USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ ZASTUPITELSTVA"

Transkript

1 období: říjen listopad prosinec 2013

2 USNESENÍ ZASTUPITELSTVA Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne ZO vzalo na vědomí výsledek kontroly hospodaření obce za 1. pololetí roku 2013 bez závad ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 5 a číslo 6 ZO zamítlo nabídku firmy Malované mapy s.r.o. Zlín na prezentaci obce Ořechov na ručně malované mapě Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne ZO schválilo smlouvu číslo /001 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu ZO schválilo projektovou dokumentaci z hlediska správce místních komunikací a správce vodovodu a kanalizace a souhlasí se vstupem na pozemek ve vlastnictví obce p. č. 489/1 a 1543 ZO schválilo prodej pozemku ve vlastnictví obce p. č. 80/46 o výměře 132 m 2 ZO schválilo prodej pozemku ve vlastnictví obce p. č. 80/48 o výměře 112 m 2 ZO schválilo užívání části pozemku ve vlastnictví obce p. č. 80/30 ZO schválilo koupi pozemku ve vlastnictví soukromé osoby o výměře m 2 ZO schválilo finanční dar DS Březejc ZO schválilo výměnu nevyhovujícího osvětlení v MŠ ZO schválilo provedení stavebních úprav v MŠ budou ovšem provedeny až po zápisu dětí na školní rok 2014/15 ZO schválilo žádost ředitelky MŠ o udělení trvalé výjimky ohledně zřízení hygienického zařízení v přízemí u šatny ZO schválilo zvýšení ceny vodného od 1. listopadu 2013 na 20,- Kč/ 1 m 3 (skutečná cena vodného je již několik let 24,- Kč/1 m 3 ) ZO schválilo rozpočtové provizorium pro rok 2014 ZO schválilo inventarizační komisi PLÁNOVANÉ AKCE REKONSTRUKCE VODOVODNÍHO ŘÁDU V RONOVĚ Na jaře roku 2014 proběhne celková rekonstrukce části vodovodního řádu a přípojek v Ronově. Jedná se o úsek u hlavní silnice od domu rodiny Blahovy směrem k Březejci. Akce je částečně dotována z Programu obnovy venkova.

3 REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE Na jaře 2014 začne rekonstrukce hasičské zbrojnice. Bude se jednat o její rozšíření, vybudování zasedací místnosti pro jednání hasičů a třípokojového bytu určeného k pronájmu pro některou z místních rodin. Akce bude financována z prostředků získaných v soutěži O vesnici roku a z rozpočtu obce. VYBUDOVÁNÍ ZAHRADY U MATEŘSKÉ ŠKOLY Starostka obce s ředitelkou MŠ zpracovaly projekt a podaly žádost na jeho schválení na vybudování zahrady u mateřské školy v přírodním stylu včetně herních prvků v celkové výši ,- Kč. V případě získání dotace bude akce financována z 90 procent z evropských fondů, 10 procenty se bude podílet obec. V NÁSLEDUJÍCÍCH MĚSÍCÍCH OČEKÁVÁME: Ve středu 1. ledna 2014 se uskuteční 3. ročník novoročního výšlapu na Svatou horu. Sraz všech účastníků bude ve 13:00 hodin u křížku pod teletníkem. Doporučujeme vzít si vhodné turistické oblečení včetně obuvi, malou svačinu a hlavně nezapomeňte na dodržení pitného režimu. Tempo bude přizpůsobeno všem věkovým kategoriím. V cíli cesty nás čeká setkání s poutníky z Kadolce. V sobotu 4. ledna 2014 proběhne Tříkrálová sbírka. Naše domácnosti navštíví tři králové Kašpar, Melichar a Baltazar, kteří věří, že budete alespoň tak štědří a velkorysí, jako v loňském roce. Výtěžek bude použit pro charitativní účely. V sobotu 11. ledna 2014 se koná v Centru kultury a sportu v Osové Bítýšce farní ples. K tanci a poslechu hrají Galáni. V sobotu 25. ledna 2014 se koná v kulturním domě 15. reprezentační ples obce Ořechov. Místenky lze zamluvit na tel. čísle K tanci a poslechu hraje kapela F-BOX, jako vždy je připravena bohatá tombola. V sobotu 1. března 2014 rozveselí naši vesnici ostatkový průvod v režii místních dobrovolných hasičů. Pokud máte zájem se této nevšední akce aktivně zúčastnit a nejste hasiči, vůbec to nevadí. Přijďte ráno v 9:00 hodin k restauraci Na hrázi. V neděli 9. března 2014 od 13:00 hodin proběhne v kulturním domě dětský karneval. Očekáváme přítomnost originálních masek i s doprovodem. Jako vždy dostanou děti malé občerstvení, zasoutěží si a třeba něco vyhrají v tombole.

