Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice"

Transkript

1 ERF s.4, YOUCAT 17.díl 10.přikázání s.6 Slovníček štola, sakrarium, sanktuárium s.7, Mše sv.-jak jí porozumět? 3.díl Vstupní obřady s.8, Farní kronika (rok 1914) s. 9, Menší pouť za sv. Janem Boskem s.9, Postní almužna s /2013 Ročník 4 Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice 2013 Rok eucharistie Začala doba postní

2 Slůvko Drazí a milí farníci, v únoru putoval po naší zemi sv. Jan Bosko. V tomto čísle najdete reportáž jednoho z účastníků malé pouti farníků z Prostějova za ním do Brna - Žabovřesk. V měsíci únoru proběhly také jarní prázdniny pro děti. Některé děti naší farnosti využily příležitosti jet se salesiány a animátory (Klub SHM Prostějov) do Jeseníků na Starou Vodu a na Annaberg, kde se mohly naučit lyžovat nebo zlepšit ve svém lyžování. Bylo také hodně příležitostí k různým hrám i ke mši svaté. Učení se lyžovat bych přirovnal k našemu duchovnímu životu. Na sjezdovce jsou děti vždy rozděleny podle svých schopností mezi jednotlivé animátory instruktory, kteří je mají na starosti. Takovým nejvyšším animátorem instruktorem v duchovní oblasti je pro nás Bůh. Volá na nás, jak ve svém životě máme jezdit. Jakým stylem. Kdy pokrčit a uvolnit kolena. Jak se zvedat, když něco nezvládneme A záleží na nás, jak přesně budeme Boží rady brát vážně. Podle toho se naučíme nebo nenaučíme ve svém duchovním životě dobře lyžovat. Podle počasí a stavu sjezdovky musíme přizpůsobovat styl své jízdy. Nemůžeme jezdit pořád stejně. Podobně i v našem životě nás různé situace vedou k rozdílným řešením. Je třeba rychlost jízdy přizpůsobit terénu. Při lyžování je také dobré, když má člověk vhodné vybavení, oblečení, lyžařskou přilbu. Jinak je větší riziko, že se zraní. Ochranným oblečením je pro každého z nás pravidelná četba Bible Písma svatého a život ze svátostí. Nepromarněme svůj životní lyžařský kurz, svůj život. Poslouchejme svého trenéra Boha. Nabízím vám menší duchovní nadechnutí při duchovní obnově farnosti Pro děti probíhá v kostele postní cesta. Můžete využít také rozšířené příležitosti ke svátosti smíření ve Svatém týdnu. Kéž jsme dobře připraveni a zakusíme i na sobě Kristovo zmrtvýchvstání. Všem žehnám P. Petr Matula SDB, administrátor farnosti Celý život člověka by měl být neustálou přípravou na smrt. (Sv. Jan Bosko) Zprávy z farnosti Úřední hodiny na faře ve Vrahovicích pondělí a pátek 13:30 15:30. (Je možné, že v daném termínu budu muset odjet na návštěvu nemocného, na pohřeb či jiné jednání. V těchto neodkladných případech volejte na mobilní telefon ). Je možné se domluvit i na jiné době setkání. Bartolomějské listy 3/2013 stránka 2

3 Zápisy Pastorační rady farnosti (PRF) a Ekonomické rady farnosti (ERF) můžete nalézt na webových stránkách (http://prostejov.sdb.cz/kdepusobime/farnost-prostejov-vrahovice/pastoracni-rada-prf/ a ). Zasedání PRF Zasedání ERF Členové PRF a ERF jsou poradním sborem administrátora farnosti. Můžete se na ně obracet se svými podněty, které pak mohou přednést na zasedání PRF nebo ERF. Sbírka na opravy kostela každou třetí neděli v měsíci 17.3., ( se vybralo 1781 Kč). Pán Bůh vám oplať vaši štědrost! Nedělní katecheze pro děti v sakristii během promluvy od do Nedělní mše zaměřené na rodiny s dětmi 17.3., (při těchto mších sv. katecheze v sakristii není). Výuka náboženství ve Vrahovicích (od ): třída (úterý 14:45 15:30) třída (úterý 15:45 16:30) každé 1. a 2. úterý sraz u vchodu do fary (výuka na faře); každé 3. a 5. úterý sraz u vchodu do ZŠ Majakovského (výuka ve škole); děti v družině budou vyzvednuty; starší děti mající zájem o výuku náboženství (od 6.třídy) se mohou domluvit na výuce přihlášením u pí. katechetky na konci druhé vyučovací hodiny (v 16:30 hod.); přihlášky - k dispozici v kostele nebo na hodině náboženství Setkání seniorů vždy 1. středu v měsíci na faře (15:00 17:00) 6.3., 7.4. Biblické společenství vždy ve středu 1x za 14 dní na faře po večerní mši svaté (19:00 20:30). Termíny: 6.3., 27.3., 3.4., Obsah setkání: katecheze na pokračování Katechismus YouCat, práce s nedělním evangeliem, krátká adorace v kapli. Společenství starších manželů vždy první pátek v měsíci na faře (19:00-21:00) , 5.4. Společenství mladších manželů vždy první neděli v měsíci na faře (16:00 18:00) 3.3., 7.4. Herní odpoledne pro mladší děti - vždy první neděli v měsíci na faře (16:00 18:00) 3.3., 7.4. Svátosti a svátostiny Křest přijala Julie Marie Kubešová ( 2012). Pomazání nemocných společné udílení při nedělní mši (26 lidí), individuálně během února (8 lidí). Adorace v době postní každý pátek přede mší sv. v kostele sv. Bartoloměje (16:00 17:00). Křížová cesta v době postní Držovice (pondělí 17:15-17:50), Vrahovice (pátek 17:15-17:50). Můžete se zapojit do vedení křížové cesty. Bartolomějské listy 3/2013 stránka 3

