Program slavnosti Pernerovy Bratčice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program slavnosti Pernerovy Bratčice"

Transkript

1 PERNEROVY BRATČICE ALMANACH vydáno při příležitosti 195. výročí narození Ing. Jana Pernera, rodáka z Bratčic 3. setkání rodáků a přátel obce

2 Program slavnosti Pernerovy Bratčice Hlavní partneři: České dráhy GŘ Praha, Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice, Nadační fond a Institut Jana Pernera, Krajský úřad středočeského kraje a Středočeský kraj pátek 16. července 18:00 OTEVŘENÍ VÝSTAVY v hostinci U Fialů. Prezentace činnosti místních spolků, místních občanů, Obce Bratčice. Tématická výstava o vývoji železnice. 18:30 UCTĚNÍ PAMÁTKY VŠECH RODÁKŮ OBCE BRATČICE. Položení věnce na místním hřbitově. sobota 17. července 09:30 slavnostní mše v kostele sv. Václava. 11:00 slavnostní zahájení na návsi. 11:30 slavnostní průvod k mlýnu, rodnému domu Ing. Jana Pernera Položení věnce k pamětní desce. 13:00 beseda o historii železniční dopravy v hostinci U Fialů. 14:00 bratčický víceboj v areálu u klubovny AMK. 20:00 taneční zábava starý klády na parketě u klubovny AMK od 18:00 do 22: od 10:00 do od 10:00 do 16:00 V době probíhajících slavností mohou zájemci navštívit výstavu v těchto hodinách 2

3 Úvodem Naučili jsme se létat v povětří jako ptáci, potápět se jako ryby. Zbývá jediné, naučit se žít na Zemi jako lidé. G.B. Shaw V letošním roce slavíme 195. výročí narození Ing. Jana Pernera, po kterém jsem si dovolili nazvat oslavy a 3. setkání našich rodáků jako Pernerovy Bratčice. V tomto almanachu jsme se chtěli především zaměřit na současnost, to znamená na posledních pět let, od posledních oslav obce Bratčice. Myslíme si, že za posledních pět let jsme udělali hodně práce, prožili hodně starostí, ale i radostí, a tak se projděme uplynulým obdobím a podívejme se, jak se nám vedlo, podívejme se na změny v naší obci a připomeňme si některé z úspěšných akcí. Podívejme se i na to, co nás čeká, jaké máme plány, čeho chceme v obci dosáhnout. V úvodu se sluší poděkovat všem Vám, kteří svou prací, svým časem, svou láskou ke svému domovu pomáháte, aby naše Bratčice byly krásné a upravené, aby všichni občané byli v obci spokojeni, aby zde děti prožívaly krásné chvíle dětství a naši nejstarší občané mohli v klidu a bez starostí, důstojně strávit podzim života. Sama za sebe bych Bratčicím přála, aby se rozvíjely a mládly. Přála bych všem, kteří v Bratčicích žijí, žili nebo je prostě jen mají rádi, aby toto místo bylo i nadále místem jejich, kam se s láskou budou vracet a kde vždy najdou své přátele. Místem, které je našim společným DOMOVEM. Mgr. Monika Kozohorská 3

4 Stručná historie obce Bratčice Ať je každý spokojen s dobou, která je mu dána k životu, i rátký čas života je dlouhý na to, abys žil dobře a čestně. Cicero Obec Bratčice se nachází na jihovýchod od Čáslavi. Dominantní přírodním útvarem, cílem turistických stezek je Tisí skála s nadmořskou výškou 392 m, která se vypíná v lesích nad obcí. Vznikla sopečnou činností ve starších čtvrtohorách. Původní porost tvořily tisy, podle nichž dostala své jméno. Tis červený zde roste divoce. Kdy bylo místo přesně osídleno není známo, ale první písemné zmínka o Bratčicích se zachovala z r Začátkem 13. stol. patřily Bratčice Janu, Zbyslavovi na Bratčicích (podle písemných pramenů je jméno psáno Zbislav, jindy Zbyslav), který byl ve své době velmi význačnou osobou. S jeho jménem se můžeme setkat i v různých listinách, které vydával král Václav i. a král Přemysl Otakar I., ve kterých byl podepsán jako svědek. Latinsky se podepisoval Johanes filius Zbislav de Bratercercie a nebo česky Jan z Polné na Bratčicích. Jméno obce Bratčice je odvozeno podle toho, že zakladatel tvrze na skále nad rybníkem, dnes Hrádek (tato zřícenina se nedochovala, na místě je pouze malá vyvýšenina a viditelné zdi jsou pozůstatky hospodářských stavení vystavěných později) Zbislav, měl dva syny bratry. Dříve se jmenovala obec Braterčice, později Bratčice. V roce 1350 byl v Bratčicích postaven gotický kostel sv.václava. Přestavěn byl v 16. století. Uvnitř se nachází 15 náhrobních kamenů z bílého mramoru patřících rytířskému rodu Bohdaneckých z Hodkova. Latinský epitaf na náhrobku pana Heřmana Bohdaneckého jej představuje jako významnou osobnost tehdejšího veřejného života. V roce 1885 byl nalezen při prohledávání hrobek v okolí kostela v hrobě Lukrécie Bohdanecké, rozené Benetky z Nečtin románský kříž zdobený em. Kříž pochází z roku 1223 a pochází z francouzského kláštera v Limoges (Limož). Po smrti Jana z Bratčic patřila obec řádu Německých rytířů v Drobovicích, kterým ji věnoval. Obec ještě před husitskými válkami se přikláněla k husitským ideám. Celé oblasti ze strany Německých rytířů hrozila germanizace, ale r byl řád vyhnán z Drobovic a následně r byl zničen husity. Kdo byl majitelem Bratčic v dobách husitských není známo. V pozdějších dobách vlastnily Bratčice různé panské rody, např. Nejepínských, Bohdaneckých z Hodkova, Chotouchovských, Dobřenských či Šimerovských z Lidkovic. Na přelomu 17. a 18. století Pöttingové a po nich od r skoro 200 let Ausperkové. Společně s okolními obcemi patřily Bratčice k panství žlebskému. Ke konci 17. století byla přestěhována fara do Potěh, byla tam zřízena i škola a tak se přirozeným centrem tehdejšího dění staly Potěhy. Obce řídili rychtáři, později starostové. Bratčice patřily pod hejtmanství v Kutné Hoře a Pardubický kraj. Na přelomu 19. a 20. století byl v obci zaznamenán rozvoj řemesla a živností. Také spolky zaznamenaly svůj rozkvět. V Bratčicích byl založen Hasičský spolek (1895), Divadelní spolek (1910), který pozvedl kulturu obce především vlasteneckými divadelními hrami. Později vznikl i Orel a Sokol. První světová válka se projevila i na životě bratčických. Řada mužů byla odvedena, někteří působili i jako legionáři v zahraničí. V této válce padlo 22 místních mužů, kterým byl v roce 1923 postaven na návsi pomník. Od vzniku samostatné Československé republiky byl starostou obce František Váňa. Od roku 1925 byl oficiálně uznán název obce Bratčice. V Bratčicích byla několikrát snaha 4