4 USKUTEČNĚNÉ AKCE OPRAVA POLNÍCH KOMUNIKACÍ Na podzim roku 2013 byly opraveny polní komunikace v Ořechově. Jejich povrch byl pokryt škrabanou a po srovnání došlo ke zhutnění a zpevnění cest. Na jaře budeme s opravou dalších komunikací pokračovat. DRAKIÁDA V neděli 6. října 2013 se nad vesnicí vznášeli papíroví draci. Vystoupali do velkých výšek, protože je poháněl svěží podzimní vítr. Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích o nejvýše vzlétlého draka. Odpoledne bylo ukončeno opékáním špekáčků. ZÁJEZD DO MIKULOVA A PASOHLÁVEK V sobotu 12. října 2013 učinkující pohádkového lesa jeli na celodenní zájezd do Mikulova a Pasohlávek. Dopoledne navštívili zámek v Mikulově, prohlédli si výstavu,,římané na Moravě" a výstavu Historie vinařství. V odpoledních hodinách zavítali do aquparku Moravia v Pasohlávkách.

5 BRAMBORIÁDA V neděli 20. října 2013 měli schůzku všichni milovníci brambor. Pochlubili se sladkými i slanými jídly, mimochodem moc dobrými, dále k porovnání byly brambory různých tvarů a velikostí, vyráběla se tiskátka, soutěžilo se ve škrábání a převážení brambor. Porota, která rozhodovala o nejchutnějších bramborových pokrmech, měla těžkou práci, ale nakonec podle nejlepšího svědomí rozhodla o tom, kdo získá krásné ceny do kuchyně. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V neděli 10. listopadu 2013 se v zasedací místnosti kulturního domu konalo slavnostní přivítání nových občánků z Ořechova. Přivítali jsme dva chlapečky a jedno děvčátko: Edíka Hořínka, Jakoubka Káňu a Sabinku Musilovou. Místní děti pod vedením paní ředitelky MŠ Mgr. Bohdany Musilové měly připravené pěkné pásmo písniček a básniček. Všem našim novým občánkům a rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a jen samou radost.

6 FLORBAL Nezapomínáme, ba naopak vždy se těšíme na setkání s klienty DS Březejc. Tentokrát jsme s nimi strávili v pondělí 19. listopadu 2013 pěkné sportovní odpoledne na přátelském utkání ve florbale. Diváci byli svědky napínavého sportovního zápolení, ve kterém se zastupitelé snažili udržet alespoň remízu, což se jim podařilo až do konce zápasu. Nakonec rozhodly nájezdy. Výsledek: Zastupitelé obce Ořechov - DS Březejc 4:5. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍCH STROMŮ Adventní čas v obci již několik let zahajujeme slavnostním rozsvícením vánočních stromů. Sraz všech občanů, malých i velkých, se konal v sobotu 30. listopadu 2013 v parku v Ořechově. Po úvodním přivítání starostkou obce byl rozsvícen smrk v Ořechově. Poté děti dostaly lampión a celý průvod světýlek se přesunul do Ronova, aby i tady smrček zářil na všechny strany. Vánoční atmosféru navodil zpěv koled, ochutnávka cukroví, čaj s citrónem a pro dospělé svařené víno. Pomyslnou třešničkou na dortu byl krásný ohňostroj. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V OBCI Čtvrtek 5. prosince 2013 nebyl ledajakým dnem. Zlobidla by jej nejraději vymazala z kalendáře, hodné děti se jej nemohly dočkat, i když obavy a trochu strachu se zračily v očích snad každého dítka. Chodili totiž čerti s Mikulášem a andělem. Nakonec si do pekla nikoho neodnesli a po pěkné básničce nebo písničce mohli dětem předat nadílku, jakou si zasloužili.

