Přehled výslovnosti. Samohlásky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled výslovnosti. Samohlásky"

Transkript

1 Anglicko-český slovník k učebnici Incredible 5, level 2 Přehled výslovnosti Samohlásky A calm, ah A heart, far œ act, mass ai drive, cry ai fire, tyre au out, down au flour, sour e met, lend, pen ei say, weight e fair, care I fit, win i feed, me I near, beard Å lot, spot U note, coat O claw, faun OI boy, joint U could, stood u you, use U lure, pure turn, third ø fund, must the first vowel in about the first vowel in forgotten i the second vowel in very u the second vowel in actual Souhlásky b bed, rub d done, red f fit, if g good, dog h hat, horse j yellow, you k king, pick l lip, bill l handle, panel m mat, ram n not, tin n hidden, written p pay, lip r run, read s soon, bus t talk, bet v van, love w win, wool x loch z zoo, buzz S ship, wish Z measure, leisure N sing, working ts cheap, witch T thin, myth D then, bathe dz joy, bridge

2 LET S START! billion \"bilj n\ (n) bridge \bridz\ (n) Don t mention it. (phr) How do you do? (phr) million \"milj n\ (n) stair \ste \ (n) stairs \ste z\ (n) thousand \"TaUz nd\ (n) tunnel \"tøn l\ (n) MODULE 1 1a air conditioner \"e k nædis n \ (n) bedside table \ÆbedsaId "teib l\ (n) (the) bottom bed (phr) bunk beds \"bønk bedz\ (n) carry \"kœri\ (v) change \tseindz\ (v) chest of drawers \ÆtSest v "dro z\ (n) curtain \"k tn\ (n) decorate \"dek reit\ (v) Greetings! \"gri tinz\ (n) It looks fantastic! (phr) mat \mat\ (n) MP3 player \Æem pi "Tri ÆpleI \ (n) Nice to meet you! (phr) press \pres\ (v) put up \put "øp\ (phr v) put up the curtains (phr) quite ready \kwait "redi\ (phr) shelf \shelf\ (n) shelves \shelvz\ (n) take a break (phr) though \D U\ (conj) (the) top bed (phr) turn on \Æt n "Ån\ (phr v) twins \twinz\ (n) 1b at last \ t la st\ (adv phr) cook \kuk\ (v) decoration \Ædek "reis n\ (n) do the ironing (phr) do the vacuuming (phr) do the washing up (phr) dress up \Ædres "øp\ (phr v) dust the furniture (phr) forget \f "get\ (v) for sure \fo SO \ (adv) glamorous \"glœm r s\ (adj) get some exercise (phr) go shopping (phr) have a meeting (phr) I m on a diet. (phr) I bet \ai bet\ (phr) invitation \ÆInvI"teIS n\ (n) make the beds (phr) match \mœts\ (n) miliarda most To nestojí za řeč. Těší mě. Rád vás (tě) poznávám. milion schod schody tisíc tunel klimatizace noční stolek (ta) spodní postel dvoupatrové postele nést, donést, přinést změnit, vyměnit komoda (s šuplíky) závěs, záclona vyzdobit, vymalovat Zdravíčko! Vypadá to úžasně! rohožka, kobereček, předložka MP3 přehrávač Těší mě. Rád vás (tě) poznávám. zmáčknout, stisknout pověsit, vyvěsit pověsit záclony (závěsy) úplně připravený polička poličky udělat si přestávku ačkoli, i když, třebaže (ta) horní postel zapnout dvojčata konečně vařit ozdoba, výzdoba, dekorace žehlit vysávat umývat nádobí převléknout se za koho, nastrojit se utřích prach na nábytku zapomenout zcela určitě, jistě okouzlující, úchvatný, oslnivý zacvičit si jít nakupovat mít schůzku, setkat se Držím dietu. Vsadím se pozvánka ustlat postel zápas

3 mop the floor (phr) repairman \ri"pe mœn\ (n) soft drink \såft drink\ (n) sporty \spo ti\ (adj) switch off \ÆswItS "Åf\ (v) theme party (phr) What about me? (phr) work late (phr) umýt podlahu opravář nealkoholický nápoj sportovní vypnout oslava, která má nějaké téma A co já? pracovat dlouho (do noci) 1c as long as (phr) dokud, pokud collect comics (phr) sbírat komiksy download music (phr) stahovat hudbu get information (phr) získat informace go to a sleepover (phr) jít spát ke kamarádovi hang out \ÆhœN "aut\ (phr v) potloukat se, poflakovat se have fun \Æhœv føn\ (phr) užívat si legrace honest \"Ån st\ (adj) upřímný I don t mind... (phr) Nevadí mi... information \ÆInf "meis n\ (n) informace mind \"maind\ (v) vadit on my own (phr) já sám, o samotě outgoing \"autg UIN\ (adj) společenský, přátelský play sports (phr) hrát sportovní hry, dělat sporty popular \"påpj l \ (adj) populární, oblíbený prefer \pri"f \ (v) dávat přednost quiet \"kwai t\ (adj) klidný quiz \kwiz\ (n) kvíz read magazines (phr) číst časopisy reliable \ri"lai b l\ (adj) spolehlivý send text messages (phr) poslat textové zprávy sociable \"s US b l\ (adj) společenský, přátelský surf the Net (phr) prohlížet internetové stránky, surfovat na netu You are fun to be with. (phr) Je s tebou legrace. 1d adventure \ d"vents \ (n) beat \bi t\ (v) bee \bi \ (n) begin \bi"gin\ (v) character \"kœrikt \ (n) chase \tseis\ (n) chase \tseis\ (v) compete \k m"pi t\ (v) contrasting \k n"tra stin\ (adj) corridor \"kårido \ (n) crazy about \"kreizi "baut\ (v) create \kri"eit\ (v) dress \dres\ (v) enemy \"en mi\ (n) explore \Ik"splO \ (v) fantasy \"fœnt si\ (n) fight \fait\ (v) float \fl Ut\ (v) galaxy \"gœl ksi\ (n) get you going (phr) join \dzoin\ (v) jump off \ÆdZømp "Åf\ (v) dobrodružství, dobrodružná výprava porazit včela začít, začínat postava honička, pronásledování honit, pronásledovat soutěžit kontrastní, opačný chodba blázen do čeho vytvořit obléct se nepřítel objevit, prozkoumat fantastická literatura, fantastický příběh bojovat vznášet se, plout, plavat galaxie jít na to, vyrazit přidat se ke komu vyskočit z čeho

