František Weyda. Aktivity v oblasti popularizace vědy až do současnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "František Weyda. Aktivity v oblasti popularizace vědy až do současnosti"

Transkript

1 František Weyda Aktivity v oblasti popularizace vědy až do současnosti České Budějovice, 4.ledna 2012

2 Doc.RNDr.František Weyda,CSc. - životopis Datum a místo narození: duben 1949 v Praze, Česká republika Zaměstnán jako: vědecký pracovník, nyní pedagog a důchodce Vzdělání a odborná praxe základní škola v Praze střední škola (SVVŠ) v Praze studium na PřF UK Praha, obor entomologie oborný asistent v Entomologickém ústavu ČSAV, Praha, oddělení toxikologie hmyzu aspirantura v Ent. ústavu ČSAV, titul CSc Rigorozní zkouška a získání titulu RNDr vědecký pracovník v Entomologickém ústavu ČSAV, České Budějovice, oddělení hmyzí morfologie (a pak dalších oddělení a laboratoří jak postupně vznikaly a zanikaly) 1993 zahájení výuky na biologické fakultě Jihočeské univerzity 1997-dosud zaměstnanec Biologické (nyní Přírodovědecké) fakulty Jihočeské univerzity na částečný úvazek (0,3) 2004 habilitace na Biologické fakultě Jihočeské univerzity se získáním titulu doc. Významnější pobyty v zahraničí 1979 jednoměsíční stáž v All-Union Institute of Plant Protection, Leningrad, UdSSR, Dr.Smirnova (resistance of the spider mites) 1980 jednoměsíční stáž v Laboratory of the Biology of Insects, University of Paul Sabatier, Toulouse, France, Prof.J.Bitsch (ultrastructure of Archaeognatha) 1983 jednoměsíční stáž v Laboratory of Experimental Entomology, University of Amsterdam, Netherlands, Prof.W.Helle (induction of diapause in spider mites) 1986 dvouměsíční mezinárodní kurz "Inter regional training course on the use of isotopes and radiation in integrated pest management with special reference to the sterile insect technique", Department of Entomology and Nematology, University of Florida, Gainesville, U.S.A. (Director: Prof.H.L.Cromroy) 1989 šestiměsíční stáž v Department of Zoology, University of Vermont, Burlington, U.S.A. (Prof.G.M.Happ, immunolocalization of proteins forming spermatophore in Tenebrio molitor) 1992 čtyřdenní mezinárodní kurz "IMMUNOLABELLING FOR ELECTRON MICROSCOPY" (Current Advances in Laboratory Techniques) organized by Royal Postgraduate Medical School, Hammersmith Hospital, University of London, England (Prof.Julia M. Polak) 1994 pětitýdenní stáž v USDA ARS, University of Maryland, USA (Prof.J.Giebultowicz, reproductive system in Lepidoptera) 1996 dvouměsíční stáž v Oregon State University, USA (Prof.J.Giebultowicz, reproductive system in Lepidoptera) 1998 třítýdenní stáž v University of Amsterdam (Dr.A. Veerman, diapause in spider mites) celá řada menších stáží a pobytů v nejrůznějších laboratořích a míst Evropy, Asie a Ameriky Vědecké zaměření Elektronová mikroskopie v biologii (entomologii) Digitální zobrazování a vědecká digitální fotografie v biologii Morfologie a ultrastruktura svilušek (Tetranychidae, Acarina) a chvostnatek (Archaeognatha, Insecta)

3 Organizační činnost a mezinárodní spolupráce člen redakční rady časopisu Experimental and Applied Acarology, Elsevier, Netherlands 1989-dosud člen Microscopical Society of America (dříve Electron Microscopy Society of America) předseda vědecké rady Entomologického ústavu AV ČR vedoucí oddělení Morfologie hmyzu Entomologického ústavu AV ČR předseda komise pro Laboratoř elektronové mikroskopie Akademie věd ČR v Českých Budějovicích 1991 člen Komise pro přípravu kritérii k hodnocení vědecké práce při Akademii věd ČR člen Informal Network of Collaborating Microscopists, EMSA International Committee, USA člen Akademického sněmu při Akademii věd ČR člen páté sekce Grantové Agentury ČR 1998 spoluorganizátor VIth European Congress of Entomology (České Budějovice) (cuticle workshop) 1999 založení a vedení Laboratoře digitálního zobrazování v entomologii v rámci Entomologického ústavu AV ČR v Českých Budějovicích 2000 hlavní organizátor konference "Digitální zobrazování v biologii a medicíně", 250 účastníků) (editor Proceedingů s ISBN a konferenčního CD-ROM disku) 2000 spoluorganizátor mezinárodní konference "Digitalizace a elektronová mikroskopie", 40 účastníků 2001 hlavní organizátor konference "Digitální zobrazování v biologii a medicíně 2001", 200 účastníků) (editor Proceedingů s ISBN a konferenčního CD-ROM disku) 2002 hlavní organizátor konference "Digitální zobrazování v biologii a medicíně 2002", 150 účastníků) (editor Proceedingů s ISBN a konferenčního CD-ROM disku) člen Rady pro popularizaci vědy při AV ČR 2003 instruktor na prestižním mezinárodním kurzu EMBO (electron microscopy in biology) vedoucí katedry obecné biologie na Biologické fakultě Jihočeské univerzity 2005 hlavní organizátor konference "Digitální zobrazování v biologii a medicíně 2005", 110 účastníků, (editor Proceedingů s ISBN a konferenčního CD-ROM disku) 2005 instruktor na prestižním mezinárodním kurzu EMBO (electron microscopy in biology) od 2005 člen výkonného výboru nové Rady pro popularizaci vědy při AV ČR od 2005 člen Rady pro výzkum chromozomů při AV ČR od 2006 člen oborové rady Zemědělské fakulty JčU od 2006 do roku 2010 člen vědecké rady Lékařské fakulty UK v Plzni od 2007 člen redakční rady časopisu Moderní včelař Pracovní ocenění 1973 získání Ceny Presidia ČSAV za studentskou vědeckou práci work "Coxal setal organs in Machilidae (Insecta, Archaeognatha)" 1992 získání ceny EMSA Award for Microscopists from developing Countries, Boston, USA 1994 získání ceny Award of Ministry of Education for Electron Microscopists, Paris, France 2000 člen realizačního týmu (spoluautor scénáře) filmu Ips typographus- chcete mně?, který získal prestižní cenu Prof.Calábka za nejlepší vědecký a populárně vědecký film (dokument) v soutěži Academia film Olomouc 2000

