Radniční list. Starostův sloupek. Školy o prázdninách nezůstaly zcela opuštěné. Města Prachatice, XIV. ročník, číslo 9 (září 2012)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radniční list. Starostův sloupek. Školy o prázdninách nezůstaly zcela opuštěné. Města Prachatice, XIV. ročník, číslo 9 (září 2012) www.prachatice."

Transkript

1 Měsíčník Města Prachatice, XIV. ročník, číslo 9 (září 2012) Starostův sloupek Nevím, jak vypadalo slavnostní předání Národního domu k užívání sokoly 15. srpna 1903, ale myslím si, že to byla nádhera. Je třeba připomenout, že v té době zbývalo k vytoužené samostatnosti našeho národa ještě dlouhých 15 let. Domnívám se, že v tomto období to byla veliká odvaha a výraz vlastenectví umocněný skutečností, kdy naprostá většina domů v centru našeho města byla ve vlastnictví Němců. Na kašně nebyla socha Spravedlnosti, ale bysta císaře pána. Slavnostní předání staronově zhotovených sgrafit 1. srpna 2012 bylo pravděpodobně menší, ale stále velké svým významem. Uskutečnilo se téměř přesně po 109 letech. Za tu dobu se v našich dějinách mnoho událo. Byli jsme v centru dvou světových válek a třikrát okupováni (v roce 1903 jsme byli součástí Rakouskouherské monarchie, v roce 1938 jsme se nedobrovolně stali součástí Sudet a posléze fašistické okupace českých zemí, poté přišlo další dlouholeté období nesvobody, jejímž vrcholem byla okupace Sovětským svazem v roce 1968). Fasáda Národního domu v Prachaticích jakoby nesla všechny tyto milníky naší historie v sobě. V roce 1903 byla zhotovena, v roce 1938 byly fašisty definitivně odstraněny zbytky sgrafit a v dobách socialismu, v šedesátých letech, bylo dílo zkázy dovršeno odstraněním plastických šambrán okolo oken. Fasáda se tak stala tuctovou, nevýraznou. Zpět do své krásy z roku 1903 se vrátila až dnes. Vkusně se tak její výzdoba vrátila do linie domů, kde vyvažuje obdobnou krásu našeho městského muzea. Myslím, že otevření Národního domu v našem městě mělo pro náš region v roce 1903 obdobný význam jako otevření Národního divadla v Praze a právem a hrdě nese dodnes přívlastek Národní. Věřím, že se tak 1. srpen 2012 stane významným datem v kronice našeho města. Ing. Martin Malý Paní uklízečky ZŠ Národní Soňa Spoustová a Bohuslava Dvořáková rovnají před začátkem školního roku 2012/13 nové lavice. Foto Václav Malina Školy o prázdninách nezůstaly zcela opuštěné Ačkoli děti a žáci si na dva měsíce vyrazili užívat prázdninových radovánek, budovy prachatických škol nezůstaly zcela opuštěné. Na tento okamžik čekají malíři a další řemeslníci, aby opravili, co je potřeba, a v rámci možností se vylepšilo prostředí pro ty, kteří zde budou po prázdninách po celý školní rok 2012/2013 pobývat. A tak pro ředitelky a pracovníky škol nastal čas realizace toho, co ve druhém pololetí naplánovaly. Bc. Helena Turková Kubátová, ředitelka MŠ Prachatice: Jako každý rok byl provoz všech pracovišť mateřské školy sloučen do jednoho, a to do pracoviště Zahradní. Pro děti byly připraveny hravé, sportovní a rekreační činnosti. Této možnosti využilo každý týden kolem 60 dětí ze 472 běžně docházejících. Ostatní děti si užívaly prázdnin se svými rodiči a blízkými, od mateřské školy si odpočinuly, aby se v září plny prázdninových zážitků mohly sejít se svými kamarády. Na ostatních pracovištích, které nebyly v době letních prázdnin v provozu, se vykonávala běžná údržba, opravy a nátěry zahradních hracích prvků, opravy rozpadlých zídek a chodníků. Na Krumlovské tepelné hospodářství měnilo potrubí. Bylo nutné rozkopat poměrně velkou část školní zahrady, což nás nejvíce mrzí. Doufáme, že se podaří dát vše do původního stavu a děti budou moci zahradu využívat v plném rozsahu. Mgr. Hana Bolková, ředitelka ZŠ Národní 1018: Prázdniny jsou již tradičně dobou, kdy je ve škole prováděna údržba, úklid, případně realizovány různé investiční akce. Ani letošní prázdniny nebyly na Základní škole Národní výjimkou. Momentální finanční situace neumožňuje realizovat ve škole větší opravy a údržbu, přesto již v červenci začal pracovat ve škole pan malíř a opět vymaloval vše, co bylo třeba. Zcela nově byly vymalovány tři první třídy a na II. stupni se nezapomnělo ani na třídy nových kolektivů šesťáků. Pozornost věnoval pan malíř také kinu, které prošlo velkou modernizací, a tak kromě vybudování nového technického zázemí se vymaloval i kinosál. Začátkem srpna dorazil nový školní nábytek pro zařízení dvou tříd. Učebna matematiky na II. stupni tedy získala nejen nové lavice a židle, ale i velký počítačový stůl. V místnosti byly nainstalovány žaluzie. Tato montáž byla provedena i v dalších sedmi učebnách. Hlavním důvodem pro montáž žaluzií je nutnost zastínit místnost a umožnit tak kvalitní projekci dataprojektorem na plátno nebo interaktivní tabuli. V současné době je ve škole 19 tříd s dataprojektorem, z toho v šesti z nich je interaktivní tabule. Do školní počítačové sítě je napojeno téměř 70 počítačů a prázdninová údržba serveru byla tedy velmi potřebná. Paní uklizečky provedly perfektní úklid celé školy a na školníkovi bylo zajistit údržbu nábytku, natírání tabulí, plotu, bílení kuchyně a školního bufetu, stěhování a sestavování nábytku, sekání živého plotu a trávy na školní zahradě a mnoho dalšího. Kuchařky prováděly generální úklid školní jídelny a kuchyně. Správce hřiště udržoval na hřišti pořádek a vyměnil rozbité kryty na střídačkách. Ráda bych poděkovala provozním zaměstnancům školy. Jejich práce je velice náročná a bohužel finančně značně nedoceněná. Díky všem za přípravu nového školního roku. (pokračování na str. 2)

2 Město žádá o dotaci na odpadový dvůr a kompostárnu Přes rok trvající příprava jde do finále. Rada města na svém zasedání 6. srpna 2012 rozhodla o podání žádosti do programu Státního fondu životního prostředí (SFŽP) o dotaci na výstavbu odpadového dvora a kompostárny za průmyslovou zónou směrem na Leptáč. Začínali jsme takříkajíc z nuly, kdy jsme po rozhodnutí zastupitelstva o zařazení dotčeného pozemku do procesu změny územního plánu tvořili v ustanovené pracovní skupině parametry odpadového dvoru i kompostárny, které následně byly podkladem pro otevřené výběrové řízení na projektovou dokumentaci. Po získání jasnějších obrysů o stavbě, kdy projekt přinesl již rozměry, umístění technologií, přesné zasazení do terénu a další podstatné a důležité technické údaje, jsme poptali několik firem, které v minulosti úspěšně zpracovaly dokumentaci k obdobným stavbám do dotačního programu SFŽP. Firma připravila žádost, která by měla pomocí bodového ohodnocení přiblížit naše snahy k úspěchu. Z tohoto důvodu žádáme na každý objekt zvlášť, tedy samostatně na odpadový dvůr a obdobně na kompostárnu. Žádosti se přijímají na SFŽP do poloviny září. Informace, zda město uspělo a získá v nejlepším případě zhruba dvoutřetinovou dotaci na akci v projektové hodnotě okolo 40 milionů korun, se dozvíme v prvním čtvrtletí roku Pracovní skupina se sešla dvanáctkrát, poprvé v květnu loňského roku, naposledy v letošním červenci. Administrátorem byl Ing. Josef Starý, který vedl projekt po věcné i administrativní stránce, svolával jednání, psal zápisy a závěry a zároveň odborně koordinoval jednotlivé kroky a činnosti členů skupiny, projektantů a dalších zapojených osob. Jemu i dalším kolegům MVDr. Peřinkové, Ing. Eichnerovi, Mgr. Srchovi a Bc. Jeřábkové děkuji za systematický a profesionální přístup k úkolu, který jsme řešili, a věřím, že úsilí přetavíme v co nejvyšší dotaci. Robert Zeman, místostarosta města Vlakem ECCE LIBRIS na prachatické Podzimní slavnosti Mgr. Alena Nachlingerová, ředitelka ZŠ Vodňanská 287: Na naší škole se nezahálelo ani o letošních prázdninách. Získali jsme prostředky z grantu EU peníze školám a mohli jsme pořídit dalších sedm interaktivních tabulí, a tak celkový počet 11 tabulí umožní vyučujícím ve zvýšené míře používat interaktivních metod a určitě přispěje i k větší motivaci žáků. Aby interaktivní tabule mohly fungovat na 100 % muselo být provedeno zasíťování (připojení na internet) v učebnách 1. patra školy, také byly instalovány rolety do 39 oken celé jižní strany budovy a z důvodu posunutí původních tabulí byly prodlouženy stupínky a ty následně pokryty novým linoleem. Co žáky i rodiče po prázdninách asi nejdříve zaujme, budou krásně barevné nejen třídy a družiny, ale i celé chodby a schodiště. Pastelové barvy tyto prostory určitě velmi zútulnily. Tentokrát byla na malování věnována nemalá finanční částka z rozpočtu školy. Každým rokem směřujeme finanční prostředky i na výměnu starého nábytku a lavic. Letos byly jedna třída a školní družina vybaveny nábytkem na míru, do dvou učeben pak zakoupeny nové lavice a židle. Můžeme konstatovat, že veškeré učebny jsou již vybaveny novým nábytkem a na 2. stupni i osobními skříňkami pro jednotlivé žáky. Na nový kotel se může těšit i školní kuchyně. Starý, nevyhovující byl nahrazen moderním, plně odpovídajícím současným požadavkům. Přívalové deště letošního léta zamotaly hlavu i vedení školy ve Vodňanské ulici. Přes zrealizované opravy ploché střechy nad přístavbou školy po loňském zateplování začalo do prostor školy znovu zatékat, a proto byla střecha opět opravena již po celé ploše. To byla poslední větší oprava letošního někdy opravdu nešťastného způsobu léta. Již pátým rokem slaví knihovníci, spisovatelé, ilustrátoři i nakladatelé svá KOLA. Setkání, ať projeté na kolech bikerů, vlakových nebo ve veteránech, určené široké veřejnosti a vždy provoněné skvělou atmosférou proběhne v letošním roce v sobotu 22. září. Vlak s lokomotivou Štokr vyjede z Písku v 9.23 za celostátní účasti knihovníků a spisovatelů. Do Prachatic, kde budou cestující vítat prachatičtí baráčníci, by měl dojet v hodin. Ve vlaku bude tentokrát hrát českokrumlovská kapela Paraván. Během jízdy se cestující potkají se spisovatelem Michalem Vieweghem, který již pátým rokem obdivuje prachatickou knihovnickou souhru a nadšení. Jak vlaková kola budou polykat kilometry, zavoní opékané klobásy a uvařená káva, tak se cestující seznámí s jihočeskými spisovateli, zaposlouchají se za zvuku vlakových kol do autorských čtení, budou přepadeni Mexickými jezdci Autorská čtení se stala nedílnou součástí i v hlavním programu na prachatickém náměstí. Posluchači se setkají také s regionálními autory, s Davidem Žákem, Radkem Štěpánkem, Romanem Kozákem, Ondřejem Fibichem, Vladimírem Šrámkem, Hynkem Klimkem či Hankou Hosnedlovou. Na náměstí bude rovněž připravena autogramiáda a návštěvníkům bude dána možnost zakoupení knih od zúčastněných spisovatelů. Prachatická knihovna, ve které se myšlenka, že je třeba vyjet na kolech po knihovnách regionu, narodila, je realizátorem této akce. Ovšem bez spolufinancování tradičně Jihočeským krajem z grantového programu Podpora živé kultury, Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti, Českých drah a také Města Prachatice by nebylo možné literární vlak vypravit a uskutečnit doprovodné akce. Děkuji všem sponzorům, kteří si uvědomují, že nehmotné dědictví ukrývané v knihách se nedá ničím nahradit. Přijďte si s námi užít letošní literární setkání. Bližší informace získáte na webových stránkách knihovny. Mgr. Hana Mrázová, ředitelka MěK Prachatice Školy o prázdninách nezůstaly zcela opuštěné (dokončení ze str. 1) Mgr. Lenka Králová, ředitelka ZŠ Zlatá stezka 240: Během letních prázdnin proběhly na naší škole jak drobné provozní opravy, tak malířské práce v prostorách chodeb celého I. pavilonu a v jedné třídě na druhém stupni. Vzhledem k nedostatku finančních provozních prostředků jsme se do větších investičních akcí či oprav nepouštěli. Tyto peníze byly totiž použity na realizaci již ukončeného projektu, jehož monitorovací zprávy jsou stále ve stádiu schvalování a postupného proplácení. Díky evropským dotacím jsme mohli vybavit školu novými pomůckami. Část finančních prostředků z projektů Šance pro všechny a EU peníze školám jsme použili na nákup převážně informační a komunikační technologie potřebné k realizaci těchto projektů. V rámci projektu Šance pro všechny se jednalo hlavně o počítače, notebooky, tiskárny a laminátory. V září budou další finanční prostředky tohoto projektu použity na vybavení naší školy a partnerských škol didaktickými a psychomotorickými pomůckami, encyklopediemi a výukovými programy pro reedukaci. Z projektu EU peníze školám půjde o interaktivní tabuli, fotoaparáty, počítače, diaprojektory a notebooky. Za Město Prachatice děkujeme ředitelkám a všem, kteří se podíleli na tom, že děti a žáci začnou nový školní rok ještě kvalitnější výukou a v příjemném prostředí. Společně s dalšími ředitelkami se připojujeme k paní ředitelce Bolkové s poděkováním těm, kteří byli na školách vidět téměř celé prázdniny provozním pracovníkům. Zaměstnancům škol přejeme mnoho síly a energie, dětem krásné zážitky v třídních kolektivech školky a žákům škol úspěchy při získávání vědomostí ve školním roce 2012/2013. Jiří Šobr, oddělení školství odboru kultury, školství a cestovního ruchu MěÚ strana 2 září 2012