4 kidnap \"kidnœp\ (v) must (n) neighbourhood \"neib hud\ (n) personality \Æp s "nœl ti\ (n) portrait \"po tr t\ (n) princess \ÆprIn"ses\ (n) prisoner \ÆprIz n \ (n) run after \"røn ÆA ft \ (phr v) save \seiv\ (v) spell-making \Æspel "meikin\ (n) storyline \"sto rilain\ (n) take up \teik Æøp\ (phr v) travel across (phr) wand \wånd\ (n) Enta the dragon do housework (phr) hobby \"håbi\ (n) look for \"luk f \ (phr v) maestro \"maistr U\ (n) move \Æmu v\ (v) watch out \ÆwÅtS "aut\ (phr v) Funtime by my side (phr) ceiling \"si lin\ (n) daily life \"deili laif\ (phr) hero \"hi r U\ (n) invention \In"venS n\ (n) maze \meiz\ (n) safely \"seifli\ (adv) smelly \"smeli\ (adj) space \speis\ (n) touch \tøts\ (v) MODULE 2 2a bored \bo d\ (adj) carefully \"ke f li\ (adv) come close (phr) come up to \køm øp t \ (phr v) computer programmer \k m"pju t pr Ugrœm \ (n) design \di"zain\ (v) dog walker \"dåg ÆwO k \ (n) fashionable \"fœs n b l\ (adj) fashion designer \"fœs n diæzain \ (n) fetch \fets\ (v) I m not so sure. (phr) It sounds like fun. (phr) lion tamer \"lai n "teim \ (n) patiently \"peis ntli\ (adv) photographer \f ÆtÅgr f \ (n) silently \"sail ntli\ (adv) shop assistant \"SÅp ÆsIst nt\ (n) vet \vet\ (n) virtual reality \"v tsu l ri"œl ti\ (n) wildlife \"waildlaif\ (n) unést nutnost, nezbytnost sousedství povaha portrét, obraz princezna vězeň honit koho zachránit kouzlení, čarování dějová linie, zápletka ujmout se čeho cestovat napříč čeho, cestovat přes kouzelná hůlka dělat domácí práce koníček najít mistr pohybovat se dávat si pozor na mé straně strop každodenní život, běžný život hrdina vynález bludiště bezpečně smradlavý vesmír dotknout se znuděný opatrně přiblížit se blížit se ke komu/ k čemu programátor navrhnout, projektovat člověk, který venčí psa módní módní návrhář přinést, aportovat Nejsem si tak jistý. To zní jako legrace. krotitel lvů trpělivě fotograf potichu prodavač veterinář virtuální realita divočina, zvířata ve volné přírodě

5 2b be fond of \bi fånd v\ (adj) be good at \bi gud t\ (adj) be interested in \bi "Intr st d In\ (adj) brave \breiv\ (adj) burglar \"b gl \ (n) burglary \"b gl ri\ (n) butler \"bøtl \ (n) career zone \k "ri z Un\ (n) chauffeur \"S Uf \ (n) creative \kri"eitiv\ (adj) except \Ik"sept\ (prep) fix \fiks\ (v) friendly \"frendli\ (adj) gardener \"ga dn \ (n) hard-working \ÆhA d "w kin\ (adj) inspector \In"spekt \ (n) interview \"Int vju \ (v) kind \kaind\ (adj) later on (phr) loving \"løvin\ (adj) make things (phr) patient \"peis nt\ (adj) plant flowers (phr) practical \"prœktik l\ (adj) report \ri"po t\ (n) robbery \"råb ri\ (n) 2c bicycle \"baisik l\ (n) campsite \kœmp"sait\ (n) coach \k UtS\ (n) cost \kåst\ (v) cross \kros\ (v) double-decker bus \Ædøb l dek "bøs\ (n) expensive \Ik"spensIv\ (adj) flight attendant \flait "tend nt\ (n) get into \get "Int \ (phr v) get off \get Åf\ (phr v) get on \Æget "Ån\ (phr v) get out of \get aut v\ (phr v) get around \Æget "raund\ (phr v) helicopter \"helikåpt \ (n) leather \"led \ (n) means of transport (phr) minibus \minibøs\ (n) motorbike \"m Ut baik\ (n) pick up \ÆpIk "øp\ (phr v) scooter \"sku t \ (n) shilling \"SIlIN\ (n) shine \SaIn\ (v) ship \SIp\ (n) slow down \sl U daun\ (phr v) tractor \"trœkt \ (n) tram \trœm\ (n) trip \trip\ (n) underground \"ønd graund\ (n) van \vœn\ (n) mít rád koho/ co být dobrý na co, být dobrý v čem zajímat se o co odvážný zloděj, lupič vloupání, loupež, krádež vloupáním vrchní sluha zóna profesí, kariérní oblast řidič tvořivý, tvůrčí, kreativní kromě spravit přátelský zahradník pracovitý, pilný inspektor vyslechnout (svědky), dělat rozhovor milý, laskavý, přívětivý poté, později milující vyrábět věci trpělivý zasadit květiny, sázet květiny praktický zpráva, hlášení oloupení, loupež kolo, bicykl kemp dálkový autobus stát (o ceně) přeplout, přejít dvoupatrový autobus drahý (o penězích) letuška, stevard nastoupit do čeho (do dopravního prostředku) vystoupit z čeho (z dopravního prostředku) nastoupit do čeho (do dopravního prostředku) vystoupit z čeho (z dopravního prostředku) někam se dopravit helikoptéra, vrtulník kůže dopravní prostředky minibus motocykl, motorka vyzvednout koloběžka šilink (měna) svítit lo zpomalit traktor tramvaj výlet, cesta metro dodávka, dodávkové auto

6 2d admire \ d"mai r\ (v) amazing \ "meizin\ (adj) appear \ "pi \ (v) best seller \best sel \ (n) cancer \kœns r\ (n) comb \k Um\ (v) compliment \"kåmplim nt\ (n) compose \k m"p Uz\ (v) cure \kju \ (n) dream \dri m\ (n) end up \Æend "øp\ (phr v) gifted \"gift d\ (adj) have a strong passion for (phr) have trouble (phr) inspire \In"spaI \ (v) medicine \"med s n\ (n) overdo \Æ Uv "du \ (v) passion \"pœs n\ (n) perform \p "fo m\ (v) presenter \pri"zent r\ (n) success \s k"ses\ (n) successfully \s ksesf li\ (adv) surgeon \"s dz n\ (n) surgery \"s dz ri\ (n) surprisingly \s "praizinli\ (adv) talk show \to k S U\ (n) Myths & Legends according to \ "ko din t \ (prep) believe \bi"li v\ (v) bush \bus\ (n) bushes \busiz\ (n) culture \"kølts \ (n) cultures \"kølts z\ (n) fairies \"fe riz\ (pl n) fairy \"fe ri\ (n) legend \"ledz nd\ (n) myth \mit\ (n) nature \"neits \ (n) poet \"p uit\ (n) poets \"p uits\ (n) skip about \ÆskIp "baut\ (phr v) storyteller \sto ritel (r)\ (n) tiny creatures (phr) touch \tøts\ (v) whether \"wed \ (conj) wins \win\ (n) wings \winz\ (n) Funtime brilliant \"brilj nt\ (adj) dishwasher \"disæwås \ (n) pour \po \ (v) shoplifter \"SÅpÆlIft \ (n) turn green (phr) Across Cultures attraction \ "trœks n\ (n) citizen \"sitiz n\ (n) obdivovat úžasný, ohromující objevit se, vystoupit bestseler, úspěšná kniha rakovina učesat lichotka skládat hudbu, komponovat lék sen skončit talentovaný mít velkou vášeň pro co mít problém inspirovat medicína přehnat vášeň, nadšení, zanícení vykonat, provést moderátor úspěch úspěšně chirurg operace překvapivě zábavný televizní pořad podle čeho věřit keř keře kultura kultury víly víla legenda mýtus, báje příroda básník básníci poskakovat kolem vypravěč maličká stvoření dotknout se zda křídlo křídla geniální, parádní myčka nádobí nalít zloděj v obchodě změnit na zelenou, zezelenat atrakce občan

