Program slavnosti Pernerovy Bratčice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program slavnosti Pernerovy Bratčice"

Transkript

1 PERNEROVY BRATČICE ALMANACH vydáno při příležitosti 195. výročí narození Ing. Jana Pernera, rodáka z Bratčic 3. setkání rodáků a přátel obce

2 Program slavnosti Pernerovy Bratčice Hlavní partneři: České dráhy GŘ Praha, Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice, Nadační fond a Institut Jana Pernera, Krajský úřad středočeského kraje a Středočeský kraj pátek 16. července 18:00 OTEVŘENÍ VÝSTAVY v hostinci U Fialů. Prezentace činnosti místních spolků, místních občanů, Obce Bratčice. Tématická výstava o vývoji železnice. 18:30 UCTĚNÍ PAMÁTKY VŠECH RODÁKŮ OBCE BRATČICE. Položení věnce na místním hřbitově. sobota 17. července 09:30 slavnostní mše v kostele sv. Václava. 11:00 slavnostní zahájení na návsi. 11:30 slavnostní průvod k mlýnu, rodnému domu Ing. Jana Pernera Položení věnce k pamětní desce. 13:00 beseda o historii železniční dopravy v hostinci U Fialů. 14:00 bratčický víceboj v areálu u klubovny AMK. 20:00 taneční zábava starý klády na parketě u klubovny AMK od 18:00 do 22: od 10:00 do od 10:00 do 16:00 V době probíhajících slavností mohou zájemci navštívit výstavu v těchto hodinách 2

3 Úvodem Naučili jsme se létat v povětří jako ptáci, potápět se jako ryby. Zbývá jediné, naučit se žít na Zemi jako lidé. G.B. Shaw V letošním roce slavíme 195. výročí narození Ing. Jana Pernera, po kterém jsem si dovolili nazvat oslavy a 3. setkání našich rodáků jako Pernerovy Bratčice. V tomto almanachu jsme se chtěli především zaměřit na současnost, to znamená na posledních pět let, od posledních oslav obce Bratčice. Myslíme si, že za posledních pět let jsme udělali hodně práce, prožili hodně starostí, ale i radostí, a tak se projděme uplynulým obdobím a podívejme se, jak se nám vedlo, podívejme se na změny v naší obci a připomeňme si některé z úspěšných akcí. Podívejme se i na to, co nás čeká, jaké máme plány, čeho chceme v obci dosáhnout. V úvodu se sluší poděkovat všem Vám, kteří svou prací, svým časem, svou láskou ke svému domovu pomáháte, aby naše Bratčice byly krásné a upravené, aby všichni občané byli v obci spokojeni, aby zde děti prožívaly krásné chvíle dětství a naši nejstarší občané mohli v klidu a bez starostí, důstojně strávit podzim života. Sama za sebe bych Bratčicím přála, aby se rozvíjely a mládly. Přála bych všem, kteří v Bratčicích žijí, žili nebo je prostě jen mají rádi, aby toto místo bylo i nadále místem jejich, kam se s láskou budou vracet a kde vždy najdou své přátele. Místem, které je našim společným DOMOVEM. Mgr. Monika Kozohorská 3

4 Stručná historie obce Bratčice Ať je každý spokojen s dobou, která je mu dána k životu, i rátký čas života je dlouhý na to, abys žil dobře a čestně. Cicero Obec Bratčice se nachází na jihovýchod od Čáslavi. Dominantní přírodním útvarem, cílem turistických stezek je Tisí skála s nadmořskou výškou 392 m, která se vypíná v lesích nad obcí. Vznikla sopečnou činností ve starších čtvrtohorách. Původní porost tvořily tisy, podle nichž dostala své jméno. Tis červený zde roste divoce. Kdy bylo místo přesně osídleno není známo, ale první písemné zmínka o Bratčicích se zachovala z r Začátkem 13. stol. patřily Bratčice Janu, Zbyslavovi na Bratčicích (podle písemných pramenů je jméno psáno Zbislav, jindy Zbyslav), který byl ve své době velmi význačnou osobou. S jeho jménem se můžeme setkat i v různých listinách, které vydával král Václav i. a král Přemysl Otakar I., ve kterých byl podepsán jako svědek. Latinsky se podepisoval Johanes filius Zbislav de Bratercercie a nebo česky Jan z Polné na Bratčicích. Jméno obce Bratčice je odvozeno podle toho, že zakladatel tvrze na skále nad rybníkem, dnes Hrádek (tato zřícenina se nedochovala, na místě je pouze malá vyvýšenina a viditelné zdi jsou pozůstatky hospodářských stavení vystavěných později) Zbislav, měl dva syny bratry. Dříve se jmenovala obec Braterčice, později Bratčice. V roce 1350 byl v Bratčicích postaven gotický kostel sv.václava. Přestavěn byl v 16. století. Uvnitř se nachází 15 náhrobních kamenů z bílého mramoru patřících rytířskému rodu Bohdaneckých z Hodkova. Latinský epitaf na náhrobku pana Heřmana Bohdaneckého jej představuje jako významnou osobnost tehdejšího veřejného života. V roce 1885 byl nalezen při prohledávání hrobek v okolí kostela v hrobě Lukrécie Bohdanecké, rozené Benetky z Nečtin románský kříž zdobený em. Kříž pochází z roku 1223 a pochází z francouzského kláštera v Limoges (Limož). Po smrti Jana z Bratčic patřila obec řádu Německých rytířů v Drobovicích, kterým ji věnoval. Obec ještě před husitskými válkami se přikláněla k husitským ideám. Celé oblasti ze strany Německých rytířů hrozila germanizace, ale r byl řád vyhnán z Drobovic a následně r byl zničen husity. Kdo byl majitelem Bratčic v dobách husitských není známo. V pozdějších dobách vlastnily Bratčice různé panské rody, např. Nejepínských, Bohdaneckých z Hodkova, Chotouchovských, Dobřenských či Šimerovských z Lidkovic. Na přelomu 17. a 18. století Pöttingové a po nich od r skoro 200 let Ausperkové. Společně s okolními obcemi patřily Bratčice k panství žlebskému. Ke konci 17. století byla přestěhována fara do Potěh, byla tam zřízena i škola a tak se přirozeným centrem tehdejšího dění staly Potěhy. Obce řídili rychtáři, později starostové. Bratčice patřily pod hejtmanství v Kutné Hoře a Pardubický kraj. Na přelomu 19. a 20. století byl v obci zaznamenán rozvoj řemesla a živností. Také spolky zaznamenaly svůj rozkvět. V Bratčicích byl založen Hasičský spolek (1895), Divadelní spolek (1910), který pozvedl kulturu obce především vlasteneckými divadelními hrami. Později vznikl i Orel a Sokol. První světová válka se projevila i na životě bratčických. Řada mužů byla odvedena, někteří působili i jako legionáři v zahraničí. V této válce padlo 22 místních mužů, kterým byl v roce 1923 postaven na návsi pomník. Od vzniku samostatné Československé republiky byl starostou obce František Váňa. Od roku 1925 byl oficiálně uznán název obce Bratčice. V Bratčicích byla několikrát snaha 4