3 Evropský týden mobility 2012 s mottem Pohyb správným směrem Evropský týden mobility (ETM) je kampaň pro občany měst a obcí, která má za cíl upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou a zároveň nabídnout možnosti a výhody alternativních druhů dopravy, ať už je to jízda na kole, používání veřejné dopravy nebo prosté chození pěšky. Pohyb správným směrem je motto letošního již jedenáctého ročníku, který probíhá v týdnu od 16. do 22. září. Zdravé město Prachatice a ve spolupráci s partnery nabízí občanům následující akce: Pěší výlet s Klubem českých turistů cca 20 km Vimperk, Svatá Maří, Radhostice, Vlachovo Březí Odjezd z autobusového nádraží 8.10 hod.; návrat hod.; info: Dny EHD navštivte památky v Prachaticích od 9.00 do hod Aby záda nebolela přijďte si zacvičit od hod. do Jogacentra, Velké nám Bezpříspěvkové dárcovství krve na Prachaticku výstava fotografií, osobní postřehy dárců krve, Atrium zimní zahrady v Nové radnici. Organizuje: Český červený kříž Prachatice Komunitní centrum zdravotně postižených a seniorů, Na Sadech 559: Pohyb správným směrem v počítači od 9.00 do hod., Klub SEN- Obnovená fasáda Národního domu oprávněně přitahuje pozornost. Foto Václav Malina SEN (prachatičtí senzační senioři), individuální vyhledávání aktualit k ETM a Dni bez aut, zajišťují Karel Rabenhaupt a Karel Hrůza. V pohybu si rozumíme od hod., kurz odezírání zaměřený na rozpoznávání hluku, zvuku, ruchu. Cílem setkání a kurzu je zlepšení dorozumívání mezi lidmi, chodci, řidiči. Organizuje: Oblastní výbor Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Prachatice Plavecký bazén Prachatice: Abychom se netopili od do hod., ukázka plaveckých stylů, pod vedením instruktora si vyzkoušíte, jak správně plavat, dýchat, potápět se, netopit se. Ve vodě s hudbou aquaaerobic od do hod. Akce zaplatíte za jednu hodinu, plavete do konce provozní doby I my se pohybujeme správným směrem s handicapem. Společné setkání zdravých a zdravotně postižených osob v Parku mládí u mezigeneračního hřiště. Akce na podporu pohybu správným směrem (na vozíku, s holemi, berlemi, vodící holí pro nevidomé, s navigací, se psem vodícím, asistenčním ). Organizuje: Klub zdravotně postižených Prachatice, ARPZPD v ČR. Mezinárodní den míru od hod. Organizuje: Středisko jógy v denním životě Evropský den bez aut na Velkém náměstí při Podzimních slavnostech od 8.30 hod. do hod. Bohatý kulturní program, soutěže, kvízy, pohybové aktivity. Vlakem s knihovnami na Podzimní slavnosti speciální vlak vás přiveze i odveze, jízdní řád na Česká beseda, výuka tance nejen pro baráčníky od hod. na prachatické rychtě. Organizuje: Obec baráčníků Vitoraz Prachatice. Připravený program je opravdu velmi bohatý a různorodý a každý si v něm určitě najde něco zajímavého. Takže neváhejte a využijte tento jedinečný prodloužený týden a přijďte se podívat, poslechnout, říci nám svůj názor nebo si pro dobrou náladu zasoutěžit. Sledujte, kde průběžně zveřejňujeme další podrobnosti. Všichni jste srdečně zváni a společně s partnery Zdravého města Prachatice se moc těšíme na vaši účast. Marie Peřinková, koordinátorka Zdravého města Komise sociální a prevence kriminality nezahálela ani o prázdninách Komise sociální a prevence kriminality (KSPK) během letních měsíců upírala svoji pozornost na oblast, jež byla občany Prachatic označena v rámci fóra Zdravého města Prachatice jako jedna z nejpodstatnějších. Touto oblastí bylo financování sociálních služeb v našem městě. KSPK se v průběhu letních dnů snažila spolu s poskytovateli sociálních služeb nalézt průhledný a jasný systém spolufinancování sociálních služeb ze strany Města Prachatice pro Prachatičáky. Tento systém nalezla v otevřeném výběrovém řízení pro služby, které byly odborníky i uživateli služeb označeny za prioritní a potřebné pro naše město, namísto nedefinovatelnému přidělování financí organizacím přímo z rozpočtu města. Prozatím je celá situace ve fázi jednání se zástupci našeho města. Sociální služby jsou služby poskytované rodinám s dětmi, dětem, lidem se zdravotním postižením, seniorům nebo lidem, kteří se ocitnou v situaci, se kterou si sami nedokáží poradit a potřebují odbornou pomoc. Díky dlouholeté snaze mnoha odborníků z Prachaticka je také v Prachaticích několik služeb celostátně na nejvyšší úrovni. Bohužel bez spoluúčasti Města Prachatice hrozí mnoha službám konec možnosti pomoci občanům Prachatic Júsuf Traore, předseda komise září 2012 Fenka Arwen je u své nové paní Marie Mrázová z Prachatic s těžkým zrakovým postižením se rozhodla, že ke své kamarádce vodící slepecké holi přidá ještě jednu kamarádku, a to pejska. Osm měsíců trvalo hledání, podání žádosti, vyřizování, seznamování a poslední týden výcvik v místě bydliště. Výcvik samotného psa trval rok a tři čtvrtě. Podílela se na něm Škola pro výcvik vodících psů Brno především díky Milanovi Dvořákovi, který osobně z Brna přivezl psa paní Mrázové a zacvičuje jej v místě bydliště, v Prachaticích. Společně procházejí místa, trasy, kudy se nejvíce majitelka pohybuje. Arwen už je tedy doma. Jde o dudla křížence zlatého retrívra a královského pudla. Arwen je pojmenována podle literární postavy z knihy J. R. R. Tolkiena Pán prstenů, kde byla nejmladší dcerou Elronda a Celebrían, vnučkou Paní Galadriel. P. S: Až uvidíte venčit Arwen, pomozte paní Mrázové. Oproti mnohým lidem chce po svém miláčkovi uklízet. Děkujeme. H. Rabenhauptová strana 3