7 contain \k n"tein\ (v) decision-maker \di"siz n ÆmeIk \ (n) entertainment \Æent "teinm nt\ (n) flight training centre \ÆflaIt "treinin Æsent \ (n) grown-up \"gr Un øp\ (n) indoor \"IndO \ (adj) landmark \"lœndma k\ (n) live out your dream (phr) miniature theme park (phr) responsibility \riæspåns "bil ti\ (n) version \"v S n\ (n) CLIL Time advanced \ d"va nst\ (adj) ancient \"eins nt\ (adj) complicated \"kåmplikeit d\ (adj) cryptology \krip"tål dzi\ (n) decode \Ædi "k Ud\ (v) secret message \"si kr t "mesidz\ (n) military \"milit ri\ (n) network space (phr) protect \pr "tekt\ (v) science \"sai ns\ (n) scientist \"sai ntist\ (n) sum \søm\ (n) US marines \Æju es m "ri nz\ (pl n) MODULE 3 3a As hungry as a wolf. (phr) belt \belt\ (n) bracelet \"breislit\ (n) cardigan \"ka dig n\ (n) catch \kœts\ (v) cheap \tsi p\ (adj) comfortable \"kømft b l\ (adj) doorbell \"do bel\ (n) fall \fo l\ (n) glad \glœd\ (adj) Got you! (phr) Let s try them on! (phr) mall \mo l\ (n) ring \rin\ (v) suit \su t\ (n) sweater \"swet \ (n) thief \"Ti f\ (n) tracksuit \"trœksu t\ (n) try on \ÆtraI "Ån\ (phr v) 3b a bit tight (phr) baggy \"bœgi\ (adj) bargain \"ba g n\ (v) cardboard box \ÆkA dbo d "båks\ (n) care (about) \ke (r) "baut\ (v) casual \"kœzu l\ (adj) changing room \"tseindzin Æru m\ (n) changing rooms \"tseindzin Æru ms\ (n) checked \tsekt\ (adj) obsahovat, zahrnovat člověk, který se rozhoduje zábavní letecký trenažér dospělí vnitřní významný bod v krajině, významná památka prožít tvůj sen miniaturní zábavní park odpovědnost verze pokročilý antický komplikovaný, složitý kryptologie (věda o šifrování a dešifrování) dekódovat, rozluštit tajný vzkaz armáda sí ový prostor, sí chránit, ochraňovat věda vědec počty, počítání americké námořnictvo Hladný jako vlk. opasek náramek svetr na zapínání chytit levný pohodlný domovní zvonek pád potěšený, rád Mám tě! Poj te je vyzkoušet! nákupní centrum zvonit oblek (společenský) svetr zloděj tepláková souprava vyzkoušet (oblečení, atd.) trochu těsný volný, plandavý, vytahaný (oblečení) výhodná koupě lepenková krabice starat se (o co), mít zájem (o co), záležet (komu na čem) nenucený, přirozený, ležérní, neformální zkušební kabinka zkušební kabinky kostkovaný

8 dig \dig\ (v) eco-friendly \Æi k U "frendli\ (adj) fashion \"fœs n\ (n) fit \fit\ (v) flowery \"flau ri\ (adj) formal \"fo m l\ (adj) imagination \IÆmœdZI"neIS n\ (n) item \"ait m\ (n) items \"ait mz\ (pl n) It s a deal. (phr) jewellery \"dzu lri\ (n) latest \ÆleIt st\ (adj) long \lån\ (adj) material \m "ti ri l\ (n) materials \m "ti ri lz\ (pl n) medium size (phr) old-fashioned \Æ Uld "fœs nd\ (adj) pattern \"pœtn\ (n) plain \plein\ (adj) plastic bag \ÆplœstIk "bœg\ (n) pocket \"påk t\ (n) recycled \Æri "saik ld\ (adj) reuse \Æri "ju z\ (v) reused \Æri "ju zd\ (adj) ribbon \"rib n\ (n) ribbons \"rib nz\ (pl n) rubbish bin \"røbis ÆbIn\ (n) short \SO t\ (adj) skirt \sk t\ (n) spotted \"spåt d\ (adj) strange \streindz\ (adj) striped \straipt\ (adj) sweet wrapper \"swi t Ærœp \ (n) That s too much! (phr) thick \TIk\ (adj) tie \tai\ (n) tight \tait\ (adj) top \tåp\ (n) trash \trœs\ (n) treasure \"trez \ (n) trendy \"trendi\ (adj) trousers \"trauz z\ (n) turn to \"t n t, tu\ (phr v) vest \vest\ (n) What size are you? (phr) wrapper \rœp \ (n) wrappers \rœp z\ (pl n) zalovit přátelský k životnímu prostředí móda sedět (velikostně) květovaný formální, oficiální představivost, fantazie věc věci Domluveno! Platí! bižuterie poslední dlouhý materiál materiály střední velikost staromódní vzor bez vzoru, jednobarevný igelitová taška kapsa recyklovaný znovu použít znovu použitý, recyklovaný stuha stuhy popelnice krátký sukně puntíkovaný divný proužkovaný obal od sladkostí To je příliš mnoho! tlustý, silný kravata těsný halenka, blůza, tričko smetí, odpadky poklad módní, trendy kalhoty otočit se kam, obrátit se kam tílko Jakou máš/ máte velikost? obal obaly 3c bake \beik\ (v) boil \boil\ (v) calorie \kœl ri\ (n) chips \tsips\ (n) chop \tsåp\ (v) dairy products \"de ri ÆprÅdøkts\ (n) dessert \di"z ts\ (n) desserts \di"z ts\ (pl n) doughnut \"d Unøt\ (n) fry \frai\ (v) péct vařit kalorie bramborové lupínky rozkrájet, pokrájet mléčné výrobky zákusek, dezert zákusky, dezerty kobliha smažit

9 honey \"høni\ (n) ketchup \"kets p\ (n) lettuce \"letis\ (n) lime \laim\ (n) limes \laimz\ (pl n) mayonnaise \ÆmeI "neiz\ (n) mustard \møst d\ (n) pass me (phr) peel \pi l\ (v) pie \pai\ (n) produce \pr "dju s\ (v) put on a kilo (phr) record \"reko d\ (n) second \"sek nd\ (n) slice \slais\ (n) slices \slaisiz\ (pl n) snail \sneil\ (n) snails \sneilz\ (pl n) spaghetti \sp "geti\ (n) steak \steik\ (n) take calories (phr) tuna \"tju n \ (n) vegetables \"vedzt blz\ (pl n) 3d add \œd\ (v) bazaar \b "za \ (n) bowl \b Ul\ (n) caramel \"kœr m l\ (n) cookbook \"kukbuk\ (n) crack \krœk\ (v) dish \dis\ (n) feed \fi d\ (v) freezer bag \"fri z Æbœg\ (n) handful \"hœndf l\ (n) ice lolly sticks (phr) in need (phr) ingredient \In"gri di nt\ (n) ingredients \In"gri di nts\ (pl n) instructions \In"strøkS nz\ (n) microwave \"maikr UweIv\ (n) mix \miks\ (v) monster \"månst \ (n) mushroom \"møsru m\ (n) mushrooms \"møsru mz\ (n) omelette \"Åml t\ (n) plate \pleit\ (n) raise money (phr) recipe \"resipi\ (n) recipes \"resipiz\ (pl n) roll \r Ul\ (v) sauce \so s\ (n) shake \SeIk\ (v) sight \sait\ (n) tablespoon \"teib lspu n\ (n) volunteer \ÆvÅl n"ti \ (n) wonderful \"wønd f l\ (adj) zip \"zip\ (v) med kečup salát limetka limetky majonéza hořčice podat mi, poslat mi oloupat koláč snést, vyrobit, produkovat přibrat kilo rekord sekunda plátek, kus plátky, kusy šnek šneci špagety biftek, řízek přijmout kalorie, jíst kalorie tuňák zelenina přidat bazar, dobročinná burza miska karamel kuchařka (kniha) rozbít talíř nakrmit, nasytit, dát najíst sáčky určené k zamražování potravin hrst dřívka od nanuků v nouzi přísada přísady pokyny mikrovlnná trouba promíchat příšera hřib hřiby omeleta talíř vydělat peníze recept recepty smočit, vyválet, rolovat, svinout omáčka, poleva zatřepat pohled polévková lžíce dobrovolník skvělý, báječný, nádherný zapnout zip

