červenec srpen 2009 Léto NAVŠTÍVILI JSME: Ubytovací zařízení Terénní sociální služby DCHP v Meclově u Domažlic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "červenec srpen 2009 Léto NAVŠTÍVILI JSME: Ubytovací zařízení Terénní sociální služby DCHP v Meclově u Domažlic"

Transkript

1 červenec srpen 2009 Léto Je něco krásnějšího než vyrazit v létě na hory a prožít tam s dobrými přáteli čtrnáct dní dovolené? Tisíce lidí to v následujících týdnech udělají, a je to dobře, ale tisíce také ne. Těmi druhými jsou naši nemocní. Nemohou si vybrat ze své nemoci dovolenou, tak jako zdraví lidé z práce, a jet, kam by se jim zachtělo. A přece i oni si potřebují od ní trochu oddechnout, zrovna tak jako student od učebnice nebo zubař od vrtačky. Uvidět a prožít něco jiného než to, co je kolem nich po celý rok. Jak to mají udělat, když sami chodit nemohou a jejich postel nemá křídla? Byl jeden člověk (přesněji řečeno bohočlověk), který věděl jak na to. Ježíš. Se svými apoštoly prochodil svou rodnou zem křížem krážem, ale se svými nemocnými také. Ty druhé s sebou totiž bral duchovním způsobem. Nikdy na ně nezapomínal. Když vystoupil na nějakou horu a modlil se tam, jistě to bylo i za ně. A když z ní sestoupil, vedly jeho kroky často právě k nim. Při svých návštěvách u nich jim tak dal prožít mnoho z toho, co sám prožil a viděl, skoro jako by tam byli s ním. Od jeho dob až podnes to řada lidí dělá podobně. Bohu díky za to. A vám, kteří mezi ně patříte, také. Přeji vám krásnou dovolenou, ať už to bude kdekoli. P. Jiří Barhoň NAVŠTÍVILI JSME: Ubytovací zařízení Terénní sociální služby DCHP v Meclově u Domažlic Pomoct lidem, dát jim naději Historická budova poblíž meclovského kostela, v níž Terénní sociální služba Diecézní charity Plzeň poskytuje přístřeší několika svým klientům, nezapře, že je bývalou farou. Na poměrně rozlehlé zahradě právě větrá pařeniště plné sazenic, vedle je několik záhonů. Opodál, bezpečně zavřené v ohradě, aby se nedostaly k lákavým hlávkám zelí, nám na pozdrav zvědavě pomekávají kozy. U stolku před vchodem sedí dvě paní středního věku a barvami na sklo právě zdobí skleněné lahve. Všechno zalité červnovým sluncem působí jako dokonalá idyla. Jenomže pro místní obyvatele to tak nebylo vždy. Momentálně tu žije sedm klientů, říká zdejší sociální pracovník Štěpán Glac. Všichni za sebou mají hodně těžké období, ať už je to alkoholismus, drogovou závislost, bezdomovectví, psychické onemocnění, týrání a podobně. My jim tady poté, co prodělali psychiatrickou léčbu, 1