5 postavit školu. V roce 1933 již byla vymezena stavební parcela a byly hotové plánky, ale ke stavbě nedošlo. I tehdy bylo příčinou neúspěchu nedostatek financí, v Evropě vládla hospodářská krize. I druhá světová válka zasáhla Bratčice. Přímé boje tudy sice neprošly, ale utrpení války si prožili především mladí lidé, kteří byli nasazeni na nucené práce, peklem koncentračního tábora prošel i velitel hasičů p. Havránek. I Bratčice měly své padlé. Z války se tehdy nevrátili J. Hofrichter a J. Koberec. I jejich jména byla navždy vryta do kamene památníku. Pronásledovaným byl i JUDr. Ludvík Novotný, který je dalším z významných, rodáků obce. Vlastenec, který byl nepohodlný nacistům, odpůrce marxismu, nepohodlný komunistům. Tak paradoxně byl souzen a vězněn jedněmi za války a druhými po válce. Ve vězení v roce 1963 i zemřel. V těchto letech působil v obci i další významný občan, novinář a malíř Vladimír Rada. V roce 1970 byl na návsi zavezen rybník, kde je vysázen parčík. Uprostřed návsi je od roku 1976 nová prodejna potravin Jednota. Další roky plynuly v obci bez výraznějších událostí. Celkem poklidná osmdesátá léta vyvrcholila politický převratem v roce A právě Sametová revoluce přispěla k novým a zásadním změnám v obci. V roce 1990 rozhodlo místní referendum o oddělení obce od Potěh. Proběhly první svobodné volby a prvním starostou novodobé historie se stal Ing. Jiří Uhlíř, který je v čele obce dosud. V roce 1991 se ze státní dotace koupil a rekonstruoval dům čp. 49, kde byl zřízen Obecní Po druhé světové válce byl v obci založen Národní výbor. Předsedou se stal pan Václav Prášek. Zvítězil i ve volbách v roce Potom se i do vedení obce Bratčice dostávali komunisté. Pan starosta Prášek v roce 1951 z funkce ze zdravotních důvodů odstoupil, ale o dění obce zájem neztratil. Stal se na několik let kronikářem. V roce 1946 byl v Bratčiccích zaveden elektrický proud. Na elektrifikaci obce byla uspořádána sbírka. V této době opět chtěli bratčičtí školu, opět toto snažení bylo marné. I pro stavbu školy byla uspořádána sbírka. Spolky Orel a Sokol se sloučily, ale brzy na to zanikly. Naopak vznikla v roce 1949 Myslivecká společnost. Padesátá léta byla v Bratčicích podobná s jinými obcemi. Docházelo ke konfiskaci majetku, zakládala se JZD. Pro někoho doba zlá, pro někoho dobrá. Tak jak to v historií bývá běžné. JZD v Bratčicích se zvolna vzmáhalo. V roce 1960 se sloučilo s JZD Potěhy. V tomto roce dochází i ke sloučení vedení obcí. MNV je v Potěhách a v Bratčicích zůstavá pouze občanský výbor. Šedesátá léta zaznamenávají rozkvět především domácností. Zvyšuje se životní úroveň. V obci je zavedena kanalizace. úřad. Působiště zde našla i knihovna. Postupně byly v Bratčicích opraveny komunikace, mosty, osvětlení, rozhlas. V roce 2000 byl opraven kostel sv. Václava, kam se vrátily z Potěh zvony Václav a velký zvon Panny Marie. Stará stodola za Budovou Obecního úřadu byla přestavěna na novou hasičskou zbrojnici. Nyní v obci žije necelých 400 obyvatel. Od roku 2002 je samostatnou obcí se svým znakem a praporem. V roce 2005 se obec přihlásila do soutěže Vesnice roku. Získala Modrou stuhu za bohatý společenský život a odměnu ,-Kč. Historie obce Bratčice byla velmi pečlivě zpracována panem Miroslavem Práškem v brožuře Slavnosti v Bratčicích 2005, kterou vydala Obec Bratčice v r

6 O Ing. Janu Pernerovi ( ) Jan Perner, stavbyvedoucí první české parostrojní dráhy, se narodil dne 7. září 1815 jako prvorozený syn mlynáře Jana Pernera. Po předcích byl předurčen k svobodnému mlynářskému řemeslu. Jeho životní cesta však vedla jinudy. V roce 1822 byl Jan přijat a zapsán do elementární školy v Potěhách. Potěžský kaplan Moucha poznal, že chlapec má mimořádné nadání a snažil se ho dobře připravit na studium v hlavní škole. V roce 1827 Jan elementární školu v Potěhách dokončil a opustil. Přestože museli Pernerovi žít skromně rozhodl otec Perner, že nechá pilného a učenlivého syna vystudovat hlavní školu v Praze. V té době dorůstající Jan s úžasem poslouchal zprávy o parním stroji pražského mechanika Josefa Božka, první železné dráze anglického vynálezce Stephensopna a ostatních vynálezech. V prostředí Týnské hlavní školy prožil Jan čtyři léta. Přes problémy s úhradou nákladů spojených se studiemi nehodlal Jan svá studia ukončit pouze absolvováním Týnské školy jen proto, že na další studia nebylo ve mlýně dostatek prostředků. Cítil se dostatečně schopným a silným, aby sám, vlastní silou, překonal nesnáze a dostudoval. V roce 1830 byl rozhodnut, že se pokusí složit přijímací zkoušku na pražském technickém učilišti. Zkoušku složil a byl přijat. K malé radosti rodičů opustil rodný mlýn a vydal se na studia do Prahy. Technické studium začal Perner lépe než učení na elementární škole. První ročník skončil s vyznamenáním a další dva s výborným prospěchem. Z pražského technického učiliště odchází Jan v roce Prvním působištěm mladého inženýra byl Jičín, kde pracoval jako aktuář. Drobná technická práce ho však neupoutala. Snil po velkých technických činech, zejména stavbách železných drah. Proto uvítal oznámení svého učitele Gerstnera o náboru českých techniků pro stavbu dvou železných drah v Petrohradské gubernii v Rusku. Dlouho neváhal a v písemné žádosti se přímo obrátil na Gerstnera se žádostí o přijetí na stavbu železnic v Rusku. Jeho žádosti bylo vyhověno a tak se vydává s několika dalšími šťastlivci - českými techniky dne 28. dubna 1836 vozem spěšné pošty z Prahy do Bruselu, kde se měl sejít se svým budoucím šéfem Gerstnerem. Byl nadšen, že byl vybrán jako třetí z českých techniků pro studijní cestu do Anglie, kde si měl prohlídnout a zdokumentovat železnice. Do Petrohradu dorazila družina 17. června podle ruského kalendáře. V té době již byl projekt první ruské dráhy z Petrohradu do Carského Sela hotov. Česká skupina techniků již byla kompletní a ihned se zapojila do stavby první ruské veřejné železnice. Postupem času vznikaly neshody mezi Gerstneram a jeho podřízenými. Hlavní příčinou byla Gerstnerova nesnášenlivost a autoritářské praktiky v průběhu stavby. Přestože si všichni Gerstnera vážili jako prvotřídního odborníka a plnili jeho příkazy pečlivě, docházelo čím dále častěji ke konfliktům, kde končily tím, že Gerstner nemilosrdně ukončil činnost techniků, se kterými nebyl z jakýchkoliv důvodů spokojen. Postupně došlo až na pár vyjímek na všechny české techniky. Došlo i na Pernera, který byl nucen ukončit svoji činnost koncem listopadu 1836 Po rozchodu a zklamání ze spolupráce s Gerstnerem se Perner vracel bez prostředků domů přes Moskvu a Lvov, kde strávil celkem tři měsíce. V květnu 1837, již zotaven z deziluze, 6

