dcera Iráku - životní příběh Majády Askarí, příslušnice jedné z nejváženějších rodin arabského světa, která byla vězněna a mučena režimem Saddáma Husajna Jan Cimický: Tzimiskis - životopisný román sleduje osudy byzantského císaře - dobrého válečníka i politika - Ioannise Tzimiskise Mary Kaye: Vzdálené vrcholky hor kniha, podle které byl natočen slavný film z Indie v době anglické nadvlády Pro mládež Anna Parisová: Magická čísla a bludné hvězdy - základní otázky matematiky a fyziky, počátky přírodních věd ve starověku i nové době zapsané formou fiktivních rozhovorů s učencem či filozofem. Martina Drijverová: Rytířovo kopí napínavý fantastický příběh pro mládež Antony Horowitz: Tajemství temného dvorce - strašidelný fantastický příběh Lisa Telford: Lidé a místa minutová kvízová hra nejen pro mládež, její součástí jsou přesýpací hodiny pro kontrolu rychlosti odpovědí

7 Karl Friedrich Gauss Narozen: Zemřel: Pro chytré hlavičky odhadli situaci. Řešení této ryze logické úlohy musíme začít od konce. A nezapomeňte: První na řadě je život, druhé peníze a třetí snaha, abych uškodil ostatním. A další hádanky pro dlouhé podzimní večery Dělení čtverce Jak potrápit učitele Německý matematik, fyzik, astronom a geodet Karl Friedrich Gauss se narodil 30. dubna 1777 v Braunschweigu v chudé rodině a už jako dítě na sebe upozornil počtářským nadáním. Známý je jeho rychlý součet čísel od 1 do 100 a to tak, že sestavil 50 párů čísel, která mají součet 101 (1+100, 2+99, 3+98, ; 50 x 101 = 5050). Ano. Odpověď na první minulou otázku najdete snadno na internetu, pakliže víte, koho hledat. Tento příklad je také vzorovou ukázkou geniality v hledání souvislostí. Mnoho velkých objevů přišlo na svět právě proto, že objevitel místo otrocké práce hledal vztahy a souvislosti. Když známe metodu, žasneme nad tím, jak je primitivní. A leckoho již toto poznání přivedlo k přesvědčení, že intelektuál patří k lopatě, protože tak jednoduchou věc dokáže vymyslet každý, kdo k tomu dostane příležitost. O tom, že to není tak jednoduché svědčí fakt, že tuto notoricky známou úlohu, kterou mne naučil učitel matematiky na základní škole, nikdo z čtenářů nedokázal zodpovědět. (Nebo už tuto rubriku nikdo nečte?) Pirátské dělení Dnešní člověk by řekl, že v pirátském dělení se prostě účastníci poperou a vše zbyde na toho nejsilnějšího. Zde ovšem mluvíme o zlatých časech největší slávy pirátů, kdy sir Francis Drake byl za své loupeživé služby královnou Alžbětou povýšen do šlechtického stavu a kdy piráti ctili pravidla. Tehdy i piráti museli myslet na to,co by se mohlo stát, kdyby špatně Pokud zbude poslední pirát, tak je to jednoduché - bere vše. Jestliže na lodi budou jen dva nejmladší piráti, tak ten co rozděluje, vždy dopadne špatně. Nejmladší prostě řekne ne, zabije staršího a vše sebere. Z toho vyplývá, že pokud budou na lodi tři piráti, tak ten co by přišel na řadu jako druhý, bude vždy s dělením souhlasit. Nechce se přeci dostat do výše popsané situace. Nejstarší tedy bere vše. Co když jsou na lodi 4 piráti? Druhý nejstarší nebude nikdy souhlasit, neboť pak přijde na řadu on, a dostane vše. Je třeba tedy zaplatit dva nejmladší. Ti by nedostali nic, pokud by zůstali jen tři, takže každému z nich nabídnu zlaťák a jsou moji. A konečně 5 pirátů. Nejstarší pirát potřebuje ještě dva hlasy. Druhého nejstaršího si získá těžko. Musel by mu dát více jak 98 zlatých. Naopak třetího v pořadí je lehké zaplatit. Pokud bude rozdělovat druhý, tak třetí nedostane nic. Stačí mu dát tedy jeden zlaťák. No a dva nejmladší by od druhého dostali po jednom zlaťáku. Takže stačí dát jednomu z nich dva. Dělení dopadne tedy následovně: Nestarší: 97, druhý nejstarší: 0, třetí nejstarší:1. Jeden ze dvou nejmladších 2, druhý 0, dle vůle nejstaršího. Jistý orientální vladař chtěl zjistit, zda jeho rádcové mají dost přirozené inteligence. Proto jim zadal úlohu. Rozdělit čtverec na třináct zcela shodných dílů. Jak už to v Orientu bývá, nesplnění úlohy ocenil setnutím hlavy. Rádcové si zalezli každý do svého koutku a začali bádat. Po chvíli přicházeli jeden po druhém k vladaři s radostným úsměvem, jednak nad tím, že hlava zůstane na krku, jednak nad tím, jak je ta úloha vlastně jednoduchá. Ale to už napovídám. Dokázali byste si v Orientu zachránit život? Směr jízdy Na kterou stranu jede autobus? Otázka vypadá nesmyslně, ale pozor! Má naprosto primitivní řešení. Pozor! Novinka! První tři úspěšné luštitele obou hádanek čeká odměna v podobě velké čokolády značky Studentská pečeť. Odpovídat můžete osobně na městském úřadě, písemně poštou na Husova 490, Rychnov, em na sms na nebo interaktivně na Zelný salát s mandlemi pro štíhlou postavu před vánočním běsněním Suroviny: 125g na nudličky nakrájeného bílého zelí, 1 nakrájená cibule, 2 nastrouhané mrkve, 75g rozinek, 25g mandlí, nasekaných a opražených. Dressing: 3 lžíce oleje, 1 lžíce octa, 1 lžíce citrónové šťávy, troška hořčice, sůl, pepř, 1 a půl lžíce majonézy, 1-2 lžičky kari. Zeleninu a všechny složky salátu dobře promícháme v míse. Dressing připravíme tak, že smícháme olej, ocet, citron a hořčici v misce, okořeníme. Smícháme majonézu a kari. Nejdřív smícháme zeleninu a octovou zálivku, potom přidáme majonézu. Rychnovský zpravodaj 7

