Radniční list. Starostův sloupek. Školy o prázdninách nezůstaly zcela opuštěné. Města Prachatice, XIV. ročník, číslo 9 (září 2012)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radniční list. Starostův sloupek. Školy o prázdninách nezůstaly zcela opuštěné. Města Prachatice, XIV. ročník, číslo 9 (září 2012) www.prachatice."

Transkript

1 Měsíčník Města Prachatice, XIV. ročník, číslo 9 (září 2012) Starostův sloupek Nevím, jak vypadalo slavnostní předání Národního domu k užívání sokoly 15. srpna 1903, ale myslím si, že to byla nádhera. Je třeba připomenout, že v té době zbývalo k vytoužené samostatnosti našeho národa ještě dlouhých 15 let. Domnívám se, že v tomto období to byla veliká odvaha a výraz vlastenectví umocněný skutečností, kdy naprostá většina domů v centru našeho města byla ve vlastnictví Němců. Na kašně nebyla socha Spravedlnosti, ale bysta císaře pána. Slavnostní předání staronově zhotovených sgrafit 1. srpna 2012 bylo pravděpodobně menší, ale stále velké svým významem. Uskutečnilo se téměř přesně po 109 letech. Za tu dobu se v našich dějinách mnoho událo. Byli jsme v centru dvou světových válek a třikrát okupováni (v roce 1903 jsme byli součástí Rakouskouherské monarchie, v roce 1938 jsme se nedobrovolně stali součástí Sudet a posléze fašistické okupace českých zemí, poté přišlo další dlouholeté období nesvobody, jejímž vrcholem byla okupace Sovětským svazem v roce 1968). Fasáda Národního domu v Prachaticích jakoby nesla všechny tyto milníky naší historie v sobě. V roce 1903 byla zhotovena, v roce 1938 byly fašisty definitivně odstraněny zbytky sgrafit a v dobách socialismu, v šedesátých letech, bylo dílo zkázy dovršeno odstraněním plastických šambrán okolo oken. Fasáda se tak stala tuctovou, nevýraznou. Zpět do své krásy z roku 1903 se vrátila až dnes. Vkusně se tak její výzdoba vrátila do linie domů, kde vyvažuje obdobnou krásu našeho městského muzea. Myslím, že otevření Národního domu v našem městě mělo pro náš region v roce 1903 obdobný význam jako otevření Národního divadla v Praze a právem a hrdě nese dodnes přívlastek Národní. Věřím, že se tak 1. srpen 2012 stane významným datem v kronice našeho města. Ing. Martin Malý Paní uklízečky ZŠ Národní Soňa Spoustová a Bohuslava Dvořáková rovnají před začátkem školního roku 2012/13 nové lavice. Foto Václav Malina Školy o prázdninách nezůstaly zcela opuštěné Ačkoli děti a žáci si na dva měsíce vyrazili užívat prázdninových radovánek, budovy prachatických škol nezůstaly zcela opuštěné. Na tento okamžik čekají malíři a další řemeslníci, aby opravili, co je potřeba, a v rámci možností se vylepšilo prostředí pro ty, kteří zde budou po prázdninách po celý školní rok 2012/2013 pobývat. A tak pro ředitelky a pracovníky škol nastal čas realizace toho, co ve druhém pololetí naplánovaly. Bc. Helena Turková Kubátová, ředitelka MŠ Prachatice: Jako každý rok byl provoz všech pracovišť mateřské školy sloučen do jednoho, a to do pracoviště Zahradní. Pro děti byly připraveny hravé, sportovní a rekreační činnosti. Této možnosti využilo každý týden kolem 60 dětí ze 472 běžně docházejících. Ostatní děti si užívaly prázdnin se svými rodiči a blízkými, od mateřské školy si odpočinuly, aby se v září plny prázdninových zážitků mohly sejít se svými kamarády. Na ostatních pracovištích, které nebyly v době letních prázdnin v provozu, se vykonávala běžná údržba, opravy a nátěry zahradních hracích prvků, opravy rozpadlých zídek a chodníků. Na Krumlovské tepelné hospodářství měnilo potrubí. Bylo nutné rozkopat poměrně velkou část školní zahrady, což nás nejvíce mrzí. Doufáme, že se podaří dát vše do původního stavu a děti budou moci zahradu využívat v plném rozsahu. Mgr. Hana Bolková, ředitelka ZŠ Národní 1018: Prázdniny jsou již tradičně dobou, kdy je ve škole prováděna údržba, úklid, případně realizovány různé investiční akce. Ani letošní prázdniny nebyly na Základní škole Národní výjimkou. Momentální finanční situace neumožňuje realizovat ve škole větší opravy a údržbu, přesto již v červenci začal pracovat ve škole pan malíř a opět vymaloval vše, co bylo třeba. Zcela nově byly vymalovány tři první třídy a na II. stupni se nezapomnělo ani na třídy nových kolektivů šesťáků. Pozornost věnoval pan malíř také kinu, které prošlo velkou modernizací, a tak kromě vybudování nového technického zázemí se vymaloval i kinosál. Začátkem srpna dorazil nový školní nábytek pro zařízení dvou tříd. Učebna matematiky na II. stupni tedy získala nejen nové lavice a židle, ale i velký počítačový stůl. V místnosti byly nainstalovány žaluzie. Tato montáž byla provedena i v dalších sedmi učebnách. Hlavním důvodem pro montáž žaluzií je nutnost zastínit místnost a umožnit tak kvalitní projekci dataprojektorem na plátno nebo interaktivní tabuli. V současné době je ve škole 19 tříd s dataprojektorem, z toho v šesti z nich je interaktivní tabule. Do školní počítačové sítě je napojeno téměř 70 počítačů a prázdninová údržba serveru byla tedy velmi potřebná. Paní uklizečky provedly perfektní úklid celé školy a na školníkovi bylo zajistit údržbu nábytku, natírání tabulí, plotu, bílení kuchyně a školního bufetu, stěhování a sestavování nábytku, sekání živého plotu a trávy na školní zahradě a mnoho dalšího. Kuchařky prováděly generální úklid školní jídelny a kuchyně. Správce hřiště udržoval na hřišti pořádek a vyměnil rozbité kryty na střídačkách. Ráda bych poděkovala provozním zaměstnancům školy. Jejich práce je velice náročná a bohužel finančně značně nedoceněná. Díky všem za přípravu nového školního roku. (pokračování na str. 2)