7 dohodnul Jan Perner svůj nástup do služeb Severní dráhy Ferdinandovy. Prvního června nastoupil k inženýrovi Ghegovi, kterému bylo svěřeno vedení stavby dráhy z Břeclavi do Brna. Tak se Perner po půlroce konečně vrátil ke své staré lásce, k stavbě železných drah. Na stavbě dráhy do Brna byl inženýr Perner plně zaměstnán do léta roku Poté byl pověřen projekčními pracemi v úseku z Ostravy do Osvětimi. Netrvalo však dlouho a Perner vstoupil do historie olomoucko-pražské dráhy jako jeden z mužů, kteří hledali nejvhodnější trasu dráhy Vídní a Prahou. Svůj životní cíl na nejbližší léta založil na přesvědčení, že dráha bude přivedena do Prahy Polabím, od Pardubic. Byl jedním z několika českých techniků, kteří se při vyhledávání nejlepší trasy olomouckopražské dráhy vyznamenali. Po krušné práci v terénu zastihla Jana Pernera před vánocemi koku 1841 zpráva, o které se již dlouho hovořilo, a kterou netrpělivě očekával. Císař Ferdinand rozhodl, že výstavbu kmenových drah převezme do svých rukou stát. Perner byl přesvědčen, že již brzy oblékne císařskou úřednickou uniformu. Po učednických létech, prožitých v Jičíně, na cestách Německem, Belgií a Anglii, v Petrohradě a ve Lvově, prošel nyní ve službách Severní dráhy Ferdinandovy lety tovaryšskými a byl připraven na léta mistrovská, do nichž už vstupoval jako vynikající znalec a projektant železnic. Podal si žádost na místo podinspektora nebo vrchního inženýra státních drah. Už tehdy byl považován za jednoho z nejlepších železničních projektantů. Dne 16. března 1842 byl na základě návrhu generálního ředitele státních drah Francesconiho přijat do služeb státních drah jako vrchní inženýr. Jako vrchní inženýr byl pověřen, aby posoudil ze všech hledisek dosud navržené trasy pražskodrážďanské dráhy. Podkladem pro posouzení mu měly být již hotové práce, vlastní průzkum a měření. Rovněž byl zmocněn vést složitá jednání se saskou vládou. V době, kdy Perner hájil zájmy státních drah na nejsevernějším úseku pražsko-drážďanské dráhy se začalo v září roku 1842 se stavbou dráhy z Olomouce do Zábřehu. Dne 26. listopadu na základě Pernerových závěrů a doporučení rozhodl císař, že drážďanská trasa bude vedena údolím Labe. Tak Perner splnil jeden z velkých úkolů, které mu byly svěřeny ve službách státních drah. Současně řešil Perner neméně důležitý a choulostivý úkol, kterým bylo umístění nádraží státní dráhy v Praze. Od listopadu 1842 pracoval Perner také na stavebních projektech úseků železnice z České Třebové do Pardubic. Ve tříletém stavebním plánu olomoucko-pražské dráhy měl Perner další velké úkoly: vypracovat podrobné návrhy pro celý český úsek severní dráhy a vést stavbu tohoto úseku. Slavnostní otevření dráhy bylo stanoveno na 20. srpna 1845, pro zahájení veřejné osobní dopravy datum 1. září a nákladní dopravy 1. října Dne 9. září se vrchní inspektor Perner vracel z cesty na Moravu v prvním voze za lokomotivu. Vyhlížel neustále oknem a prohlížel si postup dokončovacích prací na dráze. Po výjezdu vlaku z choceňského tunelu sestoupil Jan Perner na nejnižší stupeň schůdků vozu pomalu vjíždějícího vlaku do choceňského nádraží a pohlédl zpět, zřejmě na tunel. Tato chvíle se mu stala osudnou, neboť v zápětí narazil hlvou na sloup vrat u vjezdu na nádraží. Těžce raněný na ruce a s otřesem mozku odmítl doporučení lékaře, aby nejezdil dál a pokračoval v cestě domů do Pardubic k rodičům. Druhého dne 10. září po těžkém a dlouhém boji o život Jan Perner vydechl naposled ve věku 31 let. Ing. Jaromír Najbrt 7

8 Rodák a vlastenec z Bratčic Domov je místo šťastných chvilek dětství. Jistota a místo, kde s léty chodíš po špičkách Podrobná geneze života Ing. Jana Pernera byla pečlivě zpracována v r p. Miroslavem Práškem, ke 190 výročí narození J. Pernera. 7. září Podzim. Znamení Panny. Nezbývá, než trochu fabulovat o tomto čase. Pranostika na 7. září říká Po hojných deštích v září osení zimní se podaří. Osení obilí mlýn. První symbolika. Přivírám oči a vydávám se dětství Jana. Budu ráda, když někdo půjde do dob dávných se mnou a s Janem. Obilí z okolí je sklizeno. Práce ve,mlýně začíná neustálým klapotem a rachotem strojů. A moučněji je vidět i cítit po celém mlýně. Snad i v kolébce. Dozrávají hrušky, švestky a jablíčka, kterým se daří v Bratčicích dodnes. Úžasný barevný podzim. Babí léto. Otec Jana pocházel z mlynářského gruntu. Kořeny a láska k práci ve mlýně jsou hluboko zapuštěny. Mlynář v té době byl pánem v obci na prvním místě. Pan farář, pan mlynář a pan učitel. (Ten ale takřka živořil.) Vše znali, věděli, uměli číst, řeči, znali svět a jejich moudrost byla ku prospěchu lidem z obce. Mlýn v Bratčicích patřil k těm výstavným. Postaven u potoka, v dolíku obce, kolem samá obilná pole inu rovina. Jen Tisí skála vyčnívá. A kolem ní lesy. Obilí naplňuje mlýn mlynářským ruchem. A zrno se šikovností chasy mění v pytle vonné mouky. Koňské i kravské povozy stojí na dvoře, trakaře drnčí s pytlem mouky po vsi. Zdá se, že to je požehnaný kraj, ale plný dřiny. Ženy i děti pomáhají, aby bída nebyla tak krutá a bylo živobytí. Vraťme se do mlýna. Do světnice se starodávnou kolébkou. Malý Honzík ( či Johan to nevíme) tak vstřebával klapot a zvuky mlýna od narození. Mlýnský ryk uspával, budíval, kolébal. Růstem vnímal soukolí chodu mlýna. Přerod obilí v mouku. Úžasně sehranou techniku kol, lanoví, koleček. Názvy částí mlýna od náhonu přes vantroky až po pytlování. Zde určitě počalo technické myšlení chlapce. Musel pomáhat. Řeči s chasou měl rád. Vyprávění taky. zde také začalo vlastenecké cítění. Hantýrka mlečů, vystrkování prken mládkem, řeči s mleči i zákazníky. Maminka, které se říkal paní mlynářka nebo mlýnská paní v té době byla touze po vědění malému chlapci nakloněna. V dospělosti Jan Vzpomínal na úsměv, jemnou tvář a zpívání maminky. Přivedla na svět devět dětí. Jan byl první. Houf dětí se tedy batolil mlýnem. Ale i s houfy dětí v obci. A při hrách bylo všechno úžasné. Žádné rozdíly mlynářské děti či děti z pastoušky. Ta stála u pastušského rybníka. Otloukání píšťalek, stavění mlýnku na potoce, točení káči, chytání raků a rybek, honění kola stálý pohyb her dětí. A práce. V Bratčicích na návsi byl postaven kostelík. Občas byl přestavován. A je nádherný do dneška. Jen škola chybí. Postavit se ji nepodařilo. A tak se od uzákoněné školní docházky chodilo do Potěh. Jan začal chodit do školy r Dvojtřídní. Nastoupil hned do druhé třídy. Ale učení mu moc nešlo. On byl totiž z výchovy dospěláků ve mlýně nad věcí. To platí o takových dětech i dnes. Ale potom se Jan vzchopil. Samé eminence. Jen to náboženství nějak nešlo. Nikdy jednotku nedostal. Ale dál byl premiantem. Otec chtěl mít z prvního syna mlynáře, kterému by mlýn předal. Ale ouha. Jan se zajímal o techniku, ale docela jinou, než je ve mlýně. Chtěl studovat na polytechnice, univerzitě v Praze. S otcem se rozešel v e zlém. A to tak zlém, že dostal vyplacen svůj podíl ze mlýna. Musel si studia platit sám. Praha byla pro něho docela něco jiného než mlýn. Tou dobou bylo módní vlastenčení, vše české. Při studiích Jan prožil hektické vlastenčení v Praze. 8