5 postavit školu. V roce 1933 již byla vymezena stavební parcela a byly hotové plánky, ale ke stavbě nedošlo. I tehdy bylo příčinou neúspěchu nedostatek financí, v Evropě vládla hospodářská krize. I druhá světová válka zasáhla Bratčice. Přímé boje tudy sice neprošly, ale utrpení války si prožili především mladí lidé, kteří byli nasazeni na nucené práce, peklem koncentračního tábora prošel i velitel hasičů p. Havránek. I Bratčice měly své padlé. Z války se tehdy nevrátili J. Hofrichter a J. Koberec. I jejich jména byla navždy vryta do kamene památníku. Pronásledovaným byl i JUDr. Ludvík Novotný, který je dalším z významných, rodáků obce. Vlastenec, který byl nepohodlný nacistům, odpůrce marxismu, nepohodlný komunistům. Tak paradoxně byl souzen a vězněn jedněmi za války a druhými po válce. Ve vězení v roce 1963 i zemřel. V těchto letech působil v obci i další významný občan, novinář a malíř Vladimír Rada. V roce 1970 byl na návsi zavezen rybník, kde je vysázen parčík. Uprostřed návsi je od roku 1976 nová prodejna potravin Jednota. Další roky plynuly v obci bez výraznějších událostí. Celkem poklidná osmdesátá léta vyvrcholila politický převratem v roce A právě Sametová revoluce přispěla k novým a zásadním změnám v obci. V roce 1990 rozhodlo místní referendum o oddělení obce od Potěh. Proběhly první svobodné volby a prvním starostou novodobé historie se stal Ing. Jiří Uhlíř, který je v čele obce dosud. V roce 1991 se ze státní dotace koupil a rekonstruoval dům čp. 49, kde byl zřízen Obecní Po druhé světové válce byl v obci založen Národní výbor. Předsedou se stal pan Václav Prášek. Zvítězil i ve volbách v roce Potom se i do vedení obce Bratčice dostávali komunisté. Pan starosta Prášek v roce 1951 z funkce ze zdravotních důvodů odstoupil, ale o dění obce zájem neztratil. Stal se na několik let kronikářem. V roce 1946 byl v Bratčiccích zaveden elektrický proud. Na elektrifikaci obce byla uspořádána sbírka. V této době opět chtěli bratčičtí školu, opět toto snažení bylo marné. I pro stavbu školy byla uspořádána sbírka. Spolky Orel a Sokol se sloučily, ale brzy na to zanikly. Naopak vznikla v roce 1949 Myslivecká společnost. Padesátá léta byla v Bratčicích podobná s jinými obcemi. Docházelo ke konfiskaci majetku, zakládala se JZD. Pro někoho doba zlá, pro někoho dobrá. Tak jak to v historií bývá běžné. JZD v Bratčicích se zvolna vzmáhalo. V roce 1960 se sloučilo s JZD Potěhy. V tomto roce dochází i ke sloučení vedení obcí. MNV je v Potěhách a v Bratčicích zůstavá pouze občanský výbor. Šedesátá léta zaznamenávají rozkvět především domácností. Zvyšuje se životní úroveň. V obci je zavedena kanalizace. úřad. Působiště zde našla i knihovna. Postupně byly v Bratčicích opraveny komunikace, mosty, osvětlení, rozhlas. V roce 2000 byl opraven kostel sv. Václava, kam se vrátily z Potěh zvony Václav a velký zvon Panny Marie. Stará stodola za Budovou Obecního úřadu byla přestavěna na novou hasičskou zbrojnici. Nyní v obci žije necelých 400 obyvatel. Od roku 2002 je samostatnou obcí se svým znakem a praporem. V roce 2005 se obec přihlásila do soutěže Vesnice roku. Získala Modrou stuhu za bohatý společenský život a odměnu ,-Kč. Historie obce Bratčice byla velmi pečlivě zpracována panem Miroslavem Práškem v brožuře Slavnosti v Bratčicích 2005, kterou vydala Obec Bratčice v r

6 O Ing. Janu Pernerovi ( ) Jan Perner, stavbyvedoucí první české parostrojní dráhy, se narodil dne 7. září 1815 jako prvorozený syn mlynáře Jana Pernera. Po předcích byl předurčen k svobodnému mlynářskému řemeslu. Jeho životní cesta však vedla jinudy. V roce 1822 byl Jan přijat a zapsán do elementární školy v Potěhách. Potěžský kaplan Moucha poznal, že chlapec má mimořádné nadání a snažil se ho dobře připravit na studium v hlavní škole. V roce 1827 Jan elementární školu v Potěhách dokončil a opustil. Přestože museli Pernerovi žít skromně rozhodl otec Perner, že nechá pilného a učenlivého syna vystudovat hlavní školu v Praze. V té době dorůstající Jan s úžasem poslouchal zprávy o parním stroji pražského mechanika Josefa Božka, první železné dráze anglického vynálezce Stephensopna a ostatních vynálezech. V prostředí Týnské hlavní školy prožil Jan čtyři léta. Přes problémy s úhradou nákladů spojených se studiemi nehodlal Jan svá studia ukončit pouze absolvováním Týnské školy jen proto, že na další studia nebylo ve mlýně dostatek prostředků. Cítil se dostatečně schopným a silným, aby sám, vlastní silou, překonal nesnáze a dostudoval. V roce 1830 byl rozhodnut, že se pokusí složit přijímací zkoušku na pražském technickém učilišti. Zkoušku složil a byl přijat. K malé radosti rodičů opustil rodný mlýn a vydal se na studia do Prahy. Technické studium začal Perner lépe než učení na elementární škole. První ročník skončil s vyznamenáním a další dva s výborným prospěchem. Z pražského technického učiliště odchází Jan v roce Prvním působištěm mladého inženýra byl Jičín, kde pracoval jako aktuář. Drobná technická práce ho však neupoutala. Snil po velkých technických činech, zejména stavbách železných drah. Proto uvítal oznámení svého učitele Gerstnera o náboru českých techniků pro stavbu dvou železných drah v Petrohradské gubernii v Rusku. Dlouho neváhal a v písemné žádosti se přímo obrátil na Gerstnera se žádostí o přijetí na stavbu železnic v Rusku. Jeho žádosti bylo vyhověno a tak se vydává s několika dalšími šťastlivci - českými techniky dne 28. dubna 1836 vozem spěšné pošty z Prahy do Bruselu, kde se měl sejít se svým budoucím šéfem Gerstnerem. Byl nadšen, že byl vybrán jako třetí z českých techniků pro studijní cestu do Anglie, kde si měl prohlídnout a zdokumentovat železnice. Do Petrohradu dorazila družina 17. června podle ruského kalendáře. V té době již byl projekt první ruské dráhy z Petrohradu do Carského Sela hotov. Česká skupina techniků již byla kompletní a ihned se zapojila do stavby první ruské veřejné železnice. Postupem času vznikaly neshody mezi Gerstneram a jeho podřízenými. Hlavní příčinou byla Gerstnerova nesnášenlivost a autoritářské praktiky v průběhu stavby. Přestože si všichni Gerstnera vážili jako prvotřídního odborníka a plnili jeho příkazy pečlivě, docházelo čím dále častěji ke konfliktům, kde končily tím, že Gerstner nemilosrdně ukončil činnost techniků, se kterými nebyl z jakýchkoliv důvodů spokojen. Postupně došlo až na pár vyjímek na všechny české techniky. Došlo i na Pernera, který byl nucen ukončit svoji činnost koncem listopadu 1836 Po rozchodu a zklamání ze spolupráce s Gerstnerem se Perner vracel bez prostředků domů přes Moskvu a Lvov, kde strávil celkem tři měsíce. V květnu 1837, již zotaven z deziluze, 6