4 František Weyda - výstupy- popularizace do současnosti 1) Články v populárně-vědeckých časopisech Weyda F., 2000a: Digitální zobrazování- běžná pomůcka biologie a medicíny? (Digital imagingcommon tool in biology and medicine?), In Czech Živa, 158 (2): XXX Weyda F., 2000b: Pár slov o konferenci... (Some words about conference...), In Czech Pavučina (nejen studentský časopis), 1 (2): Weyda F., 2001a: Digitální zobrazování v laboratorní i terénní biologii. Živa, 6: Weyda F., 2002a: Vědecká digitální fotografie v terénní i laboratorní biologii (2). Živa, 1: Weyda F., 2002b: Výprava do světa brouků. Computerworld 34, zvláštní příloha "Digitální foto v praxi": 4-5 Weyda F., 2002c: Photokina Živa, 5: LXXVIII-LXXIX Weyda F., 2002: Dny otevřených dveří v Entomologickém ústavu AV ČR. Akademický bulletin 2002 (12): Weyda F., 2003a: Digitální makro- a mikrofotografie. Technologie. Computerworld 26: 22 Weyda F., 2003b: Skvělé CD. DigitálníFoto magazín, 1 (8): 88 Weyda F., 2003c: Ohromen mikrosvětem. Magazín ze Šumavy, 7 (5): 20 Weyda F., 2003d: Vědecká digitální fotografie pro biology. Živa, 6 (Zvláštní příloha): P1-P16 Weyda F., 2003e: Vědecká digitální fotografie pro biology. Živa, 6 (Vložený CD-ROM disk) Scheufler P., Wisniewski L., Weyda F., 2003: Výpravy do makrosvěta. Foto video, 12: Weyda F., 2004a: Kůrovec známý i neznámý. Magazín ze Šumavy, 7 (6): 20

5 Weyda F., 2004b: Sviluška chmelová- malá, ale zajímavá. Magazín ze Šumavy, 8 (1): 6-7 Weyda F., 2004c: Vodní broučí šelmy. Magazín ze Šumavy, 8 (2): 6-7 Weyda F., 2004d: Chrostíci. Magazín ze Šumavy, 8 (3): 6-7 Weyda F., 2004e: Dlouhozobky. Magazín ze Šumavy, 8 (5): 6-7 Weyda F., 2004f: Digitální makrofotografie- objevování miniaturních světů. Magazín ze Šumavy, 8 (6): 4-5 Šobotník J., Weyda F., Hanus R.: 2005: Vibrace termitů jako poplašný signál. Živa, 1: Weyda F., 2005a: Obrazová dokumentace přírodnin. Magazín ze Šumavy, 9 (5): Weyda F., 2006a: Fotografie hmyzu a drobných členovců. Moderní včelař, 3: Weyda F., 2007: Mikrosvět a jeho zobrazení. Obilnářské listy, 15 (1): Weyda F., 2007: Kouzlo mikrosvětů. Nedělní blesk, 15 (32): Weyda F., 2007: Fascinace obrazem. Národní 3, 0/2007: Vácha F., Weyda F., 2007: Noc s vědci v Českých Budějovicích. Akademický bulletin 2007 (11): zadní strana Dammer J., Weyda F., 2008: Mikroradiografie biologických objektů pixelovými detektory. Živa 6: Weyda, F., Košťál V., 2009: Kryptobiotické stavy aneb Vratná zastavení životních dějů I. Vesmír 88: 304 Weyda F., 2010: Vysokorychlostní digitální fotografie v biologii. Živa 3 (2010):

6 2) Populárně-vědecké přednášky (pouze výběr od roku 2003) Interkamera 2003, Výstaviště Praha, doprovodný program (F.Weyda přednáší s O. Neffem) Krása a tajemno, jak je vidíme v elektronovém mikroskopu. Přednáší: Doc. RNDr. František Weyda, CSc., ENTÚ AV ČR a BF JU, Č. Budějovice. Posluchárna č. 209 ve 2. patře budovy Pedagogické fakulty v Jeronýmově ulici č. 10 v Č. Budějovicích. Leden Přednáška v rámci Dnů otevřených dveří Weyda F.: Výzkum a výuka na katedře obecné biologie- metody studia buňky, práce s obrazem. Přednáška především pro středoškoláky a studenty BF Weyda F.: Krása makro- a mikrosvěta. Přednáška v rámci vernisáže výstavy vědecko-populárních fotografií v muzeu ve Valašském Meziříčí (zámek Kinských) Weyda F.: Digitální fotografie pro biology. Přednáška na Pedagogické fakultě UK Praha pro studenty oné fakulty Weyda F., Znachor P.: Mikroskopické obrazy.. Přednáška v rámci vernisáže výstavy vědecko-populárních fotografií v Galerii nahoře v Českých Budějovicích Weyda F.: Krása makro- a mikrosvěta. Přednáška v rámci vernisáže výstavy vědeckopopulárních fotografií v zámku ve Vsetíně Weyda F.: Beauty and mystery as seen through electron microscope. Přednáška a následující dopolední mezinárodní workshop v angličtině v rámci: COURSE- The Socrates Comenius / Grundtvig Course Database : DIALOGUE BETWEEN SCIENCE AND ART - THE CONCEPT OF CONTEMPORARY CREATIVITY (International Workshop). Nové Hrady, July 2006, pořádala o.p. Dialog vědy s uměním. Účastníci byli především středoškolští učitelé z různých zemí Weyda F.: Digitální fotografie- minulost, přítomnost a budoucnost. Přednáška v rámci Týdne vědy, Kongresová hala. Pro veřejnost včetně středoškoláků a jejich učitelů x přednáška Weyda F. v rámci Dnů otevřených dveří ENTÚ; pro veřejnost včetně středoškoláků a jejich učitelů Weyda F., Dlouhý J.: Přednáška k promítání 2 dokumentárních filmů Ips typographus-chcete mě? a Louže Kulturním klubu Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity Tato akce byla především pro studenty ZSF, ale přišli tam i lidé "z města" Weyda F.: Krása a tajemno, jak je vidíme v elektronových mikroskopech. Přednáška v Kulturním klubu Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity Tato akce byla především pro studenty ZSF, ale přišli tam i lidé "z města" Weyda F.: Tajemství makro a mikrosvěta. Přednáška k zahájení výstavy fotografií v v Zemědělském výzkumném ústavu Kroměříž, s.r.o.