9 Zažil rok 1834, kdy slyšel Fidlovačku J.K.Tyla a hudbu Fr. Škroupa. Basista Strakatý poprvé zpíval Kde dmov můj. Vlastenectví a češství vyvrcholilo. A Jan měl vlastenectví v krvi. Mlýnské kořeny zůstaly. Zažil K.Havlíčka, který varoval. Vlastenectví z úst musí vjet do těla a o něm mluvit. Čeština začala mít svojí váhu. To už však nejsou Pernerovy Btratčice. Doba dětství, školy v Potěhách, mlýn. Skončila doba her. Čekala ho docela jiná cesta. Ale mlýnské semínko techniky vzklíčilo. Polytechnické vzdělání i univerzitní končil r Stal se inženýrem. Uznávaným a přemýšlivým stavitelem železnic. Nadějným projektantem. Určitě měl pan otec radost a překonal hořkost rozchodu se synem. Vždyť vlastně mlýn v Bratčicích je díky němu znám do dneška. Stalo se však něco neuvěřitelného. Při inspekční a kontrolní cestě vlakem 11.září 1845, při prohlídce tunelu v Chocni, tragicky zahynul. Podrobnosti smrti jsou také dopodrobna popsány a známé. Pochován byl v Pardubicích. Jeho otec vlastnil mlýn už v Pardubicích. Patří obdiv a dík OÚ v Bratčicích, že vždy hrob slavného rodáka navštíví, položí květiny. Janova hvězdička žití počala dráhu v Bratčicích. Ve mlýně, který dodnes stojí na původním místě. Životem šel velice krátce. Určitě však z té daleké hvězdy pozoruje dnešní divy techniky, pokroku a nepředstavitelné možnosti. Třeba sleduje Pendolino, Šikansen nebo rychlík Praha Brno. Bratčice Janova dětství jsou také v nenávratnu. Jeho generace odpočívá na hřbitově obce svůj věčný sen. Náves s kostelíkem je upravená a plná úžasně vonících lip. Ale Vodemlejn mlýnem stále stojí. S pamětní deskou připomínající narození Jana Pernera. Obecní úřad s obecním zastupitelstvem organizuje slavnost na jeho počest. Pan starosta Ing. Jiří Uhlíř a pan místostarosta Václav Ronovský mají tradiční setkání ve své kompetenci. Pochopitelně s pomocí spolků, zastupitelů a občanů Bratčic. A mlýn Pernerů? Žije dál. Poslední paní majitelka nyní mlýn renovuje. Vše se souhlasem památkářů a s ohledem na rodný dům Jana. Vždyť je vnučka posledního pana mlynáře Stanislava Caise a paní mlynářky Anny Caisové. Caisův mlýn klapal a pomáhal v době války, padesátých letech atd.. Pan mlynář, jak se patří na pana Otce byl veselý chlapík. Taky se traduje, že byl při tancovačkách jeden z nejlepších tanečníků. A paní Caisová? Milá, vlídná, velice pracovitá paní mlynářka. Zažila osobní tragedie, odešel do nenávratna syn, odešla dcera. Mlýn zkrátka někdy mlel smutně, až tragicky. Ale nežehrejme na mlýnské kameny žernovy. Vědí své a mlýn bude žít dál. Další generací s kořeny mlynářskými. Oslavme tedy přátelské setkání s rodáky, domorodci. A vzpomeňme na naše předky. Vždyť k nám přicházejí Bůh ví odkud. Zakrátko však zase odcházejí Bůh ví kam. Ale zázraky přátelství mezi lidmi se dějí, třebaže chodíme po pevné zemi. Docela závěrem. Náhoda? Bratčice a železnice mají mnoho společného. Muži z obce pracovali na dráze v Čáslavi celý život. A že jich bylo. Ano, klapot mlýna, klapot vlaků a kolejí zpívá stejnou notou a tónem. Pár tónů trvá také lidský věk. Někdy vyjímečný, nešťastný, tragický, někdy šťastný, poklidný, bohatý. A někdy docela, docela obyčejný. Jenže... AD RESTIMEST REDIT CO MUSÍ BÝT - TO BUDE Eliška Jelínková Bratčice - červen

10 Eliška Jelínková, roz. Bečkovská Naše paní kronikářka (* ) Paní Eliška Jelínková je bratčickou rodačkou. Prožila zde své dětství a mládí. Vystudovala Gymnázium v Čáslavi. Provdala se za svého manžela Zdeňka Jelínka a spolu se odstěhovali do Kralup nad Vltavou. Společně vychovali dvě děti syna Zdeňka a dceru Šárku. Od roku 1963 pracovala paní Eliška nejprve jako vychovatelka v družině, v malé škole v Hostíni u Vojkovic nedaleko Kralup. Po návratu z mateřské dovolené 1970 zde pracovala jako vedoucí vychovatelka a zároveň jako vedoucí školní kuchyně. Od tohoto roku se také ujala vedení školní kroniky, o kterou pečovala, a které vtiskla nezapomenutelnou stopu svými kresbami i slohem a psala ji po celou dobu svého působení v této škole. Od roku 1977 začala na této škole učit. Eliška práci učitelky milovala, měla ráda své žáčky a dodnes na ně opravdu ráda vzpomíná a oni na ní. A vzpomínají nejen žáci, ale i kolegyně. Jednou z jejích bývalých kolegyň je i paní ředitelka ZŠ Komenského náměstí, Kralupy nad Vltavou, paní Mgr. Jiřina Hereinová, která mi o Elišce napsala i toto: Já jsem do Hostína nastoupila v roce 1979 jako mladá nezkušená úča a Eliška byla i mou učitelkou. Mnoho jsem se od ní naučila metody, různé fígle, ale různá životní moudra. Stala se tak trochu i mou vrbou, ke které jsem mohla přijít pro radu. Eliška celý svůj život zasvětila dětem. Dodnes na ni její bývalí žáci vzpomínají s láskou a mnozí z nich za ní jezdí stále i do Bratčic byla stávající ředitelka školy v Hostíni odvolána a do funkce byla tehdejším školským úřadem v Mělníku jmenována Eliška Jelínková. 10