7 dohodnul Jan Perner svůj nástup do služeb Severní dráhy Ferdinandovy. Prvního června nastoupil k inženýrovi Ghegovi, kterému bylo svěřeno vedení stavby dráhy z Břeclavi do Brna. Tak se Perner po půlroce konečně vrátil ke své staré lásce, k stavbě železných drah. Na stavbě dráhy do Brna byl inženýr Perner plně zaměstnán do léta roku Poté byl pověřen projekčními pracemi v úseku z Ostravy do Osvětimi. Netrvalo však dlouho a Perner vstoupil do historie olomoucko-pražské dráhy jako jeden z mužů, kteří hledali nejvhodnější trasu dráhy Vídní a Prahou. Svůj životní cíl na nejbližší léta založil na přesvědčení, že dráha bude přivedena do Prahy Polabím, od Pardubic. Byl jedním z několika českých techniků, kteří se při vyhledávání nejlepší trasy olomouckopražské dráhy vyznamenali. Po krušné práci v terénu zastihla Jana Pernera před vánocemi koku 1841 zpráva, o které se již dlouho hovořilo, a kterou netrpělivě očekával. Císař Ferdinand rozhodl, že výstavbu kmenových drah převezme do svých rukou stát. Perner byl přesvědčen, že již brzy oblékne císařskou úřednickou uniformu. Po učednických létech, prožitých v Jičíně, na cestách Německem, Belgií a Anglii, v Petrohradě a ve Lvově, prošel nyní ve službách Severní dráhy Ferdinandovy lety tovaryšskými a byl připraven na léta mistrovská, do nichž už vstupoval jako vynikající znalec a projektant železnic. Podal si žádost na místo podinspektora nebo vrchního inženýra státních drah. Už tehdy byl považován za jednoho z nejlepších železničních projektantů. Dne 16. března 1842 byl na základě návrhu generálního ředitele státních drah Francesconiho přijat do služeb státních drah jako vrchní inženýr. Jako vrchní inženýr byl pověřen, aby posoudil ze všech hledisek dosud navržené trasy pražskodrážďanské dráhy. Podkladem pro posouzení mu měly být již hotové práce, vlastní průzkum a měření. Rovněž byl zmocněn vést složitá jednání se saskou vládou. V době, kdy Perner hájil zájmy státních drah na nejsevernějším úseku pražsko-drážďanské dráhy se začalo v září roku 1842 se stavbou dráhy z Olomouce do Zábřehu. Dne 26. listopadu na základě Pernerových závěrů a doporučení rozhodl císař, že drážďanská trasa bude vedena údolím Labe. Tak Perner splnil jeden z velkých úkolů, které mu byly svěřeny ve službách státních drah. Současně řešil Perner neméně důležitý a choulostivý úkol, kterým bylo umístění nádraží státní dráhy v Praze. Od listopadu 1842 pracoval Perner také na stavebních projektech úseků železnice z České Třebové do Pardubic. Ve tříletém stavebním plánu olomoucko-pražské dráhy měl Perner další velké úkoly: vypracovat podrobné návrhy pro celý český úsek severní dráhy a vést stavbu tohoto úseku. Slavnostní otevření dráhy bylo stanoveno na 20. srpna 1845, pro zahájení veřejné osobní dopravy datum 1. září a nákladní dopravy 1. října Dne 9. září se vrchní inspektor Perner vracel z cesty na Moravu v prvním voze za lokomotivu. Vyhlížel neustále oknem a prohlížel si postup dokončovacích prací na dráze. Po výjezdu vlaku z choceňského tunelu sestoupil Jan Perner na nejnižší stupeň schůdků vozu pomalu vjíždějícího vlaku do choceňského nádraží a pohlédl zpět, zřejmě na tunel. Tato chvíle se mu stala osudnou, neboť v zápětí narazil hlvou na sloup vrat u vjezdu na nádraží. Těžce raněný na ruce a s otřesem mozku odmítl doporučení lékaře, aby nejezdil dál a pokračoval v cestě domů do Pardubic k rodičům. Druhého dne 10. září po těžkém a dlouhém boji o život Jan Perner vydechl naposled ve věku 31 let. Ing. Jaromír Najbrt 7

8 Rodák a vlastenec z Bratčic Domov je místo šťastných chvilek dětství. Jistota a místo, kde s léty chodíš po špičkách Podrobná geneze života Ing. Jana Pernera byla pečlivě zpracována v r p. Miroslavem Práškem, ke 190 výročí narození J. Pernera. 7. září Podzim. Znamení Panny. Nezbývá, než trochu fabulovat o tomto čase. Pranostika na 7. září říká Po hojných deštích v září osení zimní se podaří. Osení obilí mlýn. První symbolika. Přivírám oči a vydávám se dětství Jana. Budu ráda, když někdo půjde do dob dávných se mnou a s Janem. Obilí z okolí je sklizeno. Práce ve,mlýně začíná neustálým klapotem a rachotem strojů. A moučněji je vidět i cítit po celém mlýně. Snad i v kolébce. Dozrávají hrušky, švestky a jablíčka, kterým se daří v Bratčicích dodnes. Úžasný barevný podzim. Babí léto. Otec Jana pocházel z mlynářského gruntu. Kořeny a láska k práci ve mlýně jsou hluboko zapuštěny. Mlynář v té době byl pánem v obci na prvním místě. Pan farář, pan mlynář a pan učitel. (Ten ale takřka živořil.) Vše znali, věděli, uměli číst, řeči, znali svět a jejich moudrost byla ku prospěchu lidem z obce. Mlýn v Bratčicích patřil k těm výstavným. Postaven u potoka, v dolíku obce, kolem samá obilná pole inu rovina. Jen Tisí skála vyčnívá. A kolem ní lesy. Obilí naplňuje mlýn mlynářským ruchem. A zrno se šikovností chasy mění v pytle vonné mouky. Koňské i kravské povozy stojí na dvoře, trakaře drnčí s pytlem mouky po vsi. Zdá se, že to je požehnaný kraj, ale plný dřiny. Ženy i děti pomáhají, aby bída nebyla tak krutá a bylo živobytí. Vraťme se do mlýna. Do světnice se starodávnou kolébkou. Malý Honzík ( či Johan to nevíme) tak vstřebával klapot a zvuky mlýna od narození. Mlýnský ryk uspával, budíval, kolébal. Růstem vnímal soukolí chodu mlýna. Přerod obilí v mouku. Úžasně sehranou techniku kol, lanoví, koleček. Názvy částí mlýna od náhonu přes vantroky až po pytlování. Zde určitě počalo technické myšlení chlapce. Musel pomáhat. Řeči s chasou měl rád. Vyprávění taky. zde také začalo vlastenecké cítění. Hantýrka mlečů, vystrkování prken mládkem, řeči s mleči i zákazníky. Maminka, které se říkal paní mlynářka nebo mlýnská paní v té době byla touze po vědění malému chlapci nakloněna. V dospělosti Jan Vzpomínal na úsměv, jemnou tvář a zpívání maminky. Přivedla na svět devět dětí. Jan byl první. Houf dětí se tedy batolil mlýnem. Ale i s houfy dětí v obci. A při hrách bylo všechno úžasné. Žádné rozdíly mlynářské děti či děti z pastoušky. Ta stála u pastušského rybníka. Otloukání píšťalek, stavění mlýnku na potoce, točení káči, chytání raků a rybek, honění kola stálý pohyb her dětí. A práce. V Bratčicích na návsi byl postaven kostelík. Občas byl přestavován. A je nádherný do dneška. Jen škola chybí. Postavit se ji nepodařilo. A tak se od uzákoněné školní docházky chodilo do Potěh. Jan začal chodit do školy r Dvojtřídní. Nastoupil hned do druhé třídy. Ale učení mu moc nešlo. On byl totiž z výchovy dospěláků ve mlýně nad věcí. To platí o takových dětech i dnes. Ale potom se Jan vzchopil. Samé eminence. Jen to náboženství nějak nešlo. Nikdy jednotku nedostal. Ale dál byl premiantem. Otec chtěl mít z prvního syna mlynáře, kterému by mlýn předal. Ale ouha. Jan se zajímal o techniku, ale docela jinou, než je ve mlýně. Chtěl studovat na polytechnice, univerzitě v Praze. S otcem se rozešel v e zlém. A to tak zlém, že dostal vyplacen svůj podíl ze mlýna. Musel si studia platit sám. Praha byla pro něho docela něco jiného než mlýn. Tou dobou bylo módní vlastenčení, vše české. Při studiích Jan prožil hektické vlastenčení v Praze. 8