7 Weyda F.: Pohledy z mikro a makrosvěta. Přednáška k zahájení výstavy fotografií ve výstavní síni Musaion (Muzeum Těšínska) Weyda F.: Zachycení, zpracování a prezentace obrazu v biologii. Přednáška k Týdnu vědy pro středoškoláky, Akademie věd ČR Praha Weyda F.: Biologická elektronová mikroskopie -cesta za poznáním mikrosvětů. Seminář na Ústavu technické a experimentální fyziky, ČVUT, Praha Weyda F.: Obraz a zobrazování v biologii. Přednáška pro pedagogy na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Weyda F.: Krása a tajemno mikrosvětů, jak je zobrazíme pomocí elektronového mikroskopu. Přednáška v rámci přednáškového cyklu k výstavě Mikrosvětvýstava české vědecké fotografie, Metropol, České Budějovice Weyda F.: Digitální fotografie aneb jak zachytit realitu kolem nás. Přednáška v rámci přednáškového cyklu k výstavě Mikrosvět- výstava české vědecké fotografie, Metropol, České Budějovice Weyda F.: Krása a tajemno v elektronovém mikroskopu. Přednáška na Základní škole Lupáčova ulice, Praha 3-Žižkov Weyda F.: Krása a tajemno v elektronové mikroskopii. Přednáška v Arnoldinovském domě, Brandýs nad Labem (Oblastní muzeum Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav) Weyda F.: Mikrosvět kolem nás (nešlapte na broučky). Přednáška v Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje, Plzeň, Smetanovy sady Weyda F.: Mikrosvět v elektronových mikroskopech. Přednáška v Prácheňském muzeum v Písku. 3) PUBLIKOVANÉ POPULÁRNĚ VĚDECKÉ FOTOGRAFIE: Vaněk Stanislav, 2000: Mnoho povyku pro lýkožrouta. Pohled složenýma očima. Vesmír 79 (9): Weyda F.-Fotografie palpu lýkožrouta na titulní straně a 8 snímků k článku Weyda F., 2000d: Digital pictures from SEM concerning termites attached to the article of Dr.I.Hrdý VESMÍR, 79 (10): Bogusch P., 2003: Včely jako paraziti a hostitelé. Vesmír, 82 (9): Weyda F.- 4 fotografie Giboda M. (ed.),2003: Dialog vědy s uměním. Kniha esejí s 26 stránkami barevných příloh. Vydalo občanské sdružení " Dialog vědy s uměním" (Rudolfov), 76 stran Weyda F.- 4 fotografie

8 Prokop J., 2003: Jantarová okna do minulosti. Inkluze v jantaru vyprávějí o dávné přírodě Země. Vesmír, 82 (12): Weyda F.- 11 fotografií Straka J., 2003: Včely a evoluce barev květů. Vesmír, 82 (9): Weyda F,- 2 fotografie Tuček J., 2003: "Vylepšení" komáři zatím malárii nezastaví. Hospodářské noviny 13.března 2003 (příloha), str.6 Weyda F.-5 fotografií Časopis Živa č.1/2003 Weyda F.-snímek pylového zrna na titulní straně Časopis Vesmír č.5/2004 Weyda F.-Fotografie klíštěte na titulní straně a předsádce Hužvárová M., 2004: V každé louži někdo bydlí. Akademický bulletin 2004 (11): 29 Weyda F.- 2 fotografie Akademický bulletin č.12/2004 Weyda F.- Fotografie ploštice kněžice na titulní straně Časopis Vesmír č.4/2006 Weyda F.-Fotografie roztoče na titulní straně Časopis Vesmír č.4/2006 Weyda F.-3 fotografie k článku o půdě Časopis Vesmír č.5/2006 Weyda F.-7 fotografií k 2.dílu článku o půdě Lékařské listy 10/2006 Weyda F.-Fotografie pylových zrn lilie na titulní straně Lékařské listy 14/2006 Weyda F.-Fotografie zubu na titulní straně Svatošová M., 2006: Něco nad námi musí být. Karmelitánské nakladatelství, 47 stran Weyda F.-6 fotografií v knize Závodská R., 2006: Biologie buněk. Scientia, 160 stran Weyda F.-Fotografie částí buněk na na titulní a zadní straně knihy; 10 obrázků buněk a organel uvnitř knihy

9 Časopis Vesmír č.12/2006 Weyda F.-Fotografie hlavy stonožky na titulní straně Časopis Živa č.12/2006 Weyda F.-Fotografie hlavy mouchy ze SEM na titulní straně Časopis Živa- ukázkové číslo zdarma Fotografie končetiny mravence na str.33 Časopis Moderní včelař č.5/2007 Weyda F.- Fotografie roztoče Varroa destructor ze SEM na titulní straně Časopis Veterinářství č.4/2007 Weyda F.- Fotografie blechy Hystrichopsylla talpae ze SEM na titulní straně Časopis Živa č.6/2007 Matějovská T., Weyda F.-2 makrofotografie klíšťat na titulní straně Časopis Akademický bulletin č.12/2008 Weyda F.- fotografie zimní krajiny-náladovka Časopis Živa č.6/2008 Dammer J., Weyda F., 2008: Mikroradiografie biologických objektů pixelovými detektory. Živa 6: , fotografie zlatohlávka v rentgenu na titulní straně Časopis Vesmír č.88/2009 Weyda, F., Košťál V., 2009: Kryptobiotické stavy aneb Vratná zastavení životních dějů I. fotografie na titulní straně (Cryptopedilum vanderplancki). 4) Fotografické výstavy a soutěže- František Weyda SAMOSTATNÉ FOTOGRAFICKÉ VÝSTAVY: Tajemný mikrosvět budějovické Planetárium, září-prosinec 2000 Může být věda krásná? aneb Půvab vědecké fotografie Výstava při příležitosti XXII. mezinárodního sympozia fototechniky v Jindřichově Hradci, říjen 2000 Digitální fotografie přírodnin Jihočeské muzeum, březen 2001 Krása vědecké a experimentální digitální fotografie areál ústavů AV ČR, červenec-říjen 2002 Odkrytý půvab mikrosvěta galérie v literární kavárně, Wiehlův dům, Praha, prosinec 2002

