PROGRAM BOHOSLUŽEB A SETKÁVÁNÍ V ROCE 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM BOHOSLUŽEB A SETKÁVÁNÍ V ROCE 2014"

Transkript

1 Evangelický a. v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji PROGRAM BOHOSLUŽEB A SETKÁVÁNÍ V ROCE 2014 Mně však v Boží blízkosti je dobře,... Ž 23:28 Vždyť království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha svatého. Římanům 14:17

2 Na zemi snad není člověk, který by nechtěl být šťastnou osobou. Každý člověk má nějakou představu o štěstí, ke kterému celý život směřuje. Všichni chceme být šťastní v každodenním životě. Při vstupu do nového roku 2014 si budeme přát mnoho štěstí. Nicméně, je kolem nás stále více lidí, kteří nejen jednoznačně říkají, že nejsou šťastní, ale také tvrdí, že není nic takového, jako opravdové štěstí. Mně však v Boží blízkosti je dobře, v Panovníku Hospodinu mám své útočiště, proto vyprávím o všech tvých činech. Žalm 23: 28 Drahý bratře, milá sestro, jestlipak vcházíš do nového roku jako opravdu šťastná osoba? Neptám se Tě, jestli se těšíš skvělému zdraví, doma a v práci se ti všechno dobře daří nebo jestli máš dostatek peněz? Ptám se, zda při pohledu do svého srdce můžeš potvrdit, že prožíváš štěstí? Ukazuje se, že žijeme ve světě, který v honbě za tím, co sám považuje za štěstí, odběhl tak daleko od svého Stvořitele, tak velmi se pokazil a vzdálil od harmonie s Ním, že je opravdu obtížné mluvit o jakékoliv stabilitě, pevnosti a naději na nápravu. Jediné, co člověk může dnes udělat pro své dobro a pro své štěstí, je to, že se zastaví, ohlédne se za Pánem Ježíšem, podívá se, kterým směrem On jde, rozběhne se k Němu, chytí Ho za ruku a půjde dál za Ním, přičemž se Ho bude ptát na každý další krok. On na každého z nás čeká. Tak dlouho, dokud si člověk nepřizná, že sám štěstí nenajde, nevyzná Pánu Bohu svou slabost a hříšnost, a nepoprosí Ho o Jeho vedení, do té doby nebude šťastným člověkem. Když se vrátí ke svému Stvořiteli a vyzná: Pane, potřebuji Tě, chci být Tvůj, chci žít podle Tvých záměrů, tak teprve tehdy odhalí, že jediným zdrojem štěstí je náš Bůh. Drazí, stojí za to prožívat každý den, co nejblíže svého Pána. Proto přeji Vám i sobě, aby nás každý den k Němu přibližoval a my se v novém roce den ode dne stávali pořád více podobni Kristu. Abychom se každý den ujišťovali, že všechno musí být v jeho rukou, že ve všem musíme na Něho spoléhat, a také odhalovali, že to co nás naplňuje štěstím, nejsou životní okolnosti, ale přítomnost Pána Ježíše v našem životě. Kéž bychom tímto postojem vysílali k nejbližšímu světu kolem nás a také k lidem v dalekých krajích, že opravdové štěstí existuje a je dosažitelné pro každého člověka. Marcin Pilch Duchovní základy u Jediným duchovním zdrojem učení, víry i života je Písmo svaté Bible. Reformační zásady - sola scriptura jedině Písmo, sola fide jedině vírou, sola gratia jedině z milosti - jsou základem zvěsti i učení. Duch svatý zjevil v Písmu svatém všechno, co potřebujeme k požehnanému životu na zemi i k poznání cesty do věčně blažené budoucnosti v Božím království. Jediným Spasitelem a jediným Prostředníkem je Boží Syn Pán Ježíš Kristus. Reformační zásada solus Christus je plně respektována. Ježíšova slova Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne jsou platná a nezrušitelná. Jan 14, 6. Jedinou cestou spásy pro každého člověka je přijetí Pána Ježíše Krista. Jako osobního Spasitele a Pána života. V takových lidech dokonává Duch svatý nové narození. O těch platí Kristova slova: Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Jan 1, 12. S velikou vděčností přijímáme slova Písma: Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Efez 2, 8-9.

