Zápis z USTANOVUJÍCÍ VALNÉ HROMADY Občanského sdružení rodičů a přátel ZŠ Zdice dále jen Sdružení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z USTANOVUJÍCÍ VALNÉ HROMADY Občanského sdružení rodičů a přátel ZŠ Zdice dále jen Sdružení"

Transkript

1 Zápis z USTANOVUJÍCÍ VALNÉ HROMADY Občanského sdružení rodičů a přátel ZŠ Zdice dále jen Sdružení Konané: , HOD V BUDOVĚ ZŠ ŽIŽKOVA ULICE, ZDICE Občanské sdružení vzniklo v červnu tohoto roku, za účelem spolupráce rodičů se Základní školou Zdice. Sídlem Sdružení je: Komenského 72, Zdice budova Základní školy II. Stupně. Orgány Sdružení: - Valná hromada - Rada rodičů - Předseda Sdružení - Místopředseda Sdružení - Pokladník Sdružení Občanské Sdružení navenek zastupuje předseda, místopředseda a pokladník, vždy v kombinaci dvou osob. Zastupování je dle stanov, které jsou platné a k dispozici na vyžádání. PŘÍTOMNO: VALNÉ HROMADY - Z CELKOVÉHO POČTU, TUDÍŽ BYLA VALNÁ HROMADA USNÁŠENÍ SCHOPNÁ z toho PŘÍTOMNO: OMLUVENO: CHYBÍ: 15 ČLENŮ RADY RODIČŮ (viz. prezenční listina) 2 ČLENOVÉ RADY RODIČŮ (Iva Germeková, Klimešová Renata) 2 ČLENOVÉ RADY RODIČŮ (Prošková Martina, Šebestová Magda) HOSTÉ: 1 (PANÍ ŘEDITELKA ZŠ ZDICE Mgr. Eva Fiřtová) PROGRAM : 1. ZAHÁJENÍ 2. PŘEDSTAVENÍ RADY RODIČŮ A STATUTÁRNÍCH ZÁSTUPCŮ SDRUŽENÍ 3. PŘEDSTAVENÍ PLÁNU SPOLUPRÁCE SDRUŽENÍ A ZŠ 4. HOSPODAŘENÍ 5. RŮZNÉ 6. DISKUSE 7. ZÁVĚR 1

2 K bodu 1. Zahájení Paní Kateřina Sklenářová přivítala na ustanovující Valné hromadě všechny přítomné členy Rady rodičů, členy Valné hromady a hosty a seznámila je s programem schůze. Paní Sklenářová pověřila paní Šiškovou jako zapisovatele na této Ustanovující valné hromadě. Dále navrhla paní Joudalovou a Rosenbaumovou jako ověřovatele zápisu. NAVRŽENI OVĚŘOVATELÉ BYLI SCHVÁLENI. K BODU 2. PŘEDSTAVENÍ RADY RODIČŮ A STATUTÁRNÍCH ZÁSTUPCŮ SDRUŽENÍ Paní Sklenářová představila jednotlivé zástupce tříd Radu rodičů a rovněž statutární zástupce Sdružení. Všichni členové byli jednohlasně odsouhlaseni. Členové Rady rodičů viz. Přiložený seznam Statutární zástupci: Předseda Kateřina Sklenářová Místopředseda Kateřina Šišková Pokladník Vendula Bacíková Usnesení č. 1/12 Valná hromada OS Rodičů a přátel ZŠ Zdice schvaluje složení Rady rodičů i statutární zástupce. K BODU 3. PŘEDSTAVENÍ PLÁNU SPOLUPRÁCE SDRUŽENÍ A ZŠ Host, ředitelka ZŠ Zdice paní Fiřtová by ráda rozvíjela spolupráci školy versus rodiče, kde při tomto by mělo být nápomocno Sdružení. Rovněž uvedla možné oblasti spolupráce s Občanským sdružením, jako jsou: školní akademie, školní ples, vánoční trhy konané , oslovování potencionálních sponzorů, knihy do školní knihovny atd. Ze strany rodičů byla vznesena žádost o přípravu orientačního seznamu konkrétních potřeb ZŠ pro lepší orientaci v problémech školy a efektivnější možnosti pomoci. Paní ředitelka vytvoření takového seznamu odsouhlasila. 2