4 Běloruské děti zavítaly také do Prachatic Zapomenout alespoň na krátký čas na smutný život ve své vlasti, kde často přežívají ve svízelných a pro nás nepředstavitelných sociálních podmínkách, to se stalo cílem devítidenního ozdravného pobytu běloruských dětí, které přijely 2. srpna do Českých Budějovic. Ozdravný pobyt v Čechách pro ně pořádala českobudějovická Diecézní charita v rámci projektu Adopce na dálku. Skupinu 14 dětí z Brestské oblasti v Prachaticích na radnici přijal starosta Martin Malý, pak nastalo putování po městě a okolí. Děti navštívily Prachatické muzeum, v Muzeu české loutky a cirkusu si po prohlídce zahrály na artisty a klauny v improvizované aréně. Následovalo setkání s prachatickými seniory na mezigeneračním hřišti, kde všichni soutěžili a společně se radovali. Na dopravním hřišti běloruské děti závodily na kolech, u DDM na in-line bruslích (mnohé na nich stály poprvé), velkou zábavou byly i trampolíny v tělocvičně. Po obědě se velkým zážitkem stal lanový park na Libíně, kde se děti setkaly s radní Andreou Tajanovskou. Protože se sportování v lese protáhlo, následovalo na závěr zklidnění a vnímání krás zámku Kratochvíle, kde došlo dokonce na koncert běloruské dívky Olgy, která zahrála skladbu na klavír. Následovalo hromadné focení v zámecké zahradě a poznávání bylin. Společná večeře, předání dárečků a zhodnocení celého dne se odehrálo na půli cesty. Děti a jejích vedoucí spokojeně odjížděli do Českých Budějovic a my, organizátoři, do Prachatic s pocitem dobře vykonané práce. A možná i něčeho navíc. H. Rabenhauptová Nejen překladatelskou oporou se běloruským dětem při pobytu v Prachaticích stali Věra a Alfréd Schulzovi. Od roku 1945 po sametovou revoluci ze stránek prachatické kroniky Duben 1946 V přítomné době zahajují ONV v Jihočeské oblasti konfiskační řízení ohledně nepřátelského majetku podle dekretu č. 108/45 Sb. z a m. tj. majetku nezemědělského. ONV vyzívají MNV, aby do 14 dnů hlásili nepřátelský majetek, o němž lze předpokládat, že jeho vlastníka lze zařaditi podle ustanovení 1 odst. 1 3 dekretu č. 108/45 sbírky o konfiskaci nepřátelského majetku a následkem toho propadá konfiskaci. Železniční traťová stavební správa TSS v Prachaticích se sídlem ve Strakonicích přeložena od 1. března 1946 do Vodňan. Tím ztratilo naše okresní město jeden ústřední úřad. Odsun Němců z Československa Od 3. března do 3. června 1946 byl proveden plánovitý a spořádaný odsun Němců z Československa v rámci akce ministerstva vnitra. V té době bylo z Prachatic odesláno: 6 transportů o 41 vagonech do Brodu nad Lesy tj. do amer. pásma a 1 transpost 300 osob do Prosečnice. Každý transport do amer. pásma provázela americká vojenská stráž. Další transporty budou vypraveny na jaře r Zbylí Němci, kteří nebudou odsunuti, mají být začleněni do zemědělské práce ve vnitrozemí. Na opuštěném území u Ktiše, Zbytin a Volar zřizují se pastvinářská družstva. 6. března 1946 přijel do Prachatic první transport Jugoslávců. Jugoslávský dorost pobyl na lázních sv. Markéty a po rekreaci zařazen byl do různých podniků k zaškolení. Mladé Jugoslávce přivítal František Dunovský, ředitel odb. školy pro ženská povolání. Pracovní brigády Zajištění a zlepšení výživy je základním předpokladem pro život a zdraví národa a pro stupňování výkonnosti všech pracujících. Místní národní výbory obrací se s výzvou k všem občanům, politickým stranám, úřadům, ústavům, školám a závodům, aby pomáhali při organisování dobrovolných výpomocí- brigád. 6. března 1946 Místní osvětová rada uspořádala v předvečer 96. narozenin T. G. Masaryka slavnostní akademii v městském divadelním sále. Shromážděné občanstvo uvítala M. Fírová, žákyně Ia OŠŽP. Napsal F. Dunovský. Vážení! Je mě velkou ctí a radostí, že Vás mohu přivítati k dnešnímu oslavnému večeru. Místní osvětová rada v Prachaticích, která se nedávno ustavila, rozhodla se zasvětiti svůj dnešní podnik památce našeho prvního presidenta, tatíčka Masaryka, jehož narozeniny 7. března vzpomínáme. Nemohlo být krásnějšího a důstojnějšího podnětu k zahájení činnosti Osvětové rady, než je oslava jednoho z největších synů našeho národa. Místní osvětová rada bude jako v jiných městech nejvyšším orgánem místním po stránce osvětové, v ní budou zastoupeny všechny korporace a instituce, které se zabývají kulturou, osvětou a vzděláváním, ona bude rozhodovat o jednotlivých veřejných podnicích tohoto druhu. Povinností její bude, aby svědomitě dbala, aby občanům našeho města se dostávala osvěta, která by byla na prospěch města, národa i státu. Někde již pracují tyto rady velmi účinně a prospěšně. Zdejší mládež Vás prosí a volá: Pomozte všichni, pokud to je ve Vašich silách, aby naše milé, kdysi tak slavné město, mohlo se postaviti do řady měst pokrokových, čilých a průbojných, aby jeho hvězda zase zářila na Jihočeském kraji. Jižními Čechy šly slavné dějiny i naše město zasáhly! Nežijeme jen v nečinnosti, odpočinku a městské povýšenosti z městské tradice, která nás nezachrání, ale jdeme v před! Kdo stojí, jde zpět! Závoďme ne v materiálních osobních výhodách, ale v tom, kdo více udělá pro město, lid, národ, stát a osvětu!! Učme se v dějinách, že když jsme zvítězili, bylo to vždy silou ducha, ne hrubou silou! Prachatice, jakož i naše Republika budou v dohledné době očištěny od odvěkého, sveřepého nepřítele, udělejme si naše město vzornou prací krásné, české s pěkným osvětovým, společenským a kulturním životem! Tatíčku Masaryku, Tys chtěl, aby Tvůj národ byl vzděláván, my chceme i zde v Prachaticích Tě uposlechnouti a jíti za Tebou! Vítám Vás na první podnik M.O.R. ještě jednou a přeji Vám příjemný večer a společné osvětové místní činnosti Zdar! Potom o významu oslavy promluvil František Dunovský, ředitel Odborné školy pro ženská povolání (ústav Božena Němcová). Vojenská posádka spolu s ochotnickým spolkem v Prachaticích sehrála v neděli 10. března ve dvou představeních v městském divadle v rámci vzpomínkových oslav na presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka divadelní hru Alois Jirásek Lucerna. Prachatičtí studenti uctili památku T. G. M. K trvalému uctění presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka u příležitosti jeho 96. narozenin nabídla ústavní studentská rada stát. reálného gymnasia v Prachaticích při akci Mládež sobě a republice místnímu akčnímu výboru pro znovuvybudování knihovny a čítárny města Prachatic pomoc ve sbírání knih. Sbírka byla vykonána v mimoškolní době ve dnech 5. a 6. března Celkem bylo sebráno a odevzdáno 258 knih a na penězích 3192,- Kčs. Pavel Fencl strana 4 září 2012

5 září 2012 Radniční list Dny evropského dědictví 2012 v Prachaticích Dobro proti zlu na Šibeničním vrchu Ve dnech 4. až 9. září 2012 ovládne Šibeniční vrch v Prachaticích Traken středověké rytířské divadlo na koních. V rytířském turnaji budou diváci sledovat napínavá klání urozených rytířů, souboje muže proti muži, dřevcové souboje, jezdecké dovednosti, spoustu kaskadérských kousků a další nezvyklou podívanou. Traken celé představení pojal jako souboj dobra se zlem, kde dobro zastupuje chrabrý princ a zlo dva zlotřilí bratranci rytíř Dejmor, který podepsal vlastní krví smlouvu s dáblem, a jeho přitroublý bratranec Žumbera z Podmok, který holduje hazardu, pití a konkubínám. Petr Novák V sobotu 15. a neděli 16. září se v Prachaticích uskuteční letošní Dny evropského dědictví (European Heritage Days, ve zkratce EHD). Ty již patří k tradičním zářijovým kulturně společenským akcím s významným poznávacím aspektem. Slouží k rozšíření všeobecného povědomí o našem kulturním dědictví. Každoročně v září zpřístupňují široké veřejnosti co nejvíce zajímavých a výjimečných památek, budov, objektů i prostor, včetně a zejména těch, které jsou jinak zčásti nebo celé nepřístupné, objektů soukromých i veřejných. Otevírají se nejen objekty se statutem kulturních památek, ale rovněž další zajímavé objekty, které nebývají přístupny veřejnosti vůbec nebo pouze příležitostně či částečně a které mají v kontextu EHD co nabídnout. V objektech, které jsou běžně přístupné veřejnosti, a je v nich vybíráno vstupné, bývá tento den vstup volný, případně je nabízen speciální program. Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší civilizace. Proto jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce (přednášky, koncerty, městské slavnosti, soutěže a další kulturní programy). Jednotlivé země vyhlašují svá národní témata, jejichž prostřednictvím obracejí pozornost organizátorů i návštěvníků na různorodé fenomény přírodního a kulturního dědictví. V České republice se EHD konají pravidelně od roku 1991 v měsíci září. Od roku 1998 je jejich hlavním garantem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které vždy ve spolupráci s jedním ze členských měst pořádá národní zahájení. V Prachaticích se národní zahájení EHD uskutečnilo v roce Letošní národní zahájení Dnů evropského dědictví se bude konat v Kutné Hoře. Partnery hlavního garanta jsou Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Pro letošní 22. ročník je vyhlášeno národní téma Mladí památkám. Kulturní dědictví, kterým disponujeme, je nezbytné zachovat pro další generace. Představuje významnou součást našich dějin, životního prostoru a originální a nenahraditelné bohatství stálého významu. Vždy bude důležité stavět na historických zkušenostech a brát si z nich ponaučení. Nezbytné proto je vytvářet již v nejmladší generaci vztah mladých lidí k památkám, aby v nich viděli svědectví o schopnostech našich předků i o způsobu jejich života a o hodnotách, ke kterým se dříve lidé upínali. Aby kulturní dědictví podněcovalo touhu poznávat i dosahovat stanovených cílů. První krokem k tomu všemu je poznání, ke kterému mají přispívat také Dny evropského dědictví V Prachaticích bude v rámci EHD možné bezplatně navštívit např. pozdněgotický kostel sv. Jakuba Většího, včetně kaple sv. Jana Nepomuka Neumanna a vyhlídkové věže, Prachatické muzeum Sitrův dům (s výstavou Prachatice pohled do minulosti I. část a výstavou obrazů a fotografií Hany, Josefa, Jiřího a Martina Staňkových pod názvem 4+1 Kde končí barva, začíná světlo), Prachatické muzeum Vilu Zwicker (s výstavou o Jaroslavu Foglarovi), sklepy domu čp. 14 na Velkém náměstí se středověkým vodovodem, galerii Dolní brána, dům čp. 30 v Děkanské uličce, dům čp. 33 v Křišťanově ulici včetně sklepů (kavárna Bonfery), Husovu světničku v městské knihovně, Muzeum české loutky a cirkusu včetně sklepů (s výstavou Anny Suchardové Loutkářská šatna), galerii Otto Herberta Hajeka (otevřeno bude na požádání v infocentru), raně gotický hřbitovní kostel sv. apoštolů Petra a Pavla včetně zvonové věže, pseudobarokní Hüblerovu kapli, lesní kapli sv. Filipa Neri (Patriarcha), rozhlednu na Libíně či pozdněgotický kostel sv. Anny na Libínském Sedle (vstup dolním vstupem k uzamčené vnitřní mříži a dále horním vstupem na galerii s rozhledem po celé lodi s možností operativní dohody prohlídky kostela). Prohlídky budou možné v sobotu v základní době zhruba hodin a v neděli v základní době cca hodin, přičemž otevírací doba jednotlivých muzeí, galerií a soukromých objektů se mírně liší. V Prachatickém muzeu uvidíte, jak Petr Vok z Rožmberka (vlevo) vyplácí pod dohledem velitele, hraběte Althanna, pasovské vojsko v roce Foto Václav Malina V rámci doprovodného kulturního programu bude v sobotu na Velkém náměstí od do hodin hrát hudební kapela Dixie Old Boys. V Poštovní ulici budou rovněž v sobotu pořádány Farmářské trhy. Ve Staré radnici (Radniční sál) a na Velkém náměstí se bude konat sedmý ročník eno-gastronomické přehlídky Ryby a víno (viz str 8). V souladu s národním tématem EHD bylo na počátku roku uspořádáno místní kolo výtvarné soutěže na téma Památky očima mladých. Vítězné soutěžní práce byly následně zaslány do Kutné Hory, kde proběhne hodnocení celostátního kola soutěže a při národním zahájení EHD v sobotu 8. září v Kutné Hoře také vyhlášení jeho vítězů. Z ostatních soutěžních prací místního kola bude v Prachaticích v rámci EHD uspořádána výstava. Aktuální program EHD bude k dispozici na a letácích v informačních skříňkách. Informace lze získat také v budově Staré radnice v infocentru či na odboru stavebně správním a regionálního rozvoje MěÚ Prachatice. Ing. Antonín Jurčo vedoucí odboru stavebně správního a regionálního rozvoje Rodinné sportovní hry u DDM Rodinné sportovní hry 2012 se uskuteční 4. září v areálu DDM Prachatice, a to dopoledne pro školy, odpoledne od 14 hodin pro veřejnost. Cílem aktivity je, aby soutěžila celá rodina. Podmínkou je sestavit družstvo minimálně jeden dospělý a jedno dítě v jakémkoli věku. V týmu mohou rodinu tvořit i příbuzní. Všichni absolvují každou disciplínu (samostatně nebo štafetově). Nejlepší výkony budou na závěr odměněny. Součástí Rodinných sportovních her je Běh pro zdraví, jehož smyslem je podpořit sportování rodičů, dětí, mládeže, seniorů, utvářet volnočasovou aktivitu mladé generace, nabídnout nenáročnou formu sportování, upozornit na možnost využívání sportovního areálu, podpora zdravého životního stylu. (RH +) KIS připravují na říjen: Sharon Lewis a Jan Kořínek (koncert), Jure Tori a Enea Bari duo (koncert), Na tý louce zelený (opereta), Rinceoiri (irské tance), O Palečkovi (nedělní představení pro děti)... strana 5