4 Svátost smíření Držovice (pondělí 17:30 17:55), Vrahovice (pátek 16:00 17:45; neděle 8:30 8:55; jindy dle domluvy) v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově denně vždy půl hodiny přede mší sv. (ráno od 7:30, v ne v 7:00). Bohoslužby Vrahovice: středa a pátek v 18:00, neděle v 9:00; Držovice: pondělí v 18:00. Návštěvy nemocných vždy v 1. pátek v měsíci dopoledne (1.3., 5.4., 3.5.). Příprava na první svaté přijímání dětí setkání rodičů a dětí v neděli v 10:00 hod. na faře ve Vrahovicích (3.3., 17.3., 24.3., 7.4., 14.4., 21.4., 5.5., 12.5., 19.5., 26.5.). Postní duchovní obnova farnosti sobota dopolední (8:00 mše na faře, snídaně, 9:00 program 2 promluvy a prostor ticha, 11:30 možnost debaty, 12:00 konec), téma: eucharistie ve vztahu k Poslední večeři, ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista Setkání mládeže s biskupem před Květnou nedělí - sobota na Velehradě (8:00 16:30) Motto setkání: svědkové víry bude vypraven autobus příspěvek na akci 50 Kč přihlášky u kaplana pro mládež prostějovského děkanátu P.Tomáše Strogana (tel.: ) více informací na: nebo na Facebooku (ADCM Olomouc). Všichni mladí jsou srdečně zváni. Květná neděle průvod s ratolestmi od kříže u kostela (Vrahovice) před začátkem mše sv. Zpovídání - v Držovicích v pondělí od 17:00 hod. - ve Vrahovicích ve středu od 16:00 hod. do mše sv. v 18:00, potom možnost po mši sv. Zelený čtvrtek mše v 18:00, po mši krátká adorace a potom možnost soukromé adorace v Getsemanech (Zimní kaple) do 22:00 hod. Velký pátek Vrahovice - 8:00 Modlitba četby a Rch v Zimní kapli, 15:00 křížová cesta zaměřená pro děti, 18:00 obřady Velkého pátku Bílá sobota Vrahovice - 8:00 Modlitba četby a Rch v Zimní kapli, 8:30 17:00 možnost návštěvy Božího hrobu v Zimní kapli Vigilie Zmrtvýchvstání Páně - sobota ve 21:00 hod. Zmrtvýchvstání Páně neděle :00 mše sv. (žehnání pokrmů) Velikonoční pondělí mše v 9:00 (Vrahovice, mše v Držovicích není), 13:00 výlet na kole pro všechny zájemce, 15:00 posezení na faře pro všechny Ekonomická rada farnosti (ERF) Modlitba k Duchu svatému 2. Ekonomická situace farnosti - stav finančních prostředků k = 6699 Kč (pokladna) / (bank. účet k = ,85 Kč) 3. Betlém pro kapli v Držovicích - dne byla zaplacena konečná druhá splátka; betlém byl převzat Bartolomějské listy 3/2013 stránka 4