2 Město žádá o dotaci na odpadový dvůr a kompostárnu Přes rok trvající příprava jde do finále. Rada města na svém zasedání 6. srpna 2012 rozhodla o podání žádosti do programu Státního fondu životního prostředí (SFŽP) o dotaci na výstavbu odpadového dvora a kompostárny za průmyslovou zónou směrem na Leptáč. Začínali jsme takříkajíc z nuly, kdy jsme po rozhodnutí zastupitelstva o zařazení dotčeného pozemku do procesu změny územního plánu tvořili v ustanovené pracovní skupině parametry odpadového dvoru i kompostárny, které následně byly podkladem pro otevřené výběrové řízení na projektovou dokumentaci. Po získání jasnějších obrysů o stavbě, kdy projekt přinesl již rozměry, umístění technologií, přesné zasazení do terénu a další podstatné a důležité technické údaje, jsme poptali několik firem, které v minulosti úspěšně zpracovaly dokumentaci k obdobným stavbám do dotačního programu SFŽP. Firma připravila žádost, která by měla pomocí bodového ohodnocení přiblížit naše snahy k úspěchu. Z tohoto důvodu žádáme na každý objekt zvlášť, tedy samostatně na odpadový dvůr a obdobně na kompostárnu. Žádosti se přijímají na SFŽP do poloviny září. Informace, zda město uspělo a získá v nejlepším případě zhruba dvoutřetinovou dotaci na akci v projektové hodnotě okolo 40 milionů korun, se dozvíme v prvním čtvrtletí roku Pracovní skupina se sešla dvanáctkrát, poprvé v květnu loňského roku, naposledy v letošním červenci. Administrátorem byl Ing. Josef Starý, který vedl projekt po věcné i administrativní stránce, svolával jednání, psal zápisy a závěry a zároveň odborně koordinoval jednotlivé kroky a činnosti členů skupiny, projektantů a dalších zapojených osob. Jemu i dalším kolegům MVDr. Peřinkové, Ing. Eichnerovi, Mgr. Srchovi a Bc. Jeřábkové děkuji za systematický a profesionální přístup k úkolu, který jsme řešili, a věřím, že úsilí přetavíme v co nejvyšší dotaci. Robert Zeman, místostarosta města Vlakem ECCE LIBRIS na prachatické Podzimní slavnosti Mgr. Alena Nachlingerová, ředitelka ZŠ Vodňanská 287: Na naší škole se nezahálelo ani o letošních prázdninách. Získali jsme prostředky z grantu EU peníze školám a mohli jsme pořídit dalších sedm interaktivních tabulí, a tak celkový počet 11 tabulí umožní vyučujícím ve zvýšené míře používat interaktivních metod a určitě přispěje i k větší motivaci žáků. Aby interaktivní tabule mohly fungovat na 100 % muselo být provedeno zasíťování (připojení na internet) v učebnách 1. patra školy, také byly instalovány rolety do 39 oken celé jižní strany budovy a z důvodu posunutí původních tabulí byly prodlouženy stupínky a ty následně pokryty novým linoleem. Co žáky i rodiče po prázdninách asi nejdříve zaujme, budou krásně barevné nejen třídy a družiny, ale i celé chodby a schodiště. Pastelové barvy tyto prostory určitě velmi zútulnily. Tentokrát byla na malování věnována nemalá finanční částka z rozpočtu školy. Každým rokem směřujeme finanční prostředky i na výměnu starého nábytku a lavic. Letos byly jedna třída a školní družina vybaveny nábytkem na míru, do dvou učeben pak zakoupeny nové lavice a židle. Můžeme konstatovat, že veškeré učebny jsou již vybaveny novým nábytkem a na 2. stupni i osobními skříňkami pro jednotlivé žáky. Na nový kotel se může těšit i školní kuchyně. Starý, nevyhovující byl nahrazen moderním, plně odpovídajícím současným požadavkům. Přívalové deště letošního léta zamotaly hlavu i vedení školy ve Vodňanské ulici. Přes zrealizované opravy ploché střechy nad přístavbou školy po loňském zateplování začalo do prostor školy znovu zatékat, a proto byla střecha opět opravena již po celé ploše. To byla poslední větší oprava letošního někdy opravdu nešťastného způsobu léta. Již pátým rokem slaví knihovníci, spisovatelé, ilustrátoři i nakladatelé svá KOLA. Setkání, ať projeté na kolech bikerů, vlakových nebo ve veteránech, určené široké veřejnosti a vždy provoněné skvělou atmosférou proběhne v letošním roce v sobotu 22. září. Vlak s lokomotivou Štokr vyjede z Písku v 9.23 za celostátní účasti knihovníků a spisovatelů. Do Prachatic, kde budou cestující vítat prachatičtí baráčníci, by měl dojet v hodin. Ve vlaku bude tentokrát hrát českokrumlovská kapela Paraván. Během jízdy se cestující potkají se spisovatelem Michalem Vieweghem, který již pátým rokem obdivuje prachatickou knihovnickou souhru a nadšení. Jak vlaková kola budou polykat kilometry, zavoní opékané klobásy a uvařená káva, tak se cestující seznámí s jihočeskými spisovateli, zaposlouchají se za zvuku vlakových kol do autorských čtení, budou přepadeni Mexickými jezdci Autorská čtení se stala nedílnou součástí i v hlavním programu na prachatickém náměstí. Posluchači se setkají také s regionálními autory, s Davidem Žákem, Radkem Štěpánkem, Romanem Kozákem, Ondřejem Fibichem, Vladimírem Šrámkem, Hynkem Klimkem či Hankou Hosnedlovou. Na náměstí bude rovněž připravena autogramiáda a návštěvníkům bude dána možnost zakoupení knih od zúčastněných spisovatelů. Prachatická knihovna, ve které se myšlenka, že je třeba vyjet na kolech po knihovnách regionu, narodila, je realizátorem této akce. Ovšem bez spolufinancování tradičně Jihočeským krajem z grantového programu Podpora živé kultury, Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti, Českých drah a také Města Prachatice by nebylo možné literární vlak vypravit a uskutečnit doprovodné akce. Děkuji všem sponzorům, kteří si uvědomují, že nehmotné dědictví ukrývané v knihách se nedá ničím nahradit. Přijďte si s námi užít letošní literární setkání. Bližší informace získáte na webových stránkách knihovny. Mgr. Hana Mrázová, ředitelka MěK Prachatice Školy o prázdninách nezůstaly zcela opuštěné (dokončení ze str. 1) Mgr. Lenka Králová, ředitelka ZŠ Zlatá stezka 240: Během letních prázdnin proběhly na naší škole jak drobné provozní opravy, tak malířské práce v prostorách chodeb celého I. pavilonu a v jedné třídě na druhém stupni. Vzhledem k nedostatku finančních provozních prostředků jsme se do větších investičních akcí či oprav nepouštěli. Tyto peníze byly totiž použity na realizaci již ukončeného projektu, jehož monitorovací zprávy jsou stále ve stádiu schvalování a postupného proplácení. Díky evropským dotacím jsme mohli vybavit školu novými pomůckami. Část finančních prostředků z projektů Šance pro všechny a EU peníze školám jsme použili na nákup převážně informační a komunikační technologie potřebné k realizaci těchto projektů. V rámci projektu Šance pro všechny se jednalo hlavně o počítače, notebooky, tiskárny a laminátory. V září budou další finanční prostředky tohoto projektu použity na vybavení naší školy a partnerských škol didaktickými a psychomotorickými pomůckami, encyklopediemi a výukovými programy pro reedukaci. Z projektu EU peníze školám půjde o interaktivní tabuli, fotoaparáty, počítače, diaprojektory a notebooky. Za Město Prachatice děkujeme ředitelkám a všem, kteří se podíleli na tom, že děti a žáci začnou nový školní rok ještě kvalitnější výukou a v příjemném prostředí. Společně s dalšími ředitelkami se připojujeme k paní ředitelce Bolkové s poděkováním těm, kteří byli na školách vidět téměř celé prázdniny provozním pracovníkům. Zaměstnancům škol přejeme mnoho síly a energie, dětem krásné zážitky v třídních kolektivech školky a žákům škol úspěchy při získávání vědomostí ve školním roce 2012/2013. Jiří Šobr, oddělení školství odboru kultury, školství a cestovního ruchu MěÚ strana 2 září 2012

3 Evropský týden mobility 2012 s mottem Pohyb správným směrem Evropský týden mobility (ETM) je kampaň pro občany měst a obcí, která má za cíl upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou a zároveň nabídnout možnosti a výhody alternativních druhů dopravy, ať už je to jízda na kole, používání veřejné dopravy nebo prosté chození pěšky. Pohyb správným směrem je motto letošního již jedenáctého ročníku, který probíhá v týdnu od 16. do 22. září. Zdravé město Prachatice a ve spolupráci s partnery nabízí občanům následující akce: Pěší výlet s Klubem českých turistů cca 20 km Vimperk, Svatá Maří, Radhostice, Vlachovo Březí Odjezd z autobusového nádraží 8.10 hod.; návrat hod.; info: Dny EHD navštivte památky v Prachaticích od 9.00 do hod Aby záda nebolela přijďte si zacvičit od hod. do Jogacentra, Velké nám Bezpříspěvkové dárcovství krve na Prachaticku výstava fotografií, osobní postřehy dárců krve, Atrium zimní zahrady v Nové radnici. Organizuje: Český červený kříž Prachatice Komunitní centrum zdravotně postižených a seniorů, Na Sadech 559: Pohyb správným směrem v počítači od 9.00 do hod., Klub SEN- Obnovená fasáda Národního domu oprávněně přitahuje pozornost. Foto Václav Malina SEN (prachatičtí senzační senioři), individuální vyhledávání aktualit k ETM a Dni bez aut, zajišťují Karel Rabenhaupt a Karel Hrůza. V pohybu si rozumíme od hod., kurz odezírání zaměřený na rozpoznávání hluku, zvuku, ruchu. Cílem setkání a kurzu je zlepšení dorozumívání mezi lidmi, chodci, řidiči. Organizuje: Oblastní výbor Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Prachatice Plavecký bazén Prachatice: Abychom se netopili od do hod., ukázka plaveckých stylů, pod vedením instruktora si vyzkoušíte, jak správně plavat, dýchat, potápět se, netopit se. Ve vodě s hudbou aquaaerobic od do hod. Akce zaplatíte za jednu hodinu, plavete do konce provozní doby I my se pohybujeme správným směrem s handicapem. Společné setkání zdravých a zdravotně postižených osob v Parku mládí u mezigeneračního hřiště. Akce na podporu pohybu správným směrem (na vozíku, s holemi, berlemi, vodící holí pro nevidomé, s navigací, se psem vodícím, asistenčním ). Organizuje: Klub zdravotně postižených Prachatice, ARPZPD v ČR. Mezinárodní den míru od hod. Organizuje: Středisko jógy v denním životě Evropský den bez aut na Velkém náměstí při Podzimních slavnostech od 8.30 hod. do hod. Bohatý kulturní program, soutěže, kvízy, pohybové aktivity. Vlakem s knihovnami na Podzimní slavnosti speciální vlak vás přiveze i odveze, jízdní řád na Česká beseda, výuka tance nejen pro baráčníky od hod. na prachatické rychtě. Organizuje: Obec baráčníků Vitoraz Prachatice. Připravený program je opravdu velmi bohatý a různorodý a každý si v něm určitě najde něco zajímavého. Takže neváhejte a využijte tento jedinečný prodloužený týden a přijďte se podívat, poslechnout, říci nám svůj názor nebo si pro dobrou náladu zasoutěžit. Sledujte, kde průběžně zveřejňujeme další podrobnosti. Všichni jste srdečně zváni a společně s partnery Zdravého města Prachatice se moc těšíme na vaši účast. Marie Peřinková, koordinátorka Zdravého města Komise sociální a prevence kriminality nezahálela ani o prázdninách Komise sociální a prevence kriminality (KSPK) během letních měsíců upírala svoji pozornost na oblast, jež byla občany Prachatic označena v rámci fóra Zdravého města Prachatice jako jedna z nejpodstatnějších. Touto oblastí bylo financování sociálních služeb v našem městě. KSPK se v průběhu letních dnů snažila spolu s poskytovateli sociálních služeb nalézt průhledný a jasný systém spolufinancování sociálních služeb ze strany Města Prachatice pro Prachatičáky. Tento systém nalezla v otevřeném výběrovém řízení pro služby, které byly odborníky i uživateli služeb označeny za prioritní a potřebné pro naše město, namísto nedefinovatelnému přidělování financí organizacím přímo z rozpočtu města. Prozatím je celá situace ve fázi jednání se zástupci našeho města. Sociální služby jsou služby poskytované rodinám s dětmi, dětem, lidem se zdravotním postižením, seniorům nebo lidem, kteří se ocitnou v situaci, se kterou si sami nedokáží poradit a potřebují odbornou pomoc. Díky dlouholeté snaze mnoha odborníků z Prachaticka je také v Prachaticích několik služeb celostátně na nejvyšší úrovni. Bohužel bez spoluúčasti Města Prachatice hrozí mnoha službám konec možnosti pomoci občanům Prachatic Júsuf Traore, předseda komise září 2012 Fenka Arwen je u své nové paní Marie Mrázová z Prachatic s těžkým zrakovým postižením se rozhodla, že ke své kamarádce vodící slepecké holi přidá ještě jednu kamarádku, a to pejska. Osm měsíců trvalo hledání, podání žádosti, vyřizování, seznamování a poslední týden výcvik v místě bydliště. Výcvik samotného psa trval rok a tři čtvrtě. Podílela se na něm Škola pro výcvik vodících psů Brno především díky Milanovi Dvořákovi, který osobně z Brna přivezl psa paní Mrázové a zacvičuje jej v místě bydliště, v Prachaticích. Společně procházejí místa, trasy, kudy se nejvíce majitelka pohybuje. Arwen už je tedy doma. Jde o dudla křížence zlatého retrívra a královského pudla. Arwen je pojmenována podle literární postavy z knihy J. R. R. Tolkiena Pán prstenů, kde byla nejmladší dcerou Elronda a Celebrían, vnučkou Paní Galadriel. P. S: Až uvidíte venčit Arwen, pomozte paní Mrázové. Oproti mnohým lidem chce po svém miláčkovi uklízet. Děkujeme. H. Rabenhauptová strana 3