2 chceme nabídnout možnost vrátit se do života. Snažíme se o vytvoření rodinné komunity. Kde je to možné, chceme vrátit klientům soběstačnost, kde to možné není, alespoň doprovázet je realitou. Pomáháme jim v situacích, které by vlastními silami nezvládli. Jedná se o lidi, kteří po prodělané léčbě nemají kam jít. Ať už proto, že nikoho nemají, nebo ve své rodině z různých důvodů žít nemohou. Chceme jim pomoct, dát jim zase naději. Každý se o něco stará V realitě život na meclovské faře vypadá následovně. Klienti jsou ubytováni po dvou či po třech v pokojích, kde mají svůj malý soukromý prostor, s pomocí pracovníků si sami společně vaří, střídají se ve službách v kuchyni, stejně jako v úklidu společných postor. Se sociálními pracovníky také perou, žehlí a dělají další běžné práce. Své úkoly mají také v malém hospodářství, ať už na zahradě nebo u zvířat, kde jsou kromě zmíněných koziček zastoupeny také kačeny, slepice, králíci, kočka Zuzana a pes Pivísek. Každý z klientů se o něco stará, snažíme se vyhovět jeho možnostem. Někomu je bližší zahradničení, někdo zase raději dělá jemné práce, někdo rád pracuje se dřevem, jiný třeba maluje, vysvětluje vedoucí projektu Dr. Iva Havlíčková. V přízemí budovy najdeme dvě místnosti, které jsou využívány jako dílny. Jedna pro hrubší práce, např. tuhlářské, druhá pro činnost šikovných prstíků, jako je třeba navlékání korálků, výroba šperků, malování dřevěných hraček, zdobení skleněných váziček a podobně. Dokonce se tu právě vyrábí středověká drátěná košile. Do těchto dílen kromě domácích dochází i několik klientů a klientek zvečí, kteří u nás sice nebydlí, ale tráví tu svůj 2 čas přes den, vysvětluje Štěpán Glac s tím, že to je právě případ tvůrce drátěné košile, kterou vyrábí pro skupinu středověkých šermířů. Výrobky nabízíme např. při Chodských slavnostech, na adventních a jiných trzích, jsou k dispozici v některých kostelech, v místní čajovně a podobně, dodává Štěpán Glac, když obdivuji některé krásné předměty, za něž by se nemusel stydět ani profesionál. Výtěžek z prodeje je pak použit na vylepšení životní úrovně klientů, jejichž příjmy se vesměs pohybují na hranici chudoby. Někteří naši klienti mají nárok na plný nebo částečný invalidní důchod, ale většině z nich není vyplácen, protože neplatili sociální pojištění, takže pobírají jen dávky hmotné nouze, což jsou zhruba tři tisíce korun za měsíc. Z toho by těžko v běžném prostředí vyžili, říká Dr. Havlíčková Zatím klienti nedostávají příspěvek na bydlení, protože tu nemohou mít trvalé bydliště, o to se chystáme žádat. Režim není za trest Říkám si, jak se asi dokáží pod jednou střechou sžít lidé, kteří za sebou mají nejrůznější životní propady, duševní zranění a jiné handicapy? Jak s nimi pracovat, jak předejít recidivám?

3 Funfujeme na principu komunity. Máme stanoven uritý řád, který si klienti odsouhlasili, každý týden je společné sezení, kde si řekneme, co se povedlo, jaké problémy se vyskytly a podobně. Máme zavedený tzv. třífázový program. První fáze trvá měsíc, klient se sociálním pracovníkem řeší např. chybějící doklady, svou finanční situaci, ven, k lékaři nebo na úřady chodí s doprovodem, nemá u sebe vlastní peníze. Ve druhé fázi, když tu první zvládl, už si s menším finančním obnosem může hospodařit sám, sám také chodí ven. Ve třetí fázi se jedná o adaptovaného klienta, sám si rozhoduje, co chce, co potřebuje. My jsme mu samozřejmě stále ku pomoci, vysvětluje režim v domově Dr. Havlíčková. Štěpán Glac dodává: Pokud ale klient ve třetí fázi selže, např. v alkoholu a podobně, vrací se na nějakou dobu zase zpátky, do druhé fáze. Nemá to ale být trest, chceme, aby cítil naši podporu. Říkáme: teď jsi to nezvládl, ale je tu řešení, nic není ztraceno, máš další šanci. Pobyt v zařízení je naprosto dobrovolný, klient může komunitu kdykoliv opustit, pokud bude chtít. Jinak jsou mu sociální pracovníci k dispozici 24 hodin denně. Najdou se finance? Když tak člověk budovou meclovské fary prochází, je jasné, že zařízení je poněkud zastaralé, omítka opadaná, sociální zázemí jednoduché. Všude panuje naprostá čistota, zejména dámské klientky mají pokojíky pečlivě vyzdobené, nicméně potřeba oprav a úprav je do očí bijící. Rádi bychom provoz tohoto zařízení posunuli o krok dál. Technické vybavení budovy zatím umožňuje jen omezený provoz. Vypracovali jsme nový projekt, chtěli bychom zde vybudovat jednak Centrum sociální rehabilitace sv.vavřince, což by byla pobytová služba pro 20 uživatelů, jednak Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa pro klienty centra i klienty externí, líčí plány do blízké budoucnosti vedoucí projektu Dr. Havlíčková. Ovšem je tu jedna podstatná otázka: kde na to sehnat finance? Celkové náklady na rekonsrukci se pohybují kolem 21,5 miliónů korun. 1 milión nám věnovala německá nadace Renovabis. Nyní podáváme žádost o podporu z Evropské unie, z Regionálního operačního programu ROP Jihozápad. Snad to vyjde, říká s nadějí Štěpán Glac. A když ne? Pak se budme obracet na dárce, na obce a města, budeme opravovat pomalu, postupně. To by ale byl složitý běh na dlouhou trať. Snad se to podaří, abychom mohli pomáhat ještě více lidem a ještě lépe. Alena Ouředníková OHLÉNUTÍ Pomerančový týden v Plzni V neděli 14. června odpoledne se rozezněla Meditační zahrada v Doudlevcích benefičním koncertem pro Vážku v režii o. s. SPORTRELAX HANDICAP Plzeň jako první z akcí celostátního Pomerančového týdne, věnovaného pacientům s Alzheimerovou chorobou. Vysoká umělecká úroveň Duhových dětí, ZUŠ Plzeň Sokolovská, Venuše Dvořákové a vůbec všech interpretů návštěvníkům zprostředkovala nevšední zážitky. Srdečně děkujeme všem sponzorům, účinkujícím i P. Emilu Soukupovi, duchovnímu patronu Duhových dětí, který v přeplněné kapli sv. Maxmilána Kolbeho sloužil mši svatou. 3

