Domácnost a formy soužití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domácnost a formy soužití"

Transkript

1 Domácnost a formy soužití Společně posuzované osoby Posuzují se společně s žadatelem Nejčastěji rodina, vždy se společně posuzují rodiče a nezaopatřené děti, manželé a registrovaní partneři Popř. patří do okruhu společně posuzovaných osob i rodiče rodičů (tedy prarodiče dítěte), pokud s nimi trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. U příspěvku na bydlení jsou však společně posuzovány všechny osoby, které jsou v bytě hlášeny k trvalému pobytu, podmínka vedení společné domácnosti se nevyžaduje. 1

2 Společně posuzované osoby - vyloučení z okruhu společně posuzovaných osob UP může rozhodnout, že se osoby neposuzují společně, pokud nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně nežijí, rozhodnout, že se neposuzují jako osoby společně posuzované. U příspěvku na bydlení i pokud tam má osoba trvalé bydliště, ale prokazatelně byt neužívá pod tuto dobu. Navrhnout, aby ÚP nějakou osobu z okruhu společně posuzovaných vyloučil a prokázat výše uvedené však musí žadatel o dávku. Domácnost Domácnost je základní ekonomický subjekt, jehož účelem je uspokojování potřeb. Celek je tvořen FO několika i jednou osobou. Práva a povinnosti vymezuje občanský zákoník osoby, které spolu trvale žijí a uhrazují náklady na své potřeby atd. Soužití několika osob domácnost, má své různé formy nutné je také rozlišovat pojem domácnost a společně posuzované osoby Formy soužití 2

3 Formy soužití Manželství Nesezdané soužití (druh/družka neexistuje!) Singles Osamělý rodič Homosexuální vztahy registrované partnerství nesezdané soužití Alternativní forma soužití zcela novým sociálním jevem Různé názvy - společné soužití, kamarádské manželství, dvoustupňové manželství, manželství na zkoušku atd. Podmínky podobné manželství (společné hospodaření, plány do budoucna, společný život atd.), často bráno jako příprava na manželství soužití individualizované, orientované na seberealizaci každého z partnerů, zahrnující osobní identitu a individuální svobodu nesezdané soužití (partnerské soužití) možné členění 1. Soužití porozvodové 2. Soužití snoubenecké znovu moderní varianta cesty k manželství 3. Soužití dočasné mladí lidé nepomýšlející na manželství. Nebo u rozvedených, kteří už nikdy nepomýšlí na svatbu, ale nechtějí zůstat sami. Končí rozchodem, nebo manželstvím 4. Soužití na místo manželství nemíní uzavřít sňatek 3

4 Singels Rozhodnutí žít jako jedinec (trvalé/dočasné) Často preferují kariéru, soustředěni na ekonomickou nezávislost. Razantní nástup podílu žen do 30 let (svobodných a bezdětných) Často později ztrácí schopnost žít v partnerství a přizpůsobit se jinému člověku Často udržují alternativní vztahy osamělý rodič/ neprovdaná matka Pojem svobodná matka se již moc nepoužívá zákon používá osaměle žijící rodič a neprovdaná matka Za osamělého rodiče se považuje rodič, který je svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, pokud nežije s druhem ( Zákon o státní sociální podpoře). Práva neprovdané matky upravuje zákon o rodině 95 Registrované partnerství 4

5 Co znamená registrované partnerství? registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniká svobodným projevem vůle dvou osob stejného pohlaví prohlášení se provádí před matrikářem na příslušné matričním úřadě (magistráty) v každém kraji Prohlásí že chtějí vstoupit, podepíší a zapíšou se do knihy Jaké jsou výhody registrovaného partnerství? právo dědit dle zákona v první dědické skupině spolu s dětmi pozůstalého. Pokud byl partner bezdětný, dědí ve druhé dědické skupině spolu s rodiči pozůstalého, nejméně však polovinu dědictví může se informovat u lékařů na zdravotní stav druhého partnera mohou se zastupovat v různých záležitostech, např. při přebírání dopisů, zrušení rezervací ubytování oba partneři by měli sdílet stejnou životní úroveň, jsou povinni se v této věci vzájemně podporovat Podmínky pro uzavření registrovaného partnerství aspoň jeden z vás musí být občanem České republiky oba musíte mít 18 nebo více let musíte být způsobilí k právním úkonům, bez trvajících manželství, nebo partnerství 5