3 Den Neděle (svátek) Bohoslužby Sbírky Slouží LEDEN 1. Nový rok - středa 5. Zjevení Páně po zjevení Páně po zjevení Páně po zjevení Páně ÚNOR po zjevení Páně 9. Poslední neděle po zjevení Páně 16. Septuagesimae 23. Sexagesimae BŘEZEN 2. Estomihi 11:00 s VP s VP Sborové shromáždění postní pátek 17: postní neděle Invokavit s VP postní pátek 17: postní neděle Reminiscere postní pátek 17: postní neděle Oculi 3 tisk a publikační činnost 3plus1 dorost hosté střední generace děti 3plus1 chválící skupina dorost 3plus1 střední generace postní pátek 17: postní neděle Laetare sk. Biblic. studia DUBEN postní pátek 17: postní neděle Judica postní pátek 17: postní neděle Palmarum s VP s VP kazatelé dorost

4 Den Neděle (svátek) Bohoslužby Sbírky Slouží 17. Zelený čtvrtek 17:00 s VP 8: Velký pátek pašije 16:00 veřejné čtení Bible 17:00 s VP 20. Velikonoční neděle Hlavní dar lásky Jeroným. jedn. pěv., 3plus1 21. Velikonoční pondělí sl. Boží ml. generace mladá generace 27. KVĚTEN po Velikonocích Quasimodogeniti 2. po Velikonocích Misericordias Domini 3. po Velikonocích Jubilate 4. po Velikonocích Cantate starších s VP - den matek Koňakov (Rozvoj) 23. Noc kostelů - pátek 18:00 noční program po Velikonocích Rogate 29. Nanebevstoupení Páně 17:00 ČERVEN po Velikonocích Exaudi 8. Svatodušní neděle s VP - konfirm. zk. s VP - konfirmace 9. Svatodušní pondělí 17:00 společné bohoslužby Svatá Trojice svátek tří bratří po Trojici po Trojici Památka zal. chr. [88] ČERVENEC po Trojici po Trojici po Trojici zakončení školního roku s VP 4 diakonie chválící skupina střední generace děti chválící skupina dorost solidarita ů 3plus1 sbírka u dveří děti, dorost mladá generace chválící skupina

5 Den Neděle (svátek) Bohoslužby Sbírky Slouží po Trojici SRPEN po Trojici po Trojici po Trojici po Trojici s VP po Trojici zahájení školního roku evan. akademie děti ZÁŘÍ po Trojici po Trojici po Trojici po Trojici ŘÍJEN po Trojici Poděkování za úrodu po Trojici po Trojici po Trojici LISTOPAD po Trojici Připomínka reformace po Trojici po Trojici s VP starších s VP - poděkování za úrodu Koncert vděčnosti a chv. s VP sociální a charitativní pomoc jubilejní toleranční dar dorost chválící skupina 3plus1 střední generace sk. Biblic. studia děti dorost 3plus1