4 Děkujeme také všem, kteří přispěli na sbírku v průběhu Pomerančového týdne. Její výtěžek zatím není ještě oficiálně spočítán, ale snad všem udělá radost dopis, který obdržely sestřičky ze stacionáře Městské charity Plzeň a který dokazuje, že vlídnost, laskavost a odborná péče zde nescházejí. Dovolte z něj ocitovat pár vět: Vážené a milé naše sestřičky, velice si všechny vážíme Vaší neutuchající práce pro nás děvčata. Obdivujeme Vaši práci. Každé z nás se věnujete, dodáváte léky, nikdy nechybíte. A my všechny Vás milujeme, protože Vaše práce nás chrání také před jakýkoliv nebezpečím. Modlíme se za Vás, naše drahé sestřičky... Připojeno jedenáct vlastnoručních podpisů... Anna Srbová Velikonoční besídka v DPS a DSPS Druhou velikonoční neděli se uskutečnila, jako každým rokem, besídka pro obyvatele Domova pro seniory a Domova s pečovatelskou službou (DPS a DSPS), kterou organizovala mariánskolázeňská farní charita. Úvodem přivítala všechny přítomné jménem DPS a DSPS kulturní referentka pí. Helenka Vondráčková a za farní charitu pí. Kavková a Waagnerová. Potom se už dostal ke slovu soubor Marjánek, který úžasným způsobem vnesl svou hudbou, zpěvem a tancem mezi posluchače svěží jarní vánek. Po jejich vystoupení pronesl sváteční slovo p. Pavel Urban, sbormistr souboru Fontána. Nakonec rozdaly členky FCH 65 obyvatelům přítomným na besídce i těm ležícím na pokojích sladké pozornosti. Ještě jednou děkujeme i jménem obyvatel DSP a DSPS, kteří nešetřili chválou, vedoucí souboru pí Jandlové, p. učiteli 4 Babičkovi, p. Hahnovi za sjednání souboru Marjánek a hlavně tančící mládeži, která věnovala krásné nedělní odpoledne našim spoluobčanům. I za ně mockrát děkujeme. Za FCH Mar. Lázně Daniela Wagnerová Sbírka farní charity 16. dubna byl díky občanům Mariánských Lázní a Velké Hleďsebi opět naplněn železniční vagon (asi 10 tun). Odejel do Diakonie Broumov k dalšímu sociálnímu využití. Souběžná finanční sbírka, která bude použita pro Dům pro občany bez vlastního bytu v Mar. Lázních činila 3 174, Kč v Mariánských Lázních a 250, Kč ve Velké Hleďsebi. Děkujeme vedení MěÚ v Mariánských Lázních a Obecnímu úřadu ve Velké Hleďsebi za umožnění sbírky a za pomoc a vstřícnost při jejím organizování, p. Luňanovi za přivážení a vedení Gymnázia obchodní akademie v Mar. Lázních za nábor velmi pilných studentů z ekonomického lycea. Byly to Vosecká Barbora, Vlastníková Veronika, Krejčí Petr, Albl Sebastián z 2. el. Moc jim děkujeme. Dále patří dík Technickému a dopravnímu servisu a Dopravnímu podniku za vyvěšení plakátů a především vám všech, kteří jste nám přinášeli věci do sbírky (většinou zabalené) nebo ušetřené peníze, či obojí, a vůbec všech, kdo jste nám jakkoli pomohli. Daniela Wagnerová, Farní charita Mariánské Lázně Rodiče z adopcí na dálku se dozvěděli více o svých dětech Ve středu 10. června se uskutečnilo v prostorách Biskupství plzeňského další setkání adoptivních rodičů, kde vyprávěl vedoucí projektu Adopce na dálku Pablo