10 Enta the Dragon whistle \"wis l\ (n) Funtime make a fashion statement (phr) pillow \"pil U\ (n) sprinkle \"sprink l\ (v) sweet dreams (phr) store \sto \ (n) unique \ju "ni k\ (adj) MODULE 4 4a anyway \"eniwei\ (adv) be sick (phr) boring \"bo rin\ (adj) bungee jumping \"bøndzi ÆdZømpIN\ (n) celebrate \"sel breit\ (v) cricket \"krik t\ (n) dangerous \"deindz r s\ (adj) drop \dråp\ (v) equipment \I"kwIpm nt\ (n) exciting \Ik"saItIN\ (adj) experience \Ik"spI ri ns\ (n) extreme sport \IkÆstri m "spo t\ (n) fly high (phr) gymnastics \dzim"nœstiks\ (n) hang-gliding \"hœn ÆglaIdIN\ (n) I m a bit scared. (phr) ice hockey \"ais ÆhÅki\ (n) instructor \In"strøkt (r)\ (n) judo \"dzu d U\ (n) land \"lœnd\ (v) pay (for) \"pei f \ (v) relaxing \ri"lœksin\ (adj) scared \ske d\ (adj) scary \"ske ri\ (adj) See! I told you! (phr) starve \"sta v\ (v) win a prize (phr) Wish us luck! (phr) 4b arrange \ "reindz\ (v) bat \bœt\ (n) Count me in. (phr) Count me out. (phr) Do you fancy coming with me? (phr) find out \faind aut\ (phr v) football pitch \"futbo l pits\ (n) foundation \faun"deis n\ (n) goggles \"gåg lz\ (n) grant a wish (phr) helmet \"helm t\ (n) have got a wish (phr) hockey stick \"håki stik\ (n) hope \h Up\ (n) ice skate \"ais skeit\ (n) píš alka vyjádřit se prostřednictvím oblečení, upoutat pozornost prostřednictvím oblečení polštář posypat sladké sny obchod unikátní každopádně, vlastně, stejně zvracet, být špatně od žaludku nudný bungee jumping slavit kriket nebezpečný upustit vybavení, výstroj, výzbroj vzrušující, strhující zkušenost, zážitek extrémní sport letět vysoko gymnastika létání na rogalu Mám trochu strach. lední hokej instruktor judo přistát zaplatit za co odpočinkový, pohodový, relaxační vyděšený strašidelný Vidíš! Říkal jsem to! hladovět, trpět hladem vyhrát cenu Přej nám štěstí! Přejte nám štěstí! zařídit, domluvit pálka Počítej se mnou. Nepočítej se mnou. Máš chu jít se mnou? zjistit fotbalové hřiště nadace ochranné brýle (plavecké, lyžařské) splnit přání helma mít přání hokejka naděje brusle

11 importantly \im"po tntli\ (adv) mostly \"m Ustli\ (adv) nurse \n s\ (n) pitch \pits\ (n) pirate \"pai r t\ (n) plan \plœn\ (v) racket \"rœk t\ (n) sick \sik\ (adj) ski \"ski \ (n) strength \strent\ (n) 4c Are you kidding? (phr) break a leg (phr) bruise an eye (phr) burn a finger (phr) china teacups \"tsain ti køps\ (n) day off (phr) empty \"empti\ (adj) fall off \ÆfO l "Åf\ (phr v) hit my head (phr) hurt my back (phr) knock over \ÆnÅk " Uv \ (phr v) muscle \"møs l\ (n) My goodness! (phr) plant pot \pla nt påt\ (n) Poor thing! (phr) shave \SeIv\ (v) That s a shame! (phr) tongue \tøn\ (n) twist an ankle (phr) water \"wo t \ (v) What a pity! (phr) 4d autograph \"O t gra f\ (n) flat \flœt\ (n) in person (phr) record shop \"reko d SÅp\ (n) shoe department \Su di"pa tm nt\ (n) sign \sain\ (v) Take care. (phr) Myths & Legends against \ "genst\ (prep) axe \œks\ (n) blow \bl U\ (v) challenge \"tsœl ndz\ (n) cover \"køv \ (v) dig \ÆdIg\ (v) fight \fait\ (v) fill with \fil wi \ (v) giant \"dzai nt\ (n) grave \greiv\ (n) heartbeat \"ha tbi t\ (n) horn \ho n\ (n) huge \hju dz\ (adj) kill \kil\ (v) mark \ma k\ (v) významně, co je důležité převážně, hlavně zdravotní sestra, ošetřovatelka hřiště pirát naplánovat raketa nemocný lyže síla Děláš si legraci? zlomit si nohu udělat si modřinu pod okem spálit si prst porcelánové hrníčky na čaj den volna prázdný spadnout odkud bouchnout se do mé hlavy poranit si má záda shodit, převrhnout sval Můj bože! Pane bože! květináč Chudáček! Chudinka! oholit se To je škoda! jazyk vymknout si kotník zalít To je ale škoda! autogram byt osobně hudebniny oddělení obuvi podepsat Dávej na sebe pozor. Opatruj se. proti sekera fouknout výzva přikrýt vykopat bojovat naplnit čím obr hrob srdeční tep, puls roh obrovský zabít označit

12 offer a reward (phr) once upon a time (adv phr) soil \soil\ (n) steal \sti l\ (v) stick \stik\ (n) sticks \stiks\ (pl n) stone \st Un\ (n) straw \stro \ (n) take up the challenge (phr) well \wel\ (n) voice \vois\ (n) voices \voisiz\ (n) Funtime adore \ "do \ (v) buzz \bøz\ (n) competitor \k m"petit \ (n) guest \gest\ (n) hit \hit\ (v) kick \kik\ (v) martial art \ÆmA S l "A t\ (n) net \net\ (n) referee \Æref "ri \ (n) score a goal (phr) spectator \spek"teit \ (n) swallow \"swål U\ (v) the latest news (phr) weird \wi d\ (adj) Across Cultures fan \fœn\ (n) fans \fœnz\ (pl n) fear \fi \ (n) ground \graund\ (n) nickname \"nikneim\ (n) opponent \ "p Un nt\ (n) opponents \ "p Un nts\ (pl n) passion \"pœs n\ (n) stadium \"steidi m\ (n) successful \s k"sesf l\ (adj) top scorer \tåp "sko r \ (n) Go Green breath freshener \"bret ÆfreS n \ (n) chewing gum \"tsu IN gøm\ (n) instead of \In"sted v\ (prep) nail \neil\ (n) nails \neilz\ (pl n) no wonder (phr) remove \ri"mu v\ (v) salt \so lt\ (n) shoe polish \"Su pålis\ (n) skin \skin\ (n) softer \"såft \ (adj) sore throat \ÆsO "Tr Ut\ (n) spoonful \"spu nf l\ (n) sprinkle \"sprinkl\ (v) valuable \"vœlju b l\ (adj) vinegar \"vinig \ (n) whiten \"wait n\ (v) nabídnout odměnu bylo nebylo hlína krást, ukrást klacek, větev klacky, větve kámen sláma přijmout výzvu, zhostit se úkolu studna zvuk, hlas zvuky, hlasy obdivovat žhavá novinka soutěžící host bouchnout, udeřit kopnout bojové umění sí rozhodčí dát gól divák spolknout čerstvé zprávy divný fanoušek fanoušci strach hřiště přezdívka soupeř soupeři vášeň stadión úspěšný nejlepší střelec gólů osvěžovač dechu žvýkačka místo čeho nehet nehty není divu odstranit sůl leštidlo na boty pokožka, kůže jemnější bolest v krku plná lžíce čeho pokropit, posypat cenný ocet vybělit