9 Zažil rok 1834, kdy slyšel Fidlovačku J.K.Tyla a hudbu Fr. Škroupa. Basista Strakatý poprvé zpíval Kde dmov můj. Vlastenectví a češství vyvrcholilo. A Jan měl vlastenectví v krvi. Mlýnské kořeny zůstaly. Zažil K.Havlíčka, který varoval. Vlastenectví z úst musí vjet do těla a o něm mluvit. Čeština začala mít svojí váhu. To už však nejsou Pernerovy Btratčice. Doba dětství, školy v Potěhách, mlýn. Skončila doba her. Čekala ho docela jiná cesta. Ale mlýnské semínko techniky vzklíčilo. Polytechnické vzdělání i univerzitní končil r Stal se inženýrem. Uznávaným a přemýšlivým stavitelem železnic. Nadějným projektantem. Určitě měl pan otec radost a překonal hořkost rozchodu se synem. Vždyť vlastně mlýn v Bratčicích je díky němu znám do dneška. Stalo se však něco neuvěřitelného. Při inspekční a kontrolní cestě vlakem 11.září 1845, při prohlídce tunelu v Chocni, tragicky zahynul. Podrobnosti smrti jsou také dopodrobna popsány a známé. Pochován byl v Pardubicích. Jeho otec vlastnil mlýn už v Pardubicích. Patří obdiv a dík OÚ v Bratčicích, že vždy hrob slavného rodáka navštíví, položí květiny. Janova hvězdička žití počala dráhu v Bratčicích. Ve mlýně, který dodnes stojí na původním místě. Životem šel velice krátce. Určitě však z té daleké hvězdy pozoruje dnešní divy techniky, pokroku a nepředstavitelné možnosti. Třeba sleduje Pendolino, Šikansen nebo rychlík Praha Brno. Bratčice Janova dětství jsou také v nenávratnu. Jeho generace odpočívá na hřbitově obce svůj věčný sen. Náves s kostelíkem je upravená a plná úžasně vonících lip. Ale Vodemlejn mlýnem stále stojí. S pamětní deskou připomínající narození Jana Pernera. Obecní úřad s obecním zastupitelstvem organizuje slavnost na jeho počest. Pan starosta Ing. Jiří Uhlíř a pan místostarosta Václav Ronovský mají tradiční setkání ve své kompetenci. Pochopitelně s pomocí spolků, zastupitelů a občanů Bratčic. A mlýn Pernerů? Žije dál. Poslední paní majitelka nyní mlýn renovuje. Vše se souhlasem památkářů a s ohledem na rodný dům Jana. Vždyť je vnučka posledního pana mlynáře Stanislava Caise a paní mlynářky Anny Caisové. Caisův mlýn klapal a pomáhal v době války, padesátých letech atd.. Pan mlynář, jak se patří na pana Otce byl veselý chlapík. Taky se traduje, že byl při tancovačkách jeden z nejlepších tanečníků. A paní Caisová? Milá, vlídná, velice pracovitá paní mlynářka. Zažila osobní tragedie, odešel do nenávratna syn, odešla dcera. Mlýn zkrátka někdy mlel smutně, až tragicky. Ale nežehrejme na mlýnské kameny žernovy. Vědí své a mlýn bude žít dál. Další generací s kořeny mlynářskými. Oslavme tedy přátelské setkání s rodáky, domorodci. A vzpomeňme na naše předky. Vždyť k nám přicházejí Bůh ví odkud. Zakrátko však zase odcházejí Bůh ví kam. Ale zázraky přátelství mezi lidmi se dějí, třebaže chodíme po pevné zemi. Docela závěrem. Náhoda? Bratčice a železnice mají mnoho společného. Muži z obce pracovali na dráze v Čáslavi celý život. A že jich bylo. Ano, klapot mlýna, klapot vlaků a kolejí zpívá stejnou notou a tónem. Pár tónů trvá také lidský věk. Někdy vyjímečný, nešťastný, tragický, někdy šťastný, poklidný, bohatý. A někdy docela, docela obyčejný. Jenže... AD RESTIMEST REDIT CO MUSÍ BÝT - TO BUDE Eliška Jelínková Bratčice - červen

10 Eliška Jelínková, roz. Bečkovská Naše paní kronikářka (* ) Paní Eliška Jelínková je bratčickou rodačkou. Prožila zde své dětství a mládí. Vystudovala Gymnázium v Čáslavi. Provdala se za svého manžela Zdeňka Jelínka a spolu se odstěhovali do Kralup nad Vltavou. Společně vychovali dvě děti syna Zdeňka a dceru Šárku. Od roku 1963 pracovala paní Eliška nejprve jako vychovatelka v družině, v malé škole v Hostíni u Vojkovic nedaleko Kralup. Po návratu z mateřské dovolené 1970 zde pracovala jako vedoucí vychovatelka a zároveň jako vedoucí školní kuchyně. Od tohoto roku se také ujala vedení školní kroniky, o kterou pečovala, a které vtiskla nezapomenutelnou stopu svými kresbami i slohem a psala ji po celou dobu svého působení v této škole. Od roku 1977 začala na této škole učit. Eliška práci učitelky milovala, měla ráda své žáčky a dodnes na ně opravdu ráda vzpomíná a oni na ní. A vzpomínají nejen žáci, ale i kolegyně. Jednou z jejích bývalých kolegyň je i paní ředitelka ZŠ Komenského náměstí, Kralupy nad Vltavou, paní Mgr. Jiřina Hereinová, která mi o Elišce napsala i toto: Já jsem do Hostína nastoupila v roce 1979 jako mladá nezkušená úča a Eliška byla i mou učitelkou. Mnoho jsem se od ní naučila metody, různé fígle, ale různá životní moudra. Stala se tak trochu i mou vrbou, ke které jsem mohla přijít pro radu. Eliška celý svůj život zasvětila dětem. Dodnes na ni její bývalí žáci vzpomínají s láskou a mnozí z nich za ní jezdí stále i do Bratčic byla stávající ředitelka školy v Hostíni odvolána a do funkce byla tehdejším školským úřadem v Mělníku jmenována Eliška Jelínková. 10

11 Jako ředitelka pracovala do konce školního roku 2000/01. Pak odešla do důchodu. Eliška se po odchodu do důchodu s manželem vrátila do Bratčic. Plánovali si, jak společně budou užívat klidu v Bratčicích, trávit společné chvíle v rekonstruovaném domečku nad rybníkem. Ale zasáhl krutý osud, který náhle a navždy milovaného manžela Zdeňka Elišce vzal. Pro paní Elišku byla tato nečekaná ztráta obrovskou životní ranou. Eliška nechtěla a ani nemohla zůstat sama se svou bolestí. Začala se zapojovat do dění v obci. Kromě jiného je i autorkou návrhu Památníku bitvy třicetileté války na místním hřbitově, který tvoří čtyři zvony s nápisy, zasazené do dřevěných křížů. Zapojila se do příprav výstavy k soutěži Vesnice roku, malovala pro děti diplomy. Pomáhala, kde mohla a svými milými kresbičkami dělá radost seniorům i dětem. Kromě malování miluje paní Jelínková dějiny, poezii, cestopisy, hodně čte, poslouchá hudbu. Miluje Edith Piaff, líbí se jí její písně, ale ráda se vrací i k jejímu životnímu příběhu. Protože Eliška má bohaté zkušenosti s prací kronikáře, začala v roce 2006 psát a ilustrovat i kroniku Bratčic. Její osobitý rukopis doplněný jejími obrázky dodává naší kronice punc lidskosti, kronika se mění ze strohého dokumentu v pohlazení, v kouzelnou knížku pohádek o naší obci. Je doplněna celou řadou citátů, veršů, pranostik, ale i zajímavostí a popisů dějinných událostí. Přála bych nám všem, aby se do kroniky obce Bratčice mohla zapisovat jen šťastná fakta, a aby i další generace v kronice četly o nás jen hezké věci. PS: Milá Eliško, vím, že se budeš zlobit na mě i na paní Jiřku, která mi laskavě poskytla informace nejen o Tvém profesním životě, ale i o Tobě samé, jako o člověku, který si zaslouží naši pozornost a poděkování. Protože jsi tak skromná, vím, že bys mi nikdy nedovolila, abych o Tobě cokoliv hezkého napsala. Znám Tě sice krátce, ale už jsi mi dala tolik dobrého! Eliško, děkuji. Tvoje Monika Kozohorská 11