6 Jak se změní občanský průkaz a příjmení partnera? Rodinný stav na zadní straně občanského průkazu bude nahrazen slovem Stav. K tomu bude připsáno partnerství nebo při zániku partnerství zaniklé partnerství. Na vaši žádost si můžete nechat zapsat partnera. Bude uveden u položky partner/partnerka. (je třeba žádat o změnu příjmení, není to automaticky) Jak je to s adopcí dětí? registrované partnerství adopci dětí neumožňuje nedávno registrovaný pár oficiálně získal dítě do pěstounské péče Registrované partnerství v České republice České republice platí od 1. července Od této doby do konce roku 2010 uzavřelo registrované partnerství párů. Přičemž jsou 2/3 mužských a 1/3 ženských párů. PRAMENY LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD (č. 2/1993 Sb.) Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.) ZÁKON O RODINĚ (dále ZOR ) z. č. 94/1963 Sb., ve znění zejména z. č. 91/1998 Sb. ZÁKON O REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ (dále ZRP ) z. č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství, ve znění pozdějších předpisů OBČANSKÝ ZÁKONÍK (dále OZ ) z. č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů ZÁKON O DANI Z PŘÍJMŮ (dále ZDP ) z. č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů TRESTNÍ ŘÁD (dále TŘ ) z. č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů ZÁKON O PÉČI O ZDRAVÍ LIDU z. č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů 6

7 Legenda: Homosexuální jednání je zakázáno pod trestem smrti - červené. Homosexuální jednání je zakázáno pod trestem vězení či pokuty - oranžové. Zákony homosexuální jednání nezakazují - žluté. Existuje antidiskriminační legislativa a/nebo jsou LG párům poskytovány některé výhody jako nesezdaným párům heterosexuálním - světle zelené. Uzákoněno registrované partnerství nebo obdobný institut - tmavě zelené. Uzákoněno manželství pro LG páry bez možnosti adopcí - světle modré. Uzákoněno manželství pro LG páry včetně adopcí - tmavě modré. [1] Počty uzavřených párů v jednotlivých letech 2006 celkem 235 párů 2007 celkem 252 párů 2008 celkem 227 párů 2009 celkem 203 párů 2010 celkem 194 párů 2011 celkem 177 párů Smutnou částí statistiky jsou zaniklá registrovaná partnerství celkem zaniklo 107 párů. Ke zrušení nejvíce dochází v Praze, Moravskoslezském a Středočeském kraji. Jihomoravský kraj je na tom dobře, přestože je na druhém místě v počtu uzavřených partnerství. 7

8 GI- pomoc v různých oblastech GI v ČR v rámci své činnosti poskytuje všem gayům a lesbičkám bezplatnou pomoc při právních problémech spojených s odlišnou citovou orientací. Právní poradna GI zahrnuje zejména: smlouvy, závěti, bytové problémy, praktické záležitosti, právní poradenství pracovní, občanské, správní GI v ČR poskytuje i bezplatnou sexuologickou poradnu a internetovou linku duševní tísně! Zánik partnerství partnerství zaniká smrtí jednoho z partnerů prohlášením jednoho partnera za mrtvého zrušením rozhodnutím soudu Vztahy k nájemnímu bytu v registrovaném partnerství Partner má po dobu trvání partnerství právo užívat byt Uzavřením partnerství nevzniká společný nájem bytu, stejně tak jako vznikne-li nájem za doby trvání partnerství Lze to upravit dohodou Zrušením, popřípadě vyslovením neplatnosti nebo neexistence partnerství, zaniká právo partnera, který není nájemcem bytu, tento byt nadále užívat.. 8