10 Digitální fotografie ve vědě a kolem nás Akademie věd, Praha, únor 2003 Využití digitální makro a mikrofotografie při odhalování tajemství světa hmyzu Městské muzeum Protivín, dvě výstavy po sobě v létě 2003 Minivýstava fotografií hmyzu Entomologický ústav AV ČR, říjen a listopad 2003 (v rámci Týdne vědy a Dnů otevřených dveří Entomologického ústavu) Minivýstava fotografií hmyzu a jeho částí zpracovaných technikami využívanými pro popularizaci vědy Entomologický ústav AV ČR, listopad 2004 (v rámci Týdne vědy a Dnů otevřených dveří Entomologického ústavu) Hmyz pod drobnohledem Digitální projekce k zahájení výstavy o moři v Prácheňském muzeu od 1.června 2005 Tajemný mikrosvět Výstava v rámci akce EU Noc vědy v českobudějovické Solnici; vernisáž 23.září Šumava jak ji vidí František Weyda Výstava v rámci akce Ekofilm 2005 v prostorách Biologické fakulty Jihočeské univerzity, 3.-9.října 2005 Fotografické brouzdání světy "makra" a "mikra" Malá galerie vědeckého obrazu UK MFF, Praha, Krása makro- a mikrosvěta Výstava v muzeu ve Valašském Meziříčí (zámek Kinských), Mikroskopické obrazy Společná výstava Weyda F. a Znachor P. v Galerii nahoře (Metropol), České Budějovice, Krása makro- a mikrosvěta Výstava v muzeu ve Vsetíně (zámek), Svět trošku jinak Výstava v c.k. Solnici, České Budějovice v rámci akce Evropské unie "Noc s vědci", 14.listopadu- 31.prosince 2006 Tajemství makro- a mikrosvěta Výstava v Zemědělském výzkumném ústavu Kroměříž, s.r.o., 22.ledna-23.března 2007

11 Vzpomínky na Norsko Výstava v c.k. Solnici, České Budějovice v rámci akce Evropské unie "Noc s vědci", 25.září- 5.října 2007 Pohledy z mikro a makrosvěta Výstava v síni Musaion v Havířově (Muzeum Těšínska), 9.října-31.prosince Ohromen mikrosvětem Výstava v galerii Továrna v Krásné Lípě (obecně prospěšná společnost České Švýcarsko), 18.srpna-30.září Přednáška a derniéra výstavy Krásný mikrosvět Výstava v rámci Týdne vědy, říjen až listopad 2008, budova Akademie věd, Národní tř., Praha Ohromen mikrosvětem Evropské fórum vědy a techniky, 28. května 2009, prostory Vysoké školy ekonomické v Praze na Žižkově. Ohromen mikrosvětem Výstava v Arnoldinovském domě, Masarykovo nám., Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (Oblastní muzeum Praha-východ). Od 8.4. do Zvířata odjinud Výstava fotografií z cest do USA, Řecka, Švédska a Norska. Výstava v c.k. Solnici, České Budějovice v rámci akce Evropské unie "Noc s vědci", 23.září 2010 Mikrosvět kolem nás (nešlapte na broučky) Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň, Smetanovy sady. Od 7.6. až do Krása a tajemství mikrosvětů Autorská výstava v budově Akademie věd na Národní třídě. Výstavu spoluorganizoval Odbor mediální komunikace a marketingu SSČ AV ČR, v. v. i. Výstava trvala od 7. do 25.března Mikrosvět v elektronových mikroskopech Výstava v Památníku města Protivína, pobočka Prácheňského muzea. Výstava trvala od do SPOLEČNÉ FOTOGRAFICKÉ VÝSTAVY: F.Weyda vystavuje například na společných výstavách, především organizovaných univerzitním fotoklubem Vývojka, jehož je členem od roku Organizuje další fotografické akce kde bývá rovněž jedním z autorů.

12 Dialog vědy s uměním Mezinárodní výstava v budějovickém Metropolu v červnu 2002 (fotografie z výstavy jsou součástí knížky). Fotouniverziáda 2004-koláž, zátiší v krajině, student. Galerie nahoře, České Budějovice, Internetová kavárna Babylon, České Budějovice Společná výstava fotoklubu Vývojka, květen 2005 Internetová kavárna Babylon, České Budějovice Společná výstava fotoklubu Vývojka na téma "Sníh" v internetové kavárně Babylon České Budějovice, březen 2006 Dialog vědy s výtvarným uměním, Solnice, České Budějovice Vernisáž prací umělců a vědců zabývajících se kreativitou a jejím rozvojem přemostěním vědy a umění. Vystavující jsou umělci (Stanislav Diviš, Tomáš Proll, Linda Čihařová a další), vědci (František Weyda, Hunter O Relley, USA, Ellen K. Levy, USA), ale i studenti, účastnící letních workshopu na téma Věda a Umění. Autor výstavy: Michal Giboda. Výstava trvala od do Dialog ScienceArt Mikroskopické obrazy Autoři: František Weyda, Petr Znachor. Zahájení výstavy 2. května, ukončení 31. května DK Metropol 2. respirium, Senovážné nám. 2. Tradicí se již stává udělování cen za nejlepší fotografické expozice uplynulého roku, které předávají zástupci statutárního města České Budějovice a Galerie Nahoře při DK Metropol. Také v roce 2007 převzali Cenu Františka Dvořáka a věcné dary z rukou primátora Juraje Thomy, kurátorky Galerie Nahoře Bohuslavy Maříkové a ředitele Metropolu Jaromíra Schela tvůrci dvou fotovýstav. Expozice s názvem Mikroskopické obrazy, František Weyda, vědecký pracovník Entomologického ústavu AV, a Petr Znachor z Biologického centra AV na Hydrobiologickém ústavu. Živa Výstava 5 autorů prezentující nejstarší český přírodovědecký časopis Živa a navazující na hlavní téma Týdne vědy a techniky biotechnologie. Výstava proběhla v hlavní budově Akademie věd na Národní třídě v Praze od 6. do 12.listopadu Prezentace časopisu Vesmír, Skleněná louka, Brno Výstava autorů časopisu Vesmír P. Nohela a Františka Weydy (mikrofotografie pomocí elektronové rastrové mikroskopie). Výstava byla zahájena byla 2.října 2007 v galerii na Skleněné louce. Ve 20:00 hod byl zahájen pořad pro diváky v prostorách galerie o časopisu Vesmír, biologii, výstavě...