6 Kulturní a společenský servis na září 2012 Změna programu vyhrazena! GALERIE DOLNÍ BRÁNA Tel po zavřeno út pá sobota neděle hodin Prodejní galerie stálá expozice Jaroslav Valečka: V zajetí snu Výrazný český výtvarník Jaroslav Valečka představí obrazy plné napjatého ticha, snovosti, temnoty a mystéria i hloubky lidské duše. Maluje krajiny baladické, zádumčivě melancholické, někdy až hororovitě laděné, krajiny chladné, zimní, zasněžené, krajiny žhnoucí světly ohňů, krajiny s mihotajícími se světly lidských příbytků. Tak charakterizuje Jaroslava Valečku PhDr. Rea Michalová, Ph. D., kurátorka Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze. Vernisáž 10. září v hodin v galerii Dolní brána Václav Burle: Fotografie Houby nejen ze šumavských hvozdů. Vstupní prostor galerie Dolní brána. Vstup zdarma. KOUPALIŠTĚ HULÁK (19.00) Oskar Petr a Roman Dragoun, Vinnie James Doplavná v areálu koupaliště Hulák. Oskar Petr (Marsyas, Jazz Q) a Roman Dragoun (Progres 2, Futurum, T4) jsou nesporně dvě velmi zajímavé osobnosti a legendy české hudební scény. Jako host se představí americký zpěvák a skladatel Vinnie James. Charismatická osobnost, emocionální projev, ale také nominace na americkou cenu Grammy slibují veliký zážitek pro posluchače tohoto setkání legend. Vstupné 150 Kč. MĚSTSKÉ DIVADLO (školní představení 13.30, 17.00) Turné v hajzlu C. D. Payne, autor kultovní série Mládí v hajzlu, v ČR! LiStOVáNí jeho novou knihou Neviditelný + prodej knihy C.D. Payna + beseda + autogramiáda. C. Douglas Payne je americký spisovatel, významný představitel absurdního humoru. Proslavil se zejména sérií knih o fiktivním mladíkovi Nicku Twispovi, pojmenovanou Mládí v hajzlu. C. D. Payne přilétá na Turné v hajzlu do České republiky a projekt LiStOVáNí doprovodí s jeho novou knihou Neviditelný. Velmi vtipná roadstory neviditelného člověka na útěku a humorná bomba na začátku nové sezony, navíc doplněná účastí C. D. Payna, diskuzí a autogramiádou pod záštitou US Embassy. Účinkují: Alan Novotný a Lenka Janíková nebo Pavel Oubram a Věra Hollá. Vstupné 150 Kč Pejsek a kočička Školní představení v podání Hravého divadla Praha. V dramatizaci populární knihy pro děti jsou zpracovány tři příběhy pejska a kočičky. Vstupné 40 Kč (19.00) J. Patrick: Manžel pro Opalu Komedie o dobrých duších a špatných strašidlech, které svedl dohromady jeden inzerát. Hrají: Květa Fialová, Lubomír Lipský, Naďa Konvalinková, Blanka Formanová, Čestmír Gebouský / David Vejražka. Divadelní představení předplatného cyklu PODZIM B Vstupné: přízemí 280 Kč, balkon 260 Kč, pro předplatitele 250 Kč, balkon 230 Kč (19.00) G. Aron: Můj báječný rozvod Můj báječný rozvod je velice laskavá komedie, kterou irská autorka věnovala všem, kteří nikoli vlastní vinou zůstali sami. Na diváckém úspěchu má jistě zásadní podíl brilantní výkon Elišky Balzerové, a také to, že Můj báječný rozvod je sice především skvělá komedie, ale o vážných a docela smutných peripetiích života. Divadelní představení předplatného cyklu PODZIM A Vstupné: přízemí 280 Kč, balkon 260 Kč, pro předplatitele 250 Kč, balkon 230 Kč. RADN. SÁL A ARKÁDY ST. RADNICE 14. a Ryby a víno 7. ročník eno gastronomické přehlídky (viz str. 8). Vstupenky v předprodeji za 380 Kč (infocentrum a vinotéka, Husova 69), na místě 480 Kč. VELKÉ NÁMĚSTÍ 5. ročník Po knihovnách regionu Kontaktní osoba: Mgr. Hana Mrázová, ředitelka Městské knihovny Prachatice, tel Součástí slavností bude historický parní vlak z Písku do Prachatic, projížďka Prachatice Strunkovice n. Bl. a zpět, odjezd cca v hodin směr Číčenice. Podzimní městské slavnosti Kulturní vystoupení místních souborů a spolků na Velkém náměstí. Trhy a ukázky řemesel. Pro děti pohádky a hry Loučení s létem areál Parkán Kontaktní osoba: Jiřina Dolejšková, odbor kultury, školství a cestovního ruchu Prachatice, tel Sledujte zvláštní plakáty. SÁL NÁRODNÍHO DOMU (20.00) Hip Hop Night S čestnou ideou charitativní akce přišla prachatická skupina příznivců hip hopu a vymyslela koncept hip hopové noci. Spolupořadatelem akce jsou KIS města Prachatice, neboť je třeba podporovat všechny hudební směry, i ty okrajové. Více informací o této akci naleznete na zvláštních plakátech. AREÁL PARKÁN (16.00) He Band Velký návrat zažívá do kulturního programu seriál Odpoledních čajů. Hned první díl bude zcela netradiční, ale zároveň neobyčejně lákavý. Sezonu v areálu na Parkáně ukončí a náš seriál začne budějovická skupina HE BAND. Mix funky, reagge, soulu, ale také rocku podpořený virtuozitou všech členů kapely a neuvěřitelným zpěvem Jirky Hebíka si musí najít i v Prachaticích své publikum. Vstupné 100 Kč dospělí, děti do šesti let zdarma (v případě nepřízně počasí v Národním domě). INFORMACE Městské divadlo, tel programy, e mail: Infocentrum, tel předprodej INFOCENTRUM Velké nám. 1, tel E mail: po pá so ne KULTURNÍ CENTRUM O. H. HAJEKA tel Otevřeme na požádání v infocentru. VYHLÍDK. VĚŽ KOSTELA SV. JAKUBA Otevřeno: po pá so neděle KINO NÁRODKA Rezervace vstupenek Bourneův odkaz (20.00) Thriller USA přístupný od 15 let, titulky. Vstupné 90 Kč (20.00) Méďa Komedie USA přístupná od 15 let, titulky. Vstupné 80 Kč. Svatá čtveřice (20.00) Komedie ČR přístupná od 15 let. Premiéra nového filmu Jana Hřebejka. Vstupné 100 Kč (19.00) Let s dance: Revolution (3D) Taneční, hudební, romantický film USA přístupný od 12 let, titulky. Vstupné 150 Kč (16.00) Rebelka Animovaný film USA, přístupný, český dabing. Vstupné 100 Kč (18.00) Rebelka (3D) Animovaný film USA, přístupný, český dabing. Vstupné130 Kč (20.00) Až vyjde měsíc Komedie, drama USA, přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 90 Kč (20.00) Do Říma s láskou Komedie USA, Itálie, Španělsko, přístupná, titulky. Vstupné 80 Kč. strana 6 září 2012