9 Partneři a děti Existence partnerství není překážkou výkonu rodičovské zodpovědnosti partnera vůči jeho dítěti ani překážkou svěření jeho dítěte do jeho výchovy. Partner, který je rodičem, je povinen zajistit vývoj dítěte a důsledně chránit jeho zájmy při použití přiměřených výchovných prostředků, tak aby nebyla dotčena důstojnost dítěte a ohroženo jeho zdraví a tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj. Trvající partnerství brání tomu, aby se některý z partnerů stal osvojitelem dítěte. Pokud jeden z partnerů pečuje o dítě a oba partneři žijí ve společné domácnosti, podílí se na výchově dítěte i druhý partner; povinnosti týkající se ochrany vývoje a výchovy dítěte se vztahují i na tohoto partnera. 9

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY RODINNÉ PRÁVO OSNOVA: Definice, prameny Manželství vznik, důvody neplatného manželství, zánik Přímá a pobočná linie Vztahy mezi manželi Vztahy mezi rodiči a dětmi Náhradní výchova Vyživovací povinnosti

Více

Otázka: Rodinné právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Verca OBSAH. Úvod. Co je to rodinné právo? Dělení rodinného práva.

Otázka: Rodinné právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Verca OBSAH. Úvod. Co je to rodinné právo? Dělení rodinného práva. Otázka: Rodinné právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Verca OBSAH Úvod Co je to rodinné právo? Dělení rodinného práva Manželství Registrované partnerství Příbuzenství 1. Vznik manželství

Více

94/1963 Sb. ZÁKON. ze dne 4. prosince 1963. o rodině. Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně o rodině

94/1963 Sb. ZÁKON. ze dne 4. prosince 1963. o rodině. Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně o rodině 94/1963 Sb. ZÁKON ze dne 4. prosince 1963 o rodině Změna: 132/1982 Sb. Změna: 234/1992 Sb. Změna: 72/1995 Sb. Změna: 91/1998 Sb. Změna: 360/1999 Sb. Změna: 301/2000 Sb. Změna: 109/2002 Sb. Změna: 320/2002

Více

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT

Více

Bydlení a rodinné právo

Bydlení a rodinné právo www.pravodoskol.cz Bydlení a rodinné právo Bezpráví se často dopouští také ten, kdo něco nedělá, nikoli jen ten, kdo něco dělá. (Marcus Aurelius) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření

Více

Pohled společnosti na registrované partnerství

Pohled společnosti na registrované partnerství Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Pohled společnosti na registrované partnerství Sociální práce Vedoucí práce:

Více

LEGAL UPDATE duben 2006

LEGAL UPDATE duben 2006 LEGAL UPDATE duben 2006 PŘEHLED LEGISLATIVNÍCH ZMĚN DUBEN 2006 Nové zákony Zákon o registrovaném partnerství Zákon o veřejných zakázkách Koncesní zákon Zákon o střetu zájmů Novelizace Občanský soudní řád

Více

1 Osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, osoby závislé na péči jiné osoby- základní právní předpisy

1 Osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, osoby závislé na péči jiné osoby- základní právní předpisy 1 Osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, osoby závislé na péči jiné osoby- základní právní předpisy Každý, kdo se chce podrobněji zabývat právy zdravotně postižených osob, musí si nejprve

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta. Bakalářská práce

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta. Bakalářská práce Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Atraktivita nesezdaných soužití ve srovnání se sezdanými svazky Zahajská Hana Katedra: Sociální práce Vedoucí práce: PhDr. Vladimír

Více

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku)

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku) Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku) Obsah 1. Co je náhradní rodinná péče?...2 2. Pěstounská péče na přechodnou dobu...4 3. Jak