8 Úmrtí všenského faráře Josefa Münstera Dne 6. července zemřel vededůstojný P. farář ve Všeni Josef Münster ve stáří 73 let, který za faráře Joh. Georga Lißnera byl 18 let kaplanem v Rychnově a pak, jak na pag. 65 [str. 42] je uvedeno, také 7 let farářem v Rychnově. Protože tato uprázdněná fara Všeň, ležící v mírné krajině byla pro mě v mnohém ohledu žádoucí, zvláště by mohla být snesitelná pro mou slabou tělesnou konstituci, která pro rychnovskou horskou faru nebyla dost pevná a vytrvalá, tak jsem se pokusil, jak bylo již zmíněno, ucházet se písemně o ní. Můj pokus dosáhl cíle, obdržel jsem 6. prosince téhož roku od svého milostivého patrona J. exc. pana Karla Josefa hraběte z Valdštejna a Vartenberka, c.k. generál majora presentaci na tuto faru a byl 11. téhož měsíce vysocedůstojnou litoměřickou konsistoří potvrzen jako farář ve Všeni. Povýšení faráře Josefa Neubnera do Všeně Poté, co jsem dal své záležitosti v Rychnově do pořádku, přesídlil jsem 8. ledna 1814 na svou novou prebendu do Všeně se šťastným vědomím, že jsem za VELKOOBCHOD PRODEJ - MONTÁŽ - žaluzií, - hliníkových rolet, - garážových vrat, - plovoucích podlah, - shrnovacích dveří, - sítí proti hmyzu, - plátěných rolet, - plissé, - těsnění oken a dveří Jiří Štorek U Dubu 740 Rychnov u Jablonce n. N tel. / fax: mobil: , Rychnovský zpravodaj 8 Z rychnovské kroniky dobu své duchovní správy v Rychnově svým povinnostem podle svých nejlepších sil učinil zadost a vědomě a dobrovolně ani v duchovních ani v časných farních záležitostech ani to nejmenší nezanedbal. Josef Neubner farář ve Všeni a předchozí farář v Rychnově. Administrace zdejšího kaplana P. Franze Luschtince Uprázdněné rychnovské obročí spravoval od 11. prosince 1813 do konce července 1814 starší kaplan P.Franz Luschtinetz. Během spravování byla kostelní věž a zvonice nově pokryty a natřeny, náklady byly zaplaceny kostelem, jak ukazuje kniha kostelních počtů z r Úmrtí patrona Obsazení uprázdněné fary trvalo tak dlouho proto, že 17. března 1814 patron J. exc. Karel Josef, hrabě z Valdštejna a Vartenberka c.k. generál-major na hraběcím zámku zemřel na mrtvici, jeho ostatky byly pohřbeny v tamním lokálním kostele Hrubá Skála v sakristii. Panství převzal Frant. Adam z Valdštejna Nyní přešlo držení panství Duchcov a Horní Litvínov, Svijany, Hrubá Skála a seniorátní panství Třebíč na Moravě na jeho bratra Františka Adama z Valdštejna a Vartenberka, plukovníka-poručíka král rak. Leopoldova řádu, komandéra a rytíře matheresienského řádu atd. Týž žil ve Vídni a přišel odtud na tato svá panství teprve v pozdním podzimu. Nástup faráře Franze Weinhubera jako 15. faráře Týž dal milost presentace této dlouho opuštěné fary Franzi Weinhuberovi, rodákovi z krajského města Žatce, dlouhá léta ustanovenému lokalistovi na duchcovském panství v Českém Jiřetíně, kde byl 8 ½ roku kaplanem. Tento pro Rychnov presentovaný Franz Weinhuber, lokalista v Českém Jiřetíně, byl koncem července 1814 konfirmován veledůst. konsistoří a přesídlil 16. srpna do Rychnova. Uvolněná lokálie v Č. Jiřetíně byla přidělena nejstaršímu patronátnímu kaplanovi Josefu Neuberovi, tehdy kaplanu v Duchově. Úmrtí faráře Franze Weinhubera 1820 V roce 1820, 14. května ukončil farář Franz Weinhuber smrtí svůj duchovní úřad, který zastával 5 ¾ roku. Týž trpěl už nějaký čas na souchotiny a 15. května byl PT. vikářem jeníšovickým P. Johannem Chaloupkou za účasti sousedních důstojných pánů u sakristijního okna mimo kostel pohřben. Zemřel ve věku 46 let. Ať odpočívá v pokoji! Úmrtí matky hraběte r května 1817 zesnula v Pánu ve Vídni Mama J.exc. hraběte Marie Anna ovdovělá hraběnka z Valdštejna a Vartenberka, roz. kněžna z Lichtenštejna, dáma řádu hvězdového kříže, a dáma paláce J.Majestátu císařovny, na vysílení v 76 letech. Její tělo bylo pochováno na výslovnou žádost zesnulé v Duchcově do rodinné hrobky. (Dodatek faráře Felgera 1817 bohoslužba v Rádle Poté co rádelští v r svou kapli rozšířili o dřevěnou předsíň, požádali v r faráře Weinhubera, aby pokud možno o všech nedělích a svátcích proti odměně od cesty držel v jejich kapli mši. Jelikož tenkrát byli v Rychnově dva kaplani, svolil. Za faráře Neubera byla dohoda obnovena, rádelským, pokud budou v Rychnově tři duchovní, přislíbeno konání nedělních a svátečních bohoslužeb včetně exhorty (což dříve nebyl ten případ) a odměna za cestu na bohoslužby stanovena na 1 zl. 12 kr. konv. měny. Při tom zůstalo až do r od kdy rádelští se zpěčovali faráři Neuberovi dávat celý obnos, což ale na konání rádelských mší nemělo žádný vliv.? 1855!) Povoláním P. Johanna Liebschera z Flájí do Horního Litvínova, kteréžto farní beneficium se uprázdnilo úmrtím Wenzela Haelbiga, vikáře a faráře, byla flájská fara a úmrtím P. Weinhubera i zdejší fara v Rychnově uprázdněny. V této době jsem byl já, Franz Neuber, po dobu 1 ¾ roku lokalista v Jablonci (narozený v Horním Jiřetíně), kde jsem dříve 13 let jako kaplan v Horním Litvínově pracoval. Můj bratr Josef Neuber, lokalista v Jiřetíně, požádal o faru ve Flájích a já o Rychnov. Oba jsme byli mezi uchaze-

