Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009. Zpracoval: Mgr. Radek Dostál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009. Zpracoval: Mgr. Radek Dostál"

Transkript

1 Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Zpracoval: Mgr. Radek Dostál

2 2 Zřizovatel: Město Benátky nad Jizerou Vedení školy: ředitel: zástupkyně: hospodářka: Mgr. Radek Dostál Mgr. Alena Machová Světlana Benešová Školská rada V tomto školním roce pracovala na škole rada ve složení: Jiří Žambera, Jana Pucandlová, Marie Khýnová, Mgr. Ludmila Doležalová, Mgr. Ludmila Novotná, Mgr. Naděžda Eretová Vzdělávací program školy: MŠMT ČR: č. j /96-2, Základní škola a v 1., 2., 6. a 7. ročníku dle ŠVP ZŠ Benátky Jizerou č. j. ŠVP č.j C01 nad Personální obsazení školy: I. stupeň: II. stupeň: Mgr. Květoslava Jará Mgr. Dana Suchá Mgr. Ludmila Novotná Mgr. Romana Mertinová Mgr. Jaroslava Pivničková Ing. Pavla Zadáková Mgr. Jitka Svobodová Lucie Červinková DiS. od Ing. Jana Nováková Mgr. Miluše Sazmová Mgr. Naděžda Eretová Jitka Hroudová Mgr. Blanka Šlapáková Jana Černá od Mgr. M. Dolejší Mgr. Jana Vraníková Mgr. Jana Louková Netřídní učitelé: Ondřej Vraník, Mgr. Martin Novák, Mgr. Vladimír Němeček, Ing. Jana Nováková, Mgr. Martin Dolejší od , Za nepřítomné zastupovali: Mgr. Božena Štýsová, Mgr. Věra Brandtová Školní družina: Tereza Tůmová Tomáš Matuška zároveň pracoval na poloviční úvazek jako asistent pedagoga u žáka v 7. ročníku, od jako asistent pedagoga nastoupil Mgr. Martin Dolejší Ing. Jana Nováková Jana Černá od jako vedoucí školní družiny Provozní zaměstnanci: Školník: Uklizečky: J. Šolc Jana Poloniová, Sylva Zajíčková, Lenka Víchová, Hana Kavalíková Školní jídelna: Vedoucí: Vedoucí kuchařka: Kuchařky: Jaroslava Marklová Božena Urbanová Milena Červená Marie Růžičková

3 3 Věková struktura pedagogických pracovníků k do třiceti let: 6 pracovníků / me, vr,, če, nov, nok, mt/ do čtyřiceti let: 6 pracovníků / do, tu, hr, ce, ne/ do padesáti let: 7 pracovníků / ja, sv, vr, pi, za, lo, er, dol / nad padesát let: 5 pracovníků / no, sl., su, sa, ma / Kvalifikace pedagogických pracovníků k B, 5.A vyučovány vychovatelkami se středním pedagogickým vzděláním (od v 5.A Mgr. Martin Dolejší) výuka AJ zajišťována rekvalifikujícími se učiteli vyučující s titulem Ing. absolvovali kvalifikační kursy Další vzdělávání pedagogických pracovníků: Kurz AJ příprava na magisterské studium p. Eretová, sl. Mertinová Kurs AJ příprava na výuku na 1.stupni p. Tůmová, Černá, Novotná, Sazmová, Jará, Svobodová Kurs AJ začátečnický kurs p. Dostál, p.šolc Kurs NJ - začátečnický kurs p. Zadáková, Červinková, Pivničková Specifické poruchy učení p. Pivničková Seminář Interaktivní tabule a její využití p. Svobodová Úvod do metodiky záj.čin. p. Černá Seminář pro ředitele škol p. Dostál Evaluace školy Bude zpracována a založena v sekretariátu školy do konce měsíce října. Struktura vlastního hodnocení byla přijata na pedagogické radě K výstupům bude přihlédnuto při tvorbě koncepce rozvoje školy na další období. Počet tříd a žáků k k počet tříd: počet žáků: počet tříd: počet žáků I. stupeň: II. stupeň: Celkem Průměrný počet žáků na třídu: na učitele: 20,2 žáka 15,2 žáka Počet integrovaných dětí Na 29 žáků byly vypracovány individuální vzdělávací plány. K jednomu žákovi byl přidělen asistent pedagoga. Přeřazení žáků v letošním školním roce Od školního roku 2009/2010 nastoupí 2 žáci do Základní školy 17.listopadu, Benátky nad Jizerou. Jeden žák s klasifikovanými poruchami chování přestoupil do méně početné třídy Základní školy Mladá Boleslav. Z výchovných důvodů na žádost rodičů přestoupil v září žák 8.ročníku do Základní školy Benátky nad Jizerou, Pražská.