11 Jako ředitelka pracovala do konce školního roku 2000/01. Pak odešla do důchodu. Eliška se po odchodu do důchodu s manželem vrátila do Bratčic. Plánovali si, jak společně budou užívat klidu v Bratčicích, trávit společné chvíle v rekonstruovaném domečku nad rybníkem. Ale zasáhl krutý osud, který náhle a navždy milovaného manžela Zdeňka Elišce vzal. Pro paní Elišku byla tato nečekaná ztráta obrovskou životní ranou. Eliška nechtěla a ani nemohla zůstat sama se svou bolestí. Začala se zapojovat do dění v obci. Kromě jiného je i autorkou návrhu Památníku bitvy třicetileté války na místním hřbitově, který tvoří čtyři zvony s nápisy, zasazené do dřevěných křížů. Zapojila se do příprav výstavy k soutěži Vesnice roku, malovala pro děti diplomy. Pomáhala, kde mohla a svými milými kresbičkami dělá radost seniorům i dětem. Kromě malování miluje paní Jelínková dějiny, poezii, cestopisy, hodně čte, poslouchá hudbu. Miluje Edith Piaff, líbí se jí její písně, ale ráda se vrací i k jejímu životnímu příběhu. Protože Eliška má bohaté zkušenosti s prací kronikáře, začala v roce 2006 psát a ilustrovat i kroniku Bratčic. Její osobitý rukopis doplněný jejími obrázky dodává naší kronice punc lidskosti, kronika se mění ze strohého dokumentu v pohlazení, v kouzelnou knížku pohádek o naší obci. Je doplněna celou řadou citátů, veršů, pranostik, ale i zajímavostí a popisů dějinných událostí. Přála bych nám všem, aby se do kroniky obce Bratčice mohla zapisovat jen šťastná fakta, a aby i další generace v kronice četly o nás jen hezké věci. PS: Milá Eliško, vím, že se budeš zlobit na mě i na paní Jiřku, která mi laskavě poskytla informace nejen o Tvém profesním životě, ale i o Tobě samé, jako o člověku, který si zaslouží naši pozornost a poděkování. Protože jsi tak skromná, vím, že bys mi nikdy nedovolila, abych o Tobě cokoliv hezkého napsala. Znám Tě sice krátce, ale už jsi mi dala tolik dobrého! Eliško, děkuji. Tvoje Monika Kozohorská 11

12 Bratčický mlýn Nehledejte štěstí venku, ale v sobě, neboť jinak je jindy nenajdete. Epiktétos Byl založen ve 2. polovině 18. století, přesný datum, bohužel, neznáme. Mlýn je postaven v barokním slohu, pro venkovské stavby byla typická sedlová mansardová střecha. Ve mlýně se 7. září 1815 narodil náš nejznámější bratčický rodák Jan Perner. Pernerovi se ovšem později odstěhovali do Pardubic a od té doby změnil mlýn několikrát svoje majitele. Až si v roce 1934 koupili mlýn Caisovi pocházejících původně z Kluckých Chválovic. Marie a Stanislav Caisovi zde vybudovali z malého mlýna tehdy ještě s vodním kolem moderní mlýn s vodní turbínou. Zřídili, podle současných požadavků ekologický provoz, který byl poháněn elektřinou vyráběnou díky vodní turbíně. Elektrická energie byla využita ke svícení i v druhém domě Caisových. Bohužel jejich úsilí bylo přerušeno válkou. Tehdy byl udán na gestapu mladý Stanislav Cais a byl odsouzen do káznice v Buchenwaldu. V rozsudku byla uvedena poznámka návrat nežádoucí. Děda Stanislav Cais se konce války dočkal a vrátil se domů. A na čas se stal opět mlynářem. Další rozvoj mlýna byl zanedlouho znovu zastaven komunistickým převratem v roce V padesátých letech byl mlýn znárodněn a z majitelů mlýna se stali zaměstnanci Mlýnů a pekáren Pardubice. V šedesátých letech byl provoz mlýna nadobro ukončen. A tak pán a paní Caisovi platili Mlýnům a pekárnám za bydlení ve svém domě nájem. A od těch dob mlýn chátral a chátral. Konečnou ránu mu zasadila neodborná demontáž zařízení mlýna, když v roce 1988 získali mlýn Svazarmovci. Veškeré zařízení bylo demontováno a statika střechy byla silně narušena. V roce 1991 byl v restituci navrácen mlýn původní majitelce mojí babičce paní Caisové. Z mlýna zbyly jen obvodové stěny a děravá střecha. Ale sen mojí babičky dožít svůj život pod vlastní střechou se splnil. Zašlou slávu bratčického mlýna se pokoušíme už jako třetí generace pozvednout i my, Martina Adamová Eicher s manželem Markusem. Máme sice za sebou kus práce, ale čtyřicet let bez jakýchkoliv oprav se nedá zvládnout najednou. Nejdříve jsme museli staticky zajistit střechu před jejím zřícením. S podporou dotačních fondů byly vyměněny krovy a položena nová krytina. Tyto náročné opravy trvají už pět let a vyžádali si investici dvou miliónů korun (za finanční podpory Havarijního fondu Ministerstva kultury, Fondu oprav Středočeského kraje). To je ale pouze začátek opravy mlýna, neboť práce na nás čeká ještě dost. Ale pokračovat v práci předků nás povzbuzuje, abychom to na naší nelehké cestě nevzdali. Doufejme, že jim děláme radost. Martina Adamová Eicher 12

13 Období let Dlouho trvá, než se staneme mladými. P. Picaso Jak jsem již v úvodu podotkla, chceme v tomto almanachu připomenout kromě obecně známe a neměnné historie i tu historii nedávnou, totiž posledních 5 let v naší obci. Nejzazším datem, který uvedeme je 2. a 3. červenec 2005, kdy v Bratčicích proběhly 2. oslavy a od narození Ing. Jana Pernera uplynulo 190 let. Tehdy se nám zpočátku nevydařilo počasí a část sobotního programu byla přesunuta do hostince U Nováků, také jsme si na návsi poslechli koncert Dětského mládežnického orchestru z Čáslavi, průvodem jsme došli ke mlýnu, abychom uctili památku našeho významného rodáka, Ing. Jana Pernera, položením věnce u pamětní desky. Proběhla též beseda o historii železnic. Večer jsme si zavzpomínali na doby svého mládí, kdy se všechny tancovačky v obci konaly U Nováků. Zahrála nám skupina Starý klády a stará hospoda praskala ve švech. V neděli se konala slavnostní mše v kostele sv. Václava a odpoledne již patřilo zábavě. Bavili jsme se při Bratčickém víceboji, kde se utkala soutěžní družstva jednotlivých spolků, ženy, mládež a družstvo tvořené zastupiteli obce. Uplynulo pět let a my se scházíme na prahu oslav dalších, v pořadí třetích. Kulturní a společenský život v Bratčicích Nevím, čím to je, ale asi jsme opravdu veselí a rádi se bavíme. Vždyť sami pro sebe organizujeme tolik různých akcí, že často slyšíme trochu závistivá, a přitom obdivná slova z okolních obcí. Jak vy to v těch Bratčicích děláte? U vás se pořád něco děje. Ale abychom neusnuli na vavřínech, některé obce se nám už lepí na paty! Začneme-li chronologicky lednem, začneme plesovou sezónou. Každoročně se koná Sportovní ples a Hasičský ples. Plesy se konají v hostinci U Fialů. K poslechu a tanci hrají Staré klády bez nich si u nás plesy jen těžko představíme. Bohatá tombola a plná hospoda tak to vypadá pokaždé. Druhý den po Hasičském plese pořádají dobrovolní hasiči společně s Obcí Bratčice Dětský karneval. Děti v maskách, hry, soutěže, hudba, tanec. O nejhezčí masku se u nás soutěžit nedá, všechny jsou krásné, všechny maminky šikovné a slzičky v očích dětí, které by nevyhrály, jsou neúnosné. Vždy si uděláme přehlídku a vítězem je každý, kdo se dobře baví. Pamatujeme i na naše seniory. Proč by měli ty naše babičky a dědové sedět za kamny, když i oni se rádi baví. Každoročně pro ně připravovala toto odpoledne Obec Bratčice. Pan starosta osobně přivážel občerstvení, k poslechu a tanci hrál Slávek Kubát a Pepou Semrádem nebo kapela Kvítek. Se svým milým vystoupením přišly i místní děti a vždy se jim podařilo své starší spoluobčany pobavit. Jaro a Velikonoce a Velikonoční zábava. Velikonoční zábavu pořádají každoročně o velikonoční neděli místní fotbalisté. Starý klády, pomlázky a o půlnoci se musí vyšlohat každá dívka a žena v sále. To aby vydržela čiperná a zdravá po celý další rok. Pro děti i dospělé každoročně pořádá AMK Bratčice v dubnu Pálení čarodějnic. a v srpnu Rozloučení s prázdninami Obě akce se konají 13