9 Dům dětí a mládeže Vikýř s oddělením školství a kultury Městského úřadu Jablonec vyhlašují pro všechny mladé autory 10. ročník literární soutěže MÚZA 2006 na téma TŘI VÝROČÍ POPRVÉ A NAPOSLEDY Město Jablonec bude v roce 2006 slavit tři významná výročí: 650 let od první zmínky o Jablonci, 140 let od povýšení na město (bylo určeno jako hlavní výročí), 100 let od změny jména na Jablonec nad Nisou. Milí mladí autoři! Zkuste napsat příběhy odrážející ona tři významná výročí Jablonce. Nebojte se vyjádřit názory na současnost i minulost či zveřejnit vize o svém městě. Práce posoudí odborná porota. Vítězná díla budou prezentována na vybraných akcích v rámci celoročních oslav. Téma soutěže TŘI VÝROČÍ POPRVÉ A NAPOSLEDY je základním námětem NECHŤ VÁS MÚZA OSVÍTÍ! Uzávěrka soutěže: 12. prosince 2005 Vyhlášení výsledků: leden 2006 KRITÉRIA SOUTĚŽE Literární soutěž MÚZA 2006 je určena pro všechny zdatné autory ze základních i středních škol a učilišť SOUTĚŽNÍ KATEGORIE POEZIE A PRÓZA I. do 11 let II let III. nad 16 let DALŠÍ PODMÍNKY Pokud to bude možné, dodržte rozsah nejvýše 2 strany formátu A4 Práce z důvodu objektivního hodnocení nepodepisujte, přiložte údaje: jméno a příjmení autora, datum narození/soutěžní kategorie, adresu bydliště či školy Připište prohlášení Souhlasím s podmínkami soutěže Berete tím na vědomí, že práce zaslané do soutěže se nevracejí. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo práce se jménem autora dále využívat (např. je vystavit či jinak zveřejnit). Zašlete či předejte do (v obálce s označením MÚZA) na adresu: Městský úřad, oddělení školství, kultury a sportu - Kateřina Hronová Mírové náměstí, Jablonec nad Nisou nebo Dům dětí a mládeže Vikýř Jiřina Polanská Podhorská 49, Jablonec nad Nisou Generali Pojišťovna a.s. oblastní kancelář Jablonec nad Nisou Jaroslava Tauchmannová generální reprezentant Komenského 33, Jablonec nad Nisou telefon , fax privát Skelná 57, Jablonec nad Nisou či nejstarší a spravedlnost vykonávající milostivý patron František Adam, hrabě z Valdštejna a Vartenberka podepsal presentaci v jednom dni, pro každého z nás bratří, mému bratrovi Josefovi z Jiřetína do Flájí a mě z Jablonce do Rychnova. Z tohoto vzácného úkazu měl sám pan hrabě velkou radost, dva bratři pod jedním datem obdrželi presentaci. Nástup faráře Franze Neubera jako 16. faráře Dne 23. července jsem obdržel presentaci a téhož dne dopis od mého bratra, který ke konfirmaci určil den 27. července, kde my, protože jsem obdrželi presentaci téhož dne, také v jednom dni budeme konfirmaci slavit. A tak jsme my bratři byli 27. července v Litoměřicích za obzvláštní radosti nejdůstojnější konsistoře potvrzeni. 10. srpna 1820 přesídlil jsem z Jablonce do Rychnova. P. Franz Lustinetz se stal administrátorem lokalie v Jablonci, pak tam mým nástupcem, skutečným lokalistou. Zde jsem měl ale P. Floriana Schmalfuße jako kooperátora. Po několika dnech od mého nástupu poslal jsem poděkování za mě propůjčenou faru panu nejmilostivějšímu patronovi Adamovi, hraběti z Valdštejna, které sloužilo i jako prosba, aby na mou instalaci, k čemuž jsem zvolil nadcházející svátek sv. Václava, poslal patronátního komisaře a protože běžela zvěst, že panství má být prodáno a bylo už i kupcem prohlédnuto, velice mi na tom záleželo, abych časem zase mohl být přeložen na duchcovský patronát, tu jsem se o tom zmínil rovněž v tomto listě, oddaně prose, aby J.Excel. pan hrabě mě ráčil podržet za kritických patronátních okolností jako čekatele pro duchcovské panství, o čemž jsem dostal 30. srpna 1820 následující rozhodnutí. K rozhodnutí: Poté co vlastnictví panství Svijany od 1. září 1820 přechází na p.karla knížete z Rohanů, nepřísluší mi vyhovět vaší žádosti o delegování panského úřadu k nastávající instalaci. Tím není ovlivněno to, že zůstávám prosebníkovi dosavadní milostí příznivě nakloněn. Duchcov, 30. srpna 1820 František hrabě z Valdštejna Zapsáno ve vrchnostenské kanceláři Svijany Kniha dekretů fol. 110, pod č. 385 Dworzak Nová slavná vrchnost Karel kníže Rohan r. 1820, od 1 září Nyní tedy převzal Carl Alain Gabriel kníže von Rohan, vévoda z Bouillonu a Montbasonu, pán na panství Trepin, od 1. září 1820 za čistou kupní sumu zl. konv. m. panství Svijany. 7. září přišla toto nová svijanská vrchnost poprvé na Sychrov, kde se shromáždilo k přijetí veškeré patronátní duchovenstvo a všichni sloužící panství. Ve všech patronátních kostelích byla konána slavnostní velká mše včetně Te Deum za šťastné panování a nejmilostivější blahovůli vůči poddaným. Rychnovský zpravodaj 9

10 25. listopadu vystoupí v rychnovské Bažině poprvé populární hanspaulský skladatel, textař, zpěvák a kytarista Ivan Hlas. Ačkoliv jeho jméno i kariéra jsou neoddělitelně spojeny s onou pražskou čtvrtí, narodil se v roce 1954 na Pražských Vinohradech a teprve ve čtyřech letech se přistěhoval na Hanspaulku. Vyučený knihkupec po sedmileté praxi vystřídal řadu různých zaměstnání (asi třiadvacet, namátkou - kulisák v ND, tamtéž čalouník, prodavač zeleniny, výstupní kontrolor u počítačů, dělník na lepičce v papírnách, odečítač vody, stavební dělník, topič, závozník u stavebního závodu, poštovní doručovatel atd.), po celou dobu byl však především muzikant. Absolvoval LŠU, obor klasická kytara u p. učitele M. Mizery. První skupina, ve které hrál, The Mice, vznikla už v roce 1968 ve škole. Zde se Hanspaulka v Bažině Kučera, Richard Dvořák, Ivan Dvořák), Hrají výhradně vlastní písničky, orientace na blues, reggae, písničkáře Dylana a jemu podobné. Po emigraci Jana Kalouska, zakládá s Jiřím Horálkem a Vlastou Voralem skupinu Nahlas. (Pavel Cingl, Jan Špička). Ze skupiny Marsyas přichází Pavel Skála, a kapela v sestavě Hlas, Skála, Cingl, Voral, Pavel Kučera, Horálek, získává cenu Českého hudebního fondu na festivalu Vokalíza v Pražské Lucerně. Na základě tohoto úspěchu točí v roce 1985 první album. Skupina plnohodnotně koncertuje, dochází k personálním změnám, (Pavel Skála, Petr Pištora), vydává druhé album. V roce 1989 přichází úplná výměna hudebníků, potom konec tohoto období Nahlasu působí v Triu rychlého nasazení (TRN) s Pavlem Cinglem a Janem Ponocným a přichází první zahraniční turné (Německo). Natáčí album Dvořák R., Dvořák I., Novotný J., do konce roku 2002.) Z tohoto období pocházejí alba Den šťastného koně, Ivan Hlas 1999 a Obrátíš mi naruby ráno. Od začátku roku 2003 pak začíná působit skupina Růžový brejle, která natočila album Utek mi pes (listopad 2004). Rychnovským posluchačům se představí komorní sestava Ivan Hlas trio ve složení Norbi Kovács - akustická kytara, Jaroslav Olin Nejezchleba - violoncello, Ivan Hlas - akustická kytara. Diskografie Ivana Hlase 1986 Ivan Hlas and Nahlas 1987 Noční chodec 1991 Cesta tam a zase zpátky 1993 L.P Šakalí léta 1994 Jak si zasloužit princeznu 1995 Tanec při svíčkách Alias 1997 Den šťastného koně To nejlepší 2001 Fantom realistického divadla 2002 Obrátíš mi naruby ráno 2004 Utek mi pes Správná odpověď na minulou soutěžní otázku zní: Jiří Pavlica je v čele Hradišťanu od roku 1978 jako jeho umělecký vedoucí. Od roku 1975 v souboru působil jako primáš (první housle), což je u cimbálových muzik obvykle totožná funkce. V té době však v souboru ještě působil umělecký vedoucí J. V. Staněk. Pro ty, kdo chtějí mít šanci na volné vstupenky i na příští koncert je zde nová soutěžní otázka: objevují první náznaky vlastní tvorby. Do roku 1971 jako soukromý písničkář hraje už výhradně vlastní písničky. V tomto roce spoluzakládá s Janem Velebou bluesovou skupinu Žízeň, (Oleg Langer, Ondřej Hejma, Jiří Malík), začíná první poloprofesionální hraní, (např. Malostranská beseda v Praze), různé festivaly a kluby. Skupina se orientovala na klasické městské blues. Po rozchodu kapely hraje chvíli s Yo - Yo bandem, poté duo s Ondřejem Hejmou. Spolu zakládají Žlutého psa, opět se orientují na vlastní tvorbu. V roce 1980 zakládá vlastní kapelu Navi Papaya, (Jan Kalousek, Pavel Rychnovský zpravodaj 10 Cesta tam a zase zpátky s Volným sdružením hudebníků, (Václav Veselý, Jan Ponocný, Petr Mašek, Petr Pištora, Richard Dvořák, Pavel Skála, Mirda Mirovský). Z této sestavy vznikl další Nahlas, (Štěpán Albrecht, Martin Schneider). V roce 1992 skládá hudbu k filmu Šakalí léta a točí další album L.P. 93. V roce 95 rozpouští Nahlas, přichází zpět Ivan Dvořák, Richard Dvořák, nově František Kotva a Jiří Novotný, zvaný Plech. Název nového uskupení je Ivan Hlas a His Boys. S ním natočil album Tanec při svíčkách. Rok 1997 je ve znamení dalšího pokračování Navi Papaya (Hlas, Ponocný, Albrecht, V kterém roce založil Ivan Hlas skupinu Nahlas? Odpovídat můžete jako obvykle všemi způsoby na známou adresu MěÚ, Husova 490, Rychnov u Jablonce nad Nisou, na obvyklá telefonní čísla nebo , nebo interaktivně na A hlavně nezapomeňte: 25. listopadu od hodin v sále areálu Beseda v klubu Bažina vás čeká dobrá muzika a na závěr i něco dobrého na zub!