13 MODULE 5 5a Are you serious? (phr) armadillo \ÆA m "dil U\ (n) be proud of (phr) cage \keidz\ (n) cages \keidziz\ (pl n) cheeky \"tsi ki\ (adj) chimpanzee \ÆtSImpœn"zi \ (n) communicate \k "mju nikeit\ (v) compare \k m"pe \ (v) Don t be cheeky! (phr) feed \fi d\ (v) It s stuck! (phr) killer whale \ÆkIl "weil\ (n) lonely \"l Unli\ (adj) member \"memb \ (n) name \neim\ (v) orca \"O ræk \ (n) record \"reko d\ (v) seal \si l\ (n) tail \teil\ (n) That s amazing! (phr) tiger \"taig \ (n) We had a whale of a time! (phr) wolf \wulf\ (n) 5b alligator \"œligeit \ (n) blanket \"blœnk t\ (n) by mistake (phr) claw \klo \ (n) eagle \"i g l\ (n) fin \fin\ (n) fur \f \ (n) gentle \"dzentl\ (adj) on the left (phr) owner \" Un \ (n) pillow \"pil U\ (n) polar bear \Æp Ul "be \ (n) possible \"påsib l\ (adj) reminder \ri"maind \ (n) rest \rest\ (v) shark \SA k\ (n) sharp claws (phr) sharp teeth (phr) shell \Sel\ (n) star in \"sta In\ (v) step on \"step Ån\ (v) tonne \tøn\ (n) trainer \"trein \ (n) tortoise \"to t s\ (n) uniform \"ju nifo m\ (n) wild \waild\ (adj) weigh \wei\ (v) 5c annoyed \ "noid\ (adj) To myslíš vážně? pásovec být pyšný na koho/ co klec klece drzý, hubatý šimpanz dorozumět se, komunikovat porovnat Nebu drzý! Nebu hubatý! krmit Uvízla! Zasekla se! kosatka dravá osamělý člen pojmenovat kosatka dravá nahrát tuleň, lachtan ocas To je úžasné! tygr Výborně jsme se pobavili. vlk aligátor přikrývka omylem dráp orel ploutev srst jemný, něžný, mírný nalevo, na levé straně majitel polštář lední medvěd možný připomínka, připomenutí odpočívat žralok ostré drápy ostré zuby krunýř hrát hlavní roli v čem šlápnout na co, stoupnout na co tuna cvičitel, trenér želva uniforma, dres, stejnokroj divoký vážit naštvaný, rozčilený, rozzlobený

14 beach \bi ts\ (n) biologist \b I"Ål dzist\ (n) campaign \kœm"pein\ (n) canary \k "ne ri\ (n) clean up \Ækli n "øp\ (phr v) cliff \klif\ (n) contact \"kåntœkt\ (v) detail \"di teil\ (n) discover \dis"køv \ (v) embarrassed \Im"bœr st\ (adj) excited \Ik"saIt d\ (adj) feature \"fi ts \ (n) frightened \"fraitnd\ (adj) hill \hil\ (n) interested \"Intr st d\ (adj) island \"ail nd\ (n) local \"l Uk l\ (adj) million \"milj n\ (n) race \reis\ (n) square \skwe \ (n) surprised \s "praizd\ (adj) take part \ÆteIk pa t\ (phr) valley \"vœli\ (n) Viking \"vaikin\ (n) volcano \vål"kein U\ (n) waterfall \"wo t fo l\ (n) 5d accidentally \ÆœksI"dentli\ (adv) among \ "møn\ (prep) area \"e ri \ (n) be connected with (sth) \bi k "nektid wid\ (v) cave \keiv\ (n) cavern \"kœv n\ (n) desert \"dez t\ (n) entrance \"entrœns\ (n) frozen \"fr Uz n\ (adj) get the chance (phr) incredible \In"kredIb l\ (adj) search for \"s ts f \ (v) spread out \Æspred "aut\ (phr v) storey \"sto ri\ (n) take a lift down (phr) Enta the Dragon broaden \ÆbrO d n\ (v) catch a bus (phr) packed lunch \Æpœkt "lønts\ (n) Funtime Arctic \ÆA ktik\ (n) cut down \Ækøt "daun\ (phr v) exist \Ig"zIst\ (v) hunt \hønt\ (v) rhino \"rain U\ (n) secure \si"kju \ (adj) surround \s "raund\ (v) pláž biolog kampaň kanárek uklidit útes, sráz kontaktovat detail, podrobnost objevit v rozpacích, rozpačitý, cítící se trapně nadšený, vzrušený rys, znak vyděšený, vylekaný kopec zaujatý, mající zájem ostrov místní milión závod náměstí překvapený zúčastnit se údolí Viking sopka vodopád náhodně, náhodou mezi kým/ čím plocha být propojen s čím jeskyně jeskyně, kaverna pouš vchod zmrzlý mít příležitost úžasný, skvělý, fantastický hledat co rozptýlit se poschodí sjet výtahem dolů rozšířit chytit autobus oběd s sebou Arktida pokácet existovat, žít, být lovit nosorožec bezpečný obklopovat

15 MODULE 6 6a amusement arcade \ "mju zm nt A ÆkeId\ (n) aquarium \ "kwe ri m\ (n) art gallery \"A t Ægœl ri\ (n) castle \"ka s l\ (n) credit \"kredit\ (n) decide \di"said\ (v) electronic game \ÆelIktrÅnIk "geim\ (n) Excuse me? (phr) future \"fju ts \ (n) gallery \Ægœl ri\ (n) historical \hi"stårik l\ (adj) lose \lu z\ (v) microchip \"maikr UÆtSIp\ (n) mobile phone \Æm UbaIl "f Un\ (n) museum \mju "zi m\ (n) roller coaster \"r Ul Æk Ust \ (n) spaceship \"speisæsip\ (n) take sb around (phr) thumb \Tøm\ (n) underwater city \Æønd "wo t "siti\ (n) What do you mean? (phr) whole \h ul\ (adj) Would you like to join me? (phr) 6b air pollution \e p "lu S n\ (n) bottled water \ÆbÅtld "wo t \ (n) care for \"ke fo \ (v) cycle \"saik l\ (v) destroy \di"stroi\ (v) disappear \ÆdIs "pi \ (v) energy \"en dzi\ (n) environment \In"vaIr nm nt\ (n) fresh idea (phr) heat \hi t\ (v) keep clean (phr) melt \melt\ (v) pollute \p "lu t\ (v) rainforest \"reinfårist\ (n) take action (phr) throw away \ÆTr U "wei\ (phr v) treat \tri t\ (v) turn off \Æt n "Åf\ (phr v) waste \weist\ (v) water filter \"wo t ÆfIlt \ (n) 6c action film \"œks n film\ (n) adult \"œdølt\ (n) beach holiday \"bi ts "hål dei\ (n) camping \"kœmpin\ (n) canoeing \k "nu IN\ (n) cruise \kru z\ (n) Disney holiday \"dizni "hål dei\ (n) hiking \"haikin\ (n) platform \"plœtfo m\ (n) herna s hracími automaty akvárium galerie umění hrad kredit rozhodnout se elektronická hra Promiňte? budoucnost galerie historický ztratit mikročip mobilní telefon muzeum kolotoč vesmírná lo, raketa provést někoho (po městě atd.) palec podmořské město, město pod vodou Co tím myslíš? celý Chcete/ Chceš se ke mně přidat? znečištění vzduchu balená voda starat se o koho/ co jet na kole zničit zmizet energie životní prostředí svěží nápad ohřát udržovat v čistotě rozpustit se znečistit deštný prales podniknout kroky vyhodit zacházet, nakládat s kým/ čím, chovat se ke komu/ k čemu vypnout plýtvat filtr na vodu dobrodružný film dospělý člověk dovolená na pláži kempování jízda na kánoi vyhlídková plavba, výletní plavba Disney dovolená pěší turistika nástupiště