4 Běloruské děti zavítaly také do Prachatic Zapomenout alespoň na krátký čas na smutný život ve své vlasti, kde často přežívají ve svízelných a pro nás nepředstavitelných sociálních podmínkách, to se stalo cílem devítidenního ozdravného pobytu běloruských dětí, které přijely 2. srpna do Českých Budějovic. Ozdravný pobyt v Čechách pro ně pořádala českobudějovická Diecézní charita v rámci projektu Adopce na dálku. Skupinu 14 dětí z Brestské oblasti v Prachaticích na radnici přijal starosta Martin Malý, pak nastalo putování po městě a okolí. Děti navštívily Prachatické muzeum, v Muzeu české loutky a cirkusu si po prohlídce zahrály na artisty a klauny v improvizované aréně. Následovalo setkání s prachatickými seniory na mezigeneračním hřišti, kde všichni soutěžili a společně se radovali. Na dopravním hřišti běloruské děti závodily na kolech, u DDM na in-line bruslích (mnohé na nich stály poprvé), velkou zábavou byly i trampolíny v tělocvičně. Po obědě se velkým zážitkem stal lanový park na Libíně, kde se děti setkaly s radní Andreou Tajanovskou. Protože se sportování v lese protáhlo, následovalo na závěr zklidnění a vnímání krás zámku Kratochvíle, kde došlo dokonce na koncert běloruské dívky Olgy, která zahrála skladbu na klavír. Následovalo hromadné focení v zámecké zahradě a poznávání bylin. Společná večeře, předání dárečků a zhodnocení celého dne se odehrálo na půli cesty. Děti a jejích vedoucí spokojeně odjížděli do Českých Budějovic a my, organizátoři, do Prachatic s pocitem dobře vykonané práce. A možná i něčeho navíc. H. Rabenhauptová Nejen překladatelskou oporou se běloruským dětem při pobytu v Prachaticích stali Věra a Alfréd Schulzovi. Od roku 1945 po sametovou revoluci ze stránek prachatické kroniky Duben 1946 V přítomné době zahajují ONV v Jihočeské oblasti konfiskační řízení ohledně nepřátelského majetku podle dekretu č. 108/45 Sb. z a m. tj. majetku nezemědělského. ONV vyzívají MNV, aby do 14 dnů hlásili nepřátelský majetek, o němž lze předpokládat, že jeho vlastníka lze zařaditi podle ustanovení 1 odst. 1 3 dekretu č. 108/45 sbírky o konfiskaci nepřátelského majetku a následkem toho propadá konfiskaci. Železniční traťová stavební správa TSS v Prachaticích se sídlem ve Strakonicích přeložena od 1. března 1946 do Vodňan. Tím ztratilo naše okresní město jeden ústřední úřad. Odsun Němců z Československa Od 3. března do 3. června 1946 byl proveden plánovitý a spořádaný odsun Němců z Československa v rámci akce ministerstva vnitra. V té době bylo z Prachatic odesláno: 6 transportů o 41 vagonech do Brodu nad Lesy tj. do amer. pásma a 1 transpost 300 osob do Prosečnice. Každý transport do amer. pásma provázela americká vojenská stráž. Další transporty budou vypraveny na jaře r Zbylí Němci, kteří nebudou odsunuti, mají být začleněni do zemědělské práce ve vnitrozemí. Na opuštěném území u Ktiše, Zbytin a Volar zřizují se pastvinářská družstva. 6. března 1946 přijel do Prachatic první transport Jugoslávců. Jugoslávský dorost pobyl na lázních sv. Markéty a po rekreaci zařazen byl do různých podniků k zaškolení. Mladé Jugoslávce přivítal František Dunovský, ředitel odb. školy pro ženská povolání. Pracovní brigády Zajištění a zlepšení výživy je základním předpokladem pro život a zdraví národa a pro stupňování výkonnosti všech pracujících. Místní národní výbory obrací se s výzvou k všem občanům, politickým stranám, úřadům, ústavům, školám a závodům, aby pomáhali při organisování dobrovolných výpomocí- brigád. 6. března 1946 Místní osvětová rada uspořádala v předvečer 96. narozenin T. G. Masaryka slavnostní akademii v městském divadelním sále. Shromážděné občanstvo uvítala M. Fírová, žákyně Ia OŠŽP. Napsal F. Dunovský. Vážení! Je mě velkou ctí a radostí, že Vás mohu přivítati k dnešnímu oslavnému večeru. Místní osvětová rada v Prachaticích, která se nedávno ustavila, rozhodla se zasvětiti svůj dnešní podnik památce našeho prvního presidenta, tatíčka Masaryka, jehož narozeniny 7. března vzpomínáme. Nemohlo být krásnějšího a důstojnějšího podnětu k zahájení činnosti Osvětové rady, než je oslava jednoho z největších synů našeho národa. Místní osvětová rada bude jako v jiných městech nejvyšším orgánem místním po stránce osvětové, v ní budou zastoupeny všechny korporace a instituce, které se zabývají kulturou, osvětou a vzděláváním, ona bude rozhodovat o jednotlivých veřejných podnicích tohoto druhu. Povinností její bude, aby svědomitě dbala, aby občanům našeho města se dostávala osvěta, která by byla na prospěch města, národa i státu. Někde již pracují tyto rady velmi účinně a prospěšně. Zdejší mládež Vás prosí a volá: Pomozte všichni, pokud to je ve Vašich silách, aby naše milé, kdysi tak slavné město, mohlo se postaviti do řady měst pokrokových, čilých a průbojných, aby jeho hvězda zase zářila na Jihočeském kraji. Jižními Čechy šly slavné dějiny i naše město zasáhly! Nežijeme jen v nečinnosti, odpočinku a městské povýšenosti z městské tradice, která nás nezachrání, ale jdeme v před! Kdo stojí, jde zpět! Závoďme ne v materiálních osobních výhodách, ale v tom, kdo více udělá pro město, lid, národ, stát a osvětu!! Učme se v dějinách, že když jsme zvítězili, bylo to vždy silou ducha, ne hrubou silou! Prachatice, jakož i naše Republika budou v dohledné době očištěny od odvěkého, sveřepého nepřítele, udělejme si naše město vzornou prací krásné, české s pěkným osvětovým, společenským a kulturním životem! Tatíčku Masaryku, Tys chtěl, aby Tvůj národ byl vzděláván, my chceme i zde v Prachaticích Tě uposlechnouti a jíti za Tebou! Vítám Vás na první podnik M.O.R. ještě jednou a přeji Vám příjemný večer a společné osvětové místní činnosti Zdar! Potom o významu oslavy promluvil František Dunovský, ředitel Odborné školy pro ženská povolání (ústav Božena Němcová). Vojenská posádka spolu s ochotnickým spolkem v Prachaticích sehrála v neděli 10. března ve dvou představeních v městském divadle v rámci vzpomínkových oslav na presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka divadelní hru Alois Jirásek Lucerna. Prachatičtí studenti uctili památku T. G. M. K trvalému uctění presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka u příležitosti jeho 96. narozenin nabídla ústavní studentská rada stát. reálného gymnasia v Prachaticích při akci Mládež sobě a republice místnímu akčnímu výboru pro znovuvybudování knihovny a čítárny města Prachatic pomoc ve sbírání knih. Sbírka byla vykonána v mimoškolní době ve dnech 5. a 6. března Celkem bylo sebráno a odevzdáno 258 knih a na penězích 3192,- Kčs. Pavel Fencl strana 4 září 2012