5 Chacón o své pracovní cestě po Bolívii, Paraguayi a Peru. Děkujeme mnohokrát za hojnou účast a těm, kteří se nemohli zúčastnit, bychom rádi předali pár informací. Cílem pracovní cesty byla revize úspěšnosti a další rozšíření projektu Adopce na dálku v cílových zemích. Pablo Chacón tedy navštívil většinu škol a internátů, kde se nacházejí děti podporované rodiči přes Diecéní charitu Plzeň, setkal se a promluvil s těmito dětmi, vyslechl jejich přání a stížnosti, ale hlavně jejich prosby o vyřízení pozdravů a poděkování adoptivním rodičům z České republiky. Dále také navázal nové kontakty v Iquitos v oblasti peruánského pralesa, kam bychom od příštího roku chtěli projekt rozšířit. Vedoucí projektu pořídil aktuální fotografie podporovaných dětí, které budou rodičům v následujících týdnech rozeslány mailem nebo poštou. Nepodařilo se mu však navštívit 2 z 8 internátů v Bolívii, některé děti navíc třeba zrovna chyběly, fotografie všech dětí tedy bohužel nemáme. Ostatní fotografie z cesty si můžete prohlédnout pod odkazem Připomínáme, že nejrůznější novinky o projektu a pozvánky je možné průběžně sledovat na stránkách v sekci Aktuality. Rádi bychom Vás také informovali, že od července tohoto roku nastupuje na místo Michaely Zíkové, asistentky projektu, Věra Králová, která se v současné době s fungováním projektu seznamuje. Obracíme se na přispěvatele také s prosbou o překontrolování čísla účtu, odkud zmizela pomlčka správné číslo účtu je / Na základě Vašich podnětů budeme apelovat na koordinátory v Bolívii a Paraguayi, aby se podle možností snažili zasílat také kopie vysvědčení dětí. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Budeme se těšit na další setkání. Pracovníci Střediska Adopce na dálku DCHP Jubilejní 15. setkání vozíčkářů Pohlazení po těle i po duši proběhlo v červnu na biskupství zcela v režii dobrovolníků a příznivců Městské charity. O skvělou atmosféru se postaral pan Josef Pospíšil, vynikající harmonikář a společník, který se šarmem sobě vlastním nejen rozezpíval celý sál, ale mj. doprovodil i zpěv paní Květy Slabé v krásné písni Čechy krásné, Čechy mé, kterou zazpívala na oslavu svých devadesátých narozenin. Paní Ludmila Ševčíková především recitací básní Jaroslava Seiferta navodila lyrickou náladu všem zúčastněným a sklidila zasloužený potlesk. Výborné občerstvení, lahůdkové koláče paní Lodrové a družná zábava i s našimi přáteli z Kladna bylo důkazem vzájemného porozumění a nefalšovaného přátelství. 5