6 Den Neděle (svátek) Bohoslužby Sbírky Slouží 23. Poslední neděle církevního roku bohoslovci a vikariát chválící skupina adventní čtvrtek 17: adventní neděle Posvěcení chrámu [87] PROSINEC adventní čtvrtek 17: adventní neděle adventní čtvrtek 17: adventní neděle s VP - vánoční besídka s VP adventní čtvrtek 17:00 17:00 Vánoční večernice adventní pátek mládeže adventní neděle 24. Štědrý večer 20:00 22:00 5:00 7:00 s VP vánoční besídka dětí - vánoční boh. večer koled střední generace 3plus1 hosté Jitřní bohoslužby 25. Polské bohoslužby Hlavní bohoslužby kazatelé pěv., 3plus1 26. Svátek Štěpána sl. Boží ml. generace mladá generace po narození Páně 31. Posl. den roku :00 oví prac. Nezapomínejte také na dobročinnost a štědrost, takové oběti se Bohu líbí. Žid 13, 16 Celocírkevní sbírky ČCE Z usnesení 33. synodu vyplývá, že ve farních ech ČCE budou v roce 2014 povinně vykonány: 1. Sbírka na tisk ČCE a jinou publikační činnost - podpora vydávání časopisů Český bratr, Bratrstvo a periodik 2. Sbírka HDL (Hlavní dar lásky) Jeronýmovy jednoty - jedna větší významná stavba v církvi 3. Sbírka pro Diakonii - pomoc slabším a ohroženým 4. Sbírka solidarity ů - pomoc financování kazatelů ům, které nemají dostatek finančních prostředků na personální fond 5. Sbírka na Evangelickou akademii - pomoc při financování provozu církevních škol 6. Sbírka pro sociální a charitativní pomoc - pomoc lidem v nouzi a na zmírnění škod při přírodních katastrofách 7. Sbírka Jubilejní toleranční dar - poskytování půjček ům na stavební práce 8. Sbírka pro bohoslovce a vikariát - podpora vzdělávání a výchovy nových kazatelů a kazatelek. 6

7 Program setkávání ve u Den Čas Místo Akce pondělí 18:00 ový sál úterý 18:00 ové centrum schůze pracovních skupin 2. úterý v měsíci jednání staršovstva středa 18:00 ový sál setkání skupiny Biblického studia čtvrtek 17:00 ový sál biblická hodina (zimní čas 16:00) pátek 17:00 17:30 1 ové centrum ové centrum ové centrum 1. sobota 16:00 ové centrum setkání žen neděle ový sál ové centrum ový sál setkání dorostu setkání střední generace setkání mládeže modlitební chvíle během bohoslužeb probíhá nedělní besídka pro děti každou 1. neděli v měsíci - Evangelizační shromáždění s hostem Minimálně 3x ročně pořádáme ové dny. Program setkávání mimo (biblické hodiny) Místo Den a čas Domov důchodců, ul. Sokolovská úterý v Nemocnice Český Těšín úterý v 16:30 Bývalý domov s peč.službou - Svibice úterý v 16:00 Koňakov - kaple 3. středa v 18:00 - škola 1. a 3. úterý v 16:00 - Za lesem 2. a 4. středa v 17:00 (zimní čas 16:00) Stanislavice škola 2. středa v 16:00 hod. Dolní Žukov (bývalá škola) středa v 17:00 Během bohoslužeb probíhá ve ovém centru nedělní besídka pro děti. Od předškolního věku do 13 let. Každou první neděli v měsíci probíhá půst s modlitbami. V rámci bohoslužeb je krátká modlitební chvíle v kostele. 7 Třetí neděle v měsíci je neděle křestní - možnost křtů nebo požehnání v rámci služeb Božích.