16 pony trekking holiday \"p Uni trekin "hål dei\ (n) return \ri"t n\ (adj) safari holiday \s "fa ri "hål dei\ (n) single \ÆsINg l\ (adj) ski holiday \"ski "hål dei\ (n) ski jumping \"ski ÆdZømpIN\ (n) snowboarding \"sn UbO din\ (n) sunbathing \"sønbeidin\ (n) 6d cab \kœb\ (n) capital \"kœpitl\ (n) check out \ÆtSek "aut\ (phr v) expect \Ik"spekt\ (v) give a call (phr) public transport \"pøblik "trœnspo t\ (n) real treat (phr) Myths and Legends beauty \"bju ti\ (n) fascinate \"fœsineit\ (v) half \"ha f\ (n) living being \ÆlIvIN "bi IN\ (n) lower \Æl U \ (adj) mermaid \"m meid\ (n) mythology \mi"tål dzi\ (n) recorded \ri"ko did\ (adj) sailor \"seil \ (n) sighting \"saitin\ (n) statue \"stœtsu \ (n) upper \Æøp \ (adj) Funtime promise \"pråmis\ (v) respect \ri"spekt\ (v) Across Cultures cathedral \k "Ti dr l\ (n) celebrity \s "lebr ti\ (n) chamber \"tseimb \ (n) chandelier \ÆSœnd "li \ (n) crystal \"krist l\ (n) hug \høg\ (v) located \l U"keItId\ (v) rock salt \råk sålt\ (n) salt mine \"so lt main\ (n) sculpture \"skølpts \ (n) wax figure \wœks "fig \ (n) worth \Æw T\ (n) Worth a visit. (phr) MODULE 7 7a a couple of (phr) All thanks to... (phr) barbecue \"ba bikju \ (n) berries \"beriz\ (pl n) bite \bait\ (n) dovolená s putováním na ponících zpáteční (jízdenka) dovolená na safari jednosměrný, pouze tam (jízdenka) lyžařská dovolená skoky na lyžích jízda na snowboardu opalování na slunci taxi hlavní město zkontrolovat očekávat zavolat, zatelefonovat veřejná doprava opravdová odměna krása fascinovat, uchvátit polovina živá bytost dolní mořská panna mytologie zaznamenaný, zapsaný námořník pozorování, spatření socha horní slíbit vážit si, respektovat katedrála celebrita síň, sál lustr krystal obejmout umístěný, situovaný kamenná sůl solný důl socha vosková figurína hodnota, cena Stojící za návštěvu. pár Všechno díky komu/ čemu. opékání masa na ohni plody, bobule sousto

17 branch \bra nts\ (n) compass \"kømp s\ (n) countryside \"køntrisaid\ (n) delicious \di"lis s\ (adj) get away \get "wei\ (phr v) mosquitoe \m "ski t U\ (n) rope \r Up\ (n) rucksack \"røksœk\ (n) sleeping bag \"sli pin bœg\ (n) splendid \"splendid\ (adj) tent \tent\ (n) tie \tai\ (v) torch \to ts\ (n) watch out \ÆwÅtS "aut\ (phr v) 7b adventure \ad"vents r \ (n) camp stove \Ækœmp "st Uv\ (n) desert island \Ædez t "ail nd\ (n) diary \"dai ri\ (n) first-aid kit \Æf st "eid kit\ (n) fishing rod \"fisin råd\ (n) goat \gaut\ (n) gun \gøn\ (n) hut \høt\ (n) inspiration \ÆInspI"reIS n\ (n) move away \Æmu v "wei\ (phr v) novel \"nåv l\ (n) peaceful \"pi sf l\ (adj) rat \rœt\ (n) shelter \"Selt \ (n) shore \SO \ (n) sink \sink\ (v) survive \s "vaiv\ (v) tame \teim\ (v) tools \tu lz\ (pl n) whistle \wis l\ (n) batoh kompas venkov, příroda, krajina chu ově výborný, vynikající dostat se pryč odkud, odejít odkud komár lano batoh spacák skvělý, nádherný, ohromný stan uvázat, zavázat baterka dávat pozor dobrodružství kempingový vařič opuštěný ostrov diář lékárnička rybářský prut, udice koza zbraň bouda, chýše inspirace odstěhovat se jinam/ pryč román, novela pokojný krysa přístřešek, úkryt pobřeží potopit se přežít ochočit nářadí píš alka 7c dishonest \dis"ån st\ (adj) generous \"dzen r s\ (adj) impatient \Im"peIS nt\ (adj) lazy \"leizi\ (adj) North Pole \ÆnO T "p Ul\ (n) paperwork \"peip w k\ (n) polite \p "lait\ (adj) president \"prezid nt\ (n) rude \ru d\ (adj) shy \SaI\ (adj) war \wo \ (n) 7d afford \ "fo d\ (v) apologise \ "pål dzaiz\ (v) argument \"A gj m nt\ (n) attention \ "tens n\ (n) babysitter \"beibiæsit \ (n) chores \tso rs\ (n) nepoctivý, nečestný štědrý, velkorysý netrpělivý, nedočkavý líný severní pól papírování, administrativa zdvořilý prezident drzý stydlivý válka dovolit si omluvit se hádka pozornost hlídač dětí domácí práce

18 drive someone mad (phr) earn \ n\ (v) fed up \fed øp\ (adj) neighbour \"neib \ (n) outdoors \aut"do z\ (n) put on weight (phr) share a room (phr) spot \spåt\ (n) suffer from \"søf fr m\ (v) upset \Æøp"set\ (adj) Enta the Dragon genius \"dzi ni s\ (n) heat \hi t\ (v) porridge \"påridz\ (n) pot \påt\ (n) Funtime buttercup \"bøt køp\ (n) graceful \"greisf l\ (adj) serenade \Æser "neid\ (n) MODULE 8 8a a pair of scissors (phr) be held (phr) be served (phr) celebration \ÆselI"breIS n\ (n) glass \gla s\ (n) grow \gr U\ (v) god \gåd\ (n) hold \h Uld\ (v) I see. (phr) Leave it to me. (phr) leaf \li f\ (n) metal \"metl\ (n) mirror \"mir \ (n) plastic \ÆplœstIk\ (n) serve \s v\ (v) smoke \sm Uk\ (n) wood \wud\ (n) wool \wul\ (n) You did it! (phr) 8b be transformed into \bi trœns"fo md Intu \ (phr v) blocks of ice (phr) book \buk\ (v) competition \ÆkÅmp "tis n\ (n) confirmation number \ÆkÅnf "meis n Ænømb \ (n) display \di"splei\ (v) double room \Ædøb l "ru m\ (n) eat a traditional meal (phr) festival \"fest v l\ (n) food colouring \"fu d Ækøl rin\ (n) head \hed\ (v) ice block \"ais blåk\ (n) přivádět někoho k šílenství vydělat (peníze) otrávený, znechucený soused venku přibrat, ztloustnout sdílet pokoj, mít pokoj dohromady pupínek trpět čím nervózní, neklidný, vyvedený z míry génius ohřát ovesná kaše hrnec pryskyřník půvabný serenáda nůžky být uspořádaný být servírovaný oslava, slavnost sklo pěstovat bůh uspořádat Aha. Nech to na mě. list kov zrcadlo umělá hmota servírovat kouř dřevo vlna Zvládl jsi to! být proměněn na kostka ledu zamluvit, rezervovat soutěž rezervační číslo, číslo potvrzení ukázat, zobrazit dvoulůžkový pokoj jíst tradiční pokrm festival, svátek potravinářské barvivo zamířit kostka ledu