5 4. Krbová kamna na faře - opravena (záložní zdroj, dochlazovací smyčka, kouřovod); oprava stála Kč 5. Přípojka kanalizace na faru - smlouva o dílo podepsána a schválena Arcibiskupstvím olomouckým; realizace zahájena a hned přerušena z důvodu zimního období pokračovat se bude na jaře (konec února, začátek března) - cena díla dle smlouvy je Kč bez DPH (+ DPH 21%) - na realizaci tohoto díla si farnost bezúročně půjčí peníze od soukromé osoby (zařizuje P. Petr Matula) - zazněly podněty k nastavení splácení půjčky (domluví se při sepsání půjčky - zařizuje P. Petr Matula) 6. Projektová dokumentace Oprava krovů a střech fary a hospodářských budov Byl odsouhlasen návrh Smlouvy o dílo s firmou OK PYRUS, Brno na projektovou dokumentaci; cena projektové dokumentace činí Kč bez DPH, DPH 21 % = Kč; celkem za projekt Kč; termín zhotovení od podpisu smlouvy do (komunikaci s firmou zajišťuje Zdeněk Beran) 7. Dotace výhled - křtitelnice (kostel sv. Bartoloměje) restaurátor Jakub Gajda; celkové náklady na restaurování Kč; dne podaná žádost do "Programu restaurování movitých kulturních památek na rok 2013", očekáváme písemné vyjádření z Ministerstva kultury - Dřevěné prvky (kostel sv. Bartoloměje) - dne byla uzavřena Smlouva o dílo s firmou Repase Zajíček na opravu 3 dveří kostela (hlavní a 2x boční); celková cena díla včetně DPH 21 % je ,- Kč; dílo bude realizováno jen pokud získáme dotaci, jinak smlouva pozbývá platnost; dle získaných dotací se nabízí 2 varianty: 1) Dne byla podána žádost o dotaci na projekt "Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji" - požádáno o ,- Kč ( budeme znát odpověď na žádost); z tohoto dotačního titulu můžeme žádat 1/2 z celkových nákladů, což je ,-Kč. V případě, že peníze dostaneme, budeme žádat Ministerstvo kultury a to na doplnění finančních prostředků (odevzdání žádosti do ) z programu: "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" (přislíbeno ,- Kč); na základě těchto úvah vychází tento výpočet: Kč Kč Kč = ,- Kč (předpokládaná výše spoluúčasti farnosti) 2) V případě, že peníze z dotačního programu "Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji" nedostaneme, doplníme smlouvu o dílo dodatkem a snížíme zakázku pouze na jedny hlavní vchodové dveře (popř. dveře na kůr, nebo hlavní dveře, nebo okna ve věži); ceny jednotlivých částí k renovaci - dveře hlavní Kč + dveře na kůr Kč = Kč bez DPH (s DPH 21 % ,- Kč); nebo dveře hlavní Kč + okna ve věži Kč = celkem Bartolomějské listy 3/2013 stránka 5

6 ,- bez DPH (s DPH 21 % ,- Kč). - kanalizace fara - dne podána Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu statutárního města Prostějova na rok ,- Kč zatím žádná odpověď - varhany a stropní fresky kostela sv. Bartoloměje otvírá se možnost do konce června 2013 zpracovat žádost o dotaci na renovaci varhan, stropních fresek či dalších věcí; zkusíme připravit podklady pro žádost 8. Různé k řešení - židle v kapli na faře výroba nového potahu na 13 židlí a 2 klekačky firma Vlastimil Budina; realizace během února 2013 (pozn.: celková cena byla 5000Kč) - vymalování sklepa (odstranění plísně) realizace svépomocí jak počasí dovolí - vymalování schodiště a chodby v 1.patře fary (výhledově dle možností) - kachlová kamna jsou prasklá a je třeba je utěsnit; bylo rozhodnuto, že bude dobré v brzké době vyvložkovat komín pro krbová a kachlová kamna; při vložkování komínu je třeba kachlová kamna rozložit a zase složit - v tomto případě by nemělo smysl kamna dvakrát spárovat; proto se připraví realizace vyvložkování dvou komínů - Betlém Držovice zadá se výroba pokladničky černouška (zajistí P.Petr Matula) Zapsal Zdeněk Beran Inspirace z YOUCATu 17. díl (Desatero 10. přikázání Nepožádáš statku bližního svého otázky č ) S prožíváním Roku eucharistie je dobré trochu prohloubit znalosti o své víře. Benedikt XVI. nás vyzývá: Studujte katechismus! Přeji si to z celého srdce. Nabízím malou inspiraci na pokračování dle Katechismu pro mladé (YouCat Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2011). Je třeba, abychom uměli obhájit důvody své naděje. P. Petr Matula SDB Jaký postoj by měl křesťan zaujmout k cizímu majetku? (otázka č. 465) Mít vnitřní postoj respektovat majetek druhého a nepodléhat žádostivosti po něm. Ze žádostivosti totiž vychází lakota, krádeže a podvody, násilí a nespravedlnost, závist a nezřízená touha přivlastňovat si cizí majetek. Co je to závist a jak proti ní v nitru bojovat? (otázka č. 466) Závist je pocit smutku a hněvu při pohledu na majetek druhého člověka a nezřízené přání si ho přivlastnit. Závist neovládne srdce toho, kdo se raduje z úspěchů a darů druhých lidí. Bartolomějské listy 3/2013 stránka 6