7 (16.00) Rebelka Animovaný film USA, přístupný, český dabing. Vstupné 100 Kč. MĚSTSKÁ KNIHOVNA pt.cz Tel (ředitelna), (dospělí a donášková služba), (odd. pro děti a mládež), (studovna), e mail: pt.cz Druhý život dětské knihy (ve spolupráci se společností SENSEN). Od počátku prázdnin je možné nosit do knihovny dětské knihy, které již doma nepotřebujete. Knihy budou shromažďovány v klubovně MěK a v Týdnu knihoven ( ), který je zařazen do Měsíce pro neziskový sektor v Prachaticích. 4. až Výstava Jihočeský klub Obce spisovatelů (výstavní prostory MěK) Literární kavárna: Schwarzenbergové v českých zemích Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D. (14.00 v Domově seniorů Mistra Křišťana, Literární kavárna otevřena již od hodin) , a Pondělní odpoledne nad knihou ( v klubovně MěK) Dny evropského dědictví (knihovna otevřena ) Dny evropského dědictví (knihovna otevřena ) STROOM Dub: Komiks (9.30 v odd. pro děti a mládež) Vlakem s knihovnami na prachatické Podzimní slavnosti Dospělé oddělení a studovna po út pá so Oddělení pro děti a mládež, Husova 70 po út čt pá so Oddělení pro děti a mládež, Národní 1018 po, st, pá, so zavřeno út, čt PRACHATICKÉ MUZEUM Tel: e mail: Otevřeno denně od 10 do 16 hod. Nové výstavy (kromě stálých expozic) Hlavní budova, Sitrův dům, Velké n Kde končí barva, začíná světlo Výstava obrazů a fotografií Hany, Josefa, Jiřího a Martina Staňkových Zwikerova vila, Zlatá stezka 255 do Jaroslav Foglar a Prachatice září 2012 MUZEUM ČESKÉ LOUTKY A CIRKUSU Velké náměstí 43, Prachatice tel , Otevřeno úterý až neděle (10.00) Tvůrčí dílna s pohádkou pro rodiče s dětmi Loutkářská šatna Anny Suchardové Brichové Více informací v Muzeu české loutky a cirkusu nebo na e mailové adrese ČAJOVNA U HRUŠKY Tel: MěO SVAZU DŮCHODCŮ ČR pt.blog.cz Týdenní poznávací a rekondiční zájezd: Posázaví Zlenice u Čerčan ubytování s polopenzí, každodenní autobusové zájezdy. Odjezd z Malého nám hod. Cena: 3950 Kč (9.00) Klub přátel Městské knihovny poprázdninové čtení + sběr dětských knih pro projekt Druhý život dětské knihy Klubovna MěK Akademie aktivního stárnutí: Posezení s mykologem nad plnými košíky, sběr exemplářů pro mykologickou výstavu CEV Dřípatka. Houbový zájezd na Dobrou Vodu. Odjezd z Malého nám hod. Cena 40 Kč (14.00) Oficiální zahájení činnosti 2. pololetí, posezení se starostou města M. Malým, info předsedkyně o aktivitách MěO, hudební duo Penc & Tischler. Restaurace Hubertus. Vstupné: jakákoliv použitá dětská kniha pro projekt Druhý život dětské knihy Autobusový zájezd: Č. Budějovice, účast na vystoupení seniorských souborů, kulturní dům Gerbera. Odjezd z Malého nám hod. Cena 50 Kč (14.00) Akademie aktivního stárnutí, Den bez aut, pétanquový turnaj při vínečku. Přijďte si zahrát hru francouzských důchodců. Domov seniorů Mistra Křišťana (14.00) Harmonikářská show, vystoupení seniorských harmonikářů a heligonkářů z jihočeského regionu, posezení u altánu. Štěpánčin park, při nepřízni počasí restaurace Hubertus. Vstupné 20 Kč. SENIORSKÁ OBČAN. SPOLEČNOST (8.45) Zahájení kurzu angličtiny konverzace, VOŠS (10.00) Měření krevního tlaku, Komunitní centrum (14.00) Mezinárodní humanitární právo, přednáška spolu s ČČK, Komunitní centrum (14.00) Členská schůze SOS, Stará radnice, 1. patro (8.00) Novohradské hory, zájezd s Mgr. Pavlem Fenclem, odjezd z Malého nám. KLUB DŮCHODCŮ (13.30) Zahájení činnosti, prázdninové zážitky (13.30) Pravidelné aktivity, půlhodinka s předsedkyní, vyprávění o Šumavě s A. Jurečkovou (13.30) Posezení s poslankyní parlamentu Mgr. Ivanou Levou, pravidelné aktivity (jóga prstů, cvičení na židlích) (13.30) Vše zajímavé o houbách s mykologem V. Špatným ZIMNÍ ZAHRADA MěÚ do Dárcovství krve obrazem, fakty i čísly Výstava ČČK věnovaná dárcovství krve v okrese Prachatice. ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Oblastní spolek ČČK Prachatice, Nemocniční 204, tel.: , E mail: www. cervenykriz.eu/prachatice (14.00) Seminář Mezinárodní humanitární právo v Komunitním centru Na Sadech ( ) Den branné přípravy, akce v Zahradní ulici u příležitosti Světové dne první pomoci, prezentace složek IZS ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST (9.15) Mše na zahájení školního roku za všechny pedagogy, studenty a žáky prachatických škol v kostele sv. Jakuba KLUB ČESKÝCH TURISTŮ e mail: Protivín Milenovice Lucký mlýn Vodňany (15 km). ČD hod Velešín Římov Doudleby Nová Ves u Č. Budějovic (19 22 km). Bus hod Vimperk Svatá Maří Radhostice Vlachovo Březí (do 20 km). Bus hod Volary Sv. Magdalena Zbytiny Chroboly (18 km). ČD hod Zájezd: Františkovy Lázně JIHOČESKÁ HOSP. KOMORA tel , SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ /sport strana 7

8 Zveme vás do historických prostor Staré radnice na Ryby a víno Společně s Městem Prachatice, naším generálním partnerem, si dovolujeme pozvat znalce a milovníky vín a dobrých pokrmů na tradiční zážitkovou gastronomickou akci, na 7. ročník eno-gastronomické přehlídky Ryby a víno. Ve dnech 14. a 15. září 2012 budou místem konání historické prostory Staré radnice Radniční sál, radniční sklepy a arkády, Velké náměstí 1. Přehlídky se každoročně zúčastní na pětadvacet vinařství z Moravy i z Čech a největší rybářské společnosti a svazy. Rybou číslo jedna je český kapr, dále amur, štika, candát, sumec a z lososovitých ryb pstruh duhový a siven. Mimo pokrmů z čerstvých ryb budou prezentovány vynikající uzené ryby a výrobky studené rybí kuchyně. Jako každým rokem budou zastoupeny i mořské ryby a plody moře. Na arkádách bude tradičně nainstalováno kuchařské studio, kde bude mistr kuchař moderovat a předvádět své kuchařské umění pokrmy z ryb a rybí speciality. Podzimní přehlídka Ryby a víno je směrována do termínu, kdy se konají každý rok Dny evropského dědictví. Jejich cílem je zpřístupnit nejširší veřejnosti nejzajímavější památky. Vstupné v předprodeji 380 Kč, na místě 480 Kč. Výše vstupného do radničních prostorů zahrnuje celodenní degustaci všech vín a pokrmů z ryb bez omezení, včetně degustační sklenky a katalogu, po celý den skvělá káva zdarma. Předprodej do 12. září 2012: Informační centrum Prachatice, tel , vinotéka Husova 69, tel Hlavní program pro veřejnost v prostorách Staré radnice degustace ryb, rybích pokrmů a vín: 14. září hod. 15. září hod. Doprovodný program: 1. Ve spolupráci s našimi hosty a návštěvníky zajistíme akci Štědrovečerní víno, výběr vín, která jsou vhodná ke štědrovečerní hostině, konkrétně k tradičnímu smaženému kapru. 2. Ukázku filetování sladkovodních ryb předvedou studenti Střední rybářské školy Vodňany po oba dny průběžně. 3. Ukázka přípravy mořských ryb a mořských plodů. 4. Ukázka hroznů odrůd vinné révy vypěstované největším pěstitelem, vinařem jižních Čech Františkem Pirnosem beseda 14. září. Na druhou sobotu v září připadá Světový den první pomoci. Oblastní spolek Českého červeného kříže Prachatice u této příležitosti přichystal Den branné přípravy. V pondělí 10. září tak bude na Malém náměstí možné vyzkoušet si ošetření různých poranění, nechat si změřit tlak nebo zhlédnout ukázku práce Jihočeské záchranné kynologické brigády. Stanoviště s ukázkami první pomoci připraví ČČK ve spolupráci se ZŠ Vodňanská, ZŠ Národní, ZŠ Zlatá stezka Město Prachatice společně s centrem pro zdravotně postižené a občanským sdružením KreBul připravuje program na celý měsíc, jehož součástí můžete být i vy. Bližší informace poskytneme v říjnovém Radničním listu. Nyní několik akcí na rozjezd měsíce hod. Putovní výstava neziskových, humanitárních a společenských organizací (Zimní zahrada MěÚ) od 9.00 do hodin Prodejní výstava výrobků nestátních neziskových organizací, jednotlivců (společenský sál Národního domu) od 9.00 do Konference k Evropskému roku aktivního stárnutí 2012 (společenský sál Národního domu) od hodin Seniorský bál hraje Muzika Nauše Pepíka (společenský sál 5. V instalovaných akváriích ukázky sladkovodních ryb a raků Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Vodňany. 6. Vystoupení hudebních souborů (jazz, swing, lidovky). Michal Kočan, ředitel přehlídky, foto Zdeněk Přibyl Den branné přípravy s téměř skutečným požárem 387, Městskou policií a o. s. Prevent. Dále bude možné prohlédnout si vozy ZZS, HZS a Horské služby ČR, dozvědět se bližší informace o práci integrovaného záchranného systému, ochraně obyvatelstva, dárcovství krve nebo Zdravém městě Prachatice. Třešničkou na dortu pak bude ukázka činnosti složek IZS a dobrovolníků ČČK při fingovaném požáru obchodního domu. Akci podporuje Ministerstvo obrany ČR. Zuzana Furišová Avízo na 8. ročník akce ŘÍJEN měsíc pro neziskový sektor v Prachaticích Národního domu) hodin Na tý louce zelený operetka, Josef Zíma (Městské divadlo Prachatice) hodin Za Jiřinou Bohdalovou do knihovny (v odd. pro děti a mládež) hodin Seminář Rovná práva a příležitosti (Radniční sál) Setkání poskytovatelů sociálních služeb v Radničním sále s prezidentem APSS v ČR Jiřím Horeckým od do hodin Den otevřených dveří u poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb v Prachaticích hodin Vernisáž výstavy výtvarných prací Šťastné stáří očima dětí Hana Rabenhauptová, kancelář starosty města strana 8 září 2012