12 Bratčický mlýn Nehledejte štěstí venku, ale v sobě, neboť jinak je jindy nenajdete. Epiktétos Byl založen ve 2. polovině 18. století, přesný datum, bohužel, neznáme. Mlýn je postaven v barokním slohu, pro venkovské stavby byla typická sedlová mansardová střecha. Ve mlýně se 7. září 1815 narodil náš nejznámější bratčický rodák Jan Perner. Pernerovi se ovšem později odstěhovali do Pardubic a od té doby změnil mlýn několikrát svoje majitele. Až si v roce 1934 koupili mlýn Caisovi pocházejících původně z Kluckých Chválovic. Marie a Stanislav Caisovi zde vybudovali z malého mlýna tehdy ještě s vodním kolem moderní mlýn s vodní turbínou. Zřídili, podle současných požadavků ekologický provoz, který byl poháněn elektřinou vyráběnou díky vodní turbíně. Elektrická energie byla využita ke svícení i v druhém domě Caisových. Bohužel jejich úsilí bylo přerušeno válkou. Tehdy byl udán na gestapu mladý Stanislav Cais a byl odsouzen do káznice v Buchenwaldu. V rozsudku byla uvedena poznámka návrat nežádoucí. Děda Stanislav Cais se konce války dočkal a vrátil se domů. A na čas se stal opět mlynářem. Další rozvoj mlýna byl zanedlouho znovu zastaven komunistickým převratem v roce V padesátých letech byl mlýn znárodněn a z majitelů mlýna se stali zaměstnanci Mlýnů a pekáren Pardubice. V šedesátých letech byl provoz mlýna nadobro ukončen. A tak pán a paní Caisovi platili Mlýnům a pekárnám za bydlení ve svém domě nájem. A od těch dob mlýn chátral a chátral. Konečnou ránu mu zasadila neodborná demontáž zařízení mlýna, když v roce 1988 získali mlýn Svazarmovci. Veškeré zařízení bylo demontováno a statika střechy byla silně narušena. V roce 1991 byl v restituci navrácen mlýn původní majitelce mojí babičce paní Caisové. Z mlýna zbyly jen obvodové stěny a děravá střecha. Ale sen mojí babičky dožít svůj život pod vlastní střechou se splnil. Zašlou slávu bratčického mlýna se pokoušíme už jako třetí generace pozvednout i my, Martina Adamová Eicher s manželem Markusem. Máme sice za sebou kus práce, ale čtyřicet let bez jakýchkoliv oprav se nedá zvládnout najednou. Nejdříve jsme museli staticky zajistit střechu před jejím zřícením. S podporou dotačních fondů byly vyměněny krovy a položena nová krytina. Tyto náročné opravy trvají už pět let a vyžádali si investici dvou miliónů korun (za finanční podpory Havarijního fondu Ministerstva kultury, Fondu oprav Středočeského kraje). To je ale pouze začátek opravy mlýna, neboť práce na nás čeká ještě dost. Ale pokračovat v práci předků nás povzbuzuje, abychom to na naší nelehké cestě nevzdali. Doufejme, že jim děláme radost. Martina Adamová Eicher 12

13 Období let Dlouho trvá, než se staneme mladými. P. Picaso Jak jsem již v úvodu podotkla, chceme v tomto almanachu připomenout kromě obecně známe a neměnné historie i tu historii nedávnou, totiž posledních 5 let v naší obci. Nejzazším datem, který uvedeme je 2. a 3. červenec 2005, kdy v Bratčicích proběhly 2. oslavy a od narození Ing. Jana Pernera uplynulo 190 let. Tehdy se nám zpočátku nevydařilo počasí a část sobotního programu byla přesunuta do hostince U Nováků, také jsme si na návsi poslechli koncert Dětského mládežnického orchestru z Čáslavi, průvodem jsme došli ke mlýnu, abychom uctili památku našeho významného rodáka, Ing. Jana Pernera, položením věnce u pamětní desky. Proběhla též beseda o historii železnic. Večer jsme si zavzpomínali na doby svého mládí, kdy se všechny tancovačky v obci konaly U Nováků. Zahrála nám skupina Starý klády a stará hospoda praskala ve švech. V neděli se konala slavnostní mše v kostele sv. Václava a odpoledne již patřilo zábavě. Bavili jsme se při Bratčickém víceboji, kde se utkala soutěžní družstva jednotlivých spolků, ženy, mládež a družstvo tvořené zastupiteli obce. Uplynulo pět let a my se scházíme na prahu oslav dalších, v pořadí třetích. Kulturní a společenský život v Bratčicích Nevím, čím to je, ale asi jsme opravdu veselí a rádi se bavíme. Vždyť sami pro sebe organizujeme tolik různých akcí, že často slyšíme trochu závistivá, a přitom obdivná slova z okolních obcí. Jak vy to v těch Bratčicích děláte? U vás se pořád něco děje. Ale abychom neusnuli na vavřínech, některé obce se nám už lepí na paty! Začneme-li chronologicky lednem, začneme plesovou sezónou. Každoročně se koná Sportovní ples a Hasičský ples. Plesy se konají v hostinci U Fialů. K poslechu a tanci hrají Staré klády bez nich si u nás plesy jen těžko představíme. Bohatá tombola a plná hospoda tak to vypadá pokaždé. Druhý den po Hasičském plese pořádají dobrovolní hasiči společně s Obcí Bratčice Dětský karneval. Děti v maskách, hry, soutěže, hudba, tanec. O nejhezčí masku se u nás soutěžit nedá, všechny jsou krásné, všechny maminky šikovné a slzičky v očích dětí, které by nevyhrály, jsou neúnosné. Vždy si uděláme přehlídku a vítězem je každý, kdo se dobře baví. Pamatujeme i na naše seniory. Proč by měli ty naše babičky a dědové sedět za kamny, když i oni se rádi baví. Každoročně pro ně připravovala toto odpoledne Obec Bratčice. Pan starosta osobně přivážel občerstvení, k poslechu a tanci hrál Slávek Kubát a Pepou Semrádem nebo kapela Kvítek. Se svým milým vystoupením přišly i místní děti a vždy se jim podařilo své starší spoluobčany pobavit. Jaro a Velikonoce a Velikonoční zábava. Velikonoční zábavu pořádají každoročně o velikonoční neděli místní fotbalisté. Starý klády, pomlázky a o půlnoci se musí vyšlohat každá dívka a žena v sále. To aby vydržela čiperná a zdravá po celý další rok. Pro děti i dospělé každoročně pořádá AMK Bratčice v dubnu Pálení čarodějnic. a v srpnu Rozloučení s prázdninami Obě akce se konají 13

14 tradičně na parketu u klubovny AMK. Někdy zahrají Staré klády, jindy PUNC. Někdy pobavil děti svým veselým vystoupením a soutěžemi Honza Vávra. Při čarodkách si opekly děti vuřty starostovské. Vždycky byla dobrá zábava a velká účast. V květnu slavíme Den matek. V roce 2009 pořádalo Občanské sdružení Životní prostředí Bratčice k tomuto dni koncert kapely Březovanka. Všechny bratčické babičky dostaly od dětí přáníčko a volnou se Lesem prošlo asi 80 dětí, v roce letošním to bylo téměř 180 dětí. Za pohádkové bytosti se vydávají ti nejtemperamentnější občané z obce, kteří si dokáží udělat legraci sami ze sebe a i oni se dobře baví. Letos se pohádkový les konal až týden po pouti, protože se nám překrývaly termíny hasičské soutěže a fotbalu. Zkrátka by neměl kdo připravit pohádkovou cestu. Ale do budoucna chceme opět pouť spojit s pohádkou. vstupenku. Večer se s kapelou Březovanka konala taneční zábava pro všechny. Celá akce proběhla v hospodě U Nováků. V červnu je v Bratčicích pouť. Ještě v roce 2005 a 2006 jsme měli Oltáře. U nás znovuzrozená tradice po sametové revoluci. Slavnost Božího těla a mše svatá probíhala pod širým nebem. Malé drůžičky rozhazovaly okvětní lístky květů před oltáři. V čele procesí šel pan farář pod nebesy nesenými ministranty, u každého oltáře se pomodlil a za zpěvu se procesí přesouvalo od oltáře k oltáři rozmístěných okolo celé návsi. Na závěr se vešlo do kostela provoněného kadidlem. Děti dostaly posvěcené svaté obrázky a každý si mohl ulomit posvěcenou březovou větvičku. Škoda, že tato krásná tradice u nás zanikla. K pouti patří tradičně koláče, dobrý oběd, hosté a večer zábava. Tak pouťová zábava se nám trochu z našeho programu vytratila. Ale o pouti jsme si našli zábavu jinou. Právě v roce posledních oslav, v roce 2005 jsme na pouť pořádali 1. Pohádkový les. Od té doby jsme každoročně tuto veselou akci pro naše nejmenší připravovali a těší se čím dál větší oblibě. Jen trochu statistiky v prvním ročníku I další akce patří dětem. Začátkem července se promění prostor u fotbalových kabin na dětský tábor pro bratčické děti. Ve fotbalových kabinách je pro děti dokonalé zázemí hygienické. Zároveň poskytuje útočiště pro dobu nepříznivého počasí. Klubovna AMK se mění na jídelnu. Prvotní myšlenka byla udělat pro děti trochu zábavy, připravit pro ně program plný dobrodružství. Ale tento několikadenní tábor přinesl dětem daleko víc. Děti vytvořily skvělou partu. Letos se bude toto táborové soustředění konat již potřetí. Pořadatelem této akce je SDH ve spolupráci 14