6 Závěrečná mše svatá, celebrovaná Mons. Václavem Škachem, byla důstojným poděkováním Tomu, bez Jehož požehnání by bylo marné naše namáhání... Anna Srbová Indiáni tančili ve svaté Alžbětě Indiánská babička, indiánský stařešina a zhruba dvě desítky malých Indiánků ti všichni a ještě mnozí další se sešli 11. června v Domově pokojného stáří sv. Alžběty v Plzni, aby si ozdobeni indiánskými čelenkami s péry společně zatančili pravé indiánské tance. A to se jim skutečně podařilo. Ovšem začněme od začátku. Je časné čtvrteční dopoledne a houf dětí z plzeňské 61.mateřské školy se hemží v chodbě domova pokojného stáří v Hlavanově ulici. Některé obdivují místní andulky v kleci, další si opakují texty písniček a říkánek. Na jejich vystoupení už totiž v sále čekají klienti domova, pro něž je návštěva drobotiny z mateřinky vždy vítaná a milá. Snad při ní vzpomínají na své dětství, na dětství svých dětí či na svá vnoučata a pravnoučata. Nebo se prostě zahřívají na výsluní dětské bezprostřednosti a úsměvu 6 Děti ze 61. mateřské školy pod vedením paní učitelky nebyly v domově sv. Alžběty poprvé a ani tentokrát své diváky nezklamaly. Nejprve jim zazpívaly, zarecitovaly a zatančily, poté všem předaly vlastnoručně vyrobené papírové květinky. Pak ale přišlo něco, co děti rozhodně nečekaly. Už, už se houfovaly k odchodu, když tu náhle zazněla majestátní a romantická melodie, kterou bychom my všichni, kdo jsme byli odkojení filmy s Vinnetouem a Old Shatterhandem, poznali, i kdyby nás o půl noci probudili. Důstojně vkráčela nefalšovaná indiánská babička se svým doprovodem a s plnou krabicí indiánských čelenek. Každé z dětí nejenomže bylo jednou čelenkou s pravými bažantími péry dekorováno, ale bylo mu přiděleno i originální indiánské jméno, takže ze skupinky dětí a seniorů se rázem stala jedna velká indiánská rodina, v níž samozřejmě nechyběly ani paní učitelky. Společným tancem všech přítomných Indiánů pak netradiční a hezké dopoledne vyvrcholilo. Howgh! Alena Ouředníková POZVÁNÍ Pozvánka na prázdninové akce Městské charity: koncert dobré vůle na Velehradě a celonárodní pouť vozíčkářů na Velehrad ve dnech 4. a 5. července 11. července na zahradní slavnost německých vozíčkářů Buchbergfest v SRN ve Schneittenbachu tradiční setkání zdravých i nemocných na farní zahradě do Touškova dne 24. července odpoledne