7 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V DS BŘEZEJCI V pátek 6. prosince 2013 pekelníci s Mikulášem a andělem zavítali i do Dětského střediska Březejc. Klienti se na tento nevšední podvečer pečlivě připravili. Měli bohatý program, po kterém následovala nadílka. Rolí nadpřirozených bytostí se ujali občané naší obce společně s dobrovolnými hasiči. MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA V návaznosti na mikulášskou nadílku připravila obec Ořechov ve spolupráci s mateřskou školou v kulturním domě 8. prosince 2013 mikulášskou diskotéku s programem. Po zahájení starostkou obce předvedly děti krásné představení. Poté si zasoutěžily, napsaly a namalovaly svá přáníčka Ježíškovi, zdobily perníčky. Nezapomenutelným zážitkem bylo svezení se v čertovském kotli. VÁNOČNÍ DÍLNY Adventní čas je v obci neodmyslitelně spjat s výrobou svátečních dekorací. Pocit z vlastnoručně zhotoveného výrobku se přece nedá srovnávat s nákupem zboží v supermarketu. I tentokrát snažení všech přítomných žen v sobotu 14. prosince 2013 přineslo své ovoce a originální ozdoby zkrášlily domovy v celém Ořechově a Ronově. Svůj podíl na zdařilé akci mají paní Bohdana Musilová a paní Olga Horká, které vše zorganizovaly, poradily, pomohly. Paní Jana Bednářová zase připravila vánoční punč a paní Marie Slámová sladké a slané občerstvení. Všem jmenovaným proto patří velké poděkování. VÁNOČNÍ BRUSLENÍ Na Štědrý den se tradičně bruslí na zimním stadiónu ve Velké Bíteši a ani letos tomu nebylo jinak. Sportovci zajistili ledovou plochu a připravili různé soutěže k pobavení dětí i dospělých. Nešlo tak ani o sportovní výkony, ale to přece všichni víme.

8 Sportovci si zaslouží poděkování i za jejich sponzorský dar v podobě zaplacení pronájmu kluziště. ŽIVÝ BETLÉM Už od dětství nás provází příběh Marie putující spolu s Josefem do Betléma. Děťátko, které se ve chlévě narodí, dostane jméno Ježíš a zářící hvězda na nebi přivádí k Ježíškovi všechny, kteří v něm a ve světle nad Betlémem vidí radost a naději. Tento biblický příběh nám na druhý svátek vánoční ve čtvrtek 26. prosince 2013 oživili věřící z farnosti Osová Bítýška u našeho kostela v Ronově. Zájem místních obyvatel byl veliký a ten, kdo přišel, jistě nelitoval. Nebylo hezčího zakončení vánočních svátků. OKÉNKO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Vážení čtenáři, opět nám uplynuly tři měsíce a nastal tak čas vytvořit článek do místního Zpravodaje. Již od loňského školního roku Vás pravidelně informuji o dění v naší škole. Nejinak tomu bude i nyní. V období od října do prosince 2013 jsme ve školce opět nezaháleli. Děti v těchto měsících rozlouskaly pomyslné oříšky od veverky Čiperky, ve kterých bylo připraveno mnoho úkolů. V říjnových oříšcích jsme si povídali vše o podzimu, viděli jsme výlov rybníka Tvrzký, uspořádali jsme ve školce Den otevřených dveří, zhlédli jsme Pohádku o flétničce v MŠ Osová Bítýška, oslavili jsme Halloween a na návštěvu se k nám vydaly děti z Mateřské školy v Osové Bítýšce.