7 Proč od nás Ježíš žádá chudobu srdce? (otázka č. 467) Odpoutanost od bohatství podle ducha evangelní chudoby a odevzdanost do Boží prozřetelnosti nás zbavuje obav ze zítřka. Stačí začít celým srdcem hledat toho, kdo dokáže naplnit mou prázdnotu a kdo mou chudobu dokáže proměnit v bohatství. Jaká je největší touha člověka? (otázka č. 468) Konečnou a největší touhou člověka může být jen Bůh. Nekonečná blaženost spočívá v patření na našeho Spasitele, Pána a Vykupitele. Příště: 18. díl (Jak se modlit), 19. díl (Modlitba Otče náš) Pokud se chcete dozvědět více, můžete si zakoupit YOUCAT. Na faře nebo v kostele je za pouhých 120 Kč!!! Farní dětský karneval ve Vrahovicích Foto: Jaroslav Navrátil Slovníček Štola dlouhý užší pás látky (obvykle ze stejného materiálu jako ornát), který nosí jáhen, kněz nebo biskup při liturgických úkonech. Jáhen ji nosí na albě na způsob šerpy od levého ramene k pravému boku pod dalmatikou. Kněz a biskup kolem krku tak, že oba volné konce splývají vpředu. Nosí ji na albu nebo pod ornát. Při některých příležitostech se nosí také na rochetě. Bývá zhotovena v liturgických barvách. V některých případech je povoleno nosit štolu i na ornát. Sakrárium nádoba nebo zvláštní místo v kostele, obvykle za oltářem, kam se odkládá popel ze spálených posvěcených věcí nebo vylévá nepoužitá svěcená voda apod. Sanktuárium sanktuář kamenicky ozdobně řešený uzavíratelný výklenek pro nádobu s hostiemi v levé stěně presbyteria (do 16.století). Viz foto sanktuária ze 12.století (převzato z: Literatura: E.G.Šindlovský-Svět liturgie, Klášter premonstrátů na Strahově, Praha Tříletá příprava na výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje Rok eucharistie začal první nedělí adventní. Vrcholem roku bude svátek Těla a Krve Páně. Motto farnosti Ježíš Kristus Vítězství (2013) vychází z nápisu na křížku z doby působení sv.cyrila a Metoděje Ježíš Kristus Světlo, Život, Vítězství. V tomto roce se zaměříme na tyto ctnosti: vděčnost nejen lidem, umět vidět Boží dary, radovat se z nich, děkovat a chválit, na Boží dar odpovědět darováním sebe obětí. Dne byl zahájen v Římě Rok sv. Cyrila a Metoděje, jehož vrcholem bude oslava 1150 let od jejich příchodu na Moravu. Bartolomějské listy 3/2013 stránka 7

8 Mše svatá jak jí porozumět? / 3.Vstupní obřady Mše svatá začíná vstupem kněze do posvátného prostoru, kdy se lid shromážděný v kostele stává svatým shromážděním. Věřící povstanou. Je to znamení jednoty i rozhodnutí společně konat to, co se bude dít. Kněz je prostředníkem mezi věřícími a Bohem. Proto prvním úkonem je pozdravení oltáře políbením (oltář je symbolem Ježíše Krista klademe na něj vše, co chceme, aby Bůh v našem životě proměnil Ježíš také vzal na sebe všechny naše těžkosti) a pozdravení shromážděné církevní obci. Znamení kříže na začátku nám připomíná Ježíšovu oběť a náš křest. Pozdravení Pán s vámi ukazuje na to, že Pán je přítomný v tomto shromáždění. Dialog kněze a lidu shromáždění spojuje. Úvodním zpěvem a pozdravem se utváří společenství. K svatému dění, jakým je mše svatá, musíme přistupovat pokorně a očištěni. Proto je na začátku mše zpytování svědomí. Ve chvilce ticha je dobré vzbudit lítost nad svými hříchy (v duchu říci, že už nechci jednat zle). Společným vyznáním své hříšnosti ( Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším úkon kajícnosti) jsou nám odpuštěny lehké hříchy. Je to jedna z příprav na svaté přijímání. Následujícím zvoláním Pane smiluj se nebo Kyrie eleison (řecky Pane smiluj se) uznáváme Krista za svého Pána a sebe za hříšníky. O nedělích a svátcích mimo dobu adventní a postní se zpívá ještě chvalozpěv Sláva na výsostech Bohu. Je to radostné zvolání těch, kteří očekávali příchod Mesiáše a čekají na jeho druhý příchod. Úvodní či přípravné obřady jsou uzavřeny modlitbou (vstupní modlitba). Výzva k modlitbě ( Modleme se ) je výzvou k usebranosti, soustředěnosti. Je řečena v první osobě množného čísla kněz mluví k Bohu za všechny shromážděné. Tato modlitba se skládá z oslovení s důvodem, proč se na Boha obracíme, prosby a závěru. Při mši svaté se obracíme k nebeskému Otci skrze Syna v Duchu svatém. V 10 pokračováních můžeme společně proniknout do hloubky prožívání mše svaté: 1.Příprava na mši; 2.Vstup do kostela; 3.Vstupní obřady mše; 4.Bohoslužba slova-čtení z Bible; 5.Bohoslužba slova-kázání; 6.Bohoslužba slova-vyznání víry a přímluvy; 7.Bohoslužba oběti-přinášení darů; 8.Bohoslužba oběti-preface a eucharistická modlitba; 9.Bohoslužba oběti-svaté přijímání; 10.Závěrečné obřady-ohlášky a požehnání. P. Petr Matula SDB Rok víry Vysvětlení loga Roku víry Na první pohled v něm rozeznáme loďku, obraz církve, jejímž hlavním stěžněm je kříž. Napjaté plachty pak evokují symbol Krista, který se v křesťanské ikonografii ustálil z počátečních třech písmen označení "Iesus Hominum Salvator" (Ježíš, Spasitel lidstva). Za plachtovím je kruhem vyznačeno slunce, což současně odkazuje na eucharistii. Oficiální web pro Rok víry v angličtině, italštině a španělštině: Český web: Bartolomějské listy 3/2013 stránka 8