9 Pečovatelská služba ošetřovatelská služba v domácím prostředí Oblastní charita Vimperk poskytuje v Prachaticích pečovatelskou a ošetřovatelskou službu v domácnostech. Někdy se setkáváme s nepochopením, jaký je rozdíl mezi oběma službami. Dovoluji si tedy vysvětlit, jaké činnosti obě služby zajišťují a čím se liší. Pečovatelská služba je služba sociální, zajišťuje dovoz oběda, pomoc při podávání jídla či pití, pomoc při hygieně, oblékání, při pohybu, pomoc s chodem domácnosti formou úklidu, praní prádla či nákupů, doprovod, dopravu apod. Uživatel za tuto službu platí a je dotována ze strany státu i Města Prachatice. Ošetřovatelská služba tuto sociální službu doplňuje v tom, že zajišťuje péči zdravotní. Musí ji však předepsat praktický lékař. Tato služba je hrazena ze zdravotního pojištění, takže ji pacient neplatí. Tuto zdravotní péči vykonávají v pohodlí domova pacienta registrované zdravotní sestry. Není to služba určená jen seniorům, jak by se mohlo zdát. Může ji předepsat lékař i mladému pacientovi, který je např. po operaci, který má vážné zdravotní znevýhodnění, jež mu znemožňuje docházet do zdravotnického zařízení. Jaké jsou nejčastější zdravotní úkony, které je tato služba schopna zajistit? Jedná se o aplikaci léčiv, nejčastěji injekčně, měření tlaku, hladiny cukru v krvi, odběry krve, ošetřovatelskou rehabilitaci, ošetření stomií, permanentního katetru (cévky), převazy ran, ošetření bércových vředů, aplikace parenterální terapie (infúze) pro zajištění hydratace, energetických zdrojů, léčbu bolesti péče o epidurální či spinální katetr. Jsme schopni zajistit i péči o pacienta v terminálním stadiu nemoci. Služba je dostupná 24 hodin denně včetně víkendů a svátků. Služba vhodně doplňuje službu pečovatelskou, zajišťujeme tak vlastně komplexní péči osobám se sníženou soběstačností. Mgr. Dana Marková, ředitelka Oblastní charity Vimperk Benefiční koncert pro pečovatelskou službu Zveme všechny příznivce dobré dechové hudby a příznivce pečovatelské služby na benefiční akci dne 8. září 2012 od hodin na prachatické náměstí (v případě nepříznivého počasí do Národního domu). Čeká vás dvouhodinový koncert dechové hudby doplněný vystoupením mažoretek. Zveme i rodiče s dětmi, bude pro ně připraven zábavný program. Ve stánku zdraví se můžete informovat o ošetřovatelské službě či pečovatelské službě, můžete si nechat změřit tlak či hladinu cukru v krvi. Na akci vás čeká i bohatá tombola. Podpořte svou účastí pečovatelskou službu v Prachaticích. Mgr. Dana Marková V zahradním altánu domova seniorů byla nainstalována výstava fotografií z aktivit Zdravého města (ZM) Prachatice s názvem Prachatickou branou k MA 21. Průvodci výstavy se staly Hanka Rabenhauptová a Marie Peřinková, koordinátorka ZM. Samotnou výstavu a její putování (byla již v zimní zahradě MěÚ, své místo najde i v prachatické nemocnici, ale poputuje i do Třeboně, partnerského Zvolena či Prahy) zahájila ředitelka domova Hana Vojtová. Poděkovala za veškeré aktivity města do jejich zařízení a propojující domov s domovem Prachatic. V rámci projektu Prachatickou branou k MA 21 to byla v poslední době například instalace herních rehabilitačních prvků v zahradě nebo v rámci Klubu SENSEN instalace počítačů do Literární kavárny domova, při realizaci projektu Obec přátelská rodině vzniklo v zahradě pétanquové hřiště. Jednou větou Prevent testuje anonymně na infekční onemocnění Kontaktní centrum Prevent Prachatice nabízí od srpna 2012 testování na infekční onemocnění i veřejnosti. Testy se provádějí anonymně a za mírný poplatek. Všichni, kteří mají obavy a prožili rizikovou událost (např. nechráněný sex, poranění o použitou injekční stříkačku, přímý rizikový kontakt s infikovaným jedincem...), mohou navštívit Kontaktní centrum Prevent v Prachaticích (KCP) a nechat se otestovat. Všem zájemcům nadále KCP nabízí informace týkající se infekčních onemocnění. Dostatek informací může někdy výrazně zmírnit obavy a strach. Rozšířením nabídky testování i pro veřejnost se KCP Prachatice také mimo jiné snaží naplňovat své poslání snižovat zdravotní rizika spojená s užíváním návykových látek. Informovanost přispívá k prevenci šíření infekčních onemocnění nejen mezi uživateli drog. Včasný záchyt onemocnění významnou měrou přispívá k úspoře celkových společenských nákladů na následnou léčbu těchto infekcí. Testy na infekční onemocnění (žloutenka typu B a C, HIV, syfilis) poskytujeme anonymně. Testování probíhá mimo hlavní provozní dobu Kontaktního centra na adrese: Primátorská 76, Prachatice (naproti PennyMarketu). Doporučujeme předem se domluvit na podmínkách a termínu testování na telefonním čísle Testujeme každé úterý od 8.30 do hodin. Na výše uvedeném telefonním čísle pracovníci kontaktního centra rádi zodpoví další otázky. Michaela Nenadálová, kontaktní pracovník KCP Prachatice Domov seniorů Mistra Křišťana součást Zdravého města Prachatice Starosta města Martin Malý v doprovodu radní Hany Mrázové zaujal promluvou, ve které se věnoval významu a konkrétním akcím města. Pozval seniory do města, na prohlídku nových opravených domů, fasád, na trhy, slavnosti. Pro ty, kteří již nemohou nebo nechtějí mezi větší množství dalších lidí, se počítá s dalším setkáním v domově ke konci roku, které může být spojeno i s promítáním. Senioři se o fotografie zajímali, pozorně si je prohlédli a radost měli o to větší, když se na některých i našli. Zkusili si také složit puzzle loga Zdravého města, NSZM i Evropského roku aktivního stárnutí, podělili se o pexesa sociálních služeb a rozdali si i omalovánky Zdravého města Prachatice. Celé odpoledne zpěvem doprovázely Marie a Jarmila Šímovy, na závěr ke kávičce a koláči zahrál pan harmonikář Jan Tischler. Hanka RH+ IMPAKT Společnost pro aktivizaci periferií ve spolupráci s městem pořádá v neděli 23. září 2012 od do hodin na Parkáně Multikulturní festival ochutnávku cizokrajných kuchyní, pohádek a her pro celou rodinu. (kak) září 2012 strana 9

10 Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240 uspěla se žádostí v globálním grantu Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Jihočeského kraje a získala 9,4 milionu korun na projekt Šance pro všechny na období od července 2012 do prosince Partnery v tomto projektu jsou základní školy v Národní ulici a ve Vodňanské ulici. Projekt podpoří následující aktivity: poradenské, speciálně pedagogické a asistentské služby; individuální přístup v rámci vzdělávání a zlepšování sociálního klimatu školy a tříd. Na některé specializované služby získají školy nové pracovní síly. Velkým přínosem bude i vybavení škol pomůckami pro danou problematiku. Významná bude též podpora vzdělávacích aktivit v rámci primární prevence. Přípravné aktivity projektu o letních prázdninách přispěly k jeho zdárnému rozjezdu v novém školním roce. Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy Radniční list Děti a senioři skvělé spojení plné zážitků Žáci základních škol budou vybírat svou budoucnost Další ročník Trhu studijních příležitostí se uskuteční 8. listopadu 2012 tentokrát v režii Jihočeské hospodářské komory (JHK), které organizaci této akce předal Úřadu práce Prachatice. Také v tomto roce se Trh uskuteční v prostorech Národního domu, a to od 9.00 do hodin. Představí se jako obvykle všechny školy okresu Prachatice, navíc bude pozváno dalších 20 středních a vyšších odborných škol Jihočeského kraje. Každá z těchto škol má připravené různé propagační materiály i své programy, které jsou tematicky zaměřeny dle oboru školy. Prezentovat se bude též kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR v Prachaticích, jehož záměrem je především seznámit vycházející žáky se situací na trhu práce a s možnostmi jejich profesního uplatnění po skončení přípravy na povolání. Hlavní význam burzy škol spočívá v tom, aby si žáci posledních ročníků základních škol mohli s rozmyslem a předstihem vybrat tu svou střední školu nebo učiliště. Radka Dvořáková, ředitelka oblastní kanceláře JHK Šance pro všechny v ZŠ Zlatá stezka Město Prachatice rozjelo v letošním roce za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR několik aktivit, na které se navázalo po zkušenostech z minulých let, nebo je nově zavádí s tím, že se budou opakovat. Jednou z osvědčených aktivit je pořádání příměstských táborů. Těch je v Prachaticích hned několik a podílí se na nich různé subjekty, např. městská policie, DDM, Středisko Jógy v denním životě. V letošním roce odbor sociálních věcí Městského úřadu Prachatice připravil nově zajímavé spojení. Vybral děti ze sociálně slabých rodin, děti s patologickým chováním a přizval seniory (většina z nich byla z domů s pečovatelskou službou z Prachatic). Na spoluorganizaci se podílela i Oblastní charita Vimperk, která pro město Prachatice zajišťuje pečovatelskou službu. Profesionálové na práci s dětmi z občanského sdružení KreBul a Informačního centra pro mládež Jiří Kučera a Zdeněk Krejsa připravili na zahájení týdne seznamovací a společné poznávací hry pro děti, seniory i vedoucí. Zahájení se uskutečnilo v prostorech Domu dětí a mládeže Prachatice, kde byla základna tábora. Vedoucími se stali zaměstnanci městského úřadu z odboru sociálních věcí Marie Holubová, Rostislav Skotnica, Světlana Růžičková, Jana Trojanová a Alena Dejmková. V úterý všichni společně vyjeli do Zvěřetic, kde navštívili a seznámili se s chodem statku, ale také dostali možnost projet se na koních. A to byl skutečný zážitek. Středa patřila koupání, které na děti čekalo v akvaparku v Horažďovicích, čtvrtek byl velmi sportovní, protože všichni vyrazili na kola v okolí Nové Pece. Zvládli to, ale mnozí si sáhli na dno svých sil. Páteční zakončení příměstského tábora patřilo klidnějším aktivitám, jako bylo společné zdobení triček různými technikami. Hodnocení celého tábora a závěrečné opékání vuřtů nebylo opomenuto. Když se poohlédneme za touto novou zkušeností, musíme konstatovat, že senioři mohou velmi pomoci (a pomohli) svými radami, zároveň sami se aktivizovali, děti se nenásilnou formou přiučily vzájemným vztahům, mezigenerační solidaritě, což je jeden ze základních cílů Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 i u nás v Prachaticích. Tábor jako součást projektu města Prachatice Obec přátelská rodině finančně podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Hanka RH+, foto (osv) S Harry Potterem na Lipně Jako každý rok se vydalo na letní tábor Lipno několik desítek žáků ZŠ Vodňanská. Letos však nad Vodňankou kroužila sova a přinesla pozvání do letní školy všech kouzel, do Lipenských Bradavic. A tak se osmého července na nádraží v Prachaticích objevilo nástupiště 9 3 /4, ze kterého odjeli do školy v Bradavicích všichni noví žáci kouzelnické školy. Po celý týden se žáci kouzelnické školy snažili najít Kámen mudrců a zdokonalit se v kouzelnických dovednostech. Vyrobili si vlastní kouzelnické hůlky a vlajky kolejí. Pomohli Hermioně obelstít Trola, zahráli si Famfrpál, překonávali nástrahy k dosažení Kamene mudrců. Při cestě do Zapovězeného lesa se setkali s tím, jehož jméno se neříká. Na konci týdne si čarodějničtí učni nakoupili věci na další školní rok v Příčné ulici a získali výuční list. Protože byl tento prázdninový týden inspirován knihou J. K. Rowlingové, rozhodli jsme se poslat této spisovatelce nahrávku ukolébavek, které děti složily, aby uspaly tříhlavého psa Chloupka. A příští rok? Ať si děti vyberou. Ve školní anketě si samy zvolí, jaké téma bude v roce Petra Nachlingerová, ZŠ Vodňanská Katka na čtvrté olympiádě Čtvrté olympiády se ve své sportovní kariéře zúčastnila prachatická rodačka Kateřina Nash (za svobodna Hanušová). Na letních olympijských hrách v Londýně obsadila v závodě horských kol 14. místo. Vylepšila tak své umístění z Atlanty, kde v roce 1996 startovala při olympijské premiéře bikerů. Přesto byla zklamaná, před startem pomýšlela na medaili. (vam) strana 10 září 2012