14 tradičně na parketu u klubovny AMK. Někdy zahrají Staré klády, jindy PUNC. Někdy pobavil děti svým veselým vystoupením a soutěžemi Honza Vávra. Při čarodkách si opekly děti vuřty starostovské. Vždycky byla dobrá zábava a velká účast. V květnu slavíme Den matek. V roce 2009 pořádalo Občanské sdružení Životní prostředí Bratčice k tomuto dni koncert kapely Březovanka. Všechny bratčické babičky dostaly od dětí přáníčko a volnou se Lesem prošlo asi 80 dětí, v roce letošním to bylo téměř 180 dětí. Za pohádkové bytosti se vydávají ti nejtemperamentnější občané z obce, kteří si dokáží udělat legraci sami ze sebe a i oni se dobře baví. Letos se pohádkový les konal až týden po pouti, protože se nám překrývaly termíny hasičské soutěže a fotbalu. Zkrátka by neměl kdo připravit pohádkovou cestu. Ale do budoucna chceme opět pouť spojit s pohádkou. vstupenku. Večer se s kapelou Březovanka konala taneční zábava pro všechny. Celá akce proběhla v hospodě U Nováků. V červnu je v Bratčicích pouť. Ještě v roce 2005 a 2006 jsme měli Oltáře. U nás znovuzrozená tradice po sametové revoluci. Slavnost Božího těla a mše svatá probíhala pod širým nebem. Malé drůžičky rozhazovaly okvětní lístky květů před oltáři. V čele procesí šel pan farář pod nebesy nesenými ministranty, u každého oltáře se pomodlil a za zpěvu se procesí přesouvalo od oltáře k oltáři rozmístěných okolo celé návsi. Na závěr se vešlo do kostela provoněného kadidlem. Děti dostaly posvěcené svaté obrázky a každý si mohl ulomit posvěcenou březovou větvičku. Škoda, že tato krásná tradice u nás zanikla. K pouti patří tradičně koláče, dobrý oběd, hosté a večer zábava. Tak pouťová zábava se nám trochu z našeho programu vytratila. Ale o pouti jsme si našli zábavu jinou. Právě v roce posledních oslav, v roce 2005 jsme na pouť pořádali 1. Pohádkový les. Od té doby jsme každoročně tuto veselou akci pro naše nejmenší připravovali a těší se čím dál větší oblibě. Jen trochu statistiky v prvním ročníku I další akce patří dětem. Začátkem července se promění prostor u fotbalových kabin na dětský tábor pro bratčické děti. Ve fotbalových kabinách je pro děti dokonalé zázemí hygienické. Zároveň poskytuje útočiště pro dobu nepříznivého počasí. Klubovna AMK se mění na jídelnu. Prvotní myšlenka byla udělat pro děti trochu zábavy, připravit pro ně program plný dobrodružství. Ale tento několikadenní tábor přinesl dětem daleko víc. Děti vytvořily skvělou partu. Letos se bude toto táborové soustředění konat již potřetí. Pořadatelem této akce je SDH ve spolupráci 14

15 s Obcí Bratčice, za podpory AFK a AMK, kteří zapůjčují dětem svoje prostory. Automotoklub Bratčice nás bavil svými motoakcemi v roce 2005 jsme si ve dvoře připomněli II. ročníkem vojenské techniky 60 let od konce 2. světové války, simulací boje o obsazení objektu. Pyrotechnické efekty a stará vojenská technika, vojáci v dobových uniformách to všechno vypadalo téměř opravdově. Ve dvoře se pořádaly i Tunning párty, Motorkářské srazy ten, kdo miluje rychlá kola, silné motory a vůni benzínu, ten si přišel na své. V dalších letech se dění muselo přesunout ke klubovně AMK. Ještě potom proběhlo několik motoristických akcí, jako závody majitelů JAWA 50, ale poslední z nich se konala v roce hlavami přelétala i vojenská letadla. I zde je prostor pro kulturu. To k nám přijelo divadélko Honzy Vávry, který nám celý den moderuje, s pohádkou Krejčíka Honzy, pro starší s ukázkou Break Dance a večerní diskotékou pro děti. A máme tady novou srpnovou tradici. Pokud jste byli v Bratčicích naposled před pěti lety na oslavách, tak ji ještě neznáte. Jedná se o branně bezpečnostní den pro děti Bratčický zálesák V letošním roce se bude konat již 5. ročník. Jde o závod dětí, kde plní úkoly ze zdravovědy, dopravní výchovy, požární ochrany, prokazují svoji rychlost, odvahu a šikovnost na trati vedoucí lesem a úkoly plní na stanovištích. Kromě toho, že děti závodí, je pro ně připraven i další doprovodný program. Spolupracujeme s Armádou ČR, Policii ČR, Integrovaným záchranným systémem se zdravotníky, s hasiči a s ČČK Děti si mohou vyzkoušet různé disciplíny, prohlédnout si techniku, speciální vybavení. Vidí i ukázku zásahu při fingované dopravní nehodě. V minulých letech nám nad V září na sv. Václava se u nás drží posvícení. Posvícenskou taneční zábavu tradičně pořádá AFK Bratčice. Posvícení je jejich fotbalisté v minulých letech pořádali fotbalové utkání, kde se jejich protivníkem stali hráči tzv. Staré gardy. Podzim je obdobím klidným. Lidé i příroda se připravují na zimu. V Bratčicích se sklízí a uklízí. V prosinci to ale zase u nás ožívá. Čas adventu a Vánoce patří hlavně dětem, a tak pro ně a s nimi je připraveno každoroční Rozsvěcení vánočního stromu na návsi, spojené s nadílkou. Po dvakrát naši obec navštívil folklórní soubor Kalamajka z Havlíčkova Brodu, který svým programem představil dětem všechny svaté, kteří na podzim a začátkem zimy přicházejí, aby lidem pomohli, ale některé i škodili. Svatá Lucie, Svatá Barborka, Svatý Martin a jiní. Ale přišel i Svatý Mikuláš a přivezl s sebou i čerta a anděla. A děti dostaly svou nadílku za písničku nebo 15

16 básničku. Jindy se děti sejdou pod ohromným ozdobeným a rozsvíceným stromem na návsi a svými zimními básničkami, písničkami vedle něho sedí sněhobílý anděl s nádhernými křídly a nad nimi se důstojně tyčí postava sv. Mikuláše. A kdo je to přikrčen vzadu? Čert! S kopytem místo nohy, s rohy, ošklivý a pytlem přes rameno na zlobivé děti! Ale u nás žádné takové nejsou a tak na řadu přichází nadílka. a koledami potěší nás dospělé. Jako host vystoupil žesťový soubor ZUŠ v Čáslavi, který doplnil sváteční atmosféru o intrády a koledy. Vánoce, Štědrý den a Půlnoční mše. Půlnoční mše je sloužena v kostele sv. Václava. Koledy a přání si navzájem pevného zdraví, štěstí a pokoje. Dojemný čas, kdy je nám tak sladkobolno. Kdy máme jeden k druhému o něco blíž. A poslední den v roce opět patří veselí. Silvestr a novoroční přání, novoroční předsevzetí a nový rok jako nová naděje. A pak se dějí věci do promrzlého slavnostního večera zní klapot koňských kopyt, zvonění rolniček a zvonečků a na náves vjíždí kočár s kouzelnou osádkou. Kočí v perelíně a cilindru, V letošním roce začalo v obci pracovat nové volné sdružení sportovních nadšenců Spolek přátel sportu. A jejich činnost je opravdu zajímavá. Pořádali dvě besedy s opravdu výjimečnými sportovními osobnostmi. Prvním z hostů byl Martin Šonka, mistr republiky v pilotní akrobacii. Reprezentuje naši zemi jako jediný Čech v prestižní světové letecké soutěži Red Bull Air Race a jeho cílem je dostat se do TOP 12 světových pilotů byl druhým, neméně zajímavým hostem, pan Josef Macháček, který je pětinásobným vítězem Rallye Dakar na čtyřkolkách. Jeho černožlutá čtyřkolka brázdila i bratčickou návsí jaká to čest! Tak takhle my si v Bratčicích žijem! Vážíme si svých předků a ctíme tradice Nejen veselé jsou dny, které prožíváme. Někdy jsou tyto dny tak chmurné a bolestné! A byly 16