5 září 2012 Radniční list Dny evropského dědictví 2012 v Prachaticích Dobro proti zlu na Šibeničním vrchu Ve dnech 4. až 9. září 2012 ovládne Šibeniční vrch v Prachaticích Traken středověké rytířské divadlo na koních. V rytířském turnaji budou diváci sledovat napínavá klání urozených rytířů, souboje muže proti muži, dřevcové souboje, jezdecké dovednosti, spoustu kaskadérských kousků a další nezvyklou podívanou. Traken celé představení pojal jako souboj dobra se zlem, kde dobro zastupuje chrabrý princ a zlo dva zlotřilí bratranci rytíř Dejmor, který podepsal vlastní krví smlouvu s dáblem, a jeho přitroublý bratranec Žumbera z Podmok, který holduje hazardu, pití a konkubínám. Petr Novák V sobotu 15. a neděli 16. září se v Prachaticích uskuteční letošní Dny evropského dědictví (European Heritage Days, ve zkratce EHD). Ty již patří k tradičním zářijovým kulturně společenským akcím s významným poznávacím aspektem. Slouží k rozšíření všeobecného povědomí o našem kulturním dědictví. Každoročně v září zpřístupňují široké veřejnosti co nejvíce zajímavých a výjimečných památek, budov, objektů i prostor, včetně a zejména těch, které jsou jinak zčásti nebo celé nepřístupné, objektů soukromých i veřejných. Otevírají se nejen objekty se statutem kulturních památek, ale rovněž další zajímavé objekty, které nebývají přístupny veřejnosti vůbec nebo pouze příležitostně či částečně a které mají v kontextu EHD co nabídnout. V objektech, které jsou běžně přístupné veřejnosti, a je v nich vybíráno vstupné, bývá tento den vstup volný, případně je nabízen speciální program. Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší civilizace. Proto jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce (přednášky, koncerty, městské slavnosti, soutěže a další kulturní programy). Jednotlivé země vyhlašují svá národní témata, jejichž prostřednictvím obracejí pozornost organizátorů i návštěvníků na různorodé fenomény přírodního a kulturního dědictví. V České republice se EHD konají pravidelně od roku 1991 v měsíci září. Od roku 1998 je jejich hlavním garantem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které vždy ve spolupráci s jedním ze členských měst pořádá národní zahájení. V Prachaticích se národní zahájení EHD uskutečnilo v roce Letošní národní zahájení Dnů evropského dědictví se bude konat v Kutné Hoře. Partnery hlavního garanta jsou Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Pro letošní 22. ročník je vyhlášeno národní téma Mladí památkám. Kulturní dědictví, kterým disponujeme, je nezbytné zachovat pro další generace. Představuje významnou součást našich dějin, životního prostoru a originální a nenahraditelné bohatství stálého významu. Vždy bude důležité stavět na historických zkušenostech a brát si z nich ponaučení. Nezbytné proto je vytvářet již v nejmladší generaci vztah mladých lidí k památkám, aby v nich viděli svědectví o schopnostech našich předků i o způsobu jejich života a o hodnotách, ke kterým se dříve lidé upínali. Aby kulturní dědictví podněcovalo touhu poznávat i dosahovat stanovených cílů. První krokem k tomu všemu je poznání, ke kterému mají přispívat také Dny evropského dědictví V Prachaticích bude v rámci EHD možné bezplatně navštívit např. pozdněgotický kostel sv. Jakuba Většího, včetně kaple sv. Jana Nepomuka Neumanna a vyhlídkové věže, Prachatické muzeum Sitrův dům (s výstavou Prachatice pohled do minulosti I. část a výstavou obrazů a fotografií Hany, Josefa, Jiřího a Martina Staňkových pod názvem 4+1 Kde končí barva, začíná světlo), Prachatické muzeum Vilu Zwicker (s výstavou o Jaroslavu Foglarovi), sklepy domu čp. 14 na Velkém náměstí se středověkým vodovodem, galerii Dolní brána, dům čp. 30 v Děkanské uličce, dům čp. 33 v Křišťanově ulici včetně sklepů (kavárna Bonfery), Husovu světničku v městské knihovně, Muzeum české loutky a cirkusu včetně sklepů (s výstavou Anny Suchardové Loutkářská šatna), galerii Otto Herberta Hajeka (otevřeno bude na požádání v infocentru), raně gotický hřbitovní kostel sv. apoštolů Petra a Pavla včetně zvonové věže, pseudobarokní Hüblerovu kapli, lesní kapli sv. Filipa Neri (Patriarcha), rozhlednu na Libíně či pozdněgotický kostel sv. Anny na Libínském Sedle (vstup dolním vstupem k uzamčené vnitřní mříži a dále horním vstupem na galerii s rozhledem po celé lodi s možností operativní dohody prohlídky kostela). Prohlídky budou možné v sobotu v základní době zhruba hodin a v neděli v základní době cca hodin, přičemž otevírací doba jednotlivých muzeí, galerií a soukromých objektů se mírně liší. V Prachatickém muzeu uvidíte, jak Petr Vok z Rožmberka (vlevo) vyplácí pod dohledem velitele, hraběte Althanna, pasovské vojsko v roce Foto Václav Malina V rámci doprovodného kulturního programu bude v sobotu na Velkém náměstí od do hodin hrát hudební kapela Dixie Old Boys. V Poštovní ulici budou rovněž v sobotu pořádány Farmářské trhy. Ve Staré radnici (Radniční sál) a na Velkém náměstí se bude konat sedmý ročník eno-gastronomické přehlídky Ryby a víno (viz str 8). V souladu s národním tématem EHD bylo na počátku roku uspořádáno místní kolo výtvarné soutěže na téma Památky očima mladých. Vítězné soutěžní práce byly následně zaslány do Kutné Hory, kde proběhne hodnocení celostátního kola soutěže a při národním zahájení EHD v sobotu 8. září v Kutné Hoře také vyhlášení jeho vítězů. Z ostatních soutěžních prací místního kola bude v Prachaticích v rámci EHD uspořádána výstava. Aktuální program EHD bude k dispozici na a letácích v informačních skříňkách. Informace lze získat také v budově Staré radnice v infocentru či na odboru stavebně správním a regionálního rozvoje MěÚ Prachatice. Ing. Antonín Jurčo vedoucí odboru stavebně správního a regionálního rozvoje Rodinné sportovní hry u DDM Rodinné sportovní hry 2012 se uskuteční 4. září v areálu DDM Prachatice, a to dopoledne pro školy, odpoledne od 14 hodin pro veřejnost. Cílem aktivity je, aby soutěžila celá rodina. Podmínkou je sestavit družstvo minimálně jeden dospělý a jedno dítě v jakémkoli věku. V týmu mohou rodinu tvořit i příbuzní. Všichni absolvují každou disciplínu (samostatně nebo štafetově). Nejlepší výkony budou na závěr odměněny. Součástí Rodinných sportovních her je Běh pro zdraví, jehož smyslem je podpořit sportování rodičů, dětí, mládeže, seniorů, utvářet volnočasovou aktivitu mladé generace, nabídnout nenáročnou formu sportování, upozornit na možnost využívání sportovního areálu, podpora zdravého životního stylu. (RH +) KIS připravují na říjen: Sharon Lewis a Jan Kořínek (koncert), Jure Tori a Enea Bari duo (koncert), Na tý louce zelený (opereta), Rinceoiri (irské tance), O Palečkovi (nedělní představení pro děti)... strana 5

6 Kulturní a společenský servis na září 2012 Změna programu vyhrazena! GALERIE DOLNÍ BRÁNA Tel po zavřeno út pá sobota neděle hodin Prodejní galerie stálá expozice Jaroslav Valečka: V zajetí snu Výrazný český výtvarník Jaroslav Valečka představí obrazy plné napjatého ticha, snovosti, temnoty a mystéria i hloubky lidské duše. Maluje krajiny baladické, zádumčivě melancholické, někdy až hororovitě laděné, krajiny chladné, zimní, zasněžené, krajiny žhnoucí světly ohňů, krajiny s mihotajícími se světly lidských příbytků. Tak charakterizuje Jaroslava Valečku PhDr. Rea Michalová, Ph. D., kurátorka Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze. Vernisáž 10. září v hodin v galerii Dolní brána Václav Burle: Fotografie Houby nejen ze šumavských hvozdů. Vstupní prostor galerie Dolní brána. Vstup zdarma. KOUPALIŠTĚ HULÁK (19.00) Oskar Petr a Roman Dragoun, Vinnie James Doplavná v areálu koupaliště Hulák. Oskar Petr (Marsyas, Jazz Q) a Roman Dragoun (Progres 2, Futurum, T4) jsou nesporně dvě velmi zajímavé osobnosti a legendy české hudební scény. Jako host se představí americký zpěvák a skladatel Vinnie James. Charismatická osobnost, emocionální projev, ale také nominace na americkou cenu Grammy slibují veliký zážitek pro posluchače tohoto setkání legend. Vstupné 150 Kč. MĚSTSKÉ DIVADLO (školní představení 13.30, 17.00) Turné v hajzlu C. D. Payne, autor kultovní série Mládí v hajzlu, v ČR! LiStOVáNí jeho novou knihou Neviditelný + prodej knihy C.D. Payna + beseda + autogramiáda. C. Douglas Payne je americký spisovatel, významný představitel absurdního humoru. Proslavil se zejména sérií knih o fiktivním mladíkovi Nicku Twispovi, pojmenovanou Mládí v hajzlu. C. D. Payne přilétá na Turné v hajzlu do České republiky a projekt LiStOVáNí doprovodí s jeho novou knihou Neviditelný. Velmi vtipná roadstory neviditelného člověka na útěku a humorná bomba na začátku nové sezony, navíc doplněná účastí C. D. Payna, diskuzí a autogramiádou pod záštitou US Embassy. Účinkují: Alan Novotný a Lenka Janíková nebo Pavel Oubram a Věra Hollá. Vstupné 150 Kč Pejsek a kočička Školní představení v podání Hravého divadla Praha. V dramatizaci populární knihy pro děti jsou zpracovány tři příběhy pejska a kočičky. Vstupné 40 Kč (19.00) J. Patrick: Manžel pro Opalu Komedie o dobrých duších a špatných strašidlech, které svedl dohromady jeden inzerát. Hrají: Květa Fialová, Lubomír Lipský, Naďa Konvalinková, Blanka Formanová, Čestmír Gebouský / David Vejražka. Divadelní představení předplatného cyklu PODZIM B Vstupné: přízemí 280 Kč, balkon 260 Kč, pro předplatitele 250 Kč, balkon 230 Kč (19.00) G. Aron: Můj báječný rozvod Můj báječný rozvod je velice laskavá komedie, kterou irská autorka věnovala všem, kteří nikoli vlastní vinou zůstali sami. Na diváckém úspěchu má jistě zásadní podíl brilantní výkon Elišky Balzerové, a také to, že Můj báječný rozvod je sice především skvělá komedie, ale o vážných a docela smutných peripetiích života. Divadelní představení předplatného cyklu PODZIM A Vstupné: přízemí 280 Kč, balkon 260 Kč, pro předplatitele 250 Kč, balkon 230 Kč. RADN. SÁL A ARKÁDY ST. RADNICE 14. a Ryby a víno 7. ročník eno gastronomické přehlídky (viz str. 8). Vstupenky v předprodeji za 380 Kč (infocentrum a vinotéka, Husova 69), na místě 480 Kč. VELKÉ NÁMĚSTÍ 5. ročník Po knihovnách regionu Kontaktní osoba: Mgr. Hana Mrázová, ředitelka Městské knihovny Prachatice, tel Součástí slavností bude historický parní vlak z Písku do Prachatic, projížďka Prachatice Strunkovice n. Bl. a zpět, odjezd cca v hodin směr Číčenice. Podzimní městské slavnosti Kulturní vystoupení místních souborů a spolků na Velkém náměstí. Trhy a ukázky řemesel. Pro děti pohádky a hry Loučení s létem areál Parkán Kontaktní osoba: Jiřina Dolejšková, odbor kultury, školství a cestovního ruchu Prachatice, tel Sledujte zvláštní plakáty. SÁL NÁRODNÍHO DOMU (20.00) Hip Hop Night S čestnou ideou charitativní akce přišla prachatická skupina příznivců hip hopu a vymyslela koncept hip hopové noci. Spolupořadatelem akce jsou KIS města Prachatice, neboť je třeba podporovat všechny hudební směry, i ty okrajové. Více informací o této akci naleznete na zvláštních plakátech. AREÁL PARKÁN (16.00) He Band Velký návrat zažívá do kulturního programu seriál Odpoledních čajů. Hned první díl bude zcela netradiční, ale zároveň neobyčejně lákavý. Sezonu v areálu na Parkáně ukončí a náš seriál začne budějovická skupina HE BAND. Mix funky, reagge, soulu, ale také rocku podpořený virtuozitou všech členů kapely a neuvěřitelným zpěvem Jirky Hebíka si musí najít i v Prachaticích své publikum. Vstupné 100 Kč dospělí, děti do šesti let zdarma (v případě nepřízně počasí v Národním domě). INFORMACE Městské divadlo, tel programy, e mail: Infocentrum, tel předprodej INFOCENTRUM Velké nám. 1, tel E mail: po pá so ne KULTURNÍ CENTRUM O. H. HAJEKA tel Otevřeme na požádání v infocentru. VYHLÍDK. VĚŽ KOSTELA SV. JAKUBA Otevřeno: po pá so neděle KINO NÁRODKA Rezervace vstupenek Bourneův odkaz (20.00) Thriller USA přístupný od 15 let, titulky. Vstupné 90 Kč (20.00) Méďa Komedie USA přístupná od 15 let, titulky. Vstupné 80 Kč. Svatá čtveřice (20.00) Komedie ČR přístupná od 15 let. Premiéra nového filmu Jana Hřebejka. Vstupné 100 Kč (19.00) Let s dance: Revolution (3D) Taneční, hudební, romantický film USA přístupný od 12 let, titulky. Vstupné 150 Kč (16.00) Rebelka Animovaný film USA, přístupný, český dabing. Vstupné 100 Kč (18.00) Rebelka (3D) Animovaný film USA, přístupný, český dabing. Vstupné130 Kč (20.00) Až vyjde měsíc Komedie, drama USA, přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 90 Kč (20.00) Do Říma s láskou Komedie USA, Itálie, Španělsko, přístupná, titulky. Vstupné 80 Kč. strana 6 září 2012