19 igloo \"Iglu \ (n) include \In"klu d\ (v) Northern lights (phr) pack \pœk\ (v) paint faces (phr) reindeer racing \"reindi "reisin\ (n) sculpt \Æskølpt\ (v) set off fireworks (phr) snow sculpting \"sn U ÆskølptIN\ (n) take place (phr) watch a street parade (phr) wear traditional costumes (phr) work of art \Æw k v"a t\ (n) 8c aspirin \"œsprin\ (n) battery \"bœt ri\ (n) can \kœn\ (n) calculator \"kœlkj leit \ (n) coat hanger \"k Ut ÆhœN \ (n) credit card \"kredit ka d\ (n) drinking straw \"drinkin stro \ (n) headache \"hedeik\ (n) important \Im"pO t nt\ (adj) invent \In"vent\ (v) tin opener \"tin Æ Up n \ (n) werewolf \"we wulf\ (n) X-ray \"eks rei\ (n) 8d accurate \"œkj r t\ (adj) achievement \ "tsi vm nt\ (n) be born (phr) birthplace \"b TpleIs\ (n) bone \baun\ (n) colourful character \"køl f l ÆkœrIkt \ (n) dinosaur \"dain so \ (n) discovery \dis"køv ri\ (n) engineering \ÆendZ "ni rin\ (n) expedition \Æeksp "dis n\ (n) explorer \Ik"splO r \ (n) fossils \"fås lz\ (pl n) hunter \"hønt \ (n) navy \"neivi\ (n) paleontologist \ÆpœliÅn"tÅl dzist\ (n) paleontology \ÆpœliÅn"tÅl dzi\ (n) skeleton \"skel t n\ (n) Myths and Legends according to \ "ko din t \ (prep) attack \ tœk\ (v) bell \bel\ (n) breathe \bri D\ (v) dragon \"drœg n\ (n) East \i st\ (n) horn \ho n\ (pl n) jingling \"dzinglin\ (v) lizard-like \"liz d laik\ (n) roar \ro \ (v) iglú zahrnovat, obsahovat polární záře zabalit, nabalit, sbalit pomalovat obličeje závody sobů vytesat (sochu) odpálit ohňostroje tesání soch ze sněhu konat se sledovat slavnostní průvod ulicemi obléknout tradiční kostýmy umělecké dílo aspirin baterie plechovka kalkulačka ramínko (na oblečení) kreditní karta brčko bolest hlavy důležitý vynalézt, objevit otvírák na konzervy vlkodlak rentgen přesný úspěch, dosažení narodit se rodiště kost svérázná osobnost, osobitý charakter dinosaurus objev strojírenství, inženýrství, technické obory expedice průzkumník, badatel fosílie lovec námořnictvo paleontolog paleontologie kostra podle zaútočit zvonek dýchat, vydechnout drak východ (světová strana) roh, paroh zvonit, cinkat podobný ještěrovi, jako ještěr řvát

20 scaly \"skeili\ (adj) West \west\ (n) Across Cultures atmosphere \"œtm sfi \ (n) attend \ "tend\ (v) corner \"ko n \ (n) course \ko s\ (n) focus \"f Uk s\ (n) harbour \"ha b \ (n) horse-drawn carriage \ÆhO s dro n "kœridz\ (n) in particular \In p "tikjul \ (adv) narrow \"nœr U\ (adj) thrill \TrIl\ (n) track \trœk\ (n) Go Green biodegradable \ÆbaI UdI"greId b l\ (adj) biodegrade \ÆbaI UdI"greId\ (v) chemical \"kemik l\ (n) decompose \Ædi k m"p Uz\ (v) harmful \"ha mf l\ (adj) leave behind (phr) orange peel \"År ndz pi l\ (n) MODULE 9 9a And that s not all! (phr) be considered (phr) darkness \"da kn s\ (n) footprint \"futprints\ (n) full moon \ÆfUl "mu n\ (n) get a shock (phr) ghost \g Ust\ (n) haunted \"ho nt d\ (adj) knee \ni \ (n) lake \leik\ (n) nightmare \"naitme \ (n) offer somebody a lift (phr) Ooh, spooky! (phr) run into \"røn Int \ (phr v) shocked \SÅkt\ (adj) spooky \"spu ki\ (adj) stare \"ste \ (v) That s strange! (phr) turn around \Æt n "raund\ (phr v) turn on \Æt n "Ån\ (phr v) Why are your knees knocking? (phr) 9b a living nightmare (phr) accident \"œks d nt\ (n) archaeologist \ÆA ki"ål dzist\ (n) be placed \bi pleisd\ (v) crew \kru \ (n) curse \k s\ (n) Egyptologist \Æi dzip"tål dzist\ (n) hanging over \hœnin Uv \ (phr v) strašidelný západ atmosféra zúčastnit se čeho, navštívit co roh (ulice) cesta, dráha pozornost přístav kočár tažený koňmi konkrétně úzký vzrušení závodní dráha biologicky odbouratelný, podléhající přirozenému rozkladu biologicky odbourat, přirozeně rozložit chemická látka rozložit se, hnít, tlít škodlivý, zhoubný, závadný zanechat za sebou slupka z pomeranče A to není všechno! být považován za co tma stopa (otisk nohy) úplněk utrpět šok duch strašidelný koleno jezero noční můra nabídnout někomu svezení autem Ó, děsné! běžet dovnitř šokovaný, vyděšený děsivý, strašidelný zírat, dívat se upřeně na koho To je divné. otočit se rozsvítit Proč se ti třesou kolena? živá noční můra, živý zlý sen nehoda archeolog být umístěn posádka prokletí egyptolog viset nad čím

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Project 1, 3.vydání, lekce 6

Project 1, 3.vydání, lekce 6 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Project,.vydání, lekce (p_v_lekce_.jbb) Project,.vydání, lekce Lekce: Lekce Cvičení: SLOVÍČKA - A My friends bald holohlavý beard vousy, plnovous

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 9 (ch_unit9.jbb) Chit Chat - Unit 9 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit free time volný čas (I) watch TV dívám se na televizi

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Doplňovačka-časy, slovní zásoba

Doplňovačka-časy, slovní zásoba Šablona č. III, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Gramatika-cvičení:sestavení rozhovoru, čas minulý prostý, hledání dvojic slov, opozita Doplňovačka-opakování

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Is that tie yours? Je ta kravata vaše? fráze pro začátečníky a mírně pokročilé Copyright Hemisféry, s. r. o., 2008. Všechna práva vyhrazena. Ilustrations

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

SHOPPING. 1. Match the description to a particular type of shops. 2. Where would you buy following products? Choose from the shops bellow.