7 Chcete smysluplně využít volný čas, pomoci Městské charitě a ukládat si poklad v nebi? Nabídněte spolupráci jako dobrovolník v různých projektech. Potřebujeme především doplnit naši návštěvní službu v domácnostech, nárazovou osobní asistenci pro ZTP, anonymní dopisovatele a dopisovatelky do vězení, pomoc při organizování různých aktivit. Kontakt: Anna Srbová, koordinátor dobrovolné pomoci, tel , mail: Za Městskou charitu přejeme osvěžení těla i duše o prázdninách a dovolených Anna Srbová Prazdroj lidem: Přihlaste svůj projekt Plzeňský Prazdroj opět přijímá přihlášky na podporu společensky prospěšných projektů v Plzni Vítězné projekty si rozdělí celkem 3 miliony korun Plzeň, Již po osmé připravil program PRAZDROJ LI- DEM na rozdělení mezi neziskové organizace dotace v celkové výši 3 mil. Kč. Od 15. června mohou zájemci začít podávat přihlášky a zpracované projekty vedoucí ke zpříjemnění a zkvalitnění života obyvatel v Plzni. Uzávěrka pro zaslání žádostí je 31. srpna 2009 a o definitivních vítězích rozhodnou sami občané Plzně v podzimním hlasování. Největší šanci na získání finanční podpory mají i letos projekty, které zkvalitní a vylepší podmínky pro trávení volného času obyvatel Plzně. Preferují se oblasti podpory amatérského sportu, zázemí pro kulturní či zájmové činnosti, nebo jiné druhy aktivního odpočinku. Vítána je podpora začlenění sociálně slabších, handicapovaných či menšin do společnosti, projekty zkvalitňující prostředí a vybavenost pro aktivity handicapovaných a sociálně znevýhodněných spoluobčanů, např. seniorů, matek s dětmi apod. Šanci na úspěch mají projekty s dlouhodobou působností a co největší potenciální skupinou těch, kteří budou mít z projektu užitek. Základem je samozřejmě správně vyplněná žádost a projekt obsahující všechny náležitosti, radí Zuzana Novická, manažerka firemní odpovědnosti Plzeňského Prazdroje. JAK SPRÁVNĚ PODAT ŽÁDOST Projekty mohou předkládat pouze právnické osoby, konkrétně neziskové organizace a samosprávné orgány města Plzeň. Projekt se musí vztahovat k městu Plzeň (10 městských částí) a v tomto ohledu bude při hodnocení přihlíženo také k jeho prospěšnosti pro město a jeho obyvatele. Důležitou podmínkou je, aby byl projekt podpořen z více zdrojů (minimálně 20%). Podrobná pravidla jsou k dispozici na Přihlásit se mohou i účastníci předchozích ročníků programu PRAZDROJ LIDEM. Mohou předložit nové projekty nebo dotvořit a vylepšit návrhy z minulých let. Žadatelé o příspěvek mohou požádat zástupce organizátora o konzultaci ke svému projektu či správnosti vyplnění formuláře. TRANSPARENTNÍ VÝBĚR PRO- JEKTŮ A ROZDĚLENÍ PŘÍSPĚVKŮ Projekty nejprve projdou předvýběrem, který v září uskuteční Rada reprezentantů složená z představitelů regionu a zástupců Plzeňského Prazdroje. Nejpo- 7

8 třebnější projekty poté postoupí do veřejného hlasování, které již mohou ovlivnit svými hlasy sami občané prostřednictvím kuponu, internetu nebo dárcovských zpráv, které nově přidělí projektu nejen částku 27 Kč, ale také 2 body. Výsledné pořadí projektů podle počtu hlasů bude určující pro získání příspěvku a jeho výši. VYBRANÉ PROJEKTY ZÍSKAJÍ: Možnost obdržení dotace na realizaci projektu z programu PRAZDROJ LI- DEM. Finanční příspěvky od veřejností získané pomocí dárcovských DMS. Medializace přihlašovatele a projektu v regionálních médiích. Podrobná pravidla, přihlašovací formuláře, kritéria pro hodnocení přihlášených projektů, seznam členů Rady reprezentantů a další informace jsou k dispozici na webové stránce Vyplněný formulář je třeba zaslat poštou nebo osobně doručit nejpozději do 31. srpna 2009 na adresu DO- MINIK CENTRUM, Dominikánská 3, Plzeň, v obálce označené heslem PRAZDROJ LIDEM. Kontakt: Jiří Mareček, tiskový mluvčí Mobil: SBÍRKOVÉ KONTO DCH PLZEŇ: ČSOB /0300 Jednotlivé typy projektů a jednotlivé země jsou rozlišeny variabilními symboly (přehled viz: Variabilní symboly projektů více viz: 01 Poradna pro migranty a uprchlíky 17 Domov pro matky s dětmi v Aši 02 Domov sv. Františka pro bezdomovce 18 Domov pokoj. stáří Klatovy 03 CHOPS Plzeň 19 Terenní sociální služba Domažlice 04 Domov pro matky s dětmi v tísni 20 CHOS Klatovy Plzeň 21 Byt pro bezdomovce Rokycany 05 DCHP 22 Domov pokoj. stáří Bor u Tachova 06 Denní stacionář v Karlových Varech 23 Denní stacionář Stříbro 07 Denní stacionář v Rokycanech 24 Dům napůl cesty Karlovy Vary 08 Denní stacionář v Plzni 25 Terenní krizová služba Plzeň 09 Humanitární pomoc do zahraničí 26 Denní stacionář Ostrov 10 Ostatní 27 Osobní asistence Plzeň 11 Domov pokojného stáří sv. Alžběty 28 Pomoc Arménii Plzeň 29 Terenní sociální práce Plzeň 12 Domov pokojného stáří v Hroznětíně 30 Středisko pracovní rehabilitace Plzeň 13 Domov pro matky s dětmi v Klatovech 31 Domov pro seniory Bor u Tachova 14 Domov pro matky s dětmi v K. Varech 3040 Pomoc cizincům v nouzi 15 Pomoc při záplavách 9999 adopce na dálku 16 Domov pro matky s dětmi v tísni v Havlovicích Každý projekt musí být ze 30 % zabezpečen z darů lidí dobré vůle. Prosíme pomáhejte nám pomáhat. O použití daru budete informováni. Děkujeme. Vydává: Diecézní charita Plzeň, Hlavanova 16, Plzeň, , mail: Vychází měsíčně jako příloha Zpravodaje plzeňské diecéze, objednávky na: i v elektronické podobě (PDF). 8