9 V listopadu jsme se zaměřili na svátek svatého Martina, děti se zúčastnily dvou kurzů keramiky, na procházky jsme začali brát našeho kamaráda hada, kterého nám ušila paní Štursová, za což jí moc děkujeme, viděli jsme pohádku O zlé koze opět ve školce v Bítýšce a začali jsme trénovat na Mikulášskou diskotéku, na které jsme měli v prosinci vystoupení. V prosinci jsme jeli do Velké Bíteše, kde jsme v kulturním domě viděli představení plné čertíků a andělů společně s Mikulášem. Také k nám do školky přišel Mikuláš se svými pomocníky a nadělil dětem sladkosti. Tak jako loni nám tyto role krásně ztvárnili manželé Jandovi a paní Jana Bednářová. Děkujeme! Před Vánocemi jsme uspořádali vánoční jarmark, napekli cukroví a společně se těšili na Ježíška. Ten k nám do školky přišel již v pátek 20. prosince. Děti měly z dárků upřímnou radost a já věřím, že se už nyní těší, až si s nimi budou moci zase pohrát v novém roce. Na závěr svého článku Vám chci popřát krásný vstup do nového roku 2014 a abyste se i Vy měli na co těšit tak, jako naše děti na dárky ze školky. Mgr. Bohdana Musilová KNIHOVNA Milí čtenáři, v těchto chladných dnech se často ubíráme do vytopených domovů, vyhledáváme hřejivé teplo ohně, prostě a jednoduše se snažíme zimě nějakým způsobem uniknout. Jednou z možných cest je i vzít si do ruky nějaký ten cestopis a spolu s autorem se ocitnout v jiné zemi, na jiném kontinentě, v jiném podnebí. Do knihovny přibylo několik cestopisných titulů a nejznámějších autorem pro vás nejspíš bude Jiří Kolbaba, český cestovatel, spisovatel a fotograf, který procestoval všech šest kontinentů planety, více než 130 zemí světa. Jeho kniha Šest kontinentů Příběhy z cest nás zavede doslova do celého světa. Je plná desítek příběhů a postřehů tohoto známého dobrodruha a všechny kapitoly jsou doplněny zajímavými fotografiemi z cest. Další zajímavou knihou je Na rozhraní věků Papua Nová Guinea. Autor, Tomislav Petr, působil v 70. letech brzy po vyhlášení nezávislosti země jako koordinátor přípravných studií pro stavbu přehrady na řece Purari. Čtenář se dozví spoustu informací o specifické mentalitě místních obyvatel, o dobrodružném způsobu práce v rozvíjející se zemi, nahlédne do zaniklého světa lovců lebek, tradičních bojů mezi klany i odlehlých koutů této nádherné země divokých řek a vysokých hor, oplývající panenskou přírodou. Kniha Všechny vůně Afriky je dobrodružným románem, kterému přijdou na chuť především čtenářky toužící po dobrodružství v exotické Africe. Příběh se odehrává v Keni a hlavní hrdinkou je česká úřednice na konzulátě v Nairobi Tereza Hladíková,

10 na niž čekají nejen problémy českých turistů, jedovatí hadi, malárie, ale i osudový muž z kmene Luhya. Mimo jiné se Tereza v příběhu snaží pochopit mentalitu místních lidí, jejich zvyky, rituály, i představy o bílých lidech, to vše během vrcholící kmenové války a krutosti páchané sektou Mungiki. Autorkou této knihy je Zuzana Beranová, která vychází ze svých vlastních zážitků a zkušeností, které získala při práci na ambasádách v Nigérii, Keni a Zimbabwe. Zcela realisticky líčí nejen život v Keni, krásy africké přírody, ale i smrt a umírání v důsledku hladomoru, kriminality a bojů mezi kmeny. Nejen tyto publikace ale i další nové cestopisy jsou pro vás v knihovně připraveny, proto, kdo má chuť uniknout z této zimní šedi, ať se staví a přečte si nějakou tu zajímavost o zákoutích našeho světa. Doufám, že jste si Vánoce a radosti s nimi spojené užili, že byl Ježíšek štědrý, a do blížícího se roku 2014 bych Vám chtěla popřát jen samé úspěchy, pohodu a štěstí. Veronika Bednářová SPOLEČENSKÁ KRONIKA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA V měsíci říjnu, listopadu a prosinci 2013 oslavili svá životní jubilea: Pernica Jiří 87 let Ronov Prášková Alžběta 85 let Ronov Jandová Blažena 83 let Ořechov Turek Jaroslav 81 let Ořechov Havlátová Marie 80 let Ořechov RNDr. Filková Věra 70 let Ořechov Blahová Božena 65 let Ronov Holá Dagmar 50 let Ronov Válka Zdeněk 50 let Ořechov Žijte podle svého, mějte pevné zdraví, narozeniny slavte tak, jak se slaví. Popíjejte vínečko, písničku zpívejte, s veselou náladou na svět se dívejte. Odešli z našich řad: Horký Václav Urbánek Bohuslav Novotná Jarmila