7 (16.00) Rebelka Animovaný film USA, přístupný, český dabing. Vstupné 100 Kč. MĚSTSKÁ KNIHOVNA pt.cz Tel (ředitelna), (dospělí a donášková služba), (odd. pro děti a mládež), (studovna), e mail: pt.cz Druhý život dětské knihy (ve spolupráci se společností SENSEN). Od počátku prázdnin je možné nosit do knihovny dětské knihy, které již doma nepotřebujete. Knihy budou shromažďovány v klubovně MěK a v Týdnu knihoven ( ), který je zařazen do Měsíce pro neziskový sektor v Prachaticích. 4. až Výstava Jihočeský klub Obce spisovatelů (výstavní prostory MěK) Literární kavárna: Schwarzenbergové v českých zemích Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D. (14.00 v Domově seniorů Mistra Křišťana, Literární kavárna otevřena již od hodin) , a Pondělní odpoledne nad knihou ( v klubovně MěK) Dny evropského dědictví (knihovna otevřena ) Dny evropského dědictví (knihovna otevřena ) STROOM Dub: Komiks (9.30 v odd. pro děti a mládež) Vlakem s knihovnami na prachatické Podzimní slavnosti Dospělé oddělení a studovna po út pá so Oddělení pro děti a mládež, Husova 70 po út čt pá so Oddělení pro děti a mládež, Národní 1018 po, st, pá, so zavřeno út, čt PRACHATICKÉ MUZEUM Tel: e mail: Otevřeno denně od 10 do 16 hod. Nové výstavy (kromě stálých expozic) Hlavní budova, Sitrův dům, Velké n Kde končí barva, začíná světlo Výstava obrazů a fotografií Hany, Josefa, Jiřího a Martina Staňkových Zwikerova vila, Zlatá stezka 255 do Jaroslav Foglar a Prachatice září 2012 MUZEUM ČESKÉ LOUTKY A CIRKUSU Velké náměstí 43, Prachatice tel , Otevřeno úterý až neděle (10.00) Tvůrčí dílna s pohádkou pro rodiče s dětmi Loutkářská šatna Anny Suchardové Brichové Více informací v Muzeu české loutky a cirkusu nebo na e mailové adrese ČAJOVNA U HRUŠKY Tel: MěO SVAZU DŮCHODCŮ ČR pt.blog.cz Týdenní poznávací a rekondiční zájezd: Posázaví Zlenice u Čerčan ubytování s polopenzí, každodenní autobusové zájezdy. Odjezd z Malého nám hod. Cena: 3950 Kč (9.00) Klub přátel Městské knihovny poprázdninové čtení + sběr dětských knih pro projekt Druhý život dětské knihy Klubovna MěK Akademie aktivního stárnutí: Posezení s mykologem nad plnými košíky, sběr exemplářů pro mykologickou výstavu CEV Dřípatka. Houbový zájezd na Dobrou Vodu. Odjezd z Malého nám hod. Cena 40 Kč (14.00) Oficiální zahájení činnosti 2. pololetí, posezení se starostou města M. Malým, info předsedkyně o aktivitách MěO, hudební duo Penc & Tischler. Restaurace Hubertus. Vstupné: jakákoliv použitá dětská kniha pro projekt Druhý život dětské knihy Autobusový zájezd: Č. Budějovice, účast na vystoupení seniorských souborů, kulturní dům Gerbera. Odjezd z Malého nám hod. Cena 50 Kč (14.00) Akademie aktivního stárnutí, Den bez aut, pétanquový turnaj při vínečku. Přijďte si zahrát hru francouzských důchodců. Domov seniorů Mistra Křišťana (14.00) Harmonikářská show, vystoupení seniorských harmonikářů a heligonkářů z jihočeského regionu, posezení u altánu. Štěpánčin park, při nepřízni počasí restaurace Hubertus. Vstupné 20 Kč. SENIORSKÁ OBČAN. SPOLEČNOST (8.45) Zahájení kurzu angličtiny konverzace, VOŠS (10.00) Měření krevního tlaku, Komunitní centrum (14.00) Mezinárodní humanitární právo, přednáška spolu s ČČK, Komunitní centrum (14.00) Členská schůze SOS, Stará radnice, 1. patro (8.00) Novohradské hory, zájezd s Mgr. Pavlem Fenclem, odjezd z Malého nám. KLUB DŮCHODCŮ (13.30) Zahájení činnosti, prázdninové zážitky (13.30) Pravidelné aktivity, půlhodinka s předsedkyní, vyprávění o Šumavě s A. Jurečkovou (13.30) Posezení s poslankyní parlamentu Mgr. Ivanou Levou, pravidelné aktivity (jóga prstů, cvičení na židlích) (13.30) Vše zajímavé o houbách s mykologem V. Špatným ZIMNÍ ZAHRADA MěÚ do Dárcovství krve obrazem, fakty i čísly Výstava ČČK věnovaná dárcovství krve v okrese Prachatice. ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Oblastní spolek ČČK Prachatice, Nemocniční 204, tel.: , E mail: www. cervenykriz.eu/prachatice (14.00) Seminář Mezinárodní humanitární právo v Komunitním centru Na Sadech ( ) Den branné přípravy, akce v Zahradní ulici u příležitosti Světové dne první pomoci, prezentace složek IZS ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST (9.15) Mše na zahájení školního roku za všechny pedagogy, studenty a žáky prachatických škol v kostele sv. Jakuba KLUB ČESKÝCH TURISTŮ e mail: Protivín Milenovice Lucký mlýn Vodňany (15 km). ČD hod Velešín Římov Doudleby Nová Ves u Č. Budějovic (19 22 km). Bus hod Vimperk Svatá Maří Radhostice Vlachovo Březí (do 20 km). Bus hod Volary Sv. Magdalena Zbytiny Chroboly (18 km). ČD hod Zájezd: Františkovy Lázně JIHOČESKÁ HOSP. KOMORA tel , SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ /sport strana 7

8 Zveme vás do historických prostor Staré radnice na Ryby a víno Společně s Městem Prachatice, naším generálním partnerem, si dovolujeme pozvat znalce a milovníky vín a dobrých pokrmů na tradiční zážitkovou gastronomickou akci, na 7. ročník eno-gastronomické přehlídky Ryby a víno. Ve dnech 14. a 15. září 2012 budou místem konání historické prostory Staré radnice Radniční sál, radniční sklepy a arkády, Velké náměstí 1. Přehlídky se každoročně zúčastní na pětadvacet vinařství z Moravy i z Čech a největší rybářské společnosti a svazy. Rybou číslo jedna je český kapr, dále amur, štika, candát, sumec a z lososovitých ryb pstruh duhový a siven. Mimo pokrmů z čerstvých ryb budou prezentovány vynikající uzené ryby a výrobky studené rybí kuchyně. Jako každým rokem budou zastoupeny i mořské ryby a plody moře. Na arkádách bude tradičně nainstalováno kuchařské studio, kde bude mistr kuchař moderovat a předvádět své kuchařské umění pokrmy z ryb a rybí speciality. Podzimní přehlídka Ryby a víno je směrována do termínu, kdy se konají každý rok Dny evropského dědictví. Jejich cílem je zpřístupnit nejširší veřejnosti nejzajímavější památky. Vstupné v předprodeji 380 Kč, na místě 480 Kč. Výše vstupného do radničních prostorů zahrnuje celodenní degustaci všech vín a pokrmů z ryb bez omezení, včetně degustační sklenky a katalogu, po celý den skvělá káva zdarma. Předprodej do 12. září 2012: Informační centrum Prachatice, tel , vinotéka Husova 69, tel Hlavní program pro veřejnost v prostorách Staré radnice degustace ryb, rybích pokrmů a vín: 14. září hod. 15. září hod. Doprovodný program: 1. Ve spolupráci s našimi hosty a návštěvníky zajistíme akci Štědrovečerní víno, výběr vín, která jsou vhodná ke štědrovečerní hostině, konkrétně k tradičnímu smaženému kapru. 2. Ukázku filetování sladkovodních ryb předvedou studenti Střední rybářské školy Vodňany po oba dny průběžně. 3. Ukázka přípravy mořských ryb a mořských plodů. 4. Ukázka hroznů odrůd vinné révy vypěstované největším pěstitelem, vinařem jižních Čech Františkem Pirnosem beseda 14. září. Na druhou sobotu v září připadá Světový den první pomoci. Oblastní spolek Českého červeného kříže Prachatice u této příležitosti přichystal Den branné přípravy. V pondělí 10. září tak bude na Malém náměstí možné vyzkoušet si ošetření různých poranění, nechat si změřit tlak nebo zhlédnout ukázku práce Jihočeské záchranné kynologické brigády. Stanoviště s ukázkami první pomoci připraví ČČK ve spolupráci se ZŠ Vodňanská, ZŠ Národní, ZŠ Zlatá stezka Město Prachatice společně s centrem pro zdravotně postižené a občanským sdružením KreBul připravuje program na celý měsíc, jehož součástí můžete být i vy. Bližší informace poskytneme v říjnovém Radničním listu. Nyní několik akcí na rozjezd měsíce hod. Putovní výstava neziskových, humanitárních a společenských organizací (Zimní zahrada MěÚ) od 9.00 do hodin Prodejní výstava výrobků nestátních neziskových organizací, jednotlivců (společenský sál Národního domu) od 9.00 do Konference k Evropskému roku aktivního stárnutí 2012 (společenský sál Národního domu) od hodin Seniorský bál hraje Muzika Nauše Pepíka (společenský sál 5. V instalovaných akváriích ukázky sladkovodních ryb a raků Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Vodňany. 6. Vystoupení hudebních souborů (jazz, swing, lidovky). Michal Kočan, ředitel přehlídky, foto Zdeněk Přibyl Den branné přípravy s téměř skutečným požárem 387, Městskou policií a o. s. Prevent. Dále bude možné prohlédnout si vozy ZZS, HZS a Horské služby ČR, dozvědět se bližší informace o práci integrovaného záchranného systému, ochraně obyvatelstva, dárcovství krve nebo Zdravém městě Prachatice. Třešničkou na dortu pak bude ukázka činnosti složek IZS a dobrovolníků ČČK při fingovaném požáru obchodního domu. Akci podporuje Ministerstvo obrany ČR. Zuzana Furišová Avízo na 8. ročník akce ŘÍJEN měsíc pro neziskový sektor v Prachaticích Národního domu) hodin Na tý louce zelený operetka, Josef Zíma (Městské divadlo Prachatice) hodin Za Jiřinou Bohdalovou do knihovny (v odd. pro děti a mládež) hodin Seminář Rovná práva a příležitosti (Radniční sál) Setkání poskytovatelů sociálních služeb v Radničním sále s prezidentem APSS v ČR Jiřím Horeckým od do hodin Den otevřených dveří u poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb v Prachaticích hodin Vernisáž výstavy výtvarných prací Šťastné stáří očima dětí Hana Rabenhauptová, kancelář starosty města strana 8 září 2012