15 s Obcí Bratčice, za podpory AFK a AMK, kteří zapůjčují dětem svoje prostory. Automotoklub Bratčice nás bavil svými motoakcemi v roce 2005 jsme si ve dvoře připomněli II. ročníkem vojenské techniky 60 let od konce 2. světové války, simulací boje o obsazení objektu. Pyrotechnické efekty a stará vojenská technika, vojáci v dobových uniformách to všechno vypadalo téměř opravdově. Ve dvoře se pořádaly i Tunning párty, Motorkářské srazy ten, kdo miluje rychlá kola, silné motory a vůni benzínu, ten si přišel na své. V dalších letech se dění muselo přesunout ke klubovně AMK. Ještě potom proběhlo několik motoristických akcí, jako závody majitelů JAWA 50, ale poslední z nich se konala v roce hlavami přelétala i vojenská letadla. I zde je prostor pro kulturu. To k nám přijelo divadélko Honzy Vávry, který nám celý den moderuje, s pohádkou Krejčíka Honzy, pro starší s ukázkou Break Dance a večerní diskotékou pro děti. A máme tady novou srpnovou tradici. Pokud jste byli v Bratčicích naposled před pěti lety na oslavách, tak ji ještě neznáte. Jedná se o branně bezpečnostní den pro děti Bratčický zálesák V letošním roce se bude konat již 5. ročník. Jde o závod dětí, kde plní úkoly ze zdravovědy, dopravní výchovy, požární ochrany, prokazují svoji rychlost, odvahu a šikovnost na trati vedoucí lesem a úkoly plní na stanovištích. Kromě toho, že děti závodí, je pro ně připraven i další doprovodný program. Spolupracujeme s Armádou ČR, Policii ČR, Integrovaným záchranným systémem se zdravotníky, s hasiči a s ČČK Děti si mohou vyzkoušet různé disciplíny, prohlédnout si techniku, speciální vybavení. Vidí i ukázku zásahu při fingované dopravní nehodě. V minulých letech nám nad V září na sv. Václava se u nás drží posvícení. Posvícenskou taneční zábavu tradičně pořádá AFK Bratčice. Posvícení je jejich fotbalisté v minulých letech pořádali fotbalové utkání, kde se jejich protivníkem stali hráči tzv. Staré gardy. Podzim je obdobím klidným. Lidé i příroda se připravují na zimu. V Bratčicích se sklízí a uklízí. V prosinci to ale zase u nás ožívá. Čas adventu a Vánoce patří hlavně dětem, a tak pro ně a s nimi je připraveno každoroční Rozsvěcení vánočního stromu na návsi, spojené s nadílkou. Po dvakrát naši obec navštívil folklórní soubor Kalamajka z Havlíčkova Brodu, který svým programem představil dětem všechny svaté, kteří na podzim a začátkem zimy přicházejí, aby lidem pomohli, ale některé i škodili. Svatá Lucie, Svatá Barborka, Svatý Martin a jiní. Ale přišel i Svatý Mikuláš a přivezl s sebou i čerta a anděla. A děti dostaly svou nadílku za písničku nebo 15

16 básničku. Jindy se děti sejdou pod ohromným ozdobeným a rozsvíceným stromem na návsi a svými zimními básničkami, písničkami vedle něho sedí sněhobílý anděl s nádhernými křídly a nad nimi se důstojně tyčí postava sv. Mikuláše. A kdo je to přikrčen vzadu? Čert! S kopytem místo nohy, s rohy, ošklivý a pytlem přes rameno na zlobivé děti! Ale u nás žádné takové nejsou a tak na řadu přichází nadílka. a koledami potěší nás dospělé. Jako host vystoupil žesťový soubor ZUŠ v Čáslavi, který doplnil sváteční atmosféru o intrády a koledy. Vánoce, Štědrý den a Půlnoční mše. Půlnoční mše je sloužena v kostele sv. Václava. Koledy a přání si navzájem pevného zdraví, štěstí a pokoje. Dojemný čas, kdy je nám tak sladkobolno. Kdy máme jeden k druhému o něco blíž. A poslední den v roce opět patří veselí. Silvestr a novoroční přání, novoroční předsevzetí a nový rok jako nová naděje. A pak se dějí věci do promrzlého slavnostního večera zní klapot koňských kopyt, zvonění rolniček a zvonečků a na náves vjíždí kočár s kouzelnou osádkou. Kočí v perelíně a cilindru, V letošním roce začalo v obci pracovat nové volné sdružení sportovních nadšenců Spolek přátel sportu. A jejich činnost je opravdu zajímavá. Pořádali dvě besedy s opravdu výjimečnými sportovními osobnostmi. Prvním z hostů byl Martin Šonka, mistr republiky v pilotní akrobacii. Reprezentuje naši zemi jako jediný Čech v prestižní světové letecké soutěži Red Bull Air Race a jeho cílem je dostat se do TOP 12 světových pilotů byl druhým, neméně zajímavým hostem, pan Josef Macháček, který je pětinásobným vítězem Rallye Dakar na čtyřkolkách. Jeho černožlutá čtyřkolka brázdila i bratčickou návsí jaká to čest! Tak takhle my si v Bratčicích žijem! Vážíme si svých předků a ctíme tradice Nejen veselé jsou dny, které prožíváme. Někdy jsou tyto dny tak chmurné a bolestné! A byly 16

17 i dny krutější a bolestnější, dny plné úzkosti a beznaděje, dny naplněné slzami. Každoročně uctíváme památku našich spoluobčanů, kteří zemřeli ve světových válkách. V předvečer 8. května klademe věnce k pomníku padlých. Sbor dobrovolných hasičů společně s vedením obce a občany si každoročně připomenou, jakou tragédií válka je. V roce 2008 a 2009 jsme tyto oslavy rozšířili o lampionový průvod. Hasiči si 4. května, v den svátku Sv. Floriana, patrona hasičů, připomínají své zemřelé bratry a jejich památku uctí položením věnce na místním hřbitově. I fotbalisté mají svoji smutnou tradici, žákovský turnaj Memorial Péti Doležala. I tak se dá vzpomenout na jednoho z mladých fotbalistů, svého odchovance s fotbalovým srdcem a svého pozdějšího trenéra. Petr odešel opravdu mladý, podlehl těžké nemoci, ale jeho kamarádi na něj nezapomněli se konalo slavnostní vysvěcení památníku bitvy třicetileté války. Pietní park s památníkem první bitvy třicetileté války v prostorách kolem kapličky a hřbitova byl vysvěcen paterem Josefem Pikhartem a paterem Bohuslavem Staříkem. Za účasti představitelů Předehra třicetileté války se odehrála před 390 lety nedaleko Bratčic. Boje trvaly šest dní a padlo asi 300 mužů. Vojsko českých stavů a císařské (katolické) vojsko bylo vysláno, aby potrestalo odbojné protestanty proti králi. Poraženo bylo vojsko císařské, které bylo při ústupu pobito bratřickými sedláky. Všem padlým bez rozdílu, kteří byli na bojišti pochováni jsou zasvěceny pamětné dřevěné kříže umístěné na hřbitovní zdi. Pomáháme potřebným Každoročně se naše obec zapojuje do celonárodní sbírky pořádané Charitou. Jedná se o Tříkrálovou sbírku, jejíž výtěžek je vždy použit na konkrétní pomoc. V Bratčicích jsou lidé štědří, finanční dar našich občanů dosahuje každoročně relativně vysoké částky, kolem ,- Kč. Děkujeme. obce, SDH Bratčice, kteří položili poprvé věnec u tohoto památníku a stáli čestnou stráž, zástupců ostatních spolků a široké veřejnosti, přednesl svůj projev pan starosta Ing. Jiří Uhlíř. Nově instalované informační tabule nás seznamují s událostí, které byl tento důstojný památník věnován. Pomáhá i svaz dobrovolných hasičů. V posledních pěti letech u nás několikrát hořelo hořelo u Říhů, hořela chatka p. Ašenbrenera, hořelo 17