8 Slovo o kostele Evangelický kostel Na Rozvoji stojí na náměstí Dr. M. Luthera. Byl vybudován v letech Položení základního kamene se konalo dne ve svátek Petra a Pavla. Posvěcení kostela se uskutečnilo v první adventní neděli Byl vystavěn podle návrhu architektů Josefa Koziela a Wilhelma Schöna z Bielska. Stavbu provedla firma Fulda z Českého Těšína. Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs. Příjmy a obětavost Vlastní příjmy u jsou: salár, sbírky při shromážděních, účelové sbírky a dary. 1. Salár - pravidelný roční dar, který očekává od každého člena s vlastním příjmem v doporučené výši 1 % jeho celkových ročních čistých příjmů. 2. Sbírky při shromážděních a) pro ové účely b) pro mimoové účely 3. Účelové sbírky - slouží k financování mimořádných potřeb u (opravy budov a jejich zateplení, snížení energetické náročnosti, investice u do audovizuální a počítačové techniky, církevní mateřské školy, atd. ) 4. Dary - jsou poskytovány fyzickými a právnickými osobami při služebnostech, životních jubileích a jiných příležitostech. 8 Kostel je bazilikou s masivní věží, která slouží jako zvonice, po bocích má ještě dvě nižší věže. Jelikož se připojil v meziválečném období k Německé evangelické církvi v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, konaly se v kostele bohoslužby v německém jazyce. Po druhé světové válce byl majetek německé církve zkonfiskován a zdejší se spojil s českým em na ulici Frýdecké. Byl tak administrativně připojen k Českobratrské církvi evangelické, a to na základě zvláštního statutu, podle kterého si zachovává svůj název Evangelický a. v., své augsburské vyznání, svoji luterskou tradici i svůj evangelický zpěvník. Na žádost staršovstva byl pak kostel s farní budovou i pozemkem vrácen státními orgány do vlastnictví u. Způsob placení: 5. Mojž. 31:8 a) Výše uvedené platby je možno realizovat v úředních hodinách ve ové kanceláři. b) Platby je možno posílat bankovním převodem na. účet č.: /0800 platba var. symbol spec. symbol salár 7 DDMMRRRR opravy a rekonst. 1 DDMMRRRR budov investice 2 DDMMRRRR dary 3 DDMMRRRR DDMMRRRR - datum narození dárce O celkové výši darů poskytnutých u na církevní účely ve zdaňovacím období vydá na žádost dárce (daňového poplatníka) potvrzení, ve smyslu zákona o dani z příjmu. Potvrzení lze vydat na základě příjmových dokladů zahrnutých do účetnictví u.

9 Další tradiční sbírky Ukrajina Král odpoví a řekne jim: Amen pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili. Matouš 25, 40. Finanční dary pro chudé lidi na Zakarpatské Ukrajině můžete předávat v kanceláři u, nebo posílat na číslo účtu: /0300, var. symbol , s dopiskem ve zprávě pro příjemce Pomoc pro Ukrajinu + jméno. Jménem všech obdarovaných vám děkují služebníci, kteří vaše dary rozdělují dle konkrétních potřeb - manželé Jiří a Irena Nogovi. Kontakt: Jiří Noga, Komorní Lhotka čp. 146, mobil: , .cz, Wycliffovi překladatelé bible Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Marek 16, 15 Na světě žijí milióny lidí, kteří z různých příčin neumí číst a psát. Mezi nimi jsou i takoví, kteří i kdyby se to chtěli naučit, nemají šanci. Jejich jazyk totiž nemá abecedu. Lidé z těchto národů nemají téměř žádnou šanci získat vzdělání, ale to není všechno. V těchto jazycích není napsána žádná kniha, tedy ani BIBLE. Tito lidé nevědí nic o Boží lásce, záchraně a naději v Ježíši Kristu. Cílem Wycliffových překladatelů je přinést nejen abecedu, ale Písmo, které bude světlem ve tmě. Tuto službu můžete podpořit složením finančního daru v kanceláři u, nebo bankovním převodem na účet v Komerční bance č.: /0100 Adresa kanceláře: náměstí Dr. M. Luthera 1, Český Těšín, mobil: , Dětská misie Ježíš si je zavolal k sobě a řekl: Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Lukáš 18, 16 Malá holčička v klubu dobré naděje přijala Pána Ježíše skutečně do svého srdce. Jednou se jí vedoucí v klubu zeptal: Co uděláš, když Satan přijde ke dveřím tvého srdce a zaklepe? Dívka bez váhání bezelstně odpověděla: Pošlu Pána Ježíše otevřít dveře! Podpořte službu Dětské misie, aby takových odpovědí mohlo přibývat. Účet č /2010, variabilní symboly: 9999 obecný dar na potřeby DM, 8888 podpora korespondenčních kurzů, 7777 vydávání literatury. Kontakt: Dětská misie, Jičínská 549, Příbor, tel , detskamisie.cz, Slezská diakonie Někdo však řekne: Jeden má víru a druhý má skutky. Tomu odpovím: Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích. Jakub 2, 18 Slezská diakonie je nezisková organizace, jejímž posláním je poskytování kvalitních sociálních a sociálně zdravotních služeb potřebným lidem na základě křesťanských hodnot. Číslo účtu u Komerční banky: /0100. Adresa centrály: Na Nivách 7, Český Těšín, tel.: , slezskadiakonie, 9