13 Organizace a autorská účast na společné výstavě v rámci Týdne vědy nazvané Fascinováni světlem Fotografický projekt 31 učitelů, studentů a vědců v rámci Týdne vědy. Vystaveno ve výstavních prostorách za bufetem, Akademie věd České Budějovice, Branišovská ul. od 29.října do 25.listopadu Organizace a autorská účast na společné výstavě Mikrosvět- výstava české vědecké fotografie Město České Budějovice významně podpořilo projekt obecně prospěšné společnosti Metropol CB "Mikrosvět- výstava české vědecké fotografie" v rámci dotačního programu na podporu kultury v roce Realizační tým tvoří Bohuslava Maříková, fotografka a galeristka Galerie Nahoře, doc.rndr.františek Weyda,CSc. a RNDr.Petr Znachor,PhD. z Biologického centra Akademie věd a Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Výstava proběhla v prostorách Galerie nahoře (Metropol), České Budějovice, 14.října-28.listopadu Výstava byla volně doplněna o přednášky pracovníků Akademie věd pro školy v termínu od 20. do na Malé scéně DK Metropol (přednášek se zúčastnilo na 500 studentů a učitelů). Výstava měla velký úspěch a v květnu 2009 byla představena v Bruselu v rámci našeho předsednictví Evropské unii. V listopadu 2009 výstavu, která byla zařazena do Týdne vědy Akademie věd ČR, hostilo Národní divadlo v Praze. Za velkého zájmu odborné i laické veřejnosti se v listopadu roku 2010 v Galerii Nahoře konala výstava Mikrosvět II, která se stala opět součástí Týdne vědy. Výstavu podpořila Akademie věd v Českých Budějovicích a je pokračováním původního projektu. Fotojatka 2008 Fotografický festival průkopnického typu, organizovaný částí budějovického fotoklubu Vývojka, nabídl divákům v kinech Aero Praha (7.3.), Kotva v Č. Budějovicích ( ) a nakonec v brněnském kině Art (21.3.) autorské prezentace fotografií skupiny význačných fotografů domácích i zahraničních. F.Weyda tam prezentoval část nazvanou Dobře utajené mikrostruktury. Festival pak pokračoval s dalšími autory v následujících letech. Další informace na Výstava Fascinováni světlem Výběr z loňské výstavy (9 fotografií 6 autorů) vystavený v rámci Týdne vědy v Techmania Science Center Plzeň, listopadu 2008 Organizace oblastního kola fotografické soutěže a výstavy v rámci akce EU Noc vědců 26.září 2008 Organizace a autorská účast na společné výstavě v rámci Týdne vědy nazvané Fascinováni světlem II Výstava v rámci společného projektu 31 učitelů, studentů a vědců v Zámecké galerii města Kladna spravované společností Kultura pro Kladno s.r.o., od 15.ledna do 27.února 2009.

14 Výstava Techagro, Brno V rámci expozice včelařů (PSNV-CZ) va výstavišti Brno (pavilon Z), duben 2008, vystavil F.Weyda několik fotografií částí včel a roztoče Varroa z elektronového mikroskopu. Galerie WWG.CZ vystavuje Centrum FotoŠkoda, českých fotografů členů Galerie WWG.CZ představilo své fotografie v Centru FotoŠkoda. Zahájení již čtvrtého ročníku výstavy proběhlo za účasti části vystavujících autorů. 5) WEBOVÉ GALERIE Trvalá expozice kolekce fotografií F. Weydy v prestižní webové galérii WORLD WEBPHOTO GALLERY (http://www.wwg.cz) vedle našich předních fotografů. 6) FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE Science and Engineering Visualization Challenge 2004, Washington, USA (NSF Foundation) Semifinalista se snímkem Moth Phalera in UV Light Semifinalista s počítačovou grafikou Artificial Moth Science and Engineering Visualization Challenge 2005, Washington, USA (NSF Foundation) Obeslána 1 fotografie a 1 ilustrace EPSON Photo Competititon 2005 Se 3 studenty semestru 2005; jako pedagog jsem zaslal sérii 12 snímků pod společným názvem "All we need is water" Moje vánoční kometa 3. a 5. místo v soutěži pořádané Společností pro meziplanetární hmotu a Českou astronomickou společností, leden 2006 EPSON Photo Competititon 2007 Se 7 studenty semestru 2006; jako pedagog zaslal sérii 6 snímků pod společným názvem Light and colours 7) PUBLIKOVANÉ ROZHOVORY A ČLÁNKY O ČINNOSTI F. Weydy PUBLIKOVANÉ JINÝMI AUTORY: Vaněk Stanislav, 2000: Mnoho povyku pro lýkožrouta. Pohled složenýma očima. Vesmír 79 (9): Scheufler P., 2002a: František Weyda: Štír. Foto video, 7-8: 76-78

15 Anonym, 2002b: Fotouniverziáda. EuroCampus 2002 (11/12 ): 38 Daníčková S., 2003: Setkání zvláštního druhu aneb kouzlo mikrosvěta. Akademický bulletin, 2003 (1): Hužvárová M.,2003: Přišel broukům na kloub. Akademický bulletin, 2003 (3): 34 Homola O., 2003a: Mikrosvět podle Františka Weydy. Fotografia Magazín, 2003 (3): 39 Homola O., 2003b: Elektronový František Weyda. Fotografia Magazín, 2003 (3): Krupková L., 2003: Odkrytý půvab mikrosvěta. Živa, 2003 (1): XII-XIII Havlíček J., 2003: Fotografie je mocným prostředníkem. Softwarové noviny, 9: 126 Pecl K., 2003: Srpnové výstavy v Městském muzeu v Protivíně. Písecké postřehy, 12 (35): 13 Scheufler P., Wisniewski L., Weyda F., 2003: Výpravy do makrosvěta. Foto video, 12: Višnička J., 2004: RNDr.František Weyda,CSc., aneb jak fotit broučky. DDD, 12 (3): Hužvárová M., 2004: V každé louži někdo bydlí. Akademický bulletin 2004 (11): 29 Štifter J., 2004: Film o životě v jihočeské kaluži Českobudějovické listy ( ): 18 Anonym, 2005: Foto - Studenti filmovali město. Právo ( ): 14 Svítilová H., 2005: Biologové a lékaři si promluví o digitalizaci. Českobudějovické listy, : str. 18 Anonym, 2005: Noc vědy v Solnici: film, jazz i foto. Mladá fronta DNES (Kultura - Jižní Čechy), : str. 6

16 Anonym, 2005: Noc vědy. Právo, : str. 10 Hužvárová M., 2006: Vernisáž téměř aprílová. Akademický bulletin 2006 (4): 38 (zadní obálka) Matyáš R., 2007: Český vědec cestuje mikrosvětem. Lidové noviny, 20.ledna 2007, str.vii a IX Anonym, 2007: Mikrosvěty získaly jednu z cen. Českobudějovický deník, : str. 24 Vilgus Petr, 2008: František Weyda makro a mikro. DIGIfoto, 4: Dvořáková Klára: Vědci fotí larvy čolka i sinice. Mladá fronta DNES, str. 5, (Kultura - jižní Čechy) Guryča R., 2008: Fotojatka. Fotografie Magazín, 03: Anonym, 2008: Dobře utajené mikrostruktury. Lidové noviny, : str. 17 Anonym, 2009: Výstava Ohromen mikrosvětem. Lidové noviny, : str. 23 Anonym, 2009: Budějovická expozice dorazila do Bruselu. BRUSEL - Úspěšná výstava fotografií pořízených pomocí digitální mikroskopie, kterou loni v listopadu uspořádala Galerie Nahoře v Českých Budějovicích, je dnes a zítra k vidění v Charlemagne MFDnes- Jihočeský kraj Daníčková S., 2009: Věda a umění aneb utajené světy. Akademický bulletin 2009 (2): Daníčková S., 2009: Věda a umění aneb utajené světy 2. Akademický bulletin 2009 (3): Daníčková S, 2009: Skrytá poselství vědy. Academia, 2009 Anonym, 2010: Abstraktní umělecká díla přírody na fotografiích Františka Weydy Polabský týdeník TOK, 14. dubna 2010: str.3 Anonym, 2010: Nešlapte na broučky. Plzeňák, 2 (11), : str. 4