18 u Uhlířů. Také povodně napáchaly škodu. Při těchto událostech pomáhá hasičům systém KANGO, což je napojení hasičů do informační sítě, která rozesílá hasičům sms zprávy a tím je velice rychle informuje o živelných pohromách a svolá je k zásahu. Pro ochranu zdraví a života hasičů při zásahu byly zakoupeny i dva dýchací přístroje. Hasiči jsou zařazeni do JPO 3, což znamená, že nepomáhají pouze v místě, ale vyjíždí i profesionálními hasiči. Stavíme, opravujeme, zvelebujeme obec V únoru roku 2006 hasiči začali zateplovat hasičskou zbrojnici. Zateplení bylo dokončeno v červenci V březnu 2006 schválilo zastupitelstvo obce projekt Lepší cestou do Bratčic, která byla součástí grantové studie SROP. Jednalo se o rekonstrukci místní komunikace v ulici Švestková. V červenci park s památníkem první bitvy třicetileté války v prostorách kolem kapličky a hřbitova. Zároveň bude vybudováno tolik potřebné parkoviště. V březnu 2008 proběhlo výběrové řízení, zakázku získala fa AZ stavební Heřmanův Městec. Na základě posudků z životního prostředí i vzhledem k bezpečnosti bylo doporučeno pokácení lip kolem hřbitovní zdi. V červenci 2008 začala vlastní rekonstrukce zdi na hřbitově, márnice a kapličky. Nově bylo vybudováno parkoviště před hřbitovem. V září byla celá rekonstrukce dokončena. Byly instalovány lavičky a stojan na kola, usazují se téhož roku začala realizace projektu. V únoru 2008 byla instalována na této komunikaci nová dopravní značení hmotnost vozidel omezen na 6t a zároveň označení obytná zóna. V březnu 2006 byla zakoupena nová sekačka pro údržbu zeleně v obci. V březnu 2006 byly pokáceny tři lípy okolo hřbitova. Byla v té době i odsouhlasena oprava hřbitovní zdi a výstavba chodníku položením zámkové dlažby. Kaplička sv. Panny Marie je v Bratčicích zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek. Lesní pozemek v okolí kapličky, společně s pozemky u hřbitova a hřbitov samotný byl odsouhlasen zastupiteli za kulturní památku. Téhož měsíce nechala zpracovat projektovou dokumentaci Pietní informační a turistická tabule. Po stavebních úpravách se vysázelo nové stromořadí lip a celé okolí parkově upraveno. Začaly rekonstrukční práce na kapličce. V původním projektu byla zahrnuta i úprava remízku kolem kapličky, ale majitel této části, Ing. Zadina, nedal souhlas. Na závěr všech těchto prací, v listopadu 2008, byly na hřbitovní zdi umístěny čtyři zvony zasazené do čtyř dřevěných křížů. Návrh 18

19 zpracovala paní Eliška Jelínková, naše kronikářka. Tyto kříže mají symbolizovat utrpení padlých v první bitvě třicetileté války a kovové zvony s nápisy, jež mají navždy odzvonit všem válkám. Práce probíhaly rok a půl a stály téměř 2 mil. korun. (90% vynaložených prostředků bylo hrazeno zemědělským fondem EU). V listopadu 2009 došlo k prvnímu projevu vandalství na hřbitově. Někdo zcizil dřevěné palisády, které byly součástí úpravy parku. Hned v prosince se stala další odsouzeníhodná událost, kdy došlo ke krádežím na hřbitově. Ani zvony na křížích nevydržely sílu něčích rukou. Někdo je naházel do pole! V březnu v Zálesích byla provedena rekonstrukce osvětlení. V květnu 2006 byly vyměněny staré ošklivé čekárny za nové krásné dřevěné. V tomto roce byly rozmístěny v obci i nové informační tabule. V květnu 2006 byla vybrána firma na zřízení inženýrských sítí k novým parcelám v lokalitě U lesa I. a v listopadu již proběhla kolaudace. Začalo se s výstavbou nových rodinných domů. V červnu 2006 byla pokryta silnice (státní komunikace) novým asfaltovým povrchem. V červenci 2006 se AFK připravuje na stavební úpravy kabin, během podzimu se rekonstrukce na velmi vhodném místě, na návsi, otočen k jihu, s možností napojení na sítě. Zdarma bylo zpracováno několik návrhů za účelem možnosti využití a návrhů vzhledu domu. Využití mělo být kulturně společenské, pro volnočasové aktivity dětí, klubovní činnost spolků i občanů, využití internetu, informační centrum, sál pro kulturní a tělovýchovné aktivity, centrum pro maminky s dětmi a venkovní hřiště pro malé děti. Diskuze byla vedena zejména k architektonickému začlenění domu do obce a do návse. Následovalo zpracování projektu pro stavební povolení a dále vlastní proces povolování stavby. Podle našeho názoru zdařilý projekt domu s rozpočtem 15 mil.kč byl vícekrát konzultován s pracovištěm SZIF v Praze s velice reálnou pravděpodobností získání 90% dotace. A v té chvíli přišla špatná zvěst, která se brzo potvrdila a stala se novou skutečností. Vesnice pod 500 obyvatel /na větší sídla se to nevztahuje/ je zapotřebí trestat novými 20% DPH. Prý se stala chyba v Evropě, když do roku 2009 nebyly menší obce diskriminovány. Závěr zněl : získání dotace hraničilo s jistotou, ale nově se 30% spoluúčastí obce. A tak, dle očekávání, zastupitelstvo obce stavbu zamítlo. Vždyť naší prioritou je výstavba chybějících sítí v obci a tedy byl vhozen zase jeden hezký projekt do šuplíku a byl ukázán příklad diskriminace těch menších, nepotřebných. V květnu 2007 začala rekonstrukce soukromého rybníku Lázeňka. Rybník dostal novou podobu. V říjnu téhož roku proběhla slavnostní kolaudace, realizovala v lednu 2007 byla stavba zkolaudována. V prosinci 2006 bylo zřízeno nasvícení kostela a slavnostně rozsvíceno s vánočním stromem na návsi. V prosinci 2006 byl v dražbě zakoupen dům č.p.88 v Bratčicích kovárna u Pecinů na návsi. Dům byl postaven byla otevřena nová lávka spojující uličku z návsi na Vodemlejn. Obyvatelé Vodemlejna byli 19

20 opravdu potěšeni, protože v době oprav museli chodit na náves zdlouhavou cestou po silnici. Od května 2007 má rybník Pastušský má nového majitele Rybářství Litomyšl s.r.o. V červenci 2007 obdržela obec dotaci Středočeského úřadu na penetraci místní komunikace na hrázi Pastušského rybníka ve výši ,- Kč. Vozovka byla upravena od zahrady domu Hazukových po hráz u Crkalových. Bohužel nezbylo na opravu poloviny kopce, který je plný výmolů, tudíž nebezpečný. Po výlovu v září 2008 zůstal rybník již bez vody, protože nový majitel chce rybník odbahnit. Zároveň zbavit potok nánosů a rybník tak rozšířit na původní rozlohu. V březnu 2009 byly vykáceny stromy a vyčištěny břehy okolo komunikace. V září 2009 začalo vlastní odbahňování. Jde to však velice pozvolna. V květnu 2008 byly označeny žlutými cedulkami cyklotrasy. V červenci 2008 byla schváleno uložení elektrického vedení do země Na Vystrkově a v ul. Švestková. Pro nové vedení, přípojky do domácností a vedení veřejného osvětlení této části obce, bylo nutné zřídit i nový transformátor u Doležalů. Výběrové řízení vyhrála firma Maděra a Šípek s.r.o. Poděbrady. V září 2008 již tato část obce byla napojena na nové vedení a začala oprava chodníků položením zámkové dlažby byly odstřiženy elektrické dráty a tím zrušeno staré vedení. I tím byla uzavřena jedna kapitola naší historie. Do výkopů byly dle možností ukládány nové měděné kabely pro veřejné osvětlení. V lednu 2009 byla provedena další část parcelace pozemků v lokalitě U lesa II. Nové stavební pozemky jsou v místě proti nově postaveným domům nad Zoubkovými. V únoru 2009 byla schválena příprava inženýrských sítí. V listopadu byl zahájen prodej parcel. V únoru 2009 byl zřízen CZECH POINT na obecním úřadě. Smyslem této komunikační sítě je přiblížení státní zprávy občanům. V dubnu 2009 byla odsouhlasena Středočeská koňská stezka, která bude spojovat Polabskou stezku s Jihočeskou stezkou. Propojením tak umožní cestovat na koni z Rakouska do Německa. Grantem této akce je Středočeský kraj. Na katastru obce se tak objeví nové značení. V dubnu 2009 byla odsouhlasena rekonstrukce místních komunikací na návsi z programu FROM a Krajského úřadu Středočeského kraje. V září proběhla a byla dokončena úprava komunikací na návsi. V květnu 2009 byl projednán projekt dětského hřiště v areálu Zálesí. V červnu 2009 byl podán návrh, na částečné spolufinancování rozhledny v Přibyslavicích, který by činil 23,- Kč na občana Bratčic. V prosinci 2009 byla projednána možnost žádosti o grant společně s Římskokatolickou církví na opravu vnitřku kostela a křížku U lipky. 20