11 Vážení čtenáři, další důležitou otázkou v třídění odpadů je obligátní kam s ním? Odpad v domácnosti je vytříděn a je třeba udělat další krok. Hned na úvod je třeba říci, že v celé republice neexistuje jednotný systém sběru tříděného odpadu. Takže se v našem kraji vyskytují kontejnery různých tvarů, na liberecku barevné kontejnery na kolečkách, na českolipsku naopak kontejnery připomínající zvony a jablonecku a semilsku pak kombinace obojího. Existuje nepsané pravidlo, které říká, že modrý je určený na papír, zelený na barevné sklo, bílý na čiré sklo a žlutý na plasty. Když už tedy dorazíte ke svému kontejneru, je třeba pro úspěšnou recyklaci dodržet několik základních a velmi jednoduchých pravidel. To první je jasné, materiál se třídí do příslušného kontejneru. Druhé pravidlo říká, že materiál znečištěný zbytky potravin, nebo chemikálií, do kontejnerů na tříděný odpad nepatří, takový odpad se nedá zpracovat. Třetí pravidlo doporučuje: Zmenšujte objem odpadu, víc se ho do kontejneru vejde. Takže plastové láhve sešlapávejte, papírové krabice rozkládejte. Sklo se naopak snažte nerozbíjet, je to pro další zpracování lepší. Ideální je, pokud jsou vybaveny názornými samolepkami, které přesně popisují, co do kterého konkrétního kontejneru patří. Ve velké části kraje se např. nesmí do žlutých kontejnerů dávat všechny plasty, ale pouze PET láhve. Ale když budete dodržovat předchozí tři pravidla, nemůžete udělat chybu. Dále platí, že krabice od mléka a džusů nepatří do kontejnerů na papír, ale do speciálních oranžových pytlů, nebo kontejnerů s oranžovou samolepkou. Na kovy se kontejnery nepoužívají, ty patří do výkupen surovin. Jak již bylo řečeno, každá obec má svůj systém sběru, protože vždy záleží na dohodě obce a konkrétní svozové firmy, která s odpady dále nakládá. Je tedy nutné dobře se informovat na obecním, nebo městském úřadě. Stejně tak v případě, že nejste spokojeni s tím, jak třídění u vás v obci funguje, máte-li kontejnery daleko, nebo je-li často přeplněn, či snad v obci vůbec není. Chcete-li se s námi podělit o svoje zkušenosti, neváhejte a napište nám: EKO- -KOM, M. Horákové 185/ Liberec S chutí do toho, třiďme odpad! Gratulujeme Sbor pro občanské záležitosti, městský úřad a redakce Zpravodaje blahopřejí těmto občanům, kteří slaví v listopadu své jubileum Bartoš Miroslav Drahoňovský Ivan Gorčík Miroslav Hanousková Alfréda Heřman Petr Hušková Libuše Jakubec Jaroslav Jiřin Oldřich Kučera Miroslav Machová Hana Marešová Helena Margolus Miroslav Maryšková Marie Millerová Maruše Nosek Ladislav Novotný František Pourová Věra Slowík Jan Tulachová Miroslava Turanová Emilie Vondřička Luboš Přiletěl se mnou černej čáp zobákem dělal rock n klap a nad kolíbkou Elvis Presley stál obrovském bourák v ulici po boku krásnou slepici a lidi šeptaj: přijel ňákej král já šel, šel dál, baby kam mě pánbůh zval já šel, šel dál, baby a furt jen tancoval na každý divný hranici na policejní stanici hrál jsem jenom rock n roll for you Pořád tak nějak nemohu chytit štěstí za nohu a nemůžu si najít tichej kout bláznivý ptáci začnou řvát a nový ráno šacovat a do mě vždycky pustí silnej proud tak jsi šel, šel dál, baby kam tě pánbůh zval já šel, šel dál, baby a furt jen tancoval na každý divný hranici na policejní stanici hrál jsem jenom rock n roll for you Rychnovský zpravodaj 11