11 Děti narozené v prachatické nemocnici v červenci 2012 V červenci 2012 se v prachatické nemocnici narodilo 29 dětí. Z celkového počtu bylo 12 chlapečků a 17 děvčátek. Nejčastější jména: Vojtěch (2) a Tereza-Terezie (2). Prachatičtí občánci narození v prachatické nemocnici od 1. do 31. července, k jejichž zveřejnění dali rodiče souhlas: Matyáš Šandera Jiří Tesárek Eliška Habichová Přibyli pouze tři prachatičtí občánci. Eva Matysová, matrikářka Dárcovství krve obrazem, fakty i čísly Po celý měsíc září bude v zimní zahradě Městského úřadu v Prachaticích probíhat výstava věnovaná dárcovství krve v okrese Prachatice. Fotografie, ale také osobní postřehy dárců krve nebo statistická data představí léta minulá i současná. Samozřejmě se také dozvíte praktické informace o darování krve aneb Kdo, kde, jak a proč může darovat krev. Bezpříspěvkové dárcovství na Prachaticku podporují Jihočeský kraj, Město Prachatice a Město Vimperk. Zuzana Furišová Se svým velitelem se setkali po třiceti letech V srpnu přijelo do Prachatic 21 bývalých vojáků 2. tankové roty velitele pplk. ing. Bendeho Štefana, kteří zde sloužili vojenskou základní službu. Vypravili se do míst, kde před 30 lety plnili své vojenské povinnosti. Sami si toto setkání organizovali zásluhou svobodníků v záloze Jiřího Holoubka (měl na starosti bývalé vojáky z Čech a Moravy) a Tibora Juříčka (měl na starosti bývalé vojáky ze Slovenska). Svého velitele informovali dopisem a pozvali jej do restaurace na setkání, které bylo opravdu překvapením se vším všudy. Když velitel roty vstoupil, všichni vojáci povstali a přivítali ho po vojensku. Přítomné civilní osoby jen zíraly, s jakou úctou. Tak začal vlastní program se vzpomínkami na vojáky bývalé 2. tankové roty, jak na vojáky základní služby, tak na vojáky z povolání, se kterými sloužili a prožili spoustu příhod. Zážitky shrnuli s tím, že jim vojenská služba dala mnoho zkušeností do civilního života. Po prohlídce zúčastnění konstatovali, jak se celé město Prachatice od roku 1982 změnilo ke kráse. Překvapením pro ně byla zejména proměna v bývalých kasárnách a také výstavba 4. a 5. bytového okrsku na cvičišti Šibeniční vrch. Rozhodli se, že v příštím roce se uskuteční další setkání rozšířené o bývalé vojáky základní služby, kteří se nemohli zúčastnit letos. Emil Steinmayer Klub vojenských důchodců Prachatice připravil na září 2012 následující akce Utuž své zdraví Třídenní setkání členů a příznivců KVD v malebném prostředí v předhůří Šumavy v zařízení školy v přírodě Dobrá Voda s programem. Ubytování a stravování zajištěno v přijatelných cenách. Vstupné na akci 120 Kč setkání pro nedočkavé v restauraci penzionu nástup závodníků, soutěž ve sběru hub zahájení sběru hub oficiální zahájení akce, přivítání oběd zdravotní osvěta - primář ARO nemocnice Č. Budějovice MUDr. Kůta, udělení ceny Lékař pluku zahájení společenského večera udělení vyznamenání a cen Vojenské prachatické společnosti společná večeře společenský večer s tancem vyhlášení soutěže Vojenský prachatický houbař pokračování tanečního večera s hudbou 60. let snídaně rozloučení a odjezd účastníků setkání do celé ČR Toulky Šumavou Kdo má rád Šumavu, nezaváhá přijít na pochod, který se koná v úterý 18. září s odjezdem vlaku z Prachatic v 8.33 hodin s příjezdem do Nového Údolí v 9.47 hodin. Trasa pochodu: Nové Údolí Haidmühle Bischofsraut hraniční přechod Mechový potok Stožec. Pro účastníky je připravena i druhá varianta: Nové Údolí Stožec (vlakem) a zde další činnost dle programu. Předpokládaný návrat vlakem z Volar hodin. Beseda Armáda a společnost Docent PhDr. Vondrášek, CSc. navazuje na předchozí své přednášky a poukáže na klíčové momenty poválečného vývoje v letech , na základní konstanty poválečné armády a boj o její charakter. Beseda se koná ve čtvrtek 20. září ve hodin v klubovně KVD (budova autoškoly Zlatá stezka v bývalých kasárnách v Rožmberské ulici 1140). Občerstvení zajištěno. Bližší informace na jednotlivé akce na tel Emil Steinmayer, předseda KVD Prachatice Kvetoucí soutěž jde do finále Připomínáme, že ještě máte možnost přihlásit do soutěže Kvetoucí Prachatice Kvetoucí domov své okno, balkon, zahrádku či předzahrádku, které jsou ozdobeny zelení a květinami. Uzávěrka je 30. září Do soutěže se mohou zapojit i podnikatelé, kteří vyzdobí svou výlohu nebo předzahrádku. Přihlásit se můžete telefonicky na tel u Marty Zifčákové, případně em V přihlášce uveďte jméno, adresu, telefonický kontakt, kategorii, do které se hlásíte, a nejvhodnější dobu, kdy může být vyfotografována vaše květinová výzdoba, popř. zasílejte fotografie s danou tematikou. Oceněni budou tři nejlepší v každé kategorii. Z vybraných fotografií bude uspořádána výstava. Marta Zifčáková DiS Radniční list měsíčník Města Prachatice. Ročník XIV., číslo 9, uzávěrka 15. srpna Vydává Městský úřad Prachatice, Adresa redakce: Velké náměstí 3, Prachatice. Šéfredaktor: Karel Pašek (tel ), e mail: Řídí redakční rada: Martin Malý, Jiřina Dolejšková, Pavel Fencl, Antonín Jurčo, Václav Malina, Michal Piloušek, Hana Rabenhauptová. Registrace MK ČR E Sazba a tisk: Písmenka, v. o. s. Pro občany města Prachatice zdarma. září 2012 strana 11

12 Martina Pivoňková: Vážím si lidí, kteří jednají s druhými s úctou Mgr. Martina Pivoňková učitelka, zpěvačka, sbormistryně a předsedkyně kulturní komise města Datum a místo narození: 23. května 1980 v Prachaticích Rodinný stav: zasnoubená Dosažené vzdělání: Postupně vystřídala všechny tři prachatické základní školy (Vodňanská tř., po otevření Národní tř., ZŠ Zlatá stezka 9. tř.), SPgŠ Prachatice obor předškolní a mimoškolní pedagogika (maturita v r. 1999), Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity učitelství pro 1. stupeň ZŠ a hudební výchova (ukončena 2003). V roce 2005 složila státní zkoušku z anglického jazyka ve Státní jazykové škole v Č. Budějovicích a v roce 2009 Cambridgskou zkoušku FCE rovněž z anglického jazyka. Od r studuje angličtinu pro 2. stupeň na Západočeské univerzitě v Plzni. Dosavadní kariéra: au-pair v Anglii ( ), odbor školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ Prachatice stážistka (2004 leden 2005), ZŠ Vodňanská učitelka 1. st. a hudební výchovy ( ), SPgŠ učitelka anglického jazyka (od r. 2010) Koníčky: hudba (zpěv, hra na housle, kytaru, sbormistrování ), četba, horská turistika, sport Jak jste si užila prázdniny? Prý vám školní rok nestačil, proto jste vyrazila na letní dětské tábory? Prázdniny jsem měla nejdříve táborové, zůstala jsem dobrovolně v pedagogickém kole. Vůbec mi nedošlo, že nějaké prázdniny jsou. První tábor jsem brala automaticky, protože už asi 16 let jezdím se základní školou ve Vodňanské ulici na Lipno, kde jsme si letos hráli na Harryho Pottera. Na křesťanský tábor Lásky hrad organizovaný Láďou a Kamilou Turkovými z Prachatic jsem vyrazila letos podruhé. Na něm jsme si hráli na rytíře. V čem se liší křesťanské tábory? V přístupu dětí i vedoucích. Každý den zakončí krátké večerní zamyšlení s modlitbou a poděkováním za celodenní prožitky, snažíme se děti vést k tomu, aby si vážily toho, co prožívají, aby žily přítomnost, aby si vážily práce druhých, aby se snažily pomáhat druhým. Takové zaměření je mi hodně blízké. Pobyt na chaloupce v šumavských kopcích má navíc blahodárné účinky na tělo i mysl. Kterých lidí si vážíte? Lidí, kteří jednají s ostatními s úctou. Poslední dobou zjišťuji, že mnoha lidem tato vlastnost chybí. Pak samozřejmě lidí, kteří si váží sami sebe a dokážou si dělat legraci sami ze sebe. Dále lidí, kteří nemyslí jenom na svoje vlastní blaho a snaží se dělat radost druhým. Vážím si lidí, kteří neberou život příliš vážně a nechají život volně plynout. Vadí mi napjatí lidé, kteří stále něco řeší co, kdy, kde, jak a proč i ti, kteří soudí druhé nebo je okřikují. Ač to také dělám a chtěla bych se toho zbavit. Co se kultury týče, jste velmi činná zejména v hudební branži. Jak všechny aktivity stíháte? Těžko. Když se mě někdo ptá, jak se mám, odpovídám, že rychle. Mám pod palcem ženský pěvecký sbor Maraveja, jako kapela Druhý dech zpíváme a hrajeme s Jakubem Weissem, s jeho sestrou a s Honzou Srbeným z Netolic každou třetí neděli v měsíci na mších v kostele sv. Jakuba v Prachaticích. Také hrajeme na koncertech, poblíž jsme naposledy koncertovali v kostele svaté Anny na Libínském Sedle, občas hrajeme na nějakém festiválku. V Pošumavské komorní filharmonii hraji na housle, se zpěvem vypomáhám ve skupině Laguna a v Dechovém orchestru Prachatice pod vedením Václava Franze. Také hodně zpívám na křtech nebo na svatbách. Zrovna včera jsem zpívala na svatbě na Kleti, doprovázel mě klavírista, se kterým jsme se asi rok vůbec neviděli. Elektrické piáno rušil signál z vysílače, bylo to dost náročné, ale zvládli jsme to. Taky jezdím zpívat s různými menšími uskupeními, třeba v triu, anebo hrát na housle. Může to být i do nějaké hospůdky. Vždycky si něco vymyslím a pak to chci zrealizovat, takže jsem si třeba vymyslela se svými studentkami ze střední pedagogické školy, že uspořádáme koncert v Muzeu české loutky a cirkusu Umíte říct ne, co se hudebních aktivit týče? Učím se říkat ne. Snad mi to půjde. Párkrát se mi to už povedlo. Kývla byste na nabídku šéfovat mužskému pěveckému sboru? Hned bych ji přijala, to by byla ohromná legrace (smích). Aspoň bych to zkusila, určitě by to byla dobrá zkušenost. Prozradíte váš hudební sen? Mít kapelu s několika velmi dobrými muzikanty, kteří mě budou jako zpěvačku doprovázet. Hráli bychom latinské písně, jazzové standardy, blues Kromě toho bych si chtěla natočit CD. Už jsem domluvená, že by to bylo možné ve studiu prachatické základní umělecké školy. Působíte jako předsedkyně kulturní komise města. O čem jste v komisi jednali naposledy? Kulturní komise je pouze poradní orgán. Nemá moc velké pravomoci zařizovat například velké kulturní festivaly. Může se vyjadřovat k akcím, koordinovat je nebo doplňovat, co by se mohlo, co by se nemělo, co by bylo dobře, co ne. Zrovna pracujeme na kalendáři města pro rok 2013 s historickými fotografiemi, které budou doplněny současnými pohledy. Díky panu Fenclovi z Prachatického muzea a starým snímkům, které jsme s jeho pomocí vybrali, bude srovnávací kalendář určitě zajímavý. Co si jako divák slibujete od Podzimních slavností, které Prachatice zažijí 22. září? Pokud se povede počasí, bude to hodně příjemná záležitost a zároveň ojedinělá možnost vidět v akci spoustu místních spolků. Přehnaná rivalita vede například mezi tanečníky nebo seniorskými zájmovými skupinami k nepěknostem, které přerůstají v očerňování a pomluvy. Zažíváte něco podobného na prachatické hudební scéně? Tohle považuji za strašně zbytečnou věc a hrozně mě to mrzí. Všichni fungující muzikanti v Prachaticích víme, že těch, kteří hrají klasiku, moc není, takže si vzájemně vypomáháme. Jednou hezky řekl kolega muzikant Tomáš Krejsa, že mu přijde naprosto zbytečné, abychom na tomhle hudebním rybníčku provozovali nějakou rivalitu. Naopak, pokud můžeme, muzikanty si půjčujeme. Když třeba Laguně zrovna chybí bubeník, zaskočí bubeník z TOP Bandu. Věřím, že by to fungovalo i naopak. Nevím, jestli jsou muzikanti pohodovější než tanečníci, ale rivalitu mezi nimi necítím, spíše snahu pomoct si. Vyptával se Václav Malina. strana 12 září 2012