9 Rok víry na portálu vira.cz: Virtuální polička s knihami a filmy, které jsme pro vás vytipovali: Farní knihovna je otevřena na faře vždy po nedělní mši seznam knih naleznete na: Z farní kroniky rok 1914 Pamětní kniha farnosti vrahovické od roku 1901 (strana 45 46) Mobilizace Ruska byla příčinou, že i Rakousko nařídilo dne 31. července 1914 všeobecnou mobilizaci a totéž učinilo i Německo, jež v noci dne 1. srpna 1914 vypovědělo Rusku válku, když jeho ultimátum Rusku dané na odzbrojení do 12 hodin zůstalo bez odpovědi. Tak vzplanula t.z. světová válka. Obšírné zprávy o válce této jakož i různá nařízení úřední po čas války této nalezne čtenář této knihy v četných přílohách, jež se nalézají ve zvláštním fasciklu ve farním archívu pod VI.i). Po prohlášení všeobecné mobilizace nastal ve všech obcích veliký shon a poplach, matky se loučily se svými syny, manželky se svými manžely a v několika dnech již bylo viděti, jezditi obrovské vlaky ověnčených vozů nákladních a v nich vezeni byli rukující do války vojínové. Veliká byla po odjezdu vojínů do pole sháňka po novinách, z nichž každý chtěl dověděti se o osudech válečných, zprávy však docházely jenom praskrovné. Do vřavy válečné pronikla však truchlivá zvěst, že 20. srpna 1914 zemřel v Římě sv. Otec Pius X. Za jeho nástupce zvolen byl dne 3. září 1914 arcibiskup Bonon Jakub della Chiesa, jenž dal sobě jméno Benedikt XV. Dosavadní kooperátor Vrahovský P. Frant. Pochylý jmenován byl dne 1. října 1914 nadačním kaplanem ve Štípě a do Vrahovic poslán byl za kooperátora od 1. října 1914 kooperátor z Fryštáku vp. Josef Klečka rodem ze Stařiče. Z bojiště došly neutěšené zprávy, že naše vojsko nemohlo odolati ohromné přesile Rusů, kteří obsadivše východní Halič tlačili se průsmykem užockým a později i dukelským průsmykem do Uher. Brzy pak na to přijely do Prostějova vlaky s raněnými vojíny, kteří zde byli od obecenstva velmi vlídně přijati a pokrmy, nápoji a doutníky hojně obdarováni. Zřízeny byly hned ve školních budovách reservní nemocnice v Prostějově a též v zámku hraběte Seilerna v Kralicích zřízena byla v celém prvním patře nemocnice pro raněné vojáky. V celé pak říši konaly se sbírky ve prospěch Červeného kříže, spolku to, jenž měl péči s raněnými vojíny. Pokračování příště. Menší pouť za sv. Janem Boskem Takto byla nazvána návštěva salesiánského střediska v Brně Žabovřeskách na úzkém proužku papíru, který ale obsahoval vše potřebné. Pozvání, nezbytné technické údaje (kdy, kde, atd.) i program. Odjezd v sobotu 9.února 2013 z parkoviště u tržiště za kostelem Povýšení sv. Kříže v Prostějově, návrat asi ve 14,00 hodin. Za lavicemi v našem kostele bylo těch proužků ještě dost, tak jsem si po krátkém rozmyšlení jeden vzala, i když s pocitem, že mi do toho asi stejně, jako většinou, něco vleze. Ale kupodivu nevlezlo, a tak jsem v sobotu ráno s několika Bartolomějské listy 3/2013 stránka 9