11 ADOPCE NA DÁLKU Rádi bychom Vás informovali, že samozřejmě nadále podporujeme ve vzdělání chlapce z Indie Benedikta Akashe. Jsme s ním v pravidelném dopisním kontaktu a již dvakrát jsme mu poslali balíček. Od Benedikta jsme obdrželi tři dopisy, ve kterých nám poděkoval za podporu a dárky a informoval o svých školních výsledcích. Je velmi nadaný a šikovný a dělá nám jenom radost. Vděční jsou i jeho rodiče, kteří se za celou vesnici každý den modlí. Přikládáme aktuální Benediktovu fotografii s rodinou. PŘÍPRAVA OSLAV 650. VÝROČÍ ZALOŽENÍ OBCE V současné době je naše pozornost zaměřena na přípravu oslavy 650. výročí vzniku obce, která připadá na 31. květen Měla by to být nezapomenutelná událost jak pro stávající občany obce, tak i pro rodáky. Máme velikou radost, že už teď přijal naše pozvání vzácný host opat Michael Josef Pojezdný, který bude celebrovat slavnostní mši. Dále věříme, že se podaří vydat a nabídnout občanům publikaci mapující historii i současnost obce, zadali jsme výrobu upomínkových předmětů a organizujeme doprovodný kulturní program. Přivítáme i náměty z řad vás, občanů, a dopředu vám za ně děkujeme. Na závěr mi dovolte, abych Vám, spoluobčanům, poděkovala za důvěru, podněty a spolupráci, zastupitelům za vstřícný přístup k plnění všech úkolů a nepolevující zájem o dění v obci, paní účetní a zaměstnancům obce za stoprocentní pracovní nasazení. Děkuji i své rodině za trvalou podporu. Do nového roku Vám všem přeji hodně zdraví, štěstí, lásky a rodinné pohody. Ať se Vám splní všechna osobní i pracovní předsevzetí tak, abyste za rok mohli konstatovat, že rok 2014 byl pro Vás i Vaše nejbližší šťastný a úspěšný. Ve zpravodaji jsou uvedena jména pouze těch, kteří nám k tomu dali souhlas. Zpravodaj zpracovala starostka obce Bc. Petra Slámová

10. ledna 2014 ZDARMA ročník 23/číslo 112

10. ledna 2014 ZDARMA ročník 23/číslo 112 10. ledna 2014 ZDARMA ročník 23/číslo 112 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ SPORT V OBCI ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE Foto: Zdena Tomková Vážení spoluobčané, na prahu nového roku

Více

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Ořechovský Louskáček občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Vybíráme z obsahu: Připravili jsme 2. ročník Velikonočního jarmarku Zúčastnili jsme se slavností vína v Uh. Hradišti Opravujeme kapli sv. Václava

Více

na okraj NiKi MB, s.r.o. Vážení spoluobčané, leden 2014 1

na okraj NiKi MB, s.r.o. Vážení spoluobčané, leden 2014 1 NiKi MB, s.r.o. provozovna: Pivovarská 67, Moravské Budějovice Tel.: 561 019 022, 777 854 343 Ú ETNICTVÍ DAN PORADENSTVÍ Roční zúčtování daně ze závislé činnosti Roční zúčtování daně z příjmů fyzických

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

časopis městské části Praha Slivenec 1 2015

časopis městské části Praha Slivenec 1 2015 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 1 2015 První adventní neděli, 30. listopadu, jsme přivítali čas adventu i v naší obci, a to hned několika Slivenecký advent akcemi. V sobotu

Více

BESEDNÍK. Vážení občané! Vstoupili jsme do roku 2014. Na otázku Jaký bude?, pokusíme se odpovědět: Významný!