Více

1 RODINNÁ POLITIKA. 1.1 Rodina. 1.1.1 Dělení rodiny

1 RODINNÁ POLITIKA. 1.1 Rodina. 1.1.1 Dělení rodiny 1 RODINNÁ POLITIKA Rodina je nejstarší a základní jednotka společnosti, nejpřirozenější místo života lidí. Život téměř každého člověka se odehrává v rodinném prostředí, které na něj působí, formuje ho

Více

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. březen 2014. (zpracováno v souladu s platnou legislativou)

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. březen 2014. (zpracováno v souladu s platnou legislativou) NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY březen 2014 (zpracováno v souladu s platnou legislativou) 1. Kde a jakým způsobem lze požádat o svěření dítěte do náhradní rodinné péče? Žádosti o zařazení do evidence žadatelů o přijetí

Více

RODINNÉ PRÁVO V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU

RODINNÉ PRÁVO V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU RODINNÉ PRÁVO V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU PRAMENY VNITROSTÁTNÍ LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD (č. 2/1993 Sb.) ZOR (z. č. 94/1963 Sb.) ZRP (z. č. 115/2006 Sb.) OZ (z. č. 40/1964 Sb.) NOZ (z. č. 89/2012

Více

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny,

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Problematika rodin dlouhodobě žijících na sociálních dávkách BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: JUDr.

Více

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Středisko náhradní rodinné péče, spolek Praha 2014 PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE I. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Více

Péče soudu o nezletilé

Péče soudu o nezletilé Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Péče soudu o nezletilé Bakalářská práce Autor: Olga Šikula Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Hájek Praha Duben, 2014

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce. Charitativní a sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce. Charitativní a sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Bc. Helena Polanská Práva a povinnosti pěstounských rodin na Chrudimsku

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 117/1995 Sb. ze dne 26. května 1995. o státní sociální podpoře

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 117/1995 Sb. ze dne 26. května 1995. o státní sociální podpoře VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 117/1995 Sb. ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře Změna: 129/2008 Sb Změna: 239/2008 Sb. Změna: 305/2008 Sb., Změna: 306/2008 Sb., Změna: 382/2008 Sb., Změna: 414/2008

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník Petr Novotný, Jitka Ivičičová, Ivana Syrůčková, Pavlína Vondráčková Nový občanský zákoník PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU RODINNÉ PRÁVO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU manželství a registrované manželství domácí

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA FILOZOFICKÁ

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA FILOZOFICKÁ MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA FILOZOFICKÁ PRÁVO KAPITOLA 2 SOUKROMÉ PRÁVO DISTANČNÍ VÝUKOVÉ OPORY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM UČITELSTVÍ OBSAH 1. SOUKROMÉ PRÁVO 1.1 Občanské právo 1.2 Obchodní právo 1.3 Pracovní

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Marie Janoušková Role sociálního pracovníka při úpravě poměrů nezletilých

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

Sociální a právní aspekty postavení rodiny v ČR

Sociální a právní aspekty postavení rodiny v ČR Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra veřejné správy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Sociální a právní aspekty postavení rodiny v ČR Pěstounská péče Předkládá: Jana Lískovcová Vedoucí bakalářské práce:

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

Systém sociálního zabezpečení v České republice

Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Systém sociálního zabezpečení v České republice Ministerstvo práce

Více

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT Autorka: Mgr. Bronislava Butulová, sociální pracovnice Sdružení pěstounských rodin Spoluautoři: Tým pracovníků Sdružení pěstounských rodin Odborný garant: Mgr. Ing. Pavel

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pomoc v hmotné nouzi Studijní program: B6804 Právní specializace Studijní obor:

Více

Diplomová práce Aktuální problémy střídavé a společné péče. Plzeň 2012

Diplomová práce Aktuální problémy střídavé a společné péče. Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra soukromého práva a civilního procesu Diplomová práce Aktuální problémy střídavé a společné péče Plzeň 2012 Zpracovala: Martina Zborovská Konzultant

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem dítěte a blaho dítěte. Oblast řešené problematiky úseku: V rámci platné legislativy je úřadem na tomto úseku zajišťováno

Více