10 dalšími farníky z Prostějova, Vrahovic i Držovic, možná i odněkud jinud, ale to nevím, byla na určeném místě. Asi jsem podvědomě očekávala zavedenou praxi různých zájezdů s počítáním účastníků, odškrtáváním v seznamu, technickými hlášeními, ale nic takového se nekonalo. Když to krátce po deváté vypadalo, že už nikdo nepřijde, řekl otec Dan, že ještě pět minut počkáme a pak jedeme. A já jsem najednou pochopila, že nejsem na jakémsi zájezdu, ale opravdu na pouti, i když menší. Těžko definovat atmosféru v autobuse, kde nejmladšímu účastníkovi byly tak tři roky, věk nejstaršího netuším, ovšem v kategorii okolo pětašedesáti jsem rozhodně nebyla sama. Ale bylo mi velmi hezky, volně, cítila jsem se mezi svými. S radostí jsem uvítala modlitbu desátku s otcem Danem a potom začal otec Pavel číst pár příběhů z knihy o Donu Boskovi. Dívala jsem se z okna na šedou nevýraznou únorovou krajinu, poslouchala, a najednou byl Don Bosko s námi v tom autobuse. Poslouchala jsem, přemýšlela, zase jsme se chvíli modlili, a najednou jsme byli v Brně, konkrétně u salesiánů v Žabovřeskách. Nikdy jsem v této části Brna nebyla, sídliště a moderní strohé betonové stavby mi ve všech městech celkem splývají, ale tady jsem měla pocit, že nejdu do neznáma, naopak, že mě někdo čeká, že budu někde vítaná. A byla jsem. Přišli jsme do dvorní části salesiánského centra, kam před námi zajelo auto, které přepravuje sochu s ostatky Jana Boska. Vím, že salesiáni pracují s mládeží, a bylo mi jasné, že právě tady jí mohu čekat hodně, stejně jako malých dětí. Na to jsem byla připravená. Na co jsem připravená nebyla, byl pocit, že jsem opravdu v rodině. Já, babička věkem i milovaným vnoučkem, jsem najednou měla kolem sebe těch vnoučat desítky, od prťátek k puberťákům, a taky spoustu dcer i snach, synů i zeťů, hemžilo se to kolem mě, děti s balonky s přáníčky pro Dona Boska, ustaraná, ale usměvavá paní vedoucí dětského pěveckého sboru, tatínek s kloučkem, který vřískal, že on ten balonek nepustí, že si ho chce nechat a jeden z bratrů salesiánů, který ho konejšil, že to ani nemusí, protože Don Bosko o tom přáníčku ví i tak, paní s k belíkem plným nádherných bílých růží, salesiáni, naši poutníci, otec provinciál, pan starosta všechno bylo moc pěkné a než jsem se vzpamatovala, tlačila jsem se mezi davy v kostele. Prodrala jsem se na kousek volného místa a zjistila, že dva metry ode mě je socha Dona Boska a ty bílé růže už jsou ve váze u ní. A zase spousta dětí. Zpívajících, hrajících, a také pronášejících přímluvy, které chytaly za srdce. Ne, nebyly vůbec lacině dojemné, ale opravdové. Čím dál častěji jsem se dívala na sochu Dona Boska a na ty děti a mladé lidi kolem a znovu jako bych slyšela otce Pavla, jak čte o malém Janovi, který říkal mamince: Když jsem mezi nimi, tak jsou hodnější. A děti na menší pouti za sv. Janem Boskem v Brně Žabovřeskách byly hodné. Občas sice přebíhaly, brebentily, plakaly, aby upozornily maminku, že něco potřebují, kopaly do lavic, protože to hezky dunělo, fňukaly, že mají hlad a žízeň. Bartolomějské listy 3/2013 stránka 10

11 Ale byly hodné. To proto, že Jan Bosko, i když ukrytý v soše, byl mezi nimi. A byl i mezi námi dospělými, protože nikdo na nikoho nevrhal odsuzující pohledy, nikdo káravě nesyčel a neobracel oči v sloup nad tím, že někdo může takhle rušit mši svatou. Ne, nic takového. A vrchol všeho byla malá, asi čtyřletá holčička, která klečela na zemi vedle maminky, protože už nikde nebylo místo, a najednou se k té soše natáhla na zem na bříško, jako to dělají děti, když je jim dobře, když se třeba koukají na pohádku. Ona se dívala přes ty bílé růže na Dona Boska. Vím, že otec provinciál, na kterého jsem se moc těšila, protože nakonec byl deset let knězem v naší farnosti, měl velmi krásné kázání, úžasně na mě působil prostor kostela, byť toho moderního, cítila jsem příslušnost k celému společenství menší pouti, ale největší dojem jsem měla z těch dětí a jejich okolí. V každé mši svaté vyznáváme tajemství naší víry. Já jsem měla tu úžasnou možnost aspoň chvilku sledovat i po tolika letech tajemství působení víry Božího služebníka Jana. Mše svatá skončila, a já jsem plna všech těch dojmů automaticky šla s ostatními do velkého sálu v salesiánském středisku, kam jsme byli pozváni na oběd. Protože jsem přemýšlela o spoustě věcí, došlo mi to až v té obrovské místnosti, kde mohlo být klidně kolem pěti set lidí. A hned mě napadlo, že přece není možné, aby se tady takové množství najedlo a napilo. Zapomněla jsem, že hned vedle, v kostele, je Don Bosko. A jeho mladí to všechno zvládli. Spořádaně jsme se posunovali ve frontě na guláš, a když došel, tak na párky, totéž na pití, a pořád všude úsměvy, klid a krásná nálada. A já jsem se taky usmívala od ucha k uchu, když jsem v tom víru poutníků postřehla otce provinciála, jak sedí u zdi na židličce, pod ní má na zemi v plastikovém kelímku kafe, pojídá párky, protože guláš už na něho nezbyl, a o něčem horlivě diskutuje s otcem Pavlem. A najednou zase autobus, desátek růžence a poslední čtený příběh. A vědomí, že během jedné menší pouti dostal člověk tolik, tolik darů! Díky, Done Bosko! Za poutníky Jana Hrušková Postní almužna Během postní doby od Popeleční středy ( ) do Květné neděle ( ) se můžete zapojit do Postní almužny. Pokud se vám podaří ušetřit nějaké peníze, např. tím, že si něco odřeknete, můžete je vhodit do kasičky označené Postní almužna v kostele sv. Bartoloměje v Prostějově-Vrahovicích. Výtěžek Postní almužny je určen na Adopci na dálku, na pokrytí nákladů na roční školné pro dvě děti z Indie, které si farnost adoptovala. Část sbírky bude věnována Charitě Prostějov na podporu potřebných lidí v našem okolí. Naše farnost ukončila na konci roku 2012 sponzorování dítěte Jyothi N.Města (dokončila školu). Nadále má v adopci chlapce z Indie Suhala. Ekonomická rada farnosti (ERF) souhlasila, abychom místo Jyothi přijali ke sponzorování jiné dítě. Z praktických důvodů bychom přijali k adopci dítě až během března-dubna, aby platba za nové dítě k adopci a platba za sponzorované dítě Suhala mohla být uskutečněna ve Bartolomějské listy 3/2013 stránka 11