10 Nadace Mezinárodní potřeby Je křesťanská mezidenominační (necírkevní = nespadá pod žádnou konkrétní církev) organizace, která přijímá Bibli jako základní pramen duchovního poznání a jako pravidlo své praxe. Posláním nadace je podpora neziskových projektů s křesťanskými kořeny, které usilují o všestrannou veřejně prospěšnou činnost v ČR i v zahraničí. Mezi úspěšné projekty patří dálková adopce PLUS - podpora dětí a mládeže v Nepálu, tzv. ADOPCE NA DÁLKU. Nadaci NMP můžete podpořit na č. ú.: /2700. Seznam konkrétních aktivit a variabilních symbolů naleznete na www stránkách. Kontakt: Nadace Mezinárodní potřeby, Vinohradská 909, Česká Třebová, tel , www. incz.info Co nabízí? Děti Setkání každou neděli v 9.00 hodin ve ovém centru během bohoslužeb. Předškolní děti scházejí se ve ovém centru v místnostech, které jsou k tomuto účelu vhodně vybaveny. V létě pro ně připravujeme týdenní příměstský tábor. Děti školního věku setkávají se rovněž ve ovém centru a jsou rozděleny do tří skupin (1.-3. třída, třída, třída). Děti se učí základní pravdy z Božího slova, zpívají, soutěží a občas něco vyrábí. Děti rovněž pravidelně slouží na bohoslužbách a nejstarší skupina dětí se jednou za měsíc účastní celých bohoslužeb. V létě mají svůj letní tábor. Ve školách se během týdne vyučuje křesťanská výchova, kde děti získávají moudrost pro budoucí životní úkoly a správný pohled na život v tomto světě. Dorost Setkání každý pátek v hodin ve ovém centru. Je to setkání mladých lidí ve věku 13 až 17 let. Hlavním smyslem tohoto setkání je studium Bible, utváření a prohlubování křesťanského pohledu na život i na budoucnost, vytváření přátelství a budování osobní víry v Ježíše Krista. Dorost má svoji hudební skupinku, která slouží na bohoslužbách. V zimě i v létě má své pobyty v přírodě. 10 Mládež Schází se každý pátek v hodin ve ovém centru. Mladí lidé ve věku od 18 let se setkávají za účelem studia Bible s aplikací na různé životní situace v rodinném životě i v kruhu přátel. Nezapomíná se rovněž na vedení ke zdravým partnerským vztahům a přípravu na manželství. Členové mládeže často vyráží na různé křesťanské akce nebo do přírody. Střední generace Jde o setkávání manželství a lidí střední generace, které se koná ve ovém centru každý pátek od hodin. Smyslem je studium Bible ve vazbě na různé situace, problémy a otázky, které přináší život. V přátelském prostředí je možné nacházet povzbuzení a sílu k budování osobní víry a hezkého rodinného života. Manželé mohou přicházet i s malými dětmi, které si mohou hrát ve vhodně vybavené přilehlé místnosti. Skupina biblického studia Schází se každou středu v hodin ve ovém sále. Jedná se o setkání lidí středního a staršího věku. Smyslem je studium Bible s aplikací na současnou dobu, sdílení se a povzbuzování se na cestě víry. Své místo má i zpěv společných písní.