12 Woody uvádí rostlinu na měsíc listopad V listopadu již mnohé dřeviny ztratily listy a příroda se definitivně ukládá k odpočinku. V době, kdy okolí potemnělo a následně se zaskví jinovatkou a sněhem, výrazněji vystupují v ploše zahrady jehličnany,ještě lépe vynikne textura jednotlivých druhů a kultivarů. Také si lépe všímáme různých odstínů zabarvení. Můžeme se soustředit na jednotlivé svazečky jehlic i na uspořádání celých větví či habitus stromu. Zejména v zimě oceníme,když máme na zahradě některé pozoruhodné jehličnany, nejen monotónní jednodruhový živý plot. Nemáme-li ještě takový strom, můžeme pro něj hledat vhodné místo. Podle celkového uspořádání zahrady vybíráme základní druh, který Jedinečné jehličnany jedlovce jsou poměrně značné přírůstky, roste rychle. Jedlovec kanadský (Tsuga canadensis) je vysoký statný strom, dorůstající v domovině kolem 30 až 40 m, u nás polovičních hodnot, s široce kuželovitou zašpičatělou korunou a hustými větvemi. Přes husté zavětvení působí vzdušně a načechraně. Doslova nepropustné jsou některé kulovité, polokulovité a zakrslé převislé typy. Jedlovec kanadský má vejčité nerozpadavé světle hnědé šišky veliké kolem 3-4 cm, ale mnohé nízké kultivary ani šišky neplodí. Jehlice dosahují délky 0,5 až 1,5 cm, na spodní straně je zdobí dva výrazné bílé až namodralé pruhy. Základní barvou jehlic je temná zeleň, ale najdeme i další odstíny: žlutý je jedlovec do 50 cm), Jeddeloh (široký vodorovný až mírně převislý tvar,větve uspořádány spirálovitě, výška do 1 m, trychtýřovitě snížený střed), matněji zelenou například Pendula (tupě kuželovitý převislý tvar, výška 3-5 m, vytváří jakýsi zelený vodopád), Prostrata (nízký keřík s větvemi plazícími se po zemi a nizoučkým kmínkem). Jehličí příjemně voní, připomíná citrusovou vůni. Jedlovci svědčí prosluněné místo,ale roste i na zastíněném stanovišti. Věnujme pozornost půdě, neměla by obsahovat větší množství vápníku, ideální je lehce kyselá až neutrální reakce. Jedlovec kanadský snese i půdy hodně vlhké, nevyhovuje mu suché stanoviště.nepatří mezi oblíbené lahůdky zvěře. Výhodou jedlovce je velmi dobrá odolnost vůči mrazům, u nás roste ve všech polohách. musí vytvářet s náladou zahrady harmonii. V zahradě prostorné nebo navazující na okolní krajinu můžeme zvolit vzrostlý jehličnan kombinovaný s dalším nižším druhem či zajímavou keřovou skupinou. Pro malou zahradu nebo předzahrádku již dnes najdeme bohatý sortiment nízkých až poléhavých druhů. Jehličnany jsou také vhodným pozadím pro skupiny pestrých květin. V bohaté škále jehličnanů bychom chtěli upozornit na jedlovec Tsugu. Pochází z mírného pásma Severní Ameriky (USA a Kanada) a východní Asie a zahrnuje jak vysokánské stromy, tak zakrslé formy. Můžeme jej přiřadit do dílčího příbuzenství se smrky a jedlemi. Výhodou Rychnovský zpravodaj 12 kanadský Aurea (úzký pyramidální keřovitý stromek, větve směřují vzhůru,dorůstá asi 4,5 m)a nažloutlý nádech má kultivar Hicks (úzký pyramidální typ, větve směřují vzhůru, výška 3 4 m). Bělavý je kultivar Albospica (keřovitý úzce pyramidální stromek, hustě zavětvený až k zemi, větve směřují vzhůru,výška kolem 2 m)nebo Dwarf Whitetip (podobný jak předešlý, poloviční výška). Světlou zelenou nabízí Bennett (nízký keř kolem 60 cm, širší než vyšší, má hnízdovitě prohloubený střed), Fantana (podobný jak předešlý, výška kolem 1 m), Parvifolia (široký, převislý, s trychtýřovitou středovou prohlubní, výška kolem 1 m), Nana (nízký keřík s naznačeným kmínkem, větve obloukovitě převisají na zem, výška Mnohé jedlovce se vyskytují v nízké keřovité podobě. Zakrslý druh na našem obrázku je Tsuga canadensis Minuta. Výrazný poléhavý tvar v konečné výšce nepřesáhne 60 cm. T. canadensis Cole se doslova plazí těsně nad zemí, větve vytvářejí dojem hrbolků. Výborně vyniknou nejen na skalce a ve vřesovištních partiích, ale i na okrajích zídek či stupňovitých schodištích. Ozdobí také břehy nádrží nebo vodních toků a další svahy. Při správné péči poroste i ve větších vegetačních nádobách. Zde hlavně v zimě musíme zajistit přísun vláhy, ale také dobrou drenáž, aby se v nádobě voda nehromadila. V nádobách také musíme výrazně častěji doplňovat výživu prostřednictvím hnojiva a substrátu pro jehličnaté dřeviny. Kořenový systém jedlovců je velmi bohatý a stromy výborně kotví v půdě. Ani u velkých exemplářů se nemusíme obávat vyvrácení. Projekt Rostlina měsíce zajišťuje v České republice HORTIservis.cz Červená Řečice Červená Řečice tel.: , pro Plant Publicity Holland Goudse Rijweg AE Boskoop, Holland tel fotografie PPH

13 Se začátkem školního roku je spojeno i zahájení činnosti různých zájmových kroužků. Jedním z mnoha je turistický kroužek. Děti mohou (spolu s rodiči) každý měsíc absolvovat malý sobotní výlet. Dvě takové akce již proběhly 10. září a 8. října. Den památek 10. září 2005 V sobotu 10. září jsme společně s dalšími dětmi vyjeli autobusem do Jablonce na start pohádkové trasy z Galerie Belveder. Byli jsme na osmi kontrolních bodech, kde jsme získali nálepky a absolvovali jsme testy a úkoly. Cesta vedla z Jablonce na rozhlednu Petřín. Zajímavá byla sklárna s možností vlastní výroby skleněné tyčky. Cíl byl v Muzeu skla a bižuterie, kde jsme obdrželi diplomy a amulety. Zdeněk Bubeník, 6. A Říjnový výlet z Bedřichova do Liberce 8. října jsme putovali po červené turistické trase z Bedřichova do Liberce. Cestou jsme houbařili a hráli na schovávanou. Prošli jsme kolem ZOO a pokračovali k občerstvovací zastávce. Řádně posilněni jsme odcházeli na nádraží a spokojeně odjížděli vlakem domů. Krásná strašidýlka Na letošní svátek dušiček se důkladně připravili žáci 3. a 4. třídy. Ve škole si vyrobili a nazdobili svá strašidla. Při zkrášlování strašidel nezapomněli na sebe. Vesele tak přivítali podzimní prázdniny a svátky. Zprávy z malé školy Kromě článku Den památek... sestavily Irena Janíková, Miluše Bubeníková Rychnovský zpravodaj 13