3 Partnerskou školou pro ZŠ Zdice v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu je ZŠ Kunratice. Paní ředitelka Fiřtová nabídla možné setkání s tamním Občanským sdružením Patron pro získání podnětů na spolupráci ZŠ Zdice versus Sdružení. K BODU 4. HOSPODAŘENÍ a) Počáteční stav finančních prostředků Sdružení k Bylo převzato vyúčtování od paní Stejskalové - K uvedenému datu bylo k dispozici ,- Kč - Do této částky jsou zahrnovány výdělky ze školních akcí (ples, akademie, vánoční trhy, příspěvky od žáků) - Sběr bylin a papírů je z tohoto vyčleněn. Získaná částka za tyto aktivity je poskytnuta na podporu adopce na dálku ZŠ Zdice. b) Zřízení účtu pro Sdružení byl zřízen účet u ČSOB, což bylo odsouhlaseno Radou rodičů ČÍSLO ÚČTU: / 0300 c) Schválení výše rodičovského příspěvku - pro školní rok 2012/2013 byla Radou rodičů navržena výše rodičovského příspěvku za každého žáka ve výši 200,- kč - příspěvky budou vybírány ve spolupráci s třídními učiteli do Poté bude hromadně vloženo paní Stejskalovou na běžný účet Sdružení. Usnesení č. 2/12 Valná hromada OS Rodičů a přátel ZŠ Zdice schvaluje rodičovský příspěvek pro školní rok 2012/2013 ve výši 200,- Kč. d) Využití rodičovského příspěvku - využití těchto příspěvků bude v rámci nákupu (výtvarných potřeb pro školu, hygienických prostředků, tonerů, aj.). K BODU 5. RŮZNÉ a) Vánoční trhy - Se budou konat společně s programem města Zdice na náměstí při rozsvěcování stromu. - Paní ředitelka Fiřtová vyzvala ke spolupráci rodiče s jednotlivými třídními učiteli při vytváření výrobků na Vánoční trhy. A rovněž 3

4 požádala o participaci při prodeji daných výrobků. - Prosba o zamyšlení nad možnostmi spolupráce se školou. Jak by mohlo přispět k úspěchu Sdružení. Jednotlivé návrhy mají rodiče či Sdružení tlumočit třídním učitelům a dohodnout se na možnostech realizace. - Další projednávání konkrétních návrhů bude na další Radě rodičů začátkem listopadu 2012 (přesný termín bude stanoven a včas oznámen). b) Školní jídelna - Dne proběhla informativní schůzka zástupců Sdružení (paní Sklenářové, paní Bacíkové) s vedoucí školní jídelní paní Ličíkovou. - Byla dohodnuta nová lhůta pro odhlašování obědů tj. do 7 hod rána telefonicky či em. - V době nemoci je možné odebírat obědy, avšak za plnou cenu 60,- Kč. - Byla projednávána kvalita surovin, ze kterých školní jídelna vaří. Zástupci Sdružení byli ujištěni, že je vařeno pouze ze surovin nikoli z polotovarů. - Každý rodič má možnost zažádat o vyúčtování stravného telefonicky či em přímo paní vedoucí školní jídelny paní Ličíkovou. Platba probíhá vždy měsíc dopředu. - Veškeré informace ohledně provozu školní jídelny jsou uvedeny v Řádu (možno najít na stránkách ZŠ Zdice, rubrika: školní jídelna). c) Třídní schůzky - Prosba rodičů, kteří mají žáky na obou stupních ZŠ Zdice o přesunutí třídních schůzek do dvou termínů. Není možné v rámci jednoho dne navštívit oba stupně. Tuto otázku je nutné projednat s paní ředitelkou Fiřtovou. Výsledek bude prezentován na další Radě rodičů. K BODU 6. DISKUSE BYLY PROJEDNÁNY NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY OD RODIČŮ: ODPOVÍDALA PANÍ ŘEDITELKA FIŘTOVÁ PC gramotnost, kdy je zahrnuta do výuky? - PC znalosti začínají získávat žáci od 5. třídy. Zda jsou žáci informováni v oblasti finanční gramotnosti? - Toto je obsaženo v předmětu Pracovní činnosti od 8.třídy. V 1.A jeden s rodičů nabídl možnost poskytnutí bezplatné licence softwaru na vytvoření stránek třídy pro jednodušší komunikaci rodičů a třídního učitele. Otázkou je, zda je možné prvotně vyzkoušet jako pilotní projekt tento software pouze v třídě 1.A a posléze po odladění a kladné odezvě zařídit případné další licence pro zbylé třídy. 4