4 4 Výsledky zápisu do 1.ročníku a odklady školní docházky Pro školní rok 2009/2010 bylo zapsáno 36 žáků, z nichž dva nastoupili do Základní školy 17.listopadu, Benátky nad Jizerou a jeden do Základní školy Pražská, Benátky nad Jizerou. Sedmi žákům bylo vydáno rozhodnutí o odkladu školní docházky. Byla otevřena jedna třída do které nastoupilo celkem 26 žáků. Výsledky přijímacího řízení na víceleté gymnázium byla přijata 1 žákyně na střední školy s maturitou 13 žáků do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou přijato z 9. ročníku 7 žáků a 1 žák z 8.ročníku 2 žáci ze 7.ročníku nepodali přihlášku k dalšímu vzdělávání. Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku: 20 v nižším ročníku: 5 Hodnocení žáků Klasifikace, chování a zameškané hodiny - viz přílohy u zápisu z pedagogické rady ze dne Školní družina Tři oddělení, 82 žáků Poradenské služby školy Výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání - spolupráce s PPP, SPC, speciálními pedagogy, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, sdružením Semiramis, případně dalšími subjekty. Dále se druhé třídy zúčastnily projektu AJAX.

5 5 Výchovné poradenství V průběhu školního roku byly projednávány výchovně vzdělávací problémy žáků na pedagogických radách. Týkaly se problémového chování žáků, špatné pracovní morálky, agresivního chování ke spolužákům. Bylo nutné intenzivně řešit neomluvenou absenci a kázeňské přestupky žáků 8. ročníků. Důraz byl kladen na přípravu žáků k volbě budoucího povolání, ve spolupráci s PPP byly prováděny profesní testy s rozborem. Spolupráce s ostatními organizacemi a rodiči Třídní schůzky 2x ročně (minimálně 1x formou konzultací) Individuální pohovory na základě žádosti školy nebo rodiny, případně dle potřeb Spolupráce se školskou komisí města Benátky n. J. Běh zámeckým parkem Kinderiáda Miss a Missák školy Projektové dny Vánoční a Velikonoční dílny na 1.stupni Koncerty pěveckého sboru: o Mikulášská pro Svaz invalidů o Mikulášská pro MÚ Zdětín o Vánoční besídka pro Klub důchodců a koncert v rámci setkání s důchodci pro MěÚ Benátky o Vánoční koncert v kostele Předzápisová akce Karneval na ledě Den Země Školní slavnost s vyhlášením celoročních soutěží a rozloučení s 9. ročníky Školní stravování počet stravovaných žáků: 210

6 6 Výjezdy žáků mimo objekt školy 106 žáků I. stupně ze všech tříd se zúčastnilo letního ozdravného pobytu během školního roku se jednotlivé ročníky účastnily exkurzí o 2.A, 2. B výukové programy k prvouce a přírodovědě v trojrozměrném kině o planetárium všechny třídy 1. stupně o 6. ročník do zahrady DDM a do Templu v Mladé Boleslavi o 7. ročník Terezín, Říp o 8. a 9. Ročník Pražský hrad, dějepisná exkurse do Kutné Hory