17 i dny krutější a bolestnější, dny plné úzkosti a beznaděje, dny naplněné slzami. Každoročně uctíváme památku našich spoluobčanů, kteří zemřeli ve světových válkách. V předvečer 8. května klademe věnce k pomníku padlých. Sbor dobrovolných hasičů společně s vedením obce a občany si každoročně připomenou, jakou tragédií válka je. V roce 2008 a 2009 jsme tyto oslavy rozšířili o lampionový průvod. Hasiči si 4. května, v den svátku Sv. Floriana, patrona hasičů, připomínají své zemřelé bratry a jejich památku uctí položením věnce na místním hřbitově. I fotbalisté mají svoji smutnou tradici, žákovský turnaj Memorial Péti Doležala. I tak se dá vzpomenout na jednoho z mladých fotbalistů, svého odchovance s fotbalovým srdcem a svého pozdějšího trenéra. Petr odešel opravdu mladý, podlehl těžké nemoci, ale jeho kamarádi na něj nezapomněli se konalo slavnostní vysvěcení památníku bitvy třicetileté války. Pietní park s památníkem první bitvy třicetileté války v prostorách kolem kapličky a hřbitova byl vysvěcen paterem Josefem Pikhartem a paterem Bohuslavem Staříkem. Za účasti představitelů Předehra třicetileté války se odehrála před 390 lety nedaleko Bratčic. Boje trvaly šest dní a padlo asi 300 mužů. Vojsko českých stavů a císařské (katolické) vojsko bylo vysláno, aby potrestalo odbojné protestanty proti králi. Poraženo bylo vojsko císařské, které bylo při ústupu pobito bratřickými sedláky. Všem padlým bez rozdílu, kteří byli na bojišti pochováni jsou zasvěceny pamětné dřevěné kříže umístěné na hřbitovní zdi. Pomáháme potřebným Každoročně se naše obec zapojuje do celonárodní sbírky pořádané Charitou. Jedná se o Tříkrálovou sbírku, jejíž výtěžek je vždy použit na konkrétní pomoc. V Bratčicích jsou lidé štědří, finanční dar našich občanů dosahuje každoročně relativně vysoké částky, kolem ,- Kč. Děkujeme. obce, SDH Bratčice, kteří položili poprvé věnec u tohoto památníku a stáli čestnou stráž, zástupců ostatních spolků a široké veřejnosti, přednesl svůj projev pan starosta Ing. Jiří Uhlíř. Nově instalované informační tabule nás seznamují s událostí, které byl tento důstojný památník věnován. Pomáhá i svaz dobrovolných hasičů. V posledních pěti letech u nás několikrát hořelo hořelo u Říhů, hořela chatka p. Ašenbrenera, hořelo 17

18 u Uhlířů. Také povodně napáchaly škodu. Při těchto událostech pomáhá hasičům systém KANGO, což je napojení hasičů do informační sítě, která rozesílá hasičům sms zprávy a tím je velice rychle informuje o živelných pohromách a svolá je k zásahu. Pro ochranu zdraví a života hasičů při zásahu byly zakoupeny i dva dýchací přístroje. Hasiči jsou zařazeni do JPO 3, což znamená, že nepomáhají pouze v místě, ale vyjíždí i profesionálními hasiči. Stavíme, opravujeme, zvelebujeme obec V únoru roku 2006 hasiči začali zateplovat hasičskou zbrojnici. Zateplení bylo dokončeno v červenci V březnu 2006 schválilo zastupitelstvo obce projekt Lepší cestou do Bratčic, která byla součástí grantové studie SROP. Jednalo se o rekonstrukci místní komunikace v ulici Švestková. V červenci park s památníkem první bitvy třicetileté války v prostorách kolem kapličky a hřbitova. Zároveň bude vybudováno tolik potřebné parkoviště. V březnu 2008 proběhlo výběrové řízení, zakázku získala fa AZ stavební Heřmanův Městec. Na základě posudků z životního prostředí i vzhledem k bezpečnosti bylo doporučeno pokácení lip kolem hřbitovní zdi. V červenci 2008 začala vlastní rekonstrukce zdi na hřbitově, márnice a kapličky. Nově bylo vybudováno parkoviště před hřbitovem. V září byla celá rekonstrukce dokončena. Byly instalovány lavičky a stojan na kola, usazují se téhož roku začala realizace projektu. V únoru 2008 byla instalována na této komunikaci nová dopravní značení hmotnost vozidel omezen na 6t a zároveň označení obytná zóna. V březnu 2006 byla zakoupena nová sekačka pro údržbu zeleně v obci. V březnu 2006 byly pokáceny tři lípy okolo hřbitova. Byla v té době i odsouhlasena oprava hřbitovní zdi a výstavba chodníku položením zámkové dlažby. Kaplička sv. Panny Marie je v Bratčicích zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek. Lesní pozemek v okolí kapličky, společně s pozemky u hřbitova a hřbitov samotný byl odsouhlasen zastupiteli za kulturní památku. Téhož měsíce nechala zpracovat projektovou dokumentaci Pietní informační a turistická tabule. Po stavebních úpravách se vysázelo nové stromořadí lip a celé okolí parkově upraveno. Začaly rekonstrukční práce na kapličce. V původním projektu byla zahrnuta i úprava remízku kolem kapličky, ale majitel této části, Ing. Zadina, nedal souhlas. Na závěr všech těchto prací, v listopadu 2008, byly na hřbitovní zdi umístěny čtyři zvony zasazené do čtyř dřevěných křížů. Návrh 18