12 stejném platebním termínu. V době ukončení Postní almužny už budeme znát konkrétní nově adoptované dítě, které pak představíme. Pokud budete mít nějaké dotazy, rád je zodpovím. P.Petr Matula SDB Byly vyjednány s předsedou ZD Vrahovice a zástupcem firmy Navrátil tyto možnosti parkování při návštěvě nedělních mší sv.: U ZD Vrahovice U firmy Navrátil u vlakového nádraží U hřbitova U fary u živého plotu Neparkujte v křižovatce u kostela ve směru na Vrbátky a Držovice. Hrozí vám pokuta od Městské policie. Děkuji za pochopení. P.Petr Matula SDB Jarní prázdniny na Staré Vodě Foto: Petr Matula Bartolomějské listy 2013 Ročník 4 Číslo 3/2013 vyšlo v nákladu 130 kusů. Vydává: ŘK farnost sv. Bartoloměje; Majakovského 3, Prostějov-Vrahovice. Farnost zahrnuje městskou část Prostějov-Vrahovice a obec Držovice. Příští číslo vyjde Uzávěrka je v neděli Korektura Jana Hrušková / Tisk Josef Záboj / Sazba Petr Matula Příspěvky můžete předat P. Petru Matulovi SDB (tel.: ); dát do sakristie nebo poslat em nebo Měsíčník je zdarma. Náklady na jedno číslo jsou 3 Kč. Více informací na: Bartolomějské listy 3/2013 stránka 12

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice YOUCAT 19.díl Otče náš s.5, Slovníček Aspergil, Baldachýn, Baptisterium s.5, Mše sv. 5.díl Bohoslužba slova kázání s.6, Farní kronika (rok 1915) s. 7, Maria, ó Matičko s.8, Papež František O duchovní korupci

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice PRF 11. 1. 2012 s. 3, ERF 25. 1. 2012 s. 5, Slovníček posvátný prostor, popel, světlo a žár s. 6, YouCat 6. díl Sedm svátostí s. 7, Podněty arcibiskupa Jana s. 8, Farní kronika fara, 5. díl s. 8, Adopce

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Ohlédnutí se za rokem 2013 s.2, ERF 27.11.2013 s.6, Slovníček eucharistie, evangeliář, exorcista s.7, Logo tříletého směřování farnosti 2013 2016 s. 7, Přínos papežů 1.díl s. 8, Farní kronika (rok 1917)

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Pastýřský list k Roku biřmování s. 4, Slovníček kropenka, křtitelnice, lavabo s. 5, YouCat 3. díl Věřím v Boha Otce, Syna a Ducha svatého s. 6, Farní kronika fara 2. díl s. 7, Kříž u hřbitovní zdi s. 8,

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice PRF 14.5.2014 s. 4, ERF 28.5.2014 s. 7, Foto z Noci kostelů 23.5.2014 s. 11, Slovníček kaplan, kaple, kapuce, kardinál s. 13, Přínos papežů 6. díl(rok 963-1073) s. 13, Farní kronika (rok 1921-1922) s.