7 7 o 9. ročníky exkurze na Úřad práce, SOU ŠKODA AUTO, věznice Jiřice, solární elektrárna Karbo Benátky třídy I. stupně se zúčastnily několika divadelních představení v Mladé Boleslavi a v Praze během roku byly uskutečněny 2 odpolední zájezdy zájemců do kina v Praze oba stupně školy se zúčastnily různých kulturních a vzdělávacích programů ve společenském sále Záložna o hudební představení o výchovné pořady vybrané třídy se zúčastnily v místní hájovně již tradiční besedy o myslivosti s p.bendlem plavecký výcvik prvních a druhých ročníků lyžařský a snowboardový výcvikový kurs školní výlety ŠD HZS Benátky nad Jizerou Spolupráce školy se zahraničím adopce na dálku Kroužky při ZŠ a spolupráce s občanským sdružením Rodiče dětem při ZŠ Husovo náměstí volejbal keramika šikovné ruce gymnastika pěvecký sbor míčové hry atletická příprava AJ 1. a 2.tříd Cizí státní příslušníci Naší školu navštěvují žáci z jiných zemí : 1 Velké Británie, 1 Benin, 1Vietnamec a 1 Ukrajinka. Účast žáků v soutěžích Matematika: okresní kola - Pythagoriáda - Matematická olympiáda matematické soutěže Klokan účast 5 žáků na táboře mladých matematiků Český jazyk, cizí jazyky: recitační soutěž prvního stupně pod vedením p. učitelky Suché a Mertinové žáci pravidelně zasílali články o činnosti školy do Zpravodaje Benátecka

8 8 Přírodní vědy: zeměpisná olympiáda přírodopisná olympiáda Společenské vědy: besedy s představiteli města prevence kriminality návštěva nápravně-výchovného zařízení v Jiřicích, beseda s policií beseda pro žáky 2. stupně Mudr. Horálkové Škodlivost kouření Sport: škola je členem AŠSK ČR (účast: kopaná, florbal, volejbal, basketbal, gymnastika, Pohár rozhlasu, atletický trojboj, přespolní běh, Coca cola školský pohár, Kinderiáda) škola organizovala o Běh zámeckým parkem o o o okresní kolo ve sportovní gymnastice oblastní kolo v zimním trojboji žáků I. stupně Sportovec roku

9 9 Úspěchy: 1. místo v matematické soutěži Klokan S. Širancová 1. místo v okresním kole ve vybíjené dívek (3. kategorie) 1. místo na tunaji O pohár hejtmana ve florbale chlapců (3. kategorie) 2.místo v okresním kole minikopané chlapců (3.kategorie) v Dolním Bousově 2. místo v okresním kole odbíjené dívek (5. kategorie) 3. místo v okresním kole v malé kopané chlapců(2. kategorie) a dílčí úspěchy na tradiční Kinderiádě o M. Erbenová 1. místo za hod plným míčem o G. Brodská 2.místo za skok z místa o D. Budáč 3.místo za skok z místa o N. Penzkkoferová 3. Místo za hod kriketovým míčkem recitační soutěž kde J. Pucandlová obdržela čestné uznání