19 zpracovala paní Eliška Jelínková, naše kronikářka. Tyto kříže mají symbolizovat utrpení padlých v první bitvě třicetileté války a kovové zvony s nápisy, jež mají navždy odzvonit všem válkám. Práce probíhaly rok a půl a stály téměř 2 mil. korun. (90% vynaložených prostředků bylo hrazeno zemědělským fondem EU). V listopadu 2009 došlo k prvnímu projevu vandalství na hřbitově. Někdo zcizil dřevěné palisády, které byly součástí úpravy parku. Hned v prosince se stala další odsouzeníhodná událost, kdy došlo ke krádežím na hřbitově. Ani zvony na křížích nevydržely sílu něčích rukou. Někdo je naházel do pole! V březnu v Zálesích byla provedena rekonstrukce osvětlení. V květnu 2006 byly vyměněny staré ošklivé čekárny za nové krásné dřevěné. V tomto roce byly rozmístěny v obci i nové informační tabule. V květnu 2006 byla vybrána firma na zřízení inženýrských sítí k novým parcelám v lokalitě U lesa I. a v listopadu již proběhla kolaudace. Začalo se s výstavbou nových rodinných domů. V červnu 2006 byla pokryta silnice (státní komunikace) novým asfaltovým povrchem. V červenci 2006 se AFK připravuje na stavební úpravy kabin, během podzimu se rekonstrukce na velmi vhodném místě, na návsi, otočen k jihu, s možností napojení na sítě. Zdarma bylo zpracováno několik návrhů za účelem možnosti využití a návrhů vzhledu domu. Využití mělo být kulturně společenské, pro volnočasové aktivity dětí, klubovní činnost spolků i občanů, využití internetu, informační centrum, sál pro kulturní a tělovýchovné aktivity, centrum pro maminky s dětmi a venkovní hřiště pro malé děti. Diskuze byla vedena zejména k architektonickému začlenění domu do obce a do návse. Následovalo zpracování projektu pro stavební povolení a dále vlastní proces povolování stavby. Podle našeho názoru zdařilý projekt domu s rozpočtem 15 mil.kč byl vícekrát konzultován s pracovištěm SZIF v Praze s velice reálnou pravděpodobností získání 90% dotace. A v té chvíli přišla špatná zvěst, která se brzo potvrdila a stala se novou skutečností. Vesnice pod 500 obyvatel /na větší sídla se to nevztahuje/ je zapotřebí trestat novými 20% DPH. Prý se stala chyba v Evropě, když do roku 2009 nebyly menší obce diskriminovány. Závěr zněl : získání dotace hraničilo s jistotou, ale nově se 30% spoluúčastí obce. A tak, dle očekávání, zastupitelstvo obce stavbu zamítlo. Vždyť naší prioritou je výstavba chybějících sítí v obci a tedy byl vhozen zase jeden hezký projekt do šuplíku a byl ukázán příklad diskriminace těch menších, nepotřebných. V květnu 2007 začala rekonstrukce soukromého rybníku Lázeňka. Rybník dostal novou podobu. V říjnu téhož roku proběhla slavnostní kolaudace, realizovala v lednu 2007 byla stavba zkolaudována. V prosinci 2006 bylo zřízeno nasvícení kostela a slavnostně rozsvíceno s vánočním stromem na návsi. V prosinci 2006 byl v dražbě zakoupen dům č.p.88 v Bratčicích kovárna u Pecinů na návsi. Dům byl postaven byla otevřena nová lávka spojující uličku z návsi na Vodemlejn. Obyvatelé Vodemlejna byli 19

20 opravdu potěšeni, protože v době oprav museli chodit na náves zdlouhavou cestou po silnici. Od května 2007 má rybník Pastušský má nového majitele Rybářství Litomyšl s.r.o. V červenci 2007 obdržela obec dotaci Středočeského úřadu na penetraci místní komunikace na hrázi Pastušského rybníka ve výši ,- Kč. Vozovka byla upravena od zahrady domu Hazukových po hráz u Crkalových. Bohužel nezbylo na opravu poloviny kopce, který je plný výmolů, tudíž nebezpečný. Po výlovu v září 2008 zůstal rybník již bez vody, protože nový majitel chce rybník odbahnit. Zároveň zbavit potok nánosů a rybník tak rozšířit na původní rozlohu. V březnu 2009 byly vykáceny stromy a vyčištěny břehy okolo komunikace. V září 2009 začalo vlastní odbahňování. Jde to však velice pozvolna. V květnu 2008 byly označeny žlutými cedulkami cyklotrasy. V červenci 2008 byla schváleno uložení elektrického vedení do země Na Vystrkově a v ul. Švestková. Pro nové vedení, přípojky do domácností a vedení veřejného osvětlení této části obce, bylo nutné zřídit i nový transformátor u Doležalů. Výběrové řízení vyhrála firma Maděra a Šípek s.r.o. Poděbrady. V září 2008 již tato část obce byla napojena na nové vedení a začala oprava chodníků položením zámkové dlažby byly odstřiženy elektrické dráty a tím zrušeno staré vedení. I tím byla uzavřena jedna kapitola naší historie. Do výkopů byly dle možností ukládány nové měděné kabely pro veřejné osvětlení. V lednu 2009 byla provedena další část parcelace pozemků v lokalitě U lesa II. Nové stavební pozemky jsou v místě proti nově postaveným domům nad Zoubkovými. V únoru 2009 byla schválena příprava inženýrských sítí. V listopadu byl zahájen prodej parcel. V únoru 2009 byl zřízen CZECH POINT na obecním úřadě. Smyslem této komunikační sítě je přiblížení státní zprávy občanům. V dubnu 2009 byla odsouhlasena Středočeská koňská stezka, která bude spojovat Polabskou stezku s Jihočeskou stezkou. Propojením tak umožní cestovat na koni z Rakouska do Německa. Grantem této akce je Středočeský kraj. Na katastru obce se tak objeví nové značení. V dubnu 2009 byla odsouhlasena rekonstrukce místních komunikací na návsi z programu FROM a Krajského úřadu Středočeského kraje. V září proběhla a byla dokončena úprava komunikací na návsi. V květnu 2009 byl projednán projekt dětského hřiště v areálu Zálesí. V červnu 2009 byl podán návrh, na částečné spolufinancování rozhledny v Přibyslavicích, který by činil 23,- Kč na občana Bratčic. V prosinci 2009 byla projednána možnost žádosti o grant společně s Římskokatolickou církví na opravu vnitřku kostela a křížku U lipky. 20

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 37. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 4.6. 2012 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V., Kotrba

Více

EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012. OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti

EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012. OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012 OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti Základní údaje 954 hektarů, 2 katastrální území 3 sídla: Ratměřice, Hrzín, Skrýšov 262 obyvatel 135 mužů (z toho 12 mladších 15- let)

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Doubrava se na svém 3. zasedání konaném dne 9. 2. 2015 usnesením č.91/3/2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č.133/1985 Sb., o

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii Č.P. 15 - bývalá hospoda. Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii ukončil roku 1993. Fotografie z r.1996. Dnešní pamětníci ještě stále pamatují na tři zde existující hostinské

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin.

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Obec Mouřínov Zastupitelstvo obce Mouřínov Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Hasičský zpravodaj 7/2011. Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky

Hasičský zpravodaj 7/2011. Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky Hasičský zpravodaj Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky 7/2011 Ú v o d n í k : -------------------------------------------------------------------------------------- Vážení čtenáři, blíží se konec roku

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Výroční zpráva 2014. Spolek Valštejn

Výroční zpráva 2014. Spolek Valštejn Výroční zpráva 2014 Spolek Valštejn Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o Spolku Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2014... 5 Plány do roku 2015... 7 Úvodní slovo Vážení přátelé valštejnských údolí,

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 36. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 7.5. 2012 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V., Kotrba

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Technické památky Českých Budějovic

Technické památky Českých Budějovic Technické památky Českých Budějovic SPŠ stavební Ulice, ve které tato škola stojí, byla pojmenována po Josefu Resslovi - vynálezci lodního šroubu. Špitál sv. Václava Rozlehlý rohový objekt v Krajinské

Více

REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Časopis Stavební fórum - Diskusní setkání dne 16.10.2008 Praha Hlavní cíle revitalizace koněspřežné dráhy - Rozšíření nabídky cestovního ruchu (zvýšení

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Anička Glatterová 3.třída

Anička Glatterová 3.třída Anička Glatterová 3.třída Obsah Obsah...1 Slavíme společně červenec..2-3 Slavní rodáci červen..4 Ročníkové práce.5 Absolventské práce.6 Výlet - Ohře 2014.7 Výlet - Bělá pod Pradědem.8 Výlet Chlum u Třeboně

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC.

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. 20 let RC Tábor Vážené dámy, vážení pánové! Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. Rád bych přivítal hosty z RC Steyer, RC Plzeň, RC Hluboká, RC Písek,

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 11.11.2013 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014,

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Požární řád obce Obec Jablonná na základě usnesení zastupitelstva ze dne 12. července 2014 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více