9 Pečovatelská služba ošetřovatelská služba v domácím prostředí Oblastní charita Vimperk poskytuje v Prachaticích pečovatelskou a ošetřovatelskou službu v domácnostech. Někdy se setkáváme s nepochopením, jaký je rozdíl mezi oběma službami. Dovoluji si tedy vysvětlit, jaké činnosti obě služby zajišťují a čím se liší. Pečovatelská služba je služba sociální, zajišťuje dovoz oběda, pomoc při podávání jídla či pití, pomoc při hygieně, oblékání, při pohybu, pomoc s chodem domácnosti formou úklidu, praní prádla či nákupů, doprovod, dopravu apod. Uživatel za tuto službu platí a je dotována ze strany státu i Města Prachatice. Ošetřovatelská služba tuto sociální službu doplňuje v tom, že zajišťuje péči zdravotní. Musí ji však předepsat praktický lékař. Tato služba je hrazena ze zdravotního pojištění, takže ji pacient neplatí. Tuto zdravotní péči vykonávají v pohodlí domova pacienta registrované zdravotní sestry. Není to služba určená jen seniorům, jak by se mohlo zdát. Může ji předepsat lékař i mladému pacientovi, který je např. po operaci, který má vážné zdravotní znevýhodnění, jež mu znemožňuje docházet do zdravotnického zařízení. Jaké jsou nejčastější zdravotní úkony, které je tato služba schopna zajistit? Jedná se o aplikaci léčiv, nejčastěji injekčně, měření tlaku, hladiny cukru v krvi, odběry krve, ošetřovatelskou rehabilitaci, ošetření stomií, permanentního katetru (cévky), převazy ran, ošetření bércových vředů, aplikace parenterální terapie (infúze) pro zajištění hydratace, energetických zdrojů, léčbu bolesti péče o epidurální či spinální katetr. Jsme schopni zajistit i péči o pacienta v terminálním stadiu nemoci. Služba je dostupná 24 hodin denně včetně víkendů a svátků. Služba vhodně doplňuje službu pečovatelskou, zajišťujeme tak vlastně komplexní péči osobám se sníženou soběstačností. Mgr. Dana Marková, ředitelka Oblastní charity Vimperk Benefiční koncert pro pečovatelskou službu Zveme všechny příznivce dobré dechové hudby a příznivce pečovatelské služby na benefiční akci dne 8. září 2012 od hodin na prachatické náměstí (v případě nepříznivého počasí do Národního domu). Čeká vás dvouhodinový koncert dechové hudby doplněný vystoupením mažoretek. Zveme i rodiče s dětmi, bude pro ně připraven zábavný program. Ve stánku zdraví se můžete informovat o ošetřovatelské službě či pečovatelské službě, můžete si nechat změřit tlak či hladinu cukru v krvi. Na akci vás čeká i bohatá tombola. Podpořte svou účastí pečovatelskou službu v Prachaticích. Mgr. Dana Marková V zahradním altánu domova seniorů byla nainstalována výstava fotografií z aktivit Zdravého města (ZM) Prachatice s názvem Prachatickou branou k MA 21. Průvodci výstavy se staly Hanka Rabenhauptová a Marie Peřinková, koordinátorka ZM. Samotnou výstavu a její putování (byla již v zimní zahradě MěÚ, své místo najde i v prachatické nemocnici, ale poputuje i do Třeboně, partnerského Zvolena či Prahy) zahájila ředitelka domova Hana Vojtová. Poděkovala za veškeré aktivity města do jejich zařízení a propojující domov s domovem Prachatic. V rámci projektu Prachatickou branou k MA 21 to byla v poslední době například instalace herních rehabilitačních prvků v zahradě nebo v rámci Klubu SENSEN instalace počítačů do Literární kavárny domova, při realizaci projektu Obec přátelská rodině vzniklo v zahradě pétanquové hřiště. Jednou větou Prevent testuje anonymně na infekční onemocnění Kontaktní centrum Prevent Prachatice nabízí od srpna 2012 testování na infekční onemocnění i veřejnosti. Testy se provádějí anonymně a za mírný poplatek. Všichni, kteří mají obavy a prožili rizikovou událost (např. nechráněný sex, poranění o použitou injekční stříkačku, přímý rizikový kontakt s infikovaným jedincem...), mohou navštívit Kontaktní centrum Prevent v Prachaticích (KCP) a nechat se otestovat. Všem zájemcům nadále KCP nabízí informace týkající se infekčních onemocnění. Dostatek informací může někdy výrazně zmírnit obavy a strach. Rozšířením nabídky testování i pro veřejnost se KCP Prachatice také mimo jiné snaží naplňovat své poslání snižovat zdravotní rizika spojená s užíváním návykových látek. Informovanost přispívá k prevenci šíření infekčních onemocnění nejen mezi uživateli drog. Včasný záchyt onemocnění významnou měrou přispívá k úspoře celkových společenských nákladů na následnou léčbu těchto infekcí. Testy na infekční onemocnění (žloutenka typu B a C, HIV, syfilis) poskytujeme anonymně. Testování probíhá mimo hlavní provozní dobu Kontaktního centra na adrese: Primátorská 76, Prachatice (naproti PennyMarketu). Doporučujeme předem se domluvit na podmínkách a termínu testování na telefonním čísle Testujeme každé úterý od 8.30 do hodin. Na výše uvedeném telefonním čísle pracovníci kontaktního centra rádi zodpoví další otázky. Michaela Nenadálová, kontaktní pracovník KCP Prachatice Domov seniorů Mistra Křišťana součást Zdravého města Prachatice Starosta města Martin Malý v doprovodu radní Hany Mrázové zaujal promluvou, ve které se věnoval významu a konkrétním akcím města. Pozval seniory do města, na prohlídku nových opravených domů, fasád, na trhy, slavnosti. Pro ty, kteří již nemohou nebo nechtějí mezi větší množství dalších lidí, se počítá s dalším setkáním v domově ke konci roku, které může být spojeno i s promítáním. Senioři se o fotografie zajímali, pozorně si je prohlédli a radost měli o to větší, když se na některých i našli. Zkusili si také složit puzzle loga Zdravého města, NSZM i Evropského roku aktivního stárnutí, podělili se o pexesa sociálních služeb a rozdali si i omalovánky Zdravého města Prachatice. Celé odpoledne zpěvem doprovázely Marie a Jarmila Šímovy, na závěr ke kávičce a koláči zahrál pan harmonikář Jan Tischler. Hanka RH+ IMPAKT Společnost pro aktivizaci periferií ve spolupráci s městem pořádá v neděli 23. září 2012 od do hodin na Parkáně Multikulturní festival ochutnávku cizokrajných kuchyní, pohádek a her pro celou rodinu. (kak) září 2012 strana 9