BESEDNÍK. Vážení občané! Vstoupili jsme do roku 2014. Na otázku Jaký bude?, pokusíme se odpovědět: Významný! BESEDNÍK Zpravodaj města Kravaře www.kravare.cz LEDEN 2014 ČÍSLO 210 LISTUJEME: Žádosti o účelové dotace Novoroční slovo vedení města a jsme si vědomi, že přesahují časový horizont mandátu současného zastupitelstva.

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

OBČASNÍK CHÝNOVSKA. číslo 100 březen 2014 Ze zasedání zastupitelstva 11. 3. 2014

OBČASNÍK CHÝNOVSKA. číslo 100 březen 2014 Ze zasedání zastupitelstva 11. 3. 2014 OBČASNÍK CHÝNOVSKA číslo 100 březen 2014 Ze zasedání zastupitelstva 11. 3. 2014 Vzhledem k nemocnosti a pracovním povinnostem bylo tentokrát přítomno na zasedání pouze 11 zastupitelů. Ostatní byli řádně

Více

MIKRO REGION AKTUÁLNÍ INFORMACE O DĚNÍ V MIKROREGIONU. na vánoční strom pro Staroměstské náměstí. Sešlo se dvacet nabídek, které

MIKRO REGION AKTUÁLNÍ INFORMACE O DĚNÍ V MIKROREGIONU. na vánoční strom pro Staroměstské náměstí. Sešlo se dvacet nabídek, které MIKRO REGION U H L Í Ř S K O J A N O V I C K A A S T Ř E D N Í H O P O S Á Z A V Í ZDARMA AKTUÁLNÍ INFORMACE O DĚNÍ V MIKROREGIONU Velká čest pro Rataje Jako každý rok, i letos mohla veřejnost během srpna

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec)

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ZPRAVODAJ OBCE P E T R O V I C E ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ========================================================= SLOVO STAROSTKY =========================================================

Více

Zpravodaj. Pivovar a divadlo ve Mžanech? Vybíjená, olympiáda a cyklistický výlet i letos v mikroregionu

Zpravodaj. Pivovar a divadlo ve Mžanech? Vybíjená, olympiáda a cyklistický výlet i letos v mikroregionu Zpravodaj číslo 1-2014 www.nechanicko.cz Náklad 3500ks Mžany - Pivovar Lindr Mžany dnes vzniká na místě bývalé hospody a divadla U Rybů, později hospody U Smrku. Plánovaný komplex počítá s obnovením divadla,

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R A V O D A J

O Ř E C H O V S K Ý Z P R A V O D A J O Ř E C H O V S K Ý Z P R A V O D A J č. 4/2008 Mnoho štěstí a zdraví v roce 2009 Vám přeje Obecní úřad Ořechov Hřiště za Základní školou Ořechov březen 2008 březen 2008 říjen 2008 říjen 2008 prosinec

Více

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny www.knezpole.cz Kněžpolské noviny Kněžpolské noviny č.4/2014 Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky a klidu, úspěšný vstup do roku 2015, hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů přeje Rada obce

Více

Životní jubilea. V měsíci listopadu oslavili: p. Božena Požárová D.H. č. 74 70 let p. Josef Zezula D.H. č. 64 83 let

Životní jubilea. V měsíci listopadu oslavili: p. Božena Požárová D.H. č. 74 70 let p. Josef Zezula D.H. č. 64 83 let Životní jubilea V měsíci listopadu oslavili: p. Božena Požárová D.H. č. 74 70 let p. Josef Zezula D.H. č. 64 83 let V měsíci prosinci oslaví: p. Marie Suchánková D.H. č. 94 81 let p. Dagmar Pavlíčková

Více

zprávy OÚ Lukavice prosinec/2010 VÁNOČNÍ

zprávy OÚ Lukavice prosinec/2010 VÁNOČNÍ prosinec/2010 zprávy OÚ Lukavice Vážení občané, úvodem bych Vás chtěl seznámit se složením zastupitelstva obce Lukavice vzešlého z podzimních komunálních voleb a ustavujícího zasedání konaného dne 8.11.2010

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Tisovské okénko. Dokončení na straně 2