červen 2009 Malé cesty služby

červen 2009 Malé cesty služby červen 2009 Malé cesty služby Charita se podílí na poslání šířit ve světě dobro, spravedlnost a naději. Tato věta je první větou v odstavci o poslání Charity v nově vypracovaném etickém kodexu. Takové

Více

Charitní listy. Tříkrálová sbírka. Kolik jste vykoledovali. Normální je pomáhat

Charitní listy. Tříkrálová sbírka. Kolik jste vykoledovali. Normální je pomáhat Normální je pomáhat www.dchp.cz Charitní listy Č Í S L O 5 / 2 0 1 4 V Y D Á V Á D I E C É Z N Í C H A R I T A P L Z E Ň Vážení přátelé, koordinátoři TS, kolední králové a královny, lidé dobré vůle, kteří

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

diecézní charita plzeň výroční zpráva 2014

diecézní charita plzeň výroční zpráva 2014 diecézní charita plzeň výroční zpráva 2014 [O DIECÉZNÍ CHARITĚ PLZEŇ] Statut: Církevní právnická osoba (COP) dle zákona č. 3/2002 Sb. Zřizovatel: Biskupství plzeňské, nám. Republiky 35, 301 00 Plzeň Statutární

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 15let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1.listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

duben 2009 Křížová cesta vede ke zmrtvýchvstalému Kristu

duben 2009 Křížová cesta vede ke zmrtvýchvstalému Kristu Křížová cesta vede ke zmrtvýchvstalému Kristu duben 2009 Nyní na konci postní doby můžeme ještě v mnoha farních společenstvích, ale i soukromě, procházet s Ježíšem jeho křížovou cestu. Setkáváme se na

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 16 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 18 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

ŘÍJEN 2008. Kopím probodené. Jsem jen část rukou lásky Kristovy

ŘÍJEN 2008. Kopím probodené. Jsem jen část rukou lásky Kristovy ŘÍJEN 2008 Když setník probodl bok Ježíšův, chtěl se přesvědčit o jeho smrti. Pohyb mrtvého těla na kříži ho o tom dostatečně přesvědčil. Z probodeného boku vyšla krev a voda. Ježíš byl skutečně mrtev.

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 17 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Charitní listy. Cena Charity ČR. Deset let Domova sv. Jiří. Normální je pomáhat

Charitní listy. Cena Charity ČR. Deset let Domova sv. Jiří. Normální je pomáhat Normální je pomáhat www.dchp.cz Charitní listy Č Í S L O 4 / 2 0 1 3 V Y D Á V Á D I E C É Z N Í C H A R I T A P L Z E Ň Vážení čtenáři Charitních listů, 20 let činnosti DCHP svádí k ohlédnutí a bilancování.