5 - Paní ředitelka Fiřtová se tomuto nebrání a případné otázky v oblasti IT mají být komunikovány s panem učitelem Bártou. K BODU 7. ZÁVĚR Předsedkyně Sdružení paní Sklenářová poděkovala všem za účast na Ustanovující valné hromadě a připomenula následující Radu rodičů, plánovanou na začátek listopadu Kateřina Sklenářová předseda OS Kateřina Šišková místopředseda OS Zápis ověřil: Jolana Joudalová Petra Rosenbaumová Zápis vyhotovil: Kateřina Šišková Ve Zdicích dne

Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ Šťáhlavy

Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ Šťáhlavy Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ Šťáhlavy datum: 4.11.2011 přítomny: Mgr. Iveta Bočanová Petra Brůhová Jitka Čimerová Mgr. Andrea Königsmarková Mgr. Hana Radová Ing. Alena Sládková omluveny: - hosté:

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven sdružení zaměstnavatelů v bankovnictví a pojišťovnictví ve smyslu 9a zák. 83/1990 Sb. DIČ: CZ 45249334 Na Příkopě 33, 110 00 Praha 1 www.sbap.cz Z á p i s z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven Místo

Více

K tomuto účelu byly sepsány stanovy sdružení, které jsou uvedeny v příloze č. 1.

K tomuto účelu byly sepsány stanovy sdružení, které jsou uvedeny v příloze č. 1. Vznik SRP V roce 1996 vedení Střední odborné školy v Kloboukách u Brna založilo SRPDŠ (Sdružení rodičů, přátel a dětí školy). Toto sdružení mělo vždy předsedu a členy, kteří byli voleni z řad rodičů na

Více

Z á p i s z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 6. 12. 2010 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Z á p i s z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 6. 12. 2010 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Z á p i s z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 6. 12. 2010 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : Mgr. Hanek, pí. Bašová, Neomluveni

Více

Z á p i s z 34. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 26.3. 2014

Z á p i s z 34. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 26.3. 2014 Z á p i s z 34. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 26.3. 2014 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.55 hod. Přítomni: L. Přichystal, Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, M. Herman,

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení Sdružení rodičů a přátel Základní školy a mateřské školy Křižanov

Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení Sdružení rodičů a přátel Základní školy a mateřské školy Křižanov Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení Sdružení rodičů a přátel Základní školy a mateřské školy Křižanov Školní rok: 2013/2014 Datum: 20.11.2014 Pavel Rous předseda sdružení Výroční zpráva SRPŠ

Více

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko Zápis o ustavující členské schůzi zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení 20 f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších platných předpisů,

Více

Zápis č. 16/2013 * * *

Zápis č. 16/2013 * * * Zápis č. 16/2013 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 24. června 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU Protokol ze zasedání představenstva a dozorčí rady Českomoravského sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu, které se konalo

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh konaného dne 17.04.2013. Program 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh konaného dne 17.04.2013. Program 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh konaného dne 17.04.2013 Pan starosta přivítal přítomné zastupitele a občany města a zahájil 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Program jednání byl