14 Kino Radnice :00 MADAGASKAR Tohle místo nemá chybsona... Mimořádně úspěšný film od tvůrců Shreka a Příběhu žraloka. Skvělá zábava pro celou rodinu. České znění. Vstupné: 70,- Kč. Mládeži přístupno :00 DOOM Peklo už není hra. Jednotka rychlého nasazení zachraňuje vědeckou misi na Marsu. Carl Urban, The Rock a Rosamund Pike v americkém širokoúhlém sci-fi hororu. Vstupné: 80,- Kč. Mládeži do 15 let nepřístupno! :15 OLIVER TWIST Slavný román Charlese Dickense znovu ožívá díky Romanu Polanskému. Ben Kingsley a Barney Clark ve filmu, natočeném z velké části v České republice. Vstupné: 80,- Kč. Vhodné pro mládež od 12 let :00 PANENSTVÍ NA OBTÍŽ Šestnáctiletá Bea je poslední panna ve třídě... Norsko-švédská komedie. Vstupné: 80,-Kč. Mládeži do 15 let nepřístupno! :30 a 20:00 DO HLUBINY Skupina potápěčů v boji proti drogovému králi, poté co najdou potopené letadlo, plné kokainu. Paul Walker a Jessica Alba v akčním filmu USA. Vstupné: 80,- Kč. Vhodné pro mládež od 12 let :30 a 20:00 HRUBEŠ A MAREŠ JSOU KAMARÁDI DO DEŠ- TĚ Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankytné. Jan Budař a Richard Krajčo v nové české komedii Vladimíra Morávka. Vstupné: 80,- Kč. Mládeži do 15 let nepřístupno! Kino Junior Po dobu stavby Eurocentra vchod od muzea! :30 a 20:00 LÁSKA NA INZERÁT Chyť ho a nepouštěj! Diane Lane a John Cusack v americké romantické komedii. Vstupné: 70,- Kč. Vhodné pro mládež od 12 let :30 a 20:00 TEMNÉ VODY Jsou tajemství, která mají zůstat nevyřešena. Jennifer Connelly v americkém širokoúhlém thrilleru. Vstupné: 70,- Kč. Mládeži do 15 let nepřístupno! Kultura v okolí :30 a 20:00 40 LET PANIC Lepší pozdě než nikdy. Steve Carell a Catherine Keener v americké komedii. Vstupné: 70,- Kč. Mládeži do 15 let nepřístupno! :30 a 20:00 DĚJINY NÁSILÍ Tom Stall vedl spokojený život. Do doby než se stal hrdinou. Viggo Mortensen, Maria Bello a William Hurt ve filmu Davida Cronenberga. Vstupné: 70,- Kč. Mládeži do 15 let nepřístupno! :30 a 20:00 NESVATBOVI Život je párty, tak to rozjedeme! Owen Wilson, Vince Vaughn a Christopher Walken v americké širokoúhlé komedii. Vstupné: 70,- Kč. Vhodné pro mládež od 12 let :15 a 20:00 TĚŽKÁ VÁHA Bývalý šampión se vrací do ringu, aby riskoval v zápase na život a na smrt. Russell Crowe a Renée Zellwegerová v dramatu Rona Howarda. Vstupné: 70,- Kč. Vhodné pro mládež od 12 let FILMOSTRADA 17:30 a 20:00 ZABIJI NIXONA Šílený příběh skutečného muže. Herecký koncert Seana Penna v mrazivém dramatu Nielse Muellera. Vstupné: 70,- Kč. Mládeži do 15 let nepřístupno! Podzim v Rychnově 14. listopadu až 31. prosince 2005 se koná v městské knihovně v Rychnově výstava fotografií Šárky Jankové pod názvem Podzim v Rychnově. Motivem jsou architektonické detaily a krajinářské fotografie z okolí Rychnova. Myslivecké sdružení Dolina Rychnov u Jablonce nad Nisou vás srdečně zve na mysliveckou Poslední leč která se koná v pátek od hod v Kulturním domě na Maršovicích K tanci i poslechu zahraje INDEX - M. Jeřábek Bohatá tombola, zvěřinová kuchyně (prodej jídla přes ulici od do hod.) vstupné: 80,- Kč DDM Vikýř Jablonec nad Nisou TŘI VÝROČÍ POPRVÉ A NAPOSLEDY - tak zní téma 10. ročníku literární soutěže MÚZA 2006 uzávěrka soutěže 12. prosince 2005, vyhlášení v lednu 2006, informace J. Polanská od hodin DRAKIÁDA na DOLINĚ - soutěž o nejkrásnějšího draka, nejvyšší a nejdelší let, startovné 20 Kč, informace P. Dostál ve KLUB VIKÝŘEK ŠTRŮDLOVÁ- NÍ - jablíčková výtvarná dílna a soutěž vlastnoručně upečených sladkých pochoutek z jablek - kdo přinese upečenou sladkost s jablky, obdrží volnou vstupenku na loutkovou scénu - v době pohádky bude výrobky hodnotit odborná porota S. Příhonská od LOUTKOVÁ SCÉNA O slepičce kropenaté - na velkém sále DDM Vikýř hraje Divadlo Na Židli Turnov, vstupné 20 Kč, J. Polanská v ŘÍZENÁ A KONTROLOVANÁ DETO- XIKACE Dr. JONÁŠE - besedu na sále DDM Vikýř pořádá Centrum Zdraví Radost Jablonec, vstupné 35 Kč ve KLUB VIKÝŘEK ZIMNÍ BURZA - vhodné pro ty, kteří chtějí získat či naopak nabídnout k levnému odprodeji zimní sportovní věci či dětské ošacení, přihlášky prodejců do S. Příhonská v NEMOC JAKO REAKCE DUŠE NA NAŠE CHYBY - besedu na sále DDM Vikýř pořádá Centrum Zdraví Radost Jablonec, vstupné 35 Kč ve hodin MALOVÁNÍ NA HED- VÁBÍ - pro děti i dospělé, možnost výroby vánočního dárku, cena 200 Kč, přihlášky do S. Příhonská O ZVÍŘATECH A LIDECH - zvířátka z Vikýře a z útulku Dášenka na návštěvě v Domově důchodců, informace I. Hancvenclová v hodin TIFFANY VITRÁŽE - cena 50 Kč, přihlášky a informace M. Tauchmanová od hodin PRVNÍ SLYŠENÍ - setkání zástupců dětského a mládežnického parlamentu, sál Vikýř, informace M. Tauchmanová LISTOPAD - MĚSÍC PREVENCE - nabídka programů pro MŠ, ZŠ, SŠ středy dopoledne od 9.00 a hodin - nutná rezervace, informace M. Tauchmanová Jsem debil, mám vymaštěnej mozek - drsný příběh dívky Sabiny, od 8. třídy Pozor, koza nekouří - pro děti z MŠ a ZŠ Pěkně v tom lítám - od 8. tříd Rychnovský zpravodaj 14