11 Biblické hodiny V našem u je široká síť biblických hodin, kde je probíráno Boží slovo s aplikací na současnou dobu a je povzbuzením pro ty, kteří touží následovat Ježíše Krista. Bohoslužby Hlavní ová setkání pro všechny generace, konají se každou neděli od 9 hodin v jazyce m (druhou neděli s Večeří Páně v rámci bohoslužeb) a každou 1. a 3. neděli od 7.45 hodin v jazyce m. Třetí neděle v měsíci je určená jako neděle křestní kdy v rámci bohoslužeb probíhají křty nebo požehnání. Modlitby a modlitební setkání Sbory rostou tam, kde se lidé společně vytrvale modlí. Před každými bohoslužbami probíhá ve ovém centru modlitební chvíle tedy v neděle od V suterénu farní budovy je pořádán modlitební řetězec modlitby 24/7. Každou první neděli v měsíci je na závěr bohoslužeb modlitební chvíle. Kdykoli během týdne je možné nahlásit faráři modlitební námět za nemocné, modlitba proběhne v rámci ohlášek, které jsou v programu každých bohoslužeb. Po dohodě s farářem je v kteroukoli neděli příležitost vystoupit před em s modlitbou v rámci bohoslužeb. Nedělní listy Noviny plné zajímavého čtení. Jsou k zakoupení u pravého východu z kostela. Každou první neděli v měsíci vychází nové číslo. Najdete zde zamyšlení, komentáře, reportáže, rozhovory, recepty, aktuální informace o připravovaných akcích, různé tipy a občas i krapet poezie. Kontakt na redakci NL: centrum.cz; 11

12 Kontaktní údaje: Evangelický a. v. ČCE Na Rozvoji Nám. Dr. Martina Luthera Český Těšín Bankovní spojení: /0800 Tel: u: redakce Nedělních listů: Internetové stránky u: Stránky archívu Nedělních listů: Stránky hudební skupiny 3plus1: Úřední hodiny: PO - ČT PÁ Mimo úřední hodiny: dle dohody s kazateli nebo pastoračním pracovníkem. Farář u: Mgr. Marcin Pilch Akátová Český Těšín tel mob Farář pro mládež: Mgr. Štěpán Janča Palackého Orlová mob Pastorační pracovník: Ing. Milan Kantor mob Katechetka: Mgr. Zuzana Kaczmarczyková mob

TŘANOVICE. Přehled bohoslužeb Život sboru. Porządek nabożeństw Życie parafii. Mně v Boží blízkosti je dobře. Žalm 73,28

TŘANOVICE. Přehled bohoslužeb Život sboru. Porządek nabożeństw Życie parafii. Mně v Boží blízkosti je dobře. Žalm 73,28 TŘANOVICE 2014 Přehled bohoslužeb Život sboru Porządek nabożeństw Życie parafii Mně v Boží blízkosti je dobře. Žalm 73,28 Moim szczęściem być blisko Boga. Psalm 73, 28 PŘEHLED BOHOSLUŽEB - TŘANOVICE 2014

Více

ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK

ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK 1 ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK 2012 (Zpráva bude prezentována w power-pointové formě na sborovém shromáždění 17.3. 2013) 1. Úvod Biblickým veršem,

Více

www 1. února - septuagesimae 10. ročník 2/2015

www 1. února - septuagesimae 10. ročník 2/2015 www. Nedělní listy. 1. února - septuagesimae operace mobilizace OM Česká republika Kancelář: Kolářská 2176 /2, 370 07 České Budějovice IČ 14498634 E mail: info.cz@om.org Tel: 387 312 730 www.cz.om.org

Více

ZPRÁVY A OHLASY Březen 2015

ZPRÁVY A OHLASY Březen 2015 ZPRÁVY A OHLASY Březen 2015 Měsíčník novoměstského sboru ČCE Ročník XIV. Výroční sborové shromáždění 2015 se bude konat v neděli 22. března 2015 pro celý sbor v Novém Městě od 9.00. O konání v jednom místě