Tisovské okénko. Dokončení na straně 2 Tisovské okénko Zpravodaj obce Tisová prosinec 2014 Pěšky na Pekárku bezpečně V polovině listopadu byl zkolaudován nový chodník z centra obce na Pekárku. Na jeho výstavbu obec obdržela dotaci ve výši 1,5

Více

STAROMĚSTSKÉ noviny. Přijďte na vánoční zpívání v neděli 18. prosince. měsíčník Starého Města a okolních obcí

STAROMĚSTSKÉ noviny. Přijďte na vánoční zpívání v neděli 18. prosince. měsíčník Starého Města a okolních obcí STAROMĚSTSKÉ noviny měsíčník Starého Města a okolních obcí ROČNÍK XXII Č. 1 LEDEN 2012 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO CENA 10 Kč Přijďte na vánoční zpívání v neděli 18. prosince Chlapci a děvčata se opět

Více

ČÍSLO 1 / ROČNÍK XVI LEDEN 2014 Cena 8 Kč

ČÍSLO 1 / ROČNÍK XVI LEDEN 2014 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK XVI LEDEN 2014 Cena 8 Kč První adventní středu 4. prosince 2013 rozsvítila lipová víla Tilinka kouzelným říkadlem městský vánoční strom na lipenském náměstí. Současně

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

Šťastné a veselé svátky vánoční, plné lásky a pohody v kruhu Vašich nejbližších, pevné zdraví a optimismus do roku 2008 Vám všem přejí

Šťastné a veselé svátky vánoční, plné lásky a pohody v kruhu Vašich nejbližších, pevné zdraví a optimismus do roku 2008 Vám všem přejí Zpravodaj občanů Brněnských Ivanovic, Dvorsk, Holásek a Tuřan ročník XVI. Prosinec 2007 číslo 5 Šťastné a veselé svátky vánoční, plné lásky a pohody v kruhu Vašich nejbližších, pevné zdraví a optimismus

Více

VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012

VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012 1 VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012 Zas kouzlo Vánoc obklopí tě, když na seně se zrodí dítě. A že jen láska lásku plodí, myslíš, že na svět náš se hodí? Jak usmívá se hošík sladký, jak dojemně sní vedle matky sen

Více

Z P R AV O D A J. č. 4/2014. První pozdrav zimy na rybníku Štikovec

Z P R AV O D A J. č. 4/2014. První pozdrav zimy na rybníku Štikovec OŘECHOVSKÝ Z P R AV O D A J č. 4/2014 První pozdrav zimy na rybníku Štikovec Slovo starosty obce Vážení spoluobčané, i když od voleb uběhl již nějaký čas, chtěl bych touto cestou poděkovat Vám všem, kteří

Více

S lo vo st aros ty S lo vo t aj emn ic e

S lo vo st aros ty S lo vo t aj emn ic e Vážení občané, Slovo starosty úvodem bych chtěl poděkovat za vaši účast v uplynulých komunálních volbách a rovněž za to, že vám není vývoj města lhostejný a že se touto formou podílíte na jeho rozvoji.

Více

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ Kněždubský zpravodaj 4/2013 1 strana ČTVRTLETNÍK OBCE KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 4/2013 www.knezdub.cz strana 2 Kněždubský zpravodaj 4/2013 Obsah 1. Úvodní slovo 2. Nejdůležitější body z usnesení ZO za období

Více

Zpravodaj 1 -- 2/2013 obce Prosenice Červen 2013 oslavy 101. let TJ Sokol, slavnostní předání provozní budovy v parku. Slovo starosty Vážení spoluobčané, Náš zpravodaj za Vámi přichází uprostřed dovolených

Více

noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku

noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Ročník IX. Milí čtenáři novin, Vánoce přicházejí každým rokem pořád ve stejnou dobu, ale většině se nám zdá, že každý rok jsou tady o něco dříve. V každé rodině je slaví jinak, ale podstata Vánoc zůstává

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ Kněždubský zpravodaj 4/2011 ČTVRTLETNÍK OBCE 1 strana KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 4/2011 Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce Vám přeje Obecní úřad Kněždub www.knezdub.cz

Více