15 MĚSTSKÉ DIVADLO JABLONEC N. N. telefon: středa od 19 hodin DIVADLO POD PALMOVKOU PRAHA ALEXANDRE DUMAS JEAN-PAUL SARTRE KEAN Režie: Petr Hruška Hrají: Jiří Langmajer, Simona Vrbická, Klára Issová, David Suchařípa, René Přibil a další. Životní osudy legendárního shakespearovského herce Edmunda Keana, zachycené nikoliv jako historicky věrný portrét herecké legendy, ale jako obraz výjimečného člověka, geniálního a extrémně rozporuplného, který se postupně stává obětí vztahů, intrik a falešných her. čtvrtek od 19 hodin JARMILA ŠULÁKOVÁ a FLERET Společný koncert královny lidové písně a folkrockové skupiny, která má své hudební kořeny především na Valašsku a v jeho lidových písních. Koncert z cyklu Setkání s hudbou různých žánrů. SPOLEČNĚ NEJEN NA JEVIŠTI III. ročník Komponovaný pořad, v němž se v roli účinkujících představí talentovaní lidé se zdravotním handicapem a jejich hosté. Součástí projektu je výstava Obrazy nitra. Projekt je realizován za finanční podpory Libereckého kraje. pátek od 18 hodin VEČER S HEREČKOU BÁROU HRZÁNOVOU Účinkují: Divadlo Neslyším Brno, Ivona Mojžíšková (Praha), Jakub Kazda (Semily), Pěvecký sbor Jedličkova ústavu (Liberec) a ÚSP Jablonecké Paseky. sobota od 18 hodin VEČER S BÁSNÍKEM FRANTIŠKEM NOVOT- NÝM Účinkují: Musica Ascoltare, PS Senior a Radost, SK Sluníčko, OV Svazu tělesně postižených, Rychnovské trio, Fokus My klub, TS Magdaléna Rychnov. pondělí od 19 hodin DIVADLO NA ZÁBRADLÍ PRAHA LIZ LOCHHEAD PERFECT DAYS Režie: Alice Nellis Hrají: Zuzana Bydžovská, Jaroslava Kretschmerová/Milena Steinmasslová, Jorga Kotrbová, Martin Zbrožek, Pavel Liška, Igor Bareš/Josef Polášek. Romantická komedie, jejíž hrdinkou je dobře situovaná a úspěšná glasgowská kadeřnice. Zdá se, že má vše, ale přesto jí něco chybí. Touží po dítěti, nemá však partnera, který by byl vhodným otcem. Náhradní představení za původně plánovaný titul Don Juan. úterý od 19 hodin ORIGINÁLNÍ POHYBOVÉ DIVADLO VESELÉ SKOKY PRAHA NA HLAVU Režie a choreografie: Martin Pacek, Jana Vašáková, Miroslav Hanuš Účinkují: Natálie Topinková, Klára Sedláčková, Martina Hůsková/Eva Velinská, Lucie Pernetová, Zbyněk Šporc, Jan Zadražil, Ondřej Kavan/Václav Jílek a další. Taneční groteska plná humoru, ironie a něhy. V tanečních skečích účinkující ztvární kleptomana, nymfomanku, hysterku a další typy. středa od 19 hodin KONCERT ÚČASTNÍKŮ BURZY MLADÝCH ZPĚVÁKŮ 2005 LIVIA VENOSOVÁ soprán KATEŘINA KNĚŽÍKOVÁ soprán MICHAL KŘÍSTEK baryton VÁCLAV LOSKOT klavírní doprovod Průvodní slovo: Dr. Radmila Hrdinová Program: Árie z oper B. Smetany, W. A. Mozarta, G. Rossiniho, R. Wagnera, G. Pucciniho, A. Dvořáka. Koncertu se zúčastní legendy české opery a profesoři Pražské konzervatoře Antonín Švorc a Brigita Šulcová. Burza mladých zpěváků 2005 byla pořádána Jednotou hudebního divadla za podpory Ministerstva kultury ČR a Nadace Život umělce. pondělí od 19 hodin DIVADLO F. X. ŠALDY LIBEREC GIUSEPPE VERDI IL TROVATORE TRUBADÚR Režie: Karla Staubertová Účinkují sólisté, sbor, balet a orchestr Divadla F. X. Šaldy Liberec. Čtyřaktová opera, libreto Salvatore Cammarano a Leone Emanuelle Bardare. Vzrušivý příběh zasazený do období rytířského středověku, do prostředí vojenského ležení, cikánského tábora, žaláře Hnací silou komplikovaného děje je především láska cikánky Azuceny k nevlastnímu synovi a její silná touha po pomstě za matčinu potupnou a strašnou smrt. úterý od 19 hodin STŘEDOČESKÉ DIVADLO KLADNO MIROSLAV HANUŠ KDEKDO TO RÁD HORKÉ Režie: Miroslav Hanuš Hrají: Lenka Zbranková, Zuzana Mixová, Jan Krafka a další. Inscenace vycházející z legendárního filmu Někdo to rád horké. Dva muzikanti se stanou náhodnými svědky vyřizování mafiánských účtů. Jsou pronásledováni a zachrání se útěkem v přestrojení za ženy jako členové dívčí kapely. středa od 19 hodin _ KONCERT ABONENTNÍHO CYKLU 2005/2006 MICHIYO KEIKO soprán OLDŘICH KŘÍŽ baryton JAROSLAV ŠAROUN klavír Program: Wolfgang Amadeus Mozart Slavné operní árie a dueta. neděle od 15 hodin DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV JANA GALINOVÁ ČERT A KÁČA Režie: Jurij Galin Hrají: Lenka Lavičková, Robert Stodůlka, Petr Janeček a další. Známá česká pohádka o hubaté Káče, kterou čert odnese do pekla, ale pak toho pořádně lituje. Vše napraví až ovčák Jíra, který ráznou a hubatou Káču z pekla odnese a zachrání tím i samotné pekelníky. středa od 19 hodin KONCERT ABONENTNÍHO CYKLU 2005/2006 MUSICA FLOREA Umělecký vedoucí: Marek Štryncl Program: Johann Sebastian Bach Braniborské koncerty č. 5 D Dur, č. 4 G Dur, Ricercar a 6, Ouverture g moll. Koncert pořádá o.s. Musica Florea ve spolupráci s Městským divadlem za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. čtvrtek od 19 hodin DIVADLO UNGELT PRAHA JOE PENHALL LÁSKA A POROZUMĚNÍ Režie: Hana Burešová Hrají: Richard Krajčo, Linda Rybová, David Švehlík. Hořce vtipný příběh mladých manželů žijících stereotypním tempem. Budování kariéry je pohlcuje natolik, že ztrácejí schopnost spolu komunikovat. Do jejich složité partnerské situace vstoupí živelný kamarád z dětství, který chřadnoucí vztah rozkolísá a následně zničí. pátek od 19 hodin AGENTURA HARLEKÝN PRAHA WOLFGANG KOHLHAASE RITA ZIMMERO- VÁ ŠTIKA K OBĚDU Režie: Pavel Háša Hrají: Květa Fialová, Libuše Švormová, Naďa Konvalinková, Václav Postránecký. ZADÁNO PRO SAN PLUS sobota od 19 hodin TANEČNÍ ŠKOLA DaM, JABLONEC N.N. MYŠLENKY Celovečerní představení Taneční školy DaM. pondělí od 19 hodin DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ PRAHA MILAN KUNDERA JAKUB A JEHO PÁN Režie: Ivan Rajmont Hrají: Jiří Bartoška, Karel Heřmánek, Veronika Freimanová, Josef Carda, Zdeněk Žák a další. Vtipná, hravá, moudrá i jízlivá variace na Diderotův román Jakub Fatalista. Příběh o přátelství, lásce i zradě, jehož hlavní postavy, sluha Jakub a jeho pán mají nejen rozdílné společenské role, ale především vyznávají rozdílné životní principy. úterý od 19 hodin PAVLA BŘÍNKOVÁ soprán Jiří Pazour klavír Královna české operety v pořadu MUZIKÁLEM KŘÍŽEM KRÁŽEM. středa od 19 hodin HRADIŠŤAN Umělecký vedoucí JIŘÍ PAVLICA Koncert známé moravské cimbálové kapely založené před více než půl stoletím. Změna pogramu vyhrazena. V Ý S T A V A foyer divadla JAN BÁRTA Objevy Objevy krajiny mimo domov. Vernisáž proběhne od 17 hodin. Výstava ve foyeru divadla je zpřístupněna v době divadelních představení. Rychnovský zpravodaj 15

16 pokračování ze str. 1 Obloučky na obrázku i na vysvědčení jsou písmo jazyka kannada. Pokud má někdo zájem se to naučit, doporučuji internetovou stránku Co je na obrázku napsáno, se ještě chlapce zeptám. Dopisy včetně překladů a ostatní materiály k programu Adopce na dálku můžete shlédnout u mne v kanceláři. Pokud chcete něco našim dětem napsat, rád zajistím překlad a odešlu to na jejich adresu. -fch- Adopce na dálku Mangalore Vydavatel MěÚ Rychnov u Jablonce nad Nisou, Husova 490, IČO Vychází měsíčně k 5. dni v měsíci. Odpovědný redaktor František Chlouba. MK ČR E Neoznačené foto - redakce. Elektronická sazba Vladimír Vinkler. Tisk Městský úřad, Konica Minolta. Veškerá práva vyhrazena.