10 Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240 uspěla se žádostí v globálním grantu Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Jihočeského kraje a získala 9,4 milionu korun na projekt Šance pro všechny na období od července 2012 do prosince Partnery v tomto projektu jsou základní školy v Národní ulici a ve Vodňanské ulici. Projekt podpoří následující aktivity: poradenské, speciálně pedagogické a asistentské služby; individuální přístup v rámci vzdělávání a zlepšování sociálního klimatu školy a tříd. Na některé specializované služby získají školy nové pracovní síly. Velkým přínosem bude i vybavení škol pomůckami pro danou problematiku. Významná bude též podpora vzdělávacích aktivit v rámci primární prevence. Přípravné aktivity projektu o letních prázdninách přispěly k jeho zdárnému rozjezdu v novém školním roce. Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy Radniční list Děti a senioři skvělé spojení plné zážitků Žáci základních škol budou vybírat svou budoucnost Další ročník Trhu studijních příležitostí se uskuteční 8. listopadu 2012 tentokrát v režii Jihočeské hospodářské komory (JHK), které organizaci této akce předal Úřadu práce Prachatice. Také v tomto roce se Trh uskuteční v prostorech Národního domu, a to od 9.00 do hodin. Představí se jako obvykle všechny školy okresu Prachatice, navíc bude pozváno dalších 20 středních a vyšších odborných škol Jihočeského kraje. Každá z těchto škol má připravené různé propagační materiály i své programy, které jsou tematicky zaměřeny dle oboru školy. Prezentovat se bude též kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR v Prachaticích, jehož záměrem je především seznámit vycházející žáky se situací na trhu práce a s možnostmi jejich profesního uplatnění po skončení přípravy na povolání. Hlavní význam burzy škol spočívá v tom, aby si žáci posledních ročníků základních škol mohli s rozmyslem a předstihem vybrat tu svou střední školu nebo učiliště. Radka Dvořáková, ředitelka oblastní kanceláře JHK Šance pro všechny v ZŠ Zlatá stezka Město Prachatice rozjelo v letošním roce za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR několik aktivit, na které se navázalo po zkušenostech z minulých let, nebo je nově zavádí s tím, že se budou opakovat. Jednou z osvědčených aktivit je pořádání příměstských táborů. Těch je v Prachaticích hned několik a podílí se na nich různé subjekty, např. městská policie, DDM, Středisko Jógy v denním životě. V letošním roce odbor sociálních věcí Městského úřadu Prachatice připravil nově zajímavé spojení. Vybral děti ze sociálně slabých rodin, děti s patologickým chováním a přizval seniory (většina z nich byla z domů s pečovatelskou službou z Prachatic). Na spoluorganizaci se podílela i Oblastní charita Vimperk, která pro město Prachatice zajišťuje pečovatelskou službu. Profesionálové na práci s dětmi z občanského sdružení KreBul a Informačního centra pro mládež Jiří Kučera a Zdeněk Krejsa připravili na zahájení týdne seznamovací a společné poznávací hry pro děti, seniory i vedoucí. Zahájení se uskutečnilo v prostorech Domu dětí a mládeže Prachatice, kde byla základna tábora. Vedoucími se stali zaměstnanci městského úřadu z odboru sociálních věcí Marie Holubová, Rostislav Skotnica, Světlana Růžičková, Jana Trojanová a Alena Dejmková. V úterý všichni společně vyjeli do Zvěřetic, kde navštívili a seznámili se s chodem statku, ale také dostali možnost projet se na koních. A to byl skutečný zážitek. Středa patřila koupání, které na děti čekalo v akvaparku v Horažďovicích, čtvrtek byl velmi sportovní, protože všichni vyrazili na kola v okolí Nové Pece. Zvládli to, ale mnozí si sáhli na dno svých sil. Páteční zakončení příměstského tábora patřilo klidnějším aktivitám, jako bylo společné zdobení triček různými technikami. Hodnocení celého tábora a závěrečné opékání vuřtů nebylo opomenuto. Když se poohlédneme za touto novou zkušeností, musíme konstatovat, že senioři mohou velmi pomoci (a pomohli) svými radami, zároveň sami se aktivizovali, děti se nenásilnou formou přiučily vzájemným vztahům, mezigenerační solidaritě, což je jeden ze základních cílů Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 i u nás v Prachaticích. Tábor jako součást projektu města Prachatice Obec přátelská rodině finančně podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Hanka RH+, foto (osv) S Harry Potterem na Lipně Jako každý rok se vydalo na letní tábor Lipno několik desítek žáků ZŠ Vodňanská. Letos však nad Vodňankou kroužila sova a přinesla pozvání do letní školy všech kouzel, do Lipenských Bradavic. A tak se osmého července na nádraží v Prachaticích objevilo nástupiště 9 3 /4, ze kterého odjeli do školy v Bradavicích všichni noví žáci kouzelnické školy. Po celý týden se žáci kouzelnické školy snažili najít Kámen mudrců a zdokonalit se v kouzelnických dovednostech. Vyrobili si vlastní kouzelnické hůlky a vlajky kolejí. Pomohli Hermioně obelstít Trola, zahráli si Famfrpál, překonávali nástrahy k dosažení Kamene mudrců. Při cestě do Zapovězeného lesa se setkali s tím, jehož jméno se neříká. Na konci týdne si čarodějničtí učni nakoupili věci na další školní rok v Příčné ulici a získali výuční list. Protože byl tento prázdninový týden inspirován knihou J. K. Rowlingové, rozhodli jsme se poslat této spisovatelce nahrávku ukolébavek, které děti složily, aby uspaly tříhlavého psa Chloupka. A příští rok? Ať si děti vyberou. Ve školní anketě si samy zvolí, jaké téma bude v roce Petra Nachlingerová, ZŠ Vodňanská Katka na čtvrté olympiádě Čtvrté olympiády se ve své sportovní kariéře zúčastnila prachatická rodačka Kateřina Nash (za svobodna Hanušová). Na letních olympijských hrách v Londýně obsadila v závodě horských kol 14. místo. Vylepšila tak své umístění z Atlanty, kde v roce 1996 startovala při olympijské premiéře bikerů. Přesto byla zklamaná, před startem pomýšlela na medaili. (vam) strana 10 září 2012

11 Děti narozené v prachatické nemocnici v červenci 2012 V červenci 2012 se v prachatické nemocnici narodilo 29 dětí. Z celkového počtu bylo 12 chlapečků a 17 děvčátek. Nejčastější jména: Vojtěch (2) a Tereza-Terezie (2). Prachatičtí občánci narození v prachatické nemocnici od 1. do 31. července, k jejichž zveřejnění dali rodiče souhlas: Matyáš Šandera Jiří Tesárek Eliška Habichová Přibyli pouze tři prachatičtí občánci. Eva Matysová, matrikářka Dárcovství krve obrazem, fakty i čísly Po celý měsíc září bude v zimní zahradě Městského úřadu v Prachaticích probíhat výstava věnovaná dárcovství krve v okrese Prachatice. Fotografie, ale také osobní postřehy dárců krve nebo statistická data představí léta minulá i současná. Samozřejmě se také dozvíte praktické informace o darování krve aneb Kdo, kde, jak a proč může darovat krev. Bezpříspěvkové dárcovství na Prachaticku podporují Jihočeský kraj, Město Prachatice a Město Vimperk. Zuzana Furišová Se svým velitelem se setkali po třiceti letech V srpnu přijelo do Prachatic 21 bývalých vojáků 2. tankové roty velitele pplk. ing. Bendeho Štefana, kteří zde sloužili vojenskou základní službu. Vypravili se do míst, kde před 30 lety plnili své vojenské povinnosti. Sami si toto setkání organizovali zásluhou svobodníků v záloze Jiřího Holoubka (měl na starosti bývalé vojáky z Čech a Moravy) a Tibora Juříčka (měl na starosti bývalé vojáky ze Slovenska). Svého velitele informovali dopisem a pozvali jej do restaurace na setkání, které bylo opravdu překvapením se vším všudy. Když velitel roty vstoupil, všichni vojáci povstali a přivítali ho po vojensku. Přítomné civilní osoby jen zíraly, s jakou úctou. Tak začal vlastní program se vzpomínkami na vojáky bývalé 2. tankové roty, jak na vojáky základní služby, tak na vojáky z povolání, se kterými sloužili a prožili spoustu příhod. Zážitky shrnuli s tím, že jim vojenská služba dala mnoho zkušeností do civilního života. Po prohlídce zúčastnění konstatovali, jak se celé město Prachatice od roku 1982 změnilo ke kráse. Překvapením pro ně byla zejména proměna v bývalých kasárnách a také výstavba 4. a 5. bytového okrsku na cvičišti Šibeniční vrch. Rozhodli se, že v příštím roce se uskuteční další setkání rozšířené o bývalé vojáky základní služby, kteří se nemohli zúčastnit letos. Emil Steinmayer Klub vojenských důchodců Prachatice připravil na září 2012 následující akce Utuž své zdraví Třídenní setkání členů a příznivců KVD v malebném prostředí v předhůří Šumavy v zařízení školy v přírodě Dobrá Voda s programem. Ubytování a stravování zajištěno v přijatelných cenách. Vstupné na akci 120 Kč setkání pro nedočkavé v restauraci penzionu nástup závodníků, soutěž ve sběru hub zahájení sběru hub oficiální zahájení akce, přivítání oběd zdravotní osvěta - primář ARO nemocnice Č. Budějovice MUDr. Kůta, udělení ceny Lékař pluku zahájení společenského večera udělení vyznamenání a cen Vojenské prachatické společnosti společná večeře společenský večer s tancem vyhlášení soutěže Vojenský prachatický houbař pokračování tanečního večera s hudbou 60. let snídaně rozloučení a odjezd účastníků setkání do celé ČR Toulky Šumavou Kdo má rád Šumavu, nezaváhá přijít na pochod, který se koná v úterý 18. září s odjezdem vlaku z Prachatic v 8.33 hodin s příjezdem do Nového Údolí v 9.47 hodin. Trasa pochodu: Nové Údolí Haidmühle Bischofsraut hraniční přechod Mechový potok Stožec. Pro účastníky je připravena i druhá varianta: Nové Údolí Stožec (vlakem) a zde další činnost dle programu. Předpokládaný návrat vlakem z Volar hodin. Beseda Armáda a společnost Docent PhDr. Vondrášek, CSc. navazuje na předchozí své přednášky a poukáže na klíčové momenty poválečného vývoje v letech , na základní konstanty poválečné armády a boj o její charakter. Beseda se koná ve čtvrtek 20. září ve hodin v klubovně KVD (budova autoškoly Zlatá stezka v bývalých kasárnách v Rožmberské ulici 1140). Občerstvení zajištěno. Bližší informace na jednotlivé akce na tel Emil Steinmayer, předseda KVD Prachatice Kvetoucí soutěž jde do finále Připomínáme, že ještě máte možnost přihlásit do soutěže Kvetoucí Prachatice Kvetoucí domov své okno, balkon, zahrádku či předzahrádku, které jsou ozdobeny zelení a květinami. Uzávěrka je 30. září Do soutěže se mohou zapojit i podnikatelé, kteří vyzdobí svou výlohu nebo předzahrádku. Přihlásit se můžete telefonicky na tel u Marty Zifčákové, případně em V přihlášce uveďte jméno, adresu, telefonický kontakt, kategorii, do které se hlásíte, a nejvhodnější dobu, kdy může být vyfotografována vaše květinová výzdoba, popř. zasílejte fotografie s danou tematikou. Oceněni budou tři nejlepší v každé kategorii. Z vybraných fotografií bude uspořádána výstava. Marta Zifčáková DiS Radniční list měsíčník Města Prachatice. Ročník XIV., číslo 9, uzávěrka 15. srpna Vydává Městský úřad Prachatice, Adresa redakce: Velké náměstí 3, Prachatice. Šéfredaktor: Karel Pašek (tel ), e mail: Řídí redakční rada: Martin Malý, Jiřina Dolejšková, Pavel Fencl, Antonín Jurčo, Václav Malina, Michal Piloušek, Hana Rabenhauptová. Registrace MK ČR E Sazba a tisk: Písmenka, v. o. s. Pro občany města Prachatice zdarma. září 2012 strana 11