10 10 Materiální zabezpečení: Na konci tohoto školního roku byla zrekonstruována fasáda školní družiny a vyřešena vlhkost v odděleních. Dále byla zrekonstruována terasa u nového vstupu do ŠD. Toto bylo realizováno v součinnosti s rekonstrukcí Husova náměstí nákladem cca 2,1 mil Kč za finanční podpory města. Do budoucnosti doufáme ve zlepšení podmínek za zahradou školní družiny. Ve školní budově se podařilo komplexně zrekonstruovat a vybavit novým nábytkem, projektory a PC dvě učebny za cca 500 tisíc. Ve všech učebnách je PC propojený s projektorem. Ve dvou učebnách je interaktivní tabule a další plánujeme v průběhu nového školního roku. Dále byla dokončena oprava sociálních zařízení pro učitele v celé budově za cca 160 tisíc. Tato kapitola je podrobně popsána v Plánu pro školní rok 2008/2009 (příloha 1) a ve Zprávě o hospodaření (příloha 2). Město Benátky nad Jizerou zpracovalo úspěšně žádost o Modernizaci a přístavbu v budově Základní školy Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, takže budeme investovat cca 21 milionů korun do pěti nových učeben (VV, F a Ch, laboratoř chemie, kabinet F, Ch, Jazyková učebna, učebna OV a kmenová učebna). Tato investice bude financována z ROP NUTS Střední Čechy. V neposlední řadě jsme se stali úspěšnými žadateli o dotac i z OPVK na vzdělávání učitelů, kde jsme získali cca 2,7 milionů korun. Vnější kontroly: V tomto školním roce byly provedeny následující kontroly: kontrola účetní evidence, kontrola pokladny, kontrola evidence majetku. Kontrolu provedly pracovnice MěÚ Benátky nad Jizerou - bez závad kontrola vedení dokumentace školy. Kontrolu provedly pracovnice České školní inspekce bez závad kontrola pokladny, kontrola evidence majetku, kontrola dodržování Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Kontrolu provedly pracovnice MěÚ Benátky nad Jizerou - bez závad. červen kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském a důchodovém pojištění. Kontrolu provedly pracovnice OSSZ Ml. Boleslav - bez závad. KHS Mladá Boleslav V tomto školním roce se naše škola opakovaně zapojila aktivně do grantových programů. Podařilo se nám touto cestou získat: ,- grant Stč. kraje na mezinárodní vztahy (návštěva partnerské školy z Reinsdorfu při BZP, ceny a putovní poháry) se spoluúčastí 40% ,- Občanské sdružení Rodiče dětem obdrželo grant na volnočasové aktivity organizované v součinnosti s naší školou se spoluúčastí 40% ,- grant vypsaný společností Fraus získali jsme darem interaktivní tabuli bez spoluúčasti ,- grant Stč. kraje na protidrogovou prevenci bez spoluúčasti V Benátkách nad Jizerou dne Mgr. Radek Dostál

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. www.6zsmb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. www.6zsmb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace www.6zsmb.cz Čj.: 952/2012 Dne: 8. 10. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2007/2008 Praha září 2008 1. Název školy 4 2. Zřizovatel školy 4 3. Charakteristika školy 4 4. Vzdělávací program školy 7 5. Údaje

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Základní škola, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ VOTICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 11

Základní škola, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ VOTICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 11 Základní škola, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ VOTICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 11 1 a) Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2012 / 2013

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2012 / 2013 Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135 Výroční zpráva školní rok 2012 / 2013 Údaje o zařízení Zřizovatel : Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, IČO -00237442 Ředitel školy : Mgr. Jiří Novotný

Více

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Výroční zpráva obsahuje základní údaje a významné události, k nimž došlo v průběhu školního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 vydaná Základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 vydaná základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 7 zákona č. 225/2009 Sb. Strakonice 8. října 2012 ředitel školy: Mgr. Josef Mráz Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: 17. základní škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E Základní škola Votice, okres Benešov, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E ZA ŠKOLNÍ ROK: 2011/2012 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006

Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola T.G.Masaryka v Praze 12 Praha 4, Modřanská 1375/10a tel/fax: 241 773 132, tel.: 241 773 192 (241 774 913,914) e-mailová adresa : škola@zstgm-praha.cz www.zstgm-praha.cz Výroční zpráva za

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV, LINECKÁ Linecká 43, 381 01 Český Krumlov, tel./fax: 380 711 542, mobil: 606 485 441, školní jídelna: 380 716 988 e-mail: skola@zslinecka.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

za školní rok 2005-2006

za školní rok 2005-2006 Základní škola Rosice, okres Brno-venkov Pod Zahrádkami 120, 665 01 Rosice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005-2006 Ředitel školy: RNDr. Petr Lukáš -2- Část I. Základní údaje o škole a)

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Základní škola Na Výsluní Kostelecká 1750, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 1 1. Základní údaje o škole Název organizace: Základní škola Na Výsluní, Brandýs nad Labem Stará

Více

A) Organizace vyučování a provozu školy

A) Organizace vyučování a provozu školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov A) Organizace vyučování

Více