Radniční list. Starostův sloupek. Závěrečný účet shrnul hospodaření města. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 9 (září 2013) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Závěrečný účet shrnul hospodaření města. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 9 (září 2013) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XV. ročník, číslo 9 (září 2013) Starostův sloupek I když už se dny neúprosně krátí, stíny se prodlužují, věřím, že si sluníčka ještě trochu užít můžeme. Máme za

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Měsíc pro neziskový sektor začíná. Města Prachatice, XIV. ročník, číslo 10 (říjen 2012) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Měsíc pro neziskový sektor začíná. Města Prachatice, XIV. ročník, číslo 10 (říjen 2012) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XIV. ročník, číslo 10 (říjen 2012) Starostův sloupek Dlouhé stíny, ranní mlhy a přízemní mrazíky jsou neklamným znamením nastupujícího podzimu a neodvratně se blížícího

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Ostatky světce vybízejí k odvaze a statečnosti. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 5 (květen 2013)

Radniční list. Starostův sloupek. Ostatky světce vybízejí k odvaze a statečnosti. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 5 (květen 2013) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XV. ročník, číslo 5 (květen 2013) Starostův sloupek Zima snad už definitivně skončila. Jarní úklid jsme kvůli její neoblomnosti a vytrvalosti během března i dubna

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice získaly další ocenění za péči o památky. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 5 (květen 2014)

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice získaly další ocenění za péči o památky. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 5 (květen 2014) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 5 (květen 2014) Starostův sloupek Na posledním zasedání zastupitelstva města a jednání rady města byla rozdělena více než dvoumilionová částka

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Tradiční slavnosti nabídnou znovu novinky. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 6 (červen 2013)

Radniční list. Starostův sloupek. Tradiční slavnosti nabídnou znovu novinky. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 6 (červen 2013) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XV. ročník, číslo 6 (červen 2013) Starostův sloupek Obecně bývá červen důležitý především pro všechny školáky. Než si na jeho konci převezmou vysvědčení, mohou

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Rekordní investice v rozpočtu města na rok 2015. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Rekordní investice v rozpočtu města na rok 2015. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015) Starostův sloupek Necelé tři měsíce po komunálních volbách, poté co se adaptovala nová tvůrčí rada města, přichází doba ustanovení

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Cyklisté vyrazí po stopách mistra Jana Husa. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 5 (květen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Cyklisté vyrazí po stopách mistra Jana Husa. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 5 (květen 2015) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 5 (květen 2015) Starostův sloupek Již v minulém století si naši předkové uvědomovali potenciál hor, které obklopují město Prachatice. Už jako

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Bitva o radnici připomene konec války. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 4 (duben 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Bitva o radnici připomene konec války. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 4 (duben 2015) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 4 (duben 2015) Starostův sloupek M ě s t o v l a s t n í poměrně rozsáhlý majetek. Z nemovitostí je to celá řada pozemků, lesů, infrastrukturních staveb a

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) Starostův sloupek P ř e d p á r t ý d n y uběhlo 100 dní, kdy bylo zvoleno nové v e d e n í n a š e h o města. V této chvíli často přicházejí

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Sběrný dvůr vstoupí do zkušebního provozu. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Sběrný dvůr vstoupí do zkušebního provozu. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015) Starostův sloupek Prázdninový měsíc srpen bývá často spojován s dobou dovolených, teplého počasí a s koupáním. O prachatickém

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Nové vedení města již probíralo bytovou politiku. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 12 (prosinec 2014)

Radniční list. Starostův sloupek. Nové vedení města již probíralo bytovou politiku. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 12 (prosinec 2014) Měsíčník Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 12 (prosinec 2014) Starostův sloupek Jsem velice potěšen, že mohu čtenáře našeho Radničního listu opět oslovit jako starosta našeho krásného města. Ještě jednou

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Na národní pouť zavítá řada významných hostů. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Na národní pouť zavítá řada významných hostů. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011) Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011) Starostův sloupek Konec února a březen nebývají zrovna měsíce nějak zvlášť bohaté na kulturu či jiné lidské činnosti. Končí plesová sezona,

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Trasy pro běžkaře i sjezdovky čekají na sníh. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 1 (leden 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Trasy pro běžkaře i sjezdovky čekají na sníh. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 1 (leden 2015) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 1 (leden 2015) Starostův sloupek Jako většina měst naší země přicházejí Prachatice do nadcházejícího roku s novým návrhem rozpočtu. I když na

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 8 (srpen 2005)

Radniční list. Starostův sloupek. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 8 (srpen 2005) Radniční list Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 8 (srpen 2005) Starostův sloupek Je nesporné, že individuální bytová výstavba a budování technické infrastruktury a příslušného zázemí mají zásadní

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Hurá na prázdniny třeba s Prázdninovým pasem. Měsíčník Města Prachatice. XII. ročník, číslo 7 (červenec 2010)

Radniční list. Starostův sloupek. Hurá na prázdniny třeba s Prázdninovým pasem. Měsíčník Města Prachatice. XII. ročník, číslo 7 (červenec 2010) Měsíčník Města Prachatice XII. ročník, číslo 7 (červenec 2010) Starostův sloupek Čas neúprosně utíká, a já jsem si ani nenašel krátkou chvilku, abych zpětně, sám a s odstupem času, zhodnotil letošní červen,

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Spolkový život v osadách drží nad vodou hasiči. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 10 (říjen 2005)

Radniční list. Starostův sloupek. Spolkový život v osadách drží nad vodou hasiči. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 10 (říjen 2005) Radniční list Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 10 (říjen 2005) Starostův sloupek Vyslechnout si názory a zkušenosti mnoha úředníků, kteří každodenně přicházejí do styku s desítkami lidí, kteří

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Filmové Burácení má výraznou prachatickou stopu. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 8 (srpen 2014)

Radniční list. Starostův sloupek. Filmové Burácení má výraznou prachatickou stopu. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 8 (srpen 2014) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 8 (srpen 2014) Starostův sloupek Léto je nejčastějším obdobím dovolených. Velice často, když navštívíme různé destinace, porovnáváme cenovou

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku 2002. Byl to pro

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Euroforest přesídlí do lesa pod Libín. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 9 (září 2005) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Euroforest přesídlí do lesa pod Libín. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 9 (září 2005) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 9 (září 2005) Starostův sloupek Kdybych měl jmenovat nějakou událost, ze které mám v poslední době opravdu velice smíšené pocity, tak je to určitě

Více

Radniční list. Posvátná atmosféra vyzývá k otevření srdcí. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 12 (prosinec 2006) www.prachatice.

Radniční list. Posvátná atmosféra vyzývá k otevření srdcí. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 12 (prosinec 2006) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice VIII. ročník, číslo 12 (prosinec 2006) Starostův sloupek Tak už tady opět máme poslední měsíc v roce a s ním neodmyslitelně spjaté určitě nejkrásnější svátky. Vánoce jsou oslavou

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Po rekonstrukci se divákům otevře moderní divadlo. Měsíčník Města Prachatice. XI. ročník, číslo 3 (březen 2009)

Radniční list. Starostův sloupek. Po rekonstrukci se divákům otevře moderní divadlo. Měsíčník Města Prachatice. XI. ročník, číslo 3 (březen 2009) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XI. ročník, číslo 3 (březen 2009) Starostův sloupek Se zájmem jsem si před nedávnem přečetl hodnotící zprávu našich Kulturních a informačních služeb, která se zabývala,

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Lávka přes Pivovarskou získala ocenění. Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 11 (listopad 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Lávka přes Pivovarskou získala ocenění. Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 11 (listopad 2011) Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 11 (listopad 2011) Starostův sloupek První mrazíky a pranostika o Martinovi na bílém koni vážící se k nadcházejícímu období dávají tušit neodvratně blížící

Více

Den seniorů představil bohatou nabídku pomoci

Den seniorů představil bohatou nabídku pomoci 18/2013 Aktuálně z radnice Den seniorů představil bohatou nabídku pomoci poskytována v Sušici a přilehlých obcích každý den od 7:00 do 21:30 včetně víkendů a svátků a včetně rozvážení obědů z vlastní kuchyně

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006)

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Měsíčník Města Prachatice VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Starostův sloupek Průběžné informace o projektu Léčebné centrum sv. Markéty zaznívají pravidelně na jednáních zastupitelstva města, nicméně ne

Více

ROK BAROKA. www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz

ROK BAROKA. www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz ROK BAROKA XIV. ROČNÍK M Ě S Í Č N Í K C H R U D I M S K É R A D N I C E www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz LISTOPAD 2011 Červená kaplička otevřena V neděli 23. října

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Jubilejní XV. ročník Slavností Zlaté stezky: Na náměstí budeme mít dokonce moře! Měsíčník Města Prachatice

Radniční list. Starostův sloupek. Jubilejní XV. ročník Slavností Zlaté stezky: Na náměstí budeme mít dokonce moře! Měsíčník Města Prachatice Radniční list Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 6 (červen 2005) Starostův sloupek Zanedlouho proběhne již 15. ročník Slavností Zlaté stezky a my si opět během bohatého programu připomeneme legendární

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Oku amerického generála lahodily dívky v krojích. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 5 (květen 2005)

Radniční list. Starostův sloupek. Oku amerického generála lahodily dívky v krojích. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 5 (květen 2005) Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 5 (květen 2005) Starostův sloupek Musím se přiznat všem čtenářům, že je mi velice nepříjemné, a to z mnoha důvodů, se již po několikáté vyjadřovat k situaci

Více

Radniční list. Druhá nominace Prachatic na cenu regenerace svědčí o kvalitní péči o památky

Radniční list. Druhá nominace Prachatic na cenu regenerace svědčí o kvalitní péči o památky Měsíčník Města Prachatice IV. ročník, číslo 5 (květen 2002) Starostův sloupek Tvář našeho města a celého regionu byla po staletí utvářena tradicí obchodu se solí. Přeshraniční spolupráce, která probíhala

Více