Více

[ZPRÁVA ZE ŽIVOTA A PRÁCE SBORU]

[ZPRÁVA ZE ŽIVOTA A PRÁCE SBORU] 2015 Slezská církev evangelická a. v. farní sbor Návsí [ZPRÁVA ZE ŽIVOTA A PRÁCE SBORU] Jsme společenstvím věřících v Ježíše Krista, kde se zvěstuje evangelium a vysluhují svátosti. Jako součást Božího

Více

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014 Z obsahu: Oběť Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna

Více

Evangelizační výzvy SBORNÍK. Biblické vyučování Shromáždění starších KřS 2015

Evangelizační výzvy SBORNÍK. Biblické vyučování Shromáždění starších KřS 2015 Jméno:... Evangelizační výzvy SBORNÍK Biblické vyučování Shromáždění starších KřS 2015 18. 3. až 21. 3. 2015, Vranov u Brna Připravila Misijní skupina Křesťanských sborů v ČR Jednatelé a MR KřS Změna

Více

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 2/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Nedělní listy 2/2013 8. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Slovo editora Podvolujte se jeho

Více

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 Milí bratři, milé sestry, opět po roce hodnotíme uplynulé období pomocí výroční zprávy

Více

NEDĚLNÍ LISTY 12. číslo, 5. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 19. prosince 2010

NEDĚLNÍ LISTY 12. číslo, 5. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 19. prosince 2010 NEDĚLNÍ LISTY 12. číslo, 5. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 19. prosince 2010 Čtení: J 1,19-28; Fp 4,4-8; J 1,19-28 Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal

Více

www 4. ledna - 2. neděle po vánocích 10. ročník 1/2015

www 4. ledna - 2. neděle po vánocích 10. ročník 1/2015 www. Nedělní listy. 4. ledna - 2. neděle po vánocích Slovo editora cz 10. ročník 1/2015 Nezávislé noviny sboru ČCE a. v. v Českém Těšíně Na Rozvoji čtení: jer 31,7-14; ž 147,12-20; ef 1,3-14; j 1,(1-9),10-18

Více

Co je Dětská misie O DĚTSKÉ MISII. Evropská Dětská misie (European Child Evangelism Fellowship ) Světová Dětská misie (Child Evangelism Fellowship )

Co je Dětská misie O DĚTSKÉ MISII. Evropská Dětská misie (European Child Evangelism Fellowship ) Světová Dětská misie (Child Evangelism Fellowship ) únor 2014 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve 185 zemích světa. Svým působením je největší dětskou misijní organizací

Více

FCHODoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK 7 2008 (L 2,34 35)

FCHODoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK 7 2008 (L 2,34 35) FCHODoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK 7 2008 12...A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii: Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat i

Více

Sněženka farní. Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004

Sněženka farní. Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004 Sestry a bratři, vanutím Ducha Svatého a z iniciativy sester a bratří okolo P. Marie Sněžné máte v ruce farní

Více

OBČASNÍK ČLENŮ A PŘÁTEL SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 1, SOUKENICKÁ 15 ROČNÍK XXII ZÁŘÍ 2012 ČÍSLO 7

OBČASNÍK ČLENŮ A PŘÁTEL SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 1, SOUKENICKÁ 15 ROČNÍK XXII ZÁŘÍ 2012 ČÍSLO 7 72012 OBČASNÍK ČLENŮ A PŘÁTEL SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 1, SOUKENICKÁ 15 ROČNÍK XXII ZÁŘÍ 2012 ČÍSLO 7 OBČASNÍK ČLENŮ A PŘÁTEL SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 1, SOUKENICKÁ 15 ROČNÍK XXII ZÁŘÍ 2012 ČÍSLO

Více

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 1/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

V E L I K O N O Č N Í

V E L I K O N O Č N Í SBOROVÝ DOPIS strašnického sboru Českobratrské církve evangelické březen 2009 č. 11 V E L I K O N O Č N Í DNEŠEK Dnešek je jistě veliký zázrak, dotkl se vám mého srdce znenadání jak veliká bolest, jak