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH Datum: 30. 4. 2014 Místo setkání: PALACHOVA 504/7, LIBEREC 1, 460 01 PŘÍTOMNI: Rada starších: Irena JIRÁSKOVÁ, Pavel VYSLYŠEL, Květa PŘIBYLOVÁ, Slavomíra FEJKLOVÁ, Zdeněk

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J

MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J LISTOPAD 2005 ČÍSLO 8 Zpravodaj je vydáván ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností města Železný Brod a Tanvald www.mestojablonec.cz

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 Vernisáž výstavy JAROSLAV BEJVL. MINCE

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ Oddělení pro děti a mládež Masarykova 1324, Orlová Lutyně Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 2012 Své návštěvy ohlaste, prosím, předem osobně nebo telefonicky

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-15-2015 Termín jednání 11. května 2015 Začátek jednání 17:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

05. Park u kina Petra Bezruče

05. Park u kina Petra Bezruče 05. Park u kina Petra Bezruče Přestavba Frýdku-Místku probíhala od roku 1963. Prvními obytnými soubory byla sídliště Riviera I a II a Bezručovo. Nárůst počtu obyvatel v této lokalitě vyžadoval i nové objekty

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha BEDŘICH SMETANA 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha významný český hudební skladatel období romantismu Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli. Jeho otec se jmenoval František

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Přehled činnosti oddělení HV

Přehled činnosti oddělení HV Přehled činnosti oddělení HV Školní rok 2014/2015 13. 10. 2014 SOČR Generální zkouška Smetanova síň Obecního domu studenti vyššího 14. 11. 2014 Projektový den Pěvecký sbor 19. 11. 2014 Odpoledne otevřených

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 10. dubnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2012 Sberbank CZ, a.s. Rostoucí význam společensky odpovědného jednání si uvědomuje i naše banka, a proto v roce 2012 představila dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ Doplň názvy not. Napiš půlové noty. e 1 c 1 g 1 h 1 d 1 a 1 c 2 f 1 Zařaď hudební nástroje (smyčcové, dechové plechové-žesťové, dechové dřevěné, bicí). TYMPÁNY POZOUN KONTRABAS

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-49-2016 Termín jednání 27. července 2016 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

Zpravodaj 4. velikonoční výstavka. Městyse Knínice u Boskovic 2008

Zpravodaj 4. velikonoční výstavka. Městyse Knínice u Boskovic 2008 Zpravodaj 4 Městyse Knínice u Boskovic 2008 velikonoční výstavka V neděli 23. března 2008 mohli naši spoluobčané shlédnout velikonoční výstavku, na které se podílelo 12 vystavovatelů. K vidění byly perníkové

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv ZUŠ BOHUSLAVA MARTINŮ POLIČKA VYHLAŠUJE PŘEHLÍDKU 5. 8. 5. 2014 Cílem této přehlídky je podpora interpretace skladeb Bohuslava Martinů a tvůrčí činnosti, kterou jeho dílo inspiruje. Pro účastníky přehlídky

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Leden Únor 2017 Významné dny 6. 1. Tři králové 12. 1. Světový den manželství 27. 1. Mezinárodní den památky obětí Holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 28.

Více

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Klub dětských knihoven Libereckého kraje Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Závěrečné zhodnocení projektu Eva Kordová 2014 Závěrečné zhodnocení 9. ročníku projektu Kde končí svět na podporu výchovy ke

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Kino Milín hraje v pátek 17. dubna ve 20 h americkou komedii Kouzlo měsíčního svitu, mládeži přístupno od 12 let.

Kino Milín hraje v pátek 17. dubna ve 20 h americkou komedii Kouzlo měsíčního svitu, mládeži přístupno od 12 let. V pátek 17. 4. 2015 Kino Milín hraje v pátek 17. dubna ve 20 h americkou komedii Kouzlo měsíčního svitu, mládeži přístupno od 12 let. V pátek a v sobotu proběhne sběr železného šrotu a nebezpečného odpadu.

Více

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.2.2013 Přítomni: Petr Šmaus, Miroslav Bíca, Lumír Hrubý, Ivana Jandová, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař, Jaroslav Růta, Omluveni: Ing.

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 7. dubnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016 vydal tiskový odbor PONDĚLÍ 2. května 2016 Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček přijme předsedu stálého

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O.

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O. 1 z 5 27.1.2013 13:42 Neděle Pondělí Úterý REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Z RYCHNOVSKA, DOBRUŠSKA A KOSTELECKA -3 C 1 C In-počasí 4 C Hlavní strana Dobrušsko Rychnovsko Kostelecko Region Kultura a volný čas

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_123 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

PROHLÍDKY VRCHLABSKÝCH PAMÁTEK S PRŮVODCEM

PROHLÍDKY VRCHLABSKÝCH PAMÁTEK S PRŮVODCEM PROHLÍDKY VRCHLABSKÝCH PAMÁTEK S PRŮVODCEM Navštivte nejzajímavější a běžně uzavřené památky města Vrchlabí. Vystupte na věž kostela sv. Vavřince, prohlédněte si interiér klášterního kostela, zámku a Morzinské

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LEDEN ÚNOR 2015 Něco z pranostik lednových Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste. Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější. Je-li teplo v lednu, sahá

Více

NOS neboli Novoveský okrašlovací spolek informuje Třetí Novoveská pouť na Teprberku a malé skotské hry

NOS neboli Novoveský okrašlovací spolek informuje Třetí Novoveská pouť na Teprberku a malé skotské hry NOS neboli Novoveský okrašlovací spolek informuje Třetí Novoveská pouť na Teprberku a malé skotské hry Jak bylo avizováno minule, přinášíme s odstupem fotoreportáž z letošní novoveské pouti na Teprberku.

Více

KULTURNÍ AKCE - KVĚTEN 2016

KULTURNÍ AKCE - KVĚTEN 2016 KULTURNÍ AKCE - KVĚTEN 2016 KINO 1. neděle 17.00 Kniha džunglí 3D Dobrodružný film USA, P 3. úterý 19.00 Spotlight Životopisný film USA s čes. titulky, 12-N 4. středa 19.00 Jak se zbavit nevěsty ČR komedie,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

Informační magazín Domova Na Zámku Lysá nad Labem Speciál - prosinec 2014

Informační magazín Domova Na Zámku Lysá nad Labem Speciál - prosinec 2014 Zámecké noviny Informační magazín Domova Na Zámku Lysá nad Labem Speciál - prosinec 2014 Vánoce klepou na zámecké dveře a blíží se konec roku 2014. Vánoční svátky přinášejí radost a otevírají srdce Ať

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010.

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010. Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. Horská 167, 460 14 Liberec tel/fax:485121062,482725090 http://www.spsn-lbc.cz e-mail:spsn@iol.cz P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE na

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Základní školy 1. stupeň Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Vážená paní učitelko, pane učiteli, pro letošní školní rok 2016/2017 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné pro

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, O B E C K A L E K Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zastupitelstvo obce se na

Více

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění Ceny v oblasti kultury a umění 1) Mezinárodní literární Cena Franze Kafky 2013 projekt organizuje: Společnost Franze Kafky, o. s. termín předání ceny: každoročně ve IV. čtvrtletí roku celkové náklady:

Více

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 Zastupitelstvo města: 722. schvaluje program jednání 20. řádného zasedání zastupitelstva města; 723. volí

Více