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Kronika obce Nová Ves Příloha

Kronika obce Nová Ves Příloha Indikační skica Stabilního katastru obce z roku 1842, kterou pro potřeby finančního úřadu v Brandýse nad Labem v tehdejším Kouřimském kraji zhotovili adjunkt Franz Lizius a geometr Anton Matchinger. Indikační

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Informace o činnosti duben 2015

Informace o činnosti duben 2015 Sbor dobrovolných hasičů Mirovice, Tyršova 315, 398 06 Mirovice Informace o činnosti duben 2015 24. března 2015 v 16:07 hodin Jednotka SDH Mirovice vyjela s CAS 32 Tatra 815 k technické pomoci do Husovy

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ 2016-2022 Schváleno Zastupitelstvem obce Choustník dne 14.12.2015 Jan Kubart starosta Mgr. Radim Jindra místostarosta 1 Obsah programu

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Hasiči Rožďalovice soutěže Jméno a příjmení : Michael Paroulek Třída : 5.A Školní rok : 2014/2015 Konzultant : Stanislava Kosinová Datum odevzdání

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

130 let školy v Nové Vsi u Světlé

130 let školy v Nové Vsi u Světlé 130 let školy v Nové Vsi u Světlé 1. období 1885-1976 Škola Nová školní budova nahradila školu postavenou v roce 1837 na místě č. p. 58 (dnes Bohemia Machine). O stavbě nové budovy pro dvoutřídní školu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 33. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 5.3. 2012 od 17 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V., Kotrba

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Současnost (březen 2016)

Současnost (březen 2016) Současnost (březen 2016) Obec Velká Polom se nachází v Moravskoslezském kraji a od 1. ledna 2007 tvoří jednu z okrajových částí okresu Ostrava město. K 1. lednu 2016 je počet obyvatel 2043. 1 Se svou rozlohou

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015 9. 1. 2016 Vážení bratři hasiči, sestry hasičky, vážení hosté. Dovolte, abych vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2015. K dnešnímu dni má náš

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

Spokojenost s nabídkou služeb

Spokojenost s nabídkou služeb Výsledky dotazníkového šetření: Před tím, než si přečtete výsledky dotazníkového šetření, bych Vám chtěla velmi poděkovat za ochotu při vyplňování dotazníku a cenné nápady a připomínky. S pozdravem Jana

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři,

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři, ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015 Vážení občané, vážení čtenáři, v tomto vydání zpravodaje se ve svém příspěvku budu snažit o podání informací za období třetího čtvrtletí. V období prázdnin, byla

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Obsah. Redakční sloupek

Obsah. Redakční sloupek Ročník:1 Číslo:3 1 Obsah 3. Něco z historie tratí a lokomotiv 4. Historické dny tramvají v Pražské MHD 5. Zajímavosti z metra 6. Historie železnice v Českých zemích 8. Foto čísla, sběratelská karta Redakční

Více

Památný strom. projekt Náš region

Památný strom. projekt Náš region Památný strom projekt Náš region Představuji se vám Jmenuji se JAVOR KLEN Narodil jsem se před 190 lety. Adresa: východní okraj města poblíž cesty ke klášteru, ulice Antonína Dvořáka 773, Králíky Výška:

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2010 ROK VE SPOLEČNOSTI Připravil Jiří Kučera ROK VE SPOLEČNOSTI Úvodem Obec nedělá obcí jen shluk domů, ale také (a možná především) společenstvo lidí, kteří v ní žijí a

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM ROK 2002 20. a 21. října 2006 proběhnou v naší obci volby do zastupitelstva obce. Jaké bylo volební období 2002 2006? Co jsme v tomto období čtyř let udělali

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

CO SE KDY V OPATOVICÍCH ŠUSTLO (sestavil Josef Matěásko)

CO SE KDY V OPATOVICÍCH ŠUSTLO (sestavil Josef Matěásko) CO SE KDY V OPATOVICÍCH ŠUSTLO (sestavil Josef Matěásko) ROK: UDÁLOST: 1073 Zmíňka o poustce Mikulcově 1086 založen klášter za Vratislava II. 1163 klášter navštívil král Vladislav 1227 v klášteře pochován

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice U Zámecké zdi Hostivice, leden 2009 Ulice U Zámecké zdi 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 1 3/2015 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Poplatek za svoz odpadu a poplatek ze psů 1.2. Informace z evidence obyvatel

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce.

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce. Zpravodaj č. 11/ 2010 R A D Ě T I C E LISTOPAD I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 9. listopadu se konalo ustavující

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát nar. (rok nar. 1947) Členové: Lenka Kadlecová (rok nar. 1979), Andrea Maturová (rok nar. 1979), Mgr. Jaroslav

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2010 Strana 2 (celkem

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Leden sobota 9. 1. 2016 = Volejbalový turnaj (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel obec Velké Losiny a restaurace AZ) pátek 15. 1. 2016 = 2. Velkolosinský

Více

LEŠTINSKÉ INFO. Kultura

LEŠTINSKÉ INFO. Kultura LEŠTINSKÉ INFO Kultura Dne 16. ledna 2015 se konal již tradiční myslivecký ples, který se kvůli rekonstrukci kulturního domu přesunul do Nové Vsi u Leštiny. K poslechu a tanci hrála skupina SAFYR 6. ledna

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Junák- středisko Jestřáb Pačejov

Junák- středisko Jestřáb Pačejov Junák- středisko Jestřáb Pačejov Historie skautského hnutí na Pačejovsku Kořeny počátku skautského hnutí na Pačejovsku spadají do května roku 1945. Zakladatelem tohoto hnutí zde byl bratr Barborka, který

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 37. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 4.6. 2012 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V., Kotrba

Více

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM. kulturní krajina areálu v proměnách času

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM. kulturní krajina areálu v proměnách času NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM kulturní krajina areálu v proměnách času Miroslav Kroulík, listopad 2012 1. OBDOBÍ OD POČÁTKŮ STŘEDOVĚKÉHO OSÍDLENÍ DO R. 1560 (1142) 1352 první

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha BEDŘICH SMETANA 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha významný český hudební skladatel období romantismu Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli. Jeho otec se jmenoval František

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 26. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.1.2013 od 19.00 hodin do 20.00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Nepomyšli Přítomni: Josef Lněníček,

Více

Dne se konala brigáda na sázení stromků. Dne proběhl v naší obci sběr starého železa. Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů.

Dne se konala brigáda na sázení stromků. Dne proběhl v naší obci sběr starého železa. Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů. 2007 Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů. Dne 10. 3. se konala brigáda na sázení stromků. Dne 31. 3. proběhl v naší obci sběr starého železa. - 1 - Dne 1. 5. proběhlo na sportovním areálu

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 Obsah 1. Úvodní slovo...3 2. Základní údaje... 4 3. Členové spolku ke dni registrace... 4 4. Kontaktní informace...4 5. Logo...5 6. Účel spolku...5 7. Patron spolku...5 8. Charakteristika

Více

Září 2014 evidenční číslo: MK ČR E 14418

Září 2014 evidenční číslo: MK ČR E 14418 Září 2014 evidenční číslo: MK ČR E 14418 Vážení spoluobčané! Poslední Hrdějovické listy byly vydány v prosinci roku 2012. V roce 2013 se obecní záležitosti rozjely rychlostí přímo nadzvukovou a tak si

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: J.A.Komenský - vyhledávání životopisných

Více

750. výročí. obce Všeradice

750. výročí. obce Všeradice 750. výročí obce Všeradice Dne 26. března 1262, pan Oldřich Zajíc z Valdeka a na Valdeku, daruje statek svůj Všeradice, klášteru Sv. Dobrotivá. Toto je nám dosud známá první dochovaná zmínka o naší obci.

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více