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Ohlédnutí farnosti za rokem 2011 s. 4, Slovníček lektor, akolyta, jáhen s. 6, YouCat 5. díl Bůh a liturgie s. 6, Modlitby k Duchu svatému s.7, Podněty arcibiskupa Jana s. 8, Kniţní tipy s. 8, Farní kronika

Více

Slovo redakce. obsah. úvodník str. 3 reportáž str. 4 6 salesiáni a Velehrad v Římě

Slovo redakce. obsah. úvodník str. 3 reportáž str. 4 6 salesiáni a Velehrad v Římě obsah úvodník str. 3 reportáž str. 4 6 salesiáni a Velehrad v Římě zvony nad Šumbarkem str. 7 recenze str. 8 vychovávej jako D. Bosco str. 10 Don Bosco v ČR str. 11 15 letní prázdninové akce 2013 str.

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Pastýřský list arcibiskupa Jana k době postní s.5, Slovníček hábit, homilie, hostie, humerál s.7, Přínos papežů 3.díl (rok 523-678 po Kr. s. 7, Farní kronika (rok 1918-1919) s. 9, Termíny letních táboru

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Září 2008 Číslo 8 Ročník 14 V neděli 10. srpna 2008 se v Přerově konaly hody ke cti patrona farnosti svatého Vavřince. Odpoledne po adoraci a novokněžském požehnání se konala

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009 Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009 Velikonoce nejdůležitější křesťanská slavnost O Velikonocích si církev připomíná historickou událost

Více

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös 04 /10 Prázdninové Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös OBSH: ROZHOVOR S NOVÝM PNEM KPNEM 2 NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKONÍM ROCE 2010/2O11 3 ZNÁTE ŠPUCHOV?...20 NOVÉ PROSTORY

Více

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU ROČNÍK 3 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2012 TAM&TAM MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU OBSAH KŘEST O VELI- KONOCÍCH V ŠUMPERKU ROZHOVOR - MANŽELÉ KOPŘIVOVI PROGRAM NOCI KOSTELŮ SVĚTEC MÉHO SRDCE - GIANNA BERETTA MOLLA VELIKONOČNÍ

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Hle, s králem průvod korouhví, kříž vpředu tajemně se skví, vždyť na něm v mukách s tělem pněl, našeho těla Stvořitel. Neměl podoby ani krásy, neměl vzhled, abychom po něm

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2009 Číslo 2 Ročník 15 Úvodník P. Jiří Koníček Liturgický kalendář Rosteme ve víře Svatý Pavel a Církev Rosteme ve víře Ut unum sint Harfa podobenství Východní liturgie

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 2, ročník XXV Neděle 13. dubna 2014 Z obsahu čísla Dopis - tajemství kříže Děti a význam kříže Dělím se s tebou o tvůj kříž Beseda ve

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2014 Číslo 2 Ročník 20 Úvodník P. Bedřich Horák Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero Světec měsíce Rosteme ve víře Maličkosti dělají dokonalost, ale dokonalost

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Leden 2011 Číslo 1 Ročník 17 Úvodník P. Pavel Hofírek, děkan Liturgický kalendář Putování na významná i méně známá poutní místa Vranov u Brna Rosteme ve víře - Liturgika Slovo

Více

Nová kaple v Bukovanech První kapli zasvěcenou zesnulému papeži Janu

Nová kaple v Bukovanech První kapli zasvěcenou zesnulému papeži Janu 11 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 listopad 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Rok víry ukončí věřící v Olomouci Dnem arcidiecéze Jako ukončení celosvětového

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Papež František se rozhodl zachovat si svůj dřívější znak, který si vybral po svém zvolení biskupem a pro který je charakteristická jednoduchost. Nad modrým štítem jsou umístěny

Více

4 / 2015 DUBEN. Aleluja Pán z mrtvých vstal. aby namalovali obraz na paletu, kterou. žije. Ukázal se nejprve Marii Magdalské a

4 / 2015 DUBEN. Aleluja Pán z mrtvých vstal. aby namalovali obraz na paletu, kterou. žije. Ukázal se nejprve Marii Magdalské a DUBEN 4 / 2015 Aleluja Pán z mrtvých vstal V katedrále sv. Bartoloměje byla krásná výstava Na paletě. Umělci byli vyzváni, aby namalovali obraz na paletu, kterou užívají malíři ke své práci. Zaujal mě

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

úvodník Všem přeje pravou vánoční radost z Ježíše uprostřed nás a z jeho štědrých darů, všem

úvodník Všem přeje pravou vánoční radost z Ježíše uprostřed nás a z jeho štědrých darů, všem 1 leden A. D. 2015, ročník XIV, číslo 1 www.farnostvizovice.cz úvodník PASTÝŘSKÝ LIST VÁNOCE 2014 Drazí bratři a sestry, Vánoce, které dnes slavíme, nejsou jen liturgickou oslavou narození Pána Ježíše,

Více

Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014

Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014 Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014 ÚVODNÍ SLOVO OTCE JANA Milí farníci, prožíváme postní období naplněné ztišením,

Více

Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky.

Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky. fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 4 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky.

Více