Více

ZPRÁVY CHARITY 3/2010 ZPRÁVY C HARITY 3/2010 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE

ZPRÁVY CHARITY 3/2010 ZPRÁVY C HARITY 3/2010 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE ZPRÁVY C HARITY 3/2010 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE 1 OBSAH Duchovní slovo 3 Informace Diecézní charity 4 Ekonomické informace 5 Co se děje v charitách 6 Diececézní charita Litoměřice 6 Farní charita Česká

Více

ZPRAVODAJ Oblastní charity Třebíč 1/2015

ZPRAVODAJ Oblastní charity Třebíč 1/2015 1 Úvodní slovo Vážení přátelé Charity, nyní, na konci postního období a na prahu Velikonoc si připomínáme, že Ježíš nezachránil sebe, ale zachránil nás. Toto poselství se může stát motivací pro naši práci

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

Oblastní charita Uherský Brod. Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Svatá Zdislava z Lemberka. Caritas - milosrdná láska

Oblastní charita Uherský Brod. Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Svatá Zdislava z Lemberka. Caritas - milosrdná láska Oblastní charita Uherský Brod Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Svatá Zdislava z Lemberka Caritas - milosrdná láska Na úvodní straně: Svatá Zdislava z Lemberka (asi 1220 1252) byla

Více

SLOVO ŘEDITELE. Vážení a milí zaměstnanci, klienti, příznivci a přátelé Farní charity Karlovy Vary,

SLOVO ŘEDITELE. Vážení a milí zaměstnanci, klienti, příznivci a přátelé Farní charity Karlovy Vary, Obsah SLOVO ŘEDITELE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Provozy FCH Karlovy Vary 2011... 5 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2011... 6 UZÁVĚRKA... 7 ZPRÁVA AUDITORA... 8 DŮM SVATÉ

Více

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč,

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Festival orchestrů ZUŠ...... na 4. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Obsah. zimní. Slovo starostky. Začátek adventu tradičně. 21. prosince 2009

Obsah. zimní. Slovo starostky. Začátek adventu tradičně. 21. prosince 2009 zimní 21. prosince 2009 Slovo starostky Vážení občané, v tomto adventním čase si přejeme šťastné a veselé vánoční svátky, ale často to vypadá, že na ně většina lidí nevěří. Stáváme se rukojmími náročných

Více

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti 11/2009 LISTOPAD Obruče Za komunistů to bylo celkem jednoduché, zaslechnete možná ještě dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti čemu se stavíme. Ano, železná opona a přítomný nesmrtelný režim

Více

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Bulletin speciál Číslo 9 15. září 2014 Milí přátelé, bracím se na vás v krizové situaci, v níž se dnes nachází západní Afrika. Téměř tisíc obyvatel podlehlo viru ebola a další

Více

Zima v Krušných horách Z OBSAHU...

Zima v Krušných horách Z OBSAHU... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Zima v Krušných horách Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... Žádosti o neinvestiční dotace... MP informuje... Zmizelé Dubí... Zápisy

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, konec první poloviny roku byl pro mnohé z nás hodně složitý. Více jak týden jsme řešili problém s nedostatkem vody.

Více

První test vozu Elbee v Česku: Speciál pro invalidy překvapil! strana 19

První test vozu Elbee v Česku: Speciál pro invalidy překvapil! strana 19 www.muzes.cz Koupí tohoto časopisu podpoříte Časopis pro ty, kteří se nevzdávají 10/2014 Jednotlivý výtisk 30 Kč / Předplatitelé 20 Kč První test vozu Elbee v Česku: Speciál pro invalidy překvapil! strana

Více

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz www.ligavozic.cz 1 2010 XIX. ROÈNÍK Výherkyně čtenářské soutěže Vozíčkáře 2009 pojede do Františkových Lázní Cestování bez bariér má na železnici zelenou Něco tvořit je jedinečné Časopis vychází s podporou

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XXVI Neděle 21. června 2015 Z obsahu čísla Noc kostelů - zážitky účastníků a organizátorů První svaté přijímání v naší farnosti

Více