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015 Začátek : 18,00 hodin Přítomni : R. Dibus, M. Hadinec, L. Hrabě, P. Dibus, K. Dibus, J. Luža, L. Mitáček Omluveni: - Hosté: - Zapisovatel:

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 6. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 22.6. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 6. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 22.6. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 6. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 22.6. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 12 členů ZO Třanovice, 3 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

1. Zahájení Jednání řídila náměstkyně primátora hl. m. Prahy a předsedkyně SMV Bc. Markéta Reedová.

1. Zahájení Jednání řídila náměstkyně primátora hl. m. Prahy a předsedkyně SMV Bc. Markéta Reedová. SPOLEČNÝ MONITOROVACÍ VÝBOR OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA KONKURENCESCHOPNOST 1. zasedání salonek Cukrárna, Obecní dům, nám. Republiky 5, Praha 1 5. prosince 2007 ZÁPIS 1. zasedání Společného

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 2/2014 Datum: 16.5.2014 Přítomno: 7 členů zastupitelstva, pracovnice OÚ J. Tomanová Omluveni: 1 člen Přítomno: 8 občanů Zápis: Zahájení jednání Starosta

Více

Omluveni: Jana Popelková. 7 občanů

Omluveni: Jana Popelková. 7 občanů Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 22.1.2015 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM: Bc. Zdeňka Bublová, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Bc. Ondřej

Více

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR.

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR. Hanušovice, 30.1.2012 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: V. Pošmurný, P. Kulíšek Jednání zahájeno v 10:00 Pořízen audio záznam Zahájení jednání provedl předseda

Více

Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ

Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ Místo: zasedací místnost OÚ Modrava Datum a čas: 9. 12. 2014, 9:00 12:00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Program: - Zahájení - Volba komise

Více

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 (FV ZMČ) Dne 31.ledna 2007, začátek: 17,00 hod ukončení: 19,05 hod Přítomni: Ing. Juklová,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola Nový svět, Opava, příspěvková organizace Obsah Část I. Základní údaje o škole... 3 Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje,

Více

Program shromáždění: K jednání shromáždění k jednotlivým bodům programu

Program shromáždění: K jednání shromáždění k jednotlivým bodům programu Program shromáždění: 1. Zahájení shromáždění představitelů SDH 2. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, návrhové a mandátové komise 3. Zpráva o činnosti OSH Sokolov za uplynulé období 4. Zprávy okresních

Více

ZÁPIS. Kateřina Vavroňová, zapisovatel. Hosté: za Škoda Auto, a.s.: Pavel Kolář Martin Feller Ondřej Všianský

ZÁPIS. Kateřina Vavroňová, zapisovatel. Hosté: za Škoda Auto, a.s.: Pavel Kolář Martin Feller Ondřej Všianský ZÁPIS z jednání valné hromady SDRUŽENÍ AUTORIZOVANÝCH PRODEJCŮ A OPRAVCŮ AUTOMOBILŮ ZNAČKY ŠKODA ČR, se sídlem: Ústřední 14/21, 10200 Praha 10, IČ: 22763573. Dne 2.10.2012 se uskutečnila v konferenční

Více

Zápis z jednání 37. VH AŘZŠ ČR

Zápis z jednání 37. VH AŘZŠ ČR Zápis z jednání 37. VH AŘZŠ ČR Termín: 17. 18.5.2012 Místo konání: Děčín Přítomni: Účastníci dle prezenční listiny, hosté dle prezenční listiny hostů. Čtvrtek 17.5.2012 1. Slavnostní zahájení 37.VH AŘZŠ

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 2/2012 Datum: 6.4.2012 Přítomni: 6 členů ZO, Mgr. Michal Bureš, Viktor Pohner byli omluveni, hosté J. Pohnerová, R. Freibergerová (pracovnice OÚ) Přítomni:

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 13

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 13 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 20.3.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter,

Více

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující:

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující: Z á p i s z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 4. 5. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města paní Zdeňka Marková

Více