17 Scheufler P., 2011: Dobrodružství s infrafotografií. Foto video 10: ) ROZHLASOVÉ POŘADY A DOKUMENTY s F.Weydou: Mls I., 2005: Nové trendy v entomologii. ČRo 1 - Radiožurnál, , 11:35 Mančal P., 2007: Tajemství makro- a mikrosvěta Český rozhlas Leonardo, Staňková H, 2007: Tajemství makro- a mikrosvěta Český rozhlas Leonardo, Mančal P., 2007: Jak se točí přírodovědné dokumenty. Kde najdeme v ČR nejzajímavější místa pro natáčení přírodovědných filmů prozrazují biolog Doc. František Weyda a dokumentarista Josef Dlouhý. Český rozhlas Leonardo, Třetí dimenze, Dušek J., 2007: Duše K - Duše kutikuly. Hodinový pořad založený na rozhovoru Jaroslava Duška s pozvaným vědcem či pedagogem. ČRo 2 - Praha, pátek 27. dubna, 20:05 hod Kačírek J., 2007: Rozhovor na téma RAW formát digitálních obrazů. Český rozhlas Leonardo, listopad 2007 Tamchyna R., 2008: Entomologie a vědecká digitální fotografie... Vstupte! s Františkem Weydou. Radio Leonardo, hodinový pořad 10.března fotky 9) TELEVIZNÍ POŘADY A DOKUMENTY s F.Weydou: V roce 2003 režisér Josef Dlouhý a kameraman Jan Osten ze soukromé společnosti FATE společně s týmem Čt natočili medailon F. Weydy o vědecké fotografii do televizního kulturního magazínu "X aneb x krát o kultuře": "Večeře s Františkem Weydou". Pořad běžel na Čt1 ve dnech 23., 25. a 27. září Zaznamenal velký zájem diváků, jak se pak ukázalo z ohlasů na pořad. V roce 2006 dokončila režisérka Kateřina Mikulcová dokument Paralely tvořivosti, kde F.Weyda vystupoval ve čtvrtém dílu Metamorfózy. F.Weyda aktérem dvacetiminutového dokumentu Fascinace mikrosvětem v ČESKÉ TELEVIZI PORT k Týdnu vědy: 31.října režisér Vladimír Kunz.

18 Televizní dokument Futuroskop na ČT1 o tvořivosti inspirované elektronovou mikroskopií (vyzpovídáni P. Hozák, J. Nebesářová a F. Weyda) částečně i k výstavě Mikrosvět , 16:00 hod na Čt1 Televizní akademie Umění Pořad s F.Weydou a P.Juračkou (moderovala J. Novotná) v TV ČT2 dne o mikrofotografiích a umění ve vědě. 10) DOKUMENTÁRNÍ FILMY kde je spoluautorem F.Weyda: Ips typographus- chcete mně? Člen realizačního týmu (spoluautor scénáře) filmu Ips typographus- chcete mně? (režisér J. Dlouhý), který vyhrál prestižní cenu Prof.Calábka za nejlepší vědecký a populárně vědecký film (dokument) v soutěži Academia film Olomouc 2000 Louže. Firma FATE a Entomologický ústav AV ČR Ve filmu jsem uveden jako spoluautor námětu, spoluautor scénáře a člen realizačního týmu Film měl pracovní premiéru na Biologické fakultě a v rámci Tiskové konference k filmu na Akademii věd ČR v Praze (Národní třída). Film byl prezentován v hlavním vysílacím času zpráv TV Nova Po 19,15 a ve dnech kolem pražské premiéry s námi byla učiněna řada rozhovorů do různých rozhlasových stanic a pořadů. Připravuje se rozhovor v angličtině do zahraničního vysílání Českého rozhlasu. O filmu informovala Mladá fronta dnes v článku z včetně snímku ze SEM. O filmu informovala ČTK dne Český rozhlas rozhovor k Louži, komentář Natočení vzpomínkového semináře na Prof.Veselovského. F.Weyda natočil na žádost doc.nedvěda 5-ti téměř hodinový záznam a odevzdal jej jmenovanému. Bylo citováno v: Robovský J., 2007: Ohlédnutí za vzpomínkovým seminářem věnovaným prof.zdeňku Veselovskému. Jihočeská univerzita (čtvrtletník akademické obce JU v Č. Budějovicích) Kapitolky o havěti Původní 10-dílný cyklus pro ČT populárně přírodovědných dokumentů nejen pro děti. Tento cyklus dokumentů přichází s tezí, že příroda a existence jejích živočišných obyvatel, v tomto případě členovců, nemůže být nahlížena, chápána a zobrazována podle kritérií, která vznikla jako produkt existence lidských společenství. Lidské bytí se všemi projevy své nehmotné podstaty nemůže být normou ani prizmatem pohledu na tento paralelní svět hmyzu, který může člověk pozorovat, zkoumat, popisovat, ale nemůže do něj vstoupit nepřipraven, má-li to udělat bez rizik. Na cyklu spolupracovali vědci z Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích: RNDr. Petr Doležal, Ph.D., doc. RNDr. František Weyda, CSc., prof. RNDr. Tomáš Soldán, DrSc., Mgr. Pavel Sroka, doc.rndr. Oldřich Nedvěd, CSc., RNDr. Ivo Hodek, CSc., Ing. Aleš Bezděk, Ph.D., doc. RNDr. Ivan Gelbič, CSc. Kameramanem Kapitolek o havěti je Jan Osten (kameraman speciálních záběrů F.Weyda), režisérem Josef Dlouhý.