Více

NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011

NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011 NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011 Čtení: Mt 8, 1-13; Ř 12, 16-21; Ž 67, 2 POMOC NEPATRNÝM Král odpoví a řekne jim: Amen, pravím

Více

Zpráva o činnosti odboru sester BJB roce 2012

Zpráva o činnosti odboru sester BJB roce 2012 Zpráva o činnosti odboru sester BJB roce 2012 Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Jakub 5,16b Rok 2012 byl dalším rokem Boží lásky, který nám náš Pán přidal k životu. Pro některé sestry to byl

Více

Sněženka farní. Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Poctivá inventura svého času. Číslo 12 Ročník IX. Prosinec 2003

Sněženka farní. Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Poctivá inventura svého času. Číslo 12 Ročník IX. Prosinec 2003 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník IX. Prosinec 2003 Poctivá inventura svého času. Čemu jej věnujeme? Jak nakládáme s volným časem? Zastavme se také u toho, čím

Více

NEHEMIA INFO JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ ŽIVÉ? PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ

NEHEMIA INFO JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ ŽIVÉ? PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 DUBEN ČERVEN 2013 NEHEMIA INFO PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ

Více

Farního sboru ČCE v Miroslavi PŮST A VELIKONOCE 2015

Farního sboru ČCE v Miroslavi PŮST A VELIKONOCE 2015 S B O R O V Ý L I S T Farního sboru ČCE v Miroslavi PŮST A VELIKONOCE 2015 Bratři a sestry, milý sbore, do postního období a k Velikonocům Vám přejeme Boží požehnání, radost ze sborového společenství,

Více

Hejčínské OKO PROSINEC 2014. Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO PROSINEC 2014. Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně PROSINEC 2014 Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Úvodní slovo Prosincové Hejčínské oko, které držíte v ruce,

Více

pardubické farnosti sv. Bartoloměje

pardubické farnosti sv. Bartoloměje pardubické farnosti sv. Bartoloměje Vydává Římskokatolická farnost v Pardubicích Náklady: 8,- Kč www.farnost-pardubice.cz O B S A H ZE ŽIVOTA FARNOSTI str.2-6 Setkání pastorační rady Duchovní setkání pro

Více

fchodoviny Zamyšlení JP / 4 KCMT / 5 Charita / 6 Setkání / 7 KSK / 10 Dobrovolníci / 13 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 12 /2013

fchodoviny Zamyšlení JP / 4 KCMT / 5 Charita / 6 Setkání / 7 KSK / 10 Dobrovolníci / 13 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 12 /2013 fchodoviny PRAHA 12 /2013 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč. 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč. 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh TIPY NA KNIHY Nakladatelství Portál Portál, s. r. o., Klapkova 2, 182 00 Praha 8 www.portal.cz

Více

2 / 2014 ÚNOR. že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný. Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle.

2 / 2014 ÚNOR. že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný. Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle. ÚNOR 2 / 2014 Každý rok si připomínáme Světový den nemocných. Památka Panny Marie Lurdské nás k této myšlence přivádí. V jeskyni u řeky Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni

Více

informátor Program pro pěstounské rodiny Spolupráce s partnery Podpořte vydávání Informátoru str. 4 str. 7, 8 str. 10 1/2014

informátor Program pro pěstounské rodiny Spolupráce s partnery Podpořte vydávání Informátoru str. 4 str. 7, 8 str. 10 1/2014 informátor 1/2014 Program pro pěstounské rodiny str. 4 Spolupráce s partnery str. 7, 8 Podpořte vydávání Informátoru str. 10 1 úvod Slezská diakonie vstoupila do roku 2014 docela s optimismem. Tento rok

Více

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS!

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! ČÍSLO 4 KVĚTEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! Poslední květnový den roku 1937, tedy přesně před pětasedmdesáti lety, byl posvěcen pozemek pro budoucí

Více