SHOPPING. 1. Match the description to a particular type of shops. 2. Where would you buy following products? Choose from the shops bellow. SHOPPING 1. Match the description to a particular type of shops 1. Department store a) It is a large building offering a wide variety of food and household items. It offers long opening hours and free

Více

Jazyk a jazyková komunikace - Anglický jazyk - 8. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

Jazyk a jazyková komunikace - Anglický jazyk - 8. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) Rozvíjení vyjadřovacích Umí využívat dvoujazyčný slovník, rozumí autentickému materiálu. Rozumí jednoduchým textům z učebnice; dorozumí se v běžných každodenních situacích. učebnice za použití vizuálních

Více

AJ 3_08_Shopping.notebook. November 08, 2013. úvodní strana

AJ 3_08_Shopping.notebook. November 08, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 SHOPPING AJ 3 Konverzační témata DUM č. 8 sexta osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

CLOTHES AND FASHION OBLEČENÍ A MÓDA. Vocabulary

CLOTHES AND FASHION OBLEČENÍ A MÓDA. Vocabulary shoe CLOTHES AND FASHION OBLEČENÍ A MÓDA Vocabulary shoes boty leather shoes kožené boty trainers tenisky running shoes běžecké boty slippers pantofle sandals sandále boots kotníkové boty ski boots lyžařské

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Project 3, 3. vydání. Lekce: Lekce 2 - The future. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Journey into space - 1. část

Project 3, 3. vydání. Lekce: Lekce 2 - The future. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Journey into space - 1. část www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Project,. vydání (p_v_lekce.jbb) Project,. vydání Lekce: Lekce - The future Cvičení: Journey into space -. část agree souhlasit air vzduch astronaut

Více

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií (II_UNIT _namluveno.jbb) Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1 Ročník: II. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Chit Chat 2 - Lekce 3

Chit Chat 2 - Lekce 3 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit a doctor lékař Drink this. Vypij toto. Drink this.

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou milevsko.cz MUST vs. HAVE TO Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Hana Filipová VY_32_INOVACE_01_B_10_ANJ

Více

shirt T-shirt skirt jacket suit wear kostým prádlo

shirt T-shirt skirt jacket suit wear kostým prádlo Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 1. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: suit, shoes, jacket, T-shirt, dress, wear, Cíl práce a způsob použití: práce

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Maturita Vocabulary Autor: Silvie Teclová Název: Sports and games

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ ADC Young Creative O ZNAČCE: MOBIL.CZ je virtuální mobilní operátor, který nabízí SIM karty, tarify, telefony a zdarma LTE internet. Každý zákazník si může vybrat ideální řešení pomocí webových stránek,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Past Perfect opakování předminulý čas

Past Perfect opakování předminulý čas 1. Udělal jsem oběd,než přišla domů. 2. Když jsem přišel na autobusovou zastávku, autobus už odjel. 3. Do pondělí už všichni turisté opustili hotel. 4. Začala zpívat píseň, kterou napsala pro svého kamaráda.

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

VY_12_INOVACE_02.14 1/9 1.2.02.14 Vyprávíme a překládáme příběh

VY_12_INOVACE_02.14 1/9 1.2.02.14 Vyprávíme a překládáme příběh 1/9 1.2.02.14 Materiál je určen pro práci žáků 4. 5. ročníku v hodinách informatiky. Navazuje na učivo českého a anglického jazyka. 1. část Žáci dostávají v elektronické podobě první pracovní list obrázky

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 224 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 23. 3. 2012 Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Chit Chat 1 - Lekce 11

Chit Chat 1 - Lekce 11 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit a ball míč an aeroplane letadlo a radio rádio a poster

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Dělnická 7.

Více

PROVOZNÍ PŘÍRUČKA PŘÍLOHY ČÁST

PROVOZNÍ PŘÍRUČKA PŘÍLOHY ČÁST Letecká škola BEMOAIR s.r.o. PŘÍLOHY ČÁST P Část D - Příloha 1. LETOVÉ POVOLENÍ K MIMOLETIŠTNÍMU LETU Letecká škola BEMOAIR s.r.o. DATUM : IDENTIFIKACE LETADLA TYP: POČET: VYBAVENÍ RDST/NAV: LETIŠTĚ ODLETU

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Maturita vocabulary Autor: Mgr. Silvie Teclová Název: Daily routine

Více

TWISTER VY_32_INOVACE_72. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

TWISTER VY_32_INOVACE_72. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace TWISTER VY_32_INOVACE_72 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. TWISTER 1/ Listen and complete the correct form (past simple or continuous) of the verb.

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2 Unit 2 part A - translation practice 1. Je devět hodin a Dominic je před školou. It's 9 o'clock and Dominic's outside his school. 2. Je velmi šťastný. Nejde

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_795_ be healthy- keep fit_pwp. Mgr. Smékalová Dagmar

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_795_ be healthy- keep fit_pwp. Mgr. Smékalová Dagmar Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning FILM REVIEW Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Kristina Volná Škola: Gymnázium Sušice Předmět:

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Microsoft Lync WEB meeting

Microsoft Lync WEB meeting User - documentation ENU and CZ version Microsoft Lync WEB meeting - Připojení k WEB meetingu prostřednictvím Microsoft Lync Date: 10. 5. 2013 Version: 0.2 ENU, CZ www.axiomprovis.cz Version description:

Více

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you Od 9.p.r. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz Květoslava Kaziměrčíková Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Práce

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA Ilustrační zadání 2008 Základní úroveň obtížnosti AJZCZMZ08PS ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti POSLECH Testový sešit obsahuje 23 úloh. Na řešení úloh a zaznamenání odpovědí

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2

Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2 Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2 Unit 6 part C - translation practice 1. Je sobota ráno. Nick nemusí dnes vstávat, aby šel do školy, ale musí vstávat brzy. Bude hrát ve filmu. It s Saturday

Více

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA Jak již bylo řečeno, primární modální slovesa vyjadřují míru svobody/nesvobody provádět nějakou činnost. Podíváme se na jednotlivá modální slovesa a vysvětlíme si jejich význam.

Více

Go first, Walking in the jungle - Playing English 1 a 2 (INFOA 2006, 2007)

Go first, Walking in the jungle - Playing English 1 a 2 (INFOA 2006, 2007) Attract, Engage, Captivate Chinese whisper tichá pošta Tonguetwisters: Pink silk socks with seven pink dots. Happy Harry has a hundred hungry hamsters. Go first, Walking in the jungle - Playing English

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Happy House 2 - lekce 5

Happy House 2 - lekce 5 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Happy House - lekce (happy_house unit_.jbb) Happy House - lekce Lekce: Lekce Cvičení: Strana - poslech Lunchtime! Lunch is on the table in the

Více

SSOS_AJ_2.14_ Podmínkové věty (Zero/First conditional)

SSOS_AJ_2.14_ Podmínkové věty (Zero/First conditional) Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_2.14_

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

JÍDLO I. polévka Dám si polévku. dezert Dám si dezert. hlavní jídlo Dám si hlavní jídlo. salát Dám si salát. nápoj, pití Dám si pití.

JÍDLO I. polévka Dám si polévku. dezert Dám si dezert. hlavní jídlo Dám si hlavní jídlo. salát Dám si salát. nápoj, pití Dám si pití. JÍDLO I polévka Dám si polévku. dezert Dám si dezert. salát Dám si salát. hlavní jídlo Dám si hlavní jídlo. nápoj, pití Dám si pití. příloha Dám si přílohu. smažený sýr Dám si smažený sýr. hranolek, hranolky

Více

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana 1.Úvodní strana 1 AMERICAN FESTIVALS AJ 3 Konverzační témata DUM č. 20 septima osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Chit Chat 2 - Lekce 4

Chit Chat 2 - Lekce 4 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_unit.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit next to vedle, u opposite naproti supermarket supermarket

Více

IF Clauses Podmínkové věty Pracovní list

IF Clauses Podmínkové věty Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_135 IF Clauses Podmínkové věty Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk

Více

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form.

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form. PAST SIMPLE FOR PRE-INTERMEDIATE STUDENTS Author: Mgr. Jan Hájek Content Introduction Use Past simple affirmative Past simple negative Past simple questions Short answers Spelling of the verb Exercises

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Anglický jazyk Název: Sports and games Autor: Michaela Čermáková Datum, třída: 18.4.2012, 1.E Stručná anotace:

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_AJ9NO_03_03_15

Více