19 louka/video/ Silva Gabreta- jak se rodí šumavský horský les Skyfilm, režisér Ivan Stříteský, 2010 F.Weyda pro tento dokumentární film natočil některé speciální záběry ource=centrumhp 11) Popularizační akce s obecným dopadem WORKSHOP Dialog vědy s uměním Obcanské sdružení Dialog vědy s uměním pořádalo ve dnech cervence 2005, v Hluboké nad Vltavou workshop s přednáškami význačných umělců a pedagogů. Akce byla zařazena do seznamu zvlášt významných akcí Jihočeského kraje v roce Záštitu nad workshopem převzal 1. náměstek hejtmana Jihočeského kraje Ing. arch. Robin Schinko. Akce Evropské unie "Noc s vědci" Organizace celé akce v Č. Budějovicích v roce 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010 se ujali dva lidédoc.f.vácha,csc. z Ústavu molekuklární biologie rostlin AV ČR a BF (zodpovědná osoba) a doc.f.weyda,csc. z Entomologického ústavu AV ČR a BF (dělal jsem doc.váchovi "tajemníka" a měl jsem na starosti organizování výstav a soutěží). Českobudějovická Noc s vědci spočívá v hudební produkci místních skupin, jejichž součástí byly i vědečtí pracovníci a pedagogové, dále byly vždy organizovány fotografické a obrazové výstavy. V roce 2007 se například celý den promítaly populárně vědecké filmy pro středoškoláky (včetně jejich učitelů) v Kotvě (úvodní slovo před každým promítáním doc.weyda). Na každé akci byly pořádány fotografické výstavy. 12) Další veřejné popularizační akce F. Weyda vystoupil jako obhájce kompostu studentek naší fakulty nazývající se Na hnízdě (M. Foldynová a spol.). při volbě Miss kompost v amfiteátru na Země živitelce dne 28.srpna Celou akci moderoval Jaroslav Dušek a byla spojena s módní přehlídkou Nulový odpad 07. Akci navštívilo hodně diváků a také děkan fakulty prof.grubhoffer, který může potvrdit jaký měla dopad na veřejnost. Naše studentky se umístily v tvrdé konkurenci (nejen autorů kompostů, ale i jejich obhájců jako byla třeba herečka K.Fialová, ředitel Botanické zahrady V. Větvička atd.) a díky obhajobě jejich kompostu F.Weydou na skvělém druhém místě.

20 13) Popularizační vědy František Weyda dlouhodobě, systematicky a cíleně pracuje v oblasti popularizace vědeckých poznatků. Od roku 2002 je členem Rady pro popularizaci vědy při AV ČR. Pracuje především na lokální úrovni- je zakladatelem a do roku 2011 vedoucím Pracovní skupiny pro popularizaci vědy při Biologickém centrum AV ČR v Českých Budějovicích (v současné době je konzultantem) Zabývá se zde koordinací popularizační činnosti celého Biologického centra v Č. Budějovicích. Kromě této činnosti se zúčastňuje celé řady popularizačních akcí na nejrůznější úrovni, často s významným dosahem (média). 14) Výukové CD-ROM disky (některé uloženy v knihovně AV ČR a BF) Weyda F., 2006a: Artefakty v elektronové mikroskopii: Jejich identifikace a doporučení jak jim předcházet. CD-ROM disk ze semináře "Biologické preparáty v elektronových mikroskopech", Laboratoř elektronové mikroskopie Biologického centra AV ČR, října 2006 Weyda F., 2006b: Elektron-mikroskopická cytologie - vzhled a rozměry základních buněčných organel. CD-ROM disk ze semináře "Biologické preparáty v elektronových mikroskopech", Laboratoř elektronové mikroskopie Biologického centra AV ČR, října 2006 Weyda F., 2006c: Výukové materiály kurzu "Metody studia buňky". Výukový CD-ROM disk. Rozdáno studentům mého kurzu. Weyda F., 2006d: Výukové materiály kurzu Fotografické techniky I. Výukový CD-ROM disk. Rozdáno studentům mého kurzu. Weyda F., 2006d: Lectures and material presented by František Weyda. CD-ROM disk pro mezinárodní kurz DIALOGUE BETWEEN SCIENCE AND ART - THE CONCEPT OF CONTEMPORARY CREATIVITY, Nové Hrady, July 2006, Czech Republic Předáno účastníkům kurzu.

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Nové, moderní nástroje popularizace výsledků vědy, výzkumu a vývoje na vysokých školách v ČR Gabriela Pokorná a kol. Olomouc 2009 Oponenti: prof. RNDr. Martin Bílek, Ph.D.

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky, vážení čtenáři, od 1. ledna 2006 se Jihočeská univerzita rozroste o filozofickou fakultu. Naplnil se tak jeden z dlouhodobých strategických cílů rozvoje univerzity, deklarovaných

Více

Pestrobarevné AFO 2010

Pestrobarevné AFO 2010 Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v o l o m o U c i Placeno převodem 706008 21 ročník 19 2. dubna 2010 V čísle: Okno do praxe na PřF

Více

Akademie věd ČR pro mladou generaci

Akademie věd ČR pro mladou generaci Akademie věd ČR pro mladou generaci věda 15 kolem nás výzvy a otázky Akademie věd ČR považuje podporu vzdělávacích aktivit a mladých lidí zvlášť za nedílnou součást svého poslání. Budování vztahů s mladou

Více

ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ 1-2/2014 FOTOIMPULS. Eva Stanovská / Park

ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ 1-2/2014 FOTOIMPULS. Eva Stanovská / Park ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ FOTOIMPULS 1-2/2014 Eva Stanovská / Park OBSAH 3 19. VALNÁ HROMADA VSVF Program jednání, Zpráva o činnosti VSVF za rok 2013 9 Zpráva o hospodaření, revizní zpráva 10

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Zpracoval: Výborný ředitel školy ve spolupráci s RNDr. Otto Horákem /ředitelem školy do 31.7. 2012/ Obsah Základní

Více

Výroční zpráva České astronomické společnosti 2009 stručná charakteristika

Výroční zpráva České astronomické společnosti 2009 stručná charakteristika Výroční zpráva České astronomické společnosti 2009 stručná charakteristika V České astronomické společnosti v roce 2009 pracovalo 7 místních poboček (Praha, Západočeská, Východočeská, Jihočeská, Astronomická

Více

SBORNÍK. Metody popularizace vědy. Konference. Olomouc 10. 11. září 2009

SBORNÍK. Metody popularizace vědy. Konference. Olomouc 10. 11. září 2009 SBORNÍK Konference Metody popularizace vědy Olomouc 10. 11. září 2009 Univerzita Palackého v Olomouci Olomouc 2009 Sborník vychází s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Národního

Více

Tomáš Gráf, Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy VŠB-Technická univerzita Ostrava

Tomáš Gráf, Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy VŠB-Technická univerzita Ostrava SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Slovo úvodem Téma komunikace vědy začalo být v naší republice v posledních dvou letech velmi módní. Možná je to dáno skutečností, že je to problematika, která je podporována řadou projektů

Více

Výtvarné umění a vědu propojila během jubilejního Týdne vědy a techniky expozice Rovnoběžky a průsečíky v Národní technické knihovně v Praze (více o

Výtvarné umění a vědu propojila během jubilejního Týdne vědy a techniky expozice Rovnoběžky a průsečíky v Národní technické knihovně v Praze (více o bulletin12 akademický Výtvarné umění a vědu propojila během jubilejního Týdne vědy a techniky expozice Rovnoběžky a průsečíky v Národní technické knihovně v Praze (více o TVT 2010 na str. 2 7). ab PROSINEC

Více

o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o.

o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. za období 1. 1. 2013 31. 12. 2013 LITERÁRNÍ AKADEMIE 1.