12 Martina Pivoňková: Vážím si lidí, kteří jednají s druhými s úctou Mgr. Martina Pivoňková učitelka, zpěvačka, sbormistryně a předsedkyně kulturní komise města Datum a místo narození: 23. května 1980 v Prachaticích Rodinný stav: zasnoubená Dosažené vzdělání: Postupně vystřídala všechny tři prachatické základní školy (Vodňanská tř., po otevření Národní tř., ZŠ Zlatá stezka 9. tř.), SPgŠ Prachatice obor předškolní a mimoškolní pedagogika (maturita v r. 1999), Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity učitelství pro 1. stupeň ZŠ a hudební výchova (ukončena 2003). V roce 2005 složila státní zkoušku z anglického jazyka ve Státní jazykové škole v Č. Budějovicích a v roce 2009 Cambridgskou zkoušku FCE rovněž z anglického jazyka. Od r studuje angličtinu pro 2. stupeň na Západočeské univerzitě v Plzni. Dosavadní kariéra: au-pair v Anglii ( ), odbor školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ Prachatice stážistka (2004 leden 2005), ZŠ Vodňanská učitelka 1. st. a hudební výchovy ( ), SPgŠ učitelka anglického jazyka (od r. 2010) Koníčky: hudba (zpěv, hra na housle, kytaru, sbormistrování ), četba, horská turistika, sport Jak jste si užila prázdniny? Prý vám školní rok nestačil, proto jste vyrazila na letní dětské tábory? Prázdniny jsem měla nejdříve táborové, zůstala jsem dobrovolně v pedagogickém kole. Vůbec mi nedošlo, že nějaké prázdniny jsou. První tábor jsem brala automaticky, protože už asi 16 let jezdím se základní školou ve Vodňanské ulici na Lipno, kde jsme si letos hráli na Harryho Pottera. Na křesťanský tábor Lásky hrad organizovaný Láďou a Kamilou Turkovými z Prachatic jsem vyrazila letos podruhé. Na něm jsme si hráli na rytíře. V čem se liší křesťanské tábory? V přístupu dětí i vedoucích. Každý den zakončí krátké večerní zamyšlení s modlitbou a poděkováním za celodenní prožitky, snažíme se děti vést k tomu, aby si vážily toho, co prožívají, aby žily přítomnost, aby si vážily práce druhých, aby se snažily pomáhat druhým. Takové zaměření je mi hodně blízké. Pobyt na chaloupce v šumavských kopcích má navíc blahodárné účinky na tělo i mysl. Kterých lidí si vážíte? Lidí, kteří jednají s ostatními s úctou. Poslední dobou zjišťuji, že mnoha lidem tato vlastnost chybí. Pak samozřejmě lidí, kteří si váží sami sebe a dokážou si dělat legraci sami ze sebe. Dále lidí, kteří nemyslí jenom na svoje vlastní blaho a snaží se dělat radost druhým. Vážím si lidí, kteří neberou život příliš vážně a nechají život volně plynout. Vadí mi napjatí lidé, kteří stále něco řeší co, kdy, kde, jak a proč i ti, kteří soudí druhé nebo je okřikují. Ač to také dělám a chtěla bych se toho zbavit. Co se kultury týče, jste velmi činná zejména v hudební branži. Jak všechny aktivity stíháte? Těžko. Když se mě někdo ptá, jak se mám, odpovídám, že rychle. Mám pod palcem ženský pěvecký sbor Maraveja, jako kapela Druhý dech zpíváme a hrajeme s Jakubem Weissem, s jeho sestrou a s Honzou Srbeným z Netolic každou třetí neděli v měsíci na mších v kostele sv. Jakuba v Prachaticích. Také hrajeme na koncertech, poblíž jsme naposledy koncertovali v kostele svaté Anny na Libínském Sedle, občas hrajeme na nějakém festiválku. V Pošumavské komorní filharmonii hraji na housle, se zpěvem vypomáhám ve skupině Laguna a v Dechovém orchestru Prachatice pod vedením Václava Franze. Také hodně zpívám na křtech nebo na svatbách. Zrovna včera jsem zpívala na svatbě na Kleti, doprovázel mě klavírista, se kterým jsme se asi rok vůbec neviděli. Elektrické piáno rušil signál z vysílače, bylo to dost náročné, ale zvládli jsme to. Taky jezdím zpívat s různými menšími uskupeními, třeba v triu, anebo hrát na housle. Může to být i do nějaké hospůdky. Vždycky si něco vymyslím a pak to chci zrealizovat, takže jsem si třeba vymyslela se svými studentkami ze střední pedagogické školy, že uspořádáme koncert v Muzeu české loutky a cirkusu Umíte říct ne, co se hudebních aktivit týče? Učím se říkat ne. Snad mi to půjde. Párkrát se mi to už povedlo. Kývla byste na nabídku šéfovat mužskému pěveckému sboru? Hned bych ji přijala, to by byla ohromná legrace (smích). Aspoň bych to zkusila, určitě by to byla dobrá zkušenost. Prozradíte váš hudební sen? Mít kapelu s několika velmi dobrými muzikanty, kteří mě budou jako zpěvačku doprovázet. Hráli bychom latinské písně, jazzové standardy, blues Kromě toho bych si chtěla natočit CD. Už jsem domluvená, že by to bylo možné ve studiu prachatické základní umělecké školy. Působíte jako předsedkyně kulturní komise města. O čem jste v komisi jednali naposledy? Kulturní komise je pouze poradní orgán. Nemá moc velké pravomoci zařizovat například velké kulturní festivaly. Může se vyjadřovat k akcím, koordinovat je nebo doplňovat, co by se mohlo, co by se nemělo, co by bylo dobře, co ne. Zrovna pracujeme na kalendáři města pro rok 2013 s historickými fotografiemi, které budou doplněny současnými pohledy. Díky panu Fenclovi z Prachatického muzea a starým snímkům, které jsme s jeho pomocí vybrali, bude srovnávací kalendář určitě zajímavý. Co si jako divák slibujete od Podzimních slavností, které Prachatice zažijí 22. září? Pokud se povede počasí, bude to hodně příjemná záležitost a zároveň ojedinělá možnost vidět v akci spoustu místních spolků. Přehnaná rivalita vede například mezi tanečníky nebo seniorskými zájmovými skupinami k nepěknostem, které přerůstají v očerňování a pomluvy. Zažíváte něco podobného na prachatické hudební scéně? Tohle považuji za strašně zbytečnou věc a hrozně mě to mrzí. Všichni fungující muzikanti v Prachaticích víme, že těch, kteří hrají klasiku, moc není, takže si vzájemně vypomáháme. Jednou hezky řekl kolega muzikant Tomáš Krejsa, že mu přijde naprosto zbytečné, abychom na tomhle hudebním rybníčku provozovali nějakou rivalitu. Naopak, pokud můžeme, muzikanty si půjčujeme. Když třeba Laguně zrovna chybí bubeník, zaskočí bubeník z TOP Bandu. Věřím, že by to fungovalo i naopak. Nevím, jestli jsou muzikanti pohodovější než tanečníci, ale rivalitu mezi nimi necítím, spíše snahu pomoct si. Vyptával se Václav Malina. strana 12 září 2012

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 Nejenom lavičky Václava Havla nacházejí svá místa po světě Hradec Králové se může pyšnit navíc i čerstvě otevřenou Galerií Václava Havla. Každý, kdo si

Více

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Tisková zpráva, dne 16. září 2013 OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Klášterní areál Ostrov, kostel Zvěstování Panny Marie Večerní prohlídka bude probíhat v sobotu 14. září 2013 od 17:00 a od 19:30 hodin

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 23/2012. Zprávy z Informačního centra pro mládež Prachatice

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 23/2012. Zprávy z Informačního centra pro mládež Prachatice ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 23/2012 Zprávy z Informačního centra pro mládež Prachatice www.facebook.com/icm.prachatice Kontakt: Informační centrum pro mládež Prachatice Zlatá stezka 145 383 01 Prachatice Tel./fax:

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE t Dobrovolnictví má v Prachaticích mnoho podob (sbírky, návštěvy, spolupráce s organizacemi, pomoc při odstraňování škod, pomoc společnosti). Zdravé

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Hradec Králové město přátelské rodině

Hradec Králové město přátelské rodině Hradec Králové město přátelské rodině Ing. Anna Maclová, náměstkyně primátora pro oblast školství, sociální věci a zdravotnictví PhDr. Marek Šimůnek, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Seminář

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KDE NÁS NAJDETE Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkovo náměstí 87 580 02 Havlíčkův Brod 2 Telefon: + 420 569 400 499 GSM: + 420 777 327 844 Fax: + 420 569 400 490 E-mail: knihovna@kkvysociny.cz

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

ZÁPIS č. 27. z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice

ZÁPIS č. 27. z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice ZÁPIS č. 27 z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice Přítomni: Ing. Martin Malý (odchod 9:45 hod, příchod 10:50 hod.), PaedDr. Jan Klimeš,

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť:

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: NABÍDKA PRONÁJMŮ nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: DIVADLO POLÁRKA CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTANKA KLUB LEITNEROVA které jsou vhodné především

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Evropský týden mobility ETM

Evropský týden mobility ETM Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2011 Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 Co se událo minulý týden? AICM ČR na veletrhu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích! Od středy 23. do pátku 25. listopadu 2011 byl v Českých Budějovicích zahájen již

Více

Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let.

Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let. Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let. Soutěžní karta pro děti 22.5.2014 Stavba Bambiriádního městečka Slavnostní zahájení 23.5.2014 9.30 h Pro hosty slavnostního zahájení jsme připravili

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE. str. 3. 4. ČINNOST V ROCE 2009.. str. 4. 5. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK Krása v srdci o.s. o.s. Krása v srdci vzniklo dne 16. 3.

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Jiří Senohrábek. Propojení reálného a virtuálního výletu na příkladu projektu Otevřte 13. komnatu

Jiří Senohrábek. Propojení reálného a virtuálního výletu na příkladu projektu Otevřte 13. komnatu Jiří Senohrábek Propojení reálného a virtuálního výletu na příkladu projektu Otevřte 13. komnatu Co to je? Pro koho to je? nový produkt cestovního ruchu pro rodiny s dětmi nebo poutníky po českých hradech

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008 Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající pod záštitou Světové zdravotní

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Hodonín, 6. listopadu 2013 www.zdravamesta.cz/ps Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to? podpořeného finančními

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

OBČASNÍK 1/2016. Připravované akce. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.

OBČASNÍK 1/2016. Připravované akce. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. OBČASNÍK 1/2016 Milí přátelé, vážení členové! Jaro už docela silně zaklepalo na dveře, takže je nejvyšší čas si připomenout, jaké akce nás v nejbližších týdnech čekají. Protože jsme ale ani v zimních měsících

Více