Více

Přehled akcí pořádaných Západočeskou univerzitou v roce 2003

Přehled akcí pořádaných Západočeskou univerzitou v roce 2003 Přehled akcí pořádaných Západočeskou univerzitou v roce 2003 LEDEN OZNÁMENÍ: Dne 19. prosince 2002 se uskutečnila volba kandidáta na děkana Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. Jediným navrženým

Více

KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013. Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra

KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013. Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013 Předkládá: Zpracovali: účetní uzávěrka: Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního

Více

Soutěžní přehlídka SCIAP Popularizace vědy PŘEDSTAVENÍ SOUTĚŽÍCÍCH A JEJICH PROJEKTŮ

Soutěžní přehlídka SCIAP Popularizace vědy PŘEDSTAVENÍ SOUTĚŽÍCÍCH A JEJICH PROJEKTŮ Soutěžní přehlídka SCIAP Popularizace vědy PŘEDSTAVENÍ SOUTĚŽÍCÍCH A JEJICH PROJEKTŮ AUDIO/AUDIOVIZUÁLNÍ POŘAD Dušan Majer Videopořad VESMÍRNÉ VÝZVY http://vesmir.thos.cz Pravidelný desetiminutový pořad,

Více

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI Ostrava 2015 Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI úvod Ostrava je město, kde se kultura nejen konzumuje, ale kde také vzniká. V Ostravě vyrůstají, studují, žijí a tvoří

Více

Způsob zřízení zpracovatele: Státní příspěvková organizace Název zřizovatele: Ministerstvo kultury

Způsob zřízení zpracovatele: Státní příspěvková organizace Název zřizovatele: Ministerstvo kultury 1 Moravské zemské muzeum Zelný trh 6 659 37 Brno IČ: 00094862 Tel: +420 533 435 220 Fax: +420 435 533 325 ID datové schránky: bfi2vz4 E-mail: mzm@mzm.cz www.mzm.cz Způsob zřízení zpracovatele: Státní příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S.

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. doc. Ing. Jan Kolář, CSc. Výroční zpráva České kosmické kanceláře, o.p.s., za rok 2012 2 Obsah 1. Představení společnosti a základní údaje... 4 2.

Více

Organizátory Noci vědců jsou:

Organizátory Noci vědců jsou: Poslední hodiny letošního léta budou v Evropě patřit vědcům. Po loňském úspěchu se totiž Evropská komise rozhodla i letošní noc z 22. na 23. září vyhlásit Evropskou nocí vědkyň a vědců. Jde o akci, které

Více

Zážitkový supertýden podpořil zájem o technické a přírodovědné obory

Zážitkový supertýden podpořil zájem o technické a přírodovědné obory číslo 68 / červenec 2011 Zážitkový supertýden podpořil zájem o technické a přírodovědné obory Ve dnech 18. až 28. dubna připravila Univerzita Pardubice Zážitkový supertýden. V rámci celého týdne proběhla

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Poznámka: SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu OBSAH: VII

Více

Prezident republiky jmenoval nové rektory českých vysokých škol

Prezident republiky jmenoval nové rektory českých vysokých škol Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc Placeno převodem 706008 13 v Čísle: Nový tým prorektorů UP Přednášky profesora Peřiny na internetu S Mgr. Janou Koulovou o Uměleckém centru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM ČESKÉ BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti Zátkovo nábřeží 4 370 01 České Budějovice statutární

Více

KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ

KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ Jak se (přesně) počítá impakt faktor časopisu? Vzhledem ke skutečnosti, že náš stavovský časopis Geografie je již od roku 2008 zařazen na Web of Science (WoS) a v současnosti

Více

F O T O K L U B V Ý V O J K A

F O T O K L U B V Ý V O J K A F O T O K L U B V Ý V O J K A V roce 2001 se v hlavě několika fotoamatérů vyvinul nápad založit tvůrčí skupinu. Zpočátku se Vývojka prezentovala jako univerzitní fotoklub, později se otevřela i nestudentům

Více

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií ČR Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen AMG) je dobrovolným nepolitickým sdružením muzeí,

Více

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU číslo 71 / březen 2012 UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU Univerzita Pardubice se připojila k Týdnu neklidu - k celostátním aktivitám studentské a akademické obce vysokých škol ČR a k diskusi o navrhovaných reformách

Více

Výroèní zpráva Židovského muzea v Praze za rok 2011

Výroèní zpráva Židovského muzea v Praze za rok 2011 Výroèní zpráva Židovského muzea v Praze Obsah 1 Právní rámec èinnosti a orgány muzea 2 2 Základní údaje o ŽMP 3 a) Objekty ve správì ŽMP 3 b) Co ŽMP nabízí 4 3 Návštìvnost 5 4 Organizaèní struktura a zamìstnanci

Více

v Čísle: slovo má rektor UP

v Čísle: slovo má rektor UP Placeno převodem 706008 11. září 2009 v Čísle: 1 Ročník 19 V soutěži Česká hlava dva vědci z UP Devět kandidátů na funkci rektora UP Vítězství sportovkyně Jany Fesslové Aktuality z festivalu Baroko Akademický

Více

Výroční zpráva Soukromé střední uměleckoprůmyslové školy Zámeček, s. r. o.

Výroční zpráva Soukromé střední uměleckoprůmyslové školy Zámeček, s. r. o. Obsah Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011... 2 1. Charakteristika školy:... 2 1.1. Základní údaje a kontakty... 2 1.2. Studijní obory... 2 1.3. Počet tříd a žáků... 3 2. Údaje o zaměstnancích

Více

Zpravodaj. Československé biologické společnosti

Zpravodaj. Československé biologické společnosti Zpravodaj Československé biologické společnosti číslo 2 BRNO 1998 Hlavní výbor Čs. biologické společnosti Prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc., předseda, Biologický ústav LF MU, Joštova 10, 662 43 Brno Prof.

Více